ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ: Management. Ερώτημα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ: Management. Ερώτημα"

Transcript

1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Management Ερώτημα Στα πλαίσια του Επιστημονικού Management και των βασικών κανόνων της Διοικητικής ολοένα αυξανόμενος αριθμός Δημοσίων Υπηρεσιών κατασκευάζει και χρησιμοποιεί οργανόγραμμα προσωπικού. Κριτικά εκτιμήστε την σημασία του και τυχόν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που έχει από την βασική δομή του. Κατευθύνσεις για απάντηση από: Τσιρώνη Γεώργιο. (Bachelor of Science, Master of Science-Leicester School of Management) Ορισμός Επιστημονικού Management: Καλείται η επιστήμη που συντονίζει, οργανώνει, κατευθύνει, ελέγχει και βελτιστοποιεί παραγωγικούς συντελεστές, ανθρώπινο δυναμικό, κεφάλαιο και τεχνογνωσία (know how). Βασικός σκοπός είναι ο μετασχηματισμός μιας πρώτης ύλης σε κάτι επαυξημένο ώστε να παραχθεί «υπεραξία» ή χρησιμότητα ή στρατηγική στόχευση ή οριζόντια και κάθετη στοχοποίηση. Βασικοί κανόνες της Διοικητικής: Λογική δράση ενός οργανισμού μέσα σε πολυάριθμες εσωτερικές και εξωτερικές μεταβλητές (SWOT analysis, PESTEL analysis, stakeholder theory). O Frederick Taylor ανέπτυξε κανόνες της ορθής κατανομής της εργασίας, διαμόρφωσε καθήκοντα θέσης, ήλεγξε την παραγωγική διαδικασία της βιομηχανίας (ήταν μηχανικός) αλλά και έθεσε αυστηρούς κανόνες και αυτοματοποιημένες διαδικασίες (μέγεθος φτυαριού, χρήση κατσαβιδιού, ώρα διαλλείματος, αμοιβή υπαλλήλων, συνθήκες εργασίας πχ φωτισμός,

2 εξωτερικός θόρυβος) που αθροιστικά είχαν ως αποτέλεσμα την εντατικοποίηση της εργασίας και την κατακόρυφη αύξηση της παραγωγής. Άλλα στοιχεία του Scientific Management θα μπορούσαν να είναι: - Οι υπεύθυνοι ομάδος αναλαμβάνουν πλήρη ευθύνη για την ορθή εργασία, την τήρηση της αλλά και έντονη στοχο προσήλωση. Φυσικά είναι υπόλογοι για οποιαδήποτε παρέκκλιση από αρχικό σχεδιασμό, κόστος, αποτέλεσμα (accountability Theory) - Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Τέλος στην εμπειρική τοποθέτηση εργατικού δυναμικού. Έμφαση στην εξειδίκευση, στην ρητή αλλά και στην άρρητη γνώση. Δημιουργία, τμηματοποίηση, εκπαίδευση, επιβράβευση και διατήρηση προσωπικού που συμβαδίζει με τις απαιτήσεις του συστήματος. - Κάποια μειονεκτήματα που ίσως έχει αυτή η διαδικασία είναι η επαναλαμβανόμενη εργασία (πχ 8 ώρες ένας μηχανικός να κόβει μέταλλο), επαναλαμβανόμενα καθήκοντα (χωρίς φαντασία ή δημιουργικότητα), απομόνωση από άλλες χαρές της εργασίας (αφήνοντας την αμοιβή ως μοναδικό κίνητρο). (Στην απάντηση καλό είναι να έχετε υπόψη σας και τις 14 αρχές του Management κατά Fayol) Ανάλυση της εργασίας Εξουσιοδότηση Πειθαρχία Ενότητα διοίκησης Ενότητα κατεύθυνσης Ατομική υπακοή Ανταμοιβή Συγκεντρωτισμός Διοικητική κλίμακα Τάξη Ισότητα Σταθερότητα προσωπικού Πρωτοβουλία Αίσθημα ενότητας (Βασικό μειονέκτημα της θεωρίας του Fayol είναι η έλλειψη κατανόησης βασικών αρχών της ανθρώπινης ψυχολογίας. Δύσκολα υπάρχει μεγάλος βαθμός ομοιομορφίας με τις απαιτήσεις του συστήματος, οι σκέψεις των ανθρώπων αλλάζουν όσο αλλά ζουν οι συνθήκες και οι μεταβλητές της εργασίας τους). Είναι αλήθεια ότι όλο και περισσότερες Δημόσιες Υπηρεσίες έχουν κατασκευάσει, τυπώσει αλλά και αναρτήσει και τηρήσει κάποιο οργανόγραμμα που δείχνει τις υπαλληλικές σχέσεις αλλά και την ροή της εξουσίας μεταξύ εργαζομένων, προϊσταμένων τμήματος, τομεάρχη, - 2 -

3 διευθυντή κτλ (για την ακρίβεια υπάρχει πλήρης διοικητική σκάλα από το βαθμό 01 έως 31 σε κάποιες υπηρεσίες). Το οργανόγραμμα αποτελεί την γραφική απεικόνιση της επιχείρησης, με το οποίο περιγράφονται οι σχέσεις εξουσίας και συνεργασίας που υπάρχουν μεταξύ των εργαζομένων. Πρόκειται για τον καταστατικό χάρτη που δείχνει πως μπορούμε να κινηθούμε μέσα στην επιχείρηση που εργαζόμαστε. Επίσης το οργανόγραμμα τοποθετεί διαδικασίες σε κάθε είδους κατασκευαστική εταιρεία/ οργανισμό αλλά και στον κλάδο των υπηρεσιών. Μια κατασκευαστική εταιρεία μπορεί να χωρίσει τις αρμοδιότητες τις κατά ομάδες, να ορίσει υπεύθυνους τομέα, να δώσει στοχοπροσήλωση αλλά και να αποδώσει πρώτες ύλες (γη, ξυλεία, πετρέλαιο, κεφάλαιο) στο κατάλληλο τμήμα, την κατάλληλο ώρα, στην κατάλληλη ποσότητα. Φυσικά με την χρήση του οργανογράμματος έχουμε σχέσεις μεταξύ διαφορετικών τμημάτων πχ τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας με τον αντίστοιχο τμήμα του Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου, καθώς και σχέσεις αλληλεπίδραση μεταξύ όμοιων τμημάτων διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών πχ Διευθυντής Σχολείου Αθήνας με κάποιο αντίστοιχο της επαρχίας. Πλεονεκτήματα της χρήσης οργανογράμματος Εύρεση, κάλυψη, διατήρηση ανάπτυξης του Οργανισμού/ υπηρεσίας. Πολλές φορές το οργανόγραμμα κατέχει σημαντικό ρόλο γιατί δίνει στρατηγική στόχευση, επιχειρησιακή στρατηγική αλλά και μεθοδολογία ως προς το Σχέδιο Δράσης του Μάνατζμεντ, τους τρόπους που θα επιτευχθεί αλλά και σαφέστατη κατανομή ευθυνών σε περίπτωση αποτυχίας (Δεν υπάρχουν κακές ομάδες υπάρχουν κακοί ηγέτες νοοτροπία). Σαφής ρόλος εργαζομένων, ανάμιξη όλου του προσωπικού αλλά και φυσικά σχεδιασμός του μοντέλου ηγεσίας (ανάλογα την ροή της εξουσίας). Παράγοντας υποκίνησης πέραν των κλασσικών εργαλείων (χρήμα, υλικές αμοιβές). Με σαφές οργανόγραμμα όλοι οι υπάλληλοι έχουν ένα κριτικό μονοπάτι καριέρας να ακολουθήσουν (Career Path Management). Βλέπουν τον εαυτό τους ως χρήσιμα και υπολογίσιμα στελέχη μιας ομάδας. Όταν ο διευθυντής μιας ομάδας βγει στην σύνταξη υπάρχει άμεσα αντικαταστάτης (άρα και υποκίνηση για εργασία στο προγενέστερο διάστημα). Εύρεση απαιτήσεων σε πλουτοπαραγωγικούς συντελεστές, καταναλωτά αγαθά και καταναλωτικά. Με το οργανόγραμμα άμεσα ο Manager υπολογίζει ανάγκες σε αυτά τα στοιχεία και προχωρεί σε αναφορά προς τις αρμόδιες υπηρεσίες είτε για περαιτέρω κάλυψη αναγκών είτε για κατάργηση υπεράριθμων θέσεων είτε για μετάταξη υπαλλήλων. Τέλος το οργανόγραμμα οδηγεί (αν έχει κατασκευαστεί ορθά και τηρείται) σε στελέχωση οργανισμών βάση στόχων (management by objectives), ορθή κατάρτιση εισαγωγικών εξετάσεων, διαδικασιών για την πρόσληψη καινούργιου προσωπικού, employee training and development πάνω σε άξονα υπαρκτών αναγκών και προβλημάτων. Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι με το οργανόγραμμα γίνεται βασική διάκριση ενεργειών Μάνατζμεντ (πχ day to day tasks, αλλά και πολύ πιο σύνθετα όπως επέκταση της Παραγωγικής Καμπύλης Δυνατοτήτων μιας επιχείρησης, επένδυση, προσπάθεια για ιδιωτικοποίηση ενός Δημόσιου φορέα βλέπε Ολυμπιακή). Ένας αποτελεσματικός τρόπος διάκρισης θέσεων εργασίας είναι: εκτελεστική, διοικητική, επιτελική

4 Είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι η αξιολόγηση του προσωπικού με την χρήση του οργανογράμματος είναι εφικτή μιας και ο Μάνατζερ γνωρίζει ακριβώς ποιος αναφέρεται σε ποιον ανά πάσα στιγμή. (σύστημα αξιολόγησης εκ των έσω, αξιολόγηση 360 αλλά και φυσικά γενικές κατευθυντήριες εντολές της Οργάνωσης Διοίκησης). Μειονεκτήματα του οργανογράμματος Πολλές φορές ένα οργανόγραμμα δεν απεικονίζει την οργανωσιακή κουλτούρα μιας Δημόσιας Υπηρεσίας αλλά την δομή της. Ως οργανωσιακή κουλτούρα καλείται το σύνολο των άγραφων νόμων, τεχνικών, τελετών, διαδικασιών που είναι γενικά παραδεδεγμένες πρακτικές (όχι φυσικά σε κάποιο εγχειρίδιο αλλά διαμορφώνονται βάση της συνήθειας, των κοινωνικών δικτύων, της οικειότητας). Στην κουλτούρα ανήκουν η μη λεκτική επικοινωνία, τα σύμβολα, τα κατασκευάσματα (artifacts) αλλά και τα κίνητρα που δίνονται σε κάθε έναν οργανισμό ξεχωριστά. Για παράδειγμα να ανακηρυχτεί κάποιος εργαζόμενος υπάλληλος του μήνα ή μία γραβάτα δώρο θεωρείται ως μεγάλη επιτυχία σε συγκεκριμένους οργανισμούς. Φτωχή δημιουργία του σχεδίου. Μια κακής ποιότητας σχέδιο θα οδηγήσει στην απαξίωση του project. Ακόμα και η υπευθυνότητα της κατασκευής του είναι συγκεκριμένη πρέπει να εφαρμόζονται αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης Human Resource αλλά και φυσικά οι γενικά παραδεγμένες αρχές της Οργάνωσης και Διοίκησης. Το οργανόγραμμα δίνει δωρεάν στρατηγικές πληροφορίες σε πιθανούς ανταγωνιστές του οργανισμού. (αυτό ισχύει και στο Δημόσιο σκεφτείτε την κατανομή πακέτων ανάμεσα σε διαφορετικές υπηρεσίες Δεν λαμβάνουν όλα τα Υπουργεία το ίδιο ποσό από κρατικό προϋπολογισμό. Προγράμματα ΕΣΠΑ, ή πιο παλιά πακέτα Ντελόρ, Ολυμπιακοί Αγώνες 2004 κτλ). Άλλο στοιχείο είναι η έλλειψη των κοινωνικών δικτύων και των δυναμικών τους συνήθως δεν απεικονίζονται. Σίγουρα μια θέση αναφέρεται στην αμέσως ανώτερη της αλλά αν ένα δίκτυο είναι δυνατό πολύ συχνά έχουμε καταστρατήγηση του σχεδίου (overwrite). Το οργανόγραμμα απαιτεί συνεχώς προσπάθεια για βελτίωση του αλλά και αλλαγής του. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν είναι πάντα εφικτό. (Θεωρία της Προσδοκίας Expectancy Theory what is in it for me?) Τέλος το οργανόγραμμα αποτελεί ένα σχέδιο που μπορεί να προκαλέσει ανησυχία στο προσωπικό ειδικά σε περιόδους κρίσης, μαζικών απολύσεων αλλά και φυσικά αλλαγής των ειδικών εργασιακών σχέσεων που υπάρχουν στον Δημόσιο Τομέα. Γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο; Γιατί φυσικά το οργανόγραμμα καθιστά σαφές την επισφάλεια συγκεκριμένων θέσεων χαμηλής ειδίκευσης, άμεσης εκπαίδευσης, και υπερβάλλουσας ζήτησης από μια μαζική δεξαμενή υποψηφίων εργαζομένων που βρίσκονται σε χειρότερο εργασιακό ορίζοντα. Στην επόμενη σελίδα ακολουθεί υπόδειγμα τυπικού οργανογράμματος

5 Πηγή:

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 36 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορους οικονομικούς πίνακες. Το κείμενο αποτελεί το κύριο σώμα του επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) Φορέας Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Παραμετρικά Μοντέλα Επιβίωσης που προκύπτουν από μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Cum libellis

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Εργασία για το µάθηµα του εαρινού εξαµήνου του µεταπτυχιακού προγράµµατος του τµήµατος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου ΤΟΜΟΣ Β Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου ΑΘΗΝΑ 2008 Θέματα Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου Αθήνα 2008 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

4ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Capital Link CSRinGreece «Για ένα καλύτερο αύριο» Αθήνα, 29 Μαΐου 2014

4ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Capital Link CSRinGreece «Για ένα καλύτερο αύριο» Αθήνα, 29 Μαΐου 2014 4ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Capital Link CSRinGreece «Για ένα καλύτερο αύριο» Αθήνα, 29 Μαΐου 2014 Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή που ξεπέρασε τα 700 άτομα, πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων

Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων ιδακτορική ιατριβή Κωνσταντίνος Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης

Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης 1 Η στρατηγική ανάπτυξης των αστικών κέντρων αναπτύσσεται ως συνδυασμός τεσσάρων στοιχείων. Πολυκεντρικότητα Δικτύωση Βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών

Διαβάστε περισσότερα

Όταν η πολιτιστική δηµιουργία συναντά την οικονοµία της αγοράς

Όταν η πολιτιστική δηµιουργία συναντά την οικονοµία της αγοράς EXOFILO 17OS:Layout 1 5/23/11 12:11 PM Οικονοµία Επιχειρήσεις Η απελευθέρωση της οικονοµικής επιστήµης Τα µυστικά των ισολογισµών Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα Ταξίδι στη Νέα Ελλάδα Επιχειρήστε... αγροτουριστικά

Διαβάστε περισσότερα

H εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στα Μοντέλα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού

H εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στα Μοντέλα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού H εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στα Μοντέλα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού Γ. Κατσούλης* Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Τ.Ε. Διευθ. Κουρμούλη 2, 11145, Αθήνα Α. Μοσχόπουλος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολη Μηχανολογων Μηχανικων Τομεας Ρευστων Εργαστηριο Θερμικων Στροβιλομηχανων Μοναδα Παραλληλης Υπολογιστικης Ρευστοδυναμικης και Βελτιστοποιησης Programmatismìc epilôth 3D

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βουλγαρίδου Μαρία (Διδάκτωρ Ψυχολογίας, Eκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής) Ο Αυτισμός είναι μια διάχυτη διαταραχή της ψυχολογικής ανάπτυξης του ατόμου. Ο όρος Διάχυτη Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Τ Ε Τ Υ Π Κ Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Σημειώσεις Διαλέξεων Σ. Σ Ηράκλειο Φεβρουάριος 2015 Copyright c 2006 2015 Σ. Σταματιάδης, (stamatis@materials.uoc.gr) Η στοιχειοθεσία έγινε από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου Μπότσας, Γ. (2008). Μαθησιακές Δυσκολίες: Χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων. Στο Παπούλια Γιαννάτου, Ε. (επ.) Θέματα διαχείρισης προβλημάτων σχολικής τάξης, σελ. 8 22, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μπότσας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin)

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Εισαγωγή: Θα ξεκινήσουμε με την ερώτηση: Πού στηρίζεται θεωρητικά η Διαδικασία Εστίασης (ΔΕ); και στην συνέχεια θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΤΟΜΟΣ Α Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΑΘΗΝΑ, 2007 Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιστημονική Επιμέλεια Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Αθήνα 2007 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

marketing 3.0 Από το προϊόν στον πελάτη και από αυτόν στον άνθρωπο 2η έκδοση PHILIP KOTLER

marketing 3.0 Από το προϊόν στον πελάτη και από αυτόν στον άνθρωπο 2η έκδοση PHILIP KOTLER marketing 3.0 Από το προϊόν στον πελάτη και από αυτόν στον άνθρωπο 2η έκδοση PHILIP KOTLER HERMAWAN KARTAJAYA IWAN SETIAWAN Ευχαριστούµε την εταιρεία Coca-Cola Τρία Έψιλον Α.Ε. και την τράπεζα EUROBANK

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ Μορφές δημόσιου δανεισμού Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate 1 Ανάλογα με την πηγή προελεύσεως των πόρων Με βάση το κριτήριο αυτό, ο δανεισμός διακρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου

Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου Μ. Παπαδάκου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ανθρώπινες απώλειες που προκαλεί ο καρκίνος είναι τεράστιες. Παραμένει η κυριότερη αιτία θανάτου μετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται μόνο βασικά στοιχεία σχετιζόμενα με την πυρκαγιά στο εσωτερικό ενός κτιρίου (ενδο οικιακή), κύρια πηγή των οποίων αποτέλεσε η έκδοση Εργ. Ω.Σ./

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής

ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής Προσδιοριστικοί παράγοντες της παραγωγής μεταποιημένων τροφίμων στην Αίγυπτο Ο κλάδος των τροφίμων φρέσκων και

Διαβάστε περισσότερα

Η απελευθέρωση. επιστήµης. Η γυναικεία µατιά για την οικογένεια, την εργασία και την παγκοσµιοποίηση. Drucilla K. Barker & Susan F.

Η απελευθέρωση. επιστήµης. Η γυναικεία µατιά για την οικογένεια, την εργασία και την παγκοσµιοποίηση. Drucilla K. Barker & Susan F. Η απελευθέρωση της oικονοµικής επιστήµης Η γυναικεία µατιά για την οικογένεια, την εργασία και την παγκοσµιοποίηση Drucilla K. Barker & Susan F. Feiner Επιστηµονική Επιµέλεια - Εισαγωγή Αντιγόνη Λυµπεράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑ ΠΩΣ;

ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑ ΠΩΣ; ΕΑΠ ΕΛΠ40 4 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΕΣ ΙΙ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑ ΠΩΣ; (ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΕΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ) ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΑΜ.: 37565 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Του Υποστρατήγου ε.α Κωνσταντίνου Λουκόπουλου* Η ανάγκη υλοποίησης δομικών αλλαγών στη Δομή Διοικήσεως του ΝΑΤΟ (NATO Command Structure),

Διαβάστε περισσότερα

Τα ελληνικά σχολεία της Ρουµανίας στο τέλος του 19 ου και αρχή του 20 ου αιώνα

Τα ελληνικά σχολεία της Ρουµανίας στο τέλος του 19 ου και αρχή του 20 ου αιώνα Λεωνίδας Ράδος Τα ελληνικά σχολεία της Ρουµανίας στο τέλος του 19 ου και αρχή του 20 ου αιώνα 1 Η παρούσα ανακοίνωση θήγει το θέμα της εκπαίδευσης στα ελληνικά σχολεία της Ρουμανίας με κύριον άξονα το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 18 Δείκτες ορού επί κακοήθων συμπαγών νεοπλασμάτων

Κεφάλαιο 18 Δείκτες ορού επί κακοήθων συμπαγών νεοπλασμάτων Κεφάλαιο 18 Δείκτες ορού επί κακοήθων συμπαγών νεοπλασμάτων Λ. Κυρίου Μάλλη Μ. Μ. Βασλαματζής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ιστορία προσδιορισμού νεοπλασματικών δεικτών ξεκινά το 1848 με την α νακάλυψη της μυελωματικής πρωτεΐνης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Κ. Μ. Πατενιώτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ιοντίζουσα ακτινοβολία είναι η ενέργεια που παράγεται από φυσικά ραδιενεργά υλικά ή ακόμα από υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών.

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών. ΘΕΩΡΙ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών. 1. ΣΥΝΟΛ: το σκεπτικό. σύνολο = πολλά στοιχεία ως «ένα», ως «μία» ολότητα. τα στοιχεία ανήκουν στο σύνολο, ή είναι μέλη του συνόλου το σύνολο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Τα πάντα για το Περιβάλλον!

Τα πάντα για το Περιβάλλον! Ιούλιος Αύγουστος 2011, Παπαδάτες Πρέβεζας Τιμή : 0,80 Τα πάντα για το Περιβάλλον! Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος συμμετείχαμε εθελοντικά σε μια προσπάθεια του Δήμου Ζηρού για τον συμβολικό

Διαβάστε περισσότερα