L e v N i k oláyevich Tolstói ( C a r t a a A. A. F e t, e n e r o de 1871)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "L e v N i k oláyevich Tolstói ( C a r t a a A. A. F e t, e n e r o de 1871)"

Transcript

1

2 Sin el conocimiento del griego no hay educación. L e v N i k oláyevich Tolstói ( C a r t a a A. A. F e t, e n e r o de 1871) Naturalmente que estoy subjetivamente a favor de que los chicos aprendan inglés. Les haría aprender inglés a todos; y después, dejaría a los inteligentes aprender Latín como un honor y Griego como un placer. W i n s t on Church i ll

3

4 DIALECTOLOGÍA GRIEGA EÓLICO 1. Egeo/asiático 2. Lesbio 3. Tesalio 4. Beocio JÓNICO-ÁTICO 5. Jónico 6. Ático DÓRICO 7. Laconio 8. Argolio 9. Corintio 10. Megárico 11. De Cos 12. De Tera y Cirene 13. Rodio 14. Cretense DIALECTOS DEL NOROESTE 15. Focense 16. Locrio occidental: Ozolio 17. Locrio oriental: Opuntio 18. Eleático ARCADIO-CHIPRIOTA 19. Arcadio 20. Chipriota 21. Panfilio 2

5 Tema 0: La dialectología griega. El alfabeto griego: lectura y transcripción 1.- El alfabeto griego. MINÚSCULA MAYÚSCULA NOMBRE EQUIVALENCIA 3

6 Tema 0: La dialectología griega. El alfabeto griego: lectura y transcripción 2-. a/ Ordena las letras y forma el nombre de diez letras griegas. DESORDENADAS ORDENADAS τ α ο ἰ β α λ μ α δ π ἔ σ ν ι λ ο τ α ἔ γ α μ ί σ τ έ δ α λ υ τ α π π α κ α φ ἄ λ α κ ι ρ μ ὄ ν ο 2-. b/ Encuentra las palabras griegas escritas en grafía latina. Δ Β Δ Ο Γ Μ Α Ω Ν Γ DOGMA Ι Ξ Ρ Κ Ρ Α Β Κ Ο Μ TIRANNOS Α Μ Α Ρ Α Δ Ρ Ε Φ Ι POLITICOS Λ Τ Μ Ε Φ Ν Υ Α Λ Μ FILOSOFOS Ε Ω Α Σ Ι Φ Τ Ν Ε Η DIALECTOS Κ Λ Γ Ι Α Ω Γ Ο Ω Τ DRAMA Τ Υ Ρ Α Ν Ν Ο Σ Ν Ι GRAFIA Ο Π Η Ζ Λ Τ Κ Π Α Κ OCEANOS Σ Ο Κ Ι Τ Ι Λ Ο Π Ο LEON Ν Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ο Σ MIMETICOS 2-. c/ Enlaza las letras griegas minúsculas con su mayúscula correspondiente. ι Σ α Ο ξ Φ ο Ψ φ Π ν Μ θ Λ ζ Α π Ι τ Β λ Χ μ Υ χ Ξ β Ζ ρ Ω ε Ε ς Θ υ Ν ω Ρ ψ Τ 4

7 Tema 0: La dialectología griega. El alfabeto griego: lectura y transcripción 3.- Transcribe las siguientes palabras al alfabeto latino y deduce su significado. 1) ΙΤΑΛΙΑ 2) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3) ΘΕΩΡΗΜΑ 4) ΧΡΟΝΟΣ 5) ΣΥΜΦΟΝΙΑ 6) ΑΜΑΖΩΝ 7) ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 8) ΟΞΥΤΟΝΟΣ 9) ΕΓΚΩΜΙΟΝ 10) ΛΥΡΑ 11) ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 12) ΔΡΑΜΑ 13) ΟΜΟΛΟΓΟΣ 14) ΦΑΡΜΑΚΟΝ 15) ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ 16) ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ 17) ΒΑΡΥΤΟΝΟΣ 18) ΕΞΟΔΟΣ 19) ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 20) ΨΥΧΙΚΟΣ 21) ΥΠΕΡΒΟΛΗ 22) ΑΘΗΝΑΣ 23) ΨΕΥΔΟΓΡΑΦΟΣ 24) ΜΕΤΑΦΟΡΑ 25) ΤΡΟΙΑ 26) ΔΗΜΕΤΡΙΟΣ 27) ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ 28) ΝΕΚΤΑΡ 29) ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ 30) ΑΡΜΟΝΙΑ 31) ΩΡΑ 32) ΣΥΝΤΟΝΙΑ 33) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 34) ΖΕΥΣ 35) ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ 36) ΩΚΕΑΝΟΣ 37) ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 38) ΑΞΙΩΜΑ 39) ΡΕΥΜΑ 40) ΕΠΙΣΤΟΛΗ 41) ΠΛΑΤΩΝ 42) ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ 43) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 44) ΘΕΑΤΡΟΝ 45) ΚΡΙΣΙΣ 46) ΣΤΟΜΑΧΟΣ 47) ΜΙΜΗΤΙΚΟΣ 48) ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5

8 Tema 0: La dialectología griega. El alfabeto griego: lectura y transcripción 4.- Transcribe las siguientes palabras al alfabeto latino y deduce su significado 1) κατηγορία 2) ὑπόθεσις 3) τεχνικός 4) δεκάλογος 5) ἀπολογία 6) χρονικός 7) θεολογία 8) ξένος 9) Ἀσία 10) φώνημα 11) συλλαβή 12) ἥλιος 13) δόγμα 14) παράσιτος 15) ψωρίασις 16) ῥήτωρ 17) τοξικός 18) χολικός 19) φωνητικός 20) χαρακτήρ 21) ζέφυρος 22) ἡγεμονία 23) τύραννος 24) ζῷον 25) βιόλογος 26) πολιτικός 27) ὀφίδιον 28) ἐπίγραμμα 29) κατάλογος 30) πνευμονία 31) ῥυθμός 32) μουσεῖον 33) ἱερογλυφικός 34) φάντασμα 35) ἐπιδημία 36) φυσικός 37) ἀναλογία 38) βάρβαρος 39) θεωρικόν 40) Ξέρξης 41) ψευδώνυμος 42) μαθηματικός 43) ὕμνος 44) Καλυψώ 45) δέρμα 46) νεκρόπολις 47) παράταξις 48) ζῆλος 6

9 Tema 0: La dialectología griega. El alfabeto griego: lectura y transcripción 5.- Transcribe las siguientes palabras al alfabeto latino y deduce su significado. 1. ΘΕΟΣ 2. ἄνθρωπος 3. πατήρ 4. ΘΑΝΑΤΟΣ 5. ἀθάνατος 6. μικρός 7. ΔΕΡΜΑ 8. ΒΙΟΣ 9. ἀγρός 10. ΜΑΚΡΟΣ 11. ἐλεύθερος 12. ΚΑΛΟΣ 13. οἶκος 14. μέγας 15. πολύς 16. ΧΡΟΝΟΣ 17. ἥλιος 18. δένδρον 19. ΚΑΚΟΣ 20. ΓΥΝΗ 21. ΜΑΘΗΜΑ 22. ἵππος 23. ζῷον 24. ΑΡΕΤΗ 25. ΔΙΚΗ 26. ΣΟΦΙΑ TRANSCRIPCIÓN PALABRAS RELACIONADAS ETIMOLÓGICAMENTE SIGNIFICADO 7

10 Tema 0: La dialectología griega. El alfabeto griego: lectura y transcripción 6.- Indica qué tipo de acento y de espíritu tienen las siguientes palabras. 1. μῦθος 2. ἐπεὶ 3. ὀνόματι 4. καὶ 5. Ὀδυσσέως 6. ἑταίρους 7. δρᾶμα 8. ὁρῶσι 9. ἄντρον 10. νῆσος 11. εἰς 12. ἐθέλει 13. ἀφικνοῦνται 14. πλῆθος 15. φόβος 16. δοῦλος 17. Ἑλλήνος 18. ἄνδρες 19. οὔποτε 20. πάντες 21. καλὸς 22. ἄσθμα 23. ῥεῦμα 24. οἰκέω 25. οὐ 26. πρᾶγμα 27. Ζεῦ 8

11 Tema 0: La dialectología griega. El alfabeto griego: lectura y transcripción 7-. Τὰ ζῷα / ANIMALIA. Escribe el nombe de cada animal, en griego y en latín, debajo del dibujo correspondiente. Tomado de 9

12 Tema 0: La dialectología griega. El alfabeto griego: lectura y transcripción 8.- PERSONAJES MITOLÓGICOS: Busca en esta sopa de letras los nombres de los doce dioses del Olimpo. 1. Ζεύς 2. Ἥρα 3. Ἀθηνᾶ 4. Ἀπόλλων 5. Ἄρτεμις 6. Ποσειδῶν 7. Ἀφροδίτη 8. Ἑρμῆς 9. Ἥφαιστος 10. Ἄρης 11. Διονύσος 12. Δημήτηρ Ψ Ο Δ Α Π Ο Λ Λ Ω Ν Π Χ Ω Λ Φ Ρ Σ Ο Ζ Η Β Δ Ξ Κ Η Ι Ζ Τ Υ Ρ Σ Ψ Χ Η Γ Μ Φ Ν Ξ Ε Ζ Φ Θ Ε Ρ Μ Η Σ Α Τ Ε Μ Υ Η Δ Σ Ι Α Η Δ Ι Μ Δ Ι Τ Σ Ρ Ω Χ Δ Β Ι Σ Ζ Η Σ Σ Σ Ψ Τ Τ Τ Ω Ο Τ Θ Μ Τ Α Ρ Η Σ Α Γ Ψ Ν Ο Ρ Η Δ Χ Λ Η Β Θ Λ Ξ Υ Σ Ζ Τ Η Ρ Α Φ Ο Η Τ Π Σ Ρ Ω Η Χ Φ Γ Λ Μ Ν Σ Ζ Ο Α Φ Ρ Ο Δ Ι Τ Η Α Τ Υ Σ 10

13 11

14 1.- Indica el género de los siguientes sustantivos. Tema 1 - Οἱ θεοὶ καὶ οἱ ἄνθρωποι. El nominativo. El verbo εἰμί. 1. τὸ θέατρον 2. ἡ λύρα 3. ὁ φιλόσοφος 4. ἡ ἀρμονία 5. ὁ χρόνος 6. ἡ συντονία 7. τὸ φάρμακον 8. ὁ διαλεκτός 9. ὁ Ζεύς 10. ἡ Τροία 11. ὁ βιόλογος 12. ἡ ἐπιδημία 13. τό ῥόδον 14. ὁ ὕμνος 15. Ἡ Ἑλένη 16. ὁ δεκάλογος 17. τό ζῷον 18. ὁ ῥυθμός 19. ἡ δημοκρατία 20. ὁ ὠκέανος 21. ἡ φωνή 22. ὁ θάνατος 23. ἡ ὀρθογραφία 24. τὸ Βυζάντιον 2.- Indica el género y el número de los siguientes sustantivos.τὸ θέατρον 1. ὁ διαλεκτός 2. αἱ λύραι 3. οἱ φιλόσοφοι 4. ἡ ἀρμονία 5. τὰ φάρμακα 6. ἡ συντονία 7. τά θέατρα 8. ὁ χρόνος 9. ἡ Τροία 10. τά χρωμάτικα 11. οἱ βιόλογοι 12. ὁ ὕμνος 13. τὰ ῥόδα 14. αἱ συλλαβαί 15. οἱ δεκάλογοι 16. Ἡ Ἑλένη 17. τό ζῷον 18. ὁ ῥυθμός 19. τό Βυζάντιον 20. ἡ δημοκρατία 21. οἱ ὠκέανοι 22. αἱ φωναί 23. ὁ θάνατος 24. τὰ ζῷα 25. ἡ ὀρθογραφία 26. τὸ ῥόδον 3.- Escribe el artículo correspondiente a estos sustantivos. 1. θέατρον, -ου 2. διαλεκτός, -οῦ 3. λύρα, -ας 4. φιλόσοφος, -ου 5. ἀρμονία, -ας 6. φάρμακον, -ου 7. συντονία, -ας 8. θεός, -οῦ 9. ἄριστος, -ου 10. χρόνος, -ου 11. Τροία, -ας 12. χρωμάτικον,- ου 13. βιόλογος, -ου 14. ἐπιδημία, -ας 15. ὕμνος, -ου 16. πλοῖον, -ου 17. συλλαβή, -ῆς 18. δεκάλογος, -ου 19. Ἑλένη, -ης 20. ζῷον, -ου 21. ῥυθμός, -οῦ 22. κατεγορία, -ας 23. ῥόδον, -ου 24. δημοκρατία, -ας 25. ὠκέανος, -ου 26. φωνή, -ῆς 27. θάνατος, -ου 28. ὀρθογραφία, -ας 29. Βυζάντιον, -ου 30. κόσμος, -ου 12

15 Tema 1 - Οἱ θεοὶ καὶ οἱ ἄνθρωποι. El nominativo. El verbo εἰμί. 4.- Indica a qué tema de la 1ª declinación pertenecen estos sustantivos. 1. μορφή, ῆς 2. βασίλισσα, -ης 3. νεανίας, -ου 4. τόλμα, -ης 5. χώρα, -ας 6. Ἀναξάγορας, -ου 7. Ἀφροδίτη, -ης 8. δόξα, -ης 9. ἀθλητής, -οῦ 10. ἀγορά, -ᾶς 11. ἡδονή, -ῆς 12. θέα, -ας 13. θάλαττα, -ης 14. πολίτης, -ου 15. Σικελία, -ας 16. Εὐρώπη, -ης 17. δεσπότης, -ου 18. ἡσιχία, -ας 19. Κρήτη, -ης 20. ποιητής, -οῦ 21. οἰκία, -ας 22. κρήνη, -ης 23. Θουκυδίδης, -ου 24. δεξία, -ας 25. γῆ, -ῆς 26. Ξανθίας, -ου 27. ἡμέρα, -ας 28. ἀρετή, -ῆς 29. μαθητής, -οῦ 30. Ἑλένη, -ης 5.- Lee y determina a qué declinación pertenecen los siguientes sustantivos. 1. τὸ θέατρον, -ου 2. ἡ σκία, -ας 3. τὸ δῶρον, -ου 4. ἡ ἧττα, -ης 5. ὁ ὀφθαλμός, -οῦ 6. ἡ κεφαλή, -ῆς 7. ἡ πρύμνα, -ης 8. ὁ θάνατος, -ου 9. ἡ σωτερία, -ας 10. τὸ δῶρον, -ου 11. ὁ ποιητής, -οῦ 12. τὸ βιβλίον, -ου 13. ἡ ἡδονή, -ῆς 14. ὁ νεανίας, -ου 15. ἡ νική, -ῆς 16. ἡ Μοῦσα, -ης 17. τὸ φύλλον, -ου 18. ἡ τελευτή, -ῆς 19. ἡ ἀνδρεία, -ας 20. ὁ κλεπτής, -οῦ 21. ἡ θύρα, -ας 6.- Analiza sintácticamente y traduce las oraciones 1. Ὁ Ζεύς θνητός οὐκ ἐστιν. 2. Αἱ θεαί ἐν τῷ οὐρανῷ εἰσιν. 3. Τὰ θέατρα καλά ἐστιν. 4. Ἡ χελώνη ζῷον καλόν ἐστιν. 13

16 Tema 1 - Οἱ θεοὶ καὶ οἱ ἄνθρωποι. El nominativo. El verbo εἰμί. 5. Ἡ Φαίδρα καὶ ὁ Διώδορος ἀγαθοί εἰσιν. 6. Τὸ ζῷον καλόν ἐστιν. 7. Ὁ ἀνήρ ἐν τῷ οὐρανῷ οὐκ ἐστιν. 7.- Escribe la forma correcta del adjetivo entre paréntesis. 1. Οἱ θεοί (ἀθάνατος, -η, -ον) εἰσιν. 2. Ἡ Ἑκάβη (καλός, -, ή, -όν) ἐστιν. 3. Τὸ ζῷον (θνητός, -όν) ἐστιν. 4. Ὁ Ζεὺς (καλός, -ή, όν) ἐστιν καὶ ἡ Ἀφροδίτη (καλός, -ή, -όν) ἐστιν. 5. Τὰ θέατρα (μακρός, -ά, -όν) ἐστιν. 6. Ἡ χελώνη (μικρός, ά, όν) ἐστιν. 7. Ὁ Φίλιππος (αἰσχρός, -ά, -όν) ἐστιν. 8. Τὰ ζῷα (μακρός, -ά, -όν) εἰσιν. 9. Αἱ θεαί (κακός, -ή, -όν) εἰσιν. 10. Τὸ θέατρον (καλός, -ή, -όν) ἐστιν. 11. Ὁ ἵππος (ἀγαθός, -ή, όν) ἐστιν. 12. Ἡ Ἀφροδίτη (καλός, -ή,-όν) ἐστιν. 8.- Cambia el número de las siguientes oraciones. 1. Τό θέατρον μακρόν ἐστιν. 2. Αἱ θεαὶ ἀγαθαί εἰσιν. 3. Τὰ ζῷα μικρά ἐστιν. 4. Οἱ θεοὶ ἀθάνατοί εἰσιν. 5. Τὰ θέατρα οὐ καλὰ ἐστιν. 14

17 Tema 1 - Οἱ θεοὶ καὶ οἱ ἄνθρωποι. El nominativo. El verbo εἰμί. 6. Ὁ ἀγρὸς ἐστί καλός. 7. Ἡ θεὰ αἰσχρά οὐκ ἐστιν. 8. Οἱ ἄνθρωποι Ἀθηναῖοί εἰσιν. 9. Οἱ ἀγροὶ οὐ μικροί εἰσιν. 9.- Analiza sintácticamente el siguiente texto y tradúcelo. Ὁ Χάος πρῶτός ἐστιν. Ἔπειτα ἡ Γῆ ἐστιν. Ὁ Χάος θεός ἐστιν. Ἡ Γῆ ἐστι θεά. Ὁ Χάος καὶ ἡ Γῆ θεοί εἰσιν. Ὁ Ἔρος καὶ θεός ἐστιν. Ὁ Ἔρος καλὸς καὶ ἀγαθός ἐστιν. Ὁ Χάος καὶ ἡ Γῆ καὶ Ἔρος θεοί καὶ ἀθάνατοί εἰσιν. Ἔπειτα ὁ Οὐρανός ἐστιν καὶ Πόντος καὶ Ὠκεανός. Ἐν τῷ Οὐρανῷ εἰσιν ὁ Ἥλιος καὶ Σελήνη. Ἐν τῷ Ὀλύμπῳ εἰσιν οἱ θεοί. 15

18 10.- Escribe el pronombre personal correspondiente. 1. οὐκ ἄνθρωποι ἀλλὰ θεοί ἐστέ. 2. οὐχ ἵππος ἄλλὰ ἄνθρωπός εἰμί. 3. οὐκ ἐν τῇ γῇ ἀλλὰ ἐν τῷ Ὀλύμπῳ εἰσιν. 4. θεὸς τοῦ Ὀλύμπου οὐκ εἶ. 5. οὐ Διονύσος ἀλλὰ Ζεύς εἰμί. 6. ζῷον αἰσχρόν ἐστιν. Tema 1 - Οἱ θεοὶ καὶ οἱ ἄνθρωποι. El nominativo. El verbo εἰμί Escribe la forma correcta del verbo εἰμί. 1. Τὸ θέατρον μακρόν. 2. Αὐτὸς θεὸς καλός. 3. Ἐγὼ ἐν τῷ Ὀλύμπῳ οὐκ. 4. Τρεῖς ἵπποι ἐν τῷ ἀγρῷ. 5. Σὺ οὐκ ἀγαθὴ ἀλλὰ κακὴ. 6. Ὑμεῖς ἕξ γυναῖκες καλαί. 7. Αὐτὴ θεὰ καλή. 8. Αὐταὶ ἐν τῷ Ὀλύμπῳ. 9. Ἡμεῖς τρεῖς ἄνδρες. 10. Σὺ βάτραχος κακός. 11. Ἐγὼ θεὰ καλή ἀλλὰ κακή. 12. Ὑμεῖς δύο ἄνθρωποι καλοὶ καὶ ἀγαθοί. 13. Αὐτοὶ τέτταρες ἄνδρες ἀθηναῖοι. 16

19 17

20 1.- Analiza las siguientes formas de genitivo. Tema 2 - Ἡ Ἕλλας.. El genitivo. El presente de indicativo. 1. τοῦ ῥυθμοῦ 2. τῶν βιολόγων 3. τῆς ἐπιδημίας 4. τοῦ θεάτρου 5. τῶν ὠκεάνων 6. τῆς δημοκρατίας 7. τῶν λύρων 8. τοῦ φιλοσόφου 9. τῆς ὀρθογραφίας 10. τοῦ χρωματίκου 11. τῶν θεάτρων 12. τοῦ χρόνου 13. τῆς ἀρμονίας 14. τῶν φαρμάκων 15. τοῦ θανάτου 2.- Cambia el número de los siguientes sintagmas. 1. τοῦ θεοῦ:. 2. τῶν οἴκων:. 3. τῆς σοφίας:. 4. τοῦ μακροῦ κόσμου:. 5. τοῦ ζῴου:. 6. τῶν ἀνθρώπων:. 7. τῆς θαλάττης:. 8. τῶν μικρῶν χόρων:. 9. τοῦ υἱοῦ:. 10. τῶν ἀγγελῶν:. 11. τῆς θεᾶς:. 12. τῶν μακρῶν ἵππων:. 13. τῶν λύρων καλῶν:. 14. τοῦ ἀνθρώπου ἀγαθοῦ:. 15. τῶν θήρων:. 3.- Analiza las siguientes formas nominales. 1. τοῦ χρόνου 2. τὸ χρωμάτικον 3. ἡ ὀρθογραφία 4. τῶν συλλαβών 5. τῆς δημοκρατίας 6. τὰ ζῷα 7. τῶν φωνῶν 8. ὁ θάνατος 9. αἱ φωναί 10. ἡ Τροία 11. αἱ κατεγορίαι 12. τοῦ ῥόδου 13. τῶν ζῴων 14. οἱ διαλεκτοί 15. τῆς ὀφίδιας 18

21 Tema 2 - Ἡ Ἕλλας.. El genitivo. El presente de indicativo. 4.- Completa las siguientes oraciones. 1. Ὁ ἄνθρωπος ἀγαθός es nominativo singular. Genitivo plural:. 2. Τῆς λύρας μικρᾶς es genitivo singular. Nominativo plural:. 3. Ἡ θάλαττα μικρά es nominativo singular. Genitivo singular:. 4. Τῶν ἵππων ἀγαθῶν es genitivo plural. Genitivo singular:. 5. Αἱ γυναῖκες καλαί es nominativo plural. Nominativo singular:. 6. Τοῦ ζῴου μικροῦ es genitivo singular. Nominativo plural:. 7. Τοῦ θεοῦ αἰσχροῦ es genitivo singular. Nominativo plural:. 8. Ὁ ἀνὴρ Ἀθηναῖος es nominativo singular. Nominativo plural:. 9. Τῶν θαλάττων μακρῶν es genitivo plural. Genitivo singular:. 10. Τῆς μαχῆς αἰσχρᾶς es genitivo singular. Nominativo singular:. 5.- Analiza y traduce las siguientes oraciones. 1. Ὁ μὲν πόλεμος πολλῶν κακῶν ἀρχή ἐστιν, ἡ δὲ εἰρήνη πολλῶν ἀγαθῶν. 2. Οἱ μὲν βάρβαροι τού τυράννου, οἱ δὲ Ἕλληνες τοῦ νόμου δοῦλοι εἰσιν. 3. Ὁ Ζεὺς τῶν ἀνθρωπων τε καὶ τῶν θεῶν πατὴρ καὶ βασιλεύς ἐστιν. 19

22 6.- Analiza y traduce las siguientes oraciones. 1. Ὁ ἵππος τῆς Ἀθηνᾶς ἐν τῷ ἀγρῷ οἰκεῖ. Tema 2 - Ἡ Ἕλλας.. El genitivo. El presente de indicativo. 2. Τὰ ζῷα τὰ τῆς θαλάττης μικρὰ καὶ μακρά ἐστιν. 3. Οἱ τῆς Ἀφροδίτης ἵπποι καλοί εἰσιν. 4. Οἱ θεοὶ τοῦ Ολύμπου δώδεκα εἰσιν. 5. Τὰ τῶν ἀγρῶν ζῷα ἵπποι ἐστιν. 6. Ὁ οἶκος τῶν θεῶν ὁ Ολύμπος ἐστιν. 7. Ὁ πατὴρ τοῦ Φιλίππου Διόδωρος ἐστιν. 8. Ὁ βίος ὁ τῶν θεῶν ἀγαθός ἐστιν. 9. Ἡ λύρα τοῦ Φιλίππου καλή ἐστιν. 10. Ὁ τοῦ Οὐρανοῦ υἱὸς ὁ Κρόνος ἐστιν. 20

23 Tema 2 - Ἡ Ἕλλας.. El genitivo. El presente de indicativo. 7.- Analiza y traduce el siguiente texto. LAS MUSAS Αἱ Μοῦσαι, αἱ θεαὶ τῶν τέχνων καὶ ἐπιστημῶν, εἰσιν ἐννεα Μελπομένη ἐστι Μοῦσα τῆς τραγῳδίας, καὶ Θάλεια τῆς κωμῳδίας Οὐρανία τῆς ἀστρονομίας, καὶ Καλλιόπη τῆς ποιητικῆς τέχνης. Πολυμνία δὲ τῆς ᾠδῆς, καὶ τῆς Τερψιχόρα τῆς χορείας. Εὐτέρπη δὲ ἐστι Μοῦσα τῆς μουσικῆς, καὶ Κλείω τῆς ἱστορίας καὶ Ἐρατὼ τῆς λυρικῆς τέχνης. 21

24 Tema 2 - Ἡ Ἕλλας.. El genitivo. El presente de indicativo. 8.- Completa el siguiente cuadro. Persona Número Voz Pronombre Cambio de número 1. λύομεν 2. βλέπουσι 3. πονεῖ 4. λύετε 5. βλέπει 6. πονεῖται 7. παύεσθε 8. βλέπονται 9. λυόμεθα 10. λέγῃ 11. εἰμί 12. λέγεις 13. βλέπεται 14. λύω 15. βλέπομεν 16. λύομαι 17. εἶ 18. λέγετε 19. λέγονται 20. ἐστίν 21. πονεῖς 22. λέγομαι 23. παύῃ 24. λύομαι 25. ἐστε 26. λέγουσι 27. βλέπομεθα 28. παύομεν 29. βλέπεις 30. λύεσθε 22

25

26 Tema 3 - Οἱ θεοὶ τοῦ Ὀλύμπου. El acusativo y el dativo. El imperfecto de indicativo. 1.- Diferencia los acusativos singulares de los plurales. 1. τὴν Ἰβηρίαν 2. τὸν θεόν 3. τὰς λύρας 4. τὸ ζῷον 5. τὴν χώραν 6. τὸν ἄνθρωπoν 7. τὰς μαχάς 8. τὸν πόλεμον 9. τὴν σοφίαν 10. τὸν ἵππον 11. τὸ Βυζάντιον 12. τὴν δημοκρατίαν 13. τὰς ἁρμονίας 14. τὸν βίον 15. τὴν Ἰταλίαν 16. τὰς θεάς 2.- Completa. 1. Ὁ ἄνθρωπος ἀγαθός es. Acusativo singular:. 2. Τὰς χώρας μικράς es. Nominativo plural:. 3. Τῶν ἵππων ἀγαθῶν es. Dativo singular:. 4. Τῇ θαλάττῃ μακρᾷ es. Acusativo plural:. 5. Αἱ γυναῖκες Ἀθηναῖαι es. Nominativo singular:. 6. Τὸ ζῷον μικρόν es. Genitivo singular:. 7. Οἱ θεοί αἰσχροί es. Dativo singular:. 8. Ἡ θάλαττη μικρά es. Dativo singular:. 9. Ὁ ἥλιος μακρός es. Acusativo plural:. 10. Τὴν μαχὴν αἰσχράν es. Dativo singular:. 11. Ὁ ἄνθρωπος ἀγαθός es. Acusativo singular:. 12. Τὴν χώραν ἐλεύθεραν es. Acusativo plural:. 13. Ἡ θάλαττη μικρά es. Genitivo singular:. 14. Τοῦ ἵππου ἀγαθοῦ es. Dativo singular:. 15. Ἡ λύρα καλή es. Acusativo singular:. 24

27 3.- Completa la siguiente tabla. Ac. pl. Gen. sing. Nom. pl. Dat. sing. Nom. sing. Dat. pl. Ac. sing. Voc. sing. 1. ἀγορά, -ᾶς ἡ 2. ἀγρός, -οῦ ὁ 3. βιβλίον, -ου τὸ 4. γῆ, -ῆς ἡ 5. ναύτης, -ου ὁ 6. δῆμος, -ου ὁ 7. θάλαττα, -ης ἡ 8. θέατρον, -ου τὸ 9. ποιητής, -οῦ ὁ 10. νῆσος, -ου ἡ 25

28 4.- Analiza y traduce las siguientes oraciones. 1. Ἡμεῖς τὸ βιβλίον τὸ τοῦ ἀνθρώπου Αθηναίου ἔχομεν. Tema 3 - Οἱ θεοὶ τοῦ Ὀλύμπου. El acusativo y el dativo. El imperfecto de indicativo. 2. Ὁ ποιητῆς ἐν τοῖς τῶν φιλοσόφων βιβλίοις πολλοὺς μύθους γράφει. 3. Οἱ ἀγαθοὶ οὐ μόνον λόγοις τὴν ἀρετὴν διώκουσιν, ἀλλὰ καὶ ἔργοις. 4. Τὸν μὲν βίον διώκουσιν οἱ ἄνθρωποι, τὸν δὲ θάνατον φεύγουσιν. 5. Οἱ μὲν πόλλοι τὴν εἰρήνην, οἱ δὲ ὀλίγοι τὸν πόλεμον διώκουσιν. 6. Ἡ πόλις καλοὺς νόμους ἔχει. 7. Ἡ Ἀρκαδία χώρα τῆς Πελοποννέσου ἐστι καὶ τοὺς ἀρίστουσ ἵππους τῆς Ἐλλάδος ἔχει. 8. Οἱ ἄνθρωποι ἀγαθοὶ τὰς ἀρετάς πράττουσιν. 26

29 5.- Analiza y traduce las siguientes oraciones. 1. Ὁ πόλεμος πολλὰ κακὰ τοῖς ἀνθρώποις φέρει. Tema 3 - Οἱ θεοὶ τοῦ Ὀλύμπου. El acusativo y el dativo. El imperfecto de indicativo. 2. Οἱ Αγαθοὶ ἄνθρωποι τὴν ἀλήθεια τοῖς φίλοις λέγουσιν. 3. Τοῖς Αθηναίοις ἄριστη πολιτεία ἐστιν. 4. Τοῖς ἀνθρώποις σοφοῖς φόβος οὐκ ἐστιν. 5. Τῷ Διοδώρῳ μέγας κλῆρος ἐστιν. 6. Τῇ θεᾷ καλὴ λύρα ἐστιν. 7. Τοῖς ἀγροῖς πολλοὶ λίθοι εἰσιν. 8. Τῷ αὐτουργῷ μέγα ἄροτρον ἐστιν. 9. Τῇ Κρήτῃ μέγας λαβύρινθος ἐστιν. 10. Τοῖς ἀνθρώποις Ἀθηναίοις τυραννία οὐκ ἐστιν. 27

30 Tema 3 - Οἱ θεοὶ τοῦ Ὀλύμπου. El acusativo y el dativo. El imperfecto de indicativo. 6.- Analiza y traduce el siguiente texto. PROMETEO Ὁ Προμηθεὺς πηλὸν λαμβάνει καὶ τὸν ἄνθρωπον πλάττει. Οἱ μὲν θεοὶ τὸ πῦρ ἔχουσιν, οἱ δὲ ἄνθρωποι τὸ πῦρ οὐκ ἔχουσιν. Ὁ Προμηθεὺς δεινός ἐστιν. Κλέπτει τὸ τῶν θεῶν πῦρ, κρύπτει καὶ τὸ πῦρ τοῖς ἀνθρώποις παρέχουσιν. Οὕτως οἰ ἄνθρωποι τὸ πῦρ λαμβάνουσιν. Ὁ Ζεὺς τὴν ἀπάντην γιγνώσκει. Ὁ Ζεὺς τὴν ἀπάτην ὀργίζει. Ὁ οὖν Ζεὺς τὸν φιλάνθρωπον θεὸν καὶ τοὺς ἄνθρωπους κολάζει. Πρῶτον μὲν ὁ Ζεὺς τὸν ἀγαθὸν θεὸν ἐν τῷ Καυκάσῳ δεσμεῖ, καὶ δεινὸν ἀετὸν πέμπει ὁ ἀετὸς τὸν φιλάνθρωπον θεὸν κατασθίει. Ἔπειτα δὲ ὁ Ζεὺς πλάττει τὴν Πανδώραν. Ἡ Πανδώρα πολλοὺς κακαὺσ τοῖς ἀνθρώποις φέρει. 28

31 Tema 3 - Οἱ θεοὶ τοῦ Ὀλύμπου. El acusativo y el dativo. El imperfecto de indicativo. 7.- Analiza y traduce el siguiente texto. EL ÁTICA Y ATENAS Ἐν τοῖς τῆς Ἀττικῆς πεδίοις καὶ ἐν τοῖς ἀγροῖς ἦν πρόβατα καὶ ἵπποι καὶ βοτάναι παντοδαπαί καὶ ἐλαῖαι καὶ ἄμπελοι καὶ συκαῖ. Αἱ μὲν ἐλαῖαι ἦσανδῶρα τῆς Ἀθηνᾶς, αἱ δὲ ἄμπελοι τοῦ Διονύσου. Καλὰ καὶ μεγάλα μαρμάρου μέταλλα, ἦν ἐν τοῖς τοῦ Υμήττου καὶ Πεντελικοῦ λόφοις. Ἀξιόλογα δ ἦν τὰ ἐν τῷ Λαυρίῳ ἀργύρεια. Ἡ τῶν ἀθηνῶν ἄκρα πέτρα ἐστιν ἐν τῷ τοῦ Κηφισοῦ πεδίῳ. Ἐπὶ δὲ τῇ πέτρᾳ ἐστι τὸ τῆς Ἀθηνᾶς ἱερόν καὶ ἐν τῷ ἱερῷ τὸ τοῦ Φειδίου ἔργον ἐλεφάντινου, ἡ Ἀθηνᾶ. 29

32 8.- Completa la siguiente tabla. Tema 3 - Οἱ θεοὶ τοῦ Ὀλύμπου. El acusativo y el dativo. El imperfecto de indicativo. Persona Número Tiempo Modo Voz Pronombre 1. ἐλύετο 2. ἐβλέπετε 3. ἔπαυον 4. ἐδιωκόμεθα 5. ἐπαύοντο 6. λέγομαι 7. πονοῦνται 8. ἔλεγε 9. ἦσθα 10. ἐλύου 11. λέγῃ 12. ἦν 13. ἐπόνεις 14. ἐφιλοῦμεν 15. ἐλύεσθε 16. λύεσθε 17. ἐπαύου 18. βλέπονται 19. ἐβλέποντο 20. ἔπαυε 21. ἐπονοῦμην 22. παύῃ 23. ἐπονοῦμεν 24. ἦμεν 25. ἐβλέπεσθε 26. ἐδίωκε 30

33 Tema 3 - Οἱ θεοὶ τοῦ Ὀλύμπου. El acusativo y el dativo. El imperfecto de indicativo. Persona Número Tiempo Modo Voz Pronombre 27. λύουσι 28. διώκομεν 29. ἐδιώκομεν 30. ἐδιώκομην 31. παύεις 32. ἐπονεῖτε 33. ἐπονεῖτο 34. πονεῖται 35. ἐτιμῶμην 36. εἶ 37. ἐλέγετε 38. εἰμί 39. ἔτιμων 40. ἐστε 31

34 32

35 Tema 5 - Ὁ ἐν τῷ ἄστει βίος. La tercerda declinación: temas en oclusiva y nasal. El futuro de indicativo. 1.- Cambia la estructura de dativo posesivo por la de C. D. o viceversa y traduce. 1. Τοῖς Αθηναίοις ἄριστη πολιτεία ἐστιν. 2. Οἱ δοῦλοι ἐλευθερίαν οὐκ ἔχουσιν. 3. Αἱ Ἀθῆναι μέγα θέατρον ἔχουσιν. 4. Τοῖς ἀνθρώποις σοφοῖς φόβος οὐκ ἐστιν. 5. Αἱ Μοῦσαι τὴν σοφίαν ἔχουσιν. 6. Τῷ Διοδώρῳ μέγας κλῆρος ἐστιν. 7. Ὁ δῆμος τῶν Ἀθηνῶν τὴν ἐλευθερίαν ἔχει. 8. Τῇ θεᾷ καλὴ λύρα ἐστιν. 2.- Completa la siguiente tabla. Caso Número Género Artículo Μέγας Πολύς 1. αὐτουργῷ 2. θεοί 3. νύμφη 4. ἀνήρ 5. θήραις 6. οἴκου 7. κόσμος 33

36 Tema 5 - Ὁ ἐν τῷ ἄστει βίος. La tercerda declinación: temas en oclusiva y nasal. El futuro de indicativo. 8. σοφῶν 9. ναυταῖς 10. πόλεμον 11. θαλάττῃ 12. οὐρανοῦ 13. οἰκίας 14. θέατρον 15. ἀγοράς 16. ζῴῳ 17. ἀγορᾶς 18. βιβλία 19. λαβύρινθοι 20. ἀγρούς 21. βιβλίῳ 22. χελώναι 23. βάτραχοις 3.- Completa. 1. Τῶν φόβων μεγάλων es. Nominativo plural:. 2. Τῇ οἰκίᾳ μακρᾷ es. Acusativo singular:. 3. Τὸ ζῷον μικρόν es. Genitivo plural:. 4. Τοῖς νυμφίοις σοφοῖς es. Nominativo plural:. 5. Οἱ κλῆροι μεγάλοι es. Genitivo singular:. 6. Τοῦ βιβλίου μεγάλου es. Dativo plural:. 7. Αἱ νύμφαι Θηβαῖαι es. Acusativo singular:. 8. Τῆς ἀγορᾶς μικρᾶς es. Nominativo singular:. 9. Ἡ χώρα μεγάλη es. Genitivo plural:. 34

37 Tema 5 - Ὁ ἐν τῷ ἄστει βίος. La tercerda declinación: temas en oclusiva y nasal. El futuro de indicativo. 10. Ὁ ποιητῆς μακρός es. Dativo singular:. 11. Τὸ θέατρον μέγα es. Acusativo plural:. 12. Ὁ παράδεισος καλός es. Nominativo plural:. 13. Τὰς νήσους μικράς es. Dativo plural:. 14. Τῶν νήσων ἐλεύθερων es. Genitivo singular:. 15. Τῷ ναύτῃ ἀγαθῷ es. Acusativo singular:. 4.- Analiza y traduce. AQUILES MATA A HÉCTOR Ὁ Πρίαμος τὸν ὑιὸν ἱκτεύει, ἀλλὰ οὐ πείθει. Ὁ οὖν Ἕκτωρ ἐκ τοῦ Ἰλίου ἐκβαίνει καὶ τὸν ἄριστον τῶν Ἀχαιῶν μένει. Ὅτε Ἀχιλλεὺς ἥκει, τὸν ἐχθρον φοβεῖ. Ὁ μὲν Ἕκτωρ φεύγει, ὁ δὲ Ἀχιλλεὺς διώκει. Οὕτω τρὶς περὶ τὸ Ἴλιον τρέχουσιν. Ἀλλὰ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπὶ τὸν ποταμὸν ἥκουσι, οἱ θεοὶ τὸν Ἕκτορα λείπουσιν. Πρῶτον μὲν οὖν οἱ ἐχθροὶ πολεμοῦσι, τέλος δὲ ὁ Ἀχιλλεὺς τὸν Ἕκτορα κτείνει. 35

38 Tema 5 - Ὁ ἐν τῷ ἄστει βίος. La tercerda declinación: temas en oclusiva y nasal. El futuro de indicativo. 5-. Coloca el artículo que concuerde con cada sustantivo. 1. Φίλιππος 2. λόγων 3. Ἀθήνας 4. ἄροτροις 5. ἀγρός 6. δένδρῳ 7. κακόν 8. ἄνθρωπον 9. ἥλιου 10. Ἰλίαδην 11. ζῷον 12. ἀγρούς 13. ἄνθρωπον 14. νύμφῃ 15. ἀνθρώπους 16. κλήρου 17. ἀγρῶν 18. Φιλίππου 6.- Analiza y traduce las siguientes oraciones. 1. Ἐκ τῆς οἰκίας μεγάλα θέατρα ὁρῶμεν. 2. Ὁ Διόδωρος μετὰ τῶν δούλων ἐν τῶ ἀγρῶ πονεῖ. 3. Τῷ αὐτουργῷ μέγα ἄροτρον ἐστιν. 4. Τὰ τέκνα εἰς τὸν παράδεισον βαίνει. 5. Ὁ ναύτης εἰς τὰς Ἀθηνᾶς ἐκ τῶν ἀγρῶν βαίνει. 6. Ἐν ταῖς Ἀθήναις οὔτε ὀλιγαρχία οὔτε τυραννία ἀλλὰ δημοκρατία ἐστιν ἡ πολιτεία. 7. Τοὺς ἀγροὺς πολλὰς ἡμέρας γεωργοῦμεν. 8. Οἱ γεωργοὶ ἐκ τῶν ἀγρῶν μεγάλους λίθους ἐκφέρουσιν. 36

39 _ Tema 4 - Ἡ τοῦ Ἑλλάδος ἱστορία. Usos de las preposiciones. El futuro de indicativo. 9. Τῷ δήμῳ πολλοὶ νόμοι εἰσιν. 10. Τῇ Κρήτῃ μέγας λαβύρινθος ἐστιν. 11. Αἱ γυναῖκες Ἀθηναῖαι πολλὰς οἰκίας ὁρῶσιν. 12. Τὰ τοῦ Διοδώρου τέκνα μετὰ πολλῶν δούλων τὴν γῆν ἀροτρεύουσιν. 13. Ὁ τῶν Μουσῶν μέγας χόρος οὐ τοῦ Διὸς ἀλλὰ τοῦ Ἀπόλλωνος ἐστιν. 14. Τοῖς ἀνθρώποις Ἀθηναίοις τυραννία οὐκ ἐστιν. 7.- Atrapa a la intrusa 1. τῶν τοῦ τό τῆς 2. ταῖς τῇ τάς τῷ 3. ὁ τά τῇ τήν 4. οἱ τά τῷ τῶν 5. ἡ τάς ταῖς τά 6. αἱ τό τῶν τούς 7. τούς τά τό τῶν 8. τήν τόν τοῦ τά 9. τῷ οἱ ταῖς τῇ 10. τό τά τοῖς ταῖς 37

40 _ Tema 4 - Ἡ τοῦ Ἑλλάδος ἱστορία. Usos de las preposiciones. El futuro de indicativo. 8.- Analiza sintácticamente y traduce. EL RAPTO DE EUROPA Ἡ Εὐρώπη ἐν τῇ Φοινίκῃ οἰκεῖ καὶ βασίλισσά ἐστιν. Βαίνουσί ποτε ἡ Εὐρώπη καὶ ἄλλαι κόραι εἰς τὸν αἰγιαλὸν καὶ ἐκεῖ παίζουσιν. Βλέπει μὲν ὁ Ζεὺς τὰς καλὰς κὸρας, ἐπιθυμεῖ δὲ τὴν Εὐρώπην. Ὁ Ζεὺς μεταμορφεῖ εἰς ταῦρον καὶ παίζει σὺν ταῖς κόραις. Ὁ γὰρ ταῦρος καλὸς καὶ λευκός ἐστιν. Ὁ ταῦρος ἐν τῷ αἰγιαλῷ παίζει καὶ καλὸν μυκηθμὸν φωνεῖ. Ἡ Εὐρώπη τόλμην ἔχει καὶ ἐπιβαίνει ἐπὶ τοῦ ταύρου. Ἁρπάζει μὲν ὁ Ζεὺς τὴν κόρην, βαίνει δὲ εἰς τὴν θάλατταν καὶ νήχει. Ὁ ἄνεμος τὸν τῆς κόρης πέπλον ψύχει. Ἡ βασίλισσα φόβον ἔχει. Ὁ Ζεὺς τ`ην θάλατταν ἡσυχάζει καὶ οἱ δελφῖνες 1 ἡδέως νέχουσιν. Τέλος δὲ βαῖνουσιν εἰς τὴν Κρήτην. Ἡ Κρήτη καλῆ νῆσός ἐστιν ἐν μέσῃ θαλάττῃ. Ὁ θεὸς τὴν ταύρου μορφὴν λείπει, νῦν δὲ τὴν ἀνθρώπου μορφὴν λαμβάνει. Ἔπειτα δὲ ὁ Ζεὺς τὴν Εὐρώπην εἰς ἄντρον ἄγει καὶ ἐκεῖ τρεῖς τοὺς ὑιοὺς τῷ θεῷ τίκτει. Ὁ Ζεὺς τὴν κόρην ἐν τῇ νήσῷ λείπει. 1 Nomitivo plural masculino. 38

41 _ Tema 4 - Ἡ τοῦ Ἑλλάδος ἱστορία. Usos de las preposiciones. El futuro de indicativo. 9.- Analiza las siguientes formas de futuro. Persona Número Tiempo Voz Pronombre 1. λύσετε 2. τιμήσουσι 3. παύσεις 4. διώξω 5. βλέψομεν 6. φιλήσεις 7. πονήσεσθε 8. βλέψομαι 9. τιμησόμεθα 10. παύσῃ 11. διώξονται 12. ἔσται 13. παυθήσομαι 14. βλεφθήσεται 15. τιμηθήσῃ 16. φιληθήσονται 19. παύσονται 20. διωξόμεθα 21. τιμήσω 22. φιλήσομεν 23. βλεφθήσεσθε 24. ἔσομαι 25. φιληθήσῃ 26. λυθήσομαι 27. παύσονται 28. ἔσεσθε 30. διωξόμεθα 39

42 _ Tema 4 - Ἡ τοῦ Ἑλλάδος ἱστορία. Usos de las preposiciones. El futuro de indicativo Analiza las siguientes formas de verbales. Persona Número Tiempo Modo Voz Pronombre 1. λέγετε 2. παύσομαι 3. ἐπονοῦ 4. διωκόμεθα 5. διωχθήσεσθε 6. ἔλυες 7. φιλήσῃ 8. λέγει 9. ἐτίμας 10. λυθήσεται 11. ἐλέγομεν 12. φιληθήσονται 13. λύεται 14. ἐβλέπεσθε 15. διώξονται 16. ἔσεται 17. ἐπαυόμεθα 18. λυθήσομαι 19. παύω 20. βλέπετε 21. ἦσμεν 22. τιμήσετε 23. εἶ 24. τιμᾷς 25. βλέψομεν 40

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1 GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1 Introducción Hemos diseñado este cuaderno de gramática y ejercicios para iniciarte

Διαβάστε περισσότερα

IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO

IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Introducción Hemos diseñado este cuaderno de gramática y ejercicios para iniciarte con calma (aunque con paso

Διαβάστε περισσότερα

IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO

IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Introducción Este cuadernillo conecta (comparte, incluso, algún eslabón) con el del curso pasado. El aprendizaje

Διαβάστε περισσότερα

GREC 1 QUADERN D ACTIVITATS. IES El Cabanyal de València Departament de Llatí i Grec

GREC 1 QUADERN D ACTIVITATS. IES El Cabanyal de València Departament de Llatí i Grec GREC 1 QUADERN D ACTIVITATS IES El Cabanyal de València Departament de Llatí i Grec ΧΑΙΡΕΤΕ Saludem χαίρετε, ὦ φίλοι. jaírete, o fíloi. χαῖρε, ὦ φίλε. / χαῖρε, ὦ φίλη. jaíre, o fíle. / jaíre, o fíle. Ens

Διαβάστε περισσότερα

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ΔΙΑΛΟΓΟΣ PRÁCTICAS DE GRIEGO ANTIGUO SANTIAGO CARBONELL PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA curso 2015-2016 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN...p. 3 2. OBJETIVOS GENERALES...p. 3 3. ASPECTOS METODOLÓGICOS...p.

Διαβάστε περισσότερα

1. Lektion: Alphabet

1. Lektion: Alphabet Vorwort und Inhalt 3 Ergänzend zum Buch benötigen Sie eine Kurzgrammatik, z. B. Grammateion (oebv). Benützen Sie Kantharidion Interaktiv zur Festigung der Grammatik. Für die Durchnahme einer Lektion stehen

Διαβάστε περισσότερα

EJERCICIOS 1. ῳ, γένει, πολεύων. Sófocles, Antígona (vv. 332-341). 1.- Escribe el texto griego en letras mayúsculas.

EJERCICIOS 1. ῳ, γένει, πολεύων. Sófocles, Antígona (vv. 332-341). 1.- Escribe el texto griego en letras mayúsculas. EJERCICIOS 1 Vamos a exprimir este hermoso texto de Sófocles (famoso dramaturgo del s. V a.c.). En una de sus tragedias más conocidas (Antígona), el coro entona uno de los cantos de admiración más célebres

Διαβάστε περισσότερα

HISTORIA CHRONIKE ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ. 1Exc. Salmasii in Crameri Anecd. Par. II: Ἀρχαιολογία Ἰωάννου Ἀντιοχέως, ἔχουσα καὶ διασάφησιν τῶν μυθευομένων.

HISTORIA CHRONIKE ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ. 1Exc. Salmasii in Crameri Anecd. Par. II: Ἀρχαιολογία Ἰωάννου Ἀντιοχέως, ἔχουσα καὶ διασάφησιν τῶν μυθευομένων. HISTORIA CHRONIKE ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ. 1Exc. Salmasii in Crameri Anecd. Par. II: Ἀρχαιολογία Ἰωάννου Ἀντιοχέως, ἔχουσα καὶ διασάφησιν τῶν μυθευομένων. 1. Ὁ παρ' Ἕλλησιν ἀρχαῖος Ὤγυγος καὶ Φορωνεὺςὁ υἱὸς Ἰνάχου

Διαβάστε περισσότερα

A 1ª DECLINACIÓN. ADXECTIVOS DA 1º CLASE.

A 1ª DECLINACIÓN. ADXECTIVOS DA 1º CLASE. EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO 2008-09 1 GREGO 1º BACHARELATO 3ª QUINCENA A 1ª DECLINACIÓN. ADXECTIVOS DA 1º CLASE. VERBO εἰµί E A ORACIÓN COPULATIVA 1º.- A PRIMEIRA DECLINACIÓN. A 1º declinación

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

TEXTOS DE SELECTIVIDAD DE JENOFONTE 1.Ciro, con el pretexto de expulsar a los Pisidas de la zona, reúne a sus tropas Επεὶ δ ἐδόκει ἤδη πορεύεσθαι

TEXTOS DE SELECTIVIDAD DE JENOFONTE 1.Ciro, con el pretexto de expulsar a los Pisidas de la zona, reúne a sus tropas Επεὶ δ ἐδόκει ἤδη πορεύεσθαι TEXTOS DE SELECTIVIDAD DE JENOFONTE 1.Ciro, con el pretexto de expulsar a los Pisidas de la zona, reúne a sus tropas Επεὶ δ ἐδόκει ἤδη πορεύεσθαι αὐτῷ ἄνω, τὴν μὲν πρόφασιν ἐποιεῖτο ὡς Πισίδας βουλόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

ORACIONES DE RELATIVΟ

ORACIONES DE RELATIVΟ INFINITIVO, EL PARTICIPIO, ORACIONES COMPLETIVAS, Traducción: ORACIONES DE RELATIVΟ 1. Τὸ μὲν ὑγιαίνειν ἄριστον ἀνδρὶ θνητῷ, δεύτερον δὲ τὸ καλὸν καὶ ἀγαθὸν εἶναι, τρίτον δὲ τὸ δικαίως πλουτεῖν, τέταρτον

Διαβάστε περισσότερα

El culto y las fiestas

El culto y las fiestas UNIDAD 3 El culto y las fiestas Χρυσέα φόρμιγξ, Ἀπόλλωνος καὶ ἰοπλοκάμων σύνδικον Μοισᾶν κτέανον τᾶς ἀκούει μὲν βάσις ἀγλαΐας ἀρχά, πείθονται δ ἀοιδοὶ σάμασιν ἁγησιχόρων ὁπόταν προοιμίων ἀμβολὰς τεύχῃς

Διαβάστε περισσότερα

An Introduction to New Testament Greek

An Introduction to New Testament Greek An Introduction to New Testament Greek Paul Pritchard February 2014 0 Session 1: The Greek Alphabet Capital Lower case Name Pronunciation 1 Transliteration Α α alpha lard/cup a Β β beta bat b Γ γ gamma

Διαβάστε περισσότερα

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3 EL ADJETIVO GRIEGO El adjetivo griego, al igual que el sustantivo, también se declina. El adjetivo griego tiene que concordar con el sustantivo en género, número y caso. En latín no podemos decir puer

Διαβάστε περισσότερα

Nijolė Juchnevičienė Mindaugas Strockis SENOSIOS GRAIKŲ KALBOS CHRESTOMATIJA

Nijolė Juchnevičienė Mindaugas Strockis SENOSIOS GRAIKŲ KALBOS CHRESTOMATIJA Nijolė Juchnevičienė Mindaugas Strockis SENOSIOS GRAIKŲ KALBOS CHRESTOMATIJA Vilnius 2015 Apsvarstyta ir rekomenduota išleisti Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Taryboje 2015 m. vasario 27 d.

Διαβάστε περισσότερα

Fábulas seleccionadas de Esopo, basadas en las «Fábulas de Esopo» de J. Berenguer Amenós, Hélade II

Fábulas seleccionadas de Esopo, basadas en las «Fábulas de Esopo» de J. Berenguer Amenós, Hélade II 1 Fábulas seleccionadas de Esopo, basadas en las «Fábulas de Esopo» de J. Berenguer Amenós, Hélade II 1. La zorra y las uvas (Ángel Martínez) Ἀλώπηξ λιμώττουσα ὡς ἐθεάσατο ἐπί τινος ἀναδενδράδος βότρυας

Διαβάστε περισσότερα

Vitae sophistarum ΕΥΝΑΠΙΟΥ ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΚΑΙ ΣΟΦΙΣΤΩΝ

Vitae sophistarum ΕΥΝΑΠΙΟΥ ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΚΑΙ ΣΟΦΙΣΤΩΝ Vitae sophistarum ΕΥΝΑΠΙΟΥ ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΚΑΙ ΣΟΦΙΣΤΩΝ Ξενοφῶν ὁ φιλόσοφος, ἀνὴρ μόνος ἐξ ἁπάντων φιλοσόφων ἐν λόγοις τε καὶ ἔργοις φιλοσοφίαν κοσμήσας (τὰ μὲν ἐς λόγους ἔστι τε ἐν γράμμασι καὶ ἠθικὴν

Διαβάστε περισσότερα

Índice de textos TEXTOS DE GRIEGO

Índice de textos TEXTOS DE GRIEGO Índice de textos SELECCIÓN DE TEXTOS DE P.A.U. CURSO 2011-12...2 LA ÉPICA... 2 Texto 1: Homero, Ilíada I, 1-5... 2 Texto 2: La manzana de la discordia...2 Texto 3: Aquiles permite a Patroclo luchar con

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 Omit none. Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα, Μοῦσα. Chapter 4 Nouns: omit Ἀθῆναι, Ἀθήνη, ναύτης, Ξέρξης, Πέρσης, Σπάρτη, ταμίας

Chapter 2 Omit none. Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα, Μοῦσα. Chapter 4 Nouns: omit Ἀθῆναι, Ἀθήνη, ναύτης, Ξέρξης, Πέρσης, Σπάρτη, ταμίας 1 Correspondence of Core Vocabulary to C.W. Shelmerdine. Introduction to Greek. Second Edition. Newburyport, MA: Focus, 2008. for GREK 1001 (Chapters 1-17) Chapter 2 Omit none Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα,

Διαβάστε περισσότερα

De thematibus. δοκεῖ, μνημονεύσωμεν ἐνταῦθα τῆς Ἀνατολῆς θέματα ἤγουν τῆς μικρᾶς Ἀσίας. ˉˉΑ.

De thematibus. δοκεῖ, μνημονεύσωμεν ἐνταῦθα τῆς Ἀνατολῆς θέματα ἤγουν τῆς μικρᾶς Ἀσίας. ˉˉΑ. De thematibus Φιλοπόνημα Κωνσταντίνου βασιλέως υἱοῦ Λέοντος περὶ τῶν θεμάτων τῶν ἀνηκόντων τῇ βασιλείᾳ τῶν Ῥωμαίων Πόθεν ἔσχον τὰς ὀνομασίας καὶ τί σημαίνουσιν αἱ τούτων προσηγορίαι καὶ ὅτι τὰ μὲν αὐτῶν

Διαβάστε περισσότερα

Verbs. come to rescue/aid X. I work; I accomplish I come; I go I eat

Verbs. come to rescue/aid X. I work; I accomplish I come; I go I eat Verbs Present ἄγω Future ἄξω Aorist ἤγαγον Definition I lead; I take; imperative, come on! αἱρέω αἴρω αἱρέσω ἀρῶ εἷλον ἦρα (irregular augment), I take I lift; with reflexive pronoun, I get up αἰτέω αἰτήσω

Διαβάστε περισσότερα

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἤχθην ἀδικέω, ἀδικήσω,

Διαβάστε περισσότερα

LA TRANSCRIPCIÓ I l ADAPTACIÓ D HEL LENISMES A LES LLENGÜES MODERNES: EL NOM DE LES LLETRES

LA TRANSCRIPCIÓ I l ADAPTACIÓ D HEL LENISMES A LES LLENGÜES MODERNES: EL NOM DE LES LLETRES LA TRANSCRIPCIÓ I l ADAPTACIÓ D HEL LENISMES A LES LLENGÜES MODERNES: EL NOM DE LES LLETRES L ALFABET GREC I EL NOM SE DE LES SEUES LLETRES GREC LLATÍ 9 ALEMANY ANGLÈS CATALÀ CASTELLÀ FRANCÈS tõ lfa ΑLFA

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΛΟΛΟΓΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ Μ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΡΗ ΝΣΑΝΟΠΟΤΛΟΤ / ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΟΛΓΑ. «Το αδίδακτο κείμενο στην αρχαία ελληνική», Γ Λυκείου

ΥΙΛΟΛΟΓΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ Μ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΡΗ ΝΣΑΝΟΠΟΤΛΟΤ / ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΟΛΓΑ. «Το αδίδακτο κείμενο στην αρχαία ελληνική», Γ Λυκείου 1 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr 2 ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Ο : Ἡμεῖς οὔτε συνήλθομεν ὡς βασιλεῖ πολεμήσοντες οὔτε ἐπορευόμεθα ἐπὶ βασιλέα, ἀλλὰ πολλὰς προφάσεις Κὖρος ηὕρισκεν, ὡς καὶ σὺ εὗ οἶσθα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 1. Δημοσθένης, Ὀλυνθιακὸς Α, 1 Ἀντὶ πολλῶν ἄν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, χρημάτων ὑμᾶς ἑλέσθαι νομίζω, εἰ φανερὸν γένοιτο τὸ μέλλον συνοίσειν τῇ πόλει περὶ ὧν νυνὶ σκοπεῖτε. ὅτε τοίνυν

Διαβάστε περισσότερα

Grec ancien. Vocabulaire. Substantifs

Grec ancien. Vocabulaire. Substantifs Grec ancien Vocabulaire Substantifs Féminins première déclinaison Masculins première déclinaison Féminins deuxième déclinaison Masculins deuxième déclinaison Neutres deuxième déclinaison Féminins troisième

Διαβάστε περισσότερα