ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Αθήνα, 4/5/2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Αθήνα, 4/5/2010"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Αθήνα, 4/5/2010 ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.6592 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. Κηφισίας 1-3 Ταχ. Κώδικας: Αθήνα Πληρ.: Πέτρος Ελευθεριάδης, Μαρία Φυτά, Τηλέφωνο: (εσωτ.150, 141) Φαξ: Προς: όπως ο πίνακας αποδεκτών ΘΕΜΑ: Έλεγχος ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης 2010 Α. Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (περίπτωση ε της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.3074/02 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.4 του άρθρου 6 του ν.3491/06, και όπως το δεύτερο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του άρθρου 3 του ν.3613/2007) ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης (ΓΕ ) διεξάγει τον έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες): -όλων των µελών των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου που ασκούν καθήκοντα Βοηθού Γενικού Επιθεωρητή ή Αναπληρωτή Γενικού Επιθεωρητή ή Προϊστάµενου Επιθεωρητή ή Επιθεωρητή-Ελεγκτή ή Βοηθού Επιθεωρητή-Ελεγκτή, -όλων των προϊστάµενων ιευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και των αναπληρωτών τους εφόσον υπάρχουν, των ηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών (.Ο.Υ.) Α τάξης, των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.), των ιαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (.Ε.Κ.) καθώς και των προϊσταµένων και των αναπληρωτών τους εφόσον υπάρχουν, των ηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών (.Ο.Υ.) Β τάξης οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Τµήµατος, -όλων των προϊσταµένων των Τµηµάτων Ελέγχου και όλων των υπαλλήλων (ελεγκτών) που υπηρετούν στα Τµήµατα Ελέγχου των παραπάνω Υπηρεσιών και ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα, -όλων των προϊσταµένων ιευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων του Σ..Ο.Ε. (πρώην ΥΠ.Ε.Ε.) και των αναπληρωτών τους εφόσον υπάρχουν, όλων των προϊσταµένων των Τµηµάτων Eλέγχου (δράσης), όλων των υπαλλήλων που υπηρετούν σ αυτά καθώς και των υπαλλήλων άλλων τµηµάτων που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα. ιευκρινίζεται ότι δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης οι προϊστάµενοι των Τµηµάτων του Σ..Ο.Ε. που έχουν ως κύρια αρµοδιότητα τον σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό δράσης, την ιεράρχηση εργασιών, τη διοικητική και οικονοµική 1

2 υποστήριξη π.χ Τµήµατα ιοικητικής Υποστήριξης, Πληροφορικής, Προγραµµατισµού, κλπ.- ούτε οι υπάλληλοι που υπηρετούν σ αυτά εκτός όσων ασκούν στην πράξη ελεγκτικά καθήκοντα οι οποίοι είναι υπόχρεοι δήλωσης κατά τα παραπάνω, -όλων των προϊσταµένων όλων των οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου ή οποιασδήποτε ονοµασίας οργανικών µονάδων πολεοδοµίας των ΟΤΑ Α και Β βαθµού (Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) και όλων των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτές. Λόγω της διαφοροποίησης στις οικείες οργανωτικές διατάξεις είτε των ΟΤΑ είτε των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ως προς την ονοµασία και το οργανωτικό επίπεδο των µονάδων πολεοδοµίας διευκρινίζονται τα εξής: - όπου προβλέπεται µονάδα πολεοδοµίας σε επίπεδο ιεύθυνσης (π.χ. ιεύθυνση Πολεοδοµίας ή ΧΩΠΟΠΕ ή ΧΩΠΕ ή Πολεοδοµικών Εφαρµογών, ή Πολεοδοµικών Λειτουργιών, κλπ) υπόχρεοι είναι ο προϊστάµενος της ιεύθυνσης, οι προϊστάµενοι όλων των Τµηµάτων και όλων των Γραφείων αυτής και όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούν σ αυτά, - όπου δεν προβλέπεται από τις οικείες οργανωτικές διατάξεις µονάδα πολεοδοµίας σε επίπεδο ιεύθυνσης αλλά µόνο Τµήµα ή Γραφείο που υπάγεται πχ. στη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ή Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών, κλπ υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης είναι µόνο ο προϊστάµενος της ιεύθυνσης, ο προϊστάµενος του Τµήµατος ή του Γραφείου Πολεοδοµίας και οι υπάλληλοι που υπηρετούν σ` αυτό και όχι οι προϊστάµενοι των άλλων Τµηµάτων της ιεύθυνσης ούτε οι υπάλληλοι που υπηρετούν σ αυτά. Β. Ειδικότερα υπόχρεοι υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για το 2010 είναι: 1. όσοι άσκησαν καθήκοντα στις παραπάνω υπηρεσίες για οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα κατά το 2009 ακόµα και εάν µέσα στο 2009 αποχώρησαν προκειµένου να αναλάβουν άλλες θέσεις για τις οποίες δεν προβλέπεται ο έλεγχος της περιουσιακής τους κατάστασης από το ΓΕ ή συνταξιοδοτήθηκαν. Όσοι από τους παραπάνω υπόχρεους έχουν ήδη υποβάλλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης στο ΓΕ θα υποβάλλουν δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης για το 2010 µόνον εφόσον έχει επέλθει µεταβολή στα περιουσιακά τους στοιχεία (ακίνητα, κάθε είδους µεταφορικά µέσα, χρεόγραφα, καταθέσεις κλπ.) εντός του Οι δηλώσεις των υπόχρεων που έχουν µεταβολές περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων) µέσα στο 2009 πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά και από αντίγραφο του εντύπου Ε9 έτους Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν µεταβολές στα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία εντός του 2009, οι υπόχρεοι οφείλουν να το δηλώσουν σε έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/ όσοι ανέλαβαν καθήκοντα στις προαναφερόµενες υπηρεσίες κατά το 2009 θα υποβάλουν, ως νέοι υπόχρεοι, δήλωση περιουσιακής κατάστασης στο ΓΕ για πρώτη φορά, δηλώνοντας εκτός από τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν το 2009 και τα ακίνητα, τα κάθε είδους µεταφορικά µέσα, χρεόγραφα, καταθέσεις κλπ που κατέχουν αυτοί, οι σύζυγοι και τα ανήλικα τέκνα τους ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης τους. Οι δηλώσεις των νέων υπόχρεων οι οποίοι υποβάλλουν δήλωση για πρώτη φορά πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά και από αντίγραφα του εντύπου Ε1 έτους 2010, των εντύπων Ε9 των ετών 1997, 2005 και των τυχόν συµπληρωµατικών µετά το 2005 και του

3 Γ. Οι αρµόδιες κατά περίπτωση ιευθύνσεις Προσωπικού ή ιοικητικού οι οποίες είναι αρµόδιες από το νόµο για τη συγκέντρωση και αποστολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο στους υπόχρεους προκειµένου αυτοί να λάβουν γνώση ενυπόγραφα. Επίσης παρακαλούνται να επιστήσουν την προσοχή στους υπόχρεους για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης ή των υπεύθυνων δηλώσεων του ν.1599/86 οπωσδήποτε εντός της προβλεπόµενης ηµεροµηνίας ( ) και για την ορθή συµπλήρωση των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης ώστε να µην υπάρξουν καθυστερήσεις στην υποβολή τους, παραλείψεις (µη υποβολή των απαιτούµενων συνοδευτικών εντύπων, ανυπόγραφες ή ελλιπείς δηλώσεις, κλπ.) και σύγχυση µε άλλες διατάξεις που αφορούν στον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης (π.χ. Υπαλληλικός Κώδικας, Αντιεισαγγελία Αρείου Πάγου, κλπ.). Προκειµένου να διευκολυνθεί η καταγραφή όλων των υπόχρεων οι ιευθύνσεις Προσωπικού ή ιοικητικού αποκλειστικά πρέπει να αποστείλουν στο Γραφείο του ΓΕ απαραίτητα το συνηµµένο πίνακα συµπληρωµένο µε τα αιτούµενα στοιχεία, εάν είναι δυνατόν και σε ηλεκτρονική µορφή, άµεσα µε τη λήψη του παρόντος εγγράφου και σε κάθε περίπτωση οπωσδήποτε πριν την συγκεντρωτική αποστολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης ή των υπεύθυνων δηλώσεων του ν.1599/86. Στον πίνακα αυτό θα καταγραφούν όλοι οι υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ανεξάρτητα από το αν υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86. Ειδικότερα οι.ο.υ., λόγω του πολυάριθµου και της γεωγραφικής τους ιδιαιτερότητας, µπορούν να συντάξουν τον πίνακα µε τα αιτούµενα στοιχεία µε ευθύνη των προϊσταµένων τους. Τα έντυπα των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης ή των υπεύθυνων δηλώσεων πρέπει να αποσταλούν στο Γραφείο του ΓΕ οπωσδήποτε συγκεντρωτικά, ανά Φορέα ή Υπηρεσία κατά περίπτωση, και όχι µεµονωµένα. Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να ληφθεί για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων και του φορολογικού απορρήτου µε την υποβολή από τους υπόχρεους των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και των συνοδευτικών στοιχείων στις διευθύνσεις Προσωπικού ή ιοικητικού σε κλειστούς φακέλους. Τέλος υπενθυµίζεται ότι η µη δήλωση περιουσιακής κατάστασης εκ µέρους των υπόχρεων συνεπάγεται πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις. Η παρούσα εγκύκλιος και ο συνηµµένος σ αυτήν πίνακας είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του ΓΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Επίσης στην ίδια διεύθυνση είναι διαθέσιµο και το έντυπο της δήλωσης προς αναπαραγωγή και διάθεση στους υπόχρεους. Ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης Λέανδρος Ρακιντζής Αρεοπαγίτης ε.τ. 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α. ΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σώµα Επιθεωρητών-Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης Ειδικό Γραµµατέα κ. Αριστείδη Μπουρδάρα Λ. Συγγρού Αθήνα 2. Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας Ειδικό Γραµµατέα κ. Μιχάλη Χάλαρη ραγατσανίου Αθήνα 3. Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας Γενικό Επιθεωρητή κ. Μ. Σαµπατακάκη Πειραιώς Αθήνα 4. Σώµα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών Γενική Επιθεωρήτρια κα. Ευγενία εµερούτη Χρ. Λαδά και Άνθ. Γαζή Αθήνα 5. Σώµα Επιθεωρητών ηµοσίων Έργων Γενικό Γραµµατέα.Ε. - Πρόεδρο Εποπτικού Συµβουλίου κ. Ιωάννη Οικονοµίδη Βαρβάκη Αθήνα 6. Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Γενικό Επιθεωρητή κ. Παν. Μέρκο Λ. Κηφισίας Αθήνα 4

5 Β. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης ιεύθυνση Προσωπικού.Ο.Υ. ( 2) Καραγεώργη Σερβίας 10, Αθήνα Γ. ΣΩΜΑ ΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Κεντρική Υπηρεσία ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος Αθήνα. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 1. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών-Πειραιώς Νοµαρχία Αθηνών /νση Ανθρώπινου υναµικού Συγγρού Αθήνα Ανατολικού Τοµέα Μεσογείων 372, Αγ. Παρασκευή Κεντρικού Τοµέα Λ. Συγγρού 77, Αθήνα Νοτίου Τοµέα Αργυρουπόλεως 94-96, Αργυρούπολη υτικού Τοµέα Μιλτιάδου 4, Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου, Αιγάλεω Βορείου Τοµέα Λ. Ηρακλείου 139, Ν. Ιωνία 2. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών Πειραιώς Νοµαρχία Πειραιώς /νση ιοίκησης και Πολιτικών ικαιωµάτων Ακτή Ποσειδώνος Πειραιάς Πειραιά Γρ. Λαµπράκη 12, Πειραιάς Πειραιά Πολεοδοµικό Γραφείο Σαλαµίνας Αγίας Βαρβάρας 4-6, Σαλαµίνα Πολεοδοµικό Γραφείο Πόρου ηµήτρη Χρ. Λαµπράκη, «Πέρλια», Πόρος 5

6 3. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής /νση ιοίκησης 17 ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνα, Παλλήνη ιεύθυνση Χωροταξίας και Πολεοδοµίας Νοτίου Τοµέα 17 ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνα, Παλλήνη ιεύθυνση Χωροταξίας και Πολεοδοµίας Βόρειου Τοµέα Αριστοτέλους 313, Αχαρνές και Πολεοδοµικών Εφαρµογών Καπανδριτίου Κοινοτικό Κατάστηµα Καπανδριτίου Καπανδρίτι Πολεοδοµικό Γραφείο Μαρκόπουλου Χαραλάµπους Νικολάου 22, Μαρκόπουλο 4. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση υτικής Αττικής Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα και Περιβάλλοντος Ηρώων Πολυτεχνείου 120, Ελευσίνα 5. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας Πλ. Εθν. Μακαρίου, Τρίπολη και Χωροταξίας Πλ. Εθν. Μακαρίου, Τρίπολη Μεγαλόπολης Λ. Ζέρβα 5, Μεγαλόπολη Άστρους Άστρος Λαγκαδίων Λαγκάδια 6. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας /νση ιοίκησης Όθωνος και Αµαλίας 85, Σπάρτη, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος και Κτιριοδοµικών Εφαρµογών Σπάρτης Οδός των 118 αρ. 37, Σπάρτη Τµήµα Χωροταξίας, Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Περιβάλλοντος Οδός των 118 αρ. 37, Σπάρτη Γυθείου Γύθειο Μολάων Μολάοι 6

7 7. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αργολίδας Προσωπικού Παρ. Οδός Ναυπλίου-Ν. Κίου, Ναύπλιο ιεύθυνση ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ. Παρ. Οδός Ναυπλίου-Ν. Κίου, Ναύπλιο Τµήµα Χωροταξίας Πολεοδοµίας Περιβάλλοντος Επαρχίας Άργους Αγίου Αρτεµίου 4, Άργος Τµήµα Χωροταξίας Πολεοδοµίας Περιβάλλοντος Επαρχίας Ερµιονίδας Περιφερειακός Κρανιδίου, Κρανίδι 8. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας και Πολιτικών ικαιωµάτων Κροκιδά 2, Κόρινθος ιεύθυνση ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ Κροκιδά 2, Κόρινθος Πολεοδοµικό Γραφείο Ξυλοκάστρου Πετρίδη 20 Α, Ξυλόκαστρο 9. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας /νση ιοίκησης, Οργάνωσης και Πληροφορικής ιοικητήριο, Καλαµάτα ιεύθυνση ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. ιοικητήριο, Καλαµάτα Πολεοδοµικό Τµήµα Κυπαρισσίας 1 ο χλµ. Ε.Ο. Κυπαρισσίας-Πύργου Κυπαρισσία Πολεοδοµικό Γραφείο Πύλου Πύλος 10. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας Κουµουνδούρου και Παπαναστασίου, Λάρισα ιοικητήριο, Λάρισα Πολεοδοµικό Γραφείο Φαρσάλων Αχιλλέως 6, Φάρσαλα Πολεοδοµικό Γραφείο Τυρνάβου Τύρναβος Πολεοδοµικό Γραφείο Ελασσόνος Μαυροδήµου 60 ΤΚ

8 11. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων Β. Τσιτσάνη 31, Τρίκαλα & Περιβάλλοντος Β. Τσιτσάνη 31, Τρίκαλα Πολεοδοµικό Γραφείο Καλαµπάκας , Καλαµπάκα 12. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας Κουµουνδούρου 29, Καρδίτσα : Πολ/κων Εφ/γων & Περ/ντος Μπλατσούκα 21, Καρδίτσα 13. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας ιοικητήριο, Βόλος ιεύθυνση ΧΩΠΕ, ιοικητήριο, Βόλος Πολεοδοµικό Γραφείο Αλµυρού Βασ. Γεωργίου Α 43, Αλµυρός Πολεοδοµικό Γραφείο Σκιάθου Σκιάθος Πολεοδοµικό Γραφείο Σκοπέλου Σκόπελος 14. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας και Μέριµνας Γιδογιάννου 31, Άµφισσα : Γιδογιάννου 31, Άµφισσα 15. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας Υψηλάντη 1, Λαµία ιεύθυνση Χωροταξίας& Περιβάλλοντος Υψηλάντη 1, Λαµία Αταλάντης Αθ. ιάκου 46, Αταλάντη 8

9 16. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας /νση ιοίκησης Σοφοκλέους 15, Λιβαδειά ιεύθυνση Χωροταξίας-Οικισµού & Περιβάλλοντος Σοφοκλέους 15, Λιβαδειά Θηβών Τέρµα Μακαρίου Πυρί, Θήβα 17. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας /νση ιοίκησης και Οργάνωσης Τµηµα ιοικησης Προσωπικου Λ.Χαινά 93, Χαλκίδα ιεύθυνση Χωροταξίας-Οικισµού & Περιβάλλοντος Λ. Χαϊνά 93, Χαλκίδα Πολεοδοµικό Γραφείο Ιστιαίας Ιστιαία Εύβοιας Πολεοδοµικό Γραφείο Κύµης Νικ. Βογιατζή 4, Κύµη Πολεοδοµικό Γραφείο Καρύστου Κάρυστος 18. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας /νση Οργάνωσης και ιοίκησης Καραϊσκάκη 1, Καρπενήσι : & Περιβάλλοντος Γρ. Λαµπράκη 19, Καρπενήσι 19. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου 3η Γενικη ιεύθυνση νση ιοίκησης & Πολιτικων ικαιωµατων Πλ. Ελευθερίας, Ηράκλειο Μ. Μουσούρου 15 (πρώην Απολλώνιο), Ηράκλειο Μοιρών Μοίρες, Κρήτη Καστελλίου Πεδιάδας Καστέλλι, Κρήτη 9

10 20. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου ιοικητήριο, Αγ. Νικόλαος, Κρήτη ιεύθυνση Πολεοδοµικών Εφαρµογών Πολυτεχνείου 1, Αγ. Νικόλαος, Κρήτη Σητείας Σητεία, Κρήτη Ιεράπετρας Οµηρείας Ιεράπετρα, Κρήτη 21. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων νση ιοικητικών Υπηρεσιών και ικαιωµάτων Πολιτών Πλ. Ελευθερίας 1, Χανιά & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Πλατεία Ελευθερίας 1, Χανιά Πολεοδοµικό Γραφείο Κισσάµου ηµαρχείο, Κίσσαµος Χανίων 22. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύµνης /νση ιοίκησης Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου, Ρέθυµνο & Περιβάλλοντος ηµητρακάκη 17, Ρέθυµνο Γραφείο Πολεοδοµίας Περάµατος Πέραµα Μυλοποτάµου Ρεθύµνης, Κρήτη 23. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης-Έβρου Νοµαρχιακό ιαµέρισµα Ροδόπης /νση ιοικητικού ηµοκρατίας 1, Κοµοτηνή : & Περιβάλλοντος ιοικητήριο, Κοµοτηνή 24. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ράµας-καβάλας-ξάνθης Νοµαρχιακό ιαµέρισµα ράµας Γενικη ιεύθυνση νση ιοικητικων Υπηρεσιων ιοικητήριο, ράµα : & Περιβάλλοντος ιοικητήριο, ράµα 10

11 25. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ράµας-καβάλας-ξάνθης Νοµαρχιακό ιαµέρισµα Καβάλας /νση ιοικητικού Εθνικής Αντίστασης 20, Καβάλα και Περιβάλλοντος Πολεοδοµικό Γραφείο Θάσου Θάσος 26. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ράµας-καβάλας-ξάνθης Νοµαρχιακό ιαµέρισµα Ξάνθης Γενικη νση Ν.Α Ξανθης νση ιοικητικων Υπηρεσιων ιοικητήριο, Ξάνθη : & Περιβάλλοντος ιοικητήριο, Ξάνθη 27. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης-Έβρου Νοµαρχιακό ιαµέρισµα Έβρου Καραολή και ηµητρίου 40, Αλεξανδρούπολη & Περιβάλλοντος Ίωνος ραγούµη 1, Αλεξανδρούπολη Επαρχείο Β. Έβρου ιεύθυνση Χωροταξίας & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Κων/πόλεως 36, Αλεξανδρούπολη Γραφείο Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος Υψηλάντου 7, ιδυµότειχο 28. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ωδεκανήσου /νση ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών Πλατεία Κουντουριώτη, ιοικητήριο, Ρόδος, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος Πλατεία Κουντουριώτη, ιοικητήριο, Ρόδος Επαρχείο Κω, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος Ακτή Κουντουριώτη 23, Κως Επαρχείο Καλύµνου, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος Χώρα, Κάλυµνος Επαρχείο Καρπάθου, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος, Κάρπαθος 11

12 29. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων Πλ. Τσιροπινά, Ερµούπολη, Σύρος και Περιβάλλοντος Ερµούπολη, Σύρος Γραφείο Πολεοδοµίας Μυκόνου Επαρχείο Μήλου Μήλος Επαρχείο Θήρας Θήρα Επαρχείο Άνδρου Άνδρος Επαρχείο Νάξου Νάξος Επαρχείο Τήνου Τήνος 30. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής /νση Ανθρώπινου υναµικού - Πληροφορικής ιοικητήριο, Πολύγυρος ιοικητήριο, Πολύγυρος Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Ν. Μουδανιών Κ. Μελαχρινού 3, Ν. Μουδανιά Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Αρναίας Αρναία 31. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης Γενικη νση ιοικ/κου-οικ/κου νση ιοικητικων Υπηρεσιων Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη Μανουσογιαννάκη 6, Θεσσαλονίκη υτικής Θεσσαλονίκης Αγ. Αθανασίου 34, Εύοσµος Επαρχείο Λαγκαδά Λαγκαδάς 12

13 32. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας 28ης Οκτωβρίου 40, Κατερίνη : ιεύθυνση Οικισµού-Χωροταξίας & Περιβάλλοντος 28ης Οκτωβρίου 40, Κατερίνη 33. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηµαθίας Μητροπόλεως 44, Βέροια & Περιβάλλοντος Λ. Στρατού 72, Βέροια Νάουσας ηµαρχίας 25, Νάουσα Αλεξάνδρειας Ελ. Βενιζέλου 2, Αλεξάνδρεια 34. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών Μεραρχίας 36, Σέρρες και Περιβάλλοντος ιοικητήριο ΤΚ Σέρρες Πολεοδοµικό Γραφείο Νιγρίτας Γυµνασίου 1, Νιγρίτα Πολεοδοµικό Γραφείο Σιδηροκάστρου Βενιζέλου 34, ηµοτικό Μέγαρο, Σιδηρόκαστρο 35. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κιλκίς Μεταµορφώσεως 2, Κιλκίς & Περιβάλλοντος Μητροπόλεως 13, Κιλκίς & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Παιονίας και Πολυκάστρου Παιονίας 25, Αξιούπολη Κιλκίς 36. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας νση ιοικητικών Υπηρεσιών & Αστικής ηµοτικής Κατάστασης ιοικητήριο Πέλλας, Έδεσσα ιοικητήριο, Έδεσσα ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού-Οικισµού & Χωροταξίας ιοικητήριο, Έδεσσα Γιαννιτσών Μητροπόλεως 31, Γιαννιτσά Αριδαίας, ιοικητηρίου 7, Αριδαία 13

14 37. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών /νση ιοίκησης Τέρµα Ταλιαδούρη, Γρεβενά : & Περιβάλλοντος Τέρµα οδού Κ. Ταλιαδούρη & Πλ. 25 ης Μαρτίου 4, Γρεβενά 38. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης /νση ιοίκησης και Οικονοµικών ιοικητήριο, Κοζάνη & Περιβάλλοντος ηµοκρατίας 7, ιοικητήριο, Κοζάνη Σιάτιστας Σιάτιστα Πτολεµαΐδας (Εορδαίας) Βασ. Σοφίας 26, Στοά Λαζαρίδη, Πτολεµαΐδα 39. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς /νση ιοίκησης και Προσωπικού ιοικητήριο, Καστοριά :, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος ιοικητήριο, Καστοριά 40. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας /νση ιοίκησης Προσωπικού Πτολεµαίων 1, ιοικητήριο, Φλώρινα : & Χωροταξίας Πτολεµαίων 1, ιοικητήριο, Φλώρινα 41. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου Κουντουριώτη 1, Λέσβος & Περιβάλλοντος Μ. Κουντουρά 1, Λέσβος και ΠεριβάλλοντοςΛήµνου Μύρινα, Λήµνος 42. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάµου νση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών ιοικητήριο, Σάµος, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος ιοικητήριο, Σάµος Τµήµα Χωροταξίας, Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος Ικαρίας Άγιος Κήρυκος, Ικαρία 14

15 43. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου /νση ιοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου υναµικού Πολυτεχνείου 1, Χίος : ιεύθυνση Χωροταξικών Εφαρµογών & Πολεοδοµίας Κουντουριώτη 15, Χίος 44. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ζακύνθου ιοικητήριο, Ζάκυνθος : & Περιβάλλοντος Αλ. Ρώµα, ιοικητήριο, Ζάκυνθος 45. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας Ιωάννου Μελά 3, Λευκάδα : & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Καραβέλα 24, Λευκάδα 46. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κεφαλληνίας & Ιθάκης ιοικητήριο, Αργοστόλι & Περιβάλλοντος ιοικητήριο, Αργοστόλι, Κεφαλλονιά Πολεοδοµικό Γραφείο Ληξουρίου Μ. Αβλίχου 20, Ληξούρι, Κεφαλλονιά Πολεοδοµικό Γραφείο Ιθάκης Ιθάκη 47. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας /νση ιοίκησης Σπ. Σαµάρα 13, Κέρκυρα : ιεύθυνση Χωροταξίας, Πολεοδοµίας& Περιβάλλοντος Σπ. Σαµάρα 13, Κέρκυρα 48. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας Π. Τσαλδάρη 18, Ηγουµενίτσα :, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Π. Τσαλδάρη 18, Ηγουµενίτσα 15

16 49. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων ιοικητήριο, Ιωάννινα & Περιβάλλοντος ιοικητήριο, Ιωάννινα Πολεοδοµικό Γραφείο Κόνιτσας Κόνιτσα 50. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Άρτας Πλ. Εθνικής Αντίστασης, Άρτα : Ζάρρα 25, Άρτα 51. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας Γενική ιεύθυνση Ν.Α. Πρέβεζας νση ιοικ/κών Υπηρεσιών Πολιτικών ικαιωµάτων και Προστασίας των Πολιτών Σπηλιάδου 8, Πρέβεζα : & Περιβάλλοντος Περδικάρη 1, Πρέβεζα 52. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας /νση ιοικητικού και Προστασίας του Πολίτη Κύπρου και Λεβίδου 1, Μεσολόγγι ιοικητήριο, Μεσολόγγι Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Αγρινίου Εθν. Αντίστασης 6, Αγρίνιο Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Ναυπάκτου Λ. Βύρωνα & Φ. Εταιρείας, Ναύπακτος Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Αµφιλοχίας Αµφιλοχία 53. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας Κορίνθου 327, Πάτρα & Περιβάλλοντος Ευµήλου & Υψηλάντου, Πάτρα Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Αιγιαλείας & Καλαβρύτων Ρήγα Φερραίου 78, Αίγιο Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Κάτω Αχαΐας Αποστόλου Ανδρέα 18, Κάτω Αχαΐα 16

17 54. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας ιοικητήριο, Πύργος, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος ιοικητήριο, Πύργος Αµαλιάδος Καλαβρύτων 9, Αµαλιάδα Ζαχάρως Ζαχάρω Ε. ΗΜΟΙ 55. ήµος Αθηναίων νση Ανθρώπινου υναµικού Λιοσίων 22, Αθήνα για τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες Σωκράτους 57, Αθήνα Πλάκας Κυρρήστου 6, Αθήνα 56. ήµος Νέας Χαλκηδόνας /νση Οικονοµικών, Τεχνικών και ιοικητικών Υπηρεσιών Ραιδεστού 21, Νέα Χαλκηδόνα : νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Πολεοδοµίας και Υπηρεσιών Περιβάλλοντος Γραφείο Πολεοδοµίας Ραιδεστού 21, Νέα Χαλκηδόνα 57. ήµος Ζωγράφου νση ιοικητικων Υπηρεσιων Γ. Ζωγράφου 7, Ζωγράφου Γ. Ζωγράφου 7, Ζωγράφου 58. ήµος Βουλιαγµένης /νση ιοικητικού Αφροδίτης 2, Βουλιαγµένη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Αφροδίτης 2, Βουλιαγµένη 17

18 59. ήµος Βούλας /νση ιοίκησης και Οικονοµικών Υπηρεσιών Λ.Κ. Καραµανλή 18, Βούλα /νση Τεχνικής Υπηρεσίας και Πολεοδοµίας Κ. Καραµανλή 18, Βούλα 60. ήµος Αµαρουσίου Βασ. Σοφίας 9 & ηµ. Μόσχα, Μαρούσι Βασ. Σοφίας 9 & Μόσχα, Μαρούσι 61. ήµος Κηφισιάς ιονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά ιονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά 62. ήµος Γλυφάδας /νση ιοικητικού Άλσους 15, Γλυφάδα Άλσους 15, Γλυφάδα 63. ήµος Άνω Λιοσίων Τµήµα ιοικητικού Γραφείο Προσωπικού ηµαρχείου 1 & Πλ. Ηρώων, Άνω Λιόσια Τµήµα Κτηµατολογίου και Πολεοδοµικών Εφαρµογών Καρκαβίτσα 23 & Κωστή Παλαµά, Άνω Λιόσια 64. ήµος Περιστερίου νση Προσωπικού ηµοσθένους 13, Περιστέρι /νση Σχεδίου Πόλεως και Πολεοδοµίας ηµοσθένους 13, Περιστέρι 18

19 65. ήµος Κερατσινίου νση ιοικητική Λ. Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Λ. ηµοκρατίας 84, Κερατσίνι 66. ήµος Πειραιά Πλ. Κοραή & ραγάτση 1, Πειραιάς Θηβών 50 & Φαλήρου, Πειραιάς 67. ήµος Ταύρου Πειραιώς & Επταλόφου 1, Ταύρος Πειραιώς & Επταλόφου 1, Ταύρος 68. ήµος Νίκαιας Γενική ιεύθυνση νση ιοίκησης Π. Τσαλδάρη 10, Νίκαια Γερβασίου Γρεβενών & Βρυούλων 21, Νίκαια 69. ήµος Μοσχάτου Κοραή 36 & Αγ. Γερασίµου Κοραή 36 & Αγ. Γερασίµου, Μοσχάτο 70. ήµος Καλλιθέας νση ιοικητική Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα Ελ. Βενιζέλου 156, Καλλιθέα 19

20 71. ήµος Σπάτων Βασ. Παύλου & Φλέµιγκ, Σπάτα Βασ. Παύλου & Φλέµιγκ, Σπάτα 72. ήµος Μεγαρέων Χρ. Μωραΐτου & Μαυρούκα, Μέγαρα Συληµβρίας & 28 ης Οκτωβρίου, Μέγαρα 73. ήµος Λουτρακίου Περαχώρας Τµήµα ιοικητικό Ιάσονος & Εθν.Αντιστάσεως, Λουτράκι Ιάσωνος 1, Λουτράκι 74. ήµος Λαρισαίων ιεύθυνση ιοικητικού Ίωνος ραγούµη 1, Λάρισα Ίωνος ραγούµη 1, Τ.Θ. 1259, Λάρισα 75. ήµος Τρικκαίων Ασκληπιού 18, Τρίκαλα ηµαρχιακό Μέγαρο, Ασκληπιού 22, Τρίκαλα 76. ήµος Καρδίτσας νση Οικονοµικών & ιοικ/κών Υπηρεσιών Αρτεσιανού 1, Καρδίτσα Αρτεσιανού 1, Καρδίτσα 20

21 77. ήµος Βόλου Πλ. Ρήγα Φεραίου, Βόλος Τοπάλη 12, Βόλος 78. ήµος Νέας Ιωνίας Λ. Ειρήνης Τέρµα, Νέα Ιωνία Μαγνησίας Λ. Ειρήνης Τέρµα, Νέα Ιωνία Μαγνησίας 79. ήµος Θηβαίων Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Θήβα Οιδίποδος & Επαµεινώνδα, Θήβα 80. ήµος Χαλκιδέων Φαρµακίδου 15, Χαλκίδα και Περιβάλλοντος Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Φαρµακίδου 15, Χαλκίδα 81. ήµος Ηρακλείου Αγίου Τίτου 1, Ηράκλειο, Κρήτη ιεύθυνση Πολεοδοµικών Λειτουργιών Ιδοµενέως 22 & Μεραµβέλλου, Ηράκλειο 82. ήµος Χανίων Κυδωνίας 29, Χανιά Κυδωνίας 29, Χανιά 83. ήµος Ξάνθης νση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Μαυροµιχάλη 6, Ξάνθη Τέρµα 4 ης Οκτωβρίου, Παλαιό Νοσοκοµείο, Ξάνθη 21

22 84. ήµος Ορεστιάδας Β. Κωνσταντίνου 11, Ορεστιάδα, Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος Τµήµα Χωροταξικού Σχεδιασµού-Πολεοδοµικών Εφαρµογών Β. Κωνσταντίνου 11, Ορεστιάδα 85. ήµος Αλεξανδρούπολης νση ιοικητικού & Οικονοµικού Λ. ηµοκρατίας 306, Αλεξανδρούπολη & Χωροταξικού Σχεδιασµού Λ. ηµοκρατίας 306, Αλεξανδρούπολη 86. ήµος Κω Ακτή Κουντουριώτη 7, Κως Σκεύου Ζέρβου 40, Κως 87. ήµος Ροδίων και Ποιότητας Ζωής Τµήµα ιοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού Πλ. Ελευθερίας 1, Ρόδος ιαγορίδων 1, Ρόδος 88. ήµος Ελευθερίου-Κορδελιού Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Εθν. Αντίστασης 58, Ελευθέριο-Κορδελιό Τεχνική Υπηρεσία Εθν. Αντίστασης 58, Ελευθέριο-Κορδελιό 89. ήµος Καλαµαριάς Υπηρεσία ιοικητική Μεταµορφώσεως 9, Καλαµαριά Πολεοδοµικών Εφαρµογών Μεταµορφώσεως 7, Καλαµαριά 22

23 90. ήµος Κατερίνης Πλ. ηµαρχείου 1, Κατερίνη Πλ. ηµαρχείου 1, Κατερίνη 91. ήµος Βέροιας νση ιοικητικού Μητροπόλεως 46, Βέροια ιεύθυνση Τεχνικού-Πολεοδοµίας Βικέλα 4, Βέροια 92. ήµος Νάουσας Πλ. ηµαρχίας 30, Νάουσα & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Πλ. ηµαρχίας 30, Νάουσα 93. ήµος Σερρών Μεραρχίας 1, Σέρρες Πλαταιών 1, Σέρρες 94. ήµος Πτολεµαΐδας 25 ης Μαρτίου 8, Πτολεµαΐδα ιεύθυνση Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών 1 ο χλµ. Πτολεµαΐδας-Ασβεστόπετρας, Πτολεµαΐδα 95. ήµος Κοζάνης νση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη Τµήµα Οικοδοµών Παύλου Χαρίση 4, Κοζάνη 23

24 96. ήµος Καστοριάς Σκαπέρδιο ηµοτικό Μέγαρο, Καστοριά, Πολεοδοµικών Εφαρµογών & Περιβάλλοντος Σκαπέρδιο ηµοτικό Μέγαρο, Καστοριά 97. ήµος Χίου ηµοκρατίας 2, Χίος ηµοκρατίας 2, Χίος 98. ήµος Κερκυραίων Πλ. Μιχ. Θεοτόκη, Κέρκυρα Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α, Κέρκυρα 99. ήµος Ιωαννιτών Αβέρωφ 21Γ, Ιωάννινα Κωλέττη 4, Ιωάννινα 100. ήµος Αρταίων νση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου, Άρτα Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου, Άρτα 101. ήµος Πρέβεζας Ελ. Βενιζέλου & Παχούµη 2, Πρέβεζα & Περιβάλλοντος Ελ. Βενιζέλου & Παχούµη 2, Πρέβεζα 24

25 102. ήµος Φιλιππιάδας Πλατεία Γεννηµατά, Φιλιππιάδα Πλατεία Γεννηµατά, Φιλιππιάδα 103. ήµος Αγρινίου Χαρ. Τρικούπη 10, Αγρίνιο Τέρµα Καλλέργη, Αγρίνιο 104. ήµος Αµαλιάδας Φιλικής Εταιρίας 6, Αµαλιάδα Περιβάλλοντος Γραφείο Πολεοδοµίας Κοραή & Καρακανδά, Καρακάνδειο, Αµαλιάδα 105. ήµος Αγίας Παρασκευής ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Προσωπικού Μεσογείων 463, Αγ.Παρασκευή νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Μεσογείων 463, Αγ.Παρασκευή 106. ήµος Βύρωνα ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Προσωπικού Καραολή & ηµητρίου 36-44, Βύρωνας νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 76, Βύρωνας 107. ήµος Εχεδώρου ιεύθυνση ιοικητικών-οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικό Πλατεία ηµοκρατίας Σίνδου, Σίνδος νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Τµήµα Τεχνικών Έργων/Πολεοδοµικών Εφαρµογών Πλατεία ηµοκρατίας Σίνδου, Σίνδος 25

26 108. ήµος Ιλίου ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Προσωπικού Κάλχου 48-50, Ίλιον νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Κάλχου 48-50, Ίλιον 109. ήµος Καµατερού ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικού/γραφείο Προσωπικού Λ. Φυλής 54, Καµατερό νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τµήµα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού Λ. Φυλής 54, Καµατερό 110. ήµος Πυλαίας ιεύθυνση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο Προσωπικού Κων. Παλαιολόγου 1, Πυλαία Θεσσαλονίκης Κων. Παλαιολόγου 1, Πυλαία Θεσσαλονίκης 111. ήµος Χαλανδρίου ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου υναµικού Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου, Χαλάνδρι νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τµήµα Πολεοδοµικών Υπηρεσιών Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου, Χαλάνδρι 112. ήµος Χολαργού ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Προσωπικού Περικλέους 55, Χολαργός νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περικλέους 55, Χολαργός 26

27 ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση 2. Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου 3. Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Φίλιππο Σαχινίδη 4. Γενικό Γραµµατέα ηµ. ιοίκησης & Ηλ. ιακυβέρνησης κα Ευσταθία Μπεργελέ 5. Γενικό Γραµµατέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων κ. ηµήτριο Γεωργακόπουλο 6. Ειδικό Γραµµατέα Σ..Ο.Ε κ. Ιωάννη Καπελέρη 7. Γενική /νση Οικονοµικής Επιθεώρησης Γενικό ιευθυντή κ. Ι. Πεδιαδιτάκη Νοµάρχες 1. Αθηνών κ. Ιωάννη Σγουρό 2. Πειραιώς κ. Ιωάννη Μίχα 3. Α.Αττικής κ. Λεωνίδα Κουρή 4..Αττικής κ. Αριστείδη Αρκουδάρη 5. Αιτωλοακαρνανίας κ. Ευθύµιο Σώκο 6. Αργολίδας κ. Βασίλειο Σωτηρόπουλο 7. Αρκαδίας κ. ηµήτριο Κωνσταντόπουλο 8. Άρτας κ. Γεώργιο Παπαβασιλείου 9. Αχαΐας κ. ηµήτριο Κατσικόπουλο 10. Βοιωτίας κ. Κλέαρχο Περγαντά 11. Γρεβενών κ. ηµοσθένη Κουπτσίδη 12. ράµας κ. Κωνσταντίνο Ευµοιρίδη 13. ωδεκανήσου κ. Ιωάννη Μαχαιρίδη 14. Έβρου κ. Νικόλαο Ζαµπουνίδη 15. Ευβοίας κ. Αθανάσιο Μπουραντά 16. Ευρυτανίας κ. Κωνσταντίνο Κοντογεώργο 17. Ζακύνθου κ. ιονύσιο Γάσπαρο 18. Ηλείας κ. Χαράλαµπο Καφύρα 19. Ηµαθίας κ. Κωνσταντίνο Καραπαναγιωτίδη 20. Ηρακλείου κα Ευαγγελία Σχοιναράκη 21. Θεσπρωτίας κ. Βασίλειο Γιόγιακα 22. Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτη Ψωµιάδη 23. Ιωαννίνων κ. Αλέξανδρο Καχριµάνη 24. Καβάλας κ. Θεόδωρο Καλλιοντζή 25. Καρδίτσας κ. Φώτιο Αλεξάκο 26. Καστοριάς κ. Κωνσταντίνο Λιάντση 27

28 27. Κέρκυρας κ. Στέφανο Πουληµένο-Πενηντάρχο 28. Κεφαλληνίας κ. ιονύσιο Γεωργάτο 29. Κιλκίς κ. Ευάγγελο Μπαλάσκα 30. Κοζάνης κ. Γεώργιο ακή 31. Κορινθίας κ. Νικόλαο Ταγαρά 32. Κυκλάδων κ. ηµήτριο Μπάϊλα 33. Λακωνίας κ. Κωνσταντίνο Φούρκα 34. Λάρισας κ. Λουκά Κατσαρό 35. Λασιθίου κ. Ιωσήφ Αναστασάκη 36. Λέσβου κ. Παύλο Βογιατζή 37. Λευκάδας κ. Κωνσταντίνο Αραβανή 38. Μαγνησίας κ. Απόστολο Παπατόλια 39. Μεσσηνίας κ. ηµήτριο ράκο 40. Ξάνθης κ. Γεώργιο Παυλίδη 41. Πέλλας κ. Μιχαήλ Καραµάνη 42. Πιερίας κ. Γεώργιο Παπαστεργίου 43. Πρέβεζας κ. Βασίλειο Ιωάννου 44. Ρεθύµνης κ. Γεώργιο Παπαδάκη 45. Ροδόπης κ. Αριστείδη Γιαννακίδη 46. Σάµου κ. Μανώλη Κάρλα 47. Σερρών κ. Στέφανο Φωτιάδη 48. Τρικάλων κ. Ηλία Βλαχογιάννη 49. Φθιώτιδας κ. Αθανάσιο Χειµάρα 50. Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλο 51. Φωκίδας κ. Νικόλαο Φουσέκη 52. Χαλκιδικής κ. Αστέριο Ζωγράφο 53. Χανίων κ. Γρηγόριο Αρχοντάκη 54. Χίου κ. Πολύδωρο Λαµπρινούδη ηµάρχους 1. Αθηναίων κ. Νικήτα Κακλαµάνη 2. Νέας Χαλκηδόνας κ. Γεώργιο Αποστολάκη 3. Ζωγράφου κ. Ιωάννη Καζάκο 4. Βουλιαγµένης κ. Γρηγόριο Κασιδόκωστα 5. Βούλας κ. Γεώργιο Μάντεση 6. Αµαρουσίου κ. Γεώργιο Πατούλη 7. Κηφισιάς κ. Νικόλαο Χιωτάκη 8. Γλυφάδας κ. Ιωάννη Θεοδωρόπουλο 9. Άνω Λιοσίων κ. Χρήστο Παππού 10. Περιστερίου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη 11. Κερατσινίου κ. Φώτιο Μελά 12. Πειραιά κ. Παναγιώτη Φασούλα 13. Ταύρου κ. ηµήτριο Σούτο 14. Νίκαιας κ. Στυλιανό Μπενετάτο 15. Μοσχάτου κ. Ταξιάρχη Παπαντώνη 16. Καλλιθέας κ. Κωνσταντίνο Ασκούνη 17. Σπάτων κ. Αθανάσιο Τούντα 18. Μεγαρέων κ. ηµήτριο Στρατιώτη 19. Λουτρακίου-Περαχώρας κ. Γεώργιο Γκιώνη 20. Λαρισαίων κ. Κωνσταντίνο Τζανακούλη 21. Τρικκαίων κ. Μιχαήλ Ταµήλο 22. Καρδίτσας κ. οµήνικο Βεριλλή 28

29 23. Βόλου κ. Αλέξανδρο Βούλγαρη 24. Νέας Ιωνίας Μαγνησίας κ. Παύλο Μαβίδη 25. Θηβαίων κ. Νικόλαο Σβίγγο 26. Χαλκιδέων κ. Αθανάσιο Ζεµπίλη 27. Ηρακλείου κ. Ιωάννη Κουράκη 28. Χανίων κ. Κυριάκο Βιρβιδάκη 29. Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδη 30. Ορεστιάδας κ. ηµήτριο Μουζά 31. Αλεξανδρούπολης κ. Γεώργιο Αλεξανδρή 32. Κω κ. Γεώργιο Κυρίτση 33. Ροδίων κ. Χατζή Χατζηευθυµίου 34. Ελευθερίου-Κορδελιού κ. Ευστάθιο Λαφαζανίδη 35. Καλαµαριάς κ.χριστόδουλο Οικονοµίδη 36. Κατερίνης κ. Σάββα Χιονίδη 37. Βέροιας κα Χαρούλα Ουσουλτζόγλου 38. Νάουσας κ. Αναστάσιο Καραµπάτζο 39. Σερρών κ. Ιωάννη Βλάχο 40. Πτολεµαΐδας κ. Γρηγόριο Τσιουµάρη 41. Κοζάνης κ. Λάζαρο Μαλούτα 42. Καστοριάς κ. Ιωάννη Τσαµίση 43. Χίου κ. Παντελή Βρούλη 44. Κερκυραίων κ. Σωτήριο Μικάλεφ 45. Ιωαννιτών κ. Νικόλαο Γκόντα 46. Αρταίων κ. Παναγιώτη Οικονοµίδη 47. Πρέβεζας κ. Ηλία-Μιλτιάδη Κλάπα 48. Φιλιππιάδας κ. ηµήτριο Γιολδάση 49. Αγρινίου κ. Παύλο Μοσχολιό 50. Αµαλιάδας κ. Ιωάννη Λυµπέρη 51. Αγ. Παρασκευής κ. Βασίλειο Γιαννακόπουλο 52. Βύρωνα κ. Νικόλαο Χαρδαλιά 53. Εχεδώρου κ. Γεώργιο Αρβανιτίδη (Νικολάου Πλαστήρα 13, Σίνδος) 54. Ιλίου κ. Νικόλαο Ζενέτο 55. Καµατερού κ. Νικήτα Καµαρινόπουλο 56. Πυλαίας κ. Βασίλειο Καρτάλη 57. Χαλανδρίου κ. Γρηγόριο Επαµ. Ζαφειρόπουλο 58. Χολαργού κ. ηµήτριο Νικολάου 29

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση. Κεφάλαιο 6. 6.1 Ο Ασθενής Νόµος των Μεγάλων Αριθµών. X = 1 n

Προσοµοίωση. Κεφάλαιο 6. 6.1 Ο Ασθενής Νόµος των Μεγάλων Αριθµών. X = 1 n Κεφάλαιο 6 Προσοµοίωση Αυτό το κεφάλαιο συµπληρώνει το προηγούµενο κεφάλαιο το οποίο αναφερόταν στο πώς µπορεί να γίνει απλός προγραµµατισµός στην R. Θα χρησιµοποιηθούν οι έννοιες του προγραµµατισµού για

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell C.A.E. LUSCHNIG AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Appro a c h Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition

Διαβάστε περισσότερα