ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Αθήνα, 4/5/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Αθήνα, 4/5/2010"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Αθήνα, 4/5/2010 ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.6592 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. Κηφισίας 1-3 Ταχ. Κώδικας: Αθήνα Πληρ.: Πέτρος Ελευθεριάδης, Μαρία Φυτά, Τηλέφωνο: (εσωτ.150, 141) Φαξ: Προς: όπως ο πίνακας αποδεκτών ΘΕΜΑ: Έλεγχος ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης 2010 Α. Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (περίπτωση ε της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.3074/02 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.4 του άρθρου 6 του ν.3491/06, και όπως το δεύτερο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του άρθρου 3 του ν.3613/2007) ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης (ΓΕ ) διεξάγει τον έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες): -όλων των µελών των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου που ασκούν καθήκοντα Βοηθού Γενικού Επιθεωρητή ή Αναπληρωτή Γενικού Επιθεωρητή ή Προϊστάµενου Επιθεωρητή ή Επιθεωρητή-Ελεγκτή ή Βοηθού Επιθεωρητή-Ελεγκτή, -όλων των προϊστάµενων ιευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και των αναπληρωτών τους εφόσον υπάρχουν, των ηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών (.Ο.Υ.) Α τάξης, των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.), των ιαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (.Ε.Κ.) καθώς και των προϊσταµένων και των αναπληρωτών τους εφόσον υπάρχουν, των ηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών (.Ο.Υ.) Β τάξης οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Τµήµατος, -όλων των προϊσταµένων των Τµηµάτων Ελέγχου και όλων των υπαλλήλων (ελεγκτών) που υπηρετούν στα Τµήµατα Ελέγχου των παραπάνω Υπηρεσιών και ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα, -όλων των προϊσταµένων ιευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων του Σ..Ο.Ε. (πρώην ΥΠ.Ε.Ε.) και των αναπληρωτών τους εφόσον υπάρχουν, όλων των προϊσταµένων των Τµηµάτων Eλέγχου (δράσης), όλων των υπαλλήλων που υπηρετούν σ αυτά καθώς και των υπαλλήλων άλλων τµηµάτων που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα. ιευκρινίζεται ότι δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης οι προϊστάµενοι των Τµηµάτων του Σ..Ο.Ε. που έχουν ως κύρια αρµοδιότητα τον σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό δράσης, την ιεράρχηση εργασιών, τη διοικητική και οικονοµική 1

2 υποστήριξη π.χ Τµήµατα ιοικητικής Υποστήριξης, Πληροφορικής, Προγραµµατισµού, κλπ.- ούτε οι υπάλληλοι που υπηρετούν σ αυτά εκτός όσων ασκούν στην πράξη ελεγκτικά καθήκοντα οι οποίοι είναι υπόχρεοι δήλωσης κατά τα παραπάνω, -όλων των προϊσταµένων όλων των οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου ή οποιασδήποτε ονοµασίας οργανικών µονάδων πολεοδοµίας των ΟΤΑ Α και Β βαθµού (Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) και όλων των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτές. Λόγω της διαφοροποίησης στις οικείες οργανωτικές διατάξεις είτε των ΟΤΑ είτε των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ως προς την ονοµασία και το οργανωτικό επίπεδο των µονάδων πολεοδοµίας διευκρινίζονται τα εξής: - όπου προβλέπεται µονάδα πολεοδοµίας σε επίπεδο ιεύθυνσης (π.χ. ιεύθυνση Πολεοδοµίας ή ΧΩΠΟΠΕ ή ΧΩΠΕ ή Πολεοδοµικών Εφαρµογών, ή Πολεοδοµικών Λειτουργιών, κλπ) υπόχρεοι είναι ο προϊστάµενος της ιεύθυνσης, οι προϊστάµενοι όλων των Τµηµάτων και όλων των Γραφείων αυτής και όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούν σ αυτά, - όπου δεν προβλέπεται από τις οικείες οργανωτικές διατάξεις µονάδα πολεοδοµίας σε επίπεδο ιεύθυνσης αλλά µόνο Τµήµα ή Γραφείο που υπάγεται πχ. στη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ή Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών, κλπ υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης είναι µόνο ο προϊστάµενος της ιεύθυνσης, ο προϊστάµενος του Τµήµατος ή του Γραφείου Πολεοδοµίας και οι υπάλληλοι που υπηρετούν σ` αυτό και όχι οι προϊστάµενοι των άλλων Τµηµάτων της ιεύθυνσης ούτε οι υπάλληλοι που υπηρετούν σ αυτά. Β. Ειδικότερα υπόχρεοι υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για το 2010 είναι: 1. όσοι άσκησαν καθήκοντα στις παραπάνω υπηρεσίες για οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα κατά το 2009 ακόµα και εάν µέσα στο 2009 αποχώρησαν προκειµένου να αναλάβουν άλλες θέσεις για τις οποίες δεν προβλέπεται ο έλεγχος της περιουσιακής τους κατάστασης από το ΓΕ ή συνταξιοδοτήθηκαν. Όσοι από τους παραπάνω υπόχρεους έχουν ήδη υποβάλλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης στο ΓΕ θα υποβάλλουν δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης για το 2010 µόνον εφόσον έχει επέλθει µεταβολή στα περιουσιακά τους στοιχεία (ακίνητα, κάθε είδους µεταφορικά µέσα, χρεόγραφα, καταθέσεις κλπ.) εντός του Οι δηλώσεις των υπόχρεων που έχουν µεταβολές περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων) µέσα στο 2009 πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά και από αντίγραφο του εντύπου Ε9 έτους Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν µεταβολές στα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία εντός του 2009, οι υπόχρεοι οφείλουν να το δηλώσουν σε έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/ όσοι ανέλαβαν καθήκοντα στις προαναφερόµενες υπηρεσίες κατά το 2009 θα υποβάλουν, ως νέοι υπόχρεοι, δήλωση περιουσιακής κατάστασης στο ΓΕ για πρώτη φορά, δηλώνοντας εκτός από τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν το 2009 και τα ακίνητα, τα κάθε είδους µεταφορικά µέσα, χρεόγραφα, καταθέσεις κλπ που κατέχουν αυτοί, οι σύζυγοι και τα ανήλικα τέκνα τους ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης τους. Οι δηλώσεις των νέων υπόχρεων οι οποίοι υποβάλλουν δήλωση για πρώτη φορά πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά και από αντίγραφα του εντύπου Ε1 έτους 2010, των εντύπων Ε9 των ετών 1997, 2005 και των τυχόν συµπληρωµατικών µετά το 2005 και του

3 Γ. Οι αρµόδιες κατά περίπτωση ιευθύνσεις Προσωπικού ή ιοικητικού οι οποίες είναι αρµόδιες από το νόµο για τη συγκέντρωση και αποστολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο στους υπόχρεους προκειµένου αυτοί να λάβουν γνώση ενυπόγραφα. Επίσης παρακαλούνται να επιστήσουν την προσοχή στους υπόχρεους για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης ή των υπεύθυνων δηλώσεων του ν.1599/86 οπωσδήποτε εντός της προβλεπόµενης ηµεροµηνίας ( ) και για την ορθή συµπλήρωση των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης ώστε να µην υπάρξουν καθυστερήσεις στην υποβολή τους, παραλείψεις (µη υποβολή των απαιτούµενων συνοδευτικών εντύπων, ανυπόγραφες ή ελλιπείς δηλώσεις, κλπ.) και σύγχυση µε άλλες διατάξεις που αφορούν στον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης (π.χ. Υπαλληλικός Κώδικας, Αντιεισαγγελία Αρείου Πάγου, κλπ.). Προκειµένου να διευκολυνθεί η καταγραφή όλων των υπόχρεων οι ιευθύνσεις Προσωπικού ή ιοικητικού αποκλειστικά πρέπει να αποστείλουν στο Γραφείο του ΓΕ απαραίτητα το συνηµµένο πίνακα συµπληρωµένο µε τα αιτούµενα στοιχεία, εάν είναι δυνατόν και σε ηλεκτρονική µορφή, άµεσα µε τη λήψη του παρόντος εγγράφου και σε κάθε περίπτωση οπωσδήποτε πριν την συγκεντρωτική αποστολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης ή των υπεύθυνων δηλώσεων του ν.1599/86. Στον πίνακα αυτό θα καταγραφούν όλοι οι υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ανεξάρτητα από το αν υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86. Ειδικότερα οι.ο.υ., λόγω του πολυάριθµου και της γεωγραφικής τους ιδιαιτερότητας, µπορούν να συντάξουν τον πίνακα µε τα αιτούµενα στοιχεία µε ευθύνη των προϊσταµένων τους. Τα έντυπα των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης ή των υπεύθυνων δηλώσεων πρέπει να αποσταλούν στο Γραφείο του ΓΕ οπωσδήποτε συγκεντρωτικά, ανά Φορέα ή Υπηρεσία κατά περίπτωση, και όχι µεµονωµένα. Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να ληφθεί για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων και του φορολογικού απορρήτου µε την υποβολή από τους υπόχρεους των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και των συνοδευτικών στοιχείων στις διευθύνσεις Προσωπικού ή ιοικητικού σε κλειστούς φακέλους. Τέλος υπενθυµίζεται ότι η µη δήλωση περιουσιακής κατάστασης εκ µέρους των υπόχρεων συνεπάγεται πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις. Η παρούσα εγκύκλιος και ο συνηµµένος σ αυτήν πίνακας είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του ΓΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Επίσης στην ίδια διεύθυνση είναι διαθέσιµο και το έντυπο της δήλωσης προς αναπαραγωγή και διάθεση στους υπόχρεους. Ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης Λέανδρος Ρακιντζής Αρεοπαγίτης ε.τ. 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α. ΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σώµα Επιθεωρητών-Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης Ειδικό Γραµµατέα κ. Αριστείδη Μπουρδάρα Λ. Συγγρού Αθήνα 2. Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας Ειδικό Γραµµατέα κ. Μιχάλη Χάλαρη ραγατσανίου Αθήνα 3. Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας Γενικό Επιθεωρητή κ. Μ. Σαµπατακάκη Πειραιώς Αθήνα 4. Σώµα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών Γενική Επιθεωρήτρια κα. Ευγενία εµερούτη Χρ. Λαδά και Άνθ. Γαζή Αθήνα 5. Σώµα Επιθεωρητών ηµοσίων Έργων Γενικό Γραµµατέα.Ε. - Πρόεδρο Εποπτικού Συµβουλίου κ. Ιωάννη Οικονοµίδη Βαρβάκη Αθήνα 6. Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Γενικό Επιθεωρητή κ. Παν. Μέρκο Λ. Κηφισίας Αθήνα 4

5 Β. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης ιεύθυνση Προσωπικού.Ο.Υ. ( 2) Καραγεώργη Σερβίας 10, Αθήνα Γ. ΣΩΜΑ ΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Κεντρική Υπηρεσία ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος Αθήνα. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 1. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών-Πειραιώς Νοµαρχία Αθηνών /νση Ανθρώπινου υναµικού Συγγρού Αθήνα Ανατολικού Τοµέα Μεσογείων 372, Αγ. Παρασκευή Κεντρικού Τοµέα Λ. Συγγρού 77, Αθήνα Νοτίου Τοµέα Αργυρουπόλεως 94-96, Αργυρούπολη υτικού Τοµέα Μιλτιάδου 4, Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου, Αιγάλεω Βορείου Τοµέα Λ. Ηρακλείου 139, Ν. Ιωνία 2. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών Πειραιώς Νοµαρχία Πειραιώς /νση ιοίκησης και Πολιτικών ικαιωµάτων Ακτή Ποσειδώνος Πειραιάς Πειραιά Γρ. Λαµπράκη 12, Πειραιάς Πειραιά Πολεοδοµικό Γραφείο Σαλαµίνας Αγίας Βαρβάρας 4-6, Σαλαµίνα Πολεοδοµικό Γραφείο Πόρου ηµήτρη Χρ. Λαµπράκη, «Πέρλια», Πόρος 5

6 3. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής /νση ιοίκησης 17 ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνα, Παλλήνη ιεύθυνση Χωροταξίας και Πολεοδοµίας Νοτίου Τοµέα 17 ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνα, Παλλήνη ιεύθυνση Χωροταξίας και Πολεοδοµίας Βόρειου Τοµέα Αριστοτέλους 313, Αχαρνές και Πολεοδοµικών Εφαρµογών Καπανδριτίου Κοινοτικό Κατάστηµα Καπανδριτίου Καπανδρίτι Πολεοδοµικό Γραφείο Μαρκόπουλου Χαραλάµπους Νικολάου 22, Μαρκόπουλο 4. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση υτικής Αττικής Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα και Περιβάλλοντος Ηρώων Πολυτεχνείου 120, Ελευσίνα 5. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας Πλ. Εθν. Μακαρίου, Τρίπολη και Χωροταξίας Πλ. Εθν. Μακαρίου, Τρίπολη Μεγαλόπολης Λ. Ζέρβα 5, Μεγαλόπολη Άστρους Άστρος Λαγκαδίων Λαγκάδια 6. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας /νση ιοίκησης Όθωνος και Αµαλίας 85, Σπάρτη, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος και Κτιριοδοµικών Εφαρµογών Σπάρτης Οδός των 118 αρ. 37, Σπάρτη Τµήµα Χωροταξίας, Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Περιβάλλοντος Οδός των 118 αρ. 37, Σπάρτη Γυθείου Γύθειο Μολάων Μολάοι 6

7 7. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αργολίδας Προσωπικού Παρ. Οδός Ναυπλίου-Ν. Κίου, Ναύπλιο ιεύθυνση ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ. Παρ. Οδός Ναυπλίου-Ν. Κίου, Ναύπλιο Τµήµα Χωροταξίας Πολεοδοµίας Περιβάλλοντος Επαρχίας Άργους Αγίου Αρτεµίου 4, Άργος Τµήµα Χωροταξίας Πολεοδοµίας Περιβάλλοντος Επαρχίας Ερµιονίδας Περιφερειακός Κρανιδίου, Κρανίδι 8. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας και Πολιτικών ικαιωµάτων Κροκιδά 2, Κόρινθος ιεύθυνση ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ Κροκιδά 2, Κόρινθος Πολεοδοµικό Γραφείο Ξυλοκάστρου Πετρίδη 20 Α, Ξυλόκαστρο 9. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας /νση ιοίκησης, Οργάνωσης και Πληροφορικής ιοικητήριο, Καλαµάτα ιεύθυνση ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. ιοικητήριο, Καλαµάτα Πολεοδοµικό Τµήµα Κυπαρισσίας 1 ο χλµ. Ε.Ο. Κυπαρισσίας-Πύργου Κυπαρισσία Πολεοδοµικό Γραφείο Πύλου Πύλος 10. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας Κουµουνδούρου και Παπαναστασίου, Λάρισα ιοικητήριο, Λάρισα Πολεοδοµικό Γραφείο Φαρσάλων Αχιλλέως 6, Φάρσαλα Πολεοδοµικό Γραφείο Τυρνάβου Τύρναβος Πολεοδοµικό Γραφείο Ελασσόνος Μαυροδήµου 60 ΤΚ

8 11. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων Β. Τσιτσάνη 31, Τρίκαλα & Περιβάλλοντος Β. Τσιτσάνη 31, Τρίκαλα Πολεοδοµικό Γραφείο Καλαµπάκας , Καλαµπάκα 12. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας Κουµουνδούρου 29, Καρδίτσα : Πολ/κων Εφ/γων & Περ/ντος Μπλατσούκα 21, Καρδίτσα 13. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας ιοικητήριο, Βόλος ιεύθυνση ΧΩΠΕ, ιοικητήριο, Βόλος Πολεοδοµικό Γραφείο Αλµυρού Βασ. Γεωργίου Α 43, Αλµυρός Πολεοδοµικό Γραφείο Σκιάθου Σκιάθος Πολεοδοµικό Γραφείο Σκοπέλου Σκόπελος 14. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας και Μέριµνας Γιδογιάννου 31, Άµφισσα : Γιδογιάννου 31, Άµφισσα 15. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας Υψηλάντη 1, Λαµία ιεύθυνση Χωροταξίας& Περιβάλλοντος Υψηλάντη 1, Λαµία Αταλάντης Αθ. ιάκου 46, Αταλάντη 8

9 16. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας /νση ιοίκησης Σοφοκλέους 15, Λιβαδειά ιεύθυνση Χωροταξίας-Οικισµού & Περιβάλλοντος Σοφοκλέους 15, Λιβαδειά Θηβών Τέρµα Μακαρίου Πυρί, Θήβα 17. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας /νση ιοίκησης και Οργάνωσης Τµηµα ιοικησης Προσωπικου Λ.Χαινά 93, Χαλκίδα ιεύθυνση Χωροταξίας-Οικισµού & Περιβάλλοντος Λ. Χαϊνά 93, Χαλκίδα Πολεοδοµικό Γραφείο Ιστιαίας Ιστιαία Εύβοιας Πολεοδοµικό Γραφείο Κύµης Νικ. Βογιατζή 4, Κύµη Πολεοδοµικό Γραφείο Καρύστου Κάρυστος 18. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας /νση Οργάνωσης και ιοίκησης Καραϊσκάκη 1, Καρπενήσι : & Περιβάλλοντος Γρ. Λαµπράκη 19, Καρπενήσι 19. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου 3η Γενικη ιεύθυνση νση ιοίκησης & Πολιτικων ικαιωµατων Πλ. Ελευθερίας, Ηράκλειο Μ. Μουσούρου 15 (πρώην Απολλώνιο), Ηράκλειο Μοιρών Μοίρες, Κρήτη Καστελλίου Πεδιάδας Καστέλλι, Κρήτη 9

10 20. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου ιοικητήριο, Αγ. Νικόλαος, Κρήτη ιεύθυνση Πολεοδοµικών Εφαρµογών Πολυτεχνείου 1, Αγ. Νικόλαος, Κρήτη Σητείας Σητεία, Κρήτη Ιεράπετρας Οµηρείας Ιεράπετρα, Κρήτη 21. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων νση ιοικητικών Υπηρεσιών και ικαιωµάτων Πολιτών Πλ. Ελευθερίας 1, Χανιά & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Πλατεία Ελευθερίας 1, Χανιά Πολεοδοµικό Γραφείο Κισσάµου ηµαρχείο, Κίσσαµος Χανίων 22. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύµνης /νση ιοίκησης Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου, Ρέθυµνο & Περιβάλλοντος ηµητρακάκη 17, Ρέθυµνο Γραφείο Πολεοδοµίας Περάµατος Πέραµα Μυλοποτάµου Ρεθύµνης, Κρήτη 23. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης-Έβρου Νοµαρχιακό ιαµέρισµα Ροδόπης /νση ιοικητικού ηµοκρατίας 1, Κοµοτηνή : & Περιβάλλοντος ιοικητήριο, Κοµοτηνή 24. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ράµας-καβάλας-ξάνθης Νοµαρχιακό ιαµέρισµα ράµας Γενικη ιεύθυνση νση ιοικητικων Υπηρεσιων ιοικητήριο, ράµα : & Περιβάλλοντος ιοικητήριο, ράµα 10

11 25. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ράµας-καβάλας-ξάνθης Νοµαρχιακό ιαµέρισµα Καβάλας /νση ιοικητικού Εθνικής Αντίστασης 20, Καβάλα και Περιβάλλοντος Πολεοδοµικό Γραφείο Θάσου Θάσος 26. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ράµας-καβάλας-ξάνθης Νοµαρχιακό ιαµέρισµα Ξάνθης Γενικη νση Ν.Α Ξανθης νση ιοικητικων Υπηρεσιων ιοικητήριο, Ξάνθη : & Περιβάλλοντος ιοικητήριο, Ξάνθη 27. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης-Έβρου Νοµαρχιακό ιαµέρισµα Έβρου Καραολή και ηµητρίου 40, Αλεξανδρούπολη & Περιβάλλοντος Ίωνος ραγούµη 1, Αλεξανδρούπολη Επαρχείο Β. Έβρου ιεύθυνση Χωροταξίας & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Κων/πόλεως 36, Αλεξανδρούπολη Γραφείο Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος Υψηλάντου 7, ιδυµότειχο 28. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ωδεκανήσου /νση ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών Πλατεία Κουντουριώτη, ιοικητήριο, Ρόδος, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος Πλατεία Κουντουριώτη, ιοικητήριο, Ρόδος Επαρχείο Κω, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος Ακτή Κουντουριώτη 23, Κως Επαρχείο Καλύµνου, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος Χώρα, Κάλυµνος Επαρχείο Καρπάθου, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος, Κάρπαθος 11

12 29. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων Πλ. Τσιροπινά, Ερµούπολη, Σύρος και Περιβάλλοντος Ερµούπολη, Σύρος Γραφείο Πολεοδοµίας Μυκόνου Επαρχείο Μήλου Μήλος Επαρχείο Θήρας Θήρα Επαρχείο Άνδρου Άνδρος Επαρχείο Νάξου Νάξος Επαρχείο Τήνου Τήνος 30. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής /νση Ανθρώπινου υναµικού - Πληροφορικής ιοικητήριο, Πολύγυρος ιοικητήριο, Πολύγυρος Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Ν. Μουδανιών Κ. Μελαχρινού 3, Ν. Μουδανιά Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Αρναίας Αρναία 31. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης Γενικη νση ιοικ/κου-οικ/κου νση ιοικητικων Υπηρεσιων Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη Μανουσογιαννάκη 6, Θεσσαλονίκη υτικής Θεσσαλονίκης Αγ. Αθανασίου 34, Εύοσµος Επαρχείο Λαγκαδά Λαγκαδάς 12

13 32. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας 28ης Οκτωβρίου 40, Κατερίνη : ιεύθυνση Οικισµού-Χωροταξίας & Περιβάλλοντος 28ης Οκτωβρίου 40, Κατερίνη 33. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηµαθίας Μητροπόλεως 44, Βέροια & Περιβάλλοντος Λ. Στρατού 72, Βέροια Νάουσας ηµαρχίας 25, Νάουσα Αλεξάνδρειας Ελ. Βενιζέλου 2, Αλεξάνδρεια 34. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών Μεραρχίας 36, Σέρρες και Περιβάλλοντος ιοικητήριο ΤΚ Σέρρες Πολεοδοµικό Γραφείο Νιγρίτας Γυµνασίου 1, Νιγρίτα Πολεοδοµικό Γραφείο Σιδηροκάστρου Βενιζέλου 34, ηµοτικό Μέγαρο, Σιδηρόκαστρο 35. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κιλκίς Μεταµορφώσεως 2, Κιλκίς & Περιβάλλοντος Μητροπόλεως 13, Κιλκίς & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Παιονίας και Πολυκάστρου Παιονίας 25, Αξιούπολη Κιλκίς 36. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας νση ιοικητικών Υπηρεσιών & Αστικής ηµοτικής Κατάστασης ιοικητήριο Πέλλας, Έδεσσα ιοικητήριο, Έδεσσα ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού-Οικισµού & Χωροταξίας ιοικητήριο, Έδεσσα Γιαννιτσών Μητροπόλεως 31, Γιαννιτσά Αριδαίας, ιοικητηρίου 7, Αριδαία 13

14 37. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών /νση ιοίκησης Τέρµα Ταλιαδούρη, Γρεβενά : & Περιβάλλοντος Τέρµα οδού Κ. Ταλιαδούρη & Πλ. 25 ης Μαρτίου 4, Γρεβενά 38. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης /νση ιοίκησης και Οικονοµικών ιοικητήριο, Κοζάνη & Περιβάλλοντος ηµοκρατίας 7, ιοικητήριο, Κοζάνη Σιάτιστας Σιάτιστα Πτολεµαΐδας (Εορδαίας) Βασ. Σοφίας 26, Στοά Λαζαρίδη, Πτολεµαΐδα 39. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς /νση ιοίκησης και Προσωπικού ιοικητήριο, Καστοριά :, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος ιοικητήριο, Καστοριά 40. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας /νση ιοίκησης Προσωπικού Πτολεµαίων 1, ιοικητήριο, Φλώρινα : & Χωροταξίας Πτολεµαίων 1, ιοικητήριο, Φλώρινα 41. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου Κουντουριώτη 1, Λέσβος & Περιβάλλοντος Μ. Κουντουρά 1, Λέσβος και ΠεριβάλλοντοςΛήµνου Μύρινα, Λήµνος 42. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάµου νση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών ιοικητήριο, Σάµος, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος ιοικητήριο, Σάµος Τµήµα Χωροταξίας, Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος Ικαρίας Άγιος Κήρυκος, Ικαρία 14

15 43. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου /νση ιοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου υναµικού Πολυτεχνείου 1, Χίος : ιεύθυνση Χωροταξικών Εφαρµογών & Πολεοδοµίας Κουντουριώτη 15, Χίος 44. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ζακύνθου ιοικητήριο, Ζάκυνθος : & Περιβάλλοντος Αλ. Ρώµα, ιοικητήριο, Ζάκυνθος 45. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας Ιωάννου Μελά 3, Λευκάδα : & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Καραβέλα 24, Λευκάδα 46. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κεφαλληνίας & Ιθάκης ιοικητήριο, Αργοστόλι & Περιβάλλοντος ιοικητήριο, Αργοστόλι, Κεφαλλονιά Πολεοδοµικό Γραφείο Ληξουρίου Μ. Αβλίχου 20, Ληξούρι, Κεφαλλονιά Πολεοδοµικό Γραφείο Ιθάκης Ιθάκη 47. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας /νση ιοίκησης Σπ. Σαµάρα 13, Κέρκυρα : ιεύθυνση Χωροταξίας, Πολεοδοµίας& Περιβάλλοντος Σπ. Σαµάρα 13, Κέρκυρα 48. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας Π. Τσαλδάρη 18, Ηγουµενίτσα :, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Π. Τσαλδάρη 18, Ηγουµενίτσα 15

16 49. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων ιοικητήριο, Ιωάννινα & Περιβάλλοντος ιοικητήριο, Ιωάννινα Πολεοδοµικό Γραφείο Κόνιτσας Κόνιτσα 50. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Άρτας Πλ. Εθνικής Αντίστασης, Άρτα : Ζάρρα 25, Άρτα 51. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας Γενική ιεύθυνση Ν.Α. Πρέβεζας νση ιοικ/κών Υπηρεσιών Πολιτικών ικαιωµάτων και Προστασίας των Πολιτών Σπηλιάδου 8, Πρέβεζα : & Περιβάλλοντος Περδικάρη 1, Πρέβεζα 52. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας /νση ιοικητικού και Προστασίας του Πολίτη Κύπρου και Λεβίδου 1, Μεσολόγγι ιοικητήριο, Μεσολόγγι Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Αγρινίου Εθν. Αντίστασης 6, Αγρίνιο Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Ναυπάκτου Λ. Βύρωνα & Φ. Εταιρείας, Ναύπακτος Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Αµφιλοχίας Αµφιλοχία 53. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας Κορίνθου 327, Πάτρα & Περιβάλλοντος Ευµήλου & Υψηλάντου, Πάτρα Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Αιγιαλείας & Καλαβρύτων Ρήγα Φερραίου 78, Αίγιο Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Κάτω Αχαΐας Αποστόλου Ανδρέα 18, Κάτω Αχαΐα 16

17 54. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας ιοικητήριο, Πύργος, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος ιοικητήριο, Πύργος Αµαλιάδος Καλαβρύτων 9, Αµαλιάδα Ζαχάρως Ζαχάρω Ε. ΗΜΟΙ 55. ήµος Αθηναίων νση Ανθρώπινου υναµικού Λιοσίων 22, Αθήνα για τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες Σωκράτους 57, Αθήνα Πλάκας Κυρρήστου 6, Αθήνα 56. ήµος Νέας Χαλκηδόνας /νση Οικονοµικών, Τεχνικών και ιοικητικών Υπηρεσιών Ραιδεστού 21, Νέα Χαλκηδόνα : νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Πολεοδοµίας και Υπηρεσιών Περιβάλλοντος Γραφείο Πολεοδοµίας Ραιδεστού 21, Νέα Χαλκηδόνα 57. ήµος Ζωγράφου νση ιοικητικων Υπηρεσιων Γ. Ζωγράφου 7, Ζωγράφου Γ. Ζωγράφου 7, Ζωγράφου 58. ήµος Βουλιαγµένης /νση ιοικητικού Αφροδίτης 2, Βουλιαγµένη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Αφροδίτης 2, Βουλιαγµένη 17

18 59. ήµος Βούλας /νση ιοίκησης και Οικονοµικών Υπηρεσιών Λ.Κ. Καραµανλή 18, Βούλα /νση Τεχνικής Υπηρεσίας και Πολεοδοµίας Κ. Καραµανλή 18, Βούλα 60. ήµος Αµαρουσίου Βασ. Σοφίας 9 & ηµ. Μόσχα, Μαρούσι Βασ. Σοφίας 9 & Μόσχα, Μαρούσι 61. ήµος Κηφισιάς ιονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά ιονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά 62. ήµος Γλυφάδας /νση ιοικητικού Άλσους 15, Γλυφάδα Άλσους 15, Γλυφάδα 63. ήµος Άνω Λιοσίων Τµήµα ιοικητικού Γραφείο Προσωπικού ηµαρχείου 1 & Πλ. Ηρώων, Άνω Λιόσια Τµήµα Κτηµατολογίου και Πολεοδοµικών Εφαρµογών Καρκαβίτσα 23 & Κωστή Παλαµά, Άνω Λιόσια 64. ήµος Περιστερίου νση Προσωπικού ηµοσθένους 13, Περιστέρι /νση Σχεδίου Πόλεως και Πολεοδοµίας ηµοσθένους 13, Περιστέρι 18

19 65. ήµος Κερατσινίου νση ιοικητική Λ. Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Λ. ηµοκρατίας 84, Κερατσίνι 66. ήµος Πειραιά Πλ. Κοραή & ραγάτση 1, Πειραιάς Θηβών 50 & Φαλήρου, Πειραιάς 67. ήµος Ταύρου Πειραιώς & Επταλόφου 1, Ταύρος Πειραιώς & Επταλόφου 1, Ταύρος 68. ήµος Νίκαιας Γενική ιεύθυνση νση ιοίκησης Π. Τσαλδάρη 10, Νίκαια Γερβασίου Γρεβενών & Βρυούλων 21, Νίκαια 69. ήµος Μοσχάτου Κοραή 36 & Αγ. Γερασίµου Κοραή 36 & Αγ. Γερασίµου, Μοσχάτο 70. ήµος Καλλιθέας νση ιοικητική Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα Ελ. Βενιζέλου 156, Καλλιθέα 19

20 71. ήµος Σπάτων Βασ. Παύλου & Φλέµιγκ, Σπάτα Βασ. Παύλου & Φλέµιγκ, Σπάτα 72. ήµος Μεγαρέων Χρ. Μωραΐτου & Μαυρούκα, Μέγαρα Συληµβρίας & 28 ης Οκτωβρίου, Μέγαρα 73. ήµος Λουτρακίου Περαχώρας Τµήµα ιοικητικό Ιάσονος & Εθν.Αντιστάσεως, Λουτράκι Ιάσωνος 1, Λουτράκι 74. ήµος Λαρισαίων ιεύθυνση ιοικητικού Ίωνος ραγούµη 1, Λάρισα Ίωνος ραγούµη 1, Τ.Θ. 1259, Λάρισα 75. ήµος Τρικκαίων Ασκληπιού 18, Τρίκαλα ηµαρχιακό Μέγαρο, Ασκληπιού 22, Τρίκαλα 76. ήµος Καρδίτσας νση Οικονοµικών & ιοικ/κών Υπηρεσιών Αρτεσιανού 1, Καρδίτσα Αρτεσιανού 1, Καρδίτσα 20

21 77. ήµος Βόλου Πλ. Ρήγα Φεραίου, Βόλος Τοπάλη 12, Βόλος 78. ήµος Νέας Ιωνίας Λ. Ειρήνης Τέρµα, Νέα Ιωνία Μαγνησίας Λ. Ειρήνης Τέρµα, Νέα Ιωνία Μαγνησίας 79. ήµος Θηβαίων Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Θήβα Οιδίποδος & Επαµεινώνδα, Θήβα 80. ήµος Χαλκιδέων Φαρµακίδου 15, Χαλκίδα και Περιβάλλοντος Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Φαρµακίδου 15, Χαλκίδα 81. ήµος Ηρακλείου Αγίου Τίτου 1, Ηράκλειο, Κρήτη ιεύθυνση Πολεοδοµικών Λειτουργιών Ιδοµενέως 22 & Μεραµβέλλου, Ηράκλειο 82. ήµος Χανίων Κυδωνίας 29, Χανιά Κυδωνίας 29, Χανιά 83. ήµος Ξάνθης νση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Μαυροµιχάλη 6, Ξάνθη Τέρµα 4 ης Οκτωβρίου, Παλαιό Νοσοκοµείο, Ξάνθη 21

22 84. ήµος Ορεστιάδας Β. Κωνσταντίνου 11, Ορεστιάδα, Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος Τµήµα Χωροταξικού Σχεδιασµού-Πολεοδοµικών Εφαρµογών Β. Κωνσταντίνου 11, Ορεστιάδα 85. ήµος Αλεξανδρούπολης νση ιοικητικού & Οικονοµικού Λ. ηµοκρατίας 306, Αλεξανδρούπολη & Χωροταξικού Σχεδιασµού Λ. ηµοκρατίας 306, Αλεξανδρούπολη 86. ήµος Κω Ακτή Κουντουριώτη 7, Κως Σκεύου Ζέρβου 40, Κως 87. ήµος Ροδίων και Ποιότητας Ζωής Τµήµα ιοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού Πλ. Ελευθερίας 1, Ρόδος ιαγορίδων 1, Ρόδος 88. ήµος Ελευθερίου-Κορδελιού Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Εθν. Αντίστασης 58, Ελευθέριο-Κορδελιό Τεχνική Υπηρεσία Εθν. Αντίστασης 58, Ελευθέριο-Κορδελιό 89. ήµος Καλαµαριάς Υπηρεσία ιοικητική Μεταµορφώσεως 9, Καλαµαριά Πολεοδοµικών Εφαρµογών Μεταµορφώσεως 7, Καλαµαριά 22

23 90. ήµος Κατερίνης Πλ. ηµαρχείου 1, Κατερίνη Πλ. ηµαρχείου 1, Κατερίνη 91. ήµος Βέροιας νση ιοικητικού Μητροπόλεως 46, Βέροια ιεύθυνση Τεχνικού-Πολεοδοµίας Βικέλα 4, Βέροια 92. ήµος Νάουσας Πλ. ηµαρχίας 30, Νάουσα & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Πλ. ηµαρχίας 30, Νάουσα 93. ήµος Σερρών Μεραρχίας 1, Σέρρες Πλαταιών 1, Σέρρες 94. ήµος Πτολεµαΐδας 25 ης Μαρτίου 8, Πτολεµαΐδα ιεύθυνση Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών 1 ο χλµ. Πτολεµαΐδας-Ασβεστόπετρας, Πτολεµαΐδα 95. ήµος Κοζάνης νση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη Τµήµα Οικοδοµών Παύλου Χαρίση 4, Κοζάνη 23

24 96. ήµος Καστοριάς Σκαπέρδιο ηµοτικό Μέγαρο, Καστοριά, Πολεοδοµικών Εφαρµογών & Περιβάλλοντος Σκαπέρδιο ηµοτικό Μέγαρο, Καστοριά 97. ήµος Χίου ηµοκρατίας 2, Χίος ηµοκρατίας 2, Χίος 98. ήµος Κερκυραίων Πλ. Μιχ. Θεοτόκη, Κέρκυρα Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α, Κέρκυρα 99. ήµος Ιωαννιτών Αβέρωφ 21Γ, Ιωάννινα Κωλέττη 4, Ιωάννινα 100. ήµος Αρταίων νση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου, Άρτα Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου, Άρτα 101. ήµος Πρέβεζας Ελ. Βενιζέλου & Παχούµη 2, Πρέβεζα & Περιβάλλοντος Ελ. Βενιζέλου & Παχούµη 2, Πρέβεζα 24

25 102. ήµος Φιλιππιάδας Πλατεία Γεννηµατά, Φιλιππιάδα Πλατεία Γεννηµατά, Φιλιππιάδα 103. ήµος Αγρινίου Χαρ. Τρικούπη 10, Αγρίνιο Τέρµα Καλλέργη, Αγρίνιο 104. ήµος Αµαλιάδας Φιλικής Εταιρίας 6, Αµαλιάδα Περιβάλλοντος Γραφείο Πολεοδοµίας Κοραή & Καρακανδά, Καρακάνδειο, Αµαλιάδα 105. ήµος Αγίας Παρασκευής ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Προσωπικού Μεσογείων 463, Αγ.Παρασκευή νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Μεσογείων 463, Αγ.Παρασκευή 106. ήµος Βύρωνα ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Προσωπικού Καραολή & ηµητρίου 36-44, Βύρωνας νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 76, Βύρωνας 107. ήµος Εχεδώρου ιεύθυνση ιοικητικών-οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικό Πλατεία ηµοκρατίας Σίνδου, Σίνδος νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Τµήµα Τεχνικών Έργων/Πολεοδοµικών Εφαρµογών Πλατεία ηµοκρατίας Σίνδου, Σίνδος 25

26 108. ήµος Ιλίου ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Προσωπικού Κάλχου 48-50, Ίλιον νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Κάλχου 48-50, Ίλιον 109. ήµος Καµατερού ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικού/γραφείο Προσωπικού Λ. Φυλής 54, Καµατερό νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τµήµα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού Λ. Φυλής 54, Καµατερό 110. ήµος Πυλαίας ιεύθυνση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο Προσωπικού Κων. Παλαιολόγου 1, Πυλαία Θεσσαλονίκης Κων. Παλαιολόγου 1, Πυλαία Θεσσαλονίκης 111. ήµος Χαλανδρίου ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου υναµικού Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου, Χαλάνδρι νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τµήµα Πολεοδοµικών Υπηρεσιών Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου, Χαλάνδρι 112. ήµος Χολαργού ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Προσωπικού Περικλέους 55, Χολαργός νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περικλέους 55, Χολαργός 26

27 ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση 2. Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου 3. Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Φίλιππο Σαχινίδη 4. Γενικό Γραµµατέα ηµ. ιοίκησης & Ηλ. ιακυβέρνησης κα Ευσταθία Μπεργελέ 5. Γενικό Γραµµατέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων κ. ηµήτριο Γεωργακόπουλο 6. Ειδικό Γραµµατέα Σ..Ο.Ε κ. Ιωάννη Καπελέρη 7. Γενική /νση Οικονοµικής Επιθεώρησης Γενικό ιευθυντή κ. Ι. Πεδιαδιτάκη Νοµάρχες 1. Αθηνών κ. Ιωάννη Σγουρό 2. Πειραιώς κ. Ιωάννη Μίχα 3. Α.Αττικής κ. Λεωνίδα Κουρή 4..Αττικής κ. Αριστείδη Αρκουδάρη 5. Αιτωλοακαρνανίας κ. Ευθύµιο Σώκο 6. Αργολίδας κ. Βασίλειο Σωτηρόπουλο 7. Αρκαδίας κ. ηµήτριο Κωνσταντόπουλο 8. Άρτας κ. Γεώργιο Παπαβασιλείου 9. Αχαΐας κ. ηµήτριο Κατσικόπουλο 10. Βοιωτίας κ. Κλέαρχο Περγαντά 11. Γρεβενών κ. ηµοσθένη Κουπτσίδη 12. ράµας κ. Κωνσταντίνο Ευµοιρίδη 13. ωδεκανήσου κ. Ιωάννη Μαχαιρίδη 14. Έβρου κ. Νικόλαο Ζαµπουνίδη 15. Ευβοίας κ. Αθανάσιο Μπουραντά 16. Ευρυτανίας κ. Κωνσταντίνο Κοντογεώργο 17. Ζακύνθου κ. ιονύσιο Γάσπαρο 18. Ηλείας κ. Χαράλαµπο Καφύρα 19. Ηµαθίας κ. Κωνσταντίνο Καραπαναγιωτίδη 20. Ηρακλείου κα Ευαγγελία Σχοιναράκη 21. Θεσπρωτίας κ. Βασίλειο Γιόγιακα 22. Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτη Ψωµιάδη 23. Ιωαννίνων κ. Αλέξανδρο Καχριµάνη 24. Καβάλας κ. Θεόδωρο Καλλιοντζή 25. Καρδίτσας κ. Φώτιο Αλεξάκο 26. Καστοριάς κ. Κωνσταντίνο Λιάντση 27

28 27. Κέρκυρας κ. Στέφανο Πουληµένο-Πενηντάρχο 28. Κεφαλληνίας κ. ιονύσιο Γεωργάτο 29. Κιλκίς κ. Ευάγγελο Μπαλάσκα 30. Κοζάνης κ. Γεώργιο ακή 31. Κορινθίας κ. Νικόλαο Ταγαρά 32. Κυκλάδων κ. ηµήτριο Μπάϊλα 33. Λακωνίας κ. Κωνσταντίνο Φούρκα 34. Λάρισας κ. Λουκά Κατσαρό 35. Λασιθίου κ. Ιωσήφ Αναστασάκη 36. Λέσβου κ. Παύλο Βογιατζή 37. Λευκάδας κ. Κωνσταντίνο Αραβανή 38. Μαγνησίας κ. Απόστολο Παπατόλια 39. Μεσσηνίας κ. ηµήτριο ράκο 40. Ξάνθης κ. Γεώργιο Παυλίδη 41. Πέλλας κ. Μιχαήλ Καραµάνη 42. Πιερίας κ. Γεώργιο Παπαστεργίου 43. Πρέβεζας κ. Βασίλειο Ιωάννου 44. Ρεθύµνης κ. Γεώργιο Παπαδάκη 45. Ροδόπης κ. Αριστείδη Γιαννακίδη 46. Σάµου κ. Μανώλη Κάρλα 47. Σερρών κ. Στέφανο Φωτιάδη 48. Τρικάλων κ. Ηλία Βλαχογιάννη 49. Φθιώτιδας κ. Αθανάσιο Χειµάρα 50. Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλο 51. Φωκίδας κ. Νικόλαο Φουσέκη 52. Χαλκιδικής κ. Αστέριο Ζωγράφο 53. Χανίων κ. Γρηγόριο Αρχοντάκη 54. Χίου κ. Πολύδωρο Λαµπρινούδη ηµάρχους 1. Αθηναίων κ. Νικήτα Κακλαµάνη 2. Νέας Χαλκηδόνας κ. Γεώργιο Αποστολάκη 3. Ζωγράφου κ. Ιωάννη Καζάκο 4. Βουλιαγµένης κ. Γρηγόριο Κασιδόκωστα 5. Βούλας κ. Γεώργιο Μάντεση 6. Αµαρουσίου κ. Γεώργιο Πατούλη 7. Κηφισιάς κ. Νικόλαο Χιωτάκη 8. Γλυφάδας κ. Ιωάννη Θεοδωρόπουλο 9. Άνω Λιοσίων κ. Χρήστο Παππού 10. Περιστερίου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη 11. Κερατσινίου κ. Φώτιο Μελά 12. Πειραιά κ. Παναγιώτη Φασούλα 13. Ταύρου κ. ηµήτριο Σούτο 14. Νίκαιας κ. Στυλιανό Μπενετάτο 15. Μοσχάτου κ. Ταξιάρχη Παπαντώνη 16. Καλλιθέας κ. Κωνσταντίνο Ασκούνη 17. Σπάτων κ. Αθανάσιο Τούντα 18. Μεγαρέων κ. ηµήτριο Στρατιώτη 19. Λουτρακίου-Περαχώρας κ. Γεώργιο Γκιώνη 20. Λαρισαίων κ. Κωνσταντίνο Τζανακούλη 21. Τρικκαίων κ. Μιχαήλ Ταµήλο 22. Καρδίτσας κ. οµήνικο Βεριλλή 28

29 23. Βόλου κ. Αλέξανδρο Βούλγαρη 24. Νέας Ιωνίας Μαγνησίας κ. Παύλο Μαβίδη 25. Θηβαίων κ. Νικόλαο Σβίγγο 26. Χαλκιδέων κ. Αθανάσιο Ζεµπίλη 27. Ηρακλείου κ. Ιωάννη Κουράκη 28. Χανίων κ. Κυριάκο Βιρβιδάκη 29. Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδη 30. Ορεστιάδας κ. ηµήτριο Μουζά 31. Αλεξανδρούπολης κ. Γεώργιο Αλεξανδρή 32. Κω κ. Γεώργιο Κυρίτση 33. Ροδίων κ. Χατζή Χατζηευθυµίου 34. Ελευθερίου-Κορδελιού κ. Ευστάθιο Λαφαζανίδη 35. Καλαµαριάς κ.χριστόδουλο Οικονοµίδη 36. Κατερίνης κ. Σάββα Χιονίδη 37. Βέροιας κα Χαρούλα Ουσουλτζόγλου 38. Νάουσας κ. Αναστάσιο Καραµπάτζο 39. Σερρών κ. Ιωάννη Βλάχο 40. Πτολεµαΐδας κ. Γρηγόριο Τσιουµάρη 41. Κοζάνης κ. Λάζαρο Μαλούτα 42. Καστοριάς κ. Ιωάννη Τσαµίση 43. Χίου κ. Παντελή Βρούλη 44. Κερκυραίων κ. Σωτήριο Μικάλεφ 45. Ιωαννιτών κ. Νικόλαο Γκόντα 46. Αρταίων κ. Παναγιώτη Οικονοµίδη 47. Πρέβεζας κ. Ηλία-Μιλτιάδη Κλάπα 48. Φιλιππιάδας κ. ηµήτριο Γιολδάση 49. Αγρινίου κ. Παύλο Μοσχολιό 50. Αµαλιάδας κ. Ιωάννη Λυµπέρη 51. Αγ. Παρασκευής κ. Βασίλειο Γιαννακόπουλο 52. Βύρωνα κ. Νικόλαο Χαρδαλιά 53. Εχεδώρου κ. Γεώργιο Αρβανιτίδη (Νικολάου Πλαστήρα 13, Σίνδος) 54. Ιλίου κ. Νικόλαο Ζενέτο 55. Καµατερού κ. Νικήτα Καµαρινόπουλο 56. Πυλαίας κ. Βασίλειο Καρτάλη 57. Χαλανδρίου κ. Γρηγόριο Επαµ. Ζαφειρόπουλο 58. Χολαργού κ. ηµήτριο Νικολάου 29

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Μαρτίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. (Τύπος Γ) Για έργα προµηθειών που δηµοπρατούνται µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού 1

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. (Τύπος Γ) Για έργα προµηθειών που δηµοπρατούνται µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιωλκού & Αναλήψεως Πληροφορίες : Κ.Χριστοδούλου Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ìþíåò áñãßá Παριανός Τύπος óôçí ðñüåäñï ôçò Êïéíüôçôáò ÁíôéðÜñïõ Èá êüíïõìå ðñùôïóýëéäç ôç äþëùóþ ôïõ Ç íåïëáßá ìáò øçößæåé óôéò 30 Ìáñôßïõ Σελ.

ìþíåò áñãßá Παριανός Τύπος óôçí ðñüåäñï ôçò Êïéíüôçôáò ÁíôéðÜñïõ Èá êüíïõìå ðñùôïóýëéäç ôç äþëùóþ ôïõ Ç íåïëáßá ìáò øçößæåé óôéò 30 Ìáñôßïõ Σελ. Παριανός Τύπος ΑΡΙΘΜΟΣ Α ΕΙΑΣ 03 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΥ εκαπενθήµερη εφηµερίδα στην υπηρεσία της Πάρου και της Αντιπάρου Περίοδος Β Έτος 4ο Αρ. φύλλου 77 Τιµή 1 ευρώ Πέµπτη 6 Μαρτίου 2008 ÅéêïíéêÞ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 261 της 06/08/2004 σ. 0019-0023

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 261 της 06/08/2004 σ. 0019-0023 Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε τον τίτλο παραµονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύµατα εµπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθροµετανάστευση, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση ιοίκησης Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17 Ταχ.κωδ. :117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/21-12-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/21-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/21-12-2015 ΘΕΜΑ 7 ο : Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα Προµηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τηλ.: 213 2072469 Fax: 213 2072369 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρίθµ. Πρωτ. 21602 Αχαρνές,14/03/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού κουζίνας όπου υπηρετεί µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου στις Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων όλης της χώρας.» (Πράξη Κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ. 5036 Ταχ. Κώδικας:261-10 Πληροφορίες: Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέμα: Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέμα: Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Μαρούσι, 28-08 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 2959 Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες : Α. Κόπτσης Θ. Νικολόπουλος Τηλέφωνο : 210.34.42.234 210.34.43.605 Fax : 210.34.42.241

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ. ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ. ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου. ΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ» ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρέθυµνο, 18/09/2015. Αριθ. Πρωτ.: 4851 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ρέθυµνο, 18/09/2015. Αριθ. Πρωτ.: 4851 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνια

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1 Του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1.2.1995) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1 Του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1.2.1995) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/04/2012 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ Αριθ. διακήρυξης: 6/2012 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Αριθ.πρωτ: 42925/9-04-2012 Ε.Τ.Α.Α.- ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ Α..Α. Β4ΩΗΟΡΕ1-ΖΦ5 ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή...2. 2. Στόχος της µελέτης...2. 3. Η εξέλιξη των µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων, από το ν. 1337/83 στον 2508/97...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή...2. 2. Στόχος της µελέτης...2. 3. Η εξέλιξη των µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων, από το ν. 1337/83 στον 2508/97... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Στόχος της µελέτης...2 3. Η εξέλιξη των µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων, από το ν. 1337/83 στον 2508/97....3 4.Η µελέτη Γ.Π.Σ. Σητείας...4 4.1 Σύντοµη Ανάλυση Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ: Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ:

ΡΑΣΗ: Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ: ΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ: 3 Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: «Συνθετική έκθεση - µελέτη αναφορικά µε τις

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003246057 2015-11-03

15PROC003246057 2015-11-03 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 03/11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 6472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006 VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Το Ετήσιο ελτίο έχει συνταχθεί µε σκοπό την παροχή τακτικής και επαρκούς πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 16 / 03-09-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Ρόδου, (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τρίτη, 03 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής

ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής Εισαγωγή Επιλογή Σχεδίου Ανάπτυξης (1/2) Για την προκριθείσα πρώτη επιλογή της περιοχής της «Βιοµηχανικής Ζώνης ραπετσώνας- Κερατσινίου» έχουν διατυπωθεί αρκετές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης».

