Κάτω επιφάνεια φύλλου Adaxial

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κάτω επιφάνεια φύλλου Adaxial"

Transcript

1 A Abaxial Κάτω επιφάνεια φύλλου Adaxial Πάνω επιφάνεια φύλλου Abscisic acid Αμπσισικό οξύ Abscission zone Ζώνη αποκοπής Absorb Απορρόφηση Accessory bud Παράπλευρος οφθαλμός Actinomorphic Ακτινόμορφο Adaptation Προσαρμογή Adenine Αδενίνη Adenosine triphosphate Τριφοσφωρική Αδενοσίνη Adhesion Προσκόλληση ανόμοιων πραγμάτων ή υλικών. Adnation Σύμφυση δύο ή περισσότερων ανθικών δακτυλίων Adsorption Προσρόφηση Advanced Δευτερογενές Adventitious Επίκτητος οφθαλμός Aerobic respiration Αερόβιος αναπνοή Agar Άγαρ Aggregate fruit Σύνθετος καρπός Alcohol Αλκοόλη Aleurone layer Αλευρώδες στρώμα Alga Φύκη Alternation of Εναλλαγή γενεών generations Amyloplast Αμυλοπλάστης, λευκοπλάστης Anabolism Αναβολισμός Anaerobe Αναερόβιος Anaphase Ανάφαση Αngiosperm Αγγειόσπερμα Anisogamy Ανισογαμία Annual Ετήσιος Annual ring Ετήσιος δακτύλιος Anther Ανθήρας Anthocyanin Ανθοκυανίνη Antibiotic Αντιβιοτικό Antibody Αντισώματα Anticlinal cell division Αντικλινής κυτταροδιαίρεση Antipodal Αντίποδες Apex Κορυφή, ακραίο τμήμα βλαστού ή φύλλου ή ρίζας Apical dominance Κυριαρχία της κορυφής Apical meristem Ακραίο μερίστωμα Archegonium Αρχέγονο Ascocarp Ασκοκάρπιο Ascogenous hyphae Ασκογενείς υφές Ascomycetes Ασκομύκητες Ascospore Ασκοσπόριο Ascus Ασκός Asexual Αγενής αναπαραγωγή Assimilation Αφομοίωση Atoms Άτομο ΑΤΡ Τριφωσφορική αδενοσίνη Autotrophic Αυτότροφος Auxin Αυξίνη Axil Μασχάλη φύλλου Axillary bud Μασχαλιαίος οφθαλμός

2 B Bacteria Berry Biennial Biotic Blade Botany Bud Bud scale Bud scar Bulb Bundle scar Βακτήριο Ράγα Διετής Ζωτικός Έλασμα Βοτανική Οφθαλμός Λεπιώδες φύλλο οφθαλμού (βράκτειο) Ουλή φύλλου Βολβός (κρεμμυδιού) Ουλή ηθμαγγειώδους δεσμίδας

3 C Callose Καλόζη Calyptra Καλύπτρα Calyx Κάλυκας Cambium Κάμβιο Canopy Φύλλωμα Capillaries Τριχοειδή Capsule Κάψα Carbohydrate Υδρογονάνθρακες Carotene Καροτενοειδή Cells Κύτταρο Cellulose Κυτταρίνη Chiasma Χίασμα Chitin Χιτίνη Chlorenchyma Χλωρέγχυμα Chlorophyll Χλωροφύλλη Chloroplast Χλωροπλάστης Chlorosis Χλώρωση Chromatid Χρωματίδια Chromatin Χρωματίνη Chromoplast Χρωμοπλάστες Chromosome Χρωμόσωμα Cladophyll Κλαδόφυλλο Class Τάξη Coenjyme Συνένζυμα Citric acid cycle Κύκλος του κιτρικού οξέος Cohesion Συνοχή Coleoptile Κολεόπτιλο Coleorhiza Κολεόριζα Collenchyma Κολλέγχυμα Colloid Κολλοειδή Companion Συνοδά κύτταρα cell Complete Πλήρες άνθος flower Compound leaf Σύνθετο φύλλο Cone Κώνος Conifer Κωνοφόρα Cork Φελλός Cork cambium Φελλοκάμβιο Corm Κόρμος (στο γλαδίολο και κρόκο) Corolla Cortex Cotyledon Cross pollination Cuticle Cutin Cytokinin Cytoplasma Στεφάνη Φλοιός Κοτυληδόνα Σταυρεπικονίαση Εφυμενίδα Κιουτίνη Κυτοκινίνες Κυτόπλασμα

4 D Decidious Decomposition Development Diatom Dicaryon Dictyosome Differentiation Diffussion Dikaryon Dioecious Diploid Dormancy Dormant Double fertilization Drupe Φυλλοβόλα Αποσύνθεση Ανάπτυξη Διάτομα Δικάρυον Δικτυόσωμα Διαφοροποίηση Διάχυση Ζυγωτής Δίοικα Διπλοειδής Λήθαργος Λανθάνων, κοιμώμενος (πχ οφθαλμός) Διπλή γονιμοποίηση Δρύπη

5 E Ecology Ecosystem Ecotype Ectomycorrhiza Ectoplast Electron microscope Electrophoresis Embryo Embryo sac Endocarp Endodermis Endomycorrhiza Endoplasmic reticulum Endosperm Epicotyl Epidermis Epigeal Epiphyte Erosion Evapotransiration Evolution Exocarp Οικολογία Οικοσύστημα Οικότυπος Εκτομυκόριζα Εκτοπλάστης Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Ηλεκτροφόρηση Έμβρυο Έμβρυόσακκος Ενδοκάρπιο Ενδοδερμίδα Ενδομυκόριζα Ενδοπλασματικό Δίκτυο Ενδοσπέρμιο Επικοτύλη Επιδερμίδα Επιγείος βλάστης Επίφυτο Διάβρωση Εξατμισοδιαπνοή Εξέλιξη Εξωκάρπιο

6 F Fascicular Family Fertilization Fiber Fibril Field capacity Filament Flora Floret Flower Food chain Fruit Fungus Δεσμικό Οικογένεια Γονιμοποίηση Σκληρεγχηματικές ίνες Μικροϊνίδια Κυτταρίνης Υδατοχωρητικότητα Νήμα Χλωρίδα Ανθίδιο Άνθος Τροφική Αλυσίδα Καρπός Μύκητες

7 G Gametangium Gametophyte Generation Genetics Genus Geotropism Germination Gibberellins Glucose Glycolysis Grow Grow retardant Guard cells Γαμετάγγειο Γαμετόφυτο Γένος Γενετική Γένος Γεωτροπισμός Βλάστηση Γιβεριλλίνες Γλυκόζη Γλυκόλυση Αυξάνω Επιβραδυντές αύξησης Καταφρακτικά κύτταρα

8 H Habitat Haploid Head Heartwood Helix Hemicellulose Herb Herbaceous Herbarium Heredity Hermaphrodite flower Heterobasidiomycotinia Heterogamy Heterotrophic Histology Homologous chromosomes Hormone Humidity, relative Humus Hybrid Hydrogen bond Hydrolysis Hypha Hypocotyl Hypogeal Οικότοπος Απλοειδής Κεφάλαιο Εγκάρδιο ξύλο Έλικα σπείρα Ημικυτταρίνη Πόα Ποώδη Ερπάριο Κληρονομικότητα Ερμαφρόδιτο άνθος Ετεροβασιδιομύκητας Ετερογαμία Ετερότροφος Ιστολογία Ομόλογα χρωμοσώματα Ορμόνη Σχετική υγρασία Χούμος Υβρίδιο Δεσμός Υδρογόνου Υδρόλυση Υφή Υποκοτύλη Υπόγειος βλάστηση

9 I J Imbibition Imperfect flower Imperfect fungi Incomplete flower Inflorescence Inorganic Intercellular Interfascicular Internode Interphase Intracellular Isogametes Isogamy Αναρρόφηση Ατελές άνθος Ατελές μύκητες Μη πλήρες άνθος Ταξιανθία Ανόργανο Μεσοκυττάριο Μεσοδέσμιο Μεσογονάτιο διάστημα Μεσόφαση Ενδοκυττάριο Ισογαμέτες Ισογαμία J

10 K Karyogamy Karyolymph Karyon Καρυογαμία Καρυολύμφη Κάρυον (είδος καρπού)

11 L Lamella Lamina Lateral bud Latex Leaf Leaf axil Leaf primordium Leaflet Leaf scar Legume Lenticel Leucoplast Lichen Lignification Lignin Ligule Lipid Loam Longevity Μεμβράνη Έλασμα Πλάγιος οφθαλμός Γαλακτικός χυμός Φύλλο Μασχάλη φύλλου Καταβολή φύλλου Φυλλάριο (σύνθετου φύλλου) Ουλή φύλλου Ψυχανθή Φακίδια Λευκοπλάστης Λειχήνες Λιγνιτοποίηση Λιγνίνη Γλωσσίδιο Λιπίδια Πηλός Μακροζωία, Μακροβιότης

12 M Megasporanglum Megaspore Meiosis Meristem Mesocarp Mesophyll Metabolism Metaphase Microbody Microfibrils Micronutrient Micropyle Microscope, Light Microsporangium Microtubule Mitochondrion Mitosis Mitospore Mixed bud Molecular biology Molecule Monocotyledon Monoecious Morphology Moss Multiple fruit Mutualism Mycology Mycorrhiza Μεγασποριάγγειο Μεγασπόριο Μείωση Μερίστωμα Μεσοκάρπιο Μεσόφυλλο Μεταβολισμός Μετάφαση Μικροσώματα Μικροινίδια Μικροστοιχεία Μικροπύλη Μικροσκόπιο οπτικό Μικροσποριάγγειο Μικροσωληνίσκος Μιτοχόνδριο Μίτωση Μικροσπόριο Σύνθετος οφθαλμός Μοριακή Βιολογία Μόριο Μονοκοτυλήδονο Μόνοικο Μορφολογία Βρύα Συγκάρπιο Αμοιβαιότητα Μυκητολογία Μυκόρριζα

13 N Nectary Niche Node Nodule Nucleotides Nucleous Νεκτάρια Οικοφωλιά Γόνατο Φυμάτια Νουκλεοτίδια Πυρήνας

14 O Obligate anaerobe Obligate parasite Obligate saprophyte Order Organelle Osmosis Osmotic pressure Ovary Ovule Υποχρεωτικά αναερόβιο Υποχρεωτικά παράσιτο Υποχρεωτικά σαπρόφυτο Τάξη Οργανίδιο Ώσμωση Ώσμωτική πίεση Ωοθήκη Ωάριο

15 P Q Palisade parenchyma Parasite Parenchyma Parthenocarpy Pathogen Pectin Pedicel Perennial Perfect flower Pericycle Periderm Permanent wilting Permeable Petiole Phenotype Phloem Photon Photoperiod Photosynthesis Phototropism Phycomycetes Physiology Phytochrome Pigment Pistil Pith Placenta Plasmolysis Plastic Pollen Pollen mother cell Pollination Polyploid Pome Population Prairie Primary Primary endosperm cell Δρυφακτοειδές παρέγχυμα Παράσιτο Παρέγχυμα Παρθενοκαρπία Παθογόνο Πηκτίνη Ποδίσκος ανθέων ταξιανθίας Πολυετές Τέλειο άνθος Περικύκλιο Περίδερμα Μόνιμη μάρανση Διαπερατή Μίσχος Φαινότυπος Φλοίωμα Φωτόνιο Φωτοπερίοδος Φωτοσύνθεση Φωτοτροπισμός Φυκομύκητες Φυσιολογία Φυτόχρωμα Χρωστικές Ύπερος Εντεριώνη Πλακούντας Πλασμόλυση Πλαστίδιο Γύρης Μικροσπόρια Επικονίαση Πολυπλοειδής Μήλο Πληθυσμός Λιβάδι Πρωτογενές Πρωτογενές κύτταρο ενδοσπερμίου Primary tissues Primary wall Procambium Prokaryotes Prophase Proplastid Protoplasm Protoplast Q Πρωτογενείς ιστοί Πρωτογενές τοίχωμα Προκάμβιο Προκαρυωτικός οργανισμός Πρόφαση Προπλαστίδια Πρωτόπλασμα Πρωτοπλάστης

16 R Radicle Raphides Receptacle Resin duct Respiration Rediculum Rhizome Root Root cap Root hairs Root Pressure Runner (or Stolon) Ριζίδιο Ραφίδες Ανθοδόχη Ρητίνη Αναπνοή Δίκτυο Ρίζωμα Ρίζα Καλύπτρα Ριζικά τριχίδια Ριζική πίεση Στόλωνας

17 S Samara Sand Saprophyte Sapwood Schizocarp Sclereids Sclerenchyma Seed Shelf pollination Shrub or bush Seminal root Sepals Sexual reproduction Sheath Shoot Sieve cells Sieve tube Sieve plate Silt Solute Solution Solvent Species Spermatophyte Spike Spikelet Spines or thorns Sporangium Spore Stamen Starch Stem Stigma Stipules Stolon or runner Stoma Style Suberin Succession Σαμάρα Άμμος Σαπρόφυτο Σομφό ξύλο Σχιζοκάρπιο Ληθώδη κύτταρα Σκληρέγχυμα Σπέρμα Αυτογονιμοποίηση Θάμνος Κύρια ρίζα Σέπαλα Εγγενής αναπαραγωγή Κολεός Βλαστός Ηθμώδη κύτταρα Ηθμοσωλήνας Ηθμώδης πλάκα Ιλύς Διαλυμένο συστατικό Διάλυμα Διαλύτης Είδη Σπερματόφυτο Στάχυς Σταχύδιο Αγκάθια (μεταμορφωμένοι βλαστοί) Σποριάγγειο Σπόριο Νήμα (του στήμονα) Αμυλόκοκκος Βλαστός Στίγμα παράφυλλα Στόλωνας Στομάτιο Στύλος Σουβερίνη Διαδοχή

18 T U Telophash Tendril Terminal bud Thallophytes Thallus Thorns or spines Thylakoid Tissue Tonoplast Tracheid Transpiration Trichome Tropism Tuber Τελόφαση Έλικας Κορυφαίος οφθαλμός Θαλλόφυτα Θαλλός Αγκάθια (μεταμορφωμένοι βλαστοί) Θυλακοειδή Ιστός Τονοπλάστης Τραχεϊδα Διαπνοή Τρίχωμα Τροπισμός Κόνδυλος (πατάτας) U

19 V Vacuole Vascular bundle Vascular cambium Vegetation Vernalization Vessel Χυμοτόπιο Ηθμαγγειώδης δεσμίδα Δεσμικό κάμβιο Βλάστηση Εαρινοποίηση Αγγεία

20 W X Water potential Weed Whorl Whorled Υδατικό δυναμικό Ζιζάνιο Σπόνδυλος Σπονδυλική διάταξη X

21 Y Z Zygote Ζυγώτης

Μέρος Α ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Κεφάλαιο 1 ο ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ.

Μέρος Α ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Κεφάλαιο 1 ο ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Βασικά μαθήματα μορφολογίας και φυσιολογίας Σπερματοφύτων ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ενδιαφέρον και η χρήση των φυτών στον άνθρωπο. Η ιστορία και η εξέλιξη της βοτανικής επιστήμης.

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομερή Περιεχόμενα

Λεπτομερή Περιεχόμενα Λεπτομερή Περιεχόμενα σύνολα που εξαρτώνται από τους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς 11 Η εμφάνιση των ανθρώπινων όντων 11 Η Βιολογία των Φυτών περιλαμβάνει πολλά και διαφορετικά πεδία μελέτης 12 Οι γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

www.cyprusbiology.com ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ

www.cyprusbiology.com ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ www.cyprusbiology.com ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Λουκάς Νικολάου 2007-08 Λουκάς Νικολάου 1 ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΕΥΝΩ ΤΗ ΦΥΣΗ Κεφάλαιο 1: Οι µέθοδοι της επιστήµης Σελίδες 8-11 Φυσιογνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μορφολογία και Φυσιολογία Φυτών

Μορφολογία και Φυσιολογία Φυτών ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡ/ΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μορφολογία και Φυσιολογία Φυτών Εργαστηριακές Σημειώσεις Μάρθα Λαζαρίδου -Αθανασιάδου Καθηγήτρια ΤΕΙ 2009 Σελίδα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Τομέας Βιολογίας Φυτών. Ασκήσεις Γενικής Βοτανικής. Γ. Αϊβαλάκις, Γ. Καραμπουρνιώτης, Κ. Φασσέας

Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Τομέας Βιολογίας Φυτών. Ασκήσεις Γενικής Βοτανικής. Γ. Αϊβαλάκις, Γ. Καραμπουρνιώτης, Κ. Φασσέας Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Τομέας Βιολογίας Φυτών Ασκήσεις Γενικής Βοτανικής Γ. Αϊβαλάκις, Γ. Καραμπουρνιώτης, Κ. Φασσέας Αθήνα 2008 1 Οι φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε φωτογραφίες από αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (σελ. 8-11 βιβλίο ΥΑΠ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (σελ. 8-11 βιβλίο ΥΑΠ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (σελ. 8-11 βιβλίο ΥΑΠ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φυσιογνωστικά είναι η επιστήμη που μελετά την φύση και ειδικότερα την κατασκευή και λειτουργία του φυσικού κόσμου, τους ζωντανούς οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Οι ιστοί συγκροτούν όργανα

Κεφάλαιο 3. Οι ιστοί συγκροτούν όργανα Κεφάλαιο 3 Οι ιστοί συγκροτούν όργανα Τα µέρη ενός αντιπροσωπευτικού σπερµατόφυτου Οβλαστός: (α) στηρίζει τα φύλλα και τα άνθη, (β) µεταφέρει νερό και ανόργανα άλατα από τις ρίζες προς όλα τα εναέρια µέρη

Διαβάστε περισσότερα

Βακτηριοχλωροφύλλες: Φωτοχρωστικές, που βρίσκονται στα φωτοσυνθετικά βακτήρια.

Βακτηριοχλωροφύλλες: Φωτοχρωστικές, που βρίσκονται στα φωτοσυνθετικά βακτήρια. α Αγγελιαφόρο RNA (mrna): Είδος RNA, που μεταφέρει την πληροφορία για τη σύνθεση μιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας από το DNA στα ριβοσώματα. Αδενίνη: Αζωτούχα βάση των νουκλεοτιδίων, που ανήκει στις πουρίνες.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ X. Κ. ΚΙΤΣΑΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2008 2 1. ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ 1.1. Οι ιδιότητες του νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑ. Καλλιεργούµενα στην Ελλάδα είδη. Είδη ευκράτου ζώνης

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑ. Καλλιεργούµενα στην Ελλάδα είδη. Είδη ευκράτου ζώνης ΓΕΝΙΚΗ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ρ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η γενική δενδροκοµία πραγµατεύεται τη βιολογία των καρποφόρων δένδρων και θάµνων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Από το μόριο στο περιβάλλον

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Από το μόριο στο περιβάλλον Β. Γαλάτης Δ. Γανωτάκης Κ. Γκανή-Σπυροπούλου Γ. Καραμπουρνιώτης Κ. Κοτζαμπάσης Ελ.-I. Κωνσταντινίδου Ι. Μανέτας Κ. Α. Ρουμπελάκη-Αγγελάκη ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Από το μόριο στο περιβάλλον Επιμέλεια Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι φυτικών κυττάρων & ιστών II

Τύποι φυτικών κυττάρων & ιστών II Τύποι φυτικών κυττάρων & ιστών II Στηρικτικοί ιστοί Οι στηρικτικοί ιστοί παρέχουν μηχανική στήριξη και προστασία Κολλέγχυμα Σκληρέγχυμα Κολλέγχυμα Παρέχει στήριξη και μηχανική αντοχή σε νεαρά κυρίως φυτά

Διαβάστε περισσότερα

-A- Abiotic Absorption Abundance Accessibility Acclimatization Acclimatized species Acid equivalent Acid soil Ad libitum Active ingredient

-A- Abiotic Absorption Abundance Accessibility Acclimatization Acclimatized species Acid equivalent Acid soil Ad libitum Active ingredient Abiotic Absorption Abundance Accessibility Acclimatization Acclimatized species Acid equivalent Acid soil Ad libitum Active ingredient Adaptability Adaptation Adjudication Adjustment Administrative site

Διαβάστε περισσότερα

Το άνθος Λειτουργίες α. παράγονται οι αρσενικοί και θηλυκοί γαμέτες β. συμβαίνει η γονιμοποίηση γ. πραγματοποιείται η ανάπτυξη του εμβρύου

Το άνθος Λειτουργίες α. παράγονται οι αρσενικοί και θηλυκοί γαμέτες β. συμβαίνει η γονιμοποίηση γ. πραγματοποιείται η ανάπτυξη του εμβρύου Άνθος Αναπαραγωγή Το άνθος Λειτουργίες 1. Όργανο εγγενούς παραγωγής των ανώτερων φυτών α. παράγονται οι αρσενικοί και θηλυκοί γαμέτες β. συμβαίνει η γονιμοποίηση γ. πραγματοποιείται η ανάπτυξη του εμβρύου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλαιο 2. Το τυπικό φυτικό κύτταρο παρουσιάζει χαρακτηριστική δομή

Κεφαλαιο 2. Το τυπικό φυτικό κύτταρο παρουσιάζει χαρακτηριστική δομή Κεφαλαιο 2 Το τυπικό φυτικό κύτταρο παρουσιάζει χαρακτηριστική δομή Τα ανώτερα φυτά, όπως και όλοι οι οργανισμοί, απαρτίζονται από κύτταρα. Τα κύτταρα αποτελούν τις λειτουργικές μονάδες των ιστών και οργάνων.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΙΚΑ - ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, Βιολόγος, Υποψήφια διδάκτωρ. Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΙΚΑ - ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, Βιολόγος, Υποψήφια διδάκτωρ. Πανεπιστηµίου Αθηνών Μορφολογικά γνωρίσµατα χρησιµοποιούµενα στην ταξινόµηση των φυτών. Ταξινοµική αξία των διαφόρων µορφολογικών χαρακτήρων: ρίζα, βλαστός, φύλλα, άνθος, ταξιανθίες, καρποί. ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΙΚΑ - ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, Βιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ Σμαραγδή Πετροπούλου Καραγιαννοπούλου Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι Πελοποννήσου Καλαμάτα, 2014 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 ο Περιγραφή των καρποφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή - Μορφολογία Ταξινόμηση των Φρούτων και Λαχανικών

Παραγωγή - Μορφολογία Ταξινόμηση των Φρούτων και Λαχανικών Κεφάλαιο 1 Παραγωγή - Μορφολογία Ταξινόμηση των Φρούτων και Λαχανικών Α. Αναγνωστοπούλου Εισαγωγή Η πρόοδος που παρατηρήθηκε, κατά τη διάρκεια του 20 ου αιώνα, στους τεχνολογικούς και κοινωνικο-οικονομικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ Βασικές γνώσεις - Φύλλα εργασίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ Βασικές γνώσεις - Φύλλα εργασίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ Βασικές γνώσεις - Φύλλα εργασίας ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

11 η Εργαστηριακή άσκηση: ΆΝΘΟΣ Ι: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΕΩΝ

11 η Εργαστηριακή άσκηση: ΆΝΘΟΣ Ι: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΕΩΝ 11 η Εργαστηριακή άσκηση: ΆΝΘΟΣ Ι: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΕΩΝ Τα όργανα εγγενούς αναπαραγωγής των φυτών είναι τα άνθη. Το άνθος βρίσκεται επί της ανθοδόχης, ενώ συνδέεται για στήριξη και τροφοδοσία από το φυτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Ανατομία και Φυσιολογία

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Ανατομία και Φυσιολογία University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική Ανατομία και Φυσιολογία Το Σύνθετο Κύτταρο Η βασική οργανωτική μονάδα του ανθρώπινου σώματος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΕΞΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΕΞΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΕΞΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1994 To 1981 αρκετές δεκάδες έλληνες επιστήμονες απ' όλη την Ελλάδα, ίδρυσαν την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Φυτοπαθολογία Θεωρία

Γενική Φυτοπαθολογία Θεωρία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γενική Φυτοπαθολογία Θεωρία Ενότητα 5: Φυτοπαθολογική Βακτηριολογία Δρ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Εντομολογίας 1 ΑνοιχτάΑκαδημαϊκάΜαθήματαστοΤΕΙΗπείρου

Διαβάστε περισσότερα

280 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Ιωαννίνων

280 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Ιωαννίνων 280 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Ιωαννίνων Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών διευρύνει το φάσμα των πτυχιούχων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε ένα πεδίο που από την εξέλιξη της κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ του ΧΩΡΟΥ και του ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ του ΧΩΡΟΥ και του ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Παρ/μα Δράμας Τμήμα: Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Μορφολογίας και Φυσιολογίας Φυτών ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ του ΧΩΡΟΥ και του ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Μέρος της βιβλιοθήκης Άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Η Ταξινόμηση των Ζωντανών Οργανισμών

Η Ταξινόμηση των Ζωντανών Οργανισμών Κεφάλαιο 6 Η Ταξινόμηση των Ζωντανών Οργανισμών Οι μύκητες fungi ΟΙ ΜΥΚΗΤΕΣ Γενικά χαρακτηριστικά Μοιάζουν με φυτά αλλά δεν έχουν χλωροφύλλη Δεν μοιάζουν με ζώα 1. Τα σώματά τους ονομάζονται μυκήλια και

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάριο. το Clostridium botulinum. Γ-1

Γλωσσάριο. το Clostridium botulinum. Γ-1 Γλωσσάριο Συμπεριλαμβάνονται μόνον οι κυριότεροι όροι και οι σημαντικότερες έννοιες. Αν δεν βρίσκετε κάποιον όρο, συμβουλευθείτε το ευρετήριο. αγγελιοφόρο RNA (mrna) [messenger RNA (mrna)] Μόριο RΝΑ που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΦΥΤΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΦΥΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Στόχοι - Να αναγνωρίζετε τα όργανα µε τα οποία τα φυτά µεταφέρουν το νερό από τις ρίζες στα υπόλοιπα µέρη του φυτού.. - Να διαπιστώσετε την άνοδο του νερού και των διαλυµένων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα