ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαντόπουλος Γεώργιος Ξεπαπαδάκου Μαρία 803 Μπουδούρης Παναγιώτης 600 Πρόγραμμα Διαχείρισης Προσωπικού Επιχείρησης [Super Market] Καβάλα 2007

2 Πίνακας Περιεχομένων Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 1. Γενικά Πρόσληψη Εργαζομένων Προσέλκυση Επιλογή Διατήρηση εργαζομένων Η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στον 21ο αιώνα Συμπερασματικά..8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΜΟΙΒΗ 2. Συστήματα αμοιβών Αμοιβή και συστατικά της Μισθοδοσία Τακτικές και έκτακτες αποδοχές Νόμιμος, συμβατικός και βασικός μισθός Επιδόματα Σύνταξη μισθοδοσίας προσωπικού.11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Μελέτη περίπτωσης: Super Market και τα ισχύοντα για την ελληνική αγορά 3.1 Εργαζόμενοι σε super market και τα επιδόματα που δικαιούνται Δομή τμημάτων υπαλλήλων Ασφάλιση και δώρα Φόρος μισθωτών υπηρεσιών Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα..18 2

3 Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Οδηγός Λειτουργίας Προγράμματος 4.1 Βάση δεδομένων σε Microsoft Access Κύριοι πίνακες Συσχετίσεις μεταξύ των κύριων πινάκων Σύνδεση προγράμματος με τη βάση δεδομένων Πρόγραμμα διαχείρισης προσωπικού Super Market Κύρια φόρμα Υπάλληλοι (empl) Νέος Υπάλληλος (newempl) ΠΕΔΙΑ Αλλαγή στοιχείων (editempl) Στοιχεία εργασίας (jobunit) Μισθοδοσία (misthodosia) Υπολογισμός μισθού (μικτά) (ipologmisth) Μισθοδοσία μικτά (misth2) Διαγραφή (misth3) Υπολογισμός Μισθού (βαρέα) Διαγραφές εγγραφών (βαρέα) Αποζημίωση (apozimiosi)..67 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..74 3

4 Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πριν από μερικά χρόνια, οι επιχειρήσεις έδιναν περισσότερο βάρος στην παραγωγική τους ικανότητα και στις πωλήσεις και πολύ λιγότερο στο προσωπικό. Σταδιακά, και καθώς οι νέες συνθήκες επιβάλλουν την καλύτερη δυνατή στελέχωση, αμεσότητα στη διαθεσιμότητα του κατάλληλου προσωπικού, και όλα αυτά σε συνδυασμό με τις διαδικασίες παραγωγής να δίνουν το ελάχιστο δυνατό κόστος, οι επιχειρήσεις διαπίστωσαν ότι η οργάνωση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού είναι εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο για την επιβίωσή τους. Ξεκινώντας από τις ιδιαιτερότητες της σύγχρονης οικονομίας, φθάνουμε στην προμήθεια και αξιοποίηση εργαλείων και μεθόδων οργάνωσης που αφορούν στο προσωπικό, ενώ η διαχείρισή του γίνεται πλέον από την αναβαθμισμένη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού. Οι ανάγκες οργάνωσης και συντονισμού στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού θα είναι διαρκώς αυξανόμενες, αναγκάζοντας τις επιχειρήσεις στην προμήθεια και χρήση εξειδικευμένων εργαλείων διαχείρισης, προκειμένου να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις νέες συνθήκες. 8 4

5 Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 1. Γενικά Η διοίκηση ανθρώπινων πόρων εκτείνεται σε πολύ μεγαλύτερο φάσμα και σημαντικότερα πεδία απ ότι απλώς η διοίκηση του εργατικού δυναμικού ή τα ζητήματα αμοιβών, των συνθηκών εργασίας, της πειθαρχίας και τις επιλύσεις διαφορών. Αφορά ολοένα και περισσότερο την ανάπτυξη και την διατήρηση των βασικών υπαλλήλων. Για το σκοπό αυτό, καινούργιες προσεγγίσεις των εργαζομένων ως προς την εκπαίδευση τους, τις στάσεις τους έναντι της εργασίας και της επιχείρησης, και την κατανόηση που αυτοί προσδοκούν για το ρόλο που παίζει η εργασία τους στο ευρύτερο πλαίσιο της επιχειρησιακής δραστηριότητας. Σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων έχουν αναπτυχθεί συστήματα όχι μόνο για να απλοποιήσουν τις διαδικασίες, αλλά και για να εξασφαλίσουν ότι το ολοένα και πιο σύνθετο νομοθετικό πλαίσιο υιοθετείται και ότι εφαρμόζονται μηχανισμοί προκειμένου να έχουν οι εργαζόμενοι στη διάθεση τους πολύ ευρύτερες δυνατότητες για να συμμετέχουν και να επιδιώκουν ενεργά τη δική τους ανάπτυξη και πρόοδο Πρόσληψη Εργαζομένων Η διαδικασία της πρόσληψης περιλαμβάνει δύο βασικές δραστηριότητες: την προσέλκυση και την επιλογή. 5

6 Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Προσέλκυση Κατά την φάση της προσέλκυσης, η επιχείρηση αναπτύσσει μια «δεξαμενή» υποψηφίων, από τους οποίους θα επιλέξει τους έχοντες τα κατάλληλα προσόντα. Οι υποψήφιοι προσελκύονται, για παράδειγμα, μέσω διαφημιστικών καταχωρήσεων, από επαφές με γραφεία ευρέσεως εργασίας, και επισκέψεις στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μετά τη συγκέντρωση των υποψηφίων, η επιχείρηση επιλέγει εκείνους που είναι περισσότερο πιθανόν να παρουσιάσουν καλή επίδοση στην εργασία. Ο στόχος της διαδικασίας προσέλκυσης είναι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να εργαστούν στην επιχείρηση υποψήφιοι με τα κατάλληλα προσόντα (προσοντούχοι). Η σημασία της κατοχής των κατάλληλων προσόντων είναι μεγάλη. Η προσέλκυση υποψηφίων που δεν διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα συνεπάγεται απώλεια χρόνου, και μάλιστα με υψηλό κόστος Επιλογή Από την στιγμή που θα συγκεντρωθεί ένας αριθμός υποψηφίων, ως αποτέλεσμα της προσπάθειας προσέλκυσης, ακολουθεί η επιλογή, μέσω της οποίας προσδιορίζεται και η συνολική ποιότητα των ανθρώπινων πόρων μιας επιχείρησης. Η διαδικασία της επιλογής έχει διάφορα στάδια, μέσα από τα οποία περνά κάθε υποψήφιος. Σε κάθε στάδιο, ορισμένοι από τους υποψηφίους αποκλείονται ως ακατάλληλη για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσεως εργασίας. Τα συνήθη στάδια για την επιλογή του υποψηφίου είναι: 1. η προκαταρκτική συνέντευξη. 2. η συμπλήρωση του πληροφοριακού εντύπου (φόρμας) από τον υποψήφιο. 3. η συνέντευξη εργασίας. 4. το τεστ (δοκιμασία) για την επιλογή. 5. η ιατρική εξέταση. 6

7 Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων 6. η απόφαση επιλογής. Η μέθοδος επιλογής προσδιορίζεται από το είδος της θέσεως εργασίας, καθώς και το επίπεδο της διοικητικής ιεραρχίας στο οποίο βρίσκεται η θέση που πρόκειται να καλυφθεί Διατήρηση εργαζομένων Οι επιχειρήσεις κατανοούν ότι πλέον οι εργαζόμενοι δεν είναι εύκολα αναλώσιμοι και δεν είναι προς το συμφέρον των επιχειρήσεων η αντικατάστασή τους. Οι εργαζόμενοι χρειάζονται κίνητρα για να παραμείνουν σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με μία έρευνα, οι δέκα σημαντικότεροι λόγοι παραμονής σε μία εργασία είναι: 1. Καριέρα, μάθηση και ανάπτυξη 2. Ενδιαφέρουσα εργασία και προκλήσεις 3. Εργασία που να έχει νόημα 4. Δυνατότητα συνεργασίας με σημαντικά πρόσωπα 5. Δυνατότητα συμμετοχής σε ομάδα 6. Ύπαρξη καλού προϊσταμένου 7. Αναγνώριση για την εκτέλεση καλών εργασιών 8. Αυτονομία ή ύπαρξη αίσθησης ελέγχου πάνω στην εργασία 9. Ευέλικτο ωράριο και όχι τυπικός ενδυματολογικός κώδικας 10. Ικανοποιητική αμοιβή και οφέλη Όλα αυτά χρειάζονται διαρκή παρακολούθηση, ώστε να προλαμβάνεται η αποχώρηση στελεχών. Η αυτοματοποίηση στο τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων μπορεί να δημιουργήσει διαδικασίες ώστε να μην υπάρχουν δυσαρεστημένα στελέχη και να μας δώσει έγκαιρα τα μηνύματα για εργαζόμενους που βρίσκουν όλο και λιγότερο ελκυστική την ιδέα να παραμείνουν στην επιχείρησή μας. 8 7

8 Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων 1.4 Η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στον 21ο αιώνα Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, τα στελέχη του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων χρειάζονται τα κατάλληλα εργαλεία για να βοηθηθούν στο έργο τους. Σε γενικές γραμμές, ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης HR (Human Resources Management) πρέπει να προσφέρει: Άμεση, εύκολη, οικονομική και ακριβή πληροφόρηση για το ανθρώπινο δυναμικό σε πραγματικό χρόνο, με δυνατότητα ανάλυσης της πληροφορίας με τη χρήση συστημάτων business intelligence. Υποστήριξη ευέλικτων μορφών απασχόλησης και παροχή της πληροφορίας σε κάθε συσκευή, ακόμα και σε φορητές, καθώς πλέον η εργασία δεν πραγματοποιείται μόνο εντός των εταιρικών εγκαταστάσεων. Παροχή βοήθειας και υποστήριξης στις αποφάσεις των στελεχών που αφορούν σε εργασιακά θέματα. Τέτοια θέματα σχετίζονται με προβλέψεις αποχωρήσεων, διατήρηση στελεχών, σύσφιξη σχέσεων με τα στελέχη, υποστήριξη υποθετικών σεναρίων (what if) κ.λπ Συμπερασματικά Η διείσδυση της τεχνολογίας στις λειτουργίες μιας επιχείρησης έχει πλέον φθάσει σε υψηλά επίπεδα ευχρηστίας και λειτουργικότητας, και τείνει να καταστεί ανάγκη για όλες τις εταιρίες ανεξαρτήτως κλάδου και μεγέθους. Είναι προφανές ότι η εκάστοτε διοίκηση είναι σε θέση να γνωρίζει τους τομείς όπου ανάλογων συστημάτων. 8 8

9 Αμοιβή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΜΟΙΒΗ 2. Συστήματα αμοιβών Πολλές μορφές αμοιβών και ποινών χρησιμοποιούνται καθημερινά στις επιχειρήσεις και παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της απασχόλησης. Κάθε σύμβαση εργασίας αναφέρεται ρητά στην χρηματική αμοιβή αλλά και σε άλλα οφέλη που παρέχονται στον εργαζόμενο επειδή προσφέρει στον εργοδότη τη δυνατότητα του για εργασία. Η δυνατότητα αυτή πρέπει βέβαια να μετατραπεί σε ενεργό συνεισφορά στην εκπλήρωση των στόχων της επιχείρησης. Οι διάφορες πολιτικές που εφαρμόζονται για τις αμοιβές και τις ποινές, δηλαδή τα συστήματα αμοιβών έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν αυτήν ακριβώς την συνεισφορά. 2 Με τις αμοιβές επιδιώκεται η ενθάρρυνση κάποιας επιθυμητής συμπεριφοράς. Για να είναι πετυχημένο ένα σύστημα αμοιβών θα πρέπει οι εργαζόμενοι να θεωρούν τις αμοιβές που τους παρέχονται ικανοποιητικές και ελκυστικές. Ένα σύστημα αμοιβών συνίσταται στην επιλογή ενός συνόλου αμοιβών και στο σχεδιασμό του ακριβούς τρόπου παροχής τους, με την πρόθεση να υποκινηθούν οι εργαζόμενοι να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης Αμοιβή και συστατικά της Ο εργαζόμενος περιμένει εκτελεσθείσα εργασία. από τον εργοδότη του μια δίκαια αμοιβή για την Ο μισθός ενός εργαζομένου αποτελείται από: Εξαρτώμενα συστατικά μέρη εκ των απαιτήσεων και δυσκολιών της εργασίας Εξαρτώμενα συστατικά μέρη εκ των απαιτήσεων του εργαζομένου 9

10 Αμοιβή Εκτός από αυτά ο μισθός μπορεί να περιέχει και άλλα συστατικά μέρη π.χ. επιδόματα για: Περισσότερη εργασία, υπερωρίες Εργασία βάρδιας Νυχτερινή εργασία Ειδικές περιπτώσεις (π.χ. εγκυμοσύνη, αναπηρία) Επιδόματα εκτός σύμβασης κ.τ.λ Μισθοδοσία Τακτικές και έκτακτες αποδοχές. Οι αποδοχές διακρίνονται σε τακτικές, όταν καταβάλλονται σταθερά και με βάση τη σύμβαση εργασίας και σε έκτακτες, όταν καταβάλλονται σαν αμοιβή εργασίας που παρασχέθηκε κάτω από ειδικές και έκτακτες συνθήκες. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός και τα σχετικά επιδόματα επί του μισθού αυτού, τα επιδόματα αδείας και εορτών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη από τη σύμβαση συμπληρωματική παροχή. Έκτακτες αποδοχές θεωρούνται πχ η αμοιβή της υπερωριακής απασχόλησης ή της νυχτερινής εργασίας (εφόσον αυτή δεν παρέχεται σε μόνιμη βάση), τα bonus και γενικά κάθε οικειοθελής παροχή, υπό την προϋπόθεση ότι διατυπώνεται ρητά από τον εργοδότη σαν τέτοια. Διαφορετικά θεωρείται σαν τροποποίηση των συμβατικών όρων της εργασίας προς όφελος του εργαζόμενου, αποκτά δεσμευτικό χαρακτήρα και αποτελεί μέρος των τακτικών αποδοχών Νόμιμος, συμβατικός και βασικός μισθός Νόμιμος μισθός είναι αυτός που ορίζεται από τους νόμους και τις συλλογικές συμβάσεις και αποτελεί το ελάχιστο όριο του μισθού που δικαιούται ο εργαζόμενος, που καλύπτεται από την αντίστοιχη σύμβαση. Συμβατικός μισθός είναι αυτός που ορίζεται από την ατομική σύμβαση εργασίας. Είναι προφανές πως ο συμβατικός μισθός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το νόμιμο. Ακόμη κι αν συμφωνηθεί κάτι τέτοιο, η συμφωνία θα είναι άκυρη και θα πρέπει να καταβάλλεται ο νόμιμος μισθός. Βασικός μισθός είναι ο μισθός επί του οποίου υπολογίζονται επιδόματα και προσαυξήσεις. Βασικός μισθός μπορεί να είναι είτε νόμιμος είτε συμβατικός. Όμως είναι διαφορετικές έννοιες ο νόμιμος βασικός μισθός και ο 10

11 Αμοιβή νόμιμος μισθός. Ο νόμιμος μισθός είναι ο νόμιμος βασικός μισθός μαζί με τα ενδεχόμενα επιδόματα και τις προσαυξήσεις Επιδόματα Τα επιδόματα συνήθως υπολογίζονται σαν ποσοστό του βασικού μισθού και με κριτήριο τόσο τα καθήκοντα που συγκεντρώνει στο πρόσωπό του ο εργαζόμενος όσο και τα χρόνια προϋπηρεσίας του. Τα πιο συνηθισμένα επιδόματα είναι το οικογενειακό επίδομα, το επίδομα γάμου, το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, το επίδομα θέσης (προϊσταμένου, διευθυντή κλπ), το επίδομα χρήσης ξένης γλώσσας Σύνταξη μισθοδοσίας προσωπικού Ο λογιστής για να συντάξει τη μισθοδοσία του προσωπικού της επιχείρησης που εργάζεται, θα πρέπει να γνωρίζει όλη την ασφαλιστική και τη φορολογική νομοθεσία γύρο από τους μισθούς και τα ημερομίσθια. Δηλαδή θα πρέπει να γνωρίζει σε γενικές γραμμές τα εξής στοιχεία: 1. Το ύψος των ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών του κάθε εργαζομένου μισθωτού (υπαλλήλου ή εργάτη) χωριστά. 2. Τον τρόπο υπολογισμού του ποσού των ασφαλίστρων, με τα οποία επιβαρύνεται ο εργοδότης και ο ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και στα Επικουρικά Ταμεία. 3. Τον τρόπο υπολογισμού και το ύψος του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ) που παρακρατείται και του χαρτόσημου. 4. Τον προσδιορισμό του καταβαλλόμενου καθαρού ποσού σε κάθε εργαζόμενο. 5. Την υποβολή οριστικής δήλωσης απόδοσης Φ.Μ.Υ. 6. Την υποβολή οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ 7. Τη συμπλήρωση βεβαίωσης αποδοχών. 5 11

12 Μελέτη περίπτωσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Μελέτη περίπτωσης: Super Market και τα ισχύοντα για την ελληνική αγορά Τα Super markets ανήκουν στον κλάδο των Εμπορικών Επιχειρήσεων. Η λειτουργία τους σε εργασιακά θέματα διέπεται από τις εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις. Η πιο πρόσφατη είναι η ΣΣΕ ΠΚ:9/ , ένα τμήμα της οποίας παρουσιάζεται παρακάτω: Εικόνα 1 ΠΚ:9/ Πηγή:http://www.taxheaven.gr/sse/article.php?id=550 12

13 Μελέτη περίπτωσης Η παραπάνω ΣΣΕ παρουσιάζει τους τύπους υπαλλήλων που καλύπτονται από αυτήν. Σε ένα super market, λοιπόν, καλύπτει ειδικότητες όπως οι πωλητές προϊόντων,, οι γραμματείς προϊσταμένων, προσωπικό γραφείου, λογιστές και βοηθοί λογιστές, καθαριστές, φύλακες, οδηγοί κ.α.. Καλύπτει επίσης και τους τεχνικούς hardware. 3.1 Εργαζόμενοι σε super market και τα επιδόματα που δικαιούνται Πωλητές: Στο προσωπικό πώλησης υπάγονται οι υπάλληλοι εκείνοι που απασχολούνται σε τμήματα που περιέχουν προϊόντα όπως το ζαχαροπλαστείο, το ψητοπωλείο, κατεψυγμένα κτλ.. Ακολουθούν τα βασικά επιδόματα σύμφωνα με την σύμβασή τους: 1) Επίδομα διετιών: κάθε 2 χρόνια αυξάνεται ο μισθός ενός πωλητή μέχρι το 20 ο έτος όπου ο μισθός προσαυξάνεται ανά έτος, και το 40 ο, όπου σταματά να υπολογίζεται επίδομα προϋπηρεσίας, 2) Επίδομα γάμου: είναι ένα 10% επί του βασικού μισθού και χορηγείται σε όσους είναι είτε παντρεμένοι είτε έχουν την κηδεμονία παιδιών (ακόμη και αν είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι), 3) Δεκαετίας στον ίδιο εργοδότη: 5% επί του βασικού μισθού, 4) Ταμειακών λαθών: 5% επί του βασικού μισθού, 5) Επιμόρφωση πωλητών 10% 6) Πενταετία στον ίδιο εργοδότη μόνο για τους πωλητές τσιγάρων 5% (μόνο για την πρώτη πενταετία, δεν αυξάνεται περαιτέρω), 7) 18ετια στον ίδιο εργοδότη: 10% επί του βασικού μισθού για τους πωλητές προϊστάμενο του ζαχαροπλαστείου, 8) Σπουδές τροφίμων 10%, 9) Στον υπεύθυνο/ προϊστάμενο του ζαχαροπλαστείου δίνεται ένα 20% επί του βασικού μισθού, 10) Ειδικών συνθηκών πωλητών κρέατος 5%, 11) Επίδομα 3 ου παιδιού και άνω 5%. 13

14 Μελέτη περίπτωσης Φύλακες, νυχτοφύλακες, θυρωροί: Τα βασικά επιδόματα τους είναι: 1) Επίδομα προϋπηρεσίας 2) Επίδομα γάμου 10% 3) Επίδομα 5% για κάθε παιδί 4) Επίδομα αρχιφύλακα ή επόπτη 10% 5) Επίδομα επικίνδυνης εργασίας οπλοφορία 10%. Χειριστές Η/Υ / Διάτρητες /Αναλυτές /Προγραμματιστές : 1) Επίδομα προϋπηρεσίας 2) Επίδομα γάμου 10% 3) Επίδομα 5% για κάθε παιδί 4) Επίδομα πτυχίου ΚΑΤΕΕ-ΤΕΙ 13% 5) Επίδομα πτυχίου Ανωτάτης Σχολής 18%, 6) Επίδομα οθόνης 15%. Ηλεκτρονικοί τεχνικοί hardware μέσων σχολών: 1) Επίδομα τριετιών 2) Επίδομα γάμου 10% 3) Επίδομα επικίνδυνων συνθηκών εργασίας 10% 4) Επίδομα ξένης γλώσσας 5% 5) Επίδομα 3 ου και 4 ου παιδιού 5%. Εργατοτεχνίτες: 1) Επίδομα τριετιών 2) Επίδομα γάμου 10% 3) Επίδομα 3 ου παιδιού και άνω 5%. Λογιστές και βοηθοί λογιστών: 1) Επίδομα διετιών 2) Επίδομα γάμου 10% 3) Επίδομα 5% για κάθε παιδί 4) Επίδομα πτυχίου Ανωτάτων σχολών 18% 5) Επίδομα πτυχίου ΚΑΤΕΕ-ΤΕΙ 13% 6) Επίδομα διαχειριστικών λαθών 5% 7) Επίδομα προϊσταμένου λογιστηρίου 10% 14

15 Μελέτη περίπτωσης 8) Επίδομα λογιστικής μηχανής 15%. Εισπράκτορες Αποθηκάριοι Κλητήρες / Προσωπικό γραφείου: 1) Επίδομα διετιών 2) Επίδομα γάμου 10% 3) Επίδομα 3 ου παιδιού και άνω 5% 4) Επίδομα πτυχίου Ανωτάτων σχολών 18% 5) Επίδομα πτυχίου ΚΑΤΕΕ-ΤΕΙ 13% 6) Επίδομα ταμειακών λαθών 5% 7) Επίδομα λαθών 3,27 8) Επίδομα επικίνδυνης εργασίας εξωτερικών υπαλλήλων 10%. Γραμματείς διευθύνσεων επιχειρήσεων: 1) Επίδομα διετιών 2) Επίδομα γάμου 10% 3) Επίδομα πτυχίου ΑΕΙ 18% 4) Επίδομα πτυχίου ΚΑΤΕΕ-ΤΕΙ 13% 5) Επίδομα 3 ου παιδιού και άνω 5% 6) Επίδομα ξένης γλώσσας 5% 7) Επίδομα λαθών 3,27. Διακοσμητές: 1) Επίδομα διετιών 2) Επίδομα γάμου 10% 3) Δεκαετία στον ίδιο εργοδότη 5% 4) Επίδομα 3 ου παιδιού και άνω 5%. Καθαριστές: 1) Επίδομα τριετιών 2) Επίδομα γάμου 10% 15

16 Μελέτη περίπτωσης 3) Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 6% 4) Επίδομα 3 ου παιδιού και άνω 5%. Οδηγοί εως 2 χρόνια στον ίδιο εργοδότη/με 2 χρόνια στον ίδιο εργοδότη/με 5 χρόνια στον ίδιο εργοδότη/ με 15 χρόνια στον ίδιο εργοδότη: 1) Επίδομα τριετιών 2) Επίδομα γάμου 3) Επίδομα 5% για κάθε παιδί 4) Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας ) Επίδομα ειδικών συνθηκών ) Επίδομα ρυμουλκών ) Επίδομα επικίνδυνης εργασίας ) Επίδομα ειδικών συνθηκών άνω 13 τόνων Δομή τμημάτων υπαλλήλων ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποθήκη Αποθηκάριος, Προϊστάμενος Γραμματεία Γραμματέας Γραφεία Εισπράκτορας, Κλητήρας, Υπάλληλος Ζαχαροπλαστείο Πωλητής, Προϊστάμενος Κρεοπωλείο Πωλητής, Προϊστάμενος Λογιστήριο Βοηθός λογιστή, Λογιστής, Προϊστάμενος Λοιπών εργασιών Εργατοτεχνίτης, Καθαριστής Μεταφορών Οδηγός Μηχανογράφηση Αναλυτής, Προγραμματιστής, Τεχνικός hardware, Διατρητής, Χειριστής Η/Υ Ταμεία Πωλητής, Υπάλληλος Τρόφιμα Πωλητής, Προϊστάμενος Τσιγάρα Πωλητής, Προϊστάμενος Φρουραρχείο Αρχιφύλακας, Θυρωρός, Φύλακας, Νυχτοφύλακας Ψητοπωλείο Πωλητής, Προϊστάμενος 16

17 Μελέτη περίπτωσης 3.3 Ασφάλιση και δώρα Ο εργαζόμενος σε μια εμπορική επιχείρηση μπορεί να είναι ασφαλισμένος μόνο στο ΙΚΑ (ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) ή να είναι παράλληλα ασφαλισμένος σε κάποιο επικουρικό ταμείο (ΤΕΑΥΕΚ). Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων επιβάλει ένα ποσοστό το οποίο υπολογίζεται επί των ακαθάριστων αποδοχών του υπαλλήλου και μέχρι του ποσού το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνάει την ανώτατη ασφαλιστική κλάση που καθορίζει το ΙΚΑ. Καταβάλλεται από τον εργοδότη και τον υπάλληλο. Τα ποσοστά που επιβάλλει το ΤΕΑΥΕΚ είναι: 1) για ασφαλισμένους σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο πριν την 31/12/1992 ο υπάλληλος επιβαρύνεται με 4% και ο εργοδότης με 4%. 2) για ασφαλισμένους σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο πριν την 1/1/1993 ο υπάλληλος επιβαρύνεται με 7% και ο εργοδότης με 3%. 3) επιπλέον επιβαρύνονται όσοι ανήκουν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (οι οδηγοί και οι καθαρίστριες) με 1,25% τον εργαζόμενου και 0,75% τον εργοδότη Φόρος μισθωτών υπηρεσιών Υπολογίζεται μια φόρα τον χρόνο επί των ετησίων αποδοχών (ο μισθός από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί οι κρατήσεις προς ασφαλιστικά ταμεία του εργαζόμενου και πολλαπλασιασμένος με το 14). Το ποσό που θα προκύψει αφαιρείται από τον μισθό κάθε μήνα. 17

18 Μελέτη περίπτωσης Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα Το δώρο Χριστουγέννων είναι ένας μηνιαίος μισθός για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό υπαλλήλους και 25 ημερομίσθια για του υπαλλήλους που αμείβονται με ημερομίσθιο και παραδίδεται σε όσους έχουν εργαστεί από την 1 η Μαΐου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου στον ίδιο εργοδότη κάθε χρόνο. Για όσους δεν έχουν εργαστεί ολόκληρο το διάστημα παίρνουν 2 ημερομίσθια ή τα 2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε 19 ημέρες εργασίας. Εάν έχουν εργασθεί λιγότερο από 19 ημέρες το ποσό υποδιαιρείται περισσότερο. Το Δώρο Πάσχα είναι ο μισθός μηνιαίος μισθός για όσους αμείβονται με μισθό και 15 ημερομίσθια για αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθια. Εκείνοι που το δικαιούνται ολόκληρο είναι όσοι έχουν εργασθεί στον ίδιο εργοδότη από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι τις 30 Απριλίου. Για όσους δεν έχουν εργαστεί ολόκληρο το διάστημα παίρνουν 1 ημερομίσθιο ή τα 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε 8 ημέρες εργασίας. Εάν έχουν εργασθεί λιγότερο από 8 ημέρες το ποσό υποδιαιρείται περισσότερο

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Οδηγός Λειτουργίας Προγράμματος 4.1 Βάση δεδομένων σε Microsoft Access Η βάση δεδομένων όπου αποθηκεύονται, ανακτώνται και διαγράφονται δεδομένα έχει αναπτυχθεί σε Microsoft Access. Εδώ καταχωρούνται ή έχουν καταχωρηθεί όσα στοιχεία έχουν σχέση με τους εργαζόμενους καθώς και στοιχεία που χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια υπολογισμός για την εύρεση μισθού και κρατήσεων. Εικόνα 2 Βάση δεδομένων dbase Microsoft Access Τα στοιχεία του εργαζόμενου που αφορούν την ταυτότητά του καθώς και στοιχεία για την εργασία τους καταχωρούνται σε πίνακες όπως οι πίνακες «Προσωπικά στοιχεία» και «Στοιχεία Εργασίας». Ο μισθός, τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, τα επιδόματα αδείας καταχωρούνται σε πίνακες όπως «ΜΙΣΘΟΣ ΒΑΡΕΑ», «ΔΩΡΑ 19

20 ΜΙΚΤΑ» και «ΑΔΕΙΑ ΜΙΚΤΑ». Πίνακες όπως «ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ», «ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ», «ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ», «ΦΥΛΑΚΕΣ», ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ», «ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ» κ.α. περιέχουν τους βασικούς μισθούς προσαυξημένους σύμφωνα με την προϋπηρεσία. Ο πίνακας «ΤΜΗΜΑΤΑ» περιέχει τα τμήματα του super market στα οποία απασχολούνται οι εργαζόμενοι. Στον πίνακα «ΒΑΘΜΙΔΑ» έχουν αποθηκευτεί οι ειδικότητες οι οποίες είναι αποδεκτές σε ένα super market (και καλύπτονται από την Σ.Σ.Ε.). Ο πίνακας ΦΜΥ περιέχει όλα τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του φόρου μισθωτών υπηρεσιών όπως τα κλιμάκια εισοδήματος σε ευρώ, τους φορολογικούς συντελεστές, τους φόρους των κλιμακίων σε ευρώ και τα σύνολα εισοδήματος και φόρου σε ευρώ. Οι πίνακες «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ» και «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ» περιέχουν τα ημερομίσθια αποζημίωσης ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη (για εργατοτεχνίτες) και τα χρόνια υπηρεσίας, χρόνο προειδοποίησης και χρόνο αποζημίωσης για τους υπόλοιπους υπαλλήλους αντίστοιχα. Ο πίνακας «ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ» περιέχει τα ποσοστά των επιδομάτων που θα υπολογιστούν με βάση τον βασικό μισθό. Ο πίνακας «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ» περιέχει την αποζημίωση που πήρε ο απολυμένος υπάλληλος και οι κρατήσεις της Εφορίας (αν υπάρχουν) Κύριοι πίνακες Περιγραφή των πινάκων όπου αποθηκεύονται πληροφορίες που χρησιμοποιούνται στον προσδιορισμό ενός υπαλλήλου (ταυτότητα, θέση κτλ). Προσωπικά στοιχεία: περιέχει πληροφορίες για τον υπάλληλο όπως το ονοματεπώνυμο, τον κωδικό του υπαλλήλου, τα παιδιά, τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, τον αριθμό αστυνομικής ταυτότητας, τα στοιχεία του τόπου διαμονής του, το τηλέφωνο, η οικογενειακή κατάσταση (το οποίο δέχεται τις εξής τιμές: ΑΓΑ, ΕΓΓ, ΔΙΑ, ΧΗΡ), οι σπουδές (το οποίο δέχεται τις εξής τιμές: ΤΕΙ, ΑΕΙ, ΚΑΤΕΕ, ΣΠΤΡΟ και τίποτα), τα χρόνια προϋπηρεσίας, τα χρόνια προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, οι μήνες που έχει εργασθεί στην ίδια επιχείρηση, το έτος ασφάλισης και η ημερομηνία πρόσληψης. Το πρωτεύον κλειδί σε αυτό τον πίνακα είναι ο Κωδικός Υπαλλήλου. 20

21 Στοιχεία Εργασίας: περιέχει πληροφορίες για την θέση και το είδος της εργασίας του εργαζόμενου. Εδώ καταχωρούνται ο κωδικός υπαλλήλου (που είναι και το πρωτεύον κλειδί, το είδος θέσης, το τμήμα καθώς και η βάρδια). Βαθμίδα: καταγράφονται οι ειδικότητες που έχουν οι υπάλληλοι που εργάζονται σε ένα εμπορικό κατάστημα όπως πωλητές, λογιστές και βοηθοί λογιστών, οδηγοί, καθαριστές, εισπράκτορες κτλ.. Πρωτεύον κλειδί το πεδίο «Είδος Θέσης». Βάρδιες: τα χρονικά διαστήματα της ημέρας στην διάρκεια των οποίον εργάζεται ο υπάλληλος. Πρωτεύον κλειδί το «Περιγραφή βάρδιας». Τμήματα: τα τμήματα από τα οποία απαρτίζεται ένα supermarket. Πρωτεύον κλειδί το πεδίο «Τμήμα» Συσχετίσεις μεταξύ των κύριων πινάκων Εικόνα 3 dbase Σχέσεις μεταξύ των πινάκων 21

22 Ο πίνακας Προσωπικά στοιχεία είναι συνδεδεμένος με τους πίνακες Δώρα μικτά, Δώρα βαρέα, Μισθός μικτά, Μισθός βαρέα, Άδεια μικτά, Άδεια βαρέα, οι οποίοι περιέχουν τους ακαθάριστους μισθούς για τους υπαλλήλους που υπάγονται στα Βαρέα και Ανθυγιεινά καθώς και τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας μαζί με τις κρατήσεις των ασφαλιστικών ταμείων. Οι σχέσεις είναι 1-1. Ο πίνακας Προσωπικά στοιχεία είναι επίσης συνδεδεμένος με συσχέτιση 1-1 με τον πίνακα Στοιχεία εργασίας ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των δεδομένων του πίνακα Στοιχεία εργασίας. Ο πίνακας Βαθμίδα είναι συνδεδεμένος με τον πίνακα Στοιχεία εργασίας με σχέση 1-Πολλά. Ο πίνακας Βάρδιες είναι συνδεδεμένος με τον πίνακα Στοιχεία εργασίας με σχέση 1- Πολλά. Τέλος ο πίνακας Τμήματα είναι συνδεδεμένος με τον πίνακα Στοιχεία εργασίας με σχέση 1-Πολλά. 4.2 Σύνδεση προγράμματος με τη βάση δεδομένων Η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί se Borland C++ Builder 6. Το πρόγραμμα δεν μπορεί να συνδεθεί άμεσα με την βάση, αλλά χρησιμοποιεί κάποια εργαλεία για να επιτευχθεί διασύνδεση. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί συστατικά της Borland Database Engine (BDE). Για να επιτευχθεί η σύνδεση με την βάση πρέπει να δημιουργηθεί ένα alias. Βήματα για την σύνδεση με την βάση: 1) Το alias καθορίζεται μέσα από το ODBC data source administrator στα administrative tools (Start->Control Panel->Administrative Tools). Με διπλό κλικ στο Data Sources (ODBC) εμφανίζει το παράθυρο του ODBC data source administrator. 22

23 Εικόνα 4 ODBC Data Source Administrator Στην καρτέλα user dsn επιλογή του MS Access Database και μετά Add. Επιλογή του MS Access Driver (*.mdb) και μετά finish. Στο Data Source Name εισαγωγή του ονόματος το οποίο θα έχει η data source. Ύστερα κλικ στο κουμπί database: Select. Ο χρήστης εντοπίζει τη βάση και πατάει OK και μετά ξανά OK. Στο αρχικό παράθυρο πατάει OK. 2) Στην εφαρμογή ο χρήστης επιλέγει το συστατικό Database (συστατικό που υπάρχει στην καρτέλα BDE) και στον Object Inspector επιλέγει την ιδιότητα AliasName και βρίσκει το alias που δημιούργησε. Μετά μπορεί να αλλάξει το DatabaseName και την ιδιότητα Name. 23

24 Εικόνα Object Inspector Επεξήγηση όρων: Borland Database Engine: μία ομάδα από Dll και βοηθητικών αρχείων που επιτρέπουν στο C++ Builder να προσπελάζει βάσεις δεδομένων. Προσφέρει μια προγραμματιστική επιφάνεια που είναι συνεπείς σε όσες πλατφόρμες υποστηρίζει. BDE Alias: Μια συλλογή διαμορφωτικών παραμέτρων που βοηθά την BDE στην διασύνδεση με την βάση δεδομένων. Τα ψευδώνυμα αυτά βασίζονται σε οδηγούς βάσεων της BDE. Τα ψευδώνυμα αυτά αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη βάση δεδομένων

25 4.3 Πρόγραμμα διαχείρισης προσωπικού Super Market Ο χρήστης όταν θα τρέξει το πρόγραμμα θα κληθεί να εισάγει το Όνομα χρήστη και τον Κωδικό του. Υπάρχουν 2 είδη χρηστών αυτού του προγράμματος ο απλός χρήστης (user) και ο administrator. Ο πρώτος έχει το δικαίωμα να προσπελάσει κάποιες από τις φόρμες και τα δεδομένα της βάσης αλλά όχι να τα τροποποιήσει. Ο administrator έχει το δικαίωμα να εισάγει εγγραφές, να τις αλλάζει και να τις διαγράφει. Εικόνα 5 project projpas Αυτό που συμβαίνει είναι όταν η πρώτη φόρμα (mainform) εμφανιστεί να καλεί μια άλλη φόρμα να εμφανιστεί, την φόρμα που υποχρεώνει τον χρήστη να εισαγάγει τα στοιχεία του. Όταν ο χρήστης πατήσει OK, θα εξεταστούν τα στοιχεία που πληκτρολόγησε και αν αντιστοιχούν στα πραγματικά στοιχεία τότε του επιτρέπει να προχωρήσει. 25

26 Κώδικας Τμήμα κωδικού από φόρμα projpas Το κουμπί Έξοδος κλείνει την mainform και το πρόγραμμα Κύρια φόρμα Η κύρια φόρμα διαθέτει 4 επιλογές: Υπάλληλοι, Μισθοδοσία, Αποζημίωση και Έξοδος. Με την επιλογή Υπάλληλοι, εμφανίζεται η φόρμα Υπάλληλοι (empl). Η επιλογή Μισθοδοσία Το κουμπί Αποζημίωση εμφανίζει την φόρμα Αποζημίωση. Το κουμπί έξοδος κλείνει την mainform και το πρόγραμμα. Εικόνα Κύρια φόρμα (mainform) 26

27 Κάθε φόρμα που ανοίγει πατώντας ένα από αυτά τα κουμπιά εμφανίζεται ως Modal. Κώδικας Φόρμα mainform, κώδικας κουμπιού Υπάλληλοι Μια φόρμα που εμφανίζεται ως Modal αναγκάζει την εφαρμογή να περιμένει μέχρι να κλείσει η συγκεκριμένη φόρμα. Για να κλείσει μια φόρμα καλείται η μέθοδος Close() Υπάλληλοι (empl) Η φόρμα Υπάλληλοι διαθέτει 5 επιλογές: Νέος Υπάλληλος, Αλλαγή Στοιχείων Υπαλλήλου, Στοιχεία Εργασίας, Κεντρικό Μενού και Έξοδος. Το κουμπί Νέος Υπάλληλος εμφανίζει την φόρμα Νέος Υπάλληλος (newempl). Το κουμπί Αλλαγή Στοιχείων Υπαλλήλου εμφανίζει την φόρμα Αλλαγή Στοιχείων (editempl). Το κουμπί Στοιχεία Εργασίας εμφανίζει την ανάλογη φόρμα. Το κουμπί Κεντρικό Μενού πηγαίνει στην κεντρική φόρμα και το κουμπί Έξοδος κλείνει την εφαρμογή. Εικόνα Φόρμα Υπάλληλοι (empl) 27

28 Νέος Υπάλληλος (newempl) Κατά την εμφάνιση της φόρμας γίνεται έλεγχός και εάν ο χρήστης έχει μπει σαν user, τότε δεν θα εμφανιστούν τα κουμπιά Νέα Καταχώρηση και Καταχώρηση Στοιχείων. Κατά την εμφάνιση γίνεται ενεργή η σύνδεση με τον πίνακα. Όταν εμφανίζεται για πρώτη φορά η φόρμα Νέος Υπάλληλος περιέχει μόνο τα κουμπιά Νέα Καταχώρηση, Υπάλληλοι, Καταχώρηση Στοιχείων και ετικέτες. Πατώντας στο κουπί Νέα Καταχώρηση εμφανίζονται τα πεδία για καταχώρηση στοιχείων. Εικόνα Φόρμα Νέος Υπάλληλος (newempl) Αυτό λειτουργεί ως εξής: κατά την είσοδο, όλα τα πεδία είναι αόρατα. Με κλικ στο κουμπί Νέα Καταχώρηση, τα πεδία αυτά περνάνε σε κατάσταση ορατότητας και το dataset σε κατάσταση append (εισαγωγή εγγραφής). Κάνει επίσης έλεγχο, παίρνοντας από την κύρια φόρμα το όνομα χρήστη που έδωσε ο χρήστης και εάν είναι user, τότε το κουμπί Καταχώρηση Στοιχείων περνά σε κατάσταση αορατότητας. 28

29 Κώδικας Κώδικας κουμπιού Νέα Καταχώρηση Τα DBEdit είναι πεδία που αναπαριστούν τα πεδία της βάσης και οι εγγραφές τους ενημερώνονται ή ενημερώνουν μέσω συστατικών όπως το Table και το Dataset. TDataset: Αυτή η κλάση προσφέρει πρόσβαση σε πίνακες μιας βάσης δεδομένων και πινακοειδή αποτελέσματα. Συνδέεται με αντικείμενα TTable μέσω της ιδιότητας DataSet. TTable: Το αντικείμενο αυτό παρέχει πρόσβαση στους πίνακες μιας βάσης. Για να συνδεθεί με μια βάση πρέπει να οριστεί η ιδιότητα DatabaseName. Ύστερα ορίζεται ο πίνακας με τον οποίο συνδέεται στην ιδιότητα TableName. 11 Τα περισσότερα από αυτά τα πεδία έχουν μια μάσκα εισαγωγής στοιχείων ώστε να μην επιτρέπεται στον χρήστη να εισάγει λανθασμένα στοιχεία όπως το πεδίο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (μάσκα: ). Όταν ο χρήστης τελειώσει με την εισαγωγή στοιχείων μπορεί να τα αποθηκεύσει πατώντας το κουμπί καταχώρηση στοιχείων. Τότε τα αρχίσει η διαδικασία ελέγχου. Εάν ο χρήστης έχει πληκτρολογήσει στα πεδία Οικογενειακή κατάσταση και Σπουδές οτιδήποτε διαφορετικό από το επιτρεπόμενο θα εμφανίζει μήνυμα λάθους. Εάν οι τιμές στα πεδία Κωδικός υπαλλήλου, Αριθμός φορολογικού μητρώου, Αριθμός Αστυνομικής ταυτότητας και Αριθμός μητρώου ΙΚΑ υπάρχουν ήδη στην βάση, θα εμφανιστεί προειδοποίηση. Οι μήνες δεν πρέπει να είναι 29

30 μικρότεροι του -1 και μεγαλύτεροι του 13. Τα χρόνια προϋπηρεσίας και τα χρόνια προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη θα πρέπει να είναι μεγαλύτερα του -1 και μικρότερα του 50. Η τιμή στο πεδίο Αριθμός προστατευμένων μελών πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 0 και μικρότερος του ή ίσος του 15 (επιτρέπεται να το αφήσει κενό). Κώδικας Φόρμα newempl κουμπί Καταχώρηση Στοιχείων Εάν όλα έχουν εισαχθεί σωστά, τότε η εγγραφή θα καταχωρηθεί στην βάση, το πεδίο Κωδικός Υπαλλήλου θα περάσει σε κατάσταση ώστε να μην δέχεται αλλαγές και το κουμπί Καταχώρηση στοιχείων. Η φόρμα θα έχει πλέον τη ακόλουθη μορφή: 30

31 Εικόνα Φόρμα newempl μετά την καταχώρηση στοιχείων Κατά την επιστροφή στην προηγούμενη φόρμα, τα πεδία θα επανέλθουν σε κατάσταση αορατότητας και η σύνδεση με τον πίνακα θα γίνει μη ενεργή ΠΕΔΙΑ Το πεδίο Οικογενειακή κατάσταση δέχεται τις εξής τιμές: ΑΓΑ (Άγαμος/η), ΕΓΓ (Έγγαμός/η), ΔΙΑ (Διαζευγμένος/η), ΧΗΡ (Χήρος/α). Το πεδίο Σπουδές δέχεται τις τιμές: ΤΕΙ, ΑΕΙ, ΣΠΤΡΟ( Σπουδές σχολών τροφίμων) και κενό. Τα πεδία Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο και Πόλη δέχονται μόνο αλφαβητικούς χαρακτήρες. Ο Κωδικός Υπαλλήλου είναι πενταψήφιος, αλλά επειδή τα δυο πρώτα γράμματα έχουν περάσει σαν κυριολεκτικοί χαρακτήρες, ο χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσει 3 αριθμούς. Η Οδός μπορεί να περιέχει γράμματα, αριθμούς και σύμβολα. Ο Αριθμός δέχεται αριθμούς και γράμματα. Ο Αριθμός Προστατευόμενων Μελών δέχεται αριθμό, όπως και τα πεδία χρόνια προϋπηρεσίας, χρόνια προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, μήνες και έτος ασφάλισης. 31

32 Ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ είναι ένας επταψήφιος αριθμός, ο αριθμός φορολογικού μητρώου είναι ένας εννιαψήφιος αριθμός. Ο Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας αποτελείται από 1 γράμμα, το κενό και 6 αριθμούς. Ο Ταχυδρομικός Κώδικας είναι πενταψήφιος αριθμός, ο αριθμός τηλεφώνου είναι δεκαψήφιος. Η Ημερομηνία Πρόσληψης δέχεται μια ημερομηνία Αλλαγή στοιχείων (editempl) Κατά την εμφάνιση της φόρμας γίνεται έλεγχός και εάν ο χρήστης έχει μπει σαν user, τότε δεν θα εμφανιστούν τα κουμπιά Διαγραφή και Αποθήκευση. Όταν η φόρμα εμφανιστεί, ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να κάνει μια ανεύρεση σύμφωνα με τον κωδικό του υπαλλήλου ή το επώνυμό του, επιλέγοντας την κατάλληλη επιλογή από το radio group. Τα μόνα ορατά πριν την εύρεση είναι οι επιλογές, οι ετικέτες των πεδίων και τα κουμπιά Υπάλληλοι και Έξοδος. Εφόσον ο χρήστης επιλέξει την αναζήτηση που θέλει να γίνει πατάει στο κουμπί Εύρεση. Για να γίνει η αναζήτηση, ο κέρσορας πηγαίνει στην πρώτη εγγραφή (Table1- >First();). ; Ύστερα ελέγχει ποιες από τις δύο επιλογές έχει ενεργοποιηθεί. Καλεί την συνάρτηση Locate η οποία θα εντοπίσει την εγγραφή στον πίνακα (αν υπάρχει), θα μεταφέρει τον κέρσορα στην συγκεκριμένη εγγραφή και θα την κάνει ενεργή. Η Locate επιστρέφει 1 (true) εάν βρει την εγγραφή και 0 (false) εάν δεν την βρει. Οι μεταβλητές LocateSuccess και LocateSuccess2 χρησιμοποιούνται για να πάρουν το αποτέλεσμα που θα επιστρέψει η Locate. Η αναζήτηση γίνεται με επιλογή αναζήτησης (Search options) locaseinsensitive (μπορεί να δεχτεί και κεφαλαία και μικρά). 32

33 Κώδικας Φόρμα editempl κώδικας επιλογής 'Εύρεση'. Εάν η εγγραφή δεν βρεθεί θα εμφανιστεί το ανάλογο μήνυμα. Εάν βρεθεί τότε όλα τα πεδία μαζί και τα κουμπιά Αποθήκευση και Διαγραφή θα γίνουν ορατά. Τέλος κάνει έναν έλεγχο για το πώς μπήκε ο χρήστης στην εφαρμογή, ώστε αν μπήκε ως user να μην εμφανίζονται τα κουμπιά Αποθήκευση και Διαγραφή. 33

34 Μετά την διαδικασία της εύρεσης η φόρμα θα εμφανίζεται ως εξής: Εικόνα Φόρμα Αλλαγή στοιχείων (editempl) Ο χρήστης μπορεί να κάνει τις αλλαγές που θέλει στην εγγραφή, αρκεί αυτές να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες που διέπουν και την φόρμα Νέος Υπάλληλος. Τώρα μπορεί να διαγράψει την εγγραφή: Αυτό θα συμβεί μόνο εάν δεν υπάρχουν στοιχεία του συγκεκριμένου υπαλλήλου σε άλλους πίνακες της βάσης καλώντας την μέθοδο Delete του Dataset για να την διαγράψει. Κώδικας Φόρμα Αλλαγή στοιχείων κώδικας κουμπιού Διαγραφή Αποθήκευση: και εδώ ισχύει ότι ισχύει και για ο κουμπί Αποθήκευση στοιχείων της φόρμας Νέος Υπάλληλος. Θα γίνει έλεγχος της Οικογενειακής Κατάστασης, των Σπουδών και των δεδομένων στα πεδία Κωδικός υπαλλήλου, Αριθμός μητρώου ΙΚΑ, Αριθμός φορολογικού μητρώου και Αριθμός αστυνομικής ταυτότητας. Εάν 34

35 δεν είναι έγκυρα θα εμφανίσει το ανάλογο μήνυμα. Εάν όλα είναι σωστά τότε θα τοποθετήσει τον πίνακα σε κατάσταση Edit και ύστερα θα αποθηκεύσει καλώντας την Post. Τέλος θα ξανακαλέσει την Locate ώστε να εμφανιστεί ξανά η εγγραφή που άλλαξε ο χρήστης. Κώδικας Φόρμα editempl κουμπί Αποθήκευση Το κουμπί Έξοδος κλείνει την εφαρμογή. Το κουμπί Υπάλληλοι εμφανίζει την προηγούμενη φόρμα. Καθώς η φόρμα κλείνει τα κουμπιά και τα πεδία γίνονται μη ορατά Στοιχεία εργασίας (jobunit). Κατά την εμφάνισή της η σύνδεση με τον πίνακα Στοιχεία εργασίας ενεργοποιείται όπως και η σύνδεση με τον πίνακα Προσωπικά στοιχεία. 35

36 Κώδικας Φόρμα jobunit κωίδικας εμφάνισης της φόρμας Όσο οι κέρσορες των πινάκων Βάρδια, Τμήμα και Βαθμίδα δεν έχουν φτάσει στο τέλος, προστίθεται στο εκάστοτε DBComboBox ένα καινούριο αλφαριθμητικό το οποίο αποτελεί εγγραφή σε ανάλογο πίνακα. Τέλος ελέγχει εάν ο χρήστης έχει μπει ως user και αν είναι, τότε καθιστά τα κουμπιά Καταχώρηση και Διαγραφή μη ορατά. Εάν έχει μπει ως admin τότε στη φόρμα θα έχει ορατά μόνο τα κουμπιά Έξοδος, Υπάλληλοι και Εύρεση, και ένα πεδίο με το οποίο θα γίνει η αναζήτηση. Πληκτρολογεί τον κωδικό υπαλλήλου που επιθυμεί να βρει και πατάει στο κουμπί Εύρεση. Ο κώδικας και η λειτουργία του μοιάζει με εκείνο της φόρμας Αλλαγή Στοιχείων με μία αλλαγή: σε περίπτωση που δεν το βρει σημαίνει ότι δεν έχει εγγραφή στον πίνακα Στοιχεία Υπαλλήλων, οπότε θα ενεργοποιηθεί το αντίστοιχο τμήμα του κώδικα. 36

37 Κώδικας Φόρμα Στοιχεία εργασίας κώδικας κουμπιού Εύρεση Εδώ η Locate επιστρέφει false, οπότε θα γίνουν ορατά το κουμπί Καταχώρηση, το κουμπί Νέα Εγγραφή και το δεύτερο πεδίο με μάσκα. Τα υπόλοιπα μη ορατά αντικείμενα θα παραμείνουν μη ορατά. Εικόνα Φόρμα Στοιχεία εργασίας (jobunit) εύρεση νέου υπάλληλου 37

38 Ο χρήστης εισάγει στο δεύτερο πεδίο τον κωδικό υπαλλήλου και πατάει το κουμπί Νέα Εγγραφή. Θα ξαναγίνει μια αναζήτηση στον πίνακα Στοιχεία εργασίας, αυτή την φορά χωρίς την χρήση της locate. Κώδικας Φόρμα Στοιχεία εργασίας κώδικας κουμπιού Νέα Εγγραφή Με το που θα πατήσει ο χρήστης το κουμπί, θα γίνει η καταχώρηση σε μια μεταβλητή του κωδικού υπαλλήλου και ύστερα μια σύγκριση με την εκάστοτε εγγραφή και της τιμής της μεταβλητής ενόσω ο κέρσορας του αντικειμένου πίνακα δεν φτάσει στο τέλος. Εάν ο κωδικός βρεθεί τότε θα βγάλει ένα μήνυμα λάθους και δεν θα εμφανίζει τα πεδία για εισαγωγή στοιχείων. Εάν δεν βρεθεί τότε εμφανίζονται τα πεδία για την εισαγωγή των στοιχείων εργασίας του υπαλλήλου καθώς και το κουμπί Καταχώρηση. Ο χρήστης επιλέγει από τα DBComboboxes τα στοιχεία εργασίας του νέου υπαλλήλου (η αντιστοίχηση θέσεων και τμημάτων υπάρχει παραπάνω). Όταν έχουν επιλεγεί όλα τότε μπορεί να πατήσει στο κουμπί Καταχώρηση. 38

39 Κώδικας Φόρμα στοιχεία εργασίας κώδικας κουμπιού Καταχώρηση Εδώ θα ελέγξει εάν υπάρχει εγγραφή στον πίνακα Προσωπικά Στοιχεία. Αν δεν υπάρχει τότε θα εμφανίζει ένα μήνυμα λάθους. Αν υπάρχει τότε θα καταχωρηθούν στα πεδία τις βάσης τα στοιχεία που έχει περάσει ο χρήστης. Ύστερα θα χρησιμοποιηθεί μια locate ώστε να μην αλλάξει θέση ο κέρσορας. Σε περίπτωση που βρεθεί ο κωδικός στην πρώτη αναζήτηση (κουμπί εύρεση) τότε η φόρμα θα έχει την εξής μορφή: Εικόνα Φόρμα Στοιχεία Εργασίας (jobunit) εύρεση υπαλλήλου στον πίνακα Στοιχεία Εργασίας 39

40 Τα κουμπιά Διαγραφή και Καταχώρηση Αλλαγών είναι πλέον ορατά, καθώς και τα πεδία που δείχνουν την παλαιά εγγραφή. Ο χρήστης επιλέγει τα στοιχεία που θέλει και πατάει είτε Διαγραφή, είτε Καταχώρηση Αλλαγών για να αλλάξει την εγγραφή στην βάση. Με κλικ στο κουμπί Καταχώρηση Αλλαγών θα γίνει ότι έγινε και με το κουμπί Καταχώρηση και θα γίνει μη ορατό το κουμπί Καταχώρηση Αλλαγών. Το κουμπί Διαγραφή σβήνει από την βάση την εγγραφή. Το κουμπί Έξοδος κλείνει την εφαρμογή και το κουμπί Υπάλληλοι πηγαίνει στην προηγούμενη φόρμα, σβήνοντας το κείμενο στα MaskEdits και φέρνοντας την φόρμα στην πρώτη κατάστασή της. Τέλος απενεργοποιεί και την σύνδεση με του πίνακες Μισθοδοσία (misthodosia) Κατά την εμφάνιση της φόρμας γίνεται έλεγχος ώστε, αν ο χρήστης μπήκε ως user, να μην εμφανίζεται το κουμπί Διαγραφές Εγγραφών (Βαρέα). Η φόρμα περιέχει τα κουμπιά: -Υπολογισμός μισθού (μικτά): εμφανίζει την φόρμα με το αντίστοιχο όνομα. -Υπολογισμός μισθού (βαρέα): εμφανίζει την φόρμα για τον υπολογισμό μισθού σε περιπτώσεις υπαλλήλων που ανήκουν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. -Διαγραφές εγγραφών (βαρέα): εμφανίζει την φόρμα όπου ο χρήστης μπορεί να διαγράψει τις εγγραφές που έκανε στον υπολογισμό μισθού. -Κεντρικό μενού. -Έξοδος Υπολογισμός μισθού (μικτά) (ipologmisth) Κατά την εμφάνιση της φόρμας γίνεται έλεγχος ώστε, αν ο χρήστης μπήκε ως user, να μην εμφανίζεται το κουμπί Διαγραφή. Η φόρμα περιέχει 2 κουμπιά, το Μισθοδοσία Μικτά και το Διαγραφή. Το κουμπί Μισθοδοσία επιστρέφει στην αμέσως προηγούμενη φόρμα και το κουμπί Έξοδος κλείνει την εφαρμογή. 40

41 Μισθοδοσία μικτά (misth2) Κατά την εμφάνιση της φόρμας ενεργοποιούνται οι συνδέσεις των πινάκων με τα αντικείμενα TTable. Το αντικείμενο DBCombobox1 παίρνει όλους του κωδικούς υπαλλήλων που αντιστοιχούν στις παρακάτω θέσεις (όλες οι θέσεις εκτός οδηγών και καθαριστών) μέσω ελέγχου εάν ταιριάζουν οι θέσεις και τα τμήματα ο οποίος θα συνεχίζεται όσο ο κέρσορας δεν φτάσει στο τέλος του πίνακα. Κώδικας Φόρμα μισθοδοσία μικτά κώδικας εμφάνισης φόρμας (formshow) 41

42 Κατά την ενεργοποίηση της φόρμας γίνεται ο έλεγχος για το όνομα χρηστή και εάν είναι user οι επιλογές Δώρο Χριστουγέννων, Δώρο Πάσχα, Επίδομα αδείας και τα κουμπιά Εύρεση μισθού και Υπολογισμός μισθού γίνονται μη ορατά. Καλείται από την προηγούμενη φόρμα η συνάρτηση Hide() για να κρύψει την προηγούμενη φόρμα. Κώδικας Φόρμα μισθοδοσία κώδικας ενεργοποίησης φόρμας Η φόρμα Μισθοδοσία Μικτά χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ακαθάριστου μισθού των κρατήσεων ΙΚΑ εργαζόμενου και εργοδότη, οι κρατήσεις για το επικουρικό ταμείο, ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών, τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας. Είναι συνδεδεμένη με τους πίνακες Προσωπικά στοιχεία, Στοιχεία εργασίας, Άδεια μικτά, Δώρα μικτά, Μισθός μικτά και με όλους τους πίνακες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του μισθού των διαφορετικών τάξεων υπαλλήλων. 42

43 Εικόνα Φόρμα Μισθοδοσία μικτά (misth2) Ο χρήστης επιλέγει από το DBComboBox τον κωδικό του υπαλλήλου που θέλει και πατά Εύρεση. Αρχίζει η διαδικασία αναζήτησης σε δυο πίνακες, στον πίνακα Προσωπικά Στοιχεία και στον πίνακα Στοιχεία Εργασίας και συνεχίζουν όσο οι κέρσορες τους δεν φτάσουν στο τέλος των πινάκων. Στην αναζήτηση στον πίνακα Προσωπικά Στοιχεία, αν ο κωδικός υπαλλήλου της εγγραφής είναι ίδιος με τον κωδικό υπαλλήλου που έχει επιλέξει ο χρήστης, τότε τα πεδία θα πάρουν τις τιμές από τη βάση. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται από αυτό τον πίνακα είναι ο Κωδικός υπαλλήλου, ο αριθμός προστατευομένων μελών, το έτος ασφάλισης, η οικογενειακή κατάσταση, τα χρόνια προϋπηρεσίας, τα χρόνια προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, οι μήνες, οι σπουδές και η ημερομηνία πρόσληψης. Στην αναζήτηση στον πίνακα Στοιχεία Εργασίας, αν ο κωδικός υπαλλήλου της εγγραφής είναι ίδιος με τον κωδικό υπαλλήλου που έχει επιλέξει ο χρήστης, τότε τα πεδία θα πάρουν στοιχεία, όπως την θέση και το τμήμα στο οποίο δουλεύει ο υπάλληλος. 43

44 Κώδικας Φόρμα μισθοδοσία μικτά κώδικας κουμπιού Εύρεση Τα στοιχεία θα εμφανιστούν στα αντίστοιχα πεδία. Επάνω στην φόρμα υπάρχουν πεδία τα οποία δέχονται τις υπερωρίες, τις ημέρες απουσίας (ημέρες που ο υπάλληλος έλλειπε από την εργασία του αδικαιολόγητα. Εδώ μπορούν να μπουν και οι ημέρες που ο υπάλληλος δεν εργάσθηκε σε περίπτωση που αυτός προσληφθεί μετά την αρχή του μήνα), οι ώρες νυχτερινής εργασίας, οι ημέρες εργασίας σε αργία. Ο χρήστης επιλέγει εάν ο υπάλληλος είναι εγγεγραμμένος σε κάποιο επικουρικό ταμείο, και τα επιδόματα τα οποία μπορεί να παίρνει σύμφωνα με την θέση εργασίας του (η αντιστοιχία επιδομάτων και θέσεων αναφέρεται σε προηγούμενο τμήμα). Τα επιδόματα αυτά είναι: ταμειακών λαθών, επικίνδυνης εργασίας εξωτερικών υπαλλήλων, ξένης γλώσσας, διαχειριστικών λαθών, χειρισμού λογιστικής μηχανής, σύνταξης ισολογισμού και επιμόρφωσης πωλητών. Η συμπλήρωση μήνα επιλέγεται 44

45 αν έχει συμπληρωθεί μήνας και μόνο εάν δεν έχει αλλαχθεί στην φόρμα Αλλαγή Στοιχείων. Ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών επιλέγεται όταν πλέον έχει παρέλθει ένας χρόνος από την ημέρα πρόσληψης του υπαλλήλου και το ποσό που θα υπολογίσει παρακρατείτε κάθε μήνα από τον μισθό του υπαλλήλου. Οι επιλογές Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας υπολογίζονται μια φορά τον χρόνο στις αντίστοιχες χρονικές περιόδους. Όταν ο χρήστης επιλέγει το ένα, τα υπόλοιπα γίνονται μη ορατά. Οι ημέρες χρησιμοποιούνται όταν δεν έχουν συμπληρωθεί οι μήνες που χρειάζονται για την λήψη του δώρου (στην περίπτωση του δώρου Χριστουγέννων ο υπάλληλος θα πρέπει να έχει εργασθεί καθ όλη την διάρκεια, από 1/5 μέχρι 31/12 του έτους, και στην περίπτωση του Δώρου Πάσχα από 1/1/ του έτους μέχρι 30/4). Στο κάτω τμήμα της φόρμας βρίσκονται τα πεδία Ακαθάριστος μισθός, ΙΚΑ εργοδότη, ΙΚΑ εργαζόμενου, επικουρικό εργοδότη, επικουρικό εργαζόμενου και Φ.Μ.Υ. Υπάρχουν σε σύνολο 7 πεδία για υπολογισμό, εύρεση και αποθήκευση μισθού, επιδομάτων και δώρων, τα κουμπιά Υπολογισμός μισθού (όταν ο χρήστης θέλει να υπολογίσει τον μισθό), Εύρεση μισθού (βρίσκει τον μισθό από τον πίνακα Μισθός Μικτά), Αποθήκευση Μισθού, Αποθήκευση Αλλαγών (επάνω στον μισθό), Δώρο Χριστουγέννων (αποθηκεύει στον πίνακα Δώρα Μικτά), Δώρο Πάσχα (αποθηκεύει στον πίνακα Δώρα Μικτά) και επίδομα αδείας (αποθηκεύει στον πίνακα Άδεια Μικτά). Το κουμπί Σβήσιμο καθαρίζει τα πεδία στο κάτω τμήμα της φόρμας. Όταν ο χρήστης θέλει να υπολογιστεί ο μισθός πρέπει πρώτα να πατήσει στο κουμπί Εύρεση μισθού, όπου θα γίνει μια αναζήτηση στον πίνακα Μισθός Μικτά και αν βρει εγγραφή θα εμφανίσει τα στοιχεία στο ανάλογο πεδίο και θα γίνει ορατό το κουμπί Αποθήκευση Αλλαγών, αν δεν βρει τότε θα γίνει ορατό το κουμπί αποθήκευση Αλλαγών. Οπότε θα πρέπει να πατήσει είτε Σβήσιμο για να καθαριστούν τα πεδία είτε να πατήσει απευθείας Υπολογισμός μισθού. 45

46 Κώδικας Φόρμα Μισθοδοσία Μικτά κουμπί Υπολογισμός μισθού Δημιουργούνται μεταβλητές τύπου bool οι οποίες θα συλλέξουν τις επιλογές στα CheckBoxes που έχει κάνει ο χρήστης (εάν η ιδιότητα Checked είναι true ή false). Παίρνει επίσης ότι υπάρχει στα κελιά χρόνια προϋπηρεσίας και μήνες και τα μετατρέπει σε integer για να περάσουν στις κατάλληλες μεταβλητές (Text.ToInt();). 46

47 Δημιουργούνται μεταβλητές τύπου Integer και AnsiString ώστε να αποθηκεύσουν τις τιμές που προέρχονται από τα πεδία της φόρμας. Εάν οι μήνες είναι ίσοι με το 12, τότε θα αυξηθούν τα χρόνια προϋπηρεσίας και τα χρόνια προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη κατά 1. Τέλος ακολουθούν οι κλήσεις των συναρτήσεων που θα υπολογίσουν τον μισθό του υπαλλήλου ανάλογα την θέση και το τμήμα. Δεν θα εξεταστούν όλες αναλυτικά, αλλά θα παρουσιαστεί μια από αυτές. Το μόνο που αλλάζει είναι τα ξεχωριστά επιδόματα για κάθε επάγγελμα. Παρακάτω παρουσιάζεται ο υπολογισμός του μισθού διακοσμητή. Κώδικας Κώδικας κουμπιού Υπολογισμός μισθού συνάρτηση ipologdiakosmit 1 ο τμήμα 47

48 Η συνάρτηση ipologdiakosmit είναι μια συνάρτηση τύπου void (δεν επιστρέφει τίποτα) όπως και οι άλλες συναρτήσεις υπολογισμού μισθού. Στο πρώτο τμήμα δηλώνονται οι μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν και αρχίζει η εύρεση του βασικού μισθού από τον πίνακα Διακοσμητές, όπου υπάρχουν τα έτη προϋπηρεσίας και ο μισθός ανάλογα με αυτά. Επειδή η αύξηση του μισθού σύμφωνα με τα χρόνια προϋπηρεσίας δεν είναι σταθερή, γι αυτό χρησιμοποιήθηκε πίνακας και while μέσα σε if. Παράδειγμα, εάν τα έτη προϋπηρεσίας είναι λιγότερα από ή 19, τότε η while θα διατρέξει τον πίνακα μέχρι ο κέρσορας να φτάσει στο τέλος του αρχείου, και παίρνει το εκάστοτε έτος. Μια δεύτερη μεταβλητή τύπου integer παίρνει το αποτέλεσμα της αφαίρεσης των ετών κατά ένα. Ύστερα το έτος προϋπηρεσίας που πήρε από την φόρμα συγκρίνεται με το έτος του πίνακα και αν είναι μέσα στα όρια των τιμών των δυο μεταβλητών τότε η τιμή του πεδίου βασικός μισθός καταχωρείται στην ανάλογη μεταβλητή. Στο δεύτερο τμήμα καλείται η συνάρτηση ipgamou που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του επιδόματος γάμου με ορίσματα την μεταβλητή AnsiString που περιέχει την οικογενειακή κατάσταση, τον βασικό μισθό και τον αριθμό των παιδιών), η οποία επιστρέφει μια τιμή τύπου float και εκχωρείται σε μια άλλη μεταβλητή η οποία την κάλεσε. Καλείται και η συνάρτηση για τον υπολογισμό του επιδόματος παιδιών (ippaidion) με ορίσματα τον αριθμό των παιδιών και τον βασικό μισθό. Το αποτέλεσμα εκχωρείται στην μεταβλητή που κάλεσε την συνάρτησης. Τέλος υπολογίζεται και το επίδομα που παίρνει εάν συμπληρώσει μία δεκαετία στον ίδιο εργοδότη. Όλα τα επιδόματα υπολογίζονται πάνω στον βασικό μισθό. 48

49 Κώδικας Κουμπί Υπολογισμός μισθού κώδικας συνάρτησης ipologdiakosmit 2ο τμήμα 49

50 Στο τρίτο τμήμα προστίθενται στον βασικό μισθό τα επιδόματα και το αποτέλεσμα καταχωρείται σε μια μεταβλητή. Νέες μεταβλητές παίρνουν τις ημέρες απουσίας, τις ώρες υπερωρίας, τις ημέρες εργασίας σε αργίες και τις νυχτερινές και υπολογίζονται βάσει του ακαθάριστου ποσού. Στις ημέρες απουσίας ο ακαθάριστος διαιρείται με το 25 (1 μήνας), πολλαπλασιάζεται με τις ημέρες απουσίας και καταχωρείται σε μια μεταβλητή. Οι υπερωρίες υπολογίζονται διαιρώντας το βασικό μισθό με το 25 για να βρεθεί το ημερομίσθιο και το αποτέλεσμα διαιρείται εκ νέου με το 6,66. Ύστερα αυτό πολλαπλασιάζεται με ένα ποσοστό (ανάλογα με τις ώρες), προστίθεται στο αποτέλεσμα της προηγούμενης διαίρεσης και όλο αυτό πολλαπλασιάζεται με τις ώρες υπερωρίας. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τον υπολογισμό της προσαύξησης των νυχτερινών. Το ποσό που θα πάρει για την εργασία σε αργία υπολογίζεται περίπου το ίδιο αλλά σε ημερομίσθιο και όχι σε ωρομίσθιο. Στο τέταρτο τμήμα το ποσό των ημερών απουσίας αναιρείται από τον ακαθάριστο και προστίθενται τα ποσά από υπερωρίες, αργίες και νυχτερινές και το τελικό αποτέλεσμα εκχωρείται σε μια μεταβλητή. Ύστερα καλείται η συνάρτηση για υπολογισμό των δώρων (ipodoron) με ορίσματα τις νόμιμες αποδοχές και τον ακαθάριστο. Ανάλογα με το έτος ασφάλισης λαμβάνεται από τη βάση το ανώτατο όριο ΙΚΑ (διαφορετικό για υπαλλήλους που ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ πριν το 1993 και για υπαλλήλους που ασφαλίστηκαν κατά το 1993 και μετά). Έπειτα καλείται η συνάρτηση για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών κρατήσεων του ΙΚΑ και οπουδήποτε επικουρικού ταμείου (ipolepikika) με ορίσματα την επιλογή του CheckBox επικουρικού, τις νόμιμες αποδοχές, το ανώτατο όριο ΙΚΑ, το ΙΚΑ εργαζόμενου, το επικουρικό εργαζόμενου, το ΙΚΑ και επικουρικό εργοδότη και το έτος ασφάλισης. Έπειτα από τον υπολογισμό των κρατήσεων και εφόσον έχει επιλεγεί ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών, καλείται η συνάρτηση για υπολογισμό του φόρου (ipfmu) με ορίσματα το ανώτατο όριο ΙΚΑ, τον αριθμό των παιδιών, τις νόμιμες αποδοχές, το ΙΚΑ εργαζόμενου και το επικουρικό εργαζόμενου και το αποτέλεσμα το εκχωρεί σε μια μεταβλητή. Τέλος εμφανίζει τα αποτελέσματα σε ανάλογα πεδία της φόρμας: τις νόμιμες αποδοχές (ως Ακαθάριστος μισθός), το ΙΚΑ εργαζόμενου, το ΙΚΑ εργοδότη, το 50

51 επικουρικό εργαζόμενου, το επικουρικό εργοδότη και τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών. Παρακάτω παρουσιάζονται οι συναρτήσεις που αναφέρθηκαν. Επίδομα γάμου: Κώδικας Κουμπί Υπολογισμός Μισθού συνάρτηση υπολογισμού επιδόματος γάμου. Η συνάρτηση επιστρέφει μια μεταβλητή τύπου float. Τα ορίσματα που παίρνει από την συνάρτηση που την κάλεσε είναι η οικογενειακή κατάσταση, ο βασικός μισθός και ο αριθμός παιδιών. Το επίδομα γάμου δικαιούται ο υπάλληλος που είναι παντρεμένος ή έχει την κηδεμονία παιδιών. Γίνεται έλεγχος για τις πιθανότερες καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρίσκεται ο υπάλληλος: Άγαμος/η με τουλάχιστον ένα παιδί, έγγαμος/η με παιδιά, διαζευγμένος/η με παιδιά, χήρος/α με παιδιά και έγγαμος χωρίς παιδί. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο εργαζόμενος δικαιούται το επίδομα γάμου, το οποίο λαμβάνεται από τον πίνακα Επιδόματα. Το ποσοστό αυτό πολλαπλασιάζεται με τον βασικό μισθό και το τελικό ποσό επιστρέφεται στην συνάρτηση που την κάλεσε. 51

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. copyright DATA COMMUNICATION

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. copyright DATA COMMUNICATION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤ. GUIDED TOUR... 161 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 161 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ PREMIUM HRM - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ... 161 3. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ PREMIUM HRM - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ... 164 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ERGASIA. Μισθοδοσία. Εγχειρίδιο Χρήσης

ERGASIA. Μισθοδοσία. Εγχειρίδιο Χρήσης ERGASIA Μισθοδοσία Εγχειρίδιο Χρήσης 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 7 Εγκατάσταση του πακέτου 8 Πλήκτρα του προγράμματος 12 Κωδικός χρήσης 20 Διαχείριση εταιριών 20 Ίδρυση εταιρίας 22 Λογαρασμοί λογιστικής 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΣΕ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΣΕ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Χαρίκλεια Χατζάκη ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΣΕ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Εµµανουήλ Μανιός, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

AnacondA. Μισθοδοσία. Εγχειρίδιο Χρήσης

AnacondA. Μισθοδοσία. Εγχειρίδιο Χρήσης AnacondA Μισθοδοσία Εγχειρίδιο Χρήσης 2007 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 7 Εγκατάσταση του πακέτου 8 Εκκίνηση του προγράµµατος 11 Επιλογή εταιρίας 14 Ίδρυση εταιρίας 14 ιαγραφή εταιρίας 15 Στοιχεία εταιρίας 15

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΜΑΪΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΜΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

«Η Μισθοδοσία στον Ιδιωτικό Τομέα»

«Η Μισθοδοσία στον Ιδιωτικό Τομέα» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ Πτυχιακή εργασία με θέμα : «Η Μισθοδοσία στον Ιδιωτικό Τομέα» ΚΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (Α.Μ. 9088) ΠΗΛΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ (Α.Μ. 9077) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Φαρμάκης Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Διπλωματική Εργασία Σταυρούλας Αρ.

ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Διπλωματική Εργασία Σταυρούλας Αρ. Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΚΩΣΤΙΚΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΜ:10190

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΚΩΣΤΙΚΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΜ:10190 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΚΩΣΤΙΚΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΜ:10190 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Με θέμα :

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Με θέμα : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Με θέμα : «ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ» ACCOUNTING AND PAYROLL IN HATZIPATERIO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟMIAΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Ο συμβατικός μισθός, έτσι όπως αυτός διαμορφώνεται, έπειτα από την κατάρτιση των ατομικών συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΑΡΑΟΛΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΤΣΙΑΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΟUSEKKEPING ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΟUSEKKEPING ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΟUSEKKEPING ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ... 7 1.1Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Κωνσταντινέα Αναστασία-Μαρία Α.Μ: 13891

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εξειδικευμένης Εφαρμογής Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Η «Διαδραστική σειρά μαθημάτων ALMA-DC» απευθύνεται σε μετανάστριες / γυναίκες από εθνικές μειονότητες που ζουν

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ψηλιούρης Αθανάσιος ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ.

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ψηλιούρης Αθανάσιος ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΩΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ»

«ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ» Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πειραιά Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Ειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

Η Λογιστική Οργάνωση Μιας Επιχείρησης ΕΠΕ

Η Λογιστική Οργάνωση Μιας Επιχείρησης ΕΠΕ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέυα πτυχιακής εργασίας: Η Λογιστική Οργάνωση Μιας Επιχείρησης ΕΠΕ (Κλειδαράς ΕΠΕ) Υποβληθείσα στην Καθηγήτρια Τσισινού Αικατερίνη απο τον σπουδαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ρόλος των Ψυχομετρικών Τεστ και της Συνέντευξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: Δημήτριος Κανελλίδης ΘΕΜΑ: «Ο ρόλος των σύγχρονων τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

www.pim.gr Α.Π.Δ. ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ ΝΕΑ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2014 Τεύχος 26 / Απρίλιος 2014 Ηλεκτρονική Έκδοση

www.pim.gr Α.Π.Δ. ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ ΝΕΑ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2014 Τεύχος 26 / Απρίλιος 2014 Ηλεκτρονική Έκδοση Τεύχος 26 / Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α.Π.Δ. ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ ΝΕΑ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2014 www.pim.gr ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Οι εταιρείες παραγωγής έτοιμου λογισμικού ERP και τα προϊόντα που προσφέρουν στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις ΘΕΜΑ: Της Κωνσταντίνου Δέσποινας.

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις ΘΕΜΑ: Της Κωνσταντίνου Δέσποινας. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΙΑΣ ΤΗΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΑ: Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις Της Κωνσταντίνου Δέσποινας άρτιος

Διαβάστε περισσότερα