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009)

Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009) Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009) Λίλα Θεοδωρίδου, Γλυκερία Καριώτου, Ελευθέριος Παναγιωτόπουλος, Γεώργιος Καριώτης Μέλη ΕΠ- Τµήµα Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 1. Θεσμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ, ΠΟΙΑ ΤΑ ΛΑΘΗ ΜΑΣ, ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ. Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-14 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...4 Οι κτίστες - Δομικά υλικά - Χτίσιμο των γεφυριών - Λόγοι κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 25 / 07 / 2012. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/565 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α

Αθήνα 25 / 07 / 2012. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/565 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Αθήνα 25 / 07 / 2012 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/565 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Υπεύθυνος Μαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήβα, 31-7 -2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.: 3850 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κοιν.: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. /νση: Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος

για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος Προχωράµε για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος για να πάει η Ελλάδα µπροστά Με πίστη και πεποίθηση υποστηρίζω την ύπαρξη στην ελληνική κοινωνία ενός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002700746 2015-04-08

15PROC002700746 2015-04-08 Α Α: 6Σ127Λ7-ΙΩ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 08/04/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Οικ.:74596 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΑΙ ΩΝ & ΝΕΩΝ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΑΙ ΩΝ & ΝΕΩΝ 2014-2015 Αθήνα Αριθµ. πρωτ. 26/9/2014 32445/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΑΙ ΩΝ & ΝΕΩΝ 2014-2015 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπόψη: 1. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

«ραµατοποίηση και Θεατρική Σύνθεση : τεχνικές και ανάπτυξη της δηµιουργικότητας» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ραµατοποίηση και Θεατρική Σύνθεση : τεχνικές και ανάπτυξη της δηµιουργικότητας» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ /ΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΝΕΛΕ) Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ ΙΗΜΕΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (10 & 11/12/04) Τόπος : 5 ο Γυµνάσιο Χαλκίδας «ραµατοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ' ΠΕΡΙΟ ΟΣ (ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΣΥΝΟ ΟΣ Γ' ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Π' ευτέρα 15 Φεβρουαρίου 1999 Αθήνα, σήµερα στις 15 Φεβρουαρίου 1999, ηµέρα ευτέρα και ώρα 18.14' συνήλθε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 13 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 243/2014

Συνεδρίαση 13 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 243/2014 Συνεδρίαση 13 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 243/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σελίδα 1 από 10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Στην Αθήνα σήµερα την οι παραπάνω συµβαλλόµενοι: Α. Το Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 6/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47006 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Έχοντας λάβει

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ανθρωπιστικών Σπουδών. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισµό. Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-2015. Καθηγήτ. Φοιτήτ: Αριθµός Μητρώου: Ευριπίδη Μήδεια

Τµήµα Ανθρωπιστικών Σπουδών. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισµό. Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-2015. Καθηγήτ. Φοιτήτ: Αριθµός Μητρώου: Ευριπίδη Μήδεια Τµήµα Ανθρωπιστικών Σπουδών Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισµό Θεµατική Ενότητα ΕΛΠ 31 Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-2015 Καθηγήτ Τµήµα Φοιτήτ: Αριθµός Μητρώου: Ευριπίδη Μήδεια 1 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΥΓ3/89292 (ΦΕΚ Β

ΑΡΙΘ. ΥΓ3/89292 (ΦΕΚ Β ΑΡΙΘ. ΥΓ3/89292 (ΦΕΚ Β 1973/31.12.2003) Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική σύµφωνα µε την Ο ΗΓΙΑ 2001/20/ΕΚ της 4ης Απριλίου 2001 "για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-13 -1Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-13 -1Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-13 -1Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Οµάδα ερευνητικής εργασίας 1.. ΒούρτσηςΗλίας 2.. ΒράκαςΓεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το Σύνταγµα προβλέπει το δικαίωµα κάθε πολίτη ακρόασής του ενώπιον του αρµόδιου ικαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΣΚΟΥΠΙ ΙΩΝ

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΣΚΟΥΠΙ ΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2005-2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΣΚΟΥΠΙ ΙΩΝ Παιχνίδια από σκουπίδια στο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρώντας το νερό ως στοιχείο

Θεωρώντας το νερό ως στοιχείο Υ ΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γεώργιος Κ. Στουρνάρας Καθηγητής Υδρογεωλογίας και Τεχνικής Γεωλογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών Εισαγωγή Η λέξη περιβάλλον οδηγεί συνειρµικώς σε µόλυνση, ρύπανση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ε.Κ.Α.Β. (περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) Ημερομηνία Αποστολής στην εφημερίδα Ε.Ε.

ΕΙΔΟΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ε.Κ.Α.Β. (περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) Ημερομηνία Αποστολής στην εφημερίδα Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αθήνα, 13/5/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕIAΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 4 6)

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 4 6) ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 4 6) ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:134604 ΘΕΜΑ: «Καταβολή, σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ EIΣΗΓΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ EIΣΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δροσιά,12/1/2015 Αρ.πρωτ.738 EIΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ: Τον ήµαρχο για τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου. Θέµα: «Αναστολή λειτουργίας παιδικών

Διαβάστε περισσότερα

«Ο δικαστικός προληπτικός έλεγχος των δαπανών»

«Ο δικαστικός προληπτικός έλεγχος των δαπανών» «Ο δικαστικός προληπτικός έλεγχος των δαπανών» Ιωάνννης Κάρκαλης, Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, ρ. ηµ. ικαίου ιάγραµµα: 1.Εισαγωγή. 2.Το ισχύον νοµικό πλαίσιο και η διαδικασία του ελέγχου 2.1 Η διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σήµερα θέτουµε σε διαβούλευση την Εθνική Στρατηγική για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Συντονιστικής Επιτροπής ( Σ) ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΑ ΕΛΛΑ ΟΣ --- Αγαπητοί Πρόεδροι των ΛΕΑ ΕΛΛΑ ΟΣ, Αγαπητοί συνάδελφοι µέλη των ΛΕΑ που συµµετέχετε στην 14 η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ της Νάξου και τυπικά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1663 29 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση επιδότησης αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας :712 01 Πληροφορίες: Χ.Νεονάκη Τηλέφωνα: 2813400357

Διαβάστε περισσότερα

της αστικής δηµοκρατίας και αργότερα η πάλη για το σοσιαλισµό.

της αστικής δηµοκρατίας και αργότερα η πάλη για το σοσιαλισµό. Στην εποχή της, η εξέγερση στο Πολυτεχνείο το Νοέµβρη του 1973, για την άρχουσα τάξη και τους συµµάχους της δεν ήταν και δεν θα µπορούσε να είναι τίποτα περισσότερο από µια αντικρατική ανταρσία αναρχοκοµµουνιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ. Η περίπτωση των στρατοπέδων Π. Μελά και Κόδρα στη Θεσσαλονίκη.

ΟΙ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ. Η περίπτωση των στρατοπέδων Π. Μελά και Κόδρα στη Θεσσαλονίκη. ΟΙ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ. Η περίπτωση των στρατοπέδων Π. Μελά και Κόδρα στη Θεσσαλονίκη. Η εξέλιξη του αστικού χώρου της Θεσσαλονίκης είτε ως προϊόν πολεοδοµικού σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Μαΐου 1994 για την ίδρυση του

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Μαΐου 1994 για την ίδρυση του Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συµβουλίου της 16ης Μαΐου 1994 για την ίδρυση του ταµείου συνοχής Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 130 της 25/05/1994 σ. 0001-0013 Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 14 τόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..1η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 27ης-1-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..14/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

4. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-1995) «Περί ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και

4. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-1995) «Περί ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα:5-11-2014 Ι Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:15515 ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ερευνητική εργασία των µαθητών της Α Λυκείου Υπεύθυνοι καθηγητές: Φακή Βασιλική και Σκυβαλίδας Νίκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...3 Βιογραφικά στοιχεία...4

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : 253430122, 6974726352. e-mail: dikedi@iasmos.gr, xbouka@gmail.com

Τηλ. : 253430122, 6974726352. e-mail: dikedi@iasmos.gr, xbouka@gmail.com ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ Ίασµος 13.03.2014 Αρ. Πρωτ. 23 Πληρ.: Μπούκα Χριστίνα Τηλ. : 253430122, 6974726352 Φαξ : 2534350119 /νση: Εθν.Άµυνας 4 Τ.Κ. : 69200 ΙΑΣΜΟΣ e-mail: dikedi@iasmos.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν ΠΡΟ ΟΝΤ Ν ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΦΙΕΡ ΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν ΠΡΟ ΟΝΤ Ν ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΦΙΕΡ ΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η ΤΡΑΠΕ Α ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν ΠΡΟ ΟΝΤ Ν ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΕΡ ΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΦΙΕΡ ΜΑΤΑ Μαζί Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Πολιτιστικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περ/κή /νση υτικής Ελλάδας Τ.Κ. 26 0 - ΠΑΤΡΑ Α.Π. ΡΟ32/ 4630 / 3.3 ΠΑΤΡΑ : 27-08- 202 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 56/202 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 2: Αν σε έναν ΚΑ χρειάζεται µόνο κτηριακά (στέγαστρο-αποθήκη για εµπορία λιπασµάτων), τι γίνεται µε το 50%.

Ερώτηση 2: Αν σε έναν ΚΑ χρειάζεται µόνο κτηριακά (στέγαστρο-αποθήκη για εµπορία λιπασµάτων), τι γίνεται µε το 50%. Ερώτηση 1: Μικτή επιχείρηση µε 6 επιλέξιµους ΚΑ µπορεί να υποβάλλει µελέτη για ξεχωριστούς ΚΑ, η µια µε επενδύσεις και στους άλλους ΚΑ, τότε αυξάνεται το επιλέξιµο κόστος ή µένει το όριο των 200.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 215 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-215 Αριθ. Απόφασης: 82/215 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Μουσειολογική Μελέτη για τη Μόνιμη Έκθεση της Συλλογής Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου

Μουσειολογική Μελέτη για τη Μόνιμη Έκθεση της Συλλογής Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου Μουσειολογική Μελέτη για τη Μόνιμη Έκθεση της Συλλογής Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου Γ Φάση Φράγκου Ευαγγελία Ρογκενμπούκε Μισέλ 1 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 1. Φράγκου Ευαγγελία 2. Ρογκενμπούκε Μισέλ 3. Μπουλώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ

ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ 3 α. Εξετάσεις και έλεγχος από τον παιδίατρο και τον οικογενειακό γιατρό σας. Η τακτική ιατρική παρακολούθηση είναι απαραίτητη σε όλα τα παιδιά, συµπεριλαµβανοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 31 Αυγούστου2011

Αθήνα, 31 Αυγούστου2011 Αρ.Πρωτ. Αθήνα, 31 Αυγούστου2011 Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Παντελή Οικονόµου Θέµα: Συνάντηση Προεδρείου ΠΕΣΕ Ε µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Παντελή Οικονόµου για φορολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1538 27 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερι κής Υπηρεσίας του Δήμου Κισάμου....

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙ Α ΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ & Σ ΑΡΡΗ

Ο ΟΙ Α ΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ & Σ ΑΡΡΗ Ο ΟΙ Α ΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ & Σ ΑΡΡΗ ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ εισαγωγικά Η εργασία αυτή αφορά δυο δρόµους σε µια κεντρική συνοικία του δήµου Αθηναίων, τους δρόµους Σαρρή και Αριστοφάνους στην συνοικία του Ψυρή. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 : Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισµοί 2 : Εκπροσώπηση Εταιρείας 3 : Τοπογραφικά στοιχεία 4 : Εργοτάξιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 19 ΜΑΪΟΥ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ. Γιώργου Ιωάννου. Στου Κεµάλ το Σπίτι

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 19 ΜΑΪΟΥ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ. Γιώργου Ιωάννου. Στου Κεµάλ το Σπίτι ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 19 ΜΑΪΟΥ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ Γιώργου Ιωάννου Στου Κεµάλ το Σπίτι πρόκειται για το σπίτι του Κεµάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη, όπου σήµερα στεγάζεται το τουρκικό προξενείο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Ο πρωτόφαντος πόλεµος µε τα φαντάσµατα, και οι ουτοπίες του Ο 2Οός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π. /τος του 28/80 «Περί

Διαβάστε περισσότερα

----- ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ.

----- ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 4/2015 για τη σύναψη σύµβασης ορισµένου χρόνου, επί ωροµισθία, σύµφωνα µε τη διαδικασία του Π.. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 4/2015 για τη σύναψη σύµβασης ορισµένου χρόνου, επί ωροµισθία, σύµφωνα µε τη διαδικασία του Π.. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 8/9/205 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: 8878 Ν.Π... ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, Η.ΠΕ.ΘΕ. (.Ο.Ε.Π.Α.Π. Η.ΠΕ.ΘΕ.)» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕNOTHTA 18 AΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΑΞΗ Β

ΕNOTHTA 18 AΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΑΞΗ Β ΕNOTHTA 18 AΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΑΞΗ Β 1 ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Από το περιοδικό «Γεωτρόπιο» της εφηµεριδας «Ελευθεροτυπία» 2 3 4 ΚΕΙΜΕΝΟ 2 ΣΟΥΦΛΙ «Ελληνικό Πανόραµα» Ευγενία Φακίνου ΞΑΝΘΗ 5 ΚΕΙΜΕΝΟ 3 Από διαφηµιστικό φυλλάδιο

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνέχεια παρατίθεται το κείµενο της σύµβασης όπως αυτό διαβιβάστηκε στο δήµο µας από την Ανακύκλωση Συσκευών Ανώνυµη Εταιρία.

Στην συνέχεια παρατίθεται το κείµενο της σύµβασης όπως αυτό διαβιβάστηκε στο δήµο µας από την Ανακύκλωση Συσκευών Ανώνυµη Εταιρία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:21/05/2013 ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ. 15222 ΠΡΟΣ Τον κ. ήµαρχο για τον κ. Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ιονύσου Θέµα: Λήψη Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

«ο δρόµος είχε τη δική του ιστορία...»

«ο δρόµος είχε τη δική του ιστορία...» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 Τεύχος 2 Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ν Ε Ω Ν «ο δρόµος είχε τη δική του ιστορία...» Κάθε δρόµος και άνοιγµα µονοπατιού. Κάθε µονοπάτι και δύσκολο, επίπονο. Προσφέρει τις δικές

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2013

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2013 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2013 για την προµήθεια δύο βαλβίδων αντεπιστροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Ί ΡΥΣΗΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/04

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Ί ΡΥΣΗΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/04 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Ί ΡΥΣΗΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/04 Γενική περιγραφή συγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου Ίδρυση νέας Ξενοδοχειακής µονάδας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Κατά την υποβολή της δήλωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης θα πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά τα εξής: ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Συμπληρωμένη και νόµιµα υπογεγραμμένη ήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Κατεύθυνση Α: Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών με Ευφυή Συστήματα και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Κατεύθυνση Α: Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών με Ευφυή Συστήματα και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 22-8-2014 Αριθµ. Πρωτ: 998 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΘΕΜΑ 11 ο : Εισήγηση σχετικά µε τη Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 06/12/2005 Προς: ΕΣΜΗΕ Α.Ε., κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, ιευθύνοντα Σύµβουλο Θέµα: Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004

Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 30.4.2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/ 39 Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Εφαρμογή της παραγράφου 2β του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 για την διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου»

Θ Ε Μ Α : «Εφαρμογή της παραγράφου 2β του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 για την διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου» Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 12 Ιουνίου 2015. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 12 Ιουνίου 2015. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ.:74155 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Που συντάχθηκε, σύμφωνα με την αριθ. 8 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 725 τ. Β / 19-8-1997)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ Ο ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΚΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜ 7344 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 111 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα Παρασκευή 2 ΜΑΪΟΥ 2014 & ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Πίνακας περιεχομένων

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Δημοσίευση στο ΦΕΚ Κοινής Απόφασης για την σύντμηση της προθεσμίας που ορίζεται στη διεκπεραίωση διαδικασιών αρμοδιότητας του ΟΑΕΔ... 2 Αξιοποίηση 526 πρώην σχολικών φυλάκων σε νοσοκομεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ» Α.Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ.:6515

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 24 / 01-08-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 1 η Αυγούστου 2011 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 90920000-2

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 90920000-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Τ.Κ. Πόλη: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Mερέτη Ευαγγελία 25313

Διαβάστε περισσότερα