ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΣΤΗ Β ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΣΤΗ Β ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΣΤΗ Β ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Γιώργος Φεσάκης Καθηγητής ΔΕ ΠΕ9, Υπ. Διδάκτορας Τ.Ε.Π.Α.Ε, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Γ. Γρίβα 23, Ρόδος, 8500 Αγγελική Δημητρακοπούλου Επίκουρος Καθηγήτρια, Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής, Τ.Ε.Π.Α.Ε, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Λ. Δημοκρατίας, Ρόδος, 8500 Φραγκίσκος Καλαβάσης Καθηγητής, Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής, Τ.Ε.Π.Α.Ε Πανεπιστήμιο Αιγαίου Λ. Δημοκρατίας, Ρόδος, 8500 Λέξεις-κλειδιά: Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Μοντελοποίηση, Προσομοίωση, Πίνακες υπολογισμών, Πιθανότητες, Στατιστική. Περίληψη: Η εργασία αυτή επιχειρεί να αναδείξει την επιστημολογική αξία των μοντέλων, το ρόλο των Η/Υ στη σύγχρονη επιστημονική μοντελοποίηση και τις δυνατότητες διδακτικής αξιοποίησής τους. Σημειώνεται η έλλειψη σαφούς ανάδειξης της έννοιας του μοντέλου στη διδασκαλία των θετικών επιστημών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα πιλοτικής έρευνας. Προτείνεται ένα γενικό πλαίσιο σχεδιασμού δραστηριοτήτων διδακτικής μοντελοποίησης, ενώ για την αποσαφήνιση του πλαισίου παρουσιάζεται παράδειγμα εφαρμογής του στην παραγωγή δραστηριότητας μοντελοποίησης στις πιθανότητες για μαθητές Γ Λυκείου. Διατυπώνονται τέλος γενικές υποδείξεις για το σχεδιασμό ανάλογων δραστηριοτήτων και σε άλλα θεματικά πεδία, με χρήση απλών και ευρύτατα διαδεδομένων εργαλείων (λογιστικά φύλλα) στη σημερινή δευτεροβάθμια εκπαίδευση

2 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία αρχικά, αναφέρεται συνοπτικά στην επιστημολογική αξία των μοντέλων και στη σχέση τους με τους Η/Υ. Κατόπιν, παρουσιάζονται απόψεις μαθητών για την έννοια του μοντέλου και υποστηρίζεται ότι η μοντελοποίηση δεν χρησιμοποιείται συνειδητά και συστηματικά στη διδασκαλία των επιστημών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα πλαίσιο σχεδιασμού δραστηριοτήτων μοντελοποίησης με την χρήση Η/Υ που εφαρμόζεται και σε παράδειγμα δραστηριότητας για το μάθημα των πιθανοτήτων. Στο τέλος συνοψίζονται τα παραπάνω και διατυπώνονται συμπεράσματα. Μοντέλα, μοντελοποίηση & επιστήμη Η διατύπωση και προσομοίωση μοντέλων σε Η/Υ αποτελεί κοινή επιστημονική πρακτική στα πλαίσια της επίλυσης προβλημάτων [7, 8, 9, 0, 3, 5, 6, 2]. Αρκετά δημοφιλή παραδείγματα είναι τα μοντέλα πρόγνωσης του καιρού, τα μοντέλα για τη δομή της ύλης, τα μοντέλα του πλανητικού συστήματος, κλπ. Η δημιουργία αναπαραστάσεων των φυσικών συστημάτων ώστε να διεξάγονται συμπεράσματα από την αναπαράσταση για το πραγματικό σύστημα έγινε υπόδειγμα για τις εμπειρικές επιστήμες κυρίως με την εργασία του Νεύτωνα για τη μηχανική των ουράνιων σωμάτων [0]. Ο Νεύτωνας περιέγραψε αφηρημένα το πλανητικό σύστημα χρησιμοποιώντας τη γλώσσα των μαθηματικών. Η ικανότητα των επιστημόνων για την παραγωγή μοντέλων καθοριζόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα από την υπολογισιμότητα των σχετικών μαθηματικών σχέσεων με μολύβι και χαρτί. Τα σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα επιτρέπουν τη διατύπωση και προσομοίωση μοντέλων που απαιτούν πολυπληθείς, πολύπλοκους και ακριβείς υπολογισμούς διαφοροποιώντας έτσι το πεδίο. Επιπλέον, διατίθενται νέοι τύποι αναπαραστάσεων που ανοίγουν νέα πεδία εφαρμοσιμότητας των μοντέλων για προβλέψεις και ερμηνείες των φαινομένων του κόσμου. Η μοντελοποίηση με Η/Υ έχει επιδράσει καταλυτικά στη σύγχρονη επιστήμη, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αποκάλυψη με την χρήση Η/Υ της χαοτικής φύσης του πλανητικού συστήματος καθιστώντας έτσι το Νευτωνικό μοντέλο εφαρμόσιμο για πεπερασμένα χρονικά διαστήματα [7]. Η έννοια του Μοντέλου Άτυπα, Μοντέλο είναι μια εξιδανίκευση και απλοποίηση ενός συστήματος του πραγματικού κόσμου που παράγεται με επιλεκτική αφαίρεση και πιθανά μπορεί να εμφανίσει συμπεριφορά ανάλογη με μέρος της συμπεριφοράς του αρχικού συστήματος.

3 Ένα μοντέλο μπορεί να παρέχει πληροφορίες για τη δομή και τη συμπεριφορά ενός συστήματος χωρίς να είναι απαραίτητη η αλληλεπίδραση με το ίδιο το σύστημα. Στην εργασία αυτή θα χρησιμοποιούμε τον όρο μοντέλο με την παραπάνω έννοια και δε θα αναφερθούμε καθόλου στη θεωρητική έννοια των μαθηματικών μοντέλων της λογικής. Κριτήρια αξιολόγησης μοντέλων Για ένα σύστημα μπορούν να προταθούν πολλά διαφορετικά μοντέλα, τα οποία υπόκεινται σε τροποποιήσεις και βελτιώσεις. Τα μοντέλα αυτά αξιολογούνται με βάση την πιστότητα της προσομοίωσης της συμπεριφοράς και της δομής του αρχικού συστήματος στα πλαίσια της επίλυσης ενός προβλήματος. Αξιολογούμε τα μοντέλα με άλλα λόγια βάση: α) της ερμηνευτικής τους ισχύος: Δυνατότητα απάντησης σε ερωτήσεις της μορφής: «Υπό ποιες συνθήκες μπορεί το σύστημα να παράγει μια δεδομένη συμπεριφορά;» π.χ. αν έχουμε ένα μοντέλο μιας γέφυρας που κατέρρευσε θα θέλαμε να ξέρουμε σε ποιες συνθήκες είναι δυνατόν να οφείλεται η καταστροφή και να έχουμε μια ερμηνεία του γεγονότος. β) της προβλεπτικής του ικανότητας: Δυνατότητα απάντησης σε ερωτήσεις της μορφής: «Τι θα γίνει άν...;». Με τις ερωτήσεις αυτές θέτουμε τις τιμές παραμέτρων και ζητάμε να μάθουμε τη συμπεριφορά του συστήματος προβλέποντας έτσι το μέλλον. Μπορούμε επίσης να εκτιμήσουμε τα αποτελέσματα και τις επιδράσεις μιας ή περισσοτέρων παρεμβάσεων σε ένα σύστημα. γ) Του κόστους τους: Ειδικότερα σήμερα που τα περισσότερα μοντέλα είναι λογισμικά το κόστος αναφέρεται στην υπολογιστική τους πολυπλοκότητα. Μέσα κατασκευής μοντέλων Μέσα κατασκευής και διατύπωσης των μοντέλων που μας απασχολούν αποτελούν τα διάφορα συστήματα αναπαράστασης. Τα μοντέλα μπορούν να είναι υλικά (π.χ οι μακέτες των κτιρίων, μηχανικά ανάλογα, κλπ), αφηρημένα-συμβολικά (π.χ μαθηματικά, αλγόριθμοι, γράφοι, πίνακες υπολογισμών, λογικά, κλπ) και υβριδικά (π.χ. ρομπότ, ενσωματωμένα σε μηχανισμούς λογισμικά συστήματα). Τα διάφορα επιστημονικά πεδία έχουν αναπτύξει συστήματα αναπαράστασης κατάλληλα για τον χώρο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ενώ κοινό σύστημα αναπαράστασης μοντέλων αποτελεί η μαθηματική τους έκφραση. Τελευταία, όλο και περισσότερα λογισμικά περιβάλλοντα μοντελοποίησης χρησιμοποιούνται από διαφορετικές επιστημονικές κοινότητες. Ορισμένα μάλιστα από αυτά, όπως οι πίνακες υπολογισμών, χρησιμοποιούνται και για πρακτική επίλυση προβλημάτων από επαγγελματικές κοινότητες. Η φύση της διαδικασίας μοντελοποίησης

4 Η διαδικασία της μοντελοποίησης είναι επαναληπτική και προσαρμοστική. Η προσαρμογή των μοντέλων προκύπτει από την αξιολόγηση τους όσο αφορά στην ερμηνευτική τους ισχύ και την προβλεπτική τους ικανότητα. Η διαδικασία της μοντελοποίησης είναι πολλές φορές διεπιστημονική. Η εξοικείωση με αυτή μπορεί να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και τη μεταφορά γνώσης από τον ένα στον άλλο. Σε γενικές γραμμές η διαδικασία μοντελοποίησης λαμβάνει τη μορφή του διαγράμματος στο Σχήμα. Πραγματική κατάσταση (Αναγνώριση προβλήματος) Διατύπωση & κατασκευή μοντέλου (περιλαμβάνει υποθέσεις, απλουστεύσει ς & δειγματοληψία δεδομένων εισόδου) Έξοδος Μοντέλου (Αποφάσεις, προβλέψεις & άλλα χρήσιμα δεδομένα) Σύγκριση της εξόδου με την εμπειρία, τη κρίση και τη διαίσθηση Απαιτείται αναθεώρηση; Χρήση του Μοντέλου Αξιολόγηση της εφαρμογής του μοντέλου Σχήμα. Η διαδικασία της μοντελοποίησης Η σχέση των Η/Υ με τη μοντελοποίηση Οι Η/Υ κατέχουν κεντρική θέση στη διαδικασία της μοντελοποίησης. Τα μοντέλα σε Η/Υ πλεονεκτούν γιατί: α) μπορούν να περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό αντικειμένων-μεταβλητών και να αφορούν μεγάλο αριθμό γεγονότων-μαθηματικών πράξεων μεγάλης ακρίβειας. β) με τα λογισμικά μοντέλα οι επιστήμονες μπορούν να εργασθούν σε κλίμακες χρόνου πολύ διαφορετικές από τις συνήθεις ανθρώπινες και να πειραματισθούν με συστήματα που η φυσική

5 αλληλεπίδραση και μελέτη τους δεν είναι εφικτή λόγω ειδικών συνθηκών ασφάλειας ή/και κόστους όπως π.χ τα ηφαίστεια οι σεισμοί, κλπ. γ) καθιστούν εφαρμόσιμες νέες αναπαραστάσεις και επιτρέπουν τη δημιουργία αποδοτικών μοντέλων με την χρήση πολύπλοκων δομών δεδομένων και μοντέλων υπολογισμού (συστήματα λογικής, συστήματα βασισμένα σε κανόνες, σημασιολογικά δίκτυα, συστήματα επίλυσης περιορισμών, νευρωνικά συστήματα, εξελικτικά συστήματα, εννοιολογικοί χάρτες, κ.α). Διερεύνηση: Η μοντελοποίηση στην εκπαίδευση και στη διδασκαλία Παρά την κεντρικότητα της μοντελοποίησης στην επιστημονική μεθοδολογία στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση η ισχύουσα πρακτική στη διδασκαλία των θετικών επιστημών δεν την καθιστά σαφή. Η μοντελοποίηση και η έννοια του μοντέλου δεν χρησιμοποιούνται συνειδητά στα σχολικά μαθήματα των θετικών επιστημών. Αντί για την έννοια μοντέλο χρησιμοποιούνται οι έννοιες νόμος και θεωρία, σαν αιώνιες αλήθειες που αποκαλύφθηκαν σε φωτισμένους επιστήμονες και δεν υπόκεινται σε αμφισβήτηση, περιορισμούς και βελτίωση. Οι νόμοι γνωστοποιούνται στους μαθητές οι οποίοι τους εφαρμόζουν άκριτα για την επίλυση ασκήσεων. Κυρίαρχο μέσο αναπαράστασης είναι η Γυμνασιακή Άλγεβρα. Αποτέλεσμα της τακτικής αυτής είναι και η μαθηματικοποίηση των μαθημάτων της Φυσικής και της Χημείας [6, 9]. Για τη διερεύνηση της επίδρασης των παραπάνω στις απόψεις των μαθητών για τα μοντέλα και την επιστημολογική τους αξία πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα σε 29 μαθητές της Γ τάξης του 4 ου Ενιαίου Λυκείου Ρόδου. Από την έρευνα επιλέγουμε να παρουσιάσουμε εδώ τέσσερις ανοικτές ερωτήσεις σε σχέση με τα μοντέλα. Οι ερωτήσεις και η σύνοψη των απαντήσεων έχουν ως εξής: Ερώτηση. Έχετε συναντήσει μοντέλα σε κάποιο-κάποια από τα σχολικά μαθήματα μέχρι τώρα; Αν ναι σε ποια; Από το Σχήμα 2 είναι φανερό ότι μεγάλο ποσοστό των μαθητών δεν έχει καλή σχέση με την έννοια του μοντέλου μέσα από τα σχετικά μαθήματα ενώ η Φυσική κυριαρχεί στην επαφή των μαθητών με τα μοντέλα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση ότι μόνο ένας μαθητής απάντησε αναφέροντας τρία μαθήματα στα οποία έχει δει μοντέλα και ακόμα ένας σε δύο μαθήματα. Ερώτηση 2. Περιγράψτε ένα μοντέλο που σας έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Από τις απαντήσεις των μαθητών (Σχήμα 3) φαίνεται να είναι αρκετά δημοφιλές το ατομικό μοντέλο, ενώ το ποσοστό των μαθητών, που δε δίνει συγκεκριμένη απάντηση ενώ είχε δηλώσει

6 ότι έχει συναντήσει μοντέλα στα σχολικά μαθήματα, είναι πιθανόν να γνωρίζει τον όρο μόνο λεξικογραφικά. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΩ ΤΟΝ ΟΡΟ ΟΧΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ Σχήμα 2. Απαντήσεις στην ερώτηση ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΟΒΒΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ KYTTAΡΟ DNA ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ Σχήμα 3. Απαντήσεις στην ερώτηση 2 Ερώτηση 3. Ποιους σκοπούς εξυπηρετεί το μοντέλο που περιγράφετε και τα μοντέλα γενικότερα; Οι περισσότεροι μαθητές συμφωνούν ότι τα μοντέλα σκοπεύουν στη διευκόλυνση της κατανόησης των συστημάτων που περιγράφουν ( Σχήμα 4).

7 ΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΕΩΡΙΩΝ 2 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ 2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ Σχήμα 4. Απαντήσεις στην ερώτηση 3 Ερώτηση 4. Με ποια μέσα μπορούν να κατασκευαστούν τα μοντέλα; Αναφέρετε μερικά παραδείγματα; Απαντώντας στην ερώτηση αυτή (Σχήμα 5) κάποιοι μαθητές εστίασαν στην διαδικασία της μοντελοποίησης και όχι στα μέσα αναπαράστασης. Επιπλέον αρκετοί μαθητές αναφέρουν μόνο υλικές αναπαραστάσεις. Είναι φανερό ότι η πλειοψηφία των μαθητών δεν έχει καλή σχέση με τη διαδικασία της μοντελοποίησης και τα μέσα αναπαράστασης των μοντέλων. ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΥΛΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑ/ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ/ ΑΣΤΟΧΗ/ ΑΣΑΦΗΣ Σχήμα 5. Απαντήσεις στην ερώτηση 4 Από τα προηγούμενα, γίνεται αισθητό ότι η μοντελοποίηση αν και βασική επιστημονική δραστηριότητα δε γίνεται συνειδητή από τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο

8 βαθμό που θα ήταν επιθυμητό. Υπάρχει λοιπόν ένα κενό στην πρακτική εφαρμογή της διδακτικής των επιστημών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η κάλυψη του οποίου μπορεί να αποτελέσει και όχημα για την αξιοποίηση των Η/Υ στη βαθμίδα αυτή. Με το ζήτημα της μοντελοποίησης και της εκπαίδευσης ασχολούνται και οι εργασίες [,2,3,4,5,9,,4,7,8,9]. Πώς όμως ο εκπαιδευτικός μπορεί να σχεδιάσει δραστηριότητες μοντελοποίησης για να εμπλουτίσει τη διδακτική του μεθοδολογία; Τα ερώτημα αυτό πραγματεύεται η επόμενη παράγραφος. Η μοντελοποίηση με Η/Υ από διδακτική σκοπιά Στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθούν οι υπολογιστές περισσότερο ως δυναμικά εποπτικά μέσα και λιγότερο ως μέσα αναπαράστασης μοντέλων. Οι πολυπληθείς τίτλοι πολυμεσικών εφαρμογών για την εκπαίδευση αποτελούν ισχυρή ένδειξη για την παραπάνω θέση. Ο εκπαιδευτικός που θέλει να σχεδιάσει δραστηριότητες μοντελοποίησης για τον εμπλουτισμό της διδακτικής του μεθοδολογίας θα πρέπει ως ένα βαθμό να είναι εξοικειωμένος με ένα τουλάχιστον περιβάλλον μοντελοποίησης κατάλληλο για το σχετικό γνωστικό αντικείμενο. Με την εμφάνιση των λογισμικών εργαλείων μοντελοποίησης και την ανάπτυξη της Πληροφορικής πληθαίνουν τα παραδείγματα περιβαλλόντων που χρησιμοποιούνται από διαφορετικά επιστημονικά πεδία [3]. Η λεπτομερής παρουσίαση των περιβαλλόντων μοντελοποίησης υπερβαίνει τους σκοπούς της παρούσας εργασίας. Στα επόμενα, θα αναφερόμαστε στους πίνακες υπολογισμών (γνωστά και ως λογιστικά φύλλα) επειδή είναι ευρύτατα διαθέσιμοι και υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί αλλά και μαθητές που είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση τους. Ανεξάρτητα από το περιβάλλον μοντελοποίησης που θα επιλεχθεί ο σχεδιαστής δραστηριοτήτων μοντελοποίησης, είναι χρήσιμο να έχει υπόψη του τα ακόλουθα: Τρόποι εμπλοκής των μαθητών σε δραστηριότητες μοντελοποίησης Ένας μαθητής μπορεί να εμπλακεί σε δραστηριότητες μοντελοποίησης με δύο τρόπους:. Κατασκευάζοντας μοντέλα 2. Διερευνώντας και εξετάζοντας μοντέλα κατασκευασμένα από άλλους Κατασκευάζοντας μοντέλα ο μαθητής εξωτερικεύει τις σκέψεις του και επιπλέον μπορεί να τις υποβάλει σε δοκιμασία ώστε να ελέγξει την πληρότητα και την ορθότητα τους. Διορθώνοντας και βελτιώνοντας ένα μοντέλο ο μαθητής βελτιώνει τα νοητικά γνωστικά του σχήματα.

9 Εξετάζοντας έτοιμα μοντέλα ο μαθητής έρχεται σε επαφή με τις ιδέες του κατασκευαστή τους. Μπορεί έτσι να συγκρίνει τα γνωστικά του σχήματα με αυτά που εκφράζονται μέσω του μοντέλου και να βελτιώσει ή να ασκήσει κριτική στο υπό μελέτη μοντέλο. Είναι προφανές ότι η κατασκευή μοντέλων είναι ανώτερη πνευματική δραστηριότητα από τον έλεγχο και την προσομοίωση υπαρχόντων χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η δεύτερη δεν έχει διδακτική και μαθησιακή αξία. Χαρακτηριστικά προβλημάτων που προσφέρονται για σχεδιασμό δραστηριοτήτων μοντελοποίησης με Η/Υ Δραστηριότητες μοντελοποίησης που αξιοποιούν τον Η/Υ μπορούν να στηριχθούν σε προβλήματα για τα οποία:. υπάρχουν μαθηματικά μοντέλα γνωστά στους μαθητές που απαιτούν μεγάλο όγκο υπολογισμών για την πρακτική τους εφαρμογή. 2. οι μαθητές έχουν παραστάσεις και αρχίζουν να έχουν διαισθητικά μοντέλα, δεν τα διδάσκονται λόγω των αναπαραστάσεων που απαιτούνται (π.χ διαφορικός λογισμός) αλλά υπάρχει προσιτή υπολογιστική αναπαράσταση. Οι διαπιστώσεις αυτές μας οδηγούν στην ανίχνευση των προβλημάτων που προσφέρονται για τη μοντελοποίηση σε Η/Υ. Πειραματική εφαρμογή: Δραστηριότητες μοντελοποίησης στο μάθημα των πιθανοτήτων Στο σημείο αυτό θα χρησιμοποιήσουμε τις παραπάνω διαπιστώσεις για να σχεδιάσουμε μια ολοκληρωμένη δραστηριότητα μοντελοποίησης για το μάθημα των πιθανοτήτων της Γ τάξης του Ενιαίου Λυκείου. Η δραστηριότητα αφορά διαδικαστικό μοντέλο σε πίνακα υπολογισμών (απαιτεί λογισμικό τύπου MS Excel, Lotus 23, κλπ). Η αναπαράσταση του πίνακα υπολογισμών επιλέγεται επειδή είναι ευρύτατα γνωστή και διαθέσιμη στον εκπαιδευτικό κόσμο. Είναι δηλαδή ένα σημείο εύκολης και γρήγορης εισόδου στον κόσμο της διδακτικής μοντελοποίησης. Μια δραστηριότητα στον τομέα αυτό μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα που έχουν οι υπολογιστές να επαναλαμβάνουν ακούραστα τις ίδιες ενέργειες. Πολλά προγράμματα σπουδών για πιθανότητες προβλέπουν για τους μαθητές τη διεξαγωγή πειραμάτων τύχης χρησιμοποιώντας απλά υλικά όπως κέρματα και ζάρια [9]. Τα πειράματα εγκαταλείπονται γρήγορα όμως επειδή είναι χρονοβόρα και κουραστικά. Σύγχρονα υπολογιστικά εργαλεία, που είναι ευρύτατα διαθέσιμα, μπορούν να υποκαταστήσουν τα ζάρια μετά τα πρώτα στάδια. Προσπάθειες για διδασκαλία πιθανοτήτων με μοντελοποίηση μπορεί ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης να αναζητήσει και στα [] και [8].

10 Το πρόβλημα. Ποια η πιθανότητα μια οικογένεια με τέσσερα παιδιά να έχει περισσότερα αγόρια από κορίτσια; Το πρόβλημα αυτό προσφέρεται για εισαγωγική δραστηριότητα στη μοντελοποίηση, μιας και μπορεί να επιλυθεί με τις υπάρχουσες θεωρητικές γνώσεις των μαθητών και κατά συνέπεια θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν την αξιοπιστία της μοντελοποίησης. Επιπρόσθετα, προτείνουμε να ξεκινήσουν οι μαθητές με την προσομοίωση με φυσικά μέσα (ρίψη κέρματος), κάτι που θα συμβάλλει ώστε να μη γίνει σύγχυση της έννοιας του μοντέλου με τη λογισμική του αναπαράσταση. Για το πρόβλημα αυτό παρατίθεται σχέδιο υλοποίησης στο Πλαίσιο που ακολουθεί. Για να εφαρμοστεί η προτεινόμενη δραστηριότητα, θα πρέπει οι μαθητές να εξοικειωθούν με το πρόγραμμα επεξεργασίας των πινάκων υπολογισμών. Αυτό μπορεί να γίνει σε συνεργασία με κάποιο από τα μαθήματα επιλογής όπως για παράδειγμα το «Εφαρμογές Η/Υ» που διδάσκεται στη Γ Λυκείου. Ένας πίνακας υπολογισμών που αναπαριστά ένα μοντέλο για το παραπάνω πρόβλημα μπορεί να είναι και ο επόμενος (Εικόνα ). =IF(RAND()>0,5;0;) =IF(SUM(B5:E5)>2;;0) =SUM(F5:F35)/3 Εικόνα. Στοχαστικό μοντέλο σε πίνακα υπολογισμών

11 Πανελληνίου Συν εδρίου με Διεθνή Συ μμετοχή «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση», ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : ΣΧΕΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΔΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ME ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΚΟΠΟΣ: Οι βασικοί στόχοι της δραστηριότητας είναι:. Εισαγωγή και εξοικείωση με την μοντελοποίηση στοχαστικών συστημάτων Εντοπισμός των τυχαίων μεταβλητών, καθορισμός του μηχανισμού παραγωγής δειγμάτων, αναπαράσταση των ενδεχομένων, ορισμός της διαδικασίας αναγνώρισης των θετικών ενδεχομένων, υπολογισμός της εμπειρικής πιθανότητας. 2. Ανάπτυξη μοντέλων με μολύβι και χαρτί. Προσομοίωση με παραγωγή τυχαίων δειγμάτων με την βοήθεια υλικών (κέρμα, ζάρι κλπ). 3. Μεταφορά των χειροκίνητων μοντέλων σε λογισμική αναπαράσταση (φύλλο υπολογισμού στην περίπτωση αυτή) εξοικείωση με την λογισμική αναπαράσταση. 4. Έλεγχος θεωρητικών αποτελεσμάτων και/ή αξιοπιστίας του μοντέλου με προσομοίωση και έλεγχο της σχέσης της εμπειρικής πιθανότητας με τη θεωρητική. (Υλοποίηση του μηχανισμού ανατροφοδότησης). 5. Έλεγχος της σύγκλισης της εμπειρικής πιθανότητας στη θεωρητική. 6. Εμπειρική επαφή με την μεταβλητότητα των δειγμάτων. ΥΛΙΚΑ/ΜΕΣΑ/ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ένα κέρμα για κάθε μαθητή, Διαφανοσκόπιο, Η/Υ με λογισμικό επεξεργασίας πίνακα υπολογισμών (π.χ MS Excel), Ο απαιτούμενος χρόνος της δραστηριότητας είναι 2x45min. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην πρώτη δραστηριότητα θα υπολογισθεί η πιθανότητα μια οικογένεια με τέσσερα παιδιά να έχει περισσότερα αγόρια από κορίτσια. Ο υπολογισμός της θεωρητικής πιθανότητας είναι στα πλαίσια της ύλης και των δυνατοτήτων των μαθητών της Γ τάξης του Ενιαίου Λυκείου. Το πρόβλημα είναι σχετικά απλό για να δοθεί περισσότερη προσοχή στη διαδικασία της μοντελοποίησης. Αρχικά θα γίνει μοντελοποίηση με υλικά στα οποία τα παιδιά έχουν εμπειρία (κέρμα, μολύβι και χαρτί) και κατόπιν θα χρησιμοποιηθεί το φύλλο υπολογισμών. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί η ομαλή αναγωγή της εμπειρίας της προσομοίωσης τυχαίας διαδικασίας στο νέο και πιθανά άγνωστο λογισμικό μέσο. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες 4-5 ατόμων. Τους διανέμεται ο φάκελος μαθητή και ο φάκελος ομάδας της δραστηριότητας. Β2. Γίνεται μια μικρή συζήτηση για τη σύνθεση των οικογενειών των μαθητών και ιδιαίτερα των τυχόν πολυμελών. Ο καθηγητής θα ρωτήσει ποια πιστεύουν οι μαθητές ότι είναι η πιθανότητα να γεννηθεί κορίτσι ή αγόρι. Κατόπιν θα ρωτήσει και θα καταγράψει μερικές συνθέσεις οικογενειών των μαθητών χρησιμοποιώντας την αναπαράσταση Α=Αγόρι, Κ=Κορίτσι και τη σύμβαση ότι η θέση του συμβόλου δηλώνει τη σειρά γέννησης. π.χ μια οικογένεια με πρώτο παιδί αγόρι και τα επόμενα 2 κορίτσια θα καταγραφεί ως ΑΚΚ. Ο καθηγητής θέτει το πρόβλημα: «Ποια η πιθανότητα οικογένεια με 4 παιδιά να έχει περισσότερα αγόρια από κορίτσια;» Ενημερώνει τους μαθητές ότι θα υπολογίσουν τη θεωρητική πιθανότητα ενώ κατόπιν θα προσπαθήσουνε να ελέγξουμε πειραματικά το αποτέλεσμα. Β3. Οι μαθητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν χαρτί από το φάκελο μαθητή για να υπολογίσει κάθε ένας χωριστά την πιθανότητα του προβλήματος και κατόπιν να συζητήσουν με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους ώστε να καταλήξουν σε κάποια κοινή λύση. Η λύση του κάθε μαθητή και η τελική λύση κάθε ομάδας καταγράφεται στους φακέλους. Η σωστή λύση δε παρουσιάζεται ακόμα στους μαθητές.. Β4. Ρωτάμε τους μαθητές για τις λύσεις που έχουν δώσει οι ομάδες και καταγράφουμε στον πίνακα τις απαντήσεις κατά ομάδα. Ζητάμε από τους εκπροσώπους των ομάδων να σχολιάσουν σύντομα το σκεπτικό τους, ιδιαίτερα αυτούς που έδωσαν διαφορετικές απαντήσεις (αν υπάρχουν). Προτείνουμε στα παιδιά να προσπαθήσουμε να παράγουμε πειραματικά εκτίμηση για την σωστή απάντηση χρησιμοποιώντας από το βιβλίο τους την γνωστή οριακή σχέση της εμπειρικής πιθανότητας με τη θεωρητική. Συζητάμε ότι για να γίνει κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή απογραφή των οικογενειών με τέσσερα παιδιά. Αντί για το πραγματικό πείραμα προτείνεται η ιδεατή παραγωγή δειγμάτων με τη ρίψη κέρματος. Το σημείο αυτό είναι λεπτό και θα πρέπει να καταγραφούν οι αντιδράσεις και τα σχόλια των μαθητών όσον αφορά στην εγκυρότητα και στην πιστότητα μιας τέτοιας αναγωγής. Οι μαθητές θα πρέπει να ενθαρρυνθούν ώστε να διατυπώσουν τα σχόλια τους.

12 Β5. Καταγράφονται οι ενδεχόμενες διαφωνίες και επιφυλάξεις των μαθητών για να εξετασθούν στη συνέχεια. Καλούνται τώρα οι μαθητές να συμπληρώσουν ένα φύλο καταγραφής πειραματικών δεδομένων όπως στο επόμενο σχήμα: ΦΥΛΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΑ = ΑΓΟΡΙ ΚΕΦΑΛΗ=ΚΟΡΙΤΣΙ Α/Α ου 2 ου 3 ου 4 ου Περισσότερα αγόρια από κορίτσια; (=ΝΑΙ, 0=ΟΧΙ) Α Α Α Κ 2 Κ Α Α Κ 0 ΣΥΝΟΛΟ: Οι μαθητές ρίχνουν το κέρμα και συμπληρώνουν ένα πίνακα με μερικά δείγματα ο καθένας. Μετά την εκτέλεση του πειράματος υπολογίζουν την εμπειρική πιθανότητα που προκύπτει από τα πειράματά τους. Κατόπιν τα μέλη κάθε ομάδας συγχωνεύουν τα δείγματά τους και παράγουν μια ομαδική εμπειρική πιθανότητα. Ο καθηγητής συγκεντρώνει τις απαντήσεις των ομάδων σε κατάλληλη διαφάνεια και υπολογίζει τη συγκεντρωτική εμπειρική πιθανότητα. Οι μαθητές καλούνται να σχολιάσουν τη διαδικασία και το αποτέλεσμα καθώς και τις διακυμάνσεις μεταξύ των εμπειρικών πιθανοτήτων των μελών των ομάδων η/και των ομάδων. Β6. Σχολιάζεται σύντομα το αποτέλεσμα σε σχέση με τα θεωρητικά αποτελέσματα των ομάδων. Ζητάμε από τους μαθητές να υπολογίσουν πόσα δείγματα πήραμε συνολικά και ποια είναι η σχέση του πλήθους των δειγμάτων με την ποιότητα του αποτελέσματος. Δεδομένου ότι οι μαθητές έχουν συμμετάσχει σε εισαγωγή στα φύλλα υπολογισμών τους ζητάμε να προτείνουν τρόπους ώστε να χρησιμοποιήσουμε το φύλλο υπολογισμών για τη διαδικασία που μόλις εκτελέσαμε. Καταγράφονται οι απόψεις, και με την βοήθεια του καθηγητή σχεδιάζεται σταδιακά στον πίνακα ένα φύλλο υπολογισμών για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Είναι σημαντικό στην εισαγωγική δραστηριότητα να πετύχουν όλες οι ομάδες την παραγωγή του μοντέλου στο φύλλο υπολογισμών. Οι μαθητές κατασκευάζουν το φύλλο υπολογισμών στον Η/Υ και το χρησιμοποιούν για την παραγωγή ικανοποιητικού αριθμού δειγμάτων (σταδιακά αυξανόμενου) και εκτιμήσεων. Επισημαίνεται:. η σχέση του μεγέθους του δείγματος με τη σύγκλιση της εμπειρικής πιθανότητας (όσο πιο μεγάλο είναι το δείγμα τόσο πιο σταθερή φαίνεται να είναι από πείραμα σε πείραμα η εμπειρική πιθανότητα) 2. Η μεταβλητότητα από πείραμα σε πείραμα της εμπειρικής πιθανότητας σε σχέση με τη σταθερότητα της θεωρητικής πιθανότητας. Β7. Οι ομάδες καταγράφουν την εμπειρική πιθανότητα που υπολόγισαν με τη βοήθεια του Η/Υ και καλούνται να τη συγκρίνουν με τη θεωρητική και την προηγούμενη εμπειρική που υπολόγισαν. Καλούμε τους εκπροσώπους μερικών ομάδων να εκφράσουν τις σκέψεις και τα σχόλια τους. Ιδιαίτερα ενδιαφερόμαστε για τις απόψεις των ομάδων που τυγχάνει να έχουν μεγάλες αποκλίσεις ή δεν είχαν υπολογίσει σωστά το θεωρητικό αποτέλεσμα. Στο τέλος ο καθηγητής της τάξης που έχει επισημάνει ομάδες με σωστή λύση καλεί κάποιο μαθητή να δώσει τη σωστή θεωρητική λύση ή την παρουσιάζει ο ίδιος. Β8. Γίνεται μια ανακεφαλαίωση της διαδικασίας και ζητάμε από τα παιδιά να σχολιάσουν την όλη εμπειρία παροτρύνοντας τους να σχολιάσουν τη χρησιμότητα, αλλά και την εγκυρότητα της διαδικασίας μοντελοποίησης και παράγοντες που τυχών θα επηρέαζαν κάποιο από αυτά τα χαρακτηριστικά. Πλαίσιο. Σχέδιο υλοποίησης δραστηριότητας μοντελοποίησης :

13 Το παράδειγμα που παρουσιάστηκε εδώ αφορά στην εφαρμογή της αρχής σχεδιασμού που εκμεταλλεύεται τη δυνατότητα των Η/Υ να ενισχύει γνωστά στους μαθητές μαθηματικά μοντέλα με την εκτέλεση μεγάλου όγκου μαθηματικών υπολογισμών. Στα πλαίσια πιλοτικής έρευνας έχουν σχεδιαστεί και δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες άλλες τρεις δραστηριότητες για το μάθημα τον πιθανοτήτων. Η εμπειρία της εφαρμογής κρίνεται θετική αλλά τα αποτελέσματα είναι ακόμα στο στάδιο της επεξεργασίας. Δραστηριότητες μοντελοποίησης σε άλλα μαθήματα Α. Απειροστικός λογισμός Εκτός από την αριθμητική προσομοίωση για τη διερεύνηση των συναρτήσεων και της έννοιας του ορίου, στην περίπτωση του απειροστικού λογισμού μπορούμε να παράγουμε πληθώρα δραστηριοτήτων στηριζόμενοι στη διακριτή προσέγγιση των διαφορικών εξισώσεων. Ο τομέας αυτός παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού:. Δημιουργεί κατάλληλες παραστάσεις (εμπειρίες) για την καλύτερη αποδοχή της έννοιας του διαφορικού. 2. Η προσέγγιση των διαφορικών εξισώσεων με αριθμητικές μεθόδους είναι ευρύτατα εφαρμόσιμη μέθοδος στην επιστημονική πράξη. Υπάρχουν δε διαφορικές εξισώσεις που δεν έχει σταθεί ακόμα δυνατό να λυθούν με διαφορετικό τρόπο. 3. Επιτρέπει την εμπλοκή των μαθητών με εννοιολογικούς χώρους με τους οποίους λόγω του διαφορικού λογισμού έρχονται τυπικά σε επαφή πολύ καθυστερημένα και αφού έχουν δημιουργήσει διαισθητικά μοντέλα που μπορεί να είναι αρκετά σταθερά. Περισσότερες λεπτομέρειες ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να βρει στο [2]. Με βάση την διακριτοποίηση διαφορικών εξισώσεων μπορούν να σχεδιαστούν δραστηριότητες σε διεπιστημονικά θέματα όπως: Δυναμική πληθυσμών (οικολογικά μοντέλα), Χημική ισορροπία, Δίκτυα ροών (π.χ δικτύων ύδρευσης) κ.α Β. Φυσική Παρόμοιες δραστηριότητες μοντελοποίησης μπορούν να σχεδιαστούν και στη Φυσική όπου θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να σχεδιάσουμε ένα πίνακα υπολογισμών για τη διερεύνηση των βολών. Εκμεταλλευόμενοι μάλιστα τις δυνατότητες παραγωγής γραφικών παραστάσεων που έχουν τα διάφορα λογισμικά επεξεργασίας πινάκων υπολογισμών μπορούμε να παράγουμε οικονομικά μεγάλο πλήθος σεναρίων αλλάζοντας παραμέτρους όπως η αρχική ταχύτητα και η γωνία βολής. Επιπλέον, μπορούμε να κάνουμε πιο ρεαλιστικά μοντέλα προσθέτοντας την επίδραση του αέρα, κλπ. Γ. Διεπιστημονικά προβλήματα

14 Όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, υπάρχει δυνατότητα για μοντελοποίηση σε θέματα διεπιστημονικά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν χώροι όπως: Θεωρία γραφημάτων (προβλήματα συντομότερου δρόμου κλπ), Θεωρία ουρών (ρύθμιση φαναριών, καθορισμός απαιτούμενων ταμείων σε πολυκατάστημα, σχεδιασμός χώρου στάθμευσης κλπ), προσομοίωση διαδικασιών παραγωγής fractals, εξέταση των αλγορίθμων των βασικών πράξεων και των μετατροπών αριθμητικών συστημάτων ειδικά με την αναπαράσταση των δικτύων Petri κ.α. Σύνοψη - Συμπεράσματα Στη σύγχρονη επιστημολογία η δραστηριότητα της μοντελοποίησης κατέχει κεντρική θέση. Τα λογισμικά περιβάλλοντα μοντελοποίησης έχουν γίνει βασικό εργαλείο έρευνας αλλά και διδασκαλίας στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, δεν αξιοποιεί συνειδητά την έννοια του μοντέλου και της μοντελοποίησης στη διδασκαλία των θετικών επιστημών. Η ασαφής χρήση των μοντέλων αντικατοπτρίζεται στις απόψεις των μαθητών για τις παραπάνω έννοιες. Είναι δυνατό να σχεδιαστούν δραστηριότητες μοντελοποίησης για τα υπάρχοντα αναλυτικά προγράμματα, με την αξιοποίηση απλών και διαθέσιμων λογισμικών εργαλείων μοντελοποίησης που είναι προσιτά στην εκπαιδευτική κοινότητα. Οι μαθητές μπορούν συνεργατικά ή ατομικά να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες μοντελοποίησης είτε κατασκευάζοντας μοντέλα είτε ελέγχοντας μοντέλα κατασκευασμένα από άλλους. Εμπλέκονται έτσι σε σημαντικές γι αυτούς δραστηριότητες κατά τις οποίες η σχολική γνώση γίνεται λειτουργική. Με την χρήση των μοντέλων, οι μαθητές μπορούν να εξωτερικεύσουν με πλουσιότερους τρόπους τις ιδέες τους για τα γνωστικά αντικείμενα, να καταστήσουν ρητές και σαφείς τις υποθέσεις που συχνά κάνουν όταν αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα και να πάρουν ανατροφοδότηση για την ορθότητα των συλλογισμών τους αξιολογώντας τα μοντέλα με τα οποία αλληλεπιδρούν. Οι Η/Υ χρησιμοποιούνται σήμερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση περισσότερο ως δυναμικά εποπτικά μέσα με αποτέλεσμα να εντάσσονται σε παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. Οι δραστηριότητες μοντελοποίησης αξιοποιούν τις τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών ως επιστημολογικά εργαλεία. Οι μαθητές εμπλέκονται σε ατομικές ή συνεργατικές δραστηριότητες και χρησιμοποιούν τους Η/Υ για να εκφράσουν και να ελέγξουν τη σκέψη τους. Η εργασία αυτή μπορεί να συνεχισθεί με την παραπέρα διερεύνηση της διδακτικής αξιοποίησης τόσο των απλών περιβαλλόντων που επιτρέπουν μοντελοποίηση όσο και ειδικά σχεδιασμένων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων μοντελοποίησης, καθώς και τη συστηματικοποίηση της διαδικασίας σχεδιασμού δραστηριοτήτων διδακτικής μοντελοποίησης.

15 Βιβλιογραφία []. Cartier J. (2000). Assessment of explanatory models in genetics: Insights into Students' Conceptions of Scientific Models, Research Report NCISLA, [2]. Cartier J. (2000). Using a modeling approach to explore scientific epistemology with high school biology students, Research Report NCISLA, [3]. Dimitracopoulou A., Komis V., Apostolopoulos P. & Politis P. (999). Design Principles of a new modelling environment for young syudents, supporting various types of reasoning and interdisciplinary approaches` AI-ED99 Open Learning Environments, Le Mans, 9-23 July 999, France. [4]. disessa A. (997). Open toolsets: New ends and new means in learning mathematics and science with computers. In E. Pehkonen (Ed.) Proceedings of the 2 st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Vol. Lahti, Finland, [5]. disessa A. A. (997). Twenty reasons why you should use Boxer (instead of Logo). In M. Turcsanyi-Szabo (Ed.), Learning & Exploring with Logo, Proceedings of the Sixth European Logo Conference, Budapest Hungary, [6]. disessa A. A. (999). Changing Mind. Computers, Learning, and Literacy, to appear MIT Press [7]. Ekerland I. (996), Tο Xάος, Εκδόσεις Π. Τραυλός - Ε. Κωσταράκη [8]. Eppen D. G., Gould J. F., Schmidt C. (988). Quantitative concepts for management, Third Edition, Prentice Hall [9]. Halloun I. (2000), Model-Laden Inquiry for Effective Physics Instruction, Themes in Education, Leader Books, Vol., No 4. [0]. Heylighen F. (990). Representation and Change. A Meta-representational Framework for the Foundations of Physical and Cognitive Science, Communications & Cognition, Ghent, Belgium. Web edition (999): []. Konold Cl. (995). Probability and statistics, Journal of Statistics Education Vol.3, No. [2]. Kreith K. (995), Απειροστικός λογισμός ναι ή όχι;, Ελληνικό Quantum, Vol 2, No [3]. Ljung L. (987). System Identification: Theory for the User, Prentice Hall [4]. Mellar H. Bliss J. Boohan R., Ogborn J., Tompsett C. (994). Learning with artificial worlds: computer based modeling in the curriculum, The Farmer press [5]. Quade S. E. (989). Analysis for Public Decisions, Third Edition, Prentice Hall [6]. R. J. Sciamanda (997). Πρελούδιο στη μελέτη της Φυσικής, Ελληνική έκδοση Quantum, Τόμος 4, Τεύχος [7]. Renate M., Kempf St. (987). Teaching Object-Oriented programming with the KEE system, OOPSLA '87 Proceedings [8]. Wilkensky, U. (995). Making Sense of probability through paradox and programming: A case study in a connected mathematics framework, in "Kafai & Resnick (996). Constructionism in practice", Lawrence Erlbaum Associates [9]. Winter J. M., Carlson J. R. (2000). Probability Simulations, Key curriculum press [20]. Κουνιάς Σ. & Μωυσιάδης Χ. (985). Πιθανότητες Ι. θεωρία & ασκήσεις, Εκδόσεις Ζήτη Θεσσαλονίκη.

16 [2]. Χαραλαμπίδης Χ. Α. (990). Θεωρία πιθανοτήτων & εφαρμογές, Eκδόσεις Συμμετρία

Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ.

Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Γιώργος Φεσάκης Καθηγητής Ε ΠΕ19, Υπ. ιδάκτορας Τ.Ε.Π.Α.Ε, Πανεπιστήµιο Αιγαίου Γ. Γρίβα 23, Ρόδος, 85100

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του εκπαιδευτικού/ μαθησιακού υλικού (Teaching plan)

Περιγραφή του εκπαιδευτικού/ μαθησιακού υλικού (Teaching plan) On-the-fly feedback, Upper Secondary Περιγραφή του εκπαιδευτικού/ μαθησιακού υλικού (Teaching plan) Τάξη: Β Λυκείου Διάρκεια ενότητας Μάθημα: Φυσική Θέμα: Ταλαντώσεις (αριθμός Χ διάρκεια μαθήματος): 6X90

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΟΧΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

ΙΑ ΟΧΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Tel.: +30 2310998051, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής 541 24 Θεσσαλονίκη Καθηγητής Γεώργιος Θεοδώρου Ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/theodoru ΙΑ ΟΧΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος ηλικιακός κύκλος αφορά μαθητές του νηπιαγωγείου (5-6 χρονών), της Α Δημοτικού (6-7 χρονών) και της Β Δημοτικού (7-8 χρονών).

Ο πρώτος ηλικιακός κύκλος αφορά μαθητές του νηπιαγωγείου (5-6 χρονών), της Α Δημοτικού (6-7 χρονών) και της Β Δημοτικού (7-8 χρονών). Μάθημα 5ο Ο πρώτος ηλικιακός κύκλος αφορά μαθητές του νηπιαγωγείου (5-6 χρονών), της Α Δημοτικού (6-7 χρονών) και της Β Δημοτικού (7-8 χρονών). Ο δεύτερος ηλικιακός κύκλος περιλαμβάνει την ηλικιακή περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 495 H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ Τσιπουριάρη Βάσω Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασίλης Καραγιάννης Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στα τμήματα Β2 και Γ2 του 41 ου Γυμνασίου Αθήνας και διήρκησε τρεις διδακτικές ώρες για κάθε τμήμα. Αρχικά οι μαθητές συνέλλεξαν

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Προσομοίωσης

Εφαρμογές Προσομοίωσης Εφαρμογές Προσομοίωσης H προσομοίωση (simulation) ως τεχνική μίμησης της συμπεριφοράς ενός συστήματος από ένα άλλο σύστημα, καταλαμβάνει περίοπτη θέση στα πλαίσια των εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ. Μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Η διερευνητική διδακτική προσέγγιση στην ανάπτυξη και την αξιολόγηση της κριτικής σκέψης των μαθητών Σταύρος Τσεχερίδης Εισαγωγή Παρά την ευρεία αποδοχή της άποψης ότι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Β /Στατιστική. Μέρος Β. Στατιστική. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua.

Μέρος Β /Στατιστική. Μέρος Β. Στατιστική. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua. Μέρος Β /Στατιστική Μέρος Β Στατιστική Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua.gr/gpapadopoulos) Από τις Πιθανότητες στη Στατιστική Στα προηγούμενα, στο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων λογιστικά φύλλα υπερμεσικά περιβάλλοντα προσομοιώσεις

Σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων λογιστικά φύλλα υπερμεσικά περιβάλλοντα προσομοιώσεις Σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων λογιστικά φύλλα υπερμεσικά περιβάλλοντα προσομοιώσεις Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Προδιαγραφές Βασικό και αφετηριακό σημείο για τη σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

H Συμβολή της Υπολογιστικής Σκέψης στην Προετοιμασία του Αυριανού Πολίτη

H Συμβολή της Υπολογιστικής Σκέψης στην Προετοιμασία του Αυριανού Πολίτη H Συμβολή της Υπολογιστικής Σκέψης στην Προετοιμασία του Αυριανού Πολίτη Κοτίνη Ι., Τζελέπη Σ. Σχ. Σύμβουλοι Κ. Μακεδονίας στην οικονομία, στη τέχνη, στην επιστήμη, στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Κων/νος Στεφανίδης Σχολικός Σύμβουλος Πειραιά kstef2001@yahoo.gr Νικόλαος Στεφανίδης Φοιτητής ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Μια από τις σημαντικότερες δυσκολίες που συναντά ο φυσικός στη διάρκεια ενός πειράματος, είναι τα σφάλματα.

Μια από τις σημαντικότερες δυσκολίες που συναντά ο φυσικός στη διάρκεια ενός πειράματος, είναι τα σφάλματα. Εισαγωγή Μετρήσεις-Σφάλματα Πολλές φορές θα έχει τύχει να ακούσουμε τη λέξη πείραμα, είτε στο μάθημα είτε σε κάποια είδηση που αφορά τη Φυσική, τη Χημεία ή τη Βιολογία. Είναι όμως γενικώς παραδεκτό ότι

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο µαθήµατος µε τίτλο: «Μελέτη του 2 ου νόµου του Newton στο περιβάλλον του Interactive Physics»

Σενάριο µαθήµατος µε τίτλο: «Μελέτη του 2 ου νόµου του Newton στο περιβάλλον του Interactive Physics» Σενάριο µαθήµατος µε τίτλο: «Μελέτη του 2 ου νόµου του Newton στο περιβάλλον του Interactive Physics» ΣΧΟΛΕΙΟ Π.Π.Λ.Π.Π. ΤΑΞΗ: Α ΜΑΘΗΜΑ: Β Νόµος του Νεύτωνα ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σφαέλος Ιωάννης Συνοπτική Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ψηφιακά δομήματα στα μαθηματικά ως εργαλεία μάθησης για το δάσκαλο και το μαθητή»

«Ψηφιακά δομήματα στα μαθηματικά ως εργαλεία μάθησης για το δάσκαλο και το μαθητή» Ψηφιακό σχολείο: Το γνωστικό πεδίο των Μαθηματικών «Ψηφιακά δομήματα στα μαθηματικά ως εργαλεία μάθησης για το δάσκαλο και το μαθητή» ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ Πληροφορικός ΠΕ19 (1 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα»

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Φύλλο δασκάλου 1.1 Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών Τάξη: Ε και ΣΤ Δημοτικού. Γνωστικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων.

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Απόλυτη τιµή πραγµατικών αριθµών. Συµµεταβολή σηµείων. Θέµα: Στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθήστε τη ΕΗ. Ένα µικρό νησί απέχει 4 χιλιόµετρα από την ακτή και πρόκειται να συνδεθεί µε τον υποσταθµό της ΕΗ που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.

Βοηθήστε τη ΕΗ. Ένα µικρό νησί απέχει 4 χιλιόµετρα από την ακτή και πρόκειται να συνδεθεί µε τον υποσταθµό της ΕΗ που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα. Γιώργος Μαντζώλας ΠΕ03 Βοηθήστε τη ΕΗ Η προβληµατική της Εκπαιδευτικής ραστηριότητας Η επίλυση προβλήµατος δεν είναι η άµεση απόκριση σε ένα ερέθισµα, αλλά ένας πολύπλοκος µηχανισµός στον οποίο εµπλέκονται

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί με τη χρήση του Cabri Geometry II.

Το σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί με τη χρήση του Cabri Geometry II. 9.2.3 Σενάριο 6. Συμμεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωμετρία Β Λυκείου. Συμμεταβολή μεγεθών. Εμβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστημα συντεταγμένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Salinity Project Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό

Salinity Project Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό Salinity Project Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό Μέτρηση της Αλατότητας σε θάλασσες τις Αττικής Ε. Θαρουνιάτη ΠΕ03, Ε. Κοντογούλα ΠΕ04, Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Γέρακα Προτεινόμενη δραστηριότητα Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του καρδιακού ρυθμού και της φυσικής κατάστασης των μαθητών Επάγγελμα Αθλητικός Φυσιολόγος

Διερεύνηση του καρδιακού ρυθμού και της φυσικής κατάστασης των μαθητών Επάγγελμα Αθλητικός Φυσιολόγος Διερεύνηση του καρδιακού ρυθμού και της φυσικής κατάστασης των μαθητών Επάγγελμα Αθλητικός Φυσιολόγος 1 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών Μπάκα Μαριάνθη ΠΕ 04, Βιολόγος Φαλαγκάρας Αριστείδης ΠΕ 03, Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ Ιστότοπος Βιβλίου http://www.iep.edu.gr/ και «Νέα Βιβλία ΙΕΠ ΓΕΛ και ΕΠΑΛ» 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 1 Καθηγητής, Φυσικός, 2 ο Γενικό Λύκειο Αγ. Νικολάου Κρήτης xaralpan@gmail.com 2 Καθηγήτρια, Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Φοιτητής: Σκαρπέντζος Γεώργιος Καθηγήτρια: Κολέζα Ευγενία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές θεωρίες σχεδιασμού της διδασκαλίας Δραστηριότητες και κατανόηση εννοιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Αθήνα, Οκτώβριος 2016 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Περίληψη Τί προτείνουμε, πώς και γιατί με λίγα λόγια: 55 μαθήματα = 30 για ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms

Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms Γεώργιος Βουνάτσος Εκπαιδευτικός ΠΕ12 gvounatsos@freemail.gr Ανδριανή Μέγα Εκπαιδευτικός ΠΕ19 adrianim@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΑ Ε & Στ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΦΥΣΙΚΑ Ε & Στ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΑ Ε & Στ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Φυσικές Επιστήμες Θεματικό εύρος το οποίο δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο του σχολικού μαθήματος. Έμφαση στην ποιότητα, στη συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΔΕΠΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία N. Μισυρλής (e-mail: nmis@di.uoa.gr) Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών Parallel Scientific Computing Laboratory (PSCL)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟ του Κύπρου Κυπρίδηµου, µαθηµατικού ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ Περίληψη Στη δραστηριότητα αυτή οι µαθητές καλούνται να διερευνήσουν το πρόσηµο του τριωνύµου φ(x) = αx 2 + βx + γ. Προτείνεται να διδαχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Salinity Project: Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό

Salinity Project: Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό Salinity Project: Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό Μέτρηση της Αλατότητας σε θάλασσες τις Αττικής Ε. Θαρουνιάτη ΠΕ03, Ε. Κοντογούλα ΠΕ04 & ΠΕ32, Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα με Λ.Τ. Περιγραφή της Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική χαρτογράφηση: Διδακτική αξιοποίηση- Αποτελέσματα για το μαθητή

Εννοιολογική χαρτογράφηση: Διδακτική αξιοποίηση- Αποτελέσματα για το μαθητή Το λογισμικό της εννοιολογικής χαρτογράυησης Inspiration Η τεχνική της εννοιολογικής χαρτογράφησης αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Joseph D. Novak, στο πανεπιστήμιο του Cornell. Βασίστηκε στις θεωρίες του

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Δ. Κράββαρης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, jkravv@gmail.com Περίληψη Η παρούσα έρευνα μελετά τη συνεργατική δραστηριότητα μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

5.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕ ΡΗΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

5.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕ ΡΗΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 5.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕ ΡΗΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 5.4.1. Αποτελέσματα από το πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης δασκάλων και πειραματικής εφαρμογής των νοερών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά της υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το νέο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 1. Σκιτσάροντας µε Παραλληλόγραµµα. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία (και σχέσεις µεταξύ γενικευµένων αριθµών).

Σενάριο 1. Σκιτσάροντας µε Παραλληλόγραµµα. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία (και σχέσεις µεταξύ γενικευµένων αριθµών). Σενάριο 1. Σκιτσάροντας µε Παραλληλόγραµµα Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία (και σχέσεις µεταξύ γενικευµένων αριθµών). Θέµα: Η διερεύνηση µερικών βασικών ιδιοτήτων των παραλληλογράµµων από τους µαθητές µε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΙΣΟΠΛΕΥΡΑ ΤΡΙΓΩΝΑ

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΙΣΟΠΛΕΥΡΑ ΤΡΙΓΩΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 13/11/2016 ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΙΣΟΠΛΕΥΡΑ ΤΡΙΓΩΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Ερευνώντας τις ερμηνείες φοιτητών και τις διδακτικές πρακτικές εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την έννοια της περιοδικότητας Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Μεταδιδάκτωρ ερευνήτρια, ΑΣΠΑΙΤΕ Επιστημονική υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γώγουλος Γ., Κοτσιφάκης Γ., Κυριακάκη Γ., Παπαγιάννης Α., Φραγκονικολάκης Μ., Χίνου Π. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Αλγοριθμικές Δομές, Ψευδοκώδικας, Πρόγραμμα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Αλγοριθμικές Δομές, Ψευδοκώδικας, Πρόγραμμα 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 851 ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις δομές δεδομένων Στοίβα και Ουρά με τη βοήθεια του Scratch

Εισαγωγή στις δομές δεδομένων Στοίβα και Ουρά με τη βοήθεια του Scratch Εισαγωγή στις δομές δεδομένων Στοίβα και Ουρά με τη βοήθεια του Scratch Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 217 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» Λουκία Μαρνέλη Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διεύθυνση: Μονής Κύκκου 1, 15669 Παπάγου

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163

Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163 Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ζαχαρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Α) Διάταξη χώρου (γενικά): Β) Διάταξη χώρου (ως προς τις ΦΕ): Γ) Δυναμικό τάξης (αριθμός μαθητών, φύλο μαθητών, προνήπια-νήπια, κλπ): Δ) Διάρκεια διδασκαλίας: Ε) Ήταν προϊδεασμένοι οι μαθητές για το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών ΟιΤΠΕχαρακτηρίζουνόλαταμέσαπουείναιφορείς άυλων μηνυμάτων (χαρακτήρες, εικόνες, ήχοι). Η αξιοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε.

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε. Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Εκπαιδευτική Τεχνολογία & Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ: Μέρος A

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια σημεία. Η έννοια του μοντέλου. Έρευνα στην εφαρμοσμένη Στατιστική. ΈρευναστηΜαθηματικήΣτατιστική. Αντικείμενο της Μαθηματικής Στατιστικής

Κύρια σημεία. Η έννοια του μοντέλου. Έρευνα στην εφαρμοσμένη Στατιστική. ΈρευναστηΜαθηματικήΣτατιστική. Αντικείμενο της Μαθηματικής Στατιστικής Κύρια σημεία Ερευνητική Μεθοδολογία και Μαθηματική Στατιστική Απόστολος Μπουρνέτας Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ Αναζήτηση ερευνητικού θέματος Εισαγωγή στην έρευνα Ολοκλήρωση ερευνητικής εργασίας Ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΤΥ 303 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Ι ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική διερεύνηση των φαινομένων που αφορούν αμείωτες ταλαντώσεις

Πειραματική διερεύνηση των φαινομένων που αφορούν αμείωτες ταλαντώσεις ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟ INTERACTIVE PHYSICS2005 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Πειραματική διερεύνηση των φαινομένων που αφορούν αμείωτες ταλαντώσεις 1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική εφαρμογή των νέων ΠΣ

Πιλοτική εφαρμογή των νέων ΠΣ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Πιλοτική εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1. Ανάλογα ποσά Ιδιότητες αναλόγων ποσών 2. Γραφική παράσταση σχέσης αναλογίας ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Άγγελος Γιαννούλας Κωνσταντίνος Ρεκούμης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα).

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα). τάξης είναι ένα από τα στοιχεία που το καθιστούν σηµαντικό. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του αυτές τις παραµέτρους και να προσαρµόσει το σενάριο ανάλογα. Ιδιαίτερα όταν εφαρµόσει το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Η γραπτή εργασία θα περιλαμβάνει τα παρακάτω μέρη:

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Η γραπτή εργασία θα περιλαμβάνει τα παρακάτω μέρη: ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η γραπτή εργασία θα περιλαμβάνει τα παρακάτω μέρη: 1.ΕΞΩΦΥΛΛΟ Θα περιέχει τις εξής πληροφορίες: - Σχολείο - Μάθημα - Τάξη - Τμήμα -Τίτλο της έρευνας - Ονοματεπώνυμο Ο τίτλος της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 2η Ανάπτυξη σεναρίου σχεδίου μαθήματος με χρήση εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση Συστημάτων

Προσομοίωση Συστημάτων Προσομοίωση Συστημάτων Προσομοίωση και μοντέλα συστημάτων Άγγελος Ρούσκας Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Γενικός ορισμός συστήματος Ένα σύνολο στοιχείων/οντοτήτων που αλληλεπιδρούν μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα