Περιγραφή του Διαμεσολαβητή του PrognoChip

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιγραφή του Διαμεσολαβητή του PrognoChip"

Transcript

1 Περιγραφή του Διαμεσολαβητή του PrognoChip Αναστασία Αναλυτή, Μάνος Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Μανακανάτας, Χαρίδημος Κονδυλάκης, Δημήτρης Πλεξουσάκης Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), Κρήτη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Κρήτη Ηλίας Σανιδάς, Ευστάθιος Σταθόπουλος, Μαρία Καφούση Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Κρήτη Σταμάτης Βασίλαρος ΠΡΟΛΗΨΙΣ, Διαγνωστικό Κέντρο Μαστού, Αθήνα Περιεχόμενα 1 Ο Διαμεσολαβητής του PrognoChip Φόρμες Επερωτήσεων Σελίδα Επιλογής Πεδίων Αποτελέσματος Υποβολή Τελικών Υποερωτημάτων και Σύνθεση Αποτελεσμάτων Περιγραφή Παραγόμενου XML Αρχείου General Information, Past Breast Diseases, and Gynecological History Duration of Hormone Intake and Other Risk Factors Family History of Malignancy, Breast-Nipple Findings, and Blood Tumor Markers Therapies Before Surgery Therapies after Surgery Therapy Effectiveness Histological Type Carcinoma, Other Lymph Nodes Immunohistochemical Tumor Markers and Genomic Information Ο Διαμεσολαβητής του PrognoChip Ο υπέρτατος στόχος του βιοϊατρικού πληροφοριακού έργου PrognoChip είναι ο εντοπισμός βιολογικών καρκινικών δεικτών για την κατηγοριοποίηση και πρόγνωση του καρκίνου του μαστού. Αυτό απαιτεί όχι μόνο την κατανόηση της γενετικής βάσης της ασθένειας, βάσει των γονιδιακών εκφράσεων των όγκων των ασθενών, αλλά και τη συσχέτιση αυτής της πληροφορίας με την αντίστοιχη κλινική πληροφορία. Στο παρόν κεφάλαιο, παρουσιάζουμε τo Διαμεσολαβητή (Mediator) του Ολοκληρωμένου Κλινικο- Γονιδιακού Περιβάλλοντος (Integrated Clinico-Genomic Environment) του PrognoChip, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η ολοκλήρωση των Κλινικών και Γονιδιακών Πληροφοριακών Συστημάτων. Ο βιοϊατρικός ερευνητής μπορεί να διατυπώσει κλινικογονιδιακές επερωτήσεις μέσω του διαδικτυακού γραφικού περιβάλλοντος του Διαμεσολαβητή. Η διαδικασία αυτή χωρίζεται σε διάφορες φόρμες επερωτήσεων, επιτρέποντας την επιλογή καρκινικών ιστών (μαζί με τις γονιδιακές τους εκφράσεις και τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών), σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα του χρήστη.

2 Μετά από τη δημιουργία μιας επερώτησης, ο Διαμεσολαβητής τη μεταφράζει σε ένα ισοδύναμο σύνολο από τοπικές υποεπερωτήσεις, οι οποίες εκτελούνται απευθείας από τις επιμέρους Βάσεις Δεδομένων. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα συνδυάζονται και δημιουργείται ένα XML αρχείο αποτελεσμάτων. Το αρχείο αυτό παρουσιάζεται στο χρήστη και μπορεί να επεξεργαστεί από τα εργαλεία Εξόρυξης Δεδομένων (Data Mining tools). Visualization Tools metadata findings biomedical investigator (web-based) Specify parameters virtual query (local access) Query Engine Data Mining Tools Mediator output XML file store/query findings store administration & temporary data Findings Repository Mediator DB medical doctor Submit/search/ update (client-server based) Clinical IS biologist Submit/search/ update (web-based) Genomic IS GO database Normalizat ion Plug-ins local installation Εικόνα 1 Το ολοκληρωμένο Κλινικο-Γονιδιακό Περιβάλλον του PrognoChip Συγκεκριμένα ο Διαμεσολαβητής του PrognoChip (βλέπε Εικόνα 1) ολοκληρώνει (α) δύο Κλινικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ), τα οποία είναι εγκατεστημένα στο Νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ και στο Κέντρο Μαστού ΠΡΟΛΗΨΙΣ, αντίστοιχα, (β) ένα Γονιδιακό Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο είναι εγκατεστημένο στο συνεργαζόμενο εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας του ΙΤΕ και (γ) μία τοπική εγκατάσταση της Βάση Δεδομένων της Γονιδιακής Οντολογίας 1 (Gene Ontology ή, εν συντομία, GO). Η GO είναι μία γνώστη οντολογία για το σχολιασμό γονιδιακών προϊόντων σχετικά με τις διαδικασίες στις οποίες συμμετέχουν, τις συγκεκριμένες βιολογικές λειτουργίες που εκτελούν και τα μέρη του κυττάρου στα οποία επιδρούν. Πιο συγκεκριμένα, η GO αποτελείται από τρεις ανεξάρτητες ταξινομίες: τη GO Biological Process, τη GO Molecular Function και τη GO Cellular Component. Κάθε όρος της GO οντολογίας έχει μία ταυτότητα (GO id) και ένα κατανοητό όνομα (GO name). Επίσης, κάθε σχολιασμός ενός γονιδιακού προϊόντος συνοδεύεται από τουλάχιστον έναν κωδικό, ο οποίος δηλώνει τον τύπο της απόδειξης που το υποστηρίζει. Αυτές οι τρείς GO ταξινομίες αποθηκεύονται στη GO Βάση Δεδομένων, η οποία είναι ηλεκτρονικά διαθέσιμη στο κοινό. 1 2

3 Εικόνα 2 Φόρμα Επερωτήσεων «Προηγούμενες Παθήσεις Μαστού» Ο (εξουσιοδοτημένος) βιοϊατρικός ερευνητής μπορεί να δημιουργήσει κλινικογονιδιακές επερωτήσεις μέσω του διαδικτυακού γραφικού περιβάλλοντος του Διαμεσολαβητή, το οποίο προσφέρει ένα κοινό εικονικό μοντέλο επερωτήσεων ενώ τα δεδομένα αποθηκεύονται μόνο στις επιμέρους ετερογενείς βάσεις δεδομένων. Το γραφικό αυτό περιβάλλον χωρίζεται σε διάφορες φόρμες επερωτήσεων, οι σύνδεσμοι των οποίων βρίσκονται στο αριστερό πλαίσιο του διαδικτυακού γραφικού περιβάλλοντος του Διαμεσολαβητή (βλέπε Εικόνα 2). Μέσω αυτών των φορμών, ο χρήστης μπορεί να καθορίσει κριτήρια επιλογής (καρκινικών) όγκων: (α) από ασθενείς με κλινικό προφίλ ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος, (β) με ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος, και (γ) οι οποίοι συμμετέχουν σε πείραματα μικροσυστοιχίας (microarray experiments) του PrognoChip, συγκεκριμένης ποιότητας και χαρακτηριστικών. Οι όγκοι της απάντησης συνοδεύονται με την επιθυμητή κλινικογονιδιακή πληροφορία, π.χ. τη γονιδιακή τους έκφραση. Σε όλες τις φόρμες, αριθμητικά και ημερολογιακά πεδία επερωτούνται ως εύρος. Επιπλέον, μερικά πεδία είναι εξαρτημένα από ένα κύριο πεδίο και παρουσιάζονται μόνο εάν αυτό το πεδίο πάρει μια συγκεκριμένη τιμή. Αφού τα κριτήρια επιλογής μιας κλινικής ή γονιδιακής φόρμας αποθηκευτούν, δημιουργείται μια σύνθετη SQL υποεπερώτηση (ή μέρος αυτής), η οποία αποθηκεύεται προσωρινά στη Βάση Δεδομένων του Διαμεσολαβητή (Mediator DB). Όμως, οι τελικές 3

4 SQL υποεπερωτήσεις δημιουργούνται μόνο αφού τα επιθυμητά πεδία που θα συμμετέχουν στο αποτέλεσμα της ερώτησης συμπληρωθούν από το χρήστη. Στη συνέχεια, οι τελικές υποεπερωτήσεις υποβάλλονται στα αντίστοιχα Κλινικά ή Γονιδιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Ο Διαμεσολαβητής του PrognoChip αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας την ASP ως προγραμματιστική γλώσσα και ODBC για πρόσβαση στις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων. 1.1 Φόρμες Επερωτήσεων Σε αυτό το υποκεφάλαιο, παρουσιάζουμε τις φόρμες επερωτήσεων του Διαμεσολαβητή του PrognoChip: Φόρμα Αναζήτησης μέσω Δείγματος (Search by Sample) Στη φόρμα «Αναζήτηση μέσω Δείγματος», ο χρήστης καθορίζει τα ονόματα των δειγμάτων, στα οποία θα εφαρμοστούν τα κλινικο-γονιδιακά κριτήρια επιλογής (εφόσον αυτά ανήκουν σε ασθενείς που συμμετέχουν στη μελέτη του PrognoChip). Αν δεν καθοριστεί κανένα όνομα δείγματος, τότε εξετάζονται όλοι οι όγκοι των ασθενών που πάσχουν από καρκίνο του μαστού και συμμετέχουν στη μελέτη του PrognoChip. Κλινικές Φόρμες Αναζήτησης Στη φόρμα «Προηγούμενες Παθήσεις Μαστού» (Past Breast Diseases), ο χρήστης καθορίζει τις προηγούμενες παθήσεις μαστού της ασθενούς, όπως για παράδειγμα ινοαδένωμα ή ινοκυστικές αλλοιώσεις, επιλέγοντας κάθε μία πάθηση από μία προκαθορισμένη λίστα με παθήσεις του μαστού. Για κάθε επιλεγμένη πάθηση, ο χρήστης μπορεί να καθορίσει εάν παρουσιάστηκε στον αριστερό, στο δεξί ή και στους δύο μαστούς, όπως επίσης και τον αριθμό των ετών που έχουν περάσει πριν την ογκολογική επέμβαση. Τα κριτήρια των επιλεγμένων παθήσεων μπορούν να συνδυασθούν είτε με τον ΚΑΙ είτε με τον Ή λογικό τελεστή. Για παράδειγμα, στην Εικόνα 2, ο χρήστης επιλέγει τους όγκους των ασθενών που έχουν παρουσιάσει εκκρίσεις αίματος στον αριστερό μαστό, μέσα στα τελευταία 3 χρόνια πριν την ογκολογική επέμβαση και σκληρυντική αδένωση στο δεξιό μαστό, μέσα στον τελευταίο ένα χρόνο πριν την ογκολογική επέμβαση. Εικόνα 3 Φόρμα Επερωτήσεων «Γυναικολογικό Ιστορικό» 4

5 Εικόνα 4 Φόρμα Επερωτήσεων «Διάρκεια Λήψης Ορμονικών Φαρμάκων» Στη φόρμα «Γυναικολογικό Ιστορικό» (Gynecological History), βλέπε Εικόνα 3, ο χρήστης καθορίζει την ηλικία εμμηναρχής, την εμμηνοπαυσιακή κατάσταση της ασθενούς, την ηλικία εμμηνόπαυσης (αν η ασθενής είναι σε μετα-εμμηνοπαυσιακή κατάσταση), τον αριθμό εγκυμοσύνων, τον αριθμό τοκετών, την ηλικία πρώτου τοκετού και τις εβδομάδες θηλασμού (αν η ασθενής έχει θηλάσει). Στη φόρμα «Διάρκεια Λήψης Ορμονικών Φαρμάκων» (Duration of Hormone Intake), βλέπε Εικόνα 4, ο χρήστης καθορίζει τη συνολική διάρκεια λήψης ορμονικών φαρμάκων για Σύλληψη, Ρύθμιση, Πρόληψη και Αντισύλληψη. Εικόνα 5 Φόρμα Επερωτήσεων «Άλλοι Συντελεστές Κινδύνου» Στη φόρμα «Άλλοι Συντελεστές Κινδύνου» (Other Risk Factors), βλέπε Εικόνα 5, ο χρήστης καθορίζει την ηλικία της ασθενούς, τον δείκτη μάζας σώματος, και τις συνήθειες καπνίσματος της, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των τσιγάρων που καπνίζει ημερησίως, τα χρόνια καπνίσματος, και τα χρόνια που μεσολάβησαν από τη διακοπή του καπνίσματος έως την αφαίρεση του όγκου (αν η ασθενής έχει διακόψει το κάπνισμα). 5

6 Εικόνα 6 Φόρμα Επερωτήσεων «Οικογενειακό Ιστορικό Κακοήθειας» Στη φόρμα «Οικογενειακό Ιστορικό Κακοήθειας» (Family History of Malignancy), βλέπε Εικόνα 6, ο χρήστης καθορίζει τους συγγενείς της ασθενούς που έχουν αναπτύξει καρκίνο κάποια στιγμή στη ζωή τους, μαζί με την ηλικία που συνέβη το συγκεκριμένο γεγονός. Η επιλογή των βαθμών συγγένειας και των τύπων καρκίνου γίνεται από αντίστοιχα μενού επιλογής. Τα καθορισμένα κριτήρια για τους συγγενείς συνδυάζονται είτε με τον ΚΑΙ είτε με τον Ή λογικό τελεστή. Όσο αφορά τον καρκίνο του μαστού, έχουν διαχωριστεί τέσσερις τύποι: «αριστερού μαστού», «δεξιού μαστού», «και στους δύο μαστούς» και «πρώτα στον έναν και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα και στον άλλο μαστό». Εικόνα 7 Φόρμα Επερωτήσεων «Ευρήματα Μαστού-Θηλής» Στη φόρμα «Ευρήματα Μαστού-Θηλής» (Breast - Nipple Findings), βλέπε Εικόνα 7, ο χρήστης καθορίζει τα παρόντα ευρήματα μαστού (π.χ., διήθηση δέρματος) και θηλής (π.χ., εισολκή) της ασθενούς, επιλέγοντας τα από μία προκαθορισμένη λίστα από ευρήματα μαστού και θηλής. Για κάθε επιλεγμένο εύρημα, ο χρήστης μπορεί να καθορίσει αν συνέβη στον αριστερό, στο δεξιό ή και στους δύο μαστούς. Επιπλέον, σε 6

7 αυτή τη φόρμα ο χρήστης καθορίζει το κλινικό ΤΝΜ του ασθενή πριν τις προεγχειρητικές χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες, όπου τα πεδία Τ, Ν και Μ επερωτούνται ως εύρος. Εικόνα 8 Φόρμα Επερωτήσεων «Καρκινικοί Δείκτες Αίματος» Εικόνα 9 Φόρμα Επερωτήσεων «Θεραπείες Πριν την Επέμβαση» Στη φόρμα «Καρκινικοί Δείκτες Αίματος» (Blood Tumor Markers), βλέπε Εικόνα 8, ο χρήστης επιλέγει από μία προκαθορισμένη λίστα από καρκινικούς δείκτες αίματος, όπως ο CA15-3 και ο CEA, τους καρκινικούς δείκτες που τον ενδιαφέρουν. Στη συνέχεια, για κάθε επιλεγμένο καρκινικό δείκτη, ο χρήστης μπορεί να καθορίσει ένα εύρος τιμών. Εντούτοις, τα επιλεγμένα κριτήρια του χρήστη για κάθε καρκινικό δείκτη ελέγχονται μόνο σε σχέση με την τελευταία καταγραφή του πριν την ογκολογική εγχείρηση. Για 7

8 παράδειγμα, υποθέστε ότι μία ασθενής είχε μία εξέταση CA15-3 στις 3 Ιουνίου του 2005, μία δεύτερη στις 15 Αυγούστου του 2005, μία εγχείρηση καρκίνου του μαστού στις 30 Αυγούστου του 2005 και άλλη μία εξέταση CA15-3 στις 23 Σεπτεμβρίου του Τότε, αν επιλεχθεί ο καρκίνος που αφαιρέθηκε στις 30 Αυγούστου, θα ελεγχθεί μόνο η εξέταση CA15-3 που έγινε στις 15 Αυγούστου. Εικόνα 10 Φόρμα Επερωτήσεων «Θεραπείες Μετά την Επέμβαση» Στη φόρμα «Θεραπείες Πριν την Επέμβαση» (Therapies Before Surgery), βλέπε Εικόνα 9, ο χρήστης καθορίζει από μια προκαθορισμένη λίστα, τις χημειοθεραπείες που υποβλήθηκε η ασθενής πριν την εγχείρηση (για να μειωθεί το μέγεθος του όγκου). Για κάθε επιλεγμένη χημειοθεραπεία, ο χρήστης καθορίζει αν η θεραπεία είναι συστηματική ή περιοχική, τον αριθμό των κύκλων, και την ανταπόκριση της ασθενούς στη θεραπεία. 8

9 Παρομοίως, ο χρήστης καθορίζει από μία προκαθορισμένη λίστα, τις ακτινοθεραπείες που υποβλήθηκε η ασθενής πριν την εγχείρηση. Σε αυτή τη φόρμα, ο χρήστης καθορίζει το κλινικό ΤΝΜ του ασθενή μετά την ολοκλήρωση όλων των προ-εγχειρητικών χημειοθεραπειών και ακτινοθεραπειών, αντίστοιχα. Στη φόρμα «Θεραπείες Μετά την Επέμβαση» (Therapies After Surgery), βλέπε Εικόνα 10, ο χρήστης καθορίζει από μια προκαθορισμένη λίστα, τις χημειοθεραπείες, τις ακτινοθεραπείες, τις ορμονοθεραπείες και τις ανοσοθεραπείες που υποβλήθηκε η ασθενής μετά την εγχείρηση. Ο χρήστης μπορεί επιπλέον να καθορίσει και άλλες εναλλακτικές θεραπευτικές ενέργειες. Εικόνα 11 Φόρμα Επερωτήσεων «Αποτελεσματικότητα Θεραπειών» Στη φόρμα «Αποτελεσματικότητα Θεραπειών» (Therapy Effectiveness), βλέπε Εικόνα 11, ο χρήστης καθορίζει το Διάστημα Ελεύθερου Νόσου (Disease Free Survival) και τη Συνολική Επιβίωση (Overall Survival) της ασθενούς, όπως επίσης και το εάν η ασθενής παρουσίασε μετάσταση και/ή πέθανε (λόγω υποτροπής ή από άλλα αίτια). Φυσικά, εάν η ασθενής δεν έχει παρουσιάσει μετάσταση (αντίστοιχα, δεν έχει πεθάνει) τότε μόνο επερωτήσεις για το χαμηλότερο όριο του Διαστήματος Ελεύθερου Νόσου (αντίστοιχα, της Συνολικής Επιβίωσης) έχει νόημα. Παθολογοανατομικές Φόρμες Αναζήτησης Στη φόρμα «Ιστολογικός Τύπος» (Histological Type), ο χρήστης καθορίζει τον ιστολογικό τύπο του όγκου, π.χ. Πορογενές Καρκίνωμα (μη-διηθητικό, μικροδιηθητικό, διηθητικό), Λοβιακό Καρκίνωμα (μη-διηθητικό, διηθητικό) και Καρκίνωμα με Ειδικούς Χαρακτήρες, επιλέγοντας το αντίστοιχο κουτί επιλογής, όπως φαίνεται στην Εικόνα 12. Όταν το κουτί επιλογής κάποιου ιστολογικού τύπου τσεκαριστεί, τότε εμφανίζονται τα πεδία που σχετίζονται με τον αντίστοιχο ιστολογικό τύπο. Στην περίπτωση του μικροδιηθητικού πορογενούς καρκινώματος, τα πεδία αριθμός εστιών, από και προς εμφανίζονται μόνο εάν η τιμή πολυεστιακή επιλεχθεί από το μενού του πεδίου τύπος εστιών. Παρομοίως, στην περίπτωση του διηθητικού πορογενούς καρκινώματος, το πεδίο ποσοστό εμφανίζεται μόνο εάν τσεκαριστεί το κουτί επιλογής συνυπάρχον ενδοπορικό στοιχείο (DCIS), το οποίο εκφράζει τη συνύπαρξη διηθητικού πορογενές καρκινώματος με μηδιηθητικό πορογενές καρκίνωμα. Σημειώστε ότι στην περίπτωση του διηθητικού πορογενούς καρκινώματος, ο χρήστης μπορεί να καθορίσει τον αριθμό των διηθήσεων που ικανοποιούν συγκεκριμένα κριτήρια. 9

10 Στη φόρμα «Καρκίνωμα Άλλα» (Carcinoma, Other), βλέπε Εικόνα 13, ο χρήσης καθορίζει τη διάμετρο, το βαθμό και το ιστολογικό ΤΝΜ του όγκου. Επίσης καθορίζει, (α) εάν υπάρχει αγγειακή διήθηση (στα λεμφικά έμβολα και φλεβικά έμβολα), διήθηση περινευριδιακών χώρων, διήθηση δέρματος ή/και θηλής (τύπου Paget ή non-paget), (β) διήθηση στα όρια εκτομής του όγκου, και (γ) εάν πρόκειται για φυλλοειδή όγκο ή άλλη βλάβη με ατυπία. Στην τελευταία περίπτωση, μπορεί να καθοριστεί ο βαθμός ατυπίας. Εικόνα 12 Φόρμα Επερωτήσεων «Ιστολογικός Τύπος» 10

11 Εικόνα 13 Φόρμα Επερωτήσεων «Καρκίνωμα, Άλλα» Στη φόρμα «Λεμφαδένες» (Lymph Nodes), βλέπε Εικόνα 15, ο χρήστης καθορίζει τον αριθμό των λεμφαδένων, λεμφαδένων φρουρών, επιχώριων λεμφαδένων, και ενδομαστικών λεμφαδένων, αντιστοίχως, που έχουν Χ, Υ, Ζ διαστάσεις μέσα σε ένα συγκεκριμένο εύρος, και/ή παρουσιάζουν μεταστατική διήθηση, διήθηση κάψας, και /ή διηθήσεις μέσα στο λιπώδη ιστό της μασχάλης. Στην περίπτωση της μεταστατικής διήθησης, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τον τύπο της μετάστασης από αντίστοιχο μενού. Στη φόρμα «Ανοσοϊστοχημικοί Καρκινικοί Δείκτες» (Immunohistochemical Tumor Markers), βλέπε Εικόνα 14, ο χρήστης επιλέγει ανοσοϊστοχημικούς καρκινικούς δείκτες, όπως ο ER, ο PR, ο HER-2, κλπ, από ένα μενού και για κάθε έναν από αυτούς, καθορίζει το ποσοστό της χρώσης, την ένταση της χρώσης, το score, και το βαθμό του ενδογενή και εξωγενή θετικού μάρτυρα. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να δηλώσει εάν το HER-2 FISH score είναι θετικό ή αρνητικό. Για παράδειγμα, στην Εικόνα 4, ο χρήστης επιλέγει όγκους που είναι HER-2 και ER θετικοί. Εικόνα 14 Φόρμα Επερωτήσεων «Ανοσοϊστοχημικοί Καρκινικοί Δείκτες» 11

12 Εικόνα 15 Φόρμα Επερωτήσεων «Λεμφαδένες» Γονιδιακές Φόρμες Αναζήτησης Στη φόρμα «Πείραμα Μικροσυστοιχίας» (MicroArray Experiment), βλέπε Εικόνα 16, ο χρήστης καθορίζει το κανάλι του καρκινικού ιστού στο πείραμα της μικροσυστοιχίας (Κανάλι 1, αν το εκχύλισμα του καρκινικού ιστού έχει σημανθεί με τη φθορίζουσα ουσία 12

13 Cy3 ή Κανάλι 2, αν το εκχύλισμα του καρκινικού ιστού έχει σημανθεί με τη φθορίζουσα ουσία Cy5). Όπως θα καταστεί σαφές αργότερα, αυτό χρειάζεται για τη σωστή ερμηνεία των κανονικοποιημένων δεδομένων (normalized data). Ο χρήστης επίσης καθορίζει την ημερομηνία και την ποιότητα των υβριδοποιήσεων του πειράματος, όπως επίσης και το όνομα της επιθυμητής διαδικασίας κανονικοποίησης (επιλεγμένη από ένα pull-down menu με τις διαδικασίες κανονικοποίησης του PrognoChip). Εικόνα 16 Φόρμα Επερωτήσεων «Πείραμα Μικροσυστοιχίας» Εικόνα 17 Φόρμα Επερωτήσεων «Επιλογή Ολιγονουκλεοτιδίων» Στη φόρμα «Επιλογή Ολιγονουκλεοτιδίων» (Reporter Filtering), βλέπε Εικόνα 17, ο χρήστης μπορεί να φιλτράρει τους reporters που εμφανίζονται στα προφίλ της γονιδιακής 13

14 έκφρασης των επιλεγμένων καρκινικών ιστών, βάσει (α) του ονόματος της βιβλιοθήκης στην οποία ανήκουν, (β) των σχολιασμών τους στις GO Biological Process, GO Molecular Function και GO Cellular Location ταξινομίες, και (γ) των κωδικών απόδειξης (evidence codes) των ερωτηθέντων σχολιασμών. Τα GO ονόματα μπορούν να εισαχθούν στα αντίστοιχα textboxes χειρωνακτικά, αλλά μπορούν επίσης να εισαχθούν και αυτόματα από το σύστημα, χρησιμοποιώντας την τοπική εγκατάσταση της GO Βάσης Δεδομένων για την ανάκτηση των άμεσων παιδιών ή των απογόνων ενός GO ονόματος, που καθορίζεται από το χρήστη. Τα κριτήρια σχολιασμών στις GO Biological Process, GO Molecular Function, και GO Cellular Components ταξινομίες, αντίστοιχα, μπορούν να συνδυαστούν είτε με τον ΚΑΙ είτε με τον Ή τελεστή. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να καθορίσει μία λίστα από κωδικούς απόδειξης που τον ενδιαφέρουν, οι οποίοι συνδυάζονται με τον τελεστή Ή. Παραδείγματος χάριν, στην Εικόνα 17, ο χρήστης καθορίζει ότι ενδιαφέρεται μόνο για τους reporters της βιβλιοθήκης Human Operon v.3 και οι οποίοι σχολιάζονται με τον όρο της GO Biological Process ταξινομίας signal transduction ή οποιοδήποτε από τους απογόνους της. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης εισάγει τον όρο signal transduction στο textbox GO Biological Process names, και εισάγει επίσης τον ίδιο όρο στο Add all descendants of textbox, πατώντας το Add κουμπί. Σε αυτό το στάδιο, δημιουργείται μια ερώτηση με περιεχόμενο «Επέστρεψε όλους τους απογόνους του όρου signal transduction στην GO Biological Process ταξινομία», η οποία υποβάλλεται στην τοπική GO Βάση Δεδομένων. Όλα τα GO ονόματα της απάντησης εισάγονται αυτόματα στο textbox GO Biological Process names. Κατόπιν, ο χρήστης επιλέγει το OR radio button (στα δεξιά),καθορίζοντας ότι τα κριτήρια σχολιασμού θα πρέπει να συνδυαστούν με τον Ή τελεστή. Ο χρήστης επίσης καθορίζει ότι ενδιαφέρεται μόνο για τους σχολιασμούς, οι οποίοι υποστηρίζονται από τον IC (inferred by curator) ή τον IDA (inferred by direct assay) κωδικό απόδειξης. 1.2 Σελίδα Επιλογής Πεδίων Αποτελέσματος Μετά από τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής της ασθενούς και του αντίστοιχου της καρκινικού ιστού, ο χρήστης επιλέγει τα κλινικά, ιστοπαθολογικά, και γονιδιακά πεδία που τον ενδιαφέρουν και που θα συνοδεύσουν τον καρκινικό ιστό στο αποτέλεσμα. Αυτό γίνεται στη Σελίδα Επιλογής Πεδίων (Select Page) (βλ. Εικόνα 18 και Εικόνα 19), που εμφανίζεται αφού πατηθεί το κουμπί Make Query, που φαίνεται στην Εικόνα 2. Επιπλέον, στη Σελίδα Επιλογής Πεδίων, ο χρήστης καθορίζει τα πεδία γονιδιακής έκφρασης που τον ενδιαφέρουν και τα είδη των σχολιασμών που θα συνοδεύσουν τους επιλεγμένους, βάσει των κριτηρίων της Reporter Filtering φόρμας, reporters στο αποτέλεσμα. Παραδείγματος χάριν, στην Εικόνα 18, ο χρήστης καθορίζει ότι ενδιαφέρεται για τις προ-εγχειρητικές χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες των επιλεγμένων ασθενών. Επιπλέον, στην Εικόνα 19, ο χρήστης καθορίζει ότι, από τα πεδία κανονικοποιημένα δεδομένων, ενδιαφέρεται για τα log 2 (intensity1/intensity2) και log 2 (intensity1+intensity2) πεδία (που αντιστοιχούν σε διαφορετικά μέτρα γονιδιακής έκφρασης), όπου intensity1 και intensity2 είναι οι κανονικοποιημένες εντάσεις φθορισμού των ιστών που έχουν τοποθετηθεί στο Κανάλι 1 και στο Κανάλι 2 του πειράματος της μικροσυστοιχίας, αντίστοιχα. Επιπλέον, ο χρήστης καθορίζει ότι, από τους σχολιασμούς των reporters, ενδιαφέρεται (α) για το όνομα, στην HUGO Gene Nomenclature Committee ορολογία, του γονιδίου στο οποίο ανήκει, (β) για το Ensembl gene id, και (γ) για τους σχολιασμούς στη GO Biological Process ταξινομία, του γονιδίου στο οποίο ανήκει. Στη Σελίδα Επιλογής Πεδίων (Αποτελέσματος), ο χρήστης καθορίζει επίσης τα Κλινικά ΠΣ στα οποία θα υποβληθούν τα κλινικά υποερωτήματα. Παραδείγματος χάριν, στην Εικόνα 18, ο χρήστης επιλέγει μόνο το Κλινικό ΠΣ που είναι εγκαταστημένο στο 14

15 ΠΑΓΝΗ. Παρόλο που στο PrognoChip, υπάρχουν μόνο δύο εγκαταστημένα Κλινικά ΠΣ (στο ΠΑΓΝΗ και στην ΠΡΟΛΗΨΙΣ), ο Διαμεσολαβητής μπορεί να χειριστεί οποιοδήποτε αριθμό εγκαταστάσεων. Πληροφορίες σχετικές με τα εγκαταστημένα Κλινικά ΠΣ και το Γονιδιακό ΠΣ αποθηκεύονται στη Βάση Δεδομένων του Διαμεσολαβητή (βλ. Εικόνα 1) και διαχειρίζονται από το διαχειριστή του συστήματος μέσω της φόρμας «Διαχείριση» (Administration). Εικόνα 18 Σελίδα Επιλογής Πεδίων (Μέρος 1) 15

16 Εικόνα 19 Σελίδα Επιλογής Πεδίων (Μέρος 2) 16

17 1.3 Υποβολή Τελικών Υποερωτημάτων και Σύνθεση Αποτελεσμάτων Ο Διαμεσολαβητής είναι τώρα ικανός να διαμορφώσει τα τελικά υποερωτήματα που θα υποβληθούν στα Κλινικά ΠΣ και το Γονιδιακό ΠΣ. Εξαιτίας του γεγονότος ότι τα δεδομένα γονιδιακής έκφρασης είναι πολύ μεγαλύτερα σε μέγεθος από τα κλινικοπαθολογοανατομικά στοιχεία των ασθενών, ο Διαμεσολαβητής υποβάλλει αρχικά τα κλινικά υποερωτήματα στα Κλινικά ΠΣ. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα των υποερωτημάτων συνδυάζονται, παρέχοντας (α) τις επιλεγμένες κλινικο-ιστοπαθολογικές ιδιότητες για τους ασθενείς που ικανοποιούν τα καθορισμένα από το χρήστη, κλινικοιστοπαθολογικά κριτήρια, και (β) τα ονόματα των αντίστοιχων καρκινικών ιστών. Τα τελευταία, μαζί με τα γονιδιακά SQL υποερωτήματα που δημιουργήθηκαν, θα χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση των τελικών SQL υποερωτημάτων που θα υποβληθούν στο Γονιδιακό ΠΣ. Τα τελικά αποτελέσματα των Κλινικών ΠΣ και του Γονιδιακού ΠΣ συνδυάζονται βάση των ονόματων των καρκινικών δειγμάτων, και ένα XML αρχείο προκαθορισμένου σχήματος δημιουργείται, το οποίο ονομάζεται παραγόμενο XML αρχείο (output XML file). Το σχήμα του παραγόμενου XML αρχείου παρουσιάζεται αναλυτικά στο επόμενο Κεφάλαιο. Επειδή το σύνολο των επιλεγμένων reporters μπορεί να είναι πολύ μεγάλο, οι σχολιασμοί των reporters αποθηκεύονται σε ένα ξεχωριστό αρχείο, που ονομάζεται αρχείο reporter (reporter file) (τα πεδία του οποίου διαχωρίζονται με tabs). Ομοίως, τα ζητούμενα πεδία κανονικοποιημένων δεδομένων κάθε καρκινικού δείγματος σώζονται σε ένα χωριστό αρχείο, που ονομάζεται αρχείο κανονικοποιημένων δεδομένων (normalized data file) (τα πεδία του οποίου επίσης διαχωρίζονται με tabs). Με τον τρόπο αυτό, το παραγόμενο XML αρχείο μπορεί να περιέχει μόνο τα ονόματα των εξωτερικών αρχείων μαζί με τον ορισμό των στηλών τους (π.χ., <reporter id, gene name (HUGO), Ensemble gene id, GO Biological Process> για το μοναδικό αρχείο reporter, και <reporter id, log 2 (intensity1/intensity2), log 2 (intensity1 + intensity2)> για τα (ανά καρκινικό δείγμα) αρχεία κανονικοποιημένων δεδομένων). Το παραγό Εικόνα 20 Σελίδα Αποτελεσμάτων Το παραγόμενο XML αρχείο εμφανίζεται σε χωριστό παράθυρο και το πλήρες σύνολο των παραγόμενων αρχείων μπορεί να μεταφορτωθεί (download) στο τοπικό μηχάνημα (υπολογιστή) του χρήστη (βλέπε Εικόνα 20). Κατόπιν, τα παραγόμενα αρχεία δίνονται ως 17

18 input στα εργαλεία Εξόρυξης Δεδομένων για την αναζήτηση ενδιαφέροντων κλινικογονιδιακών συσχετισμών μεταξύ των ανακτημένων πεδίων των επιλεγμένων καρκινικών δειγμάτων. Τέλος, τα ευρήματα Εξόρυξης Δεδομένων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον μπορούν να σχολιαστούν και να αποθηκευτούν στην Αποθήκη Ευρημάτων (Findings Repository) (βλέπε Εικόνα 1). 2 Περιγραφή Παραγόμενου XML Αρχείου Όπως περιγράψαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, όταν ένας χρήστης υποβάλλει μια κλινικο-γονιδιακή ερώτηση μέσω του Διαμεσολαβητή του PrognoChip, καθορίζει (α) τα κριτήρια επιλογής των καρκινικών ιστών που τον ενδιαφέρουν, και (β) μέσω της Σελίδας Επιλογής Πεδίων, τα πεδία που θα εμφανίζονται στο παραγόμενο XML αρχείο. Για τη δημιουργία του παραγόμενου XML αρχείου, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες: Κανόνες 1. Εάν κανένα πεδίο δεν επιλεγεί στη Σελίδα Επιλογής Πεδίων τότε εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους, και δεν δημιουργείται κανένα XML αρχείο. 2. Όσον αφορά τα * στοιχεία x: a. Εάν, στη Σελίδα Επιλογής Πεδίων, δεν επιλεγεί κανένα από τα πεδία που αντιστοιχούν στα φύλλα του x, τότε κανένα στοιχείο x δεν περιέχεται στο παραγόμενο XML αρχείο, b. διαφορετικά, i. εάν δεν υπάρχει καμία οντότητα στην απάντηση που αντιστοιχεί στο x, τότε ένα κενό στοιχείο x (π.χ., <x/>) περιλαμβάνεται στο παραγόμενο XML αρχείο. ii. διαφορετικά, υπάρχει ένα στοιχείο x στο παραγόμενο XML αρχείο, για κάθε αντίστοιχη οντότητα στην απάντηση. 3. Όσον αφορά τα? στοιχεία x που δεν είναι φύλλα: a. εάν, στη Σελίδα Επιλογής Πεδίων, δεν επιλεγεί κανένα από τα πεδία που αντιστοιχούν στα φύλλα του x, τότε κανένα στοιχείο x δεν περιλαμβάνεται στο παραγόμενο XML αρχείο, b. διαφορετικά, εάν δεν υπάρχει σύγκρουση (conflict) με τον Κανόνα 2 τότε υπάρχει ένα στοιχείο x στο παραγόμενο XML αρχείο. 4. Όσον αφορά τα? στοιχεία x που είναι φύλλα: a. εάν το πεδίο που αντιστοιχεί στο στοιχείο x δεν επιλεγεί στη Σελίδα Επιλογής Πεδίων, τότε κανένα στοιχείο x δεν περιλαμβάνεται στο παραγόμενο XML αρχείο, b. διαφορετικά, εάν δεν υπάρχει σύγκρουση (conflict) με τον Κανόνα 2 τότε υπάρχει ένα στοιχείο x στο παραγόμενο XML αρχείο, ακόμα κι αν η τιμή του πεδίου είναι null ή 0 (για pull-down menu ids). Στην τελευταία περίπτωση, το περιεχόμενο του στοιχείου x θα είναι. Στα ακόλουθα υποκεφάλαια παρουσιάζεται αναλυτικά το σχήμα του παραγόμενου XML αρχείου. 18

19 2.1 General Information, Past Breast Diseases, and Gynecological History Εικόνα 21 General Information, Past Breast Diseases, and Gynecological History past breast diseases -> disease -> name fibrocystic changes abscess inflammation cyst 19

20 cyst, Montgomery fibroadenoma lipoma galactorrhea clear secretion bloody secretion intraductal papilloma duct ectasia calcification sclerosing adenosis phylloides tumor, malignant sarcoma carcinoma Paget disease, nipple past breast diseases -> disease -> position left right both gynecological_history -> menopausal_status premenopausal perimenopausal postmenopausal gynecological_history -> lactation yes no Σχόλια: Τα στοιχεία patient ομαδοποιούνται ανά Κλινικό ΠΣ (hospital_name), με τη σειρά που τα Κλινικά ΠΣ εμφανίζονται στο Select Page. Τα υποστοιχεία sample ενός στοιχείου patient ταξινομούνται με βάση την ημερομηνία αφαίρεσης τους (surgery_date). 20

21 2.2 Duration of Hormone Intake and Other Risk Factors Εικόνα 22 Duration of Hormone Intake and Other Risk Factors other_risk_factors -> smoking_habits -> quitting yes no 21

22 2.3 Family History of Malignancy, Breast-Nipple Findings, and Blood Tumor Markers Εικόνα 23 Family History of Malignancy, Breast-Nipple Findings, and Blood Tumor Markers malignancy_family_history -> relative -> degree_of_kinship mother father sister brother mother of mother father of mother mother of father father of father daughter 22

23 son sister of mother brother of mother sister of father brother of father female cousins male cousins malignancy_family_history -> relative -> type_of_cancer breast (left) breast (right) breast (both) breast (one and later the other) mouth tongue larynx lung and bronchus thyroid pharynx esophagus stomach small intestine colon rectum liver gallbladder pancreas adrenal glands kidney ureter urinary bladder prostate testis ovary body, uterus cervix, uterus vulva salivary glands brain leukemia lymphoma skin melanoma bone sarcoma soft tissue sarcoma of unknown origin breast_nipple_findings -> -> clinical_tnm -> T T1 T2 T3 T4 breast_nipple_findings -> clinical_tnm -> N T0 T1 T2 23

24 breast_nipple_findings -> clinical_tnm -> M M0 M1 breast_nipple_findings -> breast_finding -> name nodule, movable nodular consistency sensitivity skin invasion retraction of the skin peau de orange ulceration surgical scar breast_nipple_findings -> breast_finding -> position left right breast_nipple_findings -> nipple_finding -> name retraction deformity bifurcation Paget disease, nipple ulceration bloody secretion secretion, other other lesion breast_nipple_findings -> nipple_finding -> position left right blood_tumor_markers -> blood_tumor_marker -> name CEA Ca 125 Ca 19-9 Ca 15-3 CA27-29 MCA TPS Σχόλια: Τα στοιχεία breast_finding και nipple_finding ταξινομούνται με βάση το date_of_finding. Τα στοιχεία blood_tumor_marker ταξινομούνται με βάση το date_of_exam. 24

25 2.4 Therapies Before Surgery Εικόνα 24 Therapies Before Surgery therapies_before_surgery -> pre_chemotherapy -> intravenous yes no therapies_before_surgery -> pre_chemotherapy -> local yes no therapies_before_surgery -> pre_chemotherapy -> type 25

26 CAF CMF FEC TAXOL TAXOTEL therapies_before_surgery -> pre_chemotherapy -> number_of_cycles therapies_before_surgery -> pre_chemotherapy -> clinical_tnm_after_chemotherapy -> T T1 T2 T3 T4 therapies_before_surgery -> pre_chemotherapy -> clinical_tnm_after_chemotherapy -> N T0 T1 T2 therapies_before_surgery -> pre_chemotherapy -> clinical_tnm_after_chemotherapy -> M M0 M1 therapies_before_surgery -> pre_radiotherapy -> type complete breast armpit supraclavicular parasternal chest wall local boost therapies_before_surgery -> pre_radiotherapy -> number_of_cycles therapies_before_surgery -> pre_radiotherapy -> clinical_tnm_after_radiotherapy -> T T1 T2 T3 T4 26

27 therapies_before_surgery -> pre_radiotherapy -> clinical_tnm_after_radiotherapy -> N N0 N1 N2 therapies_before_surgery -> pre_radiotherapy -> clinical_tnm_after_radiotherapy -> M M0 M1 Σχόλιο: Τα στοιχεία pre_chemotherapy και pre_radiotherapy ταξινομούνται με βάση το start_ date. 27

28 2.5 Therapies after Surgery Εικόνα 25 Therapies after Surgery 28

29 therapies_after_surgery -> chemotherapy -> type CAF CMF FEC TAXOL TAXOTEL therapies_ after _surgery -> chemotherapy -> number_of_cycles therapies_ after _surgery -> radiotherapy -> type complete breast armpit supraclavicular parasternal chest wall local boost therapies_after_surgery -> radiotherapy -> number_of_cycles therapies_after_surgery -> hormonotherapy -> type TAM FEMARA MEGACE estrogens LHRH LENTARON AREDIA ARIMIDEX AROMASIN NOLVADEX aromatase inhibitor therapies_after_surgery -> immunotherapy -> type Herceptin vaccine Σχόλιο: Τα στοιχεία chemotherapy, radiotherapy, hormonotherapy, immunotherapy, και other_action ταξινομούνται με βάση το start_ date. 29

21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνός καρκίνος της γυναίκας. Η επίπτωση παγκόσμια είναι περίπου 89 περιστατικά/100.000 γυναίκες ενώ αναφέρονται 800.000 νέα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Τι είναι η μαστολογία? Μαστολογία είναι ο κλάδος της ιατρικής πού ασχολείται με τον μαστικό αδένα (μαστός) και τις παθήσεις αυτού. Τι είναι ο μαστός? Ο Μαστός αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αντιμετώπιση Καρκίνου Μαστού. Ξενοφών Ξενάκης MD PhD Χειρουργός Μαστού Ειδικός Μαστολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΑΣΩ General Hospital

Χειρουργική αντιμετώπιση Καρκίνου Μαστού. Ξενοφών Ξενάκης MD PhD Χειρουργός Μαστού Ειδικός Μαστολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΑΣΩ General Hospital Χειρουργική αντιμετώπιση Καρκίνου Μαστού Ξενοφών Ξενάκης MD PhD Χειρουργός Μαστού Ειδικός Μαστολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΑΣΩ General Hospital Καρκίνος Μαστού Ο καρκίνος Πολυπαραγοντική Νόσος Δυτικός

Διαβάστε περισσότερα

Βούρτση Α, Λαζάρου Σπ, Αθανασίου Α, Ρουσάκης Α, Κουφόπουλος Κ, Καντζάβελος Κ, Πανουργιά Ε, Χρυσογονίδης Ι. www,hbis.gr

Βούρτση Α, Λαζάρου Σπ, Αθανασίου Α, Ρουσάκης Α, Κουφόπουλος Κ, Καντζάβελος Κ, Πανουργιά Ε, Χρυσογονίδης Ι. www,hbis.gr Βούρτση Α, Λαζάρου Σπ, Αθανασίου Α, Ρουσάκης Α, Κουφόπουλος Κ, Καντζάβελος Κ, Πανουργιά Ε, Χρυσογονίδης Ι. www,hbis.gr Γυναίκα ηλικίας 74 ετών προσήλθε για μαστογραφία. Ατομικό ιστορικό αρνητικό. Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΣΕ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΟΥΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΜΑΣΤΟΥ.

ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΣΕ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΟΥΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΜΑΣΤΟΥ. ΚΑΙ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ Μονάδα Μαστού, 401 ΓΣΝΑ, Αθήνα Εισαγωγή Αναφορές Εισαγωγή Η συνύπαρξη μεταστατικού καρκίνου του μαστού και φυματίωσης σε μασχαλιαίους λεμφαδένες είναι εξαιρετικά σπάνια

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτική Μαστογραφία Ανακαλύπτοντας το DCIS. Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Ειδικός Χειρουργός Μαστού

Προληπτική Μαστογραφία Ανακαλύπτοντας το DCIS. Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Ειδικός Χειρουργός Μαστού Προληπτική Μαστογραφία Ανακαλύπτοντας το DCIS Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Ειδικός Χειρουργός Μαστού Ductal Carcinoma in Situ Πορογενές καρκίνωμα in Situ In Situ = επί τόπου Τοπικό πορογενές καρκίνωμα; Ductal

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin)

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > Εμπορική Διαχείριση > Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Μέσα από τη διαχείριση βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ (SPECTROSCOPY-MRS) ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ 3Τ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ (SPECTROSCOPY-MRS) ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ 3Τ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ (SPECTROSCOPY-MRS) ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ 3Τ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Γ. Μπουλογιάννη 1, Α. Δρεβελέγκας 1, Ι. Χρυσογονίδης 2 1.Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού

Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία με θέμα: Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού Καραγιάννης Ιωάννης Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ

Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ Κουτρούµπα Ι, Χαϊδόπουλος Δ, Θωµάκος Ν, Σωτηροπούλου Μ, Καθοπούλης Ν, Βλάχος

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μπάμπης Φ. Γιαννουλόπουλος. Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Χειρουργός Μαστού. Γαία Μαιευτική-Γυναικολογική

Δρ. Μπάμπης Φ. Γιαννουλόπουλος. Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Χειρουργός Μαστού. Γαία Μαιευτική-Γυναικολογική Δρ. Μπάμπης Φ. Γιαννουλόπουλος Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Χειρουργός Μαστού Γαία Μαιευτική-Γυναικολογική Επίπτωση παγκοσμίως 89/100.000 γυναίκες, 800.000 νέα περιστατικά ετησίως. U.S.A. 250.000 νέα περιστατικά,

Διαβάστε περισσότερα

Γονίδια. τη Φαρμακολογία και τη Γονιδιωματική στη Φαρμακογονιδιωματική" Από. Παρενέργειες. Φαρμακο γονιδιωματική / γενετική.

Γονίδια. τη Φαρμακολογία και τη Γονιδιωματική στη Φαρμακογονιδιωματική Από. Παρενέργειες. Φαρμακο γονιδιωματική / γενετική. Από τη Φαρμακολογία και τη Γονιδιωματική στη Φαρμακογονιδιωματική" Φυσιολογικά Ανθρώπινα Χαρακτηριστικά Ανταπόκριση στο Περιβάλλον Δέσποινα Σανούδου,, PhD FACMG Επίκουρη Καθηγήτρια Molecular Biology Biomedical

Διαβάστε περισσότερα

Prolaris : Ο Νέος Εξατομικευμένος Υπολογισμός της Επιθετικότητας του Καρκίνου του Προστάτη

Prolaris : Ο Νέος Εξατομικευμένος Υπολογισμός της Επιθετικότητας του Καρκίνου του Προστάτη Prolaris : Ο Νέος Εξατομικευμένος Υπολογισμός της Επιθετικότητας του Καρκίνου του Προστάτη Τηλεφωνικό Κέντρο 210 69 66 000 Prolaris : Ο Νέος Εξατομικευμένος Υπολογισμός της Επιθετικότητας του Καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΔΣ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

9 Ιανουαρίου 2016 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 2016. Νεώτερα Δεδομένα. 1 η Επιστημονική Ημερίδα. Ώρα προσέλευσης: 09:00 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

9 Ιανουαρίου 2016 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 2016. Νεώτερα Δεδομένα. 1 η Επιστημονική Ημερίδα. Ώρα προσέλευσης: 09:00 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ Οργάνωση: Απεικονιστικό Τμήμα Μαστού ΜΗΤΕΡΑ Α Κλινική Μαστού ΜΗΤΕΡΑ Β Κλινική Μαστού ΜΗΤΕΡΑ Ογκολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΛΟΥΡΟΣ ΜΗΤΕΡΑ 1 η Επιστημονική Ημερίδα ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές ογκολογικού κινδύνου: Καρκίνος Νεφρού - Ουροδόχου Κύστης

Υπολογιστές ογκολογικού κινδύνου: Καρκίνος Νεφρού - Ουροδόχου Κύστης Υπολογιστές ογκολογικού κινδύνου: Καρκίνος Νεφρού - Ουροδόχου Κύστης Χαράλαμπος Κ. Μαμουλάκης Λέκτορας Ουρολογίας Ουρολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Σύνοψη Σ αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψουμε τη δημιουργία φορμών, προκειμένου να εισάγουμε δεδομένα και να εμφανίζουμε στοιχεία από τους πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ

18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ 18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ Ο καρκίνος του ενδομητρίου είναι η συχνότερη μορφή γυναικολογικού καρκίνου στις ΗΠΑ ( 6% όλων των νεοδιαγνωσθέντων καρκίνων στις γυναίκες). Η πρόγνωση είναι σχετικά καλή καθώς

Διαβάστε περισσότερα

UROGOLD III: Οι σηµαντικότερες δηµοσιεύσεις της χρονιάς Καρκίνος Όρχεως και Πέους Ευάγγελος Φραγκιάδης Ακαδηµαϊκός Υπότροφος Α Ουρολογική Κλινική ΕΚΠΑ

UROGOLD III: Οι σηµαντικότερες δηµοσιεύσεις της χρονιάς Καρκίνος Όρχεως και Πέους Ευάγγελος Φραγκιάδης Ακαδηµαϊκός Υπότροφος Α Ουρολογική Κλινική ΕΚΠΑ UROGOLD III: Οι σηµαντικότερες δηµοσιεύσεις της χρονιάς Καρκίνος Όρχεως και Πέους Ευάγγελος Φραγκιάδης Ακαδηµαϊκός Υπότροφος Α Ουρολογική Κλινική ΕΚΠΑ Καµία σύγκρουση συµφερόντων Some may think this was

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η απογραφή και καταγραφή των δεδομένων των σημείων του ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βιβλιοθήκη Ιατρικών Εικόνων & Αξιοσηµείωτων Περιστατικών ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και ιαχείρισης ικτύου Η Βιβλιοθήκη δηµιουργήθηκε από την οµάδα Συνεργατών του Κέντρου Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Section A: Είδος επέμβασης

Section A: Είδος επέμβασης Section A: Είδος επέμβασης A1. Είδος Επέμβασης Παγκρεατο12δακτυλεκτομή(επέμβαση Whipple ), μερική παγκρεατεκτομή Παγκρεατο12δακτυλεκτομή(επέμβαση Whipple), ολική παγκρεατεκτομή PPPD, μερική παγκρεατεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις :

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις : Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις : Οι όρχεις αποτελούν κομμάτι του αναπαραγωγικού συστήματος (παραγωγή σπερματοζωάριων) του άνδρα αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ca Προστάτη. Μοριακοί δείκτες και στρατηγική χειρισμού των ασθενών με νόσο χαμηλού κινδύνου ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.

Ca Προστάτη. Μοριακοί δείκτες και στρατηγική χειρισμού των ασθενών με νόσο χαμηλού κινδύνου ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. Ca Προστάτη Μοριακοί δείκτες και στρατηγική χειρισμού των ασθενών με νόσο χαμηλού κινδύνου ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. Ca Προστάτη Ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος στους άνδρες 1 στους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η απογραφή και καταγραφή των δεδομένων των σημείων του ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινοθεραπεία Ακτινοβιολογία

Ακτινοθεραπεία Ακτινοβιολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ακτινοβολίες & Ακτινοπροστασία Ακτινοθεραπεία Ακτινοβιολογία Κική Θεοδώρου Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση στον CallCatcher Server (βλ. Σελ.4) Παραμετροποίηση συνδέσεων (βλ. Σελ.4) Επιλογή χειροκίνητης εγγραφής (βλ. Σελ.15)

Σύνδεση στον CallCatcher Server (βλ. Σελ.4) Παραμετροποίηση συνδέσεων (βλ. Σελ.4) Επιλογή χειροκίνητης εγγραφής (βλ. Σελ.15) CallPlayer Manual Περιεχόμενα 1 CallPlayer... 3 1.1 Επεξήγηση κουμπιών αρχικής οθόνης... 3 1.2 Διαδικασία Log-in... 4 1.3 Αρχική οθόνη CallPlayer... 5 1.4 Επεξήγηση Flags... 6 1.5 Παράθυρο Extended Information...

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Περιγραφή Συνολικής Προόδου Φυσικού Αντικειμένου από την έναρξη του έργου μέχρι τις 30/06/2015

Σύντομη Περιγραφή Συνολικής Προόδου Φυσικού Αντικειμένου από την έναρξη του έργου μέχρι τις 30/06/2015 Σύντομη Περιγραφή Συνολικής Προόδου Φυσικού Αντικειμένου από την έναρξη του έργου μέχρι τις 30/06/2015 Δ1: Συντονισμός του έργου. Προκηρύξεις και επιλογή εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών. Ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18-21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ Ψηλαφητή

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα. Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής

Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα. Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής Γ.Ν.Ν.Γ.Παπανικολάου Καρκίνος Πνεύμονα Πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στις ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Ενότητα 3 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων 17 18 3.1 Εισαγωγή Μία βάση δεδομένων αποτελείται από δεδομένα για διάφορα θέματα τα οποία όμως σχετίζονται μεταξύ τους και είναι καταχωρημένα με συγκεκριμένο τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 1 από 51 2015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 2 από 51 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Χειρουργός Μαστού Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο

Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Χειρουργός Μαστού Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Χειρουργός Μαστού Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο 19 ος αιώνας Σήμερα Μαστεκτομή Τεταρτεκτομή Τμηματεκτομή Ογκεκτομή Ο Dr. Charles Hewitt Moore στα 1867 θέτει τις αρχές της χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Searching and Downloading OpenStreetMap Data

Searching and Downloading OpenStreetMap Data Searching and Downloading OpenStreetMap Data QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis

Διαβάστε περισσότερα

με το Διαβητικό πόδι Μ, ΠαπαντωνίουΣ,Εξιάρα Δ,Γουλή Σκούτας Δ,Καραγιάννη Ε,Ρογκότη Ο,Παππά Τ,Δούκας, Λ,Σακαλή Κ,Μανές

με το Διαβητικό πόδι Μ, ΠαπαντωνίουΣ,Εξιάρα Δ,Γουλή Σκούτας Δ,Καραγιάννη Ε,Ρογκότη Ο,Παππά Τ,Δούκας, Λ,Σακαλή Κ,Μανές Το Κάπνισμα και η σχέση του με το Διαβητικό πόδι Σκούτας Δ,Καραγιάννη Δ,Γουλή Ο,Παππά Ε,Ρογκότη Μ, ΠαπαντωνίουΣ,Εξιάρα Τ,Δούκας, Λ,Σακαλή Κ,Μανές Χ. Διαβητολογικό Κέντρο Π.Γ.Ν.ΠαπαγεωργίουΠαπαγεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ DNA ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΥΤΑΡΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ.

ΠΛΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ DNA ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΥΤΑΡΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ. ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ 1 Hepatobiliary and Pancreatic Surgical Department, Oxford Radcliffe Hospitals NHS Foundation Trust, UK., 2 Institute of Liver Studies, King s College Hospital, School of Medicine,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο 4 Δρ. Βασιλική Κούφη Περιεχόμενα Υλοποίηση Βάσεως Δεδομένων Εκτέλεση ερωτημάτων SQL στην Βάση Δεδομένων BHMA 1. Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ιστοπαθολογίας για τον Καρκίνο του Μαστού.

Έκθεση Ιστοπαθολογίας για τον Καρκίνο του Μαστού. Ο οδηγός σας αναφορικά µε την Έκθεση Ιστοπαθολογίας για τον Καρκίνο του Μαστού. Κάθε φορά που αφαιρείται ιστός από το σώµα µας για να ελεγχθεί ως προς την ύπαρξη καρκίνου, συντάσσεται µια έκθεση η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΦΕΔ)» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία καρκίνου του πνεύμονα Ενότητα 1: Ογκολογία Πνεύμονα. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

Επιδημιολογία καρκίνου του πνεύμονα Ενότητα 1: Ογκολογία Πνεύμονα. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Επιδημιολογία καρκίνου του πνεύμονα Ενότητα 1: Ογκολογία Πνεύμονα Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Επιδημιολογικά στοιχεία καρκίνου του πνεύμονα Ο καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΝΟΣΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚAΡKINOY ΠΝΕΥΜΟΝΑ 15 Μαρτίου 2014 Ιωάννης Χ. Γκιόζος Πνευµονολόγος MD,FCCP Επ.Συνεργάτης Πανεπιστηµίου Αθηνών Ογκολογική Μονάδα Γ ΠΠ ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω οδηγίες αναλύεται η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων μέσω του εργαλείου FastImport.

Στις παρακάτω οδηγίες αναλύεται η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων μέσω του εργαλείου FastImport. Fast Import Στις παρακάτω οδηγίες αναλύεται η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων μέσω του εργαλείου FastImport. 2 Περιεχόμενα 3. Επιλογή εγκατάστασης λογιστικής και μεθόδου εισαγωγής αρχείου εγγραφών... 4

Διαβάστε περισσότερα

BREAST LESION EXCISION SYSTEM: ΝΕΑ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΗ ΨΗΛΑΦΗΤΩΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ.

BREAST LESION EXCISION SYSTEM: ΝΕΑ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΗ ΨΗΛΑΦΗΤΩΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ. ΝΕΑ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΜΗ ΨΗΛΑΦΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Μονάδα Μαστού, Α Προπαιδευτική Χειρουργική κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Στόχος Αξιολόγηση του Intact Breast Lesion Excision

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστημίου Λευκωσίας E-mail: libithelp@unic.ac.cy Τηλ: 22444772 Έκδοση: Μάρτιος 2013 (ES, GC, KP)

Διαβάστε περισσότερα

7KH VHQVLWLYLW\ RI UDGLRWKHUDS\ WR WLVVXH FRPSRVLWLRQ DQG LWV HVWLPDWLRQ XVLQJ QRYHO GXDO HQHUJ\ &7 PHWKRGV Guillaume Landry

7KH VHQVLWLYLW\ RI UDGLRWKHUDS\ WR WLVVXH FRPSRVLWLRQ DQG LWV HVWLPDWLRQ XVLQJ QRYHO GXDO HQHUJ\ &7 PHWKRGV Guillaume Landry Guillaume Landry UUNIVERSITAIRE PERS MAASTRICHT P M 1 ρ 2 60 "Monte Carlo" AND brachytherapy Number of publications 50 40 30 20 10 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Publication year μ ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Χρ.Τσοµπανίδου Παθολογοανατόµος Συντονίστρια Διευθύντρια Νοσοκοµείο Θεσ/νίκης «Άγιος Δηµήτριος» προέρχονται από το φυσιολογικό επιθήλιο µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Αντωνίου Χαρά Διευθύντρια Β Χειρουργικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ΣΕ ΤΙ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΜΕ??? Πόσο συχνός είναι ο καρκίνος του μαστού? Ποια αίτια τον προκαλούν?

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης της MySQL

Οδηγίες Χρήσης της MySQL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χρήσης της MySQL Διδάσκων: Γιάννης Θεοδωρίδης Συντάκτης Κειμένου: Βαγγέλης Κατσικάρος Νοέμβριος 2007 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή...2

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Αρχείο όγκων Ήπατος, Παγκρέατος, Χοληφόρων (Hellenic Registry of the HPB cancers)

Ελληνικό Αρχείο όγκων Ήπατος, Παγκρέατος, Χοληφόρων (Hellenic Registry of the HPB cancers) Ελληνικό Αρχείο όγκων Ήπατος, Παγκρέατος, Χοληφόρων (Hellenic Registry of the HPB cancers) 1. Εισαγωγή Το παρακάτω κείµενο αποτελεί ένα εγχειρίδιο χρήσης της εφαρµογής HPB Cancer Staging, ενός εργαλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E Η Εφαρμογή...3 Χρήστες...3 Πρόσβαση στην Εφαρμογή...3 Συμβεβλημένος Μόνιμος Ιατρός...5

Διαβάστε περισσότερα

Best of Uro-oncology Kidney Cancer 2016

Best of Uro-oncology Kidney Cancer 2016 Best of Uro-oncology Kidney Cancer 2016 Ιάσων Κυριαζής, MD, MSc, FEBU Κλινικά εντοπισμένη νόσος 417 PN patients all techniques: Long term oncological outcomes. Only tumor stage was associated with recurrence.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη, πρόγνωση και θεραπεία του καρκίνου του μαστού

Πρόληψη, πρόγνωση και θεραπεία του καρκίνου του μαστού Πρόληψη, πρόγνωση και θεραπεία του καρκίνου του μαστού Σταμάτης Βασίλαρος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Ευχαριστώ για τα ωραία λόγια, τιμή μου που είμαι εδώ σήμερα και που με καλέσατε να πάρω

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της βιοχημικής υποτροπής στον καρκίνο του προστάτη

Διαχείριση της βιοχημικής υποτροπής στον καρκίνο του προστάτη Μωυσίδης Κυριάκος Λέκτορας Ουρoλογίας Β ουρολογική κλινική του Α.Π.Θ. Διευθυντής Καθηγητής Ε. Ιωαννίδης Διαχείριση της βιοχημικής υποτροπής στον καρκίνο του προστάτη Καρκίνος του προστάτη Yπάρχει κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Ataxia telengectasia and Breast cancer

Ataxia telengectasia and Breast cancer 1 SHO in Gen. Surgery, St Helen s & Whiston Teaching Hospitals, NHS, University of Liverpool, 2Staff Grade in Gen.Surgery, St Helen s & Whiston Teaching Hospitals, NHS, University of Liverpool, 3 Surgeon

Διαβάστε περισσότερα

19. ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΑΙΔΟΙΟΥ

19. ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΑΙΔΟΙΟΥ Το 1998 η FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) στην ετήσια έκθεση της ανέφερε ότι ο καρκίνος του αιδοίου αποτελούσε το 5% των κακοήθων νεοπλασμάτων του γυναικείου γεννητικού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιστοσελίδας με. Wordpress - Βασικές λειτουργίες

Δημιουργία ιστοσελίδας με. Wordpress - Βασικές λειτουργίες Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες Περιεχόμενα Εγγραφή και αρχικές ρυθμίσεις Διαχείριση Ιστοσελίδας Δημιουργία Menu Δημιουργία σελίδας Δημιουργία Άρθρου Αλλαγή Εμφάνισης Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΘΕΙ με πρώιμο καρκίνο του μαστού;

ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΘΕΙ με πρώιμο καρκίνο του μαστού; ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΘΕΙ με πρώιμο καρκίνο του μαστού; Anne-Marie Μητέρα Επιστήμονας Ιατρικής από την Ιρλανδία και ασθενής με καρκίνο μαστού που έκανε το Oncotype DX Ένας εκπαιδευτικός οδηγός που δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Βιοψία εκτομής (εκπυρήνιση) Μερική παγκρεατεκτομή, σώμα-ουρά παγκρέατος. Μερική παγκρεατεκτομή, ουρά παγκρέατος. Δεν καθορίζεται.

Βιοψία εκτομής (εκπυρήνιση) Μερική παγκρεατεκτομή, σώμα-ουρά παγκρέατος. Μερική παγκρεατεκτομή, ουρά παγκρέατος. Δεν καθορίζεται. Section A: Είδος επέμβασης A1. Βιοψία εκτομής (εκπυρήνιση) Παγκρεατο12δακτυλεκτομή(επέμβαση Whipple ), μερική παγκρεατεκτομή Παγκρεατο12δακτυλεκτομή(επέμβαση Whipple), ολική παγκρεατεκτομή Μερική παγκρεατεκτομή,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Περιγραφή και επεξήγηση της χρήσης του χώρου διαχείρισης της ιστοσελίδας για τους καλλιτέχνες 1 Περιεχόμενα Είσοδος στο χώρο διαχείρισης...3 Επεξεργασία της σελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Φορέων Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Διοίκησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών

Τεχνολογία Διοίκησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τεχνολογία Διοίκησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών Οδηγός Εργαστηρίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/69

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/69 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/69 15/10/2012 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ αποζημιώνονται, μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η έγκριση του ελεγκτή ιατρού ΕΟΠΥΥ για την αποστολή του δείγματος στο εξωτερικό.

Οι ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ αποζημιώνονται, μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η έγκριση του ελεγκτή ιατρού ΕΟΠΥΥ για την αποστολή του δείγματος στο εξωτερικό. 2.α. ΟNCOTYPE Σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού αρχικού σταδίου (με θετικούς ορμονοϋποδοχείς και αρνητικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες) παρέχεται η τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης της αντίστροφης μεταγραφάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝ Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ϊ Σ ΤΑΜ Ε Ν Η ΟΥ Ρ ΟΛΟ Γ Ι ΚΟΥ- Ο Γ ΚΟΛΟ Γ Ι ΚΟΥ Τ Μ Η Μ ΑΤΟ Σ ΑΝ Θ «Θ Ε ΑΓ Ε Ν Ε Ι Ο» ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για ασθενείς προετοιμάστηκε από το Reliable Cancer

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Change Reference

Γενικά. Change Reference ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ Date Change Reference 27-06-2001 Αρχικό 17-09-2001 Προσθήκες Διαχωρισμός των σεναρίων σε αγορές και πωλήσεις Μεταβλητή ADDWHERE για σενάρια μαζικών μετασχηματισμών 24-09-2001 Προσθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Εισαγωγή για το Εργαστήριο. Δρ. Τιάκας Ελευθέριος. Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομένων. Εισαγωγή για το Εργαστήριο. Δρ. Τιάκας Ελευθέριος. Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή για το Εργαστήριο Δρ. Τιάκας Ελευθέριος Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2015-2016 2 Βασικοί στόχοι Μερικοί βασικοί στόχοι του εργαστηρίου είναι: Η ικανότητα ανάλυσης των απαιτήσεων, κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

DNA MICROARRAYS. Σελίδα 1 ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Τ. Θηραίου

DNA MICROARRAYS. Σελίδα 1 ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Τ. Θηραίου DNA MICROARRAYS Σελίδα 1 Μελέτη του γονιδιώματος Ποια είναι τα γονίδια και που βρίσκονται; Ποιοι μηχανισμοί ρυθμίζουν την έκφραση κάθε γονιδίου; Σε τι επίπεδα εκφράζονται τα γονίδια υπό διαφορετικές συνθήκες;

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης για Σύστημα κρατήσεων εργαστηριών

Οδηγός χρήσης για Σύστημα κρατήσεων εργαστηριών Οδηγός χρήσης για Σύστημα κρατήσεων εργαστηριών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/69 09-02-2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 4 Πρόγραμμα Κρατήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Φλοιοεπινεφριδιακό καρκίνωμα(adrenocortical

Φλοιοεπινεφριδιακό καρκίνωμα(adrenocortical Φλοιοεπινεφριδιακό καρκίνωμα(adrenocortical Carcinoma (ACC) ΑΔΑΜΙΔΟΥ Φ. Ενδοκρινολόγος Γενικά Επίπτωση 0.7-2 περιστατικά/εκατομύριο κατοίκων/έτος ή 300 νέα περιστατικά/ έτος στις ΗΠΑ Peak 40-50 ετών Αυτόνομη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΝΙΚΗ Α.Μ. 103/04 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Μ. 134/04 Εξεταστική Επιτροπή Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Σατρατζέμη Μαρία, Καθηγήτρια Μέλη : Ευαγγελίδης

Διαβάστε περισσότερα

1. Από το κεντρικό site του Ιδρύματος επιλέγουμε το σύνδεσμο "Γραμματείες Τμημάτων".

1. Από το κεντρικό site του Ιδρύματος επιλέγουμε το σύνδεσμο Γραμματείες Τμημάτων. 1. Από το κεντρικό site του Ιδρύματος επιλέγουμε το σύνδεσμο "Γραμματείες Τμημάτων". 2. Στην οθόνη πιστοποίησης στοιχείων εισάγονται τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης χρήστη. 3. Από το Main Menu επιλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι οι χρήστες του Turnitin πρέπει να δημιουργήσουν ένα προφίλ χρήστη.

Όλοι οι χρήστες του Turnitin πρέπει να δημιουργήσουν ένα προφίλ χρήστη. Οδηγίες για καθηγητές Για τη χρήση του Turnitin απαιτούνται τα παρακάτω βήματα: 1. Δημιουργία λογαριασμού 2. Δημιουργία τάξης και διαχείριση πληροφοριών τάξης 3. Δημιουργία εργασίας και σχετικές ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ EMIR-TR ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ EMIR-TR ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ Έκδοση : 1.3 16/02/2015 Η εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. (ΕΤ.ΕΚ) έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες

Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες Περιεχόμενα Εγγραφή και αρχικές ρυθμίσεις Διαχείριση Ιστοσελίδας Δημιουργία Menu Δημιουργία σελίδας Δημιουργία Αρχικής Σελίδας Δημιουργία Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Management Classes Create Class Create Class Management Classes List of Classes

Management Classes Create Class Create Class Management Classes List of Classes Class Create Class Ο Teacher μπορεί να δημιουργήσει τάξεις για το σχολείο του από το κεντρικό μενού Management Classes Create Class. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη και για τους καθηγητές εφόσον το επιτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΛΕΓΧΟΙ ΈΡΓΩΝ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΛΕΓΧΟΙ ΈΡΓΩΝ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΛΕΓΧΟΙ ΈΡΓΩΝ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΑΠΟ ΑΡΧΕΙΟ EXCEL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΑΠΟ ΑΡΧΕΙΟ EXCEL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΑΠΟ ΑΡΧΕΙΟ EXCEL Η σύνδεση του χρήστη στο σύστημα επιτυγχάνεται με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών TAXISnet στη διεύθυνση h ps://www.pothen.gr/pothen-back/sub1-public

Διαβάστε περισσότερα

Management School School Profile Save

Management School School Profile Save School School Profile Ο School Manager μπορεί να δει και να επεξεργαστεί γενικές πληροφορίες για το σχολείο που ανήκει και διαχειρίζεται. Από το κεντρικό μενού Management School School Profile. Η σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ- ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (10)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ- ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (10) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ- ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (10) ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

TI NEOTEΡΟ ΣΤΟΥΣ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ ΤΟ 2015. Ορισμοί-Κατάταξη-Ιστολογία. Δ Ροντογιάννη

TI NEOTEΡΟ ΣΤΟΥΣ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ ΤΟ 2015. Ορισμοί-Κατάταξη-Ιστολογία. Δ Ροντογιάννη TI NEOTEΡΟ ΣΤΟΥΣ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ ΤΟ 2015 Ορισμοί-Κατάταξη-Ιστολογία Δ Ροντογιάννη Νευροενδοκρινή νεοπλάσματα Ταξινόμηση Βιολογικοί δείκτες Μοριακή Παθολογία Νευροενδοκρινή νεοπλάσματα Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Τ 1 G 3. Επαρκής TUR ή re-tur;

Τ 1 G 3. Επαρκής TUR ή re-tur; EΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ Τ 1 G 3. Επαρκής TUR ή re-tur; Εισηγητής: Γ.Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Α.Ν.Θ. Θεαγένειο Θεσσαλονίκης Οργάνωση: Τμήμα Ουρογεννητικής Ογκολογίας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιήγηση στις δυνατότητες του λογισμικού και στον τρόπο χρήσης του ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Ενότητα 3 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων 2 3 3.1 Εισαγωγή Μία βάση δεδομένων αποτελείται από δεδομένα για διάφορα θέματα τα οποία όμως σχετίζονται μεταξύ τους και είναι καταχωρημένα με συγκεκριμένο τρόπο. Όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ (ΑΚΘ)

ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ (ΑΚΘ) 1 Α' Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν. Νίκαιας, 2 ΩΡΛ Κλινική, Γ. Ν. Νίκαιας Εισαγωγή Το ΑΚΘ αποτελεί το 1% επί του συνόλου των κακοηθειών του θυρεοειδούς.εμφανίζεται σαν μία ταχέως αναπτυσσόμενη μάζα, διηθεί

Διαβάστε περισσότερα

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 Βάση Δεδομένων: Με το όρο Βάση Δεδομένων εννοούμε ένα σύνολο δεδομένων που είναι οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (BSD07) (ΠΔ.Τ.Ε. 2563/19.7.2005 Ε50) Ιανουάριος 2005 ΓΕΝΙΚΑ... 4 1. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος. Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος

Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος. Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος Καρκίνος Παγκρέατος: πρόγνωση Κακή πρόγνωση Συνολική πενταετής επιβίωση 6%.

Διαβάστε περισσότερα

Ο χρήστης συμπληρώνει όνομα χρήστη και κωδικό και επιλέγει Είσοδος. Εάν δεν έχει κάνει εγγραφή στο σύστημα θα πρέπει να επιλέξει πρώτα Εγγραφή.

Ο χρήστης συμπληρώνει όνομα χρήστη και κωδικό και επιλέγει Είσοδος. Εάν δεν έχει κάνει εγγραφή στο σύστημα θα πρέπει να επιλέξει πρώτα Εγγραφή. Περιεχόμενα Γενικές Λειτουργίες... 3 Σύνδεση χρήστη... 3 Εγγραφή χρήστη... 3 Εφαρμογές... 4 Ρυθμίσεις... 5 Φόρμα Εισαγωγής Συνόλων Πολιτικών Δικαστηρίων... 6 Φόρμα Εισαγωγής Συνόλων Δεδομένων Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ iknowhow Πληροφορική A.E Η Εφαρμογή... 3 Χρήστες... 3 Πρόσβαση στην Εφαρμογή... 3 Συμβεβλημένος Μόνιμος Ιατρός... 5 Νέα Επίσκεψη...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ Εκπόνηση: Δρ. Αναστάσιος Παππάς

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ Εκπόνηση: Δρ. Αναστάσιος Παππάς ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ Εκπόνηση: Δρ. Αναστάσιος Παππάς Νοσοκομείο. ερευνητής. Ημερομηνία συνέντευξης: α/α: Ονοματεπώνυμο ασθενούς:.φύλο: Ύψος: cm. Βάρος: Kgr. Μέγιστο βάρος:. Διάρκεια..

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού και αυτόματης υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και Αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Υπολογισμός και Αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Υπολογισμός και Αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού και αυτόματης υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής

Διαβάστε περισσότερα