ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΙΚΟ ΑΟΙΚΤΟ ΠΑΕΠΙΣΤΗΙΟ ΘΕ ΠΛΗ 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΓΕ2) ΕΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ

2 ΘΕΑ [45 μονάδες] Ερώτημα Α (Πρώτη εκδοχή) Ακολουθεί το προτεινόμενο σχήμα ΔΟΣ (για λόγους διευκόλυνσης της αναπαράστασης κι ανάγνωσης του διαγράμματος, το σύνολο των κατηγορημάτων των οντοτήτων και συσχετίσεων καταχρηστικά αποτυπώνονται με χρήση ενός μόνο κύκλου). ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΕΛΑΤΗ ΟΟ/Ο Η/ΙΑ-ΓΕΗΣΗΣ ΦΥΛΟ ΟΙΚ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΤΗΛ ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΧΕΙ ΚΩΔΙΚΟΣ-ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/ΙΑ ΛΑΒΑΕΙ ΚΩΔΙΚΟΣ-ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΟΣΟ Η/ΙΑ-ΛΗΞΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΕΙ ΑΦΟΡΑ Η/ΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΚΟ-ΕΥΡΟΣ ΤΡΟΦΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΟΦΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΤΙΚΟ ISA ΤΥΠΟΣ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ ΑΗΚΕΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ- ΠΡΟΙΟΤΟΣ ΟΟΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΧΡΟΟΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΑΠΟ ΧΡΟΟΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΧΡΙ ΠΩΛΕΙ ΤΙΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΟΑΣΙΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑ 2

3 Ερώτημα Α (Εναλλακτική εκδοχή A ): Στην εκδοχή αυτή μια δοσοληψία αγοράς μοντελοποιείται από την τριαδική συσχέτιση ΑΓΟΡΑ (μπορείτε να ερμηνεύσετε το λόγο πληθικότητάς της;), πλέον και με τη συμμετοχή της οντότητας ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑ. Συνεπώς ένα υποκατάστημα πλέον συνδέεται μόνο με τους τύπους προϊόντων που πουλά μέσω της ΔΙΑΘΕΤΕΙ κι όχι και με τις συγκεκριμένες συσκευασίες. Υποθέτουμε πως κατάλληλοι μηχανισμοί ορθότητας θα εξασφαλίζουν τα εξής: α) στην τριαδική συσχέτιση ΑΓΟΡΑ δε θα προκύψουν στιγμιότυπα όπου το ίδιο προϊόν θα σχετίζεται με δύο διαφορετικά υποκαταστήματα (δυνητικά μπορεί να συμβεί λόγω των έμμεσων - δυαδικών συσχετίσεων που ενέχονται σε μια τριαδική συσχέτιση), και β) τα προϊόντα που αγοράστηκαν από ένα υποκατάστημα (μέσω της ΑΓΟΡΑ) ανήκουν στους τύπους που διατίθενται από το συγκεκριμένο υποκατάστημα (μέσω της ΔΙΑΘΕΤΕΙ). ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΕΛΑΤΗ ΟΟ/Ο Η/ΙΑ-ΓΕΗΣΗΣ ΦΥΛΟ ΟΙΚ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΤΗΛ ΠΕΛΑΤΗΣ Η/ΙΑ ΛΑΒΑΕΙ ΚΩΔΙΚΟΣ-ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΟΣΟ Η/ΙΑ-ΛΗΞΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΑΦΟΡΑ ΗΛΙΚΙΑΚΟ-ΕΥΡΟΣ ΤΡΟΦΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΟΦΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΤΙΚΟ ISA ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ- ΠΡΟΙΟΤΟΣ ΟΟΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΧΕΙ ΚΩΔΙΚΟΣ-ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΕΙ Η/ΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΡΟΙΟΤΟΣ ΤΥΠΟΣ-ΠΡΟΙΟΤΟΣ ΑΗΚΕΙ ΤΙΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΙΟ ΚΑΡΤΑ ΑΓΟΡΑ ΟΟΑΣΙΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΧΡΟΟΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΑΠΟ ΧΡΟΟΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΧΡΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑ 3

4 Ερώτημα Α (Εναλλακτική εκδοχή B ): Στην εκδοχή αυτή η έννοια της αγοράς/δοσοληψίας μοντελοποιείται ως οντότητα. Τα εγγενή κατηγορήματα της οντότητας αυτής είναι οι δύο χρονοσφραγίδες έναρξης και λήξης της δοσοληψίας. άλιστα, δυνητικά θα μπορούσαν δύο δοσοληψίες που λαμβάνουν χώρα σε διαφορετικά υποκαταστήματα να έχουν ακριβώς την ίδια χρονική έναρξη. Καταρχήν συνεπώς συμπεραίνουμε πως η οντότητα ΑΓΟΡΑ είναι ασθενής, με μερικό κλειδί το κατηγόρημα ΧΡΟΟΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΑΠΟ, και οντότητα-κάτοχο την ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑ (σχόλιο: θα μπορούσαμε φυσικά να θεωρήσουμε πως υπάρχει ένα τεχνητό μοναδικό κλειδί-κωδικός για κάθε δοσοληψία, π.χ. θα μπορούσε να αποδίδεται από τον κεντρικό εξυπηρετητή της εφαρμογής στην περίπτωση αυτή η οντότητα ΑΓΟΡΑ θα ήταν ισχυρή). ε μια προσεκτικότερη ματιά, φαίνεται πως ίδια χρονική έναρξη θα μπορούσαν να έχουν και δύο διαφορετικές δοσοληψίες στο ίδιο υποκατάστημα, σε δύο διαφορετικές ταμειακές μηχανές (η συγκεκριμένη απαίτηση, αν και ξεφεύγει από τα πλαίσια της εκφώνησης, παρατίθεται για εκπαιδευτικούς λόγους πληρότητας της παρουσίασης). Σε αυτή την περίπτωση στο μερικό κλειδί της οντότητας προστίθεται και ο αριθμός ταμείου. Το επόμενο διάγραμμα αποτυπώνει τη μοντελοποίηση της έννοιας της αγοράς και τις αλληλεπιδράσεις της με τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία του εννοιολογικού σχήματος. ΠΡΟΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑ ΠΕΡΙΛΑΒΑΕΙ ΑΦΟΡΑ ΚΑΡΤΑ ΕΞΟΦΛΕΙ ΑΡΙΘΟΣ-ΤΑΕΙΟΥ ΧΡΟΟΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΑΠΟ ΧΡΟΟΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΧΡΙ ΑΓΟΡΑ Από τη μέχρι τώρα παρουσίαση είναι φανερό πως στη φάση της εννοιολογικής σχεδίασης μιας βάσης δεδομένων δεν υπάρχει μια μοναδική ορθή σχεδιαστική εκδοχή. Κατά περίπτωση, τα διαφορετικά εννοιολογικά σχήματα μπορούν να διαφέρουν στο βαθμό του πλεονασμού που εισάγουν στη μοντελοποίηση της πληροφορίας (π.χ. στην πρώτη εκδοχή ΔΟΣ η πληροφορία των χρονοσφραγίδων μιας δοσοληψίας επαναλαμβάνεται για κάθε προϊόν που αυτή περιλαμβάνει, ενώ στη Β εναλλακτική εκδοχή αυτό αποφεύγεται), στη συνολική πολυπλοκότητα της μοντελοποίησης και τους επιπλέον περιορισμούς που πρέπει να εισαχθούν, ή στην αποδοτικότητα του προκύπτοντος σχεσιακού σχήματος (π.χ. στη δυνατότητα μείωσης των χρονοβόρων πράξεων της σύνδεσης για συγκεκριμένες κατηγορίες ερωτημάτων προς τη βάση δεδομένων, προσέγγιση βέβαια που ξεφεύγει από τα πλαίσια απαιτήσεων της ενότητας ΠΛΗ). 4

5 Ακολουθεί σχολιασμός του εννοιολογικού σχήματος της Πρώτης εκδοχής:. Η οντότητα ΠΕΛΑΤΗΣ συμμετέχει ολικά στη συσχέτιση ΕΧΕΙ αφού η ΒΔ αποθηκεύει πληροφορίες μόνο για πελάτες οι οποίοι αξιοποιούν κάρτα μέλους κι όχι τους πελάτες της αλυσίδας εν γένει. Ομοίως, η οντότητα ΚΑΡΤΑ συμμετέχει ολικά στη συσχέτιση. 2. Η συσχέτιση ISA χρησιμοποιείται για να εξειδικεύσει τρεις τύπους προϊόντων με ειδικά χαρακτηριστικά (είτε ειδικά κατηγορήματα είτε ειδικές συσχετίσεις με άλλες οντότητες). Η οντότητα ΤΥΠΟΣ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ συμμετέχει μερικώς στην ISA, δηλαδή υπάρχουν στιγμιότυπα της υπερκλάσης που δεν ανήκουν υποχρεωτικά στις συγκεκριμένες υποκλάσεις (η εκφώνηση πουθενά δεν υπονοεί πως η αλυσίδα διαθέτει αποκλειστικά και μόνο τους συγκεκριμένους τύπους προϊόντων). Επίσης αναμένει κανείς πως όλα τα στιγμιότυπα μιας υποκλάσης θα σχετίζονται με κατάλληλα ως προς την κατηγορία στιγμιότυπα της υπερκλάσης (π.χ. ένα στιγμιότυπο της οντότητας ΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΟΦΗ πρέπει υποχρεωτικά να σχετίζεται μέσω της ISA με στιγμιότυπο της οντότητας ΤΥΠΟΣ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ με κατηγορία «Παιδικές Τροφές»). Τέλος πρέπει να σημειωθεί πως η εκφώνηση ρητά υπονοεί πως Τρόφιμα και Παιδικές Τροφές αποτελούν διακριτές κατηγορίες προϊόντων (συνεπώς η δεύτερη δεν αποτελεί υποκατηγορία της πρώτης). 3. Η συσχέτιση ΑΓΟΡΑ αποτελεί τον πυρήνα του εν λόγω σχήματος. Οι δυο χρονοσφραγίδες οριοθετούν την έναρξη και τη λήξη μιας «δοσοληψίας αγοράς» ενός συγκεκριμένου πελάτη, έτσι ώστε να μπορεί να αναλυθεί στη συνέχεια το καταναλωτικό του προφίλ. Ο λόγος πληθικότητας της ΑΓΟΡΑ ερμηνεύεται ως εξής: α) ένα συγκεκριμένο προϊόν/συσκευασία μπορεί να αγοραστεί μια μόνο φορά (μάλιστα αφού η εκφώνηση ακυρώνει τη δυνατότητα επιστροφών), συνεπώς «χρεώνεται» σε μια και μόνο κάρτα, β) ένας πελάτης δυνητικά μπορεί να αγοράσει με μια κάρτα πολλά προϊόντα. Οι συμμετοχές όλων των οντοτήτων στη συσχέτιση είναι μερικές. Προσέξτε πως η οντότητα ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑ δε συμμετέχει στη συσχέτιση εφόσον κάθε προϊόν είναι μοναδικό, συνεπώς διατίθεται από ένα υποκατάστημα και μόνο (γεγονός που μοντελοποιείται μέσω της συσχέτισης ΠΩΛΕΙ). 4. Η συνύπαρξη των συσχετίσεων ΔΙΑΘΕΤΕΙ και ΠΩΛΕΙ φαινομενικά προσθέτουν πλεονασμό στο εννοιολογικό σχήμα (η πρώτη εκμαιεύεται από τη δεύτερη). Η συσχέτιση ΠΩΛΕΙ μοντελοποιεί ουσιαστικά το περιεχόμενο της αποθήκης και των ραφιών ενός υποκαταστήματος. Η χρήση της συσχέτισης ΔΙΑΘΕΤΕΙ επιλέχθηκε έτσι ώστε να αποτυπωθούν ορθά τα στοιχεία τιμής και έκπτωσης, ως η εκφώνηση προβλέπει, σαν κατηγορήματά της (η τιμή και η πιθανή έκπτωση για κάθε τύπο προϊόντος εξαρτώνται από το υποκατάστημα πώλησης). Αν τα κατηγορήματα ΤΙΗ και ΕΚΠΤΩΣΗ αποδίδονταν στη συσχέτιση ΠΩΛΕΙ, τότε θα είχαμε φαινόμενο χειρότερου πλεονασμού, αφού α) κάθε συγκεκριμένη συσκευασία θα χαρακτηριζόταν πλεοναστικά από την τιμή και έκπτωση του τύπου της, ενώ β) δυνητικά ανά συσκευασία θα μπορούσαν τα στοιχεία αυτά, για τον ίδιο τύπο, να διαφέρουν, δημιουργώντας σε αυτή την περίπτωση και σοβαρό πρόβλημα ακεραιότητας των δεδομένων. Για την υφιστάμενη μοντελοποίηση, υποθέτουμε πως η εφαρμογή μας διαθέτει κατάλληλο μηχανισμό ορθότητας που εξασφαλίζει πως τα προϊόντα που πωλούνται σε ένα υποκατάστημα ανήκουν στους τύπους που διατίθενται από το συγκεκριμένο υποκατάστημα. 5. ια δωροεπιταγή συνδέεται με τύπο προϊόντος (μέσω της ΑΦΟΡΑ) κι όχι με συγκεκριμένο προϊόν. Συνεπώς, η εξαργύρωση λαμβάνει χώρα στο ταμείο όταν ο/η ταμίας οπτικά διαπιστώσει πως μια συγκεκριμένη συσκευασία δικαιούται εξαργύρωση επιταγής λόγω του τύπου της. 6. Αναμένουμε σε κάθε στιγμιότυπο που μπορεί να προκύψει από το εν λόγω ΔΟΣ πως κάθε τιμή του κατηγορήματος Η/ΙΑ της συσχέτισης ΕΞΑΡΓΥΡΩΕΙ είναι χρονολογικά μικρότερη από την αντίστοιχη τιμή του κατηγορήματος Η/ΙΑ-ΛΗΞΗΣ της συμμετέχουσας οντότητας ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ. 7. Οι συμμετοχές των οντοτήτων στη συσχέτιση ΔΙΑΘΕΤΕΙ είναι μερικές (ένας τύπος προϊόντος που υπάρχει στην κεντρική αποθήκη της αλυσίδας μπορεί να μην έχει ακόμη τοποθετηθεί σε υποκατάστημα, ενώ θεωρητικά -τετριμμένα μεν, π.χ. σε κάποια φάση αρχικοποίησης- ένα υποκατάστημα μπορεί να μη διαθέτει προϊόντα. 5

6 Ερώτημα B (με βάση την Πρώτη εκδοχή ΔΟΣ) ΠΡΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Οντότητες ΠΕΛΑΤΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΕΛΑΤΗ, ΟΟ/Ο, Η/ΙΑ-ΓΕΗΣΗΣ, ΦΥΛΟ, ΟΙΚ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΙΕΥΘΥΣΗ, ΤΗΛ, ) ΚΑΡΤΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΚΑΡΤΑΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗΣ, ΠΟΣΟ, Η/ΙΑ-ΛΗΞΗΣ) ΠΡΟΪΟ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ) ΤΥΠΟΣ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΟΟΑΣΙΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) ΤΡΟΦΙΟ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ) ΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΟΦΗ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΗΛΙΚΙΑΚΟ-ΕΥΡΟΣ) ΑΠΟΡΡΥΠΑΤΙΚΟ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑ (ΟΟΑΣΙΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΣΗ) Συσχετίσεις ΛΑΒΑΕΙ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΕΛΑΤΗ, Η/ΙΑ) ΕΧΕΙ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΚΑΡΤΑΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΕΛΑΤΗ) ΕΞΑΡΓΥΡΩΕΙ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗΣ, ΟΟΑΣΙΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑΤΟΣ, Η/ΙΑ) ΑΦΟΡΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ) ΔΙΑΘΕΤΕΙ (ΟΟΑΣΙΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑΤΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΤΙΗ, ΕΚΠΤΩΣΗ) ΑΗΚΕΙ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ) ΠΩΛΕΙ (ΟΟΑΣΙΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑΤΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ) ΑΓΟΡΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ-ΚΑΡΤΑΣ, ΧΡΟΟΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΑΠΟ, ΧΡΟΟΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΧΡΙ) ΕΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Οντότητες ΠΕΛΑΤΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΕΛΑΤΗ, ΟΟ/Ο, Η/ΙΑ-ΓΕΗΣΗΣ, ΦΥΛΟ, ΟΙΚ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΙΕΥΘΥΣΗ, ΤΗΛ, ) ΚΑΡΤΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΚΑΡΤΑΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΕΛΑΤΗ) ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗΣ, ΠΟΣΟ, Η/ΙΑ-ΛΗΞΗΣ, Η/ΙΑ-ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΕΛΑΤΗ, Η/ΙΑ-ΛΗΨΗΣ, ΟΟΑΣΙΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑΤΟΣ) ΠΡΟΪΟ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΟΟΑΣΙΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑΤΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ- ΚΑΡΤΑΣ, ΧΡΟΟΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΑΠΟ, ΧΡΟΟΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΧΡΙ) ΤΥΠΟΣ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΟΟΑΣΙΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) ΤΡΟΦΙΟ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ) ΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΟΦΗ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΗΛΙΚΙΑΚΟ-ΕΥΡΟΣ) ΑΠΟΡΡΥΠΑΤΙΚΟ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑ (ΟΟΑΣΙΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΣΗ) Συσχετίσεις ΑΦΟΡΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ-ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ) ΔΙΑΘΕΤΕΙ (ΟΟΑΣΙΑ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΑΤΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΤΙΗ, ΕΚΠΤΩΣΗ) 6

7 Ερώτημα Γ (με βάση την Πρώτη εκδοχή ΔΟΣ) α) Η απάντηση προκύπτει από τα εξής βήματα:. Αρχικά προσδιορίζουμε για τη συσχέτιση ΑΓΟΡΑ όλα τα στιγμιότυπά της που αφορούν σε αγορές του Απριλίου 203 (απαιτούμε και οι δύο χρονοσφραγίδες χρονικά να περιέχονται στο διάστημα /4/203-30/4/203). Έστω Α το σύνολο αυτών των στιγμιοτύπων. 2. Από το Α απομονώνουμε τα στιγμιότυπα της οντότητας ΠΡΟΪΟ που συμμετέχουν, και περαιτέρω κρατάμε αυτά που μέσω της ΔΙΑΘΕΤΕΙ σχετίζονται με το υποκατάστημα εγάλη «Υπεραγορά - ΠΑΤΡΑ-», έστω σύνολο Α. 3. Περιορίζουμε το Α έτσι ώστε να κρατήσουμε μόνο τα στιγμιότυπα που αφορούν σε απορρυπαντικά (έστω σύνολο Α2), μέσω της συσχέτισης ΑΗΚΕΙ, όπου για κάθε προϊόν βρίσκουμε το αντίστοιχο κατάλληλο στιγμιότυπο της οντότητας ΤΥΠΟΣ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ (με τιμή «Απορρυπαντικό» για το κατηγόρημα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ). 4. Για κάθε μέλος του συνόλου Α2 και για κάθε αντίστοιχο μέλος της οντότητας ΤΥΠΟΣ- ΠΡΟΪΟΤΟΣ, μέσω της ISA εξετάζουμε τα αντίστοιχα στιγμιότυπα της οντότητας ΑΠΟΡΡΥΠΑΤΙΚΟ και επιλέγουμε αυτά με τιμή TRUE στο κατηγόρημα ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ, τα οποία ορίζουμε ως νέο σύνολο Α3. Πλέον το σύνολο Α2 περιλαμβάνει όλα τα απορρυπαντικά που πουλήθηκαν τη δεδομένη περίοδο στο δεδομένο υποκατάστημα ενώ το σύνολο Α3 περιλαμβάνει μόνο τα οικολογικά απορρυπαντικά εξ αυτών. 5. Για κάθε μέλος του Α2 (έστω στο πλήθος) υπολογίζουμε α) μέσω της συσχέτισης ΠΩΛΕΙ, το υποκατάστημα πώλησης, και β) μέσω της συσχέτισης ΔΙΑΘΕΤΕΙ (αφού γνωρίζουμε το εν λόγω υποκατάστημα αλλά και τον τύπο προϊόντος) την τιμή πώλησης, έστω Τ. Ορίζουμε Χ = * Τ. 6. Για κάθε μέλος του Α3 (έστω 2 στο πλήθος) υπολογίζουμε με εντελώς αντίστοιχο με το βήμα 5. τρόπο την τιμή πώλησης, έστω Τ2. Ορίζουμε Υ = * Τ. 7. Το ζητούμενο του ερωτήματος δίνεται από τον τύπο (Υ / Χ) * 00 (θεωρούμε πως το Χ δεν είναι 0). β) Η απάντηση προκύπτει από τα εξής βήματα:. Αρχικά προσδιορίζουμε για τη συσχέτιση ΑΓΟΡΑ όλα τα στιγμιότυπά της που αφορούν σε αγορές του Απριλίου 203 (απαιτούμε και οι δύο χρονοσφραγίδες χρονικά να περιέχονται στο διάστημα/4/203-30/4/203). Έστω Α το σύνολο αυτών των στιγμιοτύπων. 2. Από το Α απομονώνουμε τα στιγμιότυπα που αφορούν σε κάρτα που ο ιδιοκτήτης της είναι άνδρας (από τα στιγμιότυπα των καρτών που συμμετέχουν στο Α ελέγχουμε μέσω της ΕΧΕΙ τα σχετικά στιγμιότυπα πελατών, με βάση το κατηγόρημα ΦΥΛΟ), έστω σύνολο Α. 3. Ταξινομούμε τα μέλη του Α (με βάση τις χρονοσφραγίδες) έτσι ώστε να έχουμε όλα τα στιγμιότυπα κάθε συγκεκριμένης δοσοληψίας/αγοράς, μαζί. Έστω Δ το σύνολο των διακριτών αυτών αγορών. 4. Για κάθε αγορά Δi που περιλαμβάνεται στο Δ εξετάζουμε όλα τα μέλη του Α που αυτή περιλαμβάνει, έστω Ai. Για κάθε Ai απομονώνουμε το στιγμιότυπο του προϊόντος που συμμετέχει, και α) ελέγχουμε μέσω της ΑΗΚΕΙ τον αντίστοιχο τύπο προϊόντος, και β) από τα σχετιζόμενα μέλη της οντότητας ΤΥΠΟΣ-ΠΡΟΪΟΤΟΣ αναζητούμε μέσω του κατηγορήματος ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ αυτά με τιμή «ΠΥΡΕΣ». Αν βρούμε τέτοιο προϊόν αυξάνουμε άπαξ (όσες μπύρες κι αν περιλαμβάνει η αγορά, μια φορά θα αυξηθεί ο μετρητής) τον μετρητή COUNTER (αρχικά 0 ) κατά. 5. Από τις επιτυχείς περιπτώσεις Αi του 4. περαιτέρω εξετάζουμε (με εντελώς ανάλογο τρόπο) για ύπαρξη στην ίδια αγορά τύπου προϊόντος με ονομασία «Πατατάκια LAYS κλασσικά - 200γρ.». Αν αυτό συμβεί, αυξάνουμε άπαξ τον μετρητή COUNTER2 (αρχικά 0 ) κατά. 6.Όταν έχουμε εξαντλήσει τα βήματα 4. και 5. για κάθε Δi, η απάντηση στο ερώτημα δίνεται από τον τύπο (COUNTER2 / COUNTER) * 00 (θεωρούμε πως ο μετρητής COUNTER δεν είναι 0). 7

8 ΘΕΑ 2 [20 μονάδες] Ερώτημα Α Για να βρεθεί το αντίστοιχο εννοιολογικό σχήμα, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι οντότητες και οι συσχετίσεις που αντιστοιχούν στις δοσμένες σχέσεις. Παρατηρούμε πως από τις σχέσεις ΠΡΟΠΟΗΤΗΣ, ΑΘΛΗΤΗΣ, ΓΗΠΕΔΟ και ΑΓΩΙΣΤΙΚΗ προκύπτουν άμεσα οι αντίστοιχες οντότητες (ΠΡΟΠΟΗΤΗΣ, ΑΘΛΗΤΗΣ, ΓΗΠΕΔΟ και ΑΓΩΙΣΤΙΚΗ). Επίσης, παρατηρούμε πως η σχέση Ε συνδέει τις σχέσεις ΓΗΠΕΔΟ και ΑΓΩΙΣΤΙΚΕΣ και ουσιαστικά καταγράφει τα γήπεδα που διεξήχθησαν οι αγώνες σε κάθε Αγωνιστική. Το πρωτεύον κλειδί της σχέσης είναι ο συνδυασμός των κλειδιών ΚΩΔΙΚΟΣΓ, ΚΩΔΙΚΟΣΑ και επομένως προκύπτει από μια συσχέτιση λόγου πληθικότητας : μεταξύ των οντοτήτων ΓΗΠΕΔΟ και ΑΓΩΙΣΤΙΚΗ. ε την ίδια λογική: Η σχέση Ε2 (αγωνίζεται) συνδέει τις σχέσεις ΓΗΠΕΔΟ και ΑΘΛΗΤΗΣ, έχει ως πρωτεύον κλειδί το συνδυασμό των κλειδιών ΚΩΔΙΚΟΣΓ, ΚΩΔΙΚΟΣΑΘΛ και στο εννοιολογικό επίπεδο αντιστοιχεί σε μια συσχέτιση λόγου πληθικότητας : μεταξύ των οντοτήτων ΓΗΠΕΔΟ και ΑΘΛΗΤΗΣ. Η σχέση Ε3 (συμμετέχει) συνδέει τις σχέσεις ΑΘΛΗΤΗΣ και ΑΓΩΙΣΤΙΚΗ, έχει ως πρωτεύον κλειδί τον συνδυασμό των κλειδιών ΚΩΔΙΚΟΣΑΘΛ, ΚΩΔΙΚΟΣΑ και στο εννοιολογικό επίπεδο αντιστοιχεί σε μια συσχέτιση λόγου πληθικότητας : μεταξύ των οντοτήτων ΑΘΛΗΤΗΣ και ΑΓΩΙΣΤΙΚΗ. Τέλος η σχέση Ε4 (προπονεί) συνδέει τις σχέσεις ΠΡΟΠΟΗΤΗΣ και ΑΘΛΗΤΗΣ και στη σχέση ΑΘΛΗΤΗΣ υπάρχει ξένο κλειδί (ΚΩΔΙΚΟΣΠ) προς το πρωτεύων κλειδί του πίνακα ΠΡΟΠΟΗΤΗΣ. ε βάση το δοθέν στιγμιότυπο μπορούμε να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι δεν υπάρχουν ολικές συμμετοχές οντοτήτων και στις τέσσερις συσχετίσεις, πλην πιθανόν της οντότητας ΑΘΛΗΤΗΣ στη συσχέτιση Ε4. Επομένως το ζητούμενο εννοιολογικό σχήμα είναι: ΚΩΔΙΚΟΣΓ ΠΟΛΗ ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣΑΘΛ ΕΠΩΥΟ ΟΟΑ Ε2 (ΑΓΩΙΖΕΤΑΙ) ΓΗΠΕΔΟ ΑΘΛΗΤΗΣ Ε (ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ) Ε3 (ΣΥΕΤΕΧΕΙ) Ε4 (ΠΡΟΠΟΕΙ) ΑΓΩΙΣΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΕΡΟΗΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣΠ ΕΠΩΥΟ ΟΟΑ ΠΡΟΠΟΗΤΗΣ 8

9 Ερώτημα Β Εκ των δοθέντων στιγμιότυπων προκύπτει πως: Ο Παπαδόπουλος Γεώργιος προπονεί τον αθλητή Κωνσταντίνο ακρή (Σχέση Ε4) Ο Κωνσταντίνος ακρής αγωνίζεται στο γήπεδο Πειραιά ίκης 25 (Σχέση Ε2). Ο Κωνσταντίνος ακρής συμμετείχε στην 3η αγωνιστική κυπέλου το 203 (Σχέση Ε3). Στην 3η αγωνιστική κυπέλου το 203 χρησιμοποιήθηκε το γήπεδο Πειραιά ίκης 25 (Σχέση Ε) Όμως από τα ανωτέρω στιγμιότυπα δεν μπορεί να προκύψει δεσμευτικά η από κοινού σύνδεση όλων των απαιτήσεων, δηλαδή το γεγονός πως ο Παπαδόπουλος Γεώργιος προπονούσε έναν αθλητή (τον Κων/νο ακρή), ο οποίος στην 3η αγωνιστική κυπέλου το 203, αγωνίστηκε στο γήπεδο Πειραιά ίκης. Αυτό συμβαίνει γιατί ενώ έχουμε όλες τις δυνητικές ανά δύο συσχετίσεις για τις εμπλεκόμενες οντότητες στις σχέσεις Ε, Ε2 και Ε3, αυτό δεν αρκεί για να συνδέσουμε από κοινού και τις τρεις οντότητες, δεδομένων και των λόγων πληθικοτήτων (:). Ερώτημα Γ Η λύση είναι να χρησιμοποιηθεί τριαδική συσχέτιση μεταξύ των οντοτήτων Αθλητής, Γήπεδο και Αγωνιστικές. ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΙΖΕΤΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΙΣΤΙΚΗ Ε4 (ΠΡΟΠΟΕΙ) ΠΡΟΠΟΗΤΗΣ Προσέξτε ότι εννοιολογικά ο λόγος πληθικότητας της τριαδικής συσχέτισης αρκεί εδώ (όπως προκύπτει από τη λογική του προβλήματος) να είναι :: (γιατί ένας συγκεκριμένος αθλητής σε μία συγκεκριμένη αγωνιστική μπορεί να έχει αγωνιστεί σε ένα μόνο γήπεδο) παρότι όλες οι επιμέρους δυαδικές όπως είδαμε παραπάνω είναι εκ φύσεως : [π.χ. ένας συγκεκριμένος Αθλητής μπορεί στην Αγωνιστική X να έχει αγωνιστεί στο Γήπεδο Α ενώ στην Αγωνιστική Υ να αγωνιστεί στο Γήπεδο Β. Έτσι φυσιολογικά η επιμέρους δυαδική συσχέτιση Αθλητής Γήπεδο είναι στη γενική περίπτωση : ενώ η τριαδική συσχέτιση Αθλητής Αγωνιστική Γήπεδο είναι για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω ::] Οι σχέσεις που προκύπτουν σε αυτήν την περίπτωση κατά τη μετάβαση στο σχεσιακό μοντέλο και μετά τη διαδικασία των απορροφήσεων είναι: 9

10 ΠΡΟΠΟΗΤΗΣ(ΚΩΔΙΚΟΣΠ, ΕΠΩΥΟ, ΟΟΑ) ΑΘΛΗΤΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣΑΘΛ, ΚΩΔΙΚΟΣΠ, ΕΠΩΥΟ, ΟΟΑ) ΑΓΩΙΣΤΙΚΗ (ΚΩΔΙΚΟΣΑ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΗΕΡΟΗΙΑ) ΓΗΠΕΔΟ (ΚΩΔΙΚΟΣΓ, ΠΟΛΗ, ΔΙΕΥΘΥΣΗ) ΑΓΩΙΖΕΤΑΙ (ΚΩΔΙΚΟΣΑΘΛ, ΚΩΔΙΚΟΣΑ, ΚΩΔΙΚΟΣΓ) Ερώτημα Δ ία επέκταση του ΔΟΣ που έχει προκύψει από το ερώτημα Γ. και στην οποία φαίνεται η σύνδεση των αθλητών και των προπονητών με τα αντίστοιχα σωματεία στα οποία αγωνίζονται είναι η ακόλουθη: ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΙΖΕΤΑΙ ΣΩΑΤΕΙΟ ΑΓΩΙΣΤΙΚΗ ΣΥΕΤΕΧΕΙ ΠΡΟΠΟΕΙ ΠΡΟΠΟΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΗΣ Πλέον η σύνδεση της οντότητας ΣΩΑΤΕΙΟ με την ΑΓΩΙΖΕΤΑΙ είναι εννοιολογικά ορθότερη, γιατί η εναλλακτική περίπτωση που η οντότητα ΑΘΛΗΤΗΣ συμμετέχει στη συσχέτιση ΑΓΩΙΖΕΤΑΙ επιτρέπει δυνητικά στιγμιότυπα όπου αθλητές της ίδιας ομάδας την ίδια αγωνιστική αγωνίζονται σε άλλο γήπεδο. 0

11 ΘΕΑ 3 [20 μονάδες]. Ποια πιεστήρια (ΟΟΑΣΙΑ) του οργανισμού βρίσκονται στην τοποθεσία ΚΗΦΙΣΙΑ ; [,5] Π ΟΟΑΣΙΑ (σ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ = ΚΗΦΙΣΙΑ (ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ)) 2. Ποια πιεστήρια (ΟΟΑΣΙΑ) χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση του εντύπου με ISBN την τρέχουσα εβδομάδα; [,5] Π ΟΟΑΣΙΑ (σ ISBN= (ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΟ)) Παρατηρείστε πως παρόλο που το πεδίο ΟΟΑΣΙΑ περιλαμβάνεται στη σχέση ΠΛΑΟ, η πιο πάνω έκφραση πραγματοποιεί φυσική σύνδεση της ΠΛΑΟ με τη σχέση ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ. Αυτό συμβαίνει ώστε να εξασφαλίσουμε την αναφορική ακεραιότητα του σχήματος, δηλαδή να αποκλείσουμε περιπτώσεις που η σχέση ΠΛΑΟ περιλαμβάνει ονομασίες πιεστηρίων που αντιστοίχως δεν υπάρχουν στη σχέση ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ. Στη ειδική περίπτωση που γνωρίζουμε εκ των προτέρων πως κάτι τέτοιο δε μπορεί να συμβεί, το αποτέλεσμα δίνεται ισοδύναμα από την έκφραση Π ΟΟΑΣΙΑ (σ ISBN= (ΠΛΑΟ)). Το ίδιο σχόλιο ισχύει και για την έκφραση του ερωτήματος Ποια έντυπα (ISBN, ΤΙΤΛΟΣ) έχουν προγραμματιστεί για εκτύπωση και σε πιεστήρια της ΚΗΦΙΣΙΑΣ και του ΑΑΡΟΥΣΙΟΥ ; [2] Π ISBN, ΤΙΤΛΟΣ (σ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ = ΚΗΦΙΣΙΑ (ΕΤΥΠΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΟ)) Π ISBN, ΤΙΤΛΟΣ (σ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ = ΑΑΡΟΥΣΙΟ (ΕΤΥΠΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΟ)) 4. Ποια έντυπα (ISBN, ΤΙΤΛΟΣ) δεν έχουν προγραμματιστεί για εκτύπωση την τρέχουσα εβδομάδα; [2] Π ISBN, ΤΙΤΛΟΣ (ΕΤΥΠΟ) Π ISBN, ΤΙΤΛΟΣ (ΕΤΥΠΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΟ) 5. Ποιοι τίτλοι (ΤΙΤΛΟΣ) έχουν προγραμματιστεί για εκτύπωση είτε μόνο σε πιεστήρια της ΚΗΦΙΣΙΑΣ είτε μόνο σε πιεστήρια του ΑΑΡΟΥΣΙΟΥ [3] (Π ΤΙΤΛΟΣ (σ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ = ΚΗΦΙΣΙΑ (ΕΤΥΠΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΟ)) - Π ΤΙΤΛΟΣ (σ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ <> ΚΗΦΙΣΙΑ (ΕΤΥΠΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΟ)) ) U (Π ΤΙΤΛΟΣ (σ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ = AΑΡΟΥΣΙΟ (ΕΤΥΠΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΟ)) - Π ΤΙΤΛΟΣ (σ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ <> ΑΑΡΟΥΣΙΟ (ΕΤΥΠΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΟ)) ) Η πιο πάνω επίλυση αρχικά δημιουργεί μέσω της πράξης της διαφοράς το υποσύνολα των στιγμιοτύπων τίτλων που αφορούν είτε στην Κηφισιά αποκλειστικά είτε στο Αμαρούσιο αποκλειστικά και στη συνέχεια προσθέτει (με την πράξη της ένωσης) τα δύο υποσύνολα. 6. Ποια πιεστήρια (ΟΟΑΣΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ) αξιοποιούνται για την εκτύπωση του εντύπου με ISBN στις 0.30 την ημερομηνία ; [3] Π ΟΟΑΣΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ (σ ISBN= KAI HMEROMHNIA = AND (ΧΡΟΟΣ_ΕΑΡΞΗΣ <= 0.30 AND 0.30 <= ΧΡΟΟΣ_ΛΗΞΗΣ) OR (ΧΡΟΟΣ_ΕΑΡΞΗΣ <= 0.30 AND ΧΡΟΟΣ_ΛΗΞΗΣ IS NULL) (ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΟ ΧΡΟΙΚΗ ΣΤΙΓΗ))

12 ΘΕΑ 4 [5 μονάδες] ια τυπική διαδικασία επίλυσης προβλημάτων αυτής της κατηγορίας είναι η αναγνώριση και χαρακτηρισμός των οντοτήτων και των συσχετίσεων που συγκροτούν το ΔΟΣ. Αναγνώριση και χαρακτηρισμός οντοτήτων: Από τη δομή του σχεσιακού σχήματος και τη μορφή των κλειδιών (απλά κλειδιά ενός πεδίου) προκύπτει ότι οι σχέσεις Ο, Ρ, Π, Χ και Υ φαίνεται να αφορούν σε ισχυρές οντότητες i. Επιπλέον, παρατηρούμε πως η σχέση Τ έχει σύνθετο κλειδί, τμήμα του οποίου είναι πρωτεύον κλειδί της σχέσης Ο. Το γεγονός αυτό μας παραπέμπει στην εκδοχή της ασθενούς οντότητας για τη σχέση Τ όπου Τ είναι η διακρίνουσα ενώ Ο είναι η ισχυρή οντότητα κάτοχος της Τ. Αναγνώριση και χαρακτηρισμός συσχετίσεων: Από τη μορφή της σχέσης Σ και τους περιορισμούς ξένου κλειδιού που τη συνδέουν με τις σχέσεις Ο, Π και Ρ, προκύπτει πως αυτή αντιστοιχεί σε τριαδική συσχέτιση, έστω Σ, μεταξύ των οντοτήτων Ο, Π και Ρ, με επιπλέον κατηγόρημα συσχέτισης το Σ. Εξαιτίας της μορφής του κλειδιού συμπεραίνουμε πως ο λόγος πληθικότητας της συσχέτισης Σ (Ο, Π, Ρ) προσδιορίζεται ως ::, ::, :: ή :: (όλες οι εκδοχές είναι ορθές). Επιπλέον, από τα δεδομένα του προβλήματος δεν προκύπτει περιορισμός που να απαιτεί ολική συμμετοχή των οντοτήτων στη συσχέτιση Σ, με εξαίρεση για τη συμμετοχή της οντότητας Ρ (λόγω του τελευταίου περιορισμού της εκφώνησης). Τέλος, με βάση τα δεδομένα της εκφώνησης φαίνεται πως οι σχέσεις Χ και Υ έχουν κοινό πρωτεύον κλειδί με τη σχέση Ρ συν επιπλέον κατηγορήματα, κι αυτό παραπέμπει σε συσχέτιση ISA που αποτυπώνεται στο επόμενο διάγραμμα, ενισχύοντας επιπλέον την εκδοχή της ισχυρής οντότητας για τις Χ και Υ. Το παραγόμενο ΔΟΣ είναι το ακόλουθο: 2

13 Χ Υ Χ Υ ISA Ρ Ρ2 Π Π2 Ρ Σ Π Σ Ο Ο2 Ο Τ Τ2 Τ i σε μια ακραία εκδοχή, μια σχέση έστω Χ(Α, Β), θα μπορούσε να αντιστοιχεί στο ακόλουθο σχήμα ΔΟΣ. Αν και θεωρητικά ορθή, μια τέτοια εκδοχή δεν εντάσσεται στο υλικό που σας έχει διατεθεί στα πλαίσια της ενότητας, ενώ η εξέταση του συνολικού σχεσιακού σχήματος (η ύπαρξη της σχέσης Σ και των αντίστοιχων περιορισμών ξένου κλειδιού) καθιστά πιο πιθανή/ρεαλιστική την προτεινόμενη στην επίλυση εκδοχή. 3

Ανάπτυξη συστήματος λογισμικού βάσει της μεθοδολογίας ICONIX

Ανάπτυξη συστήματος λογισμικού βάσει της μεθοδολογίας ICONIX Αλέξανδρος Ν. Χατζηγεωργίου Ανάπτυξη συστήματος λογισμικού βάσει της μεθοδολογίας ICONIX Διαχείριση Παραγγελιών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θεματική Ενότητα ΠΛΗ 24 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εισαγωγικά ΘΕ ΠΛΗ 204-5 ONLINE ΕΡΓΑΣΙΑ E2- Η Online Εργασία Ε2- αποτελεί (όπως περιγράφεται αναλυτικότερα και στον Οδηγό Σπουδών της Θ.Ε. που σας έχει διατεθεί) συμπληρωματική άσκηση στα πλαίσια της Γραπτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΗΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΗΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΗΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΙΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΕΜ 561) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Πτυχιακή εργασία

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Πτυχιακή εργασία Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πτυχιακή εργασία Σύνδεση προσωπικής οντολογίας και συστήματος Facebook Στράτος Νείρος ΑΜ: 2025200300052

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Σχεδιασμός μιας εφαρμογής Β : Βήματα Εισαγωγή. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων (requirement analysis) Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα,

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 131 ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Ενεργά Συστήµατα Βάσεων εδοµένων συνδυάζουν την τεχνολογία των Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων µε τον Προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΖΩΗΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 10362 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΔΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Silver Management Trainer. Σενάριο

Silver Management Trainer. Σενάριο 46 Silver Management Trainer Σενάριο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 0.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.- ΕΤΑΙΡΙΕΣ...3 2.- ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...4 3.- ΠΡΟΪΟΝΤΑ...5 4.- ΑΓΟΡΕΣ...6 5.- ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ)...8

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Εισαγωγή... 2 8.2. Στόχοι, Ρόλος και Λογική MRP Συστήματος... 4. 8.3. Διάγραμμα Ροής Πληροφοριών για Λειτουργία Συστήματος MRP...

8.1. Εισαγωγή... 2 8.2. Στόχοι, Ρόλος και Λογική MRP Συστήματος... 4. 8.3. Διάγραμμα Ροής Πληροφοριών για Λειτουργία Συστήματος MRP... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MRP) Περιεχόμενα 8.1. Εισαγωγή... 2 8.2. Στόχοι, Ρόλος και Λογική MRP Συστήματος... 4 8.2.1 Στόχοι και Ρόλος MRP συστήματος... 4 8.2.2 Λογική MRP συστήματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Δρ. Ιωάννης Κ. Καπαγερίδης, MSc PhD CEng CSci MIMMM

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο Β Τάξη ΕΠΑ.Λ.

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο Β Τάξη ΕΠΑ.Λ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γιάτας Δ., Γώγουλος Γ., Κοτίνη Ι., Κυριακάκη Γ., Μωράκης Δ., Τζελέπη Σ., Φραγκονικολάκης Μ. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων με barcode scanner για την Διανομή Βιβλίων προς τους φοιτητές των ΤΕΙ

Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων με barcode scanner για την Διανομή Βιβλίων προς τους φοιτητές των ΤΕΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή στο Σύστημα Διανομής Βιβλίων των ΤΕΙ 3 2 Λειτουργικές Απαιτήσεις 4 2.1 Web based 4 2.2 Login 4 2.3 Επίπεδα Ασφαλείας 6 2.4 Διαχείριση Σχολών 9 2.5 Διαχείριση Τμημάτων 10 2.6 Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων εδοµένων Ι Εργαστηριακές Ασκήσεις

Εργαστήριο Βάσεων εδοµένων Ι Εργαστηριακές Ασκήσεις 405 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Στόχος του 1 ου εισαγωγικού εργαστηρίου είναι η κατανόηση του τρόπου οργάνωσης της πληροφορίας στους πίνακες της βάσης δεδοµένων. Αυτή η οργάνωση χαρακτηρίζεται από την οµαδοποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t Κεφάλαιο 1 Η αγορά Το συμβατικό πρώτο κεφάλαιο ενός βιβλίου μικροοικονομικής αποτελεί μια πραγμάτευση των «ορίων και των μεθόδων» της Οικονομικής. Παρόλο που το αντικείμενο αυτό μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ. 7.1 Εισαγωγή

ΕΥΡΕΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ. 7.1 Εισαγωγή ΕΥΡΕΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 7.1 Εισαγωγή Ένα τυπικό πρόβλημα κατά την ανάπτυξη οποιουδήποτε συστήματος και συνεπώς και του αντικειμενοστρεφούς λογισμικού, είναι το ερώτημα που τίθεται μετά το πέρας της σχεδίασης:

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΛΓΗ Α.Ε.Γ.Ε. Σπουδάστριες: ΛΟΥΤΣΟΣΤΑΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ...5 ΠΗΓΈΣ ΤΩΝ ΙΔΕΏΝ ΊΔΡΥΣΗΣ...6 Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΙΔΈΑΣ ΓΙΑ ΝΈΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ...8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Με θέμα :

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Με θέμα : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Με θέμα : «ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων σε Επιχειρήσεις»

ΘΕΜΑ : «Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων σε Επιχειρήσεις» . ΙΔΡΥΜΑ: ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ : «Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων σε Επιχειρήσεις» nformation anagement ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΤΖΙΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επεξεργασία και τις Βάσεις Δεδομένων

Εισαγωγή στην Επεξεργασία και τις Βάσεις Δεδομένων Περιεχόμενα Εισαγωγή στην Επεξεργασία και τις Βάσεις Δεδομένων... 2 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ... 2 2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ... 2 3. ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες... Σε αυτό το κεφάλαιο: 14.1 Εισαγωγή στην έννοια των μεταβλητών 14.2 Λίστες 14.3 Παραδείγματα... «Το πιο απίθανο πράγμα με τη ζωή είναι ότι πάντα θα υπάρχουν μεταβλητές. Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εμπορικών Εφαρμογών 1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η μεθοδολογία ανάπτυξης μιας εμπορικής εφαρμογής δίνει την δυνατότητα στην ομάδα εργασίας να έχει τον πλήρη έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα