Βίαιη Εκπνοή Περιορισμός της ροής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βίαιη Εκπνοή Περιορισμός της ροής"

Transcript

1 Βίαιη Εκπνοή Περιορισμός της ροής ΝΓ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ `Α ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΣΩΤΗΡΙΑ»

2

3

4 Ο John Hutchinson, το 1846, παρουσίασε όχι μόνον την πρώτη σπιρομετρική συσκευή, αλλά περιέγραψε με πολλές λεπτομέρειες την διαδικασία μέτρησης της Βραδέως Εκπνεομένης Ζωτικής Xωρητικότητος (Slow Vital Capacity; SVC).

5 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ Spiro=Πνέω, Respiro=Αναπνέω, 1846, Spirometry, Spirometer Oxford Dictionary of English ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ: Διαδικασία μέτρησης της Ζωτικής Χωρητικότητας και των υποδιαιρέσεών της

6

7

8 Η ανίχνευση της στένωσης των αεραγωγών κατέστη δυνατή το 1947, όταν οι Tiffeneau και Pinelli πρότειναν την μέτρηση των παραμέτρων: α) βιαίως εκπνεομένης Ζωτικής Xωρητικότητος (Forced Vital Capacity; FVC) β) του Βιαίως Εκπνεομένου Όγκου στο 1ο δευτερόλεπτο (Forced Expired Volume in the 1st second (FEV 1 ); και γ) τον λόγο FEV 1 /FVC, %.

9 Ηαξία της βιαίως εκπνεομένης Ζωτικής Xωρητικότητος (Forced Vital Capacity; FVC). Θεωρητικά, κάθε άτομο έχει μια και μοναδική FVC Υπάρχει όριο στις μέγιστες ροές (περιορισμός της ροής) πού επιτυγχάνονται κατά την FVC Συνεπώς, η μια και μοναδική FVC έχει υψηλή αναπαραγωγικότητα Η FVC είναι ευαίσθητη στην ανίχνευση των κοινών νοσημάτων του πνεύμονα ιδίως του αποφρακτικού συνδρόμου (70% των αναπνευστικών νόσων)

10 Σχέση πίεσης-ροής στον αυτό όγκο (IVPF)

11 Σχέσεις πίεσης-ροής σε τρείς διαφορετικούς όγκους, 0.5, 2.3 και 3.1 λ, από την TLC.

12

13 Ο Hyatt, το 1958, παρουσίασε την μεγίστη καμπύλη ροής-όγκου (Maximum Expiratory Flow Volume; MEFV) ως εναλλακτική έκφραση της σπιρομετρικής καμπύλης όγκου-χρόνου (FVC-t)

14

15

16 Θεωρία EPP Mead et al J Appl Physiol 1967; 22:

17 Θεωρία EPP Mead et al J Appl Physiol 1967; 22:

18 Θεωρία του σωλήνα Starling Pride et al J Appl Physiol 1967; 23:

19

20 Κυματική Θεωρία (wave speed) Dawson & Elliott J Appl Physiol: Respirat. Environ Exercise Physiol 1977; 43: V ws = A A/ ρ da/dp 0.5 A=διάμετρος των αεραγωγών ρ=πυκνότης ρευστού (αέρας) da/dp=διατασιμότητα του τοιχώματος του αεραγωγού Choke Point!!!

21 Η θεωρία της ταχύτητας μετάδοσης του κύματος στο τοίχωμα του αεραγωγού (wave speed) δεν εξηγεί τον περιορισμό της εκπνευστικής ροής στα κατώτερο 25% της VC. Σ αυτούς τους χαμηλούς όγκους άλλος μηχανισμός φαίνεται να είναι υπεύθυνος για τον περιορισμό της ροής αυτός πού οφείλεται στην εσωτερική τριβή των μορίων του αερίου (viscosity) κατά την κίνησή του (viscus flow limitation). Lambert et al J Appl Physiol: Respirat. Environ Exercise Physiol 1983; 52: 44-56

22 Airflow Limitation Flow (L/s) Volume (L) Koulouris et al, Eur Respir J 1995; 8: O όρος "περιορισμός της ροής αέρα" χρησιμοποιείται συχνά για να δείξει πως σε ένα συγκεκριμένο ασθενή οι μέγιστες ροές κατά την διάρκεια μίας βίαιης σπιρομετρικής προσπάθειας είναι κατώτερες των προβλεπομένων. Pride NB. In: Hughes & Pride (eds). Lung Function Tests. London WB Saunders, 1999, p 21.

23 Expiratory flow limitation 4 Flow (L/s) Volume (L) Koulouris et al, Eur Respir J 1995; 8: Ο όρος περιορισμός της ροής κατά την ήρεμη εκπνοή χρησιμοποιείται όταν οι ροές κατά την ήρεμο εκπνοή είναι οι μέγιστες, δηλαδή αυτές που το άτομα παράγει όταν πραγματοποιεί μέγιστη εκπνευστική προσπάθεια. Το φαινόμενο αυτό είναι χαρακτηριστικό σοβαρής στένωσης των ενδοθωρακικών αεραγωγών λόγω δυναμικής σύμπτωσης τους κατά την εκπνοή. Pride NB. In: Hughes & Pride (eds). Lung Function Tests.London WB Saunders, 1999, p 21.

24 Η κλασσική τεχνική ανίχνευσης του περιορισμού της ροής(efl) Murray JF ed, Normal Lung, Philadelphia: WB Saunders, 1986, p 100

25 Συμβατική τεχνική ανίχνευσης του περιορισμού της ροής κατά την ήρεμη εκπνοή Βασίζεται στην σύγκριση μεταξύ της καμπύλης ροής-όγκου της ήρεμου εκπνοής και της μεγίστης βιαίας εκπνοής (η μία τοποθετείται εντός της άλλης), όπως προτάθηκε το 1961 από τον Hyatt. Pride NB. In: Hughes & Pride (eds). Lung Function Tests. London WB Saunders, 1999, p 21.

26 Η μέθοδος του Hyatt (η καμπύλη ροήςόγκου της ήρεμης αναπνοής τοποθετημένη εντός της μέγιστης καμπύλης ροής-όγκου) υποφέρει από σοβαρά μεθοδολογικά, πρακτικά και θεωρητικά προβλήματα

27 α) Οι μέγιστες καμπύλες ροής-όγκου πρέπει να μετρούνται, αντίθετα από τις μετρήσεις του Hyatt πού έγιναν με απλό σπιρόμετρο, σε πληθυσμογράφο σώματος για να αποφεύγονται οι παραμορφώσεις της μεγίστης καμπύλης ροής-όγκου που οφείλονται στην συμπίεση του ενδοθωρακικού αέρα Συνεπώς, η μέτρηση είναι δυνατή μόνον σε καθήμενα άτομα σε ηρεμία. Jaeger & Otis J Appl Physiol 1964; 19: 83-91

28 Ingram & Shilder J Apll Physiol 1966; 21:

29 Coates et al, Chest 1988; 94:

30 β) μεταβολές επέρχονται στις αντιστάσεις των αεραγωγών και την πίεση επαναφοράς που οφείλονται στο είδος της προηγηθείσας εισπνοής ενός βίαιου εκπνευστικού σπιρογραφήματος, λόγω των ινο-ελαστικών ιδιοτήτων του αναπνευστικού συστήματος

31

32 Milic-Emili & D Angelo, Control of Breathing and Its modelling Pespectives, Edt by Honda et al, Plenum Press, New York, 1992

33 γ) η καμπύλη ροήςόγκου της ήρεμης αναπνοής τοποθετημένη εντός της μέγιστης καμπύλης ροήςόγκου δεν είναι συγκρίσιμες γιατί η μηχανική και οι η ανομοιογένεια στην σταθερά χρόνου της μέγιστης και της ήρεμης εκπνοής δεν είναι ίδιες. δ) δεν εφαρμόζεται στην άσκηση, σε ύπτια θέση, ICU, και μη συνεργάσιμους ασθενείς

34 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Negative Expiratory Pressure Τechnique (NEP)

35 Πειραματική Διάταξη Εφαρμογής της NEP Koulouris et al, Eur Respir J 1995; 8: Εναλλακτικά, για την ανίχνευση του φαινόμενου του περιορισμού της ροής κατά την ήρεμη εκπνοή προτείνουμε την μέθοδο της αρνητικής πίεσης ή άλλως NEP (Negative Expiratory Pressure) η οποία είναι απαλλαγμένη από αυτά τα θεωρητικά προβλήματα, δεν απαιτεί πληθυσμογράφο, είναι απλή και μη επεμβατική.

36 pressure (cmh2o) volume (L) flow (L/s) NEP flow, l/s NEP volume (L) Insp Συνίσταται στην εφαρμογή αρνητικής πίεσης στο στόμα (συνήθως -3 με -5 cm H 2 O) κατά την διάρκεια μίας ήρεμης εκπνοής και την σύγκριση της παραγόμενης καμπύλης ροής-όγκου με την της αμέσως προηγούμενης εκπνοής. Koulouris et al, Eur Respir J 1995; 8:

37 2 2 Flow, l/s NEP NEP 0-1 Exp Patient #12 Patient #21 Koulouris et al, Eur Respir J 2003; 21: Volume, l Volume, l -2 Εάν σε σύγκριση με την κοντρόλ, η δεύτερη εκπνοή δεν εμφανίζει καθόλου ή εμφανίζει μερική αύξηση της εκπνευστικής ροής αυτό σημαίνει "δυναμική σύμπτωση αεραγωγών" και "περιορισμό της ροής". Αντίθετα, αν η εκπνευστική ροή της κοντρόλ εκπνοής και της αμέσως επομένης δεν συμπίπτουν καθόλου ο ασθενής δεν έχει "δυναμική σύμπτωση αεραγωγών". Η τεχνική(νep) είναι απλή, ταχεία και αξιόπιστη στην ανίχνευση του φαινομένου της "δυναμικής σύγκλεισης των αεραγωγών" ή άλλως του «περιορισμού της ροής κατά την ήρεμη αναπνοή» σε καθιστή και ύπτια θέση.

38 Η ανίχνευση του φαινομένου του «περιορισμού της ροής κατά την ήρεμη αναπνοή», ιδίως τους ασθενείς με ΧΑΠ, είναι μεγάλης κλινικής σημασίας διότι: α) προάγει την υπερδιάταση β) εμφάνιση PEEPi γ) αύξηση του έργου της αναπνοής δ) διαταραχή λειτουργίας των αναπνευστικών μυών ε) αιμοδυναμικές διαταραχές στ) προάγει την εμφάνιση ιστολογικών βλαβών στούς μικρούς αεραγωγούς

39

40 Η μέθοδος της αρνητικής πίεσης ή άλλως NEP έχει χρησιμοποιηθεί και αξιολογηθεί κλινικά σε: 1. ΧΑΠ (άσκηση, μηχανική αναπνοή, μετά βρογχοδιαστολή, μελέτη δύσπνοιας) 2. Άσθμα 3. Κυστική Ίνωση και Βρογχιεκτασίες 4. Περιοριστικά Νοσήματα 5. Παχυσαρκία 6. ARDS 7. Αριστερή Καρδιακή Ανεπάρκεια 8. Μετά από μεταμόσχευση ενός πνεύμονα 9. Σύνδρομο Υπνικής Άπνοιας

41 Στατικοί πνευμονικοί όγκοι- Εισπνευστική Χωρητικότης (IC) Pappenheimer et al, Standardization of definitions and symbols in respiratory physiology, Fed Proc 1950; 9:

42 Μηχανική Αναπνοή Valta et al, AJRCCM 1994; 150: Armaganidis et al, Crit Care Med 2000; 28: Koutsoukou et al, AJRCCM 2000; 161: Koutsoukou et al, Crit Care Med 2002; 30: Alvisi et al, CHEST 2003; 123:

43 Μελέτες με χρήση της NEP κατά την Μηχανική Αναπνοή 1. Σχεδόν όλοι οι ασθενείς με ΧΑΠ που φθάνουν στον αναπνευστήρα εμφανίζουν το φαινόμενο «περιορισμού της εκνευστικής ροής».η ύπτια θέση επιδεινώνει το φαινόμενο. Η IC ήταν χαμηλώτερη στους ασθενείς που δεν ήταν δυνατός ο απογαλακτισμός. 2. Πολλοί ασθενείς με Οξεία Αναπνευστική Ανεπάρκεια εκ Πευμονικών αιτίων παρουσιάζουν το φαινόμενο, ενώ οι ασθενείς με Οξεία Αναπνευστική Ανεπάρκεια εκ μη Πευμονικών αιτίων δεν ο εμφανίζουν. 3. Πολλοί ασθενείς με ARDS και παχυσαρκία επίσης εμφανίζουν το φαινόμενο το οποίο φαίνεται να χαρακτηρίζεται από απόφραξη των μικρών αεραγωγών και PEEPi. Σε αυτούς τους ασθενείς εφαρμογή εξωγενούς PEEP βελτιώνει την ανταλλαγή των αερίων πιθανόν ομογενοποιώντας την κατανομή αερισμού επιστρατεύοντας ατελεκτατικές περιοχές.

44 Η ανίχνευση του φαινομένου του «περιορισμού της εκνευστικής ροής» με την τεχνική της αρνητικής πίεσης (NEP) σε ασθενείς υπό μηχανική αναπνοή αποτελεί καλό εργαλείο απόκτησης χρήσιμων πληροφοριών για τον χειρισμό αυτών των ασθενών.

45 Άσκηση στην ΧΑΠ Koulouris et al, JAP 1997; 82:

46 Άσκηση στην ΧΑΠ FLOW (L/s) 6 0 NEP Pat. #1 Insp. NEP NEP Rest 1/3 WRmax 2/3 WRmax VOLUME (L) VOLUME (L) VOLUME (L) Koulouris et al, JAP 1997; 82:

47 Άσκηση στην ΧΑΠ Volume (%TLC) FL at rest FL at 1/3WRmax FL and NFL at 2/3WRmax 100 TLC n=5 TLC n=4 TLC n= IC IC IC IRV EILV VT p<0.05 p<0.05 EELV 80 IRV EILV VT p<0.05 NS EELV IRV EILV VT NS NS EELV Rest 1/3WRmax 2/3WRmax Rest 1/3WRmax 2/3WRmax Rest 1/3WRmax 2/3WRmax Koulouris et al, JAP 1997; 82:

48 Άσκηση στην ΧΑΠ Diaz et al, Eur Respir J 2000; 16: Diaz et al, Eur Respir J 2001; 17:

49 Άσκηση στην ΧΑΠ Koulouris et al, JAP 1997; 82: Diaz et al, Eur Respir J 2001; 17:

50 Άσκηση στην ΧΑΠ Diaz et al, Eur Respir J 2000; 16:

51 Άσκηση στην ΧΑΠ Diaz et al, Eur Respir J 2000; 16:

52 Murariou et al, CHEST 1998; 114:

53 Σημασία ανίχνευσης του «περιορισμού της ροής» κατά την ήρεμη εκπνοή Η παρουσία ή απουσία του φαινόμενου του «περιορισμού της ροής» σαφώς διαχωρίζει τους ασθενείς με ΧΑΠ σε δύο κατηγορίες με διαφορετική ανταπόκριση στην ικανότητα προς άσκηση. Επί πλέον, προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τούς μηχανισμούς που περιορίζουν την άσκηση. Η παρουσία του φαινόμενου, υπαγορεύει την εμφάνιση υπερδιάτασης. Η υπερδιάταση αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα περιορισμού στην άσκηση. Το μέγεθος δε της εισπνευστικής χωρητικότητας (IC) την κυριότερη παράμετρο πρόβλεψης.

54

Φυσιολογία της αναπνοής - Μεταφορά αερίων - Αίτια αναπνευστικής οξέωσης

Φυσιολογία της αναπνοής - Μεταφορά αερίων - Αίτια αναπνευστικής οξέωσης Φυσιολογία της αναπνοής - Μεταφορά αερίων - Αίτια αναπνευστικής οξέωσης Δημήτρης Λαγονίδης Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος, Διευθυντής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring του Aναπνευστικού Συστήματος (μηχανική της αναπνοής, καπνογραφία, παλμική οξυμετρία, αέρια αίματος)

Monitoring του Aναπνευστικού Συστήματος (μηχανική της αναπνοής, καπνογραφία, παλμική οξυμετρία, αέρια αίματος) ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 81 Monitoring του Aναπνευστικού Συστήματος (μηχανική της αναπνοής, καπνογραφία, παλμική οξυμετρία, αέρια αίματος) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕΡΖΕΝΙΔΟΥ, ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ. Η επίδραση της παχυσαρκίας στην αναπνευστική λειτουργία και στην ικανότητα για βάδιση νεαρών γυναικών. Πρόδρομη μελέτη

ΕΡΕΥΝΑ. Η επίδραση της παχυσαρκίας στην αναπνευστική λειτουργία και στην ικανότητα για βάδιση νεαρών γυναικών. Πρόδρομη μελέτη ΕΡΕΥΝΑ Η επίδραση της παχυσαρκίας στην αναπνευστική λειτουργία και στην ικανότητα για βάδιση νεαρών γυναικών. Πρόδρομη μελέτη Ελένη Α. Κορτιάνου, 1 Αντώνιος Γεώργιος Κωνσταντίνου, 2 Αναστασία Τσάγκαρη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αναπνευστικός Ασθενής

Ο Αναπνευστικός Ασθενής ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 277 Ο Αναπνευστικός Ασθενής ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΑΚΗ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΠΡΙΑΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ασθενείς με πνευμονοπάθειες, που προσέρχονται για χειρουργική επέμβαση βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ

Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 45 Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ Οι ανάγκεs μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ. AΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικές προσεγγίσεις στο Άσθμα

Διαγνωστικές προσεγγίσεις στο Άσθμα Ανασκόπηση Διαγνωστικές προσεγγίσεις στο Άσθμα Κωνσταντίνος Κατσούλης Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής, 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Λέξεις κλειδιά - Άσθμα - Σπιρομέτρηση - Δοκιμασία προκλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Σοβαρό άσθμα: Διαγνωστικά κριτήρια και διαγνωστικά προβλήματα

Σοβαρό άσθμα: Διαγνωστικά κριτήρια και διαγνωστικά προβλήματα Ειδικά Άρθρα για το Άσθμα Σοβαρό άσθμα: Διαγνωστικά κριτήρια και διαγνωστικά προβλήματα Ελένη Γ. Τζωρτζάκη 1, Alberto Papi 2, Νικόλαος Μ. Σιαφάκας 1 1 Πνευμονολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

102 103 104 105 106 107 Περιεχόμενα Φυσιολογία του ύπνου...2 Εισαγωγή ορισμοί...3 Σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο...6 - επιδημιολογικά στοιχεία...7 - προδιαθεσικοί παράγοντες...8 - κλινική εικόνα...9

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός ΧΑΠ. Άσκηση και Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) 44 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από ΧΑΠ παγκοσμίως

Ορισμός ΧΑΠ. Άσκηση και Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) 44 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από ΧΑΠ παγκοσμίως Ορισμός ΧΑΠ Άσκηση και Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι μια νοσολογική οντότητα, που μπορεί να προληφθεί και να θεραπευθεί, με συστηματικές συνέπειες.

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπνευστική λειτουργία σε παιδιά και εφήβους με νευρομυϊκά νοσήματα

Η αναπνευστική λειτουργία σε παιδιά και εφήβους με νευρομυϊκά νοσήματα Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ Ε ΛΛΑ ΔΟΣ, 24: 247-261, Παιδιατρική 2012 ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 24 4 247 ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η αναπνευστική λειτουργία σε παιδιά και εφήβους με νευρομυϊκά νοσήματα Μ. Γώγου 1, Κ. Χαϊδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Σπιρομετρικές διαφορές μεταξύ αθλητών και μη αθλητών συγκριτικά με τις προβλεπόμενες τιμές σε υγιείς Έλληνες, ηλικίας 20 45 ετών

Σπιρομετρικές διαφορές μεταξύ αθλητών και μη αθλητών συγκριτικά με τις προβλεπόμενες τιμές σε υγιείς Έλληνες, ηλικίας 20 45 ετών Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Σπιρομετρικές διαφορές μεταξύ αθλητών και μη αθλητών συγκριτικά με τις προβλεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & AΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑΣ Διευθυντής: Καθηγητής Κων/νος Μανδρούκας ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Θωμάς

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικεσ εκδοσεισ τησ. aναπνοη και υπνοσ

Περιοδικεσ εκδοσεισ τησ. aναπνοη και υπνοσ Περιοδικεσ εκδοσεισ τησ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ aναπνοη και υπνοσ μαρτιοσ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2005-2006 Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Ν. Σιαφάκας Κ. Κατής Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΡaΟ 2 ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΡaΟ 2 ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Παθολογική Κλινική Πνευμονολογικό Τμήμα Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΡaΟ 2 ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡ ΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ

ΚΑΡ ΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡ ΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ Ι. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΡ ΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ. Σακελλαρίου, Σ. ημόπουλος, Μ. Ποριάζη, Σ. Νανάς 1. Περιγραφή της δοκιμασίας Η Καρδιοαναπνευστική οκιμασία Κοπώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Η Μειωμένη Ικανότητα για Άσκηση στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Η Μειωμένη Ικανότητα για Άσκηση στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Ανασκόπηση Η Μειωμένη Ικανότητα για Άσκηση στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Μάριος Παναγιώτου 1, Εμμανουήλ Καστανάκης 1, Ιωάννης Βογιατζής 2 1 Γ Πνευμονολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλειο

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιολόγηση αναπνευστικής λειτουργίας- Δύσπνοια»

«Αξιολόγηση αναπνευστικής λειτουργίας- Δύσπνοια» Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση αναπνευστικής λειτουργίας- Δύσπνοια» Φοιτήτρια : Λαμπούδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Παθολογική Κλινική Πνευμονολογικό Τμήμα Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Παθολογική Κλινική Πνευμονολογικό Τμήμα Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Παθολογική Κλινική Πνευμονολογικό Τμήμα Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνευστική ανεπάρκεια. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος/ Εντατικολόγος

Αναπνευστική ανεπάρκεια. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος/ Εντατικολόγος Αναπνευστική ανεπάρκεια Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος/ Εντατικολόγος Αναπνευστική ανεπάρκεια PaO2< 60 mmhg PCO2> 45 mmhg τύπου Ι: διαταραχή της οξυγόνωσης και υποξυγοναιμία τύπου ΙΙ: κυψελιδικός υποαερισμός

Διαβάστε περισσότερα

9. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΕΟΓΝΑ

9. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΕΟΓΝΑ 9. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΕΟΓΝΑ Ως µηχανικός αερισµός ορίζεται η χρησιµοποίηση κάποιας µηχανικής συσκευής (αναπνευστήρας) για την ενίσχυση ή την ολική υποκατάσταση της αναπνοής του ασθενούς. Αυτό επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνευστική Φυσιολογία Κεφάλαιο 25 ο Οργάνωση του αναπνευστικού

Αναπνευστική Φυσιολογία Κεφάλαιο 25 ο Οργάνωση του αναπνευστικού Αναπνευστική Φυσιολογία Κεφάλαιο 25 ο Οργάνωση του αναπνευστικού Αναπνοή: Εξωτερική: Ανταλλαγή Ο 2, CO 2 μεταξύ Ατμόσφαιρας Μιτοχονδρίων. Εσωτερική: Μιτοχονδριακή Η Αναπνευστική Φυσιολογία επικεντρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συστήματος Παρακολούθησης για άτομα με Διαβήτη τύπου Ι & ΙΙ και Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια ώστε να αθλούνται με ασφάλεια.

Μελέτη Συστήματος Παρακολούθησης για άτομα με Διαβήτη τύπου Ι & ΙΙ και Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια ώστε να αθλούνται με ασφάλεια. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛH ΗΛΕΚΤΡΟΛOΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Συστήματος Παρακολούθησης για άτομα με Διαβήτη τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Με την Υποστήριξη της Cystic Fibrosis Worldwide

Με την Υποστήριξη της Cystic Fibrosis Worldwide Με την Υποστήριξη της Cystic Fibrosis Worldwide Η Φυσικοθεραπεία στην Αντιμετώπιση της Κυστικής Ίνωσης (ΚΙ) Ελ Σαλβαδόρ Νορβηγία Ινδία Η Φυσικοθεραπεία σε όλον τον κόσμο. Οι φωτογραφίες του εξωφύλλου δείχνουν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Μηχανικού Αερισμού

Βασικές Αρχές Μηχανικού Αερισμού 56 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΊΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Βασικές Αρχές Μηχανικού Αερισμού ΒΑΚΑΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν ο marathons for babies it is an unfair test. Mark Heulitt Ο παιδιατρικός βαρέως πάσχων ασθενής, ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ Γεώργιος Μπαλτόπουλος 1,Αλεξάνδρα Γαβαλά 1,2 1 Κλινική Εντατικής Νοσηλείας και Πνευμονικών Νόσων Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς

Διαβάστε περισσότερα

Βαρειά Ασθματική Κρίση

Βαρειά Ασθματική Κρίση 148 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ'ΓΑΠΚΗΣ ΙΑΊ'ΡΙΚΗΣ Βαρειά Ασθματική Κρίση ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ Ως άσθμα ορίζεται η χρόνια φλεγμονώδης νόσος των βρόγχων, η οποία χαρακτηρίζεται από υπεραντιδραστικότητά τους

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση της συχνότητας των νοσηλειών των ασθενών με σοβαρή χαπ με τις μεταβλητές που εκφράζουν τη βαρύτητα της νόσου

Συσχέτιση της συχνότητας των νοσηλειών των ασθενών με σοβαρή χαπ με τις μεταβλητές που εκφράζουν τη βαρύτητα της νόσου Πρωτότυπη Εργασία Συσχέτιση της συχνότητας των νοσηλειών των ασθενών με σοβαρή χαπ με τις μεταβλητές που εκφράζουν τη βαρύτητα της νόσου Ελένη Γάκη 1, MD, Γεώργιος Παπαθεοδώρου 2, PhD, Ιόλη Παπά 3, MD,

Διαβάστε περισσότερα