Καταστολή και Αναλγησία. Χαντζή Χριστίνα Αναισθησιολόγος Αναπληρώτρια ιευθύντρια ΠΓΝ Αθηνών «Γ. Γεννηµατάς»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καταστολή και Αναλγησία. Χαντζή Χριστίνα Αναισθησιολόγος Αναπληρώτρια ιευθύντρια ΠΓΝ Αθηνών «Γ. Γεννηµατάς»"

Transcript

1 Καταστολή και Αναλγησία στο ΤΕΠ Χαντζή Χριστίνα Αναισθησιολόγος Αναπληρώτρια ιευθύντρια ΠΓΝ Αθηνών «Γ. Γεννηµατάς»

2 Αναισθησιολογική φροντίδα στο ΤΕΠ ιαχείριση ασθενών ποικίλης επικινδυνότητας/βαρύτητας Συνεργασία Ετοιµότητα Ιατρών πολλών ειδικοτήτων 1. Αξιολόγηση & υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών 2. Χορήγηση κατασταλτικών φαρµάκων εκτός χειρουργείου Monitored Anesthesia Care (MAC)

3 Περιεχόµενο εισήγησης 1. ιαχείριση οξέος πόνου στο ΤΕΠ και Συστάσεις 2. Τεχνική καταστολής και αναλγησίας Ορισµός και επίπεδα καταστολής Εξοπλισµός και Monitoring Επιπλοκές 3. Πρωτόκολλα καταστολής και αναλγησίας Φαρµακευτικοί παράγοντες Τιτλοποίηση Συνδυασµός τεχνικών 4. Ερωτήµατα 5. Συµπεράσµατα

4 Oligoanalgesia in the ED Ann Emerg Med 2007:50(4) 70% ασθενών βιώνουν πόνο 1989 «ολιγοαναλγησία» = ανεπαρκή χρήση µεθόδων ανακούφισης του πόνου Ο πόνος στο ΤΕΠ υποθεραπεύεται µέχρι και σήµερα...

5 Αίτια ολιγοαναλγησίας Ανακριβής ή έλλειψη αξιολόγησης του πόνου Υποεκτίµηση αναγκών ασθενή Φόβος επιπλοκών αιµοδυναµική αστάθεια και αναπνευστική καταστολή Φόβος κάλυψης κλινικής εικόνας; Φόβος για εθισµό σταοπιοειδή(αβάσιµος) Έλλειψη εκπαίδευσης, εµπειρίας και πρωτόκολλων αναλγησίας

6 Επιβλαβείς επιπτώσεις οξέος πόνου Οξεία φάση κυτοκινών ιέγερση συµπαθητικού Φλεγµονή Καρδιοαναπνευστική Νευρωνική δυσλειτουργία Ορµονική Υπερπηκτικότητα Μεταβολική Καταβολισµός Ανοσολογική απάντηση Υπεραλγησία Ψυχικές επιπτώσεις Νοσηρότητα και θνητότητα

7 Γενετικοί παράγοντες Curr Opin Anaesthesiol 2007;20: Γονιδιακές παραλλαγές επηρεάζουν ευαισθησία στον πόνο και απάντηση στην φαρµακοθεραπεία Πολυµορφισµός ενζύµων κυτοχρώµατος 450 επηρεάζει την δραστικότητα Κωδεΐνης NSAIDs Τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών

8 5 ο ζωτικό σηµείο Αντιµετώπιση πόνου ως αληθινά επείγον

9 Ένταση πόνου και αποτελεσµατικότητα αναλγησίας 1. Από τον ασθενή Περιγραφική κλίµακα πόνου Καθόλου-ήπιος-µέτριος-έντονος-αφόρητος Αριθµητική κλίµακα 0 10mm Οπτική αναλογική κλίµακα (VAS) 2. Με αντικειµενική προσέγγιση Καθόλου πόνος Χειρότερος δυνατός πόνος Σηµεία συµπαθητικής δραστηριότητας (αποκατάσταση ΑΠ, σφ.) Αναπνευστικοί παράµετροι (συχνότητα αναπνοής & βάθος) 3. Ικανοποίηση ασθενούς (έκφραση προσώπου)

10 Χορήγηση αναλγησίας σε 20-60min Καταγραφή και επανεκτίµηση µετά 1 η δόση

11 Θεραπεία οξέος πόνου στο ΤΕΠ Εκτίµησε ένταση πόνου Νάρθηκες-επιδέσεις

12 Τοποπεριοχική αναισθησία µε ελαφρά καταστολή Τοπική διήθηση µε ΤΑ Αποκλεισµοί περιφερικών νεύρων µε/χωρίς τοποθέτηση καθετήρα DO IT BUT NOT HARM

13 Kαταστολή και αναλγησία στο ΤΕΠ Η φαρµακολογική καταστολή µε τεχνικές χορήγησης φαρµάκων επιφέρει µείωση του επιπέδου συνείδησης και επιτρέπει στον ασθενή να ανέχεται δυσάρεστες ιατρικές πράξεις θεραπευτικές ή διαγνωστικές µε σταθερή καρδιοαναπνευστική λειτουργία Παρεµβατική καταστολή και αναλγησία procedural sedation and analgesia Procedural Sedation and Analgesia: A Review and New Concepts Emerg Med Clin N Am 2005;23:

14 Oφέλη χορήγησης καταστολής 1. µείωση πόνου 2. εξάλειψη άγχους 3. πρόκληση αµνησίας 4. εξασφάλιση ακινησίας (παιδιά, διεγερτικοί ασθενείς) 5. διευκόλυνση και ανοχή ενδοτραχειακής διασωλήνωσης/αερισµού σε βαρέως πάσχοντες

15 Που χορηγούµε καταστολή; Μαγνητικός Αξονικός Ακτινολογικό Αιµοδυναµικό εργαστήριο ΤΕΠ Καρδιοανάταξη Ανατάξεις αρθρώσεων/καταγµάτων Επείγουσα διασωλήνωση/αερισµός Παροχέτευση αποστήµατος Χειρουργικοί καθαρισµοί Συρραφή τραυµάτων Παρακέντηση θώρακος. Γαστρεντ/κό εργαστήριο

16 Καταστολή/αναλγησία εκτός χειρουργείου Τεράστιος όγκος ασθενών απαιτούν Κ/Ασετµήµατα εκτός χειρουργείου ( διαγνωστικές-επεµβατικές µέθοδοι) Πρακτικοί και οικονοµικοί λόγοι Ανάγκη χορήγησης Κ/Ααπόµη αναισθησιολόγους Πολλά προβλήµατα: υποδοµή - εκπαίδευση - εµπειρία Ασφάλεια και Αποτελεσµατικότητα;;

17 Βελτιστοποίηση τεχνικών µε ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα 1996 Συστάσεις Αµερικανική Αναισθησιολογική Εταιρεία (ASA) Anesthesiology 2002;96: , 2001, 2004 Κοινή Επιτροπή Πιστοποίησης Οργανισµού Υγειονοµικής Περίθαλψης (JCAHO) & Αµερικανικό Κολλέγιο Ιατρών Επείγουσας Ιατρικής Ann Emerg Med 2005;45: Κατευθύνουν τα νοσηλευτικά ιδρύµατανααναπτύξουν πολιτικές και πρωτόκολλα τεχνικών Κ/Α

18 Καταστολή: ένα συνεχές (continuum) φάσµα µεταβολών επιπέδου συνείδησης από ελάχιστη µείωση (αγχόλυση) µέχρι πλήρη απώλεια (γενική αναισθησία) Ελαφρά καταστολή Γενική αναισθησία BLS ALS Μέτρια καταστολή/αναλγησία Βαθιά καταστολή/αναλγησία Απρόβλεπτη απάντηση σε χορήγηση κατασταλτικού Ενδεχόµενο βαθύτερο επίπεδο καταστολής από προσδοκώµενο!!!

19 Επίπεδα καταστολής και αναισθησίας 1. Ελαφρά καταστολή (αγχόλυση) φυσιολογική απάντηση σε λεκτικές εντολές 2. Μέτρια καταστολή/αναλγησία απάντηση σκόπιµη σελεκτικά/απτικά ερεθίσµατα όχι κατάργηση αντανακλαστικών αεραγωγού διατήρηση ανοικτού αεραγωγού και αυτόµατη αναπνοή µε καρδιαγγειακή σταθερότητα

20 3. Βαθειά καταστολή/αναλγησία ασθενής δεν αφυπνίζεται εύκολα απάντηση σκόπιµη σεαπτικάήεπώδυνα ερεθίσµατα πιθανή απόφραξη αεραγωγού και παρέµβαση µε χειρισµούς Καρδιακή λειτουργία διατηρείται σταθερή Πιθανή καταστολή αυτόµατης αναπνοής

21 4. Γενική αναισθησία Ασθενής δεν αφυπνίζεται εν αντιδρά σε επώδυνα ερεθίσµατα προστατευτικών αντανακλαστικών αεραγωγού Απόφραξη αεραγωγού Υποστήριξη αναπνοής µε µάσκα και ασκό Καρδιαγγειακή λειτουργία επηρεάζεται

22 ιαχωριστική καταστολή-kεταµίνη Μέτρια καταστολή µε έντονη αναλγησία αµνησία διατήρηση προστατευτικών αντανακλαστικών αεραγωγού διατήρηση αναπνοής µε αργή χορήγηση1-2 min συµπαθητική διέγερση-παραισθήσεις (κυρίως σε ενήλικες)

23 οσοεξαρτώµενη καταστολή Αναισθητική φροντίδα Απώλεια συνείδησης Απώλεια προστατευτικών αντανακλαστικών The changing role of monitored anesthesia care in the ambulatory setting Anesth Analg 1997;85:1020

24 Εκτίµηση επιπέδου συνείδησης 1. Αναζήτηση σκόπιµης απάντησης σε λεκτικά και απτικά ερεθίσµατα - Υποκειµενική εκτίµηση Τροποποιηµένη κλίµακα καταστολής Ramsey 2. Αντικειµενική εκτίµηση Ann Emerg Med 2003;41(2) ιφασµατικός δείκτης ηλετροεγκεφαλικής ανάλυσης (BIS); Κλινική επίβλεψη Βαθειά καταστολή Γενική αναισθησία

25 Βασικό Monitoring Αυτόµατη αναπνοή ΑΠ ΗΚΓ Οξυµετρία Καπνογραφία ιασωλήνωση τραχείας ιασωλήνωση οισοφάγου Υποχρεωτικό monitoring ETCO2 ASA 1999 Capnography for procedural sedation and analgesia in the Emergency Department. Ann Emerg Med 2007;50(2)

26 Ειδικός εξοπλισµός Επάνδρωση Παροχή Ο2 Συσκευή αναρρόφησης Εξοπλισµός διασωλήνωσης Φάρµακα καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης Απινιδωτής Ανταγωνιστές οπιοειδών και βενζοδιαζεπινών Παρόν σε <5min

27

28 ΚΕΚ Κλίµακες ελέγχου επιπέδου συνείδησης και ανάγκης διασωλήνωσης τραχείας

29 Φαρµακολογικοί παράγοντες Κ/Α 1. Οπιοειδή Μορφίνη Φεντανύλη 2. Ηρεµιστικά κατασταλτικά Μιδαζολάµη Μεθοεξιτάλη Πεντοθάλη 3. Υπναγωγά Ετοµιδάτη Προποφόλη 4. ιαχωριστικός παράγοντας Κεταµίνη Βραχείας διάρκειας δράσης

30 Επιπλοκές καταστολής και αναλγησίας Κάθε φάρµακο που καταστέλλει ΚΝΣ µπορεί να επιβαρύνει αναπνοή κυκλοφορία ή και τα δύο Σοβαρές επιπλοκές Υποξαιµία - Υποξία Βλάβη εγκεφάλου Καρδιαγγειακό arrest Θάνατος Procedural Sedation and Analgesia in the Emergency Department: What Are the Risks? Miller AM. Emeg Med Clin N Am 2005;23:551-72

31 Παράγοντες επικινδυνότητας Κ/Α Α. Από ασθενή Υποογκαιµία Σοβαρή καρδιοαναπνευστική νόσο Ηπατική & νεφρική νόσο ΚΕΚ Παχυσαρκία ή τραύµατα προσώπου Λήψη τροφής ή αλκοόλης, κατάχρηση φαρµάκων Ακραίες ηλικίες

32 Παράγοντες επικινδυνότητας K/A Β. Από θεράποντα ελλιπής αξιολόγηση ασθενή προ- κατά- µετάκαταστολή ανεπαρκές monitoring και έλλειψη δεξιοτεχνίας 1. ανεπαρκής ή υπερδοσολογία καταστολής 2. χρήση λανθασµένου παράγοντα 3. κατασταλτική συνέργεια σε συνδυασµούς

33 Παράγοντες επικινδυνότητας K/A Γ. Από φάρµακο εν υπάρχει ιδανικός παράγοντας µε ταχεία έναρξη και σύντοµη διάρκεια δράσης εύκολη τιτλοποίηση ΗΦαρµακοκινητική µεταβλητότητα των ασθενών ΤΕΠ προκαλεί προβλήµατα ακόµα καιµε συνιστώµενες δόσεις κατασταλτικών και οπιοειδών εν συνιστώνται τεχνικές µε σταθερά προκαθορισµένα δοσολογικά σχήµατα, αλλά η Τιτλοποίηση δοσολογίας

34 Τιτλοποίηση- εξατοµίκευση δοσολογίας Ενδοφλέβια χορήγηση ανάλογη µεεπιθυµητό κλινικό αποτέλεσµα Eπιτρέπει ταχεία κατανοµή και ταχεία έναρξη δράσης καλύτερη τιτλοποίηση Ενδοµυϊκή: καθυστερηµένη έναρξη δράσης και ανώµαλη απορρόφηση Στρατηγική χορήγησης Αρχική χορήγηση 1/3 ή 1/4 προβλεπόµενης δόσης µε ΣΒ/ηλικία και συνέχεια µετµηµατικές µικρές δόσεις Όχι ταχεία χορήγηση και µείωση δοσολογίας σε συνδυασµούς

35 Ελαφρά και µέτρια καταστολή πιο ασφαλείς ιατήρηση προστατευτικών αντανακλαστικών βατότητας αεραγωγού & αυτόµατης αναπνοής ασθενείς ΤΕΠ µεγεµάτο στοµάχι πρόσφατη λήψη τροφής δεν είναι απαγορευτική;; αµφισβητείται η παρατεταµένη νηστεία γαστρικού υγρού σε όγκο και οξύτητα σταθµίζεται όφελος/κίνδυνος Procedural Sedation and Analgesia Fasting Consensus Advisory: One Step for Emergency Medicine, One Giant Challenge Remaining. Ann Emerg Med 2007;49(4):465-7

36 Καταστολή και αναλγησία στο ΤΕΠ Οφέλη Κίνδυνοι Μείωση πόνου Εξάλειψη άγχους Πρόκληση αµνησίας Εξασφάλιση ακινησίας ιασωλήνωση Υποξαιµία Ιστική υποξία Εγκεφαλική βλάβη Καρδιακό arrest Θάνατος

37 Propofol for Emergency Department Procedural Sedation and Analgesia: A Tale of Three Centers. Acad Emerg Med 2006;13(1):23-30 Προοπτική µελέτη µε 792 ασθενείς Πρωτόκολλο καταστολής και καταγραφή Βασικό monitoring: ΑΠ, ΚΣ,SaO2, Ramsay score Επεµβάσεις επώδυνες % Ανάταξη άρθρωσης 38 Καρδιοανάταξη 10 Ανάταξη καταγµάτων 35 Καθαρισµός & παροχέτευση αποστήµατος 8 CT, MRI 2 Θωρακοστοµία µε σωλήνα 1

38 Propofol for Emergency Department Procedural Sedation and Analgesia: A Tale of Three Centers. Acad Emerg Med 2006;13(1):23-30 Επιπλοκές SaΟ2<90% 7,7% Υπόταση 3,5% Σύντοµος αερισµός µε µάσκα & ασκό 3,9% Αναπνευστική καταστολή συχνότερη σε µεγάλη ηλικία και ειδικές κλινικές καταστάσεις

39 Ερωτήµατα Είναι κατάλληλα επανδρωµένα και εξοπλισµένα τα ΤΕΠ για να παρέχονται τα υψηλά πρότυπα της επείγουσας ιατρικής φροντίδας σε εκείνους που έχουν ανάγκη από επείγουσα φροντίδα ;;; Υπάρχουν πρωτόκολλα;;

40 Ποία είναι η εκπαίδευση στην επείγουσα ιατρική;

41 Μελλοντικές αλλαγές Συµπεράσµατα Θεµελιώδειςαλλαγέςστιςπρακτικέςεκτίµησης και διαχείρισης του πόνου για να αποτραπεί η oligoanalgesia που προϋποθέτει Έρευνα Εκπαίδευση Κατάρτιση Αντιµετώπιση ΠΟΝΟΥ ως πραγµατικά επείγον ιαµόρφωση πρωτοκόλλων καταστολής/αναλγησίας

42 ΤΕΠ Ειδικός εξοπλισµός Ετοιµότητα και Εξειδικευµένο προσωπικό Ποιότητα Ασφάλεια Ικανοποίηση ασθενή Επαγρύπνηση

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 2008 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Monitored Anesthesia Care MAC)

(Monitored Anesthesia Care MAC) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑΣ Α. Μπαϊρακτάρη, Β. Αρώνη, Φ. Γιαννακά, Μ. Κοκολάκη, Ε. Μαστροκώστα H χειρουργική και η αναισθησία σε επεµβάσεις µιας ηµέρας θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος Εξεταστικής Επιτροπής για

Διαβάστε περισσότερα

Τοποπεριοχική Αναισθησία

Τοποπεριοχική Αναισθησία ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 169 Τοποπεριοχική Αναισθησία ΒΑΡΒΑΡΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ, αννα συμεωνιδου, ΕΛΕΝΗ ΠΑΤΣΙΩΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΓΚΑΒΑΛΙΖΟΥΔΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τοποπεριοχική

Διαβάστε περισσότερα

Μαζικές Καταστροφές από Ραδιενεργές, Βιολογικές, Χημικές (ΡΒΧ) Ουσίες

Μαζικές Καταστροφές από Ραδιενεργές, Βιολογικές, Χημικές (ΡΒΧ) Ουσίες 240 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ Μαζικές Καταστροφές από Ραδιενεργές, Βιολογικές, Χημικές (ΡΒΧ) Ουσίες ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ Μαζικές καταστροφές από ΡΒΧ ουσίες μπορούν να προκληθούν είτε

Διαβάστε περισσότερα

Άνεση και ασφάλεια ασθενούς υπό περιοχική αναισθησία

Άνεση και ασφάλεια ασθενούς υπό περιοχική αναισθησία Άνεση και ασφάλεια ασθενούς υπό περιοχική αναισθησία Ε. Αργύρα Η διαδικασία της περιοχικής αναισθησίας και η ευθύνη του αναισθησιολόγου αρχίζει με την προεγχειρητική επίσκεψη και προετοιμασία και καταλήγει

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης Ματθαίος Κ. Τσαγκούριας Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος, Επιμελητής Α Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Γενικού Nοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Το επίπεδο γνώσης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Βορείου Έβρου στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

Το επίπεδο γνώσης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Βορείου Έβρου στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Το επίπεδο γνώσης του ιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ: «ΠΡΟΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Γ. Γερολουκά-Κωστοπαναγιώτου, Αναισθησιολόγος- Εντατικολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Αναισθησιολογική Αντιμετώπιση Ασθενών με Κακώσεις της Σ.Σ.

Αναισθησιολογική Αντιμετώπιση Ασθενών με Κακώσεις της Σ.Σ. 136 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Αναισθησιολογική Αντιμετώπιση Ασθενών με Κακώσεις της Σ.Σ. Ε. ΚΕτΙΚΙΔΟΥ- Ε. ΒΟΛΑΚΛΗ Όσοι ασχολούνται με την αντιμετώπιση των τραυματιών από ατυχήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κανελλόπουλος Έφη Ευωδιά Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΑΙΑ Ιατρικό Αθηνών

Ηλίας Κανελλόπουλος Έφη Ευωδιά Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΑΙΑ Ιατρικό Αθηνών Ηλίας Κανελλόπουλος Έφη Ευωδιά Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΑΙΑ Ιατρικό Αθηνών Στόχοι παρουσίασης Ποια είναι τα επείγοντα στην αίθουσα τοκετών? Κλήση Αναισθησιολόγου και πότε?? Η Μαία & τα επείγοντα στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αναπνευστικός Ασθενής

Ο Αναπνευστικός Ασθενής ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 277 Ο Αναπνευστικός Ασθενής ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΑΚΗ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΠΡΙΑΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ασθενείς με πνευμονοπάθειες, που προσέρχονται για χειρουργική επέμβαση βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα. H εκτίμηση του ασθενούς στο Τμήμα Επειγουσών Περιπτώσεων. Ιωάννης Αποστολάκης. Πνευμονική εμβολή Διάγνωση και θεραπεία Αικατερίνη Καπετάνιου

Άρθρα. H εκτίμηση του ασθενούς στο Τμήμα Επειγουσών Περιπτώσεων. Ιωάννης Αποστολάκης. Πνευμονική εμβολή Διάγνωση και θεραπεία Αικατερίνη Καπετάνιου Άρθρα 385 408 390 412 H εκτίμηση του ασθενούς στο Τμήμα Επειγουσών Περιπτώσεων Ιωάννης Αποστολάκης Τριμηνιαία έκδοση των ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ISSN 1790-4045 Επιτροπή Σύνταξης Κωστής Γεωργιλής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες oδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση του επίμονου πόνου σε παιδιά με διάφορες παθήσεις

Κατευθυντήριες oδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση του επίμονου πόνου σε παιδιά με διάφορες παθήσεις Κατευθυντήριες oδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση του επίμονου πόνου σε παιδιά με διάφορες παθήσεις Κατευθυντήριες oδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Dexdor 100 μικρογραμμάρια/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίμονος πόνος στα παιδιά

Επίμονος πόνος στα παιδιά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ oλουσ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ NoΣΗΛΕΥΟΥΝ Ή ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΟΝΟ Επίμονος πόνος στα παιδιά Κύρια σημεία για ιατρούς και νοσηλευτές από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΤΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 171. Εγκαυματική Ν όσος , ΑΘΗΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΙΕΒΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΤΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 171. Εγκαυματική Ν όσος , ΑΘΗΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΙΕΒΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΤΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 171 Εγκαυματική Ν όσος, ΑΘΗΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΙΕΒΑ Επιδημιολογία Παρά τη σημαντική πρόοδο στην πρόληψη και αντιμετώπιση, τα εγκαύματα αποτελούν τον βαρύτερο τραυματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστες προδιαγραφές χορήγησης ασφαλούς αναισθησίας Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ.

Ελάχιστες προδιαγραφές χορήγησης ασφαλούς αναισθησίας Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Ελάχιστες προδιαγραφές χορήγησης ασφαλούς αναισθησίας Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1044 25 Νοεμβρίου 1997... Καθορισμός (ελαχίστων) ορίων προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΙΑΤΡΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΙΑΤΡΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΙΑΤΡΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA:NOΣHΛEYTIKH ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οργανισμός Συνδρόμου Prader-Willi Σύνδρομο Prader-Willi Θέματα Ιατρικής Επαγρύπνησης

Διεθνής Οργανισμός Συνδρόμου Prader-Willi Σύνδρομο Prader-Willi Θέματα Ιατρικής Επαγρύπνησης Διεθνής Οργανισμός Συνδρόμου Prader-Willi Σύνδρομο Prader-Willi Θέματα Ιατρικής Επαγρύπνησης Από Ιατρούς Ειδικούς στο Σύνδρομο Prader-Willi ΣΥΝΔΡΟΜΟ PRADER-WILLI Το σύνδρομο Prader-Willi (PWS) είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές στην αντιµετώπιση της εγκαυµατικής νόσου

Γενικές αρχές στην αντιµετώπιση της εγκαυµατικής νόσου Γενικές αρχές στην αντιµετώπιση της εγκαυµατικής νόσου Ευγενία Ηλιοπούλου, Πλαστικός Χειρουργός, Επιµ. Α, Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυµάτων Νοσοκοµείου ΚΑΤ-Κηφισιά Επικοινωνία: ρ. Ηλιοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Έγκαυµα και Μονάδα Εγκαυµάτων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Έγκαυµα και Μονάδα Εγκαυµάτων ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τµήµα Νοσηλευτικής (Σ.Ε.Υ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Έγκαυµα και Μονάδα Εγκαυµάτων Υπό την εποπτεία της καθηγήτριας τεχνικών εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Επείγουσα Νοσηλευτική φροντίδα σε παιδιά Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Δύσκολος Αεραγωγός ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ

Δύσκολος Αεραγωγός ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 59 Δύσκολος Αεραγωγός ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αποτυχία της διασωλήνωσης της τραχείας εξακολουθεί να είναι μία από τις κύριες αιτίες

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση πνιγμού. Ανασκόπηση. Εισαγωγή. Ελευθερία Χαϊνη Πνευμονολόγος Φυματιολόγος Πνευμονολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας

Αντιμετώπιση πνιγμού. Ανασκόπηση. Εισαγωγή. Ελευθερία Χαϊνη Πνευμονολόγος Φυματιολόγος Πνευμονολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας 39 Ανασκόπηση Αντιμετώπιση πνιγμού Ελευθερία Χαϊνη Πνευμονολόγος Φυματιολόγος Πνευμονολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας Περίληψη: Ο πνιγμός αποτελεί διεθνώς την πέμπτη συχνότερη αιτία θανάτου

Διαβάστε περισσότερα