ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΙΚΟ ΑΟΙΚΤΟ ΠΑΕΠΙΣΤΗΙΟ ΘΕ ΠΛΗ 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΓΕ2) ΕΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ

2 ΘΕΑ [45 μονάδες] Ερώτημα Α (Πρώτη εκδοχή) Ακολουθεί το προτεινόμενο σχήμα ΔΟΣ (για λόγους διευκόλυνσης της αναπαράστασης κι ανάγνωσης του διαγράμματος, το σύνολο των κατηγορημάτων των οντοτήτων και συσχετίσεων καταχρηστικά αποτυπώνονται με χρήση ενός μόνο κύκλου). ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΕΛΑΤΗ ΟΟ/Ο Η/ΙΑ-ΓΕΗΣΗΣ ΦΥΛΟ ΟΙΚ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΤΗΛ ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΧΕΙ ΚΩΔΙΚΟΣ-ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/ΙΑ ΛΑΒΑΕΙ ΚΩΔΙΚΟΣ-ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΟΣΟ Η/ΙΑ-ΛΗΞΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΕΙ ΑΦΟΡΑ Η/ΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΚΟ-ΕΥΡΟΣ ΤΡΟΦΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΟΦΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΤΙΚΟ ISA ΤΥΠΟΣ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ ΑΗΚΕΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ- ΠΡΟΙΟΤΟΣ ΟΟΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΧΡΟΟΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΑΠΟ ΧΡΟΟΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΧΡΙ ΠΩΛΕΙ ΤΙΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΟΑΣΙΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑ 2

3 Ερώτημα Α (Εναλλακτική εκδοχή A ): Στην εκδοχή αυτή μια δοσοληψία αγοράς μοντελοποιείται από την τριαδική συσχέτιση ΑΓΟΡΑ (μπορείτε να ερμηνεύσετε το λόγο πληθικότητάς της;), πλέον και με τη συμμετοχή της οντότητας ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑ. Συνεπώς ένα υποκατάστημα πλέον συνδέεται μόνο με τους τύπους προϊόντων που πουλά μέσω της ΔΙΑΘΕΤΕΙ κι όχι και με τις συγκεκριμένες συσκευασίες. Υποθέτουμε πως κατάλληλοι μηχανισμοί ορθότητας θα εξασφαλίζουν τα εξής: α) στην τριαδική συσχέτιση ΑΓΟΡΑ δε θα προκύψουν στιγμιότυπα όπου το ίδιο προϊόν θα σχετίζεται με δύο διαφορετικά υποκαταστήματα (δυνητικά μπορεί να συμβεί λόγω των έμμεσων - δυαδικών συσχετίσεων που ενέχονται σε μια τριαδική συσχέτιση), και β) τα προϊόντα που αγοράστηκαν από ένα υποκατάστημα (μέσω της ΑΓΟΡΑ) ανήκουν στους τύπους που διατίθενται από το συγκεκριμένο υποκατάστημα (μέσω της ΔΙΑΘΕΤΕΙ). ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΕΛΑΤΗ ΟΟ/Ο Η/ΙΑ-ΓΕΗΣΗΣ ΦΥΛΟ ΟΙΚ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΤΗΛ ΠΕΛΑΤΗΣ Η/ΙΑ ΛΑΒΑΕΙ ΚΩΔΙΚΟΣ-ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΟΣΟ Η/ΙΑ-ΛΗΞΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΑΦΟΡΑ ΗΛΙΚΙΑΚΟ-ΕΥΡΟΣ ΤΡΟΦΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΟΦΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΤΙΚΟ ISA ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ- ΠΡΟΙΟΤΟΣ ΟΟΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΧΕΙ ΚΩΔΙΚΟΣ-ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΕΙ Η/ΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΡΟΙΟΤΟΣ ΤΥΠΟΣ-ΠΡΟΙΟΤΟΣ ΑΗΚΕΙ ΤΙΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΙΟ ΚΑΡΤΑ ΑΓΟΡΑ ΟΟΑΣΙΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΧΡΟΟΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΑΠΟ ΧΡΟΟΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΧΡΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑ 3

4 Ερώτημα Α (Εναλλακτική εκδοχή B ): Στην εκδοχή αυτή η έννοια της αγοράς/δοσοληψίας μοντελοποιείται ως οντότητα. Τα εγγενή κατηγορήματα της οντότητας αυτής είναι οι δύο χρονοσφραγίδες έναρξης και λήξης της δοσοληψίας. άλιστα, δυνητικά θα μπορούσαν δύο δοσοληψίες που λαμβάνουν χώρα σε διαφορετικά υποκαταστήματα να έχουν ακριβώς την ίδια χρονική έναρξη. Καταρχήν συνεπώς συμπεραίνουμε πως η οντότητα ΑΓΟΡΑ είναι ασθενής, με μερικό κλειδί το κατηγόρημα ΧΡΟΟΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΑΠΟ, και οντότητα-κάτοχο την ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑ (σχόλιο: θα μπορούσαμε φυσικά να θεωρήσουμε πως υπάρχει ένα τεχνητό μοναδικό κλειδί-κωδικός για κάθε δοσοληψία, π.χ. θα μπορούσε να αποδίδεται από τον κεντρικό εξυπηρετητή της εφαρμογής στην περίπτωση αυτή η οντότητα ΑΓΟΡΑ θα ήταν ισχυρή). ε μια προσεκτικότερη ματιά, φαίνεται πως ίδια χρονική έναρξη θα μπορούσαν να έχουν και δύο διαφορετικές δοσοληψίες στο ίδιο υποκατάστημα, σε δύο διαφορετικές ταμειακές μηχανές (η συγκεκριμένη απαίτηση, αν και ξεφεύγει από τα πλαίσια της εκφώνησης, παρατίθεται για εκπαιδευτικούς λόγους πληρότητας της παρουσίασης). Σε αυτή την περίπτωση στο μερικό κλειδί της οντότητας προστίθεται και ο αριθμός ταμείου. Το επόμενο διάγραμμα αποτυπώνει τη μοντελοποίηση της έννοιας της αγοράς και τις αλληλεπιδράσεις της με τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία του εννοιολογικού σχήματος. ΠΡΟΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑ ΠΕΡΙΛΑΒΑΕΙ ΑΦΟΡΑ ΚΑΡΤΑ ΕΞΟΦΛΕΙ ΑΡΙΘΟΣ-ΤΑΕΙΟΥ ΧΡΟΟΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΑΠΟ ΧΡΟΟΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΧΡΙ ΑΓΟΡΑ Από τη μέχρι τώρα παρουσίαση είναι φανερό πως στη φάση της εννοιολογικής σχεδίασης μιας βάσης δεδομένων δεν υπάρχει μια μοναδική ορθή σχεδιαστική εκδοχή. Κατά περίπτωση, τα διαφορετικά εννοιολογικά σχήματα μπορούν να διαφέρουν στο βαθμό του πλεονασμού που εισάγουν στη μοντελοποίηση της πληροφορίας (π.χ. στην πρώτη εκδοχή ΔΟΣ η πληροφορία των χρονοσφραγίδων μιας δοσοληψίας επαναλαμβάνεται για κάθε προϊόν που αυτή περιλαμβάνει, ενώ στη Β εναλλακτική εκδοχή αυτό αποφεύγεται), στη συνολική πολυπλοκότητα της μοντελοποίησης και τους επιπλέον περιορισμούς που πρέπει να εισαχθούν, ή στην αποδοτικότητα του προκύπτοντος σχεσιακού σχήματος (π.χ. στη δυνατότητα μείωσης των χρονοβόρων πράξεων της σύνδεσης για συγκεκριμένες κατηγορίες ερωτημάτων προς τη βάση δεδομένων, προσέγγιση βέβαια που ξεφεύγει από τα πλαίσια απαιτήσεων της ενότητας ΠΛΗ). 4

5 Ακολουθεί σχολιασμός του εννοιολογικού σχήματος της Πρώτης εκδοχής:. Η οντότητα ΠΕΛΑΤΗΣ συμμετέχει ολικά στη συσχέτιση ΕΧΕΙ αφού η ΒΔ αποθηκεύει πληροφορίες μόνο για πελάτες οι οποίοι αξιοποιούν κάρτα μέλους κι όχι τους πελάτες της αλυσίδας εν γένει. Ομοίως, η οντότητα ΚΑΡΤΑ συμμετέχει ολικά στη συσχέτιση. 2. Η συσχέτιση ISA χρησιμοποιείται για να εξειδικεύσει τρεις τύπους προϊόντων με ειδικά χαρακτηριστικά (είτε ειδικά κατηγορήματα είτε ειδικές συσχετίσεις με άλλες οντότητες). Η οντότητα ΤΥΠΟΣ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ συμμετέχει μερικώς στην ISA, δηλαδή υπάρχουν στιγμιότυπα της υπερκλάσης που δεν ανήκουν υποχρεωτικά στις συγκεκριμένες υποκλάσεις (η εκφώνηση πουθενά δεν υπονοεί πως η αλυσίδα διαθέτει αποκλειστικά και μόνο τους συγκεκριμένους τύπους προϊόντων). Επίσης αναμένει κανείς πως όλα τα στιγμιότυπα μιας υποκλάσης θα σχετίζονται με κατάλληλα ως προς την κατηγορία στιγμιότυπα της υπερκλάσης (π.χ. ένα στιγμιότυπο της οντότητας ΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΟΦΗ πρέπει υποχρεωτικά να σχετίζεται μέσω της ISA με στιγμιότυπο της οντότητας ΤΥΠΟΣ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ με κατηγορία «Παιδικές Τροφές»). Τέλος πρέπει να σημειωθεί πως η εκφώνηση ρητά υπονοεί πως Τρόφιμα και Παιδικές Τροφές αποτελούν διακριτές κατηγορίες προϊόντων (συνεπώς η δεύτερη δεν αποτελεί υποκατηγορία της πρώτης). 3. Η συσχέτιση ΑΓΟΡΑ αποτελεί τον πυρήνα του εν λόγω σχήματος. Οι δυο χρονοσφραγίδες οριοθετούν την έναρξη και τη λήξη μιας «δοσοληψίας αγοράς» ενός συγκεκριμένου πελάτη, έτσι ώστε να μπορεί να αναλυθεί στη συνέχεια το καταναλωτικό του προφίλ. Ο λόγος πληθικότητας της ΑΓΟΡΑ ερμηνεύεται ως εξής: α) ένα συγκεκριμένο προϊόν/συσκευασία μπορεί να αγοραστεί μια μόνο φορά (μάλιστα αφού η εκφώνηση ακυρώνει τη δυνατότητα επιστροφών), συνεπώς «χρεώνεται» σε μια και μόνο κάρτα, β) ένας πελάτης δυνητικά μπορεί να αγοράσει με μια κάρτα πολλά προϊόντα. Οι συμμετοχές όλων των οντοτήτων στη συσχέτιση είναι μερικές. Προσέξτε πως η οντότητα ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑ δε συμμετέχει στη συσχέτιση εφόσον κάθε προϊόν είναι μοναδικό, συνεπώς διατίθεται από ένα υποκατάστημα και μόνο (γεγονός που μοντελοποιείται μέσω της συσχέτισης ΠΩΛΕΙ). 4. Η συνύπαρξη των συσχετίσεων ΔΙΑΘΕΤΕΙ και ΠΩΛΕΙ φαινομενικά προσθέτουν πλεονασμό στο εννοιολογικό σχήμα (η πρώτη εκμαιεύεται από τη δεύτερη). Η συσχέτιση ΠΩΛΕΙ μοντελοποιεί ουσιαστικά το περιεχόμενο της αποθήκης και των ραφιών ενός υποκαταστήματος. Η χρήση της συσχέτισης ΔΙΑΘΕΤΕΙ επιλέχθηκε έτσι ώστε να αποτυπωθούν ορθά τα στοιχεία τιμής και έκπτωσης, ως η εκφώνηση προβλέπει, σαν κατηγορήματά της (η τιμή και η πιθανή έκπτωση για κάθε τύπο προϊόντος εξαρτώνται από το υποκατάστημα πώλησης). Αν τα κατηγορήματα ΤΙΗ και ΕΚΠΤΩΣΗ αποδίδονταν στη συσχέτιση ΠΩΛΕΙ, τότε θα είχαμε φαινόμενο χειρότερου πλεονασμού, αφού α) κάθε συγκεκριμένη συσκευασία θα χαρακτηριζόταν πλεοναστικά από την τιμή και έκπτωση του τύπου της, ενώ β) δυνητικά ανά συσκευασία θα μπορούσαν τα στοιχεία αυτά, για τον ίδιο τύπο, να διαφέρουν, δημιουργώντας σε αυτή την περίπτωση και σοβαρό πρόβλημα ακεραιότητας των δεδομένων. Για την υφιστάμενη μοντελοποίηση, υποθέτουμε πως η εφαρμογή μας διαθέτει κατάλληλο μηχανισμό ορθότητας που εξασφαλίζει πως τα προϊόντα που πωλούνται σε ένα υποκατάστημα ανήκουν στους τύπους που διατίθενται από το συγκεκριμένο υποκατάστημα. 5. ια δωροεπιταγή συνδέεται με τύπο προϊόντος (μέσω της ΑΦΟΡΑ) κι όχι με συγκεκριμένο προϊόν. Συνεπώς, η εξαργύρωση λαμβάνει χώρα στο ταμείο όταν ο/η ταμίας οπτικά διαπιστώσει πως μια συγκεκριμένη συσκευασία δικαιούται εξαργύρωση επιταγής λόγω του τύπου της. 6. Αναμένουμε σε κάθε στιγμιότυπο που μπορεί να προκύψει από το εν λόγω ΔΟΣ πως κάθε τιμή του κατηγορήματος Η/ΙΑ της συσχέτισης ΕΞΑΡΓΥΡΩΕΙ είναι χρονολογικά μικρότερη από την αντίστοιχη τιμή του κατηγορήματος Η/ΙΑ-ΛΗΞΗΣ της συμμετέχουσας οντότητας ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ. 7. Οι συμμετοχές των οντοτήτων στη συσχέτιση ΔΙΑΘΕΤΕΙ είναι μερικές (ένας τύπος προϊόντος που υπάρχει στην κεντρική αποθήκη της αλυσίδας μπορεί να μην έχει ακόμη τοποθετηθεί σε υποκατάστημα, ενώ θεωρητικά -τετριμμένα μεν, π.χ. σε κάποια φάση αρχικοποίησης- ένα υποκατάστημα μπορεί να μη διαθέτει προϊόντα. 5

6 Ερώτημα B (με βάση την Πρώτη εκδοχή ΔΟΣ) ΠΡΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Οντότητες ΠΕΛΑΤΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΕΛΑΤΗ, ΟΟ/Ο, Η/ΙΑ-ΓΕΗΣΗΣ, ΦΥΛΟ, ΟΙΚ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΙΕΥΘΥΣΗ, ΤΗΛ, ) ΚΑΡΤΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΚΑΡΤΑΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗΣ, ΠΟΣΟ, Η/ΙΑ-ΛΗΞΗΣ) ΠΡΟΪΟ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ) ΤΥΠΟΣ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΟΟΑΣΙΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) ΤΡΟΦΙΟ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ) ΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΟΦΗ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΗΛΙΚΙΑΚΟ-ΕΥΡΟΣ) ΑΠΟΡΡΥΠΑΤΙΚΟ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑ (ΟΟΑΣΙΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΣΗ) Συσχετίσεις ΛΑΒΑΕΙ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΕΛΑΤΗ, Η/ΙΑ) ΕΧΕΙ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΚΑΡΤΑΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΕΛΑΤΗ) ΕΞΑΡΓΥΡΩΕΙ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗΣ, ΟΟΑΣΙΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑΤΟΣ, Η/ΙΑ) ΑΦΟΡΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ) ΔΙΑΘΕΤΕΙ (ΟΟΑΣΙΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑΤΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΤΙΗ, ΕΚΠΤΩΣΗ) ΑΗΚΕΙ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ) ΠΩΛΕΙ (ΟΟΑΣΙΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑΤΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ) ΑΓΟΡΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ-ΚΑΡΤΑΣ, ΧΡΟΟΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΑΠΟ, ΧΡΟΟΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΧΡΙ) ΕΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Οντότητες ΠΕΛΑΤΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΕΛΑΤΗ, ΟΟ/Ο, Η/ΙΑ-ΓΕΗΣΗΣ, ΦΥΛΟ, ΟΙΚ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΙΕΥΘΥΣΗ, ΤΗΛ, ) ΚΑΡΤΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΚΑΡΤΑΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΕΛΑΤΗ) ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗΣ, ΠΟΣΟ, Η/ΙΑ-ΛΗΞΗΣ, Η/ΙΑ-ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΕΛΑΤΗ, Η/ΙΑ-ΛΗΨΗΣ, ΟΟΑΣΙΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑΤΟΣ) ΠΡΟΪΟ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΟΟΑΣΙΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑΤΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ- ΚΑΡΤΑΣ, ΧΡΟΟΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΑΠΟ, ΧΡΟΟΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΧΡΙ) ΤΥΠΟΣ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΟΟΑΣΙΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) ΤΡΟΦΙΟ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ) ΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΟΦΗ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΗΛΙΚΙΑΚΟ-ΕΥΡΟΣ) ΑΠΟΡΡΥΠΑΤΙΚΟ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑ (ΟΟΑΣΙΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΣΗ) Συσχετίσεις ΑΦΟΡΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ) ΔΙΑΘΕΤΕΙ (ΟΟΑΣΙΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑΤΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΤΙΗ, ΕΚΠΤΩΣΗ) 6

7 Ερώτημα Γ (με βάση την Πρώτη εκδοχή ΔΟΣ) α) Η απάντηση προκύπτει από τα εξής βήματα:. Αρχικά προσδιορίζουμε για τη συσχέτιση ΑΓΟΡΑ όλα τα στιγμιότυπά της που αφορούν σε αγορές του Απριλίου 203 (απαιτούμε και οι δύο χρονοσφραγίδες χρονικά να περιέχονται στο διάστημα /4/203-30/4/203). Έστω Α το σύνολο αυτών των στιγμιοτύπων. 2. Από το Α απομονώνουμε τα στιγμιότυπα της οντότητας ΠΡΟΪΟ που συμμετέχουν, και περαιτέρω κρατάμε αυτά που μέσω της ΔΙΑΘΕΤΕΙ σχετίζονται με το υποκατάστημα εγάλη «Υπεραγορά - ΠΑΤΡΑ-», έστω σύνολο Α. 3. Περιορίζουμε το Α έτσι ώστε να κρατήσουμε μόνο τα στιγμιότυπα που αφορούν σε απορρυπαντικά (έστω σύνολο Α2), μέσω της συσχέτισης ΑΗΚΕΙ, όπου για κάθε προϊόν βρίσκουμε το αντίστοιχο κατάλληλο στιγμιότυπο της οντότητας ΤΥΠΟΣ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ (με τιμή «Απορρυπαντικό» για το κατηγόρημα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ). 4. Για κάθε μέλος του συνόλου Α2 και για κάθε αντίστοιχο μέλος της οντότητας ΤΥΠΟΣ- ΠΡΟΪΟΤΟΣ, μέσω της ISA εξετάζουμε τα αντίστοιχα στιγμιότυπα της οντότητας ΑΠΟΡΡΥΠΑΤΙΚΟ και επιλέγουμε αυτά με τιμή TRUE στο κατηγόρημα ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ, τα οποία ορίζουμε ως νέο σύνολο Α3. Πλέον το σύνολο Α2 περιλαμβάνει όλα τα απορρυπαντικά που πουλήθηκαν τη δεδομένη περίοδο στο δεδομένο υποκατάστημα ενώ το σύνολο Α3 περιλαμβάνει μόνο τα οικολογικά απορρυπαντικά εξ αυτών. 5. Για κάθε μέλος του Α2 (έστω στο πλήθος) υπολογίζουμε α) μέσω της συσχέτισης ΠΩΛΕΙ, το υποκατάστημα πώλησης, και β) μέσω της συσχέτισης ΔΙΑΘΕΤΕΙ (αφού γνωρίζουμε το εν λόγω υποκατάστημα αλλά και τον τύπο προϊόντος) την τιμή πώλησης, έστω Τ. Ορίζουμε Χ = * Τ. 6. Για κάθε μέλος του Α3 (έστω 2 στο πλήθος) υπολογίζουμε με εντελώς αντίστοιχο με το βήμα 5. τρόπο την τιμή πώλησης, έστω Τ2. Ορίζουμε Υ = * Τ. 7. Το ζητούμενο του ερωτήματος δίνεται από τον τύπο (Υ / Χ) * 00 (θεωρούμε πως το Χ δεν είναι 0). β) Η απάντηση προκύπτει από τα εξής βήματα:. Αρχικά προσδιορίζουμε για τη συσχέτιση ΑΓΟΡΑ όλα τα στιγμιότυπά της που αφορούν σε αγορές του Απριλίου 203 (απαιτούμε και οι δύο χρονοσφραγίδες χρονικά να περιέχονται στο διάστημα/4/203-30/4/203). Έστω Α το σύνολο αυτών των στιγμιοτύπων. 2. Από το Α απομονώνουμε τα στιγμιότυπα που αφορούν σε κάρτα που ο ιδιοκτήτης της είναι άνδρας (από τα στιγμιότυπα των καρτών που συμμετέχουν στο Α ελέγχουμε μέσω της ΕΧΕΙ τα σχετικά στιγμιότυπα πελατών, με βάση το κατηγόρημα ΦΥΛΟ), έστω σύνολο Α. 3. Ταξινομούμε τα μέλη του Α (με βάση τις χρονοσφραγίδες) έτσι ώστε να έχουμε όλα τα στιγμιότυπα κάθε συγκεκριμένης δοσοληψίας/αγοράς, μαζί. Έστω Δ το σύνολο των διακριτών αυτών αγορών. 4. Για κάθε αγορά Δi που περιλαμβάνεται στο Δ εξετάζουμε όλα τα μέλη του Α που αυτή περιλαμβάνει, έστω Ai. Για κάθε Ai απομονώνουμε το στιγμιότυπο του προϊόντος που συμμετέχει, και α) ελέγχουμε μέσω της ΑΗΚΕΙ τον αντίστοιχο τύπο προϊόντος, και β) από τα σχετιζόμενα μέλη της οντότητας ΤΥΠΟΣ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ αναζητούμε μέσω του κατηγορήματος ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ αυτά με τιμή «ΠΥΡΕΣ». Αν βρούμε τέτοιο προϊόν αυξάνουμε άπαξ (όσες μπύρες κι αν περιλαμβάνει η αγορά, μια φορά θα αυξηθεί ο μετρητής) τον μετρητή COUNTER (αρχικά 0 ) κατά. 5. Από τις επιτυχείς περιπτώσεις Αi του 4. περαιτέρω εξετάζουμε (με εντελώς ανάλογο τρόπο) για ύπαρξη στην ίδια αγορά τύπου προϊόντος με ονομασία «Πατατάκια LAYS κλασσικά - 200γρ.». Αν αυτό συμβεί, αυξάνουμε άπαξ τον μετρητή COUNTER2 (αρχικά 0 ) κατά. 6.Όταν έχουμε εξαντλήσει τα βήματα 4. και 5. για κάθε Δi, η απάντηση στο ερώτημα δίνεται από τον τύπο (COUNTER2 / COUNTER) * 00 (θεωρούμε πως ο μετρητής COUNTER δεν είναι 0). 7

8 ΘΕΑ 2 [20 μονάδες] Ερώτημα Α Για να βρεθεί το αντίστοιχο εννοιολογικό σχήμα, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι οντότητες και οι συσχετίσεις που αντιστοιχούν στις δοσμένες σχέσεις. Παρατηρούμε πως από τις σχέσεις ΠΡΟΠΟΗΤΗΣ, ΑΘΛΗΤΗΣ, ΓΗΠΕΔΟ και ΑΓΩΙΣΤΙΚΗ προκύπτουν άμεσα οι αντίστοιχες οντότητες (ΠΡΟΠΟΗΤΗΣ, ΑΘΛΗΤΗΣ, ΓΗΠΕΔΟ και ΑΓΩΙΣΤΙΚΗ). Επίσης, παρατηρούμε πως η σχέση Ε συνδέει τις σχέσεις ΓΗΠΕΔΟ και ΑΓΩΙΣΤΙΚΕΣ και ουσιαστικά καταγράφει τα γήπεδα που διεξήχθησαν οι αγώνες σε κάθε Αγωνιστική. Το πρωτεύον κλειδί της σχέσης είναι ο συνδυασμός των κλειδιών ΚΩΔΙΚΟΣΓ, ΚΩΔΙΚΟΣΑ και επομένως προκύπτει από μια συσχέτιση λόγου πληθικότητας : μεταξύ των οντοτήτων ΓΗΠΕΔΟ και ΑΓΩΙΣΤΙΚΗ. ε την ίδια λογική: Η σχέση Ε2 (αγωνίζεται) συνδέει τις σχέσεις ΓΗΠΕΔΟ και ΑΘΛΗΤΗΣ, έχει ως πρωτεύον κλειδί το συνδυασμό των κλειδιών ΚΩΔΙΚΟΣΓ, ΚΩΔΙΚΟΣΑΘΛ και στο εννοιολογικό επίπεδο αντιστοιχεί σε μια συσχέτιση λόγου πληθικότητας : μεταξύ των οντοτήτων ΓΗΠΕΔΟ και ΑΘΛΗΤΗΣ. Η σχέση Ε3 (συμμετέχει) συνδέει τις σχέσεις ΑΘΛΗΤΗΣ και ΑΓΩΙΣΤΙΚΗ, έχει ως πρωτεύον κλειδί τον συνδυασμό των κλειδιών ΚΩΔΙΚΟΣΑΘΛ, ΚΩΔΙΚΟΣΑ και στο εννοιολογικό επίπεδο αντιστοιχεί σε μια συσχέτιση λόγου πληθικότητας : μεταξύ των οντοτήτων ΑΘΛΗΤΗΣ και ΑΓΩΙΣΤΙΚΗ. Τέλος η σχέση Ε4 (προπονεί) συνδέει τις σχέσεις ΠΡΟΠΟΗΤΗΣ και ΑΘΛΗΤΗΣ και στη σχέση ΑΘΛΗΤΗΣ υπάρχει ξένο κλειδί (ΚΩΔΙΚΟΣΠ) προς το πρωτεύων κλειδί του πίνακα ΠΡΟΠΟΗΤΗΣ. ε βάση το δοθέν στιγμιότυπο μπορούμε να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι δεν υπάρχουν ολικές συμμετοχές οντοτήτων και στις τέσσερις συσχετίσεις, πλην πιθανόν της οντότητας ΑΘΛΗΤΗΣ στη συσχέτιση Ε4. Επομένως το ζητούμενο εννοιολογικό σχήμα είναι: ΚΩΔΙΚΟΣΓ ΠΟΛΗ ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣΑΘΛ ΕΠΩΥΟ ΟΟΑ Ε2 (ΑΓΩΙΖΕΤΑΙ) ΓΗΠΕΔΟ ΑΘΛΗΤΗΣ Ε (ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ) Ε3 (ΣΥΕΤΕΧΕΙ) Ε4 (ΠΡΟΠΟΕΙ) ΑΓΩΙΣΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΕΡΟΗΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣΠ ΕΠΩΥΟ ΟΟΑ ΠΡΟΠΟΗΤΗΣ 8

9 Ερώτημα Β Εκ των δοθέντων στιγμιότυπων προκύπτει πως: Ο Παπαδόπουλος Γεώργιος προπονεί τον αθλητή Κωνσταντίνο ακρή (Σχέση Ε4) Ο Κωνσταντίνος ακρής αγωνίζεται στο γήπεδο Πειραιά ίκης 25 (Σχέση Ε2). Ο Κωνσταντίνος ακρής συμμετείχε στην 3η αγωνιστική κυπέλου το 203 (Σχέση Ε3). Στην 3η αγωνιστική κυπέλου το 203 χρησιμοποιήθηκε το γήπεδο Πειραιά ίκης 25 (Σχέση Ε) Όμως από τα ανωτέρω στιγμιότυπα δεν μπορεί να προκύψει δεσμευτικά η από κοινού σύνδεση όλων των απαιτήσεων, δηλαδή το γεγονός πως ο Παπαδόπουλος Γεώργιος προπονούσε έναν αθλητή (τον Κων/νο ακρή), ο οποίος στην 3η αγωνιστική κυπέλου το 203, αγωνίστηκε στο γήπεδο Πειραιά ίκης. Αυτό συμβαίνει γιατί ενώ έχουμε όλες τις δυνητικές ανά δύο συσχετίσεις για τις εμπλεκόμενες οντότητες στις σχέσεις Ε, Ε2 και Ε3, αυτό δεν αρκεί για να συνδέσουμε από κοινού και τις τρεις οντότητες, δεδομένων και των λόγων πληθικοτήτων (:). Ερώτημα Γ Η λύση είναι να χρησιμοποιηθεί τριαδική συσχέτιση μεταξύ των οντοτήτων Αθλητής, Γήπεδο και Αγωνιστικές. ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΙΖΕΤΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΙΣΤΙΚΗ Ε4 (ΠΡΟΠΟΕΙ) ΠΡΟΠΟΗΤΗΣ Προσέξτε ότι εννοιολογικά ο λόγος πληθικότητας της τριαδικής συσχέτισης αρκεί εδώ (όπως προκύπτει από τη λογική του προβλήματος) να είναι :: (γιατί ένας συγκεκριμένος αθλητής σε μία συγκεκριμένη αγωνιστική μπορεί να έχει αγωνιστεί σε ένα μόνο γήπεδο) παρότι όλες οι επιμέρους δυαδικές όπως είδαμε παραπάνω είναι εκ φύσεως : [π.χ. ένας συγκεκριμένος Αθλητής μπορεί στην Αγωνιστική X να έχει αγωνιστεί στο Γήπεδο Α ενώ στην Αγωνιστική Υ να αγωνιστεί στο Γήπεδο Β. Έτσι φυσιολογικά η επιμέρους δυαδική συσχέτιση Αθλητής Γήπεδο είναι στη γενική περίπτωση : ενώ η τριαδική συσχέτιση Αθλητής Αγωνιστική Γήπεδο είναι για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω ::] Οι σχέσεις που προκύπτουν σε αυτήν την περίπτωση κατά τη μετάβαση στο σχεσιακό μοντέλο και μετά τη διαδικασία των απορροφήσεων είναι: 9

10 ΠΡΟΠΟΗΤΗΣ(ΚΩΔΙΚΟΣΠ, ΕΠΩΥΟ, ΟΟΑ) ΑΘΛΗΤΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣΑΘΛ, ΚΩΔΙΚΟΣΠ, ΕΠΩΥΟ, ΟΟΑ) ΑΓΩΙΣΤΙΚΗ (ΚΩΔΙΚΟΣΑ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΗΕΡΟΗΙΑ) ΓΗΠΕΔΟ (ΚΩΔΙΚΟΣΓ, ΠΟΛΗ, ΔΙΕΥΘΥΣΗ) ΑΓΩΙΖΕΤΑΙ (ΚΩΔΙΚΟΣΑΘΛ, ΚΩΔΙΚΟΣΑ, ΚΩΔΙΚΟΣΓ) Ερώτημα Δ ία επέκταση του ΔΟΣ που έχει προκύψει από το ερώτημα Γ. και στην οποία φαίνεται η σύνδεση των αθλητών και των προπονητών με τα αντίστοιχα σωματεία στα οποία αγωνίζονται είναι η ακόλουθη: ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΙΖΕΤΑΙ ΣΩΑΤΕΙΟ ΑΓΩΙΣΤΙΚΗ ΣΥΕΤΕΧΕΙ ΠΡΟΠΟΕΙ ΠΡΟΠΟΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΗΣ Πλέον η σύνδεση της οντότητας ΣΩΑΤΕΙΟ με την ΑΓΩΙΖΕΤΑΙ είναι εννοιολογικά ορθότερη, γιατί η εναλλακτική περίπτωση που η οντότητα ΑΘΛΗΤΗΣ συμμετέχει στη συσχέτιση ΑΓΩΙΖΕΤΑΙ επιτρέπει δυνητικά στιγμιότυπα όπου αθλητές της ίδιας ομάδας την ίδια αγωνιστική αγωνίζονται σε άλλο γήπεδο. 0

11 ΘΕΑ 3 [20 μονάδες]. Ποια πιεστήρια (ΟΟΑΣΙΑ) του οργανισμού βρίσκονται στην τοποθεσία ΚΗΦΙΣΙΑ ; [,5] Π ΟΟΑΣΙΑ (σ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ = ΚΗΦΙΣΙΑ (ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ)) 2. Ποια πιεστήρια (ΟΟΑΣΙΑ) χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση του εντύπου με ISBN την τρέχουσα εβδομάδα; [,5] Π ΟΟΑΣΙΑ (σ ISBN= (ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΟ)) Παρατηρείστε πως παρόλο που το πεδίο ΟΟΑΣΙΑ περιλαμβάνεται στη σχέση ΠΛΑΟ, η πιο πάνω έκφραση πραγματοποιεί φυσική σύνδεση της ΠΛΑΟ με τη σχέση ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ. Αυτό συμβαίνει ώστε να εξασφαλίσουμε την αναφορική ακεραιότητα του σχήματος, δηλαδή να αποκλείσουμε περιπτώσεις που η σχέση ΠΛΑΟ περιλαμβάνει ονομασίες πιεστηρίων που αντιστοίχως δεν υπάρχουν στη σχέση ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ. Στη ειδική περίπτωση που γνωρίζουμε εκ των προτέρων πως κάτι τέτοιο δε μπορεί να συμβεί, το αποτέλεσμα δίνεται ισοδύναμα από την έκφραση Π ΟΟΑΣΙΑ (σ ISBN= (ΠΛΑΟ)). Το ίδιο σχόλιο ισχύει και για την έκφραση του ερωτήματος Ποια έντυπα (ISBN, ΤΙΤΛΟΣ) έχουν προγραμματιστεί για εκτύπωση και σε πιεστήρια της ΚΗΦΙΣΙΑΣ και του ΑΑΡΟΥΣΙΟΥ ; [2] Π ISBN, ΤΙΤΛΟΣ (σ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ = ΚΗΦΙΣΙΑ (ΕΤΥΠΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΟ)) Π ISBN, ΤΙΤΛΟΣ (σ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ = ΑΑΡΟΥΣΙΟ (ΕΤΥΠΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΟ)) 4. Ποια έντυπα (ISBN, ΤΙΤΛΟΣ) δεν έχουν προγραμματιστεί για εκτύπωση την τρέχουσα εβδομάδα; [2] Π ISBN, ΤΙΤΛΟΣ (ΕΤΥΠΟ) Π ISBN, ΤΙΤΛΟΣ (ΕΤΥΠΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΟ) 5. Ποιοι τίτλοι (ΤΙΤΛΟΣ) έχουν προγραμματιστεί για εκτύπωση είτε μόνο σε πιεστήρια της ΚΗΦΙΣΙΑΣ είτε μόνο σε πιεστήρια του ΑΑΡΟΥΣΙΟΥ [3] (Π ΤΙΤΛΟΣ (σ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ = ΚΗΦΙΣΙΑ (ΕΤΥΠΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΟ)) - Π ΤΙΤΛΟΣ (σ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ <> ΚΗΦΙΣΙΑ (ΕΤΥΠΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΟ)) ) U (Π ΤΙΤΛΟΣ (σ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ = AΑΡΟΥΣΙΟ (ΕΤΥΠΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΟ)) - Π ΤΙΤΛΟΣ (σ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ <> ΑΑΡΟΥΣΙΟ (ΕΤΥΠΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΟ)) ) Η πιο πάνω επίλυση αρχικά δημιουργεί μέσω της πράξης της διαφοράς το υποσύνολα των στιγμιοτύπων τίτλων που αφορούν είτε στην Κηφισιά αποκλειστικά είτε στο Αμαρούσιο αποκλειστικά και στη συνέχεια προσθέτει (με την πράξη της ένωσης) τα δύο υποσύνολα. 6. Ποια πιεστήρια (ΟΟΑΣΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ) αξιοποιούνται για την εκτύπωση του εντύπου με ISBN στις 0.30 την ημερομηνία ; [3] Π ΟΟΑΣΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ (σ ISBN= KAI HMEROMHNIA = AND (ΧΡΟΟΣ_ΕΑΡΞΗΣ <= 0.30 AND 0.30 <= ΧΡΟΟΣ_ΛΗΞΗΣ) OR (ΧΡΟΟΣ_ΕΑΡΞΗΣ <= 0.30 AND ΧΡΟΟΣ_ΛΗΞΗΣ IS NULL) (ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΟ ΧΡΟΙΚΗ ΣΤΙΓΗ))

12 ΘΕΑ 4 [5 μονάδες] ια τυπική διαδικασία επίλυσης προβλημάτων αυτής της κατηγορίας είναι η αναγνώριση και χαρακτηρισμός των οντοτήτων και των συσχετίσεων που συγκροτούν το ΔΟΣ. Αναγνώριση και χαρακτηρισμός οντοτήτων: Από τη δομή του σχεσιακού σχήματος και τη μορφή των κλειδιών (απλά κλειδιά ενός πεδίου) προκύπτει ότι οι σχέσεις Ο, Ρ, Π, Χ και Υ φαίνεται να αφορούν σε ισχυρές οντότητες i. Επιπλέον, παρατηρούμε πως η σχέση Τ έχει σύνθετο κλειδί, τμήμα του οποίου είναι πρωτεύον κλειδί της σχέσης Ο. Το γεγονός αυτό μας παραπέμπει στην εκδοχή της ασθενούς οντότητας για τη σχέση Τ όπου Τ είναι η διακρίνουσα ενώ Ο είναι η ισχυρή οντότητα κάτοχος της Τ. Αναγνώριση και χαρακτηρισμός συσχετίσεων: Από τη μορφή της σχέσης Σ και τους περιορισμούς ξένου κλειδιού που τη συνδέουν με τις σχέσεις Ο, Π και Ρ, προκύπτει πως αυτή αντιστοιχεί σε τριαδική συσχέτιση, έστω Σ, μεταξύ των οντοτήτων Ο, Π και Ρ, με επιπλέον κατηγόρημα συσχέτισης το Σ. Εξαιτίας της μορφής του κλειδιού συμπεραίνουμε πως ο λόγος πληθικότητας της συσχέτισης Σ (Ο, Π, Ρ) προσδιορίζεται ως ::, ::, :: ή :: (όλες οι εκδοχές είναι ορθές). Επιπλέον, από τα δεδομένα του προβλήματος δεν προκύπτει περιορισμός που να απαιτεί ολική συμμετοχή των οντοτήτων στη συσχέτιση Σ, με εξαίρεση για τη συμμετοχή της οντότητας Ρ (λόγω του τελευταίου περιορισμού της εκφώνησης). Τέλος, με βάση τα δεδομένα της εκφώνησης φαίνεται πως οι σχέσεις Χ και Υ έχουν κοινό πρωτεύον κλειδί με τη σχέση Ρ συν επιπλέον κατηγορήματα, κι αυτό παραπέμπει σε συσχέτιση ISA που αποτυπώνεται στο επόμενο διάγραμμα, ενισχύοντας επιπλέον την εκδοχή της ισχυρής οντότητας για τις Χ και Υ. Το παραγόμενο ΔΟΣ είναι το ακόλουθο: 2

13 Χ Υ Χ Υ ISA Ρ Ρ2 Π Π2 Ρ Σ Π Σ Ο Ο2 Ο Τ Τ2 Τ i σε μια ακραία εκδοχή, μια σχέση έστω Χ(Α, Β), θα μπορούσε να αντιστοιχεί στο ακόλουθο σχήμα ΔΟΣ. Αν και θεωρητικά ορθή, μια τέτοια εκδοχή δεν εντάσσεται στο υλικό που σας έχει διατεθεί στα πλαίσια της ενότητας, ενώ η εξέταση του συνολικού σχεσιακού σχήματος (η ύπαρξη της σχέσης Σ και των αντίστοιχων περιορισμών ξένου κλειδιού) καθιστά πιο πιθανή/ρεαλιστική την προτεινόμενη στην επίλυση εκδοχή. 3

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό 1 Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Προσοχή είτε αυτά που ακολουθούν ως παράδειγμα Μην τα ακολουθείτε τυφλά ως «μαγική συνταγή» 2 : Μετατροπή Μοντέλου ΟΣ σε Σχεσιακό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακό Μοντέλο Περιορισμοί Μετατροπή ER σε Σχεσιακό Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model

Σχεσιακό Μοντέλο Περιορισμοί Μετατροπή ER σε Σχεσιακό Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Relational Model . Σχεσιακό Μοντέλο (Relational Model) Το σχεσιακό μοντέλο παρουσιάζει μια βάση ως συλλογή από σχέσεις Μια σχέση είναι ένας πίνακας με διακριτό όνομα Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σεσχεσιακό

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σεσχεσιακό Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Προσοχή είτε αυτά που ακολουθούν ως παράδειγμα Μην τα ακολουθείτε τυφλά ως «μαγική συνταγή» 1 2 Οντότητες Για κάθε τύπο οντοτήτων και για κάθε τύπο συσχετίσεων δημιουργούμε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Entity-Relationship Diagram (ER)

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Entity-Relationship Diagram (ER) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Entity-Relationship Diagram (ER) ER Diagram Το διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων (entityrelationship diagram) είναι ένας τρόπος αφηρημένης και εννοιολογικής αναπαράστασης των

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων 1 Εισαγωγή Σχεδιασμός μιας εφαρμογής ΒΔ: Βήματα 1. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων (requirement analysis) Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εισαγωγικά ΘΕ ΠΛΗ 204-5 ONLINE ΕΡΓΑΣΙΑ E2- Η Online Εργασία Ε2- αποτελεί (όπως περιγράφεται αναλυτικότερα και στον Οδηγό Σπουδών της Θ.Ε. που σας έχει διατεθεί) συμπληρωματική άσκηση στα πλαίσια της Γραπτής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 6: Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων (Μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ)

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α. ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ Ιούλιος 2011 Βασικές έννοιες Δεδομένα: τυποποιημένα στοιχεία σε προκαθορισμένη μορφή κατάλληλη για περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΘΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδηµαϊκό Έτος 2007-2008 Μάθηµα: ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΩ ιδάσκων: Καθ. Ιωάννης Βασιλείου Ε ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων ΕΣΔ516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Περιεχόμενα Ορισμοί Συστατικά στοιχεία εννοιολογικής σχεδίασης Συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις. Διμελής Σχέση. ΣτοΊδιοΣύνολο. Αναπαράσταση

Σχέσεις. Διμελής Σχέση. ΣτοΊδιοΣύνολο. Αναπαράσταση Διμελής Σχέση Σχέσεις Διδάσκοντες: Φ. Αφράτη, Δ. Επιμέλεια διαφανειών: Δ. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Διατεταγμένο ζεύγος (α, β): Δύο αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΘΙΚΟ ΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τµήµα Ηλεκτρολόγων ηχανικών & ηχανικών Υπολογιστών Ακαδηµαϊκό Έτος 2008-2009 άθηµα: ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΕΩ ιδάσκοντες: Καθ. Ιωάννης Βασιλείου, Καθ. Τιµολλέων Σελλής Ε ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Κανόνες μετατροπής Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Σχήμα. Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ,

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Κανόνες μετατροπής Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Σχήμα. Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Κανόνες μετατροπής Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Σχήμα Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Κανονικοποίησης

Θεωρία Κανονικοποίησης Θεωρία Κανονικοποίησης Πρώτη Κανονική Μορφή (1NF) Αποσύνθεση Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Δεύτερη (2NF) και Τρίτη Κανονική Μορφή (3NF) Boyce Codd Κανονική Μορφή (BCNF) Καθολική Διαδικασία Σχεδίασης ΒΔ Βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων. Χρήση του DBDesigner. Γιώργος Πυρουνάκης - forky@di.uoa.gr

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων. Χρήση του DBDesigner. Γιώργος Πυρουνάκης - forky@di.uoa.gr Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων Χρήση του DBDesigner Γιώργος Πυρουνάκης - forky@di.uoa.gr Δομή Διαλέξεων Εισαγωγή στο DBDesigner Εφαρμογή στη ΒΔ Προμηθευτής-Προϊόντα Παραδείγματα μοντελοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων

Απεικόνιση Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων Απεικόνιση Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων 1 Διαδικασία Απεικόνισης 1. Απεικόνιση κανονικών τύπων οντοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχεσιακό Μοντέλο. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015. Ευαγγελία Πιτουρά 1

Το Σχεσιακό Μοντέλο. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015. Ευαγγελία Πιτουρά 1 Το Σχεσιακό Μοντέλο Ευαγγελία Πιτουρά 1 Μοντελοποίηση Σχήμα (database schema): η περιγραφή της δομής της πληροφορίας που είναι αποθηκευμένη στη βδ με τη χρήση ενός μοντέλου δεδομένων Μοντέλο Δεδομένων:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις 1) Ερωτήσεις Σωστού/Λάθους (ΣΛ) Το πακέτο λογισμικού Excel της Microsoft είναι λογισμικό διαχείρισης ΒΔ (ΣΛ) Το πακέτο λογισμικού Access της Microsoft είναι λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηµατισµός διαγράµµατος ER σε σχεσιακό σχήµα Β

Μετασχηµατισµός διαγράµµατος ER σε σχεσιακό σχήµα Β Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σ Β (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3) Τελευταία ενηµέρωση: 10/2011 Μετασχηµατισµός διαγράµµατος ER σε σχεσιακό σχήµα Β ΣΤΟΧΟΣ Στόχοs του 3 ου εργαστηρίου είναι η υλοποίηση µοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορική - ΠΛΗ 11-2005 - 06 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΜΕΡΟΣ Α'. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ [ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 45 ] Σε κάθε ερώτηση απαντάτε επιλέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Μονοτονία - Ακρότατα - 1 1 Αντίστροφη Συνάρτηση

Μονοτονία - Ακρότατα - 1 1 Αντίστροφη Συνάρτηση 4 Μονοτονία - Ακρότατα - Αντίστροφη Συνάρτηση Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Μονοτονία συνάρτησης Μια συνάρτηση f λέγεται: Γνησίως αύξουσα σ' ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Λύσεις µε κατάλληλο σχολιασµό και παρατηρήσεις σε θέµατα από παλαιότερες πανελλαδικές εξετάσεις. Γενικές οδηγίες και παρατηρήσεις κατά την αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΔΒΔ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4) Τελευταία ενημέρωση: 11/2011. Μετασχηματισμός διαγράμματος ER σε σχεσιακό σχήμα ΒΔ

Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΔΒΔ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4) Τελευταία ενημέρωση: 11/2011. Μετασχηματισμός διαγράμματος ER σε σχεσιακό σχήμα ΒΔ Μετασχηματισμός διαγράμματος ER σε σχεσιακό σχήμα ΒΔ ΣΤΟΧΟΣ Στόχο του παρόντος εργαστηρίου αποτελεί η κατανόηση και η εφαρμογή της μεθοδολογίας του μετασχηματισμού ενός διαγράμματος ER στο αντίστοιχο σχεσιακό

Διαβάστε περισσότερα

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμική Πληροφορική: Οργάνωση και διαχείριση Πληροφοριών

Πολιτισμική Πληροφορική: Οργάνωση και διαχείριση Πληροφοριών Πολιτισμική Πληροφορική: Οργάνωση και διαχείριση Πληροφοριών Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Αναπληρωτής Καθηγητής Ομάδα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ11 2014-15 Α ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ - 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α : ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ [ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 45 ] Σημείωση: Το σύνολο βαθμών του Μέρους Α (ερωτήσεις πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων 1 Σχεδιασμός μιας εφαρμογής Β : Βήματα Εισαγωγή 1. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων (requirement analysis) Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μέλισσα ζυμαρικά ολικής άλεσης

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μέλισσα ζυμαρικά ολικής άλεσης ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μέλισσα ζυμαρικά ολικής άλεσης 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνουν οι εταιρίες ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. και ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για το διάστημα 18/06 04/07/2015, μπορούν να λάβουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Γνώσεις Υποδομής... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης... 15 1.1 Επιχείρηση... 16 1.1.1 Τι είναι Οργανισμός και τι είναι επιχείρηση (μια πρώτη ιδέα) 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Διακριτά Μαθηματικά. Ενότητα 4: Εισαγωγή / Σύνολα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Διακριτά Μαθηματικά. Ενότητα 4: Εισαγωγή / Σύνολα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 4: Εισαγωγή / Σύνολα Αν. Καθηγητής Κ. Στεργίου e-mail: kstergiou@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών

Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης Αθήνα, Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ... 3 1.1 Η εξέταση... 3 2 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Σχεδιασμός μιας εφαρμογής Β : Βήματα Εισαγωγή. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων (requirement analysis) Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα,

Διαβάστε περισσότερα

Λογικός Σχεδιασμός Σχεσιακών Σχημάτων: Αποσύνθεση

Λογικός Σχεδιασμός Σχεσιακών Σχημάτων: Αποσύνθεση Λογικός Σχεδιασμός Σχεσιακών Σχημάτων: Αποσύνθεση Βάσεις Δεδομένων 2010-2011 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Θα εξετάσουμε πότε ένα σχεσιακό σχήμα για μια βάση δεδομένων είναι «καλό» Γενικές Οδηγίες Η Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο. Εργαστηριακή Άσκηση 2 24/01/2012

ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο. Εργαστηριακή Άσκηση 2 24/01/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο Εργαστηριακή Άσκηση 2 24/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 36 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Πολλές από τις αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή

Είσοδος στην εφαρμογή Είσοδος στην εφαρμογή Για να πραγματοποιηθεί είσοδος στο σύστημα, ο/η ιατρός πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αρχικά συναλλαγή με το σύστημα πιστοποίησης των στοιχείων του/της και να έχει παραλάβει μοναδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι: 1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Συστημάτων

Μοντελοποίηση Συστημάτων Εργασία για το μάθημα Μοντελοποίηση Συστημάτων 29 Οκτωβρίου 204 Α. Στόχος Στην εργασία αυτή θα εξοικειωθείτε με τα πρώτα στάδια σχεδιασμού λογισμικού. Συγκεκριμένα, μετά την εκπόνηση της εργασίας θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Λύση Άσκησης 2 (Εμβολιασμοί) Απάντηση υπεύθυνο διαχείρισης των εμβολιασμών Αθηνών Περιστερίου, Πειραιά, Ζωγράφου και Κηφισιάς 4 νοσοκομεία

Λύση Άσκησης 2 (Εμβολιασμοί) Απάντηση υπεύθυνο διαχείρισης των εμβολιασμών Αθηνών Περιστερίου, Πειραιά, Ζωγράφου και Κηφισιάς 4 νοσοκομεία Υποθετικό Σενάριο Ο νομάρχης Αττικής σε έχει καταστήσει υπεύθυνο διαχείρισης των εμβολιασμών στον νομό Αττικής. Υποθέσουμε ότι ο νομός Αττικής έχει μόνο τους επόμενους Δήμους: Αθηνών, Περιστερίου, Πειραιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδηµαϊκό Έτος 2006-2007 Μάθηµα: ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ιδάσκων: Καθ. Ιωάννης Βασιλείου ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML για το µάθηµα ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2012-2013 «Αντικειµενοστρεφής Ανάλυση Ηλεκτρονικού Καταστήµατος Προσφορών (e-shop)» Η άσκηση αφορά στη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα τα γράμματα της Στήλης Β που τους αντιστοιχούν.

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα τα γράμματα της Στήλης Β που τους αντιστοιχούν. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ /Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03-11-2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-8 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

13 η Διάλεξη. Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων

13 η Διάλεξη. Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων 13 η Διάλεξη Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων 1 Περιεχόμενα 1 η Άσκηση ΠΣ εταιρίας ενοικίασης αυτοκινήτων... 4 2 η Άσκηση ΠΣ ταχυδρομείου... 6 3 η Άσκηση ΒΔ εταιρίας... 9 Χρηματοδότηση... 12 Σημείωμα Αναφοράς...

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων κλάσης (2 ο Μέρος)

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων κλάσης (2 ο Μέρος) Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων κλάσης (2 ο Μέρος) η Άσκηση Δημιουργείστε το διάγραμμα κλάσης από την παρακάτω περιγραφή: «Η εταιρία GoodsForAll δραστηριοποιείται στη διανομή αγαθών και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Ομαδική Εργασία Εξαμήνου Διδάσκων: Δρ. Παναγιώτης Ανδρέου Ημερομηνία Υποβολής: 17/09/2013 Ημερομηνία Παράδοσης Φάσης

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των θεμάτων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 MAΪΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Λύσεις των θεμάτων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 MAΪΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 MAΪΟΥ 04 Λύσεις των θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

digi-content Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

digi-content Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Φεβρουάριος 2012 Περιεχόμενα Επισκόπηση Αιτήματος Ολοκλήρωσης... 3 Γενικά Στοιχεία... 3 Γ.2 Παραστατικά Δαπανών... 8 Βεβαιώσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Το Μοντέλο Οντοτήτων- Συσχετίσεων. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015 Ευαγγελία Πιτουρά 1

Το Μοντέλο Οντοτήτων- Συσχετίσεων. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Το Μοντέλο Οντοτήτων- Συσχετίσεων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βασικές Έννοιες Βάση Δεδομένων: συλλογή από σχετιζόμενα δεδομένα Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ): Database Management System (DBMS) λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής Ακαδημαϊκό έτος 2009-10 ΣΥΓΦΡΟΝΑ ΘΔΜΑΤΑ ΒΑΣΔΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 1 η ΔΡΓΑΣΙΑ ΔΞΑΜΗΝΟΥ ομάδες των 2-3 ατόμων Εισαγωγή Έστω η βάση δεδομένων μιας επιχείρησης (θα μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. Θέμα 1 ο Σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες και τη θέση που έχουν τα ξένα κλειδιά βρείτε τους

ΘΕΜΑΤΑ. Θέμα 1 ο Σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες και τη θέση που έχουν τα ξένα κλειδιά βρείτε τους ΘΕΜΑΤΑ A Οι παρακάτω πίνακες αποτελούνται από τα εξής πεδία : ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ : ΑΦΜ, ΕΠΙΘΕΤΟ, ΟΝΟΜΑ, ΤΗΛ, ΟΔΟΣ, ΠΟΛΗ,ΜΙΣΘΟΣ, ΚΤ ΤΜΗΜΑ : ΚΤ, ΑΦΜ, ΤΙΤΛΟΣ_ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΤΗΛ ΕΡΓΑ : ΚΕΡ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην Παραγωγή: 13/9/2010

Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην Παραγωγή: 13/9/2010 Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Αλλαγές στο ΣΤΑΔΙΟ Α στην αξιολόγηση (εξέταση πληρότητας) I.1. Προσδιορισμός ερωτημάτων λίστας εξέτασης Λ1 στο ΕΠ I.2. Προσδιορισμός της λίστας

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Οικονομία. Ενότητα 5: Η λογιστική παρακολούθηση της αγροτικής εκμετάλλευσης

Αγροτική Οικονομία. Ενότητα 5: Η λογιστική παρακολούθηση της αγροτικής εκμετάλλευσης Αγροτική Οικονομία Ενότητα 5: Η λογιστική παρακολούθηση της αγροτικής εκμετάλλευσης Κοντογεώργος Αχιλλέας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων & ER-Μοντέλο. ER-Μοντέλο ER-Διαγράμματα (1 & 2) ER- Συσχετίσεις Υψηλότερου Βαθμού EER Μοντέλο & Διαγράμματα

Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων & ER-Μοντέλο. ER-Μοντέλο ER-Διαγράμματα (1 & 2) ER- Συσχετίσεις Υψηλότερου Βαθμού EER Μοντέλο & Διαγράμματα Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων & ER-Μοντέλο ER-Μοντέλο ER-Διαγράμματα (1 & 2) ER- Συσχετίσεις Υψηλότερου Βαθμού EER Μοντέλο & Διαγράμματα Περιεχόμενο Διάλεξης Κεφάλαιο 3: ER & Appendix A 3.9)

Διαβάστε περισσότερα

Projects για το εργαστήριο. των Βάσεων Δεδομένων

Projects για το εργαστήριο. των Βάσεων Δεδομένων Projects για το εργαστήριο των Βάσεων Δεδομένων Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2015 1. Το πολυκατάστημα Το πολυκατάστημα έχει ένα σύνολο από εργαζομένους. Κάθε εργαζόμενος χαρακτηρίζεται από έναν κωδικό εργαζομένου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Τοµέας Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων εδοµένων. Άσκηση 2. Η βάση βιβλιοθήκη περιλαµβάνει πληροφορίες για τα βιβλία, τους συγγραφείς και τους εκδοτικούς οίκους.

Εργαστήριο Βάσεων εδοµένων. Άσκηση 2. Η βάση βιβλιοθήκη περιλαµβάνει πληροφορίες για τα βιβλία, τους συγγραφείς και τους εκδοτικούς οίκους. ΑΤΕΙ Πάτρας Σχολή ιοίκησης Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ο µικρόκοσµος της βάσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Εργαστήριο Βάσεων εδοµένων Άσκηση 2 Η βάση βιβλιοθήκη περιλαµβάνει πληροφορίες για τα βιβλία, τους συγγραφείς και

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Χρήση Βάσεων Δεδομένων Microsoft Access Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Χρήση Βάσεων Δεδομένων Microsoft Access Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων Δημιουργία -

Διαβάστε περισσότερα

Μεταθέσεις και πίνακες μεταθέσεων

Μεταθέσεις και πίνακες μεταθέσεων Παράρτημα Α Μεταθέσεις και πίνακες μεταθέσεων Το παρόν παράρτημα βασίζεται στις σελίδες 671 8 του βιβλίου: Γ. Χ. Ψαλτάκης, Κβαντικά Συστήματα Πολλών Σωματιδίων (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Ε. ΠΛΗ24 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Θ.Ε. ΠΛΗ24 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θ.Ε. ΠΛΗ24 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άσκηση 1 Διαχείριση τηλεφωνικού καταλόγου Να σχεδιάσετε ένα διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης που να παριστάνει τις δυνατότητες που προσφέρει ένα σύγχρονο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων

Διαχείριση Δεδομένων Διαχείριση Δεδομένων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Εαρινό Εξάμηνο 2012-13 Περιεχόμενο σημερινής διάλεξης Βάσεις Δεδομένων Ορισμοί Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Χειμερινό Εξάμηνο (6ο) Διδάσκων: Κων/νος Στεργίου 6/4/2014 Σύστημα Κράτησης Αεροπορικών Θέσεων Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Εισαγωγή. Οι σχηματισμοί που προκύπτουν με την επιλογή ενός συγκεκριμένου αριθμού στοιχείων από το ίδιο σύνολο καλούνται διατάξεις αν μας ενδιαφέρει η σειρά καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Ο. Διαφήμιση Εμπορικό περιεχόμενο Κοινωνικό μήνυμα Μεικτό

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Ο. Διαφήμιση Εμπορικό περιεχόμενο Κοινωνικό μήνυμα Μεικτό ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Ο Δραστηριότητα 1 η : Εμπορική διαφήμιση ή κοινωνικού περιεχομένου; Παρατηρείστε τις παρακάτω διαφημίσεις και αποφασίστε στην ομάδα σας αν το διαφημιζόμενο μήνυμα είναι εμπορικού ή κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÁÈÇÍÁ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÁÈÇÍÁ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Κυριακή 19 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1.

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 4.00.515

Soft1 Version 4.00.515 Νέες προδιαγραφές Version : 2.00 Date: 08/12/2015 Department: Product Management Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Γενικά... 3 Εμπορικό... 3 Χρηματοοικονομικά... 5 Μισθοδοσία... 6

Διαβάστε περισσότερα

13 Μονοτονία Ακρότατα συνάρτησης

13 Μονοτονία Ακρότατα συνάρτησης 3 Μονοτονία Ακρότατα συνάρτησης Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Θεώρημα Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σ ένα διάστημα Δ, τότε: Αν f ( ) > 0για κάθε εσωτερικό του Δ, η f είναι γνησίως αύξουσα στο Δ. Αν

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πάτρα, 15 Δεκεμβρίου 2006 Αγαπητοί φοιτητές, στη συνέχεια θα συνοψίσω το περιεχόμενο της δεύτερης φετινής ΟΣΣ, η οποία διεξήχθη την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου με παρόντες τους 12 από τους 22+1 φοιτητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. Πληροφοριακά Συστήματα και Βάσεις Δεδομένων. Δρ. Κωνσταντίνος Χ.

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. Πληροφοριακά Συστήματα και Βάσεις Δεδομένων. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας Πληροφοριακά Συστήματα και Βάσεις Δεδομένων Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων στους Οργανισμούς Οι

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Χρήστος Γκόγκος ΤΕΙ Ηπείρου Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Παρουσίαση 19 Hashing - Κατακερματισμός 1 / 23 Πίνακες απευθείας πρόσβασης (Direct Access Tables) Οι πίνακες απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική. Βασικές έννοιες

Στατιστική. Βασικές έννοιες Στατιστική Βασικές έννοιες Τι είναι Στατιστική; ή μήπως είναι: Στατιστική είναι ο κλάδος των εφαρμοσμένων επιστημών, η οποία βασίζεται σ ένα σύνολο αρχών και μεθοδολογιών που έχουν σκοπό: Το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, για μια αριθμητική πρόοδο που έχει πρώτο όρο τον ...

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, για μια αριθμητική πρόοδο που έχει πρώτο όρο τον ... ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Ορισμός : Μία ακολουθία ονομάζεται αριθμητική πρόοδος, όταν ο κάθε όρος της, δημιουργείται από τον προηγούμενο με πρόσθεση του ίδιου πάντοτε αριθμού. Ο σταθερός αριθμός που προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση

Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση Tο φαινόμενο της ανάγνωσης προσεγγίζεται ως ολική διαδικασία, δηλαδή ως λεξιλόγιο, ως προφορική έκφραση και ως κατανόηση. ημήτρης Γουλής Πρώτη Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και γραφική παράσταση συνάρτησης

Μελέτη και γραφική παράσταση συνάρτησης 7 Μελέτη και γραφική παράσταση συνάρτησης Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η διαδικασία με την οποία προσδιορίζουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας συνάρτησης ονομάζεται μελέτη συνάρτησης Αυτή συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικού συστήματος εξετάσεων Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων (Β2. Υποχρεωτικός Κύκλος Εκπαίδευσης: Εξέταση CASE STUDY)

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικού συστήματος εξετάσεων Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων (Β2. Υποχρεωτικός Κύκλος Εκπαίδευσης: Εξέταση CASE STUDY) Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικού συστήματος εξετάσεων Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων (Β2. Υποχρεωτικός Κύκλος Εκπαίδευσης: Εξέταση CASE STUDY) Γενικά Το σύστημα εξετάσεων των Ενεργειακών Επιθεωρητών λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Όραµα της Διοίκησης είναι η υλοποίηση των επιταγών των άρθρων 2 & 3 του Καταστατικού του Οµίλου µας και του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 9-12 ετών (Δ, Ε,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων Γιάννης Λιαπέρδος TEI Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Η έννοια του συνδυαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης ικαιούχος Φορέας Συµπράττοντες Επιστηµονικοί Φορείς Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης Αθήνα, Νοέµβριος 2010 Περιεχόµενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ... 3 1.1 Η εξέταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ζ1 Ζ2 Ζ3 Δ1 1,800 2,100 1,600 Δ2 1,100 700 900 Δ3 1,400 800 2,200

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ζ1 Ζ2 Ζ3 Δ1 1,800 2,100 1,600 Δ2 1,100 700 900 Δ3 1,400 800 2,200 ΑΣΚΗΣΗ Η εταιρεία logistics Orient Express έχει αναλάβει τη διακίνηση των φορητών προσωπικών υπολογιστών γνωστής πολυεθνικής εταιρείας σε πελάτες που βρίσκονται στο Hong Kong, τη Σιγκαπούρη και την Ταϊβάν.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Άπληστοι Αλγόριθμοι. ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Άπληστοι Αλγόριθμοι. ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Άπληστοι Αλγόριθμοι ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Άπληστοι Αλγόριθμοι... για προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή στις Συνδυαστικές Δημοπρασίες - Combinatorial Auctions

1 Εισαγωγή στις Συνδυαστικές Δημοπρασίες - Combinatorial Auctions ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων Διδάσκων: Ε. Μαρκάκης, Εαρινό εξάμηνο 2015 Συμπληρωματικές σημειώσεις για τον μηχανισμό VCG 1 Εισαγωγή στις Συνδυαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα # 1: Εισαγωγή στη Στατιστική Εβελίνα Κοσσιέρη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

και χιλιάδες φίλοι...

και χιλιάδες φίλοι... ΚΑΡΤEΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ 2012/13 και χιλιάδες φίλοι... Ενίσχυσε την Ομάδα στη Νέα Εποχή! Απόκτησε την Κάρτα Διαρκείας 2012/13 ΚΑΡΤEΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ 2012/13 Η ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ αντιλαμβανόμενη τις δύσκολες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 3 Μια αναλυτικότερη προσέγγιση στην δραστηριότητα 3.10

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 3 Μια αναλυτικότερη προσέγγιση στην δραστηριότητα 3.10 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα σπουδών "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" - Θ.Ε. ΠΛΗ11 Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 3 Μια αναλυτικότερη προσέγγιση στην δραστηριότητα 3.10 Βασίλειος Βεσκούκης ιδάκτωρ Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας Ent-teach Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα