Θεραπεύοντας με βάση τους βιολογικούς δείκτες-εφικτό; Α. Ι. Παπαϊωάννου Ειδικευόμενη Πνευμονολόγος Γ Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεραπεύοντας με βάση τους βιολογικούς δείκτες-εφικτό; Α. Ι. Παπαϊωάννου Ειδικευόμενη Πνευμονολόγος Γ Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν."

Transcript

1 Θεραπεύοντας με βάση τους βιολογικούς δείκτες-εφικτό; Α. Ι. Παπαϊωάννου Ειδικευόμενη Πνευμονολόγος Γ Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν. «Σισμανόγλειο»

2 Βιολογικοί δείκτες Ορισμός Ο βιολογικός δείκτης είναι ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να μετρηθεί με αντικειμενικό τρόπο και αντικατοπτρίζει μια βιολογική κατάσταση. Αποτελεί δείκτη φυσιολογικής βιολογικής διαδικασίας παθολογικής κατάστασης φαρμακολογικής απόκρισης σε μια θεραπευτική παρέμβαση Snell N et al, Curr Opin Pharm 2008

3 Υλικά μέτρησης βιολογικών δεικτών Snell N et al, Curr Opin Pharm 2008

4 Γιατί χρειαζόμαστε βιολογικούς δείκτες στο άσθμα; Haldar P et al AJRCCM 2008

5 Φαινότυποι άσθματος με βάση τους κυτταρικούς πληθυσμούς σε προκλητά πτύελα Ουδετεροφιλικός φαινότυπος: Ουδετερόφιλα >61% Ηωσινοφιλικός φαινότυπος: Ηωσινόφιλα >1% (ή 2-3%) Μικτός φαινότυπος: Ουδετερόφιλα>61% και Ηωσινόφιλα >1% Μη κοκιοκυτταρικός φαινότυπος: φυσιολογικά επίπεδα ουδετεροφίλων και Ηωσινοφίλων. Simpson J et al Respirology 2006

6 Κυτταρικοί πληθυσμοί πτυέλων Belda J et al AJRCCM 2000

7 Σχέση του FeNO με τα ηωσινόφιλα των πτυέλων R 2 =0.26 (p<0.001) Το FeNO επηρεάζεται από Κάπνισμα Αλλεργική ρινίτιδα ICS Berry M. A. et al Clin Exp Allergy 2005

8 Συσχετίσεις του FeNO με κλινικές παραμέτρους Covar R et al J Pediatr 2003

9 Χρήση των βιολογικών δεικτών στην κλινική πράξη Διάγνωση και την επιλογή της αρχικής θεραπείας Προσπάθεια ελέγχου του άσθματος Πρόβλεψη και πρόληψη μελλοντικής απώλειας ελέγχου και εμφάνισης παρόξυνσης Θεραπευτικοί στόχοι

10 FeNΟ για τη διάγνωση του άσθματος FeNO 19 ppb specificity=85.2%, sensitivity =52.4% AUC: FeNO > 25 ppb > 90% specificity for the diagnosis of asthma in both smokers and nonsmokers Kostikas K. et al Chest 2008

11 Τα ηωσινόφιλα των πτυέλων σαν δείκτης διάγνωσης ήπιου ή μέτριου άσθματος σε ασθενείς με φυσιολογικό λειτουργικό έλεγχο Hunter C et al Chest 2002

12 FeNO και Εο πτυέλων στη διάγνωση του άσθματος PEF variation PEF steroid response FEV 1, FEV 1 /VC, FEV 1 steroid response FeNO 50 >20 ppb Sputum eosinophils FeNO 50 AUC Sens. 88% Spec. 79% PPV 70% NPV 92% Smith AD, AJRCCM 2004

13 Ο ρόλος των βιολογικών δεικτών στην τροποποίηση της θεραπευτικής αγωγής

14 Ανταπόκριση στα ICS eosinophilic vs non eosinophilic asthma Berry M et al Thorax 2007

15 Ο ουδετεροφιλικός φαινότυπος του άσθματος δεν ωφελείται από τη θεραπεία με ICS Ουδετεροφιλικός φαινότυπος Μη Ουδετεροφιλικός φαινότυπος Green RH et al Thorax 2002

16 47 ετών γυναίκα, μη καπνίστρια Άσθμα από την παιδική ηλικία, ρινικοί πολύποδες ευαισθησία στην ασπιρίνη και ΓΟΠ Ελεγχόμενο άσθμα με βουδεσονίδη 800μg και φορμοτερόλη 12 μg bid, έως 2 έτη πριν. Τα τελευταία 2 χρόνια επαναλαμβανόμενα επεισόδια παροξύνσεων. HRCT : ΚΦ Pallan Shelly et al Chest 2008 Gibson P.G Chest 2008

17 Προτεινόμενοι θεραπευτικοί χειρισμοί με βάση τον κυτταρικό πληθυσμό των πτυέλων Η παρουσία Εο στα πτύελα υποδηλώνει ότι ο ασθενής θα ανταποκριθεί στα ICS Η επιμονή Εο παρά τη χορήγηση υψηλών δόσεων ICS θα πρέπει να εγείρει υποψίες για κακή συμμόρφωση, κακή χρήση των συσκευών ή συνέχιση έκθεσης σε ερεθιστικές ουσίες και αλλεργιογόνα Η απουσία Εο επιτρέπει τη μείωση των ICS χωρίς μεγάλο κίνδυνο υποτροπής των συμπτωμάτων Η παρουσία Νe >80% θέτει υποψία λοίμωξης και πιθανώς η χρήση αντιβιοτικών να ωφελήσει Hargreave F. E. Chest 2011

18 Η τιμή του FeNO μπορεί να προβλέψει το ποσοστό των Εο στα προκλητά πτύελα 41 ppb A: sensitivity 65%, specificity 79% Τιμές FeNO>41ppb προβλέπει την παρουσία Εο >3% στα προκλητά πτύελα με ευαισθησία 65% και ειδικότητα 79% Schleich F.N. et al Thorax 2010

19 Το FeNO προβλέπει την ανταπόκριση στα εισπνεόμενα στεροειδή Χορήγηση ICS σε ασθενείς με FeNO >47ppb: Smith A et al AJRCCM 2005

20 Το FeNO προβλέπει την ανταπόκριση στα εισπνεόμενα στεροειδή FeNO >47 ppb "best predictor" of steroid response Smith AD, AJRCCM 2005

21 Τροποποίηση της αγωγής με βάση το FeNO Dweik R et al AJRCCM 2011

22 Ο ρόλος των βιολογικών δεικτών στην εκτίμηση του ελέγχου του άσθματος

23 FeNO και EBC ph για την αναγνώριση του ελέγχου του άσθματος Kostikas K et al Resp Med 2010

24 Υπάρχουν φυσιολογικές τιμές FeNO; Καλύτερες προσωπικές τιμές Η μεταβολή των τιμών είναι αυτή που μετράει Smith Α et al JACI 2009

25 Η χρήση του FeNO στην εκτίμηση του ελέγχου του άσθματος Τιμή FeNO >45 ppb σχετιζόταν με κακό έλεγχο του άσθματος (NPV 88%) Μείωση του FeNO κατά 40% βελτίωση του ελέγχου του άσθματος (NPV 79%) Αύξηση του FeNO 30% απώλεια του ελέγχου του άσθματος (NPV 82%) Η ικανότητα του FeNO να προβλέψει τις μεταβολές στον έλεγχο του άσθματος χάνεται όταν οι ασθενείς λαμβάνουν υψηλές δόσεις ICS Michils Α et al, ERJ 2008

26 Η χρήση του FeNO στην εκτίμηση του ελέγχου του άσθματος σε ασθματικούς καπνιστές Μείωση του FeNO >20% βελτίωση του ελέγχου του άσθματος (NPV 72%), Αύξηση του FeNO <30% δεν σχετιζόταν με απώλεια του ελέγχου (NPV 84%) Michils Α et al, ERJ 2009

27 Η χρήση του FeNO στην εκτίμηση του ελέγχου του άσθματος σε ασθενείς με συνυπάρχουσα αλλεργική ρινίτιδα Αύξηση του FeNO >40% απώλεια του ελέγχου του άσθματος (NPV 71%), Papaioannou AI et al ERJ 2009

28 Χρήση του FeNO στην καθημερινότητα των ασθενών ns p=0.13 Ομάδα FeNO Συμπτωμάτων p-value Ημερήσια δόση ICS (ισοδύναμα βουδεσονίδης) 200 (0 500) mg 200 ( ) p< de Jongste J AJRCCM 2009

29 To FeNO στην επιλογή της θεραπείας του άσθματος p=0.27 Smith A et al NEJM 2005

30 Τροποποίηση της θεραπείας με βάση τα ηωσινόφιλα των πτυέλων p<0.01 Green R.H. et al Lancet 2002

31 Τροποποίηση της θεραπείας με βάση τα ηωσινόφιλα των πτυέλων RR: 0.71, 95% CI: , p= Μείωση των ηωσινοφιλικών παροξύνσεων κατά 72% (RR:0.28, 95% CI: p=0.01) Καμία επίδραση στις μη ηωσινοφιλικές παροξύνσεις (RR: 1.07, 95% CI: p=0.82) Jayaram J et al ERJ 2006

32 Θεραπεία με βάση τα Εο των πτυέλων και το FeNO Eo πτυέλων-λιγότερες παροξύνσεις FeNO- μειωμένη δόση ICS Petsky HL et al Thorax 2012

33 Η χρήση των βιολογικών δεικτών για τον σχεδιασμό νέων θεραπευτικών παρεμβάσεων

34 IgE και βρογχικό άσθμα Stuck R et al NEJM 2006

35 Omalizumab (Anti IgE) στη θεραπεία του άσθματος p=0.008 p=0.042 Hanania N.A et al Ann Intern Med. 2011

36 IL-5 και βρογχικό άσθμα P.J. Barnes Asthma and COPD second edition ELSEVIER 2009

37 Mepolizumab (anti IL-5) στη θεραπεία του άσθματος Haldar P et al. N Engl J Med 2009

38 Mepolizumab (anti IL-5) στη θεραπεία του άσθματος Haldar P et al. NEJM 2009

39 IL-13 και βρογχικό άσθμα Kraft M NEJM 2011

40 Corren J et al. NEJM 2011 Lebrikizumab (Anti IL-13 ) και βρογχικό άσθμα p=0.02 p=0.03 p=ns

41 Asthma phenotypes -Moving closer to personalized medicine Monica Kraft NEJM 2011 Editorial

42 Οι βιολογικοί δείκτες στην πρόβλεψη και πρόληψη μελλοντικής απώλειας ελέγχου και εμφάνισης παροξύνσεων Μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον;

43 Το FeNO μπορεί να προβλέψει την εμφάνιση μιας μελλοντικής παρόξυνσης Harkins M et al J Asthma 2004

44 Τα ηωσινόφιλα στα προκλητά πτύελα μπορούν να προβλέψουν την απώλεια ελέγχου του άσθματος Giannini D et al Clin Exp Allergy 2000

45 Συμπεράσματα Οι βιολογικοί δείκτες στο βρογχικό άσθμα μπορούν Να βοηθήσουν στη διάγνωση και επιλογή της αρχικής θεραπείας Να βοηθήσουν στην τροποποίηση της αγωγής του άσθματος με στόχο τον καλύτερο δυνατό έλεγχο Να βοηθήσουν στο να προβλέψουμε και να προλάβουμε μια επικείμενη απώλεια ελέγχου της νόσου Να μας δείξουν δρόμους για την ανάπτυξη νέων στοχευμένων θεραπειών

46 Θεραπεύοντας με βάση τους βιολογικούς δείκτες. Εφικτό;

47 We cannot direct the wind but we can adjust the sails!

Θεραπεία άσθματος σε παιδιά και έφηβους: προβλήματα και λύσεις

Θεραπεία άσθματος σε παιδιά και έφηβους: προβλήματα και λύσεις Θεραπεία άσθματος σε παιδιά και έφηβους: προβλήματα και λύσεις Ε. Παρασκάκης Επικ. Καθηγητής Παιδιατρικής Παιδοπνευμονολογική Μονάδα Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θράκης Εισαγωγή Το βρογχικό άσθμα

Διαβάστε περισσότερα

Το σοβαρό άσθμα στα παιδιά: προβλήματα και λύσεις

Το σοβαρό άσθμα στα παιδιά: προβλήματα και λύσεις Το σοβαρό άσθμα στα παιδιά: προβλήματα και λύσεις Ε.Παρασκάκης Eπικ. Καθηγητής Παιδιατρικής Υπεύθυνος Παιδοπνευμονολογικής Μονάδας Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θράκης Εισαγωγή Το άσθμα είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Ειδικά Άρθρα για το Άσθμα Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Παρασκευή Κατσαούνου 1, Ανδρέας Ασημάκος 2, Peter J. Barnes 3 1 Λέκτορας Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

«Τα πολλά πρόσωπα της φλεγµονής του βρογχικού άσθµατος»

«Τα πολλά πρόσωπα της φλεγµονής του βρογχικού άσθµατος» «Τα πολλά πρόσωπα της φλεγµονής του βρογχικού άσθµατος» Νικολέττα Ροβίνα Πνευµονολόγος, Επιµελήτρια Β 1η Παν/κή Πνευµονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «η Σωτηρία» Ορισµός του άσθµατος Το άσθµα είναι µια χρόνια φλεγµονώδης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ Χρ.Γκράτζιου Πνευμονολόγος Επίκ. Καθ/τρια, Παν/μιου Αθηνών Τι θα συζητηθεί : Στόχοι θεραπείας στο άσθμα Φάρμακα και τρόπος δράσης Διεθνείς οδηγίες GINA Δύσκολο άσθμα Εκπαίδευση ασθενή

Διαβάστε περισσότερα

H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας

H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας Άσθμα στα παιδιά: ομοιότητες και διαφορές με τους ενήλικες Ε.Παρασκάκης Eπικ. Καθηγητής Παιδιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία

Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία ISSN 1105-7688 Περίοδος Β Τόμος 2 Τεύχος 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία Επίσημο Όργανο Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας Η μέτρηση του μονοξειδίου

Διαβάστε περισσότερα

Σοβαρό άσθμα: Διαγνωστικά κριτήρια και διαγνωστικά προβλήματα

Σοβαρό άσθμα: Διαγνωστικά κριτήρια και διαγνωστικά προβλήματα Ειδικά Άρθρα για το Άσθμα Σοβαρό άσθμα: Διαγνωστικά κριτήρια και διαγνωστικά προβλήματα Ελένη Γ. Τζωρτζάκη 1, Alberto Papi 2, Νικόλαος Μ. Σιαφάκας 1 1 Πνευμονολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΧΡΟΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΧΡΟΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΧΡΟΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Κυριάκος Π Καρκούλιας Λέκτορας Πνευμονολογίας Πανεπιστημίου Πατρών Βρογχικό Άσθμα - Ορισμός Το άσθμα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης διαταραχή των αεραγωγών στην οποία

Διαβάστε περισσότερα

Αλλεργικό άσθμα: από τη διάγνωση στη θεραπεία. Δέσποινα Παπακώστα Επίκ Καθηγήτρια Πνευμονολογίας Πνευμονολογική Κλινική Α.Π.Θ.

Αλλεργικό άσθμα: από τη διάγνωση στη θεραπεία. Δέσποινα Παπακώστα Επίκ Καθηγήτρια Πνευμονολογίας Πνευμονολογική Κλινική Α.Π.Θ. Αλλεργικό άσθμα: από τη διάγνωση στη θεραπεία Δέσποινα Παπακώστα Επίκ Καθηγήτρια Πνευμονολογίας Πνευμονολογική Κλινική Α.Π.Θ. Χαρακτηριστικά άσθματος Μεταβλητή απόφραξη αεροφόρων οδών Αναστρέψιμη Χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικές προσεγγίσεις στο Άσθμα

Διαγνωστικές προσεγγίσεις στο Άσθμα Ανασκόπηση Διαγνωστικές προσεγγίσεις στο Άσθμα Κωνσταντίνος Κατσούλης Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής, 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Λέξεις κλειδιά - Άσθμα - Σπιρομέτρηση - Δοκιμασία προκλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Σοβαρό άσθμα: Oρισμοί, παράγοντες κινδύνου και φαινότυποι

Σοβαρό άσθμα: Oρισμοί, παράγοντες κινδύνου και φαινότυποι Ανασκόπηση Σοβαρό άσθμα: Oρισμοί, παράγοντες κινδύνου και φαινότυποι Πέννυ Μωραϊτάκη, Δέσποινα Παπαμιχαήλ, Νίκη Γεωργάτου 5 η Πνευμονολογική Κλινική, Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακα «Σωτηρία», Αθήνα Λέξεις-

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες φλεγμονής στο άσθμα. ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΟΥΚΙΔΗΣ MD FCCP Ιατρική σχολή ΕΚΠΑ

Δείκτες φλεγμονής στο άσθμα. ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΟΥΚΙΔΗΣ MD FCCP Ιατρική σχολή ΕΚΠΑ Δείκτες φλεγμονής στο άσθμα ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΟΥΚΙΔΗΣ MD FCCP Ιατρική σχολή ΕΚΠΑ Παθογένεια άσθματος Αλλεργιογόνο Μακροφάγο Th2 κύτταρο Δενδριτικό Μαστοκύτταρο Ουδετερόφιλο Βύσμα βλέννας Ηωσινόφιλο Καταστροφή επιθηλίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεμμηνορυσιακό άσθμα

Περιεμμηνορυσιακό άσθμα 4 ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Ημέρες Άσθματος 2014 «ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΙ & ΕΝΔΟΤΥΠΟΙ ΑΣΘΜΑΤΟΣ» Περιεμμηνορυσιακό άσθμα Γεώργιος Χειλάς Πνευμονολόγος Επικουρικός Επιμελητής Πνευμονολογικής Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας

H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας H παρουσίαση αυτή αποτελεί δημιουργία του ομιλητή Παρακαλείστε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο για ενημέρωσή σας Άσθμα και κάπνισμα. ποιο κοντά στη ΧΑΠ ή άλλη νόσος Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

«Καπνιστές ασθµατικοί: Χρειάζονται διαφορετική φαρµακευτική αντιµετώπιση;»

«Καπνιστές ασθµατικοί: Χρειάζονται διαφορετική φαρµακευτική αντιµετώπιση;» «Καπνιστές ασθµατικοί: Χρειάζονται διαφορετική φαρµακευτική αντιµετώπιση;» Νικολέττα Ροβίνα Πνευµονολόγος, Επιµελήτρια Β 1η Παν/κή Πνευµονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «η Σωτηρία» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις ανεπτυγµένες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Σοβαρό Άσθμα Τωρινές και μελλοντικές θεραπευτικές προσεγγίσεις

Σοβαρό Άσθμα Τωρινές και μελλοντικές θεραπευτικές προσεγγίσεις Ειδικά Άρθρα για το Άσθμα Σοβαρό Άσθμα Τωρινές και μελλοντικές θεραπευτικές προσεγγίσεις Ελευθέριος Ζέρβας 1, Chris Brightling 2, Μίνα Γκάγκα 1 1 7 η Πνευμονολογική Κλινική και Κέντρο Άσθματος, Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Περιοδικεσ εκδοσεισ τησ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ)

ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ) Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ) Ανδριάνα Ι Παπαϊωάννου 1, Κωνσταντίνος Μπαρτζιώκας 2, Σταματούλα Τσικρικά 1, Φωτεινή Καρακοντάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΥ

ΑΣΘΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΥ ΑΣΘΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ- Κ.Ε.Θ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιάγνωση και θεραπεία του βρογχικού άσθµατος: Θέσεις Αντιπαραθέσεις

ιάγνωση και θεραπεία του βρογχικού άσθµατος: Θέσεις Αντιπαραθέσεις ιάγνωση και θεραπεία του βρογχικού άσθµατος: Θέσεις Αντιπαραθέσεις Θέσεις: ρ Θεόφιλος Πεχλιβανίδης Πνευµονολόγος Αντιπαραθέσεις:. Παπακώστα Επίκ. Καθηγήτρια Πνευµονολογίας ΑΠΘ Θέµατα ιάγνωση 1. Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Αγγελική Ν. Φλώρου Πνευµονολόγος Επιστηµονικός Συνεργάτης Κέντρου Άσθµατος και Αλλεργίας- Ιατρείου ιακοπής Καπνίσµατος ΕΥΓΕΝΙ ΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑ Α ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπικάλυψη Άσθματος και ΧΑΠ. Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος

Αλληλεπικάλυψη Άσθματος και ΧΑΠ. Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος Αλληλεπικάλυψη Άσθματος και ΧΑΠ Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος Αλληλεπικάλυψη Άσθματος και ΧΑΠ Χαρακτηριστικές διαφορές Προϋποθέσεις επικάλυψης Επιπολασμός Ορισμοί Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Θεραπευτικές προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βρογχικό Άσθμα. Ελευθέριος Ζέρβας, Πέτρος Μπακάκος. Διάγνωση του βρογχικού άσθματος

Βρογχικό Άσθμα. Ελευθέριος Ζέρβας, Πέτρος Μπακάκος. Διάγνωση του βρογχικού άσθματος Βρογχικό Άσθμα Ελευθέριος Ζέρβας, Πέτρος Μπακάκος Διάγνωση του βρογχικού άσθματος Η διάγνωση του άσθματος βασίζεται στο ιστορικό, την κλινική εξέταση και τις λειτουργικές δοκιμασίες του αναπνευστικού.

Διαβάστε περισσότερα

Άσθμα κατά την άσκηση. Ανδριάνα Ι Παπαϊωάννου Πνευμονολόγος

Άσθμα κατά την άσκηση. Ανδριάνα Ι Παπαϊωάννου Πνευμονολόγος Άσθμα κατά την άσκηση Ανδριάνα Ι Παπαϊωάννου Πνευμονολόγος Ορισμός Ως βρογχόσπασμος επαγόμενος κατά την άσκηση ορίζεται η παροδική και αναστρέψιμη στένωση των αεραγωγών που ακολουθεί την έντονη άσκηση,

Διαβάστε περισσότερα

Άσθμα και ΧΑΠ. Γιάννης Καλομενίδης. Επ Καθηγητής Πνευμονολογίας Α Κλινική Εντατικής Θεραπείας

Άσθμα και ΧΑΠ. Γιάννης Καλομενίδης. Επ Καθηγητής Πνευμονολογίας Α Κλινική Εντατικής Θεραπείας Άσθμα και ΧΑΠ Γιάννης Καλομενίδης Επ Καθηγητής Πνευμονολογίας Α Κλινική Εντατικής Θεραπείας Άσθμα Το άσθμα είναι μία συνηθισμένη και δυνητικά επικίνδυνη νόσος 300 εκατομμύρια ασθενείς με άσθμα παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Άσθμα και ΧΑΠ. Γιάννης Καλομενίδης. Επ Καθηγητής Πνευμονολογίας Α Κλινική Εντατικής Θεραπείας

Άσθμα και ΧΑΠ. Γιάννης Καλομενίδης. Επ Καθηγητής Πνευμονολογίας Α Κλινική Εντατικής Θεραπείας Άσθμα και ΧΑΠ Γιάννης Καλομενίδης Επ Καθηγητής Πνευμονολογίας Α Κλινική Εντατικής Θεραπείας Άσθμα Το άσθμα είναι μία συνηθισμένη και δυνητικά επικίνδυνη νόσος 300 εκατομμύρια ασθενείς με άσθμα παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΞΥΝΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑΣ. Διαμαντής Χλωρός Πνευμονολόγος ΓΝΘ Γ. Παπανικολάου

ΠΑΡΟΞΥΝΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑΣ. Διαμαντής Χλωρός Πνευμονολόγος ΓΝΘ Γ. Παπανικολάου ΠΑΡΟΞΥΝΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑΣ Διαμαντής Χλωρός Πνευμονολόγος ΓΝΘ Γ. Παπανικολάου Διάγραμμα παρουσίασης Επιδημιολογία Ορισμός Αιτιολογία Παθοφυσιολογία Διάγνωση Αρχές θεραπείας Πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ KAI ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΩΝ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ KAI ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΩΝ ΚΑΠΝΙΣΜΑ KAI ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ- Κ.Ε.Θ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα