Χορήγηση αναισθησίας σε ζώα με παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος. Γ. Καζάκος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χορήγηση αναισθησίας σε ζώα με παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος. Γ. Καζάκος"

Transcript

1 Χορήγηση αναισθησίας σε ζώα με παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος Γ. Καζάκος

2 Παθήσεις του ανώτερου αναπνευστικού (π.χ. σύνδρομο βραχυκεφαλικών φυλών, παράλυση λάρυγγα, collapse τραχείας Παθήσεις του κατώτερου αναπνευστικού (π.χ. βρογχίτιδα, πνευμονία, πνευμονικό οίδημα, «άσθμα» γάτας Εξωπνευμονικές ενδοθωρακικές (π.χ. διαφραγματοκήλη, υγρές συλλογές) Εξωθωρακικές (π.χ. περιτονίτιδα, εγκυμοσύνη, πυομήτρα) παθήσεις

3 Ακριβής πάθηση του αναπνευστικού ιάρκεια πάθησης Επιβάρυνση στην κινητική δραστηριότητα του ζώου (μικρή επιβάρυνση παίρνει διαστάσεις υπό το βάρος της αναισθησίας) Κλινική εξέταση. Έμφαση και στο καρδιαγγειακό σ. Απεικονιστικές εξετάσεις αποφεύγονται επί οξείας δυσχέρειας ή τουλάχιστον εκτελούνται σε πρηνή κατάκλιση (π.χ. πνευμοθώρακας) Σπιρομετρία (Wright)

4

5 Έλεγχος αναπνοής Στον προμήκη, χημειοϋποδοχείς διεγείρονται από Η + και CO 2 αίματος Στα καρωτιδικά σώματα, υποδοχείς διεγείρονται επί υποξαιμίας (υποξική αντίδραση) Έλεγχος κέντρων αναπνοής στελέχους Υποξική πνευμονική αγγειοσύσπαση

6 Ανταλλαγή αερίων Η κύρια λειτουργία είναι η ανταλλαγή αερίων: αποβολή CO2 και πρόσληψη Ο2. Προϋποθέσεις: Ελεύθερος αεραγωγός Αποτελεσματικοί αναπνευστικοί μύες και Θ. κλωβός Συντονισμός από κέντρα Αποτελεσματική κίνηση αερίων μέσω αναπνευστικής μεμβράνης

7 Ανταλλαγή αερίων υποξαιμία SpO2 93% Αύξηση αναπνευστικής προσπάθειας (. ανεπαρκές βάθος) CO2 μπορεί να ναι ή να μην είναι φυσιολογικό.

8 Ανταλλαγή αερίων υπερκαπνία Αναπνευστική οξέωση ιέγερση συμπαθητικoύ Παροδική διέγερση αναπνευστικού Επιτρεπτή (permissive) υπερκαπνία Καταστολή του μυοκαρδίου Αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης

9 Ανταλλαγή αερίων κυκλοφορικό Καρδιακή συχνότητα αυξάνεται για αύξηση παροχής σε ιστούς αλλά Τελικά καρδιακή συχνότητα μειώνεται λόγω έλλειψης Ο2 Αρρυθμίες

10 Επίδραση της αναισθησίας Καταστολή χημειοϋποδοχέων από αναισθητικά φάρμακα (άπνοια π.χ. θειοπεντόνη vs μείωση όγκου αναπνοής με μη αντιροπούμενη επαρκώς ταχύπνοια π.χ. πτητικά) Καταστολή προστατευτικών αντανακλαστικών Καταστολή νευρώνων των μεσοπλεύριων μυών (λιγότερο του διαφράγματος) Mείωση της χωρητικότητας των πνευμόνων και της ευενδοτότητάς τους (π.χ. θέση στο χειρουργικό τραπέζι, επιδέσεις, χειρουργικά εργαλεία)

11 Επίδραση της αναισθησίας Αύξηση αντιστάσεων στους αεραγωγούς ιαταραχή σχέσης αερισμού / αιμάτωσης κυψελίδων (παθήσεις αναπνευστικού, θέση σε χειρουργική τράπεζα, διάρκεια αναισθησίας) Μείωση λειτουργικής υπολειπόμενης χωρητικότητας του πνεύμονα με συνέπειες στη σχέση αερισμού / αιμάτωσης (ανεξάρτητα από το βάθος της αναισθησίας ακόμα και τη χορήγηση θετικού αερισμού, μπορεί να παραταθεί αρκετές ώρες μετά το πέρας της)

12 Φάρμακα Φαινοθειαζίνες ελάχιστη καταστολή Βενζοδιαζεπίνες ελάχιστη καταστολή (μιδαζολάμη συνδυαζόμενη με άλλα, καταστέλλει) Οπιοειδή (αγωνιστές) δοσοεξαρτόμενη καταστολή κέντρων προμήκους, panting Οπιοειδή (αγωνιστές ανταγωνιστές) «οροφή» στην καταστολή του αναπνευστικού, όχι panting, όχι έμετος α 2 - αγωνιστές απρόβλεπτη καταστολή

13 Φάρμακα Κεταμίνη (μικρή δόση) μικρή καταστολή, βρογχοδιαστολή (έμμεση) Κεταμίνη (μεγάλη δόση ή σε συνδυασμό με άλλα αναισθητικά) «απνευστική» αναπνοή, καταστολή αναπνοής Θειοπεντόνη δοσοεξαρτώμενη καταστολή κέντρων άπνοια, ειδικά συνδυαζόμενη με άλλα φάρμακα Προποφόλη δοσοεξαρτώμενη καταστολή κέντρων εκσεσημασμένη άπνοια (ειδικά σε γρήγορη έγχυση, ή συνδυαζόμενη με άλλα φάρμακα) Ετομιδάτη μικρή καταστολή, αύξηση μυϊκού τόνου

14 Αυτόματη/Τεχνητή Αναπνοή Ελαστικότητα του πνευμονικού ιστού ιαφοράς πίεσης μεταξύ της ατμοσφαιρικής (αεραγωγούς) και υπατμοσφαιρικής (θωρακική κοιλότητα) Κλειστός θώρακας Τεχνητή αναπνοή Θετική πίεση στη θωρακική κοιλότητα κατά την εισπνοή μείωση φλεβικής επιστροφής Μείωση πίεσης στη θωρακική κοιλότητα κατά την εκπνοή αύξηση φλεβικής επιστροφής Παραχώρηση αρκετού χρόνου για εκπνοή

15 Αυτόματη/Τεχνητή Αναπνοή Ανοικτός θώρακας Επικρατεί μόνο η ελαστικότητα και ο πνεύμονας ο ευρισκόμενος στην πάσχουσα πλευρά, έχει τάση συρρίκνωσης Κατά την εισπνοή αέρας εισέρχεται και στο θώρακα με αποτέλεσμα ο πνεύμονας να μη διαστέλλεται (υπό το βάρος της θετικής στην περίπτωση αυτή θωρακικής πίεσης). Κατά την εκπνοή μέρος του αέρα από τον ακέραιο λοβό εισέρχεται και στον πρώτο, οπότε εκείνος διογκώνεται (παράδοξο της αναπνοής φαινόμενο εκκρεμούς) Τεχνητή αναπνοή Όπως σε κλειστό θώρακα Μείωση παρεμπόδισης φλεβικής επιστροφής αλλά αύξηση αντιστάσεων σε ροή αίματος.

16 Ηρέμηση? Ηρέμηση για αρχικούς χειρισμούς συγκράτηση Υπέρ Μείωση της κατανάλωσης οξυγόνου Μείωση διέγερσης συμπαθητικού, μείωση πιθανότητας εμφάνισης αρρυθμιών Ενδεχόμενος καλλίτερος αερισμός (μεγαλύτερος όγκος αναπνοής, μείωση λειτουργικού νεκρού χώρου) Κατά Καταστολή αναπνευστικού από φάρμακα Ανεπιθύμητη διάρκεια καταστολής μετά την procedure.

17 Χορήγηση αναισθησίας Γενικές αρχές Υποστήριξη αναπνοής (διαλείπων θετικός αερισμός) ιατήρηση χαμηλών πιέσεων κατά τη διάρκεια αυτής Εφαρμογή θετικής τελοεκπνευστικής πίεσης (ρύθμιση βαλβίδας πλεοναζόντων αερίων) Τελοεκπνευστική πίεση CO2 (ETCO2). Ευαίσθητος δείκτης διαταραχών αερισμού. Αναξιόπιστος σε έντονη διαταραχή αερισμού αιμάτωσης. Αρτηριακή πίεση Ελεκτροκαρδιογράφημα

18

19

20 Χορήγηση αναισθησίας Σταθεροποίηση πριν τη χορήγηση Αφαίρεση υγρού/αέρα θώρακα Αφαίρεση υγρού κοιλίας Λύση βρογχόσπασμου Αντιμετώπιση λοίμωξης Εφαρμογή όπου είναι δυνατόν περιοχικής αναλγησίας

21 Τοποπεριοχικές τεχνικές Λαπαροτομή ιήθηση κατά μήκος της μέσης γραμμής: Βουπιβακαίνη:2 mg/kg ιεγχειρητικά (Carpenter et al, Vet An Analg 2004)

22 Τοποπεριοχικές τεχνικές Λαπαροτομή ιήθηση κατά μήκος της μέσης γραμμής: Βουπιβακαίνη:2 mg/kg Προεγχειρητικά (Savas et al, WCVA, Knoxville, TN 2003)

23 Τοποπεριοχικές τεχνικές Μεσοπλεύριος αποκλεισμός -Στελεχιαία αναισθησία μεσοπλεύριων νεύρων Θωρακοτομή Θωρακοστομία Κατάγματα πλευρών Ικανοποιητική μετεγχειρητική αναλγησία Βελτίωση αναπνευστικής λειτουργίας Όχι αναπνευστική καταστολή Προτιμάται από τα οπιοειδή

24 Τοποπεριοχικές τεχνικές Μεσοπλεύριος αποκλεισμός λίγο πριν τη σύγκλειση της θωρακοτομής εύκολη εντόπιση των μεσοπλεύριων νεύρων καλύτερος έλεγχος αιμορραγίας ακριβής έγχυση

25 Τοποπεριοχικές τεχνικές Μεσοπλεύριος αποκλεισμός ιήθηση ραχιαίων κλάδων μεσοπλεύριων νεύρων Πίσω από την πλευρά 3 πλευρές πρόσθια και 2 οπίσθια της τομής

26 Τοποπεριοχικές τεχνικές Βουπιβακαίνη 0,5% 0,5 ml /νεύρο για σκύλο 10 kg 1 ml /νεύρο για σκύλο >10 kg 0,25 ml/νεύρο για γάτες

27 Τοποπεριοχικές τεχνικές Ενδοϋπεζωκοτική έγχυση Επιπρόσθετη αναλγησία Μεσοπλεύρια θωρακοτομή

28 Τοποπεριοχικές τεχνικές Ενδοϋπεζωκοτική έγχυση Επιπρόσθετη αναλγησία Μέση στερνοτομή

29 Τοποπεριοχικές τεχνικές Ενδοϋπεζωκοτική έγχυση Επιπρόσθετη αναλγησία Θωρακοστομία

30 Τοποπεριοχικές τεχνικές Ενδοϋπεζωκοτική έγχυση Έγχυση βουπιβακαίνης 1,5 ml/kg (αραίωση σε ml NS) Γάτα: 1/4 της δόσης Κατάκλιση μετά την έγχυση προς την πλευρά της τομής «Επαφή» του τοπ. αναισθητικού με τα μεσ. νεύρα ιάρκεια 3-12 h

31 Ανώτερο αναπνευστικό ύσκολη διασωλήνωση (βραχυκεφαλικές φυλές, παθήσεις κεφαλής και τραχήλου) Προοξυγόνωση π.χ. μάσκα, καθετήρας πίσω από έμφραξη Αποφυγή εμέτου (α2-αδρενεργικοί αγωνιστές, μορφίνη) Ταχεία διασωλήνωση με τη μικρότερη δυνατή καταστολή της αναπνοής (π.χ. κεταμίνη/μιδαζολάμη, αργά iv προποφόλη) Εξοπλισμός Τραχειοστομία

32 Βρογχική νόσος σκύλου Σκύλος (φλεγμονή των αεραγωγών με υπερπαραγωγή βλέννας Η χρόνια υποξαιμία προκαλεί πνευμονική υπέρταση, πνευμονική καρδιά και πολυκυτταραιμία Για την πολυκυτταραιμμία αιμοαραίωση (ισοογκοτική) Για την πνευμονική υπέρταση χορήγηση οξυγόνου προαναισθηστικά, αποφυγή στρες, προτίμηση εισπνευστικών

33 Βρογχική νόσος σκύλου Χορήγηση θετικού αερισμού με τρόπο ώστε: Να αντιμετωπιστεί η αναπνευστική οξέωση Να μετριαστεί ο υποαερισμός > ατελεκτασίες > παράκαμψη (V/Q mismatch). Με μικρούς όγκους για αποφυγή αύξησης πίεσης Με παράταση εκπνοής προς αποφυγή παγίδευσης αέρα περιφερικά (auto-peep). Σε βάρος του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης!

34 Βρογχική νόσος γάτα Γάτα (βρογχόσπασμος) μειώνεται η διάμετρος των αεραγωγών και παρακωλύεται η διοχέτευση αέρα στις καλά αιματούμενες κυψελίδες Κορτικοστεροειδή (χρόνια χορήγηση) ACP (σταθεροποίηση κοκκίων) Κεταμίνη (έμμεσα βρογχοδιαστολή) Οπιοειδή (αγωνιστές) ισταμινική δράση Ατροπίνη (μείωση εκκρίσεων) Εισπνευστικά (βρογχοδιασταλτικά π.χ. κλωβός) Σε κρίση διεγχειρητικά π.χ. αμινοφυλλίνη Θετικός αερισμός όπως σε σκύλο

35 Ενδοθωρακικές παθήσεις Προοξυγόνωση Προληπτική «αποσυμπίεση» Σε θλάσεις ή επί συνύπαρξης πνευμοθώρακα, μικροί όγκοι αναπνοής και μεγαλύτερη συχνότητα αναπνοών Επί ρήξης πνευμονικού παρεγχύματος ενέσιμη αναισθησία Προσοχή στην αποφυγή πρόκλησης αιμορραγίας

36 ιαφραγματοκήλη Αποφυγή υπότασης (π.χ. οπιοειδή αγωνιστές ανταγωνιστές με βενζοδιαζεπίνες, ετομιδάτη ενδομυικά) Προοξυγόνωση χωρίς στρες π.χ. κλωβός, induction chamber) Αποφυγή διόγκωσης σπληνός (ΑCP, θειοπεντόνη) Γρήγορη διασωλήνωση Άμεσηέναρξηθετικούαερισμούμετάτη διασωλήνωση Αποφυγή βαροτραύματος (μικροί όγκοι, πιέσεις)

37 Αποφυγή άμεσης επανέκπτυσης ατελεκτασικών κυψελίδων (πνευμονικό οίδημα) π.χ. υπερέκταση πριν τη σύγκλειση του διαφράγματος Απομάκρυνση αέρα από θώρακα (διε μετεγχειρητικά) με παρακέντηση ή θωρακοστομία ιατήρηση της βέλτιστης οξυγόνωσης (δηλ. ίσως και ελαφρώς υποξικό το ζώο)

38 Ανάνηψη Στερνική κατάκλιση Αποφυγή διέγερσης (και παράταση ανάνηψης) με «ασφαλή» ηρεμιστικά (ACP, βενζο.) Αποφυγή μυϊκού τρόμου (θέρμανση, φάρμακα) οκιμή κορεσμού αιμοσφαιρίνης σε ατμοσφαιρικό αέρα πριν την αφαίρεση του τραχειοσωλήνα και λήψη απόφασης για την χορήγηση Ο2 μεταναισθητικά. Αναλγησία (προσοχή στα οπιοειδή) Προληπτική τοπική χορήγηση μεσοπλεύρια ή στον υπεζωκότα.

Ενέσιμη αναισθησία στο σκύλο και τη γάτα. Γ. Καζάκος

Ενέσιμη αναισθησία στο σκύλο και τη γάτα. Γ. Καζάκος Ενέσιμη αναισθησία στο σκύλο και τη γάτα Γ. Καζάκος Ιδιαιτερότητες γάτας σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει «η γάτα είναι εφτάψυχη» ακόμα και σε υγιή ζώα η θνησιμότητα δεν είναι αμελητέα (μεγαλύτερη απ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αναπνευστικός Ασθενής

Ο Αναπνευστικός Ασθενής ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 277 Ο Αναπνευστικός Ασθενής ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΑΚΗ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΠΡΙΑΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ασθενείς με πνευμονοπάθειες, που προσέρχονται για χειρουργική επέμβαση βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ορθοστατικής υπότασης και συνδρόµου καρωτιδικού κόλπου.

ορθοστατικής υπότασης και συνδρόµου καρωτιδικού κόλπου. Κλινικές υποδείξεις περιεγχειρητικής αντιµετώπισης υπερηλίκων Αικατερίνη Λαµπαδαρίου *, Ελένη Παπαϊωάννου *, Παντελία Νασοπούλου **, Βίρνα Τανού ** * Αναισθησιολόγοι Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» ** Αναισθησιολόγοι Γ.Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση και Καταστολή των Ασθενών στη Διάρκεια της Τοποπεριοχικής Αναισθησίας

Παρακολούθηση και Καταστολή των Ασθενών στη Διάρκεια της Τοποπεριοχικής Αναισθησίας 46 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΓΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Παρακολούθηση και Καταστολή των Ασθενών στη Διάρκεια της Τοποπεριοχικής Αναισθησίας Π.ΜΑΪΔΑΤΣΗ MONΠORING ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΠΕΡΙΟΧΙΚΗ Η παρακολούθηση του ασθενούς

Διαβάστε περισσότερα

Τα slides προέρχονται από το e-class, Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τα slides προέρχονται από το e-class, Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τα slides προέρχονται από το e-class, Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΠΝΟΗ Αναπνοή καλείται το σύνολο των λειτουργιών δια των οποίων επιτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος Εξεταστικής Επιτροπής για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΛΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 851 Αθήνα, Ιούλιος 2014

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΛΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 851 Αθήνα, Ιούλιος 2014 1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΛΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 851 Αθήνα, Ιούλιος 2014 Καθηγήτρια Γεωργία Γερολουκά-Κωστοπαναγιώτου Αναισθησιολόγος-Εντατικολόγος ιευθύντρια Β Πανεπιστηµιακής Κλινικής Αναισθησιολογίας, Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Μ.Ε.Θ.» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΟΡΗΓΩΝΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ. ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΟΡΗΓΩΝΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ. ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΟΡΗΓΩΝΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ. ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τραύμα Θώρακος: Αρχές Διάγνωσης και Αντιμετώπισης

Τραύμα Θώρακος: Αρχές Διάγνωσης και Αντιμετώπισης 55 Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Τραύμα Θώρακος: Αρχές Διάγνωσης και Αντιμετώπισης Χ. Σίμογλου, Λ. Σίμογλου, Δ. Γυμνόπουλος Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επιστημονικά Χρονικά 2012;17(2):55-65) ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΑΤΟΜΙΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΑΤΟΜΙΑ 01/64 Μέρη του αναπνευστικού συστήµατος 1.Μύτη Ρινική κοιλότητα: χωρίζεται µε το ρινικό διάφραγµα σε δύο ρινικές θαλάµες Ρινικές κόγχες: τρεις σε κάθε ρινική θαλάµη 02/64

Διαβάστε περισσότερα

Προαναισθητική Εκτίμηση και Ετοιμασία για Επέμβαση των Παιδιατρικών Ασθενών

Προαναισθητική Εκτίμηση και Ετοιμασία για Επέμβαση των Παιδιατρικών Ασθενών ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 11 Προαναισθητική Εκτίμηση και Ετοιμασία για Επέμβαση των Παιδιατρικών Ασθενών ΑΘΗΝΑ ΖΑΜΠΟΥΡΗ -ΕΥΆΓΓΕΛΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχική Αναισθησία σε Παιδιά

Περιοχική Αναισθησία σε Παιδιά ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 11 Περιοχική Αναισθησία σε Παιδιά Δ. ΜΙΧΑΛΟΥ ΔΗΣ Μ. Ψ ΑΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗ Ο. ΦΡΑΪΔΑΚΗΣ Κατά tην τελευταία lοετία, η εφαρμογή της περιοχικής αναισθησίας στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλοκές Τοποπεριοχικής Αναισθησίας

Επιπλοκές Τοποπεριοχικής Αναισθησίας ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 65 Επιπλοκές Τοποπεριοχικής Αναισθησίας Ν.ΓΟΡΓΙΑΣ Η αντικειμενική προσέγγιση του θέματος των επιπλοκών της περιοχικής αναισθησίας παρουσιάζει δυσκολίες για

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία

Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία 60 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΆΊΊΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ- ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ Η νοσογόνος παχυσαρκία (ΝΠ) είναι μια πάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία Παρόξυνση ΧΑΠ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ

Οξεία Παρόξυνση ΧΑΠ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) εξακολουθεί να ελκύει το αμέριστο ενδιαφέρον των πνευμονολόγων, μιας και παραμένει τεράστιο πρόβλημα υγείας ανά τον κόσμο. Η επίπτωση και η θνησιμότητα της εξακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ- ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ- ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ- ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔIEYΘΥΝΤΡΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 http://www.bronchoscopy.org/education

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 http://www.bronchoscopy.org/education Ο Επαρκής Βρογχοσκόπος Μαθαίνοντας τη θεωρία της βρογχοσκόπησης στον κόσμο του σήμερα ΕΝΟΤΗΤΑ 2 http://www.bronchoscopy.org/education ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ IΙ Καλωσήρθατε στην Ενότητα IΙ του Επαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοφλέβιοι Αναισθητικοί Παράγοντες

Ενδοφλέβιοι Αναισθητικοί Παράγοντες ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 95 Ενδοφλέβιοι Αναισθητικοί Παράγοντες ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΧΑΜΑΪΔΗ ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δεκέμβριο του 1665, ανακοινώθηκε από τον καθηγητή Αστρονομίας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΑΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ

Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ Εισαγωγή Η δυσκολία στην αναπνοή αποτελεί συχνό και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ Δ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χ. Ν.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ Δ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χ. Ν. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ Δ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χ. Ν. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2008-09 ΑΡΙΘΜ. 1789 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες σχετικά με την Αναισθησία

Πληροφορίες σχετικά με την Αναισθησία Πληροφορίες σχετικά με την Αναισθησία Ο όρος αναισθησία εννοεί την απουσία αίσθησης. Η αναισθησιολογία αντίστοιχα είναι η ιατρική ειδικότητα που μελετά τα φάρμακα και τις τεχνικές που προκαλούν καταστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ ΚΑΡΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΙΡΑΜΙ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ.ΧΑΤΖΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ή μελέτη του επιπολασμού

ή μελέτη του επιπολασμού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜ ΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία: Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (Χ.Α.Π.). ΣυγκριτικήΣ ή μελέτη του επιπολασμού της νόσου μεταξύ παραθαλάσσιας

Διαβάστε περισσότερα

Αναισθησιολογική Αντιμετώπιση Ασθενών με Κακώσεις της Σ.Σ.

Αναισθησιολογική Αντιμετώπιση Ασθενών με Κακώσεις της Σ.Σ. 136 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Αναισθησιολογική Αντιμετώπιση Ασθενών με Κακώσεις της Σ.Σ. Ε. ΚΕτΙΚΙΔΟΥ- Ε. ΒΟΛΑΚΛΗ Όσοι ασχολούνται με την αντιμετώπιση των τραυματιών από ατυχήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙΘ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(ΜΕΘ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙΘ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(ΜΕΘ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙΘ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(ΜΕΘ) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Καρδιοπνευμονική. αναζωογόνησης.

Βασική Καρδιοπνευμονική. αναζωογόνησης. Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση Η έκβαση μιας επείγουσας κατάστασης και η επιβίωση του ασθενούς εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την αντιμετώπιση κατά τα πρώτα λεπτά. Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνευστική Φυσιολογία Κεφάλαιο 25 ο Οργάνωση του αναπνευστικού

Αναπνευστική Φυσιολογία Κεφάλαιο 25 ο Οργάνωση του αναπνευστικού Αναπνευστική Φυσιολογία Κεφάλαιο 25 ο Οργάνωση του αναπνευστικού Αναπνοή: Εξωτερική: Ανταλλαγή Ο 2, CO 2 μεταξύ Ατμόσφαιρας Μιτοχονδρίων. Εσωτερική: Μιτοχονδριακή Η Αναπνευστική Φυσιολογία επικεντρώνεται

Διαβάστε περισσότερα