Κεφάλαιο 2. Γεωαναφορά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 2. Γεωαναφορά"

Transcript

1 Κεφάλαιο 2 Γεωαναφορά Σύνοψη Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στη διαδικασία της γεωαναφοράς ή γεωγραφικής προσαρμογής που μετατρέπει το τοπικό σύστημα αναφοράς των συντεταγμένων του μέσου ψηφιοποίησης (π.χ. ψηφιοποιητή, οθόνης, σαρωτή) στο σύστημα απεικόνισης του εκάστοτε ψηφιοποιούμενου χάρτη. Επιπλέον, με τη διαδικασία της γεωαναφοράς συνορθώνονται οι παραμορφώσεις, λόγω των εγγενών ιδιοτήτων του υλικού (χαρτιού) εκτύπωσης από μεταβολές της θερμοκρασίας και υγρασίας αλλά και από τον τρόπο αναπαραγωγής του. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ο ομοπαράλληλος (Affine) ή άλλος μετασχηματισμός ανάλογα με την κατάσταση του χάρτη. Αντικείμενο του κεφαλαίου, πέραν του μετασχηματισμού, είναι και ο τρόπος επιλογής του πλήθους και των θέσεων των σημείων γεωγραφικής προσαρμογής, η γεωμετρική ερμηνεία των συντελεστών του μετασχηματισμού, η κριτική αξιολόγηση του σφάλματος μετασχηματισμού και τα αποδεκτά όρια. Ακολουθεί λεπτομερής περιγραφή υλοποίησης της γεωαναφοράς σε περιβάλλον Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών. Προαπαιτούμενη γνώση Χαρτογραφικές απεικονίσεις, Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων για την επίλυση συστημάτων γραμμικών εξισώσεων. 2. Γεωαναφορά Η ψηφιακή καταγραφή των χωρικών οντοτήτων από αναλογικό χάρτη, έχει αποτέλεσμα τη δημιουργία αρχείων με τις συντεταγμένες των σημείων τα οποία περιγράφουν τη γεωμετρία κάθε οντότητας. Οι συντεταγμένες αυτές αναφέρονται στο τοπικό σύστημα αναφοράς του μέσου ψηφιοποίησης (π.χ. ψηφιοποιητή, οθόνης, σαρωτή) και γι αυτό δεν έχουν γεωγραφική έννοια. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η υλοποίηση του μετασχηματισμού ο οποίος μετατρέπει τις συντεταγμένες των χωρικών οντοτήτων από το σύστημα αναφοράς του μέσου ψηφιοποίησης στο σύστημα απεικόνισης του εκάστοτε ψηφιοποιούμενου χάρτη. Ο μετασχηματισμός αυτός ονομάζεται γεωαναφορά ή γεωγραφική προσαρμογή. Με τη γεωγραφική προσαρμογή επιλύεται το πρόβλημα της κλίμακας, μετάθεσης και στροφής (σε σχέση με το σύστημα αναφοράς του χάρτη) κατά την τυχαία τοποθέτηση του αναλογικού χάρτη στην επιφάνεια του μέσου ψηφιοποίησης (ψηφιοποιητής, οθόνη, σαρωτής). Επιπλέον, είναι γνωστό ότι κάθε έντυπος χάρτης παραμορφώνεται λόγω των ιδιοτήτων του υλικού (χαρτιού) εκτύπωσης, από μεταβολές της θερμοκρασίας και υγρασίας αλλά και από τον τρόπο αναπαραγωγής του. Είναι επομένως χρήσιμο, το μοντέλο που υλοποιεί τη γεωγραφική προσαρμογή να συνορθώνει ταυτόχρονα και τις παραμορφώσεις αυτές (διαφορετική κλίμακα κατά μήκος των αξόνων, μη καθετότητα των αξόνων). Κατάλληλο μοντέλο για τον σκοπό αυτό είναι ο ομοπαράλληλος μετασχηματισμός (Affine transformation) ή πολυωνυμικός μετασχηματισμός 1 ου βαθμού (Τσούλος, 2008), (Νάκος, 2011).

2 Εικόνα 2.1 Προβλήματα που επιλύει η γεωγραφική προσαρμογή. Η γεωγραφική προσαρμογή υλοποιείται με τη χρήση βοηθητικών σημείων γεωγραφικής προσαρμογής/ελέγχου (registration/control points) για τα οποία είναι γνωστές οι συντεταγμένες και στα δύο συστήματα, ήτοι: αυτό του μέσου ψηφιοποίησης και του συστήματος απεικόνισης του χάρτη (Εικόνα 2.1). Ο αριθμός των σημείων εξαρτάται από το μοντέλο μετασχηματισμού που χρησιμοποιείται. Για την εφαρμογή του ομοπαράλληλου μετασχηματισμού (affine transformation), ο οποίος έχει έξι (6) άγνωστες παραμέτρους, απαιτούνται τουλάχιστον τρία (3) μη συνευθειακά σημεία. Ο μετασχηματισμός υλοποιείται με βάση σύστημα γραμμικών εξισώσεων, το οποίο έχει τη γενική μορφή: X = ax + by + c Y = dx + ey + f (2.1) Στις εξισώσεις αυτές, άγνωστες είναι οι παράμετροι a,b,c,d,e,f ενώ οι καρτεσιανές συντεταγμένες των σημείων γεωγραφικής προσαρμογής στο σύστημα αναφοράς του χάρτη (Χ,Υ) και στο τοπικό σύστημα του εκάστοτε χρησιμοποιουμένου περιβάλλοντος ψηφιοποίησης (x,y) είναι γνωστές. Πρέπει να σημειωθεί ότι για την εφαρμογή του ομοπαράλληλου μετασχηματισμού, οι θέσεις των σημείων γεωγραφικής προσαρμογής/ελέγχου τα οποία επιλέγονται από τον χάρτη δίνονται σε καρτεσιανές συντεταγμένες ακόμη κι όταν επιλέγονται σημεία (διασταυρώσεις/τομές) του πλέγματος των μεσημβρινών και παραλλήλων (λ,φ). Τούτο διότι οι γεωγραφικές συντεταγμένες είναι γωνιακά μεγέθη στη σφαίρα (επιφάνεια σταθερής καμπυλότητας) ή στο ελλειψοειδές (επιφάνεια μεταβλητής καμπυλότητας) και οι εξισώσεις -ως γραμμικές- υλοποιούν μετασχηματισμό μεταξύ δύο επιπέδων επιφανειών ήτοι: του επιπέδου του συστήματος ψηφιοποίησης και του επιπέδου του προβολικού συστήματος στο οποίο αναφέρεται ο χάρτης. Για τον λόγο αυτό απαιτούνται, ανάλογα με το προβολικό σύστημα του χάρτη, μετασχηματισμοί οι οποίοι μετατρέπουν τις γεωγραφικές συντεταγμένες σε καρτεσιανές. Επομένως, εάν ο χάρτης διαθέτει μόνο γεωγραφικό πλέγμα (Εικόνα 2.2), πριν από τη διαδικασία της γεωγραφικής προσαρμογής, είναι απαραίτητη -ως προεργασία- η μετατροπή

3 των γεωγραφικών συντεταγμένων των σημείων γεωγραφικής προσαρμογής/ελέγχου, σε καρτεσιανές στο προβολικό σύστημα στο οποίο έχει συνταχθεί ο χάρτης-πηγή. Εικόνα 2.2 Επιλογή σημείων γεωγραφικής προσαρμογής. Η επιλογή των θέσεων και του αριθμού των σημείων γεωγραφικής προσαρμογής/ελέγχου αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την αξιοπιστία του αποτελέσματος, επειδή η χωροθέτησή τους καθορίζει την περιοχή μέσα στην οποία διαμορφώνεται και εφαρμόζεται ο μετασχηματισμός. Ο μετασχηματισμός δεν αφορά μόνο στις θέσεις χαρτογραφικών δεδομένων αλλά και στις μεταξύ τους σχέσεις (αποστάσεις, γωνίες, αζιμούθια). Για τον λόγο αυτό, είναι επιθυμητό, τα σημεία γεωγραφικής προσαρμογής να κατανέμονται ομοιόμορφα στην περιοχή του χάρτη, ο οποίος αποτελεί αντικείμενο ψηφιακής καταγραφής, επειδή σε διαφορετική περίπτωση ο μετασχηματισμός υλοποιείται με βάση την αυθαίρετη υπόθεση πως ό,τι συμβαίνει ανάμεσα στα σημεία γεωγραφικής προσαρμογής/ελέγχου μπορεί να επεκταθεί και πέρα από αυτά. Επεκτείνεται δηλαδή το μοντέλο προσαρμογής και εκτός των ορίων του μοντέλου αυτού καθαυτού θεωρώντας ότι οι παραμορφώσεις είναι ομοιόμορφες. Κατά τη διαδικασία του μετασχηματισμού είναι δυνατό να προκύψουν σφάλματα που μπορεί να οφείλονται σε: Παραμόρφωση του αρχικού μέσου, αν πρόκειται για έντυπο χάρτη. Εσφαλμένη ψηφιοποίηση ενός ή περισσοτέρων σημείων γεωγραφικής προσαρμογής/ελέγχου.

4 Εσφαλμένη καταγραφή των συντεταγμένων των θέσεων των σημείων γεωγραφικής προσαρμογής/ελέγχου. Ανεπιτυχή επιλογή των θέσεων των σημείων γεωγραφικής προσαρμογής/ελέγχου. Στην πράξη, για τη συνόρθωση των σφαλμάτων τα οποία μπορεί να προκύψουν, χρησιμοποιούνται περισσότερα από τρία (3) σημεία, ήτοι τέσσερα (4) έως εννέα (9). Ο προσδιορισμός των παραμέτρων του συστήματος των εξισώσεων που υλοποιούν τον ομοπαράλληλο μετασχηματισμό γίνεται με τη βοήθεια της μεθόδου των Ελαχίστων Τετραγώνων. Ως εκ τούτου είναι δυνατή η στατιστική εκτίμηση της ορθότητας του μετασχηματισμού μέσω του μέσου τετραγωνικού σφάλματος (Root Mean Square Error - RMSE). Η τιμή του RMSE εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αλλά κυρίως από το είδος, την κλίμακα και την κατάσταση του χάρτη-πηγή. Η ακρίβεια ενός αναλογικού χάρτη είναι συνάρτηση της κλίμακας και της μεθόδου (ή των μεθόδων) παραγωγής και αναπαραγωγής του. Για έναν αναλογικό χάρτη, η αναμενόμενη ακρίβεια δεν μπορεί να ξεπερνάει την τιμή της διαχωριστικής ικανότητας του ανθρώπινου ματιού ( mm) η μετατροπή της οποίας στην κλίμακα, μπορεί να δώσει μια εκτίμηση για τις ανεκτές τιμές του σφάλματος μετασχηματισμού. Εν προκειμένω υφίστανται δυο περιπτώσεις: Ψηφιοποίηση σε περιβάλλον ψηφιοποιητή (digitizer). Ψηφιοποίηση σε περιβάλλον οθόνης μετά από σάρωση του χάρτη πηγή (Heads-up digitization) ή γεωγραφική προσαρμογή raster εικόνας. Στην περίπτωση της ψηφιοποίησης σε ψηφιοποιητή, η αποδεκτή τιμή του μέσου τετραγωνικού σφάλματος, όπως αναφέρθηκε, πρέπει να είναι μικρότερη από τη διαχωριστική ικανότητα του ανθρώπινου ματιού ( mm) εκφρασμένη στην κλίμακα του χάρτη. Η μετατροπή του χάρτη σε εικόνα ή η χρήση εικόνας γενικότερα, εισάγει στους παράγοντες που επηρεάζουν την ακρίβεια της γεωγραφικής προσαρμογής και το μέγεθος του φατνίου (pixel) του κανονικοποιημένου (raster) αρχείου. Μια εύλογη και αποδεκτή τιμή για το RMSE πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση με το ½ του μεγέθους του φατνίου (pixel), η οποία προσδιορίζεται στις μονάδες του συστήματος αναφοράς της εικόνας (π.χ. μέτρα) με βάση την κλίμακα και την ανάλυσή της (resolution). Πρέπει να σημειωθεί ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να προκύψει μηδενικό RMSE. Στην περίπτωση κατά την οποία συμβεί, αυτό σημαίνει είτε ότι είναι ανεπαρκής ο αριθμός των σημείων γεωγραφικής προσαρμογής/ελέγχου, είτε ότι ταυτίζονται τα συστήματα συντεταγμένων/αναφοράς (για παράδειγμα η εικόνα είναι ήδη γεωαναφερμένη). Σε περίπτωση που το RMSE το οποίο θα προκύψει δεν είναι αποδεκτό, ελέγχονται οι πιθανές πηγές σφάλματος που προαναφέρθηκαν και επαναλαμβάνεται η διαδικασία του μετασχηματισμού. Θα πρέπει εδώ να αναφερθούν και ορισμένες ειδικές περιπτώσεις (Τσούλος, 2008). Στην περίπτωση κατά την οποία δεν διατίθενται τρία (3) τουλάχιστον σημεία γνωστών συντεταγμένων, είναι πρακτικά δυνατή η γεωγραφική προσαρμογή μέσω του μετασχηματισμού ομοιότητας με χρήση δύο (2) σημείων γεωγραφικής προσαρμογής/ελέγχου και τέσσερις (4) άγνωστες παραμέτρους. Οι εξισώσεις του μετασχηματισμού ομοιότητας έχουν τη μορφή: Y = -bx +ay + c1 X = ax + by + c2 (2.2) Σημειώνεται ότι η χρήση του συγκεκριμένου μετασχηματισμού καλύπτει μόνο μεταφορά αρχής, στροφή και κλίμακα. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η ποιότητα του χάρτη είναι κακή (π.χ. λόγω παλαιότητας), το μοντέλο μετασχηματισμού μπορεί να βελτιωθεί. Για τις περιπτώσεις αυτές, ο αλγόριθμος τροποποιείται ως προς τον βαθμό του δισδιάστατου πολυωνυμικού μετασχηματισμού. Δηλαδή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλήρης δισδιάστατος

5 πολυωνυμικός μετασχηματισμός συστήματος εξισώσεων 2 ου βαθμού με δώδεκα (12) παραμέτρους, όπως δίνεται από τις παρακάτω σχέσεις: X = a0+a1x+a2y+a3xy+a4x²+a5y² Y = b0+b1x+b2y+b3xy+b4x²+b5y² (2.3) Σε περίπτωση ψηφιοποίησης από χάρτη-πηγή ο οποίος είναι «διπλωμένος» (π.χ. λόγω αποθήκευσης), επειδή ο μετασχηματισμός δεν ισχύει στην περιοχή του άξονα του διπλώματος, συνιστάται η γεωγραφική προσαρμογή των δύο τμημάτων του χάρτη ξεχωριστά και η συνακόλουθη προσαρμογή των επί μέρους τμημάτων είτε μέσω του περιβάλλοντος γραφικών του συστήματος ή μέσω μιας τοπικής προσαρμογής που είναι γνωστή ως rubber sheeting Η διαδικασία γεωαναφοράς στο QGIS Στο QGIS η γεωαναφορά υλοποιείται για δεδομένα τύπου raster (κανονικοποιημένα δεδομένα) σε περιβάλλον QGIS Desktop ( QGIS Training Manual, χ.η.; QGIS User Guide, χ.η.) Ενεργοποίηση και διαμόρφωση του περιβάλλοντος εργασίας στο Georeferencer Από το μενού Raster επιλέγεται η ομάδα Georeferencer και το αντίστοιχο εργαλείο (Εικόνα 2.3) και ακολούθως ενεργοποιείται το παράθυρο επισκόπησης των δεδομένων που διατίθεται για την εικόνα. Εικόνα 2.3 Ενεργοποίηση του εργαλείου Georeferencer στο QGIS Εισαγωγή του κανoνικοποιημένου αρχείου (raster) του χάρτη και των σημείων γεωγραφικής προσαρμογής/ελέγχου H προσθήκη της εικόνας γίνεται με το σχετικό πλήκτρο της γραμμής εργαλείων του Georeferencer (Εικόνα 2.4). Μετά την εμφάνιση της εικόνας, κάνοντας την κατάλληλη μεγέθυνση, προστίθενται τα σημεία γεωγραφικής προσαρμογής/ελέγχου και οι συντεταγμένες τους.

6 Εικόνα 2.4 Η γραμμή εργαλείων του Georeferencer στο QGIS. Η καταγραφή των συντεταγμένων του συστήματος αναφοράς γίνεται, εναλλακτικά, με δύο τρόπους: Με την πληκτρολόγηση των τιμών τους στα πεδία X/East και Y/North (Εικόνα 2.5). Με τη λειτουργία From map canvas (Εικόνα 2.6) και την επιλογή του αντίστοιχου σημείου ενός γεωαναφερμένου διανυσματικού ή κανονικοποιημένου θεματικού επιπέδου το οποίο έχει ήδη προστεθεί στον χάρτη με τα αντίστοιχα πλήκτρα που επισημαίνονται στην Εικόνα 2.7. Εικόνα 2.5 Εισαγωγή συντεταγμένων για τα σημεία γεωγραφικής προσαρμογής/ελέγχου στο QGIS. Εικόνα 2.6 Έμμεση εισαγωγή συντεταγμένων μέσω επιλεγμένων θέσεων στον χάρτη, στο QGIS.

7 Εικόνα 2.7 Προσθήκη διανυσματικού ή κανονικοποιημένου αρχείου στο QGIS. Τα σημεία ελέγχου αποθηκεύονται σε text file, γεγονός που επιτρέπει την επανάληψη της γεωαναφοράς εάν απαιτηθεί. Εικόνα 2.8 Οι ρυθμίσεις του μετασχηματισμού στο QGIS.

8 2.1.3 Υλοποίηση της γεωαναφοράς Επειδή το αρχείο το οποίο προέκυψε από τον μετασχηματισμό εικόνας έχει, μεταξύ των άλλων, στραφεί σε σχέση με την αρχικές διευθύνσεις των γραμμών του κανάβου, απαιτείται να επαναληφθεί ο υπολογισμός των τιμών των φατνίων (τα οποία έχουν αλλάξει θέσεις). Για τον σκοπό αυτό, από το μενού Settings>Transformation settings επιλέγεται ο κατάλληλος μετασχηματισμός, η μέθοδος αναδειγματοληψίας (resampling), ορίζεται το όνομα του κανονικοποιημένου αρχείου το οποίο θα δημιουργηθεί, καθώς και άλλα στοιχεία (προαιρετικά) όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.8. Από τους διαθέσιμους αλγορίθμους μετασχηματισμού επιλέγεται ο Polynomial 1 ενώ από τις διαθέσιμες μεθόδους αναδειγματοληψίας επιλέγεται συνήθως αυτή του Πλησιέστερου Γείτονα (Nearest neighbour) (Εικόνα 2.13). Εναλλακτικές προσεγγίσεις αποτελούν οι μέθοδοι της Διγραμμικής παρεμβολής (Bilinear Interpolation) και της Κυβικής συνέλιξης (Cubic Convolution). Η μέθοδος της Διγραμμικής παρεμβολής: Λαμβάνει υπόψη τις τιμές των τεσσάρων (4) πλησιέστερων φατνίων σε συνάρτηση με συντελεστή βάρους για την απόσταση από το φατνίο του οποίου υπολογίζεται η τιμή. Εφαρμόζεται μόνο σε συνεχείς οντότητες. Απαιτεί περισσότερο χρόνο. Έχει αποτέλεσμα την εξομάλυνση των δεδομένων. Η μέθοδος της Κυβικής συνέλιξης: Λαμβάνει υπόψη τις τιμές των δεκαέξι (16) πλησιέστερων φατνίων σε συνάρτηση με συντελεστή βάρους για την απόσταση από το φατνίο του οποίου υπολογίζεται η τιμή. Εφαρμόζεται μόνο σε συνεχείς οντότητες. Έχει αποτέλεσμα περαιτέρω εξομάλυνση των τιμών των δεδομένων. Είναι η πλέον απαιτητική σε υπολογισμούς και χρονοβόρα μέθοδος. Οι επιλογές αυτές εξαρτώνται από το είδος των δεδομένων και από το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Η υλοποίηση της γεωαναφοράς και η δημιουργία του νέου κανονικοποιημένου αρχείου γίνεται με το πλήκτρο εκτέλεσης (Εικόνα 2.4). Ο πίνακας με τα σημεία γεωγραφικής προσαρμογής/ελέγχου περιλαμβάνει τις συντεταγμένες τους στα δύο συστήματα, καθώς και το RMSE σε pixels (Εικόνα 2.9) ή στις μονάδες του χάρτη (map units) (Εικόνα 2.10) ανάλογα με τη ρύθμιση μέσω του μενού Georeferencer>Settings>Configure Georeferencer. Εικόνα 2.9 Πίνακας σημείων γεωγραφικής προσαρμογής και RMSE σε pixels, στο QGIS.

9 Εικόνα 2.10 Πίνακας σημείων γεωγραφικής προσαρμογής και RMSE σε μονάδες χάρτη, στο QGIS. Αν κριθεί απαραίτητο, από τον πίνακα των σημείων γεωγραφικής προσαρμογής/ελέγχου μπορεί να διαγραφεί ένα ή περισσότερα σημεία γεωγραφικής προσαρμογής/ελέγχου Η διαδικασία γεωαναφοράς στο ArcGIS Στο ArcGIS η γεωαναφορά υλοποιείται για δεδομένα τύπου raster (κανονικοποιημένα δεδομένα) σε περιβάλλον ArcMap ( ArcGIS Help 10.2, χ.η.; Τσούλος, Σκοπελίτη & Στάμου, 2015α, Τσούλος, Σκοπελίτη & Στάμου, 2015β). Η ενεργοποίησή του καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος εργασίας, παρατίθενται στο Παράρτημα Β, Β.5.1- Β5.4. Γίνεται αναφορά σε κανονικοποιημένα δεδομένα, διότι στις περισσότερες των περιπτώσεων ο χάρτης-πηγή σαρώνεται και χρησιμοποιείται ως εικόνα. Στις διαδικασίες που περιγράφονται στη συνέχεια, έχουν χρησιμοποιηθεί οι εκδόσεις ArcGIS 10.1 και ArcGIS H διαδικασία της γεωαναφοράς μπορεί να γίνει: Με τις συντεταγμένες σημείων κοινών και στα δύο επίπεδα. Με άλλο raster dataset. Με vector layer. Με άλλο raster dataset, αυτόματα. Εδώ θα παρουσιαστεί αναλυτικά η τυπική περίπτωση γεωγραφικής προσαρμογής με τη χρήση ορθογωνίων συντεταγμένων. Οι γενικές οδηγίες για την ενεργοποίηση και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος εργασίας στο ArcMap περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β. Στο περιβάλλον εργασίας ArcMap και στο πλαίσιο μιας χαρτοσύνθεσης (map document - mxd) επιλέγεται η κατάσταση λειτουργίας Data view (επισκόπηση δεδομένων), από τη βάση του παραθύρου επισκόπησης των δεδομένων. Από το μενού Customize>Toolbars ενεργοποιείται η γραμμή εργαλείων Georeference toolbar και με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σύρεται και τοποθετείται στη γκρίζα περιοχή των εργαλείων (Εικόνα 2.11). Εικόνα 2.11 Η γραμμή εργαλείων γεωαναφοράς στο ArcMap.

10 2.2.1 Εισαγωγή του κανονικοποιημένου αρχείου (raster) του χάρτη Από τη Standard toolbar με το πλήκτρο Add Data, επιλέγεται το κανονικοποιημένο (raster) αρχείο του χάρτη που πρόκειται να γεωαναφερθεί (Εικόνα 2.12). Εικόνα 2.12 Εισαγωγή του κανονικοποιημένου αρχείου στο ArcMap Εισαγωγή των σημείων γεωγραφικής προσαρμογής/ελέγχου Από τη Georeference Toolbar επιλέγεται το πλήκτρο Add control points. Στην κατάλληλη μεγέθυνση, με τη χρήση του ποντικιού και αριστερό κλικ, ψηφιοποιείται η θέση του σημείου γεωγραφικής προσαρμογής (registration point) και στη συνέχεια με το πάτημα του δεξιού κουμπιού του ποντικιού (δεξί κλικ) αναδύεται ένα μενού λειτουργιών. Από την επιλογή Input X and Y (με αριστερό κλικ) γίνεται η εισαγωγή των συντεταγμένων του συγκεκριμένου σημείου (Εικόνα 2.13). Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για το σύνολο των σημείων γεωγραφικής προσαρμογής τα οποία θα χρησιμοποιηθούν Υλοποίηση και αποθήκευση της γεωαναφοράς Ο έλεγχος της ακρίβειας του μετασχηματισμού γίνεται από το σφάλμα του μετασχηματισμού, το οποίο εμφανίζεται μαζί με τις συντεταγμένες των σημείων σε ένα παράθυρο στο εικονίδιο View Link Table της Georeference toolbar ( 2.2, Εικόνα 2.11). Το RMSE υπολογίζεται στις μονάδες των συντεταγμένων που έχουν εισαχθεί, εν προκειμένω μέτρα (Εικόνα 2.14). Αν κριθεί απαραίτητο, από τον πίνακα των σημείων γεωγραφικής προσαρμογής/ελέγχου μπορεί να γίνει η διαγραφή ενός ή περισσότερων σημείων. Η γεωαναφορά αποθηκεύεται μόνιμα για το κανονικοποιημένο αρχείο, από τη λίστα επιλογών του μενού Georeferencing>Update Georeferencing ( 2.2, Εικόνα 2.11).

11 Εικόνα 2.13 Προσθήκη σημείου γεωγραφικής προσαρμογής στο ArcMap. Εικόνα 2.14 Πίνακας σημείων γεωγραφικής προσαρμογής και RMSE στο ArcMap Αναδειγματοληψία Η αναδειγματοληψία εικόνας σε περιβάλλον ArcMap υλοποιείται με το εργαλείο Georeferencing>Rectify και υποστηρίζονται οι μέθοδοι του πλησιέστερου γείτονα (nearest neighbor), διγραμμικής παρεμβολής (bilinear interpolation) και κυβικής συνέλιξης (cubic convolution). Στην περίπτωση αυτή, το αποτέλεσμα της διαδικασίας αποθηκεύεται σε ένα νέο raster αρχείο (Name), για το οποίο εκτός από τη μέθοδο αναδειγματοληψίας (Resampling Type) ορίζονται επίσης, o μορφότυπος (format), το μέγεθος του φατνίου και ο τύπος συμπίεσης (NONE, LZ77, JPEG, JPEG2000) (Εικόνα 2.15).

12 Εικόνα 2.15 Αποθήκευση συνορθωμένου αρχείου κατά την αναδειγματοληψία στο ArcMap. Βιβλιογραφία ArcGIS Help (χ.η.). Ανακτήθηκε 15 Ιουλίου, 2015, από QGIS Training Manual. (χ.η.). Ανακτήθηκε 15 Ιουλίου, 2015, από QGIS User Guide. (χ.η.). Ανακτήθηκε 15 Ιουλίου, 2015, από Νάκος, Β. (2011). Αναλυτική Χαρτογραφία. Εκδόσεις Ε.Μ.Π. Τσούλος, Λ. (2008). Ψηφιακή Χαρτογραφία. Αθήνα: Εκδόσεις ΕΜΠ. Τσούλος, Λ., Σκοπελίτη, Α. & Στάμου, Λ. (2015α). Εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος «Επεξεργασία, Ανάλυση και Απόδοση Χωρικών Δεδομένων» ΣΑΤΜ ΕΜΠ. Τσούλος, Λ., Σκοπελίτη, Α. & Στάμου, Λ. (2015β). Εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος «Ψηφιακή Χαρτογραφία» ΣΑΤΜ ΕΜΠ. Κριτήρια αξιολόγησης Κριτήριο αξιολόγησης 1 Αναφερθείτε στην αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα της γεωαναφοράς. Κριτήριο αξιολόγησης 2 Περιγράψατε τον τρόπο εντοπισμού εσφαλμένης γεωαναφοράς και τις πιθανές αιτίες που την προκαλούν. Στη συνέχεια αναφερθείτε στον τρόπο αποκατάστασης του συγκεκριμένου προβλήματος.

13 Κριτήριο αξιολόγησης 3 Είναι πρακτικά δυνατή η χρήση γεωγραφικών συντεταγμένων για τα σημεία γεωγραφικής προσαρμογής; Τεκμηριώστε την απάντηση. Κριτήριο αξιολόγησης 4 Αναφερθείτε στους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η αναδειγματοληψία σε αρχεία κανονικοποιημένης δομής για την ολοκλήρωση της γεωαναφοράς.

Στην εικόνα, η αριστερή κάτω γωνία του χάρτη έχει συντεταγμένες X=

Στην εικόνα, η αριστερή κάτω γωνία του χάρτη έχει συντεταγμένες X= Ως Γεωαναφορά (Georeference) ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία προσδίδονται πραγματικές γεωγραφικές συντεταγμένες επιθυμητού συστήματος αναφοράς συντεταγμένων σε μία ψηφιακή εικόνα που έχει προέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 8: Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Γεωμετρικές Διορθώσεις. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Γεωμετρικές Διορθώσεις

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Γεωμετρικές Διορθώσεις Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Γεωμετρικές Διορθώσεις Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466, Πεδίον

Διαβάστε περισσότερα

2.7.4 Πως οι εικόνες καταγράφονται στο γεωγραφικό χώρο

2.7.4 Πως οι εικόνες καταγράφονται στο γεωγραφικό χώρο 2.7.3 Γεωαναφορά raster αρχείου Τα φηφιδωτά (raster) δεδοµένα προέρχονται κυρίως από σαρωµένους χάρτες, αεροφωτογραφίες και δορυφορικές εικόνες. Οι σαρωµένοι χάρτες δεν περιέχουν καµία πληροφορία συντεταγµένων,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466, Πεδίον Άρεως, Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τομέας Αρχιτεκτονικής Η/Υ & Βιομηχανικών Εφαρμογών Μάθημα: «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών» - Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ATTRIBUTES) ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GIS QGIS Επιστημονικός υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοματοποιημένη χαρτογραφία

Αυτοματοποιημένη χαρτογραφία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αυτοματοποιημένη χαρτογραφία Ενότητα # 3: Ψηφιακός χάρτης διαχείριση - 1 ο μέρος Ιωάννης Γ. Παρασχάκης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. 7 Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας. 7.1 Παραμορφώσεις. 7.2 Γεωμετρικές διορθώσεις

Κεφάλαιο 7. 7 Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας. 7.1 Παραμορφώσεις. 7.2 Γεωμετρικές διορθώσεις Κεφάλαιο 7 7 Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας 7.1 Παραμορφώσεις Η δορυφορική εικόνα μπορεί να υποστεί διάφορες γεωμετρικές παραμορφώσεις, που μπορούν γενικά να οφείλονται στην κίνηση του δορυφόρου ως προς τη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Γενικά Το πρόγραμμα Spatial Analyst είναι μια επέκταση του ArcMap με πολλές επιπλέον δυνατότητες, κυρίως όσον αφορά τα πλεγματικά (raster) δεδομένα. Επιπλέον δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των G.I.S.

Κεφάλαιο 2: Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των G.I.S. Κεφάλαιο 2: Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των G.I.S. Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των G.I.S. και των βασικών δυνατοτήτων τους. Δίνονται οι βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες παρεµβολής σε DTM.

Μεθοδολογίες παρεµβολής σε DTM. Μάθηµα : Αλγοριθµικές Βάσεις στη Γεωπληροφορική ιδάσκων : Συµεών Κατσουγιαννόπουλος Μεθοδολογίες παρεµβολής σε DTM.. Μέθοδοι παρεµβολής. Η παρεµβολή σε ψηφιακό µοντέλο εδάφους (DTM) είναι η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GIS ArcGIS της ESRI. Επιστημονικός υπεύθυνος: Χαλκιάς Χρ. Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Ψηφιακή καταγραφή χωρικών οντοτήτων

Κεφάλαιο 3. Ψηφιακή καταγραφή χωρικών οντοτήτων Κεφάλαιο 3 Ψηφιακή καταγραφή χωρικών οντοτήτων Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται οι μέθοδοι που αφορούν στην ψηφιακή καταγραφή χωρικών οντοτήτων οι οποίες προέρχονται από αναλογικές πηγές. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Το στοιχείο που διαφοροποιεί τις γεωγραφικές πληροφορίες από τους υπόλοιπους τύπους πληροφοριών

Το στοιχείο που διαφοροποιεί τις γεωγραφικές πληροφορίες από τους υπόλοιπους τύπους πληροφοριών Γεωγραφική θέση Το στοιχείο που διαφοροποιεί τις γεωγραφικές πληροφορίες από τους υπόλοιπους τύπους πληροφοριών Η τριάδα: () θέση στο χώρο, (2) θέση στο χρόνο και (3) θεματικά χαρακτηριστικά αποτελεί τη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα GIS. Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή δεδοµένων

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα GIS. Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων ΓΕΝΙΚΑ Η απόκτηση και η εισαγωγή των χωρικών δεδοµένων είναι ίσως η πιο δαπανηρή και χρονοβόρα φάση ~70% του χρόνου και κόστους επηρεάζοντας άµεσα τη λειτουργικότητα και αποτελεσµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραμμετρία II Ορθοφωτογραφία(Μέρος I) Ανδρέας Γεωργόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Φωτογραμμετρία II Ορθοφωτογραφία(Μέρος I) Ανδρέας Γεωργόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φωτογραμμετρία II Ορθοφωτογραφία(Μέρος I) Ανδρέας Γεωργόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π. drag@central.ntua.gr Άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons και δημιουργήθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα

Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα Εισαγωγή στο ArcGIS efrentzo@unipi.gr Στόχοι του εργαστηρίου Εξοικείωση µε το ArcGIS Εκτέλεση του λογισµικού Εισαγωγή στα 3 περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο 1.1. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ArcGIS 1.1.1. Η δομή του ArcGIS: Το ArcGIS είναι μια ολοκληρωμένη συλλογή από προϊόντα λογισμικού GIS. Παρέχει μια πλατφόρμα για διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα ΣΓΠ

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα ΣΓΠ Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα ΣΓΠ ΓΕΝΙΚΑ Η απόκτηση και η εισαγωγή των χωρικών δεδοµένων είναι ίσως η πιο δαπανηρή και χρονοβόρα φάση ~70% του χρόνου και κόστους επηρεάζοντας άµεσα τη λειτουργικότητα και αποτελεσµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μοντέλου Εκτίμησης της Ποιότητας του Χάρτη

Ανάπτυξη Μοντέλου Εκτίμησης της Ποιότητας του Χάρτη Ανάπτυξη Μοντέλου Εκτίμησης της Ποιότητας του Χάρτη ΜΠΛΑΝΑ Ναταλία 1, ΤΣΟΥΛΟΣ Λύσανδρος 2 (1) Υπ. Διδάκτορας Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Χαρτογραφίας ΕΜΠ Η. Πολυτεχνείου 9 15780 Ζωγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 20130510 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση προγράμματος DCAD 2 2. Ενεργοποίηση Registration 2 3. DCAD 3 3.1 Εισαγωγή σημείων 3 3.2 Εξαγωγή σημείων 5 3.3 Στοιχεία ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία Παραγωγής Συνθετικής Εικόνας (Rendering)

Η διαδικασία Παραγωγής Συνθετικής Εικόνας (Rendering) Υφή Η διαδικασία Παραγωγής Συνθετικής Εικόνας (Rendering) Θέσεις αντικειμένων και φωτεινών πηγών Θέση παρατηρητή 3D Μοντέλα 3Δ Μετασχ/σμοί Μοντέλου 3Δ Μετασχ/σμός Παρατήρησης Απομάκρυνση Πίσω Επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

4. Παραγώγιση πεπερασμένων διαφορών Σειρά Taylor Πολυωνυμική παρεμβολή

4. Παραγώγιση πεπερασμένων διαφορών Σειρά Taylor Πολυωνυμική παρεμβολή 4. Παραγώγιση Η διαδικασία της υπολογιστικής επίλυσης συνήθων και μερικών διαφορικών εξισώσεων προϋποθέτει την προσέγγιση της εξαρτημένης μεταβλητής και των παραγώγων της στους κόμβους του πλέγματος. Ειδικά,

Διαβάστε περισσότερα

Georeferencing Topo Sheets and Scanned Maps

Georeferencing Topo Sheets and Scanned Maps Georeferencing Topo Sheets and Scanned Maps QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis

Διαβάστε περισσότερα

4. Παραγώγιση πεπερασμένων διαφορών Σειρά Taylor Πολυωνυμική παρεμβολή

4. Παραγώγιση πεπερασμένων διαφορών Σειρά Taylor Πολυωνυμική παρεμβολή . Παραγώγιση Η διαδικασία της υπολογιστικής επίλυσης συνήθων και μερικών διαφορικών εξισώσεων προϋποθέτει την προσέγγιση της εξαρτημένης μεταβλητής και των παραγώγων της στους κόμβους του πλέγματος. Ειδικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάλεξη 1: Γενικά για το ΓΣΠ, Ιστορική αναδρομή, Διαχρονική εξέλιξη Διάλεξη 2 : Ανάλυση χώρου (8/4/2013) Διάλεξη 3: Βασικές έννοιες των Γ.Σ.Π.. (8/4/2013)

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές των χωρικών δεδομένων

Μορφές των χωρικών δεδομένων Μορφές των χωρικών δεδομένων Eάν θελήσουμε να αναπαραστήσουμε το περιβάλλον με ακρίβεια, τότε θα χρειαζόταν μιά απείρως μεγάλη και πρακτικά μη πραγματοποιήσιμη βάση δεδομένων. Αυτό οδηγεί στην επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ο αναγνώστης να κατανοεί της βασικές έννοιες της γεωαναφοράς και της ψηφιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 ο εξάμηνο

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 ο εξάμηνο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 ο εξάμηνο ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1) Ποιός είναι ο βασικός ρόλος και η χρησιμότητα των δικτύων στη Γεωδαισία και την Τοπογραφία; 2) Αναφέρετε ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οικολογία ΙΙ. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΣΓΠ) και Εφαρμογές τους στην Οικολογία Εισαγωγή στο λογισμικό ArcGIS

Εργαστήριο Οικολογία ΙΙ. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΣΓΠ) και Εφαρμογές τους στην Οικολογία Εισαγωγή στο λογισμικό ArcGIS Εργαστήριο Οικολογία ΙΙ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΣΓΠ) και Εφαρμογές τους στην Οικολογία Εισαγωγή στο λογισμικό ArcGIS Θεματικά επίπεδα πληροφοριών Ένα θεματικό επίπεδο πληροφορίας αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Αρχές των απεικονίσεων - προβολών Αναπτυκτές επιφάνειες και ο προσανατολισμός τους

Κεφάλαιο Αρχές των απεικονίσεων - προβολών Αναπτυκτές επιφάνειες και ο προσανατολισμός τους Κεφάλαιο 2 Σύνοψη Οι απεικονίσεις στη χαρτογραφία αναφέρονται στην προβολή ή απεικόνιση της επιφάνειας αναφοράς, δηλαδή, του ελλειψοειδούς εκ περιστροφής (ή της σφαίρας) στο επίπεδο στο επίπεδο του χάρτη.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Άσκηση 1

Οδηγίες για την Άσκηση 1 Οδηγίες για την Άσκηση 1 Για τον προσδιορισµό της µέσης κλίµακας της αριστερής αεροφωτογραφίας θα χρειαστεί να εκτελέσετε ορισµένες µετρήσεις µηκών πάνω στην φωτογραφία και στον αντίστοιχο χάρτη. Επειδή

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα 1 ο Επιλογή Προϊόντων

Βήμα 1 ο Επιλογή Προϊόντων Για να βάλετε μία Ηλεκτρονική Παραγγελία ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: Βήμα 1ο : Επιλογή Προϊόντων και προσθήκη στο καλάθι αγορών Βήμα 2ο: Καλάθι Αγορών - Ολοκλήρωση Παραγγελίας - Έγγραφή Αναζήτηση Ακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηματισμός δεδομένων σε ενιαίο σύστημα αναφοράς στο QGIS

Μετασχηματισμός δεδομένων σε ενιαίο σύστημα αναφοράς στο QGIS Μετασχηματισμός δεδομένων σε ενιαίο σύστημα αναφοράς στο QGIS Για τη σύνθεση και τη σύνταξη ενός χάρτη, συλλέγονται δεδομένα από διαφορετικές πηγές. Τα δεδομένα αυτά έχουν διαφορετικά συστήματα αναφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία καννάβου στο QGIS

Δημιουργία καννάβου στο QGIS Δημιουργία καννάβου στο QGIS Στο QGIS, είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε κάνναβο σε συγκεκριμένο σύστημα αναφοράς. Οι συντεταγμένες του καννάβου μπορούν να είναι προβολικές (Χ,Υ ή Ε,Ν,) ή γεωγραφικές (γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους για την Ελλάδα, με χρήση του ArcMap10.2

Ανάκτηση του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους για την Ελλάδα, με χρήση του ArcMap10.2 Ανάκτηση του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους για την Ελλάδα, με χρήση του ArcMap10.2 Επιμέλεια: Καρυπίδου Μαρία, φοιτήτρια Γεωγραφίας 1) Κατασκευή του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους... Το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

φωτογραµµετρικό παράγωγο 1/2

φωτογραµµετρικό παράγωγο 1/2 Ορθοφωτογραφία TO φωτογραµµετρικό παράγωγο 1/2 Προοπτικές παραµορφώσεις Προοπτικές Παραµορφώσεις Οι προοπτικές παραµορφώσεις µ ρφ στις κεντρικές προβολές προκαλούνται από το ανάγλυφο, τις στροφές του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 ο εξάμηνο

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 ο εξάμηνο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 ο εξάμηνο Επιλέξτε μία σωστή απάντηση σε κάθε ένα από τα παρακάτω ερωτήματα. 1) Η χρήση απόλυτων δεσμεύσεων για την συνόρθωση ενός τοπογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ Χαρτογραφία Ι 1 Το σχήμα και το μέγεθος της Γης [Ι] Σφαιρική Γη Πυθαγόρεια & Αριστοτέλεια αντίληψη παρατηρήσεις φυσικών φαινομένων Ομαλότητα γεωμετρικού σχήματος (Διάμετρος

Διαβάστε περισσότερα

1. PHOTOMOD Montage Desktop (βασικό πρόγραμμα)

1. PHOTOMOD Montage Desktop (βασικό πρόγραμμα) PHOTOMOD 4.4 Lite Προσοχή: Πριν από την εκκίνηση του PHOTOMOD πρέπει να ενεργοποιηθεί η λειτουργία PHOTOMOD System Monitor (παρουσιάζεται με το εικονίδιο ) με την εντολή: START Programs PHOTOMOD Utility

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Αλλαγή συστήματος αναφοράς των συντεταγμένων

Κεφάλαιο 6. Αλλαγή συστήματος αναφοράς των συντεταγμένων Κεφάλαιο 6 Αλλαγή συστήματος αναφοράς των συντεταγμένων Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η διαδικασία αλλαγής του συστήματος αναφοράς των συντεταγμένων των γεωχωρικών δεδομένων. Ο μετασχηματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εντάξεις δικτύων GPS. 6.1 Εισαγωγή

Εντάξεις δικτύων GPS. 6.1 Εισαγωγή 6 Εντάξεις δικτύων GPS 6.1 Εισαγωγή Oι απόλυτες (X, Y, Z ή σχετικές (ΔX, ΔY, ΔZ θέσεις των σηµείων, έτσι όπως προσδιορίζονται από τις µετρήσεις GPS, αναφέρονται στο γεωκεντρικό σύστηµα WGS 84 (Wrld Gedetic

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE... 2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)... 5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 6 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ο : Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ArcMap (2/2) Μέρος 1: (συνέχεια από τα προηγούμενα) Κάνουμε κλικ το εικονίδιο Add Data στην γραμμή εργαλείων standard και επιλέγουμε το αρχείο/τα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Η μέθοδος Simplex. Γκόγκος Χρήστος ΤΕΙ Ηπείρου Επιχειρησιακή Έρευνα. τελευταία ενημέρωση: 19/01/2017

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Η μέθοδος Simplex. Γκόγκος Χρήστος ΤΕΙ Ηπείρου Επιχειρησιακή Έρευνα. τελευταία ενημέρωση: 19/01/2017 Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ 2016-2017 Η μέθοδος Simplex Γκόγκος Χρήστος ΤΕΙ Ηπείρου Επιχειρησιακή Έρευνα τελευταία ενημέρωση: 19/01/2017 1 Πλεονεκτήματα Η μέθοδος Simplex Η μέθοδος Simplex είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές λειτουργίες ΣΓΠ

Αναλυτικές λειτουργίες ΣΓΠ Αναλυτικές λειτουργίες ΣΓΠ Γενικά ερωτήµατα στα οποία απαντά ένα ΣΓΠ Εντοπισµού (locaton) Ιδιότητας (condton) Τάσεων (trend) ιαδροµών (routng) Μορφών ή προτύπων (pattern) Και µοντέλων (modellng) παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγκη Ανάπτυξης Μοντέλων και Δομών Χωρικών Δεδομένων

Ανάγκη Ανάπτυξης Μοντέλων και Δομών Χωρικών Δεδομένων Ανάγκη Ανάπτυξης Μοντέλων και Δομών Χωρικών Δεδομένων Η περιγραφή των γεωγραφικών δεδομένων, η σύνδεση και διαχείριση γεωμετρικής πληροφορίας, η οποία αναφέρεται σε: μετρητικές ιδιότητες που αναφέρονται:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΦΕΔ)» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Programs>>ArcGIS>>ArcMap>>A new empty map

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Programs>>ArcGIS>>ArcMap>>A new empty map ArcMap Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΟΥ ΧΑΡΤΗ (Περιβάλλον λογισµικού ArcGIS Desktop) 1. Ενεργοποίηση του λογισµικού ArcMap Programs>>ArcGIS>>ArcMap>>A new empty map -1- 2. Καθορισµός των εργαλειοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 11η Ενότητα - Μετασχηματισμός Κεντρικής Προβολής (αναγωγή) με σημεία φυγής στο λογισμικό VeCAD- Photogrammetry και ψηφιοποίηση λεπτομερειών στο AutoCAD Τσιούκας Βασίλειος,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Α Εισαγωγή στο QGIS

Παράρτημα Α Εισαγωγή στο QGIS Παράρτημα Α Εισαγωγή στο QGIS Α.1 Το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών QGIS Το Quantum GIS ή QGIS (http://www.qgis.org) είναι ένα ΕΛ/ΛΑΚ Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών. Λειτουργεί σε Linux, Unix, Mac OSX

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Δημιουργία Θεματικού Χάρτη με το QGIS Δρ. Σταμάτης Καλογήρου Σεμινάριο στα πλαίσια του 1oυ Συνεδρίου Χωρικής Ανάλυσης Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 17-18 Μαΐου 2013 Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Βυθού για τον κόλπο του Σαρωνικού, με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Βυθού για τον κόλπο του Σαρωνικού, με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΓΕΩΠΥΛΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE. ΧΑΡΤΗΣ... 2 Είσοδος στην εφαρμογή «Χάρτης»... 2 Λειτουργίες εφαρμογής «Χάρτης»...

Περιεχόμενα ΓΕΩΠΥΛΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE. ΧΑΡΤΗΣ... 2 Είσοδος στην εφαρμογή «Χάρτης»... 2 Λειτουργίες εφαρμογής «Χάρτης»... Περιεχόμενα ΧΑΡΤΗΣ... 2 Είσοδος στην εφαρμογή «Χάρτης»... 2 Λειτουργίες εφαρμογής «Χάρτης»....2 Πλοήγηση στο χάρτη... 3 Σχεδίαση στο χάρτη... 4 Εκτύπωση του χάρτη... 6 Μετρήσεις επάνω στο χάρτη... 9 Εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Ενότητα 3η: Χρήση Λογισμικού GIS Το παρακάτω αναλυτικό γνωστικό περιεχόμενο, αποτελεί την τρίτη ενότητα της εξεταστέας ύλης για την πιστοποίηση GISPro και παρέχει το υπόβαθρο της πρακτικής εξέτασης στο

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Μάθημα. Χωρικές Βάσεις Δεδομένων και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα

2 ο Μάθημα. Χωρικές Βάσεις Δεδομένων και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα 2 ο Μάθημα Χωρικές Βάσεις Δεδομένων και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα ArcMAP Από το path Programs ArcGIS ArcMAP Επιλέγουμε File Add Data Επιλέγουμε *.jpeg εικόνες και τα σχήματα. Χαρτογραφική Απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων.

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ο : ArcCatalog Πηγές δεδομένων Γεωβάση Τι είναι ο ArcCatalog? Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. Η εφαρμογή του ArcCatalog παρέχει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (E6205) Βασιλάκης Εµµανουήλ Επίκ. Καθηγητής

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (E6205) Βασιλάκης Εµµανουήλ Επίκ. Καθηγητής ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (E6205) Βασιλάκης Εµµανουήλ Επίκ. Καθηγητής Τύποι διορθώσεων n Θορύβου Σφαλµάτων καταγραφής n Ραδιοµετρική n n Ατµοσφαιρική Γεωµετρική Διόρθωση Θορύβου Σφαλµάτων Λόγος: δυσλειτουργία των

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Έκδοση 2014

Παράρτημα Έκδοση 2014 Παράρτημα Έκδοση 2014 Βελτιώσεις και αλλαγές στην εμφάνιση και την λειτουργικότητα των προγραμμάτων Αντιγραφή συνδέσεων και αντιγραφή με εφαρμογή σε πολλαπλές θέσεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Βελτιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά. ArcGIS/ArcView Γενικά. κεφάλαιο 1. κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά. ArcGIS/ArcView Γενικά. κεφάλαιο 1. κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα κεφάλαιο 1 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά Εισαγωγή...21 Πηγές δεδομένων Σ.Γ.Π....23 Βασική ιδέα των Σ.Γ.Π....23 υνατότητες-εφαρμογές των Σ.Γ.Π....24 κεφάλαιο 2 ArcGIS/ArcView Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ενότητα 10: Προβολικά Συστήματα (Μέρος 2 ο ) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΓΣΠ

ΤΥΠΟΙ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΓΣΠ Εισαγωγή Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά µπορούν να αναπαρασταθούν εκτός από γραµµές, σηµεία ή πολύγωνα και µε εικόνες ή ψηφιδωτά (grids), τα οποία χωρίζουν τον κόσµο σε διακριτά τετραγωνάκια ή αλλιώς φατνία(

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή Συντεταγμένων σε δορυφορικές εικόνες Reproject Images

Μετατροπή Συντεταγμένων σε δορυφορικές εικόνες Reproject Images Μετατροπή Συντεταγμένων σε δορυφορικές εικόνες Reproject Images Σε αρκετές περιπτώσεις, οι δορυφορικές εικόνες Landsat είναι διαθέσιμες στο σύστημα συντεταγμένων UTM zone 34. Επομένως απαιτείται η μετατροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Συντεταγμένων

Συστήματα Συντεταγμένων Σφαιρικό Σύστημα Συντεταγμένων DD = Degrees + ( Minutes / 60 ) + ( Seconds / 3600 ) Greenwich meridian =0 Z N Meridian of longitude Parallel of latitude P X W O Equator =0 R E - Geographic longitude -

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2: Οι Θεµελιώδεις Αρχές των Ψηφιακών Εικόνων

Ενότητα 2: Οι Θεµελιώδεις Αρχές των Ψηφιακών Εικόνων Ενότητα 2: Οι Θεµελιώδεις Αρχές των Ψηφιακών Εικόνων Δειγµατοληψία και Κβαντισµός: Μια εικόνα (µπορεί να) είναι συνεχής τόσο ως προς τις συντεταγµένες x, y όσο και ως προς το πλάτος. Για να τη µετατρέψουµε

Διαβάστε περισσότερα

2ο Μάθημα Μετασχηματισμοί 2Δ/3Δ και Συστήματα Συντεταγμένων

2ο Μάθημα Μετασχηματισμοί 2Δ/3Δ και Συστήματα Συντεταγμένων 2ο Μάθημα Μετασχηματισμοί 2Δ/3Δ και Συστήματα Συντεταγμένων Γραφικα Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ακ Έτος 2016-17 Σύνοψη του σημερινού μαθήματος 1 Εισαγωγή 2 Επανάληψη 3 Συσχετισμένοι 4 Γραμμικοί

Διαβάστε περισσότερα

AΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 ο εξάμηνο

AΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 ο εξάμηνο AΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 5 ο εξάμηνο Άσκηση 10 Σε ένα κατακόρυφο δίκτυο έχουν μετρηθεί, μέσω διπλής γεωμετρικής χωροστάθμησης, οι υψομετρικές διαφορές μεταξύ όλων των σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία

Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία Χαρτογραφία Ι 1 Τοποθέτηση του προβλήματος [I] Οι χάρτες αποτελούν το μέσο γραφικής απόδοσης - σε σμίκρυνση - κάποιου τμήματος της γήινης επιφάνειας. Θα ήταν δύσκολο - αν όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 3: Παρεμβολή. 3.1 Εισαγωγή. 3.2 Πολυωνυμική παρεμβολή Παρεμβολή Lagrange Παρεμβολή Newton. 3.3 Παρεμβολή με κυβικές splines

Κεφ. 3: Παρεμβολή. 3.1 Εισαγωγή. 3.2 Πολυωνυμική παρεμβολή Παρεμβολή Lagrange Παρεμβολή Newton. 3.3 Παρεμβολή με κυβικές splines Κεφ. 3: Παρεμβολή 3. Εισαγωγή 3. Πολυωνυμική παρεμβολή 3.. Παρεμβολή Lagrage 3.. Παρεμβολή Newto 3.3 Παρεμβολή με κυβικές splies 3.4 Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων 3.5 Παρεμβολή με ορθογώνια πολυώνυμα 3.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 9: Συστήματα Συντεταγμένων. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch

A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ενεργοποιούμε το λογισμικό Scratch Να αναγνωρίζουμε τα κύρια μέρη του περιβάλλοντος του Scratch Να δημιουργούμε/εισάγουμε/τροποποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Working with Terrain Data

Working with Terrain Data Working with Terrain Data QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina Karfi This

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-2 (ο χάρτης)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-2 (ο χάρτης) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-2 (ο χάρτης) Ο χάρτης ως υπόβαθρο των ΓΣΠ Tα ΓΣΠ βασίζονται στη διαχείριση πληροφοριών που έχουν άμεση σχέση με το γεωγραφικό χώρο, περιέχουν δηλαδή δεδομένα με γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Μωϋσιάδης Αθανάσιος Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε., M.Sc.

Μωϋσιάδης Αθανάσιος Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε., M.Sc. Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Μωϋσιάδης Αθανάσιος Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική Ανάλυση & Εφαρμογές

Αριθμητική Ανάλυση & Εφαρμογές Αριθμητική Ανάλυση & Εφαρμογές Διδάσκων: Δημήτριος Ι. Φωτιάδης Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωάννινα 2017-2018 Υπολογισμοί και Σφάλματα Παράσταση Πραγματικών Αριθμών Συστήματα Αριθμών Παράσταση Ακέραιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική παραγώγιση εκφράσεις πεπερασμένων διαφορών

Αριθμητική παραγώγιση εκφράσεις πεπερασμένων διαφορών Αριθμητική παραγώγιση εκφράσεις πεπερασμένων διαφορών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓενίκευση στη Χαρτογραφία. Λύσανδρος Τσούλος 1

ΗΓενίκευση στη Χαρτογραφία. Λύσανδρος Τσούλος 1 ΗΓενίκευση στη Χαρτογραφία Λύσανδρος Τσούλος 1 Τοποθέτηση του προβλήματος [I] Οι χάρτες αποτελούν το μέσο γραφικής απόδοσης - σε σμίκρυνση - κάποιου τμήματος της γήϊνης επιφάνειας. Θα ήταν δύσκολο - αν

Διαβάστε περισσότερα

Γεωαναφορά χάρτη στο QGIS

Γεωαναφορά χάρτη στο QGIS Γεωαναφορά χάρτη στο QGIS Ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες είναι δυνατόν να γεωαναφέρουμε έναν χάρτη στις συντεταγμένες του καννάβου του, ή να προσαρμόσουμε έναν χάρτη που δεν έχει κάνναβο στο υπόβαθρό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Στατιστική (ΔΕ200Α-210Α)

Εισαγωγή στην Στατιστική (ΔΕ200Α-210Α) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος), Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σελίδα 1 από 13 5η Εργαστηριακή Άσκηση Σκοπός: Η παρούσα εργαστηριακή άσκηση στοχεύει στην εκμάθηση κατασκευής γραφημάτων που θα παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση Υφής. Μέρος Α Υφή σε Πολύγωνα

Απεικόνιση Υφής. Μέρος Α Υφή σε Πολύγωνα Απεικόνιση Γραφικά ΥφήςΥπολογιστών Απεικόνιση Υφής Μέρος Α Υφή σε Πολύγωνα Γ. Γ. Παπαϊωάννου, - 2008 Τι Είναι η Υφή; Η υφή είναι η χωρική διαμόρφωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της επιφάνειας ενός αντικειμένου,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 1. Οθόνη εισόδου στην εφαρμογή βελτίωσης περιεχομένου Δηλώσεων Ε9 Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται να συμπληρωθούν (Εικόνα 1): Ο Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE...2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)...5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...6 Κεντρικό μενού

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία χωρικών δεδομένων στο πλαίσιο του μαθήματος «Συνθετικό Γεωγραφικό Θέμα»

Επεξεργασία χωρικών δεδομένων στο πλαίσιο του μαθήματος «Συνθετικό Γεωγραφικό Θέμα» Επεξεργασία χωρικών δεδομένων στο πλαίσιο του μαθήματος «Συνθετικό Γεωγραφικό Θέμα» Βασίλης Μπατζάκης, Υπ. Διδάκτωρ Καλλιθέα, 2017 Χωρικά δεδομένα θεματικά επίπεδα Αρχικά καλείστε να επεξεργαστείτε χωρικά

Διαβάστε περισσότερα

6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Δ Κωδικός μαθήματος: ΖΤΠΟ-4016 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδας Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης και Απεικόνισης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διεύθυνση Γεωπληροφορικής Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για τις Ιστοσελίδες του Google

Σημειώσεις για τις Ιστοσελίδες του Google Σημειώσεις για τις Ιστοσελίδες του Google 1 Βήμα 1 ο Μπαίνουμε στην σελίδα της Google για τις ιστοσελίδες (http://sites.google.com). 2 Εναλλακτικά, μπαίνουμε στο http://www.google.com, επιλέγουμε περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Η ΣΥΝΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Η ΣΥΝΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Η ΣΥΝΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ) Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

6. Στερεοσκοπική Απόδοση

6. Στερεοσκοπική Απόδοση 6. Στερεοσκοπική Απόδοση Για τη στερεοσκοπική απόδοση και τη δηµιουργία ορθοφωτογραφίας θα εργαστείτε στο συνολικό µπλοκ. Η στερεοσκοπική απόδοση στον φωτογραµµετρικό σταθµό PHOTOMOD γίνεται στην ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας GET SDI PORTAL v1 Οδηγός Βοήθειας Μεταδεδομένα εγγράφου Στοιχείο/Element Τιμή/value Ημερομηνία/Date 2011-06-16 Τίτλος/Title GETSDIPortal_v1_Help_v1.0 Θέμα/Subject Οδηγός Βοήθειας Έκδοση/Version 1.0 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6 ο ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο πλαίσιο αυτού του εργαστηρίου θα μάθουμε να δημιουργούμε νέα γεωγραφική πληροφορία με τη ψηφιοποίηση χωρικών πληροφοριών από δορυφορικές εικόνες ή από

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Ιωάννης Γεωργουδάκης - Πάρις Μαστοροκώστας Σεπτέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση πρόσθετων εφαρμογών: Από το μενού Plugins> Manage and install plugins.

Διαχείριση πρόσθετων εφαρμογών: Από το μενού Plugins> Manage and install plugins. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργαστήριο Χαρτογραφίας ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚOY ΠΑΚΕΤOY QUANTUM GIS (v.2.12) ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ Ν. Τζελέπης Γενικά

Διαβάστε περισσότερα