ε π ιχ ε ιρή σε ω ν ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ε ν δ ια φ έ ρ ο ν τ ο ς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ε π ιχ ε ιρή σε ω ν ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ε ν δ ια φ έ ρ ο ν τ ο ς"

Transcript

1 ΔΕΛΤΙΟ Νο μ ο θ ε σ ία ς Ελ ε γ χ ο υ Τρ ο φ ίμ ω ν Εσ τ ία σ η ς, Πα ρ α γ ω γ ή ς, Δ ια κ ίν η σ η ς Αγορανομικές & Υγειονομικές Διατάξεις δ ε λ τ ίο Νο μ ο θ ε σ ία ς Ελ ε γ χ ο υ Επ αγγελματιω ν Φα ρ μ α κ ε ίω ν, Πρ α τ η ρ ίω ν υ.κ., Το υ ρ ις μ ο υ, Σ υ ν ε ρ γ ε ίω ν, Με τ α φ ο ρ ώ ν, Κο μ μ ω τ η ρ ίω ν α γ ο ρ α ν ο μ ικ ο ς κ ώ δ ικ α ς & δ ι.ε.π.π.υ. ν ο μ ο θ ε σ ία τ ρ ο φ ίμ ω ν - π ο τ ώ ν & ε π ιχ ε ιρή σε ω ν ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ε ν δ ια φ έ ρ ο ν τ ο ς A A ΕΚΔΟΣΗ Επιμέλεια: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΠ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Υγιεινολόγος-Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Πανελλήνιας Έ νωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας ΑΓΑΠΗ ΚΑΒΑΛΟΥ Αρχισυντάκτης oenet.gr Ε κ δ ό σ ε ις ΟΕΝΕΤ Οδ η γ ό ς Ερ γ α τ ι κ ή ς Ν ο μ ο θ ε σ ί α ς Α Θ Η Ν Α, Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Σ 2014

2 ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ (Σε περίπτωση που ερωτηθείτε για το «άνοιγμα» του link, παρακαλούμε πατήστε «ΟΚ») Ενημερώνουμε τους Επόπτες Υγείας, που υπηρετούν στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας (Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής) ότι κυκλοφόρησε και διατίθεται δωρεάν σ αυτούς ο «ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», που επιμελήθηκε αφιλοκερδώς ο κ. Αντώνης Παπαδάκης, Υγιειονολόγος-Επόπτης Δημοσίας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης & Αντιπρόεδρος ΔΣ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας. Ως γνωστόν, οι Ειδικές εκδόσεις διατίθενται δωρεάν στους συνδρομητές της ιστοσελίδας και της έντυπης έκδοσης «ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ». Τέλος σημειώνουμε ότι έχουν υποπέσει στην αντίληψή μας περιπτώσεις χρήσης τόσο της επωνυμίας όσο και των συγγραφέων των εκδόσεων μας καταχρηστικά και χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότησή μας. Δηλώνουμε ρητά ότι επιφυλασσόμαστε να προσφύγουμε χρησιμοποιώντας κάθε ένδικο μέσο προκειμένου να προστατευθεί η αξιοπιστία των εκδόσεών μας καθώς και των συγγραφέων αυτών.

3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ Συνεπείς στην υπόσχεσή μας για την πληρέστερη ενημέρωση των Συνδρομητών της μηνιαίας έντυπης έκδοσης «ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΝΟ ΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ» και της ηλεκτρονικής «oenet.gr» ολοκληρώσαμε αυτή την έκδοση, η οποία είναι απαραίτητη για όσους ασχολούνται με την παραγωγή, το εμπόριο, την παροχή υπηρεσιών και οπωσδήποτε τις επιχειρήσεις και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η έκδοση χωρίζεται σε δυο μέρη: Στο Α' Μέρος θα βρείτε την Υπουργική Απόφαση σχετικά με τους «Κανόνες Διακίνησης & Εμπορίας Προϊόντων & Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), που κατάργησε την Αγορανομική Διάταξη 7/2009, τον Ν. 4177/2013 -«Αγορανομικός Κώδικας» και άλλα θέματα, που αφορούν όλους τους επαγγελματίες. Το Β' Μέρος αναφέρεται στην επικαιροποιημένη Νομοθεσία Τροφίμων & Ποτών και στον Ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων», με τον οποίο, μάλιστα, καταργήθηκε το άρθρο 17 της Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/ «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις». Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον έλεγχο των επιχειρήσεων τροφίμων, αλλά και τις κυρώσεις. Στην συνέχεια παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή της Υγειονομικής Διάταξης, που αφορούν σημαντικά θέματα, όπως η Νομοθεσία η σχετική με τις παραβάσεις των υ γειονομικών διατάξεων (Α.Ν. 2520/1940), την εκπαίδευση του προσωπικού, τον αυτοέλεγχο των επιχειρήσεων, τα διαγράμματα ροής εργασιών, την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, θέματα αρτοποιίας, κρεοπωλείων, κυλικείων σχολείων κ.ά. Γίνεται, επίσης, ιδιαίτερη αναφορά σε θέματα που αφορούν τις τελευταίες εξελίξεις για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων, που χαρακτηρίζονται ως υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως τα κομμωτήρια και τα γυμναστήρια, ως και Προεδρικά Διατάγματα, που αφορούν την άσκηση του σχετικού επαγγέλματος.

4 Η έκδοση την οποία επιμελήθηκε η συντακτική ομάδα του «ΟΕΝΕΤ», με την συνεργασία του κ. Αντώνη Απ. Παπαδάκη, Υγιεινολόγου, Επόπτη Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης & Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας, όπως γίνεται πάντα διατίθεται ΑΩΡΕΑΝ στους χιλιάδες Συνδρομητές των Εκδόσεών μας. Είμαστε σίγουροι ότι θα αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της παραγωγής, διακίνησης, αποθήκευσης, πώλησης τροφίμων & ποτών, εστίασης & αναψυχής, Τεχνολόγους Τροφίμων, Δικηγόρους, Λογιστές, Συμβούλους Επιχειρήσεων, αλλά και Μηχανικούς οι οποίοι καταρτίζουν τον φάκελο για την αδειοδότηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Οποιοσδήποτε τροποποιήσεις υποστούν περαιτέρω η Αγορανομική & Υγειονομική Νομοθεσία, ως και η Νομοθεσία Τροφίμων & Ποτών αναρτώνται αυθημερόν στην ι στοσελίδα μας oenet.gr και δημοσιεύονται στην μηνιαία έκδοσή μας «ΟΔΗΓΟΣ ΕΡ ΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ». ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΧΡ. Ν. ΒΑΑΒΙΑΝΟΣ Εκδότης

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην εποχή μας, εποχή μεγάλων μέσων και συγκεχυμένων σκοπών, αλλά και εν μέσω οικονομικής, ηθικής και κοινωνικής κρίσης, τόσο ο σύγχρονος ε- παγγελματίας όσο και ο επιθεωρητής (Δημόσιος ή ιδιωτικός) οφείλουν να είναι διαρκώς ενημερωμένοι ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται στις ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς και της κοινωνίας. Με δεδομένη την ιλιγγιώδη ανάπτυξη της πληροφορικής επιστήμης αλλά και την διαρκή αλλαγή και ανανέωση της Νομοθεσίας, Εθνικής και Ευρωπαϊκής, πρέπει όλοι μας να φιλτράρουμε την πληροφορία και να αφομοιώνουμε τα απαραίτητα για την σωστή εκτέλεση των καθηκόντων μας από όποια μεριά και να βρισκόμαστε (ελεγκτής ή ελεγχόμενος). Ο επιχειρηματίας δε περισσότερο οφείλει, πέρα από το φόβο των Διοικητικών και Ποινικών κυρώσεων, να αφουγκραστεί τον παλμό της αγοράς και να προσαρμόζεται σε Νομοθετικές απαιτήσεις, απαιτήσεις υγιεινής χώρων, τροφίμων και ποτών αλλά και υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, ώστε να βαδίσει χωρίς προβλήματα και να ανταπεξέλθει με τον καλύτερο τρόπο στις δυσκολίες, που πρόκειται να αντιμετωπίσει στο δύσκολο έργο του. Έτσι λοιπόν ο σύγχρονος επιχειρηματίας έχει να αντιμετωπίσει μια ακόμη πρόκληση. Να εφαρμόσει τον λεγόμενο αυτοέλεγχο της επιχείρησής του. Τα συστήματα δηλαδή εκείνα που θα του επιτρέψουν να λειτουργεί εύρυθμα χωρίς την εξωτερική πίεση και έλεγχο από κρατικούς ή μη φορείς και να εντοπίζει τους κινδύνους που θα προκύπτουν κατά την παραγωγική διαδικασία, λαμβάνοντας τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα, όποτε αυτά απαιτηθούν. Όπως λοιπόν γίνεται σαφές, η γνώση αλλά και η έγκαιρη και έγκυρη νομική και υ γειονομική πληροφορία έχει πλέον γίνει απαραίτητο συστατικό του «αέρα», που α ναπνέουμε καθημερινά όλοι όσοι ασχολούμαστε στον ευαίσθητο χώρο των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Η συμβολή μου σε αυτή την προσπάθεια γίνεται διαμέσου της έκδοσης αυτής α φενός διότι παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ στους συνδρομητές του ΟΕΝΕΤ,όπως είναι και η δική μου συμμετοχή, αλλά και για το λόγο ότι οι εκδόσεις του εξειδικεύονται και είναι

6 τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπή τους μορφή πλήρως ενημερωμένες σε θέματα που άπτονται της Εργατικής, Φορολογικής & Ασφαλιστικής, καθώς και της Αγορανομικής & Υγειονομικής Νομοθεσίας & Νομολογίας. Στο Α' Μέρος της έκδοσης αυτής θα βρείτε την Κωδικοποίηση των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ), όπου θα αντλήσετε πληροφορίες για τους κανόνες αυτούς, ενώ στο Β' Μέρος, που ακολουθεί, γίνεται εκτενής αναφορά στον Ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις» αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επίσης, παραθέτουμε εγκυκλίους και συμβουλές, που έχουν σχέση με την εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων. Τέλος θα βρείτε ότι νέο έχει προκόψει Νομοθετικά σε σχέση με τις επιχειρήσεις και την παροχή Υπηρεσιών Υγειονομικού ενδιαφέροντος π.χ. γυμναστήρια, κουρεία κομμωτήρια, σχολικά κυλικεία κλπ. Η έντυπη αυτή έκδοση έχει πρωταρχικό σκοπό να συνεισφέρει στην προσπάθεια ενημέρωσης, προσαρμογής και εφαρμογής των σύγχρονων νομοθετικών απαιτήσεων ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, αλλά και να παρέχει κάθε δυνατή εξειδικευμένη απαραίτητη πληροφορία για την αδειοδότηση και λειτουργία των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η προσπάθεια δεν θα σταματήσει εδώ και οι όποιες Νομοθετικές αλλαγές, που σίγουρα θα προκόψουν στην πορεία, θα καταγραφούν, κωδικοποιηθούν και επανεκδοθούν ΑΜΕΣΑ με σκοπό την πάντα επικαιροποιημένη ενημέρωση όλων των ε μπλεκόμενων φορέων, επιθεωρητών, ιδιοκτητών ΚΥΕ και εργαζομένων. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΠ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΟΑΟΓΟΣ-ΕΠΟΠΤΗΣ ΛΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

7 ΜΕΡΟΣ Α ΤΜΗΜΑ Α' Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. ΤΜΗΜΑ Β' Αγορανομικός Κώδικας - Ν. 4177/2013 ΤΜΗΜΑ Γ' Κώδικας Δεοντολογίας Προστασίας Καταναλωτών

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ Α' ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) ΥΑ: Α2-718-ΦΕΚ 2090/Β/ Άρθρο 1 Άρθρο 2 ΚΕΦΑΛΑΙ01 ΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΕΛ. Γενικές Αρχές...19 Ενδείξεις επί των πινακίδων...19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Άρθρο 3 Γ ενικές Αρχές Άρθρο 4 Μέσα συσκευασίας Άρθρο 5 Αναγραφή περιεχόμενης ποσότητας επί συσκευασίας Άρθρο 6 Αναγραφή τιμής ανά μονάδα μέτρησης Άρθρο 7 Άρθρο 8 Άρθρο 9 Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων που φέρουν τη σήμανση «e»...25 Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων χωρίς τη σήμανση «e»...28 Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προϊόντων τυχαίας ονομαστικής τιμής περιεχομένου...30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 10 Ενδείξεις & διασφάλιση περιεχομένου προσυσκευασμένων τροφίμων...31 Άρθρο 11 Ενδείξεις μη προσυσκευασμένων τροφίμων...31 Άρθρο 12 Επισήμανση υποκατάστατων Άρθρο 13 Διάθεση προϊόντων με περασμένη χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας...32 Άρθρο 14 Υπόχρεος αναγραφής ενδείξεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4.1-ΚΡΕΑΣ Άρθρο 15 Πεδίο Εφαρμογής...34

9 Αρθρο 16 ΥΠ0ΕΝ0ΤΗΤΑ4.1.1-ΣΤΑΔΙ0 ΣΦΑΓΗΣ ΣΕΛ. Τήρηση βιβλίου σφαγών στα σφαγεία της χώρας, τα οποία είναι εγκεκριμένα για τη σφαγή...34 Αρθρο 17 Περί κοινοτικής κλίμακας κατάταξης σφάγιων Αρθρο 18 Παραπροϊόντα σφάγιων και τρόπος πώλησης τούτων Αρθρο 19 Επισήμανση βοείου κρέατος - Σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής βοοειδών, σύμφωνα με το άρθρο 1του Καν. 1825/ Αρθρο 20 Περιγραφή ορισμένων τύπων σφάγιων χοίρου Αρθρο 21 Τρόπος τεμαχισμού από λιανοπωλητές του χοιρινού σφάγιου τύπου καρέ και του σφάγιου βοοειδών (συμπεριλαμβανομένων των βουβαλοειδών) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΔΙΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ Αρθρο 22 Επιχειρήσεις χονδρεμπορίας κρεάτων και πουλερικών Αρθρο 23 Αρθρο 24 Στοιχεία-ενδείξεις στα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης νωπών βοοειδών και χοιρινών νωπών-κατεψυγμένων...38 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ Επισήμανση...39 Αρθρο 25 Κοπή και πώληση μη προσυσκευασμένου κιμά Αρθρο 26 Τήρηση πινακίδων-έκθεση κρεάτων προς πώληση Αρθρο 27 Σήμανση-Εισαγωγή -Εμπορία ζωντανών ζώων εισαγωγής Αρθρο 28 Ειδικές υποχρεώσεις - ρυθμίσεις επιπέδου λιανικής Αρθρο 29 Αρθρο 30 Αρθρο 31 Αρθρο 32 Αρθρο 33 Εισαγόμενα κατεψυγμένα κρέατα βοοειδών και βουβαλοειδών με ειδικό καθεστώς από αλλαντοποιίες και κονσερβοποιίες...42 ΕΝΟΤΗΤΑ 4.2-ΜΕΛΙ Επισήμανση...42 Διακίνηση-Διάθεση...42 Λοιπές υποχρεώσεις...43 ΕΝΟΤΗΤΑ 4.3-ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ Διακριτή τοποθέτηση γάλακτος και ενδείξεις επί συσκευασίας τυποποιημένου γάλακτος...43 Αρθρο 34 Επισήμανση τυροκομικών προϊόντων και τήρηση πινακίδων Αρθρο 35 Αρθρο 36 Τήρηση βιβλίου αποθήκης...44 ΕΝΟΤΗΤΑ 4.4-ΑΡΤΟΣ & ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ Διάθεση προϊόντων αρτοποιίας...44 ΕΝΟΤΗΤΑ 4.5-ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αρθρο 37 Πτηνοτροφικά προϊόντα ΕΝΟΤΗΤΑ 4.6-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ Αρθρο 38 Διακίνηση και εμπορία νωπών οπωρολαχανικών Αρθρο 39 Αρθρο 40 Ειδικότερες διατάξεις κατά τη διάθεση των νωπών οπωρολαχανικών...49 Παραστατικά διακίνησης και εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών - ενδείξεις...50 Αρθρο 41 Διακίνηση νωπών οπωρολαχανικών με ΔΧ μεταφορικά μέσα Αρθρο 42 Ηρτημένη παραγωγή... 50

10 Άρθρο 43 Επισήμανση σε ξενόγλωσσες ενδείξεις...51 Άρθρο 44 Διαδικασία αποτίμησης συναλλαγών μεταξύ παραγωγών και επιτηδευματιών Άρθρο 45 Άρθρο 46 ΕΝΟΤΗΤΑ 4.7-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ορισμοί...51 Ενδείξεις επί των πινακίδων λιανικής πώλησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας...51 Άρθρο 47 Όροι διάθεσης αποψυγμένων αλιευτικών προϊόντων στο λιανικό εμπόριο Άρθρο 48 Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης Άρθρο 49 Εμπορία-Διακίνηση-Διάθεση Κατεψυγμένων Αλιευμάτων που φέρουν επίπαγο (υγρό κάλυψης)...54 Άρθρο 50 Απαγόρευση ψαριών, οστράκων, καρκινοειδών και κεφαλόποδων μικρού μεγέθους 56 Άρθρο 51 ΕΝΟΤΗΤΑ 4.8-ΕΛΑΙΑ - ΕΛΙΕΣ-ΛΙΠΗ Ορισμοί...56 Άρθρο 52 Εμπορία Ελαίων προς τελικό καταναλωτή (λιανικό εμπόριο) Άρθρο 53 Διακίνηση και Εμπορία Ελαίων μεταξύ παραγωγών -τυποποιητών και Άρθρο 54 Άρθρο 55 χονδρεμπόρων...57 Χρήση ελαιολάδου σε άλλα τρόφιμα...58 Διάθεση ελαιολάδων και σπορέλαιων...58 Άρθρο 56 Επαναχρησιμοποίηση περιεκτών Άρθρο 57 Άρθρο 58 Άρθρο 59 Άρθρο 60 Άρθρο 61 Άρθρο 62 Άρθρο 63 Άρθρο 64 Ειδικότερες Υποχρεώσεις...58 Δέσμευση νοθευμένων ελαιολάδων ή μαγειρικών λιπών από ελαιόλαδο και των πόσης φύσεως τεχνητώς χρωματισμένων ελαίων...59 Αναγραφή στα τιμολόγια ορισμένων ενδείξεων για τις ελιές...59 ΕΝΟΤΗΤΑ 4.9-ΟΣΠΡΙΑ-ΡΥΖΙ Κατηγορίες οσπρίων...59 Τήρηση προδιαγραφών οσπρίων - Επισήμανση...59 Τήρηση προδιαγραφών ρυζιού - Επισήμανση...60 Διάθεση ρυζιού στην κατανάλωση...60 ΕΝΟΤΗΤΑ 4.10-ΟΙΝΟΙ - ΖΥΘΟΣ- ΤΣΙ ΠΟΥΡΟ- ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ Διάθεση οίνων, και αλκοολούχων ποτών - Σειρές υποχρεωτικών ονομαστικών ποσοτήτων οίνου, και αλκοολούχων ποτών...60 ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΥΜ ΟΙ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ Άρθρο 65 Επισήμανση προσυσκευασιών χυμών ΕΝΟΤΗΤΑ 4.12-ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ Άρθρο 66 Άρθρο 67 ΣΕΛ. Περιπτώσεις δέσμευσης τροφίμων...61 Συσκευασία παιδικών τροφών με παιχνίδια...61 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 68 Ενδείξεις προϊόντων (πλην τροφίμων) Άρθρο 69 Σχετικά με τη χρήση όρου «οικολογικό»...64

11 ΣΕΛ. Άρθρο 70 Δεσμεύσεις αγαθών που δεν φέρουν ενδείξεις στα ελληνικά...65 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ-ΕΝΛΕΙΞΕΙΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6.1-ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ/ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ Αρθρο 71 Υποχρέωση και τρόπος αναγραφής κωδικού αριθμού Αρθρο 72 Τρόπος αναγραφής κωδικού αριθμού σε κοσμήματα πολυμερή Αρθρο 73 Έγκριση και ανανέωση έγκρισης χρησιμοποίησης σφραγίδων Αρθρο 74 Υποχρεώσεις κατά την εξαγωγή κοσμημάτων και συναφών αντικειμένων Αρθρο 75 Επισήμανση επίχρυσων, επάργυρων και συναφών αντικειμένων...72 Αρθρο 76 Απαγόρευση αποτύπωσης άλλων ενδείξεων Αρθρο 77 Είδη που εξαιρούνται από τη σήμανση Αρθρο 78 ΕΝΟΤΗΤΑ 6.2.-ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Σχετικά με χρήση ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκοπήσεως του υπεδάφους ή ακινήτων μνημείων...73 ΕΝΟΤΗΤΑ 6.3-ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΔΕΡΜΑΤΑ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ Αρθρο 79 Σήμανση - Επισήμανση Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων Αρθρο 80 Σήμανση δερμάτων και προϊόντων τους Αρθρο 81 Επισήμανση υποδημάτων... 75,146,147,148 Αρθρο 82 Αναγραφή κωδικών αριθμών Αρθρο 83 Αρθρο 84 ΕΝΟΤΗΤΑ6.4.-ΑΛΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ενδείξεις στις χαρτοπετσέτες και το χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας και χαρτομάντιλα...78 Ειδικότερες απαιτήσεις επισήμανσης λοιπών βιομηχανικών προϊόντων...79 Αρθρο 85 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΥΠ Η Ρ ΕΣΙΕΣ-ΕΣΤΙΑΣΗ/ΑΝ ΑΨΥΧΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7.1-ΤΗΡΗΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγου επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών...85 Αρθρο 86 Ειδικές ρυθμίσεις για την παροχή υπηρεσιών. Τιμοκατάλογοι-Υπηρεσίες εκτίμησης 85 Αρθρο 87 Υποβολή Τιμοκαταλόγων Εκπαιδευτηρίων Αρθρο 88 Τήρηση και ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών...86 ΕΝΟΤΗΤΑ 7.2-ΕΣΤΙΑΣΗ / ΑΝΑΨΥΧΗ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ / ΑΝΑΨΥΧΗΣ Αρθρο 89 Πεδίο Εφαρμογής και σκοπός Αρθρο 90 Τήρηση Τιμοκαταλόγων Αρθρο 91 Ενδείξεις τιμοκαταλόγων Αρθρο 92 Ειδικές περιπτώσεις (ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, ΤΑΜΠΛ ΝΤΟΤ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΑΚΕΤΟ, ΚΟΥΒΕΡ)...88

12 ΣΕΛ. ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ /ΑΝΑΨΥΧΗΣ Αρθρο 93 Παρασκευάσματα κρέατος από καταστήματα μαζικής εστίασης...89 Αρθρο 94 Προσφορά ειδών με το κιλό Αρθρο 95 Διάθεση ποτών, οίνων, ζύθου και εμφιαλωμένων νερών στις μονάδες ομαδικής εστίασης...89 Αρθρο 96 Υποχρέωση τήρησης δελτίου παραπόνων πελατών από τα κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης...90 Αρθρο 97 Αρθρο 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Πεδίο εφαρμογής - Γενικές Αρχές...92,204 Προωθητικές Ενέργειες...92,204 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΨΥΓΕΙΑ Αρθρο 99 Αποθήκευση τροφίμων σε θαλάμους ψύξης και καταγραφή θερμοκρασιών ΚΕΦΑΛΑΙ010 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Αρθρο 100 Γνωστοποίηση τιμών από βιομηχανίες, βιοτεχνίες και χονδρεμπόρους...94 Αρθρο 101 Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙ011 ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 11.1-ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρθρο 102 Όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας υποκείμενα σε νόμιμο έλεγχο ΕΝΟΤΗΤΑ 11.2-ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ) Αρθρο 103 Συμμόρφωση των οργάνων μέτρησης (εκτός των μη αυτόματων οργάνων ζύγισης) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (LPG) ΚΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (CNG) Αρθρο 104 Συστήματα μέτρησης ποσότητας υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης και πεπιεσμένου φυσικού αερίου ,189 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (LPG) ΚΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (CNG) Αρθρο 105 Σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης της ποσότητας (μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών) των αντλιών υγρών καυσίμων, των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων, των διανομέων (dispensers) υγραερίου κίνησης για τροχοφόρα οχήματα και των διανομέων πεπιεσμένου φυσικού αερίου

13 ΣΕΛ. Άρθρο 106 Λοιπά σημεία σφράγισης εκτός των σημείων ρύθμισης της ποσότητας Άρθρο 107 Τεκμηρίωση αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου ή Ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων και διανομέων πεπιεσμένου φυσικού αερίου Άρθρο 108 θέση των αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου, ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων και διανομέων πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε κατάσταση «εκτός λειτουργίας» - Δέσμευση ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Αρθρο 109 Εξουσιοδοτημένα συνεργεία για τον έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των συστημάτων μέτρησης ποσότητας υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης και πεπιεσμένου φυσικού αερίου ΕΝΟΤΗΤΑ 11.3-ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Αρθρο 110 Συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου στις μόνιμες εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών ΕΝΟΤΗΤΑ 11.4-ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΝΟΜΙΜΟ ΕΛΕΓΧΟ Αρθρο 111 Σταθμά για εμπορικές συναλλαγές Αρθρο 112 Συσκευές άμεσης ογκομέτρησης δημητριακών Αρθρο 113 Πιεσόμετρα για ελαστικά αυτοκινήτων ΕΝΟΤΗΤΑ 11.5-ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Αρθρο 114 Περιοδικός και Έκτακτος Έλεγχος οργάνων μέτρησης ΚΕΦΑΛΑΙ012 ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 12.1-ΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Αρθρο 115 Σήμανση και τήρηση πινακίδων από τους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) (πρατήρια) 111 ΕΝΟΤΗΤΑ 12.2-ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αρθρο 116 Υποχρεώσεις διακινητών υγρών καυσίμων Αρθρο 117 Παράδοση υγρών καυσίμων σε σφραγισμένα διαμερίσματα Αρθρο 118 Τήρηση δελτίου διαδρομής από βυτιοφόρα υγρών καυσίμων Αρθρο 119 Εξοπλισμός βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων για την ογκομέτρηση των υγρών καυσίμων ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αρθρο 120 Σχηματισμός δειγμάτων κατά τη διακίνηση υγρών καυσίμων Αρθρο 121 Σχηματισμός δειγμάτων από δεξαμενές υγρών καυσίμων στις εγκαταστάσεις εταιρειών ή διυλιστηρίων Αρθρο 122 Διαδικασία σχηματισμού δειγμάτων κατά τη διακίνηση υγρών καυσίμων Αρθρο 123 Έλεγχος ποιότητας καυσίμου Αρθρο 124 Τρόπος δειγματοληψίας υγρών καυσίμων

14 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Αρθρο 125 Συνοδευτικά Παραστατικά Διακίνησης Πετρελαίου για θέρμανση ΣΕΛ. Αρθρο 126 Αναγραφή στοιχείων στα παραστατικά λιανικής πώλησης πετρελαίου για θέρμανση 121 Αρθρο 127 Σωληνώσεις στα βυτιοφόρα οχήματα διανομής πετρελαίου για θέρμανση Αρθρο 128 ΕΝΟΤΗΤΑ 12.3-ΥΓΡΑΕΡΙΟ Υποχρεώσεις διακινητών και εμφιαλωτών υγραερίου Αρθρο 129 Απαιτήσεις για τις επαναπληρούμενες φιάλες υγραερίου Αρθρο 130 Ανεκτό όριο σφάλματος ποσότητας περιεχομένου επαναπληρούμενων φιαλών υγραερίου Αρθρο 131 Εγγυήσεις φιαλών υγραερίου ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Αρθρο 132 Λιανική πώληση καυσόξυλων Αρθρο 133 Καύσιμα στερεής βιομάζας Αρθρο 134 Αρθρο 135 Λιγνίτης Τρόπος δειγματοληψίας στερεών καυσίμων ΕΝΟΤΗΤΑ 12.5-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Αρθρο 136 Γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (AUTOGAS), του πετρελαίου για θέρμανση και του πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ΚΕΦΑΛΑΙ013 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Αρθρο 137 Καθορισμός ανώτατων τιμών και συγκεκριμένων σημείων πώλησης ΚΕΦΑΛΑΙ014 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Αρθρο 138 Υποχρεώσεις των Ελεγκτικών Υπηρεσιών του άρθρου 17 του ν. 4177/ Αρθρο 139 Αρθρο 140 Υποχρεώσεις ελεγκτών-ελεγχομένων Τροποποίηση των άρθρων 170 «Χώροι σφαγής και σφραγίδες προέλευσης, καταλληλότητας και κατηγορίας σφαγίων» και 116 «Προϋποθέσεις παρασκευής και διάθεσης της παραδοσιακής γιαούρτης» της Διάταξης 7/2009 «Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και την 14 Μαΐου 2009» (ΥΑΑριθμ. Α ΦΕΚΒ 1388/ )...139,142,143 Αρθρο 141 Αρθρο 142 Αρθρο 143 ΚΕΦΑΛΑΙ015 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Διαδικασία δέσμευσης τροφίμων Διαδικασία δέσμευσης προϊόντων μη τροφίμων Προσφυγή...141

15 ΚΕΦΑΛΑΙ016 ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο ΣΕΛ. ΑΡΘ Ρ0116/ΑΔ 7/2009-Προύποθέσεις παρασκευής και διάθεσης της παραδοσιακής γιαούρτης 142 ΑΡΘΡΟ 170/ΑΔ 7/2009-Χώροι σφαγής και σφραγίδες προέλευσης, καταλληλότητας και κατηγορίας σφαγίων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΜΗΜΑ Β' ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 4177/2013- ΦΕΚ173/Α/ Τροποποιήσεις Αρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πεδίο εφαρμογής Αρθρο 2 Ορισμοί Αρθρο 3 Γενικές αρχές που διέπουντη διακίνηση και εμπορία προϊόντων και παροχή υπηρεσιών Αρθρο 4 Ρυθμίσεις για τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών 160 Αρθρο 5 Χορήγηση έντυπων οδηγιών Αρθρο 6 Επισήμανση τροφίμων Αρθρο 7 Τήρηση πινακίδων Αρθρο 8 Αρθρο 9 Αρθρο 10 Αρθρο 11 Αρθρο 12 Αρθρο 13 Κανόνες σχετικά με την ποσότητα προϊόντων Τήρηση τιμοκαταλόγου επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών Πρακτικές επικοινωνίας με τον καταναλωτή...162,204 Μέσα αποθήκευσης - Ψυγεία Διάθεση και διακίνηση προϊόντων προς τον έμπορο Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης Αρθρο 14 Όργανα μέτρησης Αρθρο 15 Αρθρο 16 Εκπτώσεις-Προσφορές...163,204 Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές...165,187,188

16 ΣΕΛ. Άρθρο 17 Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο Άρθρο 18 Έλεγχοι-Δειγματοληψίες- Εργαστηριακές Εξετάσεις Άρθρο 19 Ειδικές ποινικές κυρώσεις Άρθρο 20 Ειδικές κυρώσεις για κατόχους αδειών εμπορίας και λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων Άρθρο 21 Ειδικές κυρώσεις για εκπτώσεις, προσφορές και λειτουργία τις Κυριακές Άρθρο 22 Διοικητικές κυρώσεις Άρθρο 23 Πρόσθετα διοικητικά μέτρα Άρθρο 24 Διαδικασία επιβολής προστίμου Άρθρο25 Είσπραξη και απόδοση των διοικητικών προστίμων Άρθρο 26 Διοικητική και δικαστική προστασία Άρθρο 27 ΤμήμαΤήρησης Μητρώου Κυρώσεων Άρθρο 28 Άρθρο 29 Άρθρο 30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Ελάχιστο περιεχόμενο συμβάσεων χονδρικής εμπορίας Συμβάσεις αποκλειστικής προμήθειας Παροχή οικονομικών και χρηματοδοτικών ανταλλαγμάτων Άρθρο 31 Στο άρθρο 31 του ν. 3784/2009 (Α' 137) προστίθεται παράγραφος Άρθρο 32 Άρθρο 33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Εποπτεία Οργανισμών Ημερήσιο τέλος (καταργήθηκε) Άρθρο 34 Χωροθέτηση λαϊκών αγορών (καταργήθηκε) Άρθρο 35 Διοικητικό Συμβούλιο Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής (καταργήθηκε) Άρθρο 36 Διοικητικό Συμβούλιο Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης (καταργήθηκε) 176 Άρθρο 37 Χρηματικά πρόστιμα (καταργήθηκε) Άρθρο 38 Άρθρο 39 Διοικητικές και οργανωτικές ρυθμίσεις (καταργήθηκε) Μεταβατική διάταξη (καταργήθηκε) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Άρθρο40 Τροποποίηση του άρθρου 10τουν. 2251/ Άρθρο 41 Τροποποίηση του άρθρου 12τουν. 2251/ Άρθρο42 Τροποποίηση του άρθρου 13α και προσθήκη άρθρου 13β στον. 2251/

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 43 Αντικατάσταση άρθρου 8 του π.δ. 524/1978 ( Α Ί 12) Άρθρο 44 Τ ροποποίηση διατάξεων του ν. 3614/2007 (Α' 267) Άρθρο 45 Τροποποίηση του άρθρου 1του ν. 2081/1992 (Α Ί 54) Άρθρο 46 Τροποποίηση άρθρου 1ν. 2515/1997 και άρθρου 246 ν. 4072/ Άρθρο 47 Άρθρο 48 Άρθρο 49 Κατάργηση 22 άρθρου 20 ν. 4146/2013 και Αντικατάσταση 1και 2 άρθρου 7 ν. 3908/ Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Έναρξη ισχύος ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (Ν. 4177/2013) Πωλήσεις εποχιακών ειδών Ερμηνευτική εγκύκλιος ΥΑ ΑΖ-1044/ Λειτουργία καταστημάτων της Κυριακή ,188 Έλεγχοι πρατηρίων υγρών καυσίμων ΣΕΛ. Σύστημα εισροών-εκροών...192,200 Πώληση τυροκομικών προϊόντων ΤΜΗΜΑΓ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Άρθρο 1 Σκοπός Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής Άρθρο 3 Χρόνος και εύρος διενέργειας των πρακτικών επικοινωνίας με τον καταναλωτή 205 Άρθρο 4 Επικοινωνία μείωσης τιμής Άρθρο 5 Καταστήματα STOCK και OUTLET Άρθρο 6 Ηλεκτρονικό Μητρώο Καταγγελιών Άρθρο 7 Κυρώσεις Άρθρο 8 Ελεγκτικές Αρχές Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Ορισμοί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Ενδεικτικές κατευθύνσεις για τον Κώδικα Δεοντολογίας

18 ΜΕΡΟΣ B ΤΜΗΜΑ Α' Νομοθεσία Τροφίμων & Ποτών ΤΜΗΜΑ Β' Υγειονομική Νομοθεσία ΤΜΗΜΑ Γ' Γενικά Υγειονομικά Θέματα ΤΜΗΜΑ Δ' Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών (Κομμωτήρια, Γυμναστήρια)

19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ Α' ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΣΕΛ. 1. Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4235/ Εγκύκλιος ΕΦΕΤ14995/2014 (Ν. 4235/2014) Εγκύκλιος ΕΦΕΤ 3701/2014 (Ν. 4235/2014) Κυρώσεις Ν. 4235/ ΤΜΗΜΑ Β' ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Αναγκ. Νόμος 2520/ Λεξικό Υγειονομικών όρων Σύστημα αυτοελέγχου (HACCP) Καν. 852/2004-Άρθρο Αρχεία επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών Σύστημα αυτοελέγχου επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος Οδηγίες επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος Διαγράμματα ροής Εκπαίδευση προσωπικού Πιστοποιητικό υγείας Κάπνισμα Ειδικές ρυθμίσεις για ΑμεΑ Πρόσβαση σκύλων βοήθειας σε δημόσιους χώρους Αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Υγειονομικές προϋποθέσεις και έλεγχοι ΤΜΗΜΑΓ' ΓΕΝΙΚΑΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑΘΕΜΑΤΑ 1. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης Διπλή δραστηριότητα ΚΥΕ Ίδρυση ΚΥΕ σε πολυκατοικία κατοικιών Αδειοδότηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων Εγκατάσταση επαγγελματικών εργαστηρίων Εξωτερική αποθήκη...337

20 Μεταφορά τροφίμων Σύστημα self-service Εξυπηρετούμενοι πελάτες-τραπεζοκαθίσματα Παρασκευαστής παγωτού Πώληση κάψουλων καφέ Περάτωση έψησης (bake οα)-θέματα αρτοποίας Περίπτερα-Ψιλικά Κρεοπωλεία Κυλικεία σχολείων ΤΜΗΜΑΔ' ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 16. Κομμωτήρια , Γυμναστήρια

21 Γ oenet.gr Εργατική - Φ ορολογική - Ασφαλιστική - Αγορανομική - Υγειονομική Ν ομ οθεσία Χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή σ τ ε τ η ν ισ το σ ε λ ίδ α το υ o e n e t.g r κα ι δ ώ σ τε υ π ερ α ξία σ τη ν σ υ νδ ρ ο μ ή σας Τι είνα ι ο oenet.gr; Ο oenet.gr ε ίν α ι ο σύγχρονος ιστότοπος που δημιούργησε το μ η νια ίο π ερ ιο δ ικό «Οδηγός Εργατικής Νομοθεσίας-Δελτίο Ν ομοθεσίας Ελέγχου Επαγελματιών» που είστε ήδη συνδρομητές, με βάση τις τελευταίες μεθόδους κω δικοπ οίησ ης της νομοθεσίας & νομολογίας. Συνεπώς δεν πληρώνετε κάτι περισσότερο από την ετήσια συνδρομή σας για την χρήση του. Όλοι οι συνδρομητές του μηνιαίου περιοδικού έχουν κωδικούς για τον oenet.gr. Χρησιμοποιήστε τον δικό σας. Αν τον χάσατε τηλεφωνήστε μας ή στείλτε ώστε να σας σταλεί άμεσα εκ νέου. Πώς λειτο υ ρ γ εί ο oenet.gr; Ο oenet.gr ε ίν α ι ένα εύχρηστο εργαλείο ενημέρω σης. Με ένα «κλικ» πληροφορείστε για τις Εργασιακές, Ασφαλιστικές & Φορολογικές εξελίξεις, Υγειονομικά & Αγορανομικά θέματα, Ανακλήσεις Προϊόντων, Νομοθεσία, Νομολογία κ.λπ. Δίνει άμεσες απαντήσεις και ενημερώνει σε «πραγματικό χρόνο» με ειδησεογραφ ία & αρθρογραφία. Μ πορείτε να τον επισκέπτεστε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, από όπου και αν βρίσκεστε -στο γραφείο, στον δρόμο, στο σ π ίτ ι- χρησιμοποιώ ντας pc, laptop, mobile ή tablet και να βρείτε εύκολα και γρήγορα αυτό που σας ενδιαφέρει. Συ μ π λη ρ ω μ α τικές εντελ ώ ς δωρεάν υ π η ρεσ ίες Μην ξεχνάτε ότι με τον κωδικό σας έχετε άμεση πρόσβαση στην ανοιχτή γραμμή υποστήριξης συνδρομητών (για τα ερωτήματά σας). Επίσης, για όσους το επιθ υμούν, λειτουργεί η υπηρεσία τακτικών ενημερωτικών (εγγραφές γίνονται μέσα από τον ιστότοπο oenet.gr).

22 ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ (Σε περίπτωση που ερωτηθείτε για το «άνοιγμα» του link, παρακαλούμε πατήστε «ΟΚ») Ενημερώνουμε τους Επόπτες Υγείας, που υπηρετούν στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας (Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής) ότι κυκλοφόρησε και διατίθεται δωρεάν σ αυτούς ο «ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», που επιμελήθηκε αφιλοκερδώς ο κ. Αντώνης Παπαδάκης, Υγιειονολόγος-Επόπτης Δημοσίας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης & Αντιπρόεδρος ΔΣ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας. Ως γνωστόν, οι Ειδικές εκδόσεις διατίθενται δωρεάν στους συνδρομητές της ιστοσελίδας και της έντυπης έκδοσης «ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ». Τέλος σημειώνουμε ότι έχουν υποπέσει στην αντίληψή μας περιπτώσεις χρήσης τόσο της επωνυμίας όσο και των συγγραφέων των εκδόσεων μας καταχρηστικά και χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότησή μας. Δηλώνουμε ρητά ότι επιφυλασσόμαστε να προσφύγουμε χρησιμοποιώντας κάθε ένδικο μέσο προκειμένου να προστατευθεί η αξιοπιστία των εκδόσεών μας καθώς και των συγγραφέων αυτών.

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7/2009 ---------------------------------------------- (ΦΕΚ 1388/ Β / 13-7-09) Πού ισχύει από 13-7-09

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7/2009 ---------------------------------------------- (ΦΕΚ 1388/ Β / 13-7-09) Πού ισχύει από 13-7-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ------------------------------------------------- ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7/2009 ----------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177/13 (ΦΕΚ 173 Α/8-8-2013) : Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 1.α. H παράγραφος 1 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014

ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014 ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντικατάσταση ορισµένων άρθρων της Α.. 14/89, στα πλαίσια αναµόρφωσης και εκσυγχρονισµού των ρυθµίσεων αυτής»

ΘΕΜΑ : «Αντικατάσταση ορισµένων άρθρων της Α.. 14/89, στα πλαίσια αναµόρφωσης και εκσυγχρονισµού των ρυθµίσεων αυτής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ TΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ, ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Αυγούστου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4177 Kανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ9Χ-ΦΝΜ. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΨ9Χ-ΦΝΜ. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης του Μέτρου συγκροτείται Πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή έγκρισης αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ-

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/Ε1 ΑΣ ΔΔΜΝ/Ε3 ΔΝΕ- ΚΕΦΝ/ΑΕΠ (3 αντίγραφα) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΝ Τηλ: 210-3484259

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2718 8 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχει ρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ), αριστερά στη θέση Περιστέρι και αµφίπλευρα στη θέση Ταξιάρχης της Εγνατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 7. ΘΕΜΑ: «Περί τροποποιήσεως και νέας κωδικοποιήσεως Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και την 14 Μαΐου 2009»

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 7. ΘΕΜΑ: «Περί τροποποιήσεως και νέας κωδικοποιήσεως Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και την 14 Μαΐου 2009» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝ.ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Α2-3391 (ΦΕΚ Β 1388/13.07.2009) Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισων μέχρι και την 14 Μαΐου 2009.

Αριθμ. Α2-3391 (ΦΕΚ Β 1388/13.07.2009) Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισων μέχρι και την 14 Μαΐου 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ "τροπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθεισών μέχρι & την 14 Μαΐου 2009" (488678) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 12 Αριθμ. Α2-3391 (ΦΕΚ Β 1388/13.07.2009) Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη των τιμών στην Ελληνική αγορά το 2013

Η εξέλιξη των τιμών στην Ελληνική αγορά το 2013 Η εξέλιξη των τιμών στην Ελληνική αγορά το 2013 Περιγραφή της έκδοσης Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εκδίδει για δεύτερη συνεχή χρονιά την ετήσια έκθεση για την εξέλιξη των τιμών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη των τιμών στην Ελληνική αγορά το 2013

Η εξέλιξη των τιμών στην Ελληνική αγορά το 2013 Η εξέλιξη των τιμών στην Ελληνική αγορά το 2013 Περιγραφή της έκδοσης Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εκδίδει για δεύτερη συνεχή χρονιά την ετήσια έκθεση για την εξέλιξη των τιμών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ στις 9/11/2012 και ισχύει από 1/2/2013 Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Γενικά Από τη διαδικασία ελέγχου και θεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών των αιτημάτων του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών καθώς και από δειγματοληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

αgri Taxis λογιστικα βιβλια ΕΙΣΟΔΗΜατοσ Φορολογία Αγροτών Οδηγός χορηγοσ

αgri Taxis λογιστικα βιβλια ΕΙΣΟΔΗΜατοσ Φορολογία Αγροτών Οδηγός χορηγοσ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ AgroNews.gr Φορολογία Αγροτών Οδηγός ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 λογιστικα βιβλια χορηγοσ αgri Taxis ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜατοσ Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Επιχειρηματικό Σχέδιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Επιχειρηματικό Σχέδιο ίδρυσης οινοποιείου Καθηγητής : Μπογάς Χρήστος Σπουδαστές :Ιωαννίδης Σπύρος - Βαβατζιάνη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα