Εκτίμηση αναπνευστικής λειτουργίας σε βρέφη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκτίμηση αναπνευστικής λειτουργίας σε βρέφη"

Transcript

1 Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, Εκτίμηση αναπνευστικής λειτουργίας σε βρέφη Β. Αβραμίδου, Ε. Χατζηαγόρου, Ι. Τσανάκας Α ΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Παιδοπνευμονολογική Μονάδα, Γ Παιδιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Infant lung function testing Avramidou V, Hatziagorou E, Tsanakas J Paediatric Pulmonology Unit, 3rd Paediatric Department, Aristotle University, Hippokration Hospital of Thessaloniki, Greece Περίληψη: Η εκτίμηση της αναπνευστικής λειτουργίας στα βρέφη αποτελεί πρόκληση για τον κλινικό γιατρό, λόγω των ιδιαιτεροτήτων αυτής της ηλικίας. Οι δοκιμασίες της αναπνευστικής λειτουργίας στα βρέφη διακρίνονται σε: α) παθητικές (Τεχνική Μονού και Πολλαπλών αποκλεισμών, Τεχνική κατά τη διάρκεια της ήρεμης αναπνοής και βίαιης εκπνοής), και β) ενεργητικές (Τεχνική Βίαιων Ταλαντώσεων, Μέτρηση αντίστασης με διακοπή ροής, Ολοσωματική Πληθυσμογραφία και Μέθοδος Έκπλυσης με πολλαπλές αναπνοές). Ειδικότερα, στην Τεχνική Μονού και Πολλαπλών αποκλεισμών (SOT, MOT), μετά από ένα στιγμιαίο αποκλεισμό της ροής του αέρα, μετράται η ευενδοτότητα και η αντίσταση του αναπνευστικού συστήματος. Κατά την Τεχνική βίαιης εκπνοής (FEFVM), το βρέφος υποβάλλεται σε βίαιη εκπνοή, ως αποτέλεσμα μιας αιφνίδιας θωρακοκοιλιακής συμπίεσης και εκτιμώνται αναπνευστικοί όγκοι και χωρητικότητες. Η Τεχνική Βίαιων Ταλαντώσεων (FOT) υπολογίζει τις αντιστάσεις των αεραγωγών, ως απάντηση του αναπνευστικού σε σήματα προκλητών ταλαντώσεων. Η Μέτρηση αντίστασης με διακοπή ροής (Rint) αποτελεί μέθοδο μέτρησης της αντίστασης του αέρα που διέρχεται διαμέσου των αεραγωγών. Η Ολοσωματική Πληθυσμογραφία (WBP) μετρά όγκους, ροές και αντιστάσεις μέσω μεταβολής της πίεσης ή ανακατανομής του αερισμού. Τέλος, η Μέθοδος Έκπλυσης με πολλαπλές αναπνοές (MBW), χρησιμοποιώντας αδρανή αέρια ως δείκτες, μετρά τη Λειτουργική Υπολειπόμενη Χωρητικότητα (FRC) και το Δείκτη Κάθαρσης Πνευμόνων (LCI). Περιγράφονται οι μέθοδοι εκτίμησης αναπνευστικής λειτουργίας σε βρέφη, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μεθόδου, καθώς και οι κλινικές εφαρμογές τους. Abstract: Measuring lung function in infants presents a number of special challenges. The most commonly used Pulmonary Function Tests (PFTs) in this age group include a) passive PFTs (Single and Multiple Occlusion techniques, Tidal Breathing Measurement, Forced Expiratory Flow- Volume Measurements) and b) active PFTs (Forced Oscillation Technique, Interrupter Resistance (Rint), Whole Body Plethysmography and Multiple Breath Washout). Compliance and Resistance of respiratory system are measured after a rapid occlusion of airflow in Single and Multiple Occlusion techniques (SOT, MOT). During Forced Expiratory Flow-Volume Measurements (FEFVM), the infant undergoes a rapid thoracoabdominal compression that causes a forced expiration, and pulmonary volumes and capacities are evaluated. During Forced Oscillation Technique (FOT), external signals of forced oscillations are used to determine the response of respiratory system, and airway resistance is estimated. Rint is a representation of resistance to flow within the airways. Whole Body Plethysmography (WBP), by either pressure changes or volume displacement evaluates volumes, flows and resistances. Finally, Multiple Breath Washout (MBW) of an inert gas method can measure FRC (Functional Residual Capacity) and LCI (Lung Clearance Index) and can assess the efficiency of ventilation distribution in the lungs. Lung function tests in infancy, as well as, their advantages, disadvantages and clinical applications are briefly described.

2 96 Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 24, 2 Λέξεις-Κλειδιά: αναπνευστική λειτουργία, βρέφη, Τεχνική Μονού και Πολλαπλών αποκλεισμών, Μέτρηση κατά τη διάρκεια της ήρεμης αναπνοής, Μετρήσεις με βίαιη εκπνοή, Τεχνική Βίαιων Ταλαντώσεων, Μέτρηση αντίστασης με διακοπή ροής, Ολοσωματική Πληθυσμογραφία, Μέθοδος Έκπλυσης με πολλαπλές αναπνοές Key-words: Lung function tests, infants, Single and Multiple Occlusion techniques, Tidal Breathing Measurement, Forced Expiratory Flow-Volume Measurements, Forced Oscillation Technique, Interrupter Resistance, Whole Body Plethysmography, Multiple Breath Washout Πίνακας 1 Συντομογραφίες TLC Total Lung Capacity (Ολική Πνευμονική Χωρητικότητα) VC Vital Capacity (Ζωτική Χωρητικότητα) FRC Functional Residual Capacity (Λειτουργική Υπολειπομένη Χωρητικότητα) FEV 0.4 Forced Expiratory Volume in 0.4 sec (Δυναμικά Εκπνεόμενος Όγκος σε 0.4 δευτερόλεπτα) FEV 0.5 Forced Expiratory Volume in 0.5 sec (Δυναμικά Εκπνεόμενος Όγκος σε μισό δευτερόλεπτο) FVC Forced expiratory Vital Capacity (Δυναμική Ζωτική Χωρητικότητα) FEF 50 Forced Expiratory Flow at 50% of the FVC (Δυναμική Εκπνευστική Ροή στο 50% της FVC) FEF 75 Forced Expiratory Flow at 75% of the FVC (Δυναμική Εκπνευστική Ροή στο 75% της FVC) FEF 85 Forced Expiratory Flow at 85% of the FVC (Δυναμική Εκπνευστική Ροή στο 85% της FVC) FEF Forced Expiratory Flow between 25% and 75% of the FVC (Δυναμική Εκπνευστική Ροή μεταξύ 25-75% της FVC) P ao Airway opening pressure (Πίεση στην είσοδο των αεραγωγών) P j Jacket Pressure (Πίεση του γιλέκου) PEFV curve Partial expiratory flow-volume (Καμπύλη ροής όγκου κατά την εκπνοή) P alv Pressure alveolar (Πίεση στις κυψελίδες) CEV Cumulative Expiratory Volume (Συνολικός εκπνεόμενος όγκος) LCI Lung Clearance Index (Δείκτης Κάθαρσης Πνευμόνων) Το αναπνευστικό σύστημα του βρέφους παρουσιάζει πολλές ανατομικές και λειτουργικές ιδιαιτερότητες σε σχέση με αυτό του μεγαλύτερου παιδιού. Η συμμετοχή της ρινικής αναπνοής στη βρεφική ηλικία είναι σημαντική και υπολογίζεται ότι οι ανώτεροι αεραγωγοί συνεισφέρουν περίπου κατά 50% στη συνολική αντίσταση των αεραγωγών 1. Το θωρακικό τοίχωμα είναι εξαιρετικά ευένδοτο, με αποτέλεσμα η ενδοθωρακική πίεση που έλκει τους πνεύμονες προς τα έξω να είναι πολύ μικρή. Η πίεση ελαστικής επαναφοράς των πνευμόνων που διατηρεί ανοιχτούς τους αεραγωγούς κατά τη διάρκεια της ήρεμης εισπνοής είναι επίσης μικρή, λόγω ανωριμότητας των κυψελίδων και των μυϊκών ινών τους. Συνεπώς, το βρέφος είναι υποχρεωμένο να εκτελεί μια σχετικά εργώδη αναπνοή προκειμένου να διατηρήσει επαρκή πνευμονικό όγκο και να αποτρέψει τη σύγκλιση των αεραγωγών. Γι αυτό και ελάχιστη ακόμη μείωση της διαμέτρου των αεραγωγών συνεπάγεται δραματική αύξηση της αντίστασής τους στην αναπνοή 2. Στους ενήλικες και στα μεγαλύτερα παιδιά οι δείκτες αναπνευστικής μηχανικής, ευενδοτότητα (compliance) και αντίσταση (resistance) συνήθως συνάγονται έμμεσα από τα αποτελέσματα δοκιμασιών που απαιτούν την συνεργασία του ασθενούς. Επειδή όμως αυτό δεν είναι εφικτό στα βρέφη, η ευενδοτότητα και η αντίσταση μετρώνται άμεσα. Υπάρχουν παθητικές και δυναμικές τεχνικές που εκτιμούν τους δείκτες αναπνευστικής μηχανικής, όταν οι αναπνευστικοί μύες είναι σε χάλαση ή σύσπαση, αντίστοιχα 3. Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά οι μέθοδοι εκτίμησης της αναπνευστικής λειτουργίας στα βρέφη (Πίνακας 2). Ορολογία Ως ευενδοτότητα (Compliance) ορίζεται η μεταβολή του όγκου (ΔV) προς τη μεταβολή της πίεσης (ΔP), C= ΔV/ΔP, όπου ΔV=V 1 -V 2, όπου V 1 και V 2 οι πνευμονικοί όγκοι τελοεισπνευστικά και τελοεκπνευστικά, αντίστοιχα, και ΔP=P 1 -P 2, όπου P 1 και P 2 η πίεση διάνοιξης των αεραγωγών κατά το τέλος της εισπνοής και της εκπνοής, αντίστοιχα. Η ευενδοτότητα του αναπνευστικού συστήματος (respiratory system compliance, Crs) περιλαμβάνει την ευενδοτότητα του θωρακικού τοιχώματος (Compliance of the Chest Wall, C CW ) και των πνευμόνων (Lung compliance, C L, ). Στα βρέφη, λόγω αστάθειας του θωρακικού τοιχώματος, η C CW

3 Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, Πίνακας 2 Μέθοδοι εκτίμησης αναπνευστικής λειτουργίας στα βρέφη 1. Παθητικές μέθοδοι 1.1. Μέτρηση κατά τη διάρκεια της ήρεμης αναπνοής (Tidal Breathing Measurement) 1.2. Τεχνική Μονού και πολλαπλών αποκλεισμών (Single and Multiple Occlusion techniques) SOT και MOT 1.3. Με βίαιη εκπνοή (Forced Expiratory Flow-Volume Measurements) i. Ραγδαία Θωρακοκοιλιακή Συμπίεση μετά από ήρεμη εισπνοή (Tidal Volume Rapid Thoracoabdominal Compression) TVRTC ii. Ραγδαία Θωρακοκοιλιακή Συμπίεση μετά από εισπνοή αυξημένου όγκου αέρα (Raised Volume Rapid Thoracoabdominal Compression) RVRTC 1. Ενεργητικές μέθοδοι 1.1. Τεχνική Βίαιων Ταλαντώσεων (Forced Oscillation Technique) FOT 1.2. Μέτρηση αντίστασης με διακοπή ροής (Interrupter Resistance) Rint 1.3. Ολοσωματική Πληθυσμογραφία ( Whole Body Plethysmography) WBP 1.4. Μέθοδος Έκπλυσης με πολλαπλές αναπνοές (Multiple Breath Washout) MBW είναι πολύ μεγάλη και γι αυτό η Crs εξαρτάται ουσιαστικά από τη C L. Ως αντίσταση (Resistance) ορίζεται το πηλίκο της μεταβολής της πίεσης (ΔP) προς τη μεταβολή της ροής (ΔV ), Rrs= ΔP/ΔV. Η αντίσταση του αναπνευστικού συστήματος (Rrs) εκφράζει το άθροισμα των αντιστάσεων των αεραγωγών, του πνευμονικού ιστού και του θωρακικού τοιχώματος. Στα βρέφη, η Rrs επηρεάζεται σημαντικά από διάφορες καταστάσεις, όπως, η απόφραξη των ανώτερων αεραγωγών και η καταστολή με χλωράλη που οδηγεί σε απώλεια του μυϊκού τόνου στους ανώτερους αεραγωγούς. 4-5 Τέλος, ο σταθερός χρόνος (time constant, t rs ) ισούται με το γινόμενο της ευενδοτότητας επί την αντίσταση, Crs x Rrs. Ένας σταθερός χρόνος είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να μειωθεί ο πνευμονικός όγκος κατά 63% στη διάρκεια μιας εκπνοής, ενώ σε διάστημα τριών σταθερών χρόνων ολοκληρώνεται το 95% της κένωσης του πνεύμονα 4. Οι συνθήκες των μετρήσεων Πριν από κάθε μέτρηση καταγράφονται το βάρος και το μήκος του βρέφους, καθώς και η θέση του, που κατά προτίμηση πρέπει να είναι ύπτια. Οι μετρήσεις γίνονται σε θερμοκρασία δωματίου ο C, με το βρέφος ήρεμο, μετά από σίτιση και κατά τη διάρκεια ύπνου ή με τη χορήγηση χλωράλης. Επιπλέον για τις μετρήσεις πρέπει να υπάρχει εξοπλισμός ανάνηψης, συσκευή καρδιοαναπνευστικής παρακολούθησης και οξύμετρο για την παρακολούθηση των ζωτικών σημείων του βρέφους και να εξασφαλίζεται επαρκής αποστείρωση αναπνευστικών συσκευών Παθητικές μέθοδοι εκτίμησης της αναπνευστικής λειτουργίας 1.1. Μετρήσεις κατά τη διάρκεια ήρεμης αναπνοής (Tidal Breathing Measurements) Οι μετρήσεις παραμέτρων αναπνευστικής λειτουργίας κατά την ήρεμη αναπνοή (Tidal Breathing Measurements) έχουν εφαρμοστεί κυρίως σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και σε βρέφη, τόσο για την παρακολούθηση της ανάπτυξης των πνευμόνων, όσο και για διαγνωστικούς και προγνωστικούς σκοπούς 6. Οι μετρήσεις γίνονται είτε με πνευμονοταχογράφο, είτε με αναπνευστικό επαγωγικό πληθυσμογράφο. Ο πνευμονοταχογράφος προσαρμόζεται σε μάσκα προσώπου και μετρά τη ροή ή και τον όγκο του αναπνεόμενου αέρα. Πιο πρόσφατα έχουν χρησιμοποιηθεί υπερηχογραφικοί αισθητήρες ροής αντί του πνευμονοταχογράφου 7. Οι κυριότερες παράμετροι που εκτιμώνται είναι η αναπνευστική συχνότητα (Respiratory Rate, RR), η στιγμή της μέγιστης εκπνευστικής ροής (time to reach peak tidal expiratory flow, t PTEF ), ο συνολικός χρόνος εκπνοής (expiratory time, t E ) και το κλάσμα τους t PTEF / t E. Η τελευταία παράμετρος έχει ιδιαίτερη σημασία σε καταστάσεις βρογχικής απόφραξης 8. Επιπλέον, η καμπύλη ροής όγκου (Tidal Flow Volume, TFV loop) ανάλογα με τη μορφή της, έχει χρησιμοποιηθεί ως διαγνωστικό εργα-

4 98 Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 24, 2 λείο στη διάγνωση και την παρακολούθηση της τραχειοβρογχομαλακίας, 9 στον έλεγχο παιδιών με θορυβώδη αναπνοή 10 και στη διάκριση απόφραξης μεταξύ ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού 1 1. (Εικόνα 1) Παρόλο που η μέθοδος έχει το πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζεται αναισθησία, δεν έχει εφαρμοστεί Εικ 1. Καμπύλες ροής όγκου κατά την ήρεμη αναπνοή σε βρέφη υπό αναισθησία. Εξ ορισμού, η εισπνευστική ροή υπολογίζεται αρνητικά. Η καμπύλη ροής όγκου ανάλογα με τη μορφή της, βοηθά στη διάγνωση και την παρακολούθηση της τραχειοβρογχομαλακίας, στον έλεγχο παιδιών με θορυβώδη αναπνοή και στη διάκριση απόφραξης μεταξύ ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού. ευρέως σε κλινικό επίπεδο, διότι υπάρχει μεγάλη αλληλοεπικάλυψη μεταξύ φυσιολογικών και παθολογικών τιμών Τεχνική Μονού και Πολλαπλών αποκλεισμών (Single and Multiple Occlusion Technique, SOT και MOT) Η τεχνική αποκλεισμού των αεραγωγών στηρίζεται στο αντανακλαστικό Hering Breuer, κατά το οποίο οι πνευμονικοί υποδοχείς τάσεως αντιδρούν σε ακραία διάταση των πνευμόνων κατά τη διάρκεια μεγάλης εισπνοής και ενεργοποιείται η διαδικασία εκπνοής 12. Στην Τεχνική του Μονού αποκλεισμού (SOT), κατά το τέλος της εισπνοής ενός ήρεμου αναπνευστικού κύκλου πραγματοποιείται στιγμιαίος αποκλεισμός της ροής του αέρα διαμέσου μιας βαλβίδας. Μέσω του αντανακλαστικού Hering Breuer το αναπνευστικό σύστημα οδηγείται σε χάλαση. Τη στιγμή του αποκλεισμού η ροή θεωρείται μηδενική, οπότε η πίεση στην είσοδο των αεραγωγών (Pressure at the airway opening, P ao ) εξισώνεται με την πίεση στις κυψελίδες (Alveolar Pressure, P alv ), που με τη σειρά της αναπαριστά την αθροιστική πίεση ελαστικής επαναφοράς των πνευμόνων και του θωρακικού τοιχώματος στη φάση χάλασης των μυών του αναπνευστικού συστήματος. Αυτή η πίεση σχετίζεται με μεταβολές του όγκου (V) και της ροής (V ) και χρησιμοποιείται για να υπολογίσουμε την ευενδοτότητα C rs (ΔV ext /ΔP ao ) και την αντίσταση R rs (ΔP ao /ΔV ext ) αντίστοιχα, καθώς και τον t rs =C rs x R rs 3, 13. Στην Τεχνική Πολλαπλών αποκλεισμών (MOT) εκτελούνται επαναλαμβανόμενοι αποκλεισμοί της ροής σε διάφορους όγκους πάνω από το τελοεισπνευστικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια των αποκλεισμών καταγράφονται οι τιμές της πίεσης στην είσοδο των αεραγωγών καθώς και του όγκου και στη συνέχεια απεικονίζονται σε ένα γράφημα πίεσης όγκου. Η κλίση της καμπύλης αναπαριστά την ευενδοτότητα C rs 4, 13. Οι μετρήσεις αποκλεισμού έχουν εφαρμοστεί ιδιαίτερα σε πρόωρα βρέφη για τη μελέτη της επίδρασης της σαλβουταμόλης στην ευενδοτότητα και αντίσταση των αεραγωγών. Ακόμη, οι μετρήσεις αποκλεισμού έχουν εφαρμοστεί ως μέθοδοι πρώτης εκτίμησης της αναπνευστικής λειτουργίας σε βρέφη με κυστική ίνωση και οι τιμές τους συσχετίστηκαν με τη σπιρομέτρηση και με μετρήσεις αντίστασης των αεραγωγών στην ηλικία των έξι χρόνων Μετρήσεις Ροής Όγκου με βίαιη εκπνοή Ι. Ραγδαία Θωρακοκοιλιακή Συμπίεση μετά από ήρεμη εισπνοή (Tidal Volume Rapid Thoracoabdominal Compression, TVRTC) Στα βρέφη, επειδή δεν μπορούν να συνεργαστούν σε βίαιη εκπνοή, έγινε προσπάθεια πρόκλησης βίαιης εκπνοής με τη μέθοδο ραγδαίας θωρακοκοιλιακής συμπίεσης (Rapid Thoracoabdominal Compression, RTC) 17. Η διαδικασία πραγματοποιείται ως εξής: Το βρέφος όντας υπό καταστολή αναπνέει μέσα από μια μάσκα που είναι συνδεδεμένη με έναν πνευμονοταχογράφο και φοράει ένα γιλέκο σαν «μπαλόνι» με διπλό τοίχωμα, που εφαρμόζει στο θώρακα και στην κοιλιά του 18. (Εικόνα 2) Στο τέλος μιας ήρεμης εισπνοής οπότε η ροή του αέρα θεωρείται μηδενική- υπολογίζεται η πί-

5 Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, Εικ 2. Μέθοδος Ραγδαίας Θωρακοκοιλιακής Συμπίεσης μετά από ήρεμη αναπνοή εση στο στόμα (P ao ), που ισοδυναμεί με την ενδοθωρακική πίεση και την πίεση στο γιλέκο P j. Στη συνέχεια φουσκώνει και ξεφουσκώνει απότομα το γιλέκο με αποτέλεσμα να προκληθεί μια βίαιη εκπνοή. Οι μεταβολές ροής όγκου αναπαρίστανται σε διάγραμμα (PEFV curve) 17,19. Η ερμηνεία της καμπύλης PEFV βοηθάει στην κατανόηση της ανάπτυξης και λειτουργίας του αναπνευστικού συστήματος κατά τη βρεφική ηλικία στην εκτίμηση της δυσλειτουργίας των αεραγωγών και στη μελέτη των μηχανισμών του υποτροπιάζοντος συριγμού Παρόλα αυτά, η μέθοδος έχει το μειονέκτημα ότι η αναπνευστική λειτουργία εκτιμάται κατά τη διάρκεια της ήρεμης αναπνοής και συνεπώς καλύπτει μέρος μόνο της ζωτικής χωρητικότητας (VC). Έτσι αναπτύχθηκε η Τεχνική Αυξημένου Όγκου Θωρακοκοιλιακής Συμπίεσης (RVRTC) 29. ΙΙ. Ραγδαία Θωρακοκοιλιακή Συμπίεση μετά από εισπνοή αυξημένου όγκου αέρα (Raised Volume Rapid Thoracoabdominal Compression, RVRTC) Η μέθοδος εφαρμογής αυτής της τεχνικής είναι παρόμοια με την προηγούμενη (Εικόνα 2) με μόνη διαφορά ότι η βίαιη εκπνοή ξεκινάει από τη συνολική ζωτική χωρητικότητα (TLC). Αυτό γίνεται είτε με τη βοήθεια μιας βαλβίδας 30-31, είτε με εξωτερική παροχή αέρα Κατά τη διάρκεια της RVRTC, τα βρέφη εισπνέουν παθητικά μεγαλύτερους όγκους αέρα από ότι κατά τη διάρκεια της ήρεμης αναπνοής. Αυτό γίνεται προκειμένου να εκτελεστεί θωρακοκοιλιακή συμπίεση και να αρχίσει η βίαιη εκπνοή από την TLC και όχι από την FRC, όπως στην προηγούμενη μέθοδο TVRTC 36. Οι σημαντικότερες παράμετροι που υπολογίζονται με τη μέθοδο αυτή, είναι οι εξής: FVC, FEV 0.4, FEV 0.5, FEF 50, FEF 75, FEF 85, FEF ,37. Μελέτες έδειξαν ότι η RVRTC έχει τη δυνατότητα να διακρίνει τη φυσιολογική από την παθολογική αναπνευστική λειτουργία 34, 37-39, να εξετάσει τη βρογχική υπεραντιδραστικότητα σε βρέφη 40,41, καθώς επίσης και να ανιχνεύσει πρώιμες φλεγμονώδεις μεταβολές στους πνεύμονες βρεφών με κυστική ίνωση 42, οι οποίες φαίνεται να είναι ανεξάρτητες από την παρουσία συριγμού, ιστορικό βήχα ή αποικισμό με ψευδομονάδα 43. Στην RVRTC τα αποτελέσματα των μετρήσεων αναπαράγονται ευκολότερα σε σχέση με την TVRTC. Επίσης, οι παράμετροι της RVRTC πιο εύκολα μπορούν να συγκριθούν με εκείνες των συμβατικών μεθόδων βίαιης εκπνοής που χρησιμοποιούνται σε συνεργάσιμους ασθενείς και δίνεται έτσι η δυνατότητα μακροχρόνιας παρακολούθησης των μικρών ασθενών. 30 Μειονεκτήματα της μεθόδου αποτελούν η καταστολή του ασθενούς και οι απαιτήσεις εξειδικευμένου τεχνικού εξοπλισμού, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται σε λίγα ερευνητικά κέντρα. 2. Ενεργητικές μέθοδοι εκτίμησης της αναπνευστικής λειτουργίας 2.1 Τεχνική πολλαπλών ταλαντώσεων (Forced Oscillation Technique, FOT) Η FOT μετρά την αντίσταση (Z rs ) του αναπνευστικού συστήματος ως απάντηση σε προκλητές ταλαντώσεις διαφόρων συχνοτήτων. Η Z rs εξαρτάται από την συχνότητα των σημάτων και αναπαριστά τη σχέση πίεσης (P) και ροής (V ) (Εικόνα 3). Η μέθοδος αυτή έχει χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο των παραμέτρων αναπνευστικής μηχανικής κατά τη

6 100 Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 24, 2 Εικ 3. Σχηματική αναπαράσταση της Τεχνικής Πολλαπλών Ταλαντώσεων (FOT) Pao: Πίεση στην είσοδο των αεραγωγών (airway opening pressure), V : Ροή του αέρα διάρκεια του μηχανικού αερισμού και του ύπνου 46, όπως και για την εκτίμηση βρεφών με κυστική ίνωση 47, επεισόδια υποτροπιάζοντος συριγμού 48 και χρόνια πνευμονοπάθεια της προωρότητας 49. Η μη απαίτηση ενεργητικής συνεργασίας, η μη επεμβατικότητα και η δυνατότητα εφαρμογής και σε χώρους εκτός εργαστηρίου, οδήγησε στην αυξανόμενη εφαρμογή της FOT τόσο σε βρέφη όσο και σε παιδιά προσχολικής ηλικίας Τεχνική μέτρησης αντίστασης με διακοπή ροής (Interrupter Resistance Technique, Rint) Στη μέθοδο αυτή καταγράφονται οι μεταβολές της πίεσης του αέρα στο στόμα, μετά από απότομη και στιγμιαία διακοπή της ροής του αέρα. Η Rint στηρίζεται στην υπόθεση ότι κατά την διάρκεια ενός αιφνίδιου αποκλεισμού της ροής, η πίεση στο στόμα (P ao ) εξισώνεται με την πίεση στις κυψελίδες (P alv ) 51. Ως Rint ορίζεται το πηλίκο αυτής της πίεσης προς την τιμή της ροής του αέρα αμέσως μετά τον αποκλεισμό 52. Η διαδικασία της μέτρησης είναι απλή και απαιτεί μονάχα ελαφριά έκταση της κεφαλής του βρέφους και ήρεμες αναπνοές μέσα από το σύστημα, που περιλαμβάνει συσκευή μέτρησης της πίεσης, βαλβίδα σύγκλεισης και ένα ροόμετρο συνδεμένο με υπολογιστή. Αφού σταθεροποιηθεί η αναπνοή του μικρού ασθενούς, προκαλούνται επαναλαμβανόμενοι στιγμιαίοι αποκλεισμοί της ροής του αέρα. Απαιτούνται τουλάχιστον πέντε αποδεκτοί αποκλεισμοί, από την ανάλυση των οποίων υπολογίζεται ο μέσος όρος της Rint. 53 Η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διερεύνηση βρεφών με ιστορικό συριγμού 54, Ολοσωματική πληθυσμογραφία (Whole Body Plethysmography) Η μέτρηση της FRC στα βρέφη γίνεται είτε με την Ολοσωματική Πληθυσμογραφία (Whole Body Plethysmography, WBP) είτε με τη Μέθοδο Έκπλυσης Πολλαπλών Αερίων (Multiple Breath Washout, MBW) 56. Κατά την διάρκεια της WBP, το βρέφος βρίσκεται σε ύπτια θέση μέσα σε βρεφικό πληθυσμογράφο, δηλαδή ένα κουτί με ανένδοτα διαφανή τοιχώματα και αναπνέει ήρεμα διαμέσου ενός πνευμονοταχογράφου, που καταγράφει μεταβολές της ροής και του όγκου (Εικόνα 4). Καθώς το βρέφος αναπνέει ήρεμα, προκαλείται με μία βαλβίδα σύντομος αποκλεισμός της ροής του αέρα και ο εξεταζόμενος εκτελεί αναπνευστικές προσπάθειες έναντι αυτής της απόφραξης. Σε στιγμές μηδενικής ροής οι μεταβολές της πίεσης στην είσοδο των αεραγωγών αντανακλούν τις μεταβολές της πίεσης στις κυψελίδες, αλλά και στον πληθυσμογράφο. Έτσι, υπολογίζεται ο συνολικός ενδοθωρακικός όγκος τη στιγμή της απόφραξης (Total Occluded Gas Volume, TOGV). TOGV=ΔV pleth /P ao. Επιπλέον, η FRC υπολογίζεται αν από τον TOGV αφαιρέσουμε τον όγκο του νεκρού χώρου της συσκευής και τον όγκο του αέρα που έχει αποκλειστεί πάνω από το τελοεκπνευστικό επίπεδο μιας ήρεμης εκπνοής. Τέλος, η αντίσταση των αεραγωγών R aw υπολογίζεται αν διαιρέσουμε τη μεταβολή της πίεσης στις κυψελίδες προς τη μεταβολή της ροής στο στόμα R aw =ΔP alv. /ΔV mo Η FRC pleth αποτελεί ευαίσθητο δείκτη απόφραξης των αεραγωγών σε παθήσεις που προσβάλλουν πρωταρχικά τους περιφερικούς αεραγωγούς, όπως η βρογχιολίτιδα και η κυστική ίνωση. 58 Αν και οι μετρήσεις της WBP είναι ακριβείς και αξιόπιστες, ο εξοπλισμός είναι σύνθετος, πολύ ακριβός και

7 Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, Εικ 4. Ολοσωματικός πληθυσμογράφος απαιτεί έμπειρο χειριστή με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα Μέθοδος έκπλυσης με πολλαπλές αναπνοές (Multiple Breath Washout, MBW) Στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιούνται αδρανή αέρια ως δείκτες, όπως άζωτο (N 2 ), αργό (Ar), ήλιο (He), εξαφθοριούχο θείο (SF 6 ) 59 προκειμένου να μετρηθεί ο όγκος των πνευμόνων, που επικοινωνεί με τους κεντρικούς αεραγωγούς κατά τη διάρκεια μιας ήρεμης αναπνοής. Η μέτρηση πραγματοποιείται σε δύο διαδοχικές φάσεις: τη φάση της πλύσης και τη φάση της έκπλυσης (Εικόνα 5). Κατά την πρώτη φάση (wash in) το βρέφος εισπνέει το αδρανές αέριο μέχρι να επιτευχθεί ομοιόμορφη συγκέντρωση του αερίου στους πνεύμονες οπότε και αποσυνδέεται το σύστημα εισπνοής του αερίου για να αρχίσει η δεύτερη φάση (έκπλυση, wash out) όπου το αέριο απομακρύνεται σταδιακά από τους πνεύμονες με τις αναπνοές του παιδιού μέχρι η συγκέντρωσή του να φτάσει στο 1/40 της αρχικής 60. Η FRC υπολογίζεται από το πηλίκο του συνολικού εκπνεόμενου όγκου (Cumulative Expiratory Volume) CEV του αερίου προς τη διαφορά της συγκέντρωσης στην αρχή και στο τέλος της έκπλυσης. Η MBW, εκτός από την FRC, έχει τη δυνατότητα εκτίμησης και άλλων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν ανομοιογένεια αερισμού. Έτσι, το πηλίκο CEV προς την FRC δίνει τον LCI, που αποτελεί δείκτη ανομοιογένειας αερισμού λόγω γενικευμένης ή εστιακής απόφραξης των περιφερικών αεραγωγών 61. Στα βρέφη ανομοιογένεια αερισμού μπορεί να παρουσιαστεί σε ασθενείς με χρόνια πνευμονοπάθεια της προωρότητας, εμμένουσα βρογχιολίτιδα από αδενοϊό και κυστική ίνωση. 60 Συμπέρασμα Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος στην εκτίμηση της αναπνευστικής λειτουργίας των βρεφών, η οποία έγκειται τόσο στην ποιότητα του εξοπλισμού όσο και στο εύρος των μεθόδων που έχουν χρησιμοποιηθεί. Εικ 5. Σχηματική αναπαράσταση της Μεθόδου Έκπλυσης Ν 2 με πολλαπλές αναπνοές (MBW N 2 )

8 102 Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 24, 2 Οι περισσότερες παράμετροι της αναπνευστικής λειτουργίας που μετριούνται σε μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες, μπορούν πλέον να μετρηθούν με ακρίβεια τόσο στη νεογνική, όσο και στη βρεφική ηλικία. Οι μέθοδοι που περιγράφηκαν αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για την κατανόηση της παθοφυσιολογίας των παθήσεων του αναπνευστικού, για την πρώιμη ανίχνευση πνευμονικών βλαβών, την παρακολούθηση της αναπνευστικής λειτουργίας από τη βρεφική ηλικία μέχρι την ενηλικίωση, καθώς και την εκτίμηση αποτελεσματικότητας των διαφόρων θεραπευτικών μεθόδων σε παιδιά με χρόνιες πνευμονοπάθειες 48. Ωστόσο, απαιτούνται πολλές μελέτες ακόμη, ώστε να καθοριστούν οι φυσιολογικές τιμές των μετρήσεων και να οριστεί ποια είναι η κατάλληλη μέθοδος σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με την κλινική χρησιμότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής της. Βιβλιογραφία 1. Stocks J. Pulmonary Function Tests in Infants and Preschool Children. In: Chernick B, Boat TF, Wilmott RW, Bush A, editors. Kendig s Disorders of the Respiratory Tract in Children, 7th edn. 2006;ch9: Hammer J, Eber E. The Peculiarities of Infant Respiratory Physiology. In: Paediatric Pulmonary Function Testing. Prog Respir Res Basel, Karger. 2005;33: Davis SD, Gappa M, Rosenfeld M. Respiratory Mechanics. In: Paediatric Pulmonary Function Testing. Prog Respir Res Basel, Karger. 2005;33: Fletcher M BE, Steinbrugger B, editor. Passive respiratory mechanics. New York: Wiley; ERS ATS. Respiratory mechanics in infants: Physiologic evaluation in health and disease. Am Rev Respir Dis. 1993;147: Carlsen KL, Carlsen K. Tidal Breathing Measurements. In: Paediatric Pulmonary Function Testing. Prog Respir Res Basel, Karger. 2005;33: Baldwin DN, Pillow JJ, Stocks J, Frey U. Lung-function tests in neonates and infants with chronic lung disease: Tidal breathing and respiratory control. Pediatric Pulmonology. 2006;41: Banovcin P SJ, Von der HH. Assessment of tidal breathing patterns for monitoring of bronchial obstruction in infants. Pediatr Res 1995;38: Reiterer F EE, Zach MS, Muller W. Management of severe congenital tracheobronchomalacia by continuous positive airway pressure and tidal breathing flowvolume loop analysis. Pediatr Pulmonol. 1994;17: Filippone M NS, Pettenazo A, Zachello F, Baraldi E. Functional approach to infants and young children with noisy breathing: validation of pneumotachography by blinded comparison with bronchoscopy. Am J Respir Crit Care Med. 2000;162: Bates J.H.T. SG, Filbrun D, Stocks J, on behalf of the ERS/ ATS Task Force on Standards for Infant Respiratory Function Testing. Tidal breathing analysis for infant pulmonary function testing. Eur Respir J. 2000;16: Rabbette PS FM, Dezateux CA, Soriano-Brucher H, Stocks J. The Hering-Breuer reflex and respiratory system compliance in the first year of life: a longitudinal study. J Appl Physiol 1994;76: Gappa M CAA, Goetz I, Stocks J. Passive respiratory mechanics: the occlusion techniques; Number 5 in series Standards for infant respiratory function testing: ERS/ATS task forse by Stocks J and Gerritsen J. Eur Respir J. 2001;17: Hilgendorff A RI, Gortner L, Schuler D, Weber K, Lindemann H. Impact of airway obstruction on lung function in very preterm infants at term. Pediatr Crit Care Med. 2008;9(662-4). 15. Beydon N CC, Lombardi E. Interrupter technique and passive respiratory mechanics. European Respiratory Society Monograph. 2010;47: Harrison AN RW, Zirbes JM, Milla CE. Longitudinal assessment of lung function from infancy to childhood in patients with cystic fibrosis. Pediatr Pulmonol. 2009;44: Modl M EE. Forced expiratory flow-volume measurements. Prog Respir Res Basel, Karger. 2005;33: Steinbrugger B LA, Raven JM, Olinsky A. Influence of the squeeze jacket on lung function in young infants. Am Rev Respir Dis. 1988;138: Sly PD TR, Henschen M, Gappa M, Stocks J. Tidal forced expirations. ERS/ATS Task Force on Standards for Infant Respiratory Function Testing. Eur Respir J. 2000;16: Tepper RS RT. Forced expiratory flows and lung volumes in normal infants. Pediatr Pulmonol. 1993;15: Henschen M, Stocks J. Assessment of Airway Function Using Partial Expiratory Flow Volume Curves: How Reliable are Measurements of Maximal Expiratory Flow at FRC during Early Infancy? American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 1999;159: Thomson AH BC, Firmin R, Leanage R, Simpson H. Airway function in infants with vascular rings: Preoperative and postoperative assessment. Arch Dis Child 1990;65:171-4.

9 Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, Panitch HB KE, Motley RA, Wolfson MR, Schidlow DV. Effect of altering smooth muscle tone on maximal expiratory flows in patients with tracheomalacia. Pediatr Pulmonol. 1990;9: Young S OKP, Arnott J, Landau LI. Lung function, airway responsiveness, and respiratory symptoms before and after bronchiolitis. Arch Dis Child. 1995;72: Young S LSP, Geelhoed GC, Stick SM, Turner KJ, Landau LI. The influence of a family history of asthma and parental smoking on airway responsiveness in early infancy. N Engl J Med. 1991;324: Stick SM AJ, Turner DJ, Young S, Landau LI, LeSouef PN. Bronchial responsiveness and lung function in currently wheezy infants. Am Rev Respir Dis. 1991;144: Martinez FD WA, Taussing LM, Holberg CJ, Morgan WJ. Asthma and wheezing in the first six years of life. N Engl J Med. 1995;332: Martinez FD MW, Wright AL, Holberg C, Taussing Lm. Initial airway function is a risk factor for recurrent wheezing respiratory illnesses during the first three years of life. Am Rev Respir Dis. 1991;143: ATS/ERS. The Raised Volume Rapid Thoracoabdominal Compression Technique. Am J Respir Crit Care Med. 2000;161: Turner DJ SS, LeSouef KL, Sly PD, LeSouef PN. A new technique to generate and assess forced expiration from raised lung volume in infants. Am J Respir Crit Care Med. 1995;151: Modl M EE, Weinhandl E, Gruber W, Zach MS. Assessment of bronchodilator responsiveness in infant with bronchiolitis - A comparison of the tidal and the raised volume rapid thoracoabdominal compression technique. Am J Respir Crit Care Med. 2000;161: Rangathan SC HA, Lum SY, Goetz I, Castle RA, Stocks J. Exploring the relationship between forced maximal flow at functional residual capacity and parameters of forced expiration from raised lung volume in healthy infants. Pediatr Pulmonol. 2002;33: Henschen M SJ, Hoo AF, Dixon P. Analysis of forced expiratory maneuvers from raised volumes in infants without respiratory disease. Pediatr Pulmonol. 1998;30: Jones M CR, Davis S, Kisling J, Filbrun D et al. Forced expiratory flows and volumes in infants. Am J Respir Crit Care Med. 2000;161( ). 35. Lum S HA, Stocks J. Effect of airway inflation pressure on forced expiratory maneuvers from lung volume in infants. Pediatr Pulmonol. 2002;33: ATS/ERS Statement: Raised Volume Forced Expirations in infants. Guidelines for current practice. Am J Respir Crit Care Med. 2005;172: Jones MH HJ, Kisling J, Tepper RS. Sensitivity of spirometric measurements to detect airway obstruction in infants. Am J Respir Crit Care Med 2003;167: Lum S SJ. Forced expiratory manoeuvres. European Respiratory Society Monograph. 2010;47: Lum S HA, Dezateux C, Goetz I, Wade A et al. The association between birthweight, sex, and airway function in infants of nonsmoking mothers. Am J Respir Crit Care Med. 2001;164: Modl M EE, Weinhandl E, Gruber W, Zach MS. Assessment of bronchodilator responsiveness in infants with bronchiolitis - A comparison of the tidal and the raised volume rapid thoracoabdominal compression technique. Am J Respir Crit Care Med. 2000;161: Hayden MJ WJ, LeSouef PN. Bronchodilator responsiveness testing using raised volume forced expiration in recurrently wheezing infants. Pediatr Pulmonol. 1998;26: Lum S GP, Ljungberg H, Hulskamp G, Bush A, Castle R, et al. Early detection of cystic fibrosis lung disease: multiple breath washout versus raised lung volume test. Thorax. 2007;62: Kozlowska WJ BA, Wade A, Aurora P, Carr SB, Castle RA, et al. Lung function from infancy to the preschool years after clinical diagnosis of cystic fibrosis. Am J Respir Crit Care Med. 2008;178: Statement AEC. Pulmonary Function Testing in Preschool Children: The forced oscillation technique. Am J Respir Crit Care Med 2007;175: Hall G BI. Techniques for the Measurement of Lung Function in Toddlers and Preschool Children. Prog Respir Res Basel, Karger. 2005;33: Dinwiddie R. Lung Function Testing in Infants. Allergol Immunopathol. 2010;38(6): Brennan S HG, Horak F, et al. Correlation of forced oscillation technique in preschool children with cystic fibrosis with pulmonary inflammation. Thorax 2005;60: Hall GL HZ, Sly PD. Altered respiratory tissue mechanics in asymptomatic wheezy infants. Am J Respir Crit Care Med. 2001;164: Marchal F HGL. Forced Oscillation Technique. European Respiratory Society Monograph. 2010;47: Oostveen E MD, Lorino H, Farre z R, Hantos Z, Desager K, Marchal F. The forced oscillation technique in clinical practice: methodology, recommendations and future developments. Eur Respir J. 2003;22: Bates JH BP, Milic-Emili J. A theoritical analysis of interrupter technique for measuring respiratory mechanics. J Appl Physiol. 1988;64: Ueda Y SS, Hall G, Sly PD. Control of breathing in infants born to smoking mothers. J Pediatr. 1999;135: Hammer J EE. Techniques for the Measurement of

10 104 Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 24, 2 Lung Function in Toddlers and Preschool Children. Prog Respir Res Basel, Karger. 2005;33: Suki B BJ. A nonlinear viscoelastic model of lung tissue mechanics. J Appl Physiol. 1991;71: Brusse JE SH, Koopman LP, Wijga AH, Kerkhof M et al. Interrupter resistance and wheezing phenotypes at 4 years of age. Am J Respir Crit Care Med. 2004;169: Gappa M, Hulskamp G. Infant Whole-Body Plethysmography. In: Paediatric Pulmonary Function Testing. Prog Respir Res Basel, Karger. 2005;33: Stocks J GS, Deardsmore C, Bar-Yishay E, Castille R, on behalf of the ERS/ATS Task Force on Standards for Infant Respiratory Function Testing. Plethysmographic measurements of lung volume and airway resistance. Eur Respir J. 2001; Ljungberg H HG, Hoo A-F, Pillow JJ, Lum S, Gustafsson P, Stocks J. Estimates of plethysmographic FRC exceed those by gas dilution in infants with cystic fibrosis (CF) but not in healthy controls. Thorax. 2002;57: Gustafsson PM. Inert gas washout in preschool children. Paediatr Respir Rev. 2005;6: Statement AEC. Pulmonary Function Testing in preschool children: The multiple-breath Inert Gas Washout Technique. Am J Respir Crit Care Med. 2007;175( ). 61. Gustafsson PM AP, Lindblad A. Evaluation of ventilation maldistribution as an early indicator of lung disease in children with cystic fibrosis. Eur Respir J. 2004;22: Αλληλογραφία Τσανάκας Ιωάννης Κωνσταντινουπόλεως Θεσσαλονίκη Τηλ.: Corresponding author Tsanakas Ioannis 49 Konstantinoupoleos Str Thessaloniki, Greece Τel.: ,

Σπιρομετρία στην προσχολική ηλικία

Σπιρομετρία στην προσχολική ηλικία Σπιρομετρία στην προσχολική ηλικία Μ. Ανθρακόπουλος Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών Σημαντικές ιδιαιτερότητες της προσχολικής ηλικίας (2-6 έτη) Ωριμότητα νηπίου ( προσοχή, εύκολη κόπωση) Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

The effect of dornase alfa on ventilation inhomogeneity in patients with cystic fibrosis

The effect of dornase alfa on ventilation inhomogeneity in patients with cystic fibrosis The effect of dornase alfa on ventilation inhomogeneity in patients with cystic fibrosis Η δράση της ντορνάσης άλφα στην ανομοιογένεια του αερισμού σε ασθενείς με κυστική ίνωση. R. Amin, P. Subbarao, W.

Διαβάστε περισσότερα

Στατικοί Πνευμονικοί Όγκοι Ν Γ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Στατικοί Πνευμονικοί Όγκοι Ν Γ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Στατικοί Πνευμονικοί Όγκοι Ν Γ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΣΩΤΗΡΙΑ» «Πνευμονικός Όγκος» είναι ο όγκος αέρα που περιέχεταισεκάποιοδιακριτόδιαμέρισμαήχώρο των πνευμόνων.

Διαβάστε περισσότερα

Σπιρομετρία στα παιδιά

Σπιρομετρία στα παιδιά 1ο Πανελλήνιο Παιδοπνευμονολογικό Συνέδριο Θεσσαλονίκη 1-3 Οκτωβρίου 2010 Σπιρομετρία στα παιδιά Κώστας Ν. Πρίφτης Γ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν» Τμήμα Αλλεργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΧΕΣ ΡΟΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΧΕΣ ΡΟΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΧΕΣ ΡΟΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Χάρης Β. Κατσαρδής Επίκουρος Καθηγητής Παιδοπνευμονολογίας Συντ. Διευθυντής Παιδιατρικού-Παιδοπνευμονολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» α β Flow

Διαβάστε περισσότερα

Ροή αέρα και σύγκλιση

Ροή αέρα και σύγκλιση Ροή αέρα και σύγκλιση Ενότητα 3: Ροή αέρα Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Ροή αέρα Η ροή του αέρος εντός των αεραγωγών είναι χαρακτηριστική και εξαρτάται από την

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις μέτρησης εκπνεομένου NO στα παιδιά

Ενδείξεις μέτρησης εκπνεομένου NO στα παιδιά Ενδείξεις μέτρησης εκπνεομένου NO στα παιδιά Ε.Παρασκάκης Eπικ. Καθηγητής Παιδιατρικής Μονάδα Αναπνευστικών Νοσημάτων Παίδων Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θράκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρακολούθηση αρκετών αναπνευστικών

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3. Γ Παιδιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 2

Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3. Γ Παιδιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 2 162 Σύγκριση της επίδρασης της Μοντελουκάστης και των Εισπνεομένων Στεροειδών στο Εκπνεόμενο Μονοξείδιο του Αζώτου (eno) και την αναπνευστική λειτουργία σε ασθματικά παιδιά Ε. Χατζηαγόρου 1, Β. Αβραμίδου

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική του πνεύμονα: εργαλείο διάγνωσης & παρακολούθησης στη ΜΕΘ. Χαράλαμπος Ψαρολογάκης Παθολόγος Εξειδικευόμενος ΜΕΘ ΠαΓΝΗ

Μηχανική του πνεύμονα: εργαλείο διάγνωσης & παρακολούθησης στη ΜΕΘ. Χαράλαμπος Ψαρολογάκης Παθολόγος Εξειδικευόμενος ΜΕΘ ΠαΓΝΗ Μηχανική του πνεύμονα: εργαλείο διάγνωσης & παρακολούθησης στη ΜΕΘ Χαράλαμπος Ψαρολογάκης Παθολόγος Εξειδικευόμενος ΜΕΘ ΠαΓΝΗ Μια εικόνα ισοδυναμεί με 1000 λέξεις Εισαγωγή ορισμοί βασικές κυματομορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος Β Δρ. Ανδρέας Φλουρής Ερευνητής Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ 2 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες στη διερεύνηση της χρόνιας πνευμονοπάθειας στα παιδιά

Κατευθυντήριες οδηγίες στη διερεύνηση της χρόνιας πνευμονοπάθειας στα παιδιά Κατευθυντήριες οδηγίες στη διερεύνηση της χρόνιας πνευμονοπάθειας στα παιδιά 2012 Ελπίδα Χατζηαγόρου Παιδοπνευµονολογική Μονάδα Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Χρόνια πνευµονοπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Βίαιη Εκπνοή Περιορισμός της ροής

Βίαιη Εκπνοή Περιορισμός της ροής Βίαιη Εκπνοή Περιορισμός της ροής ΝΓ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ `Α ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΣΩΤΗΡΙΑ» Ο John Hutchinson, το 1846, παρουσίασε όχι μόνον την πρώτη σπιρομετρική συσκευή, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Στατικοί Πνευμονικοί Όγκοι Ν Γ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Στατικοί Πνευμονικοί Όγκοι Ν Γ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Στατικοί Πνευμονικοί Όγκοι Ν Γ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΣΩΤΗΡΙΑ» «Πνευμονικός Όγκος» είναι ο όγκος αέρα που περιέχεται σε κάποιο διακριτό διαμέρισμα ή χώρο των πνευμόνων.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ. Κωστάντη Ελεονώρα, MD, PhD

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ. Κωστάντη Ελεονώρα, MD, PhD ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ Κωστάντη Ελεονώρα, MD, PhD ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ Είναι οποιοδήποτε μέσο το οποίο χρησιμοποιεί συσκευές ή μηχανήματα με στόχο να βοηθήσει ή να αντικαταστήσει την αυτόματη αναπνοή

Διαβάστε περισσότερα

Τι γνωρίζαμε ως τώρα

Τι γνωρίζαμε ως τώρα «Μελέτη αναπνευστικής λειτουργίας σε παιδιά με βρογχικό άσθμα κατά τη διάρκεια της άσκησης» Janneke C van Leeuren, Frans H C de Jongh, Win M C van Aalderen, Boony J Thio Department of Pediatric Pulmonology

Διαβάστε περισσότερα

Πληθυσμογραφία. Ενότητα 4: Λειτουργικές δοκιμασίες αναπνευστικού. Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

Πληθυσμογραφία. Ενότητα 4: Λειτουργικές δοκιμασίες αναπνευστικού. Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Πληθυσμογραφία Ενότητα 4: Λειτουργικές δοκιμασίες αναπνευστικού Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ Ο λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής

Διαβάστε περισσότερα

West JB. Η Φυσιολογία της Αναπνοής απαραίτητα στοιχεία

West JB. Η Φυσιολογία της Αναπνοής απαραίτητα στοιχεία Ο ρόλος των μικρών αεραγωγών σε Άσθμα και ΧΑΠ Δρ. Κατσούλης Κωνσταντίνος Αρχίατρος Πνευμονολόγος Δντης Πνευμονολογικής κλινικής 424 ΓΣΝΘ Ανατομία μικρών αεραγωγών Φυσιολογία μικρών αεραγωγών Εκτίμηση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

στη διάγνωση Βρογχικό άσθµα ρ ήµος Κ. Γίδαρης Παιδίατρος MRCPCH Α Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ ΦΛΕΓΜΟΝΗ Βρογχόσπασµος

στη διάγνωση Βρογχικό άσθµα ρ ήµος Κ. Γίδαρης Παιδίατρος MRCPCH Α Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ ΦΛΕΓΜΟΝΗ Βρογχόσπασµος Ασθµα στα νήπια. Νεότερα στη διάγνωση ρ ήµος Κ. Γίδαρης Παιδίατρος MRCPCH Α Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Βρογχικό άσθµα ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΘΕΣΗ για αλλεργία και βρογχική υπεραντιδραστικότητα ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ (πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Επηρεάζεται ο δείκτης κάθαρσης των πνευμόνων (LCI) από τη βαρύτητα της νόσου στην Κυστική Ίνωση;

Επηρεάζεται ο δείκτης κάθαρσης των πνευμόνων (LCI) από τη βαρύτητα της νόσου στην Κυστική Ίνωση; 26 Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ Ε ΛΛΑ ΔΟΣ, 25: 26-34, 2013 Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 25, 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Επηρεάζεται ο δείκτης κάθαρσης των πνευμόνων (LCI) από τη βαρύτητα της νόσου στην Κυστική Ίνωση; Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΥΣΗ. Επαμεινώνδας Κοσμάς. Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία

ΔΙΑΧΥΣΗ. Επαμεινώνδας Κοσμάς. Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία ΔΙΑΧΥΣΗ Επαμεινώνδας Κοσμάς Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Cotes JE et al. Official Statement of the ERS. Eur Respir J 6 (suppl.16): 41-52, 1993 ATS Official Statement. AJRCCM 152:

Διαβάστε περισσότερα

Σπιρομέτρηση Διάχυση. Τσαούσης Βασίλης Πνευμονολόγος

Σπιρομέτρηση Διάχυση. Τσαούσης Βασίλης Πνευμονολόγος Σπιρομέτρηση Διάχυση Τσαούσης Βασίλης Πνευμονολόγος ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΕΡΑ Τραχεία - μεγάλη ταχύτητα αέρα - στροβιλώδης ροή Βρογχικό δέντρο - μεταβατική ροή αέρα Μικροί αεραγωγοί - μικρή ταχύτητα αέρα - γραμμική

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις της δοκιμασίας κόπωσης σε παιδιά με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα. Θ. Τσιλιγιάννης

Ενδείξεις της δοκιμασίας κόπωσης σε παιδιά με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα. Θ. Τσιλιγιάννης Ενδείξεις της δοκιμασίας κόπωσης σε παιδιά με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα Θ. Τσιλιγιάννης Παιδίατρος Εξειδικευμένος Παιδοπνευμονολόγος Διευθυντής Παιδοπνευμονολογικού Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΧ.ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ. Α) Προσβολή του διαμέσου ιστού -κυψελίδων χωρίς απαραίτητη μείωση τη αναπν. λειτουργίας

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΧ.ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ. Α) Προσβολή του διαμέσου ιστού -κυψελίδων χωρίς απαραίτητη μείωση τη αναπν. λειτουργίας ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΧ.ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ Β.Σ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ- ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ Α) Προσβολή του διαμέσου ιστού -κυψελίδων χωρίς απαραίτητη μείωση τη αναπν. λειτουργίας Απλή πνευμονοκονίωση-σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

Προεγχειρητική εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητας των πνευμόνων. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ

Προεγχειρητική εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητας των πνευμόνων. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Προεγχειρητική εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητας των πνευμόνων Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Ιδιαιτερότητες του καρκίνου του πνεύμονος Είναι υπεύθυνος για το

Διαβάστε περισσότερα

Mηχανισμοί απόφραξης Υπερτροφία βλεννογόνου. φυσιολογικός

Mηχανισμοί απόφραξης Υπερτροφία βλεννογόνου. φυσιολογικός Παθοφυσιολογία ΧΑΠ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος Πνευμονολόγος Επίκουρος Καθηγητής Α Κλινική Εντατικής Θεραπείας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών Νοσοκομείο «ο Ευαγγελισμός» Mηχανισμοί απόφραξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Λεπτίνης, της Αδιπονεκτίνης και της Γρελίνης στο Άσθµα στη σταθερή νόσο και στην παρόξυνση

Ο ρόλος της Λεπτίνης, της Αδιπονεκτίνης και της Γρελίνης στο Άσθµα στη σταθερή νόσο και στην παρόξυνση Ο ρόλος της Λεπτίνης, της Αδιπονεκτίνης και της Γρελίνης στο Άσθµα στη σταθερή νόσο και στην παρόξυνση ΑΓΟΡΗ ΤΣΑΡΟΥΧΑ, ΖΩΗ ΑΝΙΗΛ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΛΛΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΙΚΑΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΜΗΝΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

CResp Φυσιολογία. Ρύθμιση της αναπνοής Όγκοι και χωρητικότητες πνευμόνων. Ψυχογιού Αθηναΐς Γεωργία, PT, MSc. IST/UH_W6_13/14_Physiology Lecture

CResp Φυσιολογία. Ρύθμιση της αναπνοής Όγκοι και χωρητικότητες πνευμόνων. Ψυχογιού Αθηναΐς Γεωργία, PT, MSc. IST/UH_W6_13/14_Physiology Lecture CResp Φυσιολογία Ρύθμιση της αναπνοής Όγκοι και χωρητικότητες πνευμόνων Ψυχογιού Αθηναΐς Γεωργία, PT, MSc 1 Πλάνο για σήμερα Νευρικός έλεγχος αναπνοής Κεντρικά (αναπνευστικά κέντρα) Περιφερικά (υποδοχείς)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΣΑΥΥ

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΣΑΥΥ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΣΑΥΥ Λάμπρου Καλλιρρόη Πνευμονολόγος Πανεπιστημιακή Υπότροφος Α Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ 13 Ο Πνευμονολογικό Συνέδριο Ιωάννινα O Το Σύνδρομο Άπνοιας στον Ύπνο (ΣΑΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ. Επαμεινώνδας Κοσμάς. Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ. Επαμεινώνδας Κοσμάς. Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ Επαμεινώνδας Κοσμάς Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Από την ατμόσφαιρα στα μιτοχόνδρια Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Οξυγόνωση αρτηριακού αίματος

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση και σταδιοποίηση άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών

Διάγνωση και σταδιοποίηση άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Διάγνωση και σταδιοποίηση άσθματος Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Είναι Άσθμα; Επαναλαμβανόμενα επεισόδια αναπνευστικού συριγμού Ενοχλητικός Βήχας κατά την νύχτα Βήχας ή αναπνευστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (Ι) Γυναίκα 34 ετών με διαβήτη προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με πυρετό, αίσθημα ρίγους, πόνο στην πλάτη, ίλιγγο και δυσκολία

Διαβάστε περισσότερα

Σπιρομέτρηση. Ενότητα 4: Λειτουργικές δοκιμασίες αναπνευστικού. Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

Σπιρομέτρηση. Ενότητα 4: Λειτουργικές δοκιμασίες αναπνευστικού. Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Σπιρομέτρηση Ενότητα 4: Λειτουργικές δοκιμασίες αναπνευστικού Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ Ο λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής

Διαβάστε περισσότερα

Τι θεωρείται «παθολογικό» στον ύπνο στα παιδιά

Τι θεωρείται «παθολογικό» στον ύπνο στα παιδιά Τι θεωρείται «παθολογικό» στον ύπνο στα παιδιά What is "abnormal" in pediatric sleep? Συγγραφέας : Leila Kheiradish- Gozal MD Κέντρο :Department of Pediatrics and Comer Children's Hospital, Pritzker School

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 - Monitoring του Αναπνευστικού Συστήματος

Κεφάλαιο 2 - Monitoring του Αναπνευστικού Συστήματος Κεφάλαιο 2 - Monitoring του Αναπνευστικού Συστήματος Σύνοψη Ο προσδιορισμός εκτίμηση των μηχανικών παραμέτρων του αναπνευστικού συστήματος ενός ασθενή επιτρέπει τη βελτιστοποίηση των συνθηκών αερισμού

Διαβάστε περισσότερα

H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας

H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας Άσθμα στα παιδιά: ομοιότητες και διαφορές με τους ενήλικες Ε.Παρασκάκης Eπικ. Καθηγητής Παιδιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Edwards Lifesciences

Προϊόντα Edwards Lifesciences Προϊόντα Edwards Lifesciences Τεχνικά χαρακτηριστικά και κλινικές μελέτες Τεχνολογίες Edwards Lifesciences Το 70% των προϊόντων αιμοδυναμικού ελέγχου που χρησιμοποιoύνται παγκοσμίως είναι Edwards. Η Edwards

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΣΚΗΣΗ, ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ 2. ΚΩΔ. Μ/ΤΟΣ: MB01 3.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΡ ΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΡ ΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΑΡ ΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ Ι. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΡ ΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ...23 1. Περιγραφή της δοκιμασίας... 23 1.1 Προετοιμασία του ασθενή πριν από τη δοκιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική υπέρταση στις χρόνιες πνευμονοπάθειες. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μ.Α.Α.

Πνευμονική υπέρταση στις χρόνιες πνευμονοπάθειες. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μ.Α.Α. Πνευμονική υπέρταση στις χρόνιες πνευμονοπάθειες Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μ.Α.Α. Πνευμονική υπέρταση σε χρόνιες υποξυγοναιμικές πνευμονοπάθειες ορίζεται ως μέση πνευμονική πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο άπνοιας και διαβήτης

Σύνδρομο άπνοιας και διαβήτης Σύνδρομο άπνοιας και διαβήτης Νίκη Κατσίκη, Μαρία Ρογκώτη, Ιωσήφ Πετρίδης Διαβητολογικό Ιατρείο, Α Παθολογική Κλινική Νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκη Σύνδρομο άπνοιας ύπνου (ΣΑΥ) Είναι μια διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες παιδικού άσθματος

Ιδιαιτερότητες παιδικού άσθματος Ιδιαιτερότητες παιδικού άσθματος Νίκος Παπαδόπουλος Επ.Καθηγητής, Αλλεργιολογικό τμήμα Β ΠΠΚ Ένα παιδί δεν είναι ένας μικρόσωμος ενήλικας Η διαφορά μοιάζει εμφανής Επίδραση της ηλικίας Δυσκολίεςσεπαιδία

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού. Μαρία Εμποριάδου Καθ. Παιδιατρικής Πνευμονολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ.

Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού. Μαρία Εμποριάδου Καθ. Παιδιατρικής Πνευμονολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού Μαρία Εμποριάδου Καθ. Παιδιατρικής Πνευμονολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. Αναπνευστικό σύστημα 4-5 wk 5-7 wk Αναπνευστικό σύστημα Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικές προσεγγίσεις στο Άσθμα

Διαγνωστικές προσεγγίσεις στο Άσθμα Ανασκόπηση Διαγνωστικές προσεγγίσεις στο Άσθμα Κωνσταντίνος Κατσούλης Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής, 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Λέξεις κλειδιά - Άσθμα - Σπιρομέτρηση - Δοκιμασία προκλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία φυσιολογίας αναπνευστικού 2 Ενότητα 1: Εισαγωγή

Στοιχεία φυσιολογίας αναπνευστικού 2 Ενότητα 1: Εισαγωγή Στοιχεία φυσιολογίας αναπνευστικού 2 Ενότητα 1: Εισαγωγή Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Μηχανική του αναπνευστικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κατερίνα Χαϊδοπούλου. Έγγαμη, μητέρα ενός αγοριού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κατερίνα Χαϊδοπούλου. Έγγαμη, μητέρα ενός αγοριού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Φύλο Κατερίνα Χαϊδοπούλου Γυναίκα Ημ/νία Γέννησης 09.06.1965 Υπηκοότητα Οικογενειακή κατάσταση Διεύθυνση Ελληνική Έγγαμη, μητέρα ενός αγοριού Δ Παιδιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Φαινότυπος μόνιμης απόφραξης αεραγωγών

Φαινότυπος μόνιμης απόφραξης αεραγωγών Φαινότυπος μόνιμης απόφραξης αεραγωγών Δρ. Κατσούλης Κωνσταντίνος Δντης Πνευμονολογικής κλινικής 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ορισμός του άσθματος σήμερα Το άσθμα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης

Διαβάστε περισσότερα

H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας

H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ - ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Σ. Τσιόδρας

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Σ. Τσιόδρας ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Σ. Τσιόδρας Αναπνευστική ανεπάρκεια inability of the lung to meet the metabolic demands of the body. This can be from failure of tissue oxygenation and/or failure of CO 2 homeostasis.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ Αποφρακτική άπνοια είναι οι συνεχείς και επαναλαμβανόμενες διακοπές της αναπνοής λόγω αποφράξεως των ανώτερων αναπνευστικών οδών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Epidemiology and Public Health Dept of Epidemiology and Public Health N. TZANAKIS M.D. Consultant in Respiratory Medicine Assistant Professor in Epidemiology P.O. Box 1352, 71110

Διαβάστε περισσότερα

Μη φαρμακευτική προσέγγιση- Επεμβατικές θεραπείες Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη

Μη φαρμακευτική προσέγγιση- Επεμβατικές θεραπείες Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη Σοβαρό άσθμα-λύσεις για το παρόν Μη φαρμακευτική προσέγγιση- Επεμβατικές θεραπείες Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη Δομή Σοβαρό άσθμα: ορισμός, προβληματισμοί Ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

CResp Φυσιολογία. Εμβιομηχανική του αερισμού. Ψυχογιού Αθηναΐς Γεωργία, PT, MSc. IST/UH_W6_13/14_Physiology Tutorial

CResp Φυσιολογία. Εμβιομηχανική του αερισμού. Ψυχογιού Αθηναΐς Γεωργία, PT, MSc. IST/UH_W6_13/14_Physiology Tutorial CResp Φυσιολογία Εμβιομηχανική του αερισμού Ψυχογιού Αθηναΐς Γεωργία, PT, MSc 1 Πλάνο για την W6 Σεμινάριο Εμβιομηχανική του αερισμού Η έννοια του όρου «Έργο της Αναπνοής» Διάλεξη Νευρικός έλεγχος Κεντρικά

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες στην Ελλάδα

Η πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες στην Ελλάδα Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3 71 Η πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες στην Ελλάδα Κ. Νεοφωτίστου, Ε. Φωτιάδου Εργαστήριο Αναπτυξιακής Ιατρικής και Ειδικής Αγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση Καταστάσεων Ανάγκης στο Οδοντιατρείο II. Βασική Υποστήριξη της Ζωής

Αντιμετώπιση Καταστάσεων Ανάγκης στο Οδοντιατρείο II. Βασική Υποστήριξη της Ζωής Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 1(4): 326-331, 2000. 2000 Ελληνικής Εταιρείας Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Αντιμετώπιση Καταστάσεων Ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

και µη επεµβατικό µηχανικό αερισµό ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΑ ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

και µη επεµβατικό µηχανικό αερισµό ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΑ ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αλληλεπίδραση ασθενήαναπνευστήρα στον επεµβατικό και µη επεµβατικό µηχανικό αερισµό ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΑ ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ PT= Paw +Pmus= V x Rrs + V x Ers + = V

Διαβάστε περισσότερα

Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας.

Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας. ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας. Αν από το τρέξιμο, τη γυμναστική ή άλλη εργασία, δυσκολεύεται η αναπνοή, αυτό λέγεται άσθμα. Αρεταίος Καππαδόκης, 100 μχ Οι γυναίκες ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία βρογχιολίτιδα. Ελπίδα Χατζηαγόρου, Βασιλική Αβραμίδου Α. ΟΡΙΣΜΟΣ Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Οξεία βρογχιολίτιδα. Ελπίδα Χατζηαγόρου, Βασιλική Αβραμίδου Α. ΟΡΙΣΜΟΣ Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Οξεία Ελπίδα Χατζηαγόρου, Βασιλική Αβραμίδου Α. ΟΡΙΣΜΟΣ Οξεία θεωρείται το κλινικό σύνδρομο ιογενούς λοίμωξης του αναπνευστικού που στην τυπική του μορφή χαρακτηρίζεται από: Πρόδρομα συμπτώματα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ Κωνσταντίνα Σωτηρίου Αναισθησιολόγος, Επιμ. Β' ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός ΕΑΕ Νοέμβριος 2010 Αερισμός - Κατανομή αερισμού Περιοχικές διαφορές στον αερισμό Καμπύλη ενδοτικότητας Αιμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι

Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι Σχέδιο εργασίας της Α τάξης Γελ. Πελοπίου Υπεύθυνος καθηγητής: Παπαδημητρίου Νικόλαος Αναπνοή Μέλη : Αγγελόπουλος Γιάννης Τσιπολίτης Γιώργος Η αναπνοή σε επίπεδο οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Το σοβαρό άσθμα τα παιδιά. Ε.Παρασκάκης Eπικ. Καθηγητής Παιδιατρικής Παιδοπνευμονολογική Μονάδα Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θράκης

Το σοβαρό άσθμα τα παιδιά. Ε.Παρασκάκης Eπικ. Καθηγητής Παιδιατρικής Παιδοπνευμονολογική Μονάδα Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θράκης Το σοβαρό άσθμα τα παιδιά Ε.Παρασκάκης Eπικ. Καθηγητής Παιδιατρικής Παιδοπνευμονολογική Μονάδα Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θράκης Εισαγωγή Τα περισσότερα παιδιά με άσθμα ανταποκρίνονται καλά στη

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Volume Ventilation Plus

Επιλογή Volume Ventilation Plus Περιεχόµενα Εισαγωγή............................................. 2 Αρχικές ρυθµίσεις Volume Ventilation Plus................... 2 Τύπος αναπνοής VC+ (λειτουργία A/C ή SIMV)............... 2 Τύπος αναπνοής

Διαβάστε περισσότερα

Παθητικό κάπνισμα και παιδιά

Παθητικό κάπνισμα και παιδιά Παθητικό κάπνισμα και παιδιά Το παθητικό κάπνισμα αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο δεδομένου ότι οι άνθρωποι σε όλες τις χώρες και τους πολιτισμούς εκτίθενται σε αυτό ( second hand smoke SHS ). Εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας

H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας ΑΣΘΜΑ: ΑΠΟ ΤΟ Α ΩΣ ΤΟ Α Άσθμα στην 3 η ηλικία Ελένη Καρέτση Επιμελήτρια Β Πνευμονολογική Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ουρολοιμώξεις: Απεικονιστικός έλεγχος ποιος και πότε. Παπαχρήστου Φώτιος Καθηγητής Παιδιατρικής Νεφρολογίας Διευθυντής Α Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Ουρολοιμώξεις: Απεικονιστικός έλεγχος ποιος και πότε. Παπαχρήστου Φώτιος Καθηγητής Παιδιατρικής Νεφρολογίας Διευθυντής Α Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ. Ουρολοιμώξεις: Απεικονιστικός έλεγχος ποιος και πότε Παπαχρήστου Φώτιος Καθηγητής Παιδιατρικής Νεφρολογίας Διευθυντής Α Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ. Σημαντικό παιδιατρικό πρόβλημα Συχνότητα Έως τα 2 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ Ε. Κοσμάς 3η Πνευμον. Κλινική ΝΝΘΑ Σωτηρία ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μιτοχόνδρια μυών Παραγωγή ενέργειας (ΑΤΡ, οξειδωτική φωσφορυλλίωση) Απαιτούν Ο2, υπερπαράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ Μοντέλα πρόγνωσης του Σακχαρώδη Διαβήτη Ηλιάδης Φώτης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ IDF Diabetes Atlas 5th Edition 2012 Update 3.8 million men and women worldwide

Διαβάστε περισσότερα

Νεφελοποίηση στα παιδιά. Πότε και γιατί;

Νεφελοποίηση στα παιδιά. Πότε και γιατί; Νεφελοποίηση στα παιδιά. Πότε και γιατί; Φώτης Β. Κυρβασίλης Επίκ. Καθηγητής Παιδιατρικής Πνευμονολογίας Γ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. Sponsored by: Στόχος της χορήγησης του εισπνεομένου φαρμάκου Ditcham

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ Γεωργία Γ. Πίτσιου,, MD, PhD Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας ΑΠΘ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ Ανταγωνιστές

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση

Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση Κωνσταντίνος Κώντσας, Παρασκευή Τριβήλου, Αναστασία Καραγκιούλη, Ελένη Τριανταφυλλίδη Εργαστήριο Καρδιοαναπνευστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ)

ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ) Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ) Ανδριάνα Ι Παπαϊωάννου 1, Κωνσταντίνος Μπαρτζιώκας 2, Σταματούλα Τσικρικά 1, Φωτεινή Καρακοντάκη

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερες τεχνικές μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού: πότε και για ποιους ασθενείς;

Νεότερες τεχνικές μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού: πότε και για ποιους ασθενείς; Νεότερες τεχνικές μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού: πότε και για ποιους ασθενείς; Νικολέττα Ροβίνα Επίκουρη καθηγήτρια Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας ΜΕΘ, Α Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελπίδα Χατζηαγόρου 2013 συνοπτικό. Γενικά στοιχεία

Ελπίδα Χατζηαγόρου 2013 συνοπτικό. Γενικά στοιχεία Ελπίδα Χατζηαγόρου 2013 συνοπτικό Γενικά στοιχεία Η κ. Χατζηαγόρου Ελπίδα γεννήθηκε το 1969 στη Θεσσαλονίκη, απεφοίτησε από το 13 ο Λύκειο Θεσσαλονίκης το 1988, εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

Number All 397 Women 323 (81%) Men 74 (19%) Age(years) 39,1 (17-74) 38,9 (17-74) 40,5 (18-61) Maximum known weight(kg) 145,4 (92,0-292,0) 138,9 (92,0-202,0) 174,1 (126,0-292,0) Body mass index (kg/m 2

Διαβάστε περισσότερα

«Καρδιοαναπνευστική δοκιμασία Κοπώσεως»

«Καρδιοαναπνευστική δοκιμασία Κοπώσεως» «Καρδιοαναπνευστική δοκιμασία Κοπώσεως» Δημόπουλος Σταύρος, Παθολόγος-Εντατικολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Εργαστήριο Εργοσπιρομετρίας και Αποκατάστασης, ΕΚΠΑ 2 ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθά η θεραπεία στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση;

Βοηθά η θεραπεία στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση; Βοηθά η θεραπεία στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση; Μάης 2010 Κατερίνα Μαρκοπούλου Επιμελήτρια Α 1 η Πνευμονολογική Κλινική Ν.Γ.Παπανικολάου Στόχοι θεραπείας Βελτίωση επιβίωσης Βελτίωση κλινικών συμπτωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Συνεχής ή διαλείπουσα χορήγηση εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών στο παιδικό άσθμα. Τι προτείνει η βιβλιογραφία»

«Συνεχής ή διαλείπουσα χορήγηση εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών στο παιδικό άσθμα. Τι προτείνει η βιβλιογραφία» «Συνεχής ή διαλείπουσα χορήγηση εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών στο παιδικό άσθμα. Τι προτείνει η βιβλιογραφία» Δρ Δήμος Κ. Γίδαρης MRCRCH, MRCPE European Diploma in Paediatric Respiratory Medicine Senior

Διαβάστε περισσότερα

Διάχυση. Ενότητα 4: Λειτουργικές δοκιμασίες αναπνευστικού. Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

Διάχυση. Ενότητα 4: Λειτουργικές δοκιμασίες αναπνευστικού. Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Διάχυση Ενότητα 4: Λειτουργικές δοκιμασίες αναπνευστικού Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ Ο λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Barbara P. Yawn, MD, MSc a, Susan K. Brenneman, PhD b, Felicia C. Allen-Ramey, PhD b, Michael D. Cabana, MD, MPH c, Leona E.

Barbara P. Yawn, MD, MSc a, Susan K. Brenneman, PhD b, Felicia C. Allen-Ramey, PhD b, Michael D. Cabana, MD, MPH c, Leona E. Barbara P. Yawn, MD, MSc a, Susan K. Brenneman, PhD b, Felicia C. Allen-Ramey, PhD b, Michael D. Cabana, MD, MPH c, Leona E. Markson, ScD b a Department of Research, Olmsted Medical Center, Rochester,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης του άσθματος στα παιδιά.

Κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης του άσθματος στα παιδιά. Κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης του στα παιδιά. Φώτης Β. Κυρβασίλης Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής Πνευμονολογίας Γ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ www.pd3.gr Η αντιμετώπιση του βρογχικού στα παιδιά κατευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Αποφρακτικής Άπνοιας στον Ύπνο (OSAS): γνωστικές λειτουργίες στους ηλικιωµένους

Σύνδροµο Αποφρακτικής Άπνοιας στον Ύπνο (OSAS): γνωστικές λειτουργίες στους ηλικιωµένους Σύνδροµο Αποφρακτικής Άπνοιας στον Ύπνο (OSAS): γνωστικές λειτουργίες στους ηλικιωµένους Επιδηµιολογικές ή διαχρονικές µελέτες σε ηλικιωµένους, ασθενείς µε ΣΑΑΥ ή δχες ύπνου Ηλικία και βαρύτητα ΣΑΑΥ Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική υπέρταση στις χρόνιες πνευμονοπάθειες. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Α.Π.Θ.

Πνευμονική υπέρταση στις χρόνιες πνευμονοπάθειες. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Α.Π.Θ. Πνευμονική υπέρταση στις χρόνιες πνευμονοπάθειες Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Α.Π.Θ. Πνευμονική υπέρταση σε χρόνιες υποξυγοναιμικές πνευμονοπάθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικές επιδράσεις της οξέωσης της υπερκαπνίας των βαριά πασχόντων ασθενών

Συστηματικές επιδράσεις της οξέωσης της υπερκαπνίας των βαριά πασχόντων ασθενών Συστηματικές επιδράσεις της οξέωσης της υπερκαπνίας των βαριά πασχόντων ασθενών Γιώργος Κουλιάτσης, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β Κλινικής Εντατικής Θεραπείας, ΠΓΝ Έβρου Εισαγωγή- Υπερκαπνία, Οξέωση, Οξυαιμία

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονή και οξειδωτικό stress στοσύνδρομοαπνοιών- Υποπνοιών Υπνου

Φλεγμονή και οξειδωτικό stress στοσύνδρομοαπνοιών- Υποπνοιών Υπνου Φλεγμονή και οξειδωτικό stress στοσύνδρομοαπνοιών- Υποπνοιών Υπνου Θεόδωρος Βασιλακόπουλος A Κλινική Εντατικής Θεραπείας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Συστηματική φλεγμονή Shamsuzzaman

Διαβάστε περισσότερα

Το σοβαρό άσθμα στα παιδιά: προβλήματα και λύσεις

Το σοβαρό άσθμα στα παιδιά: προβλήματα και λύσεις Το σοβαρό άσθμα στα παιδιά: προβλήματα και λύσεις Ε.Παρασκάκης Eπικ. Καθηγητής Παιδιατρικής Υπεύθυνος Παιδοπνευμονολογικής Μονάδας Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θράκης Εισαγωγή Το άσθμα είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας

H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας Μήπως υπερθεραπεύουμε το ήπιο άσθμα? Κωνσταντίνος Πορπόδης Πνευμονολόγος Λέκτορας ΑΠΘ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικότητα της Διαλειμματικής Προπόνησης στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) Ιωάννης Βογιατζής

Αποτελεσματικότητα της Διαλειμματικής Προπόνησης στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) Ιωάννης Βογιατζής 5ο Συνέδριο Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης Αποτελεσματικότητα της Διαλειμματικής Προπόνησης στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) Ιωάννης Βογιατζής Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΕΦΑΑ ΑΘΗΝΩΝ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη αντιμετώπιση της ΚΙ: Πότε να ξεκινήσει η θεραπεία και πώς να μετρηθεί η αντίδραση; Από τον Καθηγητή Έιταν Κέρεμ, Ιατρό

Γρήγορη αντιμετώπιση της ΚΙ: Πότε να ξεκινήσει η θεραπεία και πώς να μετρηθεί η αντίδραση; Από τον Καθηγητή Έιταν Κέρεμ, Ιατρό ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ Γρήγορη αντιμετώπιση της ΚΙ: Πότε να ξεκινήσει η θεραπεία και πώς να μετρηθεί η αντίδραση; Από τον Καθηγητή Έιταν Κέρεμ, Ιατρό Η επιβίωση των ασθενών με ΚΙ έχει βελτιωθεί δραματικά τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ

Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ Ελάττωση θνησιμότητας κατά 33% 1. Αυξημένη υπόνοια 2. Αυξημένος αριθμός εξετάσεων 3. Προφύλαξη σε ασθενείς υψηλού κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία Αναπνευστικού- Αναπνευστικοί μύες

Φυσιολογία Αναπνευστικού- Αναπνευστικοί μύες Φυσιολογία Αναπνευστικού- Αναπνευστικοί μύες Θεόδωρος Βασιλακόπουλος Πνευμονολόγος Αναπληρωτής Καθηγητής Α Κλινική Εντατικής Θεραπείας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών Νοσοκομείο «ο Ευαγγελισμός»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ -ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΑΡ. ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 2900 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 24o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, EUROMEDICA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & AΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑΣ Διευθυντής: Καθηγητής Κων/νος Μανδρούκας ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Θωμάς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ Πασχάλης Στειρόπουλος Β Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Δομή Θέσεις και αντιθέσεις 1. Θρομβόλυση 2. Θεραπεία ΠΕ στο σπίτι

Διαβάστε περισσότερα