5. Γραμμές μεταφοράς, κυματοδηγοί και κεραίες (Transmission lines, waveguides and antennas)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5. Γραμμές μεταφοράς, κυματοδηγοί και κεραίες (Transmission lines, waveguides and antennas)"

Transcript

1 5. Γραμμές μεταφοράς, κυματοδηγοί και κεραίες (Tanmiin lin, wavguid and antnna) Γραμμές μεταφοράς(tanmiin lin) Στο προηγούμενο μέρος μελετήσαμε τη διάδοση των κυμάτων σε απεριόριστο χώρο. Αυτή η διάδοση κυμάτων ονομάζεται διάδοση χωρίς καθοδήγηση (unguidd) με την έννοια ότι το ομοιόμορφο, επίπεδο κύμα υπάρχει σε όλο το χώρο και η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που έχει το κύμα διασκορπίζεται σε μια μεγάλη επιφάνεια. Αυτό το είδος μετάδοσης κυμάτων χρησιμοποιείται στη ραδιοφωνική και τηλεοπτική αναμετάδοση (badcating) όπου οι πληροφορίες που μεταφέρονται προορίζονται για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται. Αυτό το είδος διάδοσης κυμάτων δεν είναι όμως επιβοηθητικό σε περιπτώσεις όπως η τηλεφωνική συνομιλία, όπου οι πληροφορίες λαμβάνονται προσωπικά από ένα άτομο. Ακόμα ένα μέσο μεταφοράς ενέργειας ή πληροφοριών είναι οι καθοδηγούμενες κατασκευές (guidd tuctu). Οι καθοδηγούμενες κατασκευές βοηθούν στο να καθοδηγούν τη μεταφορά ενέργειας από την πηγή στον προορισμό. Τυπικά παραδείγματα είναι οι γραμμές μεταφοράς (tanmiin lin) και κυματοδηγοί (wavguid). Oι γραμμές μεταφοράς συνήθως χρησιμοποιούνται στη διανομή ενέργειας (pw ditibutin) σε χαμηλές συχνότητες και στις τηλεπικοινωνίες (cmmunicatin) σε ψηλές συχνότητες. Μια γραμμή μεταφοράς βασικά αποτελείται από δύο ή περισσότερους αγωγούς που χρησιμοποιούνται για να ενώσουν την πηγή με το φορτίο. Τυπικές γραμμές μεταφοράς περιλαμβάνουν ομοαξονικά καλώδια (caxial cabl) και γραμμές με παράλληλες πλάκες (paalll-plat lin). Tα προβλήματα γραμμών μεταφοράς συνήθως λύονται χρησιμοποιώντας θεωρία ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και θεωρία ηλεκτρικών κυκλωμάτων, δηλαδή τις δύο πιο μεγάλες θεωρίες στις οποίες βασίζεται η ηλεκτρική εφαρμοσμένη μηχανική. 1

2 Παράμετροι γραμμών μεταφοράς (Tanmiin lin paamt) Είναι συνηθισμένο και βολικό να περιγράφουμε μια γραμμή μεταφοράς με βάση τις παραμέτρους της γραμμής της, που είναι η αντίσταση ανά μονάδα μήκους R, η επαγωγή (inductanc) ανά μονάδα μήκους L, η χωρητικότητα (capacitanc) ανά μονάδα μήκους C και η αγωγιμότητα ανά μονάδα μήκους G. Παραδείγματα γραμμών μεταφοράς φαίνονται πιο κάτω. Οι παράμετροι R, L, C μπορούν να υπολογισθούν με συγκεκριμένους τύπους για κάθε είδος. T πιο πάνω σχήμα δείχνει (α) ομοαξονική γραμμή (caxial lin), (β) γραμμή με δύο σύρματα (tw-wi lin) και (γ) επίπεδη γραμμή (plana lin). Σημείωση: 1. Οι παράμετροι της γραμμής R, L, C και G διανέμονται ομοιόμορφα σε όλο το μήκος της γραμμής. Για κάθε γραμμή, οι αγωγοί χαρακτηρίζονται από σ c, μ c, ε c ε ο και το ομογενές διηλεκτρικό υλικό που χωρίζει τους δύο αγωγούς χαρακτηρίζεται από σ, μ και ε G αφού η R είναι η εναλλασσόμενη αντίσταση ανά μονάδα R μήκους του αγωγού και η G είναι η αγωγιμότητα ανά μονάδα μήκους λόγω του διηλεκτρικού υλικού που χωρίζει τους δύο αγωγούς.

3 4. Η εσωτερική επαγωγή (inductanc) L in R/ω είναι αμελητέα σε ψηλές συχνότητες, στις οποίες λειτουργούν τα πιο κοινά συστήματα επικοινωνιών. 5. Για κάθε γραμμή, LC με, και Πιο κάτω θα δούμε πως ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα διαδίδεται μέσα από μια γραμμή μεταφοράς με δύο αγωγούς (a tw-cnduct tanmiin lin). Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε ότι έχουμε την ομοαξονική γραμμή, που φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα, να ενώνει τη πηγή με το φορτίο. G C σ ε. Όταν ο διακόπτης S είναι κλειστός, ο εσωτερικός αγωγός γίνεται θετικός σε σύγκριση με τον εξωτερικό, έτσι ώστε το Ε και το Η είναι όπως φαίνονται στο πιο πάνω σχήμα. Το διάνυσμα Pynting δείχνει την κατεύθυνση της γραμμής μεταφοράς. Έτσι κλείνοντας το διακόπτη S απλά δημιουργείται μια διαταραχή, η οποία εμφανίζεται ως εγκάρσιο ηλεκτρομαγνητικό κύμα (tanv lctmagntic wav - TEM) που ταξιδεύει στη κατεύθυνση της γραμμής. Αυτό το κύμα είναι ένα ανομοιόμορφο επίπεδο κύμα και με αυτό μεταφέρεται η ενέργεια μέσα στη γραμμή. 3

4 Εξισώσεις των γραμμών μεταφοράς (Tanmiin lin quatin) Έχουμε τις πιο κάτω διαφορικές εξισώσεις (για την τάση ): d dz γ 0 όπου γ α jβ ( R jω L )( G jω C ) και d dz I γ I 0 Το γ στις πιο πάνω εξισώσεις είναι η σταθερά διάδοσης (ppagatin cntant) και μετριέται ανά μέτρο, το α είναι η σταθερά εξασθένησης (attnuatin cntant) και μετριέται σε db/m και το β είναι η σταθερά φάσης (pha cntant) που μετριέται σε adian/m. και I ορίζονται ως οι φάσορες της τάσης και ρεύματος αντίστοιχα. Το μήκος κύματος λ και η ταχύτητα του κύματος u δίνονται από 4

5 5 β π λ και λ β ω f u Η λύση των γραμμικών διαφορικών εξισώσεων 0 dz d γ και 0 I dz I d γ δίνεται από z z z γ γ ) ( z z και z z I I z I γ γ ) ( z z όπου, -, I και Ι ο - είναι τα πλάτη της τάσης και ρεύματος και τα σύμβολα και αντιπροσωπεύουν την κατεύθυνση που ταξιδεύει το κύμα στις κατευθύνσεις z και z. Έτσι βρίσκουμε τη στιγμιαία έκφραση της τάσης (intantanu xpin f vltag) που είναι ) ) ( R( ), ( t j z t z ω ) c( ) c( ), ( z t z t t z az az β ω β ω

6 Χαρακτηριστική Αντίσταση της Γραμμής Ορίζουμε ως χαρακτηριστική αντίσταση της γραμμής την αναλογία του θετικού κύματος τάσης (pitiv tavling vltag wav) που ταξιδεύει με το κύμα ρεύματος σε κάθε σημείο στη γραμμή. Το είναι ανάλογο του η, της εγγενής αντίστασης (intinic impdanc) του μέσου που διαδίδεται το κύμα. Το δίνεται από I I R jωl γ γ G jωc ή R jωl R G jωc jx όπου R (σε Ohm) και Χ ο (σε Ohm) είναι το πραγματικό και φανταστικό μέρος του αντίστοιχα. T γ και η είναι πολύ σημαντικές ιδιότητες της γραμμής γιατί εξαρτώνται από τις παραμέτρους της γραμμής R, L, G, C και τη συχνότητα. Επίσης Υ ο 1/ H πιο πάνω ανάλυση είναι η γενική περίπτωση δηλαδή για τη περίπτωση με απώλειες (οι αγωγοί δεν είναι τέλειοι σc και το διηλεκτρικό υλικό μεταξύ των αγωγών έχει απώλειεςσ 0 ). Πιο κάτω θα μελετήσουμε τη γραμμή μεταφοράς χωρίς απώλειες (ll lin) η οποία είναι μια ειδική περίπτωση. 6

7 Γραμμή μεταφοράς χωρίς απώλειες(ll lin) Για να είναι μια γραμμή μεταφοράς χωρίς απώλειες πρέπει οι αγωγοί της γραμμής να είναι τέλειοι ( σ c ) και το διηλεκτρικό υλικό που χωρίζει τους δύο αγωγούς να μην έχει απώλειες ( σ 0 ). Για μια τέτοια γραμμή R 0 G Mε τα πιο πάνω καταλήγουμε στο ότι α 0 γ jβ jω LC ω 1 u β LC Χ ο 0, R fλ L C Περίπτωση (Ca) Σταθερά διάδοσης (Ppagatin cntant) γ αjβ Γενική ( R jω L)( G jωc ) Χαρακτηριστική αντίσταση (Chaactitic impdanc) R Χ ο R jωl G jωc Χωρίς απώλειες 0 jω LC L j0 C Πίνακας με τα χαρακτηριστικά γραμμής μεταφοράς. 7

8 Παράδειγμα 5.1 Μία γραμμή αέρος έχει χαρακτηριστική αντίσταση 70 Ω και σταθερά φάσης 3 ad/m σε συχνότητα 100 MHz. Να υπολογίσετε την επαγωγή (inductanc) ανά μονάδα μέτρου και την χωρητικότητα (capacitanc) ανά μονάδα μέτρου της γραμμής. (d 11.1 p57) Μια γραμμή αέρος μπορεί να θεωρηθεί γραμμή χωρίς απώλειες αφού σ 0 R 0 G και α 0 L C 0 R0 1 β ω LC R0 1 Διαιρώντας την 1 με την έχουμε β ωc β 3 ή C 68. pf/m και 6 ωr π ( 70) 0 ( ) ( ) L R C nh/m 8

9 Σύνθετη αντίσταση εισόδου-αναλογία στάσιμου κύματος-ισχύς (Input impdanc, tanding wav ati SWR, pw) Aς θεωρήσουμε ότι έχουμε μια γραμμή μεταφοράς μήκους l, που χαρακτηρίζεται από το γ και το όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα. Κοιτάζοντας μέσα από τη γραμμή, η γεννήτρια βλέπει τη γραμμή με το φορτίο ως τη σύνθετη αντίσταση εισόδου in. Σκοπός μας είναι να μπορούμε να υπολογίζουμε αυτή την αντίσταση όπως και την αναλογία στάσιμου κύματος και την ισχύ στη γραμμή. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε τη γραμμή μεταφοράς που επεκτείνεται από το z 0 στη γεννήτρια μέχρι το z l στο φορτίο. Πρώτα χρειαζόμαστε το και το Ι ο. Από τις εξισώσεις ( z ) γ z γ z και I ( z ) γ z γ z 9

10 και με συνθήκες στην είσοδο (input cnditin) το καταλήγουμε στο (z 0), I I(z 0) 1 ( I ) και 1 ( I ) Αν η σύνθετη αντίσταση εισόδου στα τερματικά (tminal) εισόδου είναι in, τότε η τάση εισόδου και το ρεύμα εισόδου Ι ο εύκολα μπορούν να υπολογιστούν απó το πιο πάνω σχήμα in in g g και I in g Τώρα, αν μας δοθούν οι συνθήκες (cnditin) στο φορτίο L (z l), I L I(z l) και τις αντικαταστήσουμε στις εξισώσεις g ( z ) γ z γ z και 10

11 11 z z z I γ γ ) ( τότε παίρνουμε l L L I γ ) ( 1 και l L L I γ ) ( 1 Μετά υπολογίζουμε τη σύνθετη αντίσταση εισόδου in (z)/i (z) σε οποιονδήποτε σημείο της γραμμής. Για παράδειγμα στη γεννήτρια in z I z ) ( ) ( ) ( και αντικαθιστώντας τις εξισώσεις l L L I γ ) ( 1 και l L L I γ ) ( 1 Επίσης ξέροντας ότι l l l l l l l γ γ γ γ γ γ γ ch inh tanh

12 καταλήγουμε στο in L L tanh tanh γ l γ l (με απώλειες) Αν και η πιο πάνω εξίσωση έχει παραχθεί για τη σύνθετη αντίσταση εισόδου στη γεννήτρια, είναι μια γενική εξίσωση για να βρίσκουμε το in σε οποιοδήποτε σημείο της γραμμής. Για μια γραμμή χωρίς απώλειες, η πιο πάνω εξίσωση γίνεται γ jβ, tanh jβl j tan βl και R in L j j L tan tan β l β l (χωρίς απώλειες) δείχνοντας ότι η σύνθετη αντίσταση εισόδου αλλάζει περιοδικά με την απόσταση l από το φορτίο. Η ποσότητα βl, στη πιο πάνω εξίσωση, ονομάζεται ηλεκτρικό μήκος (lctical lngth) της γραμμής και μετριέται σε dg ή adian. Συντελεστής Αντανάκλασης Τάσης Επίσης ορίζουμε το Γ L ως το συντελεστή αντανάκλασης τάσης (vltag flctin cfficint) στο φορτίο. Το Γ L είναι η αναλογία του κύματος τάσης που αντανακλάται προς το εισερχόμενο κύμα στο φορτίο και δίνεται ως Γ L L L 1

13 Συντελεστής Αντανάκλασης Ρεύματος Ο συντελεστής αντανάκλασης ρεύματος (cunt flctin cfficint), σε οποιοδήποτε σημείο στη γραμμή, είναι το αρνητικό του συντελεστή αντανάκλασης τάσης σε αυτό το σημείο. Αναλογία Στάσιμου Κύματος Ακόμα ορίζουμε την αναλογία στάσιμου κύματος (SWR) ως max min I I max min 1 1 Γ Γ L L 13

14 Ένας τρόπος για να δείξουμε την εφαρμογή των πιο πάνω ιδεών, είναι να θεωρήσουμε ότι έχουμε μια γραμμή μεταφοράς χωρίς απώλειες και με χαρακτηριστική αντίσταση 50 Ω. Ακόμα υποθέτουμε ότι η γραμμή τερματίζεται με φορτίο που είναι μια αντίσταση L 100 Ω (πραγματική χωρίς μιγαδικό μέρος) και η τάση στο φορτίο είναι 100 (m) όπως φαίνονται στο πιο κάτω σχήμα. Σημειώστε από το σχήμα ότι οι συνθήκες στη γραμμή επαναλαμβάνονται κάθε μισό μήκος κύματος. Μέση Ισχύ Εισόδου (Avag Input Pw) Η μέση ισχύς εισόδου (avag input pw) σε μια απόσταση z από το φορτίο δίνεται από την εξίσωση P av 1 R[ ( z ) I * ( z )] Τώρα θα μελετήσουμε ειδικές περιπτώσεις όπου η γραμμή είναι ενωμένη με φορτίο L 0, L και L. Αυτές οι ειδικές περιπτώσεις μπορούν να λυθούν από τη γενική περίπτωση πιο πάνω. 14

15 Βραχυκυκλωμένη γραμμή Ζ L 0 (Shtd lin) Σε αυτή τη περίπτωση c in j tan β l L 0 Ακόμα Γ L -1 και (σχήμα πιο κάτω). Γραμμή με ανοιχτό κύκλωμα L (Opn cicuitd lin) Σε αυτή τη περίπτωση c lim in L j tan β l και Γ L 1, Επίσης έχουμε το c c (σχήμα πιο κάτω). 15

16 Προσαρμοσμένες γραμμές Ζ L (Matchd lin) Αυτή είναι η πιο επιθυμητή περίπτωση για πρακτικούς λόγους. Σε αυτή την περίπτωση Ζ in και Γ L 0, 1 Όλο το κύμα μεταφέρεται και δεν υπάρχει αντανάκλαση. Η εισερχόμενη ισχύς απορροφάται τελείως από το φορτίο. Έτσι επιτυγχάνεται μέγιστη μεταφορά ισχύς σε μια γραμμή μεταφοράς με φορτίο. 16

17 Παράδειγμα 5. Μία γραμμή μεταφοράς που λειτουργεί στα ω 10 6 ad/ έχει α 8 db/m, β 1 ad/m, 60 j40 Ω και είναι m. Aν η γραμμή είναι ενωμένη σε μια πηγή των 10 0 ο, g 40 Ω (γεννήτριας) και τερματίζεται με ένα φορτίο των 0 j50 Ω, να υπολογίσετε (α) τη σύνθετη αντίσταση εισόδου (β) το ρεύμα στην αρχή της γραμμής z0 (γ) το ρεύμα στο κέντρο της γραμμής. (d 11.3 p536) (α) Να θυμηθούμε ότι 1Np8.686dB 8 α 0.91 Np/m γ α jβ 0.91 j /m γ l ( 0.91 j) 1.84 j inh x in y tanh ( x jy) j ch x c y ch x c y tanhγ l j L 0 tanh γ l in 0 0 L tanh γ l ( 0 50 j) ( j)( j) ( j) j Ω ( j) ( 0 50 j)( j) g 10 (β) I( z 0) I0 I ma in g j 40 (γ) Για να βρούμε το ρεύμα σε οποιοδήποτε σημείο θέλουμε το 0 και 0. Όμως I( z 0) I ma 0 ini ( ) ( ) I0 ( j)( ) ( ) I0 ( j)( ) l Στο μέσο της γραμμής, γ z 0.91 j Το ρεύμα στο κέντρο είναι j j j j l 0 γz 0 γz I ( z ) j33.69 j j 1 σε μοίρες j

18 l I z j j78.91 j83.61 ( ) ma ma 18

19 Μετατροπέας ενός τετάρτου του κύματος (Quat-Wav tanfm) Για μέγιστη μεταφορά ισχύς, όπως είπαμε και προηγουμένως, πρέπει η γραμμή να είναι προσαρμοσμένη στο φορτίο ( L ) έτσι ώστε να μην υπάρχει αντανάκλαση. Η προσαρμογή επιτυγχάνεται με το να χρησιμοποιούμε μικρότερα κομμάτια των γραμμών μεταφοράς. Όταν έχουμε τότε l λ/4 ή βl (π/λ)(λ/4) π/ in L j j L tan tan π / π / L το οποίο σημαίνει in L έτσι με το να προσθέτουμε μια γραμμή μήκους λ/4, μπορούμε να έχουμε την αγωγιμότητα εισόδου (input admittanc) που αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη αντίσταση. Ακόμα όταν δεν υπάρχει προσαρμογή της γραμμής με το φορτίο, το φορτίο L μπορεί να προσαρμοστεί στη γραμμή με το να βάλουμε, πριν το φορτίο, μιαν άλλη γραμμή μεταφοράς μήκους λ/4 με χαρακτηριστική αντίσταση όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα. 19

20 T λ/4 κομμάτι της γραμμής ονομάζεται μετατροπέας ενός τετάρτου του κύματος (quat-wav tanfm) και χρησιμοποιείται για προσαρμογές γραμμής φορτίου. Το το διαλέγουμε έτσι ώστε ' L Για παράδειγμα αν θέλουμε να προσαρμόσουμε ένα φορτίο 10 Ω σε μια γραμμή μεταφοράς των 75 Ω ο μετατροπέας ενός τετάρτου του κύματος θα έχει χαρακτηριστική αντίσταση ' (75 )(10 ) 95 Ω Το κύριο μειονέκτημα του μετατροπέα είναι η ευαισθησία που έχει στη συχνότητα. 0

21 Κυματοδηγοί (Wavguid) Η γραμμή μεταφοράς χρησιμοποιείται για τη καθοδήγηση ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας από ένα σημείο (γεννήτρια) σε ένα άλλο (φορτίο). Ο κυματοδηγός είναι ακόμα ένα μέσο για να επιτευχθεί ο ίδιος σκοπός. Αν και ο κυματοδηγός διαφέρει από μια γραμμή μεταφοράς μπορούμε να τον πάρουμε ως μια ειδική περίπτωση γραμμής μεταφοράς. Η γραμμή μεταφοράς μπορεί να έχει μόνο εγκάρσια ηλεκτρομαγνητικά κύματα (TEM - Tanv Elctmagntic Wav) όμως ο κυματοδηγός μπορεί να έχει και άλλες πιθανές διαμορφώσεις πεδίων. Επίσης σε συχνότητες μικροκυμάτων (3-300GHz), η γραμμή μεταφοράς γίνεται ανεπαρκής λόγω του επιδερμικού φαινομένου (kin ffct) και απώλειες του διηλεκτρικού μέσου πράγμα που δεν παθαίνει ο κυματοδηγός. Ακόμα μια γραμμή μεταφοράς μπορεί να λειτουργεί από dc (f 0) μέχρι και σε πολύ μεγάλη συχνότητα, ο κυματοδηγός όμως λειτουργεί πάνω από μια συγκεκριμένη συχνότητα που ονομάζεται συχνότητα αποκοπής (cutff fquncy). Ένας κυματοδηγός μπορεί να πάρει οποιαδήποτε μορφή, με ομογενή όμως διατομή. Στο σχήμα πιο κάτω μπορείτε να δείτε κάποιους κοινούς κυματοδηγούς. 1

22 Εγκάρσιο ηλεκτρικό κύμα-εγκάρσιο μαγνητικό κύμα σε Κυματοδηγό (TE-TM Md-Wavguid) Ένα εγκάρσιο ηλεκτρομαγνητικό κύμα (tanv lctmagntic wav, ΤΕΜ) χρειάζεται δύο αγωγούς οι οποίοι είναι απομονωμένοι ο ένας από τον άλλο. Τυπικές διαμρφώσεις φαίνονται πιο κάτω. Αριστερά δύο παράλληλοι αγωγοί οι οποίοι είναι απομονωμένοι ο ένας από τον άλλο. Δεξιά ομοαξονικό καλώδιο το οποίο μπορεί να συγκρατήσει ένα κύμα TEM. Είναι πολύ πιο χρήσιμο αν η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια μεταφέρεται μέσα σε σωληνοειδείς αγωγούς. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε σε ψηλές συχνότητες. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα κυματοδηγό με ορθογώνια διατομή, όπως φαίνεται πιο κάτω και θέλουμε ένα ηλεκτρικό πεδίο που μεταβάλλεται στη κατεύθυνση y. Μπορεί να αποδειχτεί ότι ένα τέτοιο κύμα μπορεί να διαδοθεί στη κατεύθυνση z δεδομένου ότι η πιο κάτω σχέση ικανοποιείται f c 4 a Όπου c είναι η ταχύτητα του φωτός στο μέσο διάδοσης και η παράμετρος (a) φαίνεται στο σχήμα πιο κάτω. Η συχνότητα (f) ονομάζεται συχνότητα αποκοπής (cutff fquncy) του συγκεκριμένου κύματος σε ένα κυματοδηγό ορθογώνιας διατομής.

23 Για συχνότητα ενός ραντάρ που είναι 10 GHz για παράδειγμα, η πιο πάνω εξίσωση μας λέει ότι θέλουμε πλάτος μεγαλύτερο από 15mm. Για ένα φούρνο μικροκυμάτων συχνότητας.45ghz χρειαζόμαστε πλάτος μεγαλύτερο από 43mm. T αντίστοιχο μαγνητικό πεδίο για τη διατομή πιο πάνω θα έχει συνιστώσες στις κατευθύνσεις x και z. Αφού υπάρχει συνιστώσα του Η στη κατεύθυνση της διάδοσης τότε δεν είναι εγκάρσιο ηλεκτρομαγνητικό κύμα (TEM), αλλά είναι εγκάρσιο ηλεκτρικό κύμα (Tanv lctic wav, TE). Υπάρχουν και άλλοι ρυθμοί (md) λειτουργίας. Μπορεί να δημιουργηθεί εγκάρσιος ηλεκτρικός (TE) ρυθμός λειτουργίας που έχει συνιστώσες Ε x και E y. Ακόμα μπορεί να δημιουργηθεί εγκάρσιος μαγνητικός (TΜ) ρυθμός λειτουργίας που έχει συντελεστές Η x και Η y. Γενικά οι ρυθμοί λειτουργίας ταξινομούνται ως TE mn και ΤΜ mn. Ο ρυθμός λειτουργίας που είδαμε πιο πάνω ήταν ΤΕ 10. Oι γενικές συνθήκες για αποκοπή (cut-ff) γίνονται m a n b 4 4 λ Για τη περίπτωση ΤΕ 10 πιο πάνω είναι εύκολο να δείξουμε, από την πιο πάνω εξίσωση, ότι 4 3

24 f c 4 a Ένα παράδειγμα για το ΤΕ ρυθμό λειτουργίας στον ορθογώνιο κυματοδηγό πιο πάνω φαίνεται στο σχήμα πιο κάτω. T ηλεκτρικό πεδίο είναι στη κατεύθυνση y. Η κατεύθυνση διάδοσης είναι η κατεύθυνση του z. Elctic Fild in y a a TE 10 m1 n0 TE 0 m n0 Ηλεκτρικό πεδίο στην κατεύθυνση y. Κατεύθυνση διάδοσης η z. 4

25 Παράδειγμα 5.3 Ένας ορθογώνιος κυματοδηγός με διαστάσεις α.5cm, b 1cm θα λειτουργεί σε συχνότητες κάτω από 15.1GHz. Πόσους ρυθμούς λειτουργίας (md) του ΤΕ και του ΤΜ μπορεί να μεταδώσει αν ο κυματοδηγός έχει μέσα υλικό με σ 0, ε 4ε ο και μ 1? Να υπολογίσετε την συχνότητα αποκοπής για αυτούς τους ρυθμούς λειτουργίας (md). (d 1.1 p610) Η συχνότητα αποκοπής είναι f cmn α.5b ή α.5 1 c c u b με μ ε c a f cmn m n 4 a b m 6.5n ( ) 3 m 6.5 n GHz f cmn < 15.1 G H z u m n a b Θέλουμε Κρατάμε πρώτα σταθερό το m και αυξάνουμε το n μέχρι να φτάσουμε τα 15.1 GHz. TE01 ( m0, n1 ) ( ) TE0 ( m0, n ) f ( ) TE03 ( m0, n3 ) ( ) f c GHz c GHz f c GHz Το μέγιστο είναι για αυτή την περίπτωση Για TE10 ( m1, n0 ) f c10 3 GHz TE0 ( m, n0 ) f c0 6 GHz TE30 ( m3, n0 ) f c30 9 GHz TE40 ( m4, n0 ) f c40 1 GHz TE50 ( m5, n0 ) f c50 15 GHz TE ( m6, n0 ) f GHz 60 c 5

26 Το μέγιστο είναι m5 για αυτή την περίπτωση Άλλες περιπτώσεις είναι TE TM f GHz TE TM f GHz 1 1 TE TM f GHz TE TM f GHz TE TM f GHz 1 1 c c c c c Αυτοί οι ρυθμοί λειτουργίας θα διαδοθούν στον κυματοδηγό, 11 ΤΕ και 4 ΤΜ ρυθμοί. 6

27 Κεραίες (Antnna) Μέχρι τώρα δεν αναρωτηθήκαμε πώς παράγονται τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ας θυμηθούμε ότι το ηλεκτρικό φορτίο είναι η πηγή των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Αν η πηγή αλλάζει με το χρόνο (tim-vaying) τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα διαδίδονται μακριά από τη πηγή και έτσι έχουμε ακτινοβολία. Την ακτινοβολία μπορούμε να τη σκεφτούμε ως τη διαδικασία μεταφοράς ενέργειας και επιτυγχάνεται με τη βοήθεια αγώγιμων ή διηλεκτρικών κατασκευασμάτων που ονομάζονται κεραίες. Θεωρητικά, οποιονδήποτε κατασκεύασμα μπορεί να ακτινοβολεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα αλλά δεν είναι όλα τα κατασκευάσματα αποτελεσματικοί ακτινοβόλοι ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Μπορούμε ακόμα να δούμε τη κεραία σαν μετατροπέα, που χρησιμοποιείτε για ταίριασμα της γραμμής μεταφοράς ή του κυματοδηγού με το περιβάλλον ή το αντίθετο. Το πιο κάτω σχήμα δείχνει πως χρησιμοποιείτε μια κεραία για να κάνει το ταίριασμα μιας κεραίας ή κυματοδηγού και του μέσου. H κεραία χρησιμοποιείτε για δύο κύριους λόγους: αποδοτική ακτινοβολία και ταίριασμα αντιστάσεων κυμάτων έτσι ώστε να μειωθεί η αντανάκλαση. Η κεραία χρησιμοποιεί τάση και ρεύμα από τη γραμμή μεταφοράς για να φέρει ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα στο μέσο. Η κεραία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για διαβίβαση αλλά και για λήψη ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας. Τυπικές κεραίες φαίνονται στο πιο κάτω σχήμα. 7

28 T φαινόμενο της ακτινοβολίας είναι κάπως περίπλοκο, για αυτό σκόπιμα δεν το μελετήσαμε πιο νωρίς. Δεν θα μπούμε σε βάθος στη θεωρία των κεραιών. Θα περιοριστούμε στους βασικούς τύπους κεραιών όπως είναι το δίπολο Htzian, το δίπολο μισού κύματος (half-wav dipl), το μονόπολο ενός τετάρτου κύματος (th quat wav mnpl) και το μικρό βρόχος (mall lp). Για κάθε ένα από αυτούς τους τύπους θα καθορίσουμε τα πεδία ακτινοβολίας κάνοντας τα ακόλουθα βήματα: 8

29 1. Διαλέγουμε το κατάλληλο σύστημα συντεταγμένων και καθορίζουμε το μαγνητικό διανυσματικό δυναμικό Α.. Βρίσκουμε το Η από την Β μη A. E 3. Καθορίζουμε το Ε από την H ε ή E η H ak t θεωρώντας ότι έχουμε μέσο χωρίς απώλειες. 4. Βρίσκουμε το μακρινό πεδίο (fa fild) και καθορίζουμε τη μέση ισχύ (tim-avag pw) που ακτινοβολεί χρησιμοποιώντας.ds 1 * P ad av όπου av R( E H ) 9

30 Δίπολο Htzian (Htzian dipl) Mε δίπολο Htzian εννοούμε ένα απειροελάχιστο στοιχείο ρεύματος Ι dl. Αν και τέτοιο στοιχείο ρεύματος δεν υπάρχει στη πραγματική ζωή, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως βάση από την οποία το πεδίο μιας πρακτικής κεραίας μπορεί να υπολογιστεί με ολοκλήρωμα. Ας θεωρήσουμε ότι έχουμε το δίπολο Htzian όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα. Q jωt I jωt Iδl jωt θ A z θ - j t Sht Dipl Magntic Fild y φ x Sphical Cdinat 30

31 Θεωρούμε ότι βρίσκεται στο σημείο αναφοράς του συστήματος συντεταγμένων και ότι έχει ομοιόμορφο ρεύμα, I I cωt Ακόμα έχουμε την εξίσωση για το μαγνητικό διανυσματικό δυναμικό Α στο σημείο Ρ που είναι A μ[ι] dl 4π a z όπου [Ι] είναι το ρεύμα που δίνεται από [ I] u j ωtβ [ I ] ( I cω t I c( ωt β) R όπου β ω/u π/λ και u 1 με Αυτό το ρεύμα λέγεται καθυστερημένο(tadd) στο σημείο Ρ γιατί υπάρχει μια καθυστέρηση διάδοσης /u από το Ο στο Ρ. Αντικαθιστώντας την εξίσωση [ I] στην εξίσωση u j ωtβ [ I ] ( I cω t I c( ωt β) R A μ[ι] dl 4π a z μπορούμε να γράψουμε το Α σε μορφή φάσορα (pha fm) που είναι 31

32 A z μι dl 4 π jβ Μετατρέποντας το πιο πάνω διάνυσμα από καρτεσιανές σε σφαιρικές συντεταγμένες καταλήγουμε A ( A, Aθ, Aφ ) όπου A cθ, A inθ, 0 A z θ A z A φ Όμως Β μη A έτσι βρίσκουμε το Η από H φ I dl jβ inθ 4π 1 jβ H 0 H, θ Βρίσκουμε το πεδίο Ε χρησιμοποιώντας το και έτσι E H ε t E ni dl 1 cθ π j β 3 jβ, E E φ 0 όπου ni dl jβ inθ 4π 1 j β θ 3 β η ωε μ ε jβ, Κοντινό και Μακρινό Πεδίο (Na and Fa Fild) Πιο συγκεκριμένα ορίζουμε το όριο μεταξύ το κοντινού πεδίου (na fild) με του μακρινού (fa-fild) με τη τιμή του που δίνεται από 3

33 d λ όπου d είναι η πιο μεγάλη διάσταση της κεραίας. Αν παρατηρήσουμε τις εξισώσεις των πεδίων πιο πάνω βλέπουμε ότι έχουμε 3 όρους που μεταβάλλονται με 1/, 1/, 1/. 3 O όρος 1/ ονομάζεται το ηλεκτροστατικό πεδίο αφού αντιστοιχεί στο πεδίο ενός ηλεκτρικού δίπολου. Αυτός ο όρος επηρεάζει περισσότερο από τους άλλους σε περιοχές πολύ κοντά στο δίπολο Htzian. Ο όρος 1/ ονομάζεται επαγωγικό πεδίο (inductiv fild) και βγαίνει από το νόμο του Bit-Savat. Αυτός ο όρος επηρεάζει περισσότερο από τους άλλους σε κοντινά πεδία (na fild). Όπως βλέπουμε πιο πάνω στο μακρινό πεδίο έχουμε μόνο τη λύση που αντιστοιχεί στο ρεύμα μετατόπισης και έτσι έχουμε τη χαρακτηριστική σύνθετη αντίσταση του υλικού Eθ μ 1 / η ( ) Hφ ε η οποία είναι 377 Ω για τον ελεύθερο χώρο. Έτσι φαίνεται καθαρά ότι η διάδοση στο μακρινό πεδίο είναι πολύ παρόμοια με τη διάδοση κυμάτων στον ελεύθερο χώρο. O όρος 1/ ονομάζεται το μακρινό πεδίο (fa fild) επειδή είναι ο μόνος όρος που μένει σε μακρινή απόσταση από το στοιχείο του ρεύματος. Εδώ εμείς ενδιαφερόμαστε για τις μακρινές αποστάσεις (fa fild) και έτσι τους άλλους δύο όρους μπορούμε να τους αγνοήσουμε. Έτσι σε μακρινό πεδίο (fa fild) και H φ jβi dl 4π in θ jβ E η θ Hφ 33

34 H Hθ E Eφ 0 Μέση Πυκνότητα Ισχύς και Αντίσταση Ακτινοβολίας Η μέση πυκνότητα της ισχύς (tim-avag pw dnity) δίνεται από av 1 R( E H * ) 1 R( E θ H * φ α ) 1 η H φ a Χρησιμοποιώντας τις πιο πάνω εξισώσεις μπορούμε να βρούμε τη μέση ακτινοβολούμενη ισχύ (tim-avag adiatd pw) P ad av π π π Ιο nβ dl Ιο nβ dl 3. ds in θ inθdθdφ π in θdθ 3π 3π φ 0θ 0 0 Όμως και π π 3 c θ 3 3 π in θd θ (1 c θ ) d( cθ ) cθ β 4π / λ Έτσι το P ad γίνεται P ad I πη dl 3 λ Αν το μέσο της διάδοσης είναι ο ελεύθερος χώρος τότε και η 10π 34

35 P ad dl 40π λ I Αυτή η ισχύς είναι ισοδύναμη με την ισχύ που καταναλώθηκε από την αντίσταση R ad με ρεύμα I δηλαδή P ad 1 I Rad και R ad dl 80π λ Αυτή η αντίσταση, R ad, είναι χαρακτηριστικό του δίπολου Htzian και ονομάζεται αντίσταση ακτινοβολίας (adiatin itanc). Nα σημειώσουμε ότι για το δίπολο Htzian θεωρήσαμε ότι είναι απειροελάχιστο. Έτσι η αντίσταση ακτινοβολίας του είναι πολύ μικρή και για αυτό είναι δύσκολο να το ταιριάσουμε με πραγματική γραμμή μεταφοράς. Εντούτοις η ανάλυση που κάναμε θα χρησιμοποιηθεί σαν σωστή προσέγγιση για μια κεραία με dl λ / 10. Μια πιο πρακτική και πιθανόν πιο σημαντική κεραία είναι το δίπολο μισού κύματος (half-wav dipl) που θα δούμε παρακάτω. Δίπολο μισού κύματος (Half-wav dipl) Το δίπολο μισού κύματος παίρνει το όνομά του από το γεγονός ότι έχει μήκος το μισό του μήκους κύματος (l λ/). Όπως φαίνεται και στο πιο κάτω σχήμα, αποτελείται από λεπτό καλώδιο του οποίου βάζουμε τάση στη μέση του και αυτή η τάση είναι ενωμένη με γραμμή μεταφοράς. 35

36 T πεδίο λόγω του δίπολου μπορεί να βρεθεί εύκολα αν θεωρήσουμε ότι αποτελείται από μια σειρά με δίπολα Htzian. Το μαγνητικό διανυσματικό δυναμικό στο σημείο Ρ, λόγω ενός διαφορικού μήκους dl του δίπολου που έχει ρεύμα I I c βz είναι da z μi c βzdz ' 4π ' jβ Να προσέξουμε ότι έχουμε θεωρήσει ότι το ρεύμα που έχουμε είναι ημιτονοειδές και αυτό είναι υπόθεση που γίνεται συχνά στη θεωρία κεραιών. Αν το >> l, τότε ' ' z cθ ή z cθ έτσι μπορούμε να υποθέσουμε ότι το και '. Με τα πιο πάνω συνεχίζουμε 36

37 A z μi 4π λ / 4 λ / 4 jβ ( z cθ ) c βzdz μi 4π λ / 4 jβ λ / 4 jβz cθ c βzdz ' Στη προηγούμενη εξίσωση χρησιμοποιήσαμε το για τον ' παρονομαστή και για τη φάση χρησιμοποιήσαμε το z cθ αφού η ' διαφορά του β και του β είναι σημαντική. Λύνοντας το πιο πάνω ολοκλήρωμα καταλήγουμε στο A z μi jβ 4π jβz cθ ( jβ cθ c βz β in βz) β c θ β λ / 4 λ / 4 Αφού β π/λ, jx jx c θ 1 in θ και c x η πιο πάνω εξίσωση γίνεται A z jβ π μi c cθ πβ in θ Χρησιμοποιώντας τα πιο πάνω και τις εξισώσεις μ H A και H jω ε E B μπορούμε να βρούμε το μαγνητικό και ηλεκτρικό πεδίο σε μακρινό πεδίο 3 (αγνοώντας τους παράγοντες 1/,1/ ) που είναι H φ ji jβ π c cθ π inθ 37

38 Ε η θ H φ Μπορούμε ακόμα να βρούμε τη πυκνότητα μέσης ισχύς (tim-avag pw dnity) που είναι av 1 π ηi c cθ a 8π in θ η H φ a Η μέση ισχύς που ακτινοβολείται (tim-avag pw) είναι P ad av.ds π π φ 0θ 0 π ni c cθ 8π in θ inθdθdφ 30Ι π ο 0 όπου η 10π θεωρώντας το μέσο είναι ελεύθερος χώρος. Για να λύσουμε το ολοκλήρωμα πιο πάνω, ξέρουμε ότι έτσι π / 0 c π cθ d θ inθ π π / c c π cθ dθ inθ π cθ dθ inθ 38

39 P ad 60Ι π / ο 0 c π cθ dθ inθ αλλάζοντας τους μεταβλητούς με u cθ P ad π π 1 c u 1 c u Ι 30 ο du du 1 u 1 u 0 0 Αντικαθιστώντας 1uv στο πρώτο ολοκλήρωμα και 1-uv στο δεύτερο P ad π in v Ι 30 ο dv v 0 Αλλάζοντας μεταβλητούς με w πv καταλήγουμε P ad π π c w w w w 15Ιο dw 15Ιο... dw w 0 0! 4! 6! 39

40 αφού c w 1 w! 4 w 4! 6 w 6!... Ολοκληρώνοντας κάθε όρο ξεχωριστά και βάζοντας τα όρια καταλήγουμε Pad 36.56I Η αντίσταση ακτινοβολίας για το δίπολο μισού κύματος είναι R ad Pad 73Ω I Βλέπουμε τη διαφορά αντίστασης της ακτινοβολίας για το δίπολο Htzian και για το δίπολο μισού κύματος. Για αυτό το λόγο το δίπολο μισού κύματος είναι ικανό στο να παραδίδει μεγαλύτερες ποσότητες ενέργειας από το δίπολο Htzian. Η συνολική αντίσταση εισόδου (input impdanc) in μιας κεραίας είναι η αντίσταση στα τερματικά της εισόδου που δίνεται από R in in jx in όπου R in R ad για κεραία χωρίς απώλειες. Η τιμή του ύλη ο τρόπος που το βρίσκουμε). X in είναι 4.5Ω και (δεν είναι στην Έτσι in 73 j4. 5Ω για ένα δίπολο μήκους l λ/. Το X in μειώνεται απότομα όταν το δίπολο μειωθεί πολύ λίγο. Έτσι, πρακτικά, ένα δίπολο λ/ είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε το X in 0 και το in 73Ω. Ακόμα αυτή η τιμή είναι εύκολο να ταιριαστεί με γραμμή μεταφοράς. 40

41 Κεραία μονόπολο ενός τετάρτου κύματος (Quat-wav mnpl antnna) Βασικά, η κεραία μονόπολο ενός τετάρτου κύματος αποτελείται από μισή κεραία δίπολου μισού κύματος σε ένα αγώγιμο εδάφους όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα. Ανταλλάζουμε το άπειρο, αγώγιμο έδαφος με το είδωλο του μονοπόλου. Το πεδίο που παράγεται στη περιοχή πάνω από το έδαφος λόγω του λ/4 μονοπόλου με το είδωλο (imag) του, είναι το ίδιο με το πεδίο που παράγεται λόγω του λ/ δίπολου. Η διαφορά είναι ότι το μονόπολο ακτινοβολεί μόνο τη μισή ισχύ που ακτινοβολεί το δίπολο με το ίδιο ρεύμα. Έτσι για ένα λ/4 μονόπολο Pad 18.8I Pad R ad 36. 5Ω I Με την ίδια διαδικασία με πριν καταλήγουμε ότι η αντίσταση εισόδου του λ/4 μονοπόλου είναι in 36.5 j1. 5Ω 41

42 Κεραία μικρού βρόχου (Small lp antnna) H κεραία μικρού βρόγχου είναι πολύ σημαντική για πρακτικούς λόγους. Χρησιμοποιείται ως ραδιογωνιόμετρο (dictinal find) στην ανίχνευση ακτινοβολίας και ως κεραία τηλεόρασης για πολύ μεγάλες συχνότητες. Το ότι ονομάζεται μικρή είναι γιατί οι διαστάσεις του βρόγχου είναι πολύ πιο μικρές από το λ. Ας θεωρήσουμε ότι έχουμε ένα νηματώδη (filamntay) μικρό κυκλικό βρόγχο με ακτίνα ρ και με ομοιόμορφο ρεύμα ο Ι ο cωt να το διαρρέει όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα. Ο βρόγχος μπορεί να θεωρηθεί ως στοιχειώδες μαγνητικό δίπολο. Το μαγνητικό διανυσματικό δυναμικό στο σημείο Ρ λόγω του βρόγχου είναι όπου μ[ I] dl A ' 4π L 4

43 43 ] R[ ) c( ] [ ) ( ' ' t j I t I I β ω β ω Με τα πιο πάνω καταλήγουμε στη μορφή φάσορα του Α που είναι Ι L j dl A ' ' 4 β ο π μ Η λύση αυτού του ολοκληρώματος χρειάζεται μεγάλη διαδικασία. Μπορεί να αποδειχτεί ότι για ένα μικρό βρόγχο ( ο ρ << λ), το ' μπορεί να αντικατασταθεί από το, στο παρονομαστή και ότι το A έχει μόνο συνιστώσα φ που δίνεται από θ β π μ β ο φ in ) (1 4 j j S A Ι όπου Nπρ ο S για ένα βρόγχο με Ν περιστροφές. Χρησιμοποιώντας τα πιο πάνω και τις εξισώσεις A H B μ και E H ε jω μπορούμε να βρούμε το μαγνητικό και ηλεκτρικό πεδίο που είναι j j S j E β ο φ β θ π ωμ Ι 1 in 4 j j n S j H β ο β θ π ωμ Ι 3 1 c

44 H θ jωμιο S inθ 4πn jβ 1 j β 3 jβ E θ Ηφ E 0 Σε μακρινό πεδίο(fa fild), μόνο ο όρος 1/ μένει όπου καταλήγουμε στην εξίσωση E φ 10π Ιο S inθ λ jβ H θ Eφ η και E θ Ηφ Η E 0 όπου η 10π για ελεύθερο χώρο έχει θεωρηθεί. Ακόμα η αντίσταση ακτινοβολίας για μια μικρή κεραία βρόγχου είναι 30 R ad 4 π S 4 λ 44

45 Παράδειγμα 5.4 Χρειαζόμαστε ένα μαγνητικό πεδίο έντασης 5 μα/m σε ένα σημείο στο θ π/, km από μίαν κεραία στον αέρα. Χωρίς να λάβετε υπόψη τις ωμικές απώλειες, πόση πρέπει να είναι η ισχύς που θα μεταδίδει η κεραία αν (α) είναι ένα Htzian δίπολο μήκους λ/5? (β) είναι μισού κύματος (half-wav) δίπολο? (γ) είναι ένα τέταρτο κύματος (quat-wav) μονόπολο? (δ) είναι μια κεραία με βρόγχου 10 περιστροφών με ακτίνα ρ ο λ/0? (d 13.1 p656) 0 in (α) H I β dl θ Φ 4π όπου λ π λ π dl 5 ή β dl λ 5 5 π I0 () I ή I A 4π ( ) dl 40π ( 0.5) Pad 40π I 158 mw λ ( 5) π I0 c cθ 6 I0 () 1 (β) H Φ 5 10 ή I 3 π inθ π ( 0 0 π ma 10 )() ( 0 ) 10 Pad I Rad π ( 73 ) 144 mw (γ) 7 mw το μισό του πιο πάνω I 0 0 π ma π I0 S (δ) in H ϑ θ για μια στροφή S πρ 0, για Ν στροφές S Nπρ0 λ 6 πi0 ( 10π) ρ I ma 10 λ R P ad ad ( ) π S 6 ρ0 6 1 π π 4 30 N λ Ω λ ( ) 10 I Rad ( 19.3 ) 158 mw 45

46 Χαρακτηριστικά κεραιών (Antnna chaactitic) Έχοντας μελετήσει τους βασικούς τύπους κεραιών, τώρα θα δούμε μερικά σημαντικά χαρακτηριστικά μιας κεραίας που θα τη θεωρήσουμε ως ακτινοβόλο της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας. Αυτά τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν: (α) περίγραμμα κεραίας (antnna pattn), (β) ένταση ακτινοβολίας, (γ) κατευθυντικό κέρδος (dictiv gain), (δ) κέρδος ισχύς (pw gain). Περίγραμμα κεραίας (Antnna pattn Radiatin Pattn) Ένα περίγραμμα κεραίας ή περίγραμμα ακτινοβολίας είναι μια τρισδιάστατη γραφική παράσταση της ακτινοβολίας σε μακρινό πεδίο. Όταν το πλάτος συγκεκριμένης συνιστώσας του πεδίου Ε σχεδιαστεί (plttd), ονομάζεται περίγραμμα πεδίου (fild pattn) ή περίγραμμα τάσης (vltag pattn). Όταν σχεδιασθεί το τετράγωνο του Ε τότε ονομάζεται περίγραμμα ισχύς (pw pattn). Η τρισδιάστατη γραφική παράσταση ενός περιγράμματος κεραίας αποφεύγεται με το να σχεδιασθεί ξεχωριστά το κανονικοποιημένο (nmalizd) E σε σχέση με το θ για σταθερό φ (αυτό ονομάζεται περίγραμμα πεδίου Ε) και το κανονικοποιημένο π/ (αυτό ονομάζεται περίγραμμα πεδίου Η). E σε σχέση με το φ για θ Για το δίπολο Htzian, για παράδειγμα, το κανονικοποιημένο βρίσκουμε από τις εξισώσεις E το H φ ji β dl 4 π in θ jβ και E θ η H φ που είναι f ( θ ) in θ 46

47 το οποίο είναι ανεξάρτητο από το φ. Από την εξίσωση f ( θ ) in θ μπορούμε να βρούμε το περίγραμμα πεδίου Ε (Ε-plan pattn) ως τη γραφική παράσταση του f(θ) και με το θ να κυμαίνεται από το 0 ο στους Το αποτέλεσμα φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα. Για το περίγραμμα πεδίου Η (H-plan pattn), βάζουμε το θ π/ έτσι ώστε f(θ) 1 το οποίο είναι ένας κύκλος με ακτίνα 1 όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα. 47

48 Όταν ενώσουμε αυτές τις δύο γραφικές παραστάσεις, έχουμε ένα τρισδιάστατο σχεδιάγραμμα πεδίου (fild pattn) όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα. Η γραφική παράσταση της μέσης ισχύς-χρόνου, av av, για μια σταθερή απόσταση είναι το περίγραμμα ισχύς (pw pattn) για τη κεραία. Το βρίσκουμε με το να σχεδιάσουμε ξεχωριστά το av σε σχέση με το θ για σταθερό φ και το σε σχέση με το φ για σταθερό θ. av Για το δίπολο Htzian, το κανονικοποιημένο περίγραμμα ισχύς μπορεί να αποδειχτεί ότι είναι f ( θ ) in θ το οποίο φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα. 48

49 Ένταση ακτινοβολίας (Radiatin intnity) Η ένταση ακτινοβολίας μιας κεραίας ορίζεται ως U ( θ, φ ) av Από αυτή την εξίσωση η συνολική μέση ισχύς (ttal avag pw) που ακτινοβολείται μπορεί να εκφραστεί ως P ad av ds av in θ d θ d φ U ( θ, φ )in θdθdφ π φ 0θ 0 π U ( θ, φ ) dω όπου dω inθ dθ dφ είναι η διαφορική στερεά γωνία (diffntial lid angl) και μετριέται σε tadian(). Έτσι η ένταση της ακτινοβολίας μετριέται σε watt/tadian(w/). H μέση τιμή του U(θ,φ) είναι η συνολική ισχύς που ακτινοβολίθηκε δια 4π, που είναι 49

50 U av Pad 4π Κατευθυντικό Κέρδος (Dictiv Gain) Συχνά ενδιαφερόμαστε για παραμέτρους που μετρούνται όπως είναι το κέρδος και η κατευθυντικότητα. Το κατευθυντικό κέρδος (dictiv gain) G d (θ,φ) μιας κεραίας, είναι μέτρο της περιεχτικότητας της ακτινοβολούμενης ισχύς σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση (θ,φ). Μπορούμε να το πάρουμε ως την ικανότητα τις κεραίας να ακτινοβολεί ενέργεια ευθέως σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Συνήθως λέμε ότι είναι η αναλογία της έντασης της ακτινοβολίας, σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση (θ,φ), προς τη μέση ένταση ακτινοβολίας και γράφεται ως G d U ( θ, φ ) ( θ, φ ) U av 4πU ( θ, φ ) P ad Ακόμα μπορούμε να πούμε ότι av G 4π d P ad Το κατευθυντικό κέρδος G d (θ,φ) εξαρτάται από το περίγραμμα της κεραίας. Για το δίπολο Htzian (όπως και το λ/ δίπολο και το λ/4 μονόπολο), παρατηρούμε από το προηγούμενο σχήμα ότι το av είναι μέγιστο στο θ π/ και ελάχιστο (μηδέν) στο θ 0 ή π. Έτσι το δίπολο Htzian ακτινοβολεί ενέργεια σε μια κατεύθυνση ολόπλευρα στο μήκος του. Για μία ισοτροπική κεραία (κεραία που ακτινοβολεί ισοδύναμα σε όλες τις κατευθύνσεις), το G d 1. Όμως μια τέτοια κεραία δεν υπάρχει στη πραγματικότητα. Η κατευθυντικότητα D μιας κεραίας ορίζεται ως η αναλογία της μέγιστης έντασης ακτινοβολίας προς τη μέση ένταση ακτινοβολίας. Προφανώς, το D, είναι το μέγιστο G d έτσι 50

51 U max D Gd, max U ή av D 4πU P ad max Για μια ισοτροπική κεραία το D 1. Για ένα δίπολο Htzian, Για το δίπολο λ/, G ( θ, φ ) 1.5 in θ, D 1.5 d όπου G ( θ, φ ) n πr ad f ( θ ) d, D 1.64 η 10π, R ad 73Ω, και f ( π c c θ θ ) in θ Περίγραμμα πεδίου αντένας λ/ 51

52 Κέρδος ισχύς (Pw gain) O ορισμός που δώσαμε για την κατευθυντικότητα δεν περιλαμβάνει τις ωμικές απώλειες ισχύς Ρ l της κεραίας. Η Ρ l είναι λόγω του ότι η κεραία αποτελείται από αγωγούς και έχει συγκεκριμένη αγωγιμότητα. Όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα, αν το Ρ in είναι η συνολική εισερχόμενη ισχύς στη κεραία, 1 P in Pl Pad I in ( Rl R όπου Ι in είναι το ρεύμα στα τερματικά στην είσοδο και το R l είναι η απώλειες ή η ωμική αντίσταση της κεραίας. Με άλλα λόγια η Ρ in είναι η ισχύς που λαμβάνει η κεραία και το Ρ ad έιναι η ισχύς που ακτινοβολεί. Η διαφορά τους είναι η Ρ l όπου είναι η ισχύς που χάνεται στη κεραία. ad ) Ορίζουμε το κέρδος ισχύς G p (θ,φ) της κεραίας ως G p ( θ, φ ) 4πU ( θ, φ ) P in Η αναλογία του κέρδους ισχύς σε οποιαδήποτε καθορισμένη κατεύθυνση προς το κατευθυντικό κέρδος σε αυτή την κατεύθυνση ονομάζεται 5

53 αποτελεσματικότητα ακτινοβολίας (adiatin fficincy) n της κεραίας, η οποία γράφεται ως G n P p ad Gd P ή in n P P ad in R Rad ad R l Για πολλές κεραίες το n είναι κοντά στο 100% έτσι ώστε G p G d. Συνηθίζεται να εκφράζουμε την κατευθυντικότητα και το κέρδος σε dcibl(db). Έτσι D(dB) 10 lg 10 D, G(dB) 10 lg 10 G Πρέπει να αναφερθεί ότι τα περιγράμματα ακτινοβολίας των κεραιών συνήθως μετρούνται σε μακρινή απόσταση από τη κεραία, για παράδειγμα d min, min όπου d είναι η μεγαλύτερη διάσταση της κεραίας. Παράδειγμα 5.5 Να δείξετε ότι το κατευθυντικό κέρδος του δίπολου Htzian είναι λ G d (θ,φ) 1.5 in θ και του δίπολου μισού κύματος (half-wav dipl) είναι π c c θ ( θ, φ ) 1.64 in θ G d. (d 13.3 p665) G d ( θφ, ) 4π f f ( ϑ ) ( ϑ ) d Ω (α) Για το Htzian δίπολο 53

54 G d 4π in ϑ 4π in ϑ ( θ, φ) 1.5in π π 4 3 in ϑdϑdϕ π 3 ϕ 0ϑ 0 ϑ (β) Για το δίπολο λ G d ( θφ, ) π π ϕ 0ϑ 0 4 c c π c π ϑ in ϑ π cϑ dϑdϕ inϑ Το ολοκλήρωμα στον παρονομαστή δίνει π ( 1.188) G d π π 4π c cϑ c c 1 ϑ ( θφ, ) 1.64 in ϑ π in ϑ ( ) 54

55 Παράδειγμα 5.6 Να βρείτε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε μια απόσταση 10km από μια κεραία που έχει κατευθυντικό κέρδος 5 db και ακτινοβολεί συνολική ισχύ 0 kw. (d 13.4 p666) 5 Gd ( db) 10lg10 Gd Gd av Pad όμως 4π 0.5 ή 0.5 lg G G av 10 E d S η d E S 3 ( )( ) 3 π ( ) ηgp 10π d ad π E S /m 55

56 Παράδειγμα 5.7 Η ένταση ακτινοβολίας μιας συγκεκριμένης κεραίας είναι 3 in θ in φ,0 θ π,0 φ π U ( θ, φ ). 0, lwh Να βρείτε την κατευθυντικότητα της κεραίας. (d 13.5 p667) U D U max av U max U av 1 Pad Ud 4π Ω 4π π π π π inθ in φinθdθdφ in θdθ in φdφ 4π π ϕ 0ϑ 0 ϑ 0 ϕ 0 π π inθ c φ ( 1 cθ) dθ ( 1 c φ) inφdφ θ cφ π π 3 ϑ 0 ϕ 0 ϑ 0 ϕ 0 π π inθ c φ ( 1 c θ) dθ ( 1 c φ) d( cφ) θ cφ π π 3 ϑ 0 ϕ 0 ϑ 0 ϕ 0 π π π π 1 π 4 1 π 3 3 D

57 Σειρές από κεραίες (Antnna Aay) Σε πολλές πρακτικές εφαρμογές χρειάζεται να σχεδιαστεί η κεραία έτσι ώστε σε κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις να ακτινοβολείται περισσότερη ενέργεια και σε κάποιες λιγότερη. Αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να επιτευχθεί με μόνο μία κεραία. Χρησιμοποιείται μια σειρά κεραιών (antnna lmnt) για να πετύχουμε μεγαλύτερη κατευθυντικότητα. Mια σειρά κεραιών (antnna lmnt) είναι μια ομάδα στοιχείων που ακτινοβολούν και είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να έχουν κάποια χαρακτηριστικά ακτινοβολίας. Είναι πρακτικό και πιο βολικό να χρησιμοποιούμε τα ίδια στοιχεία στη σειρά αλλά δεν είναι αναγκαίο. Θα μελετήσουμε την απλή περίπτωση της σειράς με μόνο δύο στοιχεία και θα το επεκτείνουμε στη πιο περίπλοκη περίπτωση της σειράς με N στοιχεία. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια κεραία που περιέχει δύο δίπολα Htzian τοποθετημένα στον ελεύθερο χώρο στη κατεύθυνση του άξονα z αλλά προσανατολισμένα παράλληλα με τον άξονα x όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα. Θεωρούμε ότι το δίπολο στο σημείο (0, 0, d/) έχει ρεύμα Ι 1 Ι ο α ο και το δίπολο στο σημείο (0,0,- d/) έχει ρεύμα Ι I 0 ο, όπου α είναι η διαφορά φάσης μεταξύ των δύο ρευμάτων. Αλλάζοντας την απόσταση d και τη διαφορά φάσης α, τα πεδία από τη σειρά μπορούν να παρεμβαίνουν το ένα στο άλλο έτσι ώστε να προστείθονται σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις και να αφαιρούνται (να μηδενίζονται) σε άλλες. Το ολικό ηλεκτρικό πεδίο σε ένα 57

58 σημείο Ρ είναι η διανυσματική πρόσθεση των πεδίων λόγω των ατομικών στοιχείων. Αν το Ρ είναι σε μακρινή περιοχή (fa fild zn) βρίσκουμε το ολικό ηλεκτρικό πεδίο στο Ρ ως Ε Ε 1 Ε jβ 1 jβ jnβi dl ja c θ1 aθ 1 c θ aθ 4π 1 Αφού το Ρ είναι μακριά από τη σειρά το θ1 θ θ και α θ 1 α θ α θ. Για το μήκος κύματος μπορούμε να πούμε ότι d 1 και για τη φάση χρησιμοποιούμε τις 1 c θ και d c θ. Με τα πιο πάνω μπορούμε να δείξουμε ότι το συνολικό πεδίο μιας σειράς είναι ίσο με το πεδίο ενός στοιχείου που βρίσκεται στο σημείο αναφοράς πολλαπλασιασμένο με ένα παράγοντα σειράς (aay fact) που δίνεται από AF 1 c ( β d c θ a) ja / Ας επεκτείνουμε τώρα το αποτέλεσμα της σειράς με δύο στοιχεία στη γενική περίπτωση με Ν στοιχεία όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα. 58

59 Θεωρούμε ότι η σειρά είναι γραμμική και τα στοιχεία βρίσκονται στη κατεύθυνση του άξονα z. Επίσης θεωρούμε ότι η σειρά είναι ομοιόμορφη έτσι ώστε κάθε στοιχείο έχει το ίδιο ρεύμα με αυξανόμενη φάση α, δηλαδή Ι 1 I 0, Ι I α, Ι 3 I α,.... Κυρίως ενδιαφερόμαστε στο να βρούμε το παράγοντα της σειράς αφού το πεδίο σε μακρινή (fa fild) απόσταση μπορούμε να το βρούμε εύκολα με το παράγοντα σειράς. Ο παράγοντας σειράς είναι η πρόσθεση της συνεισφοράς όλων των στοιχείων έτσι AF 1... jψ j ψ j( Ν1) ψ όπου ψ βdc θ α και β π/λ Η δεξιά πλευρά της πιο πάνω εξίσωσης είναι γεωμετρική σειρά έτσι μπορούμε να γράψουμε AF jnψ jψ 1 1 jnψ / jψ / jnψ / jψ / jnψ / jψ / 59

60 ( 1) j N ψ / in( Nψ / ) in( ψ / ) j( 1) ψ / Ο παράγοντας N μπορεί να αποφευχθεί αν η σειρά έχει κέντρο το σημείο αναφοράς έτσι Α F in( Nψ / ) in( ψ / ) ψ βd c θ α Βλέπουμε τέλος ότι ο παράγοντας σειράς μειώνει το πεδίο σε ορισμένες κατευθύνσεις. Πιο κάτω φαίνεται η επίδραση μιας σειράς αντένων με στοιχεία με μια απόσταση λ/ μεταξύ τους. 60

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρική Ενέργεια Σημαντικές ιδιότητες: Μετατροπή από/προς προς άλλες μορφές ενέργειας Μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις με μικρές απώλειες Σημαντικότερες εφαρμογές: Θέρμανση μέσου διάδοσης Μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα Χαμηλοδιαβατά φίλτρα:

Σχήμα Χαμηλοδιαβατά φίλτρα: ΦΙΛΤΡΑ 6.. ΦΙΛΤΡΑ Το φίλτρο είναι ένα σύστημα του οποίου η απόκριση συχνότητας παίρνει σημαντικές τιμές μόνο για συγκεκριμένες ζώνες του άξονα συχνοτήτων. Στο Σχήμα 6.6 δείχνουμε την απόκριση συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Οποτε ακούτε ραδιόφωνο, βλέπετε τηλεόραση, στέλνετε SMS χρησιµοποιείτε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ). Η ΗΜΑ ταξιδεύει µε

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Α Α1. Για τις ημιτελείς προτάσεις Α1.1 και Α1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Π. Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαμίας Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Ηλεκτρονικής Εργασία Κεραίες

Τ.Ε.Ι Λαμίας Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Ηλεκτρονικής Εργασία Κεραίες Τ.Ε.Ι Λαμίας Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Ηλεκτρονικής Εργασία Κεραίες Μπαρμπάκος Δημήτριος Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Κεραίες 2.1. Κεραία Yagi-Uda 2.2. Δίπολο 2.3. Μονόπολο 2.4. Λογαριθμική κεραία 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Σκοπός Στο δεύτερο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος και της ηλεκτρικής τάσης,θα μελετηθεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και θα εισαχθεί η έννοια της αντίστασης.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΗΣ ΘΕΤΙΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ Θέμα ο. ύλινδρος περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν ο συγκεκριμένος κύλινδρος περιστρεφόταν

Διαβάστε περισσότερα

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC 6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC Θεωρητικό µέρος Αν µεταξύ δύο αρχικά αφόρτιστων αγωγών εφαρµοστεί µία συνεχής διαφορά δυναµικού ή τάση V, τότε στις επιφάνειές τους θα

Διαβάστε περισσότερα

Q=Ne. Συνοπτική Θεωρία Φυσικής Γ Γυμνασίου. Q ολ(πριν) = Q ολ(μετά) Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.

Q=Ne. Συνοπτική Θεωρία Φυσικής Γ Γυμνασίου. Q ολ(πριν) = Q ολ(μετά) Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno. Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Φυσικής Γ Γυμνασίου Κβάντωση ηλεκτρικού φορτίου ( q ) Q=Ne Ολικό

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 03-01-11 ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ Α ΘΕΜΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ( ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ) ΜΑΙΟΣ 009 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ηλεκτροτεχνία Εναλλασσόμενου Ρεύματος: Α. Δροσόπουλος:.6 Φάσορες: σελ..

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων Περιεχόµενα Κεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά των Κυµάτων Είδη κυµάτων: Διαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της Διάδοσης κυµάτων Η Εξίσωση του Κύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 5 1. Άσκηση 1 Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 1.1 Εισαγωγή Τα µικροκύµατα είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όπως το ορατό φώς, οι ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 31 Τα µεταβαλλόµενα ηλεκτρικά πεδία παράγουν µαγνητικά πεδία. Ο Νόµος του Ampère-Ρεύµα µετατόπισης Νόµος του Gauss s στο µαγνητισµό

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 1.1. Εσωτερική ενέργεια Γνωρίζουμε ότι τα μόρια των αερίων κινούνται άτακτα και προς όλες τις διευθύνσεις με ταχύτητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση B' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΖΗΤΗΜΑ 1 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

( ) = ( ) Ηλεκτρική Ισχύς. p t V I t t. cos cos 1 cos cos 2. p t V I t. το στιγμιαίο ρεύμα: όμως: Άρα θα είναι: Επειδή όμως: θα είναι τελικά:

( ) = ( ) Ηλεκτρική Ισχύς. p t V I t t. cos cos 1 cos cos 2. p t V I t. το στιγμιαίο ρεύμα: όμως: Άρα θα είναι: Επειδή όμως: θα είναι τελικά: Η στιγμιαία ηλεκτρική ισχύς σε οποιοδήποτε σημείο ενός κυκλώματος υπολογίζεται ως το γινόμενο της στιγμιαίας τάσης επί το στιγμιαίο ρεύμα: Σε ένα εναλλασσόμενο σύστημα τάσεων και ρευμάτων θα έχουμε όμως:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ 4ωρο Τ.Σ. Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη Ιουνίου 9 11. 14. ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται μια διάταξη που αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρικών στοιχείων στα οποία κυκλοφορεί ηλεκτρικό ρεύμα. Τα βασικά ηλεκτρικά στοιχεία είναι οι γεννήτριες,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ Θέμα 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή πρόταση, χωρίς δικαιολόγηση. 1. Α) Φορτία που κινούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α )

Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α ) Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α ) Του Νίκου Παναγιωτίδη (SV6 DBK) φυσικού και ραδιοερασιτέχνη. Ο σκοπός του άρθρου αυτού είναι να κατευθύνει τον αναγνώστη ραδιοερασιτέχνη να κατασκευάσει το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 015 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s η 7 σειρά ασκήσεων Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s 1. Εξηγήστε γιατί, όταν φως διαπερνά μία διαχωριστική

Διαβάστε περισσότερα

Oι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με την συχνότητα μετάδοσης τους:

Oι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με την συχνότητα μετάδοσης τους: Οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες είναι ενεργειακά πεδία που δημιουργούνται από ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια. Υπάρχουν φυσικές ακτινοβολίες (η ηλιακή και άλλες κοσμικές ακτινοβολίες, το μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά) ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2010 ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 07:30 10:00 π.μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κεραίες είναι βασικό εξάρτημα της ασύρματης επικοινωνίας. Στον πομπό του ασύρματου επικοινωνιακού συστήματος, υπάρχει η κεραία εκπομπής και στο δέκτη υπάρχει η κεραία

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑ 1 ο (βαθµοί 2) Σώµα µε µάζα m=5,00 kg είναι προσαρµοσµένο στο ελεύθερο άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου και ταλαντώνεται εκτελώντας πέντε (5) πλήρης ταλαντώσεις σε χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Τρέχοντα Κύματα.

2.1. Τρέχοντα Κύματα. 2.1. Τρέχοντα Κύματα. 2.1.1. Στιγμιότυπο κύματος Στη θέση x=0 ενός γραμμικού ομογενούς ελαστικού μέσου υπάρχει πηγή κύματος η οποία αρχίζει να ταλαντώνεται σύμφωνα με την εξίσωση y= 0,2ημπt (μονάδες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; Μονόμετρα ονομάζονται τα μεγέθη τα οποία, για να τα προσδιορίσουμε πλήρως, αρκεί να γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ ο ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ου ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΪΟΥ 200 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ () Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος παίρνει καθορισμένη τιμή. Ηλεκτρικό πεδίο Ηλεκτρικό πεδίο ονομάζεται ο χώρος, που σε κάθε σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2001 ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών 1.1 Βασικές μετατροπές Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών Όταν μας ενδιαφέρει ο υπολογισμός μεγεθών σχετικών με στάθμες ισχύος εκπεμπόμενων σημάτων, γίνεται χρήση και της λογαριθμικής κλίμακας με

Διαβάστε περισσότερα

- Η ισοδύναμη πηγή τάσης Thevenin (V ή VT) είναι ίση με τη τάση ανοικτού κυκλώματος VAB.

- Η ισοδύναμη πηγή τάσης Thevenin (V ή VT) είναι ίση με τη τάση ανοικτού κυκλώματος VAB. ΘΕΩΡΗΜΑ THEVENIN Κάθε γραμμικό ενεργό κύκλωμα με εξωτερικούς ακροδέκτες Α, Β μπορεί να αντικατασταθεί από μια πηγή τάση V (ή VT) σε σειρά με μια σύνθετη αντίσταση Z (ή ZT), όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ.

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ. 2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ. 2.2.21. σε γραμμικό ελαστικό μέσο. Δύο σύγχρονες πηγές Ο 1 και Ο 2 παράγουν αρμονικά κύματα που διαδίδονται με ταχύτητα υ=2m/s κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - διαφάνεια 1 - Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ιαµορφωτής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικό Σήµα Οπτική Ίνα διαµορφωτής: διαµορφώνει τη φέρουσα συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΗ ΛΥΕΙΟΥ ΘΕΤΙΗΣ Ι ΤΕΧ/ΗΣ ΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜ : Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Στις ερωτήσεις -5 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Α) Στις ερωτήσεις 4 να σημειώσετε την σωστή. ) Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Η συνολική δύναμη που δέχεται: (α) είναι σταθερή.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/04/2013. ΘΕΜΑ 1 ο

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/04/2013. ΘΕΜΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 01-013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/04/013 ΘΕΜΑ 1 ο 1) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 23 Ηλεκτρικό Δυναµικό. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 23 Ηλεκτρικό Δυναµικό. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 23 Ηλεκτρικό Δυναµικό Διαφορά Δυναµικού-Δυναµική Ενέργεια Σχέση Ηλεκτρικού Πεδίου και Ηλεκτρικού Δυναµικού Ηλεκτρικό Δυναµικό Σηµειακών Φορτίων Δυναµικό Κατανοµής Φορτίων Ισοδυναµικές Επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο. α. τα μήκη κύματος από 100m έως 50m ονομάζονται κύματα νύχτας και τα μήκη κύματος από 50m έως 10m ονομάζονται κύματα ημέρας.

ΘΕΜΑ 1 ο. α. τα μήκη κύματος από 100m έως 50m ονομάζονται κύματα νύχτας και τα μήκη κύματος από 50m έως 10m ονομάζονται κύματα ημέρας. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ 1 ο ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Διανυσματικοί Χώροι

Κεφάλαιο 4 Διανυσματικοί Χώροι Κεφάλαιο Διανυσματικοί Χώροι Διανυσματικοί χώροι - Βασικοί ορισμοί και ιδιότητες Θεωρούμε τρία διαφορετικά σύνολα: Διανυσματικοί Χώροι α) Το σύνολο διανυσμάτων (πινάκων με μία στήλη) με στοιχεία το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.4 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Λέξεις κλειδιά: ειδική αντίσταση, μικροσκοπική ερμηνεία, μεταβλητός αντισ ροοστάτης, ποτενσιόμετρο 2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα Θέµα 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Το Φως Είναι Εγκάρσιο Κύμα!

Το Φως Είναι Εγκάρσιο Κύμα! ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΕΛΛΗΣ Μαθήματα Οπτικής 3. Πόλωση Το Φως Είναι Εγκάρσιο Κύμα! Αυτό που βλέπουμε με τα μάτια μας ή ανιχνεύουμε με αισθητήρες είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει όταν φως με συγκεκριμένο χρώμα -είδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να

Διαβάστε περισσότερα

Επειδή η χορδή ταλαντώνεται µε την θεµελιώδη συχνότητα θα ισχύει. Όπου L είναι το µήκος της χορδής. Εποµένως, =2 0,635 m 245 Hz =311 m/s

Επειδή η χορδή ταλαντώνεται µε την θεµελιώδη συχνότητα θα ισχύει. Όπου L είναι το µήκος της χορδής. Εποµένως, =2 0,635 m 245 Hz =311 m/s 1. Μία χορδή κιθάρας µήκους 636 cm ρυθµίζεται ώστε να παράγει νότα συχνότητας 245 Hz, όταν ταλαντώνεται µε την θεµελιώδη συχνότητα. (a) Βρείτε την ταχύτητα των εγκαρσίων κυµάτων στην χορδή. (b) Αν η τάση

Διαβάστε περισσότερα

Οι ταλαντώσεις των οποίων το πλάτος ελαττώνεται με το χρόνο και τελικά μηδενίζονται λέγονται φθίνουσες

Οι ταλαντώσεις των οποίων το πλάτος ελαττώνεται με το χρόνο και τελικά μηδενίζονται λέγονται φθίνουσες ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Φθίνουσες μηχανικές ταλαντώσεις Οι ταλαντώσεις των οποίων το πλάτος ελαττώνεται με το χρόνο και τελικά μηδενίζονται λέγονται φθίνουσες ταλαντώσεις. Η ελάττωση του πλάτους (απόσβεση)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μετασχηματιστή

Μελέτη Μετασχηματιστή Μελέτη Μετασχηματιστή 1. Θεωρητικό μέρος Κάθε φορτίο που κινείται και κατά συνέπεια κάθε αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα δημιουργεί γύρω του ένα μαγνητικό πεδίο. Το μαγνητικό πεδίο B με την σειρά του ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό Έτος : 2011-2012 Α Τετράμηνο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Σχολικό Έτος : 2011-2012 Α Τετράμηνο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ O 6 ο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΑΣ Σχολικό Έτος : 2011-2012 Α Τετράμηνο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Τμήμα: Α1Π Υπεύθυνοι καθηγητές: Σταυρόπουλος Γεώργιος, Τεχν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΥΣΙΚΟΣ- M.SC.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΥΣΙΚΟΣ- M.SC. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΥΣΙΚΟΣ- M.SC. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΆΣΚΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ Θερμική ενέργεια Q και Ισχύς Ρ Όταν μια αντίσταση R διαρρέεται από ρεύμα Ι για χρόνο t, τότε παράγεται θερμική ενέργεια Q. Για το συνεχές ρεύμα η ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Υποθέστε ότι έχουμε μερικά ακίνητα φορτισμένα σώματα (σχ.). Τα σώματα αυτά δημιουργούν γύρω τους ηλεκτρικό πεδίο. Αν σε κάποιο σημείο Α του ηλεκτρικού πεδίου τοποθετήσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM Σκοπός: Η Εξέταση λειτουργίας του ενισχυτή κοινού εκπομπού και εντοπισμός βλαβών στο κύκλωμα με τη χρήση του προγράμματος προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (DC) (ΚΕΦ 26)

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (DC) (ΚΕΦ 26) ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (DC) (ΚΕΦ 26) ΒΑΣΗ για την ΑΝΑΛΥΣΗ: R = V/I, V = R I, I = V/R (Νόμος Ohm) ΙΔΑΝΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ: Αντίσταση συρμάτων και Aμπερομέτρου (A) =, ενώ του Βολτομέτρου (V) =. Εάν η εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ. + 1) με Ν=0,1,2,3..., όπου d το μήκος της χορδής. 4 χορδή με στερεωμένο το ένα άκρο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. ,στο κενό (αέρα) co

ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ. + 1) με Ν=0,1,2,3..., όπου d το μήκος της χορδής. 4 χορδή με στερεωμένο το ένα άκρο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. ,στο κενό (αέρα) co ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ Κύματα που t x t x σχηματίζουν το y1 = A. hm2 p ( - ), y2 = A. hm2 p ( + ) T l T l στάσιμο Εξίσωση στάσιμου c κύματος y = 2 A. sun 2 p. hm2p t l T Πλάτος ταλάντωσης c A = 2A sun 2p l Κοιλίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Πάτρα 0 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενότητες του μαθήματος Η πιο συνηθισμένη επεξεργασία αναλογικών σημάτων είναι η ενίσχυση τους, που επιτυγχάνεται με

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ Αντιστάτες συνδεδεμένοι σε σειρά Όταν ν αντιστάτες ενός κυκλώματος διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα τότε λέμε ότι οι αντιστάτες αυτοί είναι συνδεδεμένοι σε σειρά.

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑÏΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss Κεφάλαιο Η2 Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού του ηλεκτρικού πεδίου. Ο νόµος του Gauss βασίζεται στο γεγονός ότι η ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014. 8:00-11:00 π.μ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014. 8:00-11:00 π.μ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 6 Μαΐου 014 8:00-11:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό.

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα

Διαβάστε περισσότερα

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό.

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 91 9. Άσκηση 9 ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. 9.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε τα φαινόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας ΚΕΦΑΛΑΙΑ,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. Να βρεθούν οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης στον άξονα ' O για την απωστική δύναµη F, > και για ενέργεια Ε. (α) Είναι V και οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθηµα: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011 8:30 11:30

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 1.3 β. Μονάδες 5 1.4 Μονάδες 5

Μονάδες 5 1.3 β. Μονάδες 5 1.4 Μονάδες 5 ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) Για τις ημιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Δύο χορδές μιας κιθάρας Χ1, Χ2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Σημειώσεις Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

δικαιολογήσετε γιατί αναπτύσσεται ΗΕ στα άκρα αγωγού που κινείται σε µαγνητικό πεδίο

δικαιολογήσετε γιατί αναπτύσσεται ΗΕ στα άκρα αγωγού που κινείται σε µαγνητικό πεδίο ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ Λ. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου είναι η µελέτη του νόµου του Faraday σε ολοκληρωτική και διαφορική µορφή, καθώς και φαινοµένων που προκύπτουν από αυτόν,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και. του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας. με τη διάταξη της αεροτροχιάς

Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και. του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας. με τη διάταξη της αεροτροχιάς Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας με τη διάταξη της αεροτροχιάς Βαρσάμης Χρήστος Στόχος: Μελέτη της ευθύγραμμης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 η. (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς)

Ενότητα 3 η. (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς) - 1 - Ενότητα 3 η (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς) Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το θέμα της ισχύος σε μονοφασικά και τριφασικά συμμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 1: ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑΣ -- 18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752, 4223687 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Α. Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤ-ΤΕΧΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤ-ΤΕΧΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕ-ΕΧΝ ΚΑΕΥΘΥΝΣΗΣ Κινητική θεωρία των ιδανικών αερίων. Νόμος του Boyle (ισόθερμη μεταβή).σταθ. για σταθ.. Νόμος του hales (ισόχωρη μεταβή) p σταθ. για σταθ. 3. Νόμος του Gay-Lussac

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙ ΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Κλάδος: Ηλεκτρολογίας Αρ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙ ΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Κλάδος: Ηλεκτρολογίας Αρ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙ ΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: Πρακτική Τάξη: Β' Μάθημα: Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία Κλάδος: Ηλεκτρολογίας Αρ. Μαθητών :

Διαβάστε περισσότερα