ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΙΚΟ ΑΟΙΚΤΟ ΠΑΕΠΙΣΤΗΙΟ ΘΕ ΠΛΗ 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΓΕ2) ΕΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ

2 ΘΕΑ [45 μονάδες] Ερώτημα Α (Πρώτη εκδοχή) Ακολουθεί το προτεινόμενο σχήμα ΔΟΣ (για λόγους διευκόλυνσης της αναπαράστασης κι ανάγνωσης του διαγράμματος, το σύνολο των κατηγορημάτων των οντοτήτων και συσχετίσεων καταχρηστικά αποτυπώνονται με χρήση ενός μόνο κύκλου). ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΕΛΑΤΗ ΟΟ/Ο Η/ΙΑ-ΓΕΗΣΗΣ ΦΥΛΟ ΟΙΚ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΤΗΛ ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΧΕΙ ΚΩΔΙΚΟΣ-ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/ΙΑ ΛΑΒΑΕΙ ΚΩΔΙΚΟΣ-ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΟΣΟ Η/ΙΑ-ΛΗΞΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΕΙ ΑΦΟΡΑ Η/ΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΚΟ-ΕΥΡΟΣ ΤΡΟΦΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΟΦΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΤΙΚΟ ISA ΤΥΠΟΣ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ ΑΗΚΕΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ- ΠΡΟΙΟΤΟΣ ΟΟΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΧΡΟΟΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΑΠΟ ΧΡΟΟΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΧΡΙ ΠΩΛΕΙ ΤΙΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΟΑΣΙΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑ 2

3 Ερώτημα Α (Εναλλακτική εκδοχή A ): Στην εκδοχή αυτή μια δοσοληψία αγοράς μοντελοποιείται από την τριαδική συσχέτιση ΑΓΟΡΑ (μπορείτε να ερμηνεύσετε το λόγο πληθικότητάς της;), πλέον και με τη συμμετοχή της οντότητας ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑ. Συνεπώς ένα υποκατάστημα πλέον συνδέεται μόνο με τους τύπους προϊόντων που πουλά μέσω της ΔΙΑΘΕΤΕΙ κι όχι και με τις συγκεκριμένες συσκευασίες. Υποθέτουμε πως κατάλληλοι μηχανισμοί ορθότητας θα εξασφαλίζουν τα εξής: α) στην τριαδική συσχέτιση ΑΓΟΡΑ δε θα προκύψουν στιγμιότυπα όπου το ίδιο προϊόν θα σχετίζεται με δύο διαφορετικά υποκαταστήματα (δυνητικά μπορεί να συμβεί λόγω των έμμεσων - δυαδικών συσχετίσεων που ενέχονται σε μια τριαδική συσχέτιση), και β) τα προϊόντα που αγοράστηκαν από ένα υποκατάστημα (μέσω της ΑΓΟΡΑ) ανήκουν στους τύπους που διατίθενται από το συγκεκριμένο υποκατάστημα (μέσω της ΔΙΑΘΕΤΕΙ). ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΕΛΑΤΗ ΟΟ/Ο Η/ΙΑ-ΓΕΗΣΗΣ ΦΥΛΟ ΟΙΚ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΤΗΛ ΠΕΛΑΤΗΣ Η/ΙΑ ΛΑΒΑΕΙ ΚΩΔΙΚΟΣ-ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΟΣΟ Η/ΙΑ-ΛΗΞΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΑΦΟΡΑ ΗΛΙΚΙΑΚΟ-ΕΥΡΟΣ ΤΡΟΦΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΟΦΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΤΙΚΟ ISA ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ- ΠΡΟΙΟΤΟΣ ΟΟΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΧΕΙ ΚΩΔΙΚΟΣ-ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΕΙ Η/ΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΡΟΙΟΤΟΣ ΤΥΠΟΣ-ΠΡΟΙΟΤΟΣ ΑΗΚΕΙ ΤΙΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΙΟ ΚΑΡΤΑ ΑΓΟΡΑ ΟΟΑΣΙΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΧΡΟΟΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΑΠΟ ΧΡΟΟΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΧΡΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑ 3

4 Ερώτημα Α (Εναλλακτική εκδοχή B ): Στην εκδοχή αυτή η έννοια της αγοράς/δοσοληψίας μοντελοποιείται ως οντότητα. Τα εγγενή κατηγορήματα της οντότητας αυτής είναι οι δύο χρονοσφραγίδες έναρξης και λήξης της δοσοληψίας. άλιστα, δυνητικά θα μπορούσαν δύο δοσοληψίες που λαμβάνουν χώρα σε διαφορετικά υποκαταστήματα να έχουν ακριβώς την ίδια χρονική έναρξη. Καταρχήν συνεπώς συμπεραίνουμε πως η οντότητα ΑΓΟΡΑ είναι ασθενής, με μερικό κλειδί το κατηγόρημα ΧΡΟΟΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΑΠΟ, και οντότητα-κάτοχο την ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑ (σχόλιο: θα μπορούσαμε φυσικά να θεωρήσουμε πως υπάρχει ένα τεχνητό μοναδικό κλειδί-κωδικός για κάθε δοσοληψία, π.χ. θα μπορούσε να αποδίδεται από τον κεντρικό εξυπηρετητή της εφαρμογής στην περίπτωση αυτή η οντότητα ΑΓΟΡΑ θα ήταν ισχυρή). ε μια προσεκτικότερη ματιά, φαίνεται πως ίδια χρονική έναρξη θα μπορούσαν να έχουν και δύο διαφορετικές δοσοληψίες στο ίδιο υποκατάστημα, σε δύο διαφορετικές ταμειακές μηχανές (η συγκεκριμένη απαίτηση, αν και ξεφεύγει από τα πλαίσια της εκφώνησης, παρατίθεται για εκπαιδευτικούς λόγους πληρότητας της παρουσίασης). Σε αυτή την περίπτωση στο μερικό κλειδί της οντότητας προστίθεται και ο αριθμός ταμείου. Το επόμενο διάγραμμα αποτυπώνει τη μοντελοποίηση της έννοιας της αγοράς και τις αλληλεπιδράσεις της με τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία του εννοιολογικού σχήματος. ΠΡΟΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑ ΠΕΡΙΛΑΒΑΕΙ ΑΦΟΡΑ ΚΑΡΤΑ ΕΞΟΦΛΕΙ ΑΡΙΘΟΣ-ΤΑΕΙΟΥ ΧΡΟΟΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΑΠΟ ΧΡΟΟΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΧΡΙ ΑΓΟΡΑ Από τη μέχρι τώρα παρουσίαση είναι φανερό πως στη φάση της εννοιολογικής σχεδίασης μιας βάσης δεδομένων δεν υπάρχει μια μοναδική ορθή σχεδιαστική εκδοχή. Κατά περίπτωση, τα διαφορετικά εννοιολογικά σχήματα μπορούν να διαφέρουν στο βαθμό του πλεονασμού που εισάγουν στη μοντελοποίηση της πληροφορίας (π.χ. στην πρώτη εκδοχή ΔΟΣ η πληροφορία των χρονοσφραγίδων μιας δοσοληψίας επαναλαμβάνεται για κάθε προϊόν που αυτή περιλαμβάνει, ενώ στη Β εναλλακτική εκδοχή αυτό αποφεύγεται), στη συνολική πολυπλοκότητα της μοντελοποίησης και τους επιπλέον περιορισμούς που πρέπει να εισαχθούν, ή στην αποδοτικότητα του προκύπτοντος σχεσιακού σχήματος (π.χ. στη δυνατότητα μείωσης των χρονοβόρων πράξεων της σύνδεσης για συγκεκριμένες κατηγορίες ερωτημάτων προς τη βάση δεδομένων, προσέγγιση βέβαια που ξεφεύγει από τα πλαίσια απαιτήσεων της ενότητας ΠΛΗ). 4

5 Ακολουθεί σχολιασμός του εννοιολογικού σχήματος της Πρώτης εκδοχής:. Η οντότητα ΠΕΛΑΤΗΣ συμμετέχει ολικά στη συσχέτιση ΕΧΕΙ αφού η ΒΔ αποθηκεύει πληροφορίες μόνο για πελάτες οι οποίοι αξιοποιούν κάρτα μέλους κι όχι τους πελάτες της αλυσίδας εν γένει. Ομοίως, η οντότητα ΚΑΡΤΑ συμμετέχει ολικά στη συσχέτιση. 2. Η συσχέτιση ISA χρησιμοποιείται για να εξειδικεύσει τρεις τύπους προϊόντων με ειδικά χαρακτηριστικά (είτε ειδικά κατηγορήματα είτε ειδικές συσχετίσεις με άλλες οντότητες). Η οντότητα ΤΥΠΟΣ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ συμμετέχει μερικώς στην ISA, δηλαδή υπάρχουν στιγμιότυπα της υπερκλάσης που δεν ανήκουν υποχρεωτικά στις συγκεκριμένες υποκλάσεις (η εκφώνηση πουθενά δεν υπονοεί πως η αλυσίδα διαθέτει αποκλειστικά και μόνο τους συγκεκριμένους τύπους προϊόντων). Επίσης αναμένει κανείς πως όλα τα στιγμιότυπα μιας υποκλάσης θα σχετίζονται με κατάλληλα ως προς την κατηγορία στιγμιότυπα της υπερκλάσης (π.χ. ένα στιγμιότυπο της οντότητας ΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΟΦΗ πρέπει υποχρεωτικά να σχετίζεται μέσω της ISA με στιγμιότυπο της οντότητας ΤΥΠΟΣ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ με κατηγορία «Παιδικές Τροφές»). Τέλος πρέπει να σημειωθεί πως η εκφώνηση ρητά υπονοεί πως Τρόφιμα και Παιδικές Τροφές αποτελούν διακριτές κατηγορίες προϊόντων (συνεπώς η δεύτερη δεν αποτελεί υποκατηγορία της πρώτης). 3. Η συσχέτιση ΑΓΟΡΑ αποτελεί τον πυρήνα του εν λόγω σχήματος. Οι δυο χρονοσφραγίδες οριοθετούν την έναρξη και τη λήξη μιας «δοσοληψίας αγοράς» ενός συγκεκριμένου πελάτη, έτσι ώστε να μπορεί να αναλυθεί στη συνέχεια το καταναλωτικό του προφίλ. Ο λόγος πληθικότητας της ΑΓΟΡΑ ερμηνεύεται ως εξής: α) ένα συγκεκριμένο προϊόν/συσκευασία μπορεί να αγοραστεί μια μόνο φορά (μάλιστα αφού η εκφώνηση ακυρώνει τη δυνατότητα επιστροφών), συνεπώς «χρεώνεται» σε μια και μόνο κάρτα, β) ένας πελάτης δυνητικά μπορεί να αγοράσει με μια κάρτα πολλά προϊόντα. Οι συμμετοχές όλων των οντοτήτων στη συσχέτιση είναι μερικές. Προσέξτε πως η οντότητα ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑ δε συμμετέχει στη συσχέτιση εφόσον κάθε προϊόν είναι μοναδικό, συνεπώς διατίθεται από ένα υποκατάστημα και μόνο (γεγονός που μοντελοποιείται μέσω της συσχέτισης ΠΩΛΕΙ). 4. Η συνύπαρξη των συσχετίσεων ΔΙΑΘΕΤΕΙ και ΠΩΛΕΙ φαινομενικά προσθέτουν πλεονασμό στο εννοιολογικό σχήμα (η πρώτη εκμαιεύεται από τη δεύτερη). Η συσχέτιση ΠΩΛΕΙ μοντελοποιεί ουσιαστικά το περιεχόμενο της αποθήκης και των ραφιών ενός υποκαταστήματος. Η χρήση της συσχέτισης ΔΙΑΘΕΤΕΙ επιλέχθηκε έτσι ώστε να αποτυπωθούν ορθά τα στοιχεία τιμής και έκπτωσης, ως η εκφώνηση προβλέπει, σαν κατηγορήματά της (η τιμή και η πιθανή έκπτωση για κάθε τύπο προϊόντος εξαρτώνται από το υποκατάστημα πώλησης). Αν τα κατηγορήματα ΤΙΗ και ΕΚΠΤΩΣΗ αποδίδονταν στη συσχέτιση ΠΩΛΕΙ, τότε θα είχαμε φαινόμενο χειρότερου πλεονασμού, αφού α) κάθε συγκεκριμένη συσκευασία θα χαρακτηριζόταν πλεοναστικά από την τιμή και έκπτωση του τύπου της, ενώ β) δυνητικά ανά συσκευασία θα μπορούσαν τα στοιχεία αυτά, για τον ίδιο τύπο, να διαφέρουν, δημιουργώντας σε αυτή την περίπτωση και σοβαρό πρόβλημα ακεραιότητας των δεδομένων. Για την υφιστάμενη μοντελοποίηση, υποθέτουμε πως η εφαρμογή μας διαθέτει κατάλληλο μηχανισμό ορθότητας που εξασφαλίζει πως τα προϊόντα που πωλούνται σε ένα υποκατάστημα ανήκουν στους τύπους που διατίθενται από το συγκεκριμένο υποκατάστημα. 5. ια δωροεπιταγή συνδέεται με τύπο προϊόντος (μέσω της ΑΦΟΡΑ) κι όχι με συγκεκριμένο προϊόν. Συνεπώς, η εξαργύρωση λαμβάνει χώρα στο ταμείο όταν ο/η ταμίας οπτικά διαπιστώσει πως μια συγκεκριμένη συσκευασία δικαιούται εξαργύρωση επιταγής λόγω του τύπου της. 6. Αναμένουμε σε κάθε στιγμιότυπο που μπορεί να προκύψει από το εν λόγω ΔΟΣ πως κάθε τιμή του κατηγορήματος Η/ΙΑ της συσχέτισης ΕΞΑΡΓΥΡΩΕΙ είναι χρονολογικά μικρότερη από την αντίστοιχη τιμή του κατηγορήματος Η/ΙΑ-ΛΗΞΗΣ της συμμετέχουσας οντότητας ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ. 7. Οι συμμετοχές των οντοτήτων στη συσχέτιση ΔΙΑΘΕΤΕΙ είναι μερικές (ένας τύπος προϊόντος που υπάρχει στην κεντρική αποθήκη της αλυσίδας μπορεί να μην έχει ακόμη τοποθετηθεί σε υποκατάστημα, ενώ θεωρητικά -τετριμμένα μεν, π.χ. σε κάποια φάση αρχικοποίησης- ένα υποκατάστημα μπορεί να μη διαθέτει προϊόντα. 5

6 Ερώτημα B (με βάση την Πρώτη εκδοχή ΔΟΣ) ΠΡΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Οντότητες ΠΕΛΑΤΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΕΛΑΤΗ, ΟΟ/Ο, Η/ΙΑ-ΓΕΗΣΗΣ, ΦΥΛΟ, ΟΙΚ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΙΕΥΘΥΣΗ, ΤΗΛ, ) ΚΑΡΤΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΚΑΡΤΑΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗΣ, ΠΟΣΟ, Η/ΙΑ-ΛΗΞΗΣ) ΠΡΟΪΟ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ) ΤΥΠΟΣ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΟΟΑΣΙΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) ΤΡΟΦΙΟ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ) ΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΟΦΗ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΗΛΙΚΙΑΚΟ-ΕΥΡΟΣ) ΑΠΟΡΡΥΠΑΤΙΚΟ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑ (ΟΟΑΣΙΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΣΗ) Συσχετίσεις ΛΑΒΑΕΙ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΕΛΑΤΗ, Η/ΙΑ) ΕΧΕΙ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΚΑΡΤΑΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΕΛΑΤΗ) ΕΞΑΡΓΥΡΩΕΙ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗΣ, ΟΟΑΣΙΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑΤΟΣ, Η/ΙΑ) ΑΦΟΡΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ) ΔΙΑΘΕΤΕΙ (ΟΟΑΣΙΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑΤΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΤΙΗ, ΕΚΠΤΩΣΗ) ΑΗΚΕΙ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ) ΠΩΛΕΙ (ΟΟΑΣΙΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑΤΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ) ΑΓΟΡΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ-ΚΑΡΤΑΣ, ΧΡΟΟΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΑΠΟ, ΧΡΟΟΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΧΡΙ) ΕΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Οντότητες ΠΕΛΑΤΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΕΛΑΤΗ, ΟΟ/Ο, Η/ΙΑ-ΓΕΗΣΗΣ, ΦΥΛΟ, ΟΙΚ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΙΕΥΘΥΣΗ, ΤΗΛ, ) ΚΑΡΤΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΚΑΡΤΑΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΕΛΑΤΗ) ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗΣ, ΠΟΣΟ, Η/ΙΑ-ΛΗΞΗΣ, Η/ΙΑ-ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΕΛΑΤΗ, Η/ΙΑ-ΛΗΨΗΣ, ΟΟΑΣΙΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑΤΟΣ) ΠΡΟΪΟ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΟΟΑΣΙΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑΤΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ- ΚΑΡΤΑΣ, ΧΡΟΟΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΑΠΟ, ΧΡΟΟΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΧΡΙ) ΤΥΠΟΣ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΟΟΑΣΙΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) ΤΡΟΦΙΟ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ) ΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΟΦΗ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΗΛΙΚΙΑΚΟ-ΕΥΡΟΣ) ΑΠΟΡΡΥΠΑΤΙΚΟ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑ (ΟΟΑΣΙΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΣΗ) Συσχετίσεις ΑΦΟΡΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ) ΔΙΑΘΕΤΕΙ (ΟΟΑΣΙΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑΤΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΤΙΗ, ΕΚΠΤΩΣΗ) 6

7 Ερώτημα Γ (με βάση την Πρώτη εκδοχή ΔΟΣ) α) Η απάντηση προκύπτει από τα εξής βήματα:. Αρχικά προσδιορίζουμε για τη συσχέτιση ΑΓΟΡΑ όλα τα στιγμιότυπά της που αφορούν σε αγορές του Απριλίου 203 (απαιτούμε και οι δύο χρονοσφραγίδες χρονικά να περιέχονται στο διάστημα /4/203-30/4/203). Έστω Α το σύνολο αυτών των στιγμιοτύπων. 2. Από το Α απομονώνουμε τα στιγμιότυπα της οντότητας ΠΡΟΪΟ που συμμετέχουν, και περαιτέρω κρατάμε αυτά που μέσω της ΔΙΑΘΕΤΕΙ σχετίζονται με το υποκατάστημα εγάλη «Υπεραγορά - ΠΑΤΡΑ-», έστω σύνολο Α. 3. Περιορίζουμε το Α έτσι ώστε να κρατήσουμε μόνο τα στιγμιότυπα που αφορούν σε απορρυπαντικά (έστω σύνολο Α2), μέσω της συσχέτισης ΑΗΚΕΙ, όπου για κάθε προϊόν βρίσκουμε το αντίστοιχο κατάλληλο στιγμιότυπο της οντότητας ΤΥΠΟΣ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ (με τιμή «Απορρυπαντικό» για το κατηγόρημα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ). 4. Για κάθε μέλος του συνόλου Α2 και για κάθε αντίστοιχο μέλος της οντότητας ΤΥΠΟΣ- ΠΡΟΪΟΤΟΣ, μέσω της ISA εξετάζουμε τα αντίστοιχα στιγμιότυπα της οντότητας ΑΠΟΡΡΥΠΑΤΙΚΟ και επιλέγουμε αυτά με τιμή TRUE στο κατηγόρημα ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ, τα οποία ορίζουμε ως νέο σύνολο Α3. Πλέον το σύνολο Α2 περιλαμβάνει όλα τα απορρυπαντικά που πουλήθηκαν τη δεδομένη περίοδο στο δεδομένο υποκατάστημα ενώ το σύνολο Α3 περιλαμβάνει μόνο τα οικολογικά απορρυπαντικά εξ αυτών. 5. Για κάθε μέλος του Α2 (έστω στο πλήθος) υπολογίζουμε α) μέσω της συσχέτισης ΠΩΛΕΙ, το υποκατάστημα πώλησης, και β) μέσω της συσχέτισης ΔΙΑΘΕΤΕΙ (αφού γνωρίζουμε το εν λόγω υποκατάστημα αλλά και τον τύπο προϊόντος) την τιμή πώλησης, έστω Τ. Ορίζουμε Χ = * Τ. 6. Για κάθε μέλος του Α3 (έστω 2 στο πλήθος) υπολογίζουμε με εντελώς αντίστοιχο με το βήμα 5. τρόπο την τιμή πώλησης, έστω Τ2. Ορίζουμε Υ = * Τ. 7. Το ζητούμενο του ερωτήματος δίνεται από τον τύπο (Υ / Χ) * 00 (θεωρούμε πως το Χ δεν είναι 0). β) Η απάντηση προκύπτει από τα εξής βήματα:. Αρχικά προσδιορίζουμε για τη συσχέτιση ΑΓΟΡΑ όλα τα στιγμιότυπά της που αφορούν σε αγορές του Απριλίου 203 (απαιτούμε και οι δύο χρονοσφραγίδες χρονικά να περιέχονται στο διάστημα/4/203-30/4/203). Έστω Α το σύνολο αυτών των στιγμιοτύπων. 2. Από το Α απομονώνουμε τα στιγμιότυπα που αφορούν σε κάρτα που ο ιδιοκτήτης της είναι άνδρας (από τα στιγμιότυπα των καρτών που συμμετέχουν στο Α ελέγχουμε μέσω της ΕΧΕΙ τα σχετικά στιγμιότυπα πελατών, με βάση το κατηγόρημα ΦΥΛΟ), έστω σύνολο Α. 3. Ταξινομούμε τα μέλη του Α (με βάση τις χρονοσφραγίδες) έτσι ώστε να έχουμε όλα τα στιγμιότυπα κάθε συγκεκριμένης δοσοληψίας/αγοράς, μαζί. Έστω Δ το σύνολο των διακριτών αυτών αγορών. 4. Για κάθε αγορά Δi που περιλαμβάνεται στο Δ εξετάζουμε όλα τα μέλη του Α που αυτή περιλαμβάνει, έστω Ai. Για κάθε Ai απομονώνουμε το στιγμιότυπο του προϊόντος που συμμετέχει, και α) ελέγχουμε μέσω της ΑΗΚΕΙ τον αντίστοιχο τύπο προϊόντος, και β) από τα σχετιζόμενα μέλη της οντότητας ΤΥΠΟΣ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ αναζητούμε μέσω του κατηγορήματος ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ αυτά με τιμή «ΠΥΡΕΣ». Αν βρούμε τέτοιο προϊόν αυξάνουμε άπαξ (όσες μπύρες κι αν περιλαμβάνει η αγορά, μια φορά θα αυξηθεί ο μετρητής) τον μετρητή COUNTER (αρχικά 0 ) κατά. 5. Από τις επιτυχείς περιπτώσεις Αi του 4. περαιτέρω εξετάζουμε (με εντελώς ανάλογο τρόπο) για ύπαρξη στην ίδια αγορά τύπου προϊόντος με ονομασία «Πατατάκια LAYS κλασσικά - 200γρ.». Αν αυτό συμβεί, αυξάνουμε άπαξ τον μετρητή COUNTER2 (αρχικά 0 ) κατά. 6.Όταν έχουμε εξαντλήσει τα βήματα 4. και 5. για κάθε Δi, η απάντηση στο ερώτημα δίνεται από τον τύπο (COUNTER2 / COUNTER) * 00 (θεωρούμε πως ο μετρητής COUNTER δεν είναι 0). 7

8 ΘΕΑ 2 [20 μονάδες] Ερώτημα Α Για να βρεθεί το αντίστοιχο εννοιολογικό σχήμα, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι οντότητες και οι συσχετίσεις που αντιστοιχούν στις δοσμένες σχέσεις. Παρατηρούμε πως από τις σχέσεις ΠΡΟΠΟΗΤΗΣ, ΑΘΛΗΤΗΣ, ΓΗΠΕΔΟ και ΑΓΩΙΣΤΙΚΗ προκύπτουν άμεσα οι αντίστοιχες οντότητες (ΠΡΟΠΟΗΤΗΣ, ΑΘΛΗΤΗΣ, ΓΗΠΕΔΟ και ΑΓΩΙΣΤΙΚΗ). Επίσης, παρατηρούμε πως η σχέση Ε συνδέει τις σχέσεις ΓΗΠΕΔΟ και ΑΓΩΙΣΤΙΚΕΣ και ουσιαστικά καταγράφει τα γήπεδα που διεξήχθησαν οι αγώνες σε κάθε Αγωνιστική. Το πρωτεύον κλειδί της σχέσης είναι ο συνδυασμός των κλειδιών ΚΩΔΙΚΟΣΓ, ΚΩΔΙΚΟΣΑ και επομένως προκύπτει από μια συσχέτιση λόγου πληθικότητας : μεταξύ των οντοτήτων ΓΗΠΕΔΟ και ΑΓΩΙΣΤΙΚΗ. ε την ίδια λογική: Η σχέση Ε2 (αγωνίζεται) συνδέει τις σχέσεις ΓΗΠΕΔΟ και ΑΘΛΗΤΗΣ, έχει ως πρωτεύον κλειδί το συνδυασμό των κλειδιών ΚΩΔΙΚΟΣΓ, ΚΩΔΙΚΟΣΑΘΛ και στο εννοιολογικό επίπεδο αντιστοιχεί σε μια συσχέτιση λόγου πληθικότητας : μεταξύ των οντοτήτων ΓΗΠΕΔΟ και ΑΘΛΗΤΗΣ. Η σχέση Ε3 (συμμετέχει) συνδέει τις σχέσεις ΑΘΛΗΤΗΣ και ΑΓΩΙΣΤΙΚΗ, έχει ως πρωτεύον κλειδί τον συνδυασμό των κλειδιών ΚΩΔΙΚΟΣΑΘΛ, ΚΩΔΙΚΟΣΑ και στο εννοιολογικό επίπεδο αντιστοιχεί σε μια συσχέτιση λόγου πληθικότητας : μεταξύ των οντοτήτων ΑΘΛΗΤΗΣ και ΑΓΩΙΣΤΙΚΗ. Τέλος η σχέση Ε4 (προπονεί) συνδέει τις σχέσεις ΠΡΟΠΟΗΤΗΣ και ΑΘΛΗΤΗΣ και στη σχέση ΑΘΛΗΤΗΣ υπάρχει ξένο κλειδί (ΚΩΔΙΚΟΣΠ) προς το πρωτεύων κλειδί του πίνακα ΠΡΟΠΟΗΤΗΣ. ε βάση το δοθέν στιγμιότυπο μπορούμε να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι δεν υπάρχουν ολικές συμμετοχές οντοτήτων και στις τέσσερις συσχετίσεις, πλην πιθανόν της οντότητας ΑΘΛΗΤΗΣ στη συσχέτιση Ε4. Επομένως το ζητούμενο εννοιολογικό σχήμα είναι: ΚΩΔΙΚΟΣΓ ΠΟΛΗ ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣΑΘΛ ΕΠΩΥΟ ΟΟΑ Ε2 (ΑΓΩΙΖΕΤΑΙ) ΓΗΠΕΔΟ ΑΘΛΗΤΗΣ Ε (ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ) Ε3 (ΣΥΕΤΕΧΕΙ) Ε4 (ΠΡΟΠΟΕΙ) ΑΓΩΙΣΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΕΡΟΗΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣΠ ΕΠΩΥΟ ΟΟΑ ΠΡΟΠΟΗΤΗΣ 8

9 Ερώτημα Β Εκ των δοθέντων στιγμιότυπων προκύπτει πως: Ο Παπαδόπουλος Γεώργιος προπονεί τον αθλητή Κωνσταντίνο ακρή (Σχέση Ε4) Ο Κωνσταντίνος ακρής αγωνίζεται στο γήπεδο Πειραιά ίκης 25 (Σχέση Ε2). Ο Κωνσταντίνος ακρής συμμετείχε στην 3η αγωνιστική κυπέλου το 203 (Σχέση Ε3). Στην 3η αγωνιστική κυπέλου το 203 χρησιμοποιήθηκε το γήπεδο Πειραιά ίκης 25 (Σχέση Ε) Όμως από τα ανωτέρω στιγμιότυπα δεν μπορεί να προκύψει δεσμευτικά η από κοινού σύνδεση όλων των απαιτήσεων, δηλαδή το γεγονός πως ο Παπαδόπουλος Γεώργιος προπονούσε έναν αθλητή (τον Κων/νο ακρή), ο οποίος στην 3η αγωνιστική κυπέλου το 203, αγωνίστηκε στο γήπεδο Πειραιά ίκης. Αυτό συμβαίνει γιατί ενώ έχουμε όλες τις δυνητικές ανά δύο συσχετίσεις για τις εμπλεκόμενες οντότητες στις σχέσεις Ε, Ε2 και Ε3, αυτό δεν αρκεί για να συνδέσουμε από κοινού και τις τρεις οντότητες, δεδομένων και των λόγων πληθικοτήτων (:). Ερώτημα Γ Η λύση είναι να χρησιμοποιηθεί τριαδική συσχέτιση μεταξύ των οντοτήτων Αθλητής, Γήπεδο και Αγωνιστικές. ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΙΖΕΤΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΙΣΤΙΚΗ Ε4 (ΠΡΟΠΟΕΙ) ΠΡΟΠΟΗΤΗΣ Προσέξτε ότι εννοιολογικά ο λόγος πληθικότητας της τριαδικής συσχέτισης αρκεί εδώ (όπως προκύπτει από τη λογική του προβλήματος) να είναι :: (γιατί ένας συγκεκριμένος αθλητής σε μία συγκεκριμένη αγωνιστική μπορεί να έχει αγωνιστεί σε ένα μόνο γήπεδο) παρότι όλες οι επιμέρους δυαδικές όπως είδαμε παραπάνω είναι εκ φύσεως : [π.χ. ένας συγκεκριμένος Αθλητής μπορεί στην Αγωνιστική X να έχει αγωνιστεί στο Γήπεδο Α ενώ στην Αγωνιστική Υ να αγωνιστεί στο Γήπεδο Β. Έτσι φυσιολογικά η επιμέρους δυαδική συσχέτιση Αθλητής Γήπεδο είναι στη γενική περίπτωση : ενώ η τριαδική συσχέτιση Αθλητής Αγωνιστική Γήπεδο είναι για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω ::] Οι σχέσεις που προκύπτουν σε αυτήν την περίπτωση κατά τη μετάβαση στο σχεσιακό μοντέλο και μετά τη διαδικασία των απορροφήσεων είναι: 9

10 ΠΡΟΠΟΗΤΗΣ(ΚΩΔΙΚΟΣΠ, ΕΠΩΥΟ, ΟΟΑ) ΑΘΛΗΤΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣΑΘΛ, ΚΩΔΙΚΟΣΠ, ΕΠΩΥΟ, ΟΟΑ) ΑΓΩΙΣΤΙΚΗ (ΚΩΔΙΚΟΣΑ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΗΕΡΟΗΙΑ) ΓΗΠΕΔΟ (ΚΩΔΙΚΟΣΓ, ΠΟΛΗ, ΔΙΕΥΘΥΣΗ) ΑΓΩΙΖΕΤΑΙ (ΚΩΔΙΚΟΣΑΘΛ, ΚΩΔΙΚΟΣΑ, ΚΩΔΙΚΟΣΓ) Ερώτημα Δ ία επέκταση του ΔΟΣ που έχει προκύψει από το ερώτημα Γ. και στην οποία φαίνεται η σύνδεση των αθλητών και των προπονητών με τα αντίστοιχα σωματεία στα οποία αγωνίζονται είναι η ακόλουθη: ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΙΖΕΤΑΙ ΣΩΑΤΕΙΟ ΑΓΩΙΣΤΙΚΗ ΣΥΕΤΕΧΕΙ ΠΡΟΠΟΕΙ ΠΡΟΠΟΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΗΣ Πλέον η σύνδεση της οντότητας ΣΩΑΤΕΙΟ με την ΑΓΩΙΖΕΤΑΙ είναι εννοιολογικά ορθότερη, γιατί η εναλλακτική περίπτωση που η οντότητα ΑΘΛΗΤΗΣ συμμετέχει στη συσχέτιση ΑΓΩΙΖΕΤΑΙ επιτρέπει δυνητικά στιγμιότυπα όπου αθλητές της ίδιας ομάδας την ίδια αγωνιστική αγωνίζονται σε άλλο γήπεδο. 0

11 ΘΕΑ 3 [20 μονάδες]. Ποια πιεστήρια (ΟΟΑΣΙΑ) του οργανισμού βρίσκονται στην τοποθεσία ΚΗΦΙΣΙΑ ; [,5] Π ΟΟΑΣΙΑ (σ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ = ΚΗΦΙΣΙΑ (ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ)) 2. Ποια πιεστήρια (ΟΟΑΣΙΑ) χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση του εντύπου με ISBN την τρέχουσα εβδομάδα; [,5] Π ΟΟΑΣΙΑ (σ ISBN= (ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΟ)) Παρατηρείστε πως παρόλο που το πεδίο ΟΟΑΣΙΑ περιλαμβάνεται στη σχέση ΠΛΑΟ, η πιο πάνω έκφραση πραγματοποιεί φυσική σύνδεση της ΠΛΑΟ με τη σχέση ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ. Αυτό συμβαίνει ώστε να εξασφαλίσουμε την αναφορική ακεραιότητα του σχήματος, δηλαδή να αποκλείσουμε περιπτώσεις που η σχέση ΠΛΑΟ περιλαμβάνει ονομασίες πιεστηρίων που αντιστοίχως δεν υπάρχουν στη σχέση ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ. Στη ειδική περίπτωση που γνωρίζουμε εκ των προτέρων πως κάτι τέτοιο δε μπορεί να συμβεί, το αποτέλεσμα δίνεται ισοδύναμα από την έκφραση Π ΟΟΑΣΙΑ (σ ISBN= (ΠΛΑΟ)). Το ίδιο σχόλιο ισχύει και για την έκφραση του ερωτήματος Ποια έντυπα (ISBN, ΤΙΤΛΟΣ) έχουν προγραμματιστεί για εκτύπωση και σε πιεστήρια της ΚΗΦΙΣΙΑΣ και του ΑΑΡΟΥΣΙΟΥ ; [2] Π ISBN, ΤΙΤΛΟΣ (σ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ = ΚΗΦΙΣΙΑ (ΕΤΥΠΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΟ)) Π ISBN, ΤΙΤΛΟΣ (σ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ = ΑΑΡΟΥΣΙΟ (ΕΤΥΠΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΟ)) 4. Ποια έντυπα (ISBN, ΤΙΤΛΟΣ) δεν έχουν προγραμματιστεί για εκτύπωση την τρέχουσα εβδομάδα; [2] Π ISBN, ΤΙΤΛΟΣ (ΕΤΥΠΟ) Π ISBN, ΤΙΤΛΟΣ (ΕΤΥΠΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΟ) 5. Ποιοι τίτλοι (ΤΙΤΛΟΣ) έχουν προγραμματιστεί για εκτύπωση είτε μόνο σε πιεστήρια της ΚΗΦΙΣΙΑΣ είτε μόνο σε πιεστήρια του ΑΑΡΟΥΣΙΟΥ [3] (Π ΤΙΤΛΟΣ (σ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ = ΚΗΦΙΣΙΑ (ΕΤΥΠΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΟ)) - Π ΤΙΤΛΟΣ (σ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ <> ΚΗΦΙΣΙΑ (ΕΤΥΠΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΟ)) ) U (Π ΤΙΤΛΟΣ (σ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ = AΑΡΟΥΣΙΟ (ΕΤΥΠΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΟ)) - Π ΤΙΤΛΟΣ (σ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ <> ΑΑΡΟΥΣΙΟ (ΕΤΥΠΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΟ)) ) Η πιο πάνω επίλυση αρχικά δημιουργεί μέσω της πράξης της διαφοράς το υποσύνολα των στιγμιοτύπων τίτλων που αφορούν είτε στην Κηφισιά αποκλειστικά είτε στο Αμαρούσιο αποκλειστικά και στη συνέχεια προσθέτει (με την πράξη της ένωσης) τα δύο υποσύνολα. 6. Ποια πιεστήρια (ΟΟΑΣΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ) αξιοποιούνται για την εκτύπωση του εντύπου με ISBN στις 0.30 την ημερομηνία ; [3] Π ΟΟΑΣΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ (σ ISBN= KAI HMEROMHNIA = AND (ΧΡΟΟΣ_ΕΑΡΞΗΣ <= 0.30 AND 0.30 <= ΧΡΟΟΣ_ΛΗΞΗΣ) OR (ΧΡΟΟΣ_ΕΑΡΞΗΣ <= 0.30 AND ΧΡΟΟΣ_ΛΗΞΗΣ IS NULL) (ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΟ ΧΡΟΙΚΗ ΣΤΙΓΗ))

12 ΘΕΑ 4 [5 μονάδες] ια τυπική διαδικασία επίλυσης προβλημάτων αυτής της κατηγορίας είναι η αναγνώριση και χαρακτηρισμός των οντοτήτων και των συσχετίσεων που συγκροτούν το ΔΟΣ. Αναγνώριση και χαρακτηρισμός οντοτήτων: Από τη δομή του σχεσιακού σχήματος και τη μορφή των κλειδιών (απλά κλειδιά ενός πεδίου) προκύπτει ότι οι σχέσεις Ο, Ρ, Π, Χ και Υ φαίνεται να αφορούν σε ισχυρές οντότητες i. Επιπλέον, παρατηρούμε πως η σχέση Τ έχει σύνθετο κλειδί, τμήμα του οποίου είναι πρωτεύον κλειδί της σχέσης Ο. Το γεγονός αυτό μας παραπέμπει στην εκδοχή της ασθενούς οντότητας για τη σχέση Τ όπου Τ είναι η διακρίνουσα ενώ Ο είναι η ισχυρή οντότητα κάτοχος της Τ. Αναγνώριση και χαρακτηρισμός συσχετίσεων: Από τη μορφή της σχέσης Σ και τους περιορισμούς ξένου κλειδιού που τη συνδέουν με τις σχέσεις Ο, Π και Ρ, προκύπτει πως αυτή αντιστοιχεί σε τριαδική συσχέτιση, έστω Σ, μεταξύ των οντοτήτων Ο, Π και Ρ, με επιπλέον κατηγόρημα συσχέτισης το Σ. Εξαιτίας της μορφής του κλειδιού συμπεραίνουμε πως ο λόγος πληθικότητας της συσχέτισης Σ (Ο, Π, Ρ) προσδιορίζεται ως ::, ::, :: ή :: (όλες οι εκδοχές είναι ορθές). Επιπλέον, από τα δεδομένα του προβλήματος δεν προκύπτει περιορισμός που να απαιτεί ολική συμμετοχή των οντοτήτων στη συσχέτιση Σ, με εξαίρεση για τη συμμετοχή της οντότητας Ρ (λόγω του τελευταίου περιορισμού της εκφώνησης). Τέλος, με βάση τα δεδομένα της εκφώνησης φαίνεται πως οι σχέσεις Χ και Υ έχουν κοινό πρωτεύον κλειδί με τη σχέση Ρ συν επιπλέον κατηγορήματα, κι αυτό παραπέμπει σε συσχέτιση ISA που αποτυπώνεται στο επόμενο διάγραμμα, ενισχύοντας επιπλέον την εκδοχή της ισχυρής οντότητας για τις Χ και Υ. Το παραγόμενο ΔΟΣ είναι το ακόλουθο: 2

13 Χ Υ Χ Υ ISA Ρ Ρ2 Π Π2 Ρ Σ Π Σ Ο Ο2 Ο Τ Τ2 Τ i σε μια ακραία εκδοχή, μια σχέση έστω Χ(Α, Β), θα μπορούσε να αντιστοιχεί στο ακόλουθο σχήμα ΔΟΣ. Αν και θεωρητικά ορθή, μια τέτοια εκδοχή δεν εντάσσεται στο υλικό που σας έχει διατεθεί στα πλαίσια της ενότητας, ενώ η εξέταση του συνολικού σχεσιακού σχήματος (η ύπαρξη της σχέσης Σ και των αντίστοιχων περιορισμών ξένου κλειδιού) καθιστά πιο πιθανή/ρεαλιστική την προτεινόμενη στην επίλυση εκδοχή. 3

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εισαγωγικά ΘΕ ΠΛΗ 204-5 ONLINE ΕΡΓΑΣΙΑ E2- Η Online Εργασία Ε2- αποτελεί (όπως περιγράφεται αναλυτικότερα και στον Οδηγό Σπουδών της Θ.Ε. που σας έχει διατεθεί) συμπληρωματική άσκηση στα πλαίσια της Γραπτής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων ΕΣΔ516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Περιεχόμενα Ορισμοί Συστατικά στοιχεία εννοιολογικής σχεδίασης Συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμική Πληροφορική: Οργάνωση και διαχείριση Πληροφοριών

Πολιτισμική Πληροφορική: Οργάνωση και διαχείριση Πληροφοριών Πολιτισμική Πληροφορική: Οργάνωση και διαχείριση Πληροφοριών Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Αναπληρωτής Καθηγητής Ομάδα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Σχεδιασμός μιας εφαρμογής Β : Βήματα Εισαγωγή. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων (requirement analysis) Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα,

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Ε. ΠΛΗ24 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Θ.Ε. ΠΛΗ24 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θ.Ε. ΠΛΗ24 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άσκηση 1 Διαχείριση τηλεφωνικού καταλόγου Να σχεδιάσετε ένα διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης που να παριστάνει τις δυνατότητες που προσφέρει ένα σύγχρονο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μέλισσα ζυμαρικά ολικής άλεσης

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μέλισσα ζυμαρικά ολικής άλεσης ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μέλισσα ζυμαρικά ολικής άλεσης 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνουν οι εταιρίες ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. και ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για το διάστημα 18/06 04/07/2015, μπορούν να λάβουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ11 2014-15 Α ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ - 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΕΡΟΣ Α : ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ [ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 45 ] Σημείωση: Το σύνολο βαθμών του Μέρους Α (ερωτήσεις πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΔΒΔ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4) Τελευταία ενημέρωση: 11/2011. Μετασχηματισμός διαγράμματος ER σε σχεσιακό σχήμα ΒΔ

Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΔΒΔ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4) Τελευταία ενημέρωση: 11/2011. Μετασχηματισμός διαγράμματος ER σε σχεσιακό σχήμα ΒΔ Μετασχηματισμός διαγράμματος ER σε σχεσιακό σχήμα ΒΔ ΣΤΟΧΟΣ Στόχο του παρόντος εργαστηρίου αποτελεί η κατανόηση και η εφαρμογή της μεθοδολογίας του μετασχηματισμού ενός διαγράμματος ER στο αντίστοιχο σχεσιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML για το µάθηµα ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2012-2013 «Αντικειµενοστρεφής Ανάλυση Ηλεκτρονικού Καταστήµατος Προσφορών (e-shop)» Η άσκηση αφορά στη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Γνώσεις Υποδομής... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης... 15 1.1 Επιχείρηση... 16 1.1.1 Τι είναι Οργανισμός και τι είναι επιχείρηση (μια πρώτη ιδέα) 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗ24 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ / Η ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Ιούνιος 2012 : Οδηγίες συμπλήρωσης αιτήματος ολοκλήρωσης Περιεχόμενα Ηλεκτρονική επεξεργασία και υποβολή Αιτήματος Ολοκλήρωσης....

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων

Διαχείριση Δεδομένων Διαχείριση Δεδομένων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Εαρινό Εξάμηνο 2012-13 Περιεχόμενο σημερινής διάλεξης Βάσεις Δεδομένων Ορισμοί Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα τα γράμματα της Στήλης Β που τους αντιστοιχούν.

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα τα γράμματα της Στήλης Β που τους αντιστοιχούν. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ /Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03-11-2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-8 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην Παραγωγή: 13/9/2010

Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην Παραγωγή: 13/9/2010 Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Αλλαγές στο ΣΤΑΔΙΟ Α στην αξιολόγηση (εξέταση πληρότητας) I.1. Προσδιορισμός ερωτημάτων λίστας εξέτασης Λ1 στο ΕΠ I.2. Προσδιορισμός της λίστας

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Συστημάτων

Μοντελοποίηση Συστημάτων Εργασία για το μάθημα Μοντελοποίηση Συστημάτων 29 Οκτωβρίου 204 Α. Στόχος Στην εργασία αυτή θα εξοικειωθείτε με τα πρώτα στάδια σχεδιασμού λογισμικού. Συγκεκριμένα, μετά την εκπόνηση της εργασίας θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Ακαδημία Ποδοσφαίρου Περιεχόμενα Έγκατάσταση της εφαρμογής... 5 Έναρξη της εφαρμογής... 9 3. Αθλητές...

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Ακαδημία Ποδοσφαίρου Περιεχόμενα Έγκατάσταση της εφαρμογής... 5 Έναρξη της εφαρμογής... 9 3. Αθλητές... Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Ακαδημία Ποδοσφαίρου Περιεχόμενα 1. Έγκατάσταση της εφαρμογής... 5 1.1 Αρχικό μενού εγκατάστασης της Εφαρμογής... 5 1.2 Εγκατάση της εφαρμογής... 5 2. Έναρξη της εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ.Ε. ΠΛΗ31 (2005-6) ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ #1 Στόχος Η εργασία επικεντρώνεται σε θέματα προγραμματισμού για Τεχνητή Νοημοσύνη και σε πρακτικά θέματα εξάσκησης σε Κατηγορηματική Λογική. Θέμα 1: Απλές Αναζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Ο. Διαφήμιση Εμπορικό περιεχόμενο Κοινωνικό μήνυμα Μεικτό

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Ο. Διαφήμιση Εμπορικό περιεχόμενο Κοινωνικό μήνυμα Μεικτό ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Ο Δραστηριότητα 1 η : Εμπορική διαφήμιση ή κοινωνικού περιεχομένου; Παρατηρείστε τις παρακάτω διαφημίσεις και αποφασίστε στην ομάδα σας αν το διαφημιζόμενο μήνυμα είναι εμπορικού ή κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50]

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] 1η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσοχή: Η καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών

Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης Αθήνα, Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ... 3 1.1 Η εξέταση... 3 2 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο 1. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει. α. Ένα πρόβλημα το χωρίζουμε σε άλλα απλούστερα, όταν είναι ή όταν έχει τρόπο επίλυσης. β. Η επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει την του. γ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 6. Πιθανότητες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 6. Πιθανότητες ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχεσιακό μοντέλο και η γλώσσα SQL

Το Σχεσιακό μοντέλο και η γλώσσα SQL Το Σχεσιακό μοντέλο και η γλώσσα SQL Μανόλης Γεργατσούλης (manolis@ionio.gr) Αναπληρωτής Καθηγητής Ομάδα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 3 Μια αναλυτικότερη προσέγγιση στην δραστηριότητα 3.10

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 3 Μια αναλυτικότερη προσέγγιση στην δραστηριότητα 3.10 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα σπουδών "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" - Θ.Ε. ΠΛΗ11 Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 3 Μια αναλυτικότερη προσέγγιση στην δραστηριότητα 3.10 Βασίλειος Βεσκούκης ιδάκτωρ Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Μάθημα 4ο Συνδυασμοί 2 2.3 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Έστω Χ= {x 1, x 2,..., x ν } ένα πεπερασμένο σύνολο με ν στοιχεία x 1, x 2,...,

Διαβάστε περισσότερα

Άπληστοι Αλγόριθμοι. ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Άπληστοι Αλγόριθμοι. ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Άπληστοι Αλγόριθμοι ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Άπληστοι Αλγόριθμοι... για προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από

Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από http://www.minoiki.com.gr/shop/cms.php?id_cms=7 Σελίδα 1 Αναβάθμιση 22-04-2013 Ver 2.0.1.86 1. Αντικατάσταση λειτουργίας πλήκτρου (Num Pad) με «Νέο Πελάτη»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 1/7/2015 Κανονισμός μελών Α.Σ.Μ. Γλυφάδας Αγωνιστική περίοδος 2015-2016 1 Μέλη και αθλητές 1.1 Μέλη του συλλόγου μπορούν να είναι και αθλητές του με δικαίωμα συμμετοχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας Ent-teach Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Άσκηση 2 Σκοπός της άσκησης είναι: 1. Με δεδομένο το σχεσιακό διάγραμμα, η υλοποίηση μιας βάσης σε MySQL. 2. Η εισαγωγή δεδομένων στη βάση. Για το κείμενο των προδιαγραφών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] 1η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50]

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] 1η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.) Ημερομηνία Έκδοσης: Δεκέμβριος 2012 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των θεμάτων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 MAΪΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Λύσεις των θεμάτων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 MAΪΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 MAΪΟΥ 04 Λύσεις των θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική. Βασικές έννοιες

Στατιστική. Βασικές έννοιες Στατιστική Βασικές έννοιες Τι είναι Στατιστική; ή μήπως είναι: Στατιστική είναι ο κλάδος των εφαρμοσμένων επιστημών, η οποία βασίζεται σ ένα σύνολο αρχών και μεθοδολογιών που έχουν σκοπό: Το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ Σελίδα 1 από 12 www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ Σε συνεργασία µε τις εκδόσεις ΕΛΛΗΝΟΕΚ ΟΤΙΚΗ κυκλοφορούν τα βοηθήµατα «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1)

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1) εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Οδηγίες δημιουργίας ειδικών παραστατικών και ηλεκτρονικής υποβολής κινήσεων στο σύστημα Ήφαιστος, για διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης. πολ.: 1018-30/01/2008 (Προσοχή οι οδηγίες αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Στόχοι Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης

Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 2 Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 1. ΣΩΣΤΟ 1 στ 2. ΛΑΘΟΣ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 4. ΛΑΘΟΣ 4 β 5. ΣΩΣΤΟ 5 γ

ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 1. ΣΩΣΤΟ 1 στ 2. ΛΑΘΟΣ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 4. ΛΑΘΟΣ 4 β 5. ΣΩΣΤΟ 5 γ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 1. ΣΩΣΤΟ 1 στ 2. ΛΑΘΟΣ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 4. ΛΑΘΟΣ 4 β 5. ΣΩΣΤΟ 5 γ Α3. α. (σελ. 183-184) Στοίβα: ώθηση, απώθηση Ουρά:

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

e-gas Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

e-gas Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Ιούλιος 2014 Περιεχόμενα 1 Δήλωση Ολοκλήρωσης - Γενική Διαδικασία... 3 1.1 Καταληκτική Ημερομηνία Hλεκτρονικής Yποβολής Δήλωσης Ολοκλήρωσης...

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ. Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ. Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μάρτιος 2010 Προηγούμενη διάλεξη Μαθησιακές δυσκολίες Σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης.

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Σελίδα 1 από 51 Περιεχόμενα 1. ΑΓΟΡΕΣ... 4 1.1 Παράμετροι.... 4 1.2 ιαθέσιμα παραστατικά.... 4 1.3 Στήλες γραμμών παραστατικών... 8 1.4 Συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συστήματος λογισμικού βάσει της μεθοδολογίας ICONIX

Ανάπτυξη συστήματος λογισμικού βάσει της μεθοδολογίας ICONIX Αλέξανδρος Ν. Χατζηγεωργίου Ανάπτυξη συστήματος λογισμικού βάσει της μεθοδολογίας ICONIX Διαχείριση Παραγγελιών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θεματική Ενότητα ΠΛΗ 24 2008

Διαβάστε περισσότερα

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Δρ. Δ. Καρδάση, Δρ. Γ. Μπαλκάμος Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Δνση Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 /6 / 2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2014/15

ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2014/15 ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2014/15 Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε. Ακόμα πιο δυνατός, ακόμα πιο αποφασισμένος, σαν μια γροθιά, σαν μια μεγάλη οικογένεια. Ο Ευρωπαίος Παναθηναϊκός είναι εδώ. Μέσα από ποδοσφαιρικές «κατακτήσεις»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς

Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας Ακαδημαϊκό Έτος: 2014-15 Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς Κωδικός: Ψ4607 Περίληψη του εργαστηρίου Η Αλκοολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 211: Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητας. Διάλεξη 3: Ντετερμινιστικά Πεπερασμένα Αυτόματα (DFA)

ΕΠΛ 211: Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητας. Διάλεξη 3: Ντετερμινιστικά Πεπερασμένα Αυτόματα (DFA) ΕΠΛ 211: Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητας Διάλεξη 3: Ντετερμινιστικά Πεπερασμένα Αυτόματα (DFA) Τι θα κάνουμε σήμερα Εισαγωγή στα Ντετερμινιστικά Πεπερασμένα Αυτόματα 14-Sep-11 Τυπικός Ορισμός Ντετερμινιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2006: Ως επισκέπτης στη Γερμανία

Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2006: Ως επισκέπτης στη Γερμανία Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2006: Ως επισκέπτης στη Γερμανία Ως επισκέπτης σε μια ξένη χώρα μπορεί να αισθάνεστε ανασφάλεια επειδή δεν γνωρίζετε τα δικαιώματά σας και μπορεί να φοβόσαστε ότι ίσως κάποιος σας

Διαβάστε περισσότερα

Α4. Δίδεται ο παρακάτω αλγόριθμος

Α4. Δίδεται ο παρακάτω αλγόριθμος Διαγώνισμα 2014-15 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Πραγματικό Περιβάλλον Επώνυμο Όνομα Εξεταζόμενο μάθημα Γ Λυκείου Κυριακή 02/11/2014 Τμήμα Ημερομηνία Τάξη Θέμα Α A1. Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για τις παρακάτω προτάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. ίνονται τα παρακάτω τµήµατα αλγορίθµου σε φυσική γλώσσα. 1. Αν η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 203. Η προσέγγιση εστιάζει στις χαρακτηριστικές ιδιότητες της καινοτοµικής επιχείρησης και όλα τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων καινοτοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* 28/04/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 28/04/2015

Greek Finance Forum* 28/04/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 28/04/2015 28/04/15 - Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ»

«DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ» «DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ» ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ. Γ1β/Γ.Π/38006 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση καθημερινών ημερίδων

Οργάνωση καθημερινών ημερίδων Οργάνωση καθημερινών ημερίδων 1) Αγώνες ζευγών 1α) Διαθέσιμες κινήσεις: Φιλοσοφία, μηχανισμοί και τα χαρακτηριστικά τους. Οι κινήσεις είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία που έχει ένας διαιτητής στη διάθεσή

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης.

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Eurofasma NEXT ιαχείριση Εταιριών - Παρακολούθηση Οµίλου Επιχείρησης ιαχείριση πολλαπλών εταιριών µε δυνατότητα οµαδοποίησης τους µέσω της συγκέντρωσής τους σε «περιοχές εργασίας».

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ.

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Ετοιµάστηκε ειδικά από την ICAP για την Τράπεζα της Ελλάδος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ :ICAP A.E. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ H Γενική Γραμματεία Εμπορίου σας καλωσορίζει στο νέο Σύστημα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Σημάτων» που έχει δημιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ-ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία με θέμα: «Ερευνώντας τα χρονικά μυστικά του Σύμπαντος»

Ερευνητική Εργασία με θέμα: «Ερευνώντας τα χρονικά μυστικά του Σύμπαντος» Ερευνητική Εργασία με θέμα: «Ερευνώντας τα χρονικά μυστικά του Σύμπαντος» Σωτήρης Τσαντίλας (PhD, MSc), Μαθηματικός Αστροφυσικός Σύντομη περιγραφή: Χρησιμοποιώντας δεδομένα από το διαστημικό τηλεσκόπιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ.)

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ.) ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ.) 7/8/2015 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) είναι ο αρμόδιος οργανισμός για την τήρηση και λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

1. Στρατηγικός Σχεδιασµός και Στόχοι για τον εκσυγχρονισµό των ιχθυοσκαλών.

1. Στρατηγικός Σχεδιασµός και Στόχοι για τον εκσυγχρονισµό των ιχθυοσκαλών. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΙΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ Εισαγωγικό Σηµείωµα Ο Οργανισµός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ αµέσως µετά την ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo Εμπλεκόμενες έννοιες «Γραφή» και άμεση εκτέλεση εντολής. Αποτέλεσμα εκτέλεσης εντολής.

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Τα στοιχεία του Marketing Διαπίστωση των μεταβαλλόμενων αναγκών Επιθυμιών και προτιμήσεων Σχεδιασμός του προϊόντος Τα σημεία πώλησης Δίκτυα Διανομής Κοστολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 0-04 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προηγμένα Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 60] 5η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα