Ιωσήφ Βαλέτ. Σημειώσεις Αρμονίας Οι ξένοι φθόγγοι. Ι. Βαλέτ, Σημειώσεις Αρμονίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιωσήφ Βαλέτ. Σημειώσεις Αρμονίας 2012-13. Οι ξένοι φθόγγοι. Ι. Βαλέτ, Σημειώσεις Αρμονίας 2012-13"

Transcript

1 1 2 Ιωσήφ Βαλέτ Σημειώσεις Αρμονίας Οι ξένοι φθόγγοι

2 3 4 4δμητη ή 5δμητη αρμονία (συνηχήσεις από διαδοχικές 4 ες ή 5 ες ) καθώς δεν ανήκει στο στυλ που εξετάζουμε. 1. Καθυστερήσεις 1.1 Καθυστερήσεις στις ψηλότερες φωνές Στην καθυστέρηση ένας φθόγγος της συγχορδίας προεκτείνεται στην επόμενη συγχορδία. Ο φθόγγος αυτός που παρατείνεται (ή προετοιμάζεται) με μια σύζευξη διαρκείας, είναι ξένος προς τη συγχορδία και θα πρέπει να λυθεί με βήμα προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε φθόγγο που ανήκει στην συγχορδία. Έτσι ο πραγματικός φθόγγος ακούγεται με σχετική καθυστέρηση. Η καθυστέρηση μπορεί να βρίσκεται σε οποιαδήποτε φωνή. Όταν βρίσκεται σε εσωτερική φωνή, μπορεί να σχηματίζει διάστημα 2 ης με την ακριβώς από πάνω φωνή και λύνεται σε διάστημα 3 ης. Η καθυστέρηση 2 ης με λύση σε ταυτοφωνία να αποφεύγεται, όπως και η καθυστέρηση με λύση σε οκτάβα όταν η λύση υπάρχει ήδη σε ψηλότερη φωνή. Ο φθόγγος της λύσης της καθυστέρησης δεν μπορεί να διπλασιάζεται δημιουργώντας 8 η σε κάποια άλλη φωνή που προκύπτει από ευθεία κίνηση, παρά μόνο από αντίθετη. Ομοίως οι ευθείες 5 ες που προκύπτουν από το διπλασιασμό της λύσης μιας καθυστέρησης απαγορεύονται. Η χρήση της καθυστέρησης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για αποφυγή λαθών όπως 5 ες ή 8 ες παράλληλες, γιατί το λάθος απλά καθυστερεί να εμφανιστεί. Η καθυστέρηση ανήκει στους ξένους φθόγγους που βρίσκονται στο ισχυρό μέρος του μέτρου. Συνεπώς, θα πρέπει να είναι πάντοτε στο ισχυρό και να λύνεται στο ασθενές ή στο επόμενο ισχυρό. Μπορεί να βρίσκεται στο ισχυρό ενός ασθενούς, όταν ο ασθενής χρόνος αποτελείται από δύο υποδιαιρέσεις, και πρέπει η λύση να δίνεται μέσα στον χρόνο και όχι στο επόμενο ισχυρό. Γενικότερα, στις καθυστερήσεις και στους άλλους ξένους φθόγγους πρέπει να λαμβάνεται υπόψην ο αρμονικός ρυθμός του δοσμένου μπάσου ή μελωδίας. Η καθυστέρηση συνήθως λύνεται προς τα κάτω και βρίσκεται στην πιο ψηλή φωνή. Έχει καλύτερο αποτέλεσμα όταν σχηματίζει διάστημα 4 ης, 7 ης με τις χαμηλότερες φωνές με αντίστοιχες λύσεις σε 3 η, 6 η. Τότε σημειώνονται ως 4-3 και 7-6. Ωστόσο συχνή είναι η καθυστέρηση 9-8 και 6-5. Όταν οι καθυστερήσεις βέβαια βρίσκονται σε συγχορδία με αναστροφή, τότε η αρίθμηση είναι ανάλογη, λχ για την α αναστροφή 7-6, για την γ αναστροφή 5-4 κοκ. Με καθυστέρηση 9-8 μπορεί να προέλθει η συγχορδία της δεσπόζουσας μετ ενάτης. Ιστορικά, η δεσπόζουσα μετ ενάτης προέκυψε με την ενσωμάτωση της καθυστέρησης ή αποτζιατούρας 9 στη συγχορδία της δεσπόζουσας κατά τη διάρκεια του Ρομαντισμού του 19 ου αιώνα. Η προετοιμασία της καθυστέρησης θα πρέπει να είναι ίδιας ή μεγαλύτερης αξίας από το φθόγγο της καθυστέρησης. Επίσης δεν θα πρέπει η νότα της καθυστέρησης να δημιουργεί

3 Είναι πολύ συνηθισμένες οι διαδοχικές καθυστερήσεις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες πάνω στα γνωστά διαβατικά σχήματα. Τότε παρατηρείται μια μελωδική υφή από συγκοπές ή παρεστιγμένα. Αυτή η υφή θα πρέπει στο εξής να εναρμονίζεται με χρήση καθυστερήσεων. Καθυστερήσεις μπορεί να προκύψουν κατά τη λύση της χρωματικής κίνησης ανιούσες κατά την όξυνση ή κατιούσες κατά τη βάρυνση. 5 6 τη λύση της σε ψηλότερη φωνή και όπως προαναφέρθηκε, η λύση καθυστέρησης σε νότα που υπάρχει ήδη σε ψηλότερη φωνή να αποφεύγεται. 1.3 Ταυτόχρονες καθυστερήσεις Η λύση της καθυστέρησης μπορεί να ανήκει σε διαφορετική συγχορδία. Στην τετράφωνη αρμονία, μπορούν περισσότερες από μια φωνές να έρθουν με καθυστέρηση. Στην περίπτωση της διπλής καθυστέρησης προς την ίδια κατεύθυνση (πχ. κατιούσα) θα πρέπει οι φωνές να κινούνται με 3 ες, 6 ες ή παράγωγά τους διαστήματα (πχ. 10 ες που είναι 3 ες + 8 va ) και ποτέ σε 4 ες ή 5 ες ή άλλο διάστημα. Όταν κινούνται αντίθετα, τότε θα πρέπει η λύση να είναι μια 3 η ή 6 η. 1.2 Καθυστερήσεις στο μπάσο Κατά τις καθυστερήσεις στο μπάσο, η αρίθμηση της κατάστασης της συγχορδίας είναι η τυπική, υπολογισμένη όμως από τη νότα της καθυστέρησης που παρατείνεται με γραμμές συνέχειας. Κατά τις καθυστερήσεις στο μπάσο, η καθυστέρηση 7-8 πρέπει να αποφεύγεται, ή διαφορετικά, καλό θα είναι να μην συνυπάρχει η καθυστέρηση στο μπάσο ταυτόχρονα με

4 Στο φαινόμενο της 2πλης καθυστέρησης οφείλεται ιστορικά το πτωτικό 6/4. Η διπλή καθυστέρηση πάνω στη δεσπόζουσα D είναι μέρος του γνωστού πτωτικού σχήματος - στην περίπτωση που κατ εξαίρεση προέρχεται από την IV 7 ή την τονική. Μέσα από τη διπλή καθυστέρηση της δεσπόζουσας δικαιολογείται η ύπαρξη του πτωτικού 6/4 στα χορικά του Μπαχ Ελεύθερες καθυστερήσεις Η λύση της καθυστέρησης μπορεί να προέλθει από κάποιο πήδημα και όχι απαραίτητα με βήμα. Πρόκειται για συχνό φαινόμενο του Ρομαντισμού, κατά το οποίο η καθυστέρηση δημιουργεί ένα ενδιαφέρον ακουστικό αποτέλεσμα ιδιαίτερα πάνω στη συγχορδία της δεσπόζουσας που επιχειρείται να χρωματιστεί με τη νότα της 9 ης ή της 6 ης (συγχορδία 13). Στην τριπλή καθυστέρηση, καθυστερείται ολόκληρη η συγχορδία, δηλαδή οι τρεις ψηλότερες φωνές σε σχέση με το μπάσο. Τότε οι παραπάνω απαγορεύσεις αίρονται καθώς η αρμονία μιας 3φωνης συγχορδίας των ψηλότερων φωνών επικαλύπτει τυχόν απογυμνωμένες 4 ες ή 5 ες. Στις 3πλές καθυστερήσεις, οι συγχορδίες πρέπει να είναι σε τέτοιες θέσεις ώστε να αποφεύγονται οι παράλληλες 5 ες και 8 ες. 1.5 Καθυστερήσεις και διαδοχή συγχορδιών Συχνά οι καθυστερήσεις μπορεί να δικαιολογήσουν γνωστές αρμονικές διαδοχές, όπως η II-VII6, η VII2-V7 και η IV7-II 6 5. Η καθυστέρηση της νότας του μεθ εβδόμης 8-7 της ντιμινουίτας είναι ανεκτή. Η συνύπαρξη προσαγωγέα και φυσικής 7 ης της κλίμακας δικαιολογείται, καθώς ο βαρυμένος προσαγωγέας αποτελεί δάνειο από την κατιούσα μελωδική (φυσική).

5 Αποτζιατούρες 2.1 Η αποτζιατούρα ως διαχρονικό μελωδικό στολίδι Η αποτζιατούρα επέρειση σύμφωνα με ελληνικά εγχειρίδια είναι ένας ξένος φθόγγος που λύνεται με ανιόν ή κατιόν βήμα στον πραγματικό φθόγγο της συγχορδίας. Όπως και η καθυστέρηση, είναι ξένος φθόγγος στο ισχυρό, μόνο που δεν προετοιμάζεται με σύζευξη διαρκείας, προκύπτει με τρόπο ελεύθερο και τονίζεται. Πρόκειται για ένα μελωδικό στολίδι, γι αυτό άλλωστε το συναντούμε περισσότερο στη σοπράνο, όπου και ακούγεται πιο ευδιάκριτα. Η αποτζιατούρα μπορεί να εμφανιστεί και στις εσωτερικές φωνές, όπως και στο μπάσο. Σημειώνεται με μια λεγκατούρα που ενώνει την αποτζιατούρα με τη λύση της και περιγράφεται με νούμερα όπως και η καθυστέρηση. Με τον ίδιο τρόπο που συμβαίνει στις καθυστερήσεις, μπορεί να προκύψει ο προσαγωγέας από αποτζιατούρα της 9 ης ή της 13 ης (6 ης ) του ελάσσονα της δεσπόζουσας. Στα έργα των κλασικών εμφανίζεται και ως μια μικρή νότα. Όταν είναι κομμένη (acciaccatura) τότε παίζεται οριακά πριν τη θέση κλέβοντας χρόνο από την προηγούμενη κίνηση, ενώ αν δεν είναι κομμένη παίζεται στη θέση και κόβει χρόνο από τη νότα που ακολουθεί συνήθως τη μισή αξία του φθόγγου της λύσης. Η γραφή της κλασικής αποτζιατούρας με μικρή νότα αντικαταστάθηκε σταδιακά από τις εκδόσεις με την αναλυτική γραφή της εκτέλεσης. Όπως και στην καθυστέρηση, κατά τη λύση της αποτζιατούρας μπορεί να αλλάξει η συγχορδία. Οι ταυτόχρονες αποτζιατούρες μπορεί να είναι διπλές ή και τριπλές. Στη περίπτωση της διπλής αποτζιατούρας, η λύση θα πρέπει να δημιουργεί ένα ατελές σύμφωνο διάστημα δηλ. 3 η, 6 η ή 10 η, και όχι διαστήματα 4 ης, 5 ης ή οκτάβα. Κατά τις αποτζιατούρες έχει ενδιαφέρον όταν οι λύσεις τους προσεγγίζονται χρωματικά. Αν μάλιστα οι χρωματικές αποτζιατούρες μπορούν να δικαιολογηθούν λειτουργικά, τότε το αποτέλεσμα είναι αρμονικά συμπαγές και τεκμηριωμένο. Στο παράδειγμα που ακολουθεί, μπορούμε να δικαιολογήσουμε το ΡΕ ως προσαγωγέα της δεσπόζουσας, το ΣΟΛ ως προσαγωγέα της κλίμακας, και το ΣΙ ως φθόγγο της Ναπολιτάνικης που ακολουθεί στη συνέχεια.

6 Χρησιμοποιώντας αποτζιατούρες 16 ων δημιουργούμε μελωδικά σχήματα σε όλες τις φωνές που εμπλουτίζουν την εναρμόνιση όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί. Απλή γραφή Με ταυτόχρονες αποτζιατούρες Με τη χρήση του τονισμένου διαβατικού εναρμονίζεται η μελωδική κίνηση του καταληκτικού 4χορδου της κλίμακας. Κατά την ανιούσα μελωδίας από το ΣΟΛ στο ΝΤΟ στην ΝΤΟ μείζονα μπορούμε να λύσουμε με V-V I6, και στην κατιούσα ΝΤΟ ΣΟΛ με I - IV 4 3 -V. Στην ανιούσα μελωδία της ελάσσονας χρησιμοποιείται υποχρεωτικά η ανιούσα μελωδική, δηλ. ο προσαγωγέας της ΛΑ ελάσσονας ΣΟΛ προσεγγίζεται από αποτζιατούρα της 6 ης μείζονας ΦΑ, ενώ στην κατιούσα χρησιμοποιείται υποχρεωτικά ο βαρυμένος προσαγωγέας ΣΟΛ ως αποτζιατούρα που λύνεται στην ελάσσονα 6 η πάνω στην συγχορδία της υποδεσπόζουσας. Με τη χρήση παύσεων και αποτζιατούρας μπορούμε να δημιουργήσουμε μελωδικά σχήματα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σύνθετα μέτρα όπως τα 6/ Τονισμένοι διαβατικοί Όταν ο ξένος φθόγγος μιας αποτζιατούρας προκύπτει από διαβατική κίνηση, τότε χρησιμοποιούμε τον όρο τονισμένος διαβατικός, ο οποίος λύνεται με την ίδια φορά με βήμα και σπανιότερα με αντίθετη κατεύθυνση. Οι τονισμένοι διαβατικοί είναι γνωστοί από την εποχή του Μπαχ και στον de la Motte (1998) αναφέρονται ως διαβατικές καθυστερήσεις. Πιο συνηθισμένοι είναι οι τονισμένοι διαβατικοί 4-3 και 7-6 προς τα κάτω, όπως και οι 2-3 και 5-6 προς τα πάνω.

7 Διαβατικοί φθόγγοι στο ασθενές Οι διαβατικοί στο ασθενές είναι ξένοι φθόγγοι που έρχονται και κατευθύνονται με βήμα προς την ίδια κατεύθυνση. Συνήθως γεμίζουν ένα διάστημα τρίτης δημιουργώντας μια διαβατική κίνηση από ισχυρό σε ισχυρό όπως μια συγχορδία που αλλάζει κατάσταση, αλλά και διαφορετικές συγχορδίες. Συνήθως έχουν τη διάρκεια ογδόων ή και 16 ων συνδέοντας δύο όγδοα μιας συγχορδίας που απέχουν διάστημα 3 ης. Στην περίπτωση διαβατικών φθόγγων στην ελάσσονα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η μελωδική ανιούσα και κατιούσα της κλίμακας. Η χρήση ταυτόχρονων διαβατικών είναι πολύ διαδεδομένη από την εποχή του Μπαχ. Συνήθως κινούνται ταυτόχρονα σε δύο φωνές με την ίδια φορά σε διαστήματα 3 ης, 6 ης και 10 ης. Επίσης κινούνται με αντίθετη φορά δημιουργώντας ποικίλες συνηχήσεις. Μπορεί επίσης ένας διαβατικός φθόγγος να λυθεί μη διαβατικά σε μια αποτζιατούρα, που όμως η λύση της αποτελεί και τη φυσική λύση του διαβατικού. Αυτή η τεχνική δημιουργεί μελωδικά σχήματα πάνω στην ίδια συγχορδία ή μεταξύ δύο διαφορετικών συγχορδιών. 4. Ποικίλματα Οι διαβατικοί φθόγγοι μπορούν να μετατρέψουν την αρχική συγχορδία σε μια άλλη. Οι διαβατικοί φθόγγοι μπορούν να ανήκουν στην κλίμακα και στην περίπτωση της ελάσσονας να είναι δανεισμοί από την ανιούσα ή κατιούσα μελωδική. Μπορεί να είναι χρωματικοί διαβατικοί δημιουργώντας ενδιαφέρουσες αλλοιώσεις στις συγχορδίες που προκύπτουν, ή δημιουργώντας ακούσματα τεχνητών προσαγωγέων. Μια διαβατική βαρυμένη 7 η της τονικής δημιουργεί μια παρενθετική δεσπόζουσα της υποδεσπόζουσας. Το ποίκιλμα είναι ο ξένος φθόγγος, που εγκαταλείπει το φθόγγο της συγχορδίας βηματικά προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και επιστρέφει στον αρχικό κύριο φθόγγο με τον ίδιο τρόπο. Αυτός ο ενδιάμεσος ξένος φθόγγος λέγεται ποίκιλμα και μπορεί να είναι ανιόν ή κατιόν με διάρκεια ενός ογδόου ή 16 ου. Παρουσιάζεται μόνο σε ασθενή μέρη του μέτρου και προσδίδει ρυθμικό ενδιαφέρον, ιδιαίτερα όταν βρίσκεται στην ψηλότερη φωνή. Το ποίκιλμα της μορφής είναι η αναλυμένη γραφή της συντομογραφίας του mordent (, ), που ήταν ένα από τα μουσικά στολίδια (ornamenti) της περιόδου του Μπαρόκ.

8 15 16 Τα ποικίλματα μπορεί να είναι συνεχόμενα, όπως ένα ανιόν μετά από ένα κατιόν ή το αντίθετο σε στυλ γκρούπας ( ), να αποτελούνται από δύο συνεχόμενες ποικιλματικές νότες ή και να ποικίλουν ένα άλλο ποίκιλμα ή έναν άλλο ξένο φθόγγο. Η εναρμόνιση μιας μελωδίας σε 6/8 που ακολουθεί αποκτά ενδιαφέρον με τη χρήση των ποικιλμάτων. Υπάρχουν ταυτόχρονα ποικίλματα όπως το διπλό και τριπλό. Στο διπλό ταυτόχρονο ποίκιλμα είναι απαραίτητη η κίνηση με 3 ες, 6 ες και 10 ες όπως και στους άλλους ξένους φθόγγους στο ασθενές, και όχι σε 5 ες ή 8 ες για την αποφυγή λαθών, αλλά ούτε και οποιοδήποτε άλλο διάστημα. Τα ταυτόχρονα ποικίλματα μπορούν να κινούνται με την ίδια ή και αντίθετη φορά μεταξύ τους. Μπορούν να κινούνται σε 4 ες μόνο στην περίπτωση του τριπλού ποικίλματος, αποτελώντας μέλη μιας ποικιλματικής συγχορδίας. Τα ποικίλματα μπορεί να μην ανήκουν στην κλίμακα, να είναι δανεισμοί από την ομώνυμη ή και παρενθετικοί προσαγωγείς. Το διπλό ποίκιλμα μπορεί να αλλάξει την αρμονική ανάλυση ενός έργου, αλλά και να προοιωνίσει μια μετατροπία.

9 Προήγηση Όπως μας προϊδεάζει ο διεθνής όρος anticipation (μτφρ. προσδοκία), η προήγηση είναι ο φθόγγος της συγχορδίας που ανυπομονεί να ακουστεί νωρίτερα. Συνήθως εμφανίζεται στο ασθενές μέρος ενός ισχυρού ή ασθενούς, κάνοντας βήμα ή σπανιότερα πήδημα από τον φθόγγο της προηγούμενης συγχορδίας, και λύνεται στην ίδια νότα. Τη προήγηση συναντούμε πιο τακτικά στη σοπράνο αλλά και σε οποιαδήποτε φωνή. Η διάρκεια της προήγησης είναι μικρή, συνήθως 16 ο ή και όγδοο. Η ενσωμάτωση της προήγησης του φθόγγου της τονικής στη δεσπόζουσα με ένατη, δημιουργεί τη συγχορδία της V Εκφυγή (ή διαφυγή) Η προήγηση μπορεί να λυθεί όχι μόνο στην ίδια νότα αλλά και σε άλλη, αρκεί να ανήκει στην επόμενη συγχορδία. Εκφυγή είναι ο ξένος φθόγγος που εμφανίζεται πάντα στο ασθενές μιας συγχορδίας, προκύπτει από βήμα και λύνεται με πήδημα προς την αντίθετη κατεύθυνση συνήθως μια 3 η σε νότα της συγχορδίας. Ιστορικά εμφανίζεται την Κλασική περίοδο ως καλλωπιστικό στοιχείο της στολισμένης μελωδίας που σημαίνει πως χρησιμοποιείται αποκλειστικά στην ψηλότερη φωνή. Η εκφυγή είναι πάντα διατονικός φθόγγος σε σχέση με τις συγχορδίες που μεσολαβεί, και όχι χρωματικός. Μπορεί να υπάρξει ταυτόχρονη προήγηση, διπλή ή και τριπλή. Στην ταυτόχρονη προήγηση δύο φωνών οι φωνές πρέπει να κινούνται σε 3 ες, 6 ες ή 10 ες, ενώ στην τριπλή προήγηση προετοιμάζεται ολόκληρη η συγχορδία. Η ενσωμάτωση της εκφυγής στην συγχορδία της δεσπόζουσας δημιουργεί τη συγχορδία της V 13 7

10 Συνδυασμοί ξένων φθόγγων Μελωδικά σχήματα Στα παρακάτω σχήματα τεσσάρων φθόγγων, η δεύτερη νότα είναι κατιών ποίκιλμα και η τρίτη αποτζιατούρα που διανθίζει τη λύση του ποικίλματος. Ο συνδυασμός των ξένων φθόγγων είναι δυνατό να οδηγήσει σε μελωδικά σχήματα με μεγάλο ενδιαφέρον. Ο τρόπος χρήσης τους διαφέρει ανά εποχή και πολλές φορές προσδιορίζει το στυλ του συνθέτη. Για παράδειγμα, η λύση της καθυστέρησης που διανθίζεται από ένα άλλο φθόγγο ή από ένα σύμπλεγμα φθόγγων ήταν ήδη γνωστή από την prima prattica και το στυλ Παλεστρίνα του 16 ου αιώνα. Η λύση μπορεί να διανθίζεται από μια εκφυγή, μια προήγηση ή ένα ποίκιλμα της λύσης. Η εκφυγή μπορεί να διανθίζεται από ένα ποίκιλμα ή από μια αποτζιατούρα της εκφυγής. Η λύση της εκφυγής μπορεί να διανθίζεται από μια αποτζιατούρα. Στους διαβατικούς φθόγγους μπορεί να παρεμβάλλεται μια αποτζιατούρα που να διανθίζει τη λύση του διαβατικού. Η αποτζιατούρα μπορεί να προέλθει από μια προήγηση. Η αποτζιατούρα μπορεί να είναι διπλή δηλαδή να αποτελείται από δύο φθόγγους που ο πρώτος να είναι αποτζιατούρα της αποτζιατούρας. Συνδυασμοί ξένων φθόγγων κυρίως διαβατικοί, με χρωματικούς ξένους φθόγγους δημιουργούν την αίσθηση μιας συνεχόμενης χρωματικής κίνησης. Στη παράδειγμα που ακολουθεί, στην πρώτη τετράδα η δεύτερη νότα είναι διαβατικός και η τρίτη είναι αποτζιατούρα. Η δεύτερη τετράδα ξεκινά με αποτζιατούρα που λύνεται και ακολουθεί χρωματικός διαβατικός, ενώ η τρίτη τετράδα ξεκινά με αποτζιατούρα, ακολουθεί χρωματικός διαβατικός που λύνεται και στη συνέχεια ακόμη ένας χρωματικός διαβατικός.

[ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ]

[ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ] 2013 Μουσικό Γυμνάσιο / Λύκειο Ιλίου Ευαγγελία Λουκάκη [ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ] Σημειώσεις για τις ανάγκες διδασκαλίας του μαθήματος της Αρμονίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ Στην Αρµονία συναντώνται συνηχήσεις-συγχορδίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΟΥΚΑΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΠΑΛΛΗΝΗ 2010 γνήσιο αντίγραφο Ε. Λουκάκη: «Σηµειώσεις Μορφολογίας της Μουσικής Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ. ιάρκεια εξέτασης: πέντε (5) ώρες

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ. ιάρκεια εξέτασης: πέντε (5) ώρες ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΑΡΜΟΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ιάρκεια εξέτασης: πέντε (5) ώρες (Α) ΑΡΜΟΝΙΑ ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες και τριάντα (30) λεπτά ίνονται στους

Διαβάστε περισσότερα

3. O Κανόνας και η μίμηση

3. O Κανόνας και η μίμηση 12 3. O Κανόνας και η μίμηση Ο κανόνας είναι μια αυστηρή μορφή της μίμησης των φωνών. Ο πρώτος κανόνας εμφανίστηκε τον 13 ο αιώνα, και τον 14 ο εξελίχθηκε σε rondellus και caccia. Για την πληρέστερη διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

Κουιντέτο Πιάνου Η Πέστροφα του Φραντζ Σούμπερτ, 4η κίνηση: Μία αναλυτική προσέγγιση, Δρ Σ. Κοτσώνη-Brown

Κουιντέτο Πιάνου Η Πέστροφα του Φραντζ Σούμπερτ, 4η κίνηση: Μία αναλυτική προσέγγιση, Δρ Σ. Κοτσώνη-Brown Κουιντέτο Πιάνου Η Πέστροφα του Φραντζ Σούμπερτ, 4η κίνηση: Μία αναλυτική προσέγγιση, Δρ Σ. Κοτσώνη-Brown Ιστορικό Υπόβαθρο: Κατά τη ρομαντική περίοδο, το ληντ (Lied) ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή γένη

Διαβάστε περισσότερα

I II III IV V VI VII C-E-G D-F-A E-G-B F-A-C G-B-D A-C-E B-D-F C Dmi Emi F G Ami Bdim

I II III IV V VI VII C-E-G D-F-A E-G-B F-A-C G-B-D A-C-E B-D-F C Dmi Emi F G Ami Bdim Σ'αυτό το πρώτο µέρος του βιβλίου,πρόκειται να παραθέσω λίγα βασικά θεωρητικά στοιχεία και έννοιες της αρµονίας που θα βοηθήσουν τον µουσικό να µπορεί να αναλύσει και να καταλάβει εύκολα τις αναλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ιγκόρ Στραβίνσκι (1882-1971) Η Συµφωνία των Ψαλµών (1930) 1 ο Μέρος

Ιγκόρ Στραβίνσκι (1882-1971) Η Συµφωνία των Ψαλµών (1930) 1 ο Μέρος Ιγκόρ Στραβίνσκι (1882-1971) Η Συµφωνία των Ψαλµών (1930) 1 ο Μέρος Ο Στραβίνσκι, χρησιµοποιώντας διαφορετικά µουσικά στοιχεία και τάσεις της µουσικής, κατάφερε να δηµιουργήσει µουσικά έργα που τον καταξίωσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΨΑΡΡΑ ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΑΠΗ ΑΜ: 742 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη εισαγωγή στον μουσικό αυτοσχεδιασμό

Σύντομη εισαγωγή στον μουσικό αυτοσχεδιασμό 1 Αντώνης Λαδόπουλος: Σύντομη εισαγωγή στον μουσικό αυτοσχεδιασμό Σύντομη εισαγωγή στον μουσικό αυτοσχεδιασμό 1. Ένας ορισμός: Τι είναι αυτοσχεδιασμός Ως αυτοσχεδιασμό στη Δυτική μουσική θα ορίσουμε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΥΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΣΟΥΚΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΥΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΣΟΥΚΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΥΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΣΟΥΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΠΑΛΑΓΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΑ 2011 Στην οικογένειά μου... Στους φίλους μου... Και στους καθηγητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Του Βλάχου Σωτηρίου (Α.Μ.: 16/09) Mε θέμα: «Ανάλυση και Σύγκριση Μεθόδων. Κιθάρας»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Του Βλάχου Σωτηρίου (Α.Μ.: 16/09) Mε θέμα: «Ανάλυση και Σύγκριση Μεθόδων. Κιθάρας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Ειδίκευση Εφαρμοσμένων Μουσικών Σπουδών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του Βλάχου Σωτηρίου (Α.Μ.: 16/09) Mε θέμα: «Ανάλυση και Σύγκριση Μεθόδων Κιθάρας» Συνεπιβλέπουσες

Διαβάστε περισσότερα

Ευγένιος Αστέρις Τετράδια Κιθάρας

Ευγένιος Αστέρις Τετράδια Κιθάρας Ευγένιος Αστέρις Τετράδια Κιθάρας Δωρεάν Μαθήματα κιθάρας 6 Απριλίου 2010 1 Ευγένιος Αστέρις Τετράδια Κιθάρας Δωρεάν Μαθήματα κιθάρας Επικοινωνία : evgeniosasteris@pathfinder.gr ή στην σελίδα του βιβλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Μάκης Βασιλειάδης: θεωρητική προσέγγιση οργανικών σκοπών και ταξιμιών Φοιτητής: Σταθόπουλος Άγγελος (Α.Μ. 1176)

Διαβάστε περισσότερα

Τετράδια κιθάρας Θεωρία της μουσικής. Τετράδια κιθάρας. Μείζονες κλίμακες (με υφέσεις και διέσεις) Επιμέλεια: Ευγένιος Αστέρις

Τετράδια κιθάρας Θεωρία της μουσικής. Τετράδια κιθάρας. Μείζονες κλίμακες (με υφέσεις και διέσεις) Επιμέλεια: Ευγένιος Αστέρις Τετράδια κιθάρας Μείζονες κλίμακες (με υφέσεις και διέσεις) Επιμέλεια: Ευγένιος Αστέρις Επικοινωνία : evgeniosasteris@pathfinder.gr 1 Περιεχόμενα Κλίμακες... 3 Μείζονες κλίμακες... 3 Η κλίμακα Ντο μείζονα...

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1.1 Σκοπός. 1.2 Στόχοι

1. Εισαγωγή. 1.1 Σκοπός. 1.2 Στόχοι 1 1. Εισαγωγή 2 Η μουσική είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας, αποτελεί σημαντικό στοιχείο κάθε κουλτούρας και εξυπηρετεί διαφορετικές λειτουργίες της καθημερινότητας. Ως μια μοναδική μορφή μη λεκτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευγένιος Αστέρις Τετράδια Κιθάρας

Ευγένιος Αστέρις Τετράδια Κιθάρας Ευγένιος Αστέρις Τετράδια Κιθάρας Δωρεάν Μαθήματα κιθάρας Βόλος, 22 Νοεμβρίου 2010 1 Ευγένιος Αστέρις Τετράδια Κιθάρας Δωρεάν Μαθήματα κιθάρας Επικοινωνία : evgeniosasteris@pathfinder.gr ή στην σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το μάθημα "Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM)"

Σημειώσεις για το μάθημα Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM) ΑΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Σημειώσεις για το μάθημα "Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM" Εαρινό εξάμηνο 5 Χ. Οικονομάκος . Γενικά Χρήση γεωμετρικών μετασχηματισμών στα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Έγχορδων Μουσικών Οργάνων

Φυσική Έγχορδων Μουσικών Οργάνων Φυσική Έγχορδων Μουσικών Οργάνων Από τον Μεταβαρόνο Isnogood. 1) Γενικά για τα κύματα. Ένα ορισμός που περιγράφει το κύμα είναι αυτός που λέει ότι κύμα είναι μια διαταραχή με κύριο χαρακτηριστικό τη μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΓΙΟΧΑΝΝΕΣ ΜΠΡΑΜΣ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΓΙΟΧΑΝΝΕΣ ΜΠΡΑΜΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΓΙΟΧΑΝΝΕΣ ΜΠΡΑΜΣ Μαντζιαφού Ελένη Τμήμα Μουσικών Σπουδών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, e_mantziafou@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ O Γιοχάννες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2004

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2004 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2004 Διδακτορική διατριβή Ιουλίας Λαζαρίδου-Ελμαλόγλου Μ έ ρ ο ς Ι Κ ε φ ά λ α ι ο 4 σ. 8 5-158 Τ ε τ ρ ά χ ο

Διαβάστε περισσότερα

Brent Hugh. Assistant Professor of Piano Missouri Western State College Department of Music Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΙΑΝΟΥ. Αρχές και μέθοδοι

Brent Hugh. Assistant Professor of Piano Missouri Western State College Department of Music Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΙΑΝΟΥ. Αρχές και μέθοδοι Brent Hugh Assistant Professor of Piano Missouri Western State College Department of Music Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΙΑΝΟΥ Αρχές και μέθοδοι Μετάφραση : Απόστολος Σιόντας Βασίλης Αντωνόπουλος Λήδα Παπασωκράτη Σχόλια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ «Μουσική είναι η απόλαυση που νιώθει η ανθρώπινη ψυχή, όταν µετράει χωρίς να ξέρει πως µετράει» Gottfried Leibniz

ΕΙΣΑΓΩΓΗ «Μουσική είναι η απόλαυση που νιώθει η ανθρώπινη ψυχή, όταν µετράει χωρίς να ξέρει πως µετράει» Gottfried Leibniz ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιεχόµενα... 1 2. Εισαγωγή.2 3. Μαθηµατικά και Μουσική: «Η σχέση τους µέσα από το χρόνο»...4 4. Α) Σειρές Fibbonacci και χρυσή αναλογία...17 Β) Η Τριγωνοµετρία στη Μουσική και τους Ήχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ &ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ &ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ &ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Πτυχιακή εργασία του: Σκαμνέλου Χαράλαμπου ΑΜΦ 23 υπό την εποπτεία της κ. Ζουμπούλη Μαρίας Αρτα Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ALFRED SCHNITTKE CONCERTO GROSSO NO. 1 (1976-77)

ALFRED SCHNITTKE CONCERTO GROSSO NO. 1 (1976-77) Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Θεόφιλου Λαμπριανίδη (Α.Μ.01/05) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας-Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου 2010 ALFRED SCHNITTKE CONCERTO GROSSO NO. 1 (1976-77)

Διαβάστε περισσότερα

1 Η «ηµιουργία» του Χάυντ γράφτηκε το 1798 και οι «Εποχές» το 1801.

1 Η «ηµιουργία» του Χάυντ γράφτηκε το 1798 και οι «Εποχές» το 1801. Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν Συµφωνία αρ.6 σε Φα Μείζονα, έργο 68 «Ποιµενική» ή «Περισσότερο µία έκφραση συναισθηµάτων παρά µία εικόνα» Προτείνεται στους µαθητές η ανάγνωση των πιο κάτω κειµένων, πριν τη µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Κακαγιάννη Βασιλική Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, vkakagian@yahoo.com.

Κακαγιάννη Βασιλική Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, vkakagian@yahoo.com. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΗ ΜΙΧΑΛΗ ΑΔΑΜΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΜΑΚΡΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1 Κακαγιάννη Βασιλική Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΟ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ERIK SATIE 1

ΔΥΟ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ERIK SATIE 1 ΔΥΟ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ERIK SATIE 1 Ανδρέογλου Παναγιώτης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών andreogloup@hotmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 20 10 ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΑΞΗ Β' Υπογραφή Διορθωτή:... Βαθμός Ολογράφως:... Βαθμός:...

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 20 10 ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΑΞΗ Β' Υπογραφή Διορθωτή:... Βαθμός Ολογράφως:... Βαθμός:... ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ' ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 Ημερομηνία: 25/05/2010 Χρόνος: 2.5 ώρες ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 20 10 ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΑΞΗ Β' Υπογραφή Διορθωτή:... Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ. Αθανάσιος Αµπατζίδης. Πτυχιακή Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ. Αθανάσιος Αµπατζίδης. Πτυχιακή Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Αθανάσιος Αµπατζίδης Πτυχιακή Εργασία Μινιµαλιστική Μουσική: Το Παράδειγµα του Steve Reich Επιβλέπον Μέλος Δ.Ε.Π. Πέτρος Βούβαρης,

Διαβάστε περισσότερα

Τα διαστήματα της Βυζαντινής Μουσικής μέσα από το πρόγραμμα ByzPlayer

Τα διαστήματα της Βυζαντινής Μουσικής μέσα από το πρόγραμμα ByzPlayer ΕΡΑΤΕΙΟ ΩΔΕΙΟ Εργασία 2 ου εξαμήνου στην Βυζαντινή Μουσική Τα διαστήματα της Βυζαντινής Μουσικής μέσα από το πρόγραμμα ByzPlayer του Κωνσταντίνου Γ. Ρακτιβάν επιβλέπων Καθηγητής Δρ. Γεώργιος Δ. Ζήσιμος

Διαβάστε περισσότερα