ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚ ΟΤΗ Α Μέρος ( Ι.Ε.Π.Π.Υ.) Ν. 4177/2013 -«Αγορανοµικός Κώδικας» Β Μέρος Νοµοθεσία Τροφίµων & Ποτών Ν. 4235/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚ ΟΤΗ Α Μέρος ( Ι.Ε.Π.Π.Υ.) Ν. 4177/2013 -«Αγορανοµικός Κώδικας» Β Μέρος Νοµοθεσία Τροφίµων & Ποτών Ν. 4235/2014"

Transcript

1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚ ΟΤΗ Συνεπείς στην υπόσχεσή µας για την πληρέστερη ενηµέρωση των Συνδροµητών της µηνιαίας έντυπης έκδοσης «Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΕΛΤΙΟ ΝΟ- ΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ» και της ηλεκτρονικής «oenet.gr» ολοκληρώσαµε αυτή την έκδοση, η οποία είναι απαραίτητη για όσους ασχολούνται µε την παραγωγή, το εµπόριο, την παροχή υπηρεσιών και οπωσδήποτε τις επιχειρήσεις και τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Η έκδοση χωρίζεται σε δυο µέρη: Στο Α Μέρος θα βρείτε την Υπουργική Απόφαση σχετικά µε τους «Κανόνες ιακίνησης & Εµπορίας Προϊόντων & Παροχής Υπηρεσιών ( Ι.Ε.Π.Π.Υ.), που κατάργησε την Αγορανοµική ιάταξη 7/2009, τον Ν. 4177/2013 -«Αγορανοµικός Κώδικας» και άλλα θέµατα, που αφορούν όλους τους επαγγελ- µατίες. Το Β Μέρος αναφέρεται στην επικαιροποιηµένη Νοµοθεσία Τροφίµων & Ποτών και στον Ν. 4235/2014 «ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων», µε τον οποίο, µάλιστα, καταργήθηκε το άρθρο 17 της Υγειονοµικής ιάταξης Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/ «Υγειονοµικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων και ποτών και άλλες διατάξεις». Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στον έλεγχο των επιχειρήσεων τροφίµων, αλλά και τις κυρώσεις. Στην συνέχεια παρέχονται οδηγίες για την εφαρµογή της Υγειονοµικής ιάταξης, που αφορούν σηµαντικά θέµατα, όπως η Νοµοθεσία η σχετική µε τις παραβάσεις των υ- γειονοµικών διατάξεων (Α.Ν. 2520/1940), την εκπαίδευση του προσωπικού, τον αυτοέλεγχο των επιχειρήσεων, τα διαγράµµατα ροής εργασιών, την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, θέµατα αρτοποιίας, κρεοπωλείων, κυλικείων σχολείων κ.ά. Γίνεται, επίσης, ιδιαίτερη αναφορά σε θέµατα που αφορούν τις τελευταίες εξελίξεις για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων, που χαρακτηρίζονται ως υγειονοµικού ενδιαφέροντος, όπως τα κοµµωτήρια και τα γυµναστήρια, ως και Προεδρικά ιατάγµατα, που αφορούν την άσκηση του σχετικού επαγγέλµατος.

2 ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ (Σε περίπτωση που ερωτηθείτε για το «άνοιγμα» του link, παρακαλούμε πατήστε «ο Κ») Ενημερώνουμε τους Επόπτες Υγείας, που υπηρετούν στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας (Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής) ότι κυκλοφόρησε και διατίθεται δωρεάν σ' αυτούς ο «ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», που επιμελήθηκε αφιλοκερδώς ο κ. Αντώνης Παπαδάκης, Υγιειονολόγος-Επόπτης Δημοσίας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης & Αντιπρόεδρος ΔΣ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας. Ως γνωστόν, οι Ειδικές εκδόσεις διατίθενται δωρεάν στους συνδρομητές της ιστοσελίδας και της έντυπης έκδοσης «ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ». Τέλος σημειώνουμε ότι έχουν υποπέσει στην αντίληψή μας περιπτώσεις χρήσης τόσο της επωνυμίας όσο και των συγγραφέων των εκδόσεων μας καταχρηστικά και χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότησή μας. Δηλώνουμε ρητά ότι επιφυλασσόμαστε να προσφύγουμε χρησιμοποιώντας κάθε ένδικο μέσο προκειμένου να προστατευθεί η αξιοπιστία των εκδόσεών μας καθώς και των συγγραφέων αυτών.

3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ Συνεπείς στην υπόσχεσή μας για την πληρέστερη ενημέρωση των Συνδρομητών της μηνιαίας έντυπης έκδοσης «ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΝΟ ΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ» και της ηλεκτρονικής «oenet.gr» ολοκληρώσαμε αυτή την έκδοση, η οποία είναι απαραίτητη για όσους ασχολούνται με την παραγωγή, το εμπόριο, την παροχή υπηρεσιών και οπωσδήποτε τις επιχειρήσεις και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η έκδοση χωρίζεται σε δυο μέρη: Στο Α' Μέρος θα βρείτε την Υπουργική Απόφαση σχετικά με τους «Κανόνες Διακίνησης & Εμπορίας Προϊόντων & Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), που κατάργησε την Αγορανομική Διάταξη 7/2009, τον Ν. 4177/2013 -«Αγορανομικός Κώδικας» και άλλα θέματα, που αφορούν όλους τους επαγγελματίες. Το Β' Μέρος αναφέρεται στην επικαιροποιημένη Νομοθεσία Τροφίμων & Ποτών και στον Ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων», με τον οποίο, μάλιστα, καταργήθηκε το άρθρο 17 της Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/ «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις». Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον έλεγχο των επιχειρήσεων τροφίμων, αλλά και τις κυρώσεις. Στην συνέχεια παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή της Υγειονομικής Διάταξης, που αφορούν σημαντικά θέματα, όπως η Νομοθεσία η σχετική με τις παραβάσεις των υ γειονομικών διατάξεων (Α.Ν. 2520/1940), την εκπαίδευση του προσωπικού, τον αυτοέλεγχο των επιχειρήσεων, τα διαγράμματα ροής εργασιών, την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, θέματα αρτοποιίας, κρεοπωλείων, κυλικείων σχολείων κ.ά. Γίνεται, επίσης, ιδιαίτερη αναφορά σε θέματα που αφορούν τις τελευταίες εξελίξεις για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων, που χαρακτηρίζονται ως υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως τα κομμωτήρια και τα γυμναστήρια, ως και Προεδρικά Διατάγματα, που αφορούν την άσκηση του σχετικού επαγγέλματος.

4 4 Η έκδοση την οποία επιμελήθηκε η συντακτική ομάδα του «ΟΕΝΕΤ», με την συνεργασία του κ. Αντώνη Απ. Παπαδάκη, Υγιεινολόγου, Επόπτη Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης & Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας, όπως γίνεται πάντα διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ στους χιλιάδες Συνδρομητές των Εκδόσεών μας. Είμαστε σίγουροι ότι θα αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της παραγωγής, διακίνησης, αποθήκευσης, πώλησης τροφίμων & ποτών, εστίασης & αναψυχής, Τεχνολόγους Τροφίμων, Δικηγόρους, Λογιστές, Συμβούλους Επιχειρήσεων, αλλά και Μηχανικούς οι οποίοι καταρτίζουν τον φάκελο για την αδειοδότηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις υποστούν περαιτέρω η Αγορανομική & Υγειονομική Νομοθεσία, ως και η Νομοθεσία Τροφίμων & Ποτών αναρτώνται αυθημερόν στην ι στοσελίδα μας oenet.gr και δημοσιεύονται στην μηνιαία έκδοσή μας «ΟΔΗΓΟΣ ΕΡ ΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ». ΑΘΗΝΑ 2015 ΧΡ. Ν. ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ Εκδότης

5 ΜΕΡΟΣ Α ΤΜΗΜΑ Α Κανόνες Ι.Ε.Π.Π.Υ. ΤΜΗΜΑ Β Αγορανοµικός Κώδικας - Ν. 4177/2013 ΤΜΗΜΑ Γ Κώδικας εοντολογίας Προστασίας Καταναλωτών

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ Α ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑΝΟΝΕΣ Ι.Ε.Π.Π.Υ.) ΥΑ: Α2-718-ΦΕΚ 2090/Β/ ΣΕΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Αρχές...19 Άρθρο 2 Ενδείξεις επί των πινακίδων...19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Άρθρο 3 Γενικές Αρχές...22 Άρθρο 4 Μέσα συσκευασίας...22 Άρθρο 5 Αναγραφή περιεχόµενης ποσότητας επί συσκευασίας...24 Άρθρο 6 Αναγραφή τιµής ανά µονάδα µέτρησης...25 Άρθρο 7 Απαιτήσεις σχετικά µε την ποσότητα προσυσκευασµένων προϊόντων που φέρουν τη σήµανση «e»...25 Άρθρο 8 Απαιτήσεις σχετικά µε την ποσότητα προσυσκευασµένων προϊόντων χωρίς τη σήµανση «e»...28 Άρθρο 9 Απαιτήσεις σχετικά µε την ποσότητα προϊόντων τυχαίας ονοµαστικής τιµής περιεχοµένου...30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Ε Ω ΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 10 Ενδείξεις & διασφάλιση περιεχοµένου προσυσκευασµένων τροφίµων...31 Άρθρο 11 Ενδείξεις µη προσυσκευασµένων τροφίµων...31 Άρθρο 12 Επισήµανση υποκατάστατων...32 Άρθρο 13 ιάθεση προϊόντων µε περασµένη χρονολογία ελάχιστης διατηρησιµότητας...32 Άρθρο 14 Υπόχρεος αναγραφής ενδείξεων...33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Ε Ω ΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4.1-ΚΡΕΑΣ Άρθρο 15 Πεδίο Εφαρµογής...34

7 8 ΣΕΛ. ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΙΟ ΣΦΑΓΗΣ Άρθρο 16 Τήρηση βιβλίου σφαγών στα σφαγεία της χώρας, τα οποία είναι εγκεκριµένα για τη σφαγή...34 Άρθρο 17 Περί κοινοτικής κλίµακας κατάταξης σφάγιων...35 Άρθρο 18 Παραπροϊόντα σφάγιων και τρόπος πώλησης τούτων...35 Άρθρο 19 Επισήµανση βοείου κρέατος - Σύστηµα αναγνώρισης και καταγραφής βοοειδών, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Καν. 1825/ Άρθρο 20 Περιγραφή ορισµένων τύπων σφάγιων χοίρου...36 Άρθρο 21 Τρόπος τεµαχισµού από λιανοπωλητές του χοιρινού σφάγιου τύπου καρέ και του σφάγιου βοοειδών (συµπεριλαµβανοµένων των βουβαλοειδών)...37 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΙΟ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ Άρθρο 22 Επιχειρήσεις χονδρεµπορίας κρεάτων και πουλερικών...38 Άρθρο 23 Στοιχεία-ενδείξεις στα παραστατικά εµπορίας και διακίνησης νωπών βοοειδών και χοιρινών νωπών-κατεψυγµένων...38 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ Άρθρο 24 Επισήµανση...39 Άρθρο 25 Κοπή και πώληση µη προσυσκευασµένου κιµά...39 Άρθρο 26 Τήρηση πινακίδων-έκθεση κρεάτων προς πώληση...40 Άρθρο 27 Σήµανση-Εισαγωγή -Εµπορία ζωντανών ζώων εισαγωγής...40 Άρθρο 28 Ειδικές υποχρεώσεις - ρυθµίσεις επιπέδου λιανικής...41 Άρθρο 29 Εισαγόµενα κατεψυγµένα κρέατα βοοειδών και βουβαλοειδών µε ειδικό καθεστώς από αλλαντοποιίες και κονσερβοποιίες...42 ΕΝΟΤΗΤΑ 4.2-ΜΕΛΙ Άρθρο 30 Επισήµανση...42 Άρθρο 31 ιακίνηση- ιάθεση...42 Άρθρο 32 Λοιπές υποχρεώσεις...43 ΕΝΟΤΗΤΑ 4.3-ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ Άρθρο 33 ιακριτή τοποθέτηση γάλακτος και ενδείξεις επί συσκευασίας τυποποιηµένου γάλακτος...43 Άρθρο 34 Επισήµανση τυροκοµικών προϊόντων και τήρηση πινακίδων...43 Άρθρο 35 Τήρηση βιβλίου αποθήκης...44 ΕΝΟΤΗΤΑ 4.4-ΑΡΤΟΣ & ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ Άρθρο 36 ιάθεση προϊόντων αρτοποιίας...44 ΕΝΟΤΗΤΑ 4.5-ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Άρθρο 37 Πτηνοτροφικά προϊόντα...45 ΕΝΟΤΗΤΑ 4.6-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ Άρθρο 38 ιακίνηση και εµπορία νωπών οπωρολαχανικών...45 Άρθρο 39 Ειδικότερες διατάξεις κατά τη διάθεση των νωπών οπωρολαχανικών...49 Άρθρο 40 Παραστατικά διακίνησης και εµπορίας νωπών οπωρολαχανικών - ενδείξεις...50 Άρθρο 41 ιακίνηση νωπών οπωρολαχανικών µε Χ µεταφορικά µέσα...50 Άρθρο 42 Ηρτηµένη παραγωγή...50

8 Άρθρο 43 Επισήµανση σε ξενόγλωσσες ενδείξεις...51 Άρθρο 44 ιαδικασία αποτίµησης συναλλαγών µεταξύ παραγωγών και επιτηδευµατιών...51 ΕΝΟΤΗΤΑ 4.7-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Άρθρο 45 Ορισµοί...51 Άρθρο 46 Ενδείξεις επί των πινακίδων λιανικής πώλησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας...51 Άρθρο 47 Όροι διάθεσης αποψυγµένων αλιευτικών προϊόντων στο λιανικό εµπόριο...53 Άρθρο 48 Παραστατικά εµπορίας και διακίνησης...54 Άρθρο 49 Εµπορία- ιακίνηση- ιάθεση Κατεψυγµένων Αλιευµάτων που φέρουν επίπαγο (υγρό κάλυψης)...54 Άρθρο 50 Απαγόρευση ψαριών, οστράκων, καρκινοειδών και κεφαλόποδων µικρού µεγέθους...56 ΕΝΟΤΗΤΑ 4.8-ΕΛΑΙΑ - ΕΛΙΕΣ-ΛΙΠΗ Άρθρο 51 Ορισµοί...56 Άρθρο 52 Άρθρο 53 Εµπορία Ελαίων προς τελικό καταναλωτή (λιανικό εµπόριο)...56 ιακίνηση και Εµπορία Ελαίων µεταξύ παραγωγών -τυποποιητών και χονδρεµπόρων...57 Άρθρο 54 Χρήση ελαιολάδου σε άλλα τρόφιµα...58 Άρθρο 55 ιάθεση ελαιολάδων και σπορέλαιων...58 Άρθρο 56 Επαναχρησιµοποίηση περιεκτών...58 Άρθρο 57 Ειδικότερες Υποχρεώσεις...58 Άρθρο 58 έσµευση νοθευµένων ελαιολάδων ή µαγειρικών λιπών από ελαιόλαδο και των πάσης φύσεως τεχνητώς χρωµατισµένων ελαίων...59 Άρθρο 59 Αναγραφή στα τιµολόγια ορισµένων ενδείξεων για τις ελιές...59 ΕΝΟΤΗΤΑ 4.9-ΟΣΠΡΙΑ-ΡΥΖΙ Άρθρο 60 Κατηγορίες οσπρίων...59 Άρθρο 61 Τήρηση προδιαγραφών οσπρίων - Επισήµανση...59 Άρθρο 62 Τήρηση προδιαγραφών ρυζιού - Επισήµανση...60 Άρθρο 63 ιάθεση ρυζιού στην κατανάλωση...60 ΕΝΟΤΗΤΑ 4.10-ΟΙΝΟΙ - ΖΥΘΟΣ- ΤΣΙΠΟΥΡΟ- ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ Άρθρο 64 ιάθεση οίνων, και αλκοολούχων ποτών - Σειρές υποχρεωτικών ονοµαστικών ποσοτήτων οίνου, και αλκοολούχων ποτών...60 ΕΝΟΤΗΤΑ 4.11-XYMOI-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ Άρθρο 65 Άρθρο 66 Άρθρο 67 9 ΣΕΛ. Επισήµανση προσυσκευασιών χυµών...61 ΕΝΟΤΗΤΑ 4.12-ΕΙ ΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ Περιπτώσεις δέσµευσης τροφίµων...61 Συσκευασία παιδικών τροφών µε παιχνίδια...61 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΜΗ Ε Ω ΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 68 Ενδείξεις προϊόντων (πλην τροφίµων)...62 Άρθρο 69 Σχετικά µε τη χρήση όρου «οικολογικό»...64

9 10 Άρθρο 70 ΣΕΛ. εσµεύσεις αγαθών που δεν φέρουν ενδείξεις στα ελληνικά...65 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ-ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΜΗ Ε Ω ΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6.1-ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ/ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ Άρθρο 71 Υποχρέωση και τρόπος αναγραφής κωδικού αριθµού...66 Άρθρο 72 Τρόπος αναγραφής κωδικού αριθµού σε κοσµήµατα πολυµερή...70 Άρθρο 73 Έγκριση και ανανέωση έγκρισης χρησιµοποίησης σφραγίδων...71 Άρθρο 74 Υποχρεώσεις κατά την εξαγωγή κοσµηµάτων και συναφών αντικειµένων...71 Άρθρο 75 Επισήµανση επίχρυσων, επάργυρων και συναφών αντικειµένων...72 Άρθρο 76 Απαγόρευση αποτύπωσης άλλων ενδείξεων...72 Άρθρο 77 Είδη που εξαιρούνται από τη σήµανση...73 ΕΝΟΤΗΤΑ 6.2.-ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Άρθρο 78 Σχετικά µε χρήση ανιχνευτών µετάλλων ή άλλων οργάνων διασκοπήσεως του υπεδάφους ή ακινήτων µνηµείων...73 ΕΝΟΤΗΤΑ 6.3-ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΕΡΜΑΤΑ-ΥΠΟ ΗΜΑΤΑ Άρθρο 79 Σήµανση - Επισήµανση Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων...73 Άρθρο 80 Σήµανση δερµάτων και προϊόντων τους...74 Άρθρο 81 Επισήµανση υποδηµάτων...75, 146, 147, 148 Άρθρο 82 Αναγραφή κωδικών αριθµών...77 ΕΝΟΤΗΤΑ 6.4.-ΑΛΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Άρθρο 83 Ενδείξεις στις χαρτοπετσέτες και το χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας και χαρτοµάντιλα...78 Άρθρο 84 Ειδικότερες απαιτήσεις επισήµανσης λοιπών βιοµηχανικών προϊόντων...79 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΣΤΙΑΣΗ/ΑΝΑΨΥΧΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7.1-ΤΗΡΗΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 85 Υποχρέωση ανάρτησης τιµοκαταλόγου επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών...85 Άρθρο 86 Ειδικές ρυθµίσεις για την παροχή υπηρεσιών. Τιµοκατάλογοι-Υπηρεσίες εκτίµησης...85 Άρθρο 87 Υποβολή Τιµοκαταλόγων Εκπαιδευτηρίων...86 Άρθρο 88 Τήρηση και ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών...86 ΕΝΟΤΗΤΑ 7.2-ΕΣΤΙΑΣΗ / ΑΝΑΨΥΧΗ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ / ΑΝΑΨΥΧΗΣ Άρθρο 89 Πεδίο Εφαρµογής και σκοπός...86 Άρθρο 90 Τήρηση Τιµοκαταλόγων...87 Άρθρο 91 Ενδείξεις τιµοκαταλόγων...87 Άρθρο 92 Ειδικές περιπτώσεις (ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, ΤΑΜΠΛ ΝΤΟΤ, ΙΑΝΟΜΗ ΠΑΚΕΤΟ, ΚΟΥΒΕΡ)...88

10 11 ΣΕΛ. ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ /ΑΝΑΨΥΧΗΣ Άρθρο 93 Παρασκευάσµατα κρέατος από καταστήµατα µαζικής εστίασης...89 Άρθρο 94 Προσφορά ειδών µε το κιλό...89 Άρθρο 95 ιάθεση ποτών, οίνων, ζύθου και εµφιαλωµένων νερών στις µονάδες οµαδικής εστίασης...89 Άρθρο 96 Υποχρέωση τήρησης δελτίου παραπόνων πελατών από τα κέντρα και καταστήµατα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης...90 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Άρθρο 97 Πεδίο εφαρµογής - Γενικές Αρχές...92, 204 Άρθρο 98 Προωθητικές Ενέργειες...92, 204 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΨΥΓΕΙΑ Άρθρο 99 Αποθήκευση τροφίµων σε θαλάµους ψύξης και καταγραφή θερµοκρασιών...94 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Άρθρο 100 Γνωστοποίηση τιµών από βιοµηχανίες, βιοτεχνίες και χονδρεµπόρους...94 Άρθρο 101 Γενικά...94 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 11.1-ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Άρθρο 102 Όργανα ζύγισης µη αυτόµατης λειτουργίας υποκείµενα σε νόµιµο έλεγχο...95 ΕΝΟΤΗΤΑ 11.2-ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ) Άρθρο 103 Συµµόρφωση των οργάνων µέτρησης (εκτός των µη αυτόµατων οργάνων ζύγισης)...97 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (LPG) ΚΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (CNG) Άρθρο 104 Συστήµατα µέτρησης ποσότητας υγρών καυσίµων, υγραερίου κίνησης και πεπιεσµένου φυσικού αερίου...100, 189 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (LPG) ΚΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (CNG) Άρθρο 105 Σφράγιση των διατάξεων ρύθµισης της ποσότητας (µηχανικών ή/και ηλεκτρονικών) των αντλιών υγρών καυσίµων, των ογκοµετρητών βυτιοφόρων διανοµής υγρών καυσίµων, των διανοµέων (dispensers) υγραερίου κίνησης για τροχοφόρα οχήµατα και των διανοµέων πεπιεσµένου φυσικού αερίου...101

11 12 ΣΕΛ. Άρθρο 106 Λοιπά σηµεία σφράγισης εκτός των σηµείων ρύθµισης της ποσότητας Άρθρο 107 Τεκµηρίωση αντλιών υγρών καυσίµων, διανοµέων (dispensers) υγραερίου ή Ογκοµετρητών βυτιοφόρων διανοµής υγρών καυσίµων και διανοµέων πεπιεσµένου φυσικού αερίου Άρθρο 108 Θέση των αντλιών υγρών καυσίµων, διανοµέων (dispensers) υγραερίου, ογκοµετρητών βυτιοφόρων διανοµής υγρών καυσίµων και διανοµέων πεπιεσµένου φυσικού αερίου σε κατάσταση «εκτός λειτουργίας» - έσµευση ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Άρθρο 109 Εξουσιοδοτηµένα συνεργεία για τον έλεγχο, ρύθµιση και σφράγιση των συστηµάτων µέτρησης ποσότητας υγρών καυσίµων, υγραερίου κίνησης και πεπιεσµένου φυσικού αερίου ΕΝΟΤΗΤΑ 11.3-ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Άρθρο 110 Συστήµατα µέτρησης όγκου υγρών καυσίµων και υγραερίου στις µόνιµες εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών ΕΝΟΤΗΤΑ 11.4-ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΝΟΜΙΜΟ ΕΛΕΓΧΟ Άρθρο 111 Σταθµά για εµπορικές συναλλαγές Άρθρο 112 Συσκευές άµεσης ογκοµέτρησης δηµητριακών Άρθρο 113 Πιεσόµετρα για ελαστικά αυτοκινήτων ΕΝΟΤΗΤΑ 11.5-ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Άρθρο 114 Περιοδικός και Έκτακτος Έλεγχος οργάνων µέτρησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 12.1-ΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ Άρθρο 115 Σήµανση και τήρηση πινακίδων από τους κατόχους άδειας λιανικής εµπορίας υγρών καυσίµων και υγραερίου κίνησης και πεπιεσµένου φυσικού αερίου (CNG) (πρατήρια) ΕΝΟΤΗΤΑ 12.2-ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Άρθρο 116 Υποχρεώσεις διακινητών υγρών καυσίµων Άρθρο 117 Παράδοση υγρών καυσίµων σε σφραγισµένα διαµερίσµατα Άρθρο 118 Τήρηση δελτίου διαδροµής από βυτιοφόρα υγρών καυσίµων Άρθρο 119 Εξοπλισµός βυτιοφόρων οχηµάτων µεταφοράς υγρών καυσίµων για την ογκοµέτρηση των υγρών καυσίµων ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Άρθρο 120 Σχηµατισµός δειγµάτων κατά τη διακίνηση υγρών καυσίµων Άρθρο 121 Σχηµατισµός δειγµάτων από δεξαµενές υγρών καυσίµων στις εγκαταστάσεις εταιρειών ή διυλιστηρίων Άρθρο 122 ιαδικασία σχηµατισµού δειγµάτων κατά τη διακίνηση υγρών καυσίµων Άρθρο 123 Έλεγχος ποιότητας καυσίµου Άρθρο 124 Τρόπος δειγµατοληψίας υγρών καυσίµων...118

12 13 ΣΕΛ. ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Άρθρο 125 Συνοδευτικά Παραστατικά ιακίνησης Πετρελαίου για θέρµανση Άρθρο 126 Αναγραφή στοιχείων στα παραστατικά λιανικής πώλησης πετρελαίου για θέρµανση Άρθρο 127 Σωληνώσεις στα βυτιοφόρα οχήµατα διανοµής πετρελαίου για θέρµανση ΕΝΟΤΗΤΑ 12.3-ΥΓΡΑΕΡΙΟ Άρθρο 128 Υποχρεώσεις διακινητών και εµφιαλωτών υγραερίου Άρθρο 129 Απαιτήσεις για τις επαναπληρούµενες φιάλες υγραερίου Άρθρο 130 Ανεκτό όριο σφάλµατος ποσότητας περιεχοµένου επαναπληρούµενων φιαλών υγραερίου Άρθρο 131 Εγγυήσεις φιαλών υγραερίου ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Άρθρο 132 Λιανική πώληση καυσόξυλων Άρθρο 133 Καύσιµα στερεής βιοµάζας Άρθρο 134 Λιγνίτης Άρθρο 135 Τρόπος δειγµατοληψίας στερεών καυσίµων ΕΝΟΤΗΤΑ 12.5-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΩΝ Α ΕΙΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Άρθρο 136 Γνωστοποίηση λιανικών τιµών πώλησης των υγρών καυσίµων, του υγραερίου κίνησης (AUTOGAS), του πετρελαίου για θέρµανση και του πεπιεσµένου φυσικού αερίου (CNG) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Άρθρο 137 Καθορισµός ανώτατων τιµών και συγκεκριµένων σηµείων πώλησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Άρθρο 138 Υποχρεώσεις των Ελεγκτικών Υπηρεσιών του άρθρου 17 του ν. 4177/ Άρθρο 139 Υποχρεώσεις ελεγκτών-ελεγχοµένων Άρθρο 140 Τροποποίηση των άρθρων 170 «Χώροι σφαγής και σφραγίδες προέλευσης, καταλληλότητας και κατηγορίας σφαγίων» και 116 «Προϋποθέσεις παρασκευής και διάθεσης της παραδοσιακής γιαούρτης» της ιάταξης 7/2009 «Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανοµικών ιατάξεων, εκδοθεισών µέχρι και την 14 Μαΐου 2009» (ΥΑ Αριθµ. Α ΦΕΚ Β 1388/ )...139, 142, 143 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Άρθρο 141 ιαδικασία δέσµευσης τροφίµων Άρθρο 142 ιαδικασία δέσµευσης προϊόντων µη τροφίµων Άρθρο 143 Προσφυγή...141

13 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 116/A 7/2009-Προϋποθέσεις παρασκευής και διάθεσης της παραδοσιακής γιαούρτης ΑΡΘΡΟ 170/Α 7/2009-Χώροι σφαγής και σφραγίδες προέλευσης, καταλληλότητας και κατηγορίας σφαγίων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΜΗΜΑ Β KΑΝΟΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 4177/2013- ΦΕΚ 173/Α/ Τροποποιήσεις ΣΕΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής Άρθρο 2 Ορισµοί Άρθρο 3 Γενικές αρχές που διέπουν τη διακίνηση και εµπορία προϊόντων και παροχή υπηρεσιών Άρθρο 4 Ρυθµίσεις για τη διακίνηση και εµπορία προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών Άρθρο 5 Χορήγηση έντυπων οδηγιών Άρθρο 6 Επισήµανση τροφίµων Άρθρο 7 Τήρηση πινακίδων Άρθρο 8 Κανόνες σχετικά µε την ποσότητα προϊόντων Άρθρο 9 Τήρηση τιµοκαταλόγου επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών Άρθρο 10 Πρακτικές επικοινωνίας µε τον καταναλωτή...162, 204 Άρθρο 11 Μέσα αποθήκευσης Ψυγεία Άρθρο 12 ιάθεση και διακίνηση προϊόντων προς τον έµπορο Άρθρο 13 Παραστατικά εµπορίας και διακίνησης Άρθρο 14 Όργανα µέτρησης Άρθρο 15 Εκπτώσεις Προσφορές...163, 204 Άρθρο 16 Λειτουργία καταστηµάτων τις Κυριακές...165, 187, 188

14 15 ΣΕΛ. Άρθρο 17 Υπηρεσίες αρµόδιες για τον έλεγχο Άρθρο 18 Έλεγχοι ειγµατοληψίες - Εργαστηριακές Εξετάσεις Άρθρο 19 Ειδικές ποινικές κυρώσεις Άρθρο 20 Ειδικές κυρώσεις για κατόχους αδειών εµπορίας και λιανικής εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων Άρθρο 21 Ειδικές κυρώσεις για εκπτώσεις, προσφορές και λειτουργία τις Κυριακές Άρθρο 22 ιοικητικές κυρώσεις Άρθρο 23 Πρόσθετα διοικητικά µέτρα Άρθρο 24 ιαδικασία επιβολής προστίµου Άρθρο 25 Είσπραξη και απόδοση των διοικητικών προστίµων Άρθρο 26 ιοικητική και δικαστική προστασία Άρθρο 27 Τµήµα Τήρησης Μητρώου Κυρώσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Άρθρο 28 Ελάχιστο περιεχόµενο συµβάσεων χονδρικής εµπορίας Άρθρο 29 Συµβάσεις αποκλειστικής προµήθειας Άρθρο 30 Παροχή οικονοµικών και χρηµατοδοτικών ανταλλαγµάτων Άρθρο 31 Στo άρθρο 31 του ν. 3784/2009 (Α 137) προστίθεται παράγραφος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Άρθρο 32 Εποπτεία Οργανισµών Άρθρο 33 Ηµερήσιο τέλος (καταργήθηκε) Άρθρο 34 Χωροθέτηση λαϊκών αγορών (καταργήθηκε) Άρθρο 35 ιοικητικό Συµβούλιο Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αττικής (καταργήθηκε) Άρθρο 36 ιοικητικό Συµβούλιο Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης (καταργήθηκε) Άρθρο 37 Χρηµατικά πρόστιµα (καταργήθηκε) Άρθρο 38 ιοικητικές και οργανωτικές ρυθµίσεις (καταργήθηκε) Άρθρο 39 Μεταβατική διάταξη (καταργήθηκε) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Άρθρο 40 Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 2251/ Άρθρο 41 Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 2251/ Άρθρο 42 Τροποποίηση του άρθρου 13α και προσθήκη άρθρου 13β στο ν. 2251/

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 43 Αντικατάσταση άρθρου 8 του π.δ. 524/1978 (Α 112) Άρθρο 44 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3614/2007 (Α 267) Άρθρο 45 Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 2081/1992 (Α 154) Άρθρο 46 Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 2515/1997 και άρθρου 246 ν. 4072/ Άρθρο Κατάργηση 22 άρθρου 20 ν. 4146/2013 και Αντικατάσταση 1 και 2 άρθρου 7 ν. 3908/ Άρθρο 48 Τελικές και µεταβατικές διατάξεις Άρθρο 49 Έναρξη ισχύος ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (Ν. 4177/2013) Πωλήσεις εποχιακών ειδών Ερµηνευτική εγκύκλιος ΥΑ ΑΖ-1044/ Λειτουργία καταστηµάτων της Κυριακή...187, 188 Έλεγχοι πρατηρίων υγρών καυσίµων Σύστηµα εισροών-εκροών...192, 200 Πώληση τυροκοµικών προϊόντων ΤΜΗΜΑ Γ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΕΛ. Άρθρο 1 Σκοπός Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής Άρθρο 3 Χρόνος και εύρος διενέργειας των πρακτικών επικοινωνίας µε τον καταναλωτή Άρθρο 4 Επικοινωνία µείωσης τιµής Άρθρο 5 Καταστήµατα STOCK και OUTLET Άρθρο 6 Ηλεκτρονικό Μητρώο Καταγγελιών Άρθρο 7 Κυρώσεις Άρθρο 8 Ελεγκτικές Αρχές Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ορισµοί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ενδεικτικές κατευθύνσεις για τον Κώδικα εοντολογίας...208

16 ΜΕΡΟΣ B ΤΜΗΜΑ Α Νοµοθεσία Τροφίµων & Ποτών ΤΜΗΜΑ Β Υγειονοµική Νοµοθεσία ΤΜΗΜΑ Γ Γενικά Υγειονοµικά Θέµατα ΤΜΗΜΑ Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών (Κοµµωτήρια, Γυµναστήρια)

17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην εποχή µας, εποχή µεγάλων µέσων και συγκεχυµένων σκοπών, αλλά και εν µέσω οικονοµικής, ηθικής και κοινωνικής κρίσης, τόσο ο σύγχρονος ε- παγγελµατίας όσο και ο επιθεωρητής ( ηµόσιος ή ιδιωτικός) οφείλουν να είναι διαρκώς ενηµερωµένοι ώστε να µπορούν να προσαρµόζονται στις ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς και της κοινωνίας. Με δεδοµένη την ιλιγγιώδη ανάπτυξη της πληροφορικής επιστήµης αλλά και την διαρκή αλλαγή και ανανέωση της Νοµοθεσίας, Εθνικής και Ευρωπαϊκής, πρέπει όλοι µας να φιλτράρουµε την πληροφορία και να αφοµοιώνουµε τα απαραίτητα για την σωστή εκτέλεση των καθηκόντων µας από όποια µεριά και να βρισκόµαστε (ελεγκτής ή ελεγχόµενος). Ο επιχειρηµατίας δε περισσότερο οφείλει, πέρα από το φόβο των ιοικητικών και Ποινικών κυρώσεων, να αφουγκραστεί τον παλµό της αγοράς και να προσαρµόζεται σε Νοµοθετικές απαιτήσεις, απαιτήσεις υγιεινής χώρων, τροφίµων και ποτών αλλά και υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, ώστε να βαδίσει χωρίς προβλήµατα και να ανταπεξέλθει µε τον καλύτερο τρόπο στις δυσκολίες, που πρόκειται να αντιµετωπίσει στο δύσκολο έργο του. Έτσι λοιπόν ο σύγχρονος επιχειρηµατίας έχει να αντιµετωπίσει µια ακόµη πρόκληση. Να εφαρµόσει τον λεγόµενο αυτοέλεγχο της επιχείρησής του. Τα συστήµατα δηλαδή εκείνα που θα του επιτρέψουν να λειτουργεί εύρυθµα χωρίς την εξωτερική πίεση και έλεγχο από κρατικούς ή µη φορείς και να εντοπίζει τους κινδύνους που θα προκύπτουν κατά την παραγωγική διαδικασία, λαµβάνοντας τα κατάλληλα διορθωτικά µέτρα, όποτε αυτά απαιτηθούν. Όπως λοιπόν γίνεται σαφές, η γνώση αλλά και η έγκαιρη και έγκυρη νοµική και υ- γειονοµική πληροφορία έχει πλέον γίνει απαραίτητο συστατικό του «αέρα», που α- ναπνέουµε καθηµερινά όλοι όσοι ασχολούµαστε στον ευαίσθητο χώρο των επιχειρήσεων τροφίµων και ποτών. Η συµβολή µου σε αυτή την προσπάθεια γίνεται διαµέσου της έκδοσης αυτής α- φενός διότι παρέχεται ΩΡΕΑΝ στους συνδροµητές του ΟΕΝΕΤ,όπως είναι και η δική µου συµµετοχή, αλλά και για το λόγο ότι οι εκδόσεις του εξειδικεύονται και είναι

18 212 τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπή τους µορφή πλήρως ενηµερωµένες σε θέµατα που άπτονται της Εργατικής, Φορολογικής & Ασφαλιστικής, καθώς και της Αγορανοµικής & Υγειονοµικής Νοµοθεσίας & Νοµολογίας. Στο Α Μέρος της έκδοσης αυτής θα βρείτε την Κωδικοποίηση των Κανόνων ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών ( ΙΕΠΠΥ), όπου θα αντλήσετε πληροφορίες για τους κανόνες αυτούς, ενώ στο Β Μέρος, που ακολουθεί, γίνεται εκτενής αναφορά στον Ν. 4235/2014 «ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις» αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Επίσης, παραθέτουµε εγκυκλίους και συµβουλές, που έχουν σχέση µε την εφαρ- µογή των υγειονοµικών διατάξεων. Τέλος θα βρείτε ότι νέο έχει προκύψει Νοµοθετικά σε σχέση µε τις επιχειρήσεις και την παροχή Υπηρεσιών Υγειονοµικού ενδιαφέροντος π.χ. γυµναστήρια, κουρεία κοµµωτήρια, σχολικά κυλικεία κλπ. Η έντυπη αυτή έκδοση έχει πρωταρχικό σκοπό να συνεισφέρει στην προσπάθεια ενηµέρωσης, προσαρµογής και εφαρµογής των σύγχρονων νοµοθετικών απαιτήσεων ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, αλλά και να παρέχει κάθε δυνατή εξειδικευµένη απαραίτητη πληροφορία για την αδειοδότηση και λειτουργία των επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Η προσπάθεια δεν θα σταµατήσει εδώ και οι όποιες Νοµοθετικές αλλαγές, που σίγουρα θα προκύψουν στην πορεία, θα καταγραφούν, κωδικοποιηθούν και επανεκδοθούν ΑΜΕΣΑ µε σκοπό την πάντα επικαιροποιηµένη ενηµέρωση όλων των ε- µπλεκόµενων φορέων, επιθεωρητών, ιδιοκτητών ΚΥΕ και εργαζοµένων. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΠ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΟΠΤΗΣ ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Σ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 1. Εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 4235/ Εγκύκλιος ΕΦΕΤ 14995/2014 (Ν. 4235/2014) Εγκύκλιος ΕΦΕΤ 3701/2014 (Ν. 4235/2014) Κυρώσεις Ν. 4235/ ΤΜΗΜΑ Β ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Αναγκ. Νόµος 2520/ Λεξικό Υγειονοµικών όρων Σύστηµα αυτοελέγχου (HACCP) Καν. 852/2004-Άρθρο Αρχεία επιχειρήσεων τροφίµων & ποτών Σύστηµα αυτοελέγχου επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Οδηγίες επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος ιαγράµµατα ροής Εκπαίδευση προσωπικού Πιστοποιητικό υγείας Κάπνισµα Ειδικές ρυθµίσεις για ΑµεΑ Πρόσβαση σκύλων βοήθειας σε δηµόσιους χώρους Αδειοδότηση καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Υγειονοµικές προϋποθέσεις και έλεγχοι ΤΜΗΜΑ Γ ΓΕΝΙΚΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης ιπλή δραστηριότητα ΚΥΕ Ίδρυση ΚΥΕ σε πολυκατοικία κατοικιών Αδειοδότηση µεταποιητικών δραστηριοτήτων Εγκατάσταση επαγγελµατικών εργαστηρίων Εξωτερική αποθήκη ΣΕΛ.

20 Μεταφορά τροφίµων Σύστηµα self-service Εξυπηρετούµενοι πελάτες-τραπεζοκαθίσµατα Παρασκευαστής παγωτού Πώληση κάψουλων καφέ Περάτωση έψησης (bake off)-θέµατα αρτοποίας Περίπτερα-Ψιλικά Κρεοπωλεία Κυλικεία σχολείων ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 16. Κοµµωτήρια...330, Γυµναστήρια...388

21 Χρησιμοποιήστε την ιστοσελίδα του oenet.gr και δώστε υπεραξία στην συνδρομή σας Τι είναι ο oenet.gr; Ο oenet.gr είναι ο σύγχρονος ιστότοπος που δημιούργησε το μηνιαίο περιοδικό «Οδηγός Εργατικής Νομοθεσίας-Δελτίο Νομοθεσίας Ελέγχου Επαγελματιών» που είστε ήδη συνδρομητές, με βάση τις τελευταίες μεθόδους κωδικοποίησης της νομοθεσίας & νομολογίας. Συνεπώς δεν πληρώνετε κάτι περισσότερο από την ετήσια συνδρομή σας για την χρήση του. Όλοι οι συνδρομητές του μηνιαίου περιοδικού έχουν κωδικούς για τον oenet.gr. Χρησιμοποιήστε τον δικό σας. Αν τον χάσατε τηλεφωνήστε μας ή στείλτε ώστε να σας σταλεί άμεσα εκ νέου. Πώς λειτουργεί ο oenet.gr; Ο oenet.gr είναι ένα εύχρηστο εργαλείο ενημέρωσης. Με ένα «κλικ» πληροφορείστε για τις Εργασιακές, Ασφαλιστικές & Φορολογικές εξελίξεις, Υγειονομικά & Αγορανομικά θέματα, Ανακλήσεις Προϊόντων, Νομοθεσία, Νομολογία κ.λπ. Δίνει άμεσες απαντήσεις και ενημερώνει σε «πραγματικό χρόνο» με ειδησεογραφία & αρθρογραφία. Μπορείτε να τον επισκέπτεστε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, από όπου και αν βρίσκεστε στο γραφείο, στον δρόμο, στο σπίτι χρησιμοποιώντας pc, laptop, mobile ή tablet και να βρείτε εύκολα και γρήγορα αυτό που σας ενδιαφέρει. Συμπληρωματικές εντελώς δωρεάν υπηρεσίες Mην ξεχνάτε ότι με τον κωδικό σας έχετε άμεση πρόσβαση στην ανοιχτή γραμμή υποστήριξης συνδρομητών (για τα ερωτήματά σας). Επίσης, για όσους το επιθυμούν, λειτουργεί η υπηρεσία τακτικών ενημερωτικών (εγγραφές γίνονται μέσα από τον ιστότοπο oenet.gr).

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7/2009 ---------------------------------------------- (ΦΕΚ 1388/ Β / 13-7-09) Πού ισχύει από 13-7-09

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7/2009 ---------------------------------------------- (ΦΕΚ 1388/ Β / 13-7-09) Πού ισχύει από 13-7-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ------------------------------------------------- ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7/2009 ----------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177/13 (ΦΕΚ 173 Α/8-8-2013) : Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντικατάσταση ορισµένων άρθρων της Α.. 14/89, στα πλαίσια αναµόρφωσης και εκσυγχρονισµού των ρυθµίσεων αυτής»

ΘΕΜΑ : «Αντικατάσταση ορισµένων άρθρων της Α.. 14/89, στα πλαίσια αναµόρφωσης και εκσυγχρονισµού των ρυθµίσεων αυτής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ TΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ, ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 1.α. H παράγραφος 1 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Αυγούστου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4177 Kανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014

ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014 ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ), αριστερά στη θέση Περιστέρι και αµφίπλευρα στη θέση Ταξιάρχης της Εγνατίας

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ9Χ-ΦΝΜ. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΨ9Χ-ΦΝΜ. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ στις 9/11/2012 και ισχύει από 1/2/2013 Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης του Μέτρου συγκροτείται Πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή έγκρισης αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ-

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/Ε1 ΑΣ ΔΔΜΝ/Ε3 ΔΝΕ- ΚΕΦΝ/ΑΕΠ (3 αντίγραφα) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΝ Τηλ: 210-3484259

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η εύρυθµη λειτουργία της λαϊκής αγοράς της ηµοτικής Κοινότητας Σητείας του ήµου Σητείας, η διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Επιχειρηματικό Σχέδιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Επιχειρηματικό Σχέδιο ίδρυσης οινοποιείου Καθηγητής : Μπογάς Χρήστος Σπουδαστές :Ιωαννίδης Σπύρος - Βαβατζιάνη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη των τιμών στην Ελληνική αγορά το 2013

Η εξέλιξη των τιμών στην Ελληνική αγορά το 2013 Η εξέλιξη των τιμών στην Ελληνική αγορά το 2013 Περιγραφή της έκδοσης Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εκδίδει για δεύτερη συνεχή χρονιά την ετήσια έκθεση για την εξέλιξη των τιμών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη των τιμών στην Ελληνική αγορά το 2013

Η εξέλιξη των τιμών στην Ελληνική αγορά το 2013 Η εξέλιξη των τιμών στην Ελληνική αγορά το 2013 Περιγραφή της έκδοσης Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εκδίδει για δεύτερη συνεχή χρονιά την ετήσια έκθεση για την εξέλιξη των τιμών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 7. ΘΕΜΑ: «Περί τροποποιήσεως και νέας κωδικοποιήσεως Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και την 14 Μαΐου 2009»

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 7. ΘΕΜΑ: «Περί τροποποιήσεως και νέας κωδικοποιήσεως Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και την 14 Μαΐου 2009» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝ.ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Α2-3391 (ΦΕΚ Β 1388/13.07.2009) Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισων μέχρι και την 14 Μαΐου 2009.

Αριθμ. Α2-3391 (ΦΕΚ Β 1388/13.07.2009) Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισων μέχρι και την 14 Μαΐου 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ "τροπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθεισών μέχρι & την 14 Μαΐου 2009" (488678) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 12 Αριθμ. Α2-3391 (ΦΕΚ Β 1388/13.07.2009) Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Γενικά Από τη διαδικασία ελέγχου και θεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών των αιτημάτων του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών καθώς και από δειγματοληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα