ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ ΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ. Πηγή:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ ΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ. Πηγή: http://www.komvos.edu.gr/glwssa/odigos/thema_b8/b_8_thema.htm"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ ΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Α.- Φ. ΧΡΙΣΤΙ ΗΣ σε συνεργασία µε Μ. Θεοδωροπούλου ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μ. Αραποπούλου Γ. Γιαννουλοπούλου Ε. Μότσιου Γ. Παπαναστασίου Π. Πολίτης Θ. Τραµπούλης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2001

2 Γλώσσα και φύλο Ρούλα Τσοκαλίδου Όταν γεννηθεί ένα παιδί, η πρώτη ερώτηση που κάνουµε είναι αν «είναι αγόρι, ή κορίτσι». Το φύλο καταλαµβάνει, από την πρώτη στιγµή της ζωής µας, κεντρική θέση στη διαµόρφωση της ατοµικής και κοινωνικής µας ταυτότητας. Επιπλέον, σε συνάρτηση µε την κοινωνικοοικονοµική τάξη, την ηλικία, το µορφωτικό επίπεδο και την καταγωγή, το φύλο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της κοινωνιογλωσσικής µας συµπεριφοράς. Επικεντρώνουµε τη σύντοµη ανάλυση που ακολουθεί α) στο επίπεδο της τυποποιηµένης γλωσσικής δοµής και β) στο πλαίσιο της επικοινωνιακής ικανότητας των δύο φύλων. Το πρώτο τµήµα της ανάλυσης αυτής αφορά το θέµα της άνισης αντιπροσώπευσης των δύο φύλων στην γλώσσα, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως γλωσσικός σεξισµός, και το δεύτερο την ανίχνευση των διαφορών των δύο φύλων ως προς τη γλωσσική τους συµπεριφορά. Η κατανόηση των διαφορών αυτών είναι σηµαντική για την καλύτερη διαπραγµάτευση των διαπροσωπικών σχέσεων των δύο φύλων και, κατ' επέκταση, τον περιορισµό του κοινωνικού αποκλεισµού των γυναικών. ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΣΕΞΙΣΜΟΣ Σεξισµός είναι η πρακτική της διάκρισης ενός ατόµου µε γνώµονα το φύλο του. Στη σύγχρονη κοινωνία η διάκριση αυτή γίνεται εις βάρος των γυναικών, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στη γλωσσική µας χρήση και συµπεριφορά (γλωσσικός σεξισµός). 1. Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΟΜΗ Παρακάτω περιγράφονται τα βασικά επίπεδα της γλωσσικής ανάλυσης (γραµµατικό, συντακτικό και σηµασιολογικό) υπό το πρίσµα του γλωσσικού σεξισµού ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Η ελληνική γλώσσα, όπως και πολλές άλλες, διαθέτει γραµµατικό γένος. Ο προσδιορισµός «γραµµατικό» χρησιµοποιείται επειδή κατά κανόνα δεν υπάρχει σύµπτωση γραµµατικού και φυσικού γένους. Σε περιπτώσεις φυσικής, και αναµενόµενης γραµµατικής, συνύπαρξης αρσενικών και θηλυκών οντοτήτων, το αρσενικό γραµµατικό γένος υπερισχύει. Πα παράδειγµα, η φράση όλοι οι καθηγητές και οι µαθητές µπορεί να αναφέρεται µόνο σε καθηγητές και µαθητές αρσενικού γένους, αλλά ταυτόχρονα και σε µαθήτριες και, καθηγήτριες. Η παραδοσιακή χρήση του αρσενικού γένους για να εκφράσει και τα δύο γένη, εκτός από το γεγονός ότι επικαλύπτει το θηλυκό γένος, δηµιουργεί και αµφισηµία, µια και µπορεί να σηµαίνει µια οµάδα ανδρών ή µια οµάδα από άντρες και γυναίκες ΣΥΝΤΑΞΗ Είναι χαρακτηριστικό ότι στις περισσότερες καθιερωµένες φράσεις όπου εµφανίζονται και τα δύο φύλα, το αρσενικό προηγείται:

3 2-8 ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 105 Ο Αδάµ και η Εύα Ο Αντώνιος κι η Κλεοπάτρα Ο κύριος και η κυρία Παπαδοπούλου το αντρόγυνο Οι περιπτώσεις στις οποίες προηγείται ο θηλυκός τύπος είναι, στερεότυπες. Η έκφραση λ.χ. Κυρίες και κύριοι εκφράζει την αβρότητα προς το λεγόµενο «αδύναµο» φύλο ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ Σε επίπεδο σηµασιολογίας, ο γλωσσικός σεξισµός στα ελληνικά γίνεται εύκολα ορατός από µια απλή περιδιάβαση στα σηµασιολογικά πεδία των ληµµάτων άντρας και γυναίκα. Οι εκφράσεις που συνδέονται µε την έννοια «γυναίκα» 1 έχουν συνήθως µειωτική σηµασία. Επίσης, τα περισσότερα λήµµατα µε πρώτο συνθετικό το γυναίκα έχουν και, αυτά µειωτική χρήση και ερµηνεία (π.χ., το γυναικοδουλειά) 2. Εκφράσεις, εξάλλου, όπως γύναιο, γυνή της απώλειας, η γυναίκα του δρόµου, η γυναίκα του πεζοδροµίου παραπέµπουν στην ηθική και µας προκαταλαµβάνουν σε βάρος της γυναικείας σεξουαλικότητας. Γενικά, οι λέξεις και οι εκφράσεις αυτές αποτελούν τους σηµαδεµένους τύπους αντίστοιχων ουδέτερων, γεγονός που δηλώνει ότι η γυναικεία συµπεριφορά και οι γυναικείες δραστηριότητες ορίζονται µε βάση ένα ανδρικό πρότυπο που θεωρείται ο κανόνας. Πα παράδειγµα, η λέξη γυναικοκουβέντες σηµαδεύεται αρνητικά σε σχέση µε το κουβέντες, που χρησιµοποιείται για την ανάλογη ανδρική δραστηριότητα, ελλείψει µάλιστα του *αν-δροκουβέντες. Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται και από το ότι οι καταγραµµένες στα λεξικά λέξεις και εκφράσεις 3 που έχουν ως αντικείµενο αναφοράς τη γυναίκα υπερτερούν ποσοτικά σε σχέση µε τις αντίστοιχες για τους άντρες. Για την αντιµετώπιση του γλωσσικού σεξισµού στο επίπεδο της γλωσσικής δοµής, απαιτείται µια ευρύτερα κριτική αντιµετώπιση των γλωσσικών µας δεδοµένων. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν προταθεί εναλλακτικές προτάσεις από τη σχετική βιβλιογραφία. 1. Κατά το Λεξικό Συνωνύµων του αγκίτση (Αθήνα: Βασιλείου, 1986) τα συνώνυµα του λήµµατος «γυναίκα» είναι: η γυναίκα τον δρόµου, τον πεζοδροµίου, η τιποτένια, η γυναικάρα, η αλόγα, η αντρογυναίκα, η αρκούδα, η βουβάλα κλπ. Τα αντίστοιχα συνώνυµα του λήµµατος «άντρας» είναι: αντρείος, αντρειωµένος, αντρόκαρδος, γενναιόκαρδος, γενναίος, γενναιόψυχος, παλλικάρι κλπ. 2. Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυµια Μανόλη Τριανταφυλλίδη], 1998): γυναικοδουλειά: 1. (νια άντρα) ερωτική υπόθεση, ερωτοδουλειά. Αιτία του καβγά τους ήταν µια ~. 2. (πληθ.) κακολογίες, κουτσοµπολιά, µικρότητες που, σύµφωνα µε την αντίληψη που επικρατεί, προσιδιάζουν σε γυναίκες [γυναικο- + δουλειά]. Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Γ. Μπαµπινιώτης, Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας, 1998): γυναικοδουλειά: 1. (µειωτ.) ασχολία που ταιριάζει σε γυναίκα και θεωρείται χαµηλού επιπέδου και ανάξια λόγου: θεωρούσε το σκούπισµα και το σφουγγάρισµα γυναικοδουλειές. 2. ερωτική περιπέτεια µε γυναίκα: υποψιάστηκε ότι κάποια - ήταν στη µέση ΣΥΝ. τσιληµπούρδισµα. Επισηµαίνουµε τη διαφορετική αντιµετώπιση της έννοιας από τα δύο λεξικά. Το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής τονίζει την κοινωνικά προσδιορισµένη σηµασία της λέξης. 3. Βλ. π.χ. Νέο Ελληνικό Λεξικό (Ε. Κριαράς, Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1995): αντραγάθηµα, αντραγαθία, αντράκι, άντρακλας, αντρεία, αντρειεύω, αντρειοσύνη, αντρειωµένος, -η, -ο, αντρίκειος, αντρικός, άντρο, αντρόγενο (ή αντρόγυνο), αντρογνναίκα, αντρογυνοχωρίστρα, αντροχωρίστρα. Αλλά γυναικάκι, γυναικάκιας, γυναικάρα, γυναικαριό, γυναικάς, γυναικείος, γυναικίσιος, -ια, -ιο, γυναικί ατικος, γυναικοδουλειά, γυναικοθέµι, γυναικοκαβγάς, γυναικοκατακτητής, γυναικόκοσµος, γυναικοκουβέντα, γυναικοκρατία, γυναικοκρατούµαι, γυναικολόι, γυναικολογία, γυναικολογικός, -ή, -ά, γυναικολόγος, γυναικοµάνι, γυναικοµανία, γυναικόµορφος, -η, -ο, γυναικόπαιδα, γυναικούλα, γυναικοφοβία, γυναικωνίτης, γυναικωτός, -ή, -ό, γύναιο, γυνή της απώλειας.

4 106 - ΡΟΥΛΑ ΤΣΟΚΑΛΙΛΟΥ 2. Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΟ ΦΥΛΑ Η επικοινωνιακή ικανότητα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή διεξαγωγή της επικοινωνίας. Η ικανότητα αυτή αναφέρεται στα κοινωνικά και πολιτισµικά στοιχεία που απαιτούνται από τους χρήστες µιας γλώσσας, όπως είναι, για παράδειγµα, η γνώση τού πότε θα πρέπει να σωπαίνουµε ή τα θέµατα για τα οποία µπορούµε να συζητάµε κάτω από συγκεκριµένες περιστάσεις. Οι διαφορές των δύο φύλων στη χρήση της γλώσσας και κυρίως στις επικοινωνιακές στρατηγικές έχουν µελετηθεί συστηµατικά κυρίως στον αγγλοσαξωνικό χώρο. Με βάση αυτές τις µελέτες έχει διαπιστωθεί ότι οι διαφορές αυτές αφενός παρεµποδίζουν την αποτελεσµατική επικοινωνία ανάµεσα στα δύο φύλα και αφετέρου συντελούν στον κοινωνικό αποκλεισµό των γυναικών. Σύµφωνα µε την Coates (1993). η χρήση π.χ. υποστηρικτικών εκφράσεων (ναι, µάλιστα, µµ) από τις γυναίκες παρερµηνεύεται συχνά ως συµφωνία µε τα λεγόµενα του συνοµιλητή, ενώ η έλλειψη αυτών από τον λόγο των αντρών εκλαµβάνεται ως έλλειψη προσοχής για τις συνοµιλήτριες τους. Η συχνή χρήση ερωτήσεων και. αιτήσεων από τις γυναίκες ερµηνεύεται από τους συνοµιλητές τους µόνο ως επιθυµία για περισσότερες πληροφορίες, ενώ στόχος των γυναικών µπορεί να είναι η εγκαθίδρυση ενός δίαυλου επικοινωνίας. Επίσης, οι γυναίκες συχνά µιλάνε ταυτόχρονα µε τον συνοµιλητή τους, για να δείξουν τη συµµετοχή και το ενδιαφέρον τους για το θέµα της συζήτησης, κάτι που οι άντρες θεωρούν διακοπή και αγένεια. Η µετάβαση από ένα θέµα συζήτησης προς ένα άλλο γίνεται από τις γυναίκες βαθµιαία και βάσει των προηγούµενων λεγοµένων των συνοµιλητριών τους, αφού έχει προηγηθεί, αρκετός χρόνος συζήτησης για το κάθε θέµα. Οι άντρες, από την άλλη µεριά, δεν αφιερώνουν παρά λίγο χρόνο στο κάθε θέµα και αλλάζουν θέµατα γρήγορα, µε συνέπεια οι. συνοµιλήτριες τους να νιώθουν ότι δεν ενδιαφέρονται αρκετά. Οι γυναίκες συζητούν ανοιχτά προσωπικές τους εµπειρίες και θέµατα µε σκοπό να τις µοιραστούν και να αποσπάσουν κάποια διαβεβαίωση ή παρηγοριά, σε αντίθεση µε τους άντρες που συχνά θεωρούν τις προσωπικές συζητήσεις επικίνδυνες ή περιττές και, όταν συµµετέχουν σε αυτές, αναλαµβάνουν συµβουλευτικό κυρίως ρόλο. Οι γυναίκες ως ακροάτριες σε µια συνοµιλία υιοθετούν ενεργό ρόλο µε τη χρήση υποστηρικτικών εκφράσεων, όπως είπαµε παραπάνω, µε την ενθάρρυνση των άλλων συνοµιλητών και συνοµιλητριών τους να πάρουν µέρος στη συζήτηση και µε το να έχουν διαρκή οπτική επαφή µε το άτοµο που έχει τον λόγο. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά διαµορφώνουν µια αντίληψη ότι ο γυναικείος λόγος είναι ανίσχυρος, γιατί είναι περισσότερο έµµεσος σε σχέση µε τον αντρικό (Lakoff 1975 Tannen 1991). Αυτός, όµως, ο «ανίσχυρος» γυναικείος λόγος παρέχει τις δυνατότητες επικοινωνίας στους συνοµιλητές και τις συνοµιλήτριες των γυναικών χωρίς να επιβάλλει τους δικούς του προκαθορισµένους κανόνες επικοινωνίας. Ο χαρακτηρισµός, λοιπόν, «ανίσχυρος» δεν έχει υπόσταση, αφού η επιτυχής επικοινωνία πραγµατοποιείται µέσα από µια ισορροπηµένη διαδικασία χρήσης ερωτήσεων, καταφάσεων αλλά και αναµονής για τη λήψη του λόγου από τους συνοµιλητές ή συνοµιλήτριες. Οι. διαφορές αυτές έχουν ερµηνευτεί, µέσα από διάφορες οπτικές, κυρίως µε βάση τη διαφορετική κοινωνικοποίηση των δύο φύλων σε ρόλους και συµπεριφορές, και εντάσσονται πάντα σε ένα ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο άνισου καταµερισµού της εξουσίας. Η κατανόηση των διαφορών αυτών είναι απαραίτητη για την καλύτερη διαπραγµάτευση των διαπροσωπικών µας σχέσεων, αλλά και για τη δικαιότερη κατανοµή της κοινωνικής και πολιτικής ισχύος στα δύο φύλα.

5 2.8 ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 107 Βιβλιογραφία COATES,, J Women, Men and Language. Λονδίνο: Longman. ΑΜΑΝΑΚΗ, Μ Το θηλυκό πρόσωπο της εξουσίας. Αθήνα: Καστανιώτης. LAKOFF, R Language and Woman s place. Νέα Υόρκη: Harper & Row. MAKRI-TSILIPAKOU, Μ Language, the sexes and the teacher of English. Journal of Applied Linguistics 3: ΜΑΚΡΗ-ΤΣΙΛΙΠΑΚΟΥ, Μ Τι άλλαξε λοιπόν. Στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 16ης Ετήσιας Συνάντησης τον Τοµέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη. ΠΑΥΛΙ ΟΥ, Θ Παρατηρήσεις στα θηλυκά επαγγελµατικά. Στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 5ης Ετήσιας Συνάντησης τον Τοµέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.. Π. Θ., Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη Γλώσσα - Γλωσσολογία - Σεξισµός. Σύγχρονα Θέµατα 21: TANNEN, D You Just Don't Understand.. Λονδίνο: Random House.

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΤΣΟΚΑΛΙ ΟΥ. οδηγός µη - σεξιστικής γλώσσας για τον δηµόσιο ελληνικό λόγο

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΤΣΟΚΑΛΙ ΟΥ. οδηγός µη - σεξιστικής γλώσσας για τον δηµόσιο ελληνικό λόγο ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΤΣΟΚΑΛΙ ΟΥ οδηγός µη - σεξιστικής γλώσσας για τον δηµόσιο ελληνικό λόγο ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 1996 Ευχαριστίες Αυτός ο µικρός οδηγός πραγµατοποιήθηκε µε τη συµπαράσταση και συµµετοχή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 2 ΤΕΥΧΟΣ ISBN ΣΕΙΡΑΣ: 978-9963-0-9115-7

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ευαισθητοποίηση Επιμορφωτών για Θέματα Ισότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ευαισθητοποίηση Επιμορφωτών για Θέματα Ισότητας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ευαισθητοποίηση Επιμορφωτών για Θέματα Ισότητας Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση - Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οδηγός εκπαιδευτικού γλώσσα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΣΕΞΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΕΞΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Επιβλέπουσα καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 YΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θέµα: «Οι διαπροσωπικές σχέσεις των γονέων που έχουν ένα ενήλικο παιδί µε ψυχική διαταραχή». Σπουδάστρια: Ανδριάνα Χαρλαύτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ/ΤΟΥΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 YΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ Β I. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΑΞΗ Β I. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΑΞΗ Β Γενικές παρατηρήσεις Είναι χρήσιμο να τονιστεί ότι μπορεί ο καθηγητής να ξεκινήσει τη διδασκαλία από την Ενότητα «Σημειώσεις - Περίληψη» για να κατανοήσουν και να ασκηθούν οι μαθητές στον λιτό και

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί, κύρος και φύλο: η περίπτωση των άγαµων καθηγητριών 1

Εκπαιδευτικοί, κύρος και φύλο: η περίπτωση των άγαµων καθηγητριών 1 Εκπαιδευτικοί, κύρος και φύλο: η περίπτωση των άγαµων καθηγητριών 1 Βάσω Καντζάρα Τµήµα Κοινωνιολογίας Πάντειο Πανεπιστήµιο Αθήνα 4.05.07 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κείµενο αυτό θα αναφερθώ σε ορισµένα ερευνητικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ: ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ»

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ: ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ» ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ: ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΤΕΝΤΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΣΥΤΗ ΕΒΕΛΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 YΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Τριανταφυλλιά Κωστούλη

ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Τριανταφυλλιά Κωστούλη ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Τριανταφυλλιά Κωστούλη Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια η γλωσσολογική έρευνα, µε τη διαµόρφωση νέων διεπιστηµονικών προσεγγίσεων, χαρακτηρίζεται από τη σταδιακή

Διαβάστε περισσότερα

«Η εκπροσώπηση των δύο φύλων στο εκπαιδευτικό επάγγελµα και οι προεκτάσεις της στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι»

«Η εκπροσώπηση των δύο φύλων στο εκπαιδευτικό επάγγελµα και οι προεκτάσεις της στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι» «Η εκπροσώπηση των δύο φύλων στο εκπαιδευτικό επάγγελµα και οι προεκτάσεις της στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι» Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (Ε.Κ.Ι.Φ.). Λευκωσία, 25 Νοεµβρίου 2008 Σχολιασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ - Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΠΡΟΣ: 1. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ - Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- Μαρούσι, 6-11-2012 Αρ. πρωτ. : 138371 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογραφικά λάθη ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Δημοτικού

Ορθογραφικά λάθη ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Δημοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ.: Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και τα Κείμενα Ορθογραφικά λάθη ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση και Φύλο»

«Εκπαίδευση και Φύλο» Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) «Εκπαίδευση και Φύλο» Μελέτη Βιβλιογραφικής Επισκόπησης Οµάδα Έργου: ρ. Χ. Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη - ρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη - Α. Καπέλλα ΑΘΗΝΑ 2001 «Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Κλίμακα αξιολόγησης και μέτρηση του επιπέδου γνώσης της ελληνικής στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Θράκης

Η ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Κλίμακα αξιολόγησης και μέτρηση του επιπέδου γνώσης της ελληνικής στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Θράκης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2002-2004 Επιστημονική υπεύθυνη: καθηγήτρια Άννα Φραγκουδάκη Δράση: Προσδιορισμός επιπέδων γλωσσομάθειας Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΓΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ. -Ασκήσεις

ΚΟΓΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ. -Ασκήσεις ΚΟΓΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Τεύχος 2 ο -Ασκήσεις Οι ασκήσεις έγιναν σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό Βούλα Τάκη. ΚΕΘΙ : Επιμόρφωση - Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών σε Θέματα Φύλου και Ισότητας Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΥ. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΑ 3 η έκδοση [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΥ. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΑ 3 η έκδοση [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] w Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΑ 3 η έκδοση [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ROWPVT & EOWPVT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 YΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω τα Νοήματα. Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Βιβλίο Δασκάλου. Ελένη Ευθυμίου, Ευίτα Φωτεινέα

Μαθαίνω τα Νοήματα. Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Βιβλίο Δασκάλου. Ελένη Ευθυμίου, Ευίτα Φωτεινέα Μαθαίνω τα Νοήματα Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας Βιβλίο Δασκάλου Ελένη Ευθυμίου, Ευίτα Φωτεινέα Ανάδοχος: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά» Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Στερεότυπα του φύλου στο σχολείο και στην τηλεόραση Παύλος Χαραµής Πρόεδρος Κέντρου Μελετών και Τεκµηρίωσης της ΟΛΜΕ Πάυλος Χαραµής, Νίνα Παζαρζή Η επίδραση που ασκούν τα µέσα µαζικής επικοινωνίας (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΛΑΤΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ Ι.Κ.Υ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΛΑΤΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ Ι.Κ.Υ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΛΑΤΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ Ι.Κ.Υ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα