Monolisa HBs Ag ULTRA 1 Πλακέτα - 96 δοκιµές Πλακέτες δοκιµές 72348

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Monolisa HBs Ag ULTRA 1 Πλακέτα - 96 δοκιµές 72346 5 Πλακέτες - 480 δοκιµές 72348"

Transcript

1 Monolisa HBs Ag ULTRA 1 Πλακέτα - 96 δοκιµές Πλακέτες δοκιµές Κιτ για την ανίχνευση του επιφανειακού αντιγόνου του ιού της ηπατίτιδας Β στον ορό ή στο πλάσµα ανθρώπου µέσω ανοσοενζυµικής τεχνικής Έλεγχος ποιότητας εκ µέρους του κατασκευαστή Όλα τα προϊόντα που κατασκευάζονται και διατίθενται στο εµπόριο από την εταιρία Bio- Rad υποβάλλονται σε όλες τις διεργασίες του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας, από την παραλαβή των πρώτων υλών έως την εµπορευµατοποίηση των τελικών προϊόντων. Κάθε παρτίδα τελικού προϊόντος υποβάλλεται σε έλεγχο ποιότητας και διατίθεται στο εµπόριο µόνον όταν συµµορφώνεται µε τα κριτήρια αποδοχής. Η τεκµηρίωση σχετικά µε την παραγωγή και τον έλεγχο της κάθε παρτίδας τηρείται εντός της εταιρίας.

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 - ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΚΙΜΗΣ 2 - ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΑ 3 - ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΟΚΙΜΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ Monolisa HBs Ag ULTRA 4 - ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΙΤ Monolisa HBs Ag ULTRA 5 - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 6 - Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 7 - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΑΛΛΑ ΜΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ 8 - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 9 - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 10 - ΕΙΓΜΑΤΑ 11 - ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΟΚΙΜΗΣ 12 - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ 13 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 14 - ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΟΥΣ 15 - ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ 16 - ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΚΙΜΗΣ 17 - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

3 1 -ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΚΙΜΗΣ Το Monolisa HBs Ag ULTRA είναι µια ανοσοενζυµική τεχνική τύπου «σάντουιτς» µιας φάσης για την ανίχνευση του επιφανειακού αντιγόνου του ιού της ηπατίτιδας Β (Ag HBs) στον ορό ή το πλάσµα ανθρώπου. 2 - ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Η παρουσία του Ag HBs στον ορό καταδεικνύει τη µόλυνση από τον ιό της ηπατίτιδας Β. Πρόκειται για τον πρώτο δείκτη που εµφανίζεται και µπορεί να προηγείται της εµφάνισης των κλινικών και βιολογικών συµπτωµάτων της ασθένειας κατά 2 έως 3 εβδοµάδες. Η παρουσία του µπορεί να είναι πολύ σύντοµης (ορισµένες ηµέρες) ή πολύ µεγάλης διάρκειας (πολλά έτη). Εάν το Ag HBs συνεχίζει να υπάρχει πέραν των 6 µηνών, η ηπατίτιδα χαρακτηρίζεται ως «χρόνια». Η ύπαρξη µεγάλου αριθµού χρόνιων ασυµπτωµατικών φορέων καθιστά την ηπατίτιδα Β έναν σηµαντικό κίνδυνο κατά τις µεταγγίσεις. Η πρόληψη της µετάδοσης βασίζεται στην ανίχνευση του Ag HBs σε κάθε αιµοδοσία. 3 - ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΟΚΙΜΗΣ Monolisa HBs Ag ULTRA Το Monolisa HBs Ag ULTRA είναι µια ανοσοενζυµική τεχνική τύπου «σάντουιτς» µίας φάσης κατά την οποία χρησιµοποιούνται µονοκλωνικά και πολυκλωνικά αντισώµατα τα οποία επιλέγονται για την ικανότητά τους να δεσµεύονται µε τους διάφορους, επί του παρόντος αναγνωρισµένους από τον ΠΟΥ, υπο-τύπους του Ag HBs καθώς και µε τις περισσότερες παραλλαγές των στελεχών της ηπατίτιδας Β. Η στερεά φάση του Monolisa HBs Ag ULTRA ευαισθητοποιείται µε µονοκλωνικά αντισώµατα. Τα συζυγή του Monolisa HBs Ag ULTRA βασίζονται στη χρήση µονοκλωνικών αντισωµάτων ποντικιού και πολυκλωνικών αντισωµάτων αίγας κατά του Ag HBs. Τα αντισώµατα αυτά είναι συζευγµένα µε υπεροξειδάση. Η δοκιµή περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: 1) Κατανοµή των δειγµάτων και του ορού µάρτυρα στις κοιλότητες της µικροπλάκας. Η κατανοµή αυτή µπορεί να ελέγχεται οπτικά: πράγµατι, υπάρχει εµφανής διαφορά χρωµατισµού µεταξύ µιας κενής κοιλότητας και µιας κοιλότητας που περιέχει δείγµα. Μπορεί επίσης να ελεγχθεί µε φασµατοφωτοµετρική ανάγνωση στα 490/ nm (προαιρετικό). 2) Κατανοµή του συζυγούς. Η κατανοµή αυτή µπορεί επίσης να ελέγχεται οπτικά: πράγµατι, µετά την προσθήκη του συζυγούς, η κοιλότητα γίνεται κόκκινη. Μπορεί να ελέγχεται µε φασµατοφωτοµετρική ανάγνωση στα 490/ nm (προαιρετικό), όπως και η κατανοµή δειγµάτων µπορεί επίσης να ελέγχεται στο στάδιο αυτό της διαδικασίας µε φασµατοφωτοµετρική ανάγνωση στα 490/ nm. 3) Μετά την επώαση επί µιάµιση ώρα στους 37 C το µη δεσµευµένο συζυγές απορρίπτεται µε έκπλυση.

4 4) Κατανοµή του διαλύµατος ανάπτυξης της ενζυµικής δραστικότητας. Η κατανοµή αυτή µπορεί επίσης να ελέγχεται οπτικά: υπάρχει σαφής διαφορά χρωµατισµού µεταξύ µιας κενής κοιλότητας και µιας κοιλότητας που περιέχει υπόστρωµα ροζ χρώµατος. Μπορεί να ελέγχεται και φασµατοφωτοµετρικά στα 490 nm (προαιρετικό). 5) Μετά από 30 λεπτά επώασης παρουσία υποστρώµατος στο σκοτάδι και σε θερµοκρασία περιβάλλοντος (18-30 C), η παρουσία του συζυγούς καταδεικνύεται από την αλλαγή χρώµατος. 6) Κατανοµή του διαλύµατος διακοπής της αντίδρασης. Η κατανοµή αυτή µπορεί επίσης να ελέγχεται οπτικά: Ο χρωµατισµός του υποστρώµατος, ροζ (για τα αρνητικά δείγµατα) ή µπλε (για τα θετικά δείγµατα), εξαφανίζεται από τις κοιλότητες οι οποίες γίνονται άχρωµες (για τα αρνητικά δείγµατα) ή κίτρινες (για τα θετικά δείγµατα) µετά από την προσθήκη διαλύµατος διακοπής της αντίδρασης. 7) Ανάγνωση της οπτικής πυκνότητας (DO) στα 450/ nm και ερµηνεία των αποτελεσµάτων.

5 4 - ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΙΤ Monolisa HBs Ag ULTRA Όλα τα αντιδραστήρια προορίζονται αποκλειστικά για διαγνωστική χρήση in vitro. ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ R1 ΜΙΚΡΟΠΛΑΚΑ: ταινίες των 8 κοιλοτήτων µικροπλακέτα µικροπλακέτες ευαισθητοποιηµένες µε µονοκλωνικά αντισώµατα αντι-hbs (ποντικιού) R2 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΙΑΛΥΜΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ 1 φιαλίδιο 1 φιαλίδιο συµπυκνωµένο (20 φορές): 70 ml 1 x 235 ml Ρυθµιστικό διάλυµα Tris NaCI, ph = 7,4 Συντηρητικό : Προκλίνη 0,04% R3 ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ : 2 φιαλίδια 2 φιαλίδια Ρυθµιστικό διάλυµα Tris HCl που περιέχει 2 x 2,5 ml 2 x 2,5 ml BSA. Συντηρητικό : Proclin 300 (0,1 %) R4 ΘΕΤΙΚΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ (Ανθρώπου): 1 φιαλίδιο 1 φιαλίδιο Ρυθµιστικό διάλυµα Tris HCl, που περιέχει 2,5 ml 2,5 ml BSA, στο οποίο προστέθηκε µίγµα καθαρών Ag HBs των υποτύπων ad και ay (ανθρώπου) Συντηρητικό : Proclin 300 (0,1 %) R6 ΙΑΛΥΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥΣ: 1 φιαλίδιο 2 φιαλίδια Ρυθµιστικό διάλυµα Tris HCl ph 7,4 στο 8 ml 2 x 18 ml οποίο έχουν προστεθεί BSA, Tween 20, ανοσοσφαιρίνες βοείες και ποντικιού καθώς και ένας δείκτης χρώµατος ως µάρτυρας της απόθεσης Συντηρητικό : Ciprofloxacine (10 µg/ml), ProClin TM 300 (0,1 %) R7 ΣΥΖΥΓΕΣ : 1 φιαλίδιο 2 φιαλίδια Μονοκλωνικά αντισώµατα αντι-hbs qsp qsp ποντικιού και πολυκλωνικά αντισώµατα 8 ml 2 x 18ml αντι-hbs αίγας συζευγµένα µε την υπεροξειδάση. Λυοφιλιωµένο. R8 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΙΑΛΥΜΑ 1 φιαλίδιο 2 φιαλίδια ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΠΕΡΟΞΕΙ ΑΣΗ 60 ml 2 x 60 ml ιάλυµα κιτρικού οξέως και ανθρακικού νατρίου ph 4,0 που περιέχει 0,015% υπεροξειδίου του υδρογόνου (H 2 O 2 ) και 4% διµεθυλοσουλφοξειδίου (DMSO) R9 ΧΡΩΜΟΓΟΝΟ ροζ χρώµατος: 1 φιαλίδιο 2 φιαλίδια διάλυµα τετραµεθυλικής βενζιδίνης (TMB) 5 ml 2 x 5 ml R10 ΙΑΛΥΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ 1 φιαλίδιο 3 φιαλίδια ΑΝΤΙ ΡΑΣΗΣ: 28 ml 3 x 28 ml ιάλυµα θειικού οξέως 1 Ν

6 5 - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων εξαρτάται από την ορθή τήρηση της ακόλουθης καλής εργαστηριακής πρακτικής : Μην χρησιµοποιείτε αντιδραστήρια των οποίων η ηµεροµηνία λήξης έχει παρέλθει. Μην αναµιγνύετε αντιδραστήρια από διαφορετικές παρτίδες κατά τη διάρκεια της ίδιας δοκιµής. Παρατήρηση : Η χρήση άλλων παρτίδων ρυθµιστικού διαλύµατος πλύσης ( R2, µε την σήµανση στην ετικέτα 20Χ, πράσινου χρώµατος) ρυθµιστικού διαλύµατος υποστρώµατος (R8 µε τη σήµανση στην ετικέτα TMB buf., µπλε χρώµατος), χρωµογόνου (R9 µε τη σήµανση στην ετικέτα TMB sol., πράσινου χρώµατος) και διαλύµατος διακοπής της αντίδρασης (R10, µε τη σήµανση στην ετικέτα 1N, κόκκινου χρώµατος) διαφορετικών από αυτές που παρέχονται στο κιτ είναι εφικτή, υπό την προϋπόθεση να χρησιµοποιείται µόνο η ίδια παρτίδα κατά τη διάρκεια της ίδιας δοκιµής. Αυτά τα αντιδραστήρια µπορούν να χρησιµοποιούνται µε άλλα προϊόντα της Bio-Rad και, για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε τις τεχνικές µας υπηρεσίες. Επιπλέον, το ρυθµιστικό διάλυµα πλύσης (R2 µε την σήµανση στην ετικέτα 20Χ, πράσινου χρώµατος) µπορεί να παρασκευασθεί µε ανάµιξη µε τα άλλα 2 ρυθµιστικά διαλύµατα πλύσης που περιέχονται στις συσκευασίες διαφορετικών αντιδραστηρίων της εταιρείας Bio-Rad (R2 µε την σήµανση στην ετικέτα 10Χ, µπλέ χρώµατος ή 10Χ, πορτοκαλί χρώµατος) όταν πραγµατοποιείται σωστή ανασύσταση, παρέχοντας όµοια συγκέντρωση του υλικού σε κάθε κύκλο αναλύσεων. Πριν από τη χρήση, περιµένετε 30 λεπτά για τη σταθεροποίηση των αντιδραστηρίων σε θερµοκρασία περιβάλλοντος (18-30 ) και µία ώρα για το αραιωµένο διάλυµα έκπλυσης (R2). Προβείτε σε προσεκτική ανασύσταση των αντιδραστηρίων, αποφεύγοντας κάθε µόλυνση. Μην διεξάγετε το τεστ παρουσία αντιδρώντων υδρατµών (οξέα, αλκαλικά, αλδεΰδες) ή κόνεων που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν την ενζυµική δραστικότητα των συζυγών. Χρησιµοποιείτε γυάλινα είδη καλά πλυµένα και ξεπλυµένα µε απεσταγµένο νερό ή, κατά προτίµηση, υλικά µιας χρήσης. Μην αφήνετε τη µικροπλάκα να στεγνώσει κατά το διάστηµα µεταξύ της ολοκλήρωσης της έκπλυσης και της έναρξης κατανοµής των αντιδραστηρίων. Η ενζυµική αντίδραση είναι εξαιρετικά ευαίσθητη σε όλα τα µέταλλα ή στα ιόντα µετάλλων. Κατά συνέπεια, κανένα µεταλλικό στοιχείο δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή µε τα διάφορα διαλύµατα που περιέχουν συζυγή ή υπόστρωµα. Το διάλυµα ανάπτυξης (ρυθµιστικό διάλυµα υποστρώµατος + χρωµογόνο) πρέπει να λαµβάνει ροζ χρώµα. Η εµφάνιση άλλου χρώµατος λίγα λεπτά µετά από την ανασύσταση υποδεικνύει ότι το αντιδραστήριο δεν είναι χρησιµοποιήσιµο και πρέπει να αντικατασταθεί. Για το παρασκεύασµα αυτό, χρησιµοποιείτε κατά προτίµηση τα πλαστικά δοχεία και το υλικό κατανοµής µίας χρήσης ή γυαλικά που έχουν πλυθεί προηγουµένως µε υδροχλωρικό οξύ 1 Ν, ξεπλυθεί µε απεσταγµένο νερό και είναι στεγνά. Φυλάξτε το διάλυµα αυτό µακριά από το φως. Χρησιµοποιείτε νέο ακροστόµιο κατανοµής για κάθε ορό. Η έκπλυση των κοιλοτήτων αποτελεί βασικό στάδιο της διαδικασίας : τηρείτε τον αριθµό κύκλων έκπλυσης που προδιαγράφεται, και βεβαιωθείτε ότι όλες οι κοιλότητες γεµίζονται πλήρως και, στη συνέχεια, εκκενώνονται πλήρως. Μια ανεπαρκής έκπλυση µπορεί να αποφέρει εσφαλµένα αποτελέσµατα. Ποτέ µην χρησιµοποιείτε το ίδιο δοχείο για να κατανείµετε το συζυγές και το διάλυµα ανάπτυξης χρώµατος. Επαληθεύστε την ακρίβεια των πιπετών και την καλή λειτουργία των χρησιµοποιούµενων συσκευών. Μην τροποποιείτε το πρωτόκολλο της διαδικασίας.

7 6 - Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Όλα τα αντιδραστήρια του κιτ προορίζονται για διαγνωστική χρήση "in vitro". Κατά το χειρισµό των αντιδραστηρίων και των δειγµάτων, φοράτε γάντια µίας χρήσης και, µετά από τον χειρισµό, πλένετε καλά τα χέρια σας. Μην αναρροφάτε µε το στόµα. Ο θετικός µάρτυρας (R4) περιέχει καθαρό Ag HBs υποτύπων ad και ay ανθρώπινου πλάσµατος, αρνητικού στα αντισώµατα αντι-hiv1 και 2 και στα αντισώµατα αντι-hcv, που κατέστη ανενεργός µέσω θερµότητας. εδοµένου ότι καµία γνωστή µέθοδος δεν µπορεί να εγγυηθεί κατά τρόπον απόλυτο την απουσία ιού HIV, HBV, HCV ή άλλων λοιµογόνων παραγόντων, τα αντιδραστήρια ανθρώπινης προέλευσης καθώς και τα δείγµατα των ασθενών πρέπει να θεωρούνται ως δυνητικά λοιµογόνα και να λαµβάνονται προφυλάξεις κατά τη χρήση τους. Το υλικό που έρχεται σε απευθείας επαφή µε τα δείγµατα και τα αντιδραστήρια ανθρώπινης προέλευσης καθώς και τα ρυθµιστικά διαλύµατα, πρέπει να θεωρούνται ως µολυσµένα προϊόντα. Αποφεύγετε την εκτίναξη δειγµάτων ή διαλυµάτων που περιέχουν δείγµατα. Οι µολυσµένες επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται µε λευκαντικό αραιωµένο 10 %. Εάν το µολυσµατικό ρευστό είναι οξύ, οι µολυσµένες επιφάνειες πρέπει αρχικά να αδρανοποιούνται µε διτανθρακικό νάτριο και στη συνέχεια να καθαρίζονται µε λευκαντικό και να στεγνώνονται µε απορροφητικό χαρτί. Το υλικό που χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικό δοχείο για µολυσµατικά απορρίµµατα. Τα δείγµατα, τα αντιδραστήρια ανθρώπινης προέλευσης καθώς και το µολυσµατικό υλικό και τα προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται µετά από απολύµανση : - είτε µέσω διαβροχής σε λευκαντικό τελικής συγκέντρωσης υποχλωριώδους νατρίου 5 % (1 µέρος λευκαντικού για 10 µέρη µολυσµένου ρευστού ή νερού) επί 30 λεπτά, - ή µέσω αποστείρωσης σε αυτόκλειστο κλίβανο στους 121 C επί τουλάχιστον 2 ώρες. Ο αυτόκλειστος κλίβανος αποτελεί την καλύτερη µέθοδο για την αδρανοποίηση των ιών HIV και HBV. ΠΡΟΣΟΧΗ : ΜΗΝ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΣΤΟΝ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩ ΕΣ ΝΑΤΡΙΟ. Πριν να τα απορρίψετε στον νιπτήρα, µην ξεχνάτε να αδρανοποιείτε και/ή να αποστειρώνετε σε κλίβανο τα διαλύµατα ή τα υπολείµµατα της πλύσης ή οποιοδήποτε ρευστό το οποίο περιέχει βιολογικά δείγµατα. Το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας διατίθεται κατόπιν παραγγελίας. Ο χειρισµός και η απόρριψη των χηµικών προϊόντων πρέπει να διεξάγονται σύµφωνα µε την καλή εργαστηριακή πρακτική. Αποφεύγεται οιαδήποτε επαφή του δέρµατος και των βλεννογόνων µε το ρυθµιστικό διάλυµα υποστρώµατος, το χρωµογόνο και το διάλυµα διακοπής της αντίδρασης (κίνδυνοι τοξικότητας, ερεθισµού και εγκαυµάτων). Ορισµένα αντιδραστήρια περιέχουν Προκλίνη 300 (0.04%, 0.1% και/ή 0.5%). R43 : µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό εάν έρθει σε επαφή µε το δέρµα. S28-37: Έπειτα απο επαφή µε το δέρµα, πλυθείτε αµέσως µε άφθονο νερό και σαπούνι. Φορέστε ειδικό προστατευτικό ρουχισµό.

8 7 - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΑΛΛΑ ΜΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ Απεσταγµένο νερό. Υποχλωριώδες νάτριο (λευκαντικό) και διτανθρακικό νάτριο. Αυτόµατες ή ηµιαυτόµατες πιπέτες ρυθµιζόµενης ή σταθερής αναρρόφησης, χωρητικότητας 50 µl, 100 µl, 1000 µl και 10 ml. Βαθµονοµηµένοι κύλινδροι χωρητικότητας 100 ml και ml. οχείο µολυσµατικών απορριµµάτων. Υδατόλουτρο, ή ξηρός επωαστήρας*, µε δυνατότητα ρύθµισης της θερµοκρασίας στους 37 C ± 1 C(*). Σύστηµα έκπλυσης µικροπλακετών, αυτόµατο*, ηµιαυτόµατο* ή χειροκίνητο. Συσκευή ανάγνωσης* µικροπλακετών εξοπλισµένη µε φίλτρα 450, 490 και nm. Απορροφητικό χαρτί. (*) Για εµπεριστατωµένη πληροφόρηση σχετικά µε τις εγκεκριµένες από τις τεχνικές µας υπηρεσίες συσκευές, επικοινωνήστε µαζί µας. 8 - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Πριν από τη χρήση των αντιδραστηρίων του κιτ Monolisa 0 HBs Ag ULTRA, αφήστε τα να σταθεροποιηθούν στη θερµοκρασία περιβάλλοντος (18-30 C). 1) Αντιδραστήρια έτοιµα για χρήση Αντιδραστήριο 1 (R1): Μικροπλάκα Κάθε µικροπλάκα που περιέχει 12 ταινίες είναι πακεταρισµένη σε µία συσκευασία αεροστεγώς κλεισµένη. Ανοίξτε την συσκευασία µε ψαλίδι κόβωντας 0,5 εώς 1 εκατοστό πιο πάνω απο τον µηχανισµό zip της συσκευασίας. Ανοίξτε την συσκευασία και αφαιρέστε την µικροπλάκα. Επανατοποθετήστε τις µη χρησιµοποιηµένες ταινίες µέσα στην συσκευασία. Κλείστε προσεκτικά την συσκευασία και τοποθετήστε την στο ψυγείο στους +2-8 C. Αντιδραστήριο 3 (R3): Αρνητικός µάρτυρας Αντιδραστήριο 4 (R4): Θετικός µάρτυρας Αντιδραστήριο 10 (R10): ιάλυµα διακοπής της αντίδρασης 2) Αντιδραστήρια προς ανασύσταση ιάλυµα έκπλυσης (συµπυκνωµένο 20x): Αντιδραστήριο 2 (R2) Αραιώστε το διάλυµα πλύσης σε αναλογία 1:20 σε απεσταγµένο νερό για να έχετε έτοιµο πρός χρήση ρυθµιστικό διάλυµα πλύσης. Ετοιµάστε 800 ml για µία µικροπλάκα των 12 ταινιών. Συζυγές (R6 + R7) Κτυπήστε ελαφρά στον πάγκο εργασίας τη φιάλη του λυοφιλιωµένου συζυγούς (R7) για να αποκολληθούν τα συστατικά που ενδεχοµένως έχουν κολλήσει στο ελαστικό πώµα. Ανοίξτε τη φιάλη του λυοφιλιωµένου συζυγούς (R7). Προσθέστε στη φιάλη το περιεχόµενο ενός δοχείου µε αραιωτικό συζυγούς (R6). Κλείστε µε το πώµα και, οµοιογενοποιώντας κατά διαστήµατα προς διευκόλυνση της διάλυσης, αφήστε το διάλυµα να ηρεµήσει επί 10 λεπτά. ιάλυµα ενζυµικής ανάπτυξης (R8 + R9) Αραιώστε το αντιδραστήριο R9 στο αντιδραστήριο R8 κατά 1/11 (παράδειγµα: 1 ml αντιδραστηρίου R9 σε 10 ml αντιδραστηρίου R8) λαµβάνοντας υπόψη ότι τα 10 ml είναι αναγκαία και επαρκή για την επεξεργασία των 12 ταινιών. Αυτό το διάλυµα παραµένει σταθερό στο σκοτάδι επί 6 ώρες. Οµοιογενοποιήστε.

9 9 - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ Αποθηκεύστε το κιτ πριν από τη χρήση στους + 2 έως 8 C. Κάθε στοιχείο του το κιτ Monolisa HBs Ag ULTRA που διατηρείται σε θερµοκρασία µεταξύ +2 και 8 C µπορεί να χρησιµοποιηθεί µετά το πρώτο άνοιγµά του µέχρι την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται επάνω στο κουτί, εκτός εάν υπάρχουν ειδικές υποδείξεις: R1 : Μετά το άνοιγµα, οι ταινίες διατηρούνται στο αρχικό τους σακουλάκι το οποίο πρέπει και να κλείνετε προσεκτικά ενώ διατηρούνται σε θερµοκρασία +2 έως 8 C, και µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε διάστηµα 4 εβδοµάδων. R2 : Το ανασυστηµένο ρυθµιστικό διάλυµα πλύσης µπορεί να αποθηκευθεί στους +2-8 C για 2 εβδοµάδες. Το συµπυκνωµένο ρυθµιστικό διάλυµα πλύσης (R2) µπορεί να αποθηκευθεί στους C. R6 + R7 : Το διάλυµα του συζυγούς διατηρείται στους +2 έως 8 C επί ένα µήνα ενώ, σε θερµοκρασία περιβάλλοντος (18-30 C) µπορεί να χρησιµοποιηθεί επί 8 ώρες. R8+R9 : Μετά την ανασύσταση, το διάλυµα ανάπτυξης διατηρείται στο σκοτάδι και σε θερµοκρασία περιβάλλοντος (18-30 C) επί 6 ώρες ΕΙΓΜΑΤΑ Συλλέξτε δείγµα αίµατος σύµφωνα µε τη συνήθη πρακτική. Οι δοκιµές πραγµατοποιούνται επί µη αραιωµένων δειγµάτων ορού ή πλάσµατος (τα οποία έχουν συλλεχθεί µε αντιπηκτικά όπως τα EDTA, ηπαρίνη, κιτρικό οξύ, ACD). Εξάγετε τον ορό ή το πλάσµα από το πήγµα ή τα ερυθρά αιµοσφαίρια το ταχύτερο δυνατόν για να αποφύγετε την αιµόλυση. Η εκτεταµένη αιµόλυση ενδέχεται να επηρεάσει τις επιδόσεις της δοκιµής. είγµατα τα οποία περιέχουν συσσωµατώµατα πρέπει να καθαρίζονται µε φυγοκέντρηση πριν από τη διεξαγωγή της δοκιµής. Τα αιωρούµενα συσσωµατώµατα ή ινώδη σωµατίδια είναι πιθανόν να προκαλέσουν πλασµατικά θετικά αποτελέσµατα. Τα δείγµατα µπορούν να διατηρηθούν στους + 2 έως 8 C εάν η δοκιµή προσδιορισµού διεξάγεται εντός 7 ηµερών ή µπορούν να διατηρούνται στην κατάψυξη στους -20 C επί πολλούς µήνες. Αποφεύγετε επαναλαµβανόµενες καταψύξεις/αποψύξεις. είγµατα τα οποία έχουν υποστεί κατάψυξη και απόψυξη πάνω από 3 φορές δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται. Εάν τα δείγµατα πρόκειται να µεταφερθούν, συσκευάστε τα σύµφωνα µε τους κανονισµούς σχετικά µε τη µεταφορά αιτιολογικών παραγόντων και, κατά προτίµηση, µεταφέρετέ τα κατεψυγµένα. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡΛΙΠΑΙΜΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ Ή ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΥΠΕΡΑΙΜΟΛΥΣΗ. Παρατήρηση : είγµατα τα οποία περιέχουν έως 90 g/l αλµπουµίνης και 100 mg/l χολυρεθρίνης, λιπαιµικά δείγµατα τα οποία περιέχουν έως και 36 g/l τριελαΐνης, και δείγµατα τα οποία έχουν υποστεί αιµόλυση και τα οποία περιέχουν έως και 1 g/l αιµοσφαιρίνης, δεν επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της δοκιµής ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΟΚΙΜΗΣ Ακολουθήστε αυστηρά το προτεινόµενο πρωτόκολλο. Για την επικύρωση των αποτελεσµάτων της δοκιµής, χρησιµοποιήστε τους θετικούς (R4) και αρνητικούς (R3) µάρτυρες σε κάθε σειρά δοκιµών προσδιορισµού. 97

10 Ακολουθήστε την ορθή εργαστηριακή πρακτική. 1) Σχεδιάστε µε επιµέλεια την κατανοµή και αναγνώριση των δειγµάτων. 2) Ετοιµάστε το διάλυµα έκπλυσης R2 (βλ. κεφάλαιο 8). 3) Ετοιµάστε το διάλυµα συζυγούς (R6 + R7) (βλ. κεφάλαιο 8). 4) Βγάλτε από την προστατευτική συσκευασία το πλαίσιο στήριξης και τον αναγκαίο αριθµό ταινιών (R1). Βάλτε στη συσκευασία τις ταινίες που δεν χρησιµοποιείτε και κλείστε την. 5) Κατανείµετε στις κοιλότητες µε την εξής σειρά (προτεινόµενο σχέδιο κατανοµής στην πλακέτα): Κοιλότητες A1, B1, C1 και D1 : 100 µl αρνητικού µάρτυρα (R3) Κοιλότητα Ε1: 100 µl θετικού µάρτυρα (R4) Κοιλότητα F1: 100 µl του πρώτου υπό δοκιµή δείγµατος, υπό την προϋπόθεση ότι η κοιλότητα αυτή δεν χρησιµοποιείται ως µάρτυρας επικύρωσης (επιβεβαίωσης) της απόθεσης δειγµάτων και συζυγούς (προαιρετικό) Κοιλότητες G1, H1,... κτλ: 100 µl του υπό δοκιµή δείγµατος. Ανάλογα µε το χρησιµοποιούµενο σύστηµα, η τροποποίηση των θέσεων των µαρτύρων είναι εφικτή. NB: Η κατανοµή των δειγµάτων µπορεί να ελεγχθεί στο στάδιο αυτό της διαδικασίας αφού, πράγµατι, η διαφορά χρωµατισµού µεταξύ µιας κενής κοιλότητας και µιας κοιλότητας που περιέχει δείγµα είναι εµφανής (βλ. κεφάλαιο 14 για την αυτόµατη επιβεβαίωση - ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥΣ) 6) Ανακινήστε το διάλυµα του συζυγούς πριν από τη χρήση. Οµοιογενοποιήστε. Κατανείµετε 50 µl διαλύµατος ανασύστασης του συζυγούς (R6 + R7) µέσα σε όλες τις κοιλότητες. NB: Η κατανοµή των δειγµάτων µπορεί επίσης να ελεγχθεί οπτικά στο στάδιο αυτό της διαδικασίας, όπως και η κατανοµή του συζυγούς µπορεί εξίσου να ελεγχθεί οπτικά : µετά την προσθήκη του συζυγούς, οι κοιλότητες που περιέχουν δείγµατα γίνονται κόκκινες. (βλ. κεφάλαιο 14 για την αυτόµατη επιβεβαίωση - ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥΣ 7) Εάν είναι εφικτό, καλύψτε µε συγκολλητική ταινία και επωάστε επί 1 ώρα και 30 λεπτά ± 5 λεπτά στους 37± 1 C. 8) Αφαιρέστε την συγκολλητική ταινία, αναρροφήστε το περιεχόµενο κάθε κοιλότητας και πλύνετε τουλάχιστον 5 φορές. Ο υπολειπόµενος όγκος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 µl (ενδεχοµένως στεγνώστε την πλακέτα αναποδογυρίζοντάς την σε ένα φύλλο απορροφητικού χαρτιού). 9) Κατανείµετε γρήγορα σε όλες τις κοιλότητες 100 µl διαλύµατος ανάπτυξης της ενζυµικής δραστικότητας (R8 + R9) που ετοιµάσατε εκ των προτέρων. Αφήστε την αντίδραση να εξελιχθεί στο σκοτάδι επί 30 ± 5 λεπτά και σε θερµοκρασία περιβάλλοντος (18 έως 30 C). Κατά τη διάρκεια αυτής της επώασης µη χρησιµοποιείτε συγκολλητική ταινία. N.B. : Η κατανοµή του διαλύµατος ανάπτυξης, το οποίο γίνεται ροζ χρώµατος, µπορεί να ελεγχθεί οπτικά στο στάδιο αυτό της διαδικασίας: Υπάρχει σαφής διαφορά χρωµατισµού µεταξύ µιας κενής κοιλότητας και µιας κοιλότητας που περιέχει διάλυµα ανάπτυξης ροζ χρώµατος. (βλέπε κεφάλαιο 14 για την αυτόµατη επιβεβαίωση - ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ)

11 10) Προσθέστε 100 µl διαλύµατος διακοπής της αντίδρασης (R10) ακολουθώντας την ίδια αλληλουχία και ρυθµό κατανοµής µε αυτήν του διαλύµατος ανάπτυξης. Οµοιογενοποιήστε το αντιδρών µίγµα. N.B. : Η κατανοµή του διαλύµατος διακοπής της αντίδρασης, το οποίο είναι άχρωµο, µπορεί να ελεγχθεί οπτικά στο στάδιο αυτό της διαδικασίας. Ο χρωµατισµός του υποστρώµατος, ροζ (για τα αρνητικά δείγµατα) ή µπλε (για τα θετικά δείγµατα), εξαφανίζεται από τις κοιλότητες οι οποίες γίνονται άχρωµες (για τα αρνητικά δείγµατα) ή κίτρινες (για τα θετικά δείγµατα) µετά από την προσθήκη διαλύµατος διακοπής της αντίδρασης. 11) Σκουπίστε προσεκτικά το κάτω µέρος των πλακετών. Περιµένετε τουλάχιστον 4 λεπτά µετά από την κατανοµή του διαλύµατος διακοπής της αντίδρασης και προβείτε στην ανάγνωση της οπτικής πυκνότητας στα 450/620 nm µέσω της συσκευής ανάγνωσης πλακετών εντός των 30 λεπτών από την διακοπή της αντίδρασης. 12) Πριν από την καταγραφή των αποτελεσµάτων, βεβαιωθείτε για την συνάφεια µεταξύ ανάγνωσης και σχεδίου κατανοµής και αναγνώρισης των πλακετών των δειγµάτων. 12-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ Πλύση: Για την επίτευξη των µέγιστων επιδόσεων του τεστ, η αυστηρή τήρηση των διαδικασιών πλυσίµατος είναι απαραίτητη. Για ορισµένες διατάξεις έκπλυσης, ίσως χρειασθεί να βελτιστοποιήσετε τη διαδικασία πλυσίµατος (αύξηση του αριθµού πλύσεων και/ή του όγκου του ρυθµιστικού διαλύµατος έκπλυσης για κάθε πλύσιµο, διάρκεια διαβροχής) προκειµένου να επιτευχθεί η αποδεκτή στάθµη «θορύβου βάθους» της οπτικής πυκνότητας για τα αρνητικά δείγµατα. Για τις ειδικές διαδικασίες και τις προσαρµογές επικοινωνήστε µαζί µας ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1) Υπολογισµός της µέσης οπτικής πυκνότητας (DO) του αρνητικού µάρτυρα : DO R3 Παράδειγµα: Αρνητικός µάρτυρας R3 DO ,030 0,031 0,032 0,027 Σύνολο DO R3 = 0,120 Σύνολο DO R3 /4 = 0,030 = µέση DO R3 2) Υπολογισµός της τιµής κατωφλίου Για κάθε πλακέτα, η τιµή κατωφλίου (οριακή) είναι ίση µε: DO R3 + 0,050 Παράδειγµα: DO R3 + 0,030 Τιµή κατωφλίου = 0, ,050 = 0,080 3)Κριτήρια επικύρωσης της δοκιµής

12 Όλες οι τιµές του αρνητικού µάρτυρα πρέπει να είναι µικρότερες ή ίσες µε 0,080 µονάδες οπτικής πυκνότητας. Η τιµή του θετικού µάρτυρα (DO R4) πρέπει να είναι µεγαλύτερη ή ίση µε 1,000. Εάν η τιµή κατωφλίου του αρνητικού µάρτυρα δεν ικανοποιεί την πρότυπη τιµή ή είναι µεγαλύτερη περισσότερο από 40 % σε σχέση µε την µέση τιµή των αρνητικών µαρτύρων (DO R3), απορρίψτε την και επαναλάβετε τον υπολογισµό της µέσης τιµής του αρνητικού µάρτυρα µε τις υπόλοιπες 3 τιµές. Μόνο µία τιµή µπορεί να απορριφθεί. Εάν όλοι οι µάρτυρες έχουν τιµές που δεν εµπίπτουν στο εύρος τιµών που υποδεικνύεται παρακάτω, η δοκιµή πρέπει να επαναληφθεί. 4) Υπολογισµός των λόγων Για κάθε δείγµα υπολογίστε τον λόγο: DO δείγµατος Λόγος = τιµή κατωφλίου 5) Ερµηνεία των αποτελεσµάτων Τα δείγµατα των οποίων ο λόγος είναι µικρότερος από 1, σύµφωνα µε τη δοκιµή Monolisa HBs Ag ULTRA θεωρούνται αρνητικά. Τα δείγµατα των οποίων ο λόγος κυµαίνεται µεταξύ 0,9 και 1 πρέπει να ερµηνεύονται µε προσοχή. Όταν τα χρησιµοποιούµενα συστήµατα και οι εργαστηριακές διαδικασίες το επιτρέπουν, συνιστάται η εις διπλούν επανάληψη των σχετικών δειγµάτων. Τα δείγµατα των οποίων ο λόγος είναι µεγαλύτερος του 1, αρχικά θεωρούνται ως θετικά και επιβάλλεται, πριν από την ερµηνεία του αποτελέσµατος, η εις διπλούν επανάληψη της δοκιµής τους. Εάν µετά από την επανάληψη της δοκιµής ενός δείγµατος ο λόγος των 2 ανατύπων είναι µικρότερος από 1, το αρχικό αποτέλεσµα θεωρείται µη αναπαραγώµιµο και το δείγµα, σύµφωνα µε τη δοκιµή Monolisa HBs Ag ULTRA δηλώνεται ως αρνητικό. Εάν µετά από την επανάληψη της δοκιµής ένας τουλάχιστον λόγος από τα 2 ανάτυπα είναι ίσος ή µεγαλύτερος από 1, τα αρχικό αποτέλεσµα είναι αναπαραγώγιµο και το δείγµα, σύµφωνα µε τη δοκιµή Monolisa HBs Ag ULTRA, θεωρείται θετικό, λαµβανοµένων υπόψη των ορίων της δοκιµής που περιγράφονται παρακάτω. Τα δείγµατα που υποβλήθηκαν εις διπλούν δοκιµή και, σύµφωνα µε τη δοκιµή Monolisa HBs Ag ULTRA βρέθηκαν αρνητικά αλλά µία εκ των τιµών τους είναι κοντά στην τιµή κατωφλίου (λόγος µεταξύ 0,9 και 1) θα πρέπει να ερµηνεύονται µε προσοχή. Συνιστάται η επανάληψη της δοκιµής σε αυτούς τους ασθενείς µε άλλες µεθόδους ή επί άλλου δείγµατός τους. Για την επιβεβαίωση της ειδικότητας της αντίδρασης, οιοδήποτε δείγµα που, σύµφωνα µε τα κριτήρια ερµηνείας της δοκιµής Monolisa HBs Ag ULTRA, είναι θετικό, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται µέσω τεχνικής αδρανοποίησης του Ag HBs.

13 Οι συχνότερες αιτίες της µη επαναληψιµότητας των αποτελεσµάτων των αντιδράσεων είναι: Ακατάλληλη έκπλυση των µικροπλακετών. Μόλυνση των αρνητικών δειγµάτων του ορού ή του πλάσµατος από υψηλή συγκέντρωση Ag HBs.. Μόλυνση του διαλύµατος ανάπτυξης από χηµικούς οξειδωτικούς παράγοντες (λευκαντικό, µεταλλικά ιόντα κτλ ).. ). Μόλυνση του διαλύµατος διακοπής της αντίδρασης. 14-ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥΣ - Επιβεβαίωση της απόθεσης των δειγµάτων και του συζυγούς: 1) Επιβεβαίωση της απόθεσης των δειγµάτων Η παρουσία δειγµάτων µέσα στις κοιλότητες µπορεί να ελεγχθεί, πριν από την κατανοµή του συζυγούς, µε φασµατοφωτοµετρική ανάγνωση στα 490/ nm : µια κοιλότητα που περιέχει δείγµα έχει οπτική πυκνότητα (DO) µεταξύ 0,050 και 0,900. Παρατήρηση : υπάρχει εµφανής διαφορά χρωµατισµού µεταξύ µιας κενής κοιλότητας (διάφανη) και µιας κοιλότητας που περιέχει δείγµα (ελαφρώς κίτρινη). 2) Επιβεβαίωση της απόθεσης του συζυγούς Μετά από την επιβεβαίωση της παρουσίας δειγµάτων µε τη φασµατοφωτοµετρική µέθοδο που περιγράφηκε προηγουµένως, η προσθήκη του συζυγούς µπορεί πλέον να ελεγχθεί µε φασµατοφωτοµετρική ανάγνωση στα /700 nm: µια κοιλότητα που περιέχει συζυγές, έχει οπτική πυκνότητα µεγαλύτερη από 1,100. Παρατήρηση : Οι κοιλότητες που περιέχουν δείγµατα είναι κιτρινωπού χρώµατος και µετά την προσθήκη χρωµατισµένου συζυγούς γίνονται κόκκινες. 3) Ταυτόχρονη επιβεβαίωση απόθεσης δειγµάτων και συζυγούς (µόνο µε φασµατοφωτοµετρική τεχνική). Εάν η παρουσία δειγµάτων δεν επιβεβαιώνεται µέσω αυτόµατης ανάγνωσης όπως περιγράφηκε προηγουµένως, τότε η ταυτόχρονη παρουσία δειγµάτων και συζυγούς µέσα στις κοιλότητες µπορεί να ελεγχθεί µε αυτόµατη ανάγνωση στα 490/ nm υπό την προϋπόθεση να υπάρχει µια κοιλότητα µόνο µε συζυγές. Η διαφορά των οπτικών τους πυκνοτήτων πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 0,35 σύµφωνα µε την παρακάτω εξίσωση: [ DO (δείγµα + συζυγές) - DO συζυγές µόνο ] 0,35 - Επιβεβαίωση της απόθεσης διαλύµατος ανάπτυξης: Η παρουσία του ροζ διαλύµατος ανάπτυξης µπορεί να ελεγχθεί µε αυτόµατη ανάγνωση στα 490nm : µια κοιλότητα που περιέχει διάλυµα ανάπτυξης πρέπει να έχει οπτική πυκνότητα µεγαλύτερη από 0,100 (µικρότερη οπτική πυκνότητα υποδεικνύει ανεπαρκή κατανοµή του διαλύµατος ανάπτυξης) ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ Οι επιδόσεις του Monolisa HBs Ag ULTRA προσδιορίσθηκαν βάσει δοκιµών που διενεργήθηκαν σε δείγµατα τυχαίων αιµοδοτών, δείγµατα νοσηλευοµένων ασθενών προσβεβληµένων από οξεία ηπατίτιδα Β, χρόνια ηπατίτιδα Β, δείγµατα ασθενών που

14 παρουσιάζουν διάφορες παθολογίες άσχετες µε τον ιό της ηπατίτιδας Β, δείγµατα εµπορίου καθώς και δείγµατα από πάνελ (σύνολα) οροµετατροπής. Το όριο ευαισθησίας αξιολογήθηκε βάσει του γαλλικού συνόλου (πάνελ) της SFTS και του προτύπου του ΠΟΥ. Ειδικότητα Σε 9894 τυχαίους αιµοδότες που προέρχονται από 3 διαφορετικές περιοχές, η ειδικότητα εκτιµήθηκε στο 99,94 % (9887/9893). Μία αντίδραση ενός δείγµατος, η οποία επαναλήφθηκε, επιβεβαιώθηκε ως θετική για το Ag HBs. Η µελέτη της ειδικότητας διεξήχθη σε νοσοκοµειακό εργαστήριο (Κέντρο Αιµατολογίας). Επί 200 νοσοκοµειακών δειγµάτων που υποβλήθηκαν στη δοκιµή, 2 δείγµατα βρέθηκαν κατ' επανάληψη αντιδρώντα (το ένα, αµφισβητούµενο κατά την πρώτη δοκιµή (λόγος = 0,97), επιβεβαιώθηκε ως θετικό µετά από την επανάληψη της δοκιµής (λόγος = 1,87), ενώ το δεύτερο είχε λόγους 2,29 και 1,99). 289 ασθενείς µε παθολογίες ή καταστάσεις άσχετες προς την ηπατίτιδα Β (έγκυες γυναίκες, ρευµατοειδής παράγοντας, αντι-πυρηνικό Ig, Ig ποντικού ή άλλες ιικές ή βακτηριακές µολύνσεις) υπεβλήθησαν σε δοκιµή µε Monolisa HBs Ag ULTRA. 11 δείγµατα βρέθηκαν κατ' επανάληψη θετικά και ελέγχθηκαν µε µια δοκιµή EIA του εµπορίου καθώς και µε τη βοήθεια δοκιµής αδρανοποίησης. 10 από τα 11 κατ' επανάληψη θετικά δείγµατα που δοκιµάσθηκαν µε το MONOLISA HBs Ag ULTRA, επιβεβαιώθηκαν ως θετικά µε τη δοκιµή αυτή Ag HBs EIA του εµπορίου. Ένα εκ των δειγµάτων προέκυψε απροσδιόριστο µε τη δοκιµή αδρανοποίησης και αφαιρέθηκε από τον τελικό υπολογισµό. 2 εκ των δειγµάτων δεν αδρανοποιήθηκαν. Το ένα προερχόταν από δείγµα θετικό στο IgG HSV και το άλλο από δείγµα µε µυέλωµα, επίσης θετικό µε τη δοκιµή EIA του εµπορίου που χρησιµοποιήθηκε και η ειδικότητά του εκτιµήθηκε στο 99,28 % (276/278). Τα υπόλοιπα 9 θετικά στο IgG HSV δείγµατα και τα 9 δείγµατα µε µυέλωµα βρέθηκαν αρνητικά µε τη δοκιµή Monolisa HBs Ag ULTRA. ιαγνωστική ευαισθησία: Το όριο ευαισθησίας της δοκιµής εκτιµήθηκε ως µικρότερο από 0,06 ng/ml Ag HBs, βάσει του γαλλικού πάνελ SFTS Το όριο ανίχνευσης έχει υπολογιστεί λιγότερο από IU / ml µε τη δοκιµή του ΠΟΥ 2ο Διεθνές πρότυπο Κωδικός NIBSC 00/588 και βρέθηκε σε IU / ml ΔΕ95% [0,019 έως 0,037 IU / ml]. Οι ακόλουθοι υποτύποι του πάνελ SFTS 2001: adw2, adw4, adr, ayw1, ayw2, ayw3, ayw4, ayw5 και ayr, βρέθηκαν όλοι θετικοί και ο λόγος τους, µε τη δοκιµή Monolisa HBs Ag ULTRA, ήταν µεγαλύτερος από 5. Ευαισθησία Οι µελέτες ευαισθησίας που διεξήχθησαν σε 428 θετικά δείγµατα παρακολουθούµενων ασθενών προσβεβληµένων από χρόνια ηπατίτιδα Β και οξεία ηπατίτιδα Β κατέδειξαν βαθµό ευαισθησίας 100 %. Ένα πάνελ µε 15 ανασυνδυαζόµενες πρωτεΐνες που µιµούνται τις πλέον σηµαντικές µεταλλάξεις των ακολουθιών των αµινοξέων του Ag HBs, υποβλήθηκε σε δοκιµή και ανιχνεύθηκε µε Monolisa HBs Ag ULTRA. Σύνολο από 60 πάνελ του εµπορίου οροµετατροπής ηπατίτιδας Β (293 δείγµατα) υπεβλήθη σε δοκιµή και σύγκριση µε διαθέσιµα στο εµπόριο προϊόντα ανασοενζυµικής δοκιµής. Σε 29 πάνελ οροµετατροπής, µε το Monolisa HBs Ag ULTRA προέκυψαν αποτελέσµατα ισοδύναµα µε αυτά του Monolisa HBs Ag Plus.

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ TREPONEMA PALLIDUM ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ Ή ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ IgM ANTI-HD Μέθοδος για τον ποιοτικό προσδιορισµό των ανοσοσφαιρινών IgM κατευθυνόµενων ενάντια του αντιγόνου του ιού της Ηπατίτιδας Delta (IgM anti-hd)

Διαβάστε περισσότερα

C4a ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ

C4a ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ C4a Ενζυμική μέθοδος ανοσοπροσδιορισμού για τον ποσοτικό προσδιορισμό του κλάσματος C4a της πρωτεΐνης του συμπληρώματος C4 σε ανθρώπινο πλάσμα, ορούς και άλλα ερευνητικά δείγματα iu ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Elucigene QSTR Οδηγίες χρήσης

Προϊόντα Elucigene QSTR Οδηγίες χρήσης Προϊόντα Elucigene QST*R Οδηγίες χρήσης Προϊόν Μέγεθος Κωδικός Elucigene QST*Rplusv2 50 δοκιμασίες καταλόγου AN0PLB2 Elucigene QST*R 50 δοκιμασίες AN003B2 Elucigene QST*R-XYv2 50 δοκιμασίες AN0XYB2 Elucigene

Διαβάστε περισσότερα

RIDA AllergyScreen. R-Biopharm AG, An der neuen Bergstraße 17, D-64297 Darmstadt, Γερµανία, Τηλ.: +49 (0) 61 51 81 02-0 / Φαξ: +49 (0) 61 51 81 02-20

RIDA AllergyScreen. R-Biopharm AG, An der neuen Bergstraße 17, D-64297 Darmstadt, Γερµανία, Τηλ.: +49 (0) 61 51 81 02-0 / Φαξ: +49 (0) 61 51 81 02-20 RIDA AllergyScreen Αριθ. Προϊόντος: A2142 Panel 1 / ASAN / HVEN / IND / IR / KO / KZ MA / NP / OUSA / PE / PY / RAF / TH / TW / UY / VE / VIET Αριθ. Προϊόντος: A2242 Panel 2 / ASAN / CA / DOHA / H / IAARI

Διαβάστε περισσότερα

Accutrend Plus. Oδηγίες Xρήσης Instrucciones de uso Manual do Utilizador Οδηγίες Xρήσης Руководство пользователя

Accutrend Plus. Oδηγίες Xρήσης Instrucciones de uso Manual do Utilizador Οδηγίες Xρήσης Руководство пользователя Accutrend Plus Oδηγίες Xρήσης Instrucciones de uso Manual do Utilizador Οδηγίες Xρήσης Руководство пользователя Έκδοση οδηγιών χρήσης Ημερομηνία αναθεώρησης Τροποποιήσεις Έκδοση 1.0 2007-03 Νέο έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16

Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16 Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16 In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Γερμανία Οδηγίες χρήσης του προϊόντος AS3050 Εκτυπώθηκε στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 5 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5919/62354 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Δρ ΒΛΑΣΗΣ Χ. ΓΚΕΡΓΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι. ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΘΑΛΕΙΑ Γ. ΝΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ Ερευνητική ομάδα Πολυτεχνείου Κρήτης Ερευνητική μονάδα «Τεχνολογίες Διαχείρισης Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Αποβλήτων και Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτα Σπυροπούλου Βιολόγος, MSc., PhD. Αιμοδοσία ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο»

Παναγιώτα Σπυροπούλου Βιολόγος, MSc., PhD. Αιμοδοσία ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο» Υγιεινή και Ασφάλεια στο Εργαστήριο Παναγιώτα Σπυροπούλου Βιολόγος, MSc., PhD Αιμοδοσία ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο» Οι κίνδυνοι στο εργαστήριο Η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στα κλινικά εργαστήρια απειλείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 2 Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Νο 1: ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GEMNIL, Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 200 mg/vial GEMNIL, Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 1000 mg/vial 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές πληροφορίες

Σημαντικές πληροφορίες Version SE_023827 AJ Date December 2014 Σημαντικές πληροφορίες (με οδηγίες καθαρισμού και αποστείρωσης) Σημαντικές πληροφορίες 2 Βασικές οδηγίες σχετικά με τη χρήση των εμφυτευμάτων και των εργαλείων Synthes

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με δύο πολύ βασικά θέματα τα οποία σχετίζονται με την διαχείριση της ποιότητας. Το πρώτο από αυτά είναι η περιγραφή και ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ετικέτα γεωργικών φαρµάκων, καθορισµός και τυποποίηση σήµανσης, προφυλάξεων και διάταξης. (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ετικέτα γεωργικών φαρµάκων, καθορισµός και τυποποίηση σήµανσης, προφυλάξεων και διάταξης. (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 83345/88 Ετικέτα γεωργικών φαρµάκων, καθορισµός και τυποποίηση σήµανσης, προφυλάξεων και διάταξης. (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 14 και 22

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΛΗΨΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΛΗΨΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝΑ» ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΛΗΨΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ) ΣΤΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΝΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝΑ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγού Ορθής Πρακτικής για τις επιχειρήσεις παραγωγης ζαχαρωδων προϊόντων ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνιες Γαίες. Δηµητριοµετρία. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Η Πράσινη Προσέγγιση της Οξείδωσης

Σπάνιες Γαίες. Δηµητριοµετρία. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Η Πράσινη Προσέγγιση της Οξείδωσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστηµιακό Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 1 ΔιΧηΝΕΤ ηνετ ΔιΧηΝΕΤ ΧηΝΕΤ Διδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

93 mg Πριν Γεύμα 1044277 V2 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ. Υπενθ/ση Επιλογές. Μετρητής Γλυκόζης Αίματος

93 mg Πριν Γεύμα 1044277 V2 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ. Υπενθ/ση Επιλογές. Μετρητής Γλυκόζης Αίματος Μετρητής Γλυκόζης Αίματος 12:24 l 13.10 93 mg Πριν Γεύμα dl Υπενθ/ση Επιλογές Χρησιμοποιεί μόνο ταινίες μέτρησης γλυκόζης αίματος Contour Next της Bayer ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ PA1044277.indd 1 11-14-12 7420 Bayer

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης και κατάλογος προϊόντων

Εγχειρίδιο χρήσης και κατάλογος προϊόντων Πάνω από Σαράντα έτη καινοτομιών και ανάπτυξης τεχνολογιών σε εποξειδικά προϊόντα Εγχειρίδιο χρήσης και κατάλογος προϊόντων Εγχειρίδιο χρήσης προϊόντων WEST SYSTEM ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1. Εισαγωγή εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΘΗΝΑ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006 18.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης Ανιχνευτής TEEx Εγχειρίδιο χρήσης 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 Η.Π.Α. Τηλ.: +1-888-482-9449 ή +1-425-951-1200 Φαξ: 1+-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Διαβάστε περισσότερα

DIAGNOSTIK NORD Helicobacter Pylori Schnelltest HLP-K20

DIAGNOSTIK NORD Helicobacter Pylori Schnelltest HLP-K20 DIAGNOSTIK NORD Helicobacter Pylori Schnelltest HLP-K20 ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Το Helicobacter pylori Schnelltest της Diagnostik Nord (ολικό αίμα/ορός/πλάσμα) είναι μια γρήγορη χρωματογραφική ανοσοανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER Σελίδα 1 από 39 7 ο χλµ. Ε.Ο. Άρτας Αγρινίου 47040 Άρτα Τηλ.: 26810 70988, 66120 & 66018 Fax: 26810 65935 www.uplift.gr e-mail: info@uplift.gr ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER ΕΚ ΟΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1991R2568 EL 01.10.2008 022.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τον προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και

1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και 1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και φυτικό βασίλειο εξαρτώνται πλήρως από το νερό, διότι

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή και Ασφάλεια στον χώρο του Εργαστηρίου

Υγιεινή και Ασφάλεια στον χώρο του Εργαστηρίου Υγιεινή και Ασφάλεια στον χώρο του Εργαστηρίου Ανδριανή Γρηγοράτου Κανονισμός ασφαλούς λειτουργίας του Εργαστηρίου Παλαιότερα, η υγιεινή και ασφάλεια του εργαστηρίου ήταν αποκλειστική ευθύνη των εργαζομένων,

Διαβάστε περισσότερα