16η ΕΤΗΣΙΑΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "16η ΕΤΗΣΙΑΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 16η ΕΤΗΣΙΑΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 8 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 1

2 ΗχρήσητωνGnRH αναλόγων στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή Αλέξανδρος Δ. Τζεφεράκος ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μαιευτήρια «ΜΗΤΕΡΑ» και «ΛΗΤΩ»

3 Ανάπτυξη GnRH αναλόγων 1947 : απομόνωση της GnRH από τους Green και Harris 1971 : ταυτοποίηση και σύνθεση GnRH από τον Schally 1972 : ανάπτυξη αναλόγων GnRH (αγωνιστές ανταγωνιστές) 1982 : πρώτη δημοσίευση GnRH αγωνιστή στην ΕΔΩ 1990 : GnRH αγωνιστές πρότυπη θεραπεία : Πρώτη εφαρμογή GnRH ανταγωνιστή στην ΕΔΩ 1999 : Πρώτη έγκριση GnRH ανταγωνιστή από FDA (ΕΔΩ) 2000 : GnRH ανταγωνιστές πρότυπη θεραπεία

4 GnRH ανάλογα Τροποποιήσεις στην αλληλουχία αμινοξέων της GnRH Aγωνιστές GnRHα Aνταγωνιστές - GnRHαnt

5 Φυσική GnRH και GnRH αγωνιστές GnRH αγωνιστές Μεγαλύτερη δεσμευτική συγγένεια βελτίωση απαντητικότητας αύξηση έκλυσης γοναδοτροπινών Αυξημένη διάρκεια δράσης Απλούστερη χορήγηση Μακροχρόνια χορήγηση = μείωση έκλυσης γοναδοτροπινών

6 GnRHα-μηχανισμός δράσης (Ι) flare-up Οι αγωνιστές έχουν βιολογική δράση φορές ισχυρότερη από την φυσική GnRH

7 GnRHα-μηχανισμός δράσης (ΙΙ) απευαισθητοποίηση

8 GnRH αγωνιστές στην Ε.Δ.Ω. Αποφυγή πρώϊμων αιχμών LH (20% 2%) Μείωση ποσοστών ακύρωσης κύκλων θεραπείας Διέγερση μόνο με εξωγενείς γοναδοτροπίνες ( )

9 EIΔΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ 9

10 Μακρύ πρωτόκολλο Χορήγηση Pregnyl 21η 24ηημέρα εμ. κύκλου Ωοληψία Εμβρυομεταφορά GnRH αγωνιστής 26 ημέρες Πιστοποίηση καταστολής FSH 1η ημέρα κύκλου θεραπείας

11 Bραχύ πρωτόκολλο Χορήγηση Pregnyl Ωοληψία Εμβρυομεταφορά GnRH αγωνιστής ημέρες FSH 1η ημέρα κύκλου θεραπείας

12 Υπερβραχύ πρωτόκολλο GnRH αγωνιστής Χορήγηση Pregnyl Ωοληψία Εμβρυομεταφορά FSH ημέρες 1η ημέρα κύκλου θεραπείας

13 ΜΑΚΡΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Πλεονεκτήματα Αυξημένη δυνατότητα προγραμματισμού ασθενών Τάση για ανάπτυξη μεγαλύτερου αριθμού ωοθυλακίων Τάση για υψηλότερα ποσοστά κυήσεων

14 ΜΑΚΡΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Μειονεκτήματα Παράταση της διάρκειας θεραπείας κατά 2-3 εβδομάδες Παράταση της αναμονής για τον ασθενή Αυξημένη κατανάλωση GnRH αγωνιστή Αυξημένη κατανάλωση γοναδοτροπινών Συμπτώματα εμμηνοπαυσιακού τύπου Ανάγκη υποστήριξης ωχρινικής φάσης Ανάγκη περισσότερων ελέγχων Ανάπτυξη ωοθηκικών κύστεων

15 15

16 Αφού η χρησιμοποίηση των GnRH αναλόγων για την Ελεγχόμενη Διέγερση των Ωοθηκών (ΕΔΩ) στην Εξωσωματική γονιμοποίηση είναι επιτυχής τι μας προτρέπει στην χρήση των ανταγωνιστών 16

17 1) ΗανακάλυψητωνGnRH υποδοχέων εκτός υπόφυσης και η επίδραση των GnRH αναλόγων στα όργανα αυτά όπως ωοθήκη, ωάριο, κοκκώδη κύτταρα και έμβρυο παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστα. 2) Από την άμεση καταστολή ( με την δέσμευση των υποδοχέων ) οι ανταγωνιστές απαιτούν σημαντικό μειωμένο χρόνο σε σχέση με τα ανάλογα και οδηγούν σε μειωμένες δόσεις χορήγησης FSH. 3) Η ωχρινική φάση με την χορήγηση των ανταγωνιστών επηρεάζεται λιγότερο από το ότι με την χορήγηση αγωνιστών ( Albano et al 1998 ). 4) Υπάρχουν in vitro μελέτες που δείχνουν ότι η προγεστερόνη δρά καλύτερα σε κύκλους που προέρχονται από GnRH ανταγωνιστές ( Lin 1999 ). 5) Ο πιθανολογούμενος μικρότερος κίνδυνος συνδρόμου υπερδιέγερσης με την χορήγηση GnRH ανταγωνιστών ( Olivennes 1996 )

18 Φιλοσοφία εφαρμογής GnRH ανταγωνιστή στην Ε.Δ.Ω. Χρήση φυσιολογικού συστήματος στρατολόγησης Καταστολή αιχμής LΗ μετάτηναρχική επιλογή

19 Κίνδυνος πρώϊμης αιχμής LH στην πολλαπλή ωοθυλακιορρηξία Πρώϊμη αιχμή LH στρατολόγηση επιλογή Πολυωοθυλακική Οιστραδιόλη Μονοωοθυλακική

20 Αποφυγή πρώϊμης αιχμής LH με τους ανταγωνιστές Ανταγωνιστές LH στρατολόγηση επιλογή οιστραδιόλη

21 GnRHant-μηχανισμός δράσης GnRHant-μηχανισμός δράσης GnRHant GnRH Yποδοχέας GnRH

22 Απόκριση στον GnRH αγωνιστή και ανταγωνιστή Απόκριση στον GnRH αγωνιστή και ανταγωνιστή Αγωνιστής Flare up Ανταγωνιστής Γοναδοτροπίνες Χρόνος

23 Περίληψητουμηχανισμούδράσης GnRH αναλόγων GnRH ανταγωνιστής Αποκλεισμός υποδοχέων Συναγωνιστικός ανταγωνισμός Άμεση καταστολή Ταχεία αναστρεψιμότητα GnRH αγωνιστής Αρχική ενίσχυση Μείωση αριθμού υποδοχέων Απευαισθητοποίηση υπόφυσης Βραδεία αναστρεψιμότητα

24

25 Προηγούμενες Γενιές Ανταγωνιστών Η εισαγωγή υδρόφοβων αμινοξέων στις θέσεις 1,2,3 και η προσθήκη πολύ βασικών ομάδων στη θέση 6 Περιορισμένη υδατοδιαλυτότητα Τοπική και συστηματική υψηλή απελευθέρωση ισταμίνης αναφυλακτικές αντιδράσεις

26 Δομή της φυσικής GnRH και σύγκριση με τους ανταγωνιστές Nal = naphtylalanine; Cpa = 4-chloro-phenylalanine; Pal = 3-pyridyl-alanine Cit = citrullyl; Aph (atz) = amino-phenylalanine; atz = 5 1 (3 1 -amino-1h-1 1,2 1,4 1 -triazolyl); Ilys = N ε isopropyl-lysine; Nic = nicotinyl; AA = anisole adduct

27 Δημιουργήθηκαν μόρια με ανταγωνιστικές ιδιότητες : σύνδεση, αλλά αδυναμία ενεργοποίησης υποδοχέων GnRH Η υποκατάσταση στις θέσεις 1,3,6,8 και 10 βελτιωμένη ανταγωνιστική ισχύ και βελτιωμένα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά Μεγάλη υδατοδιαλυτότητα Υψηλή σταθερότητα Μεγάλη δεσμευτική συγγένεια (x 9) με τους υποδοχείς GnRH Ελάχιστη απελευθέρωση ισταμίνης

28

29 ORGALUTRAN CETROTIDE Διαφορετική πεπτιδική δομή Διαφορετικός χρόνος ημιζωής Διαφορετικές φυσικοχημικές ιδιότητες Διαφορετική βιοδιαθεσιμότητα

30 Δυο είναι τα πιθανά πρωτόκολλα ανταγωνιστών Πρωτόκολλο πολλαπλών δόσεων (Multiple Dose Protocol) Πρωτόκολλο μεμονωμένης δόσης (Single Dose Protocol) 30

31 ΟRGALUTRAN 2η 3η ημέρα εμ. κύκλου Orgalutran Γοναδοτροπίνη -FSH 9-10 ημέρες 4-5 ημέρες 21η 24ηημέρα εμ. κύκλου Ημέρα κύκλου θεραπείας GnRH αγωνιστής 26 ημέρες Γοναδοτροπίνη -FSH ημέρες 1η ημέρα διέγερσης

32 Cetrotide 0.25 mg Πρωτόκολλο πολλαπλών δόσεων Επαγωγή ωορρηξίας Χορήγηση γοναδοτροπινών σε εξατομικευμένη δόση Ωοληψία Εμβρυομεταφορά 1ηημέρα εμμηνορυσίας 1ηημέρα γοναδοτροπινών Υποστήριξη ωχρινικής φάσης Χορήγηση του Cetrotide 0.25 mg καθημερινά υποδορίως ξεκινώντας την 6ηημέρα(πρωί) ήτην 5ηημέρα(βράδυ) τηςδιέγερσης

33 Cetrotide 3 mg Πρωτόκολλο μεμονωμένης δόσης Επαγωγή ωορρηξίας Χορήγηση γοναδοτροπινών σε εξατομικευμένη δόση Ωοληψία Εμβρυομεταφορά 1ηημέρα εμμηνορυσίας 1ηημέρα γοναδοτροπινών Υποστήριξη ωχρινικής φάσης Χορήγηση Cetrotide 3 mg την 7η ημέρα της διέγερσης, διάρκεια 96 ώρες (4 ημέρες)

34

35 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ Μειώνει τη διάρκεια χορήγησης του GnRH αναλόγου Μειώνει τη συνολική διάρκεια θεραπείας Μειώνει την κατανάλωση της γοναδοτροπίνης Μειώνει τον αριθμό των ενέσεων που απαιτούνται

36 Αυξημένη συμμόρφωση των ασθενών Χωρίς συμπτώματα εμμηνοπαυσιακού τύπου Με μικρότερη συχνότητα εμφάνισης ΣΥΩ Αμεση αναστρεψιμότητα Επίσημη ένδειξη στην ΕΥΩ

37 37

38 Μελέτη καθορισμού ελάχιστης αποτελεσματικής δόσης Orgalutran Διπλή τυφλή, τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική μελέτη 13 κέντρα IVF (10 χώρες) 333 ασθενείς Δόσεις mg (6 ομάδες) Σταθερή δόση Puregon 150 ΙU x 5 ημέρες Προσαρμογή δόσης Puregon μετά την έναρξη Orgalutran

39 Δοσολογικό σχήμα : μελέτη καθορισμού δόσης 2η ημέρα εμμηνορρυσίας 6η ημέρα Puregon 3 ωοθυλάκια 17 mm hcg Puregon Orgalutran Υποστήριξη ωχρινικής φάσης Ημερήσια χορήγηση υποδορίως , 0.125, 0.25, 0.5, 1.0, ή 2.0 mg

40 Επίπεδα LH πριν την έναρξη θεραπείας Orgalutran LH (IU/L) Ημέρα θεραπείας

41 Επίπεδα ganirelix και LH κατά τη διάρκεια χορήγησης Orgalutran Ganirelix (ng/ml) Ημερήσια δόση OPU ET mg LH (IU/L) πμ μμ πμ μμ πμ μμ πμ μμ πμ μμ ημέρα 6 ημέρα 7 ημέρα 8 ημέρα 9 ημέρα 10 Ημέρα διέγερσης

42 Τυπικό παράδειγμα παράληψης δόσης Ασθενής στην ομάδα 0.25 mg ganirelix (ng/ml) 15 LH (IU/L) πμ μμ πμ μμ πμ μμ πμ μμ πμ μμ πμ μμ πμ ημέρα 6 ημέρα 7 ημέρα 8 ημέρα 9 ημέρα 10 ημέρα 11 Ημέρα διέγερσης 0

43 Ποσοστό εμφύτευσης και συχνότητα αύξησης LH 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ημερήσια δόση Ποσοστό εμφύτευσης LH αύξηση

44 Μελέτη καθορισμού δόσης Αποτελέσματα ομάδας 0.25 mg Orgalutran Παράμετρος Αριθμός ασθενών Αριθμός ασθενών με Ε.Μ. Αριθμός ωαρίων Αριθμός εμβρύων καλής ποιότητας Ποσοστό εμφύτευσης Αριθμός κυήσεων (ζωτικά σημεία) - ανά προσπάθεια (%) - ανά Ε.Μ. (%) Βιώσιμες κυήσεις - ανά προσπάθεια (%) - ανά Ε.Μ. (%) 0.25 mg Οrgalutran ± ± ±

45 Ποσοστά βιώσιμων κυήσεων με κρυοσυντηρημένα έμβρυα στην μελέτη προσδιορισμού δόσης Orgalutran 60% 50% 40% n=8 n=11 30% n=8 n=46 20% 10% 0% n=5 n=7 n= Σύνολο δόση Orgalutran (mg) Υψηλές δόσεις Orgalutran δεν επηρεάζουν αρνητικά τη δυνατότητα επίτευξης κλινικών κυήσεων σε κύκλους με κρυοσυντηρημένα έμβρυα

46 Μελέτη καθορισμού δόσης Orgalutran Συμπεράσματα Η επίδραση στα επίπεδα της LH είναι δοσοεξαρτώμενη Πολύ χαμηλές δόσεις (< 0.25mg) αυξημένη συχνότητα αύξησης LH ( 10iu/l) Πολύ υψηλές δόσεις ( 0.5mg) δυσμενείς για την εμφύτευση Η δόση δεν βρέθηκε να επηρεάζει: Τον αριθμό των αναπτυσσόμενων ωοθυλακίων Τον αριθμό και την ποιότητα των ωαρίων Το ποσοστό γονιμοποίησης Τοναριθμόκαιτηνποιότηταεμβρύων Η δόση 0.25 mg επελέγη για κλινική ανάπτυξη

47 Orgalutran Δεσμεύεται με τους υποδοχείς GnRH στην υπόφυση (αποκλεισμός GnRH) Γρήγορη, δοσοεξαρτώμενη και εκσεσημασμένη καταστολή έκλυσης γοναδοτροπινών Δεν επηρεάζει τη σύνθεση και τις «αποθήκες» γοναδοτροπινών Η ανταγωνιστική δράση είναι άμεση Όχι αρχικό flare-up Άμεση μείωση επιπέδων γοναδοτροπινών και ορμονών του φύλου Ταχεία αποκατάσταση του άξονα υπόφυσης-γονάδων

48

49 Κλινικό Πρόγραμμα Orgalutran H ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του Orgalutran αξιολογήθηκαν σε τρεις ελεγχόμενες προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες με την συμμετοχή γυναικών που είχαν υποβληθεί σε θεραπεία υπερδιέγερσης των ωοθηκών με το Puregon Ευρωπαϊκή Μελέτη (n = 701 ασθενείς) Μελέτη Βορείου Αμερικής (n = 297 ασθενείς) Mελέτη Ευρώπης Μέσης Ανατολής (n = 337 ασθενείς)

50 Ποσοστό ακύρωσης κύκλων 18% Ποσοστό ακύρωσης 15% 12% 9% 6% 3% 13.8% 12.2% 0% Orgalutran Buserelin

51 Διάρκεια χορήγησης GnRH αναλόγου days Orgalutran buserelin leuprolide triptorelin EU trial NA trial EU/ME trial

52 Διάρκεια διέγερσης days EU trial NA trial EU/ME trial Orgalutran buserelin leuprolide triptorelin

53 Ολική δόση Puregon που απαιτήθηκε 3000 IU Orgalutran buserelin leuprolide triptorelin EU trial NA trial EU/ME trial

54 Αριθμός ωαρίων & εμβρύων καλής ποιότητας * ns * ns * ns Orgalutran buserelin leuprolide triptorelin 2 0 EU trial NA trial EU/ ME trial * = significant and ns = not significant

55 Ποσοστό Εμφύτευσης % ns ns ns Orgalutran buserelin leuprolide triptorelin 10 0 EU trial NA trial EU/ME trial ns = not statistically significant

56 Ποσοστό βιώσιμων κυήσεων ανά κύκλο % ns ns 36.1 ns Orgalutran buserelin leuprolide triptorelin 10 0 EU trial NA trial EU/ME trial ns = not statistically significant

57 Ποσοστά βιώσιμων κυήσεων σε κέντρα με προηγούμενη εμπειρία (Ευρωπαϊκή Μελέτη) % ganirelix buserelin κέντρα με εμπειρία 10 κέντρα χωρίς εμπειρία συνολικά n= 337 n= 363 n= 700 Values represent unadjusted means and SE

58 Υπάρχει μείωση στο ποσοστό κύησης μετά τη θεραπεία με τον ανταγωνιστή? πρωτόκολλο μελέτη ανταγωνιστής αγωνιστής p Cetrotide Πολλαπλές δόσεις Cetrotide Εφάπαξ δόση ganirelix Πολλαπλές δόσεις ganirelix Πολλαπλές δόσεις ganirelix Πολλαπλές δόσεις Albano et al. (2000) 22.3% ανά προσπάθεια Olivennes et al. (2000) 18.3% ανά λήψη The European Orgalutran study group et al. (2000) The North American Ganirelix Study Group et al. (2001) The European Middle East Orgalutran Study Group (2001) 21.8% ανά προσπάθεια 30.8% ανά προσπάθεια 32.3% ανά προσπάθεια 25.9% ανά προσπάθεια (buserelin nasal spray) 23.1% ανά λήψη (triptorelin depot) 28.2% ανά προσπάθεια (buserelin nasal spray) 36.4% ανά προσπάθεια (leuprorelide daily) 37.8% ανά προσπάθεια (triptorelin daily) n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

59 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

60 Οι GnRH Ανταγωνιστές εισάγουν ένα νέο, μοντέρνο, ταχύτερο, απλούστερο και κυρίως φιλικό πρωτόκολλο θεραπείας σε ασθενείς που υποβάλλονται σε πρόγραμμα ελεγχόμενης διέγερσης ωοθηκών (ΕΔΩ) 60

61 Τα αποτελέσματα από την χρήση των ανταγωνιστών σε κέντρα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης δεν είναι ακόμα ικανοποιητικά.υπάρχουν σημαντικά μειωμένες κυήσεις σε σχέση με τους αγωνιστές (ΟR 0,79) και δεν υπάρχει σημαντική μείωση των υπερδιεγέρσεων. (Aboulghll,Cohran 2002). 61

62 Οι ανταγωνιστές δεν έχουν βρεί ακόμη την θέση τους σε προγράμματα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης 62

63 H περιορισμένη και βραδεία αποδοχή ευρύτερης χρήσης GnRH ανταγωνιστών οφείλεται στο ότι τελικά δεν έχουμε στατιστικά σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα στα περιστατικά που μπαίνουν σε μακρύ πρωτόκολλο. Ενώ φαίνεται να είναι πλέον αποδεκτά για να εφαρμοστούν σε περιστατικά που θα επιλέγαμε βραχύ ή υπερβραχύ πρωτόκολλο 63

64 64

Orgalutran : Μια ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ

Orgalutran : Μια ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ Orgalutran : Μια ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ προσέγγιση της Ελεγχόμενης Διέγερσης Ωοθηκών Orgalutran : Μια ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ προσέγγιση της Ελεγχόμενης Διέγερσης Ωοθηκών Πριν συνταγογραφήσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακολογία στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή Ορμονικά σχήματα Προετοιμασία IVF. Καλλιανίδης Κωνσταντίνος Ιατρική Σχολή Ε.Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Φαρμακολογία στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή Ορμονικά σχήματα Προετοιμασία IVF. Καλλιανίδης Κωνσταντίνος Ιατρική Σχολή Ε.Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών Φαρμακολογία στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή Ορμονικά σχήματα Προετοιμασία IVF Καλλιανίδης Κωνσταντίνος Ιατρική Σχολή Ε.Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών Φαρμακολογία στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή Κιτρική Κλομιφαίνη

Διαβάστε περισσότερα

Εξωσωματική Γονιμοποίηση Όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε

Εξωσωματική Γονιμοποίηση Όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε Εξωσωματική Γονιμοποίηση Όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε Μαζί κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα! www.eugonia.gr Αγαπητοί μας φίλοι, Βασική μας αρχή είναι, ότι, όλες οι γυναίκες έχουν δικαίωμα στην μητρότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

3/12/2014. Εξωσωµατική γονιµοποίηση (IVF) Πτωχές Απαντήτριες. Αίτια πτωχής απάντησης ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

3/12/2014. Εξωσωµατική γονιµοποίηση (IVF) Πτωχές Απαντήτριες. Αίτια πτωχής απάντησης ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μοριακός Βιολόγος & Γενετιστής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «Κλινική Φαρµακολογία και Θεραπευτική» Επιβλέπουσα: ΚΟΥΤΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ml του διαλύματος περιέχει 600 IU θυλακιοτροπίνης άλφα, (ισοδύναμα με 44 μικρογραμμάρια).

Κάθε ml του διαλύματος περιέχει 600 IU θυλακιοτροπίνης άλφα, (ισοδύναμα με 44 μικρογραμμάρια). 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ A. GONAL-f 300 IU/0,5 ml (22 μικρογραμμάρια/0,5 ml) ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας B. GONAL-f 900 IU/1,5 ml (66 μικρογραμμάρια/1,5 ml) ενέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

GONAL-f 300 IU/0,5 ml (22 μικρογραμμάρια/0,5 ml) ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας

GONAL-f 300 IU/0,5 ml (22 μικρογραμμάρια/0,5 ml) ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GONAL-f 300 IU/0,5 ml (22 μικρογραμμάρια/0,5 ml) ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml του διαλύματος περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GONAL-f 1050 IU/1,75 ml (77 μικρογραμμάρια/1,75 ml) κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Orgalutran 0,25 mg/ 0,5 ml, ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Orgalutran 0,25 mg/ 0,5 ml, ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Orgalutran 0,25 mg/ 0,5 ml, ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε προγεμισμένη σύριγγα περιέχει 0,25 mg γκανιρελίξη σε 0,5 ml υδατικού διαλύματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Puregon 50 IU/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα φιαλίδιο περιέχει 50 IU ανασυνδυασμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Puregon 50 IU/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα φιαλίδιο περιέχει 50 IU ανασυνδυασμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β. ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2014 2015 ΑΡΙΘΜ.: 2580

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Orgalutran 0,25 mg/ 0,5 ml, ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε προγεμισμένη σύριγγα περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

medical center Εξωσωματική Γονιμοποίηση Ηλίας Γάτος MD Επιστημονικός Διευθυντής embio

medical center Εξωσωματική Γονιμοποίηση Ηλίας Γάτος MD Επιστημονικός Διευθυντής embio medical center Εξωσωματική Γονιμοποίηση Ηλίας Γάτος MD Επιστημονικός Διευθυντής embio Εξωσωματική Γονιμοποίηση (IVF) Η εξωσωματική γονιμοποίηση αποτελεί μία ευρέως διαδεδομένη τεχνική τεκνοποίησης ανά

Διαβάστε περισσότερα

elonva : καινοτοµία στη θεραπεία µε επίκεντρο την ασθενή

elonva : καινοτοµία στη θεραπεία µε επίκεντρο την ασθενή elonva : καινοτοµία στη θεραπεία µε επίκεντρο την ασθενή Επικεντρωµένη στην ασθενή προσέγγιση της Ελεγχόµενης Διέγερσης των Ωοθηκών (COS) Βελτιστοποίηση της αναλογίας κινδύνου /οφέλους Μείωση του OHSS

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπ. έτος: 2013-2014 Αριθμ. Διατριβής: 3023

Πανεπ. έτος: 2013-2014 Αριθμ. Διατριβής: 3023 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β. Κ. ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ Πανεπ. έτος: 2013-2014 Αριθμ. Διατριβής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Elonva 100 μικρογραμμάρια ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε προγεμισμένη σύριγγα περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΩΟΘΗΚΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΩΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΩΟΘΗΚΩΝ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΩΟΘΗΚΩΝ 1. Μακρύ πρωτόκολλο, με έναρξη GnRH αγωνιστή την 21 η ημέρα και προσθήκη γοναδοτροπινών αμέσως μετά

Διαβάστε περισσότερα

Ovitrelle 250 μικρογραμμάρια/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα

Ovitrelle 250 μικρογραμμάρια/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ovitrelle 250 μικρογραμμάρια/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Χοριακή γοναδοτροπίνη άλφα* 250 μικρογραμμάρια σε 0,5

Διαβάστε περισσότερα

GnRH ανάλογα. Στρατής Κολυµπιανάκης MD MSc PhD. Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας και Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής

GnRH ανάλογα. Στρατής Κολυµπιανάκης MD MSc PhD. Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας και Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής GnRH ανάλογα Στρατής Κολυµπιανάκης MD MSc PhD Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας και Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής Μονάδα Ανθρώπινης Αναπαραγωγής Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MENOPUR 600 IU Κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα MENOPUR 1200 IU Κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FIRMAGON 80 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιαλίδιο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Luveris 75 IU κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα φιαλίδιο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 02 // ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 embryolab ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ 02 // ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 embryolab ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 02 // ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 embryolab ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ e: editorial ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ Η επίτευξη της εγκυμοσύνης μέσω εφαρμογής μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είναι αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Που πως και μέχρι πότε ;

Που πως και μέχρι πότε ; 1 Που πως και μέχρι πότε ; Αλέξανδρος Δ. Τζεφεράκος «Μονάδα Αναπαραγωγικής Ιατρικής» Μαιευτήριο «ΛΗΤΩ» ΟΜΙΛΙΑ ΑΘΗΝΑ 14/42007 2 Ιστορικά στοιχεία Η τεχνητή σπερματέγχυση είναι παλιά μέθοδος και αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι. Θεόδωρος Σκλαβιάδης Αναπληρωτής καθηγητής

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι. Θεόδωρος Σκλαβιάδης Αναπληρωτής καθηγητής ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι Θεόδωρος Σκλαβιάδης Αναπληρωτής καθηγητής Θεσσαλονίκη 2001 OPMONEΣ Eισαγωγή. H ενδοκρινολογική φαρµακολογία ασχολείται µε τη θεραπευτική και διαγνωστική χρήση ορµονών καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Δ. Τζεφεράκος

Αλέξανδρος Δ. Τζεφεράκος Κλασσική Εξωσωματική Γονιμοποίηση και Εμβρυομεταφορά στο στάδιο της βλαστοκύστης Αλέξανδρος Δ. Τζεφεράκος «ΜΟΝΑΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» μαιευτήρια «ΜΗΤΕΡΑ» και «ΛΗΤΩ» 2002 Κατά τη διαδικασία της εξωσωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Παπανικολή 14-16, Χαλάνδρι, 152 32 Αθήνα / Τηλ.: 210 68 94 326 / Fαχ: 210 68 90 897 e-mail: info@pantos.gr / www.pantos.gr / www.genesisathens.gr Οδηγίες για το πρόγραμμα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προφύλαξη και διατήρηση της γονιμότητας γυναικών με καρκίνο. Η εμπειρία 5 χρόνων στην κρυοσυντήρηση ωοθηκικών ιστών και ωαρίων.

Προφύλαξη και διατήρηση της γονιμότητας γυναικών με καρκίνο. Η εμπειρία 5 χρόνων στην κρυοσυντήρηση ωοθηκικών ιστών και ωαρίων. Προφύλαξη και διατήρηση της γονιμότητας γυναικών με καρκίνο. Η εμπειρία 5 χρόνων στην κρυοσυντήρηση ωοθηκικών ιστών και ωαρίων. Τζεφεράκος Αλέξανδρος ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ «ΛΗΤΩ» Βρισκόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΕΟΤΕΡΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ RECENTFINDINGSINIVF-NURSINGINTERVATIONS

Διαβάστε περισσότερα