L e v N i k oláyevich Tolstói ( C a r t a a A. A. F e t, e n e r o de 1871)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "L e v N i k oláyevich Tolstói ( C a r t a a A. A. F e t, e n e r o de 1871)"

Transcript

1

2 Sin el conocimiento del griego no hay educación. L e v N i k oláyevich Tolstói ( C a r t a a A. A. F e t, e n e r o de 1871) Naturalmente que estoy subjetivamente a favor de que los chicos aprendan inglés. Les haría aprender inglés a todos; y después, dejaría a los inteligentes aprender Latín como un honor y Griego como un placer. W i n s t on Church i ll

3

4 DIALECTOLOGÍA GRIEGA EÓLICO 1. Egeo/asiático 2. Lesbio 3. Tesalio 4. Beocio JÓNICO-ÁTICO 5. Jónico 6. Ático DÓRICO 7. Laconio 8. Argolio 9. Corintio 10. Megárico 11. De Cos 12. De Tera y Cirene 13. Rodio 14. Cretense DIALECTOS DEL NOROESTE 15. Focense 16. Locrio occidental: Ozolio 17. Locrio oriental: Opuntio 18. Eleático ARCADIO-CHIPRIOTA 19. Arcadio 20. Chipriota 21. Panfilio 2

5 Tema 0: La dialectología griega. El alfabeto griego: lectura y transcripción 1.- El alfabeto griego. MINÚSCULA MAYÚSCULA NOMBRE EQUIVALENCIA 3

6 Tema 0: La dialectología griega. El alfabeto griego: lectura y transcripción 2-. a/ Ordena las letras y forma el nombre de diez letras griegas. DESORDENADAS ORDENADAS τ α ο ἰ β α λ μ α δ π ἔ σ ν ι λ ο τ α ἔ γ α μ ί σ τ έ δ α λ υ τ α π π α κ α φ ἄ λ α κ ι ρ μ ὄ ν ο 2-. b/ Encuentra las palabras griegas escritas en grafía latina. Δ Β Δ Ο Γ Μ Α Ω Ν Γ DOGMA Ι Ξ Ρ Κ Ρ Α Β Κ Ο Μ TIRANNOS Α Μ Α Ρ Α Δ Ρ Ε Φ Ι POLITICOS Λ Τ Μ Ε Φ Ν Υ Α Λ Μ FILOSOFOS Ε Ω Α Σ Ι Φ Τ Ν Ε Η DIALECTOS Κ Λ Γ Ι Α Ω Γ Ο Ω Τ DRAMA Τ Υ Ρ Α Ν Ν Ο Σ Ν Ι GRAFIA Ο Π Η Ζ Λ Τ Κ Π Α Κ OCEANOS Σ Ο Κ Ι Τ Ι Λ Ο Π Ο LEON Ν Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ο Σ MIMETICOS 2-. c/ Enlaza las letras griegas minúsculas con su mayúscula correspondiente. ι Σ α Ο ξ Φ ο Ψ φ Π ν Μ θ Λ ζ Α π Ι τ Β λ Χ μ Υ χ Ξ β Ζ ρ Ω ε Ε ς Θ υ Ν ω Ρ ψ Τ 4

7 Tema 0: La dialectología griega. El alfabeto griego: lectura y transcripción 3.- Transcribe las siguientes palabras al alfabeto latino y deduce su significado. 1) ΙΤΑΛΙΑ 2) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3) ΘΕΩΡΗΜΑ 4) ΧΡΟΝΟΣ 5) ΣΥΜΦΟΝΙΑ 6) ΑΜΑΖΩΝ 7) ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 8) ΟΞΥΤΟΝΟΣ 9) ΕΓΚΩΜΙΟΝ 10) ΛΥΡΑ 11) ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 12) ΔΡΑΜΑ 13) ΟΜΟΛΟΓΟΣ 14) ΦΑΡΜΑΚΟΝ 15) ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ 16) ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ 17) ΒΑΡΥΤΟΝΟΣ 18) ΕΞΟΔΟΣ 19) ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 20) ΨΥΧΙΚΟΣ 21) ΥΠΕΡΒΟΛΗ 22) ΑΘΗΝΑΣ 23) ΨΕΥΔΟΓΡΑΦΟΣ 24) ΜΕΤΑΦΟΡΑ 25) ΤΡΟΙΑ 26) ΔΗΜΕΤΡΙΟΣ 27) ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ 28) ΝΕΚΤΑΡ 29) ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ 30) ΑΡΜΟΝΙΑ 31) ΩΡΑ 32) ΣΥΝΤΟΝΙΑ 33) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 34) ΖΕΥΣ 35) ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ 36) ΩΚΕΑΝΟΣ 37) ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 38) ΑΞΙΩΜΑ 39) ΡΕΥΜΑ 40) ΕΠΙΣΤΟΛΗ 41) ΠΛΑΤΩΝ 42) ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ 43) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 44) ΘΕΑΤΡΟΝ 45) ΚΡΙΣΙΣ 46) ΣΤΟΜΑΧΟΣ 47) ΜΙΜΗΤΙΚΟΣ 48) ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5

8 Tema 0: La dialectología griega. El alfabeto griego: lectura y transcripción 4.- Transcribe las siguientes palabras al alfabeto latino y deduce su significado 1) κατηγορία 2) ὑπόθεσις 3) τεχνικός 4) δεκάλογος 5) ἀπολογία 6) χρονικός 7) θεολογία 8) ξένος 9) Ἀσία 10) φώνημα 11) συλλαβή 12) ἥλιος 13) δόγμα 14) παράσιτος 15) ψωρίασις 16) ῥήτωρ 17) τοξικός 18) χολικός 19) φωνητικός 20) χαρακτήρ 21) ζέφυρος 22) ἡγεμονία 23) τύραννος 24) ζῷον 25) βιόλογος 26) πολιτικός 27) ὀφίδιον 28) ἐπίγραμμα 29) κατάλογος 30) πνευμονία 31) ῥυθμός 32) μουσεῖον 33) ἱερογλυφικός 34) φάντασμα 35) ἐπιδημία 36) φυσικός 37) ἀναλογία 38) βάρβαρος 39) θεωρικόν 40) Ξέρξης 41) ψευδώνυμος 42) μαθηματικός 43) ὕμνος 44) Καλυψώ 45) δέρμα 46) νεκρόπολις 47) παράταξις 48) ζῆλος 6

9 Tema 0: La dialectología griega. El alfabeto griego: lectura y transcripción 5.- Transcribe las siguientes palabras al alfabeto latino y deduce su significado. 1. ΘΕΟΣ 2. ἄνθρωπος 3. πατήρ 4. ΘΑΝΑΤΟΣ 5. ἀθάνατος 6. μικρός 7. ΔΕΡΜΑ 8. ΒΙΟΣ 9. ἀγρός 10. ΜΑΚΡΟΣ 11. ἐλεύθερος 12. ΚΑΛΟΣ 13. οἶκος 14. μέγας 15. πολύς 16. ΧΡΟΝΟΣ 17. ἥλιος 18. δένδρον 19. ΚΑΚΟΣ 20. ΓΥΝΗ 21. ΜΑΘΗΜΑ 22. ἵππος 23. ζῷον 24. ΑΡΕΤΗ 25. ΔΙΚΗ 26. ΣΟΦΙΑ TRANSCRIPCIÓN PALABRAS RELACIONADAS ETIMOLÓGICAMENTE SIGNIFICADO 7

10 Tema 0: La dialectología griega. El alfabeto griego: lectura y transcripción 6.- Indica qué tipo de acento y de espíritu tienen las siguientes palabras. 1. μῦθος 2. ἐπεὶ 3. ὀνόματι 4. καὶ 5. Ὀδυσσέως 6. ἑταίρους 7. δρᾶμα 8. ὁρῶσι 9. ἄντρον 10. νῆσος 11. εἰς 12. ἐθέλει 13. ἀφικνοῦνται 14. πλῆθος 15. φόβος 16. δοῦλος 17. Ἑλλήνος 18. ἄνδρες 19. οὔποτε 20. πάντες 21. καλὸς 22. ἄσθμα 23. ῥεῦμα 24. οἰκέω 25. οὐ 26. πρᾶγμα 27. Ζεῦ 8

11 Tema 0: La dialectología griega. El alfabeto griego: lectura y transcripción 7-. Τὰ ζῷα / ANIMALIA. Escribe el nombe de cada animal, en griego y en latín, debajo del dibujo correspondiente. Tomado de 9

12 Tema 0: La dialectología griega. El alfabeto griego: lectura y transcripción 8.- PERSONAJES MITOLÓGICOS: Busca en esta sopa de letras los nombres de los doce dioses del Olimpo. 1. Ζεύς 2. Ἥρα 3. Ἀθηνᾶ 4. Ἀπόλλων 5. Ἄρτεμις 6. Ποσειδῶν 7. Ἀφροδίτη 8. Ἑρμῆς 9. Ἥφαιστος 10. Ἄρης 11. Διονύσος 12. Δημήτηρ Ψ Ο Δ Α Π Ο Λ Λ Ω Ν Π Χ Ω Λ Φ Ρ Σ Ο Ζ Η Β Δ Ξ Κ Η Ι Ζ Τ Υ Ρ Σ Ψ Χ Η Γ Μ Φ Ν Ξ Ε Ζ Φ Θ Ε Ρ Μ Η Σ Α Τ Ε Μ Υ Η Δ Σ Ι Α Η Δ Ι Μ Δ Ι Τ Σ Ρ Ω Χ Δ Β Ι Σ Ζ Η Σ Σ Σ Ψ Τ Τ Τ Ω Ο Τ Θ Μ Τ Α Ρ Η Σ Α Γ Ψ Ν Ο Ρ Η Δ Χ Λ Η Β Θ Λ Ξ Υ Σ Ζ Τ Η Ρ Α Φ Ο Η Τ Π Σ Ρ Ω Η Χ Φ Γ Λ Μ Ν Σ Ζ Ο Α Φ Ρ Ο Δ Ι Τ Η Α Τ Υ Σ 10

13 11

14 1.- Indica el género de los siguientes sustantivos. Tema 1 - Οἱ θεοὶ καὶ οἱ ἄνθρωποι. El nominativo. El verbo εἰμί. 1. τὸ θέατρον 2. ἡ λύρα 3. ὁ φιλόσοφος 4. ἡ ἀρμονία 5. ὁ χρόνος 6. ἡ συντονία 7. τὸ φάρμακον 8. ὁ διαλεκτός 9. ὁ Ζεύς 10. ἡ Τροία 11. ὁ βιόλογος 12. ἡ ἐπιδημία 13. τό ῥόδον 14. ὁ ὕμνος 15. Ἡ Ἑλένη 16. ὁ δεκάλογος 17. τό ζῷον 18. ὁ ῥυθμός 19. ἡ δημοκρατία 20. ὁ ὠκέανος 21. ἡ φωνή 22. ὁ θάνατος 23. ἡ ὀρθογραφία 24. τὸ Βυζάντιον 2.- Indica el género y el número de los siguientes sustantivos.τὸ θέατρον 1. ὁ διαλεκτός 2. αἱ λύραι 3. οἱ φιλόσοφοι 4. ἡ ἀρμονία 5. τὰ φάρμακα 6. ἡ συντονία 7. τά θέατρα 8. ὁ χρόνος 9. ἡ Τροία 10. τά χρωμάτικα 11. οἱ βιόλογοι 12. ὁ ὕμνος 13. τὰ ῥόδα 14. αἱ συλλαβαί 15. οἱ δεκάλογοι 16. Ἡ Ἑλένη 17. τό ζῷον 18. ὁ ῥυθμός 19. τό Βυζάντιον 20. ἡ δημοκρατία 21. οἱ ὠκέανοι 22. αἱ φωναί 23. ὁ θάνατος 24. τὰ ζῷα 25. ἡ ὀρθογραφία 26. τὸ ῥόδον 3.- Escribe el artículo correspondiente a estos sustantivos. 1. θέατρον, -ου 2. διαλεκτός, -οῦ 3. λύρα, -ας 4. φιλόσοφος, -ου 5. ἀρμονία, -ας 6. φάρμακον, -ου 7. συντονία, -ας 8. θεός, -οῦ 9. ἄριστος, -ου 10. χρόνος, -ου 11. Τροία, -ας 12. χρωμάτικον,- ου 13. βιόλογος, -ου 14. ἐπιδημία, -ας 15. ὕμνος, -ου 16. πλοῖον, -ου 17. συλλαβή, -ῆς 18. δεκάλογος, -ου 19. Ἑλένη, -ης 20. ζῷον, -ου 21. ῥυθμός, -οῦ 22. κατεγορία, -ας 23. ῥόδον, -ου 24. δημοκρατία, -ας 25. ὠκέανος, -ου 26. φωνή, -ῆς 27. θάνατος, -ου 28. ὀρθογραφία, -ας 29. Βυζάντιον, -ου 30. κόσμος, -ου 12

15 Tema 1 - Οἱ θεοὶ καὶ οἱ ἄνθρωποι. El nominativo. El verbo εἰμί. 4.- Indica a qué tema de la 1ª declinación pertenecen estos sustantivos. 1. μορφή, ῆς 2. βασίλισσα, -ης 3. νεανίας, -ου 4. τόλμα, -ης 5. χώρα, -ας 6. Ἀναξάγορας, -ου 7. Ἀφροδίτη, -ης 8. δόξα, -ης 9. ἀθλητής, -οῦ 10. ἀγορά, -ᾶς 11. ἡδονή, -ῆς 12. θέα, -ας 13. θάλαττα, -ης 14. πολίτης, -ου 15. Σικελία, -ας 16. Εὐρώπη, -ης 17. δεσπότης, -ου 18. ἡσιχία, -ας 19. Κρήτη, -ης 20. ποιητής, -οῦ 21. οἰκία, -ας 22. κρήνη, -ης 23. Θουκυδίδης, -ου 24. δεξία, -ας 25. γῆ, -ῆς 26. Ξανθίας, -ου 27. ἡμέρα, -ας 28. ἀρετή, -ῆς 29. μαθητής, -οῦ 30. Ἑλένη, -ης 5.- Lee y determina a qué declinación pertenecen los siguientes sustantivos. 1. τὸ θέατρον, -ου 2. ἡ σκία, -ας 3. τὸ δῶρον, -ου 4. ἡ ἧττα, -ης 5. ὁ ὀφθαλμός, -οῦ 6. ἡ κεφαλή, -ῆς 7. ἡ πρύμνα, -ης 8. ὁ θάνατος, -ου 9. ἡ σωτερία, -ας 10. τὸ δῶρον, -ου 11. ὁ ποιητής, -οῦ 12. τὸ βιβλίον, -ου 13. ἡ ἡδονή, -ῆς 14. ὁ νεανίας, -ου 15. ἡ νική, -ῆς 16. ἡ Μοῦσα, -ης 17. τὸ φύλλον, -ου 18. ἡ τελευτή, -ῆς 19. ἡ ἀνδρεία, -ας 20. ὁ κλεπτής, -οῦ 21. ἡ θύρα, -ας 6.- Analiza sintácticamente y traduce las oraciones 1. Ὁ Ζεύς θνητός οὐκ ἐστιν. 2. Αἱ θεαί ἐν τῷ οὐρανῷ εἰσιν. 3. Τὰ θέατρα καλά ἐστιν. 4. Ἡ χελώνη ζῷον καλόν ἐστιν. 13

16 Tema 1 - Οἱ θεοὶ καὶ οἱ ἄνθρωποι. El nominativo. El verbo εἰμί. 5. Ἡ Φαίδρα καὶ ὁ Διώδορος ἀγαθοί εἰσιν. 6. Τὸ ζῷον καλόν ἐστιν. 7. Ὁ ἀνήρ ἐν τῷ οὐρανῷ οὐκ ἐστιν. 7.- Escribe la forma correcta del adjetivo entre paréntesis. 1. Οἱ θεοί (ἀθάνατος, -η, -ον) εἰσιν. 2. Ἡ Ἑκάβη (καλός, -, ή, -όν) ἐστιν. 3. Τὸ ζῷον (θνητός, -όν) ἐστιν. 4. Ὁ Ζεὺς (καλός, -ή, όν) ἐστιν καὶ ἡ Ἀφροδίτη (καλός, -ή, -όν) ἐστιν. 5. Τὰ θέατρα (μακρός, -ά, -όν) ἐστιν. 6. Ἡ χελώνη (μικρός, ά, όν) ἐστιν. 7. Ὁ Φίλιππος (αἰσχρός, -ά, -όν) ἐστιν. 8. Τὰ ζῷα (μακρός, -ά, -όν) εἰσιν. 9. Αἱ θεαί (κακός, -ή, -όν) εἰσιν. 10. Τὸ θέατρον (καλός, -ή, -όν) ἐστιν. 11. Ὁ ἵππος (ἀγαθός, -ή, όν) ἐστιν. 12. Ἡ Ἀφροδίτη (καλός, -ή,-όν) ἐστιν. 8.- Cambia el número de las siguientes oraciones. 1. Τό θέατρον μακρόν ἐστιν. 2. Αἱ θεαὶ ἀγαθαί εἰσιν. 3. Τὰ ζῷα μικρά ἐστιν. 4. Οἱ θεοὶ ἀθάνατοί εἰσιν. 5. Τὰ θέατρα οὐ καλὰ ἐστιν. 14

17 Tema 1 - Οἱ θεοὶ καὶ οἱ ἄνθρωποι. El nominativo. El verbo εἰμί. 6. Ὁ ἀγρὸς ἐστί καλός. 7. Ἡ θεὰ αἰσχρά οὐκ ἐστιν. 8. Οἱ ἄνθρωποι Ἀθηναῖοί εἰσιν. 9. Οἱ ἀγροὶ οὐ μικροί εἰσιν. 9.- Analiza sintácticamente el siguiente texto y tradúcelo. Ὁ Χάος πρῶτός ἐστιν. Ἔπειτα ἡ Γῆ ἐστιν. Ὁ Χάος θεός ἐστιν. Ἡ Γῆ ἐστι θεά. Ὁ Χάος καὶ ἡ Γῆ θεοί εἰσιν. Ὁ Ἔρος καὶ θεός ἐστιν. Ὁ Ἔρος καλὸς καὶ ἀγαθός ἐστιν. Ὁ Χάος καὶ ἡ Γῆ καὶ Ἔρος θεοί καὶ ἀθάνατοί εἰσιν. Ἔπειτα ὁ Οὐρανός ἐστιν καὶ Πόντος καὶ Ὠκεανός. Ἐν τῷ Οὐρανῷ εἰσιν ὁ Ἥλιος καὶ Σελήνη. Ἐν τῷ Ὀλύμπῳ εἰσιν οἱ θεοί. 15

18 10.- Escribe el pronombre personal correspondiente. 1. οὐκ ἄνθρωποι ἀλλὰ θεοί ἐστέ. 2. οὐχ ἵππος ἄλλὰ ἄνθρωπός εἰμί. 3. οὐκ ἐν τῇ γῇ ἀλλὰ ἐν τῷ Ὀλύμπῳ εἰσιν. 4. θεὸς τοῦ Ὀλύμπου οὐκ εἶ. 5. οὐ Διονύσος ἀλλὰ Ζεύς εἰμί. 6. ζῷον αἰσχρόν ἐστιν. Tema 1 - Οἱ θεοὶ καὶ οἱ ἄνθρωποι. El nominativo. El verbo εἰμί Escribe la forma correcta del verbo εἰμί. 1. Τὸ θέατρον μακρόν. 2. Αὐτὸς θεὸς καλός. 3. Ἐγὼ ἐν τῷ Ὀλύμπῳ οὐκ. 4. Τρεῖς ἵπποι ἐν τῷ ἀγρῷ. 5. Σὺ οὐκ ἀγαθὴ ἀλλὰ κακὴ. 6. Ὑμεῖς ἕξ γυναῖκες καλαί. 7. Αὐτὴ θεὰ καλή. 8. Αὐταὶ ἐν τῷ Ὀλύμπῳ. 9. Ἡμεῖς τρεῖς ἄνδρες. 10. Σὺ βάτραχος κακός. 11. Ἐγὼ θεὰ καλή ἀλλὰ κακή. 12. Ὑμεῖς δύο ἄνθρωποι καλοὶ καὶ ἀγαθοί. 13. Αὐτοὶ τέτταρες ἄνδρες ἀθηναῖοι. 16

19 17

20 1.- Analiza las siguientes formas de genitivo. Tema 2 - Ἡ Ἕλλας.. El genitivo. El presente de indicativo. 1. τοῦ ῥυθμοῦ 2. τῶν βιολόγων 3. τῆς ἐπιδημίας 4. τοῦ θεάτρου 5. τῶν ὠκεάνων 6. τῆς δημοκρατίας 7. τῶν λύρων 8. τοῦ φιλοσόφου 9. τῆς ὀρθογραφίας 10. τοῦ χρωματίκου 11. τῶν θεάτρων 12. τοῦ χρόνου 13. τῆς ἀρμονίας 14. τῶν φαρμάκων 15. τοῦ θανάτου 2.- Cambia el número de los siguientes sintagmas. 1. τοῦ θεοῦ:. 2. τῶν οἴκων:. 3. τῆς σοφίας:. 4. τοῦ μακροῦ κόσμου:. 5. τοῦ ζῴου:. 6. τῶν ἀνθρώπων:. 7. τῆς θαλάττης:. 8. τῶν μικρῶν χόρων:. 9. τοῦ υἱοῦ:. 10. τῶν ἀγγελῶν:. 11. τῆς θεᾶς:. 12. τῶν μακρῶν ἵππων:. 13. τῶν λύρων καλῶν:. 14. τοῦ ἀνθρώπου ἀγαθοῦ:. 15. τῶν θήρων:. 3.- Analiza las siguientes formas nominales. 1. τοῦ χρόνου 2. τὸ χρωμάτικον 3. ἡ ὀρθογραφία 4. τῶν συλλαβών 5. τῆς δημοκρατίας 6. τὰ ζῷα 7. τῶν φωνῶν 8. ὁ θάνατος 9. αἱ φωναί 10. ἡ Τροία 11. αἱ κατεγορίαι 12. τοῦ ῥόδου 13. τῶν ζῴων 14. οἱ διαλεκτοί 15. τῆς ὀφίδιας 18

21 Tema 2 - Ἡ Ἕλλας.. El genitivo. El presente de indicativo. 4.- Completa las siguientes oraciones. 1. Ὁ ἄνθρωπος ἀγαθός es nominativo singular. Genitivo plural:. 2. Τῆς λύρας μικρᾶς es genitivo singular. Nominativo plural:. 3. Ἡ θάλαττα μικρά es nominativo singular. Genitivo singular:. 4. Τῶν ἵππων ἀγαθῶν es genitivo plural. Genitivo singular:. 5. Αἱ γυναῖκες καλαί es nominativo plural. Nominativo singular:. 6. Τοῦ ζῴου μικροῦ es genitivo singular. Nominativo plural:. 7. Τοῦ θεοῦ αἰσχροῦ es genitivo singular. Nominativo plural:. 8. Ὁ ἀνὴρ Ἀθηναῖος es nominativo singular. Nominativo plural:. 9. Τῶν θαλάττων μακρῶν es genitivo plural. Genitivo singular:. 10. Τῆς μαχῆς αἰσχρᾶς es genitivo singular. Nominativo singular:. 5.- Analiza y traduce las siguientes oraciones. 1. Ὁ μὲν πόλεμος πολλῶν κακῶν ἀρχή ἐστιν, ἡ δὲ εἰρήνη πολλῶν ἀγαθῶν. 2. Οἱ μὲν βάρβαροι τού τυράννου, οἱ δὲ Ἕλληνες τοῦ νόμου δοῦλοι εἰσιν. 3. Ὁ Ζεὺς τῶν ἀνθρωπων τε καὶ τῶν θεῶν πατὴρ καὶ βασιλεύς ἐστιν. 19

22 6.- Analiza y traduce las siguientes oraciones. 1. Ὁ ἵππος τῆς Ἀθηνᾶς ἐν τῷ ἀγρῷ οἰκεῖ. Tema 2 - Ἡ Ἕλλας.. El genitivo. El presente de indicativo. 2. Τὰ ζῷα τὰ τῆς θαλάττης μικρὰ καὶ μακρά ἐστιν. 3. Οἱ τῆς Ἀφροδίτης ἵπποι καλοί εἰσιν. 4. Οἱ θεοὶ τοῦ Ολύμπου δώδεκα εἰσιν. 5. Τὰ τῶν ἀγρῶν ζῷα ἵπποι ἐστιν. 6. Ὁ οἶκος τῶν θεῶν ὁ Ολύμπος ἐστιν. 7. Ὁ πατὴρ τοῦ Φιλίππου Διόδωρος ἐστιν. 8. Ὁ βίος ὁ τῶν θεῶν ἀγαθός ἐστιν. 9. Ἡ λύρα τοῦ Φιλίππου καλή ἐστιν. 10. Ὁ τοῦ Οὐρανοῦ υἱὸς ὁ Κρόνος ἐστιν. 20

23 Tema 2 - Ἡ Ἕλλας.. El genitivo. El presente de indicativo. 7.- Analiza y traduce el siguiente texto. LAS MUSAS Αἱ Μοῦσαι, αἱ θεαὶ τῶν τέχνων καὶ ἐπιστημῶν, εἰσιν ἐννεα Μελπομένη ἐστι Μοῦσα τῆς τραγῳδίας, καὶ Θάλεια τῆς κωμῳδίας Οὐρανία τῆς ἀστρονομίας, καὶ Καλλιόπη τῆς ποιητικῆς τέχνης. Πολυμνία δὲ τῆς ᾠδῆς, καὶ τῆς Τερψιχόρα τῆς χορείας. Εὐτέρπη δὲ ἐστι Μοῦσα τῆς μουσικῆς, καὶ Κλείω τῆς ἱστορίας καὶ Ἐρατὼ τῆς λυρικῆς τέχνης. 21

24 Tema 2 - Ἡ Ἕλλας.. El genitivo. El presente de indicativo. 8.- Completa el siguiente cuadro. Persona Número Voz Pronombre Cambio de número 1. λύομεν 2. βλέπουσι 3. πονεῖ 4. λύετε 5. βλέπει 6. πονεῖται 7. παύεσθε 8. βλέπονται 9. λυόμεθα 10. λέγῃ 11. εἰμί 12. λέγεις 13. βλέπεται 14. λύω 15. βλέπομεν 16. λύομαι 17. εἶ 18. λέγετε 19. λέγονται 20. ἐστίν 21. πονεῖς 22. λέγομαι 23. παύῃ 24. λύομαι 25. ἐστε 26. λέγουσι 27. βλέπομεθα 28. παύομεν 29. βλέπεις 30. λύεσθε 22

25

26 Tema 3 - Οἱ θεοὶ τοῦ Ὀλύμπου. El acusativo y el dativo. El imperfecto de indicativo. 1.- Diferencia los acusativos singulares de los plurales. 1. τὴν Ἰβηρίαν 2. τὸν θεόν 3. τὰς λύρας 4. τὸ ζῷον 5. τὴν χώραν 6. τὸν ἄνθρωπoν 7. τὰς μαχάς 8. τὸν πόλεμον 9. τὴν σοφίαν 10. τὸν ἵππον 11. τὸ Βυζάντιον 12. τὴν δημοκρατίαν 13. τὰς ἁρμονίας 14. τὸν βίον 15. τὴν Ἰταλίαν 16. τὰς θεάς 2.- Completa. 1. Ὁ ἄνθρωπος ἀγαθός es. Acusativo singular:. 2. Τὰς χώρας μικράς es. Nominativo plural:. 3. Τῶν ἵππων ἀγαθῶν es. Dativo singular:. 4. Τῇ θαλάττῃ μακρᾷ es. Acusativo plural:. 5. Αἱ γυναῖκες Ἀθηναῖαι es. Nominativo singular:. 6. Τὸ ζῷον μικρόν es. Genitivo singular:. 7. Οἱ θεοί αἰσχροί es. Dativo singular:. 8. Ἡ θάλαττη μικρά es. Dativo singular:. 9. Ὁ ἥλιος μακρός es. Acusativo plural:. 10. Τὴν μαχὴν αἰσχράν es. Dativo singular:. 11. Ὁ ἄνθρωπος ἀγαθός es. Acusativo singular:. 12. Τὴν χώραν ἐλεύθεραν es. Acusativo plural:. 13. Ἡ θάλαττη μικρά es. Genitivo singular:. 14. Τοῦ ἵππου ἀγαθοῦ es. Dativo singular:. 15. Ἡ λύρα καλή es. Acusativo singular:. 24

27 3.- Completa la siguiente tabla. Ac. pl. Gen. sing. Nom. pl. Dat. sing. Nom. sing. Dat. pl. Ac. sing. Voc. sing. 1. ἀγορά, -ᾶς ἡ 2. ἀγρός, -οῦ ὁ 3. βιβλίον, -ου τὸ 4. γῆ, -ῆς ἡ 5. ναύτης, -ου ὁ 6. δῆμος, -ου ὁ 7. θάλαττα, -ης ἡ 8. θέατρον, -ου τὸ 9. ποιητής, -οῦ ὁ 10. νῆσος, -ου ἡ 25

28 4.- Analiza y traduce las siguientes oraciones. 1. Ἡμεῖς τὸ βιβλίον τὸ τοῦ ἀνθρώπου Αθηναίου ἔχομεν. Tema 3 - Οἱ θεοὶ τοῦ Ὀλύμπου. El acusativo y el dativo. El imperfecto de indicativo. 2. Ὁ ποιητῆς ἐν τοῖς τῶν φιλοσόφων βιβλίοις πολλοὺς μύθους γράφει. 3. Οἱ ἀγαθοὶ οὐ μόνον λόγοις τὴν ἀρετὴν διώκουσιν, ἀλλὰ καὶ ἔργοις. 4. Τὸν μὲν βίον διώκουσιν οἱ ἄνθρωποι, τὸν δὲ θάνατον φεύγουσιν. 5. Οἱ μὲν πόλλοι τὴν εἰρήνην, οἱ δὲ ὀλίγοι τὸν πόλεμον διώκουσιν. 6. Ἡ πόλις καλοὺς νόμους ἔχει. 7. Ἡ Ἀρκαδία χώρα τῆς Πελοποννέσου ἐστι καὶ τοὺς ἀρίστουσ ἵππους τῆς Ἐλλάδος ἔχει. 8. Οἱ ἄνθρωποι ἀγαθοὶ τὰς ἀρετάς πράττουσιν. 26

29 5.- Analiza y traduce las siguientes oraciones. 1. Ὁ πόλεμος πολλὰ κακὰ τοῖς ἀνθρώποις φέρει. Tema 3 - Οἱ θεοὶ τοῦ Ὀλύμπου. El acusativo y el dativo. El imperfecto de indicativo. 2. Οἱ Αγαθοὶ ἄνθρωποι τὴν ἀλήθεια τοῖς φίλοις λέγουσιν. 3. Τοῖς Αθηναίοις ἄριστη πολιτεία ἐστιν. 4. Τοῖς ἀνθρώποις σοφοῖς φόβος οὐκ ἐστιν. 5. Τῷ Διοδώρῳ μέγας κλῆρος ἐστιν. 6. Τῇ θεᾷ καλὴ λύρα ἐστιν. 7. Τοῖς ἀγροῖς πολλοὶ λίθοι εἰσιν. 8. Τῷ αὐτουργῷ μέγα ἄροτρον ἐστιν. 9. Τῇ Κρήτῃ μέγας λαβύρινθος ἐστιν. 10. Τοῖς ἀνθρώποις Ἀθηναίοις τυραννία οὐκ ἐστιν. 27

30 Tema 3 - Οἱ θεοὶ τοῦ Ὀλύμπου. El acusativo y el dativo. El imperfecto de indicativo. 6.- Analiza y traduce el siguiente texto. PROMETEO Ὁ Προμηθεὺς πηλὸν λαμβάνει καὶ τὸν ἄνθρωπον πλάττει. Οἱ μὲν θεοὶ τὸ πῦρ ἔχουσιν, οἱ δὲ ἄνθρωποι τὸ πῦρ οὐκ ἔχουσιν. Ὁ Προμηθεὺς δεινός ἐστιν. Κλέπτει τὸ τῶν θεῶν πῦρ, κρύπτει καὶ τὸ πῦρ τοῖς ἀνθρώποις παρέχουσιν. Οὕτως οἰ ἄνθρωποι τὸ πῦρ λαμβάνουσιν. Ὁ Ζεὺς τὴν ἀπάντην γιγνώσκει. Ὁ Ζεὺς τὴν ἀπάτην ὀργίζει. Ὁ οὖν Ζεὺς τὸν φιλάνθρωπον θεὸν καὶ τοὺς ἄνθρωπους κολάζει. Πρῶτον μὲν ὁ Ζεὺς τὸν ἀγαθὸν θεὸν ἐν τῷ Καυκάσῳ δεσμεῖ, καὶ δεινὸν ἀετὸν πέμπει ὁ ἀετὸς τὸν φιλάνθρωπον θεὸν κατασθίει. Ἔπειτα δὲ ὁ Ζεὺς πλάττει τὴν Πανδώραν. Ἡ Πανδώρα πολλοὺς κακαὺσ τοῖς ἀνθρώποις φέρει. 28

31 Tema 3 - Οἱ θεοὶ τοῦ Ὀλύμπου. El acusativo y el dativo. El imperfecto de indicativo. 7.- Analiza y traduce el siguiente texto. EL ÁTICA Y ATENAS Ἐν τοῖς τῆς Ἀττικῆς πεδίοις καὶ ἐν τοῖς ἀγροῖς ἦν πρόβατα καὶ ἵπποι καὶ βοτάναι παντοδαπαί καὶ ἐλαῖαι καὶ ἄμπελοι καὶ συκαῖ. Αἱ μὲν ἐλαῖαι ἦσανδῶρα τῆς Ἀθηνᾶς, αἱ δὲ ἄμπελοι τοῦ Διονύσου. Καλὰ καὶ μεγάλα μαρμάρου μέταλλα, ἦν ἐν τοῖς τοῦ Υμήττου καὶ Πεντελικοῦ λόφοις. Ἀξιόλογα δ ἦν τὰ ἐν τῷ Λαυρίῳ ἀργύρεια. Ἡ τῶν ἀθηνῶν ἄκρα πέτρα ἐστιν ἐν τῷ τοῦ Κηφισοῦ πεδίῳ. Ἐπὶ δὲ τῇ πέτρᾳ ἐστι τὸ τῆς Ἀθηνᾶς ἱερόν καὶ ἐν τῷ ἱερῷ τὸ τοῦ Φειδίου ἔργον ἐλεφάντινου, ἡ Ἀθηνᾶ. 29

32 8.- Completa la siguiente tabla. Tema 3 - Οἱ θεοὶ τοῦ Ὀλύμπου. El acusativo y el dativo. El imperfecto de indicativo. Persona Número Tiempo Modo Voz Pronombre 1. ἐλύετο 2. ἐβλέπετε 3. ἔπαυον 4. ἐδιωκόμεθα 5. ἐπαύοντο 6. λέγομαι 7. πονοῦνται 8. ἔλεγε 9. ἦσθα 10. ἐλύου 11. λέγῃ 12. ἦν 13. ἐπόνεις 14. ἐφιλοῦμεν 15. ἐλύεσθε 16. λύεσθε 17. ἐπαύου 18. βλέπονται 19. ἐβλέποντο 20. ἔπαυε 21. ἐπονοῦμην 22. παύῃ 23. ἐπονοῦμεν 24. ἦμεν 25. ἐβλέπεσθε 26. ἐδίωκε 30

33 Tema 3 - Οἱ θεοὶ τοῦ Ὀλύμπου. El acusativo y el dativo. El imperfecto de indicativo. Persona Número Tiempo Modo Voz Pronombre 27. λύουσι 28. διώκομεν 29. ἐδιώκομεν 30. ἐδιώκομην 31. παύεις 32. ἐπονεῖτε 33. ἐπονεῖτο 34. πονεῖται 35. ἐτιμῶμην 36. εἶ 37. ἐλέγετε 38. εἰμί 39. ἔτιμων 40. ἐστε 31

34 32

35 Tema 5 - Ὁ ἐν τῷ ἄστει βίος. La tercerda declinación: temas en oclusiva y nasal. El futuro de indicativo. 1.- Cambia la estructura de dativo posesivo por la de C. D. o viceversa y traduce. 1. Τοῖς Αθηναίοις ἄριστη πολιτεία ἐστιν. 2. Οἱ δοῦλοι ἐλευθερίαν οὐκ ἔχουσιν. 3. Αἱ Ἀθῆναι μέγα θέατρον ἔχουσιν. 4. Τοῖς ἀνθρώποις σοφοῖς φόβος οὐκ ἐστιν. 5. Αἱ Μοῦσαι τὴν σοφίαν ἔχουσιν. 6. Τῷ Διοδώρῳ μέγας κλῆρος ἐστιν. 7. Ὁ δῆμος τῶν Ἀθηνῶν τὴν ἐλευθερίαν ἔχει. 8. Τῇ θεᾷ καλὴ λύρα ἐστιν. 2.- Completa la siguiente tabla. Caso Número Género Artículo Μέγας Πολύς 1. αὐτουργῷ 2. θεοί 3. νύμφη 4. ἀνήρ 5. θήραις 6. οἴκου 7. κόσμος 33

36 Tema 5 - Ὁ ἐν τῷ ἄστει βίος. La tercerda declinación: temas en oclusiva y nasal. El futuro de indicativo. 8. σοφῶν 9. ναυταῖς 10. πόλεμον 11. θαλάττῃ 12. οὐρανοῦ 13. οἰκίας 14. θέατρον 15. ἀγοράς 16. ζῴῳ 17. ἀγορᾶς 18. βιβλία 19. λαβύρινθοι 20. ἀγρούς 21. βιβλίῳ 22. χελώναι 23. βάτραχοις 3.- Completa. 1. Τῶν φόβων μεγάλων es. Nominativo plural:. 2. Τῇ οἰκίᾳ μακρᾷ es. Acusativo singular:. 3. Τὸ ζῷον μικρόν es. Genitivo plural:. 4. Τοῖς νυμφίοις σοφοῖς es. Nominativo plural:. 5. Οἱ κλῆροι μεγάλοι es. Genitivo singular:. 6. Τοῦ βιβλίου μεγάλου es. Dativo plural:. 7. Αἱ νύμφαι Θηβαῖαι es. Acusativo singular:. 8. Τῆς ἀγορᾶς μικρᾶς es. Nominativo singular:. 9. Ἡ χώρα μεγάλη es. Genitivo plural:. 34

37 Tema 5 - Ὁ ἐν τῷ ἄστει βίος. La tercerda declinación: temas en oclusiva y nasal. El futuro de indicativo. 10. Ὁ ποιητῆς μακρός es. Dativo singular:. 11. Τὸ θέατρον μέγα es. Acusativo plural:. 12. Ὁ παράδεισος καλός es. Nominativo plural:. 13. Τὰς νήσους μικράς es. Dativo plural:. 14. Τῶν νήσων ἐλεύθερων es. Genitivo singular:. 15. Τῷ ναύτῃ ἀγαθῷ es. Acusativo singular:. 4.- Analiza y traduce. AQUILES MATA A HÉCTOR Ὁ Πρίαμος τὸν ὑιὸν ἱκτεύει, ἀλλὰ οὐ πείθει. Ὁ οὖν Ἕκτωρ ἐκ τοῦ Ἰλίου ἐκβαίνει καὶ τὸν ἄριστον τῶν Ἀχαιῶν μένει. Ὅτε Ἀχιλλεὺς ἥκει, τὸν ἐχθρον φοβεῖ. Ὁ μὲν Ἕκτωρ φεύγει, ὁ δὲ Ἀχιλλεὺς διώκει. Οὕτω τρὶς περὶ τὸ Ἴλιον τρέχουσιν. Ἀλλὰ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπὶ τὸν ποταμὸν ἥκουσι, οἱ θεοὶ τὸν Ἕκτορα λείπουσιν. Πρῶτον μὲν οὖν οἱ ἐχθροὶ πολεμοῦσι, τέλος δὲ ὁ Ἀχιλλεὺς τὸν Ἕκτορα κτείνει. 35

38 Tema 5 - Ὁ ἐν τῷ ἄστει βίος. La tercerda declinación: temas en oclusiva y nasal. El futuro de indicativo. 5-. Coloca el artículo que concuerde con cada sustantivo. 1. Φίλιππος 2. λόγων 3. Ἀθήνας 4. ἄροτροις 5. ἀγρός 6. δένδρῳ 7. κακόν 8. ἄνθρωπον 9. ἥλιου 10. Ἰλίαδην 11. ζῷον 12. ἀγρούς 13. ἄνθρωπον 14. νύμφῃ 15. ἀνθρώπους 16. κλήρου 17. ἀγρῶν 18. Φιλίππου 6.- Analiza y traduce las siguientes oraciones. 1. Ἐκ τῆς οἰκίας μεγάλα θέατρα ὁρῶμεν. 2. Ὁ Διόδωρος μετὰ τῶν δούλων ἐν τῶ ἀγρῶ πονεῖ. 3. Τῷ αὐτουργῷ μέγα ἄροτρον ἐστιν. 4. Τὰ τέκνα εἰς τὸν παράδεισον βαίνει. 5. Ὁ ναύτης εἰς τὰς Ἀθηνᾶς ἐκ τῶν ἀγρῶν βαίνει. 6. Ἐν ταῖς Ἀθήναις οὔτε ὀλιγαρχία οὔτε τυραννία ἀλλὰ δημοκρατία ἐστιν ἡ πολιτεία. 7. Τοὺς ἀγροὺς πολλὰς ἡμέρας γεωργοῦμεν. 8. Οἱ γεωργοὶ ἐκ τῶν ἀγρῶν μεγάλους λίθους ἐκφέρουσιν. 36

39 _ Tema 4 - Ἡ τοῦ Ἑλλάδος ἱστορία. Usos de las preposiciones. El futuro de indicativo. 9. Τῷ δήμῳ πολλοὶ νόμοι εἰσιν. 10. Τῇ Κρήτῃ μέγας λαβύρινθος ἐστιν. 11. Αἱ γυναῖκες Ἀθηναῖαι πολλὰς οἰκίας ὁρῶσιν. 12. Τὰ τοῦ Διοδώρου τέκνα μετὰ πολλῶν δούλων τὴν γῆν ἀροτρεύουσιν. 13. Ὁ τῶν Μουσῶν μέγας χόρος οὐ τοῦ Διὸς ἀλλὰ τοῦ Ἀπόλλωνος ἐστιν. 14. Τοῖς ἀνθρώποις Ἀθηναίοις τυραννία οὐκ ἐστιν. 7.- Atrapa a la intrusa 1. τῶν τοῦ τό τῆς 2. ταῖς τῇ τάς τῷ 3. ὁ τά τῇ τήν 4. οἱ τά τῷ τῶν 5. ἡ τάς ταῖς τά 6. αἱ τό τῶν τούς 7. τούς τά τό τῶν 8. τήν τόν τοῦ τά 9. τῷ οἱ ταῖς τῇ 10. τό τά τοῖς ταῖς 37

40 _ Tema 4 - Ἡ τοῦ Ἑλλάδος ἱστορία. Usos de las preposiciones. El futuro de indicativo. 8.- Analiza sintácticamente y traduce. EL RAPTO DE EUROPA Ἡ Εὐρώπη ἐν τῇ Φοινίκῃ οἰκεῖ καὶ βασίλισσά ἐστιν. Βαίνουσί ποτε ἡ Εὐρώπη καὶ ἄλλαι κόραι εἰς τὸν αἰγιαλὸν καὶ ἐκεῖ παίζουσιν. Βλέπει μὲν ὁ Ζεὺς τὰς καλὰς κὸρας, ἐπιθυμεῖ δὲ τὴν Εὐρώπην. Ὁ Ζεὺς μεταμορφεῖ εἰς ταῦρον καὶ παίζει σὺν ταῖς κόραις. Ὁ γὰρ ταῦρος καλὸς καὶ λευκός ἐστιν. Ὁ ταῦρος ἐν τῷ αἰγιαλῷ παίζει καὶ καλὸν μυκηθμὸν φωνεῖ. Ἡ Εὐρώπη τόλμην ἔχει καὶ ἐπιβαίνει ἐπὶ τοῦ ταύρου. Ἁρπάζει μὲν ὁ Ζεὺς τὴν κόρην, βαίνει δὲ εἰς τὴν θάλατταν καὶ νήχει. Ὁ ἄνεμος τὸν τῆς κόρης πέπλον ψύχει. Ἡ βασίλισσα φόβον ἔχει. Ὁ Ζεὺς τ`ην θάλατταν ἡσυχάζει καὶ οἱ δελφῖνες 1 ἡδέως νέχουσιν. Τέλος δὲ βαῖνουσιν εἰς τὴν Κρήτην. Ἡ Κρήτη καλῆ νῆσός ἐστιν ἐν μέσῃ θαλάττῃ. Ὁ θεὸς τὴν ταύρου μορφὴν λείπει, νῦν δὲ τὴν ἀνθρώπου μορφὴν λαμβάνει. Ἔπειτα δὲ ὁ Ζεὺς τὴν Εὐρώπην εἰς ἄντρον ἄγει καὶ ἐκεῖ τρεῖς τοὺς ὑιοὺς τῷ θεῷ τίκτει. Ὁ Ζεὺς τὴν κόρην ἐν τῇ νήσῷ λείπει. 1 Nomitivo plural masculino. 38

41 _ Tema 4 - Ἡ τοῦ Ἑλλάδος ἱστορία. Usos de las preposiciones. El futuro de indicativo. 9.- Analiza las siguientes formas de futuro. Persona Número Tiempo Voz Pronombre 1. λύσετε 2. τιμήσουσι 3. παύσεις 4. διώξω 5. βλέψομεν 6. φιλήσεις 7. πονήσεσθε 8. βλέψομαι 9. τιμησόμεθα 10. παύσῃ 11. διώξονται 12. ἔσται 13. παυθήσομαι 14. βλεφθήσεται 15. τιμηθήσῃ 16. φιληθήσονται 19. παύσονται 20. διωξόμεθα 21. τιμήσω 22. φιλήσομεν 23. βλεφθήσεσθε 24. ἔσομαι 25. φιληθήσῃ 26. λυθήσομαι 27. παύσονται 28. ἔσεσθε 30. διωξόμεθα 39

42 _ Tema 4 - Ἡ τοῦ Ἑλλάδος ἱστορία. Usos de las preposiciones. El futuro de indicativo Analiza las siguientes formas de verbales. Persona Número Tiempo Modo Voz Pronombre 1. λέγετε 2. παύσομαι 3. ἐπονοῦ 4. διωκόμεθα 5. διωχθήσεσθε 6. ἔλυες 7. φιλήσῃ 8. λέγει 9. ἐτίμας 10. λυθήσεται 11. ἐλέγομεν 12. φιληθήσονται 13. λύεται 14. ἐβλέπεσθε 15. διώξονται 16. ἔσεται 17. ἐπαυόμεθα 18. λυθήσομαι 19. παύω 20. βλέπετε 21. ἦσμεν 22. τιμήσετε 23. εἶ 24. τιμᾷς 25. βλέψομεν 40

DIALECTOLOGÍA GRIEGA

DIALECTOLOGÍA GRIEGA EL ALFABETO GRIEGO Los primeros escritos epigráficos que disponemos de Grecia se localizan en la isla de Creta y fue su descubridor, el arqueólogo Sir Arthur Evans, quien los dividió en tres grupos: la

Διαβάστε περισσότερα

L e v N i k oláyevich Tolstói ( C a r t a a A. A. F e t, e n e r o de 1871)

L e v N i k oláyevich Tolstói ( C a r t a a A. A. F e t, e n e r o de 1871) Sin el conocimiento del griego no hay educación. L e v N i k oláyevich Tolstói ( C a r t a a A. A. F e t, e n e r o de 1871) Naturalmente que estoy subjetivamente a favor de que los chicos aprendan inglés.

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ οἶκος τοῦ Δημοθένους ὁ Δημοσθένης ἐστὶν ἀνήρ. ἡ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς.

Διαβάστε περισσότερα

2.-Relaciona grupos sintácticos que están en el mismo caso: γυπός πυραμίδων αἰθíοπες γῦπες μύρμηκι μάστιξι αἶγας κῆρυξ

2.-Relaciona grupos sintácticos que están en el mismo caso: γυπός πυραμίδων αἰθíοπες γῦπες μύρμηκι μάστιξι αἶγας κῆρυξ Ejercicios 3º declinación. Temas consonantes: (Temas en oclusivas) 1.-Siguiendo el modelo de la tercera declinación, completa el siguiente cuadro con la palabra: αἴξ, αἰγός 2.-Relaciona grupos sintácticos

Διαβάστε περισσότερα

1ª Ev GRIEGO.notebook. Griego II. Unidad 1: Morfología

1ª Ev GRIEGO.notebook. Griego II. Unidad 1: Morfología Griego II Unidad 1: Morfología 1 CONTENIDOS: 1. El alfabeto griego 2. Reglas de transcripción 3. Las declinaciones y el artículo griego 4. El modo Indicativo: presente, imperfecto y aoristo 5. Las oraciones

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γεγραμμένον

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γεγραμμένον ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γεγραμμένον Revision 0.03a 2014-10-25 Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ οἶκος τοῦ Δημοθένους ὁ Δημοσθένης ἐστὶν ἀνήρ. ἡ Ἰφιμεδεία ἐστὶ

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται written by Seumas Macdonald Τὸ δεύτερον κεφαλαῖον πόλεις καὶ χώραι Λονδόνιον ἐστι πόλις. καὶ Ῥώμη καὶ Ἀθῆναί εἰσι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ Δημοσθένης ἐστὶ ἀνήρ. ὁ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς. ὁ Φίλιππός ἐστι παῖς. ἡ

Διαβάστε περισσότερα

TRABAJO PRÁCTICO N 1: Revisión de verbos. Modo Indicativo-Infinitivo-Participio Presente-Imperfecto-Aoristo-Futuro

TRABAJO PRÁCTICO N 1: Revisión de verbos. Modo Indicativo-Infinitivo-Participio Presente-Imperfecto-Aoristo-Futuro TRBJO PRÁCTICO 1: Revisión de verbos. Modo Indicativo-Infinitivo-Participio Presente-Imperfecto-oristo-Futuro 1- Completar el cuadro de desinencias verbales: 1 2 3 1 2 3 esinencias primarias esinencias

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3 EL ADJETIVO GRIEGO El adjetivo griego, al igual que el sustantivo, también se declina. El adjetivo griego tiene que concordar con el sustantivo en género, número y caso. En latín no podemos decir puer

Διαβάστε περισσότερα

El adjetivo griego. El adjetivo. Declinación. En griego existen tres clases de adjetivos, dependiendo de los modelos que utilicen en su declinación.

El adjetivo griego. El adjetivo. Declinación. En griego existen tres clases de adjetivos, dependiendo de los modelos que utilicen en su declinación. El adjetivo griego. El adjetivo es, junto con el sustantivo y el artículo, una categoría de palabras que se declina. Ahora bien, el adjetivo se diferencia del sustantivo en dos cuestiones fundamentales.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Θεωρητικά στοιχεία 1. Παρατακτική σύνδεση α. Ασύνδετη παράταξη ή ασύνδετο σχήμα Είναι ο αρχικός και απλοϊκός τρόπος σύνδεσης όμοιων προτάσεων ή όρων. Κατ αυτόν τα συνδεόμενα μέρη διαδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν

Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν φίλον ἐν πόνοις³ καὶ κινδύνοις οὐ λείπει. Τοῖς τῶν φίλων λόγοις ἀεὶ πιστεύομεν. Εἰ κινδυνεύετε, ὦ φίλοι, τοὺς τῶν ἀνθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

Unidad Nº 4. ας / ης. ος ( ους / ως)

Unidad Nº 4. ας / ης. ος ( ους / ως) Unidad Nº 4 Uso básico de los casos El griego expresa una serie de relaciones gramaticales a través del agregado de morfemas (unidad mínima portadora de significado) al tema de las palabras. Una de esas

Διαβάστε περισσότερα

La primera declinación

La primera declinación 3 Tema de gramática La primera declinación 1.- La primera declinación y sus variantes En griego existen, según hemos visto, tres modelos de declinación. Eso quiere decir que van a existir tres conjuntos

Διαβάστε περισσότερα

EL ARTÍCULO. Masc. Fem. Neutro Masc. Fem. Neutro LA SEGUNDA DECLINACIÓN (TEMÁTICA) Y EL ARTÍCULO DETERMINADO

EL ARTÍCULO. Masc. Fem. Neutro Masc. Fem. Neutro LA SEGUNDA DECLINACIÓN (TEMÁTICA) Y EL ARTÍCULO DETERMINADO EL ARTÍCULO Nom. ὁ ἡ τό οἱ αἱ τά Acus. τόν τήν τό τούς τάς τά Gen. τοῦ τῆς τοῦ τῶν τῶν τῶν Dat. τῷ τῇ τῷ τοῖς ταῖς τοῖς LA SEGUNDA DECLINACIÓN (TEMÁTICA) Y EL ARTÍCULO DETERMINADO Esta declinación se divide

Διαβάστε περισσότερα

Α α. Β β Γ γ δ. Ε ε. Ζ ζ. Η η. Θ θ. Ι ι. Κ κ Λ λ. Ν ν Ξ ξ. Ο ο. Ππ Ρ ρ Σ σ,ς Τ τ. Υ υ. Φ φ Χ χ Ψ ψ. Ω ω

Α α. Β β Γ γ δ. Ε ε. Ζ ζ. Η η. Θ θ. Ι ι. Κ κ Λ λ. Ν ν Ξ ξ. Ο ο. Ππ Ρ ρ Σ σ,ς Τ τ. Υ υ. Φ φ Χ χ Ψ ψ. Ω ω 1 Ἀκούω Τὰ Γράμματα Φωνήεντα Σύμφωνα Ὄνομα Ἤχος Α α Ε ε Η η Ι ι Ο ο Υ υ Ω ω Β β Γ γ δ Ζ ζ Θ θ Κ κ Λ λ Μ µ Ν ν Ξ ξ Ππ Ρ ρ Σ σ,ς Τ τ Φ φ Χ χ Ψ ψ ἄλφα álfa [α] βῆτα víta [v] γάμμα gámma [γ] δέλτα délta [ð]

Διαβάστε περισσότερα

Los adjetivos. La primera clase de adjetivos. El adjetivo se diferencia del sustantivo en dos cuestiones fundamentales.

Los adjetivos. La primera clase de adjetivos. El adjetivo se diferencia del sustantivo en dos cuestiones fundamentales. 6 Tema de gramática Los adjetivos. La primera clase de adjetivos 1.- El adjetivo. Forma y función. El adjetivo se diferencia del sustantivo en dos cuestiones fundamentales. a) En primer lugar, es una clase

Διαβάστε περισσότερα

Lengua griega: Morfología nominal y verbal básica 1. MORFOLOGÍA NOMINAL. Acusativo τήν τόν τό. Genitivo τῆς τοῦ. Nominativo αἱ οἱ τά

Lengua griega: Morfología nominal y verbal básica 1. MORFOLOGÍA NOMINAL. Acusativo τήν τόν τό. Genitivo τῆς τοῦ. Nominativo αἱ οἱ τά 1. MORFOLOGÍA NOMINAL LOS ARTÍCULOS GRIEGOS Femenino Masculino Neutro Nominativo ἡ ὁ τό Acusativo τήν τόν τό Genitivo τῆς τοῦ Dativo τῇ τῷ Nominativo αἱ οἱ τά Acusativo τάς τούς τά Genitivo τῶν Dativo

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό μας, κάνοντας χρήση

Διαβάστε περισσότερα

TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO

TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO Contenidos que debes repasar y estudiar para el examen de recuperación de septiembre: Morfología nominal: artículos (página 26), declinaciones (primera, segunda

Διαβάστε περισσότερα

DECLINACIÓN ATEMÁTICA (TERCERA DECLINACIÓN) Desinencias

DECLINACIÓN ATEMÁTICA (TERCERA DECLINACIÓN) Desinencias DECLINACIÓN ATEMÁTICA (TERCERA DECLINACIÓN) Desinencias M y F N M y F N N ς /alargamiento cero ες α V ς /alargamiento cero ες α A ν / α cero ας α G ος ων D ι σι (ν) Clasificación de los temas: - Temas

Διαβάστε περισσότερα

Tema de aoristo. Morfología y semántica

Tema de aoristo. Morfología y semántica Tema de aoristo Morfología y semántica El verbo politemático Cada verbo griego tiene 4 temas principales. La diferencia semántica entre ellos es el aspecto, no el tiempo. Semántica de los temas verbales

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO.

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO. UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO MATERIA: GRIEGO II Curso 2012-2013 INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 1. Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε το αντικείμενο. α. Ἡ τοῦ Θεοῦ φρόνησις πάντων ἐπιμελεῖται. β. Ἀνθρώπου ψυχὴ τοῦ θείου μετέχει. γ. Τὸ τῆς πόλεως ἦθος ὁμοιοῦται τοῖς ἄρχουσι. δ. Στέργε μὲν

Διαβάστε περισσότερα

BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1

BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1 BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1 AUTORA: RAQUEL FERNÁNDEZ BUENO IES BENJAMÍN RÚA - MÓSTOLES Basada en el libro de texto Griego 1, de Javier Almodóvar y Juan Manuel Gómez, Madrid, Editorial

Διαβάστε περισσότερα

Gea y Urano. Vocabulario: Verbos:

Gea y Urano. Vocabulario: Verbos: Gea y Urano Notas: 1. El verbo copulativo suele omitirse cuando puede sobreentenderse con facilidad. 2. Las palabras enclíticas hacen recaer su acento sobre la palabra anterior. 3. Los sintagmas preposicionales

Διαβάστε περισσότερα

Lección Sustantivos en -ο 1.2 Función de los casos

Lección Sustantivos en -ο 1.2 Función de los casos 7 Lección 1 1.1 Sustantivos en -ο. En griego los sustantivos se reparten en tres grupos (declinaciones); sustantivos que terminan en -ο, los que terminan en -α, y sustantivos sin terminación definida.

Διαβάστε περισσότερα

Shell Remove Greek Vacation Work

Shell Remove Greek Vacation Work Shell Remove Greek Vacation Work You should be getting on with the following tasks over the summer holiday: - Learn the nouns and regular verbs from your basics sheet. Make sure you know it back to front,

Διαβάστε περισσότερα

1ª y 2ª DECLINACIONES. ADJETIVOS. ADVERBIOS. PREPOSICIONES PRESENTE INDICATIVO MEDIO. CASOS. COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES.

1ª y 2ª DECLINACIONES. ADJETIVOS. ADVERBIOS. PREPOSICIONES PRESENTE INDICATIVO MEDIO. CASOS. COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES. TEMA 4: 1ª y 2ª DECLINACIONES. ADJETIVOS. ADVERBIOS. PREPOSICIONES PRESENTE INDICATIVO MEDIO. CASOS. COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES. a) Morfología nominal: 1ª declinación (masculinos) y 2ª (neutros). Adjetivos

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αὕτη δ ἐστίν ἡ καλουμένη πόλις καί ἡ κοινωνία ἡ πολιτική.

Αὕτη δ ἐστίν ἡ καλουμένη πόλις καί ἡ κοινωνία ἡ πολιτική. ΑΡΙΟΣΕΛΟΤ «ΠΟΛΙΣΙΚΑ» Κ ε ί μ ε ν ο Ενότητα 11η Επειδή ὁρῶμεν πᾶσαν πόλιν οὖσαν κοινωνίαν τινά και συνεστηκυῖαν ἕνεκα ἀγαθοῦ τινος (πάντες γάρ πράττουσι πάντα χάριν τοῦ δοκοῦντος εἶναι ἀγαθόν), δῆλον ὡς

Διαβάστε περισσότερα

1. NOMINATIVO MASCULINO. PRESENTE DE INDICATIVO DEL VERBO «SER»

1. NOMINATIVO MASCULINO. PRESENTE DE INDICATIVO DEL VERBO «SER» 1. NOMINATIVO MASCULINO. PRESENTE DE INDICATIVO DEL VERBO «SER» Lectura Lee en voz alta, después del profesor, las siguientes frases (las sílabas en cursiva llevan el acento): 1. e-kei-nos a-ner es-t d/-ka

Διαβάστε περισσότερα

BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1

BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1 BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1 AUTORA: RAQUEL FERNÁNDEZ BUENO IES BENJAMÍN RÚA - MÓSTOLES Basada en el libro de texto Griego 1, de Javier Almodóvar y Juan Manuel Gómez, Madrid, Editorial

Διαβάστε περισσότερα

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν ἐγένετο ἄνθρωπος, ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι αὐτοῦ. οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (LOGSE) Curso 2007-2008 3 MATERIA: GRIEGO II INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN Organización de la prueba:

Διαβάστε περισσότερα

Lección El imperativo presente. El tercer modo verbal del tiempo presente que se aprende es el imperativo.

Lección El imperativo presente. El tercer modo verbal del tiempo presente que se aprende es el imperativo. 14 Lección 2 2.1 El imperativo presente. El tercer modo verbal del tiempo presente que se aprende es el imperativo. A diferencia del español que conoce sólo una forma para la segunda persona (ama tú, amad

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

1. Να τονίσετε τις λέξεις και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας, αναφέροντας τον αντίστοιχο κανόνα τονισμού

1. Να τονίσετε τις λέξεις και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας, αναφέροντας τον αντίστοιχο κανόνα τονισμού ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Κατεύθυνση) Λύνοντας τις παρακάτω ασκήσεις, θα μπορέσετε να ξαναθυμηθείτε τη γραμματική που μάθατε τα προηγούμενα χρόνια. Μπορείτε να ανατρέχετε στο βιβλίο της γραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

CONTENIDOS GRAMATICALES POR CAPÍTULOS. TEMPORALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

CONTENIDOS GRAMATICALES POR CAPÍTULOS. TEMPORALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN CONTENIDOS GRAMATICALES POR CAPÍTULOS. TEMPORALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN El presente método está pensado para desarrollarse durante un primer curso académico y el primer trimestre del segundo. A partir del

Διαβάστε περισσότερα

CUADERNILLO DE EJERCICIOS

CUADERNILLO DE EJERCICIOS GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2010-2011 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Cuaderno de Griego. Curso 2010-2011 Página 1 1 Tema de gramática El alfabeto griego. Espíritus y acentos. Principales signos

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO MATERIA: GRIEGO II Curso 2010-2011 MODELO INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

Διαβάστε περισσότερα

Filipenses 2:5-11. Filipenses

Filipenses 2:5-11. Filipenses Filipenses 2:5-11 Filipenses La ciudad de Filipos fue nombrada en honor de Felipe II de Macedonia, padre de Alejandro. Con una pequeña colonia judía aparentemente no tenía una sinagoga. El apóstol fundó

Διαβάστε περισσότερα

29. Voz activa 30. Modo indicativo 31. Modo Imperativo 32. Número 33. Persona 34. Conjugación 35. Sílabas: número en cada palabra 36.

29. Voz activa 30. Modo indicativo 31. Modo Imperativo 32. Número 33. Persona 34. Conjugación 35. Sílabas: número en cada palabra 36. CONTENIDO PREFACIO BIBLIOGRAFÍA USADA POR EL EDITOR NOTA PARA LOS ESTUDIANTES DE FLET PARTE 1, GRIEGO I LECCIÓN 1 1. La importancia del idioma griego 2. La importancia de aprender el alfabeto griego 3.

Διαβάστε περισσότερα

«Η λύση του Γόρδιου Δεσμού» αρχαία ελληνικά Α Γυμνασίου ενότητα 7

«Η λύση του Γόρδιου Δεσμού» αρχαία ελληνικά Α Γυμνασίου ενότητα 7 «Η λύση του Γόρδιου Δεσμού» αρχαία ελληνικά Α Γυμνασίου ενότητα 7 J.-S.Berthélemy, Paris, Ecole Nationale Supérieure des Beaux -Arts Εργασία των μαθητών του Α1 Γυμνάσιο Αγίου Πνεύματος Επιμέλεια Λιούσα

Διαβάστε περισσότερα

Signos de puntuación (Σημεία στίξης)

Signos de puntuación (Σημεία στίξης) Signos de puntuación (Σημεία στίξης) Κόμα, Τελεία. Ερωτηματικό ; Θαυμαστικό! Απόστροφο Παύλα - Διπλή τελεία : Παρένθεση ( ) A. Morales Ortiz-C. Martínez Campillo, Καλώςορίσατε στην Ελλάδα. Proyecto de

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Α] Να εντοπίσετε το Ρήμα, το Υποκείμενο και το Κατηγορούμενο ή το Αντικείμενο/α: 1. Ὁ σοφὸς ἐστι εὐδαίμων. 2. Βουκεφάλας ὑπὸ καύματος καματηρὸς ἐγένετο. 3. Ὁ ἵππος μέλας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015 08:00-10:30

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ. ἄνθρωπος antrop(o)- βίος bio- καλός cal li- λέγει -leg -loga, -logia. οἰκεῖ eco- οἶκος

1 Ο ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ. ἄνθρωπος antrop(o)- βίος bio- καλός cal li- λέγει -leg -loga, -logia. οἰκεῖ eco- οἶκος Ο ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ (α) Νέαι λέξεις αὐτουργός μόσχος τοῖς ἀγροῖς* κλῆρος βίος πόνος σῖτος ἄνθρωπος οἶκος Ἀθηναῖος χαλεπός μικρός μακρός ἀτέλεστος πολύν* ἰσχυρός ἄοκνος ἐλεύθερος καλός ἱκανός ἐστι(ν) φέρει οἰκεῖ

Διαβάστε περισσότερα

Soluciones de los ejercicios de Primero de Bachillerato a distancia UNIDAD 2

Soluciones de los ejercicios de Primero de Bachillerato a distancia UNIDAD 2 UNIDAD 2 2.A. Declinar: 1) ὁ βίος 2) ἡ νῆσος ὁ βίος [ la vida ] ἡ νῆσος [ la isla ] SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL Nom. ὁ βίος οἱ βίοι Nom. ἡ νῆσος αἱ νῆσοι Voc. βίε βίοι Voc. νῆσε νῆσοι Acus. τὸν βίον

Διαβάστε περισσότερα

Los pronombres (1) Pronombre demostrativo de primera persona (lat. hic, haec, hoc)

Los pronombres (1) Pronombre demostrativo de primera persona (lat. hic, haec, hoc) 17 Tema de gramática Los pronombres (1) Aunque etimológicamente la palabra pronombre significa sustituto del nombre, en muchos casos el pronombre puede actuar también como adjetivo, acompañando al nombre.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση. - Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ τοῦ κτήσασθαι (χαλεπόν, συγκρ.). - Τῶν ἀνδρῶν ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες

Διαβάστε περισσότερα

Πώς βρίσκουμε το υποκείμενο σε μια πρόταση;

Πώς βρίσκουμε το υποκείμενο σε μια πρόταση; Το υποκείμενο του ρήματος Γεια σας! Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με το υποκείμενο του ρήματος στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δώσουμε και παραδείγματα στα νέα ελληνικά (ΝΕ). Τί είναι το υποκείμενο;

Διαβάστε περισσότερα

VARIANTES DE LAS DECLINACIONES. EL FUTURO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (II).

VARIANTES DE LAS DECLINACIONES. EL FUTURO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (II). TEMA 10: VARIANTES DE LAS DECLINACIONES. EL FUTURO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (II). a) Morfología nominal: Formas irregulares y menos frecuentes. b) Morfología verbal: El tema de futuro. c) Sintaxis:

Διαβάστε περισσότερα

GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA

GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA INDICE 1. Escritura del griego clásico 1A. Vocales, grupos vocálicos, signos diacríticos 3 1B. Consonantes 4 2. Fonética 2A. Acentos 5 2B. Fonética vocálica

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO.

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO. UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO MATERIA: GRIEGO II Curso 2013-2014 INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

Διαβάστε περισσότερα

- ņ > 12 Tema de gramática. El aoristo. ἔλυ-ο-ν. ἔλυ-ο- ἔλυ-σ-α. ἔλυ-σ- 1.- El aoristo: un tema verbal con un solo tiempo.

- ņ > 12 Tema de gramática. El aoristo. ἔλυ-ο-ν. ἔλυ-ο- ἔλυ-σ-α. ἔλυ-σ- 1.- El aoristo: un tema verbal con un solo tiempo. 12 Tema de gramática El aoristo 1.- El aoristo: un tema verbal con un solo tiempo. El aoristo es un tema, y al mismo tiempo un tiempo. Llamamos aoristo (como tema) a la base morfológica sobre la que se

Διαβάστε περισσότερα

GRIEGO. - Cuando en una oración simple no aparece el verbo, se supone el verbo εἰμί ὁ ἄνθρωπος κακός El hombre es malo

GRIEGO. - Cuando en una oración simple no aparece el verbo, se supone el verbo εἰμί ὁ ἄνθρωπος κακός El hombre es malo GRIEGO FICHA DE REPASO Νº 1 - Cuando en una oración simple no aparece el verbo, se supone el verbo εἰμί ὁ ἄνθρωπος κακός El hombre es malo - El vocativo suele ir precedido de la interjección ὦ : ὦ θέα

Διαβάστε περισσότερα

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1 GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1 Introducción Hemos diseñado este cuaderno de gramática y ejercicios para iniciarte

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21.

ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. 2. Να αναφέρετε τα Διδακτικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας. 3. α) ἀποκρίνομαι, αὐτοκράτωρ, καθαιρῶ,

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 Omit none. Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα, Μοῦσα. Chapter 4 Nouns: omit Ἀθῆναι, Ἀθήνη, ναύτης, Ξέρξης, Πέρσης, Σπάρτη, ταμίας

Chapter 2 Omit none. Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα, Μοῦσα. Chapter 4 Nouns: omit Ἀθῆναι, Ἀθήνη, ναύτης, Ξέρξης, Πέρσης, Σπάρτη, ταμίας 1 Correspondence of Core Vocabulary to C.W. Shelmerdine. Introduction to Greek. Second Edition. Newburyport, MA: Focus, 2008. for GREK 1001 (Chapters 1-17) Chapter 2 Omit none Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα,

Διαβάστε περισσότερα

IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO

IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Introducción Hemos diseñado este cuaderno de gramática y ejercicios para iniciarte con calma (aunque con paso

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 226ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, Να μεταφραστεί το τμήμα: Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας. Μονάδες 30

ΘΕΜΑ 226ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, Να μεταφραστεί το τμήμα: Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 226ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 20-23. 2. Να αναφέρετε τα Ιστορικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας. 3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα: Αριστοτέλης Ι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40)

ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους

Διαβάστε περισσότερα

Los Determinantes y los Pronombres

Los Determinantes y los Pronombres Los Determinantes y los Pronombres Englobamos dentro de los determinantes al artículo y a todos los adjetivos determinativos (demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos).

Διαβάστε περισσότερα

1ª DECLINACIÓN Femeninas Singular Plural

1ª DECLINACIÓN Femeninas Singular Plural DECLINACIÓN DEL ARTÍCULO Masculino Femenino Neutro Nom. ὁ οἱ ἡ αἱ τό τά Ac. τόν τούς τήν τάς τό τά Gen. τοῦ τῶν τῆς τῶν τοῦ τῶν Dat. τῷ τοῖς τῇ ταῖς τῷ τοῖς CUADRO DE DESINENCIAS NOMINALES DECLINACIÓN

Διαβάστε περισσότερα

GRAMÁTICA)GRIEGA)) ) DEL)NUEVO)TESTAMENTO)) ) PARA)PRINCIPTANTES)) )

GRAMÁTICA)GRIEGA)) ) DEL)NUEVO)TESTAMENTO)) ) PARA)PRINCIPTANTES)) ) GRAMÁTICA)GRIEGA)) ) DEL)NUEVO)TESTAMENTO)) ) PARA)PRINCIPTANTES)) ) Por J. W. Roberts, Ph. D. Associate Professor of Bible Abilene Christian College The Extension Department Abilene Christian College

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω ουσιαστικά σε μια από τις κατηγορίες που δίνονται στην παρένθεση (παρώνυμα, εθνικά, πατρωνυμικά): σκαπανεύς, Ἀβδηρίτης, Ἀτρείδης, Θηβαῖος, δεσμώτης, Κυψελίδης,

Διαβάστε περισσότερα

LA CONJUGACIÓN EN GRIEGO ANTIGUO

LA CONJUGACIÓN EN GRIEGO ANTIGUO LA CONJUGACIÓN EN GRIEGO ANTIGUO El verbo griego se conjuga a partir de cuatro temas, independientes entre sí que son: - Tema de Presente - Tema de Futuro - Tema de Aoristo - Tema de Perfecto Cuando enunciamos

Διαβάστε περισσότερα

TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS IAENUS 1

TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS IAENUS 1 TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS IAENUS 1 MORFOLOGIA DEL INFINITIVO El infinitivo es la forma nominal del verbo: es un sustantivo verbal φεύγω φεύγειν Yo huyo (huir) el huir el hecho de huir ἔχω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις γραμματικής. Εκφώνηση. Να μεταφέρετε τους παρακάτω τύπους στον άλλο αριθμό: τοῦ σοφοῦ. (ὦ) δίκαιε. τὸν τίμιον. τοὺς πιστοὺς.

Ασκήσεις γραμματικής. Εκφώνηση. Να μεταφέρετε τους παρακάτω τύπους στον άλλο αριθμό: τοῦ σοφοῦ. (ὦ) δίκαιε. τὸν τίμιον. τοὺς πιστοὺς. Ασκήσεις γραμματικής ΑΣΚΗΣΗ 1 Εκφώνηση Να μεταφέρετε τους παρακάτω τύπους στον άλλο αριθμό: τοῦ σοφοῦ (ὦ) δίκαιε τὸν τίμιον τοὺς πιστοὺς ταῖς ψυχραῖς τὸ δίκαιον τοῖς ἐντίμοις τοῦ σοφοῦ τῶν σοφῶν (ὦ) δίκαιε

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

CUADERNILLO DE EJERCICIOS

CUADERNILLO DE EJERCICIOS GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2010-2011 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO 18 Tema de gramática Las formas no personales del verbo: El infinitivo Las formas no personales, como su nombre indica,

Διαβάστε περισσότερα

Breve compendio de Gramática Griega con ejercicios 1ª declinación.. I.E.S. ATENEA. Jesús López-Maestre Ruiz 1ª DECLINACIÓN

Breve compendio de Gramática Griega con ejercicios 1ª declinación.. I.E.S. ATENEA. Jesús López-Maestre Ruiz 1ª DECLINACIÓN 1 1ª DECLINACIÓN La declinación de los temas en α corresponde a la latina de los temas en a. Como en latín, los temas en α comprenden en su mayoría sustantivos femeninos. Los pocos masculinos son nombres

Διαβάστε περισσότερα

1ª y 2ª DECLINACIONES. PRESENTE INDICATIVO ACTIVO. CASOS. ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS COORDINADAS.

1ª y 2ª DECLINACIONES. PRESENTE INDICATIVO ACTIVO. CASOS. ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS COORDINADAS. TEMA 3: 1ª y 2ª DECLINACIONES. PRESENTE INDICATIVO ACTIVO. CASOS. ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS COORDINADAS. a) Morfología nominal: 1ª (femeninos) y 2ª declinaciones (masculinos). b) Morfología verbal:

Διαβάστε περισσότερα

IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO

IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Introducción Este cuadernillo conecta (comparte, incluso, algún eslabón) con el del curso pasado. El aprendizaje

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10)

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40)

ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

LA 3ª DECLINACIÓN (I). EL INFINITIVO. ORACIONES COMPLETIVAS. a) Morfología nominal: Introducción a la 3ª declinación. Temas en oclusiva.

LA 3ª DECLINACIÓN (I). EL INFINITIVO. ORACIONES COMPLETIVAS. a) Morfología nominal: Introducción a la 3ª declinación. Temas en oclusiva. TEMA 6: LA 3ª DECLINACIÓN (I). EL INFINITIVO. ORACIONES COMPLETIVAS. a) Morfología nominal: Introducción a la 3ª declinación. Temas en oclusiva. b) Morfología verbal: El infinitivo. c) Sintaxis: Oraciones

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αριστοτέλη «Πολιτικά»

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αριστοτέλη «Πολιτικά» Ελευθερίου Βενιζέλου 237, Γάζι Τηλ./Fax: 2810 823411 email: syxekp@gmail. com www.syekp.gr Βρέντζου Μαρία, Φιλόλογος ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλη «Πολιτικά»

Διαβάστε περισσότερα

Introducción al. Griego Bíblico. Anita Henriques Nelson Morales Daniel S. Steffen

Introducción al. Griego Bíblico. Anita Henriques Nelson Morales Daniel S. Steffen Introducción al Griego Bíblico Anita Henriques Nelson Morales Daniel S. Steffen La misión de Editorial Vida es ser la compañía líder en satisfacer las necesidades de las personas, con recursos cuyo contenido

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

Morfología verbal: la conjugación. El presente de indicativo activo

Morfología verbal: la conjugación. El presente de indicativo activo 4 Tema de gramática Morfología verbal: la conjugación. El presente de indicativo activo 1.- La conjugación: conceptos generales a) Los accidentes gramaticales Las formas verbales se dividen en formas personales

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Διάλεξη 12 Τέταρτο επεισόδιο (173d-175a): Έκτος ορισμός της σωφροσύνης (ἐπιστήμη ἀγαθοῦ τε καὶ κακοῦ) και η ανασκευή της Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα