ΚΕΝΤΡΙΚΟΙΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΙΚΟΙΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εισαγωγή Η εξέλιξη των Τηλεπικοινωνιών τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, δεν έχει μεταβάλλει ουσιαστικά το είδος και το περιεχόμενο των παρεχόμενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό είναι άξιο προσοχής, διότι έρχεται σε αντίθεση με τις εκτεταμένες επενδύσεις που έχουν γίνει σε υποδομές τα τελευταία χρόνια ειδικότερα μετά το Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να επισημάνει τις νέες δυνατότητες και ευκαιρίες που προσφέρουν οι τεχνολογίες αυτές για παροχή υπηρεσιών φωνής για τη συγκεκριμένη κατηγορία της τηλεπικοινωνιακής αγοράς. Οι Νέες Τεχνολογίες για Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας Οι Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας χρησιμοποιούν τις τεχνολογικές εξελίξεις της τελευταίας δεκαπενταετίας, κυρίως τα ευρυζωνικά δίκτυα, για τη παροχή τέτοιων υπηρεσιών. Μάλιστα οι σχετικές εξελίξεις είναι τόσες πολλές που δεν είναι δυνατό να αναλυθούν στη διάρκεια ενός άρθρου. Μπορούμε να διακρίνουμε όμως τις βασικές κατηγορίες (ή και ομάδες εφαρμογών) υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται ήδη ή και θα είναι διαθέσιμες στα επόμενα χρόνια. Οι κατηγορίες αυτές είναι: Κλασσικές Τηλεφωνικές Υπηρεσίες (αριθμοδότηση, φορητότητα αριθμών, κλήσεις προς σταθερά και κινητά τηλέφωνα, εισερχόμενες κλήσεις, υπηρεσίες class 5 κλπ) με χρήση τεχνολογίας TDM (Time Division Multiplexing). Κλασσικές Τηλεφωνικές Υπηρεσίες (αριθμοδότηση, φορητότητα αριθμών, κλήσεις προς σταθερά και κινητά τηλέφωνα, εισερχόμενες κλήσεις, υπηρεσίες class 5 κλπ) με χρήση τεχνολογίας IP και ειδικά με το πρωτόκολλο SIP (Session Initiation Protocol). Tηλεφωνικές Υπηρεσίες IP Centex που εκτός από τις κλασσικές τηλεφωνικές υπηρεσίες παρέχονται: ιδεατό τηλεφωνικό κέντρο (Virtual PBX), τηλεφωνικές συσκευές VoIP, softphones,unified messaging κλπ με χρήση πρωτοκόλλου SIP (Session Initiation Protocol). Τηλεφωνικές Υπηρεσίες με δυνατότητα κινητικότητας (mobility) με χρήση πρωτοκόλλου SIP (Session Initiation Protocol). Επειδή οι παραπάνω κατηγορίες υπηρεσιών απευθύνονται σε διαφορετικές κατηγορίες εφαρμογών, θα διαχωρίσουμε τις σχετικές εξελίξεις σε συνδυασμό με την ομάδα χρηστών που απευθύνονται. Οι σχετικές κατηγορίες είναι τρεις: Οικιακοί Χρήστες. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις. 1

2 Οι Υπηρεσίες Τηλεφωνίας σε Οικιακούς Χρήστες και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Οι Οικιακοί Χρήστες και οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, (που αποτελούν και το μεγαλύτερο ποσοστό χρηστών των υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα), λαμβάνουν τις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας με χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών που βασίζονται σε συνδυασμό τεχνολογίες ΑDSL και VDSL και χρήση πυλών (gateways) φωνής VoIP (Voice over IP). Φυσικά εξακολουθούν να υπάρχουν και οι περιπτώσεις ( σε σημαντικό ποσοστό είναι αλήθεια) που χρησιμοποιούν τηλεφωνία σε περιβάλλον TDM αλλά δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος άρθρου. Δεν παραγνωρίζεται όμως η σημασία και συνεισφορά της τεχνολογίας TDM που παρέχει πρόσβαση σε τηλεφωνικές υπηρεσίες είτε σε απομακρυσμένα γεωγραφικά σημεία ή όταν ευρυζωνικές τεχνολογίες πρόσβασης δεν είναι διαθέσιμες. Στις περιπτώσεις λοιπόν που οι Οικιακοί Χρήστες και οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις διαθέτουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες οι επιλογές τους καθορίζονται κυρίως από τα ακόλουθα κριτήρια: Χαμηλότερο κόστος. Ευκολία στη χρήση. Συνδυασμό με υπηρεσίες τηλεφωνίας. Συνήθως οι διατιθέμενες στην αγορά συσκευές (τερματικά) που τοποθετούνται στο χώρο του χρήστη ενσωματώνουν, διεπαφές καναλιών (phone adapters ) Αναλογικής τηλεφωνικής γραμμής (PSTN Line) ή και ψηφιακής τηλεφωνικής γραμμής Βασικής Πρόσβασης ISDN BRA (Basic Rate Access) και Ethernet (για διασύνδεση στο τοπικό LAN). Επίσης αναπτύσσεται και η επιλογή για χρήση τηλεφωνικών συσκευών VoIP (κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις) όπου δεν απαιτείται η χρήση τηλεφωνικού κέντρου στο χώρο του πελάτη. Η λύση αυτή τα τελευταία χρόνια αρχίζει να κερδίζει τις μικρές επιχειρήσεις γιατί μηδενίζει την ανάγκη επένδυση σε τηλεφωνικό κέντρο. Από την άλλη απαιτεί υποδομή για δίκτυο Ethernet σε όλες τις θέσεις εργασίας, υποδομή που συνήθως είναι διαθέσιμη πλέον και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο σχήμα 1 περιγράφεται το μοντέλο που χρησιμοποιείται για τους χρήστες των παραπάνω κατηγοριών. Στη πράξη παρατηρούμε πως οι τηλεφωνικές κλήσεις των χρηστών οδεύονται στο Διαδίκτυο (ή σε λογικό κανάλι που χρησιμοποιείται και για άλλες εφαρμογές, όπως πρόσβαση στο Διαδίκτυο, υπηρεσίες Data VPN κλπ). Γενικά οι υπηρεσίες αυτές δεν χαρακτηρίζονται από εχέγγυα ως προς την ποιότητα της υπηρεσίας αλλά και οι απαιτήσεις που υπάρχουν δεν είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας (ως προς τη τηλεφωνία) επηρεάζονται από τη κατάσταση του ενσύρματου δικτύου και συγκεκριμένα από τη ταχύτητα uplink της σύνδεσης. 2

3 Σχήμα 1: Μοντέλο υπηρεσιών VoIP για οικίες και μικρές επιχειρήσεις Συνήθως δεν υπάρχουν μηχανισμοί που να καθορίζουν καταστάσεις προτεραιότητας ανάλογα με είδος της κίνησης, ενώ για την εξοικονόμηση χωρητικότητας χρησιμοποιούνται τεχνικές συμπίεσης φωνής (π.χ. κωδικοποιητές G.729) ή και Τ.38 (για την εκπομπή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας (Fax). Η διαχείριση των κλήσεων σε επίπεδο σηματοδοσίας επιτυγχάνεται με τη χρήση πρωτοκόλου SIP που ελέγχεται συνήθως από κεντρικοποιημένη διάταξη (στο χώρο του παρόχου) που ονομάζεται call server (Σχήμα 2) Call Server Σχήμα 2: Το μοντέλο τηλεφωνικών υπηρεσιών για Οικιακούς Χρήστες και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. 3

4 Οι Υπηρεσίες Τηλεφωνίας στις Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις Οι Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα, που επιχειρούν σε ιδιαίτερα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, βρίσκονται πλέον σε θέση που θα πρέπει να αποφασίσουν για την εξέλιξη των τηλεπικοινωνιακών τους υπηρεσιών. Οι όποιες επιλογές υπάρχουν συναρτώνται από τηλεπικοινωνιακή υποδομή (δίκτυα) που είναι διαθέσιμα στη περιοχή που βρίσκονται. Μέχρι πρότινος τουλάχιστο η Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών διάθετε έλλειψη ευέλικτων υποδομών ευρυζωνικότητας που είναι αναγκαίες για τη παροχή των υπηρεσιών αυτών. Στο τεύχος 76 (Δεκέμβριος 2012) του περιοδικού Communication Solutions η Εταιρεία Rolaware Hellas (που κατέχει δικαίωμα χρήσης μικροκυματικού φάσματος στους 28 GHz για διάφορες περιοχές της Ελλάδας), με τη χρήση τεχνολογίας Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης (ΣΑΠ), μπορεί να προσφέρει τους πελάτες της ταχύτητες έως 1 Gbps. Η διαθεσιμότητα αυτή των ευρυζωνικών υπηρεσιών προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες για την κάθε επιχείρηση να τις αξιοποιήσει για να χρησιμοποιήσουν τις νέες υπηρεσίες τηλεφωνίας. Τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με τις τηλεφωνικές τους υπηρεσίες οι Μεσαίες και οι Μεγάλες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι τα ακόλουθα: Αξιοποίηση των κλασσικών υπηρεσιών τηλεφωνίας δηλ. αριθμοδότηση, φορητότητα, διεπιλογή, κλήσεις προς αριθμούς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, παροχή IDSN PRI ή και ISDN BRA και των επακόλουθων δυνατοτήτων κλπ. Βέλτιστη ποιότητα στη παρεχόμενη υπηρεσία χωρίς π.χ. συμπίεση φωνής. Ομογενοποίηση των υπηρεσιών τηλεφωνίας και λοιπών υπηρεσιών παροχής δικτύων δεδομένων (π.χ. VPN ή και μισθωμένα κυκλώματα), πρόσβαση στο διαδίκτυο με χρήση κοινών φορέων δηλ. φορείς Ethernet. Ενοποίηση δικτύου τηλεφωνίας (για επιχειρήσεις που έχουν περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας) που απαρτίζεται από τηλεφωνικά συστήματα και εφαρμογές διαφορετικής τεχνολογίας ή και προσθήκη καινούργιων. Πλήρη εκμετάλλευση και αξιοποίηση των υφιστάμενων τηλεφωνικών υποδομών (συνήθως οι επιχειρήσεις διαθέτουν τηλεφωνικά κέντρα) σε συνδυασμό με το αντικείμενο της Εταιρείας. Εισαγωγή και ανάπτυξη της υπηρεσίας ιδεατού τηλεφωνικού κέντρου (Virtual PBX) στις περιπτώσεις που απαιτείται η εισαγωγή νέων συστημάτων, βελτίωση ή αναβάθμιση υφιστάμενων τηλεφωνικών υποδομών, σε συνδυασμό με άλλες υπηρεσίες cloud στις οποίες μπορεί να στραφεί η εταιρεία. Αξιοποίηση άλλων αναγκών όπως κινητικότητα (mobility) καθώς και υπηρεσίες ενοποιημένων μηνυμάτων (unified messaging). Μείωση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών υπαρχόντων και μελλοντικών. Λύσεις τηλεφωνίας οι οποίες είναι διαμορφωμένες σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων και είναι ουσιαστικό εργαλείο για την κάλυψη των αναγκών τους. 4

5 Εγγυήσεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν το συνδυασμό όλων των ανωτέρων αναγκών και μάλιστα με καθορισμένο τρόπο. Το Νέο Περιβάλλον Τηλεφωνικών Υπηρεσιών Λύσεις και Εφαρμογές Η καταγραφή των αναγκών για τηλεφωνικές υπηρεσίες των Επιχειρήσεων, όπως ως ανωτέρω αναλύθηκε οδηγεί στα ακόλουθα συμπεράσματα: H κάθε Επιχείρηση αντιμετωπίζει διαφορετικό είδος προκλήσεων όσο αφορά τις τηλεφωνικές της υπηρεσίες που απαιτούν συγκεκριμένες όσο και λειτουργικές λύσεις για τις υπάρχουσες ανάγκες. Οι αποφάσεις και κατά συνέπεια οι επιλογές που ακολουθούνται, εκτός από τις υπάρχουσες ανάγκες θα πρέπει να προετοιμάζουν ή έστω να προβλέπουν μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις σε συνδυασμό με τις καινούργιες λειτουργικές ανάγκες της εκάστοτε Επιχείρησης. Οι όποιες επιλογές θα πρέπει να διέπονται από την αρχή της μείωσης του κόστους χωρίς συμβιβασμό στη ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών. Σε πρώτη προσέγγιση τα ανωτέρω συμπεράσματα δείχνουν να είναι αν όχι αντικρουόμενα, τουλάχιστο, δύσκολα να συγκεραστούν. Στα πλαίσια αυτά προτείνουμε ορισμένες εφαρμογές και λύσεις που ως αποτέλεσμα της εμπειρίας και της καθημερινής πρακτικής φαίνεται ότι μπορούν να τα συνδυάσουν με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Σε πρώτη προσέγγιση οι ανάγκες τηλεφωνικών υπηρεσιών των Επιχειρήσεων μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 1. Επιχειρήσεις με ανάγκες κλασσικών υπηρεσιών τηλεφωνίας. 2. Επιχειρήσεις που εκτός από τις ανάγκες κλασσικής τηλεφωνίας αντιμετωπίζουν ένα πλήθος από προκλήσεις όπως αυτές που αναλύθηκαν σε άλλο κεφάλαιο του παρόντος άρθρου. Και για τις δύο περιπτώσεις όμως είναι αναγκαία η διαθεσιμότητα Ευρυζωνικής Συμμετρικής πρόσβασης στο δίκτυο του Παρόχου με ορισμένα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα στο Πίνακα 1 αναγράφονται τα χαρακτηριστικά της Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης για την υπηρεσία μισθωμένων γραμμών που προσφέρει η Εταιρεία Rolaware Hellas στους Εταιρικούς πελάτες της (για περισσότερα στοιχεία σχετικά με την Υπηρεσία Μισθωμένων Γραμμών της Rolaware βλ το τεύχος 76 Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 2011 του περιοδικού Communication Solutions). Παρατηρούμε ότι προσφέρεται πρόσβαση για παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών με χαρακτηριστικά μισθωμένης γραμμής Ethernet.Επίσης για τη γραμμή αυτή παρέχεται Service Level Agreement (SLA) που κρίνεται απαραίτητο για την υποστήριξη κρισίμου υπηρεσίας όπως η τηλεφωνία. Στο Σχήμα 3 αναλύεται η 5

6 Προδιαγραφές Διεπαφές (ανάλογα με την υπηρεσία) Χωρητικότητες Qos Τηλεδιαχείριση Βασική Δέσμευση Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσίας (SLA) Πρόσθετες Υπηρεσίες Εφεδρεία Χαρακτηριστικά 10/100/1000 Base T Ethernet, Optical για GE. 2 10, 15, 20 30, 40, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500 Mbps, 1 Gbps και 2 Gbps (για αποστάσεις έως750 μ) Σε Point to Point αλλά Point to Multi Point μικροκυματικές ζεύξεις χρησιμοποιούνται VLANs. 24 ώρες/ 365 ημέρες 99,0% που καταμετράται κάθε 3 μήνες. Στον τερματικό εξοπλισμό. Διαθεσιμότητα με Εφεδρεία 99,5% που καταμετράται κάθε 3 μήνες. (Dual Link) Πίνακας 1: Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας μισθωμένων κυκλωμάτων τοπολογία διασύνδεσης στο χώρο της Επιχείρησης όπου αντιμετωπίζονται οι δύο πιθανές περιπτώσεις διασύνδεσης με το Τηλεφωνικό Κέντρο της Επιχείρησης: Διασύνδεση με τεχνολογία TDM και τοποθέτηση Voice over IP Gateway (IAD). Διασύνδεση με τεχνολογία ΙP με χρήση τοπολογίας SIP Trunking. Call Server Πακέτα Φωνής Πακέτα Διαδικτύου Πακέτα VPN PSTN, MN Μικροκυματική Ευρυζωνική Συμμετρική Σχήμα 3: Διασύνδεση με τεχνολογία TDM και τοποθέτηση Voice over IP Gateway (IAD) 6

7 Στο σχήμα 3 περιγράφεται η περίπτωση της συνδεσμολογίας με τεχνολογίας TDM τηλεφωνικό κέντρο (PBX) στο χώρο της Επιχείρησης με χρήση Voice over IP Gateway. Η τελευταία χρησιμοποιείται για τη μετατροπή της σηματοδοσίας TDM /IDSN σε VoIP και αντιστρόφως. H VoIP Gateway επικοινωνεί, σε επίπεδο σηματοδοσίας. με τον Call Sever με χρήση πρωτοκόλλου SIP. Η πρόσβαση επιτυγχάνεται με Μικροκυματική τεχνολογία (Point to Point PtoP και Point to MultiPoint) και βέβαια Συμμετρική γραμμή. Η γραμμή πρόσβασης είναι τεχνολογίας Ethernet με προδιαγραφές που περιγράφονται στο πίνακα 1. Σημαντικός είναι ο διαχωρισμός ανά κατηγορία κίνησης (πακέτα Φωνής, πακέτα πρόσβασης στο Διαδίκτυο και πακέτα VPN). Ο διαχωρισμός επιτυγχάνεται με διάφορες τεχνολογίες στο τερματικό (δρομολογητής router ή layer 2 μεταγωγός) που τοποθετούνται στο χώρο της Επιχείρησης. Η διαφοροποίηση των ροών αυτών συνεχίζεται και στο δίκτυο του παρόχου ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ο Call Server χρησιμοποιείται για την απόδοση των υπηρεσιών κλασσικής τηλεφωνίας στο πελάτη ενώ αποτελεί και την πύλη διασύνδεσης με τους παρόχους Κινητής και Σταθερής Τηλεφωνίας. Στη περίπτωση της διασύνδεσης με το Τηλεφωνικό Κέντρο της Επιχείρησης με SIP Trunking (βλ. σχήμα 4) η τοπολογία είναι απλούστερη αφού δεν υπάρχει Voice over IP Gateway (IAD). Κατά τα υπόλοιπα το μοντέλο παραμένει το ίδιο (με τη διασύνδεση με τη τοπολογία TDM) δηλαδή χρησιμοποιείται η ίδια μικροκυματική ευρυζωνική συμμετρική γραμμή πρόσβασης και τα ίδια χαρακτηριστικά διαχωρισμού των διαφορετικών πακέτων. Call Server PSTN, MN Πακέτα Φωνής Πακέτα Διαδικτύου Πακέτα VPN Μικροκυματική Ευρυζωνική Συμμετρική Γραμμή Πρόσβασης Σχήμα 4: Διασύνδεση με τεχνολογία TDM και τοποθέτηση Voice over IP Gateway (IAD) 7

8 Όποια και από τις δύο μεθόδους χρησιμοποιείται θα πρέπει να τηρούνται προδιαγραφές χειρισμού της τηλεφωνικής κίνησης. Οι σχετικές προδιαγραφές ( όσο αφορά τη κλασσική τηλεφωνία) περιγράφονται στο πίνακα 2. Προδιαγραφές Διεπαφές Πρόσβασης Χωρητικότητες Πρόσβασης Μεθοδολογία Μετάδοσης Αποκατάσταση βλαβών Βασικές Υπηρεσίες Φωνής Χαρακτηριστικά ne1, G Ω, 10/100/1000 Base T Ethernet και Optical για GE. n E1. Αναλογικές γραμμές (χρήση gateway). Ethernet : 2 20 Mbps (PtMP), έως 1 Gbps (PtP). VoIP G711 με χρήση SIP Εντός 12 ωρών από αναφοράς της βλάβης. Φορητότητα, Αριθμοδότηση, υπηρεσίες class 5, τερματισμός αστικών, υπεραστικών, κινητών, διεθνών κλήσεων, ευέλικτες χρεώσεις Πίνακας 2 : Προδιαγραφές Υπηρεσίας Τηλεφωνίας Από τα χαρακτηριστικά του πίνακα 2 αξίζει να σχολιαστεί η παροχή της τηλεφωνικής υπηρεσίας με κωδικοποιητή G.711, δηλαδή χωρίς συμπίεση. Όταν η φωνή μετέρχεται IP δικτύων και χρησιμοποιείται κωδικοποιητής G.711 κάθε κανάλι (session) φωνής (που σε περιβάλλον ΤDM χρησιμοποιεί χωρητικότητα 64Kbps) απαιτούνται περίπου 95Kbps. Οπότε είναι απαραίτητο στις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν 15,30, 60 ή και περισσότερα κανάλια φωνής και χρησιμοποιείται κωδικοποίηση G.711 να παρέχεται συμμετρική γραμμή πρόσβασης (με διεπαφή Ethernet) μεγάλης χωρητικότητας για να απολαμβάνουν υψηλή ποιότητα τηλεφωνικών υπηρεσιών. Ειδικά η Εταιρεία Rolaware προσφέρει επιπρόσθετα εχέγγυα για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προσφέροντας και Service Level Agreements (SLAs) στη γραμμή πρόσβασης. Συμπερασματικά η παροχή Συμμετρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης με διεπαφή Ethernet, για τηλεφωνικές υπηρεσίες, φαίνεται ότι αξιοποιεί πλήρως τις επενδύσεις των επιχειρήσεων σε τηλεφωνικές υποδομές (τηλεφωνικά κέντρα), ενώ η ίδια Πρόσβαση χρησιμοποιείται και για άλλες υπηρεσίες επιτυγχάνοντας καλύτερα αποτελέσματα (π.χ. κεντρική διαχείριση τους) με παράλληλη μείωση του κόστους. Σε συνδυασμό μάλιστα με την ευελιξία, ταχύτητα εγκατάστασης και αξιοπιστία που προσφέρει η μικροκυματική τεχνολογία είναι προφανές ότι αποτελεί πολύ καλή λύση για την αντιμετώπιση των τηλεπικοινωνιακών αναγκών των επιχειρήσεων. Όμως εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις οι προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Εταιρείες για τις τηλεφωνικές του ανάγκες είναι περισσότερο πολύπλοκες. Δεχόμενοι ότι η επιχείρηση έχει προχωρήσει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με διασύνδεση SIP (είτε απευθείας στο τηλεφωνικό κέντρο, είτε με χρήση VoIP Gateway) δημιουργούνται πρόσθετες επιλογές και δυνατότητες που έρχονται να απαντήσουν στις προσκλήσεις που υπάρχουν. 8

9 Σε πρώτη προσέγγιση το πιο συνηθισμένο πρόβλημα είναι η διασύνδεση τηλεφωνίας και ομογενοποίηση της για τα διαφορετικά σημείων παρουσίας της επιχείρησης. Η σημερινή κατάσταση ποικίλει σε μεγάλο βαθμό και εξαρτάται κυρίως από τις σχετικές ανάγκες αλλά τη χρονική σειρά που αυτές παρουσιάστηκαν ή θα παρουσιαστούν. Έτσι σε πολλές περιπτώσεις υφίστανται ετερογενή περιβάλλοντα τεχνολογικά ή και λειτουργικά. Για παράδειγμα διαφορετικές ανάγκες υπάρχουν για τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες μίας αποθήκης, μιας βιομηχανικής μονάδας ή ενός κτιρίου γραφείων. Κατά συνέπεια οι ανάγκες αυτές για λόγους καλύτερης λειτουργίας αλλά και μείωσης του κόστους της εταιρείας θα πρέπει να συγκεραστούν. Η εμπειρία έχει δείξει ότι κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικό μοντέλο και κατά συνέπεια απαιτεί διαφορετική αντιμετώπιση. Σε γενικές γραμμές όμως τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν είναι τα ακόλουθα: Τηλεφωνικά Κέντρα διαφορετικών τεχνολογιών υβριδικά περιβάλλοντα (TDM, VoIP με SIP ή και H.323) και κατασκευαστών. Απλές Τηλεφωνικές Γραμμές (αναλογικές) και ΙSDN BRA σε απομακρυσμένες περιοχές ή αποθήκες κλπ. FAX group III ή ΙV. Soft phones ή SIP τηλέφωνα. Μη ομογενές αριθμητικό πλάνο (dial plan) των διαφόρων σημείων παρουσίας. Κεντρικοποιημένη διαχείριση κλήσεων. Μείωση του κόστους των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Στο σχήμα 5 περιγράφεται ένα υπόδειγμα ενιαίας αντιμετώπισης των παραπάνω θεμάτων. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι περιπτώσεις όπου η επιχείρηση έχει να συνδυάσει τηλεφωνικά κέντρα διαφορετικής τεχνολογίας (TDM και SIP/H.323), Softphones, αναλογικές γραμμές, Fax, κλπ. Το σενάριο μοιάζει αρκετά πολύπλοκο αλλά μπορεί να αντιμετωπστεί. Προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση είναι η ευρυζωνική συμμετρική πρόσβαση με τα χαρακτηριστικά που αναλύθηκαν πιο πριν. Καταρχήν τα τηλεφωνικά κέντρα και οι τηλεφωνικές συσκευές (καθώς και τα FAX) ενοποιούνται στο ίδιο πλαίσιο (SIP) με χρήση διατάξεων όπως VoIP Gateway και IADs. Τηλεφωνικά Κέντρα με άλλα VoIP πρωτόκολλα, (π.χ. H323), μπορούν να διασυνδεθούν πλήρως λειτουργικά (και με κοινό εταιρικό αριθμοδοτικό πλάνο dial pan) με τα υπόλοιπα τηλεφωνικά στοιχεία του δικτύου με τη χρήση του Softswitch. Το τελευταίο περιλαμβάνει και κατάλληλες διατάξεις όπως τους Session Border Controllers (SBCs) που επιτρέπουν τη επικοινωνία σε περιβάλλον VoIP διαφορετικών πρωτοκόλλων με χρήση τεχνολογιών όπως το transcoding. Ανάλογη αντιμετώπιση έχουν και SIP Phones τα οποία και καταργούν την ανάγκη χρησιμοποίησης τοπικά τηλεφωνικού κέντρου και η διαχείριση/λειτουργία τους αντιμετωπίζεται από το Softwictch. Το Softswitch λοιπόν είναι η λειτουργική καρδιά του όλου συστήματος και το διαχειρίζεται ο πάροχος υπηρεσιών τηλεφωνίας. Οι δυνατότητες που περιλαμβάνουν τα Softswitces σήμερα είναι πάρα πολλές και απαιτούν ξεχωριστό άρθρο για την ανάλυσή τους. 9

10 TDM ne1/g.703 ROLAWARE NETWORK IP H 323/SIP G.711/over IP Softswitch /Call Server Voice ne1/g.703 Gateway CARRIERS 10

11 Σε γενικές γραμμές οι δυνατότητες του Softswitch (που δεν αποτελεί κατ ανάγκη ένα ολοκληρωμένο σύστημα αλλά συνδυασμό λειτουργικών συστημάτων) είναι οι ακόλουθες: Υπηρεσίες Διαβίβασης κλήσεων μεταξύ δικτύων παρόχων (ή υπηρεσίες class 4). Οι υπηρεσίες αυτές κυρίως αφορούν το χειρισμό της κατεύθυνσης των κλήσεων μεταξύ δικτύων παρόχων καθώς και τη διαβίβαση πληροφοριών σηματοδοσίας που είναι κατάλληλες για τη αντιμετώπισή τους. Υπηρεσίες τελικού χρήστη (ή υπηρεσίες class 5). Απευθύνεται σε χρήστες που δεν διαθέτουν τηλεφωνικό κέντρο και χρησιμοποιούν (όσο αφορά επιχειρήσεις) VoIP SIP phones, softphones και ΙDS. Παραδείγματα των υπηρεσιών class 4 περιγράφονται στο πίνακα 3. Α/Α ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 1 Calling Line Identification Restriction (CLIR) 2 Calling Line Identification Presentation (CLIP) 3 Direct Dialing Incoming (DDI) 4 Call Forwarding Unconditional (CFU) 5 Call Forwarding Busy (CFB) 6 Call Forwarding on No Reply (CFNR) 7 DTMF support 8 Call Hold 9 Call Waiting 10 Voic 11 Message Waiting Indication 12 Redial 13 Do Not Disturb 14 Multiple Subscriber Number (MSN) 15 Fax (T.38) 16 Early Media και άλλες Πίνακας 3: Παραδείγματα υπηρεσιών class 5 Η ευελιξία που παρέχουν οι υποδομές IP επιτρέπουν την αξιοποίηση των υπηρεσιών class 5 (που έως τώρα αφορούσαν κυρίως τον οικιακό χρήστη) να δοθούν και στην επιχείρηση που για να τις χρησιμοποιήσει έως τώρα έπρεπε να διαθέτει τηλεφωνικό κέντρο PBX. Επίσης όλες οι επιχειρήσεις σήμερα διαθέτουν σήμερα υποδομή LAN για να καλύψουν τη σύνδεση των θέσεων εργασίας με τους κεντρικούς server, τους κοινούς εκτυπωτές, τη πρόσβαση στο Διαδίκτυο κλπ. Η υποδομή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη υλοποίηση softphones (τηλεφωνικές υπηρεσίες μέσα από τον υπολογιστή) ή και SIP phones δηλ. τηλέφωνα που συνδέονται στο LAN. Όλη η λειτουργία είναι διαχειρίσιμη από το softswicth και η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει ποια από τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά και δυνατότητες χρειάζεται να χρησιμοποιήσει μειώνοντας κατά πολύ τις ανάγκες της για επενδύσεις. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης των τηλεφωνικών δυνατοτήτων που απολαμβάνει μια επιχείρηση από απόσταση από εργαζόμενους 11

12 διαχειριστές τηλεφωνικού κέντρου της επιχείρησης. Όπως όμως γίνεται αντιληπτό η υπηρεσία αυτή που ονομάζεται Ιδεατό Τηλεφωνικό Κέντρο (Virtual PBX ή VPBX) μπορεί να υλοποιηθεί μόνο αν στην επιχείρηση παρέχεται ευρυζωνική συμμετρική γραμμή πρόσβασης. Τα χαρακτηριστικά που η λύση VPBX ενσωματώνει είναι τα ακόλουθα: Είναι σχεδιασμένη για επιχειρήσεις που έχουν ένα σημείο παρουσίας αλλά και περισσότερα. Παρέχει όλα τις δυνατότητες class 5 περιγράφονται στο πίνακα 3 αλλά και ειδικευμένες υπηρεσίες όπως συνδιάσκεψη (conference), white και black list τηλεφωνικών αριθμών, εφαρμογές call centre (π.χ. Automatic Call Distribution ACD, Hunt Groups), αυτόματη τηλεφωνήτρια (auto attendant), Interactive Voice Response (IVR) Κλπ. Εύκολη προσαρμογή στις απαιτήσεις της επιχείρησης με δυνατότητα δυνατότητα δυναμικής διαχείρισης από την επιχείρηση, δηλ. μεταβολή των δυνατοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες. Μια από τις πιο εντυπωσιακές δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία VPBX είναι και η δυνατότητα της κινητικότητας (mobility) δηλαδή η δυνατότητα χρήσης μίας τηλεφωνικής συσκευής για όλες τις ανάγκες του συνεργάτη ή εργαζόμενου της εταιρείας. Πέρα από τους πρακτικούς λόγους για τους οποίους μία επιχείρηση μπορεί να επιλέξει μία τέτοια λύση προφανώς υπάρχουν οικονομίες κλίμακας. Η εφαρμογή της υπηρεσίας mobility ταιριάζει στο προφίλ χρηστών που περνούν μεγάλο χρόνο της ημέρας εκτός της επιχείρησης (π.χ. πωλητές) ή ταξιδεύουν συχνά εντός ή εκτός Ελλάδος. Επίσης η υπηρεσία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για στελέχη της επιχείρησης που κατέχουν θέσεις ευθύνη και η επικοινωνία μαζί τους είναι απαραίτητη από το υπόλοιπο προσωπικό ή και άλλα στελέχη. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι η λειτουργία της υπηρεσίας ως μέρος της λύσης VPBX είναι πλήρως διαχειρίσιμη από τους administrators του VPBX που είναι εργαζόμενοι της με πλήρως δυναμικό τρόπο. Ουσιαστικά η λειτουργία της υπηρεσίας συνίσταται στην εγκατάσταση στο κινητό τηλέφωνο ειδικής εφαρμογής (call agent) που χρησιμοποιεί τις δυνατότητες WiFi που διαθέτει. Ουσιαστικά η εφαρμογή «αναγνωρίζει» τα σημεία ή περιοχές όπου υπάρχει ισχυρότερο σήμα WiFi από 2G, 3G κλπ και το κινητό «εγγράφεται» ως τερματικό του VPBX. Συνήθως για λόγους ασφαλείας ο χρήστης της κινητής συσκευής την έχει προγραμματίσει κατάλληλα ώστε να συνδέεται σε δίκτυα WiFi προκαθορισμένα π.χ. στην επιχείρηση, στο ξενοδοχείο, στο σπίτι κλπ. Τότε όλες οι κλήσεις προς και από τη κινητή συσκευή μετέρχονται του VPBX χρησιμοποιώντας τι μισθωμένο κύκλωμα ευρυζωνικής πρόσβασης της εταιρείας του. Στο αντίστροφο σενάριο, δηλ. το σήμα WiFi είναι ασθενές ή δεν υπάρχει οπότε οι κλήσεις από και προς το VPBX γίνονται μέσα από το κινητό δίκτυο. Συνήθως για τις κλήσεις μέσα από το κινητό που χρησιμοποιεί τέτοιες εφαρμογές μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κρυπτογράφηση (encryption). 12

13 Συμπεράσματα Η διαθεσιμότητα πλέον στην Ελληνική Τηλεπικοινωνιακή Αγορά Ασύρματης Ευρυζωνικής Συμμετρικής Πρόσβασης Ethernet μεταβάλλει και αυξάνει τις δυνατότητες που έχουν οι Επιχειρήσεις στην Ελλάδα για τις τηλεφωνικές υπηρεσίες που μπορούν να έχουν. Στα πλαίσια αυτά υιοθετώντας την υπηρεσία VoIP με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως αυτά που περιγράφονται, επιτυγχάνουν: α) μείωση στα λειτουργικά κόστη β) πλήρη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών τηλεφωνικών κέντρων που έχουν γ) πλήρη συμβατότητα των υφιστάμενων υποδομών με νέες δυνατότητες όπως η υπηρεσία V PBX, δ) δυνατότητα χρήσης πρόσθετων υπηρεσιών με την ίδια Πρόσβαση με μεγάλη επεκτασιμότητα και ε) σταδιακή μετάβαση όλης της τηλεφωνικής υποδομής σε νέες μορφής σε νέες τοπολογίες δηλ σε V PBX και mobility ανάλογα με τις ανάγκες. 13

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Εισαγωγή Η ανάπτυξη των ασύρματων δικτύων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, έχει κυρίως συνδεθεί με την ανάπτυξη των δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Γεώργιος Αγαπίου, PhD. Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Θεµάτων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων ΤΕΕ Εισαγωγή Πολλοί ήταν αυτοί που περίµεναν την έλευση

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Νέας Γενιάς: Τεχνολογία & Υπηρεσίες Δρ. Ηλίας Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Στρατηγικής & Ανάπτυξης OTENET. Η.

Δίκτυα Νέας Γενιάς: Τεχνολογία & Υπηρεσίες Δρ. Ηλίας Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Στρατηγικής & Ανάπτυξης OTENET. Η. Δίκτυα Νέας Γενιάς: Τεχνολογία & Υπηρεσίες Δρ. Ηλίας Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Στρατηγικής & Ανάπτυξης OTENET Slide: 1 Αρχιτεκτονική Δικτύων Νέας Γενιάς Εξωτερικοί παράγοντες και η επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών. Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης

Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών. Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Σύγκλιση δικτύων δεδομένων και φωνής Ορισμένα παραδείγματα: τηλέφωνα IP softphones ενοποιημένη επικοινωνία εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Πολυχρονόπουλος Head of Corporate Market. Νέες υπηρεσίες για τις Επιχειρήσεις Απλότητα, Ευελιξία και ημιουργικότητα.

Ηλίας Πολυχρονόπουλος Head of Corporate Market. Νέες υπηρεσίες για τις Επιχειρήσεις Απλότητα, Ευελιξία και ημιουργικότητα. Ηλίας Πολυχρονόπουλος Head of Corporate Market Νέες υπηρεσίες για τις Επιχειρήσεις Απλότητα, Ευελιξία και ημιουργικότητα. Εκσυγχρονισμός Αναβάθμιση Οικονομία Απλοποίηση Ευελιξία 50 χρόνια εμπειρίας στις

Διαβάστε περισσότερα

1. Μέρος Α: Σύνδεση με το Δημόσιο Δίκτυο Τηλεφωνίας

1. Μέρος Α: Σύνδεση με το Δημόσιο Δίκτυο Τηλεφωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ε. Κουλιακιώτη Θεσσαλονίκη: 17-4-2015 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Unified Communications. Everywhere! Τρίτη 21 Οκτωβρίου, 2014. Angelo Gentili Business Development Manager. www.partnernet.gr

Unified Communications. Everywhere! Τρίτη 21 Οκτωβρίου, 2014. Angelo Gentili Business Development Manager. www.partnernet.gr Unified Communications Everywhere! Τρίτη 21 Οκτωβρίου, 2014 Angelo Gentili Business Development Manager www.partnernet.gr Καλώς Ορίσατε Οι οργανισμοί σήμερα καλούνται να καλύψουν όλο και περισσότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:.

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ως προς τον χρήστη το WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το LAN. 2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και

Διαβάστε περισσότερα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Με μια ματιά Το ACCESSNET Campus IP είναι ένα μικρό σύστημα TETRA το οποίο καθιστά την τεχνολογία TETRA προσιτή για όλους τους διαχειριστές δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 04.09.2014, ώρα 15:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 04.09.2014, ώρα 15:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: supplies@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. :2310 Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Η Τηλεπικοινωνιακή Επανάσταση τουwimax & Ευρυζωνικές Triple Play Υπηρεσίες. Σκρίμπας Δημήτριος, M.Sc skribas@marac.gr

Η Τηλεπικοινωνιακή Επανάσταση τουwimax & Ευρυζωνικές Triple Play Υπηρεσίες. Σκρίμπας Δημήτριος, M.Sc skribas@marac.gr Η Τηλεπικοινωνιακή Επανάσταση τουwimax & Ευρυζωνικές Triple Play Υπηρεσίες Σκρίμπας Δημήτριος, M.Sc skribas@marac.gr Γενική Περιγραφή WiMAX Τι είναι τοwimax Νέα Τεχνολογία Ασύρματων Δικτύων Πρόσβασης Βασισμένο

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 07 Νοεμβρίου 2013 Οδηγίες Τα θέματα ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

ipecsmg Media Gateway Σύστημα τηλεπικοινωνιών για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

ipecsmg Media Gateway Σύστημα τηλεπικοινωνιών για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. ipecsmg Media Gateway Σύστημα τηλεπικοινωνιών για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. ipecsmg Media Gateway Σύστημα τηλεπικοινωνιών ipecs MG της LG-ERICSSON Ιδανικό για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Τηλεπ. Μηχανικός, Μ. Sc., MBA, OTE A.E. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύγκλιση υπηρεσιών και δικτύων # Σύγκλιση Δικτύων Σύγκλιση Σταθερών Δικτύων Σύγκλιση Σταθερών και Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 8: ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ- Leased Lines (Θ) Οι μισθωμένες γραμμές είναι κατάλληλες για ασφαλείς συνδέσεις με σταθερή χωρητικότητα. Διακρίνονται σε Αναλογικές

Διαβάστε περισσότερα

SOPHO IPC 100. H προηγμένης τεχνολογίας IP-PBX, τηλεπικοινωνιακή λύση, για μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις

SOPHO IPC 100. H προηγμένης τεχνολογίας IP-PBX, τηλεπικοινωνιακή λύση, για μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις SOPHO IPC 100 H προηγμένης τεχνολογίας IP-PBX, τηλεπικοινωνιακή λύση, για μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις...φέρνει την απλότητα στον κόσμο των επιχειρησιακών επικοινωνιών Απλότητα Η τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM 1 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Το GSM είναι ένα ψηφιακό κυψελωτό σύστημα κινητών επικοινωνιών και αναπτύχθηκε ώστε να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ ΤΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚ 1.1. Ο ΔΕΔΔΕ πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια Εβδομήντα (70) Τηλεφωνικών Κέντρων για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του σε θέματα τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Δίκτυο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Integrated Services Digital Network ISDN

Ψηφιακό Δίκτυο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Integrated Services Digital Network ISDN Ψηφιακό Δίκτυο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Integrated Services Digital Network ISDN ΤΙ ΥΠΗΡΧΕ Ένα αναλογικό τηλεφωνικό σύστημα το οποίο ήταν καλό για την μετάδοση φωνής αλλά ανεπαρκές για τις ανάγκες της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία 3... 2. Εταιρεία 1... 4. Εταιρεία 2... 5. Εταιρεία 1... 6. Εταιρεία 2...12. Εταιρεία 3...13. Εταιρεία 4...14. Εταιρεία 5...

Εταιρεία 3... 2. Εταιρεία 1... 4. Εταιρεία 2... 5. Εταιρεία 1... 6. Εταιρεία 2...12. Εταιρεία 3...13. Εταιρεία 4...14. Εταιρεία 5... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ...2 Εταιρεία 3... 2 ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α...4 Εταιρεία 1... 4 Εταιρεία 2... 5 ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Β...5 εν υπάρχουν ειδικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΕ/Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων

ΟΤΕ/Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. Aσύµµετρου ΡΥθµού Συνδέσεις Υψηλών Ταχυτήτων Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. Η Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. βασίζεται στην τεχνολογία VDSL2 (Very-High-Bitrate Digital Subscriber Line ασύµµετρη ψηφιακή συνδροµητική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΑΝΙΗΛ Α.Μ 3014 Επιβλέπων Καθηγητής κ. ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ Νext Generation Network (NGN) εννοούμε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Προμήθειας ΙΡ Τηλεφωνικού Κέντρου, IP τηλεφωνικών συσκευών και λοιπών ειδών τηλεφωνίας και τηλεομοιοτυπίας για τον Δήμο Βέροιας

Μελέτη Προμήθειας ΙΡ Τηλεφωνικού Κέντρου, IP τηλεφωνικών συσκευών και λοιπών ειδών τηλεφωνίας και τηλεομοιοτυπίας για τον Δήμο Βέροιας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη Προμήθειας ΙΡ Τηλεφωνικού Κέντρου, IP τηλεφωνικών συσκευών και λοιπών ειδών τηλεφωνίας και τηλεομοιοτυπίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιήστε τις επικοινωνίες σας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Microsoft και δείτε το άμεσο όφελος στην επιχείρησή σας

Ενοποιήστε τις επικοινωνίες σας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Microsoft και δείτε το άμεσο όφελος στην επιχείρησή σας Ενοποιήστε τις επικοινωνίες σας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Microsoft και δείτε το άμεσο όφελος στην επιχείρησή σας Η πλατφόρμα Unified Communications (UC), βασισμένη σε τεχνολογίες της Microsoft, χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Title Title Title Title Title

Title Title Title Title Title Title Title Title Title Title Η Avaya είναι παγκόσμιος ηγέτης στα συστήματα, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την δημιουργία, την επέκταση και συντήρηση εταιρικών

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Π. Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

για την επιχείρησή σας Λύση Χωρίς Συμβιβασμούς SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY

για την επιχείρησή σας Λύση Χωρίς Συμβιβασμούς SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY Το SOLO Small Business Gateway είναι ένα λογισμικό που έρχεται να καλύψει όλες τις βασικές ψηφιακές ανάγκες σας. Ενσωματώνει ένα σύγχρονο Τηλεφωνικό Κέντρο και ένα πλήρη Server

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ Γενικά Σύμφωνα με την απόφαση 353 (πρακτικό 32/2012) του Συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών, το Τ.Ε.Ι. Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ενότητα: Δίκτυα Ψηφιακής Τηλεφωνίας Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Διαχείρισης Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας My Cyta

Οδηγός Διαχείρισης Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας My Cyta Οδηγός Διαχείρισης Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας My Cyta 1. Εισαγωγή 2. Δημιουργία Λογαριασμού πρόσβασης στην ιστοσελίδα My Cyta 3. Διαχείριση των υπηρεσιών 3.1 Προσθήκη αριθμού ευρυζωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.6 Frame Relay 6.7 ATM 6.8 xdsl 6.9 Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα 6.10 Κριτήρια Επιλογής τεχνολογιών WAN Σελ. 205-216 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Æ ıªœæ ÆØ Æ ı! Ακολουθεί μια αναλυτική περιγραφή των (παλαιών και νέων) δυνατοτήτων των συστημάτων, αποφεύγοντας δυσνόητους τεχνικούς όρους. Ο στόχος είναι να γίνει κατανοητή, κυρίως, από το εμπορικό σας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας

Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Περιγραφή της υπηρεσίας Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας 2. Εξοπλισμός που περιέχεται στη συσκευασία ιδιοεγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο κ. Πεντεδήμος μας αναλύει παρακάτω όλα όσα θέλουμε να μάθουμε για το Ασύρματο Δίκτυο.

Ο κ. Πεντεδήμος μας αναλύει παρακάτω όλα όσα θέλουμε να μάθουμε για το Ασύρματο Δίκτυο. Χρήσιμα στοιχεία για το ασύρματο δίκτυο που κατασκευάζεται στην Καλαμπάκα μας έστειλε ο συμπολίτης μας κ. Φώτης Πεντεδήμος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Sat24.gr Ο κ. Πεντεδήμος μας αναλύει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 1: Αρχιτεκτονική Δικτύου

Εικόνα 1: Αρχιτεκτονική Δικτύου ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ» Γενικά Το σύστημα επικοινωνιών ζώνης μάχης (ΣΕΖΜ) «ΕΡΜΗΣ» είναι ψηφιακό τακτικό σύστημα επικοινωνιών που παρέχει επικοινωνίες υψηλής ασφάλειας, ποιότητας και αξιοπιστίας, ικανό να υποστηρίξει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

Το skype. κουδουνίζει 9VOIP USB SKYPE PHONES. Προδιαγραφές συγκριτικού τεστ Για τη συμμετοχή στο συγκριτικό

Το skype. κουδουνίζει 9VOIP USB SKYPE PHONES. Προδιαγραφές συγκριτικού τεστ Για τη συμμετοχή στο συγκριτικό Test center VOIP PHONES 9VOIP USB SKYPE PHONES Το skype κουδουνίζει Προδιαγραφές συγκριτικού τεστ Για τη συμμετοχή στο συγκριτικό τεστ κάθε συσκευή έπρεπε να συνδέεται μέσω θύρας USB στον υπολογιστή και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγώντας την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με τεχνολογία 802.16/WiMAX

Οδηγώντας την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με τεχνολογία 802.16/WiMAX Οδηγώντας την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με τεχνολογία 802.16/WiMAX Παντελής Τράκας Με το κείμενο αυτό, αγαπητοί αναγνώστες, θα επιχειρήσω να σας πείσω για δύο πράγματα. Πρώτον, ότι τα ασύρματα

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Mobility Everywhere: The Touch n Go era! 26 Φεβρουαρίου 2015 Agenda Σύντομο προφίλ Η αγορά κινητής ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCE LINE. Επώνυµα Συστήµατα

ADVANCE LINE. Επώνυµα Συστήµατα ADVANCE LINE Επώνυµα Συστήµατα Ασφαλείας & Επικοινωνίας ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 Branded Security & Communication Systems CATALOGUE 2015 NEC SL-1000 NEC SL-1000 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 CATALOGUE 2015 81 Επώνυμα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο που εξυπηρετεί: περιφερειακών συσκευών μεταξύ τους

Δίκτυο που εξυπηρετεί: περιφερειακών συσκευών μεταξύ τους Δημιουργία οικιακού δικτύου για ψυχαγωγικούς σκοπούς Σχεδιάζοντας το δίκτυο Εγκαθιστώντας το δίκτυο Διαχειρίζωντας ένα δίκτυο ψυχαγωγικούς σκοπούς Μελλοντικές τάσεις στα οικιακά δίκτυα για Τι είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική τεχνική ημερίδα για το έργο: «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα» Στόχοι του Έργου

Ενημερωτική τεχνική ημερίδα για το έργο: «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα» Στόχοι του Έργου Ενημερωτική τεχνική ημερίδα για το έργο: «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα» Στόχοι του Έργου Θέμης Παππάς 18/02/2014 Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ Δυτικής Μακεδονίας ΜΑΝ: 5 Κτίρια:

Διαβάστε περισσότερα

Communication Solution τεύχος 47 Ιανουάριος Φεβρουάριος 2007. Προϋπάρχουσα κατάσταση της εταιρείας

Communication Solution τεύχος 47 Ιανουάριος Φεβρουάριος 2007. Προϋπάρχουσα κατάσταση της εταιρείας Communication Solution τεύχος 47 Ιανουάριος Φεβρουάριος 2007 Άρθρο του Στέλιου Γκλάβα Computer Control System Email: info@glavas.gr Μελέτη Προµήθεια Εγκατάσταση Εξοπλισµού και Τηλεπικοινωνιακών Αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS)

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δίκτυα Πληροφοριών 2. Πελάτης/Διακομιστής 3. Διαδίκτυο 4. Ενδοδίκτυο Και Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης 5. Μεταφορά Δεδομένων 6. Υπηρεσίες Σύνδεσης Με Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ητεχνολογία xdsl (χ Digital Subscriber Line) κάνει δυνατή την επίτευξη πολύ υψηλών ταχυτήτωνµεταφοράς δεδοµένων µέσα από την υπάρχουσα τηλεφωνική καλωδιακή υποδοµή και συγκεκριµένα µέσα από τα χάλκινα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM 1 ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΒΑΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 111 110 101 100 000 001 010 011 Αναλογικό σήµα είγµατα αναλογικού σήµατος στην κλίµακα κβαντοποίησης Κωδικοποίηση διαστηµάτων 100 111

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το PC-TEL. Επιγραμματικά θα μπορούσαμε να δώσουμε την αποτελεσματικότητα της χρήσης του συγκεκριμένου προγράμματος:

Τι είναι το PC-TEL. Επιγραμματικά θα μπορούσαμε να δώσουμε την αποτελεσματικότητα της χρήσης του συγκεκριμένου προγράμματος: Τι είναι το Η ntafyl Hellas ABEE δημιούργησε ένα νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα Διαχείρισης των κλήσεων τηλεφωνικού Κέντρου, με σκοπό να καλύψει το κενό της πληροφόρησης του κόστους, που προκύπτει απ την χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (VOIP)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (VOIP) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (VOIP) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (VOIP) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή καινοτόμων υπηρεσιών πολυμέσων με το βιντεοτηλέφωνο της Tellas Εικόνες από το μέλλον

Παροχή καινοτόμων υπηρεσιών πολυμέσων με το βιντεοτηλέφωνο της Tellas Εικόνες από το μέλλον Παροχή καινοτόμων υπηρεσιών πολυμέσων με το βιντεοτηλέφωνο της Tellas Εικόνες από το μέλλον Vanni Colombo, Network Director Γεώργιος Λούκος, Technological Innovations Εισαγωγή Τον Μάιο του 2005 η ΤΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES ΤΕΛΟΣ 1 ΠΗΓΕΣ METROMOLITAN NETWORK)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES ΤΕΛΟΣ 1 ΠΗΓΕΣ METROMOLITAN NETWORK) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES METROMOLITAN NETWORK) ΠΗΓΕΣ ΤΕΛΟΣ 1 ΙΕΕΕ 802.11 Τι είναι η ISM (Industrial Scientific and Medical ) ζώνη; Ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές 6.3 Μισθωμένες Γραμμές 6.4 X.25 Σελ. 196-202 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr Creative

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελληνική Πραγματικότητα της Κινητής Ευρυζωνικότητας»

«Η Ελληνική Πραγματικότητα της Κινητής Ευρυζωνικότητας» «Η Ελληνική Πραγματικότητα της Κινητής Ευρυζωνικότητας» Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ: «Οι Παγκόσμιες Δυναμικές του Ευρυζωνικού Διαδικτύου», 3 Ιουνίου 2007 Ε. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ : Ν. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ- Γ.Δ.,Δ/ΝΣΗ ΑΝΤ/ΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU)

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Περιεχόµενα Περιγραφή Υπηρεσίας... 3 Σχηµατική απεικόνιση υπηρεσίας VPU- (ΚV)... 3 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_BRAS KV... 5 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_DSLAM KV... 7 Παράρτηµα... 11

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου. Ροδούλα Δαμιανού

Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου. Ροδούλα Δαμιανού Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου Ροδούλα Δαμιανού Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου Περιεχόμενα Υπηρεσίες Δικτύωσης Ethernet E-Line EVPN Υπηρεσία Cytanet Wireless Zone

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κεφάλαιο 6 KTYA EYPEAΣ ΠEPOXHΣ 6.5SDN Τατελευταία χρόνια εµφανίστηκε µεγάλη ζήτηση για παροχή υπηρεσιώνήχου, εικόνας, video, δεδοµένων. Οι διάφοροι τηλεπικοινωνιακοί φορείς προσπαθώντας να ικανοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικές συσκευές VoIP, Κονσόλες επέκτασης πλήκτρων και VoIP Adapters. 1) Τηλεφωνικές συσκευές VoIP 1 Γραµµής µε 2 θήρες Ethernet VLAN & POE

Τηλεφωνικές συσκευές VoIP, Κονσόλες επέκτασης πλήκτρων και VoIP Adapters. 1) Τηλεφωνικές συσκευές VoIP 1 Γραµµής µε 2 θήρες Ethernet VLAN & POE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Πληροφ. Λουρεντζάκης Αντώνιος Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41-700 Fax: 28210-90950 www.chania.gr Τ Ε Χ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Από το χαρτί στις ψηφιακές ευκολίες

Από το χαρτί στις ψηφιακές ευκολίες Από το χαρτί στις ψηφιακές ευκολίες Μετατροπή της παραδοσιακής λειτουργίας ενός Σ.Ε.Κ. 2 Σ.Ε.Κ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΩΠΙΟΥ) Μετατροπή της παραδοσιακής λειτουργίας ενός Σ.Ε.Κ. Τα Σχολικά Εργαστηριακά

Διαβάστε περισσότερα

OpenIP your mind. Promelit OpenIP extra Small. Τηλεφωνικά Συστήματα IP Τεχνολογίας

OpenIP your mind. Promelit OpenIP extra Small. Τηλεφωνικά Συστήματα IP Τεχνολογίας OpenIP your mind. Promelit OpenIP extra Small Τηλεφωνικά Συστήματα IP Τεχνολογίας Ανοίξτε νέους ορίζοντες στην επιχείρησή σας. Η σύγχρονη επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει κάθε κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση ΤΠΕ στην Διοίκηση Μονάδων: Υπηρεσίες Voip

Αξιοποίηση ΤΠΕ στην Διοίκηση Μονάδων: Υπηρεσίες Voip Αξιοποίηση ΤΠΕ στην Διοίκηση Μονάδων: Υπηρεσίες Voip Καπογιαννόπουλος Γεώργιος 1 1 Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗΝΕΤ Γ Αθήνας gkapog@sch.gr Περίληψη Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην διοίκηση μονάδων είναι ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής

H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής Υπεύθυνη Τύπου Σιλβάνα Θεοδωροπούλου Τηλ: +30 210 6381457 e-mail: stheodor@cisco.com H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής Η Cisco βοηθάει τις εταιρείες λιανικής να επεκτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκτυο GSM. ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών

Το δίκτυο GSM. ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών Το δίκτυο GSM ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών Ιστορικό Η 1 η γενιά κινητής τηλεφωνίας ήταν αναλογική και η επιτυχία της έδειξε ότι υπήρχε

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Πτυχιακή Εργασία Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Σκοπός της σημερινής παρουσίασης είναι να παρουσιαστεί και να αναλυθεί η δομή και ο τρόπος λειτουργίας ενός δικτύου Hot Spot. Υπεύθυνος Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) 1 Πρόλογος Το παρόν Κείµενο ηµόσιας ιαβούλευσης έχει ετοιµαστεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο!

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο! επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο /μήνα για 1 χρόνο! 2 ο κανάλι φωνής -50% για 1 χρόνο! επιχειρηματικό για ευέλικτη επικοινωνία, με

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικό Δελτίο. για την παρακολούθηση της. Αγοράς Ευρυζωνικής Πρόσβασης. για το 4ο Τρίμηνο 2013. Έκδοση Μάιος 2014

Στατιστικό Δελτίο. για την παρακολούθηση της. Αγοράς Ευρυζωνικής Πρόσβασης. για το 4ο Τρίμηνο 2013. Έκδοση Μάιος 2014 Στατιστικό Δελτίο για την παρακολούθηση της Αγοράς Ευρυζωνικής Πρόσβασης για το 4ο Τρίμηνο 2013 Έκδοση Μάιος 2014 H παρούσα πληροφόρηση βασίζεται στην αξιολόγηση στοιχείων που έχουν συλλέγει από τους παροχείς

Διαβάστε περισσότερα

Για την ενεργοποίηση και τη ρύθμιση ενός gateway σε Cisco router απαιτούνται οι εξής εντολές:

Για την ενεργοποίηση και τη ρύθμιση ενός gateway σε Cisco router απαιτούνται οι εξής εντολές: Cisco gateway Ο σκοπός του παρόντος κειμένου είναι να παρουσιαστεί ένα παράδειγμα διαμόρφωσης δρομολογητή Cisco 3600 ως voice gateway. Διευκρινίζεται (προς αποφυγήν σύγχυσης) ότι στο συγκεκριμένο δρομολογητή

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

04/2014. modulus vpbx ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Τιμοκατάλογος και Περιγραφή Υπηρεσίας

04/2014. modulus vpbx ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Τιμοκατάλογος και Περιγραφή Υπηρεσίας ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ modulus vpbx ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Τιμοκατάλογος και Περιγραφή Υπηρεσίας IP 04/2014 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 118Δ - 115 26 ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: 998301677 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 64444/01/Β/07/654

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική ικτύου

Αρχιτεκτονική ικτύου Αρχιτεκτονική ικτύου Φυσική αρχιτεκτονική Oµαδοποίηση των λειτουργιών του δικτύου σε φυσικές οντότητες Η φυσική αρχιτεκτονική ενός δικτύου κινητών επικοινωνιών µπορεί να διαιρεθεί σε τρία µέρη κινητό τερµατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης

Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης Προϋπολογισμός: 5.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ASTERISK BUSINESS CASES

ASTERISK BUSINESS CASES ASTERISK BUSINESS CASES TΟ ASTERISK ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΥΒΡΥΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΟ * ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Περικλής Χατζημίσιος

Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Περικλής Χατζημίσιος Δίκτυα Υπολογιστών Στοιχεία επικοινωνίας (Α/Π Εργαστήριο) email: peris@it.teithe.gr http://www.it.teithe.gr/~peris/networks_lab /Networks_lab.htm Σύγγραμμα - Σημειώσεις Douglas Comer «Διαδίκτυα με TCP/IP»

Διαβάστε περισσότερα

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ Ενότητα 7 η Digital Subscriber Line (DSL) Πηγέές - Βιβλιογραφίία 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ 2. Επικοινωνίες Δεδοµένων και Τεχνολογίες Internet I, Διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα