ΜΑΘΗΜΑ 6 ΜΕΓΕΘΗ- ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΗΙΝΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗ. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΜΑ 6 ΜΕΓΕΘΗ- ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΗΙΝΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗ. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης"

Transcript

1 ΜΑΘΗΜΑ 6 Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ COULOMB-ΜΕΓΕΘΗ ΜΕΓΕΘΗ- ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΗΙΝΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗ

2 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Παλαιότερη μέθοδος γεωφυσικής διασκόπησης. Στοχεύει στον εντοπισμό μεταλλευμάτων και πετρελαίου. Βασίζεται στον εντοπισμό μεταβολών της μαγνήτισης των πετρωμάτων (κυρίως πυριγενών και κρυσταλλικών και όχι των επιφανειακών ιζηματογενών) με μετρήσεις μαγνητικών ανωμαλιών στη επιφάνεια της Γης. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Γρήγορες και σχετικά εύκολες μέθοδοι χωρίς να χρειάζονται πολύπλοκες και χρονοβόρες διορθώσεις. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Όπως και στις βαρυτικές μεθόδους δεν έχουμε μοναδικότητα στην ερμηνεία.

3 Πριν από 500 χρόνια και μετά από μακροχρόνια έρευνα ο Williams Gilbert κατάφερε να συλλάβει την έννοια του μαγνητικού πεδίου της γης, λέγοντας ότι η Γη είναι ένα μαγνητικό πεδίο το οποίο πηγάζει στο κέντρο του άξονα της γης. Τη θεωρία του αυτή διατύπωσε στη διατριβή De magnete. Επιπλέον υποστήριξε ότι το πεδίο αυτό είναι ισοδύναμο με αυτό που θα προκαλούσε ραβδόμορφος μαγνήτης τοποθετημένος επάνω στον άξονα περιστροφής της Γης.

4 Στα μέσα του 19 ου αιώνα ο Karl Frederick Gauss επιβεβαίωσε τις θεωρίες του Gilbert και έδειξε ότι το μαγνητικό της Γης προέρχεται από το εσωτερικό της και όχι από το διάστημα. Ο von Werde ανίχνευσε κοιτάσματα μετάλλων το 1843 μελετώντας ανώμαλες μεταβολές του γήινου πεδίου. Ο Thalen το 1879 δημοσίευσε την πρώτη γεωφυσική εργασία με τίτλο The Examination of Iron Ore Deposits by Magnetic Measurements.

5 Νόμος του Coulomb Ο Coulomb το 1785 απέδειξε ότι η ελκτική ή απωστική δύναμη μεταξύ δύο μαγνητικών πόλων είναι αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης των πόλων. F = 1 μμ 0 PP r όπου μ ονομάζεται μαγνητική διαπερατότητα και εξαρτάται από το υλικό που υπάρχει μεταξύ των δύο σημειακών μαγνητικών ποσοτήτων Ρ 1 και Ρ 2 και r είναι η απόσταση των δύο αυτών ποσοτήτων. Η σταθερή μ 0 έχει τιμή ίση με τη μονάδα στο ηλεκτρομαγνητικό σύστημα μονάδων (emu) και τιμή 4π 10-7 V sec/am στο SI

6 Charles Augustin de Coulomb

7 Ένταση του Μαγνητικού πεδίου Λέγεται ένα διανυσματικό μέγεθος, Η, που έχει τη διεύθυνση και φορά της μαγνητικής δύναμης που ασκείται πάνω σε θετική μαγνητική ποσότητα, Ρ 2, η οποία βρίσκεται στο σημείο αυτό. H = Μονάδες έντασης emu Oe SI A/m=4π/1000 Oe F P 2 = 1 μμ 0 H = Εφ όσον το πεδίο προκαλείται από την ποσότητα Ρ 1, έχουμε P r 1 2 F P 2

8 Hans Christian Oersted

9 Αρνητικός μαγνητικός πόλος Ο αρνητικός μαγνητικός πόλος βρίσκεται στην θέση (-1,0).

10 Θετικός μαγνητικός πόλος Ο θετικός μαγνητικός πόλος βρίσκεται στην θέση (1,0).

11 Μαγνητικά Δίπολα Μαγνητικό δίπολο ονομάζουμε την ύπαρξη ενός θετικού και ενός αρνητικού πόλου. Τα κόκκινα βελάκια εκφράζουν την επιρροή του θετικού πόλου. Τα μπλε βελάκια εκφράζουν την επιρροή του αρνητικού πόλου. Τα πράσινα βελάκια εκφράζουν την φορά των μαγνητικών γραμμών.

12 Οι Μαγνητικές γραμμές σ ένα Δίπολο Έχουμε δύο διαφορετικούς μαγνητισμένους πόλους. Οι κόκκινες γραμμές δεν τέμνονται μεταξύ τους. Τα πράσινα βελάκια εκφράζουν την φορά των μαγνητικών γραμμών. Η πυκνότητα των γραμμών είναι ενδεικτική της έντασης του πεδίου.

13 Μαγνητική ροπή διπόλου M * = P l Όπου Ρ η μαγνητική ποσότητα κάθε πόλου και l ηαπόστασήτους. Είναι διανυσματικό μέγεθος που έχει τη διεύθυνση του l, φορά από τον αρνητικό προς τον θετικό πόλο και μέτρο το οποίο δίνεται από την παραπάνω σχέση.

14 Συνολική μαγνητική ροπή Μ * ενός σώματος είναι το σύνολο των μαγνητικών ροπών των διπόλων από τα οποία υποθέτουμε ότι συνίσταται. Ονομάζουμε μαγνήτιση την ποσότητα J = M V * όπου V είναι όγκος του σώματος. Η μαγνήτιση έχει τις ίδιες μονάδες με την ένταση.

15 Η μαγνήτιση που αποκτάει ένα μαγνητικό σώμα όταν τοποθετείται σε μαγνητικό πεδίο που δεν είναι πολύ ισχυρό συνδέεται με την ένταση του μαγνητικού πεδίου με τη σχέση r J r = κη όπου κ η μαγνητική επιδεκτικότητα. Η μαγνητική επιδεκτικότητα είναι καθαρός αριθμός και εξαρτάται από το υλικό του μαγνητικού σώματος. Ακόμη συνδέεται με την μαγνητική διαπερατότητα με την σχέση μ=1+4πκ Θετικές τιμές σημαίνουν ότι η μαγνήτιση, J, είναι ομόρροπη προς το πεδίο Η. Αρνητικές τιμές δείχνουν ότι αυτή είναι αντίρροπη προς το πεδίο Η.

16 Όταν σώμα μαγνητικής επιδεκτικότητας μ τοποθετηθεί μέσα σε πεδίο έντασης H τότε δημιουργείτε εξ επαγωγής πρόσθετο μαγνητικό πεδίο Η Το νέο πεδίο που αποτελεί σύνθεση των δύο χαρακτηρίζεται από ολική ένταση Β. Αυτή ονομάζεται μαγνητική επαγωγή και είναι μ φορές μεγαλύτερη της έντασης αν δεν βάζαμε το σώμα στο χώρο, δηλαδή B = μμ0η Μονάδες μαγνητικής επαγωγής emu gauss (G) SI tesla (T) 1T=10-4 gauss (G) 1γ=1nT=10-5 gauss (G)

17 Johann Carl Friedrich Gauss Born: 30 April 1777 in Brunswick, Germany Died: 23 Feb 1855 in Göttingen, Hanover Germany

18 Nikola Tesla Serbian-American electrical engineer Born on July 9/10, 1856 in Smiljan, Lika (Austria-Hungary) Died on January 7, 1943 in New York City, New York (USA)

19 Μαγνητική επαγωγή Όταν ένα μαγνητικό υλικό (σίδηρος) τοποθετείται σε ένα μαγνητικό πεδίο Η,το μαγνητικό υλικό θα παράγει το δικό του μαγνητισμό.

20 Το δυναμικό, W, ορίζεται W r = H dr r Και από τις προηγούμενες σχέσεις W = 1 μμ Οι συνιστώσες της έντασης ως προς ορθογώνιο σύστημα αξόνων, δίνονται από τις σχέσεις 0 P r X = w x Y = w y Z = w z

21 ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ Ο Χ D τ I Η Υ Χ,Υ,Ζ τρισορθογώνιο σύστημα αναφοράς ΗΟΖ μαγνητικός μεσημβρινός ΧΟΖ γεωγραφικός μεσημβρινός Γωνιά D μαγνητική απόκλιση (ανατολική ή δυτική) (γωνιά μεταξύ βορρά και οριζόντιας προβολής του Η) Γωνία Ι μαγνητική έγκλιση (θετική ή αρνητική) (γωνιά μεταξύ επιφάνειας γης και Η) Ζ

22 ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ Χ D ΓΕΝΙΚΑ ΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Χ,Υ,Ζ,Τ,Η,Ι,D λέγονται ΓΕΩΜΑΓΝΗΤΙΚΑ τ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υ I H T 2 = T = X 2 + Z + Z H = X + Y + Z 2 2 Η Τ = Η συν Ι Ζ = Η ημ Ι Ζ = Τεφ Ι Ζ Χ Υ = = Τσυν D Τημ D

23 Οι μαγνητικοί πόλοι δεν ταυτίζονται με τους γεωγραφικούς πόλους. Οι επαγωγές που αναπτύσσονται στους μαγνητικούς πόλους είναι της τάξεως των nT nt. After: Boyd, J. Lecture notes on Potential field methods. Colorado School of Mines

24 Μαγνητικός ισημερινός: Ο γεωμετρικός τόπος των σημείων στην επιφάνεια της Γης, με μ τιμή μαγνητικού πεδίου μηδέν Δεν επηρεάζεται από την περιστροφή της Γης. Μαγνητικοί πόλοι: Οι θέσεις στην επιφάνεια της Γης στις οποίες το μαγνητικό πεδίο έχει μαγνητική έγκλιση θετική ή αρνητική ίση με Οι θέσεις δεν ταυτίζονται με τον γεωγραφικό Βορρά και Νότο.

25 Για την μεταβολή του μαγνητικού πεδίου πάνω στην επιφάνεια της Γης χαράζονται γραμμές, πάνω σε κάθε μια το μαγνητικό στοιχείο παραμένει σταθερό. Οι γραμμές αυτές λέγονται ισομαγνητικές και οι χάρτες που τις απεικονίζουν λέγονται ισομαγνητικοί χάρτες. After: Boyd, J. Lecture notes on Potential field methods. Colorado School of Mines

26 Μεταβολές του Μαγνητικού Πεδίου της Γης ΤΟΠΙΚΕΣ: ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ. ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΠΟΛΟΙ ΟΠΟΥ ΕΓΚΛΙΣΗ=90 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΠΟΥ ΕΓΚΛΙΣΗ=0 ΙΣΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ (ΙΣΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ) ΧΡΟΝΙΚΕΣ: ΑΙΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ αργές χρονικές μεταβολές ΠΑΡΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ γρήγορες χρον. μεταβολές

27 ΠΑΡΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Οι μεταβολές αυτές δημιουργούνται από ηλεκτρικά ρεύματα στην ιονόσφαιρα λόγο ηλιακής δραστηριότητας. Κατά την ερμηνεία των μαγνητικών δεδομένων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Στο διπλανό διάγραμμα φαίνονται οι μεταβολές των μαγνητικών δεδομένων σε μια σταθερή θέση σε χρονικό διάστημα 2 ημερών. After: Boyd, J. Lecture notes on Potential field methods. Colorado School of Mines

28 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ Ονομάζονται οι έντονες ημερήσιες μεταβολές του μαγνητικού πεδίου (έως και 1000nΤ). Δύσκολα διορθώνονται για αυτό και πρέπει να αποφεύγουμε μετρήσεις μαγνητικής διασκόπισης κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών.

29 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ Το παράδειγμα δεν είναι πολύ ισχυρή θύελλα. Έχουμε όμως μεταβολή 100 nt μέσα σε 10 min After: Boyd, J. Lecture notes on Potential field methods. Colorado School of Mines

30 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΟΠΙΣΗ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ: Μετράμε μαγνητικές ανωμαλίες (δηλ: διανυσματικές διαφορές μεταξύ μαγνητικής επαγωγής μιας δομής και πετρωμάτων που περιβάλλουν την δομή) Η μορφή της μαγνητικής ανωμαλίας εξαρτάται από τον τόπο ==> μεταβάλλεται από περιοχή σε περιοχή. After: Boyd, J. Lecture notes on Potential field methods. Colorado School of Mines

31 After: Boyd, J. Lecture notes on Potential field methods. Colorado School of Mines

32 Μετρούμενα Μεγέθη στη Μαγνητική Διασκόπηση Η μαγνητική ανωμαλία εξαρτάται από την αντίθεση μαγνήτισης και γι αυτό μεταβάλλεται από περιοχή σε περιοχή λόγω μεταβολής των στοιχείων του μαγνητικού πεδίου της Γης.

33 Ζ Έστω δβ, μαγνητική ανωμαλία. δζ και δτ είναι η κατακόρυφη και οριζόντια συνιστώσα της. δτ ' = Τ Β δτ Βορράς Β 2 δτσυνα = Ζ 2 + Τ ( Β + δβ) = ( Ζ + δζ) + ( Τ + δτ) Ζ Τ δβ = δζ + δτ' Β Β δβ = δζημι + δτσυνισυνα 2 δζ δβ δτ α δτ

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ (Υ0118) 3. Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ. 3.1 Εισαγωγή - Η φύση του μαγνητισμού

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ (Υ0118) 3. Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ. 3.1 Εισαγωγή - Η φύση του μαγνητισμού 3. Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 3.1 Εισαγωγή - Η φύση του μαγνητισμού Το 18 ο αιώνα ο Γάλλος φυσικός Charles Coulomb (1736-1806), περιέγραψε την αλληλεπίδραση των μαγνητών υπό μορφή δυνάμεων που δρουν σε σημεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΚΟΣ Α.Ε.Μ. : 12821

Διαβάστε περισσότερα

1. Μαγνητικό πεδίο α. Περιγραφή Αν ρίξουµε ρινίσµατα σιδήρου πάνω σε ένα τζάµι και κάτω από αυτό τοποθετήσουµε ένα µαγνήτη θα πάρουµε µια εικόνα όπως το διπλανό σχήµα. Η Β εικόνα αυτή είναι το µαγνητικό

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5.

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. 128 4ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. Εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων 4.6. Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης.

Κεφάλαιο 1 ο. Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Κεφάλαιο 1 ο 1. Ευθύγραμμες κινήσεις Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Ορισμός: Με την έννοια κίνηση εννοούμε την αλλαγή της θέσης ενός σώματος

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος παίρνει καθορισμένη τιμή. Ηλεκτρικό πεδίο Ηλεκτρικό πεδίο ονομάζεται ο χώρος, που σε κάθε σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός

Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Η Φυσική Γεωγραφία εξετάζει: τον γήινο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 1.1 Μονάδες και σύμβολα φυσικών μεγεθών Πριν προχωρήσουμε στη μελέτη των βασικών νόμων του ηλεκτροστατικού πεδίου κρίνουμε σκόπιμο να κάνουμε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; Μονόμετρα ονομάζονται τα μεγέθη τα οποία, για να τα προσδιορίσουμε πλήρως, αρκεί να γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Μαγνητικό Πεδίο & Υλικά

Κεφάλαιο 1. Μαγνητικό Πεδίο & Υλικά Κεφάλαιο 1 Μαγνητικό Πεδίο & Υλικά Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη ανασκόπηση της θεωρίας των μαγνητικών πεδίων και της φυσικής των μαγνητικών υλικών. Το κεφάλαιο διαιρείται σε τρείς βασικές ενότητες.

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει.

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης 1. Τι είναι δύναμη; Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση. Η διδασκαλία του μαθήματος, όλες οι ασκήσεις προέρχονται από το βιβλίο: «Πανεπιστημιακή

Ενημέρωση. Η διδασκαλία του μαθήματος, όλες οι ασκήσεις προέρχονται από το βιβλίο: «Πανεπιστημιακή Ενημέρωση Η διδασκαλία του μαθήματος, πολλά από τα σχήματα και όλες οι ασκήσεις προέρχονται από το βιβλίο: «Πανεπιστημιακή Φυσική» του Hugh Young των Εκδόσεων Παπαζήση, οι οποίες μας επέτρεψαν τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Τα σώματα που έχουν ομόσημα ( ομώνυμα ) φορτία απωθούνται ενώ τα σώματα που έχουν ετερόσημα ( ετερώνυμα ) φορτία έλκονται.

Τα σώματα που έχουν ομόσημα ( ομώνυμα ) φορτία απωθούνται ενώ τα σώματα που έχουν ετερόσημα ( ετερώνυμα ) φορτία έλκονται. 1. Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρικό φορτίο Q ή ονομάζεται το φυσικό μέγεθος με το οποίο εξηγούνται οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα ηλεκτρισμένα σώματα και γενικότερα το φαινόμενο του ηλεκτρισμού. Μονάδα ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑΑ. Μανούτσογλου Στειακάκης ΧΑΝΙΑΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΑ. Μανούτσογλου Στειακάκης ΧΑΝΙΑΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΓΕΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΝΟΠΙΣΜΟΟ ΕΓΚΟΙΛΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη Κεφάλαιο 1 ο Φυσικά μεγέθη 1.1. Μέγεθος Μέγεθος είναι κάθε ποσότητα η οποία μπορεί να μετρηθεί. 1.2. Μέτρηση Είναι η διαδικασία που χρησιμοποιούμε για να συγκρίνουμε όμοια μεγέθη. 1.. Φυσικά μεγέθη Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1 ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 2 ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 3 ΝΟΤΗΤΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γυμνασίου. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Φυσική Β Γυμνασίου. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com Φυσική Β Γυμνασίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 2 Εισαγωγή 1.1 Οι φυσικές επιστήμες και η μεθοδολογία τους Φαινόμενα: Μεταβολές όπως το λιώσιμο του πάγου, η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1998 Το σύγγραμμα αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σάκκουλα Βάλια Κεφάλαιο 1 ο 1.1. Ηλεκτρική δύναμη Τα σώματα τα οποία έχουν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε άλλα ελαφρά αντικείμενα, όταν τα τρίψουμε με κάποιο άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Στο κεφάλαιο των κινήσεων ασχοληθήκαμε με τη μελέτη της κίνησης χωρίς να μας απασχολούν τα αίτια που προκαλούν την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μελέτη τρόπων λειτουργίας ηλεκτρονικών διατάξεων ισχύος στην τεχνολογία επαγωγικής θέρμανσης και τήξης.,

ΘΕΜΑ: Μελέτη τρόπων λειτουργίας ηλεκτρονικών διατάξεων ισχύος στην τεχνολογία επαγωγικής θέρμανσης και τήξης., ΘΕΜΑ: Μελέτη τρόπων λειτουργίας ηλεκτρονικών διατάξεων ισχύος στην τεχνολογία επαγωγικής θέρμανσης και τήξης., Study of the operating modes in induction heating and melting technology with power electronic

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Ενιαίου Λυκείου Νόµοι του Νεύτωνα - Κινηµατική Υλικού Σηµείου. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://www.perifysikhs.

Φυσική Α Ενιαίου Λυκείου Νόµοι του Νεύτωνα - Κινηµατική Υλικού Σηµείου. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://www.perifysikhs. Φυσική Α Ενιαίου Λυκείου Νόµοι του Νεύτωνα - Κινηµατική Υλικού Σηµείου Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός hp://www.perifysikhs.com Αναζητώντας την αιτία των κινήσεων Η µελέτη των κινήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 1 ο Κεφάλαιο

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 1 ο Κεφάλαιο φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας ο Κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. Η προέλευση της ονομασίας ηλεκτρισμός Τον 6 ο αιώνα π.χ. οι αρχαίοι Έλληνες ανακάλυψαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών Τοµέας Τοπογραφίας-Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας. Εισαγωγή στη Γεωδαισία

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών Τοµέας Τοπογραφίας-Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας. Εισαγωγή στη Γεωδαισία ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών Τοµέας Τοπογραφίας-Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας Εισαγωγή στη Γεωδαισία ΑΘΗΝΑ 007 Περιεχόµενα Πρόλογος 1 1 Εισαγωγή 3 1.1 Ορισµός -Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Στατικός Ηλεκτρισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Στατικός Ηλεκτρισμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Στατικός Ηλεκτρισμός Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική Γ Γυμνασίου http://users.sch.gr/vgargan g g Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1: Στατικός Ηλεκτρισμός - http://vgargan.gr Τι είναι ο Στατικός Ηλεκτρισμός;

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Kεφάλαιο. 1.1 Αντικείμενο της Γεωφυσικής

1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Kεφάλαιο. 1.1 Αντικείμενο της Γεωφυσικής 1 ο Kεφάλαιο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Αντικείμενο της Γεωφυσικής Γεωφυσική, με την ευρύτερη έννοια του όρου, είναι η επιστήμη που εφαρμόζει νόμους της Φυσικής για να μελετήσει τη Γη. Με την έννοια αυτή η Γεωφυσική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Στατικός Ηλεκτρισμός

Κεφάλαιο 5: Στατικός Ηλεκτρισμός Κεφάλαιο 5: Στατικός Ηλεκτρισμός Ο Θαλής ο Μιλήσιος (600 π.χ) παρατήρησε ότι αν τρίψουμε το ήλεκτρο (κεχριμπάρι) με ένα στεγνό μάλλινο ύφασμα αποκτά την ιδιότητα να έλκει μικρά κομματάκια από χαρτί, τρίχες

Διαβάστε περισσότερα