Οι Γεωπολιτικές Συνέπειες µιας Οικονοµικής Κρίσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι Γεωπολιτικές Συνέπειες µιας Οικονοµικής Κρίσης"

Transcript

1 DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 4. No.1. (Spring 2013/1 Tavasz) Τριµηνιαία ιεθνών Σπουδών, Τόµος 3. Νο.1 (Άνοιξη 2011/1) Οι Γεωπολιτικές Συνέπειες µιας Οικονοµικής Κρίσης ESZTER NOVA Περίληψη Μπορούν τα οικονοµικά να αλληλεπιδράσουν µε τη γεωπολιτική; Μήπως η οικονοµική ύφεση έχει µια µόνιµη επίδραση στην κατανοµή της εξουσίας ή είναι απλώς µια συνέπεια των ίδιων των αλλαγών της δηµογραφίας, του κλίµατος και της κατανοµής των φυσικών πόρων; Οι γεωπολιτικές αλλαγές εκδηλώνονται µε διάφορους τρόπους. Το άρθρο κάνει την ερώτηση αν η κρίση επηρέασε κάποια από τις ακόλουθες πτυχές της γεωπολιτικής: τις δηµογραφικές τάσεις, τη γεωγραφική θέση, την τοπογραφία, τους φυσικούς πόρους και το κλίµα. Μήπως έχει αντίκτυπο στο σχετικό µέγεθος και τη δύναµη των εγχώριων οικονοµιών και µέσω αυτών στην εξωτερική και αµυντική πολιτική, στις δυνατότητες, στους καθοριστικούς παράγοντες της πολιτιστικής και εγχώριας πολιτικής της κάθε χώρας; Το άρθρο ορίζει το καθήκον να λάβει υπόψη τις γεωπολιτικές πτυχές της πρόσφατης οικονοµικής ύφεσης. Εισαγωγή <<Η κύρια βραχυπρόθεσµη ανησυχία ασφάλειας των Ηνωµένων Πολιτειών είναι η παγκόσµια κρίση και οι γεωπολιτικές της επιπτώσεις>> είπε ο Dennis Blair, ο διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών το Φεβρουάριο του 2009 στην ετήσια του αξιολόγηση απειλών για την Επίλεκτη Επιτροπή Πληροφοριών Γερουσίας. (Blair 2009). Η προσέγγιση της γεωπολιτικής είναι µάλλον στατική σε σύγκριση µε εκείνη είτε των διεθνών σχέσεων είτε των οικονοµικών. Γεγονότα µε σοβαρές βραχυπρόθεσµες συνέπειες σπάνια ταρακουνούν µελετητές της γεωπολιτικής. Τίθεται το ρώτηµα αν ένα γεγονός, όπως µια οικονοµική κρίση, µπορεί να προκαλέσει σηµαντική, µόνιµη αλλαγή στην υποκείµενη δοµή της γεωπολιτικής. Για να διαπιστωθεί αν η τρέχουσα οικονοµική κρίση µπορεί να έχει γεωπολιτικές συνέπειες πρέπει πρώτα κάποιος να προσδιορίσει αν και πως η κρίση επηρεάζει τις γεωπολιτικές περιοχές που συνήθως απασχολούν, δηλαδή τη γεωγραφική θέση, την τοπογραφία, το κλίµα, τη δηµογραφία, την εξωτερική και αµυντική πολιτική των χωρών, ή σηµαντική αλλαγή στην εσωτερική πολιτική τους, το συνολικό µέγεθος και τη δύναµη των οικονοµιών, τον έλεγχο επί των φυσικών πόρων, κλπ. Πρέπει να λάβουµε υπόψη τις άµεσες και έµµεσες όσο και τις µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες επιπτώσεις. Εν ολίγοις, τα γεωπολιτικά στοιχεία δεν έχουν µεταβληθεί σηµαντικά από όταν άρχισε η οικονοµική κρίση. Αλλαγές έχουν πράγµατι συµβεί, αλλά ήταν ανάλογες στις υποκειµενικές βάσεις της δηµογραφίας, και στο µεταβαλλόµενο τοπίο των φυσικών πόρων - η οικονοµική κρίση έχει φέρει µόνο µερικά από αυτά στο φως. Η πιο άµεση επίπτωση της γεωπολιτικής σηµασίας είναι οι αλλαγές σε σχέση µε τους αµυντικούς προϋπολογισµούς και τους πόρους που δαπανώνται για τις διπλωµατικές προσπάθειες. Η οικονοµική ύφεση µπορεί να προκαλέσει αλλαγές στη διεθνή ισορροπία δυνάµεων σε µακροπρόθεσµη βάση. Μπορεί να αλλάξει την ικανότητα και την προθυµία των παικτών να εγκαταλείψουν την εποχή της σχετικά ειρηνικής γεωοικονοµίας και να εισαχθούν στην εποχή της πιο δυναµικής επιρροής. *

2 2 Eszter Nova Άνοιξη 2011/1 Οι προτεραιότητες της Γεωπολιτικής Οι οικονοµικές εξελίξεις και άλλα "ήπια" θέµατα \ παραδοσιακά αγνοούνται από τη γεωπολιτική. Ακόµα κι αν είναι µέρος µιας µεγαλύτερης αλλαγής του τοπίου, όποιος τα βλέπει ως σεισµικά γεγονότα σε µια γεωπολιτική κλίµακα θα ήταν λανθασµένο. (Blackwill 2009) Η Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του 1930 και ο επόµενος Παγκόσµιος Πόλεµος κάνει κάποιον προσεκτικό. Καµία αµερικανική ύφεση από τη δεκαετία του 1930 δεν ήταν σε θέση να ενεργοποιήσει ένα τέτοιο σεισµικό γεγονός, αλλά η οικονοµική καταστροφή του 2008 θυµίζει σε κάποιους αυτά τα µοιραία γεγονότα τον Οκτώβριο του 1929 τόσο σε µέγεθος όσο και σε γενικό χαρακτήρα του. Και οι δύο περιπτώσεις έχουν δει µια κύριο οικονοµική κρίση να εξαπλώνεται γρήγορα από τις Ηνωµένες Πολιτείες στον υπόλοιπο κόσµο (µε εξαίρεση τις χώρες που δεν περιλαµβάνονται στον κανόνα του χρυσού το 1929). Η άλλη σηµαντική επίπτωση ήταν η επέκταση της κρίσης από τη σφαίρα της χρηµατοδότησης προς την πραγµατική οικονοµία. Στη δεκαετία του 1930, η κρίση µεταδόθηκε από το χρυσό πρότυπο: Το 2008 ταξίδεψε µε τα φτερά της παγκόσµιας οικονοµικής αλληλεξάρτησης. Η διαφορά έγκειται στην περίπτωση των χωρών που δεν ενσωµατώνονται στο δυτικό οικονοµικό σύστηµα της δεκαετία του 1930, όπως η Ρωσία (πολύ υπανάπτυκτες) και την Κίνα, που ήταν ακόµα στο πρότυπο του ασηµιού τότε και ως εκ τούτου σε µεγάλο βαθµό γλιτώσει από τον άµεσο αντίκτυπο της Ύφεσης του Στη δεκαετία του 1930 η ανάκαµψη των µεµονωµένων εθνών από τον αντίκτυπο της οικονοµικής ύφεσης σε µεγάλο βαθµό εξαρτάται από το πόσο γρήγορα βγήκε από το χρυσό πρότυπο και πήραν τη διαχείριση της προσφοράς χρήµατος στα χέρια τους. (Galbraith 1954) Αυτό, όµως, γρήγορα οδήγησε σε µια κούρσα προς τα κάτω σε υποτίµηση, οικονοµικού προστατευτισµού και των πληθωριστικών σπειρών. Εν ολίγοις, σηµαντική αλλαγή στην γεωπολιτική θα σήµαινε ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες θα έχανε το ρόλο της ως πρώτη δύναµη στον κόσµο, αλλά αυτό δεν είναι η περίπτωση βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα. (Friedman 2009) Μακροπρόθεσµα, ωστόσο, υπάρχει µια σειρά από σηµεία ανησυχίας. Το πρώτο τέτοιο σηµείο είναι ο τρόπος µε τον οποίο διεθνείς οργανισµοί, µε πιο γνωστούς το ΝΤ και η G-20, έχουν συγκεντρωθεί σηµαντικά στην πρώτη φάση της κρίσης του Επιτρέποντας νεοφερµένους να εισαχθούν σε αυτά τα ιδρύµατα ως µεγάλοι ενδιαφερόµενοι µε το αντίστοιχο, ανάλογο δικαίωµα ψήφου µπορεί να ξαναγράψει το τοπίο του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, τους κανονισµούς και την ανάπτυξη. Η δεύτερη ανησυχία µπορεί να περιγραφεί ως πιο γενική, πολιτική απογοήτευση µε το υτικό οικονοµικό σύστηµα - σε σηµείο που πραγµατικά αντικαθίσταται µε ένα βιώσιµο εναλλακτικό. Αυτό, όµως, δεν είναι άµεσα επικείµενο, καθώς τόσο η Κίνα όσο και η Ινδία έχουν υιοθετήσει διάφορες µορφές του ίδιου του καπιταλισµού της αγοράς - ανεξάρτητα από το όνοµα. Για το αν παράγοντες της αγοράς και επενδυτές απογοητεύονται και φεύγουν από το υτικό οικονοµικό σύστηµα είναι ακόµη ένα αναπάντητο ερώτηµα. Μπορεί οι επενδυτές πράγµατι να φύγουν από τα πρώην ασφαλή καταφύγια, ειδικά οι Ηνωµένες Πολιτείες, αλλά αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει κανένας αξιόπιστος αντικαταστάτης και όχι ευρέως αποδεκτός υποψήφιος για το ρόλο. Κατά την εξέταση στο ρόλο του δολαρίου ως παγκόσµιο πρωταρχικό αποθεµατικό νόµισµα µπορεί κανείς να δει ότι ο ρόλος του είναι ακόµη εντυπωσιακός, παρά τις επανειληµµένες εκκλήσεις για διαφοροποίηση από κάθε γωνιά της επιχείρησης: αραβικές χώρες εξαγωγής πετρελαίου διαφοροποίηση στη ζώνη του ευρώ, προκειµένου να µειώσει την έκθεσή τους σε διακυµάνσεις του δολαρίου, ο Γάλλος πρόεδρος Σαρκοζί καλεί για την απόσπαση των παγκόσµιων αγορών τροφίµων από την τύχη του δολαρίου, καθώς καλεί το ΝΤ που εκδίδει Ειδικά Τραβηχτικά ικαιώµατα να λάβει τη θέση του δολαρίου. Καµία, ωστόσο, δεν απέδωσε πολύ αποτέλεσµα. Μόνο η FED µπορεί να βλάψει ουσιαστικά το δολάριο σε σηµείο που να θέτει σε κίνδυνο ο ρόλος του ως αποθεµατικό νόµισµα του κόσµου. (Βλέπε Σχήµα A. σχετικά µε τα αποθεµατικά νοµίσµατα) Εικόνα Α. Επίσηµα συναλλαγµατικά αποθέµατα: µετοχές νοµισµάτων, ως ποσοστό των συνολικών πιστοποιηµένων καταθέσεων: τέλος του έτους οι τιµές εκφράζονται σε δολάρια.

3 3 Τριµηνιαία ιεθνών Σπουδών Όλες οι χώρες ολάριο Αµερικής 71 70,5 70,7 66,5 65, ,4 Ευρώ 17,9 18,8 19,8 24,2 25,3 24,9 24,3 Ιαπωνικό Γιέν 6,4 6,3 5,2 4,5 4,1 3,8 3,7 Λίρες Στερλίνες 2,9 2,8 2,7 2,9 2,6 3,2 3,6 Σουηδικό Φράνκο 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 Άλλα νοµίσµατα 1,6 1,4 1,2 1,4 1,9 1,9 1,9 1) εδοµένα τέλη Σεπτεµβρίου 2) Οι µετοχές υπολογίζονται µόνο για την οµάδα των χωρών που αναφέρουν σύνθεση αποθεµατικού νοµίσµατος στο ΝΤ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% των παγκόσµιων αποθεµατικών. Νοµισµατική Σύνθεση των Επίσηµα συναλλαγµατικών αποθεµάτων ( ) Πηγή: (Κατεβάστε: εκέµβριος 2010) Οι ιστορικοί γρήγορα επισηµαίνουν ότι το ίδιο έχει συµβεί µε την Στερλίνα κατά τη διάρκεια της εξασθένησης του Βρετανικού Αυτοκρατορικού ρόλου - και αυτό ήταν µια αργή διαδικασία. (Galbraith 1954) Αξίζει επίσης να θυµόµαστε, ότι ήταν πράγµατι οι Ηνωµένες Πολιτείες, που µπλόκαραν τις απόπειρες να δηµιουργηθεί ένα εναλλακτικό νόµισµα στον κόσµο τόσο στο Bretton Woods και στην περίπτωση του SDR που εκδίδεται από το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Μια πιο γενική θέση ηγεσίας των Ηνωµένων φαίνεται ασφαλής µέχρι να δούµε την πρώτη παγκόσµια δύναµη ή ακόµη και µια οµάδα χωρών ικανή να επιλύσει µια διεθνή διαφορά, χωρίς τη συµµετοχή των Ηνωµένων Πολιτειών. (Friedman 2009, Blackwill 2009, Ferguson 2008b) Όψεις του Γεωπολιτικού ενδιαφέροντος Α. Demographic trends Τι ανήκει εδώ είναι το πραγµατικό µέγεθος του πληθυσµού, µαζί µε πτυχές όπως το ποσοστό γεννήσεων, την ανάπτυξη, την πυκνότητα και την εθνικότητα του πληθυσµού, καθώς και τη βασική εκπαίδευση, τις θρησκείες, τη µετανάστευση, την αφοµοίωση, την απορρόφηση, και τη γενική εργατικότητα. Περαιτέρω ανησυχίες που προκύπτουν από τα παραπάνω είναι τα θέµατα που αφορούν τη γήρανση της ύσης και τη "διόγκωση της νεολαίας» στη Μέση Ανατολή και τις αναδυόµενες επιπτώσεις της πολιτικής του ενός παιδιού στην Κίνα και τη σταθερή επιδείνωση της δηµογραφίας στη Ρωσία. Στην κορυφή είναι τα θέµατα που αφορούν την ανεργία σε γενικές γραµµές, και µεταξύ των νέων ειδικότερα. Αυτές οι τάσεις δεν είναι καθόλου αποτέλεσµα της κρίσης, αν και µπορεί να είναι χρήσιµο για την έρευνα κατά πόσον η ίδια τάση ήταν αποτέλεσµα της αλλαγής του οικονοµικού τοπίου σε προηγµένες οικονοµίες µετά τον εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. Οι δηµογραφικές εξελίξεις έχουν δει ελάχιστα την οικονοµική ύφεση να επιδεινώνει τις επιπτώσεις τους µέσα από τις µεγάλου µεγέθους συστήµατα κοινωνικής πρόνοιας και µη βιώσιµα κρατικά σχέδια δαπανών. Οι γερασµένες κοινωνίες έχουν από καιρό συνειδητοποιήσει το επερχόµενο πρόβληµα (οι δηµογράφοι έχουν προειδοποιήσει τους λήπτες αποφάσεων από τη δεκαετία του 1990 για τον ερχοµό των επιπτώσεων), αλλά απέτυχαν να ανταποκριθούν επαρκώς λόγω της φύσης της δηµοκρατικής πολιτικής, όπου η πολιτική της βραχυπρόθεσµης προσέγγισης ανταµείβεται, ο κίνδυνος µπορεί να κοινωνικοποιείται ενώ ενοχλητικές αποφάσεις µπορεί να αναβληθούν επ 'αόριστον. Η αρχή της πλειοψηφίας προσκαλεί καµπάνιες µε επίκεντρο τον αριθµό των ψήφων σε αντίθεση µε τις καλύτερες πολιτικές. Οι κοινωνίες που υποφέρουν οι περισσότερες κάτω από την πίεση των νωρίς συνταξιοδοτηµένων (η γενιά που γεννήθηκε µετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο) είναι η Ιαπωνία, η Ευρώπη (µε την πιο σοβαρή περίπτωση της Ιταλίας) και η Ρωσία, ενώ οι Ηνωµένες Πολιτείες µπορούν να αντλήσουν ακόµα δηµογραφικούς πόρους κυρίως απολαµβάνοντας µάζες µετανάστευσης. (Blackwill 2009) Η Ευρώπης, από την άλλη πλευρά, πρέπει να ασχοληθεί µε την οικονοµική µετανάστευση σε µαζική κλίµακα, µε όλες τις πολιτικές επιπτώσεις της τόσο για τις χώρες εξαγωγής όσο και εισαγωγής εργατικού δυναµικού. (Libicki - Shatz - Taylor 2011)

4 4 Eszter Nova Άνοιξη 2011/1 B. Το µέγεθος και η δύναµη της εγχώριας οικονοµίας Η ανεργία θα είναι ένα διαρκές χαρακτηριστικό αυτής της ύφεσης, ακόµη και όταν οι χώρες θα έχουν τεχνικά επιστρέψει στην ανάπτυξη. Μια ανάκαµψη χωρίς θέσεις εργασίας είναι αναµφισβήτητα η πιο σοβαρή επίπτωση της ύφεσης. Μπορεί να οδηγήσει σε (µερικές φορές βίαιες) διαµαρτυρίες των συνδικάτων και των δηµοσίων υπαλλήλων κατά των περικοπών των δαπανών (για παράδειγµα, στη Λετονία, την Ιρλανδία, το Ηνωµένο Βασίλειο και πιο έντονα στην Ελλάδα) και τη µεταρρύθµιση των συντάξεων (στη Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο). Η ιεθνής Οργάνωση Εργασίας ( ΟΕ) έχει προειδοποιήσει για µια ανάκαµψη χωρίς θέσεις εργασίας σε µια έκθεση του 2010 και το ίδιο έκαναν και εξέχοντες οικονοµολόγοι, πολιτικοί από την ΕΚΤ και την FED. Η δηµοσιονοµική λιτότητα είναι έτσι ένα επικίνδυνο εργαλείο για την αντιµετώπιση της κρίσης σε αυτό το στάδιο. Η ανεργία των νέων είναι ακόµη πιο ανησυχητικό χαρακτηριστικό αυτής της κρίσης. Σε συνδυασµό µε την παρούσα «διόγκωση της νεολαίας», τόσο στις αραβικές χώρες όσο και στις οµάδες µεταναστών αυτό µπορεί να οδηγήσει σε ακόµη πιο σοβαρές και µακροχρόνιες πολιτικές αναταραχές. Είναι δελεαστικό να επιλυθεί αυτό το ζήτηµα µέσω των δηµοσίων συστηµάτων εργασίας, µεταξύ των οποίων η στρατιωτική επιστράτευση σηµειώνει υψηλή περιεκτικότητα σε αυταρχικά καθεστώτα. Τα δηµογραφικά στοιχεία µπορούν, µε λίγα λόγια, να διαµορφώσουν τον κόσµο στον 21ο αιώνα, αλλά είναι µετά βίας το αποτέλεσµα της κρίσης. Άλλες πτυχές της αλλαγής του παγκόσµιου οικονοµικού τοπίου είναι: Ποιες είναι οι παγκόσµιες πολιτικές συνέπειες των οικονοµικών ανισορροπιών και οι «Ασιατικές πλεονασµατικές αποταµιεύσεις»; Μπορούν οι αναπτυσσόµενες οικονοµίες (BRICS) να ευθυγραµµιστούν ειρηνικά µε το τρέχον χρηµατοπιστωτικό και οικονοµικό τοπίο; Πόσο ανθεκτική είναι η προκύπτουσα νέα ισορροπία; Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα (και για ποιον) µιας αλλαγής σε δικαιώµατα ψήφου στους υπάρχοντες θεσµούς της οικονοµικής συνεργασίας; Μήπως οι χώρες BRICS φιλοδοξούν και µπορούν να σχηµατίζουν την ενότητα που είναι αναγκαίο να θεσπιστεί ένα εναλλακτικό διεθνές οικονοµικό σύστηµα; Γ. Γεωγραφική θέση, τοπογραφία και κλίµα Η κλιµατική αλλαγή µπορεί να αναµορφώσει τον παρόντα παράκτιο χάρτη και κατοικήσιµο τοπίο. Αυτό είναι σοβαρή ανησυχία για την γεωπολιτική, αλλά δεν σχετίζεται µε την οικονοµική κρίση, εκτός εάν η τεχνολογία που απαιτείται για τις παράκτιες εξελίξεις µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά το ΑΕΠ των επιµέρους χωρών. Οµοίως, και στο ίδιο σηµείωµα, οι βιοµηχανίες ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, αν βοηθηθούν από τις κυβερνήσεις, έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν το οικονοµικό τοπίο. Η αυξανόµενη διεθνής δυναµική των χωρών µπορεί επίσης να εντείνει τη συζήτηση για τους φυσικούς πόρους της Αρκτικής, επίσης, να τους φτάσουν λόγω των επιπτώσεων της πρόσφατης αλλαγής του κλίµατος. D. Η παρουσία των φυσικών πόρων Ο έλεγχος των φυσικών πόρων αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της γεωπολιτικής. Λόγω των πρόσφατων γεγονότων και µια άνευ προηγουµένου έκρηξη του πληθυσµού στον 20ο αιώνα τα τρόφιµα έχουν αναδειχθεί ως το επόµενο µεγάλο πράγµα για τη γεωπολιτική ατζέντα-και το ίδιο έκανε και ο έλεγχος καλλιεργήσιµης γης. Το επακόλουθο της κρίσης είδε µια αύξηση των τιµών των βασικών εµπορευµάτων που σε µεγάλο βαθµό οφείλεται στην πτήση του κεφαλαίου και της κερδοσκοπίας, αλλά και τροφοδοτείται από την ξηρασία στην Κίνα. Στο µέτωπο της ενέργειας, η εξάντληση του πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν ήδη στείλει ένα κύµα µέσω των οικονοµιών και οι ανησυχίες για αβεβαιότητες εξακολουθούν. (. Παρατηρήστε πώς το Ηνωµένο Βασίλειο έχει εξαντλήσει σε µεγάλο βαθµό αποθέµατα στη Βόρεια Θάλασσα και είναι στραµµένη προς τα επάνω µε αποτέλεσµά επί του εισοδήµατος της κυβέρνησης) Οι εκτιµήσεις για το ποσό του εκχυλίσιµου αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου ποικίλλουν σε µεγάλο βαθµό - λόγω τεχνικών αβεβαιοτήτων, αλλά και λόγω της αύξηση των τιµών της ενέργειας που συνεχίζει την αύξηση του ποσού των χρηµάτων που δαπανώνται για την περαιτέρω έρευνα και την εξόρυξη των αποθεµάτων που στο παρελθόν ήταν πολύ

5 5 Τριµηνιαία ιεθνών Σπουδών ακριβό για να συλλογιστεί. Η εξόρυξη σχιστόλιθου φυσικού αερίου µπορεί να είναι το επόµενο µεγάλο πράγµα που ωφελεί µις σειρά νέων χωρών, αυτή τη φορά µε τις προηγµένες οικονοµίες. Η εξόρυξη σχιστόλιθου φυσικού αερίου έχει, ωστόσο, ήδη θέσει τα δικά της οικονοµικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα. Το άλλο πεδίο της επέκτασης στην εξαγωγή ενέργειας είναι η δεξαµενή της Αρκτικής. Σε αυτή την περίπτωση, όµως, δεν υπάρχουν µόνο περιβαλλοντικές, αλλά και διεθνείς πολιτικές και διπλωµατικές ανησυχίες. ύο ακόµη τοµείς που προκαλούν ανησυχία είναι η ρύπανση και ιδιαίτερα του πόσιµου νερού. Μπορεί η ρύπανση στον απόηχο της βιοµηχανικής αλλαγής του τοπίου να δηµιουργεί τροµερές πολιτικές συνέπειες; Μπορεί θέµατα τροφίµων και πόσιµου νερού συνδυασµένα µε τον επαναπατρισµό και την µαζική µετανάστευση στις πόλεις να προκαλέσουν τοπική εξάντληση των πόρων; Ε. Εξωτερική και αµυντική πολιτική, δυνατότητες, καθοριστικοί πολιτιστικοί παράγοντες και εσωτερική πολιτική των επιµέρους χωρών Η πιο σηµαντική αλλαγή από γεωπολιτική άποψη είναι σίγουρα των στρατιωτικών και αµυντικών προϋπολογισµών σε όλο τον κόσµο. Η κοινή γνώµη ανέχεται σπάνια πλούσιες δαπάνες για το στρατό και τη διεθνή ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της εγχώριας δηµοσιονοµικής λιτότητας. Η σύσφιξη των δηµοσίων δαπανών µπορεί να οδηγήσει σε συρρίκνωση των στρατιωτικών ικανοτήτων - όπως φαίνεται στις περιπτώσεις των χωρών µε έλλειµµα της παγκόσµιας ανισορροπίας: οι Ηνωµένες Πολιτείες έχουν ανακοινώσει περικοπές στο διπλωµατικό και αµυντικό προϋπολογισµό, ενώ η Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο εισήλθαν σε µια µακρά στρατηγική εταιρική σχέση το Μια κατά τα άλλα σηµαντική και ιστορική κίνηση που υπαγορεύτηκε από την πρόθεση να περικόψει τις ατοµικές αµυντικές δαπάνες. Πλεονασµατικές χώρες, η Γερµανία και η Κίνα, από την άλλη πλευρά, επένδυσαν σε µεγάλο βαθµό στην αµυντική βιοµηχανία για να παράγουν περισσότερο εγχώρια ανάπτυξη. Αυτό από µόνο του µπορεί να προκαλέσει µεγάλες αλλαγές όχι µόνο στην παγκόσµια κατανοµή του στρατιωτικού υλικού, αλλά και στη γενική αυτοπεποίθηση των µεγάλων δυνάµεων. (Ο πρόσφατος δυναµισµός της Κίνας στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας είναι ένα παράδειγµα), η Κίνα έχει αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες της µε ετήσιο ρυθµό 12,9% από το 1989, το οποίο είναι ένα φιλόδοξο πρόγραµµα - ακόµα κι αν είναι αιώνες πίσω από την αµερικανική στρατιωτική ικανότητα και δεν αποτελούν άµεση απειλή έξω από την περιοχή (ακόµη και αν το κινεζικό αεροπλανοφόρο σύστηµα έχει έρθει πολύ στο φως της δηµοσιότητας πρόσφατα) 1. Και τελικά, είµαστε µάρτυρες ενός προοιµίου σε µια αλυσίδα γεγονότων, όπου η οικονοµική και εµπορική δύναµη µετατρέπεται σε σκληρή στρατιωτική δύναµη; Τα ιστορικά παραδείγµατα για αυτό είναι άφθονα - και έτσι είναι το αντίθετο. Πολιτική αναταραχή και πολιτική ριζοσπαστικοποίηση ακολουθούν προβλέψιµα τις οικονοµικές υφέσεις. εν είναι σχετική φτώχεια, αλλά η επιβράδυνση της ανάπτυξης που προκαλεί κοινωνικές αναταραχές. Το ζήτηµα της ανεργίας των νέων µετατρέπει το δηµόσιο αίσθηµα σε ακόµα πιο απελπιστικό (και τις διαµαρτυρίες πιο βίαιες ) σε όλη την Ευρώπη. Μπορεί η παρατεταµένη ύφεση να θέτει σε κίνδυνο την εξυγίανση των φιλελεύθερων δηµοκρατιών στην Ανατολική Ευρώπη; Μπορεί η οικονοµική ύφεση να προκαλέσει πολιτική αναταραχή στην Κίνα µοιραία για το σηµερινό κοµµατικό σύστηµα; Η παγκόσµια οικονοµική κρίση έχει ένα πολύ προβλέψιµο πολιτικό αποτέλεσµα: δηµοκρατικά εκλεγµένες κυβερνήσεις έχουν την τάση να χάνουν τις επερχόµενες εκλογές, συχνά από κατολισθήσεις. Τεκτονικές µετατοπίσεις της προτίµησης κόµµατος έχουν συµβεί λίγο µετά το οικονοµικό κραχ του 2008 στις Ηνωµένες Πολιτείες, το Ηνωµένο Βασίλειο, την Ισλανδία και τα κράτη της Βαλτικής, µεταξύ άλλων, και αναµένονται κι άλλα. Το ερώτηµα που τίθεται είναι εάν υπήρχε κάτι κοινό σε αυτά τα αποτελέσµατα ή αν ήταν απλά ένα κύµα των ψήφων διαµαρτυρίας που σαρώνει µια σειρά από χώρες. Οι πιο εθνικιστικές (ή «δεξιά πτέρυγα») κυβερνήσεις φέρνουν αναγκαστικά µια αναβίωση του προστατευτισµού; Όπως είδαµε στην περίπτωση των Ηνωµένων Πολιτειών, η οικονοµική δυσπραγία µπορεί να δηµιουργήσει πράγµατι µεγαλύτερη όρεξη για αποµονωτισµό. 1 Πηγή: Παγκόσµια Ασφάλεια, Ιανουάριος 2010: Προϋπολογισµός Άµυνας της Κίνας (Κατεβασµένο: εκέµβριος 2010) εδοµένα: αυτόθι.

6 6 Eszter Nova Άνοιξη 2011/1 Σε εθνικό επίπεδο, εξάλλου, οι υφέσεις µπορούν να επηρεάσουν τη δηµόσια ασφάλεια µε το να επιδεινώνονται τα εγκληµατικά ποσοστά, συχνά κατηγορούνται οι µειονοτικές οµάδες. Αυτό, µε τη σειρά του, µπορεί να οδηγήσει στην ενδυνάµωση πολιτικών οµάδων και δεξιών κοµµάτων αξιοποιώντας την ανασφάλεια του πληθυσµού. Αυτές οι πολιτικές δυνάµεις µπορούν να αρπάξουν την ευκαιρία για τη δηµιουργία δηµόσιας στήριξης µε το να τους στρέφουν κατά µειονοτικών οµάδων µε µικρότερη χωρητικότητα που εκφράζουν το ενδιαφέρον τους και την αυτο-προστασία, όπως εθνοτικές και θρησκευτικές µειονότητες, οι µετανάστες και άλλες εύκολα αναγνωρίσιµα µειονοτικές οµάδες (από την τάξη, το επάγγελµα, το καθεστώς ή τον πλούτο). Και τη δεκαετία του 1930 και του 2010 έχουν δει µια αύξηση της ξενοφοβίας και «αποδιοποµπαίων τράγων», µετατρέποντας ουσιαστικά την προσοχή του κοινού από τα οικονοµικά παράπονα στον «εσωτερικό εχθρό» και αντικαθιστώντας τη ζήτηση για οικονοµικά αγαθά µε τη ζήτηση για την ασφάλεια. Οι υφέσεις ως εκ τούτου συχνά δίνουν µια ώθηση για να εθνικιστικά αισθήµατα - εθνικοί ηγέτες µπορούν να ξυπνήσουν ιστορικές αδικίες προκειµένου να συγκαλύψουν τις δυσκολίες των οικονοµικών δεινών των χωρών τους. Οι εθνικές αφηγήσεις της θυµατοποίησης έχουν σχεδιαστεί για να προβάλουν µια εικόνα του «τους» και «µας», γρήγορα ανατρέποντας το αποτέλεσµα των δεκαετιών της παγκόσµιας ολοκλήρωσης και της ειρηνευτικής προσπάθειας. Κοιτάζοντας την ιστορία, αυτό µπορεί να είναι η πιο σηµαντική (αν και δύσκολα µετρήσιµη) γεωπολιτική συνέπεια της οικονοµικής κρίσης. Ο προστατευτισµός µπορεί έτσι να οδηγήσει σε ολέθριες οικονοµικές και πολιτικές συνέπειες. Η πιο σοβαρή επίπτωση της Μεγάλης Ύφεσης της δεκαετίας του 1930 ήταν το δεύτερο αντίστροφο κύµα εκδηµοκρατισµού στην Ευρώπη, και κυρίως η αποτυχία της ηµοκρατίας της Βαϊµάρης. Η εκτεταµένη απογοήτευση για τη δηµοκρατία και την λαχτάρα για έναν ισχυρό ηγέτη µπορεί να υπονοµεύσει ακόµα και το πιο προσεκτικά κατασκευασµένο σύνταγµα των ελέγχων και ισορροπιών. Εκδηλώσεις σε παρόµοια κλίµακα στη δεκαετία του 2010 θα είναι για παράδειγµα, η οικονοµική και πολιτική κατάρρευση της Κίνας, η αναβίωση του αµερικανικού αποµονωτισµού ή η επιδείνωση των σχέσεων µεταξύ των δύο εξουσιών. Σύµφωνα µε τον Ferguson η κινεζική-αµερικανική συµβίωση (που σε µεγάλο βαθµό έχει δηµιουργηθεί από το 2000), µπορεί εύκολα να έρθει σε απότοµο τέλος µε την κρίση. (Ferguson 2008b) Αυτό θα σήµαινε πράγµατι µια διαρθρωτική αλλαγή στο διεθνές σύστηµα. Αν οι Κινέζοαµερικανικές σχέσεις (ιδρύθηκαν το 1972) επιδεινωθούν, η Κίνα µπορεί να λάβει διαφορετική προσέγγιση για την επίτευξη παγκόσµιας κυριαρχίας, µε την προϋπόθεση ότι µπορούν να αποσπάσουν την οικονοµία της από την αµερικανική - και τη µοίρα του γιουάν από ότι του δολαρίου - εστιάζοντας στην εγχώρια του αγορά, για παράδειγµα. Αυτές οι συνθήκες της κινεζικής οικονοµικής ανεξαρτησίας είναι, ωστόσο, απίθανο να συµβούν οποιαδήποτε στιγµή σύντοµα και το τέλος του αµερικανικού αιώνα φαίνεται µε ασφάλεια εκτός οπτικού πεδίου. Όπως παρατήρησε ο Ferguson, προηγούµενες υφέσεις έχουν δει τις Ηνωµένες Πολιτείες επανειληµµένα να προσγειώνονται στην κορυφή του διεθνούς συστήµατος. Και αν και οι προκλήσεις φαίνονται ανυπέρβλητες, κάνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ανατρέψει την ηγεµονία της. Οι εκτιµήσεις των αναλυτών για το έτος κατά το οποίο το κινεζικό ΑΕΠ θα ξεπεράσει το αµερικανικό µπορεί να έρθει πιο κοντά στο παρόν, αλλά τα οικονοµικά προβλήµατα της Κίνας φαίνεται να είναι εξίσου σοβαρά µε αυτά του ανεπτυγµένου κόσµου. Η Κίνα έχει πράγµατι γίνει µια παγκόσµια δύναµη στη δεκαετία του 2000, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που συνδέονταν µε αυτή γύρω στις αρχές της νέας χιλιετίας. Η Κίνα έχει γίνει ο κύριος εισαγωγέας των πρώτων υλών και χρησιµοποίησε την οικονοµική επιρροή της για να εξυπηρετήσει την ασφάλεια των προµηθειών. Αν η Κίνα καταφέρει να διατηρήσει την εσωτερική σταθερότητα έχει τη δυνατότητα να γίνει η νέα παγκόσµια υπερδύναµη. Η εκβιοµηχάνιση της ήταν ένα σεισµικό γεγονός τόσο από οικονοµικής όσο και γεωπολιτικής άποψης. Γλύτωσε εκατοµµύρια από τη φτώχεια, αλλά επίσης είχε δει την αυξανόµενη ανισότητα της κατανοµής του εισοδήµατος, µια πιθανή πηγή δυσαρέσκειας των πολιτών. Η Κίνα έχει, µε λίγα λόγια, ήδη δείξει σηµάδια αδυναµίας. Παρά την σχεδόν ατελείωτη προσφορά του ανθρώπινου κεφαλαίου, η πολιτική του ενός παιδιού έχει αφήσει την Κίνα σε µια ανησυχητική δηµογραφική κατάσταση. Η οικονοµία της υπερθερµαίνεται χωρίς αµφιβολία: Η υπερπαραγωγή δύσκολα µπορεί να συµβαδίσει µε τις απαιτήσεις της οικονοµίας. Υπάρχει αυξανόµενη

7 7 Τριµηνιαία ιεθνών Σπουδών ένταση µεταξύ αγροτικών και αστικών πληθυσµών, ενώ µέγα-προγράµµατα όπως τα Τρία Ανάθεµα Φαράγγια έχουν τη πιθανότητα των µεγάλων οικολογικών και οικονοµικών καταστροφών. Μια νέα ρωσική εξωτερική πολιτική µπορεί επίσης να είναι το αποτέλεσµα της κρίσης. Αυτό θα ήταν πράγµατι µια αλλαγή του γεωπολιτικού µεγέθους µε δεδοµένο το ρόλο που διαδραµατίζει η Ρωσία στις Βόρειο Κορεάτικες και το Ιρανές πυρηνικές συνοµιλίες. Μια νέα προσέγγιση της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ ή το Ιράν δεν είναι πιθανό να συµβεί λόγω της κρίσης. Η συνέχεια και η προβλεψιµότητα της ηγεσίας επίσης χρησιµεύουν ως σταθεροποιητές στην περίπτωση της Ρωσίας. Κανένα από τα γεωπολιτικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Ρωσία δεν έχουν πληγεί από την κρίση. Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται αντιµέτωπη µε µια βαριά γήρανση του πληθυσµού, σοβαρά προβλήµατα υγείας και προβλήµατα στο στρατό της, κανένα από αυτά δεν έχουν µεταβληθεί από την κρίση. Επίλογος Κατά την εξέταση των γεωπολιτικών παραγόντων µια οικονοµική κρίση επηρεάζει κάποιους άµεσα, ενώ άλλους µόνο έµµεσα. Είναι επίσης αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις αλλαγές που παρατηρήθηκαν από τους µελετητές της γεωπολιτικής έχουν ήδη λάβει χώρα για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και άρχισε πολύ πριν από την οικονοµική κρίση. Ενώ παρατηρώντας τα πέντε βασικά θέµατα, µέσω των οποίων η γεωπολιτική αλλαγή µπορεί να συµβεί έχουµε καταλήξει στο συµπέρασµα ότι αν και είµαστε µάρτυρες κάποιων µόνιµων αλλαγών στη γεωπολιτική δύναµη, οι λόγοι βρίσκονται πέρα από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οικονοµικής ύφεσης - µε την πιθανή εξαίρεση των στρατιωτικών δαπανών που είναι σε µεγάλο βαθµό επηρεασµένη από την οικονοµική ικανότητα των µεγάλων δυνάµεων. Η πιο σηµαντική βραχυπρόθεσµη αλλαγή από γεωπολιτική σκοπιά, εποµένως, είναι από τους στρατιωτικούς και αµυντικούς προϋπολογισµούς σε όλο τον κόσµο. Η δεύτερη πτυχή, η οποία είναι αιτία ανησυχίας, είναι η πολιτική ριζοσπαστικοποίηση που ακολουθεί προβλέψιµα τις οικονοµικές υφέσεις. Η παγκόσµια οικονοµική κρίση έχει ένα πολύ προβλέψιµο πολιτικό αποτέλεσµα: δηµοκρατικά εκλεγµένες κυβερνήσεις χάνουν την εξουσία. Η πιο σοβαρή επίπτωση της Μεγάλης Ύφεσης της δεκαετίας του 1930 ήταν το δεύτερο κύµα αντίστροφου εκδηµοκρατισµού στην Ευρώπη. Και τη δεκαετία του 1930 και του 2010 έχει παρατηρηθεί µια αύξηση της ξενοφοβίας και του «αποδιοποµπαίου τράγου", οι υφέσεις ως εκ τούτου συχνά δίνουν µια ώθηση για τα εθνικιστικά αισθήµατα. Περισσότερες εθνικιστικές (ή «δεξιάς πτέρυγας») κυβερνήσεις φέρνουν συχνά ένα σερί προστατευτισµού στην οικονοµία, το οποίο, µε τη σειρά του, µπορεί να οδηγήσει σε τροµερές οικονοµικές και πολιτικές συνέπειες. Όταν συζητάµε για το ρόλο του παγκόσµιου ηγέτη των Ηνωµένων Πολιτειών, ωστόσο, οι δείκτες δείχνουν σε διάφορες κατευθύνσεις. Η οικονοµική δυσκολία τείνει να δηµιουργήσει µεγαλύτερη όρεξη για αποµονωτισµού στις Ηνωµένες Πολιτείες, αλλά αυτό δεν διευκολύνει καθόλου την παγκόσµια αµφισβήτηση. Η Κίνα αντιµετωπίζει τα δικά της προβλήµατα και τα διλήµµατα της και δεν µπορεί η ίδια να βγει από το παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα. Μετάφραση: Μαρία Κουτουλάκου Επιλεγµένη Βιβλιογραφία Bernanke, Ben (2002): Deflation: Making Sure "It" Doesn't Happen Here - Remarks by Governor Ben S. Bernanke Before the National Economists Club, Washington, D.C. November 21, (Downloaded: October 2010) Blackwill, Robert D. (1999): The future of transatlantic relations: report of an independent task force sponsored by the Council on Foreign Relations (New York: Council on Foreign Relations Press; distributed by the Brookings Institution Press, February Blackwill, Robert D. (2009): The Geopolitical Consequences of the World Economic Recession A Caution (web page: Downloaded October 2009)

8 8 Eszter Nova Άνοιξη 2011/1 Blair, Dennis (2009): Annual Threat Assessment of the Intelligence Community for the Senate Select Committee on Intelligence, February 12, (June 20, 2009) ILO (2010) International Labour Organisation report, 2010: World of Work Report 2010 from one crisis to the next? WCMS_145112/index.htm (Downloaded: October 2010) Fergusson, Adam (1975): When Money Dies: The Nightmare of the Weimar Hyper-Inflation (William Kimber, London, 1975) Ferguson, Niall (2008b): Geopolitical Consequences of the Credit Crunch (Financial Times, 21 September, 2008) Friedman, George (2009): The Next 100 Years: A Forecast for the 21st Century (New York: Doubleday, 2009) Galbraith, John Kenneth (1954): The Great Crash, 1929 (New York: Time Inc., 1961, c1954) Galbraith, John Kenneth (1993): A short history of financial euphoria (New York, N.Y.: Whittle Books in association with Viking, 1993) Ikenberry, G. John (ed. 2002): America Unrivaled: The Future of the Balance of Power (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press) Haass, Richard N. (2008): The Age of Nonpolarity: What Will Follow the U.S. Dominance In: Foreign Affairs, May/June 2008 Huntington, Samuel (2003): The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (New York: Simon & Schuster, 2003 First published in 1996) Krauthammer, Charles (1990): The Unipolar Moment, Foreign Affairs, Vol. 70, No. 1, America and the World (1990/1991) P Krauthammer, Charles (2002): The Unipolar Moment Revisited, The National Interest, Winter 2002/03 P 5-17 Kupchan, Charles A. (2003): The end of the American era: U.S. foreign policy and the geopolitics of the twenty-first century (New York: Vintage Books, 2003) Kupchan, Charles A. (2010): As nationalism rises, will the European Union fall? In: The Washington Post, 29 August 2010 Libicki, Martin C., Shatz, Howard J., Taylor, Julie E. (2011): Global Demographic Change and Its Implications for Military Power, RAND Project Air Force, 2011 NSS (2002): The National Security Strategy of the United States of America (September 2002) (Downloaded: October 2010) NSS (2006): The National Security Strategy of the United States of America. 16 March (Downloaded: October 2010) Rogoff, Kenneth S. Reinhart, Carmen M. (2010): This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2009) Roubini, Nouriel Mihm, Stephen (2010): Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance (New York, Penguin, 2010) Skidelsky, Robert (2003): John Maynard Keynes: Economist, Philosopher, Statesman (London, MacMillan, 2003) Soros, George (2008): The New Paradigm of Financial Markets The Credit Crisis of 2008 and What it Means (Public Affairs, New York) Stratfor (2009): Europe: Xenophobia rising (March 3, 2009) DKE 2012

9 9 Τριµηνιαία ιεθνών Σπουδών Σηµείωση: Σεβαστοί ερευνητές, αν κάνετε µια αναφορά σε αυτό το τµήµα ή απόσπασµα του άρθρου, παρακαλούµε στείλτε µας ένα στο για να µας το δηλώσετε. Παρακαλούµε αναφερθείτε στο άρθρο ως εξής: Eszter Nova: Οι Γεωπολιτικές Συνέπειες µιας Οικονοµικής Κρίσης. (Μετάφραση από Μαρία Κουτουλάκου) Délkelet Európa - South-East Europe International Relations Quarterly, Τόµος 3. Νο.3 (Άνοιξη 2011) σελ. 8. Σας ευχαριστούµε για την συνεργασία σας. Αρχισυντάκτης.

OECD Economic Outlook: May No. 76 - Volume 2004 Issue 2. Οικονοµικές Προοπτικές του ΟΟΣΑ, αρ. 76, τόµ. 2004, τεύχ. 2, Μάιος

OECD Economic Outlook: May No. 76 - Volume 2004 Issue 2. Οικονοµικές Προοπτικές του ΟΟΣΑ, αρ. 76, τόµ. 2004, τεύχ. 2, Μάιος OECD Economic Outlook: May No. 76 - Volume 2004 Issue 2 Summary in Greek Οικονοµικές Προοπτικές του ΟΟΣΑ, αρ. 76, τόµ. 2004, τεύχ. 2, Μάιος Περίληψη στα ελληνικά ΝΕΑ ΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΝΑΤΑΡΑΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Precious Metals Greece. Starter Kit 1. Gold & Silver guide. Precious Metals Greece www.preciousmetalsgreece.com info@preciousmetalsgreece.

Precious Metals Greece. Starter Kit 1. Gold & Silver guide. Precious Metals Greece www.preciousmetalsgreece.com info@preciousmetalsgreece. Starter Kit 1 Precious Metals Greece Gold & Silver guide. Precious Metals Greece www.preciousmetalsgreece.com info@preciousmetalsgreece.com Αγαπητέ επενδυτή, Σε ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σου προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού Κανόνας Χρυσού Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1870-1973 Βασικές αρχές λειτουργίας Ιστορικά (ποια περίοδο καλύπτει) Εξωτερική ισορροπία (ισοζύγιο πληρωμών ισοσκελισμένο)

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206)

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα Η ΕΚΤ ιδρύθηκε το 1998 και

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ 2012 / 4 ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ του Philip Pilkington και Warren Mosler Εισαγωγή Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσφέρει µια

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προτάσεις για δράση! Πως επιχειρήσεις, κυβέρνηση αλλά και οι διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µπορούν να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν την δική τους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Περίγραµµα κεφαλαίων Ποιο είναι το αντικείµενο της µακροοικονοµικής Με τι ασχολούνται οι µακροοικονοµολόγοι; Γιατί διαφωνούν οι µακροοικονοµολόγοι Ποιο είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ [1] ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ-ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Χώρες του Α κόσμου ΗΠΑ Δυτική ευρώπη Ιαπωνία Χώρες του Β κόσμου Πρώην σοσιαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών στα πλαίσια της εκδήλωσης What s Next Κεφαλαιοποιώντας τον θετικό αντίκτυπο της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Washington 23 Μαρτίου 2010 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της CISCO για τους Εργαζόµενους από Απόσταση Αποκαλύπτει την Ανάγκη για Μεγαλύτερη Προσοχή σε θέµατα Ασφάλειας

Έρευνα της CISCO για τους Εργαζόµενους από Απόσταση Αποκαλύπτει την Ανάγκη για Μεγαλύτερη Προσοχή σε θέµατα Ασφάλειας Υπεύθυνη Τύπου Σιλβάνα Θεοδωροπούλου Τηλ: +30 210 6381457 e-mail: stheodor@cisco.com Έρευνα της CISCO για τους Εργαζόµενους από Απόσταση Αποκαλύπτει την Ανάγκη για Μεγαλύτερη Προσοχή σε θέµατα Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΧΟΙ Το γνωστικό αντικείµενο της Αναπτυξιακής Οικονοµικής ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Βασικές πηγές στατιστικών στοιχείων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γενική Συνέλευση των Μετόχων Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010 Ομιλία του Προέδρου, κ. Β. ΡΑΠΑΝΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γενική Συνέλευση των Μετόχων Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010 Ομιλία του Προέδρου, κ. Β. ΡΑΠΑΝΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γενική Συνέλευση των Μετόχων Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010 Ομιλία του Προέδρου, κ. Β. ΡΑΠΑΝΟΥ Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, Η ετήσια γενική συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας γίνεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί η αύξηση των επιτοκίων µπορεί να επιταχύνει την ανάκαµψη

Γιατί η αύξηση των επιτοκίων µπορεί να επιταχύνει την ανάκαµψη 2014 / 6 Γιατί η αύξηση των επιτοκίων µπορεί να επιταχύνει την ανάκαµψη Του Jan Kregel Υπάρχουν δύο ειδών επικρίσεις στην «αντισυµβατική» απάντηση της νοµισµατικής πολιτικής του Οµοσπονδιακού Αποθεµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΕΣ ερωτήματα στο μάθημα ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ από το βιβλίο των PAUL R. KRUGMAN & «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία και Πολιτική» MAURICE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για δεύτερη χρονιά η ICAP Group εκπόνησε αναλυτική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005.

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005. OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά Σύνοψη Η μακροπρόθεσμη τάση προς την

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή 1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή Στη διεθνή οικονοµία γίνεται ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Κάθε χώρα έχει το δικό της νόµισµα, στο οποίο εκφράζονται οι τιµές των αγαθών και υπηρεσιών. Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Του Ιωάννη Μ. Νομικού

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Του Ιωάννη Μ. Νομικού ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Του Ιωάννη Μ. Νομικού (Πρόεδρος στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Μελετών (RIEAS) Copyright: Research Institute for European

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές ΟΟΣΑ, Έκδοση 2010

Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές ΟΟΣΑ, Έκδοση 2010 OECD Science, Technology and Industry Outlook 2010 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές ΟΟΣΑ, Έκδοση 2010 Περίληψη στα ελληνικά H επιστήμη, η τεχνολογία και η καινοτομία αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

Η -Ζώνη δεν θα διαλυθεί, μάλλον θα ευημερήσει

Η -Ζώνη δεν θα διαλυθεί, μάλλον θα ευημερήσει Η -Ζώνη δεν θα διαλυθεί, μάλλον θα ευημερήσει Συγκριτική ανάλυση βασικών οικονομικών δεδομένων Φεβρουάριος 2013 Σύνοψη Συμπέρασμα 1 Α. Η ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΕΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 3 ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε λ Νίνιο (El Niño) ονοµάζεται το θερµό βόρειο θαλάσσιο ρεύµα που εµφανίζεται στις ακτές του Περού και του Ισηµερινού, αντικαθιστώντας το ψυχρό νότιο ρεύµα Humboldt. Με κλιµατικούς όρους αποτελει µέρος

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα: Κριτικές του Παρελθόντος και ο Δρόμος προς τα Εμπρός

Ελλάδα: Κριτικές του Παρελθόντος και ο Δρόμος προς τα Εμπρός Ελλάδα: Κριτικές του Παρελθόντος και ο Δρόμος προς τα Εμπρός Από τον Ολιβιέ Μπλανσάρ 9 Ιουλίου 2015 Τα μάτια όλου του κόσμου είναι καρφωμένα στην Ελλάδα, καθώς τα εμπλεκόμενα μέρη συνεχίζουν τις προσπάθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές Εισαγωγική ομιλία του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στο επιμορφωτικό σεμινάριο του Συνδέσμου Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Το θέμα που καλούμαι να πραγματευτώ είναι «ο Νέος Ευρωσκεπτικισμός και η Μετανάστευση».

Το θέμα που καλούμαι να πραγματευτώ είναι «ο Νέος Ευρωσκεπτικισμός και η Μετανάστευση». Καλησπερίζω το εκλεκτό κοινό. Καταρχάς, προτού ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους διοργανωτές της ημερίδας, καθώς αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα να βρίσκομαι εδώ, ενώπιον όλων εσάς τη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΜΣ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/11/2008 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΓΑΖΩΝΑΣ ΘΩΜΑΣ / ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ: 1207Μ065

Διαβάστε περισσότερα

Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική Γεωπολιτικές εξελίξεις, ενεργειακή ασφάλεια και παγκόσµια οικονοµία

Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική Γεωπολιτικές εξελίξεις, ενεργειακή ασφάλεια και παγκόσµια οικονοµία Τετάρτη 20 Απριλίου 2011 www.geostrategy.gr Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική Γεωπολιτικές εξελίξεις, ενεργειακή ασφάλεια και παγκόσµια οικονοµία Οι επιπτώσεις των πρόσφατων εξεγέρσεων Οι πρόσφατες εξεγέρσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Άνοδος των επιχειρηµατικών προσδοκιών Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία καταγράφει αξιοσηµείωτη άνοδο πέντε µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία

Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία Χρηματαγορές και το διεθνές νομισματικό σύστημα Δυναμική αλληλεπίδραση με απρόβλεπτες συνέπειες Οδοδείκτης Μέρος Α Βασικές Έννοιες Μέρος Β Αναλύσεις Βραχυχρονίων

Διαβάστε περισσότερα

7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης

7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης 7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης 1. Ιστορική αναδρομή της Ευρωπαϊκής ενοποίησης 2. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών 3. Είναι η ΕΕ μία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Πρόεδρος ΚΕΠΠ πρώην Υποσργός Ελλάδα: Από ηην κρίζη ζηην Ανάκαμψη; Ομιλία ζηην παροσζίαζη μελέηης ηοσ ΚΕΠΠ για ηο ΕΒΕΑ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Πρόεδρος ΚΕΠΠ πρώην Υποσργός Ελλάδα: Από ηην κρίζη ζηην Ανάκαμψη; Ομιλία ζηην παροσζίαζη μελέηης ηοσ ΚΕΠΠ για ηο ΕΒΕΑ ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Πρόεδρος ΚΕΠΠ πρώην Υποσργός Ελλάδα: Από ηην κρίζη ζηην Ανάκαμψη; Ομιλία ζηην παροσζίαζη μελέηης ηοσ ΚΕΠΠ για ηο ΕΒΕΑ Τεηάρηη, 10 Ιοσλίοσ 2013 1 Ελλάδα: Από την Κρίση στην Ανάκαμψη;

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ε.Ε. και Ρωσίας σε θέµατα Αγορών Φυσικού Αερίου και Κλιµατικής Αλλαγής

Αλληλεπίδραση Ε.Ε. και Ρωσίας σε θέµατα Αγορών Φυσικού Αερίου και Κλιµατικής Αλλαγής Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11/05/2014, Παν. Πειραιώς Αλληλεπίδραση Ε.Ε. και Ρωσίας σε θέµατα Αγορών Φυσικού Αερίου και Κλιµατικής Αλλαγής Δρ. Αθανάσιος Δαγούµας Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και κοινωνική προστασία στην Ευρώπη

Οικονομική κρίση και κοινωνική προστασία στην Ευρώπη Οικονομική κρίση και κοινωνική προστασία στην Ευρώπη Μάνος Ματσαγγάνης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Εξελίξεων 7 Μαΐου 2012 Η Μεγάλη Ύφεση στην Ευρώπη ΑΕΠ και απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ Μελέτη του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος, τόσο της διεθνούς, όσο και της εγχώριας οικονομίας, ανάλυση του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομία. Ελλάδα και Βαλτικές Χώρες: Πολιτικές Λιτότητας και Διαρθρωτική Προσαρμογή (Μέρος 1)

Μακροοικονομία. Ελλάδα και Βαλτικές Χώρες: Πολιτικές Λιτότητας και Διαρθρωτική Προσαρμογή (Μέρος 1) Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, τους Ισπανούς και τους Ιταλούς; in DEEP ANALYSIS Μακροοικονομία Κύρια Σημεία in DEEP ANALYSIS Η κατανομή του πλούτου μεταξύ των διαφόρων νοικοκυριών

Διαβάστε περισσότερα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Ιούνιος 1981: ιδάκτωρ των ιεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήµιο Pantheon Sorbonne (Παρίσι Ι) µε άριστα 1980-1981: Πανεπιστήµιο Παρίσι Ι, Diplome d Etudes Approfondies (DEA) Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»*

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Η ΥΠΟΘΕΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ» 13 Αντί Εισαγωγής Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι το Μάιο του 2010, η Ελλάδα δέχτηκε μια πρωτοφανή χρηματοπιστωτική επίθεση, που οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2.1 Εισαγωγή Η ανάπτυξη της αγοράς των ευρωνοµισµάτων, η σταδιακή κατάργηση των περιορισµών της κίνησης κεφαλαίων και η εισαγωγή νέων χρηµατοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. ιεθνείς οικονοµικές εξελίξεις Το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα, µε προοπτική µεσοπρόθεσµα, την επιβράδυνση της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής

AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης H ActionAid είναι ένας διεθνής αναπτυξιακός οργανισµός

Διαβάστε περισσότερα

: 2008-2009 2008 2009 15 2013

: 2008-2009 2008 2009 15 2013 Οι τράπεζες του αύριο Ανδρέας Παπαδόπουλος ιευθυντής Στρατηγικής Οµίλου 15 Μαΐου 2013 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε σηµείου αυτής της έκδοσης, η αποθήκευση για οποιαδήποτε µελλοντική χρήση της,

Διαβάστε περισσότερα

British Middlesex University

British Middlesex University Καρακολτζίδης Ιωάννης Υποψήφιος ιδάκτωρ British Middlesex University Ερευνητικό πεδίο: Αποκωδικοποίηση της µεταβλητότητας και της διακύµανσης των χρηµατοπιστωτικών αγορών, ως εργαλείο ανάλυσης, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ e-mail : gargeitis@econ.uoa.gr Τηλ : 6947310868 Σπουδές 1992 1996 Πανεπιστήµιο Cambridge, Queen s College Μεγάλη Βρετανία Ph.D στα Οικονοµικά Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό

Διαβάστε περισσότερα

Η επίλυση της κρίσης της Ευρωζώνης δίχως εξαγορές χρέους, εθνικές εγγυήσεις, αλληλοασφάλιση, ή δηµοσιονοµικές µεταβιβάσεις

Η επίλυση της κρίσης της Ευρωζώνης δίχως εξαγορές χρέους, εθνικές εγγυήσεις, αλληλοασφάλιση, ή δηµοσιονοµικές µεταβιβάσεις 2011 / 5 Η επίλυση της κρίσης της Ευρωζώνης δίχως εξαγορές χρέους, εθνικές εγγυήσεις, αλληλοασφάλιση, ή δηµοσιονοµικές µεταβιβάσεις Του Stuart Holland 1. Επισκόπηση Ένας από τους λόγους για την αποτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό περιοδικό

Ηλεκτρονικό περιοδικό by www.foodstandard.gr Ηλεκτρονικό περιοδικό www.facebook.com/foodstandard τεύχος 23 Ιανουάριος 2012 * * Πόσο πράσινη είναι η εταιρεία σας; * Γιατί η Ευρώπη είναι πιο "πράσινη" από τις ΗΠΑ; H LG Electronics

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομία και Αγορές. Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος 7 Ιουνίου 2007

Διεθνής Οικονομία και Αγορές. Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος 7 Ιουνίου 2007 Διεθνής Οικονομία και Αγορές Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος 7 Ιουνίου 2007 1 Διεθνής Οικονομία: Ανάπτυξη - Επιτόκια Η παγκόσμια ανάπτυξη θα παραμείνει ισχυρή παρά την επιβράδυνση στις ΗΠΑ (decoupling). Η επιβράδυνση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece Χ. ΣΑΧΙΝΗΣ: Ευχαριστώ και ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Συγγνώμη για τα Αγγλικά μου, αλλά έρχομαι από μερικές εβδομάδες που μιλούσα στους ξένους επενδυτές και γι αυτό ίσως έρχονται τα Αγγλικά πιο εύκολα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ. Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ. Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες Φεβρουάριος 2005 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης, Χριστόφορος Ι. Μακρυάς (*) Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος Μακροοικονομική, Χρηματοοικονομική Ενότητα των Επιχειρήσεων, :Εισαγωγή Ενότητα βασικές : έννοιες, Βέλτιστη ΤΜΗΜΑ Κεφαλαιακή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δομή, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανόηση του σύγχρονου διεθνούς οικονοµικοπολιτικού περιβάλλοντος υπό το πρίσµα της Σύνθετης Πολιτικής Οικονοµίας

Η κατανόηση του σύγχρονου διεθνούς οικονοµικοπολιτικού περιβάλλοντος υπό το πρίσµα της Σύνθετης Πολιτικής Οικονοµίας Η κατανόηση του σύγχρονου διεθνούς οικονοµικοπολιτικού περιβάλλοντος υπό το πρίσµα της Σύνθετης Πολιτικής Οικονοµίας ρ. ΡΟΥΚΑΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1 Επισκέπτης Λέκτορας, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα ιεθνών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης

Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης Μαρία Ζησιοπούλου Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 4 / 2015 3,5E 7,5E

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 4 / 2015 3,5E 7,5E 30 Τεύχος 4 / 2015 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015 Διεύθυνση 60640 Frankfurt am Main Germany Τηλέφωνο +49 69 1344 0 Δικτυακός τόπος http://www.ecb.europa.eu Το Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ. Βιο-καύσιμα. Κείμενο Θέσεων

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ. Βιο-καύσιμα. Κείμενο Θέσεων ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Βιο-καύσιμα Κείμενο Θέσεων Αθήνα, Νοέμβριος 2007 1. Εισαγωγή Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών είναι o μεγαλύτερος

Διαβάστε περισσότερα

Το ενεργειακό πρόβλημα συνειδητοποιήθηκε όταν εμφανίστηκε η ενεργειακή κρίση του 1973.

Το ενεργειακό πρόβλημα συνειδητοποιήθηκε όταν εμφανίστηκε η ενεργειακή κρίση του 1973. Το ενεργειακό πρόβλημα συνειδητοποιήθηκε όταν εμφανίστηκε η ενεργειακή κρίση του 1973. Η συνειδητοποίηση του προβλήματος ήταν αποτέλεσμα : - του περιορισμού άντλησης και συνεπώς των ποσοτήτων διάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η οικονομική πολιτική αποτελεί μέρος της γενικής κυβερνητικής πολιτικής μιας χώρας και ασκείται με σκοπό τον επηρεασμό του οικονομικού γίγνεσθαι. Ανεξαρτήτως της έντασης και των

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Τέταρτης ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc ουβλίνο, Ιρλανδία, 8-9 Μαρτίου 2007 Στις αρχές του 2007, το έργο AGE/inc εστίασε στον τρόπο µε τον οποίο οι κυβερνήσεις εφάρµοζαν τις δεσµεύσεις τους που

Διαβάστε περισσότερα