eschoollib ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Παραδοτέο 1.2 Αναφορά απαιτήσεων χρηστών ΡΑΣΗ: ράσεις Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην ΚτΠ Ανάδοχος:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "eschoollib ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Παραδοτέο 1.2 Αναφορά απαιτήσεων χρηστών ΡΑΣΗ: 3.3.1- ράσεις Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην ΚτΠ Ανάδοχος:"

Transcript

1 eschoollib ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΦΗΜΕΡΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΣΥΓΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΕΠΑΦΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Παραδοτέο 1.2 Αναφορά απαιτήσεων χρηστών ΡΑΣΗ: ράσεις Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην ΚτΠ ΠΡΑΞΗ: ΣΠ ΗΜ Ηλεκτρονική Μάθηση (e- learning) Ανάδοχος: BSI S.A., ΙΕΘΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μέλη Σύµπραξης: BSI ΑΕ ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (ΚΟΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ)

2 Ανάλυση Απαιτήσεων Χρηστών και Βελτίωση Υπηρεσίας Σκοπός Σκοπός της έρευνας ήταν ο εντοπισµός των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών της Βιβλιοθήκης και η αξιολόγηση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης, µε στόχο τον εκσυγχρονισµό των προσφερόµενων υπηρεσιών µέσω της διαµόρφωσης του eschoollib και γενικότερα την εξαγωγή συµπερασµάτων που θα βοηθήσουν στην αποτελεσµατικότερη οργάνωση και ανάπτυξη του υλικού, της υποδοµής και των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης. Μεθοδολογία Οι τεχνικές συλλογής δεδοµένων για την ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών και τον καθορισµό των αναγκών τους, αποφασίσθηκε να προέρχονται από ερωτηµατολόγια που συντάχθηκαν από τη Βιβλιοθήκη του Κολεγίου 1. Το ερωτηµατολόγιο χρησιµοποιείται ευρέως στις έρευνες της βιβλιοθηκονοµικής επιστήµης, είναι µια από τις τεχνικές που από µόνη της, αλλά κυρίως σε συνδυασµό µε άλλες µπορεί να δώσει αξιόπιστα αποτελέσµατα. Πριν την τελική σύνταξη του ερωτηµατολογίου, προηγήθηκαν συναντήσεις-συνεντεύξεις µε µαθητές, καθηγητές και βιβλιοθηκονόµους του Κολεγίου Αθηνών Κολεγίου Ψυχικού, οι οποίες βοήθησαν στην ολοκλήρωση της τελικής του µορφής. Το ερωτηµατολόγιο µοιράστηκε στους χρήστες, σε ορισµένες περιπτώσεις στάλθηκε ταχυδροµικά (και µε ) και σε κάποιες άλλες χρησιµοποιήθηκε ως οδηγός συνέντευξης. Οι υποθέσεις-ερωτήσεις είναι διατυπωµένες µε ακρίβεια και το ερωτηµατολόγιο είναι δοµηµένο µε ερωτήσεις που δε θέτουν πολύπλοκα προβλήµατα έτσι η εκµαίευση απόψεων και γνωµών σε βάθος ήταν εφικτή και πολύτιµη για την περαιτέρω πορεία του προγράµµατος. Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από ερωτήσεις αντικειµενικές (factual questions), ερωτήσεις που παρέχουν πληροφόρηση (information questions) και ερωτήσεις που έχουν σχέση µε πρότυπα δράσης (standards for action questions), 1 Επισυνάπτονται στο Παράρτηµα.

3 µε σκοπό την αντίδραση των ερωτηθέντων σε αλλαγές και καινούργιες καταστάσεις 2. Ως προς τη µορφή τους, επιλέχθηκαν κλειστές, ανοιχτές και δοµηµένες ερωτήσεις για τη βιβλιοθηκονοµική έρευνα. Μερικά από τα πλεονεκτήµατα του ερωτηµατολογίου, τα οποία µας οδήγησαν στην επιλογή του ως την κατάλληλη µέθοδο για την έρευνα της ανάλυσης των χρηστών είναι τα εξής: Μπορεί να δοθεί σε µεγάλο αριθµό ερωτώµενων Αποτελεί οικονοµία χρόνου και χρήµατος ενώ συλλέγεται µεγάλος αριθµός ποιοτικών δεδοµένων Οι ερωτώµενοι το συµπληρώνουν στον ελεύθερο τους χρόνο χωρίς να παρεµβαίνει ο ερευνητής. Το δείγµα των ερωτώµενων αποφασίστηκε να περιοριστεί στα 150 άτοµα, αριθµός που το καθιστά αντιπροσωπευτικό. Το δείγµα αποτελείται από 3 κατηγορίες ερωτώµενων: µαθητές, εκπαιδευτικούς και βιβλιοθηκονόµους. Οι 3 αυτές κατηγορίες αποφασίστηκαν γιατί θα κάνουν χρήση του ίδιου εκπαιδευτικού εργαλείου από διαφορετική όµως οπτική γωνία, τόσο στην πρόσβαση όσο και στην τροφοδότηση του υλικού. Ο βιβλιοθηκονόµος δεν εµπλέκεται τόσο στη χρήση του e-learning εκπαιδευτικού εργαλείου, καθώς αφορά περισσότερο τη σχέση καθηγητή-µαθητή. Είναι όµως ο κύριος διαχειριστής της βάσης δεδοµένων του ψηφιακού εφήµερου υλικού. Ο καθηγητής και ο µαθητής ασχολούνται µε το εκπαιδευτικό εργαλείο, «φορτώνοντας» και «κατεβάζοντας» πληροφορίες, ενώ µπορούν να κάνουν το ίδιο µε τη βάση δεδοµένων του ψηφιακού εφήµερου υλικού. Στη συγκεκριµένη βάση θα µπορούν να αναζητούν υλικό και θα µπορούν να το τροφοδοτούν οι ίδιοι χωρίς την παρεµβολή του βιβλιοθηκονόµου. Λεπτοµέρειες Το τελικό ερωτηµατολόγιο που σχεδιάστηκε από τη διευθύντρια της βιβλιοθήκης του Κολεγίου Αθηνών Κολεγίου Ψυχικού και την ερευνήτρια του προγράµµατος 2 Research methods in librarianship: Techniques and interpretation / Charles H. Busha [and] Stephen P. Harter. - New York: Academic Press, 1980.

4 eschoollib, αποτελείται από είκοσι πέντε (25) ερωτήσεις και περιλαµβάνει θέµατα σχετικά µε το σκοπό της έρευνας, όπως : η χρήση ή όχι της Βιβλιοθήκης, η αξιολόγηση των προσφερόµενων υπηρεσιών, η εκτίµηση των σχεδιαζόµενων υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου eschoollib και προτάσεις για την ανάπτυξη νέων, αξιολόγηση της υπάρχουσας υλικοτεχνικής και επιστηµονικής υποδοµής και προτάσεις για τη βελτίωσή της κ.λ.π. Τα ερωτηµατολόγια µοιράστηκαν στους µαθητές και τους καθηγητές του Κολεγίου Αθηνών και του 4 ου Λυκείου Περιστερίου τον Φεβρουάριο του Ερωτηµατολόγια συµπλήρωσαν και οι βιβλιοθηκονόµοι της βιβλιοθήκης του Κολεγίου Αθηνών και του 4 ου Λυκείου Περιστερίου. Η επιλογή των σχολείων έγινε βάση της ύπαρξης βιβλιοθήκης µέσα στο χώρο του σχολείου, καθώς αυτή θα υποστηρίζει το όλο σύστηµα. Το δείγµα των ερωτώµενων ήταν αντιπροσωπευτικό του υπό έρευνα πληθυσµού και όσον αφορά τους µαθητές, κατανεµηµένο µε βάση την ηλικία και την τάξη που πηγαίνουν. Ο αρχικός στόχος για τους ήταν 150 ερωτηµατολόγια. Ο πληθυσµός, το δείγµα - στόχος και το δείγµα που επιτεύχθηκε ήταν ως εξής : Μαθητές Γυµνασίου 48 Μαθητές Λυκείου 72 Εκπαιδευτικό Προσωπικό 10 Βιβλιοθηκονόµοι 10 Συνολικό δείγµα 140 Πίνακας 1 είγµα ερωτηµατολογίων. Ανάλυση Τι ισχύει στην Ελλάδα Σύµφωνα µε εθνική έρευνα που χρηµατοδοτήθηκε από την Ειδική Γραµµατεία µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας για τις Νέες

5 Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας το 2002 (VPRC-Ε ΕΤ 3 ), στο τέλος του 2002 ένας στους τρεις Έλληνες κάνει χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και ένας στους πέντε κάνει χρήση του ιαδικτύου. Οι χρήστες του ιαδικτύου σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση µε το Η διείσδυση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του ιαδικτύου είναι µεγαλύτερη στις ηλικίες από 15 έως 24 ετών: οι έξι στους δέκα χρησιµοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή και οι πέντε στους έντεκα ιαδίκτυο, ενώ για φοιτητές τα ποσοστά ανεβαίνουν στο οκτώ στους δέκα για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και έξι στους έντεκα για το ιαδίκτυο. Σύµφωνα µε την εθνική έρευνα για τις Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας 2002 της ειδικής Γραµµατείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας του υπουργείου Οικονοµίας, τον Σεπτέµβριο του 2002, Έλληνες χρησιµοποιούσαν το ιαδίκτυο και τρεις στους έντεκα έκαναν καθηµερινή χρήση. Ο µέσος όρος χρήσης στο σύνολο των χρηστών ανέρχεται σε 6,3 ώρες την εβδοµάδα. Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, από τα µεγαλύτερα ποσοστά χρήσης του ιαδικτύου παρουσιάζονται στα µεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ενώ τα χαµηλότερα (10%-13%) στις περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεά Ελλάδας,. Ελλάδας. Σε σχέση µε το 2001 σηµειώθηκε σαφής πρόοδος σε όλες τις περιφέρειες, ενώ στις περιφέρειες µε πολύ χαµηλά ποσοστά χρήσης του ιαδικτύου το 2001 ο ρυθµός αύξησης ξεπέρασε τον µέσο όρο. Ήδη το 2002, 8 περιφέρειες της χώρας έχουν ποσοστά χρήσης του ιαδικτύου πάνω ή κοντά στον εθνικό µέσο όρο, ενώ για το 2001 αυτό ισχύει για 4 περιφέρειες. Συνολικά δηλαδή το 2002, παρουσιάζεται σαφής αύξηση της χρήσης του ιαδικτύου αλλά και τάση άµβλυνσης του ψηφιακού χάσµατος µεταξύ των διαφορετικών περιφερειών της χώρας. Οι Έλληνες και το ιαδίκτυο Ένας στους τρεις Έλληνες χρησιµοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή, ένας στους πέντε «σερφάρει» στο ιαδίκτυο, ενώ επτά στους δέκα έχουν κινητό τηλέφωνο, σύµφωνα µε την Εθνική Έρευνα για τις Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας 3

6 2002 της Ειδικής Γραµµατείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας του υπουργείου Οικονοµίας. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι το ποσοστό χρηστών του ιαδικτύου αυξήθηκε στο 19,3% του πληθυσµού, αύξηση 10% σχεδόν έναντι του Το ποσοστό των χρηστών Η/Υ που κάνει και χρήση Του ιαδικτύου αυξήθηκε στο 67% το 2002 έναντι 50% το Το 2,2% των χρηστών κινητού τηλεφώνου χρησιµοποιεί και υπηρεσίες WAP (το αντίστοιχο ποσοστό ήταν µικρότερο του 1% το 2001). Η ηλικιακή κατηγορία χρησιµοποιεί Η/Υ και Το ιαδίκτυο περισσότερο από κάθε άλλη κατηγορία του πληθυσµού. Το 2002 έξι στους δέκα νέους αυτής της κατηγορίας χρησιµοποίησε Η/Υ, ενώ πέντε στους έντεκα Το ιαδίκτυο. Για τους φοιτητές τα αντίστοιχα ποσοστά είναι οκτώ στους δέκα και έξι στους έντεκα. Σηµαντικές διαφορές υπάρχουν στη χρήση του ιαδικτύου µεταξύ των διαφορετικών οµάδων του πληθυσµού, ανάλογα µε το επίπεδο εισοδήµατος, το επίπεδο εκπαίδευσης, το µέγεθος της επιχείρησης, καθώς επίσης περιφερειακές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Το επίπεδο εκπαίδευσης αποτελεί βασικό προσδιοριστικό παράγοντα για την χρήση Η/Υ και του ιαδικτύου. ύο στα δέκα άτοµα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και τέσσερα στα δέκα άτοµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι χρήστες Του ιαδικτύου. Επίσης δύο στα δεκαπέντε άτοµα που εργάζονται σε πολύ µικρές επιχειρήσεις χρησιµοποιούσαν Το ιαδίκτυο το 2002, έναντι ενός στα δεκαεφτά το Οι χρήστες Η/Υ και Του ιαδικτύου στις ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές παρουσίασαν υψηλούς ρυθµούς αύξησης έναντι του 2001, µειώνοντας το χάσµα µε τις αστικές περιοχές. Εξαίρεση στις παραπάνω τάσεις, αποτελεί η αύξηση του ψηφιακού χάσµατος κατά φύλο. Το 2002, τρεις στους 12 άντρες χρησιµοποιούσαν Το ιαδίκτυο στην Ελλάδα, ενώ για τις γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό είναι δύο στις δεκατέσσερις. Από τους Έλληνες που χρησιµοποιούν Το ιαδίκτυο, τρεις στους έντεκα κάνει καθηµερινή χρήση. Ο µέσος όρος χρήσης την εβδοµάδα, στο σύνολο των χρηστών, ανέρχεται σε 6,3 ώρες. Οι έξι στους δέκα που δεν χρησιµοποιούν Η/Υ, δηλώνουν ως κύριο λόγο ότι δεν το χρειάζονται ή ότι δεν τους ενδιαφέρει, ενώ τρεις στους δέκα απαντούν ότι δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ µε Η/Υ.

7 Από αυτούς που χρησιµοποιούν Η/Υ αλλά όχι Το ιαδίκτυο, οι τρεις στους δέκα απάντησαν ως κύριο λόγο µη χρήσης την έλλειψη σύνδεσης. Πέντε στους δέκα ανέφεραν είτε ότι δεν το χρειάζονται, είτε ότι δεν τους ενδιαφέρει, είτε ότι δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ µε το ιαδίκτυο. Στο θέµα αυτό οι χρήστες Η/Υ που δεν χρησιµοποιούν Το ιαδίκτυο φαίνεται να παρουσιάζουν παρόµοια στάση µε αυτή των µη χρηστών Η/Υ. Όµως η παραπάνω κατηγορία διαφοροποιείται σηµαντικά από τους µη χρήστες Η/Υ στο ότι οι δέκα στους έντεκα εξεδήλωσαν θετική προδιάθεση στη παρουσίαση εναλλακτικών κινήτρων που θα τους ωθούσε στη χρήση του ιαδικτύου. Ένας στους δέκα δήλωσε ως κύριο λόγο τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ενώ περίπου τρεις στους δέκα δήλωσαν ως λόγο την ενηµέρωση ή την αναζήτηση πληροφοριών. «Ανδροκρατούµενο» είναι ακόµη το ιαδίκτυο στην Ελλάδα, σύµφωνα µε έρευνα της Eurisko, αλλά το ποσοστό των ανδρών χρηστών, 59%, είναι φέτος µικρότερο από πέρσι. Αντίστοιχα, το ποσοστό όσων δεν έχουν κάνει «ηλεκτρονικές» αγορές έπεσε στο 12%. Σύµφωνα λοιπόν µε την έρευνα, φαίνεται ότι σε µεγαλύτερο ποσοστό (59%) οι χρήστες του ιαδικτύου στη χώρα µας εξακολουθούν να είναι άνδρες, κυρίως υψηλού µορφωτικού επιπέδου και εισοδήµατος, που διαµένουν στα µεγάλα αστικά κέντρα και χρησιµοποιούν τη σύνδεση από το σπίτι τους. Σηµαντικό στοιχείο για την εξέλιξη του ιαδικτύου στη χώρα µας αποτελεί και το γεγονός ότι µειώνεται αισθητά το ποσοστό των ανθρώπων που αντιµετωπίζουν αρνητικά τις αγορές µέσω ιαδικτύου, καθώς το ποσοστό αυτών που δεν έχουν αγοράσει ποτέ µέσω του ιαδικτύου έπεσε στο 12%. Στις προτιµήσεις των on-line καταναλωτών συνεχίζουν να έρχονται πρώτα προϊόντα, όπως βιβλία, cd, εισιτήρια αλλά και ταξίδια και υπηρεσίες γενικότερα. Σηµειώνεται επίσης µία τάση αύξησης της αγοράς και άλλων αγαθών όπως είναι τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, αλλά και εκείνα οικιακής χρήσης και εξοπλισµού. Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη του ΟΗΕ προκύπτουν τα εξής στοιχεία: Ελλάδα H/Y On-line 7 / 100 κατοίκους (22 η θέση σε 36 χώρες) Comment: Το (22 η θέση σε 36 χώρες) αφορά την πρώτη ή τη δεύτερη γραµµή;

8 Ευρώπη 21,4 / 100 κατοίκους Πίνακας 2 Πρόσβαση στο ιαδίκτυο σε Ελλάδα/Ευρώπη. Ανάλυση Αποτελεσµάτων Ερωτηµατολογίου Γενικά Μετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου των ερωτηµατολογίων, έγινε η οµαδοποίηση και η εξαγωγή των συµπερασµάτων. Οι απαντήσεις οµαδοποιήθηκαν ανάλογα µε τη φύση των ερωτήσεων στις εξής κατηγορίες: Κατοχή Υπολογιστή Χρήση Υπολογιστή Σχέση Γονέων µε Υπολογιστή Εργασίες Σχολείο Επικοινωνία µε καθηγητή Χόµπι Προσωπικά ενδιαφέροντα Μαθητές Γυµνασίου Α Γυµνασίου (24 µαθητές) Στους 24 ερωτηθέντες µαθητές της Α Γυµνασίου παρατηρήθηκε ότι όλοι έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι και οι 22 στους 24 έχουν και σύνδεση στο ιαδίκτυο, από τους οποίους οι 18 διαθέτουν γρήγορη σύνδεση (άνω της ISDN 64K). Ο υπολογιστής στο σπίτι χρησιµοποιείται περισσότερο για παιχνίδια (21/24) και η αµέσως επόµενη επιλογή είναι το ιαδίκτυο, το οποίο χρησιµοποιείται τόσο για εργασίες όσο και για διασκέδαση. Οι αγαπηµένες µηχανές αναζήτησης των µαθητών είναι το Yahoo! (19/24) και το AltaVista (18/24). Οι εγκυκλοπαίδειες (22/24) και τα βιβλία παραµένουν η βασική πηγή άντλησης πληροφοριών και ακολουθεί το ιαδίκτυο µε ποσοστό 19/24. Για τους γονείς 22/24 χρησιµοποιούν υπολογιστή στο σπίτι και από αυτούς οι 17/24 για να ψάχνουν στο ιαδίκτυο. Η πλειοψηφία των µαθητών δήλωσε ότι διαβάζει εφηµερίδες και περιοδικά και οι περισσότεροι από αυτούς κοιτάνε και τα cd-rom τους. Θα ήθελαν για τη συγγραφή µιας εργασίας τους Comment: Στον πίνακα φαίνεται όµως ότι είναι το Google

9 να χρησιµοποιήσουν οπτικό-ακουστικό υλικό. Τέλος, δήλωσαν ότι θεωρούν απαραίτητη την on-line επικοινωνία µε τον καθηγητή εκτός σχολείου για τα µαθήµατα και τις εργασίες τους και όλοι θα ήθελαν να βρίσκουν on-line σηµειώσεις, βαθµούς και συµπληρωµατικές οδηγίες για τα µαθήµατα τους. Ενδιαφέρον αποτελεί ότι οι 23/24 µαθητές θεωρούν αξιόπιστο υλικό που προέρχεται από το ιαδίκτυο για να το χρησιµοποιήσουν για εργασίες τους. Μαθήµατα που έχουν περισσότερες εργασίες (πάνω στα οποία θα ήθελαν να βρουν υλικό στη βάση): Ιστορία Βιολογία Γεωγραφία Αγγλικά Οικιακή Οικονοµία Προσωπικά ενδιαφέροντα (πάνω στα οποία θα ήθελαν να βρουν υλικό στη βάση): Αθλητισµός Υπολογιστές Βιβλία Κινηµατογράφος Μουσική Τηλεόραση Κατοχή Υπολογιστή 24/24 100% Σύνδεση Internet 22/24 91,6% Χρήση Η/Υ για παιχνίδια 21/24 87,5% Χρήση Η/Υ για Internet 18/24 75% Αγαπηµένη µηχανή αναζήτησης Google 18/24 75% Ξεκινώ εργασία από το ιαδίκτυο 19/24 79,2%

10 Ξεκινώ εργασία από τον κατάλογο Βιβλιοθήκης 6/24 25% ιαβάζουν εφηµερίδες περιοδικά 22/24 91,6% Θα ήθελαν on-line επικοινωνία µε τον καθηγητή για σχολικά ζητήµατα 22/24 91,6% Πίνακας 3 Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα Α Γυµνασίου. Γ Γυµνασίου (24 µαθητές) Η µεγάλη πλειοψηφία των µαθητών της Γ Γυµνασίου διαθέτει και υπολογιστή και σύνδεση στο ιαδίκτυο στο σπίτι της, από τους οποίους οι 15/24 έχουν γρήγορη σύνδεση (από ISDN 64K και άνω). Οι µαθητές της Γ Γυµνασίου χρησιµοποιούν τον Η/Υ για να συνδέονται κατά πρώτον στο ιαδίκτυο και κατά δεύτερον για να παίζουν παιχνίδια (18/24). Το ιαδίκτυο λοιπόν κατέχει µια σηµαντική θέση στην καθηµερινότητα των µαθητών. Οι προτιµώµενες υπηρεσίες είναι το ,το surfing και τα παιχνίδια και ο λόγος που περνούν τόσες ώρες συνδεδεµένοι είναι τόσο οι εργασίες τους για το σχολείο όσο και η διασκέδαση τους (µουσική, video, κα). Οι 17/24 µαθητές ξεκινούν µια εργασία τους πάντα από το ιαδίκτυο και πιο συγκεκριµένα µέσω της µηχανής αναζήτησης Google και λιγότερο µέσω του Yahoo!(9/24). Η χρήση του καταλόγου αλλά και της ίδιας της βιβλιοθήκης σχεδόν αντικαθίσταται από τον όγκο πληροφοριών που προσφέρει το ιαδίκτυο. Οι µαθητές της Γ Γυµνασίου φαίνονται αρκετά εξοικειωµένοι µε τη χρήση ηλεκτρονικών πηγών που προσφέρει η βιβλιοθήκη καθώς εκτός από τις υπηρεσίες του ιαδικτύου οι 15/24 κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων και των cd-roms. Η πλειοψηφία των µαθητών διαβάζει εφηµερίδες και περιοδικά, ενώ οι 17/27 χρησιµοποιούν την ηλεκτρονική τους µορφή και τα cd-rom τους, ενώ επίσης δηλώνει ότι η χρήση οπτικόακουστικού υλικού θα τους διευκόλυνε για τις εργασίες τους. Εντυπωσιακό είναι το ποσοστό των µαθητών που θεωρούν πάντα αξιόπιστο το υλικό που προέρχεται από το ιαδίκτυο (24/24). Ως προς το θέµα του εκπαιδευτικού εργαλείου οι 19/20 θα ήθελαν να έβρισκαν On-line συµπληρωµατικές σηµειώσεις και οδηγίες για τις εργασίες τους και οι21/24 επιθυµούν on-line επικοινωνία µε τους συµµαθητές τους για τα µαθήµατα εκτός σχολείου. Οι 16/24 θα επιθυµούσαν να δηµοσιοποιήσουν την εργασία τους στο ιαδίκτυο και να λάβουν έτσι και το βαθµό τους µαζί µε σηµειώσεις-διορθώσεις του Comment: Μηπως είναι 15, όπως στον πίνακα;

11 καθηγητή. Τέλος, οι 18/24 γονείς χρησιµοποιούν υπολογιστή, η πλειοψηφία των οποίων για να συνδέεται στο ιαδίκτυο. Μαθήµατα που έχουν περισσότερες εργασίες (πάνω στα οποία θα ήθελαν να βρουν υλικό τη βάση): Ιστορία Αγγλικά Γεωγραφία Οικιακή Οικονοµία Κοινωνιολογία-Τεχνολογία Προσωπικά ενδιαφέροντα (πάνω στα οποία θα ήθελαν να βρουν υλικό στη βάση): Αθλητισµός Μουσική Ταξίδια Φωτογραφία Υπολογιστές Comics Κατοχή Υπολογιστή 23/24 95,8% Σύνδεση Internet 23/24 95,8% Χρήση Η/Υ για παιχνίδια 18/24 75% Χρήση Η/Υ για Internet 20/24 83,3% Αγαπηµένη µηχανή αναζήτησης Google 15/24 62,5% Ξεκινώ εργασία από το ιαδίκτυο 17/24 70,8% Ξεκινώ εργασία από τον κατάλογο Βιβλιοθήκης 5/24 20,8% ιαβάζουν εφηµερίδες περιοδικά 22/24 91,6% Θα ήθελαν on-line επικοινωνία µε τον καθηγητή για σχολικά ζητήµατα 16/24 66,6%

12 Πίνακας 4 Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα Γ Γυµνασίου. Μαθητές Λυκείου Α Λυκείου (22 µαθητές) Οι 28/28 µαθητές της Α Λυκείου διαθέτουν υπολογιστή και οι 25/28 πρόσβαση στο ιαδίκτυο στο σπίτι τους. Ο λόγος που χρησιµοποιούν τον υπολογιστή είναι περισσότερο για παιχνίδια και για το ιαδίκτυο παρά για τις εργασίες του σχολείου. Το ιαδίκτυο χρησιµοποιείται τόσο για τις εργασίες τους όσο και για τη διασκέδαση τους. Παράλληλα αρεστές είναι όλες οι υπηρεσίες τους (όπως surfing, chat, e- mail, ). Η πιο αγαπητή βάση δεδοµένων είναι το Google µε 86,4% και το ιαδίκτυο είναι η πρωτογενής πηγή για τη συγγραφή µιας εργασίας στο σχολείο. Μόνο το 28,5% ξεκινάει µια εργασία τους από τον κατάλογο της βιβλιοθήκης, παρ όλα αυτά το 72% προτιµάει τη χρήση έντυπων πηγών για τις εργασίες τους., καθώς το 90,9 δηλώνει ότι διαβάζει συχνά περιοδικά και εφηµερίδες. Το 77,3% πιστεύει ότι η χρήση οπτικό-ακουστικού υλικού θα τους βοηθούσε στις εργασίες για το σχολείο. Οι 23/28 µαθητές θεωρούν αξιόπιστη τη χρήση υλικού που προέρχεται από το ιαδίκτυο, προτιµούν να κάνουν την εργασία τους στο σπίτι και το ίδιο επίσης ποσοστό θα ήθελαν οn-line επικοινωνία και µε τους συµµαθητές τους και µε τον καθηγητή, και παράλληλα πρόσβαση σε on-line συµπληρωµατικές οδηγίες για τα µαθήµατα τους. Μαθήµατα που έχουν περισσότερες εργασίες (πάνω στα οποία θα ήθελαν να βρουν υλικό στη βάση): Ελληνική Γλώσσα Αγγλικά Ιστορία Τεχνολογία Προσωπικά ενδιαφέροντα: (πάνω στα οποία θα ήθελαν να βρουν υλικό στη βάση) Αθλητισµός Μουσική Λογοτεχνία Κινηµατογράφος

13 Υπολογιστές Κατοχή Υπολογιστή 28/28 100% Σύνδεση Internet 25/28 89,2% Χρήση Η/Υ για παιχνίδια 19/28 67,8% Χρήση Η/Υ για Internet 18/22 81,8% Αγαπηµένη µηχανή αναζήτησης Google 22/28 78,5% Ξεκινώ εργασία από το ιαδίκτυο 18/22 81,8% Ξεκινώ εργασία από τον κατάλογο Βιβλιοθήκης 8/28 28,5% ιαβάζουν εφηµερίδες περιοδικά 26/28 92,8% Θα ήθελαν on-line επικοινωνία µε τον καθηγητή για σχολικά ζητήµατα 25/28 89,2% Πίνακας 5 Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα Α Λυκείου. Β Λυκείου (International Baccalaureate, 10 µαθητές) Το πρόγραµµα International Baccalaureate (I.B.) άρχισε να εφαρµόζεται στα τέλη της δεκαετίας του '60 µε στόχο να προσφέρει µια διεθνή παιδεία η οποία να αναγνωρίζεται από πανεπιστήµια και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα σε όλο τον κόσµο. Το πρόγραµµα του I.B. υιοθετήθηκε από πολλά διεθνή και εθνικά σχολεία σε ποικίλες κοινωνίες και σήµερα, περίπου 800 σχολεία σε 90 χώρες εφαρµόζουν το I.B., το οποίο αναγνωρίζεται από τα περισσότερα πανεπιστήµια σε όλο τον κόσµο. Το Πρόγραµµα I.B. περιλαµβάνει µια ολοκληρωµένη σειρά µαθηµάτων µε την κλασική έννοια του όρου: τόσο οι θετικές πειραµατικές -κοινωνικές επιστήµες, όσο και η φιλολογική-λογοτεχνική κατάρτιση αλλά και οι τέχνες, το σχέδιο, η µουσική και το θέατρο περιέχονται στο πρόγραµµα σπουδών. Σχηµατικά, οι γενικότεροι στόχοι του I.B. είναι η ενθάρρυνση του µαθητή να ξεπεράσει τα σύνορα του συγκεκριµένου γεωγραφικού χώρου στον οποίον ανήκει, να γνωρίσει άλλα συστήµατα αξιών και διαφορετικούς πολιτισµούς και να κατανοήσει τη σηµασία του ανθρώπου σ' ένα παγκόσµιο πλαίσιο. Το I.B. ξεκίνησε το 1990 και σήµερα ανήκει στο Κολέγιο Ψυχικού. Ακόµα, το Πρόγραµµα στοχεύει στη διεύρυνση του πνευµατικού ορίζοντα

14 του µαθητή µέσω µιας εξισορροπηµένης εκπαίδευσης που καλλιεργεί την κριτική ικανότητα και παράλληλα δίνει έµφαση στην ακαδηµαϊκή µόρφωση. Επιλέξαµε 9 µαθητές από το συγκεκριµένο πρόγραµµα γιατί η χρήση των υπολογιστών και της βιβλιοθήκης είναι αναπόσπαστο τµήµα της διδασκαλίας του International Baccalaureate. Η πλειοψηφία του I.B. έχει υπολογιστή στο σπίτι, από τους οποίους οι 8 στους 9 έχουν πρόσβαση στο ιαδίκτυο. Οι µαθητές χρησιµοποιούν σχεδόν κατά αποκλειστικότητα το ιαδίκτυο για τις εργασίες τους και λιγότερο για τη διασκέδαση τους (6/9). Προτιµούν εξ ίσου το Google και το Yahoo! για την αναζήτηση των πληροφοριών τους για τις εργασίες τους, ενώ παράλληλα προτιµούν να χρησιµοποιούν εγκυκλοπαίδειες και βιβλία για τη συγγραφή τους. Το 88,8% των µαθητών διαβάζει εφηµερίδες και περιοδικά, ενώ δηλώνουν ότι η χρήση οπτικό ακουστικού υλικού θα τους βοηθούσε στις εργασίες τους. Η πλειοψηφία του I.B. θεωρεί αξιόπιστες τις πηγές που προέρχονται από το ιαδίκτυο και προτιµά να κάνει τις εργασίες στο σπίτι έχοντας on-line επικοινωνία µε τον καθηγητή και τους συµµαθητές τους, και πρόσβαση σε συµπληρωµατικές οδηγίες και σηµειώσεις του καθηγητή πάνω στη διδακτέα ύλη. Μαθήµατα που έχουν περισσότερες εργασίες (πάνω στα οποία θα ήθελαν να βρουν υλικό τη βάση): Ελληνική Γλώσσα Αγγλικά Ιστορία Πληροφορική Κοινωνιολογία-Τεχνολογία Προσωπικά ενδιαφέροντα (πάνω στα οποία θα ήθελαν να βρουν υλικό στη βάση): Αθλητισµός Μουσική Κατοχή Υπολογιστή 9/9 100%

15 Σύνδεση Internet 8/9 88,8% Χρήση Η/Υ για παιχνίδια 5/9 55,5% Χρήση Η/Υ για Internet 8/9 88,8% Αγαπηµένη µηχανή αναζήτησης Google 8/9 88,8% Ξεκινώ εργασία από το ιαδίκτυο 8/9 88,8% Ξεκινώ εργασία από τον κατάλογο Βιβλιοθήκης 3/9 33,3% ιαβάζουν εφηµερίδες περιοδικά 8/9 88,8% Θα ήθελαν on-line επικοινωνία µε τον καθηγητή για σχολικά ζητήµατα 9/9 100% Πίνακας 6 Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα Β Λυκείου. Γ Λυκείου (28 µαθητές) Το 100% των µαθητών της Γ Λυκείου διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι τους, από τους οποίους πάνω από το 96,4% διαθέτουν και σύνδεση στο ιαδίκτυο. Οι περισσότεροι (17/24) έχουν dial up σύνδεση 56Κ, παρ όλα αυτά χρησιµοποιούν τον υπολογιστή τόσο για εργασίες όσο και για παιχνίδια και πλοήγηση στο ιαδίκτυο. Χρησιµοποιούν εξ ίσου όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει το ιαδίκτυο, εκτός από την υπηρεσία chat που χρησιµοποιείται µόνο από το 32,14%, ενώ η αγαπηµένη τους µηχανή αναζήτησης είναι µε διαφορά το Yahoo!. To ιαδίκτυο παίζει µεγάλο ρόλο στη ζωή των µαθητών. Η απόλυτη πλειοψηφία των µαθητών ξεκινάει από εκεί τις εργασίες της, αντίθετα όµως προτιµούν βιβλία και εγκυκλοπαίδειες περισσότερο για τη συγγραφή τους. Το 89,3% περίπου διαβάζει εφηµερίδες και περιοδικά, και οι µισοί περίπου από αυτούς (50%) τα διαβάζουν και σε ηλεκτρονική µορφή τους ή σε cd-rom τους. Το ίδιο ποσοστό θεωρεί αξιόπιστες τις πηγές που προέρχονται από το ιαδίκτυο για τις εργασίες τους, ενώ παράλληλα πιστεύουν ότι η χρήση οπτικό-ακουστικού υλικού θα τους βοηθούσε για τη συγγραφή τους. Κοντά το 89,3% προτιµάει να κάνει τις εργασίες του από το σπίτι και το ίδιο περίπου ποσοστό επιθυµεί την on-line επικοινωνία µε τον καθηγητή του και τους συµµαθητές του, καθώς και τη χρήση online συµπληρωµατικών υπηρεσιών για τα µαθήµατα του σχολείου.

16 Κατοχή Υπολογιστή 28/28 100% Σύνδεση Internet 27/28 96,4% Χρήση Η/Υ για παιχνίδια 18/28 64,3% Χρήση Η/Υ για Internet 22/28 78,5% Αγαπηµένη µηχανή αναζήτησης Google 21/28 75% Ξεκινώ εργασία από το ιαδίκτυο 27/28 96,4% Ξεκινώ εργασία από τον κατάλογο Βιβλιοθήκης 9/28 32,14% ιαβάζουν εφηµερίδες περιοδικά 25/28 89,3% Θα ήθελαν on-line επικοινωνία µε τον καθηγητή για σχολικά ζητήµατα 23/28 82,14% Πίνακας 7 Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα Γ Λυκείου. Συµπεράσµατα Μαθητών Η Έρευνα Χρηστών του προγράµµατος eschoollib, διενεργήθηκε την περίοδο Φεβρουαρίου Μαρτίου 2004 σε στατιστικά επιλεγµένο δείγµα 150 µελών της Εκπαιδευτικής Κοινότητας µαθητές Γυµνασίου, Μαθητές Λυκείου, Εκπαιδευτικοί και Βιβλιοθηκονόµοι- εκ των οποίων ελήφθησαν 140 συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια. Βασικοί Στόχοι της έρευνας ήταν να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά: µε το αν και σε τι ποσοστό ο εξεταζόµενος πληθυσµός έχει ηλεκτρονικό υπολογιστή και πρόσβαση στο ιαδίκτυο από το σπίτι του, µε το ποιος είναι ο συνολικός αριθµός χρηστών που χρησιµοποιεί τις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης, µε το ποια είναι η σχέση του εξεταζόµενου πληθυσµού µε τη Βιβλιοθήκη και τις παρεχόµενες υπηρεσίες της, µε το αν γνωρίζει τις υπηρεσίες, επιτόπιες και ηλεκτρονικές, που παρέχει η Βιβλιοθήκη µε την ποιότητα παροχής τους, έτσι όπως αυτή εκτιµάται από τους ίδιους τους χρήστες της Βιβλιοθήκης,

17 µε τη σχέση µαθητή καθηγητή σε ένα on-line περιβάλλον, µε την εισαγωγή και χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία. Από τα στοιχεία που καταγράφηκαν και αναλύθηκαν µπορούµε να συνοψίσουµε στα παρακάτω κυριότερα σηµεία: Το 99% των µαθητών διαθέτουν στο σπίτι τους ηλεκτρονικό υπολογιστή, εκ των οποίων το 91,3% έχει πρόσβαση στο ιαδίκτυο. Από αυτούς, οι περισσότεροι έχουν σύνδεση ISDN (35%) ενώ το 31% διαθέτει Dial Up 56K σύνδεση. Οι µαθητές χρησιµοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τις υπηρεσίες του ιαδικτύου εξ ίσου για τις εργασίες τους στο σχολείο αλλά και για παιχνίδια - διασκέδαση. Ο πιο αγαπητός τρόπος µε µεγάλη διαφορά, αναζήτησης πληροφοριών στο ιαδίκτυο είναι οι µηχανές αναζήτησης και ειδικά το Google και το Yahoo! To 82,5% των µαθητών ξεκινά µια εργασία τους από το ιαδίκτυο ενώ µόλις το 25,2% ξεκινά µια εργασία τους από τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης. Οι µαθητές προτιµούν να χρησιµοποιούν στις εργασίες τους έντυπο υλικό παρά ψηφιακό. Η πλειοψηφία των µαθητών δηλώνει ότι η χρήση οπτικό-ακουστικών πηγών θα τους βοηθούσε πολύ για τις εργασίες τους. Το 90,2% διαβάζει συχνά εφηµερίδες και περιοδικά. Το 87,4% προτιµάει να κάνει τις εργασίες του από το σπίτι, σε αντίθεση µε το 21,4% που προτιµάει να τις κάνει στη Βιβλιοθήκη. Το 82,5% θα ήθελε να έχει on-line επικοινωνία µε τον καθηγητή εκτός σχολείου και το 83,5% θα ήθελε την ίδια επικοινωνία µε τους συµµαθητές του. Το 87,4% δηλώνει ότι θα του χρησίµευαν on-line συµπληρωµατικές σηµειώσεις/ οδηγίες για το µάθηµα/ εργασία. Το 68% θα ήθελε να παίρνει το βαθµό του και να τον αποθηκεύει σε ένα εικονικό σηµειωµατάριο στο ιαδίκτυο. Μαθήµατα που έχουν περισσότερες εργασίες (πάνω στα οποία θα ήθελαν να βρουν υλικό τη βάση):

18 Ελληνική Γλώσσα Αγγλικά Ιστορία Τεχνολογία Γεωγραφία Προσωπικά ενδιαφέροντα (πάνω στα οποία θα ήθελαν να βρουν υλικό στη βάση): Αθλητισµός Μουσική Λογοτεχνία Κινηµατογράφος Υπολογιστές Οι µαθητές εξέφρασαν την επιθυµία τους για την ένταξη υπολογιστών στις αίθουσες διδασκαλίας εµπλουτίζοντας το µάθηµα µε τη χρήση ηλεκτρονικών πηγών. Επίσης µίλησαν για τη δυνατότητα εύρεσης ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books) στη Βιβλιοθήκη και τέλος εκφράζοντας τον δισταγµό τους για την αξιοπιστία πηγών από το ιαδίκτυο, θα ήθελαν από τη Βιβλιοθήκη ή από τους Εκπαιδευτικούς να αξιολογείται ο όγκος των πληροφοριών ειδικά όταν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για κάποιες εργασίες τους. Οι βασικές διαπιστώσεις της έρευνας χρηστών περιγράφουν µε ικανοποιητική ευκρίνεια το πλαίσιο µέσα στο οποίο λειτουργεί αυτή την στιγµή η Βιβλιοθήκη και τις απόψεις και προσδοκίες των µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας του Κολεγίου Αθηνών Κολεγίου Ψυχικού πάνω στα σχετικά θέµατα. Από τα στοιχεία που καταγράφηκαν και αναλύθηκαν προκύπτει ότι η Βιβλιοθήκη, µέσα από τις συνεχείς και εντατικές προσπάθειές της, έχει καταφέρει να προσφέρει υπηρεσίες στην πλειοψηφία της εκπαιδευτικής κοινότητας, και να καλύπτει σε πολύ ικανοποιητικό βαθµό τις ανάγκες των περισσότερων χρηστών της. Τα αποτελέσµατα και οι µετρήσεις της παρούσας έρευνας αποτελούν εργαλείο σχεδιασµού του eschoollib αλλά και µοχλό για την ουσιαστική ολοκλήρωση των

19 στόχων της από τη Βιβλιοθήκη. Με βάση το σκεπτικό αυτό, την ικανοποίηση δηλαδή των προσδοκιών των χρηστών, θα σχεδιαστεί το εκπαιδευτικό εργαλείο. Εκπαιδευτικοί Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών οµαδοποιήθηκαν ανάλογα µε τη φύση των ερωτήσεων στις εξής κατηγορίες: Κατοχή Υπολογιστή Χρήση Υπολογιστή Χρήση ηλεκτρονικών πηγών εφήµερου υλικού στη διδασκαλία Αντικείµενα εργασιών Μεθοδολογία εργασίας Επικοινωνία µε µαθητές Το δείγµα των ερωτώµενων είναι καθηγητές Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Οικονοµικών, Αγγλικών, Φιλολογικών, Ιστορίας και Μαθηµατικών που διδάσκουν στο Γυµνάσιο και Λύκειο του Κολεγίου Αθηνών Κολεγίου Ψυχικού. Κατοχή Υπολογιστή 15/15 100% Σύνδεση Internet 15/15 100% Χρήση Η/Υ για εργασίες 14/15 93,3% Χρήση Η/Υ για Internet 14/15 93,3% Χρήση ηλεκτρονικών πηγών ως βιβλιογραφία στη διδασκαλία Ζήτηση της χρήσης ηλεκτρονικών πηγών από τους µαθητές ως βιβλιογραφία σε εργασίες Ζήτηση της χρήσης εφήµερου υλικού από τους µαθητές ως βιβλιογραφία σε εργασίες 12/15 80% 15/15 100% 15/15 90% Ανάρτηση σηµειώσεων σε τοπικό δίκτυο 13/15 86,6% Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου µαθητών και επιδόσεων τους 14/15 93,3% Πίνακας 8 Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα εκπαιδευτικών.

20 Από τα στοιχεία που καταγράφηκαν και αναλύθηκαν µπορούµε να συνοψίσουµε στα παρακάτω κυριότερα σηµεία: Το 100% των εκπαιδευτικών διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή και σύνδεση στο ιαδίκτυο σπίτι τους. Το 85,7% δίνει στους µαθητές πηγές από το ιαδίκτυο ως βιβλιογραφία, ενώ το 100% τους ζητά να τις περιλαµβάνουν στις εργασίες τους. Το 90% των εκπαιδευτικών χρησιµοποιεί ηλεκτρονικές πηγές στη διδασκαλία τους Το 100% ζητάει από τους µαθητές πηγές από εφηµερίδες και περιοδικά Το 100% των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι η Βιβλιοθήκη του Κολεγίου Αθηνών - Κολεγίου Ψυχικού καλύπτει απόλυτα τόσο την έντυπη όσο και την ηλεκτρονική βιβλιογραφία που χρειάζονται για τις εργασίες που δίνουν. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θα ήθελε να χρησιµοποιεί ένα ψηφιακό σηµειωµατάριο, όπου θα µπορούσε να οργανώνει τις σηµειώσεις του µαθήµατος, τις εργασίες και τις επιδόσεις των µαθητών, ενθαρρύνοντας την on-line επικοινωνία. Όλοι οι εκπαιδευτικοί ζήτησαν επιµόρφωση και κατάρτιση πάνω στο εργαλείο µετά τη λήξη του προγράµµατος. Βιβλιοθηκονόµοι Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών οµαδοποιήθηκαν ανάλογα µε τη φύση των ερωτήσεων στις εξής κατηγορίες: Κατοχή ηλεκτρονικών υπολογιστών στη βιβλιοθήκη Χρήση ηλεκτρονικών πηγών εφήµερου υλικού στη βιβλιοθήκη Ψηφιοποίηση εφήµερου υλικού Μεθοδολογία Βιβλιογραφίας Χρήστες µε ειδικές ανάγκες Το δείγµα των ερωτώµενων είναι Βιβλιοθηκονόµοι της Βιβλιοθήκης Κολεγίου Αθηνών Κολεγίου Ψυχικού, Αρσακείου Ψυχικού και 14ου Γυµνασίου Περιστερίου.

21 Κατοχή Υπολογιστή στη Βιβλιοθήκη 10/10 100% ιάθεση ψηφιακών πηγών στη Βιβλιοθήκη 10/10 100% Οι χρήστες προτιµούν τις ψηφιακές πηγές της βιβλιοθήκης 10/10 100% Με δυσκολεύει η οργάνωση του εφήµερου υλικού 8/10 80% Θα ήταν χρήσιµο ένα εργαλείο για την αρχειοθέτηση, ψηφιοποίηση και αναζήτηση του εφήµερου υλικού full text 10/10 100% Χρήση ηλεκτρονικών πηγών για τη σύνταξη βιβλιογραφίας 10/10 100% Μαθητές µε ειδικές ανάγκες που χρησιµοποιούν τις ηλεκτρονικές πηγές τις Βιβλιοθήκης 6/10 60% Ανάρτηση σηµειώσεων σε τοπικό δίκτυο 13/15 86,6% Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου µαθητών και επιδόσεων τους 14/15 93,3% Πίνακας 9 Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα βιβλιοθηκονόµων. Από τα στοιχεία που καταγράφηκαν και αναλύθηκαν µπορούµε να συνοψίσουµε στα παρακάτω κυριότερα σηµεία: Η πλειοψηφία των βιβλιοθηκονόµων δηλώνει ότι οι χρήστες προτιµούν τις ψηφιακές πηγές της Βιβλιοθήκης από τις έντυπες Επίσης δηλώνουν ότι το 100% των χρηστών χρησιµοποιούνε άρθρα περιοδικών και το 80% άρθρα εφηµερίδων, από την άλλη µεριά όµως το 66,6% δυσκολεύεται να εντοπίσει το εφήµερο υλικό στη Βιβλιοθήκη. Η πλειοψηφία των χρηστών χρησιµοποιεί το οπτικό ακουστικό και τις ψηφιακές πηγές της βιβλιοθήκης για τις εργασίες τους. Το 80% των βιβλιοθηκονόµων δυσκολεύεται από την οργάνωση του εφήµερου υλικού της βιβλιοθήκης Το 100% πιστεύει ότι θα ήταν χρήσιµο ένα εργαλείο για την αρχειοθέτηση, ψηφιοποίηση και αναζήτηση του εφήµερου υλικού on-line.

22 Οι βιβλιοθηκονόµοι θα ήθελαν ένα τέτοιο εργαλείο να περιλαµβάνει φυλλάδια, άρθρα εφηµερίδων και περιοδικών, ηχητικά ντοκουµέντα, καταλόγους µουσείων και εκθέσεων, ιστοσελίδες, εικόνες και video. To 70% των βιβλιοθηκονόµων πιστεύει ότι η αναζήτηση σε ένα τέτοιο εργαλείο πρέπει να γίνεται ενιαία µε τον κεντρικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης Η πλειοψηφία των βιβλιοθηκονόµων χρησιµοποιούν τόσο έντυπες πηγές όσο και ηλεκτρονικές για τη συγγραφή µιας βιβλιογραφίας. Οι χρήστες µε ειδικές ανάγκες προτιµούν περισσότερο τις ηλεκτρονικές πηγές της βιβλιοθήκης που παρουσιάζουν µικρότερη δυσκολία στη χρήση τους. Συµπεράσµατα από την ανάλυση χρηστών Οι βασικές διαπιστώσεις της έρευνας χρηστών περιγράφουν µε ικανοποιητική ευκρίνεια το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα λειτουργεί το eschoollib και τις απόψεις και προσδοκίες των µαθητών, των εκπαιδευτικών και των βιβλιοθηκονόµων πάνω στα σχετικά θέµατα. Από τα στοιχεία που καταγράφηκαν και αναλύθηκαν προκύπτει ότι το eschoollib, µέσα από συνεχείς και εντατικές προσπάθειές της, θα καταφέρει να προσφέρει υπηρεσίες στην πλειοψηφία της εκπαιδευτικής κοινότητας, και να καλύψει σε πολύ ικανοποιητικό βαθµό τις ανάγκες των περισσότερων χρηστών του. Τα αποτελέσµατα και οι µετρήσεις της παρούσας έρευνας αποτελούν εργαλείο σχεδιασµού της µελλοντικής στρατηγικής του eschoollib αλλά και µοχλό πίεσης για την ουσιαστική στήριξη των στόχων του. Με βάση το σκεπτικό αυτό, η ικανοποίηση των προσδοκιών των χρηστών και η επίλυση των διαφόρων προβληµάτων και αδυναµιών που καταγράφηκαν από την έρευνα χρηστών, οι ιδιοµορφίες του εκπαιδευτικού χώρου αλλά και οι υψηλοί στόχοι της προγράµµατος, καταλήγουν στα παρακάτω συµπεράσµατα για τον σχεδιασµό του εκπαιδευτικού εργαλείου, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της ανάλυσης των χρηστών. Πρώτο Σκέλος Εικονικό Σηµειωµατάριο Υπηρεσίες eschoollib:

23 Σε επίπεδο µαθητή o Πίνακας Ανακοινώσεων o Agenda Εκδηλώσεων o Σηµειώσεις Μαθήµατος o Forums o Links o Εργασίες Μαθητών o Βαθµοί Μαθητών o Ασκήσεις o ιαγωνίσµατα o ιαγωνίσµατα-εργασίες παλαιότερων ετών o Κατάλογος Μαθητών Σε επίπεδο καθηγητή Όλα τα παραπάνω και επιπλέον o Αρχείο µαθητών o Βιβλίο Ύλης Αναλυτικότερα οι παραπάνω υπηρεσίες αφορούν: Πίνακας Ανακοινώσεων Ανάρτηση Ανακοινώσεων Μαθητών και Καθηγητή για σχολικά ζητήµατα. Agenda Εκδηλώσεων ιάταξη ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων. Σηµειώσεις Μαθήµατος Ανάρτηση σηµειώσεων της ύλης των µαθηµάτων από τον καθηγητή, µε δυνατότητα download από τα παιδιά. Forums υνατότητα δηµιουργίας µιας web community, µε υπηρεσίες επικοινωνίας των µαθητών εκτός σχολείου πάνω σε ενδοσχολικά και εξωσχολικά θέµατα.

24 Links Λίστα ιστοσελίδων σχετικών µε τη διδασκαλία που προτείνει ο καθηγητής και οι µαθητές. Εργασίες Μαθητών υνατότητα ανάρτησης εργασιών των µαθητών και ηλεκτρονικής αποστολής στον καθηγητή. Βαθµοί Μαθητών Εικονικό σηµειωµατάριο, όπου θα µπορούν οι µαθητές να κρατούν τους βαθµούς των διαγωνισµάτων και των εργασιών τους. Ασκήσεις Μοντέλα ασκήσεων του καθηγητή. ιαγωνίσµατα Εκφωνήσεις ιαγωνισµάτων. ιαγωνίσµατα-εργασίες παλαιότερων ετών Ολοκληρωµένες εργασίες- ιαγωνίσµατα παλιότερων ετών που θα χρησιµεύουν σαν οδηγοί για τις επόµενες χρονιές. Αρχείο Μαθητών Ο καθηγητής θα µπορεί να κρατάει αρχείο των µαθητών και των επιδόσεων τους. Βιβλίο Ύλης Εικονικό Βιβλίο ύλης για τον καθηγητή. Κατάλογος Μαθητών Κατάλογος µε τις διευθύνσεις και τα προσωπικά στοιχεία των µαθητών. εύτερο Σκέλος Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφήµερου Υλικού

25 Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της ανάλυσης των χρηστών: Θα σχεδιασθεί µια ψηφιακή βάση δεδοµένων που θα περιέχει εφήµερο υλικό, έντυπης και οπτικό ακουστικής µορφής. Η βάση θα ανανεώνεται συχνά για να είναι συνεχώς ενήµερη για τα θέµατα της επικαιρότητας. Ο χρήστης θα µπορεί να αναζητήσει πληροφορίες στη βάση µέσω µιας φόρµας όπως αυτή που ακολουθεί. Σχήµα 1 Παράδειγµα φόρµας αναζήτησης. Η εµφάνιση των αποτελεσµάτων θα γίνεται µέσω µιας φόρµας όπως αυτή που ακολουθεί. Σχήµα 2 Παράδειγµα εµφάνισης αποτελεσµάτων αναζήτησης 4. Κάνοντας κλικ στην ηλεκτρονική τοποθεσία του εγγράφου, ο χρήστης θα µπορεί να το βλέπει την ψηφιοποιηµένη του µορφή στην οθόνη. 4 Το παράδειγµα είναι δανεισµένο από τη βάση δεδοµένων «Αθηνά» της Ακαδηµίας Αθηνών.

26 Σχήµα 3 Παράδειγµα εµφάνισης ψηφιοποιηµένου εγγράφου. Τελικά Συµπεράσµατα Καθορισµός των αναγκών των χρηστών σε σχέση µε εφήµερο υλικό. Οι χρήστες χρειάζονται ένα εργαλείο που θα τους βοηθάει να οργανώνουν και να αναζητούν το εφήµερο υλικό full text και on-line. Καθορισµός µη εφήµερου υλικού που πρέπει να περιληφθεί στο σύστηµα Οι χρήστες χρειάζονται ένα εργαλείο που θα τους βοηθάει να οργανώνουν και να αναζητούν το οπτικό-ακουστικό και το ψηφιακό υλικό. Καθορισµός αναγκών σχετικών µε την προσωπική παραµετροποίηση του εργαλείου. Οι χρήστες χρειάζονται ένα εργαλείο µε το οποίο θα µπορούν να ανανεώνουν και να εµπλουτίζουν τη βάση του eschoollib on-line από το τερµατικό τους, καθώς και να δηµιουργεί ένα προφίλ χρήστη (user profile) ανάλογα µε τις προτιµήσεις και τις προηγούµενες αναζητήσεις των χρηστών. Καθορισµός επιπλέον απαιτούµενων υπηρεσιών (από µαθητές, δασκάλους, βιβλιοθηκάριους) Πίνακας Ανακοινώσεων Agenda Εκδηλώσεων Σηµειώσεις Μαθήµατος Forums Links Εργασίες Μαθητών Βαθµοί Μαθητών

27 Ασκήσεις ιαγωνίσµατα ιαγωνίσµατα-εργασίες παλιότερων ετών Κατάλογος Μαθητών Αρχείο µαθητών Βιβλίο Ύλης Με την προϋπόθεση ότι το εργαλείο θα είναι ασφαλές και οι κωδικοί πρόσβασης θα είναι σχετικοί µε το επίπεδο πρόσβασης του κάθε χρήστη. Καθορισµός σύνδεσης της υπηρεσίας µε την διδακτέα ύλη και την τάξη. Οι θεµατικές κατηγορίες που θα περιλαµβάνονται στο eschoollib θα είναι σχετικές µε τη διδακτέα ύλη κάθε τάξης καθώς και µε τα προσωπικά ενδιαφέροντα που προέκυψαν από την ανάλυση των χρηστών. ιεθνής Βιβλιογραφία Open Source E-learning Material icampus E-class e-learning Eclectic FLE3 Belts Dokeos

28 Manhattan Virtual Classroom Metadata Schemas Dublin Core Initiative - Creating Metadata (Templates) The Gateway to Educational Materials Machine Readable Cataloguing (MARC) Metadata Encoding & Transmission Standard (METS) NZ Preservation Metadata Schema Data Documentation Initiative RSLP Collection Description RDF / CORES Element Sets AHDS Guides to Good Practice

29 Digitisation Projects An American Time Capsule Resources for Learning in Scotland-Text-only digitisation projects The Oxford Text Archive University of Michigan Humanities Text Centre University of Virginia Electronic Text Centre The Glasgow Story American Memory from the Library of Congress Berkely Digital Library SunSITE The Bodleian Library - Medieval Manuscripts California Heritage Collection (Digital Image Access Project) The Wilfred Owen Multimedia Digital Archive The William Blake Archive

30

Έρευνα για την Εξοικείωση των Βιβλιοθηκονόμων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με τα Metadata

Έρευνα για την Εξοικείωση των Βιβλιοθηκονόμων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με τα Metadata Έρευνα για την Εξοικείωση των Βιβλιοθηκονόμων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με τα Metadata Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου και Παναγιώτης Μπαλατσούκας E-mail: garoufallou@yahoo.co.uk Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: 1 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Μ ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Μ ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η Χ Ρ Η Σ Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α Π Ο Τ Ο Υ Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο Υ Σ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» Απρίλιος 2006 1 Πίνακας Περιεχοµένων: 1. Τεχνική περιγραφή...3 1.1. Η "Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

e-pyxis: Περιβάλλον ασύγχρονης ηλεκτρονικής εκµάθησης eschoollib

e-pyxis: Περιβάλλον ασύγχρονης ηλεκτρονικής εκµάθησης eschoollib e-pyxis: Περιβάλλον ασύγχρονης ηλεκτρονικής εκµάθησης eschoollib Στέλιος Χ. Α. Θωµόπουλος, Ευάγγελος Γκόργκας, ηµήτριος Μπουγουλιάς, Γεώργιος Σούλος ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος» - Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο ανοιχτού περιεχομένου για μαθηματικά

Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο ανοιχτού περιεχομένου για μαθηματικά Σελίδα 1 Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο ανοιχτού περιεχομένου για μαθηματικά μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π

ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π Εργασία του µαθητή Μελίδη Λουκά ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα 2 Πρόλογος. 3 Γενικά Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ για την καταγραφή απόψεων & αναγκών των εκπαιδευτικών της 31 ης Ε.Π. Π.Ε. Αθηνών σε θέµατα ενηµέρωσης και επιµόρφωσης

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ για την καταγραφή απόψεων & αναγκών των εκπαιδευτικών της 31 ης Ε.Π. Π.Ε. Αθηνών σε θέµατα ενηµέρωσης και επιµόρφωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 31 ης ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης. Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης. Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή http://eclass.sch.gr Η υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης τάξης αναπτύχθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών για λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την. Μάρτιος, 2014

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την. Μάρτιος, 2014 Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την Μάρτιος, 2014 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ και της ESOMAR Σύνοψη Αποτελεσμάτων 1 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα Μυλωνά Α.Μ Επιβλέπων καθηγητής : κ. Διονύσιος Κόκκινος Τμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθήνας

Χριστίνα Μυλωνά Α.Μ Επιβλέπων καθηγητής : κ. Διονύσιος Κόκκινος Τμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθήνας Χριστίνα Μυλωνά Α.Μ2003 Επιβλέπων καθηγητής : κ. Διονύσιος Κόκκινος Τμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι εργασίας Βασικός στόχος είναι να δούμε κατά πόσο οι έγκλειστοι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός προγράμματος πληροφοριακού γραμματισμού για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός προγράμματος πληροφοριακού γραμματισμού για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός προγράμματος πληροφοριακού γραμματισμού για μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ οµή Συστήµατος SPERO Βάση εδοµένων Εκπαιδευτικό Υλικό Στατιστική Ανάλυση Ερωτηµατολόγια Προγραµµατιστές Ειδικοί σε συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό

Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό Έρευνα σε δείγµα 6000 ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών. Β. Ενδιαφέροντα κι εξωσχολικές δραστηριότητες. Γνώση Αγγλικών Ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 97.9% των ερωτηθέντων μαθητών γνωρίζει Αγγλικά. Το επίπεδο γνώσεών τους εκτιμάται απ τους ίδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Ν ΑΥΠΑΚΤΟΥ. Πίνακας Περιεχοµένων:

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Ν ΑΥΠΑΚΤΟΥ. Πίνακας Περιεχοµένων: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η Χ Ρ Η Σ Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α Π Ο Τ Ο Υ Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο Υ Σ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Μάιος 2006 Πίνακας Περιεχοµένων: 1 1. Τεχνική περιγραφή...3 1.1. Η "Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βασίλειος Εφόπουλος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Η συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 2006

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ EΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Κωδικός Νοικοκυριού: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Νομός: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ Β ηµοτικό Σχολείο.Σ. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας για τη χρήση των νέων τεχνολογιών από τα παιδιά

Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας για τη χρήση των νέων τεχνολογιών από τα παιδιά Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας για τη χρήση των νέων τεχνολογιών από τα παιδιά Μάιος, 00 Δειγματοληπτική έρευνα : Τηλεφωνική έρευνα σε νοικοκυριά Προδιαγραφές της έρευνας - Δειγματοληψία Μεθοδολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.2: Αξιολογήσεις ανά Πράξη

Φεβρουάριος ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.2: Αξιολογήσεις ανά Πράξη Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των Πράξεων με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με MIS 303169 και 303167 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 1 Η αξιολόγηση (µπορεί να) αναφέρεται στον εκπαιδευτικό, στο µαθητή, στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, στα διδακτικά υλικά στη σχολική µονάδα ή (και) στο θεσµό

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Το περιβάλλον Διαδίκτυο Ψηφιακό οικοσύστημα Σχολείο Εκπαιδευτικοί Γονείς. Η ανάγκη Τα παιδιά χρειάζονται ποιοτικό ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για τη χρήση της Οπτικής Διδασκαλίας και της Ψηφιακής Αφήγηση ως εκπαιδευτικά εργαλεία.

Ερωτηματολόγιο για τη χρήση της Οπτικής Διδασκαλίας και της Ψηφιακής Αφήγηση ως εκπαιδευτικά εργαλεία. Ερωτηματολόγιο για τη χρήση της Οπτικής Διδασκαλίας και της Ψηφιακής Αφήγηση ως εκπαιδευτικά εργαλεία. Τα πεδία με αστερίσκο () είναι υποχρεωτικά. Παρακαλώ συμπληρώστε το παρακάτω ερωτηματολόγιο της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2013-2014 Ομάδα Ζαμπίδη Μέλη :Μάριος Μυζεκιάρης Κών/νος Παπαδόπουλος Θέμα :Θετικά της ψυχαγωγίας μέσω Ίντερνετ Σκοπός Αυτή την χρονιά η ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Ένα μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών για πληροφόρηση Προϋπολογισμός: 2.013.363 Μερσίνη Μορελέλη-Κακούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς,12.11.2008 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015 για την Μάρτιος 2015 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

VPRC. ΠΡΟΣ ΕΔΕΤ: Επιτροπή Παραλαβής ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π-7. Συγκριτική Έκθεση Συμπερασμάτων και Τάσεων. 8 Μαρτίου

VPRC. ΠΡΟΣ ΕΔΕΤ: Επιτροπή Παραλαβής ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π-7. Συγκριτική Έκθεση Συμπερασμάτων και Τάσεων. 8 Μαρτίου ΠΡΟΣ ΕΔΕΤ: Επιτροπή Παραλαβής ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π-7 8 Μαρτίου 2007 Συγκριτική Έκθεση Συμπερασμάτων και Τάσεων -1- ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η «Εθνική Έρευνα για τις Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΕΝΤΚΠ),

Διαβάστε περισσότερα

Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών

Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΧΡΗΣΤΗ TOY ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ EI ΙΚΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 72,2% Οι δηµοφιλέστερες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

ανθρωπιστικών επιστημών Ηρώ Φραντζή

ανθρωπιστικών επιστημών Ηρώ Φραντζή Πληροφόρηση και επικοινωνία στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών έρευνα χρηστών στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ Ηρώ Φραντζή Ανθρωπιστικές επιστήμες Litterae humaniores Humanities Geisteswissenschaften-Kulturwissenschaten

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3 η Θεματική ενότητα: Ανάλυση μεθοδολογίας ερευνητικής εργασίας Σχεδιασμός έρευνας: Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς,27.9.26 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 26 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39...

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39... Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Ι ε ρ ά Ο δ ό ς 75 Β ο τ α ν ι κ ό ς 118 55 Α θ ή ν α Πληροφορίες: Δέσποινα Ξανθοπούλου τηλ.: 210 529 4273, 210

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε.

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε. 38 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας ήταν η εύρεση εκείνων των χαρακτηριστικών των εφήβων τα οποία πιθανόν συνδέονται με τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές. Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κυπριανός Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Πληροφορικής, Δομηνίκη Μαρκησία Ρουγγέρη Βιβλιοθήκη Ελληνογαλλικής Σχολής

Κωνσταντίνος Κυπριανός Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Πληροφορικής, Δομηνίκη Μαρκησία Ρουγγέρη Βιβλιοθήκη Ελληνογαλλικής Σχολής Κωνσταντίνος Κυπριανός Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Πληροφορικής, k.kyprianos@gmail.com Δομηνίκη Μαρκησία Ρουγγέρη Βιβλιοθήκη Ελληνογαλλικής Σχολής Jeanne d Arc, drouggeri@yahoo.gr Πανωραία Γαϊτάνου Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.2: Αξιολογήσεις ανά Πράξη

Φεβρουάριος ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.2: Αξιολογήσεις ανά Πράξη Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των Πράξεων με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» στις Περιφέρειες Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 16.02.2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών,

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Περίληψη των αποτελεσµάτων της έρευνας για τα µέλη διδακτικού προσωπικού του Ε.Μ.Π., αναφορικά µε τη χρήση της βιβλιοθήκης και την πληροφοριακή παιδεία Φωτεινή Ευθυµίου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης Ιδρύµατος Ευγενίδου

Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης Ιδρύµατος Ευγενίδου Πληροφοριακή παιδεία και ελληνική πραγµατικότητα: Ιδέες και προβληµατισµοί που προέρχονται από τα δύο σχετικά προγράµµατα της Βιβλιοθήκης του Ιδρύµατος Ευγενίδου Χαρά Μπρίντεζη Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.2: Αξιολογήσεις ανά Πράξη

Φεβρουάριος ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.2: Αξιολογήσεις ανά Πράξη Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των Πράξεων με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με MIS 303169 και 303167 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου

Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου Επιμέλεια-καταγραφή-σχεδιασμός: Ο δάσκαλος της Στ τάξης, Χρίστος Χατζηλοΐζου Απρίλιος 2015 Θέμα: Η αξιοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

1. Είχατε συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ στην αρχή του σχολικού έτους;

1. Είχατε συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ στην αρχή του σχολικού έτους; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΑΠ (2010-2011) Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς Αγγλικής που διδάσκουν στα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία. Τα δεδομένα είναι εμπιστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Νούλα Αλβανούδη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας noula@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 13.2.27 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 26 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας είναι φορέας μη κερδοσκοπικός. Στους στόχους του περιλαμβάνεται η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και την ανάδειξη κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Θεωρητική Κατεύθυνση) Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011) Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς Αγγλικής που διδάσκουν στα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία. Τα δεδομένα είναι εμπιστευτικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT Η διεξαγωγή σχεδίων εργασίας στο σύγχρονο σχολείο, προβάλλει ως αναγκαιότητα, για την ανάπτυξη της κριτικής και δηµιουργικής σκέψης των µαθητών, καθώς και όλων εκείνων των ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της.

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της. Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας Ανέμη: έ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαριέττα Φάνη 1, Μαρία Μονόπωλη 2, Μανόλης Κουκουράκης 3 1 Πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 2008

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 2008 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ EΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κωδικός Νοικοκυριού : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Νοµός: ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου Ο ρόλος της εκπαίδευσης

Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου Ο ρόλος της εκπαίδευσης Διαφάνεια 1 Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου Ο ρόλος της εκπαίδευσης Δρ. Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης Σελ. 1 από 50 Διαφάνεια 2 Τα παιδιά σήμερα. Κινητό Κονσόλα παιχνιδιού Ποντίκι

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική εργασία: Νικόλαος Ματάνας Επιβλέπων Καθηγήτρια: Μπούσιου έσποινα

ιπλωµατική εργασία: Νικόλαος Ματάνας Επιβλέπων Καθηγήτρια: Μπούσιου έσποινα ιπλωµατική εργασία: Νικόλαος Ματάνας Επιβλέπων Καθηγήτρια: Μπούσιου έσποινα ΤµήµαΕφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Θεσσαλονίκη Ιούνιος 2006 εισαγωγικού µαθήµατος προγραµµατισµού υπολογιστών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σύµφωνα µε άρθρα και πληροφορίες που δηµοσιεύτηκαν τύπο του σαββατοκύριακου δηµοσιοποιήθηκαν τα βασικά στοιχεία του σχεδίου του υπουργείου παιδείας για τις

Διαβάστε περισσότερα

Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη 27/5/2013 ΚΣΕ ΠΕ19 20 ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ

Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη 27/5/2013 ΚΣΕ ΠΕ19 20 ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης. Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για την περίοδο 2007 2013 και για το 2020. Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη Ευρωπαϊκές Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Hot potatoes. Revelation Natural Arts

Hot potatoes. Revelation Natural Arts ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Μέσα µαζικής ενηµέρωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη

Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη TEACHERS4EUROPE 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΑ ΤΑΞΗ Β Γυμνασίου 1 Α. ΘΕΜΑ : Σενάριο - Σχέδιο Διδασκαλίας Α1. Ταυτότητα Σεναρίου Σχεδίου Διδασκαλίας Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες"

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα Νέες τεχνολογίες 1. Πρόλογος Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες" Π. Ματζάκος, Α.-Μ. Σκουρτσή, Μ. Φιλιοπούλου Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα Πλοηγηθείτε στην Ευρώπη των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ)

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008 Έκθεση Αποτελεσµάτων - Ιανουάριος 2009-1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) Περιεχόµενα Εισαγωγή / Σκοπός Μεθοδολογία Κύρια Ευρήµατα 2 Εισαγωγή /Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες Νέες Τεχνολογίες; Εισαγωγή. 1841: Μαυροπίνακας. 1940: Κινούµενη Εικόνα. 1957: Τηλεόραση

Ποιες Νέες Τεχνολογίες; Εισαγωγή. 1841: Μαυροπίνακας. 1940: Κινούµενη Εικόνα. 1957: Τηλεόραση Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Ποιες Νέες Τεχνολογίες; 1841: Μαυροπίνακας 1940: Κινούµενη Εικόνα 1957: Τηλεόραση 2000: Το ιαδίκτυο και η Τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών 1 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα 1. Καταγράφεται σαφής σχέση µεταξύ µορφωτικού επιπέδου και οικονοµικής κατάστασης. Κατά την εξέταση του επιπέδου εκπαίδευσης, ξεκινώντας από τον αναλφαβητισµό

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Γυμνασίου. Γυμνάσιο Βεργίνα,

Ιστορία Γυμνασίου. Γυμνάσιο Βεργίνα, Ιστορία Γυμνασίου Γυμνάσιο Βεργίνα, 2012-2013 Ιστορία «Ιστορία, το φως της αλήθειας κι ο δάσκαλος της ζωής» Κικέρων, Ρωμαίος ρήτορας & πολιτικός Διδάσκουμε Ιστορία Α Γυμνασίου: Κ.Μιλτιάδου, Ν.Κασεττά-

Διαβάστε περισσότερα