ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΤΩΝ 50 ΔΙΣΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΤΩΝ 50 ΔΙΣΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ"

Transcript

1 ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΤΩΝ 50 ΔΙΣΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 1 - ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Η χρήση των εν λόγω δίσκων συνίσταται στην ημιποσοτική, τρόπον τινά, αξιολόγηση in vitro της ευαισθησίας στους αντιμικροβιακούς παράγοντες βακτηριδίων ταχείας ανάπτυξης και ορισμένων απαιτητικών ειδών, μέσω μιας μεθόδου διάχυσης σε περιβάλλον γέλης. Η μέθοδος αυτή είναι σύμφωνη με την πρότυπη (τυποποιημένη) διαδικασία που δημοσιεύθηκε από την WHO (1) και υιοθετήθηκε ως συναινετικό πρότυπο από τις επιτροπές CLSI (2, 3) CA-SFM (4) και EUCAST (5) (υπόκειται σε τακτική επικαιροποίηση). Για τις συστάσεις σχετικά με τη διεξαγωγή του αντιβιογράμματος και την ερμηνεία του, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα πιο πρόσφατα έγγραφα της CLSI (2,3), CA-SFM (4), EUCAST (5). 2- ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Οι εμποτισμένοι με συγκεκριμένη συγκέντρωση αντιμικροβιακού παράγοντα χάρτινοι δίσκοι τοποθετούνται στην επιφάνεια κατάλληλου μέσου (A) στο οποίο προηγουμένως προσετέθη βαθμονομημένο ενοφθαλμίσιμο υλικό (A) για την καλλιέργεια του καθαρού και φρέσκου, προς δοκιμή βακτηριδίου. Μετά από επώαση του (A), τα τρυβλία Petri εξετάζονται και μετριούνται οι περιοχές αναστολής που περιβάλλουν τους ς για να συγκριθούν με τις κρίσιμες τιμές (A) των διάφορων αντιμικροβιακών παραγόντων που υποβλήθηκαν σε δοκιμή, με απώτερο σκοπό τον προσδιορισμό της κλινικής κατηγοριοποίησης (ανθεκτικό, μέσης ευαισθησίας, ευαίσθητο). Η διάμετρος της περιοχής αναστολής είναι ανάλογη της ευαισθησίας του υπό δοκιμή βακτηριδίου. (A) σύμφωνα προς τις ισχύουσες συστάσεις (CLSI (2,3), CA-SFM (4), EUCAST (5) ). 3- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Οι δίσκοι έχουν διάσταση 6,5 mm και είναι από απορροφητικό χαρτί ανώτερης ποιότητας, εμποτισμένοι με αντιμικροβιακούς παράγοντες συγκεκριμένης συγκέντρωσης. Οι δίσκοι αναγνωρίζονται με σαφήνεια μέσω ενός συμβόλου, με 1 έως 3 γράμματα, εκτυπωμένο σε αμφότερες τις πλευρές του (πίνακας 1). Οι δίσκοι της Bio-Rad διατίθενται σε φυσίγγια των 50 δίσκων συσκευασμένα σε στεγανοποιημένο περιέκτη με ξηραντικό. Πίνακας 1: Δίσκοι για αντιβιόγραμμα ΦΟΡΤΙΟ ΔΙΣΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Amikacin AN Amoxicillin 2 AMX Amoxicillin + Clavulanic Acid 20 / AMC Ampicillin 2 µg AMN 2 AM Ampicillin + Sulbactam 10 / SAM Azithromycin 1 AZM Aztreonam ATM Bacitracin 10 UI B Carbenicilllin 100 µg CB Cefaclor CEC Cefalexin CN Cefamandole MA Cefazolin CZ Cefepime FEP Cefixime CFM Cefoperazone 7 CFM 10 CFP 75 CFP Cefoperazone + Sulbactam 75 + SCF Cefotaxime CTX 5 CTX Cefotetan CTT Cefoxitin FOX Cefpirome CPO

2 ΦΟΡΤΙΟ ΔΙΣΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Cefpodoxime CPD Cefprozil CPR Cefsulodin CFS Ceftazidime CTZ 10 CAZ Ceftibuten CTB Ceftriaxone CRO Cefuroxime CXM Cephalothin CF Chloramphenicol C Ciprofloxacin CIP Clarithromycin 1 CLR Clindamycin 2 µg CM Colistin CS µg CS Doripenem DORI Doxycycline DO Ertapenem ETP Erythromycine 1 E Flumequine UB Fosfomycin 50 µg FOS µg FOS Fusidic Acid FA Gentamicin 15µg /10 UI GM GM GME Gentamicin (High load) 120 µg GEN µg GEN Imipenem IPM Isepamicin ISP Kanamycin K Kanamycin (High load) 1mg KAN Levofloxacin LVX Lincomycin 1 L Linezolid LZD 30 LZD Mecillinam MEC Meropenem MEM Metronidazole 4 µg MTR Mezlocillin 7 MZ Minocycline MNO Moxalactam MOX Moxifloxacin MXF Mupirocin MUP Nalidixic Acid NA Neomycin 30 UI N Netilmicin NET 10 NET Nitrofurantoin 100 µg 300 µg NIF 100 FT Nitroxolin 20 µg NI Norfloxacin NOR NOR Ofloxacin OFX Oxacillin 1 µg OX OX Oxolinic Acid OA Pefloxacin PEF Penicillin 1 IU 6 µg P 1 P Pipemidic Acid 20 µg PI Piperacillin µg PIL 30 PIP 75 PIP

3 Piperacillin + Tazobactam ΦΟΡΤΙΟ ΔΙΣΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 100 / 75 / 30/ 6 µg TZP 110 TZP 85 PTZ Polymixin 300 UI PB Pristinamycin 1 PT Quinupristin-Dalfopristin 1 QD Rifampicin RA RA Sparfloxacin SPX Spectinomycin 100 µg SPT Spiramycin 100 µg SP Streptomycin S Streptomycin (High load) 300 µg STR µg STR Sulphonamides 300 µg SSS µg SSS Teicoplanin TEC Telithromycin 1 TEL Tetracycline TE Ticarcillin 7 TIC Ticarcillin + clavulanic 75 / TCC acid Tigecycline 1 TGC Tobramycin TM TOB Trimethoprim + Sulfamethoxazole 1.25 / 23.7 SXT Trimethoprim TMP Vancomycin VA 5 VA *Τα φορτία των δίσκων CLSI υποδεικνύονται με έντονους χαρακτήρες 4- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Η ημερομηνία λήξης αφορά μόνο τους ς που περιέχονται σε άθικτα φυσίγγια και τα οποία αποθηκεύονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η ημερομηνία λήξης και ο αριθμός παρτίδας αναγράφονται σε κάθε συσκευασία (φυσίγγιο και περιέκτη). Τα φυσίγγια των δίσκων πρέπει να φυλάσσονται μέσα στον περιέκτη τους, σε ξηρό χώρο και σε θερμοκρασία μεταξύ + 2 και + 8 C. Πριν τα ανοίξετε, αφήστε τους περιέκτες να σταθεροποιηθούν στην θερμοκρασία περιβάλλοντος (18-30 C) και, αφού ολοκληρωθεί η απόθεση των δίσκων, τοποθετήστε πάλι τα μη χρησιμοποιημένα φυσίγγια σε χώρο με θερμοκρασία μεταξύ + 2 και + 8 C. Μη χρησιμοποιείτε ς των οποίων η ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει. Μη χρησιμοποιείται φυσίγγιο δίσκων που αφέθηκε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (18-30 C) για περισσότερο από 8 ώρες, διαφορετικά ελέγξτε το επίπεδο αποδεκτότητας των επιδόσεών τους πριν συνεχίσετε τη χρήση τους (6). Εάν, μετά από την απόθεση, τα φυσίγγια διατηρήθηκαν εντός του διανεμητήρα (κατανομέα), τότε είναι απαραίτητο ο τελευταίος να διατηρηθεί σε θερμοκρασία + 2 έως +8 C, σε ξηρό χώρο μαζί με τα ξηραντικά στο εσωτερικό του. Η σταθερότητα των δίσκων των ανοικτών φυσιγγίων, που είναι τοποθετημένα στους διανεμητήρες (αποθηκευμένα σύμφωνα με τις συστάσεις και με τα ξηραντικά), επικυρώθηκε υπό συνθήκες ρουτίνας όπου παρέμειναν επί 6 εβδομάδες, εκτώς από τις περιπτώσεις αντιβιοτικών με το ειδικό σύμβολο μέσα στο οποίο υπάρχει η σταθερότητα του προιόντος σε εβδομάδες. 5 - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΑΛΛΑ ΜΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ διανεμητήρας δίσκων : 6-7 δίσκοι αρ. αναφ. # δίσκοι αρ. αναφ. # μέσο καλλιέργειας (σύμφωνα προς τις ισχύουσες συστάσεις (CLSI (2,3), CA-SFM (4), EUCAST (5) ). αντιδραστήρια βακτηριακά στελέχη για τον έλεγχο ποιότητας Μάρτυρας θολότητας ισοδύναμος του προτύπου Mac Farland 0,5 αναγκαίο εργαστηριακό υλικό για τη διεξαγωγή αντιβιογραμμάτων δια της μεθόδου διάχυσης σε γελώδες περιβάλλον. 6- ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης σύμφωνα με τις ισχύουσες συστάσεις (CLSI (2,3), CA-SFM (4), EUCAST (5) ). Παρατηρείτε πάντα τις τεχνικές και λαμβάνετε τις προφυλάξεις σχετικά με τους μικροβιολογικούς κινδύνους. Μετά από τη χρήση, αποστειρώστε τις καλλιέργειες και όλα τα μολυσμένα υλικά. 3

4 7 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ Δείγματα : οι δίσκοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για δοκιμή απευθείας στο βιολογικό δείγμα. Ανατρέξτε στις ισχύουσες συστάσεις (CLSI (2,3), CA-SFM (4), EUCAST (5) ) στις οποίες διευκρινίζεται ο τρόπος προετοιμασίας του ενοφθαλμίσιμου υλικού μιας πρόσφατης και καθαρής καλλιέργειας. Για όλα τα βήματα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή του αντιβιογράμματος και τη λήψη αποτελεσμάτων, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνιστούν οι επιτροπές CLSI (2,3), CA-SFM (4) και EUCAST (5) : Για την προετοιμασία του ενοφθαλμίσιμου υλικού, τη σπορά στα τρυβλία Petri, την επιλογή και τη διάταξη των προς δοκιμή δίσκων, τη θερμοκρασία και τη διάρκεια επώασης, οι επιτροπές CLSI (2,3), CA-SFM (4) και EUCAST (5) πρότειναν μια διαδικασία τυποποίησης. Ταυτόχρονα, συνιστάται η εφαρμογή των ορθών εργαστηριακών πρακτικών. 8- ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Μετρήστε με ακρίβεια τις διαμέτρους των περιοχών αναστολής που παρατηρούνται και συγκρίνατέ τις με τις κρίσιμες διαμέτρους που δίδονται από τους αρμόδιους φορείς (CLSI (2,3), CA-SFM (4) και EUCAST (5) ) Σε έναν δεδομένο μικροοργανισμό, ανάλογα με την παρατηρηθείσα διάμετρο και τις κρίσιμες διαμέτρους του αντιβιοτικού που υπεβλήθη σε δοκιμή, αποδίδεται μια κλινική κατηγορία (ανθεκτικό, μέσης ευαισθησίας, ευαίσθητο, ή μη ευαίσθητο. Αυτά τα κριτήρια κλινικής κατηγοριοποίησης βάσει των κρίσιμων διαμέτρων, τυγχάνουν επικαιροποίησης κατά τακτά χρονικά διαστήματα από την (CLSI (2,3), CA-SFM (4) και EUCAST (5) ). 9- ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ / ΕΛΕΓΧΟΣ Οι επιδόσεις των αντιβιοτικών δίσκων ελέγχονται βάσει του τύπου του μορίου του αντιβιοτικού που χρησιμοποιήθηκε, μέσω των ακόλουθων στελεχών : - Escherichia coli - Neisseria gonorrhoeae ATCC Staphylococcus aureus ATCC Enterococcus faecadis ATCC Pseudomonas aeruginosa ATCC Enterococcus faecadis ATCC Streptococcus pneumoniae ATCC Clostridium perfringens ATCC Haemophilus influenzae ATCC Clostridium sporogenes ATCC Στον πίνακα 2 δίνονται τα αποδεκτά όρια των διαμέτρων αναστολής, οι οποίες προέκυψαν με διάχυση σε γελώδες περιβάλλον, για τα στελέχη αναφοράς που απαριθμούνται ακολούθως. Πίνακας 2: ΕΛΕΓΧΟΣ S. aureus P. aeruginosa S. pneumoniae ATCC ATCC ATCC Πρότυπο E. coli Amikacin CLSI Amoxicillin 2 Εσωτερικό Amoxicillin + Clavulanic CLSI 20/ Acid Ampicillin CLSI Ampicillin + Sulbactam 10/ CLSI Azithromycin 1 CLSI Aztreonam CLSI Bacitracin 10 UI Εσωτερικό Carbenicilin 100 µg CLSI Cefaclor CLSI Cefalexin Εσωτερικό Cefamandole CLSI Cefazolin CLSI Cefepime CLSI Cefixime Εσωτερικό Cefixime CLSI Cefoperazone Εσωτερικό Cefoperazone 7 CLSI Cefoperazone + Εσωτερικό 75/ Sulbactam Cefotaxime CLSI Cefotetan CLSI Cefoxitin CLSI Cefpirome Εσωτερικό Cefpodoxime CLSI Cefprozil CLSI Cefsulodin Εσωτερικό Ceftazidime CLSI ATCC

5 Πίνακας 2: ΕΛΕΓΧΟΣ S. aureus P. aeruginosa S. pneumoniae ATCC ATCC ATCC Πρότυπο E. coli Ceftibuten CLSI Ceftriaxone CLSI Cefuroxime CLSI Chloramphenicol CLSI Ciprofloxacin CLSI Clarithromycin 1 CLSI Clindamycin 2 µg CLSI Colistin CLSI Colistin 50 µg CA-SFM Doxycycline CLSI Ertapenem CLSI Erythromycine 1 CLSI Flumequine Εσωτερικό Fosfomycin 50 µg CA-SFM Fosfomycin 200 µg CLSI Fusidic acid CA-SFM Gentamicin CLSI Gentamicin 10 UI CA-SFM Imipenem CLSI Isepamicin Εσωτερικό Kanamycin CLSI Levofloxacin CLSI Lincomycin 1 CA-SFM Linezolid CLSI Mecillinam CLSI Meropenem CLSI Mezlocillin 7 CLSI Minocycline CLSI Moxalactam CLSI Moxifloxacin CLSI Mupirocin Εσωτερικό Nalidixic Acid CLSI Neomycin 30 UI Εσωτερικό Netilmicin CLSI Nitrofurantoin 300 µg CLSI Nitroxolin 20 µg Εσωτερικό Norfloxacin Εσωτερικό Norfloxacin CLSI Ofloxacin Εσωτερικό Oxacillin CA-SFM Oxacillin 1 µg CLSI Oxolinic Acid Εσωτερικό Pefloxacin CA-SFM Penicillin 6 µg CLSI Pipemidic Acid 20 µg Εσωτερικό Piperacillin 100 µg CLSI Piperacillin 7 Εσωτερικό Piperacillin + Tazobactam 75/ Εσωτερικό Piperacillin + Tazobactam 100/ CLSI Polymixin 300 UI CLSI Pristinamycin 1 CA-SFM Quinupristin-Dalfopristin 1 CLSI Rifampicin CLSI Rifampicin CA-SFM Sparfloxacin CLSI ATCC

6 Πίνακας 2: ΕΛΕΓΧΟΣ S. aureus P. aeruginosa S. pneumoniae ATCC ATCC ATCC Πρότυπο E. coli Spectinomycin 100 µg Εσωτερικό Spiramycin 100 µg Εσωτερικό Streptomycin CLSI Sulfonamides 300 µg CLSI Sulfonamides 200 µg Εσωτερικό Teicoplanin CLSI Telithromycin 1 CLSI Tetracycline CLSI Ticarcillin 7 CLSI Ticarcillin + Clavulanic CLSI 75/ Acid Tigecycline 1 CLSI Tobramycin CLSI Trimethoprim CLSI Trimethoprim + 1,25/23,75 CLSI Sulfamethoxazole µg Vancomycin CLSI ATCC Για τον έλεγχο ποιότητας (εσωτερικά πρότυπα) : Gentamicin 120 µg : E. faecalis ATCC (16-23 mm) Streptomycin 300 µg : E. faecalis ATCC (14-20 mm) Gentamicin 500 µg : S. aureus ATCC (30-34 mm), E. faecalis ATCC (18-28 mm) Kanamycin 1 mg : S. aureus ATCC ( 14 mm), E. faecalis ATCC ( 10 mm). Streptomycin 500 µg : S. aureus ATCC (24-28 mm), E. faecalis ATCC (14-25 mm). Metronidazole 4µg : Clostridium perfringens ATCC 13124, Clostridium sporogenes ATCC mm Cefoperazone + Sulbactam 75/30µg : E. coli ATCC (24-30 mm) Το Haemophilus influenzae ATCC συνιστάται ως πρόσθετο στέλεχος ελέγχου ποιότητας, χρήσιμο για τον έλεγχο των διατροφικών ιδιοτήτων σε περιβάλλον HTM. Παρά την έλλειψη αξιόπιστων κριτηρίων ερμηνείας για το S. pneumoniae με ορισμένες ß-λακταμίνες, το Streptococcus pneumoniae ATCC είναι το στέλεχος που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ποιότητας όλων των δοκιμών αντιβιογραμμάτων για το Streptococcus spp. Το Neisseria gonorrhoeae ATCC συνιστάται για τη δοκιμή των δίσκων σπεκτινομυκίνης (spectinomycine) με αποδεκτή διάμετρο των 23 έως 29 mm (CLSI). Η υποβάθμιση του φορτίου του οξακιλλίνης (oxacilline) προσδιορίζεται καλύτερα από ότι αυτό των άλλων δίσκων με το Staphylococcus aureus ATCC με διάμετρο των 18 έως 24 mm. Following the EUCAST guidelines (version1.2, 2010), the performances of antibiotic disks are systematically controlled by using the following strains: - Escherichia coli - Staphylococcus aureus ATCC Pseudomonas aeruginosa ATCC Streptococcus pneumoniae ATCC Enterococcus faecalis ATCC Haemophilus influenzae NCTC 8468 Στον πίνακα 3 δίνονται τα αποδεκτά όρια των διαμέτρων αναστολής, οι οποίες προέκυψαν με διάχυση σε γελώδες περιβάλλον, για τα στελέχη αναφοράς που απαριθμούνται ακολούθως. Πίνακας 3: ΕΛΕΓΧΟΣ E. coli S. aureus ATCC P. aeruginosa ATCC S. pneumoniae ATCC NCTC 8468 E. faecalis ATCC Ampicillin 2 µg Cefotaxime Ceftazidime Doripenem Gentamicin Linezolid Netilmicin Nitrofurantoin 100 µg Penicillin 1 IU Piperacillin

7 Πίνακας 3: ΕΛΕΓΧΟΣ E. coli S. aureus ATCC P. aeruginosa ATCC S. pneumoniae ATCC NCTC 8468 E. faecalis ATCC Piperacillin + Tazobactam 30/6 µg Tobramycin Vancomycin ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Όλα τα προϊόντα που κατασκευάζονται και διατίθενται στο εμπόριο από την εταιρία Bio-Rad υποβάλλονται σε όλες τις διεργασίες του συστήματος διασφάλισης ποιότητας, από την παραλαβή των πρώτων υλών έως την εμπορευματοποίηση των τελικών προϊόντων. Κάθε παρτίδα τελικού προϊόντος υποβάλλεται σε έλεγχο ποιότητας και διατίθεται στο εμπόριο μόνον όταν συμμορφώνεται με τα κριτήρια αποδοχής. Η τεκμηρίωση σχετικά με την παραγωγή και τον έλεγχο της κάθε παρτίδας τηρείται εντός της εταιρίας. 11- ΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Οι κλινικές κατηγοριοποιήσεις (ανθεκτικό, μέσης ευαισθησίας, ευαίσθητο και μη ευαίσθητο) ενδέχεται να ποικίλουν μόνο κατά ένα χιλιοστό, κάτι που αντιστοιχεί σε σύνηθες περιθώριο εργαστηριακού σφάλματος. Πέραν των αντιμικροβιακών παραγόντων που απαριθμούνται στον πίνακα 2, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλο παράγοντες. Οι δοκιμές ευαισθησίας στους παράγοντες αυτούς πρέπει να ερμηνεύονται βάσει της σαφούς παρουσίας ή απουσίας μιας περιοχής αναστολής και πρέπει να θεωρούνται αποκλειστικά ποιοτικές έως ότου ολοκληρωθούν οι ζώνες ερμηνείας. Πρέπει να καταγράφονται όλες οι διάμετροι των ζωνών. Η τελική ερμηνεία, όπως και για κάθε βιολογική ερμηνεία, δεν μπορεί να στηρίζεται στο αποτέλεσμα μιας δοκιμής αλλά σε ένα σύνολο κλινικών δεδομένων καθώς και σε βιοχημικά, κυτταρολογικά και ανοσολογικά αποτελέσματα. Οι επιδόσεις της δοκιμής δεν εξαρτώνται μόνο από την ενεργότητα του αλλά και από παράγοντες όπως, η χρήση ενοφθαλμίσιμου υλικού, τα κατάλληλα στελέχη μάρτυρες, το κατάλληλο και προελεγμένο μέσο καλλιέργειας και η κατάλληλη θερμοκρασία αποθήκευσης. 12 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. World Heath Organization Expert Committee on Biological Standardization Technical report series 822. W.H.O., Geneva. 2. CLSI: Clinical and Laboratory Standards Institute Approved standard M2-A10. Performance standards for antimicrobial susceptibility tests, 10th ed. CLSI, Wayne, Pa. 3. CLSI: Clinical and Laboratory Standards Institute CLSI document M100-S19. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing, 20th informational supplement, Wayne, Pa. 4. CA-SFM: Comité de l antibiogramme French Society of Microbiology. 5. EUCAST: European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. EUCAST QC Tables V V. Loncle-Provot, E. Keller, M.O. Gourdin, M.L. Garrigues. Etude de la stabilité des disques antibiotiques dans les conditions d'utilisation en routine, 18th inter disciplinary meeting on anti-infectious chemotherapy, Paris, Dec.3/ Bio-Rad 3, boulevard Raymond Poincaré Marnes-la-Coquette France Tel. : +33 (0) Fax : +33 (0) /