Πτυχιακή Εργασία. Θέµα: Υλοποίηση ιαδικτυακής Εφαρµογής (Βάση εδοµένων Συγγραµµάτων του τµήµατος Πληροφορικής Α.Π.Θ.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πτυχιακή Εργασία. Θέµα: Υλοποίηση ιαδικτυακής Εφαρµογής (Βάση εδοµένων Συγγραµµάτων του τµήµατος Πληροφορικής Α.Π.Θ.)"

Transcript

1 Πτυχιακή Εργασία Θέµα: Υλοποίηση ιαδικτυακής Εφαρµογής (Βάση εδοµένων Συγγραµµάτων του τµήµατος Πληροφορικής Α.Π.Θ.) Λέγκας Αλέξανδρος ΑΕΜ 417 Τζήκας Αθανάσιος ΑΕΜ 443

2 Περιεχόµενα 1) Σκοποί Έργου 2) Tο Visual Studio.NET 3) οµή της Εφαρµογής 4) Υλοποίηση-Kώδικας

3 1)Σκοποί του Έργου Η εφαρµογή θα πρέπει να δίνει στο χρήστη τις εξής δυνατότητες : Να βρίσκει τις συγγραφικές και συνεδριακές του δραστηριότητες µε βάση το έτος Να αναζητά µέσω µιας σελίδας µια συγκεκριµένη εγγραφή µε βάση µια λέξηκλειδί Να εισάγει / διαγράφει τα περιεχόµενα της βάσης (όσα φυσικά από αυτά τον αφορούν)

4 2)Το Visual Studio.NET Tα χαρακτηριστικά της πλατφόρµας Microsoft.NET είναι: Eνσωµάτωση τεχνολογιών Internet ίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης λύσεων οι οποίες αξιοποιούν σε µέγιστο βαθµό την «οικουµενικότητα» του Internet και τις δυνατότητες επικοινωνίας κατ απαίτηση. Tαχύτητα στην αγορά (time to market) Oι λύσεις µπορούν να αναπτυχθούν και να τεθούν σε επιχειρησιακή λειτουργία γρήγορα και χωρίς να απαιτείται επανεκπαίδευση των developers. Οι διατιθέµενες υπηρεσίες και η λειτουργικότητα που αντιπροσωπεύουν ελαχιστοποιούν τον απαιτούµενο κώδικα των εφαρµογών. Aξιοπιστία & υψηλή απόδοση Παρέχει κλιµάκωση, αξιοπιστία και ευκολία στη διαχείριση για περιβάλλοντα hosting και λύσεις e- commerce και line-of-business. Aληθινή διαλειτουργικότητα (interoperability) Υποστήριξη «ανοιχτών» standards και πρωτοκόλλων όπως η ΧML και το Single Object Access Protocol (SOAP), έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η ολοκλήρωση µε συστήµατα άλλων κατασκευαστών. Mειωµένη πολυπλοκότητα Ενοποίηση των βασικών υπηρεσιών κατευθείαν µε το λειτουργικό σύστηµα και διάθεση αυτών µε ενοποιηµένο τρόπο µέσα από υπηρεσίες Web. Ελαχιστοποίηση της απαιτούµενης προσπάθειας των τεχνικών να λειτουργούν ως «system integrators», έτσι ώστε να µπορούν να επικεντρωθούν στην επίλυση επιχειρηµατικών προβληµάτων.

5 Aνεξαρτησία γλώσσας προγραµµατισµού, εργαλείων και hardware Παροχή ενός µοντέλου υπηρεσιών Web τελείως ανεξάρτητων από τη γλώσσα υλοποίησης, έτσι ώστε να µπορούν οι developers να χρησιµοποιούν «το κατάλληλο εργαλείο για την κατάλληλη δουλειά». Xαµηλότερο συνολικό κόστος κτήσης ίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης εφαρµογών µε ευκολία στη λειτουργία, διαχείριση και αλλαγή µέσα στο χρόνο. Βασικές Οδηγίες Χρήσης του Visual Studio.NET : Ανοίγοντας το περιβάλλον VS.NET βλέπουµε την Start Page που αναφέρει τα projects που έχουµε εγκαταστήσει και την ηµεροµηνία τελευταίας φόρτωσης του καθενός. Αν το project µας δεν είναι ήδη φορτωµένο κάνουµε τα εξής: File Open Project και επιλέγουµε το αρχείο του project µας (έχει κατάληξη.sln)

6 Στο βασικό περιβάλλον ξεχωρίζουµε τα εξής : 1)Toν Solution Explorer (δεξιά) που µας δείχνει την δοµή του project και από τον οποίο επιλέγουµε το αρχείο που θέλουµε να διορθώσουµε ή να προσθέσουµε 2)Το κυρίως παράθυρο στο οποίο φαίνεται το αρχείο που έχουµε επιλέξει σε design view (όπως δηλαδή θα φαίνεται στον browser)

7 3)To toolbar (αριστερά) το οποίο µας δίνει δυνατότητες να επιλέξουµε τι θέλουµε να προσθέσουµε στην σελίδα µας Σηµαντικό : Κάνοντας διπλό κλικ πάνω σε κάποιο στοιχείο του design view ανοίγουµε το αρχείο code-behind (.aspx.vb) στο οποίο υπάρχει ο κώδικας γεγονότων των στοιχείων.

8 3) οµή της Εφαρµογής Κύρια οµικά Συστατικά Ο φάκελος Browse που περιέχει τα αρχεία για εµφάνιση των συγγραµµάτων Ο φάκελος Images που περιέχει τα αρχεία εικόνων Ο φάκελος Update που περιλαµβάνει τα αρχεία για εισαγωγή-διαγραφή εγγραφών Η βάση δεδοµένων (αρχείο.mdb ) Το αρχείο Login.aspx που περιέχει την σελίδα επαλήθευσης κωδικού χρήστη Το αρχείο Index.htm που είναι η αρχική σελίδα Το αρχείο Styles.css που περιέχει ρυθµίσεις σε ΧΜL για την εµφάνιση της εφαρµογής Το αρχείο Web.config που περιλαµβάνει ρυθµίσεις ασφάλειας και ολικών µεταβλητών Σηµείωση: Τα αρχεία.aspx µπορούν να υλοποιηθούν µε δύο τρόπους : 1. Χρησιµοποιώντας το Visual Studio.NET οπότε µε τα αρχεία.aspx δηµιουργείται παράλληλα και το αρχείο.aspx.vb ( αρχείo code-behind) που περιέχει τον κώδικα διαχείρισης γεγονότων.

9 2. Χρησιµοποιώντας κάποιον text-editor οπότε το αρχείο.aspx.vb περιέχεται µέσα στο.aspx. 4)Υλοποίηση-Kώδικας Σηµαντικό : H εφαρµογή συνδέεται µε µια βάση δεδοµένων τύπου Access. H βάση αυτή δηλώνεται στο αρχείο web.config: <add key= "DataΒase" value= "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=C:\Inetpub\wwwroot\WebApplicationBK\RDActivities2.mdb; "/> Εδώ πρέπει να δηλωθεί η τοποθεσία της βάσης όπως φαίνεται παραπάνω. Επίσης είναι δυνατόν να συνδέσουµε την εφαρµογή µε βάσεις άλλου τύπου ( π.χ. SQLServer ). Για να γίνει αυτό θα πρέπει να αλλάξουµε τον provider ανατρέχοντας στα αρχεία βοήθειας του.νετ ( κάθε είδος βάσης έχει τον δικό της provider).

10 Tool.aspx.vb Εδώ εισάγουµε κάποιες βιβλιοθήκες για την απευθείας χρησιµοποίηση κάποιων στοιχείων αυτών. Imports System Imports System.Data Imports System.Data.OleDb Imports System.Configuration.ConfigurationSettings Η βασική κλάση του αρχείου όπου ορίζονται τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται παρακάτω Public Class WebForm1 Inherits System.Web.UI.Page Protected WithEvents Main As System.Web.UI.WebControls.Button Protected WithEvents Search As System.Web.UI.WebControls.Button Protected WithEvents Projects As System.Web.UI.WebControls.Button Protected WithEvents Conferenc As System.Web.UI.WebControls.Button Protected WithEvents Books As System.Web.UI.WebControls.Button Protected WithEvents CourseN As System.Web.UI.WebControls.Button Protected WithEvents JournalP As System.Web.UI.WebControls.Button Protected WithEvents BookCh As System.Web.UI.WebControls.Button Protected WithEvents login As System.Web.UI.WebControls.Button Protected WithEvents DLAuthors As System.Web.UI.WebControls.DropDownList Protected WithEvents DLYears As System.Web.UI.WebControls.DropDownList Protected WithEvents Panel1 As System.Web.UI.WebControls.Panel Protected WithEvents Panel2 As System.Web.UI.WebControls.Panel Protected WithEvents TxtReceive As System.Web.UI.WebControls.TextBox Protected WithEvents OleDbConnection1 As System.Data.OleDb.OleDbConnection Protected WithEvents SelectAll As System.Web.UI.WebControls.CheckBox Ορισµός βοηθητικών µεταβλητών. Το dataset είναι βοηθητική δοµή του vb.net για την αποθήκευση δεδοµένων Dim result As New DataSet() Dim SelectedAuthor As String Dim SelectedSubject As String Dim SelectedAuthorNum As Integer Dim SelectedYear As Integer Η βασική διεργασία της κλάσεως. Ότι περιέχεται σ αυτή τρέχει µόλις φορτωθεί η σελίδα.

11 Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Στην επόµενη ενότητα παίρνουµε τα στοιχεία από την βάση και γεµίζουµε την λίστα µε τους συγγραφείς. Αυτό γίνεται ως εξής : Ορίζουµε την σύνδεση µε την βάση (1) [εδώ µε την εντολή AppSettings("DataBase") λέµε στο πρόγραµµα να ανατρέξει στο αρχείο web.config για να βρει την βάση µε όνοµα DataBase] Ορίζουµε το string µε την SQL εντολή Oρίζουµε έναν OleDbDataAdapter που παίρνει τα στοιχεία από την βάση και τα δίνει στο dataset µε όνοµα result1 Dim item As ListItem Dim row As DataRow (1) Dim myconnection As New OleDbConnection(AppSettings("DataBase")) Dim SqlString As String (2) SqlString = "SELECT AuthorCode,AuthorSurnameEn,AuthorInitialsEn FROM AuthorNames ORDER BY AuthorSurnameEn" Dim mydataadapter As New OleDbDataAdapter(SqlString, myconnection) Dim result1 As New DataSet() mydataadapter.fill(result1, "Results") Εδώ ενώνουµε για κάθε συγγραφέα το όνοµα µε το αρχικό του µικρού του ονόµατος για να φαίνεται στην λίστα. For Each row In result1.tables("results").rows Next item = New ListItem() item.text = row("authorsurnameen").tostring() item.text &= " " & row("authorinitialsen").tostring() item.value = row(0).tostring() DLAuthors.Items.Add(item) SelectedAuthor = DLAuthors.SelectedItem.ToString SelectedAuthorNum = DLAuthors.SelectedItem.Value Εδώ γεµίζουµε την λίστα µε τα χρόνια (του πρώτου στην λίστα καθηγητή) µε παρόµοιο µε τον παραπάνω τρόπο.

12 Dim SqlString2 As String SqlString2 = "SELECT DISTINCT Publications.Year FROM Publications,Authors WHERE (Publications.PubCode = Authors.PubCode AND Authors.AuthorCode=" & SelectedAuthorNum & ")" Dim mydataadapter2 As New OleDbDataAdapter(SqlString2, myconnection) Dim result2 As New DataSet() mydataadapter2.fill(result2, "Results2") Εδώ τελειώνει η βασική διεργασία της κλάσης και στην συνέχεια ορίζονται οι διεργασίες που ξεκινούν µε την επιλογή κάθε κουµπιού. Οι διεργασίες αυτές έχουν παρόµοια δοµή, διαφορετικά είναι µόνο τα SQL ερωτήµατα. Private Sub Books_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Books.Click SelectedSubject = "Books" Dim SqlString As String SqlString = "SELECT Publications.PubCode,Sources.SourceTitle FROM Sources, Publications, Authors WHERE (Sources.SourceType=4 AND Sources.SourceCode = Publications.PubSource AND Publications.PubCode=Authors.PubCode AND Authors.AuthorCode=" & SelectedAuthorNum & "AND Publications.Year=" & DLYears.SelectedItem.Value & ")" Dim myconnection As New OleDbConnection(AppSettings("DataBase")) Dim mydataadapter As New OleDbDataAdapter(SqlString, myconnection) mydataadapter.fill(result, "Results") SelectedYear = DLYears.SelectedItem.Value Εδώ µεταφέρουµε την εκτέλεση στα αντίστοιχα αρχεία για την εµφάνιση των αποτελεσµάτων. Server.Transfer("Browse/YearSelect/BookSelect.aspx") result.dispose()

13 Private Sub Conferenc_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Conferenc.Click SelectedSubject = "Conferences" Dim SqlString As String SqlString = "SELECT Publications.PubCode,Sources.SourceTitle, Publications.PubTitle,Publications.ConfLocation FROM Sources, Publications, Authors WHERE (Sources.SourceType=2 AND Sources.SourceCode = Publications.PubSource AND Publications.PubCode=Authors.PubCode AND Authors.AuthorCode=" & SelectedAuthorNum & "AND Publications.Year=" & DLYears.SelectedItem.Value & ")" Dim myconnection As New OleDbConnection(AppSettings("DataBase")) Dim mydataadapter As New OleDbDataAdapter(SqlString, myconnection) mydataadapter.fill(result, "Results") SelectedYear = DLYears.SelectedItem.Value Server.Transfer("Browse/YearSelect/ConferSelect.aspx") result.dispose() Private Sub Projects_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Projects.Click SelectedSubject = "Projects" Private Sub JournalP_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles JournalP.Click SelectedSubject = "Journal Publications" Dim SqlString As String SqlString = "SELECT Publications.PubCode,Sources.SourceTitle, Publications.PubTitle FROM Sources, Publications,Authors WHERE (Sources.SourceType=1 AND Sources.SourceCode = Publications.PubSource AND Publications.PubCode=Authors.PubCode AND Authors.AuthorCode=" & SelectedAuthorNum & " AND Publications.Year=" & DLYears.SelectedItem.Value & ")" Dim myconnection As New OleDbConnection(AppSettings("DataBase")) Dim mydataadapter As New OleDbDataAdapter(SqlString, myconnection) mydataadapter.fill(result, "Results") SelectedYear = DLYears.SelectedItem.Value Server.Transfer("Browse/YearSelect/JournSelect.aspx") result.dispose()

14 Private Sub CourseN_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles CourseN.Click SelectedSubject = "Course Notes" Dim SqlString As String SqlString = "SELECT Publications.PubCode,Sources.SourceTitle FROM Sources, Publications, Authors WHERE (Sources.SourceType=5 AND Sources.SourceCode = Publications.PubSource AND Publications.PubCode=Authors.PubCode AND Authors.AuthorCode=" & SelectedAuthorNum & "AND Publications.Year=" & DLYears.SelectedItem.Value & ")" Dim myconnection As New OleDbConnection(AppSettings("DataBase")) Dim mydataadapter As New OleDbDataAdapter(SqlString, myconnection) mydataadapter.fill(result, "Results") SelectedYear = DLYears.SelectedItem.Value Server.Transfer("Browse/YearSelect/NotesSelect.aspx") result.dispose() Private Sub BookCh_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BookCh.Click SelectedSubject = "Book Chapters" Dim SqlString As String SqlString = "SELECT Publications.PubCode,Sources.SourceTitle, Publications.PubTitle FROM Sources, Publications,Authors WHERE (Sources.SourceType=3 AND Sources.SourceCode = Publications.PubSource AND Publications.PubCode=Authors.PubCode AND Authors.AuthorCode=" & SelectedAuthorNum & "AND Publications.Year=" & DLYears.SelectedItem.Value & ")" Dim myconnection As New OleDbConnection(AppSettings("DataBase")) Dim mydataadapter As New OleDbDataAdapter(SqlString, myconnection) mydataadapter.fill(result, "Results") SelectedYear = DLYears.SelectedItem.Value Server.Transfer("Browse/YearSelect/BookChaSelect.aspx") Private Sub Main_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Main.Click Response.Redirect("panw.htm") Εδώ µεταφέρουµε την εκτέλεση στην σελίδα αναζήτησης

15 Private Sub Search_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Search.Click Server.Transfer("searchnew.aspx") Εδώ µεταφέρουµε την εκτέλεση στην σελίδα επιβεβαίωσης στοιχείων για αλλαγές στην βάση Private Sub login_click(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles login.click Response.Redirect("panw.htm") Εδώ µεταφέρουµε την εκτέλεση στην σελίδα tool2.aspx (όταν το κουτί checkbox τσεκάρεται) που περιέχει σχεδόν τον ίδιο κώδικα µε την tool.aspx µε διαφορές στα SQL ερωτήµατα έτσι ώστε να δίνει αποτελέσµατα για όλα τα χρόνια. Sub SelectAll_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles SelectAll.CheckedChanged Response.Redirect("panw.htm") Οι παρακάτω διεργασίες µεταφέρουν το όνοµα του καθηγητή, την χρονιά, το είδος συγγράµµατος και το dataset µε τα αποτελέσµατα στις σελίδες αποτελεσµάτων. Public ReadOnly Property ResultData() As DataSet Get Return result End Get End Property Public ReadOnly Property TitleData() As String Get Return SelectedAuthor End Get End Property Public ReadOnly Property SubjectData() As String Get Return SelectedSubject End Get End Property

16 Public ReadOnly Property YearData() As String Get Return SelectedYear End Get End Property Στην παρακάτω διεργασία αλλάζουµε τα περιεχόµενα της λίστας των ετών µε τα νέα έτη συγγραφής όταν αλλάζει η λίστα των συγγραφέων. Private Sub DLAuthors_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles DLAuthors.SelectedIndexChanged Dim SqlString2 As String SqlString2 = "SELECT DISTINCT Publications.Year FROM Publications,Authors WHERE (Publications.PubCode = Authors.PubCode AND Authors.AuthorCode=" & SelectedAuthorNum & ")" Dim myconnection As New OleDbConnection(AppSettings("DataBase")) Dim mydataadapter2 As New OleDbDataAdapter(SqlString2, myconnection) Dim result2 As New DataSet() mydataadapter2.fill(result2, "Results2") DLYears.Items.Clear() Dim item As ListItem Dim row As DataRow For Each row In result2.tables("results2").rows item = New ListItem() item.text = row("year").tostring() If item.text <> Nothing Then DLYears.Items.Add(item) End If Next End Class

17 Login.aspx.vb Εδώ εισάγουµε κάποιες βιβλιοθήκες για την απευθείας χρησιµοποίηση κάποιων στοιχείων αυτών. Imports System Imports System.Data Imports System.Data.OleDb Imports System.Web.Security Imports System.Configuration.ConfigurationSettings Η βασική κλάση του αρχείου όπου ορίζονται τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται παρακάτω Public Class WebForm50 Inherits System.Web.UI.Page Protected WithEvents Keys As System.Web.UI.WebControls.Image Protected WithEvents GloPanel As System.Web.UI.WebControls.Panel Protected WithEvents lbl As System.Web.UI.WebControls.Panel Protected WithEvents txtusern As System.Web.UI.WebControls.TextBox Protected WithEvents Login As System.Web.UI.WebControls.Button Protected WithEvents txtpass As System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputText Protected WithEvents Image1 As System.Web.UI.WebControls.Image Protected WithEvents title As System.Web.UI.WebControls.Label Protected WithEvents lblerror As System.Web.UI.WebControls.Label Protected WithEvents Panel1 As System.Web.UI.WebControls.Panel Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Ορισµός των εντολών στην διεργασία του κουµπιού Login.Κάνουµε σύνδεση µε την βάση δεδοµένων για επαλήθευση των στοιχείων του χρήστη. Με δοµές if ελέγχουµε αν υπάρχει το username και / ή το password και εκτυπώνουµε το κατάλληλο µήνυµα. Αν ο χρήστης υπάρχει τον δηλώνουµε Logged (1) και µεταφέρουµε την εκτέλεση στην σελίδα edit.aspx Private Sub Login_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Login.Click If Page.IsValid Then Dim conn As New OleDbConnection(AppSettings("DataBase")) conn.open() Dim strsql As String = "SELECT Password FROM AuthorNames WHERE Username='" & txtusern.text & "'" Dim Cmd As New OleDbCommand(strSQL, conn) Dim Dr As OleDbDataReader = Cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection) If Dr.Read() Then If Dr.Item("Password").ToString = txtpass.value Then

18 (1) FormsAuthentication.Authenticate(txtusern.Text, txtpass.value) FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(txtusern.Text, False) Else lblerror.text = "Invalid Password" End If Else lblerror.text = "Username not found" Dr.Close() End If End If End Class Edit.aspx.vb Εδώ εισάγουµε κάποιες βιβλιοθήκες για την απευθείας χρησιµοποίηση κάποιων στοιχείων αυτών. Imports System Imports System.Data Imports System.Data.OleDb Imports System.Web.Security Imports System.Configuration.ConfigurationSettings Η βασική κλάση του αρχείου όπου ορίζονται τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται παρακάτω Public Class WebForm3 Inherits System.Web.UI.Page Protected WithEvents BookCh As System.Web.UI.WebControls.Button Protected WithEvents Conferenc As System.Web.UI.WebControls.Button Protected WithEvents CourseN As System.Web.UI.WebControls.Button Protected WithEvents JournalP As System.Web.UI.WebControls.Button Protected WithEvents logout As System.Web.UI.WebControls.Button Protected WithEvents Projects As System.Web.UI.WebControls.Button Protected WithEvents name As System.Web.UI.WebControls.Label Protected WithEvents Panel1 As System.Web.UI.WebControls.Panel Protected WithEvents Panel2 As System.Web.UI.WebControls.Panel Protected WithEvents Image1 As System.Web.UI.WebControls.Image Protected WithEvents Panel3 As System.Web.UI.WebControls.Panel Protected WithEvents title As System.Web.UI.WebControls.Label Protected WithEvents usertitle As System.Web.UI.WebControls.Label Protected WithEvents Label1 As System.Web.UI.WebControls.Label Protected WithEvents Books As System.Web.UI.WebControls.Button

19 Στην σελίδα αυτή εµφανίζουµε τις επιλογές του χρήστη Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Dim result As New DataSet() Dim myconnection As New OleDbConnection(AppSettings("DataBase")) Dim SqlString As String SqlString = "SELECT AuthorSurnameEn,AuthorInitialsEn FROM AuthorNames WHERE Username='" & User.Identity.Name & "'" Dim mydataadapter As New OleDbDataAdapter(SqlString, myconnection) mydataadapter.fill(result, "Results") name.text = result.tables("results").rows(0).item(0).tostring() & " " & result.tables("results").rows(0).item(1).tostring() Dim result1 As New DataSet() Dim kwdikos As String kwdikos = "SELECT AuthorCode FROM AuthorNames WHERE Username='" & User.Identity.Name & "'" Dim mydataadapter1 As New OleDbDataAdapter(kwdikos, myconnection) mydataadapter1.fill(result1, "Results1") Dim code As String code = result1.tables("results1").rows(0).item(0) Οι παρακάτω διεργασίες στέλνουν τον έλεγχο στα αρχεία διόρθωσης των δεδοµένων της βάσης. Private Sub Conferenc_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Conferenc.Click Server.Transfer("Update/conferen.aspx") Private Sub JournalP_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles JournalP.Click Server.Transfer("Update/journals.aspx") Private Sub Books_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Books.Click Server.Transfer("Update/books.aspx") Private Sub BookCh_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BookCh.Click Server.Transfer("Update/bookcha.aspx") Private Sub CourseN_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles CourseN.Click

20 Server.Transfer("Update/notes.aspx") Η παρακάτω διεργασία αποσυνδέει τον χρήστη και µεταφέρει την εκτέλεση στο αρχείο windowclose.aspx το οποίο κλείνει το παράθυρο που ανοίξαµε για την διόρθωση των στοιχείων της βάσης. Private Sub logout_click(byval sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles logout.click FormsAuthentication.SignOut() Server.Transfer("windowclose.aspx") End Class Web.config Στο αρχείο αυτό περιέχονται βασικές ρυθµίσεις (π.χ. ασφάλειας ) της εφαρµογής <?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?> <configuration> <system.web> <compilation defaultlanguage="vb" debug="true" /> <customerrors mode="remoteonly" /> Εδώ ορίζουµε ότι η εφαρµογή θα χρησιµοποιεί security τύπου forms. Επίσης ορίζουµε ότι πριν από κάθε ασφαλή σελίδα (αυτές ορίζονται παρακάτω) θα πρέπει να προηγείται η σελίδα login.aspx <authentication mode="forms"> <forms name=".security" loginurl="login.aspx" protection="all" timeout="60" /> </authentication> Eδώ ορίζουµε ότι όλες οι σελίδες είναι ελεύθερης πρόσβασης <authorization> <allow users="?" /> </authorization> </system.web> Εδώ καταχωρούµε τις εξαιρέσεις (ασφαλείς σελίδες) Αυτές είναι : H σελίδα edit.aspx και όλες οι σελίδες του καταλόγου Update <location path="edit.aspx"> <system.web> <authorization> <deny users="?" /> </authorization> </system.web> </location>

21 <location path="update"> <system.web> <authorization> <deny users="?" /> </authorization> </system.web> </location> <appsettings> Εδώ ορίζουµε ένα κλειδί µε όνοµα Database και τιµή την τιµή σύνδεσης µε την βάση έτσι ώστε σε πιθανή αλλαγή της βάσεως να γίνει η αλλαγή εδώ και όχι σε όλα τα αρχεία. <add key= "DataBase" value= "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=C:\Inetpub\wwwroot\WebApplicationBK\RDActivities2.mdb; "/> </appsettings> </configuration> Τα αρχεία εµφάνισης των αποτελεσµάτων βρίσκονται στον φάκελο browse που έχει δυο υποφακελους : Allyears: περιέχει τα αρχεία εµφάνισης αποτελεσµάτων όλων των ετών YearSelect: περιέχει τα αρχεία εµφάνισης αποτελεσµάτων ενός συγκεκριµένου έτους. Για κάθε είδος συγγράµµατος υπάρχουν δύο είδη αρχείων, αυτό που έχει κατάληξη browse και αυτό µε κατάληξη select. Τα αρχεία select περιέχουν ένα πίνακα µε συντοµευµένες πληροφορίες για το κάθε σύγγραµµα έτσι ώστε ο χρήστης να επιλέξει ένα,οπότε η εκτέλεση οδηγείται στο αντίστοιχο αρχείο browse που περιέχει όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες για το σύγγραµµα. Τα ζεύγη αυτά των αρχείων έχουν ίδια δοµή (διαφέρουν µόνο στα SQL ερωτήµατα ) οπότε θα περιγράψουµε µόνο ένα από αυτά.

22 ConferSelect.aspx.vb Imports System Imports System.Data Imports System.Data.OleDb Public Class WebForm17 Inherits System.Web.UI.Page Protected WithEvents Result As System.Web.UI.WebControls.DataGrid Protected WithEvents Label As System.Web.UI.WebControls.Label Protected WithEvents AuthorLabel As System.Web.UI.WebControls.Label Protected WithEvents Panel5 As System.Web.UI.WebControls.Panel Protected WithEvents Panel3 As System.Web.UI.WebControls.Panel Protected WithEvents Panel6 As System.Web.UI.WebControls.Panel Protected WithEvents Panel4 As System.Web.UI.WebControls.Panel Protected WithEvents nodata As System.Web.UI.WebControls.Panel Protected WithEvents Number As System.Web.UI.WebControls.Label Protected WithEvents Counter As System.Web.UI.WebControls.Panel Protected WithEvents Panel1 As System.Web.UI.WebControls.Panel Εδώ συνδέουµε την σελίδα αυτή µε την σελίδα tool.aspx ( παίρνοντας πληροφορίες από αυτή ) και µε την σελίδα ConferBrowse.aspx. Η σύνδεση µε την tool.aspx γίνεται σύµφωνα µε την µέθοδο που περιγράφεται στη σελίδα Mshelp://MS.VSCC/MS.MSDNVS/cpguide/html/cpconpassingservercontrolvaluesbe tweenpages.htm Επίσης βάζουµε και έναν µετρητή για την εµφάνιση του αριθµού των εγγραφών. Public LastForm As WebForm2 Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load If Not IsPostBack Then LastForm = CType(Context.Handler, WebForm2) End If nodata.visible = False Result.DataSource = LastForm.ResultData() Result.DataBind() Number.Text = Result.Items.Count If Result.Items.Count = 0 Then Result.Visible = False nodata.visible = True Counter.Visible = False End If AuthorLabel.Text = LastForm.TitleData Label.Text = LastForm.SubjectData Result.Dispose() End Class

23 Στην συνέχεια πρέπει να αναφερθούµε στην µέθοδο σύνδεσης µε την ConferBrowse.aspx. Στην html view σελίδα της ConferSelect.aspx παρατηρούµε την εξής δοµή : <asp:hyperlinkcolumn HeaderText= Publication Title DataTextField= PubTitle DataNavigateUrlFormatString= ConferBrowse.aspx?PubCode={0} DataNavigateUrlField= PubCode ></asp:hyperlinkcolumn> Η στήλη αυτή του πίνακα επιλογής εγγραφής είναι αυτή που περιέχει τις πληροφορίες (το link δηλαδή) προς τις άλλες σελίδες. ηλαδή σε κάθε εγγραφή προσάπτουµε το PubCode του και µε βάση αυτού καλούµε την σελίδα ConferBrowse.aspx. ConferBrowse.aspx.vb Η σελίδα αυτή περιέχει ένα πίνακα διαµορφωµένο έτσι ώστε να εµφανίζει τα αποτελέσµατα στην διάταξη που θέλουµε εµείς. Τα στοιχεία όπου θα εµφανίζονται τα αποτελέσµατα ονοµάζονται labels. Στο αρχείο πιο κάτω αυτό που κάνουµε είναι να παίρνουµε τις πληροφορίες από την προηγούµενη σελίδα (αυτό γίνεται περνώντας από την µια σελίδα στην άλλη το PubCode του συγγράµµατος µε την εντολή Request.QueryString("PubCode") ) και να αντλούµε από την βάση τις πληροφορίες αυτής της εγγραφής. Imports System Imports System.Data Imports System.Data.OleDb Imports System.Configuration.ConfigurationSettings Public Class WebForm16 Inherits System.Web.UI.Page Protected WithEvents conference As System.Web.UI.WebControls.Label Protected WithEvents title As System.Web.UI.WebControls.Label Protected WithEvents organizer As System.Web.UI.WebControls.Label Protected WithEvents location As System.Web.UI.WebControls.Label Protected WithEvents confnumber As System.Web.UI.WebControls.Label Protected WithEvents startdate As System.Web.UI.WebControls.Label Protected WithEvents finaldate As System.Web.UI.WebControls.Label Protected WithEvents month As System.Web.UI.WebControls.Label Protected WithEvents year As System.Web.UI.WebControls.Label Protected WithEvents publisher As System.Web.UI.WebControls.Label Protected WithEvents chapter As System.Web.UI.WebControls.Label Protected WithEvents volume As System.Web.UI.WebControls.Label Protected WithEvents pages As System.Web.UI.WebControls.Label Protected WithEvents startpage As System.Web.UI.WebControls.Label Protected WithEvents finalpage As System.Web.UI.WebControls.Label

24 Protected WithEvents isbn As System.Web.UI.WebControls.Label Protected WithEvents language As System.Web.UI.WebControls.Label Protected WithEvents abstract As System.Web.UI.WebControls.Label Protected WithEvents file As System.Web.UI.WebControls.Label Protected WithEvents number As System.Web.UI.WebControls.Label Protected WithEvents others As System.Web.UI.WebControls.Label Protected WithEvents citations As System.Web.UI.WebControls.Label Protected WithEvents url As System.Web.UI.WebControls.Label Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Dim SqlString As String SqlString = "SELECT [Sources.SourceTitle], [Publications.PubTitle], [Organizers.OrganizerDescription], [Publishers.PublisherDescription], [Sources.Pages], [Publications.ConfLocation],[Publications.ConfNumber], [Publications.ConfStartDate], [Publications.ConfFinalDate], [Publications.Month], [Publications.Year],[Publications.Abstract], [Publications.Volume],[Publications.Num], [Publications.StartPage], [Publications.FinalPage], [Publications.Citations], [Publications.File],[Publications.ISBN],[Publications.URL],[Languages.L anguagedescriptionen] FROM Sources, Publications, Authors, Publishers, Organizers, Languages WHERE (Sources.SourceCode = Publications.PubSource AND Publications.PubCode=Authors.PubCode AND Languages.LanguageCode=Publications.PubLanguage AND Publications.PubCode=" & Request.QueryString("PubCode") & "AND Publishers.PublisherCode=Sources.Publisher AND Sources.Organizer=Organizers.OrganizerCode)" Dim myconnection As New OleDbConnection(AppSettings("DataBase")) Dim mydataadapter As New OleDbDataAdapter(SqlString, myconnection) Dim result As New DataSet() mydataadapter.fill(result, "Results") Dim SqlString1 As String SqlString1 = "SELECT AuthorSurnameEn,AuthorInitialsEn FROM AuthorNames,Authors WHERE (AuthorNames.AuthorCode=Authors.AuthorCode AND Authors.PubCode=" & Request.QueryString("PubCode") & ")" Dim mydataadapter1 As New OleDbDataAdapter(SqlString1, myconnection) Dim result1 As New DataSet() mydataadapter1.fill(result1, "Results1") Εδώ βάζουµε τις πληροφορίες στο κάθε label. conference.text = result.tables("results").rows(0).item(0).tostring title.text = result.tables("results").rows(0).item(1).tostring organizer.text = result.tables("results").rows(0).item(2).tostring location.text = result.tables("results").rows(0).item(5).tostring confnumber.text = result.tables("results").rows(0).item(6).tostring

25 startdate.text = result.tables("results").rows(0).item(7).tostring finaldate.text = result.tables("results").rows(0).item(8).tostring month.text = result.tables("results").rows(0).item(9).tostring year.text = result.tables("results").rows(0).item(10).tostring publisher.text = result.tables("results").rows(0).item(3).tostring volume.text = result.tables("results").rows(0).item(12).tostring number.text = result.tables("results").rows(0).item(13).tostring pages.text = result.tables("results").rows(0).item(4).tostring startpage.text = result.tables("results").rows(0).item(14).tostring finalpage.text = result.tables("results").rows(0).item(15).tostring isbn.text = result.tables("results").rows(0).item(18).tostring language.text = result.tables("results").rows(0).item(20).tostring abstract.text = result.tables("results").rows(0).item(11).tostring citations.text = result.tables("results").rows(0).item(16).tostring url.text = result.tables("results").rows(0).item(19).tostring file.text = result.tables("results").rows(0).item(17).tostring Στην συνέχεια µε το loop βρίσκουµε στην βάση και του άλλους συγγραφείς αυτού του συγγράµµατος. Dim n As Integer others.text = "" Dim voithitiko As String For n = 0 To (result1.tables("results1").rows.count() - 1) voithitiko = voithitiko & result1.tables("results1").rows(n).item(0).tostring() & " " & result1.tables("results1").rows(n).item(1).tostring & "," Next n voithitiko = voithitiko.remove(voithitiko.length() - 1, 1) others.text = voithitiko mydataadapter.dispose() result.dispose() End Class

26 Searchnew.aspx Η Μηχανή Αναζήτησης της εφαρµογής. Εδώ ελέγχουµε αν είναι η πρώτη φορά που ανοίγει η συγκεκριµένη σελίδα. Αν ναι, τότε θέτουµε ενεργά όλα τα πεδία αναζήτησης (books, book chapters, conferences, journal publications και course notes) που βρίσκονται στην checkboxlist µε το όνοµα wheretosearchlist. Sub Page_Load() If Not Page.IsPostBack Then Dim item Dim i as integer = 0 for each item in wheretosearchlist.items wheretosearchlist.items(i).selected=true i = i+1 next Το panel TotalListPanel εµφανίζει τον αριθµό των αποτελεσµάτων, συνεπώς προς το παρών θέλουµε να µην είναι ορατό. Else TotalPanel.Visible=false Αρχικές καταστάσεις για διάφορα τµήµατα της σελίδας. Η αλλαγή της κατάστασής τους απο visible=false σε visible=true γίνεται σε επόµενα τµήµατα του κώδικα. End If end Sub BookFoundLabel.Visible=false BookLabel.Visible=false BookList.Visible=false BookChaFoundLabel.Visible=false BookChaLabel.Visible=false BookChaList.Visible=false ConfFoundLabel.Visible=false ConfLabel.Visible=false ConfList.Visible=false JournalFoundLabel.Visible=false JournalLabel.Visible=false JournalList.Visible=false CourseFoundLabel.Visible=false CourseLabel.Visible=false CourseList.Visible=false BookCounter.Text="" BookChaCounter.Text="" ConfCounter.Text="" JournalCounter.Text="" CourseCounter.Text="" TotalCounter.Text=0 Η υπορουτίνα search είναι η «καρδιά» της µηχανής αναζήτησης. Sub Search(sender as object, e as EventArgs)

27 ηλώσεις µεταβλητών. Dim strsql as string Dim objdataset1 as New Dataset() Dim objdataset2 as New Dataset() Dim objdataset3 as New Dataset() Dim objdataset4 as New Dataset() Dim objdataset5 as New Dataset() Dim objconnection as New OleDBConnection(AppSettings("Database")) Dim objadapter1, objadapter2, objadapter3, objadapter4, objadapter5 as OleDBDataAdapter Dim objtable as DataTable Dim keywordsarray as array lblsql.text="" Ελέγχουµε αν το textbox tbxsearch όπου ο χρήστης δίνει τις λέξεις για αναζήτηση, περιέχει κάποιο κείµενο. Αν όχι εµφανίζεται το προειδοποιητικό µήνυµα. Στη συνέχεια ελέγχεται αν ο χρήστης έχει επιλέξει κάποιο πεδίο αναζήτησης. if tbxsearch.text="" Then lblsql.text = "You must enter at least one word!!!" ElseIf (check1.selected=false) AND (check2.selected=false) AND (check3.selected=false) AND (check4.selected=false) AND (check5.selected=false) Then lblsql.text = "You must select a checkbox!!!" Else Καλούµε τη συνάρτηση MakeKeyWordsArray η οποία επιστρέφει έναν πίνακα string µε τις λέξεις που έδωσε ο χρήστης( µια λέξη σε κάθε πεδίο του πίνακα). keywordsarray=makekeywordsarray(tbxsearch.text) Αν το checkbox check1 (που αναφέρεται στο πεδίο books) είναι επιλεγµένο καλείται η συνάρτηση MakeBookSQLString που παίρνει τον πίνακα λέξεων που δηµιουργήσαµε προηγουµένως και επιστρέφει το ερώτηµα sql για να εµφανιστούν τα αποτελέσµατά µας. If check1.selected Then strsql = MakeBookSQLString(KeywordsArray) objadapter1 = New oledbdataadapter(strsql, objconnection) objadapter1.fill(objdataset1, "Books") Πέρασµα των αποτελεσµάτων στον πίνακα booklist BookList.DataSource=objDataSet1.Tables("Books").DefaultView BookList.DataBind() Έλεγχος αν ο αριθµός των αποτελεσµάτων είναι µηδέν και ενεργοποίση/απενεργοποίηση των ανάλογων τµηµάτων της σελίδας. Πρόσθεση στη µεταβλητή totalcounter του αριθµού των αποτελεσµάτων για να εµφανίσει τον συνολικό αριθµό τους αργότερα.

28 If Not BookList.Items.Count=0 Then BookList.Visible=true BookFoundLabel.visible=true bookcounter.text=booklist.items.count BookLabel.Visible=true TotalCounter.Text+=CInt(bookCounter.Text) TotalPanel.Visible=true End If Οµοίως για τα υπόλοιπα πεδία αναζήτησης. Κάθε φορά καλείται η ανάλογη συνάρτηση για να πάρουµε το sql ερώτηµα. If check2.selected Then strsql = MakeBookChaSQLString(KeyWordsArray) objadapter2 = New oledbdataadapter(strsql, objconnection) objadapter2.fill(objdataset2, "BookChapters") BookChaList.DataSource=objDataSet2.Tables("BookChapters").DefaultView BookChaList.DataBind() If Not BookChaList.Items.Count=0 Then BookChaList.Visible=true BookChaFoundLabel.visible=true BookChaCounter.Text=BookChaList.Items.Count BookChaLAbel.Visible=true TotalCounter.Text+=CInt(bookChaCounter.Text) TotalPanel.Visible=true End If If check3.selected Then strsql = MakeConfSQLString(KeyWordsArray) objadapter3 = New oledbdataadapter(strsql, objconnection) objadapter3.fill(objdataset3, "Conferences") ConfList.DataSource=objDataSet3.Tables("Conferences").DefaultView ConfList.DataBind() If Not ConfList.Items.Count=0 Then ConfList.Visible=true ConfFoundLabel.visible=true ConfCounter.Text=ConfList.Items.Count ConfLAbel.Visible=true TotalCounter.Text+=CInt(ConfCounter.Text) TotalPanel.Visible=true End IF If check4.selected Then strsql = MakeJournalSQLString(KeyWordsArray) objadapter4 = New oledbdataadapter(strsql, objconnection) objadapter4.fill(objdataset4, "Journals")

29 JournalList.DataSource=objDataSet4.Tables("Journals").DefaultView JournalList.DataBind() If Not JournalList.Items.Count=0 Then JournalList.Visible=true JournalFoundLabel.visible=true JournalCounter.Text=JournalList.Items.Count JournalLabel.Visible=true TotalCounter.Text+=CInt(JournalCounter.Text) TotalPanel.Visible=true End IF If check5.selected Then strsql = MakeCourseSQLString(KeyWordsArray) objadapter5 = New oledbdataadapter(strsql, objconnection) objadapter5.fill(objdataset5, "CourseNotes") CourseList.DataSource=objDataSet5.Tables("CourseNotes").DefaultView CourseList.DataBind() If Not CourseList.Items.Count=0 Then CourseList.Visible=true End If CourseFoundLabel.visible=true CourseCounter.Text=CourseList.Items.Count CourseLabel.Visible=true TotalCounter.Text+=CInt(CourseCounter.Text) TotalPanel.Visible=true End IF Η συνάρτηση που µας δίνει το sql ερώτηµα αναζήτησης για τα βιβλία. έχεται ως όρισµα έναν πίνακα µε τις λέξεις κλειδιά της αναζήτησης Private Function MakeBookSQLString(tmpKeywordsArray) Dim i as integer Dim strsqltype as String Αν ο χρήστης επέλεξε να περιέχονται όλες οι λέξεις ταυτόχρονα στα αποτελέσµατα θέτουµε ότι ο τύπος της αναζήτησης είναι and (µεταβλητή strsqltype) If ANDORList.SelectedItem.Value=" all words" Then strsqltype="and" Else strsqltype="or" Υλοποίηση του sql ερωτήµατος MakeBookSQLString="SELECT Publications.PubCode,Sources.SourceTitle FROM Sources, Publications

30 WHERE (Sources.SourceType=4 AND Sources.SourceCode = Publications.PubSource AND " For i=0 to ubound(tmpkeywordsarray) MakeBookSQLString += "SourceTitle LIKE '%" & tmpkeywordsarray(i) & "%' " & strsqltype & " " Next MakeBookSQLString = left(makebooksqlstring,len(makebooksqlstring)-4) MakeBookSQLString += ");" End Function Οµοίως για τα υπόλοιπα πεδία αναζήτησης Private Function MakeBookChaSQLString(tmpKeywordsArray) Dim i as integer Dim strsqltype as String If ANDORList.SelectedItem.Value=" all words" Then strsqltype="and" Else strsqltype="or" MakeBookChaSQLString="SELECT Publications.PubCode,Sources.SourceTitle, Publications.PubTitle FROM Sources, Publications WHERE (Sources.SourceType=3 AND Sources.SourceCode = Publications.PubSource AND (" For i=0 to ubound(tmpkeywordsarray) MakeBookChaSQLString += "(SourceTitle LIKE '%" & tmpkeywordsarray(i) & "%') " & strsqltype & " " Next MakeBookChaSQLString = left(makebookchasqlstring,len(makebookchasqlstring)-4) MakeBookChaSQLString += " OR " For i=0 to ubound(tmpkeywordsarray) MakeBookChaSQLString += "(PubTitle LIKE '%" & tmpkeywordsarray(i) & "%') " & strsqltype & " " Next MakeBookChaSQLString = left(makebookchasqlstring,len(makebookchasqlstring)-4) MakeBookChaSQLString += "));" End Function Private Function MakeConfSQLString(tmpKeywordsArray) Dim i as integer Dim strsqltype as String If ANDORList.SelectedItem.Value=" all words" Then strsqltype="and" Else strsqltype="or" MakeConfSQLString="SELECT Publications.PubCode,Sources.SourceTitle, Publications.PubTitle FROM Sources, Publications WHERE (Sources.SourceType=2 AND Sources.SourceCode = Publications.PubSource AND (" For i=0 to ubound(tmpkeywordsarray) MakeConfSQLString += "(SourceTitle LIKE '%" & tmpkeywordsarray(i) & "%') " & strsqltype & " " Next MakeConfSQLString = left(makeconfsqlstring,len(makeconfsqlstring)-4)

31 MakeConfSQLString += " OR " For i=0 to ubound(tmpkeywordsarray) MakeConfSQLString += "(PubTitle LIKE '%" & tmpkeywordsarray(i) & "%') " & strsqltype & " " Next MakeConfSQLString = left(makeconfsqlstring,len(makeconfsqlstring)-4) MakeConfSQLString += "));" End Function Private Function MakeJournalSQLString(tmpKeywordsArray) Dim i as integer Dim strsqltype as String If ANDORList.SelectedItem.Value=" all words" Then strsqltype="and" Else strsqltype="or" MakeJournalSQLString="SELECT Publications.PubCode,Sources.SourceTitle, Publications.PubTitle FROM Sources, Publications WHERE (Sources.SourceType=1 AND Sources.SourceCode = Publications.PubSource AND (" For i=0 to ubound(tmpkeywordsarray) MakeJournalSQLString += "(SourceTitle LIKE '%" & tmpkeywordsarray(i) & "%') " & strsqltype & " " Next MakeJournalSQLString = left(makejournalsqlstring,len(makejournalsqlstring)-4) MakeJournalSQLString += " OR " For i=0 to ubound(tmpkeywordsarray) MakeJournalSQLString += "(PubTitle LIKE '%" & tmpkeywordsarray(i) & "%') " & strsqltype & " " Next MakeJournalSQLString = left(makejournalsqlstring,len(makejournalsqlstring)-4) MakeJournalSQLString += "));" End Function Private Function MakeCourseSQLString(tmpKeywordsArray) Dim i as integer Dim strsqltype as String If ANDORList.SelectedItem.Value=" all words" Then strsqltype="and" Else strsqltype="or" MakeCourseSQLString="SELECT Publications.PubCode,Sources.SourceTitle FROM Sources, Publications WHERE (Sources.SourceType=5 AND Sources.SourceCode = Publications.PubSource AND " For i=0 to ubound(tmpkeywordsarray) MakeCourseSQLString += "SourceTitle LIKE '%" & tmpkeywordsarray(i) & "%' " & strsqltype & " " Next MakeCourseSQLString = left(makecoursesqlstring,len(makecoursesqlstring)-4) MakeCourseSQLString += ");" End Function

32 Private Function MakeKeywordsArray(tmpKeywords) MakeKeywordsArray = split(tmpkeywords) End Function Update/Books.aspx Από εδώ ο χρήστης µπορεί να επιλέξει το βιβλίο που επιθυµεί να ενηµερώσει ή να εισάγει ένα νέο. Αρχικά εισάγουµε τα δεδοµένα στον πίνακα datagrid καλώντας τη συνάρτηση loaddata. Sub Page_load If Not Page.IsPostBack BooksGrid.DataSource = LoadData BooksGrid.DataBind() End If Η παρακάτω συνάρτηση επιστρέφει τον κωδικό του καθηγητή που έχει κάνει login Function getcode() as string Dim result1 As New DataSet() Dim kwdikos As String kwdikos = "SELECT AuthorCode FROM AuthorNames WHERE Username='" & User.Identity.Name & "'" Dim objconnection As New OleDbConnection(Appsettings("DataBase")) Dim mydataadapter1 As New OleDbDataAdapter(kwdikos, objconnection) mydataadapter1.fill(result1, "Results1") Dim code As String code = result1.tables("results1").rows(0).item(0) return code objconnection.close() End Function Η συνάρτηση επιστρέφει τα βιβλία που ανήκουν στον συγκεκριµένο χρήστη Function LoadData() as Dataset Dim objconnection As New OleDbConnection(Appsettings("DataBase")) Dim SqlString As String SqlString = "SELECT Publications.PubCode,Sources.SourceTitle FROM Sources, Publications,

33 Authors WHERE (Sources.SourceType=4 AND Sources.SourceCode = Publications.PubSource AND Publications.PubCode=Authors.PubCode AND Authors.AuthorCode=" & code & " AND Publications.PubTitle is NULL)" Dim objdataadapter As New OleDbDataAdapter(SqlString, objconnection) Dim objdataset as New Dataset() objdataadapter.fill(objdataset,"results") return objdataset objconnection.close() End Function Η συνάρτηση καλείται όταν ο χρήστης πατήσει τον υπερσύνδεσµο «add new. Γίνεται σύνδεση µε τη βάση και προστίθεται µια νέα εγγραφή στο όνοµα του χρήστη, µε προσωρινό τίτλο Add new book title here. Sub Sub_Add(Sender as Object,E as Eventargs) Dim dataset as new dataset Dim myconnection As New OleDbConnection(AppSettings("DataBase")) Dim objcommand as new oledbcommand objcommand.connection = myconnection objcommand.commandtext = "INSERT INTO SOURCES (SourceType, SourceTitle) VALUES (4, 'Type the book title here...');" MyConnection.Open() objcommand.executenonquery() MyConnection.Close() Dim sqlstring as string = "SELECT SourceCode FROM SOURCES ORDER BY SourceCode" Dim objadapter as new OleDbDataAdapter(SqlString, myconnection) Το dataset περιέχει τους κωδικούς όλων των βιβλίων. Εµάς µας ενδιαφέρει ο κωδικός της εγγραφής που µόλις δηµιουργήσαµε. Ο κωδικός αυτός θα είναι ο τελευταίος του dataset άρα µπορούµε να τον πάρουµε απο το dataset.tables(0).rows(dataset.tables(0).rows.count-1) objadapter.fill(dataset, "Codes") objcommand.commandtext = "INSERT INTO PUBLICATIONS (PubSource) VALUES (" & CInt(dataset.Tables(0).Rows(dataset.Tables(0).Rows.Count- 1).Item(0)) & ");" MyConnection.Open() objcommand.executenonquery() MyConnection.Close() sqlstring = "SELECT PubCode FROM Publications ORDER BY PubCode" Dim objadapter2 as new OleDbDataAdapter(SqlString, myconnection) objadapter2.fill(dataset, "PubCodes") objcommand.commandtext = "INSERT INTO AUTHORS (PubCode, AuthorCode) VALUES (" & CInt(dataset.Tables(1).Rows(dataset.Tables(1).Rows.Count-1).Item(0)) & ", " & getcode() & ");"

34 MyConnection.Open() objcommand.executenonquery() MyConnection.Close() Αφού γίνει η εισαγωγή ο χρήστης µεταφέρεται στη σελίδα που θα δώσει τις πληροφορίες για το συγκεκριµένο βιβλιο και θα αλλάξει τον προσωρινό του τίτλο µε τον κανονικό. server.transfer("bookupd.aspx?pubcode=" & CInt(dataset.Tables(1).Rows(dataset.Tables(1).Rows.Count-1).Item(0))) Η υπορουτίνα καλείται όταν ο χρήστης πατήσει το κουµπί logout. Αφού γίνει το logout µε την έτοιµη συνάρτηση FormsAuthentication.SignOut(), καλείται η σελίδα windowclose.aspx, που µε τη σειρά της καλεί µια συνάρτηση javascript για να κλείσει το παράθυρο. Sub logout_click(sender As Object, e As EventArgs) FormsAuthentication.SignOut() server.transfer("..\windowclose.aspx") Επιστρέφει τον χρήστη στην αρχική σελίδα edit.aspx Sub back_click(sender As Object, e As EventArgs) Dim SourceString As String sourcestring = request.applicationpath sourcestring += "/edit.aspx" Server.Transfer(sourcestring) BooksUpd.aspx Από αυτή τη σελίδα γίνεται η αλλάγη των στοιχείων ενός βιβλίου Private Sub Page_Load() If Not Page.IsPostBack Συνδεόµαστε µε τη βάση και παίρνουµε όλα τα στοιχεία που αφορούν στο συγκεκριµένο βιβλίο Dim SqlString As String SqlString = "SELECT Sources.SourceTitle,Sources.Series, Publishers.PublisherCode,Publications.Volume, Sources.Pages,Languages.LanguageCode,Publications.Abstract, Publications.Citations, Publications.File,Publications.URL, Publications.Month, Publications.Year, Publications.PubCode, Sources.SourceCode, Publications.Isbn, Publications.PubTitle FROM Sources, Publications, Authors, Languages, Publishers WHERE (Sources.SourceCode = Publications.PubSource AND Publications.PubCode=Authors.PubCode AND Languages.LanguageCode=Publications.PubLanguage AND

35 Publishers.PublisherCode=Sources.Publisher AND Publications.PubCode=" & Request.QueryString("PubCode") & ")" Dim myconnection As New OleDbConnection(AppSettings("DataBase")) Dim mydataadapter As New OleDbDataAdapter(SqlString, myconnection) Dim result As New DataSet() mydataadapter.fill(result, "Results") Αφού πάρουµε τα στοιχεία, τα εµφανίζουµε στα textboxes της σελίδας µας book.text = result.tables("results").rows(0).item(0).tostring series.text = result.tables("results").rows(0).item(1).tostring ' publisher.text = result.tables("results").rows(0).item(2).tostring volume.text = result.tables("results").rows(0).item(3).tostring pages.text = result.tables("results").rows(0).item(4).tostring ' language.text = result.tables("results").rows(0).item(5).tostring abstract.text = result.tables("results").rows(0).item(6).tostring citations.text = result.tables("results").rows(0).item(7).tostring file.text = result.tables("results").rows(0).item(8).tostring url.text = result.tables("results").rows(0).item(9).tostring year.text = result.tables("results").rows(0).item(11).tostring isbn.text = result.tables("results").rows(0).item(14).tostring chapter.text = result.tables("results").rows(0).item(15).tostring Καλούµε τις παρακάτω υπορουτίνες για να σχηµατίσουµε τα dropdownlists των publishers, languages και months PopulatePublDropDownList() PopulateLangDropDownList() PopulateMonthDropDownList() drppublishers.datasource = PublisherDataSet drppublishers.databind() Εδώ ορίζουµε ποια τιµή της λίστας θα είναι προεπιλεγµένη, µε βάση τα στοιχεία του βιβλίου που ανακτήσαµε από τη βάση drppublishers.selectedindex=publishergetselindex(result.tables("results ").Rows(0).Item(2)) drplanguagedescriptionen.datasource = LanguageDataSet

36 drplanguagedescriptionen.databind() drplanguagedescriptionen.selectedindex=languagegetselindex(result.table s("results").rows(0).item(5)) drpmonth.datasource = MonthDataSet drpmonth.databind() drpmonth.selectedindex=monthgetselindex(result.tables("results").rows(0 ).Item(10)) Όταν ο χρήστης πατήσει Submit ή Delete εµφανίζεται ένα παράθυρο επιβεβαίωσης για την αποφυγή λάθους btnsubmit.attributes.add("onclick", _ "return confirm('are you sure you want to make these changes?');") btndelete.attributes.add("onclick", _ "return confirm('are you sure you want to delete this entry?');") mydataadapter.dispose() result.dispose() Εδώ δηµιουργείται η λίστα µε τα ονόµατα όλων των authors της βάσης για να µπορεί ο χρήστης να επιλέξει στην περίπτωση που συνέγραψε το βιβλίο σε συνεργασία µε άλλους. Dim item As ListItem Dim row As DataRow Dim AuthorsSqlString As String AuthorsSqlString = "SELECT AuthorCode,AuthorSurnameEn,AuthorInitialsEn FROM AuthorNames ORDER BY AuthorSurnameEn" Dim mydataadapter2 As New OleDbDataAdapter(AuthorsSqlString, myconnection) Dim AuthorsResults As New DataSet() mydataadapter2.fill(authorsresults, "Results") Μορφοποίηση της λίστας For Each row In AuthorsResults.Tables("Results").Rows item = New ListItem() item.text = row("authorsurnameen").tostring() item.text &= " " & row("authorinitialsen").tostring() item.value = row(0).tostring() otherauthors.items.add(item) End If Next

37 Η παρακάτω συνάρτηση επιστρέφει τον κωδικό του καθηγητή που έχει κάνει login Function getcode() as string Dim result1 As New DataSet() Dim kwdikos As String kwdikos = "SELECT AuthorCode FROM AuthorNames WHERE Username='" & User.Identity.Name & "'" Dim objconnection As New OleDbConnection(Appsettings("DataBase")) Dim mydataadapter1 As New OleDbDataAdapter(kwdikos, objconnection) mydataadapter1.fill(result1, "Results1") Dim code As String code = result1.tables("results1").rows(0).item(0) return code objconnection.close() End Function Function LoadData() as Dataset Dim SqlString As String SqlString = "SELECT Sources.SourceTitle,Sources.Series, Publishers.PublisherCode,Publications.Volume, Sources.Pages,Languages.LanguageCode,Publications.Abstract, Publications.Citations, Publications.File,Publications.URL, Publications.Month, Publications.Year, Publications.PubCode, Sources.SourceCode FROM Sources, Publications, Authors, Languages, Publishers WHERE (Sources.SourceCode = Publications.PubSource AND Publications.PubCode=Authors.PubCode AND Languages.LanguageCode=Publications.PubLanguage AND Publishers.PublisherCode=Sources.Publisher AND Publications.PubCode=" & Request.QueryString("PubCode") & ")" Dim myconnection As New OleDbConnection(AppSettings("DataBase")) Dim mydataadapter As New OleDbDataAdapter(SqlString, myconnection) Dim result As New DataSet() mydataadapter.fill(result, "Results") return result MyConnection.Close() End Function Εδώ ανακτώνται από τη βάση τα ονόµατα των publishers, οι µήνες και οι γλώσσες 'POPULATE DROP DOWN LISTS ' Protected PublisherDataSet As Dataset = New Dataset() Protected MonthDataSet As Dataset = New Dataset() Protected LanguageDataSet as Dataset = new Dataset()

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Triggers, Stored procedures Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Triggers-Ενηµέρωση δεδοµένων άλλων πινάκων... 1 Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1 Εργαστήριο #10 Από τα προηγούμενα εργαστήρια......θα χρειαστείτε ορισμένες από τις οδηγίες μορφοποίησης CSS (ανατρέξτε στις εκφωνήσεις του 8 ου και 9 ου εργαστηρίου).! Οδηγίες Στη δυναμική δημιουργία ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Nα κατασκευάσουν πίνακες από δεδομένα. Να κατασκευάσουν συναρτήσεις με πίνακες. Να κάνουν χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜICROSOFT VISUAL STUDIO 2008. Eργ 1: Ανάπτυξη απλής εφαρµογής: Solutions, Projects, GUI, Events, Debugging. Εισαγωγή

ΜICROSOFT VISUAL STUDIO 2008. Eργ 1: Ανάπτυξη απλής εφαρµογής: Solutions, Projects, GUI, Events, Debugging. Εισαγωγή ΜICROSOFT VISUAL STUDIO 2008 Eργ 1: Ανάπτυξη απλής εφαρµογής: Solutions, Projects, GUI, Events, Debugging Εισαγωγή Visual Basic 2008 Eργαλείο ανάπτυξης εντυπωσιακών εφαρµογών στα Windows, στο Web, φορητά

Διαβάστε περισσότερα

New Project Windows Forms Applications

New Project Windows Forms Applications Ανάπτυξη απλής εφαρµογής. Solutions, Projects, GUI, Events, Debugging. New Project Windows Forms Applications Name: ΜyLucky7 Location: C:\... Solution Name: ΜyLucky7 OK (επιλογή έκδοσης του πλαισίου Εφαρµογών.NET)

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ενός Γεωγραφικού Mashup χρησιμοποιώντας το Microsoft Bing Maps και τη PostgreSQL - PostGIS

Δημιουργία ενός Γεωγραφικού Mashup χρησιμοποιώντας το Microsoft Bing Maps και τη PostgreSQL - PostGIS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (8 ο εξ. Προπτυχιακού εαρινό εξάμηνο 2009-2010) Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής, Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET 1 version v5.4 Εγχειρίδιο ιαχείρισης 2012 Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET To παρόν εγχειρίδιο αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία της INVENTICS A.E. Απευθύνεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP.

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP. Εργαστήριο #5 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. Θα πρέπει να ξέρετε να εισάγετε ένα βασικό πρόγραμμα PHP μέσα σε μια ιστοσελίδα, τη χρήση της echo και τον χειρισμό απλών μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Απρίλιος, 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBSCO... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Η-ΒΙΒΛΙΩΝ... 4

Διαβάστε περισσότερα

www.cloudisologismos.gr APPLICATIONMANUAL v 0.1

www.cloudisologismos.gr APPLICATIONMANUAL v 0.1 www.cloudisologismos.gr APPLICATIONMANUAL v 0.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Παρουσίαση Σύνδεση Διαχειριστικό Διαχείριση Αναρτήσεων Εισαγωγή Ανάρτησης Διαχείριση Αρχείων Διαχείριση Χρηστών Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ MODEM Το Κέντρο Λειτουργίας και ιαχείρισης ικτύου του Πανεπιστηµίου Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα Dial-up σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

(Μέρος 3:Γλώσσα Ορισµού, Γλώσσα Τροποποίησης, Ενσωµατωµένη SQL) Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 2

(Μέρος 3:Γλώσσα Ορισµού, Γλώσσα Τροποποίησης, Ενσωµατωµένη SQL) Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 2 Η Γλώσσα SQL (Μέρος 3:Γλώσσα Ορισµού, Γλώσσα Τροποποίησης, Ενσωµατωµένη SQL) Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Η γλώσσα SQL H SQL έχει διάφορα τµήµατα: Γλώσσα Ορισµού εδοµένων (ΓΟ ) Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Σύνδεσης Ασύρματου Δικτύου ΤΜΗΥ&Π. Οδηγίες Σύνδεσης για λοιπά Linux/Unix Συστήματα

Οδηγίες Σύνδεσης Ασύρματου Δικτύου ΤΜΗΥ&Π. Οδηγίες Σύνδεσης για λοιπά Linux/Unix Συστήματα Οδηγίες Σύνδεσης Ασύρματου Δικτύου ΤΜΗΥ&Π Περιεχόμενα: 1. 1. Εισαγωγικές Πληροφορίες 2. Οδηγίες Σύνδεσης για Windows XP/Vista 3. Οδηγίες Σύνδεσης για Windows 7 4. Οδηγίες Σύνδεσης για MAC OS 5. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : Πληροφορική Κατεύθυνσης ΤΑΞΗ : Β Αρ. σελίδων : 11 Ηµεροµηνία : 10/6/2008 Ώρα Έναρξης : 7:45 π.µ ιάρκεια : 2 ώρες Ονοµατεπώνυµο :...Τµήµα : Αριθµός :...Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Triggers

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Triggers Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Triggers Triggers: Βασικές Έννοιες Ένας trigger είναι ένα κομμάτι κώδικα, μια ρουτίνα Συνδέεται με ένα συγκεκριμένο πίνακα Καλείται όταν συμβεί ένα γεγονός στον πίνακα Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Insert, Update, Delete, Ένωση πινάκων Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Group By... 1 Having...1 Οrder By... 2 Εντολή Insert...

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions)

Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions) Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions) Αυγερινός Αραμπατζής avi@ee.duth.gr www.aviarampatzis.com Βάσεις Δεδομένων Stored Procedures 1 Stored Routines (1/2) Τμήματα κώδικα τα

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Frederick University E-Learning Platform

Frederick University E-Learning Platform Frederick University E-Learning Platform Το Frederick University E-Learning Platform είναι µια ηλεκτρονική υπηρεσία που µπορούν να χρησιµοποιούν οι φοιτητές µέσω διαδικτύου (Internet) για να έχουν πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο Εργαστήριο (Φυλλάδιο 3) ΤΕΙ Καβάλας - Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών ιδάσκων: Μαρδύρης Βασίλειος, ιπλ. Ηλ. Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες. Εγκατάσταση Προσωπικού Πιστοποιητικού

Οδηγίες. Εγκατάσταση Προσωπικού Πιστοποιητικού Οδηγίες για Εγκατάσταση Προσωπικού Πιστοποιητικού Περιεχόμενα Έκδοση πιστοποιητικού... σελ. 2 Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας. σελ. 5 Εγκατάσταση στο λογαριασμό αλληλογραφίας..σελ. 10 Έκδοση πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο χρήστη µέσω υπολογιστή άνετα γρήγορα και φτηνά. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Leaflet Web Maps with qgis2leaf

Leaflet Web Maps with qgis2leaf Leaflet Web Maps with qgis2leaf QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina Karfi

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Εστίασης Win XP:

Σενάριο Εστίασης Win XP: Σενάριο Εστίασης Win XP: Υλικό: 1 Η/Υ (backoffice), 1 POS, 1 router Motorola, 1 PDA. Σενάριο: Sync του backoffice με το POS και merge του POS με το PDA. Προϋποθέσεις Software: 1) BACK OFFICE : WIN XP pro,.net

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Δημιουργία ενός απλού παιχνιδιού με το Gamemaker (μετάφραση από το http://www.stuffucanuse.com/downloads/gamemaker-introductionlessons/free_game_downloads_gamemaker.htm)

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών:

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: (Μον.2) Η ηλικία είναι μεταξύ των 15 και 18 συμπεριλαμβανομένων (β) Αν Χ= 4, Υ=2, Κ=2 να βρείτε το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 /6 / 2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio

Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio Το κείµενο που ακολουθεί είναι ένας σύντοµος οδηγός στο περιβάλλον προγραµµατισµού της γλώσσας Fortran, για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Παραδοτέα 1. Το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων σας σε ACCESS 2. Ένα CD που θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή και το ΑΕΜ και θα περιέχει το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων καθώς και το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER Η εφαρμογή LiveTripTraveller διατίθεται για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android. Στο υπο-ιστοσελίδα www.livetrips.com/sources μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ucywifi ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Windows 7 ΥΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ»

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια 2.3.2) που συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET 1) Συνδέουμε το καταγραφικό και τον Η/Υ με το ίδιο ADSL Router. 2) Έπειτα θα πρέπει να βρούμε την IP διεύθυνση που έχει το Router. Για να το κάνουμε αυτό, ακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

SV1U GATEWAY ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ

SV1U GATEWAY ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ SV1U GATEWAY ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ Για να κάνετε την εγγραφή του διακριτικού σας στο παγκόσμιο δίκτυο D-Star, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Ανοίξτε ένα web browser και εισάγετε https://92.118.242.248/dstar.do

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage)

Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage) Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage) Γραµµή τίτλου Γραµµή µενού Γραµµή εργαλείων Μορφοποίηση Εικόνα Πίνακες και περιγράµµατα Όταν ανοίγουµε το FrontPage, ανοίγει αυτόµατα µία νέα σελίδα. (Στο FrontPage τα

Διαβάστε περισσότερα

MCSS Medical Center Support Systems. Setup Instructions

MCSS Medical Center Support Systems. Setup Instructions MCSS Medical Center Support Systems Setup Instructions Author: Dr. Alexander Patelis Version: 1.5.00 Code: MCSS_IN_003 Αθήνα, Ιούνιος 2010 2006 2010 Dragon Systems MCSS_IN_003 Page 1 / 89 Πίνακας Αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστημίου Λευκωσίας E-mail: libithelp@unic.ac.cy Τηλ: 22444772 Έκδοση: Μάρτιος 2013 (ES, GC, KP)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 Dreamweaver 1/7 Εισαγωγή Το Dreamweaver είναι ένας HTML editor που αναπτύχθηκε από την Macromedia. Είναι WYSIWYG (What You See Is What You Get),

Διαβάστε περισσότερα

Το teachers Web είναι µία ΝΕΑ Υπηρεσία που υποστηρίζεται από την Οµάδα Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήµατος Γραµµατειών. Η υπηρεσία Teachers Web, προσφέρει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DIALUP NETWORKING ΣΕ MICROSOFT WINDOWS XP

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DIALUP NETWORKING ΣΕ MICROSOFT WINDOWS XP ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DIALUP NETWORKING ΣΕ MICROSOFT WINDOWS XP Ο Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές διαδικτύου µε PHP

Εφαρµογές διαδικτύου µε PHP Εφαρµογές διαδικτύου µε PHP Σταύρος Πολυβίου Αρχιτεκτονική τριών επιπέδων (three-tier architecture) SQL HTTP request Αποτελέσµατα (πίνακες) PHP HTML Σύστηµα διαχείρισης δεδοµένων (Database Management System)

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης.

Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης. Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης. 1. SMART BOARD SERIAL NUMBER: Ο σειριακός αριθμός του Διαδραστικού πίνακα βρίσκεται στην δεξιά πλαϊνή μεριά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΔΑΠΥ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πίνακας Υποβολών & Υπολοίπων ανά Ασφαλιστικό Ταμείο Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ IP

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ IP Βήμα 1 ο : Δημιουργία Λογαριασμού DynDNS ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ IP 1. Μεταβείτε στην σελίδα https://www.dyndns.com 2. Κάντε κλικ στο Create Account 3. Συμπληρώστε την φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία 4.

Διαβάστε περισσότερα

FROM TESTOTA.REGISTRY

FROM TESTOTA.REGISTRY ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη Ενότητα: Βc1.1.3 Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (BI & IT) Πρακτική Άσκηση (επίπεδο 1): Στόχος της άσκησης είναι η εµβάθυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail)

Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail) Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail) Η υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (E-mail), είναι µια από τις περισσότερο δηµοφιλείς υπηρεσίες του ιαδικτύου (Internet). Μαζί µε την υπηρεσία του

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Προγραµµατισµού C++ (The C++ Programming Language) Ιστοσελίδα του µαθήµατος. Περιεχόµενα. ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. Κλάσεις.

Η Γλώσσα Προγραµµατισµού C++ (The C++ Programming Language) Ιστοσελίδα του µαθήµατος. Περιεχόµενα. ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. Κλάσεις. 1 Η Γλώσσα Προγραµµατισµού C++ (The C++ Programming Language) ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. Χειµώνας 2005 ιάλεξη 5η Ιστοσελίδα του µαθήµατος 2 http://skyblue.csd.auth.gr/~dimitris/courses/cpp_fall05.htm Θα

Διαβάστε περισσότερα

GobiExport: Millennium Orders Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Υ Λ Ι Κ Ο Υ - Τ Μ Η Μ Α Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ω Ν Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ Υ Λ Ι Κ Ο Υ

GobiExport: Millennium Orders Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Υ Λ Ι Κ Ο Υ - Τ Μ Η Μ Α Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ω Ν Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ Υ Λ Ι Κ Ο Υ GobiExport: Millennium Orders 1 Τι είναι το GOBI3; Το GOBI3 (Global Online Bibliographic Information) είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο του YBP (Baker & Taylor) που χρησιμοποιείται από ακαδημαϊκούς, ερευνητές

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημαdspace 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ιαδικασία δικτύωσης PC µέσω modem Στις επόµενες παραγράφους περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσετε προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS Στην παράγραφο αυτή, θα περιγράψουµε τη χρήση του προγράµµατος Outlook Express, που ενσωµατώνεται στις περισσότερες εκδόσεις των MS Windows. Για να εκτελέσουµε την

Διαβάστε περισσότερα

ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ

ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ Συνοπτικό Εγχειρίδιο Χρήσης Νεα Σµύρνη, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση μέσω webdav. ΚΕ.Δ.Δ. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. 3. Στην συνέχεια πληκτρολογούμε το username και το password και πατάμε στο κουμπί Είσοδος.

Πρόσβαση μέσω webdav. ΚΕ.Δ.Δ. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. 3. Στην συνέχεια πληκτρολογούμε το username και το password και πατάμε στο κουμπί Είσοδος. Πρόσβαση μέσω webdav Πριν χρησιμοποιήσουμε το webdav θα πρέπει να κάνουμε login στο Pithos ώστε να αντιγράψουμε τα Credentials που απαιτούνται για την συνέχεια. Αυτό γίνεται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 5: Οξύμετρο (OxyPro Project) Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail: sbellou@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 -

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 - - 2 - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING Περιεχόµενα Εγκατάσταση λογισµικού Οθόνη καλωσορίσµατος στην εγκατάσταση...4 Πληροφορίες ιδρύµατος και λογισµικού...5 ηµιουργία συντόµευσης στο µενού έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Εκδότης : INTERnet PREsentations, Αργυρούπολη, τηλ. 210-9953009, e-mail: info@greekhotel.com ΒΗΜΑ 1ο Πληκτρολογήστε στον browser σας την δ/νση: http://www.greekhotel.com/login

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Τηλ/νιών Τομέας Προγ/σμού & Τεχνολογίας Λογισμικού Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Δρ. Νικόλαος Θ. Λιόλιος Καθηγητής Φεβρουάριος 2012 1. Εισαγωγή Το Visual

Διαβάστε περισσότερα

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων Windows XP Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων 1. Ρυθμίσεις 1.1 Επιφάνειας Εργασίας. Όταν γίνεται η εγκατάσταση των WindowsXP τότα κατά την πρώτη εκκίνηση στην επιφάνεια εργασίας φαίνεται μόνο ένα εικονίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ A) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ BROWSER MOZILLA FIREFOX Πληκτρολογούμε στο browser τη διεύθυνση http://www.nmc.teicrete.gr/ Αυτή είναι η σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

SocialSkip Service v2.0

SocialSkip Service v2.0 SocialSkip Service v2.0 Οδηγίες εγκατάστασης Κωνσταντίνος Παρδάλης Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Πληροφορικής Κέρκυρα, Μάιος 2013 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 2 Αρχεία για λήψη... 2 Εγκατάσταση Java Developer

Διαβάστε περισσότερα

Tο περιβάλλον Code::Blocks

Tο περιβάλλον Code::Blocks Tο περιβάλλον Code::Blocks Το Code::Blocks αποτελεί ένα πλήρες περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών για την γλώσσα C και C++. Το περιβάλλον είναι ελεύθερο λογισμικό και χρησιμοποιεί μια ειδική έκδοση του μεταγλωττιστή

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1

Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1 Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP Περιεχόµενα Τι είναι η υπηρεσία FTP;...2 FTP από τη γραµµή εντολών των Windows...2 Το πρόγραµµα WS-FTP...4 Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων. (10 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr

Βάσεις δεδομένων. (10 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Βάσεις δεδομένων (10 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Περιεχόμενα Ευρετήρια Σκανδάλες PL/SQL Δείκτες/Δρομείς 2 Αποθήκευση δεδομένων Πρωτεύουσα αποθήκευση Κύρια μνήμη (main memory) ή κρυφή μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 3.1.1 Name, Caption, Backcolor. 3.2.1 Load, Unload, Activate

ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 3.1.1 Name, Caption, Backcolor. 3.2.1 Load, Unload, Activate Vellum Object Oriented Programming Visual Basic Certificate Πιστοποιητικό ανάπτυξης εφαρµογών αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού µε την γλώσσα Visual Basic Vellum Global Educational Services Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Μία από τις πιο σηµαντικές υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο στην επιστηµονική κοινότητα είναι η αποµακρυσµένη πρόσβαση των χρηστών σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 1

Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 1 Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) Περιεχόµενα Εισαγωγή...2 Ελάχιστος εξοπλισµός...2 ΜΕΡΟΣ Α : ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΑ WINDOWS 98...3 1. ΕΛΕΓΧΟΣ MODEM...3 1.α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης εφαρµογής διαβίβασης εντολών Χ.Α.Α. µέσω της EUROCORP Χρηµατιστηριακής Σελίδα 1 από 11

Οδηγίες εγκατάστασης εφαρµογής διαβίβασης εντολών Χ.Α.Α. µέσω της EUROCORP Χρηµατιστηριακής Σελίδα 1 από 11 Οδηγίες εγκατάστασης εφαρµογής διαβίβασης εντολών Χ.Α.Α. µέσω της EUROCORP Χρηµατιστηριακής Σελίδα 1 από 11 Οδηγίες εγκατάστασης - σύνδεσης προγράµµατος Σε έναν browser (π.χ. Internet Explorer) πληκτρολογείστε

Διαβάστε περισσότερα

utorrent 1.6 Θα πρέπει ο φάκελος να είναι κάπως έτσι:

utorrent 1.6 Θα πρέπει ο φάκελος να είναι κάπως έτσι: utorrent 1.6 Πρώτα απ όλα κατεβάζουμε το utorrent 1.6 από το συγκεκριμένο link: http://download.utorrent.com/1.6/utorrent.exe (μη το τρέξετε ακόμα, απλά κατεβάστε το) Στη συνέχεια δημιουργήστε ένα καινούργιο

Διαβάστε περισσότερα

Κ α τ α σ κ ε υ ή µ ο ν τ έ λ ο υ σ τ ο λ ο γ ι σ µ ι κ ό E c o t e c t

Κ α τ α σ κ ε υ ή µ ο ν τ έ λ ο υ σ τ ο λ ο γ ι σ µ ι κ ό E c o t e c t Ε. Μ. Π. Σ χ ο λ ή Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν Ο Ι Κ Ο Ο Μ Ι Κ Η 3 Σύνταξη φυλλαδίου οδηγιών: Π. Γκατσόπουλος, Φ. Μπουγιατιώτη 1 Κ α τ α σ κ ε υ ή µ ο ν τ έ λ ο υ σ τ ο λ ο γ ι σ µ ι κ ό E c o t e c t Το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ucywifi ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Windows Vista

Διαβάστε περισσότερα

1. Τρόποι πρόσβασης στο Email σας

1. Τρόποι πρόσβασης στο Email σας Email Account: student: Αντικαθίσταται µε το username κάθε φοιτητή. department: Ανάλογα µε το τµήµα στο οποίο ανήκει κάθε φοιτητής αντικαθιστά την παραπάνω λέξη µε την αντίστοιχη του τµήµατός του. Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Ενότητα 8: Εισαγωγή στη SPARQL Βασική Χρήση Μ.Στεφανιδάκης 3-5-2015. Η γλώσσα ερωτημάτων SPARQL Ερωτήσεις (και ενημερώσεις) σε σετ δεδομένων RDF Και σε δεδομένα άλλης μορφής

Διαβάστε περισσότερα

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0 SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Version 2.0 Περιεχόμενα 1. Οδηγίες πρόσβασης... 3 2. Οδηγίες Σχεδιασμού Website... 4 2.1. Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA WIN APPLICATION SERVER. ιαχείριση υπηρεσιών στοιχείων (COM+) Οδηγός διαχείρισης δικαιωµάτων πρόσβασης & εκκίνησης PRISMA Win Application Server

PRISMA WIN APPLICATION SERVER. ιαχείριση υπηρεσιών στοιχείων (COM+) Οδηγός διαχείρισης δικαιωµάτων πρόσβασης & εκκίνησης PRISMA Win Application Server PRISMA WIN APPLICATION SERVER ιαχείριση υπηρεσιών στοιχείων (COM+) Οδηγός διαχείρισης δικαιωµάτων πρόσβασης & εκκίνησης PRISMA Win Application Server Πέντε βασικά βήµατα για τη ρύθµιση δικαιωµάτων πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DIALUP NETWORKING ΣΕ MICROSOFT WINDOWS 2000

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DIALUP NETWORKING ΣΕ MICROSOFT WINDOWS 2000 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DIALUP NETWORKING ΣΕ MICROSOFT WINDOWS 2000 Ο Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows

Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows Αν στέλνουμε email συχνά σε κάποιους, τότε για να μην πληκτρολογούμε τις διευθύνσεις τους κάθε φορά, τις αποθηκεύουμε στο Βιβλίο Διευθύνσεων. Έτσι όταν θα θέλουμε να τους

Διαβάστε περισσότερα

RMCLab. Remote Monitored and Controlled Laboratory

RMCLab. Remote Monitored and Controlled Laboratory RMCLab Remote Monitored and Controlled Laboratory Help with Microsoft Windows XP and Norton Internet Security Firewalls Ακολούθως δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την σωστή διαχείριση του Firewall των Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη ermis.gov.gr Εθνική Πύλη ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών χαλαρής αποθήκευσης Έκδοση 1.1 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 1 / 31 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Εισαγωγή στο Frontpage

Πρακτική Άσκηση Εισαγωγή στο Frontpage ΑΣΠΑΙΤΕ Α Πρακτική Άσκηση Εισαγωγή στο Frontpage Ημερομηνία : Τμήμα :. Ονοματεπώνυμο : Αφού ανοίξετε τον υπολογιστή σας και δείτε την Επιφάνεια Εργασίας σας, ξεκινήστε το πρόγραμμα κατασκευής ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ

Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ Σελίδα 1 / 8 Πίνακας περιεχομένων 1. Γενικά...3 2. Ρυθμίσεις για προχωρημένους...3 α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα