Ανοσορρύθμιση: νέος τρόπος θεραπείας στη ρευματοειδή αρθρίτιδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανοσορρύθμιση: νέος τρόπος θεραπείας στη ρευματοειδή αρθρίτιδα"

Transcript

1 Άρθρο Σύνταξης EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2008,19(2): Ανοσορρύθμιση: νέος τρόπος θεραπείας στη ρευματοειδή αρθρίτιδα ΛΑΖΑΡΟΣ Ι. ΣΑΚΚΑΣ, MD, PHD ΠΕΡΙΛΗΨΗ Για να διεγερθεί το Τ-λεμφοκύτταρο χρειάζεται δύο σήματα. Το πρώτο σήμα προέρχεται από τη σύνδεση του υποδοχέα α- ντιγόνου του Τ-λεμφοκυττάρου με το σύμπλεγμα αντιγονικό πεπτίδιο/αντιγόνο ιστοσυμβατότητας (HLA) στην επιφάνεια του αντιγονοπαρουσιαστικού κυττάρου, ενώ το δεύτερο σήμα προέρχεται από τη σύνδεση συνδιεγερτικών μορίων με το συνδέτη τους. Ένα από τα πιο καλά μελετημένα συνδιεγερτικά μόρια στο Τ-λεμφοκύτταρο, είναι το CD28 που συνδέεται με τα CD80 και CD86 στο αντιγονοπαρουσιαστικό κύτταρο. Μετά την ενεργοποίηση του, το Τ-λεμφοκύτταρο εκφράζει στην επιφάνειά του το CTLA-4 μόριο που συνδέεται με το CD80/CD86 με μεγαλύτερη συγγένεια συγκριτικά με το CD28. Η σύνδεση CTLA-4/CD80/CD86 μετάγει αρνητικό σήμα στο Τ-λεμφοκύτταρο, αναστέλλοντας την ενεργοποίηση του. Εμποδίζοντας τη σύνδεση CD28/CD80/CD86 τροποποιούμε τη λειτουργία του Τ-λεμφοκυττάρου θεραπευτικά σε διάφορα ανοσολογικά νοσήματα. Ελληνική Ρευματολογία 2008, 19 (2): Όροι ευρετηρίου: ανοσορρύθμιση, ρευματοειδής αρθρίτιδα, συνδιεγερτικά μόρια, μόριο CTLA-4, abatacept, belatacept Δ/ντής σύνταξης, Ρευματολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα Η ανοσιακή απάντηση του Τ-λεμφοκυττάρου αρχίζει με την αναγνώριση του συμπλέγματος ενός αντιγονικού πεπτιδίου (Ag) με αντιγόνο ιστοσυμβατότητας HLA (Ag/HLA) στην επιφάνεια του αντιγονοπαρουσιαστικού κυττάρου (δενδριτικό κύτταρο, Β- λεμφοκύτταρο, ή μακροφάγο) που γίνεται στον υποδοχέα αντιγόνου του Τ-λεμφοκυττάρου (T Cell antigen Receptor, TCR). Όμως, για την ενεργοποίηση του βοηθητικού Τ- λεμφοκυττάρου (Τ helper) απαι- 113

2 Ανοσορρύθμιση: νέος τρόπος θεραπείας στη ρευματοειδή αρθρίτιδα Εικόνα 1. Η σύνδεση CD28:CD80/CD86 παρέχει το 2 ο σήμα για την ενεργοποίηση του Τ λεμφοκυττάρου. Η αναγνώριση του συμπλέγματος αντιγόνο/hla από τον TCR του λεμφοκυττάρου παρέχει το 1 ο σήμα για την ενεργοποίησή του. Εικόνα 2. Το Τ λεμφοκύτταρο όταν ενεργοποιηθεί μπορεί να διαφοροποιηθεί σε ΤΗ1, ή ΤΗ2, ή ΤΗ17 εκτελεστικά κύτταρα, ανάλογα με το είδος της κυτταροκίνης (IL-12, ή IL-4, ή IL-21, και IL-6 μαζί με TGFβ, αντίστοιχα) που υπερτερεί στο άμεσο περιβάλλον του κυττάρου. Εικόνα 3. Το CTLA-4 διακόπτει την ενεργοποίηση του Τ λεμφοκυττάρου. Μετά την ενεργοποίηση, το Τ λεμφοκύτταρο εκφράζει στην επιφάνεια το CTLA-4 που έχει μεγαλύτερη συγγένεια σύνδεσης με το CD80/CD86 σε σχέση με το CD28. Έτσι, συνδέεται με το CD80/ CD86 και μεταδίδει αρνητικό σήμα στον πυρήνα του Τ λεμφοκυττάρου. τούνται δύο σήματα. Το 1 ο σήμα παρέχεται από την αντίδραση TCR-Ag/HLA, ενώ το 2 ο παρέχεται από τα συνδιεγερτικά μόρια. Τέτοια μόρια είναι το CD28 (στο Τ-λεμφοκύτταρο) που συνδέεται με τα CD80 και CD86 (στο αντιγονοπαρουσιαστικό κύτταρο), και άλλα που αναφέρονται στον Πίνακα 1 1. Η σύνδεση CD28/CD80/86 μετάγει μεταγραφικό σήμα για την παραγωγή ιντερλευκίνης-2 (IL-2), που είναι αυξητικός παράγοντας για το Τ-λεμφοκύτταρο (Εικόνα 1). Εάν δεν υπάρχει το 2 ο σήμα (από το συνδιεγερτικό μόριο CD28/ CD80/86), το Τ-λεμφοκύτταρο υφίσταται απόπτωση ή μεταπίπτει σε ανεργία (anergy). Ανάλογα με τον τύπο του αντιγονοπαρουσιαστικού κυττάρου (δενδριτικό κύτταρο, μακροφάγο, Β-λεμφοκύτταρο), το είδος του αντιγόνου, τη συγγένεια σύνδεσης του αντιγoνικού πεπτιδίου με το HLA, και τον τύπο των κυτταροκινών στο άμεσο περιβάλλον του, το Τ-λεμφοκύτταρο διαφοροποιείται και πολλαπλασιάζεται σε ΤΗ1 κύτταρα (παράγουν IFNγ), ή TH2 (παράγουν IL-4, IL-5, IL-13) ή TH17 κύτταρα (παράγουν IL-21 και κυτταροκίνες της οικογένειας της IL-17, 114

3 Λ.Ι. Σακκας Πίνακας 1. Συνδιεγερτικά μόρια του Τ-λεμφοκυττάρου και συνδέτες τους Συνδιεγερτικό Μόριο CD28 CD40L (CD154) ICOS (στο TH2 κύτταρο) OX40 (CD134) CD30 4-1BB CD27 TIM1 (στο ΤΗ2 κύτταρο) Συνδέτης στο αντιγονοπαρουσιαστικό κύτταρο CD80, CD86 CD40 ICOSL(B7-H) OX40L(CD134L) CD30L 4-1BBL CD70 TIM4 όπως η IL-17A, η IL-17B, η IL-17C, η IL-17D, η IL-17E (IL-25) και η IL-17F). Φαίνεται επίσης ότι δημιουργούνται ρυθμιστικά Τ-λεμφοκύτταρα (Τregulatory, Treg) που παράγουν το μετατρεπτικό αυξητικό παράγοντα-β (transforming growth factor β, TGFβ). Η κυτταροκίνη που υπερισχύει στο άμεσο περιβάλλον του, παίζει αποφασιστικό ρόλο στη διαφοροποίηση του Τ-λεμφοκυττάρου. Η IL-12 επάγει το μεταγραφικό παράγοντα STAT4 και τη διαφοροποίηση σε ΤΗ1 κύτταρα, η IL-4 επάγει το μεταγραφικό παράγοντα GATA-3 και τη διαφοροποίηση σε ΤΗ2 κύτταρα, ενώ ο TGFβ με τις IL-6 και IL-23 επάγουν το μεταγραφικό παράγοντα STAT3 και τη διαφοροποίηση σε ΤΗ17 κύτταρα (Εικόνα 2). Οι διάφοροι τύποι κυτταρικής απάντησης έχουν ξεχωριστές λειτουργίες. Τα ΤΗ1 κύτταρα είναι φλεγμονώδη και ενεργοποιούν τα μακροφάγα για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των ενδοκυτταρικών παθογόνων. Τέτοια ανοσιακή απάντηση υπάρχει στη ρευματοειδή αρθρίτιδα, στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι, και στην πολλαπλή σκλήρυνση. Τα ΤΗ2 κύτταρα ενεργοποιούν ηωσινόφιλα και μαστοκύτταρα και επάγουν την ίνωση. Τέτοια ανοσιακή απάντηση απαντά στη συστηματική σκλήρυνση, στις ελμινθικές λοιμώξεις και στην αλλεργία. Τα ΤΗ17 προσελκύουν χημειοτακτικά τα ουδετερόφιλα και είναι κυρίως φλεγμονώδη κύτταρα. Τέτοια ανοσιακή απάντηση υπάρχει στη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Τα Treg κύτταρα έχουν ενεργό το πρωτεϊνικό σύμπλεγμα FOXP3 με το οποίο καταστέλλουν διάφορα γονίδια. Τα Treg καταστέλλουν τους άλλους τύπους εκτελεστικών βοηθητικών Τ-λεμφοκυττάρων και έτσι εμποδίζουν την αυτοανοσία 2. Μετά την ενεργοποίηση του, το Τ-λεμφοκύτταρο εκφράζει στην επιφάνεια του το μόριο CTLA-4 (CD152) που έχει μεγαλύτερη συγγένεια σύνδεσης με τα CD80 και CD86. Η σύνδεση CTLA-4/CD80/86 μετάγει αρνητικό σήμα στο Τ-λεμφοκύτταρο και αναστέλλει την ενεργοποίησή του (Εικόνα 3). Αυτό αποτελεί και τον κύριο διακόπτη διακοπής της ενεργοποίησης των Τ- λεμφοκυττάρων που εμποδίζει την ανεξέλεγκτη ενεργοποίηση τους. Η σημασία της σύνδεσης CTLA-4/CD80/86 έχει αποδειχθεί σε διαγονιδιακά ποντίκια με έλλειψη του γονιδίου CTLA4 (CTLA4 -/-). Τα CTLA4 -/- ποντίκια έχουν συνεχή σύνδεση CD28/CD80/86 και επομένως ανεξέλεγκτη ενεργοποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων, με αποτέλεσμα να αναπτύσσουν θανατηφόρο λεμφο-υπερλαστική και πολυοργανική αυτοάνοση νόσο 1. Με παρόμοιο ατυχή μηχανισμό, ένα διεγερτικό αντι-cd28 μονοκλωνικό αντίσωμα (MoAb), που προκαλεί διέγερση του CD28 και θετική μεταγωγή σήματος στα Τ-λεμφοκύτταρα, είχε ως αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη ενεργοποίηση τους και την κατακλυσμιαία έκλυση κυτταροκινών, εκδηλώνοντας κλινικά υπόταση, οξύ σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας, νεφρική ανεπάρκεια, και διάχυτη εν- 115

4 Ανοσορρύθμιση: νέος τρόπος θεραπείας στη ρευματοειδή αρθρίτιδα Πίνακας 2. Συνανασταλτικά μόρια του Τ λεμφοκυττάρου και συνδέτες τους Συνανασταλτικά Μόρια Συνδέτης στο αντιγονοπαρουσιαστικό κύτταρο CTLA-4 CD80, CD86 PD-1 PDL1, PDL2 BTLA(στο ΤΗ1 κύτταρο)? ΤΙΜ3 Galectin-9? B7-H3? B7-H4 CTLA-4= cytotoxic T lymphocyte-associated antigen-4; PD-1= programmed Death-1; BTLA= B and T lymphocyte attenuator δαγγειακή πήξη 3. Όμως, η ελεγχόμενη διατήρηση της σύνδεσης CD28/CD80/86 που προκαλείται με την αναστολή του CTLA-4 με αντι-ctla-4 MoAb αποτέλεσε νέα στρατηγική για τη θεραπεία του μελανώματος και εφαρμόσθηκε με ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε μελέτες φάσης 1 και 2 4. Η διακοπή της συνδιέγερσης CD28/CD80/86 έχει εφαρμοσθεί ως τρόπος ανοσορρύθμισης σε διάφορα ζωικά μοντέλα νόσων όπου κυριαρχεί η φλεγμονώδης ανοσιακή απάντηση (ΤΗ1) ή και η ανοσιακή απάντηση (ΤΗ17). Αντι-CD86 MoAb χορηγούμενο νωρίς σε μη παχύ διαβητικό ποντίκι (non obese diabetic, NOD), μοντέλο σακχαρώδους διαβήτη τύπου Ι, μετριάζει την παγκρεατική β-νησιδίτιδα και το διαβήτη. Χορήγηση αντι-cd80 και αντι-cd86 MoAbs σε ποντίκι με επαγόμενη από κολλαγόνο αρθρίτιδα, μοντέλο της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, βελτιώνει την αρθρίτιδα. Παρομοίως, DBA/1 ποντίκια, με έλλειψη του CD28, είναι ανθεκτικά σε επαγόμενη από κολλαγόνο αρθρίτιδα. Η αναστολή του CD80 και του CD86 με το ανασυνδυασμένο μόριο CTLA4-FcIgG προκαλεί σε ποντίκια αναστολή της πειραματικής αλλεργικής εγκεφαλομυελίτιδας, μοντέλο της πολλαπλής σκλήρυνσης 1. Η διακοπή της συνδιέγερσης CD28/CD80/86 άρχισε να εφαρμόζεται σε ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα. To abatacept είναι μία ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη αποτελούμενη από το εξωκυτταρικό τμήμα του CTLA-4 και το Fc της IgG1 (CTLA4- FcIgG1, Orencia), που έχει τροποποιηθεί για να μην ενεργοποιείται το συμπλήρωμα. To φάρμακο έχει εγκριθεί και χρησιμοποιείται με επιτυχία στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας μετά την αποτυχία ενός αντι-τνfα παράγοντα 5,6,7. Μια άλλη ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη, το belatacept διαφέρει από το abatacept σε δυο αμινοξέα που αυξάνουν τη συγγένεια σύνδεσης με το CD80/86. Το belatacept χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία στη μεταμόσχευση νεφρού για την πρόληψη απόρριψης του μοσχεύματος 8. Έχουμε λοιπόν εισέλθει σε ένα νέο τρόπο θεραπείας νοσολογικών νοσημάτων, την ανοσορρύθμιση, όπου o θεραπευτικός στόχος είναι η τροποποίηση της λειτουργίας των Τ- λεμφοκυττάρων. ABSTRACT Immunomodulation in rheumatoid arthritis Sakkas L.I., MD, PhD Reumatology Department, Thessaly University School of Medicine, Larisa, Greece. In order to be activated, T-cell requires two signals. The first comes from the recognition of antigen/hla complex by T-cell antigen receptor (TCR), whereas, the second signal comes from 116

5 Λ.Ι. Σακκας the interaction of the co-stimulatory molecules with their ligands. One of the best characterized co-stimulatory molecules on the T-cell is CD28, that binds to CD80 and CD86 on the antigenpresenting cell. Upon activation, T-cells express the CTLA-4 molecule on their surface that binds to CD80 and CD86 more avidly than CD28. CTLA-4/CD80/CD86 complex transfers a negative signal to T-cell that inhibits its activation. Interfering with CD28/CD80/CD86, we modify T-cell function therapeutically in various immunemediated diseases. Ηellenic Rheumatology 2008, 19(2): Key words: immunomodulation, rheumatoid arthritis, co-stimulatory molecules, CTLA-4 molecule, abatacept, belatacept ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Trikudanathan S, Sayegh MH. The evolution of the immunobiology of co-stimulatory pathways:clinical implications. Clin Exp Rheumatol 2007;25(suppl 46):S Bettelli E, Korn T, Kuchroo VK. Th17: the third member of the effector T cell trilogy. Curr Opin Immunol 2007;19: Suntharalingan G, Perry MR, Ward S, Brett SJ, Castello-Cortes A et al. Cytokine storm in phase 1 trial of the anti-cd28 monoclonal antibody TGN1412. N Eng J Med 2006;355; O Day SJ, Hamid O, Urba WJ. Targeting cytotoxic T-lymphocyte antigen-4 (CTLA-4). A novel strategy for the treatment of melanoma and other malignancies. Cancer 2007;110: Genovese MC, Becker JC, Schiff M, Luggen M, Sherrer Y, Kremer J, et al. Abatacept for rheumatoid arthritis refractory to tumor necrosis factor alpha inhibition. N Eng J Med 2005;353: Kremer JM, Genant HK, Moreland LW, Russel AS, Emery P, Abud-Mendoza C, et al. Effects of abatacept in patients with methotrexate-resistant rheumatoid arthritis: a randomized trial. Ann Intern Med 2006;144: Weinblatt M, Combe B, Covucci A, Aranda R, Becker JC, Keystone E. Safety of selective co-stimulation modulator abatacept in rheumatoid arthritis patients receiving background biologic and nonbiologic disease-modifying anti-rheumatic drugs: a one-year randomized, placebo-controlled study. Arthritis rheum 2006;54: Vincenti F, Larsen C, Durrbach A, Wekerle T, Nashan B, Blanco G, et al. Costimulation blockade with belatacept in renal transplantation. N Engl J Med 2005;353:

Σύγχρονες απόψεις στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας

Σύγχρονες απόψεις στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας Ανασκόπηση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2007,18(3):218-234 2007,18(2):218-Α Σύγχρονες απόψεις στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας Α. Κουτρουμπας Λ.Ι. Σακκας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Ρευματοειδής αρθρίτιδα (ΡΑ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

H ριτουξιμάμπη στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας

H ριτουξιμάμπη στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας Á íá óêü ðç óç EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(3):203-211 H ριτουξιμάμπη στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας Π. ΑΘΑΝΑΣIΟΥ 1 Ι. ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2 1 Ρευματολογικό Τμήμα, ΓΝ «Ασκληπιείο» Βούλας 2

Διαβάστε περισσότερα

"ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ Τ-ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΠΟΠΤΩΣΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ" ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Π. ΑΡΓΕΝΤΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ Τ-ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΠΟΠΤΩΣΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Π. ΑΡΓΕΝΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ-ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Διευθυντής: Καθηγητής Αναστάσιος Ε. ΓΕΡΜΕΝΗΣ Διδακτορική Διατριβή "ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ Τ-ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΠΟΠΤΩΣΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ" ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Π. ΑΡΓΕΝΤΟΥ Μοριακή Βιολόγος Υπεβλήθη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Τίτλος:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Τίτλος: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΑΛΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΘΟΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Τίτλος: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος των κυτταροκινών στη χρόνια ηπατίτιδα C

O ρόλος των κυτταροκινών στη χρόνια ηπατίτιδα C Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW O ρόλος των κυτταροκινών στη χρόνια ηπατίτιδα C Η λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερα ανοσολογικά δεδομένα στην αιτιοπαθογένεια της ψωριασικής αρθρίτιδας

Νεότερα ανοσολογικά δεδομένα στην αιτιοπαθογένεια της ψωριασικής αρθρίτιδας Ανασκόπηση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2007,18(4):332-341 2007,18(2):332-Α Νεότερα ανοσολογικά δεδομένα στην αιτιοπαθογένεια της ψωριασικής αρθρίτιδας Α. Γουλές ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ψωριασική αρθρίτιδα (ΨΑ) είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

Ανοσοθεραπεία του καρκίνου Μια διαφορετική προσέγγιση στη θεραπεία της νεοπλασματικής νόσου

Ανοσοθεραπεία του καρκίνου Μια διαφορετική προσέγγιση στη θεραπεία της νεοπλασματικής νόσου REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2015, 32(4):461-466 Ανοσοθεραπεία του καρκίνου Μια διαφορετική προσέγγιση στη θεραπεία της νεοπλασματικής νόσου Οι όγκοι δημιουργούνται όταν νέα καρκινικά κύτταρα κατορθώσουν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της έκφρασης του CD154 (CD40L) στα Τ λεμφοκύτταρα ασθενών με. ψωριασική αρθρίτιδα

Μελέτη της έκφρασης του CD154 (CD40L) στα Τ λεμφοκύτταρα ασθενών με. ψωριασική αρθρίτιδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Μελέτη της έκφρασης του CD154 (CD40L) στα Τ λεμφοκύτταρα ασθενών με ψωριασική αρθρίτιδα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΟΥΣΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

ρευματολογία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KAI EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ρευματολογία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KAI EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ www.ere.gr Ελληνική ρευματολογία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KAI EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 4654 ΚΩΔ.ΕΝΤΥΠΟΥ 013697 - ISSN 1105-6452 ENTYΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ρευματολογία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KAI EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ρευματολογία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KAI EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ www.ere.gr Ελληνική ρευματολογία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KAI EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 4654 ΚΩΔ.ΕΝΤΥΠΟΥ 013697 - ISSN 1105-6452 ENTYΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aνταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης των όγκων: Θεραπευτικές εφαρμογές εκτός ψωρίασης. Μέρος Α

Aνταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης των όγκων: Θεραπευτικές εφαρμογές εκτός ψωρίασης. Μέρος Α Aνταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης των όγκων: Θεραπευτικές εφαρμογές εκτός ψωρίασης. Μέρος Α Θεραπευτική Καραμπίδου Κ. Καλαποθάκου Κ. Αυγερινού Γ. Σταυρόπουλος Π.Γ. Α Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ www.ere.gr Ελληνική ρευματολογία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τόμος 22 Iανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2012 Τεύχος 1 4654 ΚΩΔ.ΕΝΤΥΠΟΥ 3697 - ISSN 1105-6452 ENTYΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα θεραπευτικά μονοκλωνικά αντισώματα και η χρήση τους στην πολλαπλή σκλήρυνση. Therapeutic monoclonal antibodies and multiple sclerosis

Τα θεραπευτικά μονοκλωνικά αντισώματα και η χρήση τους στην πολλαπλή σκλήρυνση. Therapeutic monoclonal antibodies and multiple sclerosis 6 REVIEW ARTICLE ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Τα θεραπευτικά μονοκλωνικά αντισώματα και η χρήση τους στην πολλαπλή σκλήρυνση Μαρία Στάμου 1, Παύλος Νταλός 2, Ιωάννης Ηλιόπουλος 2 1 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλινικής Φαρμακολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο ρόλος της λεπτίνης στην παθογένεια της ρευματοειδούς

Διαβάστε περισσότερα

Κάπνισμα και ρευματοειδής αρθρίτιδα

Κάπνισμα και ρευματοειδής αρθρίτιδα Ανασκόπηση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2007,18(1):76-88 Κάπνισμα και ρευματοειδής αρθρίτιδα Ν.Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1 Ν. ΤΣΙΦΕΤΑΚΙ 2 Β. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 1 Π.Β. ΒΟΥΛΓΑΡΗ 2 Α.Α. ΔΡΟΣΟΣ 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ρευματοειδής αρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντής: Καθηγητής Χαράλαμπος Μ. Μουτσόπουλος, MD, FACP, FRCP ΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος 15, Τεύχος 3, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2007 Volume 15, Number 3, July September 2007

Τόμος 15, Τεύχος 3, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2007 Volume 15, Number 3, July September 2007 Τόμος 15, Τεύχος 3, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2007 Volume 15, Number 3, July September 2007 Ελληνικά Αρχεία AIDS Hellenic Archives ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ AIDS EDITION OF

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποίηση των συστάσεων για τη χρήση των βιολογικών παραγόντων στη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα και τις Σπονδυλαρθρίτιδες

Επικαιροποίηση των συστάσεων για τη χρήση των βιολογικών παραγόντων στη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα και τις Σπονδυλαρθρίτιδες Συστάσεις ΕΡΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2008,19(4):291-310 Επικαιροποίηση των συστάσεων για τη χρήση των βιολογικών παραγόντων στη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα και τις Σπονδυλαρθρίτιδες Π. Ι. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΦΛΟΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Multiple sclerosis Classical and novel aspects on the aetiopathogenesis of the disease

Multiple sclerosis Classical and novel aspects on the aetiopathogenesis of the disease Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η R E V I E W Ιατρική 2006, 90(4):294 312 Iatriki 2006, 90(4):294 312 ÓêëÞñõíóç êáôü ðëüêáò ÊëáóéêÜ êáé íåüôåñá äåäïìýíá ãéá ôçí áéôéïðáèïãýíåéá ôçò íüóïõ A. Αρτεμιάδης, M. Αναγνωστούλη

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος 15, Τεύχος 4, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2007 Volume 15, Number 4, October December 2007

Τόμος 15, Τεύχος 4, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2007 Volume 15, Number 4, October December 2007 Τόμος 15, Τεύχος 4, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2007 Volume 15, Number 4, October December 2007 Ελληνικά Αρχεία AIDS Hellenic Archives ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ AIDS EDITION

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοανοσία θυρεοειδούς

Αυτοανοσία θυρεοειδούς 11 Αυτοανοσία θυρεοειδούς ΓΡ. ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Ενδοκρινολόγος Επιστημονικός συνεργάτης Department of Endocrinology and Metabolism, Academic Medical Centre, University of Amsterdam ΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΤΗΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του HLA-B27 στην παθογένεια των σπονδυλοαρθροπαθειών: νεότερα δεδομένα

Ο ρόλος του HLA-B27 στην παθογένεια των σπονδυλοαρθροπαθειών: νεότερα δεδομένα Ανασκόπηση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2008,19(2):129-138 Ο ρόλος του HLA-B27 στην παθογένεια των σπονδυλοαρθροπαθειών: νεότερα δεδομένα Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Π.Π. ΣΦΗΚΑΚΗΣ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Ρευματολογικό-Ανοσολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Χρυσούλα Νικολάου

ΣΤΑΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Χρυσούλα Νικολάου ΣΤΑΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Χρυσούλα Νικολάου Στατίνες Οι στατίνες είναι φάρμακα που τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται ευρέως για την ελάττωση της χοληστερόλης και την αποτροπή της καρδιαγγειακής

Διαβάστε περισσότερα

H ανοσολογία της πνευμονικής ίνωσης: Ο ρόλος των Th1/Th2/Th17/Treg κυττάρων

H ανοσολογία της πνευμονικής ίνωσης: Ο ρόλος των Th1/Th2/Th17/Treg κυττάρων Άρθρο Σύνταξης H ανοσολογία της πνευμονικής ίνωσης: Ο ρόλος των Th1/Th2/Th17/Treg κυττάρων Αργύρης Τζουβελέκης 1, Ευάγγελος Μπούρος 1, Δημοσθένης Μπούρος 2 1 Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογικό Eργαστήριο Κέντρου Υγείας Λεωνιδίου, Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Microbiology laboratory, Leonidion Health Center, Panarcadic Hospital.

Μικροβιολογικό Eργαστήριο Κέντρου Υγείας Λεωνιδίου, Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Microbiology laboratory, Leonidion Health Center, Panarcadic Hospital. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚH ΠΡΟΣEΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛHΣ ΣΚΛHΡΥΝΣΗΣ: ΡOΛΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣIΑ ΤΩΝ ΚΥΤΟΚΙΝΩΝ ΙΜΜΥΝOLOGICAL APPROACH OF MULTIPLE SCLEROSIS: ROLE AND SIGNIFICANCE OF CYTOKINES Ν.Φραγκούλης N. Frangoulis

Διαβάστε περισσότερα

Παθολόγος Ογκολόγος, Νοσοκομείο «Αέξάνδρα», Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Παθολόγος Ογκολόγος, Νοσοκομείο «Αέξάνδρα», Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Μιχάλης Λιόντος Παθολόγος Ογκολόγος, Νοσοκομείο «Αέξάνδρα», Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννης Μούντζιος Παθολόγος Ογκολόγος, Ογκολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ν. ΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΕΠΤΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ HER-2/neu ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ PLA

Διαβάστε περισσότερα

Ανοσιακή απάντηση (immune response)

Ανοσιακή απάντηση (immune response) Ανοσιακή απάντηση (immune response) Το σύνολο των μηχανισμών που καθιστούν τον οργανισμό ικανό να αναγνωρίζει,να εξουδετερώνει και να απομακρύνει κάθε ξένη ουσία προς αυτόν χαρακτηρίζεται ως ανοσία. Αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Iοί ηπατίτιδας B και C και ρευματοειδής αρθρίτιδα

Iοί ηπατίτιδας B και C και ρευματοειδής αρθρίτιδα Ηπατίτιδα Β Η ηπατίτιδα Β είναι λοιμώδης νόσος του ήπατος που προκαλείται από τον ιό της ηπατίτιδας Β και προσβάλλει τον άνθρωπο 3-7. Η νόσος έχει προκαλέσει επιδημίες σε μέρη της Ασίας και της Αφρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ατοπική δερματίτιδα νεότερα ανοσολογικά δεδομένα

Ατοπική δερματίτιδα νεότερα ανοσολογικά δεδομένα Ατοπική δερματίτιδα νεότερα ανοσολογικά δεδομένα Α.Β. ΓΟΥΛΕΣ 1, Π. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 2, Ν. ΣΤΑΥΡΙΑΝΕΑΣ 3 1 Δρ Παν/μίου Αθηνών, Ειδ/όμενος Ιατρός, 2 Επ. Καθηγητής Δερματολογίας, 3 Αν. Καθηγητής Δερματολογίας

Διαβάστε περισσότερα