ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 3D ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 3D ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ"

Transcript

1 ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 3D ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Ε. Άγα, Ε. Γκανιάτσα, Γ. Καρράς, Χ. Μπιτζιλέκη, Β. Νάκος Τοµέας Τοπογραφίας, Τµήµα Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αναλύεται µια διαδικασία για την τρισδιάστατη αναπαράσταση αντικειµένων που συνδυάζουν εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, αποτελούµενους κυρίως από επίπεδες επιφάνειες. Η µεθοδολογία βασίζεται στην φωτογραµµετρική παραγωγή τρισδιάστατων µοντέλων µε τη βοήθεια λογισµικού επίγειας φωτογραµµετρίας, τον συνδυασµό τους µε τυχόν προϋπάρχουσα πληροφορία και, τέλος, την ενσωµάτωση σε αυτά στοιχείων ρεαλισµού µε την «επένδυσή» τους µε ψηφιακές εικόνες. Η απόδοση περιλαµβάνει τις εικόνες των επιπέδων που αποτελούν το αντικείµενο, φυσικό και τεχνητό φωτισµό, ουράνιο θόλο, ατµοσφαιρικές συνθήκες κ.λπ. Ως τρόπος απόδοσης επιλέγεται η δηµιουργία µιας «εικονικής διαδροµής» στο χώρο του µοντέλου. Η µεθοδολογία δοκιµάστηκε σε εφαρµογή που παρουσιάζει την κύρια είσοδο και τµήµα εσωτερικού χώρου από το ισόγειο του Κτιρίου του Τµήµατος Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η οπτικοποίηση είναι ένας ευρέως διαδεδοµένος σήµερα τρόπος παρουσίασης 3D πληροφοριών σε διάφορους τοµείς της επιστήµης και τεχνολογίας (τοπογραφία, οδοποιία, αρχιτεκτονική, χωροταξία, αλλά ακόµα και ιατρικές ή βιοµηχανικές εφαρµογές). Οι περιπτώσεις που είναι πλησιέστερα στο αντικείµενο του µηχανικού αφορούν κυρίως αναπαραστάσεις ψηφιακών µοντέλων εδάφους, αστικών περιοχών, αρχιτεκτονικών σχεδίων και µελλοντικών αρχιτεκτονικών εφαρµογών (ανέγερση νέων κτιρίων, αναπλάσεις, αναπαλαιώσεις κ.λπ.), αλλά οι χρήσεις της αφορούν και την παραγωγή άλλων προϊόντων, πχ. σε προσοµοιώσεις πτήσεων για την εκπαίδευση πιλότων. Ειδικότερα όσον αφορά την Χαρτογραφία, ένας από τους βασικούς στόχους της είναι η όσο το δυνατόν πιο κατανοητή στον άνθρωπο απεικόνιση του φυσικού ανάγλυφου. Η οπτικοποίησή διευκολύνει την αντίληψη της µορφολογίας του, ενώ παρουσιάζει το σηµαντικό πλεονέκτηµα να συνδυάζει την δυνατότητα άντλησης όλων των πληροφοριών (ποσοτικές, ποιοτικές, θεµατικές) που µπορούν να εξαχθούν από έναν δισδιάστατο χάρτη µε την ρεαλιστική αναπαράσταση της περιοχής που απεικονίζεται. Η οπτικοποίηση του ανάγλυφου χρησιµοποιείται επίσης στην ανάλυση τοπίου, το αντικείµενο της οποίας είναι ακριβώς η ανάλυση, η αξιολόγηση, ο σχεδιασµός και η διαχείριση του οπτικού περιβάλλοντος, δηλαδή η µελέτη και παρουσίαση των επιπτώσεων στο τοπίο από τη χωροθέτηση διαφόρων δραστηριοτήτων σε αυτό (Τσουχλαράκη, 1996). Όσον αφορά τα αστικά τρισδιάστατα µοντέλα, η ρεαλιστική οπτικοποίηση ζητείται εν προκειµένω κυρίως στον σχεδιασµό νέων κτιρίων ή τις αναπαλαιώσεις. Οι όψεις των κτιρίων µπορούν να αποδοθούν µε εικόνες ώστε να είναι πιο ρεαλιστική η αναπαράστασή τους (Höhle & Praest Joergensen, 1996). Σε τέτοιες περιπτώσεις κατασκευάζεται το ψηφιακό µοντέλο εδάφους, το τρισδιάστατο µοντέλο του αντικειµένου σε κάποιο σχεδιαστικό πακέτο και προσαρµόζονται σε αυτό οι εικόνες των αντικειµένων του, πχ. όψεις κτιρίων, δρόµοι, πεζοδρόµια (Νάκος & Τζελέπης, 1998). Συχνά, χρειάζεται να εκτιµώνται οι επιπτώσεις µιας αρχιτεκτονικής µελέτης σε κάποια περιοχή πριν πραγµατοποιηθούν τα σχέδια χωροθέτησης. Η σηµερινή τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών παρέχει τη δυνατότητα να δηµιουργούνται προς τούτο ρεαλιστικά τρισδιάστατα µοντέλα (Στεργιόπουλος, 1997 Lemmens, 2000). Η οπτικοποίηση τείνει έτσι, µε µια έννοια, να αντικαταστήσει λειτουργίες της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής µακέτας, µιας και είναι σχετικά απλό από τα αρχιτεκτονικά σχέδια να προκύψει το τρισδιάστατο ρεαλιστικό µοντέλο ενός κτιρίου, και µάλιστα υπό διάφορες συνθήκες φωτισµού, κίνησης, κ.λπ. που προσοµοιάζουν την πραγµατικότητα, καλύπτοντας έτσι βασικές απαιτήσεις µιας µακέτας. Τα τελευταία χρόνια, και ιδίως µετά την εξάπλωση της χρήσης του ιαδικτύου (Internet), υπάρχει η τάση να διευρυνθούν οι χρήσεις του και σε άλλους τοµείς, αφού προσφέρει αµφίδροµη ανταλλαγή πληροφοριών και επικοινωνία. Ειδικά µε την διαθέσιµη για το ιαδίκτυο γλώσσα VRML είναι δυνατή η δηµιουργία τρισδιάστατων µοντέλων µε στοιχεία ρεαλισµού και η εξαγωγή τους σε αυτό. Στην εργασία παρουσιάζεται µια ολοκληρωµένη πορεία για την τρισδιάστατη αναπαράσταση αντικει- µένων που συνδυάζουν εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Πιο συγκεκριµένα, πραγµατοποιείται φωτογραµµετρική απόδοση τµήµατος κτιρίου µε τη βοήθεια λογισµικού επίγειας φωτογραµµετρίας, ακολουθεί τρισδιάστατη σχεδίαση των εσωτερικών χώρων και των λεπτοµερειών τους έτσι ώστε το

2 µοντέλο να αποτελείται από ένα σύνολο τρισδιάστατων εδρών. Κατόπιν, γίνεται «επένδυση» των εδρών µε τις εικόνες που απεικονίζουν τις ορθογώνιες επιφάνειες τους, ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία. Η µεθοδολογία εφαρµόστηκε για το κτίριο του ΤΑΤΜ του ΕΜΠ (Γκανιάτσα & Μπιτζιλέκη, 2000) και ουσιαστικά περιλαµβάνει την κύρια είσοδο, τον προθάλαµο, τον χώρο µεταξύ των αµφιθεάτρων και την νότια είσοδο του κτιρίου, όπως αυτά παρουσιάζονται στην Εικ 1. Εικόνα 1. Χαρακτηριστικές εικόνες του µοντέλου Η εφαρµογή έγινε µε απλά µέσα, και συγκεκριµένα µε τη βοήθεια του λογισµικού επίγειας φωτογραµµετρίας 3D BUILDER, έκδοση Pro για Windows, του σχεδιαστικού πακέτου AutoCAD, ίδιου λογισµικού ψηφιακής αναγωγής, του λογισµικού επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων Adobe PhotoShop και του λογισµικού οπτικοποίησης 3D Studio MAX. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Αρχικό στάδιο στην διαδικασία της οπτικοποίησης είναι η δηµιουργία του ίδιου του τρισδιάστατου µοντέλου του αντικειµένου, είτε πρόκειται για µοντέλο ανάγλυφου είτε για αστικό µοντέλο είτε για το µοντέλο οποιουδήποτε άλλου αντικειµένου ή φαινοµένου του χώρου. Ανάλογα µε το βαθµό της λεπτοµέρειας που πρέπει να αποδοθεί, την απαιτούµενη ακρίβεια καθώς και το σκοπό της οπτικοποίησης, το µέγεθος, την ποιότητα αλλά και την ποσότητα των πληροφοριών, υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα οπτικοποίησης των προαναφερθέντων προϊόντων (σε µορφή πλέγµατος, µε σκίαση, µε χρωµατισµό, µε εικόνες, µε παρεµβολή και άλλων δεδοµένων όπως δρόµοι, κτίρια ή θεµατική πληροφορία). Ωστόσο, µειονέκτηµα αυτών των αποδόσεων θα έλεγε κανείς ότι είναι η έλλειψη ευελιξίας. Η παγωµένη προοπτική απεικόνιση ενός ψηφιακού µοντέλου εδάφους µε σκίαση ή µε διαφορετικές αποχρώσεις δίνει µια πιο ρεαλιστική απεικόνιση του τοπίου ή ακόµα και ευρύτερων περιοχών, εντούτοις παραµένει µια στατική άποψη ενός αρκετά πιο πολύπλοκου συνόλου. Για να αποδοθεί αυτή η πολυπλοκότητα πρέπει να δηµιουργηθούν αρκετά σχέδια και από διάφορες οπτικές γωνίες (Dorffner, 2000). Από αυτή λοιπόν την άποψη ένας ιδιαίτερα πρόσφορος τρόπος παρουσίασης είναι η οπτικοποίηση και κίνηση ενός δυναµικού ψηφιακού µοντέλου εδάφους. Η περιήγηση µπορεί να γίνει είτε µέσα σε ένα µοντέλο στο οποίο έχει δοθεί τεχνητή υφή και χρώµα (πχ. Γεωργαράς κ.ά., 1995) είτε, για µια πιο ρεαλιστική εντύπωση, µε επένδυση του µοντέλου µε ψηφιακές εικόνες. Το αντικείµενο της παρούσας εργασίας περιορίζεται στην κατασκευή µοντέλου αντικειµένων που αποτελούνται από επίπεδες επιφάνειες. Έτσι, το σύνολο που επελέγη ικανοποιεί αυτή την προϋπόθεση. Τα αρχικά δεδοµένα είναι ψηφιακές εικόνες τµήµατος του κτιρίου και οριζοντιογραφικά στοιχεία που παρέχονται από τα αρχιτεκτονικά σχέδια των κατόψεών του. Η δηµιουργία της τρισδιάστατης πληροφορίας χωρίζεται σε δύο µέρη: 1) Φωτογραµµετρική απόδοση της κυρίας εισόδου του κτιρίου από ψηφιακές εικόνες µέσω του λογισµικού επίγειας φωτογραµµετρίας 3D Builder. Το λογισµικό αυτό δουλεύει µε φωτογραφίες που καταγράφουν διαφορετικές όψεις του αντικειµένου. Εκµεταλλευόµενο τις σχέσεις µεταξύ των σηµείων που αναγνωρίζονται ως οµόλογα σε διάφορες εικόνες, το λογισµικό µπορεί βάσει των γνωστών παραµέτρων του εσωτερικού προσανατολισµού και των φωτοσταθερών σηµείων να ορίσει την θέση και τον προσανατολισµό της µηχανής για κάθε εικόνα (εξωτερικός προσανατολισµός). Στην συνέχεια υπολογίζονται οι συντεταγµένες XYZ κάθε µετρούµενου σηµείου στο αντικείµενο. Τα σηµεία συλλέγονται ως στοιχεία ενός χαρακτηριστικού (γραµµή, πολύγωνο) και κατόπιν το πρόγραµµα παρουσιάζει το αποτέλεσµα του µαθηµατικού υπολογισµού ως ένα τρισδιάστατο µοντέλο («πλέγµα») και σε τύπο αρχείου αναγνωρίσιµο από σχεδιαστικά πακέτα. Σηµαντική δυνατότητα του προγράµµατος είναι ότι µπορεί να δεσµεύσει στοιχεία του σχεδίου (πχ. κατακόρυφες ευθείες, παραλληλία προς τους άξονες κ.λπ.). 2) Τρισδιάστατη σχεδίαση του υπόλοιπου τµήµατος του κτιρίου. Ουσιαστικά, η κάτοψη του εσωτερικού χώρου σχεδιάστηκε σε περιβάλλον AutoCAD µε βάση τις κατόψεις του ισογείου και του πρώτου ορόφου της αρχιτεκτονικής µελέτης. Στη συνέχεια διαχωρίστηκε σε

3 ανεξάρτητες πλευρές και, για να προκύψει το τρισδιάστατο σχέδιο, δόθηκαν τα ύψη των εσωτερικών χώρων στις πλευρές που τα απαρτίζουν και σχεδιάστηκαν τα διανυσµατικά στοιχεία (πχ. σκελετός των θυρών στην είσοδο του κτιρίου αλλά και στο εσωτερικό, κάγκελα στις σκάλες). Τέλος, σχεδιάστηκαν τα επίπεδα των οροφών. Συνολικά, ο αριθµός των επιπέδων ανέρχεται σε 155. Η φωτογραµµετρική ακρίβεια του µοντέλου, που εξαρτάται και από την όλη διαδικασία φωτογραµµετρικής απόδοσης, ήταν της τάξης των 3cm, ενώ για τους εσωτερικούς χώρους η ακρίβεια εξαρτάται από την κλίµακα των αρχιτεκτονικών σχεδίων (1:200). Επόµενο βήµα ήταν η συνένωση των τρισδιάστατων αυτών µοντέλων που προέκυψαν µε τους δύο τρόπους. Το τρισδιάστατο µοντέλο του κτιρίου αποτελείται από ένα σύνολο επίπεδων εδρών οι οποίες ταξινοµούνται σε διαφορετικό επίπεδο η κάθε µία για την καλύτερη διαχείρισή τους. Το τελικό αντικείµενο είναι αρκετά περίπλοκο, µε µεγάλο αριθµό επιπέδων και είναι προτιµότερο να κατασκευαστεί τµηµατικά (Εικ. 2). ιαπιστώθηκε πως το 3D STUDIO έχει τη δυνατότητα να διακρίνει παράλληλες και ίσες επίπεδες όψεις που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο πληροφορίας (layer) και να επικολλά σε αυτές την ίδια εικόνα. Έτσι, αρκετά από τα επίπεδα του εσωτερικού χώρου του κτιρίου που πληρούν αυτόν τον όρο τοποθετήθηκαν στο ίδιο επίπεδο πληροφορίας. Με αυτόν τον τρόπο µειώνεται ο αριθµός των επιπέδων πληροφορίας που χρησιµοποιούνται για αντικείµενα µε πολλά επίπεδα. Πρόσοψη Χολ Μεσαίο Αµφιθέατρα Εικόνα 2. Τέσσερα επιµέρους τµήµατα του µοντέλου ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η επεξεργασία των εικόνων συνίσταται σε ραδιοµετρικούς/γεωµετρικούς µετασχηµατισµούς και διορθώσεις που αποβλέπουν στην παραγωγή εικόνων καλής ποιότητας αλλά και µε τις ορθογώνιες διαστάσεις των επίπεδων όψεων που συγκροτούν το αντίστοιχο στοιχείο του αντικείµενο. Τα στάδια επεξεργασίας των εικόνων είναι:

4 Λήψη εικόνων Ειδικά για τις αναγωγές ελήφθησαν νέες εικόνες των επιπέδων επιφανειών που αποδόθηκαν στο τελικό αντικείµενο. Η πλειοψηφία των λήψεων έγινε µε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή Agfa ephoto 1680 στη µέγιστη διαθέσιµη ανάλυση (φορµατ εικόνας εικονοψηφίδες). Για τα οριζόντια επίπεδα όπως το δάπεδο στο εσωτερικό του κτιρίου ή οι σκάλες της κύριας εισόδου χρησιµοποιήθηκε αναλογική φωτογραφική µηχανή Fuji µεσαίου φορµάτ, η οποία είχε στερεωθεί κατάλληλα σε ειδικό καλάµι µήκους 5m (Εικ. 3). Εικόνα 3. Λήψη εικόνων για τα οριζόντια επίπεδα Αναγωγή εικόνων Οι εικόνες ανήχθησαν βάσει των τεσσάρων κορυφών του κάθε επιφανειακού στοιχείου, µε τελικό αποτέλεσµα την ορθογώνια όψη της ζητούµενης επιφάνειας (Εικ. 4). Η επιλογή της ανάλυσης της τελικής εικόνας έγινε έτσι ώστε να υπάρχει παντού η ίδια διάσταση εικονοψηφίδας. Σε κάθε ανηγµένη εικόνα προφανώς απεικονίζονται όλες οι επιφάνειες που υπήρχαν στην αρχική, έτσι απαιτείται µια επεξεργασία ώστε να αποκοπεί µόνο η ζητούµενη επιφάνεια. (4α) (4β) Εικόνα 4. Αποτέλεσµα αναγωγής (4β) προεπιλεγµένης επιφάνειας (4α)

5 Ενοποίηση λήψεων και συµπλήρωση εικόνων Αν µία επιφάνεια αποτελείται από επιµέρους τµήµατα που έχουν καταγραφεί σε διαφορετικές λήψεις, αυτά αντιγράφονται σε µια νέα εικόνα µε εφαρµογή µετασχηµατισµών κλίµακας ώστε να είναι ίσου µεγέθους και να προσαρµόζονται µεταξύ τους (Εικ. 5.). Εικόνα 5. Ένα αποτέλεσµα ενοποίησης επιµέρους λήψεων Σε περιπτώσεις όπου στην εικόνα εµφανίζονται αντικείµενα που έχουν σχεδιαστεί ξεχωριστά (πχ. πάγκοι) ή κρύβονται λεπτοµέρειες εξαιτίας της οπτικής γωνίας που έγινε η λήψη, γίνεται επεξεργασία της εικόνας ώστε µε αντιγραφή δειγµάτων από παρόµοια σηµεία να καλυφθούν ή να αποκατασταθούν οι ελλείψεις (Εικ. 6). Εικόνα 6. Επεξεργασία λεπτοµερειών των εικόνων Τελική επεξεργασία - βελτίωση των εικόνων Λόγω διαφορών που οφείλονται κυρίως σε διαφορετικό φωτισµό έπρεπε να βελτιωθούν οι τόνοι και τα χρώµατα της τελικής εικόνας. Αυτή η προσαρµογή µπορεί να προηγηθεί της ενοποίησης, κυρίως όσον αφορά τα επιµέρους τµήµατα µιας ενιαίας επιφάνειας. Η Χάρτα του Ρήγα Τα χρώµατα της Χάρτας του Ρήγα, που βρίσκεται στο χολ του ισογείου του κτιρίου, έχουν αλλοιωθεί από την πολυκαιρία και δεν φαίνονταν καθαρά στην εικόνα της ψηφιακής µηχανής. Έτσι, χρησιµοποιήθηκε αντίγραφο του πρωτότυπου χάρτη από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού το οποίο σαρώθηκε σε ανάλυση 75 dpi. Συνολικά, για την απόδοση φωτογραφικού ρεαλισµού στο µοντέλο, χρησιµοποιούνται 81 εικόνες, µεταξύ των οποίων υπάρχουν και 10 αναπτύγµατα (ενοποιηµένες επιµέρους λήψεις). ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ» ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ Τα τρισδιάστατα γραφικά αντικείµενα, µετά τη διόρθωση και ταξινόµησή τους σε επίπεδα πληροφορίας και τον διαχωρισµό τους σε τέσσερα αρχεία (όσοι και οι χώροι του κτιρίου), εισάγονται στο περιβάλλον λογισµικού σχεδίασης και απεικόνισης τρισδιάστατων µοντέλων 3D Studio MAX. Το περιβάλλον του, όπως αρχικά παρουσιάζεται στην οθόνη, αποτελείται από τέσσερα επιµέρους παράθυρα, σε καθένα από τα οποία απεικονίζεται το µοντέλο από διαφορετική οπτική γωνία (που µπορεί να ρυθµιστεί από το χρήστη). Χρησιµοποιούνται οι όψεις: κάτοψη, πρόσοψη, όψη από δεξιά και προοπτική όψη. Στις όψεις αυτές ο ορισµός των αξόνων του συστήµατος απεικόνισης ταυτίζεται µε το τρισορθογώνιο σύστηµα συντεταγµένων, όπως αυτό ορίστηκε κατά την φωτογραµµετρική κατασκευή του µοντέλου στο λογισµικό 3D BUILDER. Η προοπτική όψη είναι και η πιο ρεαλιστική. Σηµειώνεται πως το µοντέλο απεικονίζεται σε µορφή πλέγµατος. Λόγω του µεγάλου όγκου των δεδοµένων, για τη

6 διαχείρισή του µεγάλου αριθµού εδρών ακολουθείται η ταξινόµηση σε επίπεδα και η διάσπαση του εσωτερικού χώρου του κτιρίου σε διαφορετικά αρχεία. Στη συνέχεια, για να αποδοθεί ρεαλισµός στο µοντέλο πρέπει να επικολληθεί σε κάθε επίπεδο είτε η αντίστοιχη εικόνα είτε µια εικόνα που συγκροτείται από την επανάληψη ενός µοτίβου (πλακάκια πεζοδροµίου, πεζούλι εκατέρωθεν των σκαλιών στην είσοδο, δάπεδο στους εσωτερικούς χώρους). Όλες οι επεξεργασίες εισαγωγής, επικόλλησης και προσαρµογής των εικόνων στις διαστάσεις των επιπέδων γίνονται µε το υποπρόγραµµα διαχείρισης υλικών (Material Editor) για κάθε ένα από τα επιµέρους αρχεία, λόγω δε του µεγάλου αριθµού των εικόνων γίνεται οργάνωση και αποθήκευσή τους σε βιβλιοθήκη υλικών, όπου οι εικόνες µετονοµάστηκαν µε την κωδική αριθµητική ονοµασία των επιπέδων στα οποία θα επικολληθούν. Για την απεικόνιση µιας εικόνας πρέπει να επιλεγεί σύστηµα επίπεδης προβολής της στην έδρα και να µετακινηθεί το επίπεδο αυτό παράλληλα στην έδρα. Εάν πρόκειται για εικόνα επαναλαµβανόµενου µοτίβου (πχ. δάπεδο εσωτερικών χώρων), µετρούνται οι διαστάσεις του επιπέδου και υπολογίζεται ο αριθµός επαναλήψεων που θα καλύψει όλο το επίπεδο. Ειδικά για τα καθαρά διανυσµατικά στοιχεία του µοντέλου (σκελετός θυρών στο εσωτερικό του κτιρίου, κάγκελα σκάλας κ.λπ.), επιλέγεται και αποδίδεται στο τρισδιάστατο µοντέλο τους χρώµα από εικόνα που τα απεικονίζει σε συνδυασµό µε κάποιες ιδιότητες της υφής του υλικού. Ο εµπλουτισµός του µοντέλου µε εικόνες αυξάνει βέβαια κατά πολύ το µέγεθος των αρχείων, µε συνέπεια να επιβραδύνεται η απεικόνισή του κατά τη διάρκεια δοκιµών για την επιλογή κατάλληλων οπτικών γωνιών και αποστάσεων. Τελικά, όλα τα επιµέρους αρχεία συγχωνεύονται σε ένα ώστε το µοντέλο να αποτελεί µία οντότητα. Ταυτόχρονα, µιας και πρόκειται για την αναπαράσταση κτιρίου, γίνεται προσοµοίωση περιβάλλοντος, και ειδικότερα του ουρανού. Αυτή πραγµατοποιείται µε το σχεδιασµό ενός ηµισφαιρίου, αρκετά µεγάλου ώστε να καλύπτει το αντικείµενο, και την απόδοση σε αυτό µοτίβου που προσοµοιάζει τον ουρανό και τα σύννεφα. Το µοντέλο εµπλουτίζεται µε τον φωτισµό, το τελευταίο αλλά σηµαντικότερο στοιχείο ρεαλισµού που είναι απαραίτητο προκειµένου να φωτιστούν και να τονιστούν τα αντικείµενα. Για τέτοιου είδους εφαρµογές όπου το µοντέλο αναπαριστά ένα πραγµατικό κτίριο (εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι) οι συνθήκες φωτισµού πρέπει κι αυτές µε τη σειρά τους να αναπαριστούν, κατά το δυνατόν, τις πραγµατικές συνθήκες φωτισµού. Η σωστή επιλογή έγκειται τόσο στον τρόπο όσο και στο είδος φωτισµού. Ο τρόπος φωτισµού συγκροτείται από ορισµένους παράγοντες όπως η ένταση, η γωνία πρόσπτωσης, η εξασθένηση, η ακτινοβολία, ο φωτισµός περιβάλλοντος, το χρώµα και η ύπαρξη ή µη σκίασης. Το είδος φωτισµού αφορά κυρίως το αν πρόκειται για προσοµοίωση φυσικού ή τεχνητού φωτός. Με τα διαθέσιµα από το λογισµικό εργαλεία κατασκευάστηκαν φώτα για να προσοµοιωθεί ο πραγµατικός φωτισµός εξωτερικών και εσωτερικών χώρων. Ειδικά για τους εξωτερικούς χώρους υπάρχει η δυνατότητα επιλογής για την προσοµοίωση του φωτός του ήλιου ή της σελήνης και, σε αντίθεση µε το φωτισµό εσωτερικών χώρων, χρησιµοποιείται µία µόνο φωτεινή πηγή. Στη παρούσα εργασία επιλέγεται µία ηλιόλουστη µέρα. Το ηλιακό φως έχει πρακτικά παράλληλες ακτίνες. Η διεύθυνση και η γωνία πρόσπτωσης των ακτινών εξαρτάται από την ώρα, την εποχή και το γεωγραφικό πλάτος. Η προσοµοίωση του ηλιακού φωτός έγκειται στην τοποθέτηση συστήµατος αποτελούµενου από ένα ειδικό φωτιστικό σώµα (ελεύθερης κατεύθυνσης φωτιστικό: free directional light) και µια πυξίδα. Το ελεύθερης κατεύθυνσης φωτιστικό προσοµοιάζει το ηλιακό φως ως προς την παράλληλη κατεύθυνση των ακτινών του. Η πυξίδα χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό του προσανατολισµού του κτιρίου που φωτίζεται. Ουσιαστικά, τοποθετείται το φωτιστικό και επιλέγεται η θέση (Αθήνα στη συγκεκριµένη περίπτωση) ώστε να προσδιοριστεί το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής. Κατόπιν επιλέγεται η ηµεροµηνία (10 Ιουλίου 2000) και η ώρα (12:30) για να καθοριστούν πλήρως η διεύθυνση και η γωνία πρόσπτωσης του φωτός και στην συνέχεια επιλέγεται το χρώµα (R:250, G:255, B:176) του φωτιστικού για να προσδιοριστεί το πόσο φωτεινή είναι η µέρα. Τέλος, τοποθετείται η πυξίδα στο χώρο του αντικειµένου. Όσον αφορά τους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου, γίνεται προσοµοίωση τεχνητού φωτισµού. Τονίζεται ότι κατά την τοποθέτηση φωτιστικών υπάρχει η δυνατότητα να εξαιρεθούν αντικείµενα του χώρου από το φωτισµό. Η ιδιότητα αυτή χρησιµοποιείται όταν ορισµένα τµήµατα του αντικειµένου φωτίζονται από πολλά φωτιστικά συγχρόνως έτσι που τελικά να αλλοιώνεται η ρεαλιστική απόδοσή τους ή όταν αντανακλάται το φως πάνω σε κάποια επιφάνεια του αντικειµένου. Τέλος, ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε στον λεγόµενο φωτισµό περιβάλλοντος που αφορά κυρίως τον φωτισµό του φόντου. Επιλέχθηκε µια ανοιχτή απόχρωση του γκρίζου (µε τιµή 176). Εν τέλει, η οριστική µορφή του µοντέλου είναι βέβαια το προϊόν γενίκευσης (πχ. στην απόδοση του θυρωρείου, των θυρών και σωµάτων θέρµανσης στους εσωτερικούς χώρους). Ορισµένα καρέ από το αποτέλεσµα της απόδοσης παρουσιάζονται στην Εικ. 7.

7 Εικόνα 7. Χαρακτηριστικά «καρέ» της εικονικής περιήγησης στο µοντέλο

8 ΠΑΡΑΓΩΓΗ «ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΡΟΜΗΣ» ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Η παραγωγή εικονικής διαδροµής υλοποιείται µε την παραγωγή σειράς κινούµενων εικόνων του µοντέλου, εικόνων δηλαδή που αναπαριστούν την µεταβαλλόµενη σχετική θέση του παρατηρητή ως προς το µοντέλο σε διάφορες χρονικές στιγµές. Ο σχεδιασµός της κίνησης έγκειται στα εξής: Σχεδιασµός µηχανής λήψης που απεικονίζει το οπτικό πεδίο του παρατηρητή. Για τη µηχανή λήψης επιλέγεται το είδος του φακού (κανονικός, οξυγώνιος, ευρυγώνιος ή υπερευρυγώνιος). Κατόπιν γίνονται ορισµένες ρυθµίσεις για να ελεγχθούν το µέγεθος της σκηνής που θα είναι ορατό από το φακό της µηχανής, η απόσταση λήψης και ο προσανατολισµός της. Τα χαρακτηριστικά αυτά επιλέγονται µε δοκιµές για την εύρεση της πιο ρεαλιστικής απεικόνισης του µοντέλου κατά την κίνηση. Σχεδιασµός πορείας της εικονικής διαδροµής (της µηχανής λήψης). Η σχεδίαση της διαδροµής έγκειται στο σχεδιασµό µιας γραµµής στις τρεις διαστάσεις, το υψόµετρο της οποίας µεταβάλλεται σε όλο το µήκος για να διατηρηθεί το ύψος παρατήρησης αντίστοιχο µε υποθετικό παρατηρητή που περπατά µέσα στο κτίριο. Ορισµός των καρέ σε χαρακτηριστικές χρονικές στιγµές της κίνησης (key frames). Η διάρκεια της «εικονικής κίνησης» καθορίζεται από τον συνολικό αριθµό των καρέ που την αποτελούν και από τη συχνότητα αναπαραγωγής τους. ιαφορετική κατανοµή του χρόνου της κίνησης µπορεί να επιτευχθεί µε την τοποθέτηση κόµβων-στάσεων κατά µήκος της διαδροµής. Η σειρά των κινούµενων εικόνων αποθηκεύεται σε αρχείο µορφής AVI. Η αποθήκευση µπορεί να γίνει και σε µία από τις άλλες δύο µορφές αποθήκευσης αρχείων, δηλαδή MOV Quick Time File (*.mov) και Autodesk Flic Image File (*.flc, *.fli, *.cel), αλλά επιλέχθηκε η AVI γιατί είναι συµβατή µε το λογισµικό αναπαραγωγής video clip που συνοδεύει τα WINDOWS και χρησιµοποιείται ευρέως στο ιαδίκτυο. Το τελικό προϊόν της εφαρµογής, µε την χρήση κανονικού φακού (50mm), είναι µια εικονική διαδροµή στους χώρους του κτιρίου συνολική διάρκειας 1 10 και αποτελούµενη από ένα σύνολο 1500 καρέ και συχνότητα αναπαραγωγής 20 καρέ/δευτερόλεπτο. Ο όγκος του τελικού αρχείου κίνησης είναι 103 Mb και απαιτήθηκαν 15 ώρες για την εγγραφή του. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκαν τα βήµατα για µια ρεαλιστική οπτικοποίηση αντικειµένων αποτελούµενων από επίπεδες επιφάνειες σε εφαρµογές µεγάλης κλίµακας. Στην προκειµένη περίπτωση ένα µέρος του τρισδιάστατου µοντέλου δηµιουργήθηκε φωτογραµµετρικά και συγχωνεύτηκε µε προϋπάρχουσα αρχιτεκτονική πληροφορία, ενώ για την απόδοση ρεαλισµού χρησιµοποιήθηκαν οι ανηγµένες ψηφιακές εικόνες των επίπεδων όψεων που συγκροτούν το αντικείµενο. Το αντικείµενο που επιλέχθηκε προσφέρεται λόγω και της σχετικής πολυπλοκότητάς του αλλά και των δυνατοτήτων γενίκευσης που παρέχει. Σηµειώνεται ότι στο µοντέλο ορισµένοι χώροι του φόντου (βάθους) δεν έχουν σχεδιαστεί. Για παράδειγµα, έχουν σχεδιαστεί τα επίπεδα θυρών και έχουν απλώς επικολληθεί σε αυτά οι αντίστοιχες προοπτικές εικόνες που δίνουν την εικόνα του βάθους. Για να διατηρηθεί σωστή η προοπτική σε όλη την κίνηση στο χώρο του µοντέλου, η διαδροµή σχεδιάζεται έτσι που τα επίπεδα αυτών των εικόνων να εµφανίζονται κατά το δυνατόν κάθετα στο οπτικό πεδίο του παρατηρητή. Η χρήση αυτού του οπτικού τεχνάσµατος έχει ως αποτέλεσµα να «ξεγελά» τον παρατηρητή και οι συγκεκριµένοι χώροι να παρουσιάζονται σαν να έχουν όντως αποδοθεί και να µετασχηµατίζονται προοπτικά κατά την διαδροµή. Οι περισσότερες λήψεις έγιναν µε ψηφιακή µηχανή σε ανάλυση , η οποία αποδείχθηκε καθ όλα επαρκής για τις ανάγκες της εργασίας. Όπως διαπιστώθηκε από δοκιµαστικές επικολλήσεις εικόνων µικρότερης ανάλυσης ( ) δεν υπήρχε αισθητή διαφορά µεταξύ των δύο µοντέλων. Οι διαφορές εντοπίζονται στις περιπτώσεις που η διαδροµή περνάει πολύ κοντά από αντικείµενα. Η εφαρµογή αυτή πραγµατοποιήθηκε µε έναν συγκεκριµένο συνδυασµό διαθέσιµου λογισµικού, κυρίως για να διαπιστωθεί πόσο ρεαλιστικά µπορεί να αποδοθεί ένας συνηθισµένος συνδυασµός εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Και πράγµατι, από ποιοτική άποψη τα αποτελέσµατα κρίνονται απολύτως ικανοποιητικά. Η µελλοντική ενασχόληση µε το θέµα θα εστιαστεί δε δύο σηµεία. Κατ αρχάς, οι όγκοι των παραγόµενων αρχείων είναι πολύ µεγάλοι. Ένα επόµενο βήµα είναι λοιπόν να διερευνηθούν οι δυνατότητες και άλλων λογισµικών που πιθανώς θα επιτρέψουν µεγαλύτερη ευελιξία. Παράλληλα, η προσπάθεια θα αποβλέπει στο να ξεπεραστεί ο περιορισµός των επίπεδων όψεων ώστε ο φωτογραφικός ρεαλισµός και η κίνηση να είναι δυνατοί µε την επικόλληση ψηφιακών εικόνων και σε στοιχεία µε πιο σύνθετο ανάγλυφο.

9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Γεωργαράς Ν., ούκας Μ., Παπαδάκης Ν., Απόδοση Παραδοσιακού Οικισµού Φολεγάνδρου µε Συνδυασµό Φωτογραµµετρικών Μεθόδων και Αρχιτεκτονικών Σχεδίων και Φωτορρεαλιστική Περιήγηση. ιπλωµατική Εργασία, Τµήµα Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ. Dorffner L., Interactive visualization of terrain models and orthophotos. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, vol. XXXII, Part 6W8/1, Höhle J. & Praest Joergensen M., Photogrammetry for 3-D Visualisation. GIM International, March, Lemmens M., Virtualising the 3D World. GIM International, April, Γκανιάτσα Ε. & Μπιτζιλέκη Χ., Ρεαλιστική Οπτικοποίηση µε Ψηφιακές Εικόνες σε Επίγειες Φωτογραµµετρικές Εφαρµογές. ιπλωµατική Εργασία, Τµήµα Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ. Νάκος Β. & Τζελέπης Ν., Τρισδιάστατη αναπαράσταση του αστικού χώρου µε στοιχεία ρεαλισµού. 5 ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Θεσσαλονίκη. Στεργιόπουλος Γ., Η Αντίστροφη Φωτογραµµετρία στην Αρχιτεκτονική. ιπλωµατική Εργασία, Τµήµα Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ. Τσουχλαράκη Α., Ψηφιακή εικονική αναπαράσταση ανάγλυφου στην ανάλυση του τοπίου. Τεχνικά Χρονικά, Επιστηµονική Έκδοση ΤΕΕ, Ι, τεύχος 3,

Οδηγίες σχεδίασης στο περιβάλλον Blender

Οδηγίες σχεδίασης στο περιβάλλον Blender Οδηγίες σχεδίασης στο περιβάλλον Blender Στον πραγματικό κόσμο, αντιλαμβανόμαστε τα αντικείμενα σε τρεις κατευθύνσεις ή διαστάσεις. Τυπικά λέμε ότι διαθέτουν ύψος, πλάτος και βάθος. Όταν θέλουμε να αναπαραστήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική σχεδίαση με ηλεκτρονικό υπολογιστή

Αρχιτεκτονική σχεδίαση με ηλεκτρονικό υπολογιστή Γ Αρχιτεκτονική σχεδίαση με ηλεκτρονικό υπολογιστή Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο τεχνικό σχέδιο, και ιδιαίτερα στο αρχιτεκτονικό, αποτελεί πλέον μία πραγματικότητα σε διαρκή εξέλιξη, που επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοση θεματικών δεδομένων

Απόδοση θεματικών δεδομένων Απόδοση θεματικών δεδομένων Ποιοτικές διαφοροποιήσεις Σημειακά Γραμμικά Επιφανειακά Ποσοτικές διαφοροποιήσεις Ειδικές θεματικές απεικονίσεις Δασυμετρική Ισαριθμική Πλάγιες όψεις Χαρτόγραμμα Χάρτης κουκίδων

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός ΠΜΣ «Πληροφορική» Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Introduction to GeoInformatics) Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός Μαργαρίτα Κόκλα Ορισµοί του χάρτη Μια αναπαράσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. καταστροφές υπό το πρίσμα των ψηφιακών τεχνολογιών»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. καταστροφές υπό το πρίσμα των ψηφιακών τεχνολογιών» ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ του Ευάγγελου Ι. Φιλιππίδη για τη συμμετοχή στο έργο «Εκπαιδευτική εμβάθυνση στις φυσικές καταστροφές υπό το πρίσμα των ψηφιακών τεχνολογιών» και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 2 Σ.Φ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους. 28/9/2008 12:48 Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος καθ.

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 2 Σ.Φ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους. 28/9/2008 12:48 Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος καθ. ΘΕΜΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 2 Σ.Φ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 28/9/2008 12:48 καθ. Τεχνολογίας 28/9/2008 12:57 Προοπτικό σχέδιο με 2 Σημεία Φυγής Σημείο φυγής 1 Σημείο φυγής 2 Γωνία κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος Φωτογραμμετρία Εισαγωγή Ορισμοί Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Εφαρμογές Εισαγωγή Προσδιορισμός θέσεων Με τοπογραφικά όργανα Σχήμα Μέγεθος Συντεταγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΗΣ ΓΗΪΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ. 22/5/2006 Λύσανδρος Τσούλος Χαρτογραφία Ι 1

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΗΣ ΓΗΪΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ. 22/5/2006 Λύσανδρος Τσούλος Χαρτογραφία Ι 1 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΗΣ ΓΗΪΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 22/5/2006 Λύσανδρος Τσούλος Χαρτογραφία Ι 1 Τοποθέτηση του προβλήµατος Η γήϊνη επιφάνεια [ανάγλυφο] αποτελεί ένα ορατό, φυσικό, συνεχές φαινόµενο, το οποίο εµπίπτει

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώση του αναγλύφου

Η γνώση του αναγλύφου ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΑΦΟΥΣ Η γνώση του αναγλύφου συµβάλλει στον προσδιορισµό Ισοϋψών καµπυλών Κλίσεων του εδάφους Προσανατολισµού Ορατότητας Μεταβολών Κατανοµής φωτισµού ιατοµών Χωµατισµών Υδροκρίτη Οπτικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβολα και σχεδιαστικά στοιχεία. Μάθημα 3

Σύμβολα και σχεδιαστικά στοιχεία. Μάθημα 3 Σύμβολα και σχεδιαστικά στοιχεία Μάθημα 3 Τα αρχιτεκτονικά σύμβολα αποτελούν μια διεθνή, συγκεκριμένη και απλή γλώσσα. Είναι προορισμένα να γίνονται κατανοητά από τον καθένα, ακόμα και από μη ειδικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΧΝΟΥΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ: ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΠΗΣ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΧΝΟΥΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ: ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΠΗΣ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΧΝΟΥΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ: ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ ΙΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Ανδρέας Γεωργόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ ΙΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Ανδρέας Γεωργόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ ΙΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ανδρέας Γεωργόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π. dag@cental.ntua.g Άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Ceative Commons και δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των Ανοιχτών Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

β. Πιο κάτω από τη βάση τοποθετούμε το εστιακό σημείο του παρατηρητή, σε κάτοψη.

β. Πιο κάτω από τη βάση τοποθετούμε το εστιακό σημείο του παρατηρητή, σε κάτοψη. Προβολές σε άλλα επίπεδα - Προοπτικές απεικονίσεις Μπορεί να γίνει προβολή ως προς σημείο το οποίο μπορεί να είναι το ανθρώπινο μάτι, ή ακριβέστερα το εστιακό σημείο του ανθρώπινου ματιού: Η απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός αρχιτεκτονικών σχεδίων

Σχεδιασμός αρχιτεκτονικών σχεδίων 4. Σχεδιασμός αρχιτεκτονικών σχεδίων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ Σαμίρ Μπαγιούκ Για να κάνουμε αντιληπτό ένα αντικείμενο στον χώρο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη φωτογράφιση με πολλαπλές λήψεις από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΡΟΙ-ΕΝΝΟΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 / Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Αναλογική χαρτογραφία Λειτουργίες του χάρτη Ψηφιακή χαρτογραφία

ΣΤΟΙΧΕΙΑΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΡΟΙ-ΕΝΝΟΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 / Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Αναλογική χαρτογραφία Λειτουργίες του χάρτη Ψηφιακή χαρτογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 / Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Αναλογική χαρτογραφία Λειτουργίες του χάρτη Ψηφιακή χαρτογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 / Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Αποτελεσµατικότητα χαρτών Ταξινόµηση χαρτών Χάρτης, βασικά χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ)

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ) ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSC) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2013 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΟΑΠΟΔΟΣΗ: ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 11η Ενότητα - Μετασχηματισμός Κεντρικής Προβολής (αναγωγή) με σημεία φυγής στο λογισμικό VeCAD- Photogrammetry και ψηφιοποίηση λεπτομερειών στο AutoCAD Τσιούκας Βασίλειος,

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ Εκτίµηση οπτικής όχλησης εγκαταστάσεων ENVECO A.E ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 2 2. Οπτικές επιπτώσεις µεταλλευτικής δραστηριότητας... 2 3. Αξιολόγηση της οπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 6 Μικρή Πολυκατοικία στο FINE Μέρος Α : Εισαγωγή & Ευθυγράμμιση των κατόψεων των ορόφων της Πολυκατοικίας

Εργαστήριο 6 Μικρή Πολυκατοικία στο FINE Μέρος Α : Εισαγωγή & Ευθυγράμμιση των κατόψεων των ορόφων της Πολυκατοικίας Εργαστήριο 6 Μικρή Πολυκατοικία στο FINE Μέρος Α : Εισαγωγή & Ευθυγράμμιση των κατόψεων των ορόφων της Πολυκατοικίας. Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μία μελέτη στο FINE. Διαδικασία wblock. Σκοπός Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη 1 Πρώτη Μελέτη Διαμερίσματος στο FINE. Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μία μελέτη, στο FINE.

Μελέτη 1 Πρώτη Μελέτη Διαμερίσματος στο FINE. Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μία μελέτη, στο FINE. Σκοπός Μελέτη 1 Πρώτη Μελέτη Διαμερίσματος στο FINE. Δημιουργία Νέας Μελέτης. Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μία μελέτη, στο FINE. Διαδικασία wblock. Καθορισμός Κτιρίου. Σχεδίαση του δικτύου, μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΟΥ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ CAD

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΟΥ ΣΕ ΠΛΑΓΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ CAD ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ CAD Σύμφωνα με τους ορισμούς, το προοπτικό είναι η κεντρική προβολή (από τη θέση του ματιού του παρατηρητή) ενός σχήματος πάνω στο επίπεδο του πίνακα. Οι παράλληλες ευθείες του αρχικού σχήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 20130510 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση προγράμματος DCAD 2 2. Ενεργοποίηση Registration 2 3. DCAD 3 3.1 Εισαγωγή σημείων 3 3.2 Εξαγωγή σημείων 5 3.3 Στοιχεία ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Χαρτογραφία Ι 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Φαινόμενο: Ο,τιδήποτε υποπίπτει στην ανθρώπινη αντίληψη Γεωγραφικό (Γεωχωρικό ή χωρικό) φαινόμενο: Ο,τιδήποτε υποπίπτει στην ανθρώπινη αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σπύρος Τσιπίδης Γεω - οπτικοποίηση χωρωχρονικών αρχαιολογικών δεδομένων Περίληψη διατριβής H παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τοπογραφικό... 9 Σκάλα... 33 Φωτορεαλισμός... 57 Αντικείμενα... 91 Ανοίγματα... 95 Γραμμές... 99 Επεξεργασία... 103 Περιβάλλον...

Περιεχόμενα. Τοπογραφικό... 9 Σκάλα... 33 Φωτορεαλισμός... 57 Αντικείμενα... 91 Ανοίγματα... 95 Γραμμές... 99 Επεξεργασία... 103 Περιβάλλον... Περιεχόμενα Τοπογραφικό... 9 Σκάλα... 33 Φωτορεαλισμός... 57 Αντικείμενα... 91 Ανοίγματα... 95 Γραμμές... 99 Επεξεργασία... 103 Περιβάλλον... 111 Πρόλογος Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται οι νέες δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Γνωριμία, συζήτηση Περιγραφή του μαθήματος, στόχοι Παρουσίαση σχεδίων διαφόρων μορφών φωτογραφίες -3 Διαγνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 2: Εισαγωγή στην Αεροφωτογραφία. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Σχεδίαση με τη χρήση Η/Υ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Διαδικασία κατασκευής ορθογωνίου με χρήση προοπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Η προοπτική εικόνα, είναι, όπως είναι γνωστό, η προβολή ενός χωρικού αντικειμένου, σε ένα επίπεδο, με κέντρο προβολής, το μάτι του παρατηρητή. Η εικόνα αυτή, θεωρούμε ότι αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

µια λειτουργική προσέγγιση στην απεικόνιση του χάρτη σηµασιολογία και και σύνταξη των των χαρτογραφικών σηµάτων

µια λειτουργική προσέγγιση στην απεικόνιση του χάρτη σηµασιολογία και και σύνταξη των των χαρτογραφικών σηµάτων µια λειτουργική προσέγγιση στην απεικόνιση του χάρτη σηµασιολογία και και σύνταξη των των χαρτογραφικών σηµάτων όχηµα-σήµα Σε «λειτουργικό» επίπεδο ανάλυσης, τα σήµατα του χάρτη λειτουργούν ως µεσολαβητής

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΓΤΠ61 2012 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Χαρτογραφία ονομάζεται η επιστήμη που περιλαμβάνει ένα σύνολο προσδιορισμένων μελετών, τεχνικών ακόμη και καλλιτεχνικών εργασιών που αφορούν απεικονίσεις, υπό κλίμακα,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Εικονικής Πραγµατικότητας στην Μεταλλευτική Βιοµηχανία χρησιµοποιώντας συνήθη λογισµικά πακέτα

Εφαρµογές Εικονικής Πραγµατικότητας στην Μεταλλευτική Βιοµηχανία χρησιµοποιώντας συνήθη λογισµικά πακέτα Εφαρµογές Εικονικής Πραγµατικότητας στην Μεταλλευτική Βιοµηχανία χρησιµοποιώντας συνήθη λογισµικά πακέτα Ζαχαρίας Αγιουτάντης Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης Michael Karmis and Steven

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Cabri II Plus. Λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας

Cabri II Plus. Λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας Cabri II Plus Λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας Cabri II Plus Ο Jean-Marie LABORDE ξεκίνησε το 1985 το πρόγραμμα με σκοπό να διευκολύνει τη διδασκαλία και την εκμάθηση της Γεωμετρίας Ο σχεδιασμός και η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 8 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 8 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 8 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ Τρισδιάστατη ψηφιακή απεικόνιση κτηρίου- Διερεύνηση της δομικής συγκρότησης (χώρος,υλική έκφραση φώς) Διδάσκοντες: Αναστασία Πεχλιβανίδου-Λιακατά, τ.καθηγήτρια ΕΜΠ,

Διαβάστε περισσότερα

ιαφάνειες μαθήματος "Φωτογραμμετρία ΙΙΙ" (0) Γ. Καρράς_12/2011

ιαφάνειες μαθήματος Φωτογραμμετρία ΙΙΙ (0) Γ. Καρράς_12/2011 Ιστορική Εξέλιξη Φωτογραμμετρίας 1525 Dürer νόμοι προοπτικής 1759 Lambert εμπροσθοτομία 1839 Daguerre φωτογραφία 1851 Laussedat μετρογραφία 1858 Meydenbauer φωτογραμμετρία 1897 Scheimpflug θεωρία αναγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΙΚΟ ΙΑΤΙΚΟ Αντιληπτική Κατηγοριοποίηση και Κρίση Ανίχνευση ιάκριση ιάκριση κειµένου, διάκριση σηµειακής εικόνας, διάκριση µοτίβου, διάκριση χρώµατος ιάκριση κίνησης Κρίνοντας την τάξη Κρίνοντας το σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Οπτικοποίηση Απαλοιφή

Κεφάλαιο 8. Οπτικοποίηση Απαλοιφή Κεφάλαιο 8. Οπτικοποίηση Απαλοιφή Oι οπτικές επιδράσεις, που μπορεί να προκαλέσει μια εικόνα στους χρήστες, αποτελούν ένα από τα σπουδαιότερα αποτελέσματα των λειτουργιών γραφικών με Η/Υ. Τον όρο της οπτικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

710 -Μάθηση - Απόδοση

710 -Μάθηση - Απόδοση 710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 6η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Παρατήρηση Αξιολόγηση & Διάγνωση Η διάλεξη αυτή περιλαμβάνει: Διαδικασία της παρατήρησης & της αξιολόγησης Στόχοι και περιεχόμενο παρατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΣ. Ο φωτισμός μπορεί να υπογραμμίσει σημαντικές λεπτομέρειες ή να τις κρύψει

ΤΟ ΦΩΣ. Ο φωτισμός μπορεί να υπογραμμίσει σημαντικές λεπτομέρειες ή να τις κρύψει ΤΟ ΦΩΣ Ο φωτισμός μπορεί να υπογραμμίσει σημαντικές λεπτομέρειες ή να τις κρύψει Μπορεί να κολακέψει ένα αντικείμενο, τονίζοντας κάποια θετικά χαρακτηριστικά ή να υποβαθμίσει τα λιγότερο ελκυστικά Η τηλεόραση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρική Τεκμηρίωση Μνημείων. Πολιτιστικών Αγαθών. Α. Γεωργόπουλος & Χ. Ιωαννίδης Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας. Εισαγωγή

Γεωμετρική Τεκμηρίωση Μνημείων. Πολιτιστικών Αγαθών. Α. Γεωργόπουλος & Χ. Ιωαννίδης Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας. Εισαγωγή Γεωμετρική Τεκμηρίωση Πολιτιστικών Αγαθών Α. Γεωργόπουλος & Χ. Ιωαννίδης Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας Σχολή Αγρ.. & Τοπογράφων Μηχ. ΕΜΠ ιήμερο Συνέδριο προσωπικού του Τμήματος Αναδασμού, ΚΕΓΕ Αγρού, 17-18/11/2008

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά με Η/Υ / Εισαγωγή

Γραφικά με Η/Υ / Εισαγωγή Γραφικά με Η/Υ Εισαγωγή Πληροφορίες μαθήματος (1/4) Υπεύθυνος μαθήματος: Μανιτσάρης Αθανάσιος, Καθηγητής ιδάσκοντες: Μανιτσάρης Αθανάσιος: email: manits@uom.gr Μαυρίδης Ιωάννης: email: mavridis@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Συµπληρωµατικές Σηµειώσεις Προχωρηµένο Επίπεδο Επεξεργασίας Εικόνας Σύνθεση Οπτικού Μωσαϊκού ρ. Γ. Χ. Καρράς Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τοµέας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΥΡΩΝΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΘΗΝΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 1 2. Μέθοδοι σταθερών

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth.

Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth. Μια εικονική εκδρομή με το Google Earth Αγαπητέ μαθητή, Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth. Εσύ

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση εικόνας BMP σε σχέδιο

Ενσωμάτωση εικόνας BMP σε σχέδιο Ενσωμάτωση εικόνας BMP σε σχέδιο Εγχειρίδιο χρήσης Αθήνα, Οκτώβριος 2009 Version 1.0.1 Τι είναι. Με την λειτουργία αυτή εικόνες τύπου BMP είναι δυνατόν να εισαχθούν μέσα σε οποιαδήποτε αρχείο και να υποστούν

Διαβάστε περισσότερα

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6).

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6). ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΑ Η στερεοσκοπία είναι μια τεχνική που δημιουργεί την ψευδαίσθηση του βάθους σε μια εικόνα. Στηρίζεται στο ότι η τρισδιάστατη φυσική όραση πραγματοποιείται διότι κάθε μάτι βλέπει το ίδιο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

φωτογραµµετρικό παράγωγο 1/2

φωτογραµµετρικό παράγωγο 1/2 Ορθοφωτογραφία TO φωτογραµµετρικό παράγωγο 1/2 Προοπτικές παραµορφώσεις Προοπτικές Παραµορφώσεις Οι προοπτικές παραµορφώσεις µ ρφ στις κεντρικές προβολές προκαλούνται από το ανάγλυφο, τις στροφές του

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνης Λουλάκης Νέος Οδηγός Εκμάθησης του AutoCAD Architecture

Χρόνης Λουλάκης Νέος Οδηγός Εκμάθησης του AutoCAD Architecture 10 Περιεχόμενα: Πρόλογος από το Συγγραφέα... 3 Βιογραφικό... 5 Γενικά... 5 Σχετικά με τις εφαρμογές Autodesk... 7 Περιεχόμενα:... 10 Γενικά: Γρήγορη περιγραφή δυνατοτήτων... 15 Κτηριακό μοντέλο... 16 Τεκμηρίωση...

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKA ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΓENIKA ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓENIKA ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οι προβολείς χρησιµοποιούνται συνήθως για την εξωτερική φωταγωγήση οικοδοµηµάτων, µνηµείων, αγαλµάτων, σηµάτων κλπ. Ο φωτισµός ενός κτιρίου µπορεί να είναι: ι.) ιακοσµητικός

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Στοιχεία Μηχανολογικού Σχεδίου

1.2 Στοιχεία Μηχανολογικού Σχεδίου 1.2 Στοιχεία Μηχανολογικού Σχεδίου Τα µηχανολογικά σχέδια, ανάλογα µε τον τρόπο σχεδίασης διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: Σκαριφήµατα Κανονικά µηχανολογικά σχέδια Προοπτικά σχέδια Σχηµατικές παραστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Η προσεγγιση της. Αρχιτεκτονικης Συνθεσης. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΡΑΦΑΚΟΥ Καθηγητρια της Σχολης Αρχιτεκτονων Ε.Μ.Π.

Η προσεγγιση της. Αρχιτεκτονικης Συνθεσης. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΡΑΦΑΚΟΥ Καθηγητρια της Σχολης Αρχιτεκτονων Ε.Μ.Π. 1ο χειμ. Εξαμηνο, 2013-2014 Η προσεγγιση της Αρχιτεκτονικης Συνθεσης Εισαγωγη στην Αρχιτεκτονικη Συνθεση Θεμα 1ο ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΡΑΦΑΚΟΥ Καθηγητρια της Σχολης Αρχιτεκτονων Ε.Μ.Π. Εικονογραφηση υπομνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Διερεύνηση σχημάτων και χώρου Γ2.1 Ονομάζουν και κατασκευάζουν σημεία, ευθύγραμμα τμήματα, ημιευθείες, ευθείες και διάφορα είδη γραμμών (καμπύλες, ευθείες, τεθλασμένες)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ Περιοχή ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ & Περιοχή ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μάθημα: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 1 ιδάσκοντες

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες Έκδοση 14 Νέες Δυνατότητες Νέο Περιβάλλον εργασίας Το νέο Scada Pro 2014, βασισμένο στην τεχνολογία των Ribbons της Microsoft, προσφέρει ένα καινοτόμο περιβάλλον εργασίας, αισθητικά ανανεωμένο αλλά κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικά Μεγέθη Μονάδες Μέτρησης

Φυσικά Μεγέθη Μονάδες Μέτρησης ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΦΥΣΙΚΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΤΑΞΗ: Α Λυκείου Προσανατολισμού 1,3,4. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΓΕΙΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Με ποιο τρόπο μπορούμε να σχεδιάσουμε έναν τρισδιάστατο χώρο ή αντικείμενο, πάνω σ ένα χαρτί δύο διαστάσεων?

1.1. ΓΕΙΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Με ποιο τρόπο μπορούμε να σχεδιάσουμε έναν τρισδιάστατο χώρο ή αντικείμενο, πάνω σ ένα χαρτί δύο διαστάσεων? ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - Εξεταστέα ύλη Β εξαμήνου 2011 1.1. ΓΕΙΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Με ποιο τρόπο μπορούμε να σχεδιάσουμε έναν τρισδιάστατο χώρο ή αντικείμενο, πάνω σ ένα χαρτί δύο διαστάσεων? Τρεις μέθοδοι προβολών

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανολογικό Σχέδιο με τη Βοήθεια Υπολογιστή. Γεωμετρικός Πυρήνας Προβολικοί Μετασχηματισμοί

Μηχανολογικό Σχέδιο με τη Βοήθεια Υπολογιστή. Γεωμετρικός Πυρήνας Προβολικοί Μετασχηματισμοί Μηχανολογικό Σχέδιο με τη Βοήθεια Υπολογιστή Γεωμετρικός Πυρήνας Προβολικοί Μετασχηματισμοί Προβολικοί Μετασχηματισμοί Γενικός Ορισμός Μετασχηματισμός των σημείων ενός σημειακού χώρου διάστασης n σε σημεία

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραμμετρία II Άσκηση 4-Στερεοσκοπική απόδοση Ανδρέας Γεωργόπουλος Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Φωτογραμμετρία II Άσκηση 4-Στερεοσκοπική απόδοση Ανδρέας Γεωργόπουλος Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Φωτογραμμετρία II Άσκηση 4-Στερεοσκοπική απόδοση Ανδρέας Γεωργόπουλος Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σύστημα διαχείρισης του δομικού πλούτου και της σεισμικής διακινδύνευσης κτιρίων

Ένα σύστημα διαχείρισης του δομικού πλούτου και της σεισμικής διακινδύνευσης κτιρίων Ένα σύστημα διαχείρισης του δομικού πλούτου και της σεισμικής διακινδύνευσης κτιρίων Εφαρμογή στην πόλη της Κοζάνης Νάκος Βύρωνας Τζελέπης Νίκος Ζαχαρής Βαγγέλης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας χρησιμοποιώντας στερεοσκοπική παρατήρηση με έμφαση στη χωρική ακρίβεια

Ανάλυση Τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας χρησιμοποιώντας στερεοσκοπική παρατήρηση με έμφαση στη χωρική ακρίβεια w w w. o l y z o n. g r Ανάλυση Τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας χρησιμοποιώντας στερεοσκοπική παρατήρηση με έμφαση στη χωρική ακρίβεια Απόστολος Ντέρης Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Αλίνα Κουτρουμπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Εισαγωγή

ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Εισαγωγή ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή Η προβολή τρισδιάστατου αντικειμένου πάνω σε δισδιάστατη επιφάνεια αποτέλεσε μια από τις βασικές αναζητήσεις μεθόδων απεικόνισης και απασχόλησε από πολύ παλιά τους ανθρώπους. Με την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγί ες γία την παρα δοση καί παρουσί αση της α σκησης του εργαστηρί ου Αρχίτεκτονίκη Εσωτ. Χωρων: Χωροί Γραφεί ων & Φωτίσμο ς.

Οδηγί ες γία την παρα δοση καί παρουσί αση της α σκησης του εργαστηρί ου Αρχίτεκτονίκη Εσωτ. Χωρων: Χωροί Γραφεί ων & Φωτίσμο ς. Οδηγί ες γία την παρα δοση καί παρουσί αση της α σκησης του εργαστηρί ου Αρχίτεκτονίκη Εσωτ. Χωρων: Χωροί Γραφεί ων & Φωτίσμο ς. (αφορά στα τμήματα Γ3 & Γ5) Τα παρακάτω αφορούν στην παράδοση του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1: Ένα οπτικό φράγμα με δυο σχισμές που απέχουν μεταξύ τους απόσταση d=0.20 mm είναι τοποθετημένο σε απόσταση =1,20 m από μια οθόνη. Το οπτικό φράγμα με τις δυο σχισμές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού και Εικονικοί Κόσμοι Ενότητα 4η - 3Δ γραφικά

Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού και Εικονικοί Κόσμοι Ενότητα 4η - 3Δ γραφικά Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού και Εικονικοί Κόσμοι Ενότητα 4η - 3Δ γραφικά Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής, 2015 Κωνσταντίνος Οικονόμου, Επίκουρος Καθηγητής Βασίλειος Κομιανός, Υποψήφιος Διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Ηχρήση του χρώµατος στους χάρτες

Ηχρήση του χρώµατος στους χάρτες Ηχρήση του χρώµατος στους χάρτες Συµβατική χρήση χρωµάτων σε θεµατικούς χάρτες και «ασυµβατότητες» Γεωλογικοί χάρτες: Χάρτες γήινου ανάγλυφου: Χάρτες χρήσεων γης: Χάρτες πυκνότητας πληθυσµού: Χάρτες βροχόπτωσης:

Διαβάστε περισσότερα

4ο Μάθημα Προβολές και Μετασχηματισμοί Παρατήρησης

4ο Μάθημα Προβολές και Μετασχηματισμοί Παρατήρησης 4ο Μάθημα Προβολές και Μετασχηματισμοί Παρατήρησης Γραφικα Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ακ Έτος 2016-17 Εισαγωγή Προοπτική Προβολή Παράλληλη Προβολή Ορθογραφικές Προβολές Πλάγιες Παράλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Τέκτων 10. for Windows. Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104. Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. Αθήνα, Μάιος 2013. Version_1_0_1

Τέκτων 10. for Windows. Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104. Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. Αθήνα, Μάιος 2013. Version_1_0_1 Τέκτων 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104 Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα Αθήνα, Μάιος 2013 Version_1_0_1 2 Τέκτων 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας γραφικά στο περιβάλλον 3Ds Max χρησιμοποιώντας βασικά εργαλεία

Δημιουργώντας γραφικά στο περιβάλλον 3Ds Max χρησιμοποιώντας βασικά εργαλεία Δημιουργώντας γραφικά στο περιβάλλον 3Ds Max χρησιμοποιώντας βασικά εργαλεία Στην άσκηση αυτή θα μάθετε πώς να χρησιμοποιήσετε βασικά εργαλεία στο περιβάλλον 3Ds Max για να δημιουργήσετε ένα τρισδιάστατο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1ο Γνωριμία με το σχέδιο

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1ο Γνωριμία με το σχέδιο Περιεχόμενα Πρόλογος Περιεχόμενα Εισαγωγή Κεφάλαιο 1ο Γνωριμία με το σχέδιο 1.1 Ορισμός σχεδίου 1.2 Ελεύθερη σχεδίαση 1.2.1 Γνωριμία με το ελεύθερο σχέδιο 1.2.2 Ιστορική αναδρομή ελεύθερης σχεδίασης 1.2.3

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα: Λογισμικό για τη δημιουργία εργασίας εξαμήνου

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα: Λογισμικό για τη δημιουργία εργασίας εξαμήνου Το SketchUp αρχικά ήταν ένα πρόγραμμα της εταιρείας @Last Software σχεδιασμένο για αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, σκηνοθέτες, παραγωγούς video-games και ξεκίνησε να γίνεται γνωστό ως ένα γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηδηµιουργία του στερεοσκοπικού µοντέλου περιλαµβάνει:

Ηδηµιουργία του στερεοσκοπικού µοντέλου περιλαµβάνει: Προσανατολισµoί στερεοσκοπικών ζευγών Για να είναι δυνατή η συνεχής απόδοση στα φωτογραµµετρικά όργανα χρειάζεται κάποιο στάδιο προετοιµασίας του ζεύγους των εικόνων. Η προετοιµασία αυτή αφορά: A. Στη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 7η Ενότητα Μονάδες, εντολές Text, List, μετρήσεις, μετασχηματισμοί και άσκηση χάραξης

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 7η Ενότητα Μονάδες, εντολές Text, List, μετρήσεις, μετασχηματισμοί και άσκηση χάραξης Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 7η Ενότητα Μονάδες, εντολές Text, List, μετρήσεις, μετασχηματισμοί και άσκηση χάραξης Τσιούκας Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΥΨΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΙΣΟΥΨΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 16_10_2012 ΙΣΟΥΨΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2.1 Απεικόνιση του ανάγλυφου Μια εδαφική περιοχή αποτελείται από εξέχουσες και εισέχουσες εδαφικές μορφές. Τα εξέχοντα εδαφικά τμήματα βρίσκονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ. 1. Εξέδρες για αεροφωτογράφηση

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ. 1. Εξέδρες για αεροφωτογράφηση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 1. Εξέδρες για αεροφωτογράφηση Από τη στιγμή που άνθρωπος ανακάλυψε τη σπουδαιότητα της αεροφωτογραφίας, άρχισε να αναζητά τρόπους και μέσα που θα του επέτρεπαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ, 2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας στη Μεταλλευτική Βιομηχανία χρησιμοποιώντας συνήθη λογισμικά πακέτα

Εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας στη Μεταλλευτική Βιομηχανία χρησιμοποιώντας συνήθη λογισμικά πακέτα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας στη Μεταλλευτική Βιομηχανία χρησιμοποιώντας συνήθη λογισμικά πακέτα ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗΣ Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

Χ, Υ, Ζ σηµείων. Εικονιστικό προϊόν

Χ, Υ, Ζ σηµείων. Εικονιστικό προϊόν Στην ουσία η Φωτογραµµετρία: Χ, Υ, Ζ σηµείων Γραµµικό σχέδιο Εικονιστικό προϊόν Επεξήγηση η Μηχανισµού µ Προσοµοίωση της ανθρώπινης όρασης B A C Μαθηµατική γεωµετρική περιγραφή ενός φυσικού φαινοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών

Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών 5 Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Όπως έχει τονιστεί ήδη, η σωστή επιλογή συμβολισμού είναι το θεμελιώδες ζητούμενο για την επικοινωνιακή και την τεχνική επιτυχία ενός θεματικού χάρτη.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Αρχές των απεικονίσεων - προβολών Αναπτυκτές επιφάνειες και ο προσανατολισμός τους

Κεφάλαιο Αρχές των απεικονίσεων - προβολών Αναπτυκτές επιφάνειες και ο προσανατολισμός τους Κεφάλαιο 2 Σύνοψη Οι απεικονίσεις στη χαρτογραφία αναφέρονται στην προβολή ή απεικόνιση της επιφάνειας αναφοράς, δηλαδή, του ελλειψοειδούς εκ περιστροφής (ή της σφαίρας) στο επίπεδο στο επίπεδο του χάρτη.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 Υπολογισμός της κλίμακας και μέτρηση οριζόντιων αποστάσεων

Άσκηση 1 Υπολογισμός της κλίμακας και μέτρηση οριζόντιων αποστάσεων Άσκηση 1 Υπολογισμός της κλίμακας και μέτρηση οριζόντιων αποστάσεων ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 1.1 Τρόποι έκφρασης της κλίμακας αεροφωτογραφιών Μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους της αεροφωτογραφίας η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Εικόνας. Κωδικός Πακέτου ACTA - CGD+CWD Τίτλος Πακέτου ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ. Εκπαιδευτικές Ενότητες

Επεξεργασία Εικόνας. Κωδικός Πακέτου ACTA - CGD+CWD Τίτλος Πακέτου ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ. Εκπαιδευτικές Ενότητες Κωδικός Πακέτου ACTA - CGD+CWD - 013 Τίτλος Πακέτου ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ Εκπαιδευτικές Ενότητες ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ιαχείριση Αρχείων Εκτυπώσεις Βασικές Λειτουργίες Επιλογές τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Γιατί γραφικά υπολογιστών; Προσέγγιση «από πάνω προς τα κάτω» (top-down). Βαθµίδα διασύνδεσης προγραµµατιστή εφαρµογών (API)

Εισαγωγή. Γιατί γραφικά υπολογιστών; Προσέγγιση «από πάνω προς τα κάτω» (top-down). Βαθµίδα διασύνδεσης προγραµµατιστή εφαρµογών (API) Εισαγωγή Γιατί γραφικά υπολογιστών; Προσέγγιση «από πάνω προς τα κάτω» (top-down). Βαθµίδα διασύνδεσης προγραµµατιστή εφαρµογών (API) Γιατί OpenGL; Άλλα APIs: PHIGS (ANSI), GKS, Direct3D, VRML, JAVA-3D

Διαβάστε περισσότερα

Στο Κεφάλαιο 5 µελετώντας την προβολή του τρισδιάστατου χώρου στο επίπεδο της κάµερας εξετάστηκε

Στο Κεφάλαιο 5 µελετώντας την προβολή του τρισδιάστατου χώρου στο επίπεδο της κάµερας εξετάστηκε Κεφάλαιο 6 Αποκοπή (clipping) Στο Κεφάλαιο 5 µελετώντας την προβολή του τρισδιάστατου χώρου στο επίπεδο της κάµερας εξετάστηκε η διαδικασία προβολής µεµονωµένων σηµείων και µόνο προς το τέλος του κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

α) Κύκλος από δύο δοσµένα σηµεία Α, Β. Το ένα από τα δύο σηµεία ορίζεται ως κέντρο αν το επιλέξουµε πρώτο. β) Κύκλος από δοσµένο σηµείο και δοσµένο ευ

α) Κύκλος από δύο δοσµένα σηµεία Α, Β. Το ένα από τα δύο σηµεία ορίζεται ως κέντρο αν το επιλέξουµε πρώτο. β) Κύκλος από δοσµένο σηµείο και δοσµένο ευ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SKETCHPAD ΜΕΡΟΣ Α Μιλώντας για ένα λογισµικό δυναµικής γεωµετρίας καλό θα ήταν να διακρίνουµε αρχικά 3 οµάδες εργαλείων µε τα οποία µπορούµε να εργαστούµε µέσα στο συγκεκριµένο περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

εύτερη διάλεξη. Η Γεωµετρία στα αναλυτικά προγράµµατα.

εύτερη διάλεξη. Η Γεωµετρία στα αναλυτικά προγράµµατα. εύτερη διάλεξη. Η στα αναλυτικά προγράµµατα. Η Ευκλείδεια αποτελούσε για χιλιάδες χρόνια µέρος της πνευµατικής καλλιέργειας των µορφωµένων ατόµων στο δυτικό κόσµο. Από τις αρχές του 20 ου αιώνα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Τοµέας Τοπογραφίας Εργαστήριο Φωτογραµµετρίας Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας Τοµέας Έργων Υποδοµής & Αγρ. Ανάπτυξης Επιστηµονική Περιοχή Αρχιτεκτονικής Αποτυπώσεις Μνηµείων Υπεύθυνος Διδάσκων: Γεωργόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 4: Εισαγωγή στη Φωτογραμμετρία. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέµατα Γεωµετρικών Απεικονίσεων 6 ου εξ.

Ειδικά Θέµατα Γεωµετρικών Απεικονίσεων 6 ου εξ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Εργαστήριο Γεωµετρικών Απεικονίσεων του Χώρου Ειδικά Θέµατα Γεωµετρικών Απεικονίσεων 6 ου εξ. Γεωµετρία και Ολογραφία Σπουδαστές: Βερβέρης ηµήτριος (Α.Μ.:04104410)

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο φωτισμού Phong

Μοντέλο φωτισμού Phong ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάσθηκαν οι αλγόριθμοι απαλοιφής των πίσω επιφανειών και ακμών. Απαλοίφοντας λοιπόν τις πίσω επιφάνειες και ακμές ενός τρισδιάστατου αντικειμένου, μπορούμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 475 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ Μαστρογιάννης Αθανάσιος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα