Ανάπτυξη επισωματικού φορέα για τη γονιδιακή μεταφορά του τεχνητού μεταγραφικού παράγοντα ενεργοποίησης της γ-σφαιρίνης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη επισωματικού φορέα για τη γονιδιακή μεταφορά του τεχνητού μεταγραφικού παράγοντα ενεργοποίησης της γ-σφαιρίνης"

Transcript

1 Ανάπτυξη επισωματικού φορέα για τη γονιδιακή μεταφορά του τεχνητού μεταγραφικού παράγοντα ενεργοποίησης της γ-σφαιρίνης Γεώργιος Δρύλλης Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ιατρική Πατρών Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Αγλαία Αθανασιάδου

2 Γονιδιακή Θεραπεία: αντιμετώπιση μιας ανθρώπινης ασθένειας με τη μεταφορά του θεραπευτικού γονιδίου ή θεραπευτικής κασέττας σε κύτταρα πάσχοντος. Σωματική γονιδιακή θεραπεία Στρατηγικές γονιδιακής μεταφοράς στον οργανισμό Εξωσωματική (ex vivo) γονιδιακή θεραπεία Ενδοσωματική (in vivo) γονιδιακή θεραπεία

3 Προβλήματα συστημάτων γονιδιακής θεραπείας Η συχνά βραχύβια φύση της γονιδιακής θεραπείας Δεν αντιμετωπίζονται πολυπαραγοντικές ασθένειες Προβλήματα με τα ιικά οχήματα Ανοσο-απάντηση (immune response) Μεταλλαξιγένεση λόγω ενσωμάτωσης

4 Στρατηγικές μεταφοράς γονιδίου Προσθήκη ( gene addition, gene augmentation ) Αναστολή έκφρασης σε περιπτωση υπερέκφρασης γονιδίου ή αλλαγής της πρωτείνης: 1) με χρήση ριβοενζύμων 2) sirnas (small interfering RNAs) 3) Antisence DNA (ολιγονουκλεοτίδια συμπληρωματικού νοήματος) 4) morpholinos Μεταφορά γονιδίων αυτοκτονίας- τοξικών γονιδίων (π.χ μεταφορά θυμιδιλικής κινάσης σε καρκινικά κύτταρα)

5 Διόρθωση µεταλλάξεων in-situ (genome editing) Η στρατηγική αυτή αφορά στη διόρθωση µεταλλάξεων µέσω τροποποίησης του γονοτύπου. Πρόκειται για νεότερη προσέγγιση νουκλεασών µε δοµή δακτύλων ψευδαργύρου (ZFNs) στοχευµένηθραύσητης αλυσίδας του DNA στη θέση της µετάλλαξης. Μηχανισµοί του κυττάρου επιδιορθώνουν τη θραύση µέσω οµόλογου ανασυνδυασµού µήτρα το φυσιολογικό αλληλόµορφο, το οποίο οµοίως παρέχεται εξωγενώς. Προκαλείται οµόλογος ανασυνδυασµός σε συχνότητα ικανή για να έχει θεραπευτική αξία.

6 Κατηγορίες οχημάτων 1) Ιϊκοί φορείς: α) ρετρο-ιοί β) αδενο-ιοί γ) Lenti-ιοί δ) αδενοσυνδεόμενοι ιοί ε) ιοί του απλού έρπητα (ΗSV) 2) Μη ιϊκοί φορείς: Μεταφέρονται στα κύτταρα: Α) Φυσικές μέθοδοι: i)ηλεκτροδιάτρηση (electroporation) ii)χρήση στερεών σωματιδίων (biolistics) με ένεση Β) Χημικές μέθοδοι: i) calcium phosphate transfection ii)deae-dextran transfection (κατιονικό πολυμερές) iii) λιποσώματα 3) Αυτοαναπαραγόμενοι επισωματικοί φορείς μεταφοράς με φυσικές και χημικές μεθόδους

7 Aυτο-αναπαραγώμενοι επισωματικοί φορείς (Replicating Episomal Vectors, REV) Mη ιϊκοί φορείς που χρησιμοποιούν ορισμένα μόνο τμήματα του ιϊκού γενετικού υλικού (ori). Μπορούν να μεταφέρουν μεγάλα τμήματα DNA. Έχουν την ιδιότητα να παραμένουν επί μακρόν στα κύτταρα χωρίς να ενσωματώνονται στο γονιδιωματικό DNA, δεν προκαλούν μεταλλαξιγένεση και παραμένουν ως επίσωμα. Δεν εμφανίζουν δυνατότητα κυτταρικής στόχευσης και παρουσιάζουν χαμηλότερη απόδοση της διαδικασίας διαμόλυνσης των κυττάρων- στόχων (transfection efficiency). Οι νεότερης γενιάς REV δεν κωδικοποιούν καμία ιϊκή πρωτείνη Δείχνουν κατάλληλοι μη ιϊκοί φορείς για γονιδιακή θεραπεία.

8 Οι αυτο-αναπαραγόμενοι επισωματικοί φορείς που θα χρησιμοποιηθούν στην παρούσα εργασία, βασίζονται στη χρήση χρωμοσωμικών στοιχείων S/MAR.

9 S/MARs (scaffold/matrix attachment regions) DNA περιοχές, μεγέθους από 300 εώς μερικές χιλιάδες βάσεις, που εμπλέκονται στην αλληλεπίδραση των χρωμοσωμάτων με την πυρηνική θεμέλια ουσία Αλληλουχίες πλούσιες κατά 70% σε αδενίνη και θυμίνη Φαίνεται ότι παίζουν ρόλο στη µεταγραφική ενίσχυση, ενώ διαθέτουν μονωτική δραστηριότητα (insulators) καθορίζοντας τα όρια μεταξύ αυτόνομων χρωματινικών περιοχών. Γενικότερα, οι S/MAR περιοχές παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της δομής και της λειτουργίας των χρωμοσωμάτων στα ευκαρυωτικά κύτταρα.

10 Στόχοτηςσυγκεκριμένηςεργασίαςαποτελείη ανάπτυξη αυτο-αναπαραγόμενου επισωματικού φορέα για τη γονιδιακή μεταφορά του τεχνητού μεταγραφικού παράγοντα ενεργοποίησης της γ- σφαιρίνης.

11 Αιμοσφαιρινοπάθειες Οι αιμοσφαιρινοπάθειες είναι κληρονομούμενες διαταραχές 1. Ανισορροπία στον λόγο των α προς β αλυσίδων της αιμοσφαιρίνης (θαλασσαιμία) 2. Διαταραχές στην λειτουργία των β-αλυσίδων (δρεπανοκυτταρική αναιμία). Ηβ-θαλασσαιμία: απουσία ήμείωσητωνβ-αλυσίδων καθίζηση των α-αλυσίδων και καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Οι αιμοσφαιρινοπάθειες : εξαιρετικά μοντέλα ασθενειών για την γονιδιακή θεραπεία.

12

13 Ενεργοποίηση της γ-σφαιρίνης παρατηρείται κυρίως σε ενήλικες με σύνδρομο HPFH

14 Κληρονομική Παραμονή της Εμβρυικής Αιμοσφαιρίνης (HPFH) Η κληρονομική παραμονή της εμβρυικής αιμοσφαιρίνης μπορεί να οφείλεται είτε α) σε ελλείψεις του DNA, είτε β) σε σημειακές μεταλλάξεις Αυξημένη HbF στην ενήλικο ζωή Ελλείψεις Μη ελλειμματική HPFH

15 Αιμοσφαιρινοπάθειες- Γονιδιακή Θεραπεία Δύο στρατηγικές για τη γονιδιακή θεραπεία στις αιμοσφαιρινοπάθειες: 1) Μεταφορά του φυσιολογικού β- γονιδίου στα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα. 2) Ενεργοποίηση του γ- γονιδίου στα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα βάση της γνώσης ότι ενήλικες (και ασθενείς) που παρουσιάζουν HPFH (κληρονομική παραμονή της εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης) έχουν καλή κλινική εικόνα.

16 Η εργασία αυτή εντάσσεται στη δεύτερη στρατηγική. Αφορά μια γενικότερη στρατηγική µεταφοράς γονιδίου που εμπλέκει μεταφορά τεχνητών µεταγραφικών παραγόντων. Ανάπτυξη τεχνητών µεταγραφικών παραγόντων, στοχευµένων προς συγκεκριµένες περιοχές του DNA (υποκινητή γονιδίου) που με µεταφορά στα κατάλληλα κύτταρα οδηγεί σε ενεργοποίηση του εν λόγω γονιδίου. π.χ ανάπτυξη τεχνητού µεταγραφικού παράγοντα για την ενεργοποίηση του γονιδίου της γ σφαιρίνης µε σκοπό τη θεραπεία της β θαλασσαιµίας και της δρεπανοκυτταρικής αναιµίας (Tobjorn Graslund, 2004).

17

18

19 pcdna3-zif-vp64

20 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1) Η παραγωγή του επισωματικού φορέα Zif-VP64-EP2 με τη κασέτα pcmv-egfp- S-MAR. 2) Με υποκινητή για το γονίδιο του Zif-VP64 τον psffv υποκινητή. Παράλληλα θα κατασκευαστεί και ένας επισωματικός φορέας με υποκινητή για το γονίδιο του Zif-VP64 τον pef1/htlv. 3) Πιστοποίηση της λειτουργικότητας του νέου πλασμιδίου Zif- VP64- EP2 με μεταφορά του στην ευκαρυωτική κυτταρική σειρά Κ562.

21 Για αυτό το σκοπό: 1) Αρχικά, αντικαθίσταται ο υποκινητής pcmv από τον υποκινητή psffv για το σχηματισμό του επισωματικού φορέα pcdna3-psffv. Παράλληλα, αντικαθίσταται ο υποκινητής pcmv από τον υποκινητή pef1/htlv για το σχηματισμό του επισωματικού φορέα pcdna3- pef1/htlv. 2) Στη συνέχεια, μεταφέρεται η κασέττα pcmv-egfp- S-MAR στον επισωματικό φορέα pcdna3-psffv.

22 Βήμα 1 : Κατασκευή του επισωματικού φορέα pcdna3- psffv και παράλληλα του επισωματικού φορέα pcdna3- pef1/htlv.

23 pcdna3-zif-vp64 MluI XhoI

24 pcdna3-psffv MluI XhoI psffv Zif VP64 pcdna3-sffv 5927 bp

25 pcdna3-pef1-htlv MluI XhoI pef1/htlv Zif pcdna3-ef1/ HTLV 6207 bp VP64

26 1) Παραγωγή του πλασμιδιακού τμήματος* pc3 DNA *XhoI*MluI pepi-sffv *XhoI*MluI pepi- EF1/HTLV *XhoI*MluI λhindiii * EcoRI * 5497bp 5148bp 688bp 564bp

27 pef1/htlv 1 psffv egfp egfp pepi-sffv 6568 bp pepi-ef1/htlv 6854 bp S/MAR S/M AR (MluI) 1) SFFV-F: CACCAACGCGTATGAAAGACCCCACCTGTAGGTTTGG (XhoI) 2) SFFV-R: CACACCTCGAGCGGGTACCCGGGCGACTC (MluI) 3) EF1-F: AGGCCACGCGTGAAGGTTAGTAGTCGACGTGTCC (XhoI) 4) EF1-R: CGGCCCTCGAGCATCAAAACAAAACGAAACAAAAC

28 2) Παραγωγή ένθετων DNA: psffv και pef1-htlv SFFV SFFV SFFV SFFV EF1 EF1 EF1 EF1 λhind III 730bp 457bp 564bp 3) Αντίδραση λιγάσης με το πλασμίδιακό τμήμα και το καθένα από τα δύο ένθετα DNA και 4) Μετασχηματισμός επιδεκτικών βακτηριακών κυττάρων με τα δύο νέα constructs

29 I) Κατασκευή του pcdna3-psffv 4947bp λ*hindiii bp 564bp 457bp 564bp Υποβάλαμε σε κατάτμηση με NheI για πιστοποίηση των αποικιών.

30 pcdna3-psffv psffv Zif VP64 pcdna3-sffv 5927 bp

31 IΙ) Κατασκευή του pcdna3- pef1/htlv λ*hindiii λ*hindiii *EcoRI 5kb 1kb 564 bp Kατάτμηση με NheI και ΗindIII για πιστοποίηση των αποικιών. 730bp

32 pcdna3-pef1-htlv pef1/htlv Zif pcdna3-ef1/ HTLV 6207 bp VP64

33 Βήμα 2 : Ηεισαγωγήτης κασέτας pcmv-egfp- S- MAR: 4kb στο pcdna3-psffv.

34 Αντίδραση λιγάσης με τυφλά άκρα τόσο στο ένθετο DNA όσο και στο πλασμιδιακό τμήμα. NsiI NsiI pcmv pepi-egfp 6767 bp egfp S/M AR DraIII

35 Zif-VP64-EP2 psffv pcdna3-psffv 5927bp NsiI DraIII

36 1. Παραγωγή του πλασμιδιακού τμήματος * και του ένθετου DNA ** pcdna 3- SFFVxNsiI xdraiii pepiegfpxnsii xdraiii λ*hindiii 5600bp* 4000bp** 300bp 2700bp 2. Αντίδραση λιγάσης με το πλασμίδιακό τμήμα και το ένθετo DNA και 3. Μετασχηματισμός επιδεκτικών βακτηριακών κυττάρων με τo νέο construct

37 Vector pc3*xhoi: 1 ζώνη 5923bp Vector pc3*mlui: 1 ζώνη 5923bp αποικία*mlui *XhoI: 3 ζώνες Αποικία*XhoI: 1 ζώνη 9486 bp Αποικία*MluI: 2 ζώνες 5.5 kb, 4 kb 5kb, 4 kb, 457bp λ*hindiii *EcoRI λ*hind III Άκοπος vector: pc3-sf Άκοπη αποικία vector *XhoI αποικία *XhoI vector* MluI αποικία* MluI αποικία* ΧhoI-MluI 9 λ*hindiii *EcoRI 10 λ*hindiii bp 9486 bp 5923 bp 5500 bp 5000bp 4000 bp 4000bp 564bp 457bp

38 Zif-VP64-EP2 Zif Zif psffv VP64 VP64 pcmv Zif-VP64-EP bp egfp S-MAR

39 Βήμα 3 : Πιστοποίηση της λειτουργικότητας του νέου επισωματικού φορέα Zif- VP64-EP2 με μεταφορά του στην ευκαρυωτική κυτταρική σειρά Κ562.

40 Διαμόλυνση Κ562 κυττάρων με το Zif-VP64-EP2 Εικόνα φωτονικού μικροσκοπίου: Κ562 + Zif-VP64-EP2 Εικόνα φωτονικού μικροσκοπίου: untransfected Κ562 κύτταρα

41 Εικόνα μικροσκοπίου φθορισμού: Κ562 + Zif-VP64-EP2 Εικόνα φωτονικού μικροσκοπίου: untransfected Κ562 κύτταρα

42 Συζήτηση- Συμπεράσματα Τα Κ562 κύτταρα διαμολυσμένα με το όχημα Zif-VP64- ΕΡ2 εμφανίζουν εξαιρετικά έντονο φθορισμό. Το S/MAR είναι σε θέση να διαμεσολαβήσει την εγκατάσταση του επισώματος στον πυρήνα του ξενιστικού κυττάρου. Η μακράς διάρκειας διαμολυσμένη καλλιέργεια (3 μήνες) καταδεικνύει ότι το όχημα είναι λειτουργικό και διατηρείται ως επισωματικό σε Κ562 κύτταρα διαμολυσμένα κύτταρα με το Zif-VP64- ΕΡ2.

43

Έκφραση της γενετικής πληροφορίας

Έκφραση της γενετικής πληροφορίας Η ροή της γενετικής πληροφορίας Έκφραση της γενετικής πληροφορίας To DNA ενός οργανισμού είναι ο μοριακός «σκληρός δίσκος» που περιέχει αποθηκευμένες ακριβείς οδηγίες, οι οποίες καθορίζουν τη δομή και

Διαβάστε περισσότερα

Η γονιδιακή θεραπεία στην καταπολέμηση συγγενών νόσων

Η γονιδιακή θεραπεία στην καταπολέμηση συγγενών νόσων , Φυσικός MSc Η γονιδιακή θεραπεία στην καταπολέμηση συγγενών νόσων Γονιδιακή θεραπεία είναι η εισαγωγή γονιδίων στα κύτταρα και τους ιστούς ενός οργανισμού που εκδηλώνει μια κληρονομική ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή φαρμακευτικών πρωτεϊνών με βιοτεχνολογικές μεθόδους Μεταφορά γονιδίων σε ευκαρυωτικά κύτταρα (Γονιδιακή θεραπεία)

Παραγωγή φαρμακευτικών πρωτεϊνών με βιοτεχνολογικές μεθόδους Μεταφορά γονιδίων σε ευκαρυωτικά κύτταρα (Γονιδιακή θεραπεία) Παραγωγή φαρμακευτικών πρωτεϊνών με βιοτεχνολογικές μεθόδους Μεταφορά γονιδίων σε ευκαρυωτικά κύτταρα (Γονιδιακή θεραπεία) Παραγωγή ινσουλίνης από βακτήρια Παρελθόν: απομόνωση ινσουλίνης από πάνγκρεας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΕΛΕΝΗ ΝΤΟΥΝΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ, Ph.D. Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τεχνολογίες Λειτουργικής Γονιδιωµατικής Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Αρχικά οι επιστήμονες πίστευαν ότι τα βιολογικά μακρομόρια που μεταφέρουν τη γενετική πληροφορία ήταν οι πρωτεΐνες. Ποια ήταν η λογική τους;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Κεφάλαιο Πρώτο Το γενετικό υλικό

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Κεφάλαιο Πρώτο Το γενετικό υλικό ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κεφάλαιο Πρώτο Το γενετικό υλικό Με βάση ποιο πείραμα αποδείχθηκε ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό; Πότε ήρθε η οριστική επιβεβαίωση ότι το DNA

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑ (10) Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Τα γενετικά τροποποιημένα κύτταρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή τόσο πρωτεϊνικών, όσο και μη πρωτεϊνικών ετερόλογων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï Í. ÓÌÕÑÍÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï Í. ÓÌÕÑÍÇ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Βλ3Θ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 28 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW. Βασίλειος Κορδίνας Vasileios Kordinas. Ιατρός Μοριακός Βιολόγος / Γενετιστής. MD, Molecular Biologist and Geneticist.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW. Βασίλειος Κορδίνας Vasileios Kordinas. Ιατρός Μοριακός Βιολόγος / Γενετιστής. MD, Molecular Biologist and Geneticist. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΟΜΕΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ THE IMPORTANCE OF TELOMERASE IN CELLULAR SENESCENCE AND THE FUTURE PROSPECTS OF INTERFERING

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 4: Τεχνολογία του Ανασυνδυασµένου DNA

KΕΦΑΛΑΙΟ 4: Τεχνολογία του Ανασυνδυασµένου DNA KΕΦΑΛΑΙΟ 4: Τεχνολογία του Ανασυνδυασµένου DNA Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 1. Πώς ονοµάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ 2011 2 Γενετική είναι ο κλάδος της Βιολογίας που ασχολείται με την μελέτη της κληρονομικότητας. Κληρονομικότητα είναι η προγόνους στους απογόνους. μεταβίβαση χαρακτήρων από τους Οι χαρακτήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΩΔΕΚΑ (12) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε τη φράση που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ

ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ Αγγελίδης Χαράλαμπος, Αν. Καθηγητής Βιολογίας, 2010. Γονιδιακή σίγηση ή αποσιώπηση είναι ένας γενικός όρος που περιγράφει επιγενετικές διαδικασίες της γονιδιακής ρύθμισης. Ο όρος γονιδιακή

Διαβάστε περισσότερα

MicroRNAs, καρκίνος και καρκινικά βλαστοκύτταρα Από την έρευνα στη θεραπεία

MicroRNAs, καρκίνος και καρκινικά βλαστοκύτταρα Από την έρευνα στη θεραπεία Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW MicroRNAs, καρκίνος και καρκινικά βλαστοκύτταρα Από την έρευνα στη θεραπεία Τα micrornas (mirnas)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ Μεταλλάξεις είναι οι αλλαγές στην αλληλουχία των νουκλεοτιδίων που συμβαίνουν στο γενετικό υλικό ενός οργανισμού τόσο σε γονιδιακό επίπεδο (γονιδιακές μεταλλάξεις)

Διαβάστε περισσότερα

MEΛETH ΓONIΔIAKHΣ ΛEITOYPΓIAΣ

MEΛETH ΓONIΔIAKHΣ ΛEITOYPΓIAΣ MEΛETH ΓONIΔIAKHΣ ΛEITOYPΓIAΣ Oι μέθοδοι απομόνωσης γονιδίων άνοιξαν τον δρόμο για την ανάπτυξη της μοριακής βιολογίας, που έχει σαν αντικείμενο την μελέτη της δομής και της λειτουργίας του γενετικού υλικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗ Λουκάς Νικολάου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ 2014 2 Γενετική είναι ο κλάδος της Βιολογίας που ασχολείται με την μελέτη της κληρονομικότητας. Κληρονομικότητα είναι η προγόνους στους απογόνους. μεταβίβαση χαρακτήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 Α1- δ, Α2-α, Α3-γ, Α4-δ, Α5-β ΘΕΜΑ Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β1. Η διπλή έλικα του DN συνδέεται µε τις ιστόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙ ΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙ ΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙ ΙΑ 1. Η γενετική και ο ρόλος της στην ιατρική..1 2. Η δοµή του γενετικού υλικού.2 3. Οργάνωση του ευκαριωτικού χρωµοσώµατος...4 4. Χρωµοσώµατα....5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ. Κωνσταντίνος Ε. Κεραμάρης Βιολόγος Εκπαιδευτικός Κλινικός Βιοχημικός Διδάκτορας Βιολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθήνας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ. Κωνσταντίνος Ε. Κεραμάρης Βιολόγος Εκπαιδευτικός Κλινικός Βιοχημικός Διδάκτορας Βιολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθήνας ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κωνσταντίνος Ε. Κεραμάρης Βιολόγος Εκπαιδευτικός Κλινικός Βιοχημικός Διδάκτορας Βιολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθήνας 2001 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δομή του γενετικού υλικού 3 2. Κληρονομικότητα..

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πανελλαδικών 2000-2013

Θέματα Πανελλαδικών 2000-2013 Θέματα Πανελλαδικών 2000-2013 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΑ 1 ο Γράψτε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1ο Α. Στις ερωτήσεις 1-3, να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ «ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΕΥΠΛΟΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. In vitro 2. In vivo 3. Αναστολείς μίτωσης 4. Απλοειδές κύτταρο 5. Απλοειδής οργανισμός 6. Αριθμός ή αλληλουχία βάσεων 7. Αυτοσωμικά χρωμοσώματα 8. Βήμα έλικας 9. Γονιδίωμα κυττάρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες 3 Πρόλογος 4 ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΕΥΧΑΙΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΜΟΥΣΤΑΡΔΕΣ ΑΖΩΤΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΕΥΧΑΙΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΜΟΥΣΤΑΡΔΕΣ ΑΖΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΗΜΑ Β Ι Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΕΥΧΑΙΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΜΟΥΣΤΑΡΔΕΣ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής

Διαβάστε περισσότερα