ΘΕΜΑ: Καταχώριση αλιευτικών εργαλείων στις άδειες αλιείας σκαφών σ εφαρµογή του Καν. (Ε.Κ.) 1281/2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Καταχώριση αλιευτικών εργαλείων στις άδειες αλιείας σκαφών σ εφαρµογή του Καν. (Ε.Κ.) 1281/2005"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 28 /12 / 2006 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τµήµα 2 ο,3 ο & 4 ο Ταχ. ιεύθυνση: Λ. Συγγρού 150 ΠΡΟΣ: Π Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ε. Πούλιου, Μ.Πέτρου. Γεωργακοπούλου Τηλέφωνο: , -7177, Fax: ΘΕΜΑ: Καταχώριση αλιευτικών εργαλείων στις άδειες αλιείας σκαφών σ εφαρµογή του Καν. (Ε.Κ.) 1281/2005 Συνέχεια των υπ αριθµ / , / και / σχετικών µας εγγράφων και µετά τους προβληµατισµούς και τα ερωτήµατα που τέθηκαν από τους εκπροσώπους των Ν.Υ.Α. και του Υ.Ε.Ν. στην συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στις στην Αθήνα ειδικά για το θέµα της καταχώρησης των αλιευτικών εργαλείων στις νέες άδειες σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: Α. ΓΕΝΙΚΑ - Τα αλιευτικά εργαλεία τα οποία θα καταχωρούνται στα νέα έντυπα αδειών θα πρέπει να προβλέπονται από τις ισχύουσες αλιευτικές διατάξεις. εν θα γίνεται καταχώρηση εργαλείων µε τοπικές ονοµασίες καθώς και εργαλείων µε εξειδικευµένα ονόµατα όπως Μπατιρµάς, Κλαµπανόδιχτα, Αστακόδιχτα, Ξιφιοπαράγαδα κ.λπ. για τα οποία δεν υπάρχει σχετική ειδική διάταξη - Στο νέο έντυπο άδειας δηλώνονται όλα τα αλιευτικά εργαλεία ολογράφως µε το κωδικό τους, ενώ στο Κ.Α.Μ. µόνο µε τον κωδικό του. Τα υπόλοιπα εργαλεία µε τα οποία δραστηριοποιείται το σκάφος και για τα οποία έχει χορηγηθεί σχετική έγκριση, θα αναγράφονται επίσης στο έντυπο των νέων αδειών ολογράφως και µε τον κωδικό τους. Τα εργαλεία για τα οποία δεν υπάρχει αντίστοιχος κωδικός µπορούν να αναγράφονται ολογράφως χωρίς κωδικό ή µε τον κωδικό ΝΚ. - Οι αλιείς διατηρούν το δικαίωµα αλλαγής των εργαλείων τα οποία θα δηλώσουν. Σε περίπτωση αλλαγής θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που ακολουθείται για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή στα στοιχεία του σκάφους. - Η καταδυτική µηχανή δεν αποτελεί αλιευτικό εργαλείο και δεν µπορεί να δηλώνεται ως τέτοιο. - Το πυροφάνι (µέθοδος αλιείας που περιλαµβάνει καµάκι και τη χρήση φωτεινής πηγής) δεν αποτελεί αλιευτικό εργαλείο και δεν µπορεί να δηλώνεται ως τέτοιο. Οι µέθοδοι αλιείας για τις οποίες υπάρχουν ειδικές διατάξεις και η χρήση βοηθητικών µέσων για τα οποία απαιτείται έγκριση θα αναφέρονται χωριστά στο έντυπο της άδειας αµέσως µετά τα υπόλοιπα αλιευτικά εργαλεία. Β. ΕΙ ΙΚΑ Ι. ΑΛΙΕΙΑ ΟΣΤΡΑΚΩΝ: Στην αλιεία οστράκων ως κύρια εργαλεία µπορούν να δηλώνονται ο αργαλειός ( DRB) και η τσουγκράνα (DRH). Για την αλιεία οστράκων από σκάφος µε χρήση καταδυτικής µηχανής και συλλογή µε µικρή τσουγκράνα ( χεράκι) θα αναγράφεται στην άδεια ως αλιευτικό εργαλείο ολογράφως το χεράκι µε ή χωρίς κωδικό ΝΚ και επιπλέον η έγκριση αλιείας µε καταδυτική µηχανή σύµφωνα µε το Π 227/2003.

2 ΙΙ. ΑΛΙΕΙΑ ΟΛΩΜΑΤΩΝ εδοµένου ότι δεν υπάρχει αντίστοιχος Κωδικός για τα προβλεπόµενα για την αλιεία δολωµάτων εργαλεία, θα πρέπει να δηλώνεται ολογράφως στην άδεια µε ή χωρίς κωδικό ΝΚ. Για τη χρήση καταδυτικής µηχανής ισχύει ότι και για τα όστρακα. ΙΙΙ. ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ Για τα σκάφη τα οποία δεν έχουν άδεια αλιείας µε το εργαλείο Γκαγκάβα αλλά αλιεύουν σπόγγους υποβρύχια µε το χέρι και χρήση καταδυτικής µηχανής, κατόπιν ειδικής άδειας χορηγούµενης βάσει του άρθρου 84 του Ν.. 420/70, διαθέτουν όµως άδεια αλιείας για δίχτυα παραγάδια ( κ.λπ.). Τα σκάφη µπορούν να αλιεύουν σπόγγους εφόσον τους έχει χορηγηθεί η ανωτέρω ειδική άδεια και για την περίοδο ισχύος της. IV. ΙΧΤΥΑ - Όταν η παλιά άδεια γράφει στάσιµα δίχτυα (GNS) : Η νέα άδεια µπορεί να περιλαµβάνει µόνο τα στάσιµα δίχτυα. Για την εγγραφή των υπολοίπων τύπων διχτυών θα πρέπει να χορηγηθεί από την Ν.Υ.Α. νέα έγκριση. Όταν η παλιά άδεια γράφει δίχτυα (GNS) : Η νέα άδεια µπορεί να περιλαµβάνει και τους τρεις τύπους διχτυών : απλάδια (GNS) µανωµένα (GTR) και συνδυασµό (GTN) χωρίς νέα έγκριση. Νέα έγκριση απαιτείται για χρήση ειδικών αλιευτικών εργαλείων και µεθόδων (πχ. Κουλούρα, καλαµωτά κ.λπ.) αν δεν αναγράφονται ονοµαστικά στην παλιά άδεια τα οποία θα καταχωρούνται και µε το όνοµά τους. V. ΠΑΡΑΓΑ ΙΑ Όταν η παλιά άδεια γράφει παραγάδια (LLS): Η νέα άδεια µπορεί να περιλαµβάνει και τους δύο τύπους παραγαδιών στάσιµα (LLS) και παρασυρόµενα (LLD) χωρίς νέα έγκριση, ανεξάρτητα από το εάν το σκάφος είναι εφοδιασµένο µε ειδική άδεια αλιείας για µεγάλα πελαγικά. Η εγγραφή στην άδεια των παρασυρόµενων παραγαδιών (LLD) όµως δεν συνεπάγεται και δικαίωµα αλιείας µεγάλων πελαγικών, για την οποία απαιτείται έκδοση «ειδικής άδειας». VI. ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ Τα διάφορα αγκιστρωτά εργαλεία θα δηλώνονται µε την γενική ονοµασία όπως δίδεται στον Καν. (Ε.Κ.) 26/2004 (Κωδικοί : LHP, LHM, και LTL ) και δεν θα εξειδικεύονται Επισηµαίνουµε ότι για τα θέµατα αυτά έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες και µε το υπ αριθµ / έγγραφό µας. - Η υποχρέωση αλλαγής του εντύπου της επαγγελµατικής άδειας αλιείας σκάφους απορρέει άµεσα από τον Καν. (Ε.Κ.) 1281/2005 και η καταληκτική του ηµεροµηνία από τον Καν.(Ε.Κ.) 700/2006. Συνεπώς µέχρι τις 16 Μαΐου 2007 θα πρέπει να έχουν αντικατασταθεί όλα τα έντυπα των εν ισχύ αδειών ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξης της ισχύος τους. ικαίωµα εκπρόθεσµης ανανέωσης δίδεται µόνο στις περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας σύµφωνα µε την αριθµ.698/84 γνωµοδότηση και την υπ αριθµ / εγκύκλιό µας. Επειδή, έχει διαπιστωθεί ότι δεν έχει ακολουθηθεί µέχρι σήµερα η ίδια διαδικασία για την συγκέντρωση και υποβολή των δηλώσεων των πλοιοκτητών και την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων στις αρµόδιες λιµενικές αρχές, το Υ.Ε.Ν. στο οποίο κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται να ενηµερώσει τις λιµενικές αρχές για την αποδοχή των δηλώσεων είτε αυτές αποστέλλονται από τις Ν.Υ.Α. µεµονωµένα είτε µε συγκεντρωτικό πίνακα υπόδειγµα του οποίου είχε αποσταλεί µε το υπ αριθµ / έγγραφό µας. Τελευταία παρατηρείται µεγάλη κινητικότητα σε ότι αφορά στην χορήγηση εγκρίσεων για πρόσθετα εργαλεία στα σκάφη της παράκτιας αλιείας και µάλιστα πολλές Ν.Υ.Α έχουν χορηγήσει εγκρίσεις για θεσµοθετηµένα και µη εργαλεία τα οποία είτε εµφανίζονται µε τοπικές ονοµασίες είτε µε το όνοµα του στοχευόµενου είδους καθώς και για εργαλεία τα οποία

3 κυρίως χρησιµοποιούνται στην ερασιτεχνική αλιεία και δεν µπορούν να χαρακτηρισθούν ως επαγγελµατικά. Επισηµαίνουµε ότι η χορήγηση άδειας για αλιεία µε όλα τα υπάρχοντα θεσµοθετηµένα ή µη αλιευτικά εργαλεία και ιδιαίτερα όταν πολλά από αυτά δεν χρησιµοποιούνται στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνται τα σκάφη παράκτιας αλιείας δεν ανταποκρίνεται ούτε στο πνεύµα των σχετικών εγκυκλίων ούτε στην έννοια της επαγγελµατικής ενασχόλησης ενός σκάφους µε την αλιεία. Κατόπιν αυτού εφιστούµε την προσοχή όλων στην αξιολόγηση της σκοπιµότητας χορήγησης έγκρίσης για πρόσθετα εργαλεία για κάθε σκάφος χωριστά και ανάλογα µε τις συνθήκες κάθε περιοχής και τις σύγχρονες απαιτήσεις του τοµέα. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ Α/Κ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Α ΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕ ΚΩ ΙΚΟΥΣ ή & ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ Βάσει Καν(ΕΚ)26/2004 ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Καν(ΕΚ)26/2004 ΚΩ ΙΚ ΟΣ Καν(ΕΚ) 26/2004 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ στις ΝΕΕΣ Α ΕΙΕΣ 1 Κυκλωτικά δίχτυα Γρί Γρί PS Γρί Γρί ηµέρας ή & νύχτας PS ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 2 Τράτες Τράτες βυθού µε πόρτες OTΒ ι.μηχανότρατα ιι.μηχανότρατα εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων 3 Γρίπποι Πεζότρατες SB Βιντζότρατα ι.otb ιι.otb εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων 3 ράγες ράγες που σύρονται από σκάφος 4 ράγες ράγες χειρός των οποίων ο χειρισµός γίνεται από σκάφος 5 Απλάδια δίχτυα και δίχτυα εµπλοκής Στάσιµα απλάδια δίχτυα (αγκυροβοληµένα) DRB ι. Αργαλειός ιι. Γκαγκάβα 7 >> Μανωµένα δίχτυα GΤR Μανωµένα δίχτυα (Υπενθυµίζουµε ότι ο αργαλειός χρησιµοποιείται στην αλιεία οστράκων, και η γκαγκάβα για την συλλογή σπόγγων). DRH Τσουγκράνα Η χέρα δεν είναι θεσµοθετηµένο εργαλείο για αλιεία οστράκων, δεν περιέχεται στο Π. 86/1998 αλλά είναι µορφή τσουγκράνας GNS Απλάδια δίχτυα δίχτυα Εδώ κατατάσσονται και τα εργαλεία: Μπατιρµάς, ίχτυ δολωµάτων καθώς και όλα τα εργαλεία που αποτελούνται από απλάδι δίχτυ, µε ειδικές ονοµασίες, για τα οποία δεν υπάρχει σχετική νοµοθεσία που να τα προσδιορίζει. 8 >> Συνδυασµός µανωµένων και απλαδιών διχτυών GTN ι. Συνδυασµός απλαδιών µανωµένων ιι. Κουλούρα ιιι. Καλαµωτά Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα Κλάµπανα ή Κλαµπανόδιχτα καθώς και όλα τα εργαλεία που αποτελούνται από συνδυασµό µανωµένων και απλαδιών διχτυών, µε ειδικές ονοµασίες, για τα οποία δεν υπάρχει σχετική νοµοθεσία που να τα

5 προσδιορίζει. 10 Παγίδες Κοφινέλα (κιούρτοι) FPO ι. Κυλινδρικοί ή κωνικοί δικτυωτοί σάκκοι ή ιι. Κυλινδροειδείς θάλαµοι οχεία, κιούπια, κουτιά, σωλήνες, ή ιιι.. Κλωβοί σφαιροειδείς ή παραλληλεπίδεδοι Κοφινέλλα, κιούρτοι, κίρτοι, κέρτοι, κοφίνια, παγίδες 11 Παραγάδια και αγκίστρια Πετονιές χειρός και πετονιές µε καλάµι (των οποίων ο χειρισµός γίνεται µε το χέρι) 12 >> Πετονιές χειρός και πετονιές µε καλάµι (των οποίων ο χειρισµός γίνεται µε τη βοήθεια µηχανής) LHP Πετονιές χειρός και πετονιές µε καλάµι (των οποίων ο χειρισµός γίνεται µε το χέρι) LHM Πετονιές χειρός και πετονιές µε καλάµι (των οποίων ο χειρισµός γίνεται µε τη βοήθεια µηχανής) 13 >> Στάσιµα παραγάδια LLS Στάσιµα παραγάδια Στις κατηγορίες εργαλείων που περιλαµβάνονται στη στήλη 4, αντιστοιχούν τα κάτωθι αλιευτικά εργαλεία ι. Βολκοί,νταούλια ιι. οχεία, κιούπια, κουτιά, σωλήνες ιιι. Κοφινέλλα, κιούρτοι, κίρτοι, κέρτοι, κοφίνια, παγίδες Η ύπαρξη εργαλείων τη µιας κατηγορίας στην άδεια αλιείας, αποκλείει την ύπαρξη εργαλείου άλλης κατηγορίας. εν θα καταχωρούνται ονοµαστικά οι διάφορες µορφές ονόµατα αγκιστρωτών εργαλείων αυτών των κατηγοριών. 14 >> Παρασυρόµενα Παραγάδια LLD Παρασυρόµενα Παραγάδια 15 >> Συρτές LTL Συρτές 16 Εργαλεία για τα οποία δεν υπάρχει Κωδικός στον Κανονισµό Χεράκι ι. Φτυάρι, ιι. Πιρούνα, ιιι. Σπάτουλα, Καµάκι χεριού Για αλιεία οστράκων µε Καταδυτική συσκευή από σκάφος Για Αλιεία ολωµάτων Για την µέθοδο αλιείας µε Πυροφάνι

6

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 1.-Νοµικό πλαίσιο Η τήρηση ηµερολογίου αλιείας προβλέπεται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΟΚ) 2847/93 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του Καν. 2807/83,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ. του Ελληνικού στόλου που δραστηριοποιείται στα ελληνικά χωρικά ύδατα»

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ. του Ελληνικού στόλου που δραστηριοποιείται στα ελληνικά χωρικά ύδατα» ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ «Σχέδιο Προσαρµογής της Αλιευτικής Προσπάθειας (ΣΠΑΠ) του Ελληνικού στόλου που δραστηριοποιείται στα ελληνικά χωρικά ύδατα» ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 (ενοποιηµένο κείµενο) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 5088 / 78186 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜ. 2 ο, 3 ο Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον τομέα της Αλιείας και τον προσανατολισμό των

Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον τομέα της Αλιείας και τον προσανατολισμό των 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Μεθοδολογικό Πλαίσιο... 5 3. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης... 8 3.1 Θαλάσσια Αλιεία... 9 3.2 Υδατοκαλλιέργειες... 18 3.3 Αλιεία Εσωτερικών Υδάτων... 26 3.4 Μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 78Ξ6Β-ΝΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Α Α: 78Ξ6Β-ΝΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τµήµα 4 ο --------------------------------- Τ. /νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θεματικό τμήμα. Διαρθρωτικών πολιτικών και πολιτική συνοχής Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΛΙΕΙΑ 2008 EL

ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θεματικό τμήμα. Διαρθρωτικών πολιτικών και πολιτική συνοχής Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΛΙΕΙΑ 2008 EL ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεματικό τμήμα Διαρθρωτικών πολιτικών και πολιτική συνοχής Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΛΙΕΙΑ 2008 EL Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών της Ένωσης Τμήμα πολιτικής Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

<< Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ >>

<< Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ >> > Εργασία στο μάθημα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γυμνάσιο Κουφονησίων Λ.Τ. Συγγραφείς: Μαύρος Γεώργιος Πασσάρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 05-12- 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 05-12- 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 05-12- 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ αρ. πρωτ:9354.1/1/11 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ& ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πολ/κών Εγκυκλίων

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πολ/κών Εγκυκλίων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4-03-2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αριθµ. Πρωτ. 10733 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /νση Ο.Κ.Κ. Τµήµα α Ταχ. /νση:μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ.Κώδικας:115 26 Πληροφορίες : Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Εφαρμογή της με αριθμό 4023/64557/16 05 2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση : Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αύγουστος 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αύγουστος 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αύγουστος 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αρ. πρ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 18434/949/04/05 ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)»

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14-11 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. Π.: Φ Α' 9.2/24461/1124 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Τµήµα Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΓΛΛΠΝΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΈΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ 3 η (2013)

ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΓΛΛΠΝΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΈΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ 3 η (2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δνση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13. 10. 2015 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. πρωτ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13. 10. 2015 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13. 10. 2015 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 5873 / 110709 Γενική Δ/νση Βιώσιμης Αλιείας Δ/νση Ελέγχου Αλ. Δραστηριοτήτων & Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΒ-ΓΓ2. Θέμα: Χορήγηση βεβαίωσης για άδεια «Παραγωγού Πωλητή λαϊκών αγορών» σε επαγγελματίες αλιείς»

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΒ-ΓΓ2. Θέμα: Χορήγηση βεβαίωσης για άδεια «Παραγωγού Πωλητή λαϊκών αγορών» σε επαγγελματίες αλιείς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-03- 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 269/28399 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΑΠ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προθεσµίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από την ιοίκηση.

ΘΕΜΑ: Προθεσµίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από την ιοίκηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΣΚΠΟ/Φ.17/ΟΙΚ/13097 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα, 13-07 - 2015 Αριθ. Πρωτ: 3854 / 78225 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ

Α. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2012 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ο αλιευτικός τοµέας στην Περιφέρεια Αττικής, είναι σημαντικός κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής. Συνεισφέρει στην οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Α ΜΕΡΟΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Α ΜΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-6-2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.:26077 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΗΛ.: 2131519233, 231, 214, 303, 304, 310 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1680 9 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5088/78186 Ρύθμιση της αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η παράγραφος Γ µε τίτλο «Υφιστάµενες εταιρείες (συσταθείσες πριν από την 4/4/11) κάθε µορφής» διορθώνεται ως ακολούθως:

Η παράγραφος Γ µε τίτλο «Υφιστάµενες εταιρείες (συσταθείσες πριν από την 4/4/11) κάθε µορφής» διορθώνεται ως ακολούθως: Αθήνα, 04-04 - 2011 Αριθµ. Πρωτ. : Κ2-3332 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο ήµος Στυλίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο ήµος Στυλίδας \ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ Στυλίδα, 05 Σεπτεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 12070 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ήµος Στυλίδας Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 5-10-2005 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα 24-03-2011 ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Αρ. Πρωτ.: 6536 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Κύπρου 10 Ταχ. Κώδικας : 65403 Πληροφορίες : Κων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΛΟΣ 26/2/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3965 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ... 4 2.1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ... 4 2.2. ΚΟΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ».

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΕΜΣΤ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΕΜΣΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.: 22988/08.05.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Β 17-19 & Ρηγίλλης Τ.Κ.: 106 75 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα