L e v N i k oláyevich Tolstói ( C a r t a a A. A. F e t, e n e r o de 1871)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "L e v N i k oláyevich Tolstói ( C a r t a a A. A. F e t, e n e r o de 1871)"

Transcript

1

2 Sin el conocimiento del griego no hay educación. L e v N i k oláyevich Tolstói ( C a r t a a A. A. F e t, e n e r o de 1871) Naturalmente que estoy subjetivamente a favor de que los chicos aprendan inglés. Les haría aprender inglés a todos; y después, dejaría a los inteligentes aprender Latín como un honor y Griego como un placer. W i n s t on Church i ll

3

4 DIALECTOLOGÍA GRIEGA EÓLICO 1. Egeo/asiático 2. Lesbio 3. Tesalio 4. Beocio JÓNICO-ÁTICO 5. Jónico 6. Ático DÓRICO 7. Laconio 8. Argolio 9. Corintio 10. Megárico 11. De Cos 12. De Tera y Cirene 13. Rodio 14. Cretense DIALECTOS DEL NOROESTE 15. Focense 16. Locrio occidental: Ozolio 17. Locrio oriental: Opuntio 18. Eleático ARCADIO-CHIPRIOTA 19. Arcadio 20. Chipriota 21. Panfilio 2

5 Tema 0: La dialectología griega. El alfabeto griego: lectura y transcripción 1.- El alfabeto griego. MINÚSCULA MAYÚSCULA NOMBRE EQUIVALENCIA 3

6 Tema 0: La dialectología griega. El alfabeto griego: lectura y transcripción 2-. a/ Ordena las letras y forma el nombre de diez letras griegas. DESORDENADAS ORDENADAS τ α ο ἰ β α λ μ α δ π ἔ σ ν ι λ ο τ α ἔ γ α μ ί σ τ έ δ α λ υ τ α π π α κ α φ ἄ λ α κ ι ρ μ ὄ ν ο 2-. b/ Encuentra las palabras griegas escritas en grafía latina. Δ Β Δ Ο Γ Μ Α Ω Ν Γ DOGMA Ι Ξ Ρ Κ Ρ Α Β Κ Ο Μ TIRANNOS Α Μ Α Ρ Α Δ Ρ Ε Φ Ι POLITICOS Λ Τ Μ Ε Φ Ν Υ Α Λ Μ FILOSOFOS Ε Ω Α Σ Ι Φ Τ Ν Ε Η DIALECTOS Κ Λ Γ Ι Α Ω Γ Ο Ω Τ DRAMA Τ Υ Ρ Α Ν Ν Ο Σ Ν Ι GRAFIA Ο Π Η Ζ Λ Τ Κ Π Α Κ OCEANOS Σ Ο Κ Ι Τ Ι Λ Ο Π Ο LEON Ν Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ο Σ MIMETICOS 2-. c/ Enlaza las letras griegas minúsculas con su mayúscula correspondiente. ι Σ α Ο ξ Φ ο Ψ φ Π ν Μ θ Λ ζ Α π Ι τ Β λ Χ μ Υ χ Ξ β Ζ ρ Ω ε Ε ς Θ υ Ν ω Ρ ψ Τ 4

7 Tema 0: La dialectología griega. El alfabeto griego: lectura y transcripción 3.- Transcribe las siguientes palabras al alfabeto latino y deduce su significado. 1) ΙΤΑΛΙΑ 2) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3) ΘΕΩΡΗΜΑ 4) ΧΡΟΝΟΣ 5) ΣΥΜΦΟΝΙΑ 6) ΑΜΑΖΩΝ 7) ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 8) ΟΞΥΤΟΝΟΣ 9) ΕΓΚΩΜΙΟΝ 10) ΛΥΡΑ 11) ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 12) ΔΡΑΜΑ 13) ΟΜΟΛΟΓΟΣ 14) ΦΑΡΜΑΚΟΝ 15) ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ 16) ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ 17) ΒΑΡΥΤΟΝΟΣ 18) ΕΞΟΔΟΣ 19) ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 20) ΨΥΧΙΚΟΣ 21) ΥΠΕΡΒΟΛΗ 22) ΑΘΗΝΑΣ 23) ΨΕΥΔΟΓΡΑΦΟΣ 24) ΜΕΤΑΦΟΡΑ 25) ΤΡΟΙΑ 26) ΔΗΜΕΤΡΙΟΣ 27) ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ 28) ΝΕΚΤΑΡ 29) ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ 30) ΑΡΜΟΝΙΑ 31) ΩΡΑ 32) ΣΥΝΤΟΝΙΑ 33) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 34) ΖΕΥΣ 35) ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ 36) ΩΚΕΑΝΟΣ 37) ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 38) ΑΞΙΩΜΑ 39) ΡΕΥΜΑ 40) ΕΠΙΣΤΟΛΗ 41) ΠΛΑΤΩΝ 42) ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ 43) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 44) ΘΕΑΤΡΟΝ 45) ΚΡΙΣΙΣ 46) ΣΤΟΜΑΧΟΣ 47) ΜΙΜΗΤΙΚΟΣ 48) ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5

8 Tema 0: La dialectología griega. El alfabeto griego: lectura y transcripción 4.- Transcribe las siguientes palabras al alfabeto latino y deduce su significado 1) κατηγορία 2) ὑπόθεσις 3) τεχνικός 4) δεκάλογος 5) ἀπολογία 6) χρονικός 7) θεολογία 8) ξένος 9) Ἀσία 10) φώνημα 11) συλλαβή 12) ἥλιος 13) δόγμα 14) παράσιτος 15) ψωρίασις 16) ῥήτωρ 17) τοξικός 18) χολικός 19) φωνητικός 20) χαρακτήρ 21) ζέφυρος 22) ἡγεμονία 23) τύραννος 24) ζῷον 25) βιόλογος 26) πολιτικός 27) ὀφίδιον 28) ἐπίγραμμα 29) κατάλογος 30) πνευμονία 31) ῥυθμός 32) μουσεῖον 33) ἱερογλυφικός 34) φάντασμα 35) ἐπιδημία 36) φυσικός 37) ἀναλογία 38) βάρβαρος 39) θεωρικόν 40) Ξέρξης 41) ψευδώνυμος 42) μαθηματικός 43) ὕμνος 44) Καλυψώ 45) δέρμα 46) νεκρόπολις 47) παράταξις 48) ζῆλος 6

9 Tema 0: La dialectología griega. El alfabeto griego: lectura y transcripción 5.- Transcribe las siguientes palabras al alfabeto latino y deduce su significado. 1. ΘΕΟΣ 2. ἄνθρωπος 3. πατήρ 4. ΘΑΝΑΤΟΣ 5. ἀθάνατος 6. μικρός 7. ΔΕΡΜΑ 8. ΒΙΟΣ 9. ἀγρός 10. ΜΑΚΡΟΣ 11. ἐλεύθερος 12. ΚΑΛΟΣ 13. οἶκος 14. μέγας 15. πολύς 16. ΧΡΟΝΟΣ 17. ἥλιος 18. δένδρον 19. ΚΑΚΟΣ 20. ΓΥΝΗ 21. ΜΑΘΗΜΑ 22. ἵππος 23. ζῷον 24. ΑΡΕΤΗ 25. ΔΙΚΗ 26. ΣΟΦΙΑ TRANSCRIPCIÓN PALABRAS RELACIONADAS ETIMOLÓGICAMENTE SIGNIFICADO 7

10 Tema 0: La dialectología griega. El alfabeto griego: lectura y transcripción 6.- Indica qué tipo de acento y de espíritu tienen las siguientes palabras. 1. μῦθος 2. ἐπεὶ 3. ὀνόματι 4. καὶ 5. Ὀδυσσέως 6. ἑταίρους 7. δρᾶμα 8. ὁρῶσι 9. ἄντρον 10. νῆσος 11. εἰς 12. ἐθέλει 13. ἀφικνοῦνται 14. πλῆθος 15. φόβος 16. δοῦλος 17. Ἑλλήνος 18. ἄνδρες 19. οὔποτε 20. πάντες 21. καλὸς 22. ἄσθμα 23. ῥεῦμα 24. οἰκέω 25. οὐ 26. πρᾶγμα 27. Ζεῦ 8

11 Tema 0: La dialectología griega. El alfabeto griego: lectura y transcripción 7-. Τὰ ζῷα / ANIMALIA. Escribe el nombe de cada animal, en griego y en latín, debajo del dibujo correspondiente. Tomado de 9

12 Tema 0: La dialectología griega. El alfabeto griego: lectura y transcripción 8.- PERSONAJES MITOLÓGICOS: Busca en esta sopa de letras los nombres de los doce dioses del Olimpo. 1. Ζεύς 2. Ἥρα 3. Ἀθηνᾶ 4. Ἀπόλλων 5. Ἄρτεμις 6. Ποσειδῶν 7. Ἀφροδίτη 8. Ἑρμῆς 9. Ἥφαιστος 10. Ἄρης 11. Διονύσος 12. Δημήτηρ Ψ Ο Δ Α Π Ο Λ Λ Ω Ν Π Χ Ω Λ Φ Ρ Σ Ο Ζ Η Β Δ Ξ Κ Η Ι Ζ Τ Υ Ρ Σ Ψ Χ Η Γ Μ Φ Ν Ξ Ε Ζ Φ Θ Ε Ρ Μ Η Σ Α Τ Ε Μ Υ Η Δ Σ Ι Α Η Δ Ι Μ Δ Ι Τ Σ Ρ Ω Χ Δ Β Ι Σ Ζ Η Σ Σ Σ Ψ Τ Τ Τ Ω Ο Τ Θ Μ Τ Α Ρ Η Σ Α Γ Ψ Ν Ο Ρ Η Δ Χ Λ Η Β Θ Λ Ξ Υ Σ Ζ Τ Η Ρ Α Φ Ο Η Τ Π Σ Ρ Ω Η Χ Φ Γ Λ Μ Ν Σ Ζ Ο Α Φ Ρ Ο Δ Ι Τ Η Α Τ Υ Σ 10

13 11

14 1.- Indica el género de los siguientes sustantivos. Tema 1 - Οἱ θεοὶ καὶ οἱ ἄνθρωποι. El nominativo. El verbo εἰμί. 1. τὸ θέατρον 2. ἡ λύρα 3. ὁ φιλόσοφος 4. ἡ ἀρμονία 5. ὁ χρόνος 6. ἡ συντονία 7. τὸ φάρμακον 8. ὁ διαλεκτός 9. ὁ Ζεύς 10. ἡ Τροία 11. ὁ βιόλογος 12. ἡ ἐπιδημία 13. τό ῥόδον 14. ὁ ὕμνος 15. Ἡ Ἑλένη 16. ὁ δεκάλογος 17. τό ζῷον 18. ὁ ῥυθμός 19. ἡ δημοκρατία 20. ὁ ὠκέανος 21. ἡ φωνή 22. ὁ θάνατος 23. ἡ ὀρθογραφία 24. τὸ Βυζάντιον 2.- Indica el género y el número de los siguientes sustantivos.τὸ θέατρον 1. ὁ διαλεκτός 2. αἱ λύραι 3. οἱ φιλόσοφοι 4. ἡ ἀρμονία 5. τὰ φάρμακα 6. ἡ συντονία 7. τά θέατρα 8. ὁ χρόνος 9. ἡ Τροία 10. τά χρωμάτικα 11. οἱ βιόλογοι 12. ὁ ὕμνος 13. τὰ ῥόδα 14. αἱ συλλαβαί 15. οἱ δεκάλογοι 16. Ἡ Ἑλένη 17. τό ζῷον 18. ὁ ῥυθμός 19. τό Βυζάντιον 20. ἡ δημοκρατία 21. οἱ ὠκέανοι 22. αἱ φωναί 23. ὁ θάνατος 24. τὰ ζῷα 25. ἡ ὀρθογραφία 26. τὸ ῥόδον 3.- Escribe el artículo correspondiente a estos sustantivos. 1. θέατρον, -ου 2. διαλεκτός, -οῦ 3. λύρα, -ας 4. φιλόσοφος, -ου 5. ἀρμονία, -ας 6. φάρμακον, -ου 7. συντονία, -ας 8. θεός, -οῦ 9. ἄριστος, -ου 10. χρόνος, -ου 11. Τροία, -ας 12. χρωμάτικον,- ου 13. βιόλογος, -ου 14. ἐπιδημία, -ας 15. ὕμνος, -ου 16. πλοῖον, -ου 17. συλλαβή, -ῆς 18. δεκάλογος, -ου 19. Ἑλένη, -ης 20. ζῷον, -ου 21. ῥυθμός, -οῦ 22. κατεγορία, -ας 23. ῥόδον, -ου 24. δημοκρατία, -ας 25. ὠκέανος, -ου 26. φωνή, -ῆς 27. θάνατος, -ου 28. ὀρθογραφία, -ας 29. Βυζάντιον, -ου 30. κόσμος, -ου 12

15 Tema 1 - Οἱ θεοὶ καὶ οἱ ἄνθρωποι. El nominativo. El verbo εἰμί. 4.- Indica a qué tema de la 1ª declinación pertenecen estos sustantivos. 1. μορφή, ῆς 2. βασίλισσα, -ης 3. νεανίας, -ου 4. τόλμα, -ης 5. χώρα, -ας 6. Ἀναξάγορας, -ου 7. Ἀφροδίτη, -ης 8. δόξα, -ης 9. ἀθλητής, -οῦ 10. ἀγορά, -ᾶς 11. ἡδονή, -ῆς 12. θέα, -ας 13. θάλαττα, -ης 14. πολίτης, -ου 15. Σικελία, -ας 16. Εὐρώπη, -ης 17. δεσπότης, -ου 18. ἡσιχία, -ας 19. Κρήτη, -ης 20. ποιητής, -οῦ 21. οἰκία, -ας 22. κρήνη, -ης 23. Θουκυδίδης, -ου 24. δεξία, -ας 25. γῆ, -ῆς 26. Ξανθίας, -ου 27. ἡμέρα, -ας 28. ἀρετή, -ῆς 29. μαθητής, -οῦ 30. Ἑλένη, -ης 5.- Lee y determina a qué declinación pertenecen los siguientes sustantivos. 1. τὸ θέατρον, -ου 2. ἡ σκία, -ας 3. τὸ δῶρον, -ου 4. ἡ ἧττα, -ης 5. ὁ ὀφθαλμός, -οῦ 6. ἡ κεφαλή, -ῆς 7. ἡ πρύμνα, -ης 8. ὁ θάνατος, -ου 9. ἡ σωτερία, -ας 10. τὸ δῶρον, -ου 11. ὁ ποιητής, -οῦ 12. τὸ βιβλίον, -ου 13. ἡ ἡδονή, -ῆς 14. ὁ νεανίας, -ου 15. ἡ νική, -ῆς 16. ἡ Μοῦσα, -ης 17. τὸ φύλλον, -ου 18. ἡ τελευτή, -ῆς 19. ἡ ἀνδρεία, -ας 20. ὁ κλεπτής, -οῦ 21. ἡ θύρα, -ας 6.- Analiza sintácticamente y traduce las oraciones 1. Ὁ Ζεύς θνητός οὐκ ἐστιν. 2. Αἱ θεαί ἐν τῷ οὐρανῷ εἰσιν. 3. Τὰ θέατρα καλά ἐστιν. 4. Ἡ χελώνη ζῷον καλόν ἐστιν. 13

16 Tema 1 - Οἱ θεοὶ καὶ οἱ ἄνθρωποι. El nominativo. El verbo εἰμί. 5. Ἡ Φαίδρα καὶ ὁ Διώδορος ἀγαθοί εἰσιν. 6. Τὸ ζῷον καλόν ἐστιν. 7. Ὁ ἀνήρ ἐν τῷ οὐρανῷ οὐκ ἐστιν. 7.- Escribe la forma correcta del adjetivo entre paréntesis. 1. Οἱ θεοί (ἀθάνατος, -η, -ον) εἰσιν. 2. Ἡ Ἑκάβη (καλός, -, ή, -όν) ἐστιν. 3. Τὸ ζῷον (θνητός, -όν) ἐστιν. 4. Ὁ Ζεὺς (καλός, -ή, όν) ἐστιν καὶ ἡ Ἀφροδίτη (καλός, -ή, -όν) ἐστιν. 5. Τὰ θέατρα (μακρός, -ά, -όν) ἐστιν. 6. Ἡ χελώνη (μικρός, ά, όν) ἐστιν. 7. Ὁ Φίλιππος (αἰσχρός, -ά, -όν) ἐστιν. 8. Τὰ ζῷα (μακρός, -ά, -όν) εἰσιν. 9. Αἱ θεαί (κακός, -ή, -όν) εἰσιν. 10. Τὸ θέατρον (καλός, -ή, -όν) ἐστιν. 11. Ὁ ἵππος (ἀγαθός, -ή, όν) ἐστιν. 12. Ἡ Ἀφροδίτη (καλός, -ή,-όν) ἐστιν. 8.- Cambia el número de las siguientes oraciones. 1. Τό θέατρον μακρόν ἐστιν. 2. Αἱ θεαὶ ἀγαθαί εἰσιν. 3. Τὰ ζῷα μικρά ἐστιν. 4. Οἱ θεοὶ ἀθάνατοί εἰσιν. 5. Τὰ θέατρα οὐ καλὰ ἐστιν. 14

17 Tema 1 - Οἱ θεοὶ καὶ οἱ ἄνθρωποι. El nominativo. El verbo εἰμί. 6. Ὁ ἀγρὸς ἐστί καλός. 7. Ἡ θεὰ αἰσχρά οὐκ ἐστιν. 8. Οἱ ἄνθρωποι Ἀθηναῖοί εἰσιν. 9. Οἱ ἀγροὶ οὐ μικροί εἰσιν. 9.- Analiza sintácticamente el siguiente texto y tradúcelo. Ὁ Χάος πρῶτός ἐστιν. Ἔπειτα ἡ Γῆ ἐστιν. Ὁ Χάος θεός ἐστιν. Ἡ Γῆ ἐστι θεά. Ὁ Χάος καὶ ἡ Γῆ θεοί εἰσιν. Ὁ Ἔρος καὶ θεός ἐστιν. Ὁ Ἔρος καλὸς καὶ ἀγαθός ἐστιν. Ὁ Χάος καὶ ἡ Γῆ καὶ Ἔρος θεοί καὶ ἀθάνατοί εἰσιν. Ἔπειτα ὁ Οὐρανός ἐστιν καὶ Πόντος καὶ Ὠκεανός. Ἐν τῷ Οὐρανῷ εἰσιν ὁ Ἥλιος καὶ Σελήνη. Ἐν τῷ Ὀλύμπῳ εἰσιν οἱ θεοί. 15

18 10.- Escribe el pronombre personal correspondiente. 1. οὐκ ἄνθρωποι ἀλλὰ θεοί ἐστέ. 2. οὐχ ἵππος ἄλλὰ ἄνθρωπός εἰμί. 3. οὐκ ἐν τῇ γῇ ἀλλὰ ἐν τῷ Ὀλύμπῳ εἰσιν. 4. θεὸς τοῦ Ὀλύμπου οὐκ εἶ. 5. οὐ Διονύσος ἀλλὰ Ζεύς εἰμί. 6. ζῷον αἰσχρόν ἐστιν. Tema 1 - Οἱ θεοὶ καὶ οἱ ἄνθρωποι. El nominativo. El verbo εἰμί Escribe la forma correcta del verbo εἰμί. 1. Τὸ θέατρον μακρόν. 2. Αὐτὸς θεὸς καλός. 3. Ἐγὼ ἐν τῷ Ὀλύμπῳ οὐκ. 4. Τρεῖς ἵπποι ἐν τῷ ἀγρῷ. 5. Σὺ οὐκ ἀγαθὴ ἀλλὰ κακὴ. 6. Ὑμεῖς ἕξ γυναῖκες καλαί. 7. Αὐτὴ θεὰ καλή. 8. Αὐταὶ ἐν τῷ Ὀλύμπῳ. 9. Ἡμεῖς τρεῖς ἄνδρες. 10. Σὺ βάτραχος κακός. 11. Ἐγὼ θεὰ καλή ἀλλὰ κακή. 12. Ὑμεῖς δύο ἄνθρωποι καλοὶ καὶ ἀγαθοί. 13. Αὐτοὶ τέτταρες ἄνδρες ἀθηναῖοι. 16

19 17

20 1.- Analiza las siguientes formas de genitivo. Tema 2 - Ἡ Ἕλλας.. El genitivo. El presente de indicativo. 1. τοῦ ῥυθμοῦ 2. τῶν βιολόγων 3. τῆς ἐπιδημίας 4. τοῦ θεάτρου 5. τῶν ὠκεάνων 6. τῆς δημοκρατίας 7. τῶν λύρων 8. τοῦ φιλοσόφου 9. τῆς ὀρθογραφίας 10. τοῦ χρωματίκου 11. τῶν θεάτρων 12. τοῦ χρόνου 13. τῆς ἀρμονίας 14. τῶν φαρμάκων 15. τοῦ θανάτου 2.- Cambia el número de los siguientes sintagmas. 1. τοῦ θεοῦ:. 2. τῶν οἴκων:. 3. τῆς σοφίας:. 4. τοῦ μακροῦ κόσμου:. 5. τοῦ ζῴου:. 6. τῶν ἀνθρώπων:. 7. τῆς θαλάττης:. 8. τῶν μικρῶν χόρων:. 9. τοῦ υἱοῦ:. 10. τῶν ἀγγελῶν:. 11. τῆς θεᾶς:. 12. τῶν μακρῶν ἵππων:. 13. τῶν λύρων καλῶν:. 14. τοῦ ἀνθρώπου ἀγαθοῦ:. 15. τῶν θήρων:. 3.- Analiza las siguientes formas nominales. 1. τοῦ χρόνου 2. τὸ χρωμάτικον 3. ἡ ὀρθογραφία 4. τῶν συλλαβών 5. τῆς δημοκρατίας 6. τὰ ζῷα 7. τῶν φωνῶν 8. ὁ θάνατος 9. αἱ φωναί 10. ἡ Τροία 11. αἱ κατεγορίαι 12. τοῦ ῥόδου 13. τῶν ζῴων 14. οἱ διαλεκτοί 15. τῆς ὀφίδιας 18

21 Tema 2 - Ἡ Ἕλλας.. El genitivo. El presente de indicativo. 4.- Completa las siguientes oraciones. 1. Ὁ ἄνθρωπος ἀγαθός es nominativo singular. Genitivo plural:. 2. Τῆς λύρας μικρᾶς es genitivo singular. Nominativo plural:. 3. Ἡ θάλαττα μικρά es nominativo singular. Genitivo singular:. 4. Τῶν ἵππων ἀγαθῶν es genitivo plural. Genitivo singular:. 5. Αἱ γυναῖκες καλαί es nominativo plural. Nominativo singular:. 6. Τοῦ ζῴου μικροῦ es genitivo singular. Nominativo plural:. 7. Τοῦ θεοῦ αἰσχροῦ es genitivo singular. Nominativo plural:. 8. Ὁ ἀνὴρ Ἀθηναῖος es nominativo singular. Nominativo plural:. 9. Τῶν θαλάττων μακρῶν es genitivo plural. Genitivo singular:. 10. Τῆς μαχῆς αἰσχρᾶς es genitivo singular. Nominativo singular:. 5.- Analiza y traduce las siguientes oraciones. 1. Ὁ μὲν πόλεμος πολλῶν κακῶν ἀρχή ἐστιν, ἡ δὲ εἰρήνη πολλῶν ἀγαθῶν. 2. Οἱ μὲν βάρβαροι τού τυράννου, οἱ δὲ Ἕλληνες τοῦ νόμου δοῦλοι εἰσιν. 3. Ὁ Ζεὺς τῶν ἀνθρωπων τε καὶ τῶν θεῶν πατὴρ καὶ βασιλεύς ἐστιν. 19

22 6.- Analiza y traduce las siguientes oraciones. 1. Ὁ ἵππος τῆς Ἀθηνᾶς ἐν τῷ ἀγρῷ οἰκεῖ. Tema 2 - Ἡ Ἕλλας.. El genitivo. El presente de indicativo. 2. Τὰ ζῷα τὰ τῆς θαλάττης μικρὰ καὶ μακρά ἐστιν. 3. Οἱ τῆς Ἀφροδίτης ἵπποι καλοί εἰσιν. 4. Οἱ θεοὶ τοῦ Ολύμπου δώδεκα εἰσιν. 5. Τὰ τῶν ἀγρῶν ζῷα ἵπποι ἐστιν. 6. Ὁ οἶκος τῶν θεῶν ὁ Ολύμπος ἐστιν. 7. Ὁ πατὴρ τοῦ Φιλίππου Διόδωρος ἐστιν. 8. Ὁ βίος ὁ τῶν θεῶν ἀγαθός ἐστιν. 9. Ἡ λύρα τοῦ Φιλίππου καλή ἐστιν. 10. Ὁ τοῦ Οὐρανοῦ υἱὸς ὁ Κρόνος ἐστιν. 20

23 Tema 2 - Ἡ Ἕλλας.. El genitivo. El presente de indicativo. 7.- Analiza y traduce el siguiente texto. LAS MUSAS Αἱ Μοῦσαι, αἱ θεαὶ τῶν τέχνων καὶ ἐπιστημῶν, εἰσιν ἐννεα Μελπομένη ἐστι Μοῦσα τῆς τραγῳδίας, καὶ Θάλεια τῆς κωμῳδίας Οὐρανία τῆς ἀστρονομίας, καὶ Καλλιόπη τῆς ποιητικῆς τέχνης. Πολυμνία δὲ τῆς ᾠδῆς, καὶ τῆς Τερψιχόρα τῆς χορείας. Εὐτέρπη δὲ ἐστι Μοῦσα τῆς μουσικῆς, καὶ Κλείω τῆς ἱστορίας καὶ Ἐρατὼ τῆς λυρικῆς τέχνης. 21

24 Tema 2 - Ἡ Ἕλλας.. El genitivo. El presente de indicativo. 8.- Completa el siguiente cuadro. Persona Número Voz Pronombre Cambio de número 1. λύομεν 2. βλέπουσι 3. πονεῖ 4. λύετε 5. βλέπει 6. πονεῖται 7. παύεσθε 8. βλέπονται 9. λυόμεθα 10. λέγῃ 11. εἰμί 12. λέγεις 13. βλέπεται 14. λύω 15. βλέπομεν 16. λύομαι 17. εἶ 18. λέγετε 19. λέγονται 20. ἐστίν 21. πονεῖς 22. λέγομαι 23. παύῃ 24. λύομαι 25. ἐστε 26. λέγουσι 27. βλέπομεθα 28. παύομεν 29. βλέπεις 30. λύεσθε 22

25

26 Tema 3 - Οἱ θεοὶ τοῦ Ὀλύμπου. El acusativo y el dativo. El imperfecto de indicativo. 1.- Diferencia los acusativos singulares de los plurales. 1. τὴν Ἰβηρίαν 2. τὸν θεόν 3. τὰς λύρας 4. τὸ ζῷον 5. τὴν χώραν 6. τὸν ἄνθρωπoν 7. τὰς μαχάς 8. τὸν πόλεμον 9. τὴν σοφίαν 10. τὸν ἵππον 11. τὸ Βυζάντιον 12. τὴν δημοκρατίαν 13. τὰς ἁρμονίας 14. τὸν βίον 15. τὴν Ἰταλίαν 16. τὰς θεάς 2.- Completa. 1. Ὁ ἄνθρωπος ἀγαθός es. Acusativo singular:. 2. Τὰς χώρας μικράς es. Nominativo plural:. 3. Τῶν ἵππων ἀγαθῶν es. Dativo singular:. 4. Τῇ θαλάττῃ μακρᾷ es. Acusativo plural:. 5. Αἱ γυναῖκες Ἀθηναῖαι es. Nominativo singular:. 6. Τὸ ζῷον μικρόν es. Genitivo singular:. 7. Οἱ θεοί αἰσχροί es. Dativo singular:. 8. Ἡ θάλαττη μικρά es. Dativo singular:. 9. Ὁ ἥλιος μακρός es. Acusativo plural:. 10. Τὴν μαχὴν αἰσχράν es. Dativo singular:. 11. Ὁ ἄνθρωπος ἀγαθός es. Acusativo singular:. 12. Τὴν χώραν ἐλεύθεραν es. Acusativo plural:. 13. Ἡ θάλαττη μικρά es. Genitivo singular:. 14. Τοῦ ἵππου ἀγαθοῦ es. Dativo singular:. 15. Ἡ λύρα καλή es. Acusativo singular:. 24

27 3.- Completa la siguiente tabla. Ac. pl. Gen. sing. Nom. pl. Dat. sing. Nom. sing. Dat. pl. Ac. sing. Voc. sing. 1. ἀγορά, -ᾶς ἡ 2. ἀγρός, -οῦ ὁ 3. βιβλίον, -ου τὸ 4. γῆ, -ῆς ἡ 5. ναύτης, -ου ὁ 6. δῆμος, -ου ὁ 7. θάλαττα, -ης ἡ 8. θέατρον, -ου τὸ 9. ποιητής, -οῦ ὁ 10. νῆσος, -ου ἡ 25

28 4.- Analiza y traduce las siguientes oraciones. 1. Ἡμεῖς τὸ βιβλίον τὸ τοῦ ἀνθρώπου Αθηναίου ἔχομεν. Tema 3 - Οἱ θεοὶ τοῦ Ὀλύμπου. El acusativo y el dativo. El imperfecto de indicativo. 2. Ὁ ποιητῆς ἐν τοῖς τῶν φιλοσόφων βιβλίοις πολλοὺς μύθους γράφει. 3. Οἱ ἀγαθοὶ οὐ μόνον λόγοις τὴν ἀρετὴν διώκουσιν, ἀλλὰ καὶ ἔργοις. 4. Τὸν μὲν βίον διώκουσιν οἱ ἄνθρωποι, τὸν δὲ θάνατον φεύγουσιν. 5. Οἱ μὲν πόλλοι τὴν εἰρήνην, οἱ δὲ ὀλίγοι τὸν πόλεμον διώκουσιν. 6. Ἡ πόλις καλοὺς νόμους ἔχει. 7. Ἡ Ἀρκαδία χώρα τῆς Πελοποννέσου ἐστι καὶ τοὺς ἀρίστουσ ἵππους τῆς Ἐλλάδος ἔχει. 8. Οἱ ἄνθρωποι ἀγαθοὶ τὰς ἀρετάς πράττουσιν. 26

29 5.- Analiza y traduce las siguientes oraciones. 1. Ὁ πόλεμος πολλὰ κακὰ τοῖς ἀνθρώποις φέρει. Tema 3 - Οἱ θεοὶ τοῦ Ὀλύμπου. El acusativo y el dativo. El imperfecto de indicativo. 2. Οἱ Αγαθοὶ ἄνθρωποι τὴν ἀλήθεια τοῖς φίλοις λέγουσιν. 3. Τοῖς Αθηναίοις ἄριστη πολιτεία ἐστιν. 4. Τοῖς ἀνθρώποις σοφοῖς φόβος οὐκ ἐστιν. 5. Τῷ Διοδώρῳ μέγας κλῆρος ἐστιν. 6. Τῇ θεᾷ καλὴ λύρα ἐστιν. 7. Τοῖς ἀγροῖς πολλοὶ λίθοι εἰσιν. 8. Τῷ αὐτουργῷ μέγα ἄροτρον ἐστιν. 9. Τῇ Κρήτῃ μέγας λαβύρινθος ἐστιν. 10. Τοῖς ἀνθρώποις Ἀθηναίοις τυραννία οὐκ ἐστιν. 27

30 Tema 3 - Οἱ θεοὶ τοῦ Ὀλύμπου. El acusativo y el dativo. El imperfecto de indicativo. 6.- Analiza y traduce el siguiente texto. PROMETEO Ὁ Προμηθεὺς πηλὸν λαμβάνει καὶ τὸν ἄνθρωπον πλάττει. Οἱ μὲν θεοὶ τὸ πῦρ ἔχουσιν, οἱ δὲ ἄνθρωποι τὸ πῦρ οὐκ ἔχουσιν. Ὁ Προμηθεὺς δεινός ἐστιν. Κλέπτει τὸ τῶν θεῶν πῦρ, κρύπτει καὶ τὸ πῦρ τοῖς ἀνθρώποις παρέχουσιν. Οὕτως οἰ ἄνθρωποι τὸ πῦρ λαμβάνουσιν. Ὁ Ζεὺς τὴν ἀπάντην γιγνώσκει. Ὁ Ζεὺς τὴν ἀπάτην ὀργίζει. Ὁ οὖν Ζεὺς τὸν φιλάνθρωπον θεὸν καὶ τοὺς ἄνθρωπους κολάζει. Πρῶτον μὲν ὁ Ζεὺς τὸν ἀγαθὸν θεὸν ἐν τῷ Καυκάσῳ δεσμεῖ, καὶ δεινὸν ἀετὸν πέμπει ὁ ἀετὸς τὸν φιλάνθρωπον θεὸν κατασθίει. Ἔπειτα δὲ ὁ Ζεὺς πλάττει τὴν Πανδώραν. Ἡ Πανδώρα πολλοὺς κακαὺσ τοῖς ἀνθρώποις φέρει. 28

31 Tema 3 - Οἱ θεοὶ τοῦ Ὀλύμπου. El acusativo y el dativo. El imperfecto de indicativo. 7.- Analiza y traduce el siguiente texto. EL ÁTICA Y ATENAS Ἐν τοῖς τῆς Ἀττικῆς πεδίοις καὶ ἐν τοῖς ἀγροῖς ἦν πρόβατα καὶ ἵπποι καὶ βοτάναι παντοδαπαί καὶ ἐλαῖαι καὶ ἄμπελοι καὶ συκαῖ. Αἱ μὲν ἐλαῖαι ἦσανδῶρα τῆς Ἀθηνᾶς, αἱ δὲ ἄμπελοι τοῦ Διονύσου. Καλὰ καὶ μεγάλα μαρμάρου μέταλλα, ἦν ἐν τοῖς τοῦ Υμήττου καὶ Πεντελικοῦ λόφοις. Ἀξιόλογα δ ἦν τὰ ἐν τῷ Λαυρίῳ ἀργύρεια. Ἡ τῶν ἀθηνῶν ἄκρα πέτρα ἐστιν ἐν τῷ τοῦ Κηφισοῦ πεδίῳ. Ἐπὶ δὲ τῇ πέτρᾳ ἐστι τὸ τῆς Ἀθηνᾶς ἱερόν καὶ ἐν τῷ ἱερῷ τὸ τοῦ Φειδίου ἔργον ἐλεφάντινου, ἡ Ἀθηνᾶ. 29

32 8.- Completa la siguiente tabla. Tema 3 - Οἱ θεοὶ τοῦ Ὀλύμπου. El acusativo y el dativo. El imperfecto de indicativo. Persona Número Tiempo Modo Voz Pronombre 1. ἐλύετο 2. ἐβλέπετε 3. ἔπαυον 4. ἐδιωκόμεθα 5. ἐπαύοντο 6. λέγομαι 7. πονοῦνται 8. ἔλεγε 9. ἦσθα 10. ἐλύου 11. λέγῃ 12. ἦν 13. ἐπόνεις 14. ἐφιλοῦμεν 15. ἐλύεσθε 16. λύεσθε 17. ἐπαύου 18. βλέπονται 19. ἐβλέποντο 20. ἔπαυε 21. ἐπονοῦμην 22. παύῃ 23. ἐπονοῦμεν 24. ἦμεν 25. ἐβλέπεσθε 26. ἐδίωκε 30

33 Tema 3 - Οἱ θεοὶ τοῦ Ὀλύμπου. El acusativo y el dativo. El imperfecto de indicativo. Persona Número Tiempo Modo Voz Pronombre 27. λύουσι 28. διώκομεν 29. ἐδιώκομεν 30. ἐδιώκομην 31. παύεις 32. ἐπονεῖτε 33. ἐπονεῖτο 34. πονεῖται 35. ἐτιμῶμην 36. εἶ 37. ἐλέγετε 38. εἰμί 39. ἔτιμων 40. ἐστε 31

34 32

35 Tema 5 - Ὁ ἐν τῷ ἄστει βίος. La tercerda declinación: temas en oclusiva y nasal. El futuro de indicativo. 1.- Cambia la estructura de dativo posesivo por la de C. D. o viceversa y traduce. 1. Τοῖς Αθηναίοις ἄριστη πολιτεία ἐστιν. 2. Οἱ δοῦλοι ἐλευθερίαν οὐκ ἔχουσιν. 3. Αἱ Ἀθῆναι μέγα θέατρον ἔχουσιν. 4. Τοῖς ἀνθρώποις σοφοῖς φόβος οὐκ ἐστιν. 5. Αἱ Μοῦσαι τὴν σοφίαν ἔχουσιν. 6. Τῷ Διοδώρῳ μέγας κλῆρος ἐστιν. 7. Ὁ δῆμος τῶν Ἀθηνῶν τὴν ἐλευθερίαν ἔχει. 8. Τῇ θεᾷ καλὴ λύρα ἐστιν. 2.- Completa la siguiente tabla. Caso Número Género Artículo Μέγας Πολύς 1. αὐτουργῷ 2. θεοί 3. νύμφη 4. ἀνήρ 5. θήραις 6. οἴκου 7. κόσμος 33

36 Tema 5 - Ὁ ἐν τῷ ἄστει βίος. La tercerda declinación: temas en oclusiva y nasal. El futuro de indicativo. 8. σοφῶν 9. ναυταῖς 10. πόλεμον 11. θαλάττῃ 12. οὐρανοῦ 13. οἰκίας 14. θέατρον 15. ἀγοράς 16. ζῴῳ 17. ἀγορᾶς 18. βιβλία 19. λαβύρινθοι 20. ἀγρούς 21. βιβλίῳ 22. χελώναι 23. βάτραχοις 3.- Completa. 1. Τῶν φόβων μεγάλων es. Nominativo plural:. 2. Τῇ οἰκίᾳ μακρᾷ es. Acusativo singular:. 3. Τὸ ζῷον μικρόν es. Genitivo plural:. 4. Τοῖς νυμφίοις σοφοῖς es. Nominativo plural:. 5. Οἱ κλῆροι μεγάλοι es. Genitivo singular:. 6. Τοῦ βιβλίου μεγάλου es. Dativo plural:. 7. Αἱ νύμφαι Θηβαῖαι es. Acusativo singular:. 8. Τῆς ἀγορᾶς μικρᾶς es. Nominativo singular:. 9. Ἡ χώρα μεγάλη es. Genitivo plural:. 34

37 Tema 5 - Ὁ ἐν τῷ ἄστει βίος. La tercerda declinación: temas en oclusiva y nasal. El futuro de indicativo. 10. Ὁ ποιητῆς μακρός es. Dativo singular:. 11. Τὸ θέατρον μέγα es. Acusativo plural:. 12. Ὁ παράδεισος καλός es. Nominativo plural:. 13. Τὰς νήσους μικράς es. Dativo plural:. 14. Τῶν νήσων ἐλεύθερων es. Genitivo singular:. 15. Τῷ ναύτῃ ἀγαθῷ es. Acusativo singular:. 4.- Analiza y traduce. AQUILES MATA A HÉCTOR Ὁ Πρίαμος τὸν ὑιὸν ἱκτεύει, ἀλλὰ οὐ πείθει. Ὁ οὖν Ἕκτωρ ἐκ τοῦ Ἰλίου ἐκβαίνει καὶ τὸν ἄριστον τῶν Ἀχαιῶν μένει. Ὅτε Ἀχιλλεὺς ἥκει, τὸν ἐχθρον φοβεῖ. Ὁ μὲν Ἕκτωρ φεύγει, ὁ δὲ Ἀχιλλεὺς διώκει. Οὕτω τρὶς περὶ τὸ Ἴλιον τρέχουσιν. Ἀλλὰ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπὶ τὸν ποταμὸν ἥκουσι, οἱ θεοὶ τὸν Ἕκτορα λείπουσιν. Πρῶτον μὲν οὖν οἱ ἐχθροὶ πολεμοῦσι, τέλος δὲ ὁ Ἀχιλλεὺς τὸν Ἕκτορα κτείνει. 35

38 Tema 5 - Ὁ ἐν τῷ ἄστει βίος. La tercerda declinación: temas en oclusiva y nasal. El futuro de indicativo. 5-. Coloca el artículo que concuerde con cada sustantivo. 1. Φίλιππος 2. λόγων 3. Ἀθήνας 4. ἄροτροις 5. ἀγρός 6. δένδρῳ 7. κακόν 8. ἄνθρωπον 9. ἥλιου 10. Ἰλίαδην 11. ζῷον 12. ἀγρούς 13. ἄνθρωπον 14. νύμφῃ 15. ἀνθρώπους 16. κλήρου 17. ἀγρῶν 18. Φιλίππου 6.- Analiza y traduce las siguientes oraciones. 1. Ἐκ τῆς οἰκίας μεγάλα θέατρα ὁρῶμεν. 2. Ὁ Διόδωρος μετὰ τῶν δούλων ἐν τῶ ἀγρῶ πονεῖ. 3. Τῷ αὐτουργῷ μέγα ἄροτρον ἐστιν. 4. Τὰ τέκνα εἰς τὸν παράδεισον βαίνει. 5. Ὁ ναύτης εἰς τὰς Ἀθηνᾶς ἐκ τῶν ἀγρῶν βαίνει. 6. Ἐν ταῖς Ἀθήναις οὔτε ὀλιγαρχία οὔτε τυραννία ἀλλὰ δημοκρατία ἐστιν ἡ πολιτεία. 7. Τοὺς ἀγροὺς πολλὰς ἡμέρας γεωργοῦμεν. 8. Οἱ γεωργοὶ ἐκ τῶν ἀγρῶν μεγάλους λίθους ἐκφέρουσιν. 36

39 _ Tema 4 - Ἡ τοῦ Ἑλλάδος ἱστορία. Usos de las preposiciones. El futuro de indicativo. 9. Τῷ δήμῳ πολλοὶ νόμοι εἰσιν. 10. Τῇ Κρήτῃ μέγας λαβύρινθος ἐστιν. 11. Αἱ γυναῖκες Ἀθηναῖαι πολλὰς οἰκίας ὁρῶσιν. 12. Τὰ τοῦ Διοδώρου τέκνα μετὰ πολλῶν δούλων τὴν γῆν ἀροτρεύουσιν. 13. Ὁ τῶν Μουσῶν μέγας χόρος οὐ τοῦ Διὸς ἀλλὰ τοῦ Ἀπόλλωνος ἐστιν. 14. Τοῖς ἀνθρώποις Ἀθηναίοις τυραννία οὐκ ἐστιν. 7.- Atrapa a la intrusa 1. τῶν τοῦ τό τῆς 2. ταῖς τῇ τάς τῷ 3. ὁ τά τῇ τήν 4. οἱ τά τῷ τῶν 5. ἡ τάς ταῖς τά 6. αἱ τό τῶν τούς 7. τούς τά τό τῶν 8. τήν τόν τοῦ τά 9. τῷ οἱ ταῖς τῇ 10. τό τά τοῖς ταῖς 37

40 _ Tema 4 - Ἡ τοῦ Ἑλλάδος ἱστορία. Usos de las preposiciones. El futuro de indicativo. 8.- Analiza sintácticamente y traduce. EL RAPTO DE EUROPA Ἡ Εὐρώπη ἐν τῇ Φοινίκῃ οἰκεῖ καὶ βασίλισσά ἐστιν. Βαίνουσί ποτε ἡ Εὐρώπη καὶ ἄλλαι κόραι εἰς τὸν αἰγιαλὸν καὶ ἐκεῖ παίζουσιν. Βλέπει μὲν ὁ Ζεὺς τὰς καλὰς κὸρας, ἐπιθυμεῖ δὲ τὴν Εὐρώπην. Ὁ Ζεὺς μεταμορφεῖ εἰς ταῦρον καὶ παίζει σὺν ταῖς κόραις. Ὁ γὰρ ταῦρος καλὸς καὶ λευκός ἐστιν. Ὁ ταῦρος ἐν τῷ αἰγιαλῷ παίζει καὶ καλὸν μυκηθμὸν φωνεῖ. Ἡ Εὐρώπη τόλμην ἔχει καὶ ἐπιβαίνει ἐπὶ τοῦ ταύρου. Ἁρπάζει μὲν ὁ Ζεὺς τὴν κόρην, βαίνει δὲ εἰς τὴν θάλατταν καὶ νήχει. Ὁ ἄνεμος τὸν τῆς κόρης πέπλον ψύχει. Ἡ βασίλισσα φόβον ἔχει. Ὁ Ζεὺς τ`ην θάλατταν ἡσυχάζει καὶ οἱ δελφῖνες 1 ἡδέως νέχουσιν. Τέλος δὲ βαῖνουσιν εἰς τὴν Κρήτην. Ἡ Κρήτη καλῆ νῆσός ἐστιν ἐν μέσῃ θαλάττῃ. Ὁ θεὸς τὴν ταύρου μορφὴν λείπει, νῦν δὲ τὴν ἀνθρώπου μορφὴν λαμβάνει. Ἔπειτα δὲ ὁ Ζεὺς τὴν Εὐρώπην εἰς ἄντρον ἄγει καὶ ἐκεῖ τρεῖς τοὺς ὑιοὺς τῷ θεῷ τίκτει. Ὁ Ζεὺς τὴν κόρην ἐν τῇ νήσῷ λείπει. 1 Nomitivo plural masculino. 38

41 _ Tema 4 - Ἡ τοῦ Ἑλλάδος ἱστορία. Usos de las preposiciones. El futuro de indicativo. 9.- Analiza las siguientes formas de futuro. Persona Número Tiempo Voz Pronombre 1. λύσετε 2. τιμήσουσι 3. παύσεις 4. διώξω 5. βλέψομεν 6. φιλήσεις 7. πονήσεσθε 8. βλέψομαι 9. τιμησόμεθα 10. παύσῃ 11. διώξονται 12. ἔσται 13. παυθήσομαι 14. βλεφθήσεται 15. τιμηθήσῃ 16. φιληθήσονται 19. παύσονται 20. διωξόμεθα 21. τιμήσω 22. φιλήσομεν 23. βλεφθήσεσθε 24. ἔσομαι 25. φιληθήσῃ 26. λυθήσομαι 27. παύσονται 28. ἔσεσθε 30. διωξόμεθα 39

42 _ Tema 4 - Ἡ τοῦ Ἑλλάδος ἱστορία. Usos de las preposiciones. El futuro de indicativo Analiza las siguientes formas de verbales. Persona Número Tiempo Modo Voz Pronombre 1. λέγετε 2. παύσομαι 3. ἐπονοῦ 4. διωκόμεθα 5. διωχθήσεσθε 6. ἔλυες 7. φιλήσῃ 8. λέγει 9. ἐτίμας 10. λυθήσεται 11. ἐλέγομεν 12. φιληθήσονται 13. λύεται 14. ἐβλέπεσθε 15. διώξονται 16. ἔσεται 17. ἐπαυόμεθα 18. λυθήσομαι 19. παύω 20. βλέπετε 21. ἦσμεν 22. τιμήσετε 23. εἶ 24. τιμᾷς 25. βλέψομεν 40

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3 EL ADJETIVO GRIEGO El adjetivo griego, al igual que el sustantivo, también se declina. El adjetivo griego tiene que concordar con el sustantivo en género, número y caso. En latín no podemos decir puer

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 Omit none. Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα, Μοῦσα. Chapter 4 Nouns: omit Ἀθῆναι, Ἀθήνη, ναύτης, Ξέρξης, Πέρσης, Σπάρτη, ταμίας

Chapter 2 Omit none. Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα, Μοῦσα. Chapter 4 Nouns: omit Ἀθῆναι, Ἀθήνη, ναύτης, Ξέρξης, Πέρσης, Σπάρτη, ταμίας 1 Correspondence of Core Vocabulary to C.W. Shelmerdine. Introduction to Greek. Second Edition. Newburyport, MA: Focus, 2008. for GREK 1001 (Chapters 1-17) Chapter 2 Omit none Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-6

English to Greek vocabulary in lessons 1-6 English to Greek vocabulary in lessons 1-6 E to Greek vocabulary, lessons 1-6, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Click on each part of speech to access its list. nouns verbs pronouns adjectives

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21.

ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. 2. Να αναφέρετε τα Διδακτικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας. 3. α) ἀποκρίνομαι, αὐτοκράτωρ, καθαιρῶ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012)

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO

IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Introducción Hemos diseñado este cuaderno de gramática y ejercicios para iniciarte con calma (aunque con paso

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary in Lessons 1 7 Try to remember the highlighted vocabulary!

Vocabulary in Lessons 1 7 Try to remember the highlighted vocabulary! Vocabulary in Lessons 1 7 Try to remember the highlighted vocabulary! Vocabulary in lessons 1 7, p1 Article ὁ, ἡ, τό = the Nouns ἄγγελος, ου, ὁ = angel, messenger ἀδελφός, οῦ, ὁ = brother ἀθλητής, οῦ,

Διαβάστε περισσότερα

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1 GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1 Introducción Hemos diseñado este cuaderno de gramática y ejercicios para iniciarte

Διαβάστε περισσότερα

IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO

IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Introducción Este cuadernillo conecta (comparte, incluso, algún eslabón) con el del curso pasado. El aprendizaje

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- 1 Αρχαία α Λυκείου: Ξενοφώντος «Ελληνικά» Βιβλίο 2. Κεφάλαιο ΙΙ. 1-4 A µέρος (Κείµενο & Μετάφραση - Νόηµα- σχόλια) 1-4 : Σελίδα σχολικού βιβλίου 63 1-2: H ρύθµιση της κατάστασης από το Λύσανδρο 1 Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ισπανικά για τον τουρισμό(α1-α2) Συγγραφέας: Δημήτρης Ε. Φιλιππής

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013)

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Γραμματική: Συμφωνόληκτα 3 Κλήση αφωνόληκτων 4-6 Κλίση ημιφωνόληκτων 7-15 Ασκήσεις 16-23 Εργασία για το σπίτι 24 Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Δράση Αρνός. Στηρίζουμε το σχολείο, προσφέρουμε στα παιδιά μας!

Κοινωνική Δράση Αρνός. Στηρίζουμε το σχολείο, προσφέρουμε στα παιδιά μας! Κοινωνική Δράση Αρνός Στηρίζουμε το σχολείο, προσφέρουμε στα παιδιά μας! Διδασκαλία αρχαίων κειμένων με τη χρήση νέων τεχνολογιών Συντελεστές: Γιάννης Π. Κρόκος - Μαθηματικός - Πολιτικός Μηχανικός Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Παρατηρήστε πως χαρακτηρίζονται μέσα στο κείμενο του Πρωταγόρα οι δραστηριότητες που σήμερα ονομάζουμε «τεχνολογία». Σχολιάστε αυτούς τους χαρακτηρισμούς. (ερώτηση από το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

A 1ª DECLINACIÓN. ADXECTIVOS DA 1º CLASE.

A 1ª DECLINACIÓN. ADXECTIVOS DA 1º CLASE. EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO 2008-09 1 GREGO 1º BACHARELATO 3ª QUINCENA A 1ª DECLINACIÓN. ADXECTIVOS DA 1º CLASE. VERBO εἰµί E A ORACIÓN COPULATIVA 1º.- A PRIMEIRA DECLINACIÓN. A 1º declinación

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

PRIMERO DE BACHILLERATO L E N G U A G R I E G A

PRIMERO DE BACHILLERATO L E N G U A G R I E G A PRIMERO DE BACHILLERATO L E N G U A G R I E G A UNIDAD 1 LA ESCRITURA DEL GRIEGO CLÁSICO NOTAS PREVIAS 1. El griego empleaba para escribir unas letras que en su mayor parte eran distintas de las nuestras.

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 «Οἱ μὲν πολλοὶ ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα Ο Περικλής, όμως, διαφωνεί. τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε» Γιατί; 1. «ἐμοὶ δὲ ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων

Διαβάστε περισσότερα

EJERCICIOS 1. ῳ, γένει, πολεύων. Sófocles, Antígona (vv. 332-341). 1.- Escribe el texto griego en letras mayúsculas.

EJERCICIOS 1. ῳ, γένει, πολεύων. Sófocles, Antígona (vv. 332-341). 1.- Escribe el texto griego en letras mayúsculas. EJERCICIOS 1 Vamos a exprimir este hermoso texto de Sófocles (famoso dramaturgo del s. V a.c.). En una de sus tragedias más conocidas (Antígona), el coro entona uno de los cantos de admiración más célebres

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ- ΚΕΦ. 39 ΘΕΜΑ: Σύγκριση Αθήνας και Σπάρτης στα πολεμικά

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ- ΚΕΦ. 39 ΘΕΜΑ: Σύγκριση Αθήνας και Σπάρτης στα πολεμικά ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ- ΚΕΦ. 39 ΘΕΜΑ: Σύγκριση Αθήνας και Σπάρτης στα πολεμικά Διαφέρομεν δὲ καὶ ταῖς τῶν πολεμικῶν μελέταις τῶν ἐναντίων τοῖσδε Το ρήμα διαφέρομεν φανερώνει ότι η εξέταση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) ΚΕΙΜΕΝΟ: Α) Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

Αντίστροφα θέματα. Επειδή γνωρίζω ότι εσύ είσαι ενάρετος νέος, σου λέγω ότι δεν πρέπει να συναναστρέφεσαι τους σοφιστές.

Αντίστροφα θέματα. Επειδή γνωρίζω ότι εσύ είσαι ενάρετος νέος, σου λέγω ότι δεν πρέπει να συναναστρέφεσαι τους σοφιστές. 1 Αντίστροφα θέματα Δίνονται τα πιο κάτω κείμενα στα νέα ελληνικά, με σκοπό να αποδοθούν στα αρχαία ελληνικά, αξιοποιώντας το λεξιλόγιο, τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που γνωρίζετε. Α Νέα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

El culto y las fiestas

El culto y las fiestas UNIDAD 3 El culto y las fiestas Χρυσέα φόρμιγξ, Ἀπόλλωνος καὶ ἰοπλοκάμων σύνδικον Μοισᾶν κτέανον τᾶς ἀκούει μὲν βάσις ἀγλαΐας ἀρχά, πείθονται δ ἀοιδοὶ σάμασιν ἁγησιχόρων ὁπόταν προοιμίων ἀμβολὰς τεύχῃς

Διαβάστε περισσότερα

προσθεῖναι : θέση, θέµα, διαθήκη, καταθέτης -----------

προσθεῖναι : θέση, θέµα, διαθήκη, καταθέτης ----------- ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικοµάχεια Β6, 4-10 Ἐν παντὶ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15)

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15) ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Β Κορ. δ 6 15) Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ὁ εἰπών ἐκ σκότους φῶς λάμψαι ὃ ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν δοκεῖ δέ μοι ὦ βουλή ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Αρχαία Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί η ηθική σχετίζεται με την ευχαρίστηση και τη δυσαρέσκεια, αφού εξαιτίας της ευχαρίστησης κάνουμε τα ευτελή πράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

CURSO DE GRIEGO. Pequeña historia del griego

CURSO DE GRIEGO. Pequeña historia del griego CURSO DE GRIEGO Pequeña historia del griego El siguiente texto es una traducción del capítulo final de Gramática del Griego Moderno, un libro usado para enseñar gramática en los institutos griegos. Pensé

Διαβάστε περισσότερα

CH1 (α, β) GRK 101 AScholtz

CH1 (α, β) GRK 101 AScholtz CH1 (α, β) GRK 101 AScholtz 1. Vocab (a) For this first chapter, students should really do their best to coordinate their homeworks and reading assignments with the vocab lists on pp. 2 & 8. Not really

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 1,1,27-28 Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου. Συγκαλέσαντες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας Ἑρμοκράτους

Διαβάστε περισσότερα

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ΔΙΑΛΟΓΟΣ PRÁCTICAS DE GRIEGO ANTIGUO SANTIAGO CARBONELL PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA curso 2015-2016 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN...p. 3 2. OBJETIVOS GENERALES...p. 3 3. ASPECTOS METODOLÓGICOS...p.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, 25 ΜΑΪΟΥ 2015

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, 25 ΜΑΪΟΥ 2015 Α. Έτσι λοιπόν εφοδιασμένοι οι άνθρωποι αρχικά κατοικούσαν σκόρπια, ενώ δεν υπήρχαν

Διαβάστε περισσότερα

SERVICIO DE IDIOMAS PROGRAMACIÓN GRIEGO MODERNO Nivel Inicial I

SERVICIO DE IDIOMAS PROGRAMACIÓN GRIEGO MODERNO Nivel Inicial I SERVICIO DE IDIOMAS PROGRAMACIÓN GRIEGO MODERNO Nivel Inicial I Coordinadora: Alicia Morales Ortiz Departamento de Filología Clásica Profesora: Carmen Martínez Campillo INTRODUCCIÓN El de la Universidad

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 )

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 ) Τῷ περί πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καί τίς ἑκάστη καί ποία τις, σχεδόν πρώτη σκέψις περί πόλεως ἰδεῖν, τί ποτέ ἐστιν ἡ πόλις. Νῦν γάρ ἀμφισβητοῦσιν,

Διαβάστε περισσότερα

ORACIONES DE RELATIVΟ

ORACIONES DE RELATIVΟ INFINITIVO, EL PARTICIPIO, ORACIONES COMPLETIVAS, Traducción: ORACIONES DE RELATIVΟ 1. Τὸ μὲν ὑγιαίνειν ἄριστον ἀνδρὶ θνητῷ, δεύτερον δὲ τὸ καλὸν καὶ ἀγαθὸν εἶναι, τρίτον δὲ τὸ δικαίως πλουτεῖν, τέταρτον

Διαβάστε περισσότερα

ναυτιλίῃσι, noun pl fem dat, sailing, seamanship μακρῇσι, adj pl fem dat, long ἐπιθέσθαι, verb aor inf, lay, put ἀπαγινέοντας, part pl pres act masc

ναυτιλίῃσι, noun pl fem dat, sailing, seamanship μακρῇσι, adj pl fem dat, long ἐπιθέσθαι, verb aor inf, lay, put ἀπαγινέοντας, part pl pres act masc ναυτιλίῃσι, noun pl fem dat, sailing, seamanship μακρῇσι, adj pl fem dat, long ἐπιθέσθαι, verb aor inf, lay, put ἀπαγινέοντας, part pl pres act masc acc, pay φορτία, noun pl neut acc, load, burden, freight

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος

ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος 1. Ρηματικά επίθετα σε -τός Σημαίνουν: α) ό,τι και η μετοχή του παρακειμένου ή ενεστώτα ή αορίστου ενεργητικής ή μέσης φωνής (γραπτός=γεγραμμένος, ἀστράτευτος=ὁ μὴ στρατευθεὶς)

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a-d)

Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a-d) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case.

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case. A Summer Greek Lesson 3 Ω Parts of Speech NOUN- person, place, thing, quality, idea, or action ARTICLE Indefinite = a / an ; Definite = the ADJECTIVE- describes a noun (includes in/definite articles) PRONOUN-word

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Ας θυμηθούμε τις χρονικές προτάσεις στα νέα ελληνικά:

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Ας θυμηθούμε τις χρονικές προτάσεις στα νέα ελληνικά: ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ας θυμηθούμε τις χρονικές προτάσεις στα νέα ελληνικά: Παραδείγματα Αφού έπλυνε τα χέρια του, έφαγε. Ενώ έτρωγε, μου μιλούσε. Κάτσε, μέχρι να φύγεις. Ποια χρονική βαθμίδα εκφράζουν οι

Διαβάστε περισσότερα

Fragmenta. (a)ii testo del Pap. Ox. 1778 ARIST. 5,3; 6,1. Cfr. GRENFELL HUNT, Ox. Pap. XV (1922), n. 1778. 6 lines lost

Fragmenta. (a)ii testo del Pap. Ox. 1778 ARIST. 5,3; 6,1. Cfr. GRENFELL HUNT, Ox. Pap. XV (1922), n. 1778. 6 lines lost Fragmenta (a)ii testo del Pap. Ox. 1778 ARIST. 5,3; 6,1. Cfr. GRENFELL HUNT, Ox. Pap. XV (1922), n. 1778. 6 lines lost μιαιρος ζοντες την των ανε μων πνοην ˉθˉν ειναι πλανωνται φανερα γαρ εστιν ημιν οτι

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Γ Γυμνασίου. Ενότητα 9

Αρχαία Ελληνικά Γ Γυμνασίου. Ενότητα 9 Αρχαία Ελληνικά Γ Γυμνασίου Ενότητα 9 Διδακτική πρόταση: Πόπη Πούγιουρου, Σύμβουλος Φιλολογικών Μαθημάτων Εποπτεία: Λουκία Χατζημιχαήλ, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων Σύντομη αφόρμηση Αξιοποιούμε την προϋπάρχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015, 08:00-10:30

Διαβάστε περισσότερα

T 5.1 (JDS) 1) ἡ τῶν Αἰνείου ναυτῶν τόλμα θαυμαστὴ ἦν. A gen gen S PN V. The bravery of Aeneas's sailors was admirable. Very good.

T 5.1 (JDS) 1) ἡ τῶν Αἰνείου ναυτῶν τόλμα θαυμαστὴ ἦν. A gen gen S PN V. The bravery of Aeneas's sailors was admirable. Very good. T 5.1 (JDS) 1) ἡ τῶν Αἰνείου ναυτῶν τόλμα θαυμαστὴ ἦν. A gen gen S PN V The bravery of Aeneas's sailors was admirable. Very good. T5.2 ΜCM ὀ Ἐρμης τας ψυχας ἀγει ἐς Ἀιδου. Subject d.o. verb Hermes leads

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια Β1, 5-8 Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. Μονάδες 30

ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. 2. Πώς δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του Ξενοφώντα ως «ρεπόρτερ» και πώς αποτυπώνεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν...

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Για να ρίξουμε μια ματιά στο απώτατο παρελθόν: (update 13.02.2014) Δείτε το παρακάτω βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Α1, 1 Ἐπειδή πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινά οὖσαν καί πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἓνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 27 Μαΐου 2009, ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Vitae sophistarum ΕΥΝΑΠΙΟΥ ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΚΑΙ ΣΟΦΙΣΤΩΝ

Vitae sophistarum ΕΥΝΑΠΙΟΥ ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΚΑΙ ΣΟΦΙΣΤΩΝ Vitae sophistarum ΕΥΝΑΠΙΟΥ ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΚΑΙ ΣΟΦΙΣΤΩΝ Ξενοφῶν ὁ φιλόσοφος, ἀνὴρ μόνος ἐξ ἁπάντων φιλοσόφων ἐν λόγοις τε καὶ ἔργοις φιλοσοφίαν κοσμήσας (τὰ μὲν ἐς λόγους ἔστι τε ἐν γράμμασι καὶ ἠθικὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014, 08:00-10:0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΕΛΙΔΑ ΤΕΥΧΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΕΛΙΔΑ ΤΕΥΧΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΣΕ καί ΔΑ (ἡ τελευταία γιά κάθε κατηγορία ρύθμιση) καί ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (βλ. καί την τελευταία σελίδα) ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ (ἰσχύουσες, λήξασες καί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟ Κείµενο: Πρωταγόρας, ενότητα 6 η, (324A C) Α. Μετάφραση: Να µεταφραστεί το απόσπασµα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια (Β6, 4-8 και 14-16) Λέγω δὲ τοῦ μὲν πράγματος μέσον τὸ ἴσον ἀπέχον ἀφ ἑκατέρου τῶν ἄκρων, ὅπερ ἐστὶν ἓν καὶ τὸ αὐτὸ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ.

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν,

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Ισπανικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Ισπανικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Ισπανικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείo Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

γ. αδίδακτα κείµενα Ἰσοκράτους Πρὸς ηµόνικον, 42-43 Κείµενο Α. Μετάφραση: Β. Ερωτήσεις Ενεστώς Μέλλων Αόριστος Παρακείµενος

γ. αδίδακτα κείµενα Ἰσοκράτους Πρὸς ηµόνικον, 42-43 Κείµενο Α. Μετάφραση: Β. Ερωτήσεις Ενεστώς Μέλλων Αόριστος Παρακείµενος γ. αδίδακτα κείµενα Ἰσοκράτους Πρὸς ηµόνικον, 42-43 Κείµενο «Νόµιζε µηδὲν εἶναι τῶν ἀνθρωπίνων βέβαιον οὕτω γὰρ οὔτ εὐτυχῶν ἔσει περιχαρὴς οὔτε δυστυχῶν περίλυπος. Χαῖρε µὲν ἐπὶ τοῖς συµβαίνουσι τῶν ἀγαθῶν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Γενικό Λύκειο, Θεωρητικές Επιστήμες Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία, Γ Λυκείου, Θεωρητική Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ

ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ Ἐριχθονίου δὲ ἀποθανόντος καὶ ταφέντος ἐν τῷ αὐτῷ τεµένει τῆς Ἀθηνᾶς Πανδίων ἐβασίλευσεν, ἐφ οὗ ηµήτηρ καὶ ιόνυσος εἰς τὴν Ἀττικὴν ἦλθον. ἀλλὰ ήµητρα µὲν Κελεὸς [εἰς τὴν

Διαβάστε περισσότερα

El léxico griego en el español

El léxico griego en el español El léxico griego en el español El estudiante: Identificará los elementos morfológicos de la terminología griega. Practicará los tecnicismos griegos en textos relacionados con distintos campos del saber.

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

Traducción. Tema de PRESENTE AORISTO FUTURO PERFECTO. tiempos históricos. Departamento de Griego IES Avempace. pretérito imperfecto

Traducción. Tema de PRESENTE AORISTO FUTURO PERFECTO. tiempos históricos. Departamento de Griego IES Avempace. pretérito imperfecto Traducción VOZ ACTIVA λύ-ω λύ-εις λύ-ει λύ-ο-μεν λύ-ε-τε λύ-ουσι (ν) ἔ-λυ-ο-ν ἔ-λυ-ε-ς ἔ-λυ-ε (ν) ἐ-λύ-ο-μεν ἐ-λύ-ε-τε ἔ-λυ-ο-ν λύ-ω λύ-ῃ-ς λύ-ῃ λύ-ω-μεν λύ-η-τε λύ-ω-σι (ν) λύ-ο-ι-μι λύ-ο-ι-ς λύ-ο-ι λύ-ο-ι-μεν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 15 Η μεταμόρφωση του Λεύκιππου

Ενότητα 15 Η μεταμόρφωση του Λεύκιππου Ενότητα 15 Η μεταμόρφωση του Λεύκιππου Γαλάτεια ἡ Εὐρυτίου τοῦ Σπάρτωνος συνεζύγη ἐν Φαιστῷ τῆς Κρήτης Λάμπρῳ τῷ Πανδίονος, ἀνδρὶ τὰ μὲν εὖ ἔχοντι εἰς γένος, ἐνδεεῖ δὲ βίου. Οὗτος, ἐπειδὴ ἐγκύμων ἦν ἡ

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Τρίτη 29 Μαΐου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr) 2 Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 107ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 14-15

ΘΕΜΑ 107ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 14-15 ΘΕΜΑ 107ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 14-15 ΜΑΡΣΤΡΙΑ συνεβούλευον τοῖς ἄλλοις ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἔδωκα δυοῖν ἀνδροῖν τριάκοντα δραχμὰς ἑκατέρῳ οὐχ ὡς πολλὰ κεκτημένος ἀλλ ἵνα παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 151 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 441-457 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ 151 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 441-457 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 151 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 441-457 Σὲ δή σὲ τὴν νεύουσαν εἰς πέδον κάρα φῄς ἢ καταρνῇ μὴ δεδρακέναι τάδε; Καὶ φημὶ δρᾶσαι κοὐκ ἀπαρνοῦμαι τὸ μή. Σὺ μὲν κομίζοις ἂν σεαυτὸν ᾗ θέλεις ἔξω βαρείας

Διαβάστε περισσότερα

Latin 1a Final Exam 2000 NAME: Vocabulary: Give one English meaning and nothing more. 1. ἀεί. 2. αἱρέω. 22. λαµβάνω. 3. βίος. 23. λείπω. 4.

Latin 1a Final Exam 2000 NAME: Vocabulary: Give one English meaning and nothing more. 1. ἀεί. 2. αἱρέω. 22. λαµβάνω. 3. βίος. 23. λείπω. 4. Latin 1a Final Exam 2000 NAME: Vocabulary: Give one English meaning and nothing more. 1. ἀεί 2. αἱρέω 3. βίος 4. βουλεύω 5. γιγνὠσκω 6. γυνή 7. δεῖ 8. δέχοµαι 9. διώκω 10. ἐθέλω 11. εἰς 12. ἐλιπίς 13.

Διαβάστε περισσότερα

ἥλιος, ὁ υἱός, ὁ ἵππος, ὁ region old man γέρων (γεροντ-), ὁ νοῦς (νόος contr.) mind, sense πλοῖον, τό πόλεµος, ὁ ῥαψῳδός, ὁ στρατηγός, ὁ δοῦλος, ὁ

ἥλιος, ὁ υἱός, ὁ ἵππος, ὁ region old man γέρων (γεροντ-), ὁ νοῦς (νόος contr.) mind, sense πλοῖον, τό πόλεµος, ὁ ῥαψῳδός, ὁ στρατηγός, ὁ δοῦλος, ὁ Vocabulary to be learnt: through Section 5 nouns: first declension Ἀθῆναι, αἱ αἰτία, ἡ ἀνοµία, ἡ ἀπορία, ἡ ἀσέβειᾰ, ἡ βοή, ἡ γῆ, ἡ γνώµη, ἡ δεσπότης, ὁ διάνοιᾰ, ἡ δίκη, ἡ ἐλευθερία, ἡ εὐχή, ἡ ἡσυχία, ἡ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1115 16 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ισπανικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα