Αναγκαιότητα για όλους; Μάμαλη Β. Επιμ.Β ΕΣΥ «Τζάνειο» Νοσ.Πειραιά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναγκαιότητα για όλους; Μάμαλη Β. Επιμ.Β ΕΣΥ «Τζάνειο» Νοσ.Πειραιά"

Transcript

1 «Ερμηνευτικό» ιάβασμα του Αντιβιογράμματος: Νοητική Άσκηση για λίγους ή Κλινική Αναγκαιότητα για όλους; Μάμαλη Β. Επιμ.Β ΕΣΥ «Τζάνειο» Νοσ.Πειραιά

2 «Ερμηνεία» αντιβιογράμματος Από το φαινότυπο Στο μηχανισμό αντοχής

3 Βασική Προϋπόθεση Ακριβής ταυτοποίηση του μικροοργανισμού σε επίπεδο είδους CLSI «WARNING»

4 Μικροοργανισμός ESBL(+) K.pneumoniae, K.oxytoca, E.coli, P.mirabilis Αντιβιοτικά που δεν θα πρέπει να αναφέρονται ως ευαίσθητα: πενικιλλίνες, κεφαλοσπορίνες, αζτρεονάμη (εξαιρούνται κεφαμυκίνες) Salmonella spp., Shigella spp. Οξακιλλίνη ανθεκτικός S.aureus Enterococcus spp. κεφαλοσπορίνες 1 ης, 2 ης γεν., κεφαμυκίνες, αμινογλυκοσίδες Όλα τα β-λακταμικά αμινογλυκοσίδες,κεφαλοσπορίν κεφαλοσπορίν κλινδαμυκίνη,tmp TMP-SXT

5 Απαραίτητα: Επιλογή κατάλληλων αντιβιοτικών Σε μικρόβια που απομονώνονται από ΕΝΥ δεν αναφέρουμε στην απάντηση: αντιβιοτικά από του στόματος κεφαλοσπορίνες 1ης,2ης,γεν. ανάλογα με το είδος του μικροοργανισμού CLSI: Κλινδαμυκίνη Table 1,1A Μακρολίδες Τετρακυκλίνες φλουροκινολόνες ανάλογα με τη θέση λοίμωξης

6 Απαραίτητα: Επιλογή αντιβιοτικού- δείκτη κεφοξιτίνη (σταφυλόκοκοι ευαισθησία ή αντοχή στην οξακιλλίνη) οξακιλλίνη (πνευμονιόκοκοι-ευαισθησίαευαισθησία σε πενικιλλίνη)

7 Παράμετροι ερμηνείας του αντιβιογράμματος : Ενδογενής αντοχή αντοχή (Intrinsic resistance) Ασυνήθεις φαινότυποι αντοχής (Exceptional phenotypes) Κανόνες ερμηνείας (Interpretive rules)

8 Ενδογενής αντοχή Εγγενής (μη επίκτητος) αντοχή χαρακτηριστική του είδους (wild strain) εν χρειάζεται έλεγχος ευαισθησίας «Ευαίσθητα» στελέχη δηλώνουν -λάθος στην ταυτοποίηση ή στο αντιβιόγραμμα

9 Παραδείγματα Ενδογενούς αντοχής Εντεροβακτηριακά και γλυκοπεπτίδια Εντερόκοκκοι και φουσιδικό οξύ Klebsiella spp. και αμπικιλλίνη P.mirabilis και νιτροφουραντοΐνη,κολιστίνη Serratia marcescens και κολιστίνη

10 Ασυνήθεις φαινότυποι αντοχής Αντοχή σε είδη στα οποία δεν έχει αναφερθεί ή πολύ σπάνια αναφερθείσα «Ανθεκτικά στελέχη» : -λάθος στην ταυτοποίηση ή στο αντιβιόγραμμα -σε επιβεβαίωση του ανθεκτικού φαινοτύπου αποστολή σε κέντρο αναφοράς

11 Παραδείγματα ασυνήθων φαινοτύπων αντοχής S.pyogenes ανθεκτικός σε πενικιλλίνη S.aureus ανθεκτικός σε βανκομυκίνη E.faecalis ανθεκτικός σε αμπικιλλίνη E.faecium ευαίσθητος σε αμπικιλλίνη Enterobacteriaceae ανθεκτικά σε καρβαπενέμες Αναερόβια ανθεκτικά σε μετρονιδαζόλη

12 Κανόνες ερμηνείας Μπορεί να είναι απλοί......(clsi) π.χ. S.aureus οξακιλλίνη ή κεφοξιτίνη (R) αντοχή σε όλα τα β-λακταμικά Ή πιο σύνθετοι......(eucast) π.χ. εντεροβακτηριακό τομπραμυκίνη(i) I), γενταμυκίνη(r) αμικασίνη(s) αντοχή και TOBRA

13 Ενέργειες απορρέουσες από Κανόνες ερμηνείας Μετατροπή αποτελεσμάτων: Από S σε I (Eucast( Eucast) ή Από I σε R R (CLSI) Ποτέ I ή R σε S Προσθήκη σχολίων Συμβουλή για περαιτέρω δοκιμασίες Συμβουλή για αποστολή σε κέντρο αναφοράς

14 Ερμηνεία του αντιβιογράμματος Εντεροβακτηριακά

15 Ενδογενής αντοχή (R) στα εντεροβακτηριακά Enterobacter spp. K.pneumoniae Serratia marcescens

16 Klebsiella spp, Citrobacter diversus Enterobacter spp, C. freundii Ενδογενής αντοχή Serratia spp P.mirabilis P.vulgaris Ampicillin,, amoxicillin, carbenicillin, ticarcillin,piperacillin (SHV-1,K1) Ampicillin,, amoxicillin, co-amoxiclav amoxiclav,, 1 st gen. cephs, cefoxitin (AmpC) Ampicillin,, amoxicillin, co-amoxiclav amoxiclav,, 1 st gen. cephs cefuroxime, colistin (AmpC) Colistin,nitrofurantoin, tetracyclines,tigecycline Col, nitrof,tetra,tigec,, amp, amox,1 st gen.cephs, cefuroxime, (CumA)

17 Morganella morganii Colistin, nitrof,, tetra, tigec, amp, amox,1 st gen.cephs, cefuroxime, co-amoxiclav (AmpC) Providencia rettgeri/stuartii Ενδογενής αντοχή Colistin,nitrof, amp, amox,, co-amoxiclav amoxiclav, 1 st gen. cephs,, (AmpC( AmpC) aminoglycosides (except amikacin and streptomycin) Yersinia enterocolitica Ampicillin,, amoxicillin, co-amoxiclav amoxiclav, ticarcillin, piperacillin, carbenicillin,, 1 st gen. cephs,cefoxitin (Yent)

18 Ασυνήθεις φαινότυποι αντοχής στα Εντεροβακτηριακά (!) Αντοχή σε καρβαπενέμες (Απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση)

19 Κανόνες CLSI: Enterobacteriaceae Ερπυσμός σε Proteus spp. Αγνοείστε τον Ψιλή ανάπτυξη σε TMP-SXT Αγνοείστε την εάν 20%

20 TMP-SXT Ευαίσθητο

21 TMP-SXT Ανθεκτικό

22 β-λακταμάσες που απασχολούν: Extended-spectrum b-lactamasesb TEM, SHV & CTX-M M types AmpC Derepressed chromosomal e.g Enterobacter Plasmid-mediated mediated in E. coli & Klebsiella Carbapenemases Metallo- & non-metallo metallo-typestypes

23 Κανόνες CLSI: Enterobacteriaceae και ESBL ESBL(+) K.pneumoniae, K.oxytoca, E.coli, P.mirabilis αναφορά αντοχή σε πενικιλλίνες, κεφαλοσπορίνες, αζτρεονάμη (εξαιρούνται κεφαμυκίνες, συνδυασμοί με αναστολείς) ATM CLSI CTX/CLA Combination disc FEP AMC CTX CAZ CAZ/CLA CAZ DDST 5mm

24 ίκην «φελλούφελλού σαμπάνιας ή κλειδαρότρυπας» Amoxicillin + Clavulanic acid ESBL Aztreonam Ceftazidime NON- ESBL

25 ίκην «φελλού σαμπάνιας ή κλειδαρότρυπας»

26 Enterobacteriaceae Ανίχνευση ESBL

27 Προβλήματα στην ανίχνευση ESBL Προτυπωμένη μέθοδος μόνο για E.coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, P.mirabilis. Ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα όταν συνυπάρχουν AmpC (χρωμοσωμιακές σε Enterobacter ή πλασμιδιακές σε K.pneumoniae, E.coli,P.mirabilis) - το κλαβουλανικό επάγει AmpC,«μασκάρει μασκάρει» τις ESBL - Etest FEP/FEP+CLAV χρήσιμο

28 Προβλήματα στην ανίχνευση ESBL Ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα όταν συνυπάρχουν MBLs (VIM): Αναζήτηση συνέργειας μεταξύ του κλαβουλανικού και της αζτρεονάμης (πουπου δεν υδρολύεται από MBLs) Ψευδώς θετικά αποτελέσματα σε K.oxytoca όταν παράγεται η χρωμοσωμιaκή πενικιλλινάση τύπου OXY σε μεγάλη ποσότητα.

29 Κανόνες CLSI: Enterobacteriaceae και AmpC εν υπάρχουν οδηγίες από CLSI Enterobacter spp.,citrobacter freundii, Serratia spp. : Χρωμοσωμιaκές AmpC (ενδογενής αντοχή) Ανθεκτικοί μεταλλάκτες **Παράδοξος φαινότυπος: : TIC (S) TIC/CLAV (R)

30 Ανθεκτικοί μεταλλάκτες Μετάλλαξη κύτταρο/10 7 Ο μεταλλάκτης εμφανίζει αντοχή σε 3 ης γενιάς κεφαλοσπορίνες Θεραπεία με κεφαλοσπορίνες 3 ης γενιάς θανατώνει τα ευαίσθητα κύτταρα Επιλογή ανθεκτικών μεταλλακτών Θεραπευτική αποτυχία Τυχαίος μεταλλάκτης Τα ευαίσθητα κύτταρα πεθαίνουν Ο ανθεκτικός μεταλλάκτης δίνει απογόνους

31 Ανθεκτικοί μεταλλάκτες Μετάλλαξη κύτταρο/10 7 Ο μεταλλάκτης εμφανίζει αντοχή σε 3 ης γενιάς κεφαλοσπορίνες Θεραπεία με κεφαλοσπορίνες 3 ης γενιάς θανατώνει τα ευαίσθητα κύτταρα Επιλογή ανθεκτικών μεταλλακτών Θεραπευτική αποτυχία Enterobacter spp. bacteremia Τυχαίος μεταλλάκτης Τα ευαίσθητα κύτταρα πεθαίνουν Ο ανθεκτικός μεταλλάκτης δίνει απογόνους

32 Ανθεκτικοί μεταλλάκτες Μετάλλαξη κύτταρο/10 7 Ο μεταλλάκτης εμφανίζει αντοχή σε 3 ης γενιάς κεφαλοσπορίνες Θεραπεία με κεφαλοσπορίνες 3 ης γενιάς θανατώνει τα ευαίσθητα κύτταρα Επιλογή ανθεκτικών μεταλλακτών Θεραπευτική αποτυχία Enterobacter spp. bacteremia Τυχαίος μεταλλάκτης Εξαίρεση αποτελούν οι λοιμώξεις ουροποιητικού Τα ευαίσθητα κύτταρα πεθαίνουν Ο ανθεκτικός μεταλλάκτης δίνει απογόνους

33 CLSI Retesting Rule Enterobacter, Citrobacter, and Serratia may develop resistance during prolonged therapy with third-generation cephalosporins.. Therefore, isolates that are initially susceptible may become resistant within three to four days after initiation of therapy. Testing of repeat isolates may be warranted. CLSI M100-S M100-S18 CLSI January 2008

34 Κανόνες CLSI: Enterobacteriaceae και καρβαπενεμάσες Ιδιαίτερα K.pneumoniae Στελέχη με MIC 2-4μg/mL2 στις καρβαπενέμες και ανθεκτικά σε κεφαλοσπορίνες εκτεταμένου φάσματος μπορεί να παράγουν καρβαπενεμάσες. (KPC-Type or other) Πιθανή αποτυχία με καρβαπενέμες παρά την in vitro ευαισθησία των στελεχών (ERT!)

35 Κανόνες CLSI: Enterobacteriaceae και MBLs εν υπάρχουν οδηγίες από CLSI MBLs (+): (EUCAST) Αναφορά: αντοχή σε όλα τα β-λακταμικά ΕΚΤΟΣ ΑΖΤΡΕΟΝΑΜΗ (εφόσον ESBL(-)!)

36 Ανίχνευση class B enzymes: MBL Etests imipenem (I) vs. imipenem + EDTA (IPI) ratio 8 συμβατό με παραγωγή MBL παραμόρφωση ζώνης αναστολής συμβατό με παραγωγή MBL ευαισθησία : καλή, ειδικότητα : πτωχή

37 Κανόνες CLSI: Enterobacteriaceae και Salmonella spp. και Στελέχη Salmonella spp. φλουροκινολόνες ευαίσθητα (Ε) ναλιδιξικό οξύ ανθεκτικά (Α) Πιθανή θεραπευτική αποτυχία με κινολόνες Salmonella spp., Shigella spp. ΟΧΙ ΑΝΑΦΟΡΑ!!! κεφαλοσπορίνες 1 ης, 2 ης γεν. κεφαμυκίνες, αμινογλυκοσίδες

38 Ερμηνεία του αντιβιογράμματος Αζυμωτικά εν υπάρχουν κανόνες από CLSI Ενδογενής αντοχή

39 aminoglycosides Ενδογενής αντοχή στα αζυμωτικά

40 Ενδογενής αντοχή στα αζυμωτικά P. aeruginosa AMP, AMOX,AMOX/CLAV, 1 st, 2 nd,3 rd gen. cephs (ΠΛΗΝ CAZ), NAL, TMP-SXT SXT,, CHLORA,TETRA, TIGECYCLINE, ERTAPENEM Acinetobacter baumanii Stenotrophomonas maltophilia B.cepacia AMP,AMOX,AMOX/CLAV, st, 2 nd. gen.cephs,, ERTAPENEM 1 st All b-lactams except ticarcillin/clavulanate, aminoglycosides AMP,AMOX, 1 st 2 nd gen.cephs, colistin, aminoglycosides,, ERT,IMP

41 Ασυνήθεις φαινότυποι αντοχής σε P.aeruginosa- Acinetobacter spp. Αντοχή σε κολιστίνη

42 Κανόνες CLSI: P.aeruginosa Ανάπτυξη αντοχής κατά τη διάρκεια θεραπείας Αναγκαιότητα επανελέγχου ευαισθησίας από την έναρξη θεραπείας

43 Κανόνες CLSI: Acinetobacter spp. Έλεγχος ευαισθησίας ή αντοχής στην κολιστίνη αποκλειστικά με προσδιορισμό MIC

44 εν ελέγχουμε ESBLs: Acinetobacter spp. Συχνά ευαίσθητο σε κλαβουλανικό S. maltophilia Θετικό αποτέλεσμα λόγω αναστολής της L-2 χρωμοσωμιaκής β-λακταμάσης, που απαντά στο είδος.

45 Ερμηνεία του αντιβιογράμματος Σταφυλόκοκκοι

46 Ενδογενής αντοχή των σταφυλοκόκκων Σταφυλόκοκκοι -aztreonam, temocillin, polymixin, nalidixic acid S.saprophyticus, cohnii, xylosus, capitis -ceftazidime S.saprophyticus,capitis -Fosfomycin S.saprophyticus, cohnii, xylosus -novobiocin Micrococci -nitrofurantoin

47 Ασυνήθεις φαινότυποι αντοχής Staphylococcus aureus ανθεκτικός σε: -τεικοπλανίνη σε σταφυλοκόκκους Σταφυλόκοκκοι ανθεκτικοί σε : -βανκομυκίνη, λινεζολίδη, κινοπριστίνη- δαλφοπριστίνη, δαπτομυκίνη, τιγκεκυκλίνη

48 Κανόνες CLSI: Staphylococcus spp. Αντιβιοτικά δείκτες για β-λακταμικά : Πενικιλλίνη (+ δοκιμασία β-λακταμάσης) Οξακιλλίνη ή Κεφοξιτίνη (ισχυρότερος επαγωγέας της έκφρασης της PBP2a)

49 Κανόνες CLSI: Staphylococcus spp. Πενικιλλίνη (Α) Οξακιλλίνη (Ε) Πενικιλλίνη (A) Αμινοπενικιλλίνη (A) (αμπικιλλίνη,αμοξυκιλλίνη) Ουρειδοπενικιλλίνη (A) (αζλοκιλλίνη, μεζλοκιλλίνη, πιπερακιλλίνη) Καρβοξυπενικιλλίνη (A) (καρβενικιλλίνη, τικαρκιλλίνη) Όλα τα β-λακταμικά (A) Οξακιλλίνη (A) Όλα Εκτός ceftobiprole,ceftaroline

50 Κανόνες CLSI: Staphylococcus spp. ανεύρεση meca gene (PBP2a) αντοχή στην οξακιλλίνη Εάν oxacillin MIC 4μg/mL* και meca gene (PBP2a) αρνητικό αντοχή στην οξακιλλίνη *στελέχη ευαίσθητα στην κεφοξιτίνη με Kirby-Bauer

51 Πώς ελέγχουμε την οξακιλλίνη; Oxacillin 1μg Cefoxitin 30 μg (προτεινόμενη μέθοδος) S.αureus CNS E 18mm (E) 13mm MIC μg/mL S.aureus S.lugdunensis 22mm CNS 25mm MIC μg/mL MIC 2μg/mL MIC 2μg/mL

52 Παράδοξοι φαινότυποι Πενικιλλίνη (Α) Οξακιλλίνη (Α) Κεφοξιτίνη (Ε) Στέλεχος που παράγει μεγάλα ποσά β-λακταμάσης και εμφανίζεται ανθεκτικό στην οξακιλλίνη

53 Κανόνες CLSI: Staphylococcus spp. Φαινότυπος imls B (D-zone) (macrolide,lincosamide,, type B streptogramin resistance) mm Επαγώγιμη αντοχή στην κλινδαμυκίνη Αναφορά: κλινδαμυκίνη (Α) Σχόλιο: Το στέλεχος θεωρείται ανθεκτικό λόγω ανίχνευσης επαγώγιμης αντοχής.ωστόσο το στέλεχος μπορεί να είναι αποτελεσματικό σε κάποιους ασθενείς.

54 Κανόνες CLSI: Staphylococcus aureus Βανκομυκίνη Στελέχη με διάμετρο 14mm MIC Στελέχη VISA: MIC =2-8 μg/ml (CLSI) Στελέχη VRSA: MIC = 16 = μg/ml Στέλεχος MIC 2 μg/ml Κέντρο αναφοράς(πληθυσμιακή ανάλυση)

55 Ερμηνεία του αντιβιογράμματος Εντερόκοκκοι

56 Ενδογενής αντοχή των εντεροκόκκων E.gallinarum, E.casseliflavus και βανκομυκίνη Εντερόκοκκοι και κεφαλοσπορίνες Εντερόκοκκοι και αμινογλυκοσίδες (LLR) Ειδικά E.faecium -AAC(6 ) απώλεια συνέργειας μτξ αμινογλυκοσιδών ΕΚΤΟΣ γενταμυκίνη, αμικασίνη, στρεπτομυκίνη και β- λακταμικών και γλυκοπεπτιδίων E.faecalis, gallinarum, casseliflavus και λινκοσαμίδες Εντερόκοκκοι και φουσιδικό Παρά την in vitro ευαισθησία των εντεροκόκκων σε TMP-SXT θα πρέπει να αναφέρεται αντοχή

57 Ασυνήθεις φαινότυποι αντοχής των εντεροκόκκων Enterococcus spp.ανθεκτικοί σε: -λινεζολίδη, δαπτομυκίνη, τιγκεκυκλίνη, -ανθεκτικοί σε τεικοπλανίνη και όχι σε βανκομυκίνη E.faecalis, E.gallinarum, E.casseliflavus, E.avium -ευαίσθητοι σε κινοπριστίνη-δαλφοπριστίνη δαλφοπριστίνη. (Λάθος στην ταυτοποίηση. Εάν είναι και ανθεκτικοί σε αμπικιλλίνη, σχεδόν βέβαια είναι E.faecium)

58 Κανόνες CLSI: Enterococcus spp. Έλεγχος συνέργειας με αμινογλυκοσίδες (HLAR) γενταμυκίνη-στρεπτομυκίνη Έλεγχος πενικιλλίνης-αμπικιλλίνης Έλεγχος β-λακταμάσης με νιτροσεφίνη Σε VRE στελέχη έλεγχος CHLORA,ERY,TETRA,RIFAMP

59 Κανόνες CLSI: Enterococcus spp. Έλεγχος αντοχής στη βανκομυκίνη διάμετρος 17mm, MIC 4μg/mL (Ε) (Έστω και μία αποικία μέσα στη ζώνη αναστολής σημαίνει αντοχή) διάμετρος<17mm MIC

60 Enterococcus spp Φαινότυποι αντοχής Van-A φαινότυπος (πλασμίδιο) Vancomycin R, Teicoplanin R Van-B φαινότυπος (χρωμόσωμα) Vancomycin R, Teicoplanin S στα γλυκοπεπτίδια Van-D φαινότυπος (χρωμόσωμα) Vancomycin R, Teicoplanin S Van-G, Van-E & Van-C φαινότυπος (χρωμόσωμα) Vancomycin LR/ S, Teicoplanin S

61 Παράδοξος φαινότυπος

62 Ερμηνεία του αντιβιογράμματος Στρεπτόκοκκοι

63 Ενδογενής αντοχή στρεπτοκόκκων Φουσιδικό οξύ Αμινογλυκοσίδες (χαμηλού επιπέδου αντοχή-llr)

64 Ασυνήθεις φαινότυποι αντοχής των στρεπτοκόκκων Streptococcus pneumoniae Group A,B,C,G β-αιμολυτικοί Αντοχή σε ιμιπενέμη, μεροπενέμη, βανκομυκίνη, τεικοπλανίνη, λινεζολίδη, κινοπριστίνη- δαλφοπριστίνη, δαπτομυκίνη,τιγκεκυκλίνη τιγκεκυκλίνη, ριφαμπικίνη Αντοχή σε πενικιλλίνη, κεφαλοσπορίνες, βανκομυκίνη, τεικοπλανίνη, λινεζολίδη, κινοπριστίνη-δαλφοπριστίνη δαλφοπριστίνη, δαπτομυκίνη, τιγκεκυκλίνη

65 Κανόνες CLSI: S.pneumoniae Αντιβιοτικό δείκτης: oxacillin Oxacillin 1μg 20mm Oxacillin 1μg 19mm MIC Ευαίσθητο Αμινοπενικιλλίνες +αναστολείς Κεφακλόρη Κεφπροζίλη Κεφουροξίμη Κεφεπίμη Κεφοταξίμη/κεφτριαξόνη καρβαπενέμες

66 Oxacillin 1μg 20mm Oxacillin 1μg 19mm Κανόνες CLSI: S.pneumoniae Αντιβιοτικό δείκτης: oxacillin MIC ΕΝΥ: : MIC PENICILLIN, CEFOTAXIME/CEFTRIAXONE, Ευαίσθητο Αμινοπενικιλλίνες MEROPENEM +αναστολείς Κεφακλόρη Κεφπροζίλη Κεφουροξίμη Κεφεπίμη Κεφοταξίμη/κεφτριαξόνη καρβαπενέμες

67 Κανόνες CLSI: S.pneumoniae Αντιβιοτικό δείκτης: oxacillin Oxacillin 1μg 20mm Oxacillin 1μg 19mm MIC Ευαίσθητο Αμινοπενικιλλίνες +αναστολείς Κεφακλόρη Κεφπροζίλη Κεφουροξίμη Κεφεπίμη Κεφοταξίμη/κεφτριαξόνη καρβαπενέμες

68 Κανόνες CLSI: β-αιμολυτικοί στρεπτόκοκκοι (Group A,B,C,G) Ευαισθησία σε πενικιλλίνη Αμινοπενικιλλίνες (Ε) Κεφαλοσπορίνες (Ε) Καρβαπενέμες (Ε) Αντοχή σε πενικιλλίνη **Σπάνια στελέχη GBS MIC έως 0.6μg/mL Λάθος στην ταυτοποίηση ή στο αντιβιόγραμμα

69

70 Κανόνες CLSI: β-αιμολυτικοί στρεπτόκοκκοι (Group A,B,C,G) 12mm E Φαινότυπος imlsb (D-zone) CM CM E 25mm Αναφορά: ERYTHRO (A) CLINDA(A)

71 Κανόνες CLSI: Πρασινίζοντες στρεπτόκοκκοι Όταν απομονώνονται από στείρες περιοχές (ΕΝΥ, ΑΙΜΑ,ΟΣΤΑ ΟΣΤΑ) έλεγχος ευαισθησίας στην πενικιλλίνη : αποδεκτή μόνο MIC PENICILLIN: MIC 0.12 (S): Ευαισθησία και AMP,AMOX,AMC,SAM,CEC,FEP,CTX,CRO,CXM,CF,ERT,IMP,MEM PENICILLIN: MIC (I) : Συνδυασμένη θεραπεία με αμινογλυκοσίδες (βακτηριοκτόνος δράση)

72 Ερμηνεία του αντιβιογράμματος H.influenzae

73 Haemophilus influenzae Ενδογενής αντοχή Penicillin G, erythromycin, clindamycin Ασυνήθεις φαινότυποι αντοχής Αντοχή σε κεφαλοσπορίνες 3 ης γεν., καρβαπενέμες, φλουοροκινολόνες

74 Κανόνες CLSI: Haemophilus influenzae Αντιβιοτικό δείκτης: αμπικιλλίνη Έλεγχος β-λακταμάσης (νιτροσεφίνη) Σπάνια στελέχη β-λακταμάση αρνητικά, αμπικιλλίνη ανθεκτικά (BLNAR) αναφέρονται ανθεκτικά σε AMOX/CLAV,AMPIC/SULB, AMPIC/SULB, CEC, CXM, CPR, παρά την in vitro ευαισθησία τους Σε στελέχη που απομονώνονται από ΕΝΥ αναφέρουμε μόνο αμπικιλλίνη, κεφαλοσπορίνη 3 ης γεν., χλωραμφενικόλη και μεροπενέμη (MIC)

75 Συμπεράσματα Η ερμηνεία του αντιβιογράμματος αποτελεί επίτευγμα. Ωστόσο, δεν αποτελεί υποκατάστατο της γενετικής ή βιοχημικής διερεύνησης της αντοχής.

76 Συμπεράσματα 1 ον ον :Τα βακτήρια αναπτύσσουν πολλαπλούς μηχανισμούς αντοχής, ακόμη και σε ίδιες τάξεις αντιβιοτικών. 2 ον (παραπλανητικοί ή μπερδεμένοι φαινότυποι αντοχής Π.χ.ESBLs +impermeability (cephamycins R) ~ pampc σε K.pneumoniae) ον :αδυναμία ανίχνευσης νέων μηχανισμών αντοχής με φαινότυπο αντοχής παρόμοιο με των γνωστών μηχανισμών.

77 Interactive?

78 Interactive R

79 P.aeruginosa Piperacillin A OXA β-λακταμάση (πλασμιδιακή) Ceftazidime EΑ AmpC χρωμοσωμιaκή Imipenem Aztreonam E Α E E EDTA( +), VIM

80 Αυτοματοποιημένα μηχανήματα Rule based: Αντοχή σε αυτό το αντιβιοτικό ή συνέργεια με αυτό το συνδυασμό σημαίνει ότι το στέλεχος έχει... Pattern based Ανάλογα με την ευαισθησία ή αντοχή με ποιό φαινότυπο ταιριάζει... Vitek 2 Vitek, Phoenix, Microscan

Κριτική ανάγνωση του αντιβιογράμματος. Μάμαλη Βασιλική Page 1

Κριτική ανάγνωση του αντιβιογράμματος. Μάμαλη Βασιλική Page 1 Κριτική ανάγνωση του αντιβιογράμματος Μάμαλη Βασιλική 2/6/2010 Page 1 Κριτική ανάγνωση αντιβιογράμματος Νοητική άσκηση για λίγους από εμάς; ή Αναγκαιότητα εκ μέρους όλων μας; 2/6/2010 Page 2 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κριτική ανάγνωση του αντιβιογράμματος. Μάμαλη Βασιλική Page 1

Κριτική ανάγνωση του αντιβιογράμματος. Μάμαλη Βασιλική Page 1 Κριτική ανάγνωση του αντιβιογράμματος Μάμαλη Βασιλική 26/6/2012 Page 1 Κριτική ανάγνωση αντιβιογράμματος Νοητική άσκηση για λίγους από εμάς; ή Αναγκαιότητα εκ μέρους όλων μας; 26/6/2012 Page 2 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας

Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας 20 Η ΗΜΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΙΑΚΟ ΙΑΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑ- 21 Οκτωβρίου 2017 H ερμηνεία του αντιβιογράμματος από τον νοσοκομειακό Ιατρό λληνική ταιρεία Χημειοθεραπείας Αθηνά

Διαβάστε περισσότερα

.aiavramidis.gr www

.aiavramidis.gr   www www Ερμηνεία του Αντιβιογράμματος Επγος (ΥΙ) Ελένη Καραντώνη Παθολόγος Λοιμωξιολόγος Β Παθολογική Κλινική 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας www Δηλώνω ότι έχω δεν έχω (προσωπικά ή ως μέλος εργασιακής/ερευνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Καρβαπενεμάσες τάξης Α - Ταξινόμηση

Καρβαπενεμάσες τάξης Α - Ταξινόμηση Καρβαπενεμάσες τάξης Α - Ταξινόμηση Χρωμοσωματικές SME NMC/ΙΜΙ Πλασμιδιακές KPC!!! GES SFC-1 SHV-38 Οι χρωμοσωματικές πρωτοεμφανίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 80, πριν την κλινική χρήση της ιμιπενέμης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ Ε. Ε. Πετεινάκη Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γλυκοπεπτίδια βανκομυκίνη Streptomyces orientalis Nocardia orientalis τεικοπλανίνη

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμικροβιακά Χαρακτηριστικά

Αντιμικροβιακά Χαρακτηριστικά ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΕΣ Αντιμικροβιακά Χαρακτηριστικά Εξαιρετικά υψηλή ενδογενής δραστικότητα έναντι των εντεροβακτηριακών: Δεν είναι εξ ορισμού δραστικές: - στους εντεροκόκκους - στους MRSA και MRSE - στα αναερόβια

Διαβάστε περισσότερα

20/11/2013. Παλαιότερα αντιβιοτικά για πολυανθεκτικά Gram αρνητικά βακτήρια. Παλαιότερα αντιβιοτικά για πολυανθεκτικά. Πολυανθεκτικά Gram( ) βακτήρια

20/11/2013. Παλαιότερα αντιβιοτικά για πολυανθεκτικά Gram αρνητικά βακτήρια. Παλαιότερα αντιβιοτικά για πολυανθεκτικά. Πολυανθεκτικά Gram( ) βακτήρια Παλαιότερα αντιβιοτικά για πολυανθεκτικά Gram αρνητικά βακτήρια Αθανάσιος Γ. Μίχος Eπίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας Α Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Παλαιότερα αντιβιοτικά για

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός MIC, MBC

Προσδιορισμός MIC, MBC Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία Προσδιορισμός MIC, MBC Γεωργία Βρυώνη Ιατρός Βιοπαθολόγος, Λέκτορας Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών gvrioni@med.uoa.gr 1 Έλεγχος ευαισθησίας με τη μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Ε. ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ INTERPRETATION OF ANTIBIOGRAM, PHENOTYPIC TESTS AND RESISTANCE MECHANISMS

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ INTERPRETATION OF ANTIBIOGRAM, PHENOTYPIC TESTS AND RESISTANCE MECHANISMS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ INTERPRETATION OF ANTIBIOGRAM, PHENOTYPIC TESTS AND RESISTANCE MECHANISMS Kωνσταντίνα Τζανέτου Konstantina Tzanetou

Διαβάστε περισσότερα

μηχανισμοί ανάπτυξης αντοχής των μικροοργανισμών στα αντιβιοτικά πολυανθεκτικοί μικροοργανισμοί

μηχανισμοί ανάπτυξης αντοχής των μικροοργανισμών στα αντιβιοτικά πολυανθεκτικοί μικροοργανισμοί μηχανισμοί ανάπτυξης αντοχής των μικροοργανισμών στα αντιβιοτικά πολυανθεκτικοί μικροοργανισμοί Περιβολιώτη Ευσταθία, MD, PhD Διευθύντρια, Μικροβιολογικό τμήμα ΓΝΑ Ευαγγελισμός Πέμπτη, 11/10/2018, 19:00-21:00

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί Αντοχής: Τι πρέπει να ξέρει ο κλινικός γιατρός

Μηχανισμοί Αντοχής: Τι πρέπει να ξέρει ο κλινικός γιατρός 14-16/12/2018, Αθήνα Μηχανισμοί Αντοχής: Τι πρέπει να ξέρει ο κλινικός γιατρός Ευαγγελία Λεμπέση Ιατρός Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος Διευθύντρια Μικροβιολογικού Τμήματος Ν. Παίδων Π. & Α. Κυριακού

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά Αργυροπούλου Βιοπαθολόγος Κλινικός Μικροβιολόγος Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός»

Αθηνά Αργυροπούλου Βιοπαθολόγος Κλινικός Μικροβιολόγος Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός» ΡΜΗΝΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: τι πρέπει να ξέρει ο κλινικός ιατρός Αθηνά Αργυροπούλου Βιοπαθολόγος Κλινικός Μικροβιολόγος Γ.Ν.Α «Ο υαγγελισμός» Η ομιλία αυτή δεν χρηματοδοτήθηκε από καμία φαρμακευτική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ. Άγγελος Πεφάνης ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ. Άγγελος Πεφάνης ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ Άγγελος Πεφάνης ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» Αντιμικροβιακή θεραπεία Τι θέλει ο κλινικός ; Αντιβιοτικό Το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα STOP Όχι τοξική δράση STOP Όχι ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Αντιβιοτικά. Ίρις Σπηλιοπούλου Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών

Αντιβιοτικά. Ίρις Σπηλιοπούλου Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών Αντιβιοτικά Ίρις Σπηλιοπούλου Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών Αντι-βιοτικό ή αντι-μικροβιακό φάρμακο ποιος είναι ο καταλληλότερος όρος??? Τι είναι αντιβιοτικό;;; Αντιβιοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί Αντοχής των Gram-θετικών και Gramαρνητικών. στα β-λακταμικά αντιβιοτικά

Μηχανισμοί Αντοχής των Gram-θετικών και Gramαρνητικών. στα β-λακταμικά αντιβιοτικά Μηχανισμοί Αντοχής των Gram-θετικών και Gramαρνητικών βακτηρίων στα β-λακταμικά αντιβιοτικά Ευαγγελία Λεμπέση Διευθύντρια ΕΣΥ Μικροβιολογικό Εργαστήριο Ν. Παίδων Αθηνών Π. & Α. Κυριακού Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ Ε. Ε. Πετεινάκη Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 3-3-2010 Γλυκοπεπτίδια βανκομυκίνη Streptomyces orientalis Nocardia orientalis τεικοπλανίνη

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός και Εξωτερικός Ποιοτικός έλεγχος αντιβιογράμματος. Μάμαλη Βασιλική Επιμ. Β ΕΣΥ «Τζάνειο» Νοσ. Πειραιά

Εσωτερικός και Εξωτερικός Ποιοτικός έλεγχος αντιβιογράμματος. Μάμαλη Βασιλική Επιμ. Β ΕΣΥ «Τζάνειο» Νοσ. Πειραιά Εσωτερικός και Εξωτερικός Ποιοτικός έλεγχος αντιβιογράμματος Μάμαλη Βασιλική Επιμ. Β ΕΣΥ «Τζάνειο» Νοσ. Πειραιά ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (QUALITY CONTROL) Καταγραφή, έλεγχος, διασφάλιση : Ακρίβεια & επαναληψιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός MIC, MBC. Γεωργία Βρυώνη

Προσδιορισμός MIC, MBC. Γεωργία Βρυώνη Προσδιορισμός MIC, MBC Γεωργία Βρυώνη Έλεγχος ευαισθησίας με τη μέθοδο αραιώσεων των αντιβιοτικών Αρχή: Έκθεση μικροβιακού εναιωρήματος σε διαφορετικές συγκεντρώσεις αντιβιοτικού Η μικρότερη συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ορθολογική Χρήση των Αντιβιοτικών από το Νοσοκομειακό Ιατρό» Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας. Καρβαπενέμες. Ελένη Γιαμαρέλλου 31/3/2018

«Η Ορθολογική Χρήση των Αντιβιοτικών από το Νοσοκομειακό Ιατρό» Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας. Καρβαπενέμες. Ελένη Γιαμαρέλλου 31/3/2018 «Η Ορθολογική Χρήση των Αντιβιοτικών από το Νοσοκομειακό Ιατρό» Καρβαπενέμες Ελένη Γιαμαρέλλου 31/3/2018 β-λακτάμες Πενικιλλίνες Ιμιπεμένη/ σιλαστατίνη Κεφαλοσπορίνες Μεροπενέμη Καρβαπενέμες Ερταπενέμη

Διαβάστε περισσότερα

Αντιβιοτικά Μηχανισμοί δράσης και μηχανισμοί αντοχής

Αντιβιοτικά Μηχανισμοί δράσης και μηχανισμοί αντοχής Αντιβιοτικά Μηχανισμοί δράσης και μηχανισμοί αντοχής Ιωσήφ Παπαπαρασκευάς Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ipapapar@med.uoa.gr Ομάδες αντιβιοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί μηχανισμοί αντοχής βακτηρίων στα αντιβιοτικά

Γενικοί μηχανισμοί αντοχής βακτηρίων στα αντιβιοτικά Γενικοί μηχανισμοί αντοχής βακτηρίων στα αντιβιοτικά Αλκιβιάδης Βατόπουλος Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 1 Μικροβιακή Αντοχή Βασικοί ορισμοί Δραστικότητα αντιβιοτικού Αντοχή Μικροοργανισμού Μικροβιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Αντιβιοτικά Αρχές αντιμικροβιακής θεραπείας. Χ. Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Αντιβιοτικά Αρχές αντιμικροβιακής θεραπείας. Χ. Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Αντιβιοτικά Αρχές αντιμικροβιακής θεραπείας Χ. Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Εμπειρική αντιμικροβιακή εξωνοσοκομειακή θεραπεία για εμπύρετη πνευμονία της κοινότητας σε υγιή άνδρα 45 ετών που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, 3-4-2008 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ Ε. Πετεινάκη Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γλυκοπεπτίδια βανκομυκίνη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων

Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 2008-2009 Μάθημα 3 ο 16 Δεκεμβρίου 2008 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Χαράλαμπος Α Γώγος Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Πατρών Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ Ελένη Α. Βαγιάκου Αν/τρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ 17/03/2010 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aντιμικροβιακά-Αντιμυκητιακά φάρμακα. Αικατερίνη Κ Μασγάλα

Aντιμικροβιακά-Αντιμυκητιακά φάρμακα. Αικατερίνη Κ Μασγάλα Aντιμικροβιακά-Αντιμυκητιακά φάρμακα Αικατερίνη Κ Μασγάλα Ομάδες αντιβιοτικών 1.Β-λακτάμες: 1.1Πενικιλλίνες 1.2 Μονομπακτάμες 1.3 Καρβαπενέμες 1.4 Κεφαλοσπορίνες 2. Αμινογλυκοσίδες 3. Μακρολίδες-Αζαλίδες-Κετολίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Επιδημιολογία των παθογόνων στελεχών στην Ελλάδα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Επιδημιολογία των παθογόνων στελεχών στην Ελλάδα ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Επιδημιολογία των παθογόνων στελεχών στην Ελλάδα Μαρία Δημητρίου Ειδικευόμενη Βιοπαθολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού Διαβητολογικού Κέντρου Β Παθολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµικροβιακά Φάρµακα

Αντιµικροβιακά Φάρµακα Αντιµικροβιακά Φάρµακα ΚΤ 2007 Κατερίνα Τυλιγάδα Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρµακολογίας Αναστολείς σύνθεσης τοιχώµατος ΚΤ 2007 β-λακτάµες β-λακτάµη Penicillium chrysogenum Αναστολείς σύνθεσης τοιχώµατος β-λακτάµες

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιακή αντοχή και τρόποι πρόληψης. Ιωσηφίδης Ηλίας Εξειδικευόμενος λοιμωξιολογίας Γ Παιδιατρική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Μικροβιακή αντοχή και τρόποι πρόληψης. Ιωσηφίδης Ηλίας Εξειδικευόμενος λοιμωξιολογίας Γ Παιδιατρική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Μικροβιακή αντοχή και τρόποι πρόληψης Ιωσηφίδης Ηλίας Εξειδικευόμενος λοιμωξιολογίας Γ Παιδιατρική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Αντοχή: πού βρισκόμαστε σήμερα Νεαρός ασθενής εμφανίζει επίμονη μικροβιακή

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακολογία Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.

Φαρμακολογία Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α.Π.Θ. Ενότητα 6: Αντιμικροβιακά χημειοθεραπευτικά φάρμακα Μαρία Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Aντιμικροβιακή αντοχή Escherichia coli από χοίρους στα στάδια του απογαλακτισμού και της πάχυνσης σε 14 ελληνικές εκτροφές

Aντιμικροβιακή αντοχή Escherichia coli από χοίρους στα στάδια του απογαλακτισμού και της πάχυνσης σε 14 ελληνικές εκτροφές Aντιμικροβιακή αντοχή Escherichia coli από χοίρους στα στάδια του απογαλακτισμού και της πάχυνσης σε 14 ελληνικές εκτροφές Παπαδόπουλος Δ. 1, Παπαδόπουλος Θ. 1,2, Φιλιούσης Γ. 1,Πετρίδου Ε. 1, Σεργελίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ RAPID POLYMYXIN NP TEST ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ COLISTIN ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ (ColR) KLEBSIELLA PNEUMONIAE

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ RAPID POLYMYXIN NP TEST ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ COLISTIN ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ (ColR) KLEBSIELLA PNEUMONIAE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ RAPID POLYMYXIN NP TEST ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ COLISTIN ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ (ColR) KLEBSIELLA PNEUMONIAE Ε.Μάλλη 1, Ι.Βουλγαρίδη 1, Κ.Τσιλιπουνιδάκη 1, Ζ.Φλώρου 1, Α.Στέφος 3, Σ.Ξύτσας 1, Π.Πυρίδου 1, Κ.Παπαγιαννίτσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Τούμπα Ίλντικο, Ζούνη Παναγιώτα 3, Δημοπούλου Ειρήνη 4, Λεμονή Αλεξάνδρα 4, Χριστοπούλου Ανδρονίκη 5, Μπακόλα Δήμητρα Δντρια Βιοπαθολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Αντοχής στις Αντιμικροβιακές Ουσίες Ζωονοσογόνων & Συμβιωτικών Βακτηρίων του ΥΠΑΑΤ, για τα έτη

Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Αντοχής στις Αντιμικροβιακές Ουσίες Ζωονοσογόνων & Συμβιωτικών Βακτηρίων του ΥΠΑΑΤ, για τα έτη Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Αντοχής στις Αντιμικροβιακές Ουσίες Ζωονοσογόνων & Συμβιωτικών Βακτηρίων του ΥΠΑΑΤ, για τα έτη -2015 Ελένη Βαλκάνου Κτηνίατρος Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας ΥΠΑΑΤ Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά»

«Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά» Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία «Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά» Προτάσεις για όρια Ευαισθησίας στις Καρμπαπενέμες. Θεραπευτικές Οδηγίες Πρόταση Απόφαση: Με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΝΝ ΛΑΜΙΑΣ

ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΝΝ ΛΑΜΙΑΣ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΙΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΗ ΑΣΘΕΝΗ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΝΝ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας. Β λακτάμες Κ.Κανελλακοπούλου

Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας. Β λακτάμες Κ.Κανελλακοπούλου Β λακτάμες Κ.Κανελλακοπούλου Η χημική δομή της πενικιλλίνης G. 1. Δακτύλιος β-λακτάμης 2. Δακτύλιος θειαζολιδίνης. Κεφαλοσπορίνες 4 γενεές ανάλογα με την 1: σταθερότητα στις β-λακταμάσες και διεύρυνση

Διαβάστε περισσότερα

Genus Klebsiella. Ταξινόμηση. Λοιμογόνοι παράγοντες 3/12/2014

Genus Klebsiella. Ταξινόμηση. Λοιμογόνοι παράγοντες 3/12/2014 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΕΣ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ KLEBSIELLA PNEUMONIAE ΜΠΑΚΑΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Ειδικευόμενη Ιατρικής Βιοπαθολογίας Αλεξανδρούπολη Ιούνιος 2014 Kingdom: Phylum: Class: Order:

Διαβάστε περισσότερα

Äßóêïé åîýôáóçò áíôéìéêñïâéáêþò åõáéóèçóßáò BBL Sensi-Disc

Äßóêïé åîýôáóçò áíôéìéêñïâéáêþò åõáéóèçóßáò BBL Sensi-Disc Äßóêïé åîýôáóçò áíôéìéêñïâéáêþò åõáéóèçóßáò BBL Sensi-Disc 8840621 2007/11 Ôï ðñïúüí åßíáé äéáèýóéìï åüí ç åôéêýôá öýñåé ôç óþìáíóç CE ÑÇÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÏÐÏÉÁ ÐÑÏÏÑÉÆÏÍÔÁÉ Οι δίσκοι αυτοί χρησιμοποιούνται για

Διαβάστε περισσότερα

AMS-Net ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

AMS-Net ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ AMS-Net ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΜΕΡΟΣ 1 ο ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και

Διαβάστε περισσότερα

οκιμασία ευαισθησίας Μηχανισμοί αντοχής Ι. Παπαπαρασκευάς, Λέκτορας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ipapapar@med.uoa.

οκιμασία ευαισθησίας Μηχανισμοί αντοχής Ι. Παπαπαρασκευάς, Λέκτορας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ipapapar@med.uoa. οκιμασία ευαισθησίας Μηχανισμοί αντοχής Ι. Παπαπαρασκευάς, Λέκτορας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ipapapar@med.uoa.gr Ερωτήματα για τον έλεγχο ευαισθησίας Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος ευαισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί Αντοχής των Gram-θετικών και Gram-αρνητικών βακτηρίων στα β-λακταμικά αντιβιοτικά

Μηχανισμοί Αντοχής των Gram-θετικών και Gram-αρνητικών βακτηρίων στα β-λακταμικά αντιβιοτικά Μηχανισμοί Αντοχής των Gram-θετικών και Gram-αρνητικών βακτηρίων στα β-λακταμικά αντιβιοτικά Ευαγγελία Λεμπέση Διευθύντρια ΕΣΥ Μικροβιολογικό Εργαστήριο Ν. Παίδων Αθηνών Π. & Α. Κυριακού Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γραφείο : Προμηθειών Ιωάννινα 01 06-2012 Αριθ. Πρωτ. 17841 Ταχ. Δ/νση : Λ. Στ. Νιάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΤΩΝ 50 ΔΙΣΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΤΩΝ 50 ΔΙΣΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΤΩΝ 50 ΔΙΣΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 1 - ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Η χρήση των εν λόγω δίσκων συνίσταται στην ημιποσοτική, τρόπον τινά, αξιολόγηση in

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων

Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 2008-2009 Μάθημα 2 ο 25 Νοεμβρίου 2008 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Κ. Κανελλακοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας, Ιατρική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

In vitro δραστικότητα των ceftaroline, ceftobiprole και telavancin έναντι κλινικών στελεχών Staphylococcus aureus στη Θεσσαλία

In vitro δραστικότητα των ceftaroline, ceftobiprole και telavancin έναντι κλινικών στελεχών Staphylococcus aureus στη Θεσσαλία In vitro δραστικότητα των ceftaroline, ceftobiprole και telavancin έναντι κλινικών στελεχών Staphylococcus aureus στη Θεσσαλία Ε.Μάλλη 1, Κ.Τσιλιπουνιδάκη 1, Σ.Ξύτσας 1, Π.Πυρίδου 1,Σ. Σάρρου 1, Α.Στέφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Στέλνουμε καλλιέργειες ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ Άριστος αριθμός δειγμάτων. Ικανοποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Στέλνουμε καλλιέργειες ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ Άριστος αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Αντιβιοτικά Αρχές αντιμικροβιακής θεραπείας. Χ. Ανταχόπουλος

Αντιβιοτικά Αρχές αντιμικροβιακής θεραπείας. Χ. Ανταχόπουλος Αντιβιοτικά Αρχές αντιμικροβιακής θεραπείας Χ. Ανταχόπουλος Εμπειρική αντιμικροβιακή εξωνοσοκομειακή θεραπεία για εμπύρετη πνευμονία της κοινότητας σε υγιή, μη καπνιστή, άνδρα 45 ετών που δεν έχει πάρει

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογική Επιτήρηση Μικροβιακής Αντοχής στα νοσοκομεία

Επιδημιολογική Επιτήρηση Μικροβιακής Αντοχής στα νοσοκομεία Επιδημιολογική Επιτήρηση Μικροβιακής Αντοχής στα νοσοκομεία Αλκ Βατόπουλος Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ιατρική) Μικροβιολογία Κλινική Μικροβιολογία: Απαντά στα ερωτήματα: Ποιό είναι το (μικροβιακό) αίτιο

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος Σεπτέμβριος 2011 May September 2011 Τόμος 56 / Τεύχος 3 Volume 56 / Issue 3

Μάιος Σεπτέμβριος 2011 May September 2011 Τόμος 56 / Τεύχος 3 Volume 56 / Issue 3 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ äåëôßï åëëçíéêþò ÌéêñïâéïëïãéêÞò åôáéñåßáò ACTA MICROBIOLOGICA HELLENICA Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

V G III MIC. Table 1. Methods and reporting values of antimicrobial susceptibility testing and their interpretations

V G III MIC. Table 1. Methods and reporting values of antimicrobial susceptibility testing and their interpretations Key words in vitro I II Table 1. Methods and reporting values of antimicrobial susceptibility testing and their interpretations Method Report Interpretation Difusion method Disk method Sensitive (S), Intermediate

Διαβάστε περισσότερα

«Λοιμώξεις και Αντιμικροβιακη Θεραπεία στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη» Πενικιλλίνες Αρχαία Ολυμπία 2017 Κ.Κανελλακοπούλου

«Λοιμώξεις και Αντιμικροβιακη Θεραπεία στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη» Πενικιλλίνες Αρχαία Ολυμπία 2017 Κ.Κανελλακοπούλου «Λοιμώξεις και Αντιμικροβιακη Θεραπεία στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη» Πενικιλλίνες Αρχαία Ολυμπία 2017 Κ.Κανελλακοπούλου Η χημική δομή της πενικιλλίνης G. 1. Δακτύλιος β-λακτάμης 2. Δακτύλιος θειαζολιδίνης.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές αντιμετώπισης των τραυμάτων από δήγμα. Μπασδάνη Λένα

Αρχές αντιμετώπισης των τραυμάτων από δήγμα. Μπασδάνη Λένα Αρχές αντιμετώπισης των τραυμάτων από δήγμα Μπασδάνη Λένα ogbite wounds. Bacteriology nd treatment outcome in 37 cases GM. Griffin, DE. Holt Am Anim Hosp Assoc 2001; 37:453 460 Δήγματα ΤΥΠΟΣ 1: Μερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και λίγα στοιχεία φαρμακοκινητικής. Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και λίγα στοιχεία φαρμακοκινητικής. Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και λίγα στοιχεία φαρμακοκινητικής Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» Σκοπός της αντιμικροβιακής χημειοθεραπείας Η εκρίζωση της λοίμωξης όσο το δυνατόν γρηγορότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β Α ΜΕΘ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β Α ΜΕΘ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β Α ΜΕΘ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Am J Respir Crit Care Med 2005 Ενδονοσοκομειακή πνευμονία (HAP): ηπνευμονία που εκδηλώνεται σε >48 ώρες από την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ GRAM ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ «ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ GRAM ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ «ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ GRAM ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ «ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αύξηση της μικροβιακής αντοχής στα αντιβιοτικά και η εκτεταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία Αναεροβίων Λοιμώξεων Βασικές Αρχές

Θεραπεία Αναεροβίων Λοιμώξεων Βασικές Αρχές Θεραπεία Αναεροβίων Λοιμώξεων Βασικές Αρχές Η εντόπιση της λοιμώξεως π.χ. ενδοκοιλιακή - μαλακών μορίων κλπ Ο προσδιορισμός ή η εμπειρική γνώση των παθογόνων αιτίων Η γνώση της αντοχής και κυρίως του Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ Τιτλος ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ 20/2/2018 AMS.net ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές φαρμακοκινητικής φαρμακοδυναμικής

Εφαρμογές φαρμακοκινητικής φαρμακοδυναμικής Φαρμακοκινητική Φαρμακοδυναμική Αντιμικροβιακών Εφαρμογές φαρμακοκινητικής φαρμακοδυναμικής Διαμαντής Πλαχούρας Λέκτορας Παθολογίας Λοιμώξεων Δ Παθολογική Κλινική Φαρμακοκινητική Δείκτες PK/PD Concentration

Διαβάστε περισσότερα

TΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ (Α)

TΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ (Α) TΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ (Α) Κρίναμε σκόπιμο να αναφέρουμε στην εργασία αυτή εκείνα που αφορούν στην χρήση των αντιβιοτικών. Όπως είναι γνωστό το θέμα των αντιβιοτικών είναι αρκετά δύσκολογιατονκλινικόγιατρόοοποίοςπάνταπρέπεινα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ Ιωάννης Π.Κιουμής Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Για την καλύτερη κατανόηση της δέουσας αντιμικροβιακής θεραπείας στις λοιμώξεις της Ορθοπαιδικής ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Äßóêïé åîýôáóçò áíôéìéêñïâéáêþò åõáéóèçóßáò BBL Sensi-Disc

Äßóêïé åîýôáóçò áíôéìéêñïâéáêþò åõáéóèçóßáò BBL Sensi-Disc Äßóêïé åîýôáóçò áíôéìéêñïâéáêþò åõáéóèçóßáò BBL Sensi-Disc Ôï ðñïúüí åßíáé äéáèýóéìï åüí ç åôéêýôá öýñåé ôç óþìáíóç CE 8840621JAA(02) 2014-03 Ελληνικά ÑÇÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÏÐÏÉÁ ÐÑÏÏÑÉÆÏÍÔÁÉ Οι δίσκοι αυτοί χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

συγκέντρωσης αντιμυκητιακών για τον έλεγχο αντοχής των μυκήτων σε αντιμυκητιακά και

συγκέντρωσης αντιμυκητιακών για τον έλεγχο αντοχής των μυκήτων σε αντιμυκητιακά και ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ MIC Ταινίες από ειδικό χαρτί υψηλών προδιαγραφών με κλινές διαβαθμισμένης συγκέντρωσης αντιβιοτικού για τον έλεγχο της αντοχής των βακτηρίων σε αντιβιοτικά και τον προσδιορισμό Μ.Ι.C.

Διαβάστε περισσότερα

Πενικιλλίνες Κ.Κανελλακοπούλου

Πενικιλλίνες Κ.Κανελλακοπούλου Πενικιλλίνες Κ.Κανελλακοπούλου Ποιό εκ των κάτωθι είναι σωστό 1. Η αζιθρομυκίνη ανήκει στις τετρακυκλίνες 2. Η κλαριθρομυκίνη στις β λακτάμες 3. Η πενικιλλίνη V στις β λακτάμες 4. Η ερυθρομυκίνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Εργαστηριακή αξιολόγηση της αξιοπιστίας του strep testστη διάγνωση και τον καθορισμό της κατάλληλης αντιβιοτικής αγωγής σε ασθενείς με οξεία πυώδη αμυγδαλίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερα αντιβιοτικά για Gram-αρνητικά βακτήρια. Χαράλαμπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Νεότερα αντιβιοτικά για Gram-αρνητικά βακτήρια. Χαράλαμπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Νεότερα αντιβιοτικά για Gram-αρνητικά βακτήρια Χαράλαμπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ 1 2 3 4 Υπάρχοντα αντιβιοτικά έναντι ανθεκτικών στις καρβαπενέμες Gram (-) Αμινογλυκοσίδες: τοξικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Μαρία Σουλή, Επ. Καθηγήτρια Μίνα Ψυχογιού, Επ. Καθηγήτρια

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Μαρία Σουλή, Επ. Καθηγήτρια Μίνα Ψυχογιού, Επ. Καθηγήτρια ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Μαρία Σουλή, Επ. Καθηγήτρια Μίνα Ψυχογιού, Επ. Καθηγήτρια Γυναίκα 25 ετών προσέρχεται λόγω δυσουρίας και υπερηβικού άλγους από 24ώρου.

Διαβάστε περισσότερα

Etest. cefepime. oxacillin Staphylococcus aureus oxacillin. imipenem piperacillin ceftazidime cefpirome

Etest. cefepime. oxacillin Staphylococcus aureus oxacillin. imipenem piperacillin ceftazidime cefpirome Etest 3 14 6 6 14 7 31 2000 cefepime 1997 1998 22 22 43 1 Etest 10 10 oxacillin Staphylococcus aureus oxacillin staphylococciceftazidimeescherichia coli imipenem piperacillinceftazidimecefpirome cefoperazonesulbactam

Διαβάστε περισσότερα

Etest 2. Staphylococcus aureus ceftazidime cefpirome staphylococci ceftadizime Escherichia coli piperacillin 12.6

Etest 2. Staphylococcus aureus ceftazidime cefpirome staphylococci ceftadizime Escherichia coli piperacillin 12.6 Etest! 5 7 99 997 Etest 0 0 oxacillin Staphylococcus aureus staphylococci ceftadizime Escherichia coli. Klebsiella spp Citrobacter spp Enterobacter spp 0.5 Serratia spp. 5... cefoperazonesulbactam Proteus

Διαβάστε περισσότερα

Η Αντιμετώπιση με Κεφαλοσπορίνες

Η Αντιμετώπιση με Κεφαλοσπορίνες 20 Ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Λοιμώξεις και Αντιμικροβιακή Θεραπεία στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη» Η Αντιμετώπιση με Κεφαλοσπορίνες Λαμπρινή Γαλανή Ολυμπία 20.10.2017 Κεφαλοσπορίνες: Ανήκουν στις β-λακτάμες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων

Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 2008-2009 Μάθημα 1 ο 21 Οκτωβρίου 2008 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ελένη Γιαμαρέλλου Καθηγήτρια Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Escherichia coli Klebsiella pneumoniae. Enterobacter cloacae Citrobacter freundii Serratia marcescens 3 4

Escherichia coli Klebsiella pneumoniae. Enterobacter cloacae Citrobacter freundii Serratia marcescens 3 4 7 7 9 99 9 Escherichia coli Klebsiella pneumoniae MIC9.5 g ml Enterobacter cloacae Citrobacter freundii Serratia marcescens meropenem MIC9. g ml ceftazidime 5.5 Double disk synergy test DDST 9 mercapto

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΛΑΜΙΑ 21 22 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική προσέγγιση βακτηριακών λοιμώξεων ΚΝΣ. Μαρία Θεοδωρίδου

Θεραπευτική προσέγγιση βακτηριακών λοιμώξεων ΚΝΣ. Μαρία Θεοδωρίδου Θεραπευτική προσέγγιση βακτηριακών λοιμώξεων ΚΝΣ Μαρία Θεοδωρίδου ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ* ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ Ουδεμία 0% - 8% Υπεράνοσος ίππειος ορός 16% Σουλφοναμίδες 12% - 28% Υπεράνοσοςίππειοςορόςκαισουλφοναμίδες

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμικροβιακά. Ίρις Σπηλιοπούλου Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών

Αντιμικροβιακά. Ίρις Σπηλιοπούλου Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών Αντιμικροβιακά Ίρις Σπηλιοπούλου Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών Quinolones Linezolid Quinupristin/dalfopristin Daptomycin Ριβόσωμα βακτηρίου Αναστολείς πρωτεϊνοσύνθεσης Στόχος:

Διαβάστε περισσότερα

Τιγεκυκλίνη. Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας

Τιγεκυκλίνη. Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας Τιγεκυκλίνη Ποια πρέπει να είναι σήμερα η θέση της τιγεκυκλίνης, ενός αντιβιοτικού ευρέος φάσματος που κυκλοφόρησε το 2005, για τον νοσηλευόμενο ασθενή; Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος Παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακή πνευμονία(hap)

Νοσοκομειακή πνευμονία(hap) Νοσοκομειακή πνευμονία(hap) Περιγραφή περίπτωσης Άνδρας 78 ετών, νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική από 3ημέρου για ΑΕΕ ισχαιμικού τύπου με δεξιά ημιπάρεση και δυσαρθρία. Από το ατομικό αναμνηστικό, πάσχει

Διαβάστε περισσότερα

3/12/2014. Περιγραφή- Καλλιεργητικοί χαρακτήρες. βιοχηµικές ιδιότητες

3/12/2014. Περιγραφή- Καλλιεργητικοί χαρακτήρες. βιοχηµικές ιδιότητες ιαπανεπιστηµιακό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Κλινική Φαρµακολογία-Θεραπευτική" Ταξινόµηση ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Kingdom Phylum

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιόπη Ζάχου Παθολόγος Παθολογική Κλινική & Ερευνητικό Εργαστήριο Παν/μίου Θεσσαλίας

Καλλιόπη Ζάχου Παθολόγος Παθολογική Κλινική & Ερευνητικό Εργαστήριο Παν/μίου Θεσσαλίας Καλλιόπη Ζάχου Παθολόγος Παθολογική Κλινική & Ερευνητικό Εργαστήριο Παν/μίου Θεσσαλίας ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑÏΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 79% 89% 32% 10% Πολυανθεκτικά στελέχη 22% 20% 24%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Φαρμακολογία ΙI. Χημειοθεραπεία. Διδάσκοντες: Μ. Μαρσέλος, Μ. Κωνσταντή, Π. Παππάς, Κ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Φαρμακολογία ΙI. Χημειοθεραπεία. Διδάσκοντες: Μ. Μαρσέλος, Μ. Κωνσταντή, Π. Παππάς, Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Φαρμακολογία ΙI Χημειοθεραπεία Διδάσκοντες: Μ. Μαρσέλος, Μ. Κωνσταντή, Π. Παππάς, Κ. Αντωνίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Τα παθογόνα μικρόβια στο ιαβητικό πόδι σε ασθενείς που παρακολουθούνται στο ιατρείο ιαβητικού ποδιού και θεραπεύονται εκτός νοσοκομείου.

Τα παθογόνα μικρόβια στο ιαβητικό πόδι σε ασθενείς που παρακολουθούνται στο ιατρείο ιαβητικού ποδιού και θεραπεύονται εκτός νοσοκομείου. Τα παθογόνα μικρόβια στο ιαβητικό πόδι σε ασθενείς που παρακολουθούνται στο ιατρείο ιαβητικού ποδιού και θεραπεύονται εκτός νοσοκομείου..σκούτας¹,.καραγιάννη¹, Ε.Ρηγάδη¹, Κ.Μικούδη¹, Κ.Σιώμος¹, Ο.Γουλή¹,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές στην Αντιμικροβιακή Θεραπεία των Λοιμώξεων. Ελένη Γιαμαρέλλου

Αρχές στην Αντιμικροβιακή Θεραπεία των Λοιμώξεων. Ελένη Γιαμαρέλλου Αρχές στην Αντιμικροβιακή Θεραπεία των Λοιμώξεων Ελένη Γιαμαρέλλου Η Θεμέλιος Αρχή Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα αντιβιοτικά αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες και συγχρόνως πολυτιμότερες για τη ζωή του

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογιστική Χρήση Αντιβιοτικών στη Δερματολογία

Ορθολογιστική Χρήση Αντιβιοτικών στη Δερματολογία Ορθολογιστική Χρήση Αντιβιοτικών στη Δερματολογία KIRSTEN LEUOW Παθολόγος, Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» 1 Αντιβιοτικά: Ιστορικό 2 1907: Paul Ehrlich-Αρσενικό (Salvarsan 606):

Διαβάστε περισσότερα

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, -

Written by Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, - Ceclor (Kεφακλόρη) MR (Δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το Ceclor MR (κεφακλόρη ΜR, Lilly) είναι μια φαρμακευτικά τροποποιημένη μορφή της από του στόματος δραστικής κεφαλοσπορίνης, της κεφακλόρης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Μαρία Σουλή Επ. Καθηγήτρια Παθολογίας-Λοιμώξεων Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ Γυναίκα 25 ετών προσέρχεται λόγω δυσουρίας και

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά»

«Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά» Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία «Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά» Ο Επαναπροσδιορισμός των Ορίων Ευαισθησίας των Στελεχών Staphylococcus aureus στη Βανκομυκίνη Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΙΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΙΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΙΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Αντικείμενο ενότητας 1. Μηχανισμοί δράσης των αντιμικροβιακών που αναστέλλουν την πρωτεϊνική σύνθεση 2. Μηχανισμοί ανάπτυξης μικροβιακής αντίστασης 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας στον έλεγχο των λοιμώξεων

Ο ρόλος της εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας στον έλεγχο των λοιμώξεων METEKΠAI AIΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο ρόλος της εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας στον έλεγχο των λοιμώξεων Δρ Σοφία Τσιπλάκου Βιοπαθολόγος, Επιμελήτρια Α Μικροβιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων

Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 2008-2009 Μάθημα 7 ο 28 Απριλίου 2009 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Χαράλαμπος Μπασιάρης Καθηγητής Παθολογίας -Λοιμώξεων Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Εργαστήριο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Λάμπρου Μαρία, M.Sc., Ph.D. Βιοχημικός & Βιοτεχνολόγος ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΧΟΙ: 1. Τεχνικές αντιβιογράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Escherichia coli. Escherichia coli Proteus mirabilis Klebsiella pneumoniae

Escherichia coli. Escherichia coli Proteus mirabilis Klebsiella pneumoniae β β β Escherichia coli Key words β Escherichia coli β β β Escherichia coli Proteus mirabilis Klebsiella pneumoniae I E. coli K. pneumoniae E. coli E. coli χ p II E. coli P. mirabilis K. pneumoniae E. coli

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Eφη. Πετεινάκη

ΟΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Eφη. Πετεινάκη ΟΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Eφη Πετεινάκη ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΕΝΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ταυτοποίηση κάποιων βακτηρίων ο έλεγχος ευαισθησίας διάγνωση λοιμώξεων από μικροοργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Αντιβιοτικά

Εισαγωγή στα Αντιβιοτικά Λ. Σ. Τζουβελέκης Εισαγωγή στα Αντιβιοτικά Γενικά Μηχανισμοί δράσης Αντιβιοτικά που δρούν στο κυτταρικό τοίχωμα ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ή ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ή ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ή ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

3Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) Posted by ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - 18 Apr :20

3Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) Posted by ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - 18 Apr :20 3Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) Posted by ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - 18 Apr 2017 13:20 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα