Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 85

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 85"

Transcript

1

2 Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 85 [ 2 ]

3 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αθέµιτος Ανταγωνισµός - Περιπτώσεις αθέµιτου ανταγωνισµού ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 1125 Έτος: Αθέµιτος αναταγωνισµός. Αδικοπραξία. Χρηστά ήθη. Νοµιµοποίηση διαδίκων. Ενεργητική νοµιµοποίηση διαδίκου. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία αγωγής. - Κατά το άρθρο 1 του N. 146/1914 περί αθεµίτου ανταγωνισµού "απαγορεύεται κατά τας εµπορικάς, βιοµηχανικάς ή γεωργικάς συναλλαγάς πάσα προς τον σκοπόν ανταγωνισµού γενοµένη πράξις αντικείµενη εις τα χρηστά ήθη. Ο παραβάτης δύναται να εναχθεί προς παράλειψιν και προς ανόρθωσιν της προσγενοµενης ζηµίας". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι, για την εφαρµογή της απαιτείται η πράξη αφενός να έγινε προς το σκοπό ανταγωνισµού και αφετέρου να αντίκειται στα χρηστά ήθη, ως κριτήριο των οποίων χρησιµεύουν οι ιδέες του µέσου κοινωνικού ανθρώπου που κατά τη γενική αντίληψη σκέπτεται µε χρηστότητα και φρόνηση. Από δε τη διάταξη του άρθρου 919 ΑΚ, στην οποία ορίζεται ότι "όποιος µε πρόθεση ζηµίωσε άλλον κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη, έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει" προκύπτει ότι κύριο γνώρισµα της προβλεπόµενης από αυτήν αδικοπραξίας, η οποία µπορεί να συνιστά και αδικοπραξία του άρθρου 914 ΑΚ, είναι η προσβολή των χρηστών ηθών από την πράξη του υπαιτίου, που επιχειρείται από πρόθεση ή και από την παράλειψη αυτού. Η αντίθεση προς τα χρηστά ήθη, η έννοια των οποίων είναι νοµική ως προς το επιτρεπτό του επιδιωχθέντος σκοπού και των χρησιµοποιηθέντων µεσών, εξετάζεται αντικειµενικά και σύµφωνα µε την αντίληψη του υγιούς κατά το δίκαιο σκεπτόµενου µέσου κοινωνικού ανθρώπου. - Από τη διάταξη του άρθρου 68 ΚΠολ, που ορίζει ότι "δικαστική προστασία έχει δικαίωµα να ζητήσει όποιος έχει άµεσο έννοµο συµφέρον", συνάγεται ότι ένδικη προστασία παρέχεται υπέρ ή κατ' εκείνων µόνον των προσώπων, τα οποία κατά τους ισχυρισµούς του ενάγοντος αποτελούν τα υποκείµενα της επίδικης έννοµης σχέσης ή µετέχουν κατά το ουσιαστικό δίκαιο στη διαχείριση αυτής της σχέσης και αν το δικόγραφο της αγωγής είναι ελλιπές ως προς τα στοιχεία της ενεργητικής ή παθητικής νοµιµοποίησης και δεν συµπληρωθούν παραδεκτώς οι ελλείψεις (βλ. άρθρα 224, 227 ΚΠολ ), τότε απορρίπτεται η αγωγή ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας του δικογράφου της. Η νοµιµοποίηση του διαδίκου όπως και το έννοµο συµφέρον αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για την παροχή δικαστικής προστασίας και η εσφαλµένη κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή ή µη των προϋποθέσεων αυτών ελέγχεται αναιρετικά µε το λόγο αναιρέσεως του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ (ΑΠ 339/2010). - Η νοµική αοριστία της αγωγής, δηλαδή εκείνη που συνδέεται µε την εκτίµηση περί του εφαρµοστέου κανόνος ουσιαστικού δικαίου, ελέγχεται ως παράβαση από το άρθρο 559 αριθµ. 1 ΚΠολ, αν το δικαστήριο, για την κρίση του, ως προς τη νοµική βασιµότητα της αγωγής, είτε αξίωσε περισσότερα στοιχεία από όσα ο νόµος απαιτεί, είτε αρκέσθηκε σε λιγότερα. Αντίθετα, η ποσοτική αοριστία της αγωγής, η οποία υπάρχει, όταν δεν συγκεκριµενοποιούνται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται κατά νόµον για τη θεµελίωση του αγωγικού αιτήµατος, ελέγχεται ως παράβαση από το άρθρο 559 αριθµ. 8 ή 14 ΚΠολ (ΑΠ 1912/2009). ΚΠολ : 914, 919, ΚΠολ : 68, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14,

4 Νόµοι: 146/1914, άρθ. 1, ηµοσίευση: INLAW 2011 Αθέµιτος Ανταγωνισµός - Προστασία διακριτικών γνωρισµάτων ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 1529 Έτος: Απαγόρευση αθέµιτου ανταγωνισµού. Προϋποθέσεις. Επωνυµία, διακριτικό γνώρισµα, διακριτικός τίτλος. Πότε υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης. Μεταβίβαση διακριτικού τίτλου. Αναίρεση λόγω παραβίασης κανόνα ουσιαστικού δικαίου και λόγω έλλειψης νόµιµης βάσης της απόφασης. - Κατά το άρθρο 1 του Ν. 146/1914 περί αθεµίτου ανταγωνισµού "απαγορεύεται κατά τας εµπορικάς, βιοµηχανικός ή γεωργικός συναλλαγάς πάσα προς τον σκοπόν ανταγωνισµού γενοµένη πράξις αντικείµενη εις τα χρηστά ήθη. Ο παραβάτης δύναται να εναχθεί προς παράλειψιν και προς ανόρθωσιν της προσγενοµένης ζηµίας" κατά δε το άρθρο 13 παρ. 1 και 4 του ίδιου νόµου "όστις κατά τας συναλλαγάς ποιείται χρήσιν ονόµατος τίνος, εµπορικής επωνυµίας ή ιδιαιτέρου διακριτικού γνωρίσµατος καταστήµατος ή βιοµηχανικής επιχειρήσεως ή εντύπου τίνος κατά τρόπον δυνάµενον να προκαλέσει σύγχυσιν µε το όνοµα, την εµπορικήν επωνυµίαν ή το ιδιαίτερον διακριτικόν γνώρισµα άτινα έτερος νοµίµως µεταχειρίζεται δύναται να υποχρεωθεί υπό του τελευταίου εις παράλειψιν της χρήσεως. Ως ιδιαίτερον διακριτικόν γνώρισµα θεωρείται και ο ιδιαίτερος διασχηµατισµός ή η ιδιαιτέρα διακόσµηση των εµπορευµάτων, της συσκευής ή του περικαλύµατος αυτών εφ' όσον είναι γνωστά εις τους σχετικούς κύκλους των συναλλαγών ως διακριτικά σηµεία των οµοίων εµπορευµάτων άλλου τίνος". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για την εφαρµογή του άρθρου 1 απαιτείται α) σκοπός ανταγωνισµού β) ανάπτυξη της ανταγωνιστής ενέργειας σε µια ευρύτερη σχετική αγορά και γ) αντίθεση της ανταγωνιστικής ενέργειας στα χρηστά ήθη, ως κριτήριο των οποίων χρησιµεύουν οι ιδέες του µέσου κοινωνικού ανθρώπου που κατά τη γενική αντίληψη σκέπτεται µε χρηστότητα και φρόνηση και ότι για την ύπαρξη αθέµιτου ανταγωνισµού µε τη χρήση ξένου διακριτικού γνωρίσµατος απαιτείται δυνατότητα να προκληθεί σύγχυση, χωρίς την οποία αθέµιτος ανταγωνισµός δεν υπάρχει. Ως επωνυµία, κατά την έννοια της πρώτης των προαναφεροµένων διατάξεων νοείται το υποχρεωτικό για τον έµπορο διακριτικό γνώρισµα του φορέα της επιχείρησης, το οποίο εντάσσεται στην οµάδα των διακριτικών γνωρισµάτων του προσώπου και µε το οποίο συναλλάσσεται η επιχείρηση, και ως εκ τούτου διαφοροποιείται από το διακριτικό γνώρισµα είτε της επιχείρησης και του εµπορικού της καταστήµατος (διακριτικός τίτλος), είτε των προϊόντων αυτής (σήµα και διασχηµατισµός). Η απόκτηση του δικαιώµατος στον διακριτικό τίτλο επέρχεται µε µόνη την πραγµατική χρήση αυτού στις συναλλαγές, ενώ η γραπτή αναγγελία αυτού, ή της περιέχουσας αυτόν επωνυµίας, στο οικείο εµπορικό και βιοµηχανικό επιµελητήριο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 1089/1980 "περί εµπορικών και βιοµηχανικών επιµελητηρίων", έχει απλώς δηλωτική σηµασία, για την κτήση δε δικαιώµατος στο διακριτικό τίτλο ισχύει το ουσιαστικό σύστηµα, δηλαδή το δικαίωµα αποκτάται µε την πραγµατική χρησιµοποίηση της σχετικής ένδειξης, που διαθέτει διακριτική δύναµη, στις εµπορικές συναλλαγές, αν όµως η σχετική ένδειξη δεν διαθέτει διακριτική δύναµη, για την προστασία, της ως διακριτικού τίτλου απαιτείται επικράτηση της στις συναλλαγές, γεγονός το οποίο συµβαίνει, όταν ένα, όχι ασήµαντο, µέρος των συναλλακτικών κύκλων εκτιµά ότι η συγκεκριµένη ένδειξη διακρίνει ορισµένη επιχείρηση ή το κατάστηµα αυτής. Τα διακριτικά γνωρίσµατα της επιχείρησης ή καταστήµατος αυτής προστατεύονται µε [4]

5 σκοπό την παρεµπόδιση της εκµετάλλευσης ξένης φήµης και συγχρόνως την προφύλαξη του καταναλωτικού κοινού από τον κίνδυνο σύγχυσης. Για την απόκτηση δικαιώµατος στον διακριτικό τίτλο κεντρική σηµασία έχει η διακριτική δύναµη της ένδειξης αυτή καθ' εαυτή, δηλαδή η πρωτοτυπία ή η ιδιορρυθµία της και η ονοµαστική της ικανότητα, δηλαδή η ικανότητα της ένδειξης να αποτελεί όνοµα για την επιχείρηση ή το κατάστηµα. Τέτοια όµως διακριτική ικανότητα δεν έχουν ενδείξεις ως προς το είδος του παραγοµένου εµπορεύµατος ή της παρεχόµενης υπηρεσίας, ούτε τεχνικά στοιχεία ή επιστηµονικές µέθοδοι που έχουν επιλεγεί για την κατασκευή του εµπορεύµατος ή την παρεχόµενη υπηρεσία. Κίνδυνος σύγχυσης υπάρχει, όταν, λόγω της οµοιότητας δύο διακριτικών γνωρισµάτων είναι δυνατόν να προκληθεί παραπλάνηση στους συναλλακτικούς κύκλους ως προς την προέλευση των προϊόντων ή υπηρεσιών από µία συγκεκριµένη επιχείρηση, ως προς την ταυτότητα των φορέων της επιχείρησης ή της επιχείρησης ως οικονοµικής οντότητας (κίνδυνος άµεσης σύγχυσης) ή ως προς την ύπαρξη οικονοµικής συνεργασίας ή οργανωτικής σχέσης µεταξύ δύο επιχειρήσεων (κίνδυνος έµµεσης σύγχυσης). Ο κίνδυνος σύγχυσης δεν αποκλείεται, όταν η χρησιµοποίηση της σχετικής ένδειξης γίνεται µε µικρές παραλλαγές, ενώ δεν απαιτείται η επέλευση του, αλλά αρκεί η δυνατότητα να επέλθει, ούτε επίσης απαιτείται να συντρέχει κίνδυνος παραπλάνησης της πλειονότητας των καταναλωτών, αλλά αρκεί η ύπαρξη δυνατότητας σύγχυσης για ένα όχι εντελώς ασήµαντο τµήµα των συναλλασσοµένων, αρκεί δηλαδή η παραπλάνηση να έχει έκταση εµπορικά αξιόλογη ή αισθητή (ΑΠ 1803/2003, 1123/2002). Το διακριτικό γνώρισµα προστατεύεται, όχι µόνο όταν µε τη χρησιµοποίηση αυτού από άλλον υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης, αλλά και όταν µολονότι δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, αυτό έχει αποκτήσει τέτοια φήµη στους σχετικούς συναλλακτικούς κύκλους, ως προς την ποιότητα του εµπορεύµατος ή της παρεχόµενης υπηρεσίας, ώστε η χρησιµοποίηση αυτού από άλλον που παρέχει την ίδια υπηρεσία, υποδεέστερης όµως ποιότητας, δηµιουργεί κίνδυνο να υποσκαφθεί η φήµη του προϊόντος ή της υπηρεσίας που παρέχει ο δικαιούχος. Περαιτέρω, ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης ή καταστήµατος αυτής, σε αντίθεση µε ότι ισχύει για το σήµα, µετά την έναρξη ισχύος του Ν. 2239/1994, µε το άρθρο 22 παρ. 2 του οποίου ορίζεται, ότι το δικαίωµα στο σήµα είναι µεταβιβαστό εν ζωή ή αιτία θανάτου ανεξάρτητα από τη µεταβίβαση της επιχείρησης, ακόµη και αν το σήµα αποτελείται από το όνοµα φυσικού ή νοµικού προσώπου, µεταβιβάζεται εν ζωή µαζί µε την επιχείρηση ή το κατάστηµα αυτής που διακρίνει, όχι όµως και χωρίς αυτή, διότι η άσκηση του επί του διακριτικού τίτλου δικαιώµατος προϋποθέτει την εξακολούθηση λειτουργίας της αντίστοιχης επιχείρησης ή κλάδου ή καταστήµατος αυτής σε ορισµένη γεωγραφική περιοχή και δεν νοείται χωρίς τη λειτουργία αυτών (ΑΠ 1483/2004), τυχόν δε µεταβίβαση του διακριτικού τίτλου χωρίς την επιχείρηση, είναι δυνατό να αποτελέσει κίνδυνο σύγχυσης στους καταναλωτές σχετικά µε την προέλευση του εµπορεύµατος ή της παρεχόµενης υπηρεσίας από την επιχείρηση του µεταβιβάζοντος ή εκείνη του αποκτώντος. - Με το λόγο αναίρεσης από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ (παραβίαση κανόνα του ουσιαστικού δικαίου) ελέγχονται τα σφάλµατα του δικαστηρίου κατά την εκτίµηση του νόµω βάσιµου της αγωγής ή των ισχυρισµών των διαδίκων, καθώς και τα νοµικά σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. - Κατά την έννοια της ΚΠολ 559 αριθ. 19, η απόφαση στερείται νοµίµου βάσεως όταν στην ελάσσονα πρόταση της δεν αναφέρονται διόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή αντιφατικά τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του επί ουσιώδους για την έκβαση της δίκης ζητήµατος και έτσι δεν µπορεί να ελεγχθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν οι όροι του [5]

6 κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν εφαρµόσθηκε. ΑΚ: 57, 59, ΚΠολ : 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, Νόµοι: 146/1914, άρθ. 1, 13, Νόµοι: 2239/1994, άρθ. 22, ηµοσίευση: ΝοΒ 2009, σελίδα 432, σχολιασµός * ηµοσίευση: ΧρΙ 2009, σελίδα 548, σχολιασµός * ηµοσίευση: ΕΕµπ 2009, σελίδα 679, σχολιασµός * ηµοσίευση: ΕπισκΕ 2009, σελίδα 438, σχολιασµός Κωνσταντίνος Παµπούκης * ΕΕ 2009, σελίδα 682, σχολιασµός Χάρης Αποστολόπουλος * Ελ νη 2011, σελίδα 986 Αθέµιτος Ανταγωνισµός - Προστασία διακριτικών γνωρισµάτων ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 1477 Έτος: Αθέµιτος ανταγωνισµός. Προστασία σηµάτων. ιασχηµατισµοί σηµάτων. ιασχηµατισµός προϊόντος και συσκευασίας. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. Υπέρβαση διακιοδοσίας. - Από τη διάταξη του άρθρου του Ν. 146/1914 "περί αθεµίτου ανταγωνισµού" προκύπτει αφενός ότι απαγορεύεται στις εµπορικές, βιοµηχανικές ή γεωργικές συναλλαγές κάθε πράξη που γίνεται µε σκοπό ανταγωνισµού και αντίκειται στα χρηστά ήθη και αφετέρου ότι ο παραβάτης µπορεί να εναχθεί για παράλειψη και για ανόρθωση της προκληθείσας ζηµίας. - Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 13 παρ. 1 και 4 παρ. 2 του ίδιου νόµου προκύπτει ότι, εκείνος ο οποίος κάνει κατά τις συναλλαγές χρήση ονόµατος εµπορικής επωνυµίας ή ιδιαιτέρου διακριτικού γνωρίσµατος βιοµηχανικής ή εµπορικής επιχείρησης κατά τρόπο που µπορεί να προκαλέσει σύγχυση µε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισµα, το οποίο άλλος νόµιµα µεταχειρίζεται, µπορεί να υποχρεωθεί από τον τελευταίο σε παράλειψη της χρήσης ακόµη και αν αυτή γίνεται µε µερικές παραλλαγές, εφόσον όµως αυτές δεν αποκλείουν τον εν λόγω κίνδυνο (της σύγχυσης). Τα διακριτικά γνωρίσµατα, που αποτελούν µέσα εξατοµίκευσης της επιχείρησης, προστατεύονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόµου, µε σκοπό την παρεµπόδιση της εκµετάλλευσης της ξένης καλής φήµης και συγχρόνως την προφύλαξη του καταναλωτικού κοινού από τον κίνδυνο της σύγχυσης, ο οποίος υπάρχει όταν, λόγω οµοιότητας δύο διακριτικών γνωρισµάτων, είναι πιθανόν να δηµιουργηθεί παραπλάνηση στους συναλλακτικούς κύκλους και συγκεκριµένα σ' ένα όχι εντελώς ασήµαντο µέρος των πελατών αναφορικά είτε µε την προέλευση των εµπορευµάτων ή υπηρεσιών από ορισµένη επιχείρηση, είτε µε την ταυτότητα της επιχείρησης, είτε µε την ύπαρξη σχέσεως συνεργασίας µεταξύ δύο επιχειρήσεων. Αν τα διακριτικά γνωρίσµατα της επιχείρησης προσβληθούν µε τη χρησιµοποίηση τους από τρίτον, παρέχεται η από το άρθρο 13 του Ν. 146/1914 προστασία, ενώ αν προσβληθεί διακριτικό γνώρισµα, που έγινε δεκτό ως σήµα και καταχωρήθηκε στο προβλεπόµενο από το άρθρο 6 του Ν. 2239/1994 βιβλίο, χωρίς να διαγραφεί, δεν προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν. 146/1914, αλλά παρέχεται η προστασία των αρθρ. 24 και 29 του Νόµου αυτού (2239/94). Μόνο αν τέτοιο διακριτικό δεν έχει γίνει δεκτό ως σήµα, ή, γενόµενο δεκτό, έχει διαγραφεί και χρησιµοποιείται αθεµίτως από άλλον, ο φορέας της επιχείρησης έχει την προαναφερόµενη προστασία των άρθρων [6]

7 13 και 14 του Ν. 146/1914. Αν όµως το σήµα έχει επικρατήσει και ως διακριτικό γνώρισµα τότε είναι δυνατή η προστασία του σήµατος και µε βάση το Ν. 146/1914. Περαιτέρω, από το συνδυασµό των διατάξεων 1, 3, 4, 18 παρ. 3 και 26 Ν.2239/1994, ερµηνευόµενες σύµφωνα µε την Οδηγία 89/104 Ε.Κ., προκύπτουν τα εξής: α) Σήµα θεωρείται κάθε σηµείο, επιδεικτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες µιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων, τέτοιο δε σηµείο είναι και η απεικόνιση του σχήµατος ή της συσκευασίας του προϊόντος, ιδίως όταν πρόκειται για εντελώς πρωτότυπη και ιδιόµορφη συσκευασία ή σχήµα, β) Με την καταχώριση του σήµατος, η οποία γίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζουν τα άρθρα 6 επ. του ίδιου νόµου, παρέχεται στον καταθέτη το δικαίωµα αποκλειστικής χρήσεως του σήµατος στα προϊόντα ή εµπορεύµατα για την διάκριση των οποίων αυτό προορίζεται, όποιος δε χρησιµοποιεί χωρίς τη θέληση του δικαιούχου και κατά τρόπο που προσήκει µόνο στον τελευταίο ένδειξη η οποία προσβάλλει το σήµα του δικαιούχου, µπορεί να εναχθεί για παράλειψη ή αποζηµίωση ή και για τα δύο, γ)η απαγόρευση προσβολής προγενέστερου σήµατος διαβαθµίζεται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο εµπίπτει η περίπτωση στην οποία το µεταγενέστερο σήµα ταυτίζεται µε το προγενέστερο και προορίζεται να διακρίνει προϊόντα που επίσης ταυτίζονται µε εκείνα για τα οποία προστατεύεται το προγενέστερο (ταύτιση σηµάτων και προϊόντων). Στο δεύτερο επίπεδο εµπίπτει η περίπτωση στην οποία είτε το µεταγενέστερο σήµα ταυτίζεται µε το προγενέστερο και προορίζεται να διακρίνει προϊόντα όµοια µε εκείνα που διακρίνει το τελευταίο, είτε το µεταγενέστερο σήµα οµοιάζει µε το προγενέστερο και προορίζεται να διακρίνει προϊόντα που ταυτίζονται µε εκείνα που διακρίνει επίσης το τελευταίο (ταυτότητα σηµάτων και οµοιότητα προϊόντων ή ταυτότητα προϊόντων και οµοιότητα σηµάτων). Στην πρώτη περίπτωση της ταυτότητας σηµάτων και προϊόντων η προστασία του προγενέστερου σήµατος είναι απόλυτη, χωρίς την ανάγκη επίκλησης και απόδειξης κινδύνου συγχύσεως, ο οποίος θεωρείται κατ' αµάχητο τεκµήριο ότι συντρέχει, αφού το σήµα δεν µπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία του, που είναι να διακρίνει στην αγορά την προέλευση του προϊόντος από ορισµένη επιχείρηση (βλ. ΕΚ υποθ. 206/2011, αποφ. από Arsenal σκέψη 50). Στη δεύτερη περίπτωση η προστασία του προγενέστερου σήµατος είναι σχετική και απαιτείται ως πρόσθετο στοιχείο κίνδυνος σύγχυσης ή συσχέτισης των σηµάτων, δ) ότι εκείνος που έχει καταθέσει νοµίµως για ορισµένο προϊόν ή αντικείµενο εµπορίας σήµα, εγκεκριµένο τελεσίδικα από το αρµόδιο πρωτοβάθµιο ή δευτεροβάθµιο διοικητικό όργανο, δικαιούται, από την κατάθεση αυτού και εφεξής για όσο χρόνο δεν διαγράφεται νοµίµως, να ζητήσει από κάθε τρίτο, που χρησιµοποιεί σε όµοια προϊόντα ή αντικείµενα εµπορίας του αυτούσιο το σήµα, ή που χρησιµοποιεί σε όµοια ή παρόµοια προϊόντα ή αντικείµενα εµπορίας του το σήµα κατά παραποίηση ή αποµίµηση, να παραλείπει τη χρήση ή να αποκαταστήσει τη σχετική ζηµιά, ή και τα δύο. Τα πολιτικά δικαστήρια δεν έχουν αρµοδιότητα να ελέγξουν ούτε παρεµπιπτόντως τη συνδροµή των προϋποθέσεων περί διαγραφής του σήµατος (άρθρο 32 του Ν. 2239/1994) και δεν έχουν το δικαίωµα να αρνηθούν τη νόµιµη προστασία του σήµατος έστω και αν υποπέσει στην αντίληψη τους ύπαρξη λόγου µη εγκρίσεως ή διαγραφής του (Α.Π. 1585/1991). - Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 1 του άρ. 20 του Ν.2239/1994 "περί σηµάτων", η οποία αποτελεί µεταφορά στην Ελληνική έννοµη τάξη του άρθρου 6 της Οδηγίας 89/104 της Ε.Κ. "το δικαίωµα που παρέχει το σήµα στον δικαιούχο του, δεν παρεµποδίζει τρίτους να χρησιµοποιούν στις συναλλαγές το όνοµα, την επωνυµία και τη διεύθυνση τους, ως και ενδείξεις σχετικές µε το είδος, την ποιότητα, τον προορισµό, την αξία, τη γεωγραφική προέλευση, το χρόνο παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας ή άλλα χαρακτηριστικά τους, καθώς και το ίδιο το σήµα, αν τούτο είναι αναγκαίο, προκειµένου να δηλωθεί ο προορισµός προϊόντος ή [7]

8 υπηρεσίας, ιδίως δε όταν πρόκειται για εξαρτήµατα ή ανταλλακτικά. Η χρήση αυτή πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιοµηχανία ή στο εµπόριο και πάντως όχι µε µορφή σήµατος. Η διάταξη αυτή, η οποία ως εισάγουσα εξαίρεση πρέπει να ερµηνεύεται στενά, διακρίνει µεταξύ της επιτρεπτής χρησιµοποίησης περιγραφικών ενδείξεων (δηλώσεων) σχετικών µε το είδος, την ποιότητα, τον προορισµό, την αξία, τη γεωγραφική προέλευση, το χρόνο παραγωγής του προϊόντος ή της υπηρεσίας ή άλλα χαρακτηριστικά τους, που δεν ταυτίζονται µε το σήµα, και της επιτρεπτής χρησιµοποίησης αυτού τούτου του σήµατος, όταν τούτο είναι αναγκαίο για να δηλωθεί ο προορισµός του προϊόντος η υπηρεσίας, δηλαδή να δηλωθεί σε τι αποσκοπεί και σε τι αποβλέπει η χρήση αυτή. Εποµένως, η χρησιµοποίηση αυτούσιου του σήµατος που γίνεται για να δηλωθεί το είδος του προϊόντος και όχι ο προορισµός του δεν αποτελεί νόµιµη χρήση κατά την έννοια της παραπάνω διατάξεως (ΑΠ 335/1994). Για να είναι νόµιµη η χρήση αυτούσιου του σήµατος από τρίτον που δεν είναι κάτοχος του πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις : 1) η χρήση του ξένου σήµατος να γίνεται προκειµένου να δηλωθεί ο προορισµός του προϊόντος του τρίτου, 2) η για τον ανωτέρω σκοπό χρήση πρέπει να είναι αναγκαία, 3) η αναγκαία αυτή χρήση να είναι σύµφωνη µε τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και 4) η χρήση από τον τρίτο του ξένου σήµατος να µη γίνεται εν είδει σήµατος. Η χρήση του σήµατος είναι αναγκαία για να δηλωθεί ο προορισµός ενός προϊόντος που διατίθεται στο εµπόριο, όταν στην πράξη αποτελεί το µοναδικό µέσο παροχής άµεσης και πλήρους ενηµέρωσης σχετικά µε τον εν λόγω προορισµό, προκειµένου έτσι να διαφυλαχθεί το σύστηµα ανόθευτου ανταγωνισµού στην αγορά του εν λόγω προϊόντος (απόφαση ΕΚ 17-3/2005 στην υπόθεση C-228/2003). Περαιτέρω, η χρήση του σήµατος πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιοµηχανία ή στο εµπόριο και πάντως όχι εν είδει σήµατος. Η κρίση περί του αν η χρήση το ο σήµατος είναι σύµφωνη µε τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιοµηχανία ή στο εµπόριο και δεν υποκρύπτει προσπάθεια παρασιτικής εκµετάλλευσης ή βλάβης ξένης φήµης του σήµατος ή δηµιουργία έµµεσου κινδύνου σύγχυσης ή παρεµποδιστικού ανταγωνισµού, επαφίεται στις ειδικές περιστάσεις της συγκεκριµένης περιπτώσεως Η χρήση του σήµατος δεν συνάδει µε τα συναλλακτικά ήθη ιδίως όταν γίνεται κατά τρόπο δυνάµενο να δηµιουργήσει την εντύπωση ότι υπάρχει εµπορική σχέση µεταξύ του τρίτου και του κατόχου του σήµατος, θίγει την αξία του σήµατος, αντλώντας αθέµιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήµη του, συνεπάγεται τη δυσφήµηση ή την υποτίµηση του εν λόγω σήµατος και όταν ο τρίτος παρουσιάζει το προϊόν του ως αποµίµηση ή αντίγραφο του προϊόντος που φέρει το σήµα του οποίου δεν είναι κάτοχος ( ΕΚ ό.π.). Τέλος, χρήση εν είδει σήµατος υπάρχει όταν η χρήση γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να δηµιουργηθεί κίνδυνος σύγχυσης στο µέσο καταναλωτή, ο οποίος µπορεί να συµπεράνει ότι η χρησιµοποιούµενη ένδειξη λειτουργεί ως διακριτικό γνώρισµα των προϊόντων που σηµατοδοτούνται µε αυτό από άλλα ή όµοια εµπορεύµατα που έχουν όµως άλλη προέλευση ή ότι µεταξύ των επιχειρήσεων υπάρχει οικονοµικός ή άλλος δεσµός. - Κατά τη διάταξη του αρθρ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών 173 και 200 του ΑΚ. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, ΟλΑΠ 4/2005). [8]

9 - Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ, αναίρεση επιτρέπεται αν η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία (ΟλΑΠ 1/1999). - Ο από το άρθρο 559 αριθ. 4 ΚΠολ λόγος αναίρεσης για υπέρβαση δικαιοδοσίας ιδρύεται όταν τα πολιτικά δικαστήρια επιλαµβάνονται υπόθεσης, που κατά νόµο ανήκει στη δικαιοδοσία άλλου δικαστηρίου ποινικού ή διοικητικού ή των διοικητικών αρχών. Εξαιρείται ο παρεµπίπτων έλεγχος, εκτός αν υπάρχει δεδικασµένο από απόφαση διοικητικού δικαστηρίου. Επίσης, δεν αποκλείεται ο παρεµπίπτων έλεγχος όταν το πολιτικό δικαστήριο κρίνει τη διοικητική πράξη µε βάση άλλη ιστορική και νοµική αιτία (ΟλΑΠ 89/1971). ΑΚ: 173, 200, 281, ΚΠολ : 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 4, 559 αριθ. 19, Νόµοι: 146/1914, 1, 13, 14, Νόµοι: 2239/1994, άρθ. 1, 3, 4, 6, 18, 20, 26, ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕΕµπ 2011, σελίδα 910, σχολιασµός Ν. Κ. Ρόκα Αξιόγραφα - Επιταγή ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 2011 Έτος: Οπισθογράφηση επιταγής µε µνεία "ΛΟΓΩ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ". - Κατά το άρθρο 23 του Ν. 5960/1933, η οπισθογράφηση µπορεί να περιέχει τη ρήτρα "αξία εις κάλυψη", "προς είσπραξη" "κατά πληρεξουσιότητας" ή κάθε άλλη µνεία που ενέχει απλή εντολή. Η οπισθογράφηση αυτή, µορφή της οποίας είναι και η καλυµµένη λόγω πληρεξουσιότητας οπισθογράφηση δεν επάγεται µετάσταση της κυριότητας του τίτλου και του δικαιώµατος που πηγάζει απ' αυτόν, αλλά ο κοµιστής λόγω πληρεξουσιότητας ασκεί τα από την επιταγή δικαιώµατα πάντοτε ως αντιπρόσωπος του εντολέα του και όχι στο δικό του όνοµα. Και ναι µεν, η λόγω πληρεξουσιότητας οπισθογράφηση απαιτεί στην τυπική µορφή της, να σηµειώνεται µία από τις πιο πάνω φράσεις πάνω στον τίτλο, δεν αποκλείεται όµως και η καλυµµένη λόγω πληρεξουσιότητας οπισθογράφηση, που γίνεται βάση ιδιαίτερης, χωρίς τη χρήση τύπου, συµφωνίας µεταξύ οπισθογράφου και κοµιστή, οπότε ο οπισθογράφος µπορεί να την αποδείξει και να ασκήσει τα από την επιταγή δικαιώµατά του τα οποία και δεν απώλεσε δια της καλυµµένης λόγω πληρεξουσιότητας οπισθογράφησης (σχετ. ΑΠ 554/1972). ΚΠολ : 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 23, ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ νη 2011, σελίδα 776 [9]

10 Αξιόγραφα - Επιταγή ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 1100 Έτος: Ακάλυπτη επιταγή. Προσωπικές ενστάσεις. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. - Κατά τη διάταξη του άρθρου 22 του Ν. 5960/1933 "περί επιταγής" τα εξ επιταγής εναγόµενα πρόσωπα µπορούν να αντιτάξουν κατά του κοµιστή ενστάσεις που στηρίζονται σε προσωπικές τους σχέσεις µε τον εκδότη ή τους προηγούµενους κοµιστές, µόνο αν ο κοµιστής κατά την απόκτηση της επιταγής ενήργησε µε γνώση προς βλάβη του οφειλέτη. Από τη διάταξη αυτή που εκφράζει το αναιτιώδες της ενοχής από την επιταγή, σαφώς συνάγεται ότι κατ' εξαίρεση µόνο επιτρέπεται η προβολή τέτοιων ενστάσεων, από το εναγόµενο εξ επιταγής πρόσωπο κατά του κοµιστή, αν ο κοµιστής κατά το χρόνο κτήσεως της επιταγής, αφενός τελούσε σε γνώση της υπάρξεως των ενστάσεων αυτών κατά του εκδότη ή των πριν απ' αυτόν κοµιστών του τίτλου και αφετέρου ενήργησε αυτός προς βλάβη του οφειλέτη. - Κατά τη διάταξη του άρθρου 8 περ. α' του άρθρου 559 ΚΠολ επιτρέπεται αναίρεση, αν το δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, νοούνται αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί, οι οποίοι τείνουν σε θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του δικαιώµατος, που ασκείται µε την αγωγή, την ένσταση ή την αντένσταση. - Το Εφετείο µε την προσβαλλόµενη απόφαση του δέχθηκε ότι οι τρεις µεταχρονολογηµένες ως άνω επιταγές ήταν ευκολίας προς τον ΧΧΧ και ότι η καθής η ανακοπή και ήδη αναιρεσείουσα δια του αρµοδίου υπαλλήλου της διευθυντή του υποκαταστήµατος Περιστερίου, στον οποίο εµφανίστηκαν προς πληρωµή οι επιταγές και σφραγίστηκαν γνώριζε κατά την οπισθογράφησή τους προς αυτή ως αξία ενεχύρου ότι οι επιταγές αυτές ήταν επιταγές ευκολίας και ότι ενήργησε µε προφανή πρόθεση να βλάψει την ανακόπτουσα - εκδότρια αφού σε διαφορετική περίπτωση, οι επιταγές αυτές δεν θα ήταν δυνατόν να εισπραχθούν. Με βάση τις παραδοχές αυτές το Εφετείο δέχθηκε την έφεση της ανακόπτουσας και ήδη αναιρεσίβλητης, εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση που είχε κρίνει διαφορετικά και είχε απορρίψει ως αόριστη την ανακοπή κατά το σχετικό λόγο, κράτησε και δίκασε την υπόθεση, δέχθηκε την ανακοπή και ακύρωσε την προσβληθείσα διαταγή πληρωµής. Έτσι που έκρινε το Εφετείο και ειδικότερα κατά το µέρος που δέχθηκε ότι η καθής η ανακοπή κατά το χρόνο που απέκτησε τις ως άνω τραπεζικές επιταγές γνώριζε ότι αυτές, ήταν επιταγές ευκολίας και ενήργησε έτσι για να βλάψει την ανακόπτουσα εκδότρια, έλαβε υπόψη παρά το νόµο πράγµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης χωρίς να έχουν προταθεί µε το δικόγραφο της ανακοπής. ΚΠολ : 559 αριθ. 8, Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 22, ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕΕµπ 2011, σελίδα 843 [10]

11 Αξιόγραφα - Επιταγή ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 1326 Έτος: Επιταγή. Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. - Κατά τη διάταξη του άρθρου 904 ΑΚ, όποιος έγινε πλουσιότερος χωρίς νόµιµη αιτία από την περιουσία ή µε ζηµία άλλου, έχει υποχρέωση να αποδώσει την ωφέλεια. Η υποχρέωση αυτή γεννιέται σε περίπτωση παροχής αχρεώστητης ή παροχής για αιτία που δεν επακολούθησε ή έληξε ή αιτία παράνοµη ή ανήθικη. Με παροχή εξοµοιώνεται και η συµβατική αναγνώριση, ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει χρέος. Επί επιταγής η αξίωση του αδικαιολόγητου πλουτισµού, πάντως, είναι επικουρική απέναντι στην απαίτηση του κοµιστή από τη βασική σχέση. Η προϋπόθεση αυτή, µάλιστα, πρέπει να εκτίθεται στην αγωγή, διαφορετικά η αγωγή είναι αόριστη. ηλαδή, όταν υπάρχει ιδρυόµενη από το νόµο, ευθύνη, όπως εκείνη από αδικοπραξία, αποκλείεται να συντρέχει και ευθύνη από αδικαιολόγητο πλουτισµό (ΑΠ 907/2003). - Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ αν το δικαστήριο παρά το νόµο, έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης η απόφασή του υπόκειται σε αναίρεση. Ως "πράγµατα" νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων, οι οποίοι τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του ασκούµενου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος δηλαδή οι ισχυρισµοί των διαδίκων, οι οποίοι συνιστούν την ιστορική βάση της αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης (ΟλΑΠ 3/1993, ΑΠ 1530/2001, ΑΠ 511/2003, ΑΠ 1255/2004). Για να υπάρξει λόγος για λήψη υπόψη µη προταθέντων ισχυρισµών, πρέπει αυτοί να έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, όπως όταν το δικαστήριο της ουσίας κρίνει επί ανύπαρκτης βάσης αγωγής ή λόγου έφεσης (ΟλΑΠ 22/2005) ή λαµβάνει υπόψη θεµελιωτικά της αγωγής γεγονότα, τα οποία δεν περιέχονται σ' αυτή (ΟλΑΠ 294/1981). Αντίθετα, δεν επέρχεται παραβίαση και δεν θεµελιώνεται ο παραπάνω λόγος, όταν το δικαστήριο της ουσίας υπάγει τα πραγµατικά περιστατικά σε διάφορο κανόνα δικαίου, από εκείνο που υπέδειξε ο ενάγων (ΑΠ 302/1999, ΑΠ 952/2000). Ακόµη, δεν καθιδρύεται ο πιο πάνω λόγος όταν υπάρχουν νοµικώς αδιάφορα περιστατικά (ΑΠ 163/1994) ή του χαρακτήρα ή της έννοιας των νοµικών διατάξεων (ΑΠ 1713/1997) ή όταν το δικαστήριο, εφαρµόζοντας αυτεπάγγελτα το νόµο, προβαίνει στον προσήκοντα νοµικό χαρακτηρισµό της διαφοράς µε βάση τα εκτιθέµενα, έστω και αν καταλήγει σε διάφορο συµπέρασµα από τον διάδικο που προτείνει τα περιστατικά (ΑΠ 302/1999). Για το ορισµένο του λόγου δε, πρέπει να αναφέρεται στο αναιρετήριο ποια ήταν τα "πράγµατα", δηλαδή οι αυτοτελείς ισχυρισµοί, που, παρά το νόµο, λήφθηκαν υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας και ποια επίδραση άσκησαν ή θα ασκούσαν στην έκβαση της δίκης (ΑΠ 44/2003, ΑΠ 493/2002, ΑΠ 530/1992). - Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.1 ΚΠολ αναίρεση επιτρέπεται, εκτός των άλλων, και αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Αυτό υπάρχει, όταν εχώρησε ψευδής ερµηνεία η κακή εφαρµογή κανόνα ουσιαστικού δικαίου, δηλαδή κανόνα, ο οποίος ρυθµίζει τις βιοτικές σχέσεις, την κτήση των δικαιωµάτων και τη γένεση των υποχρεώσεων και επιβάλλει κυρώσεις. Εσφαλµένη, κατ' ακρίβειαν, εφαρµογή υπάρχει, όταν αποδόθηκε µεν στη µείζονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, ορθά, η έννοια του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου, στη συνέχεια, όµως δεν εφαρµόστηκε ο ίδιος στην κρινόµενη περίπτωση, αν και τα περιστατικά που δέχτηκε, ανέλεγκτα, ο δικαστής της ουσίας, υπάγονταν στον κανόνα αυτόν ή [11]

12 αντίστροφα, εφαρµόστηκε ο κανόνας αυτός, αν και τα περιστατικά δεν υπάγονταν σ' αυτήν (ΟλΑΠ 36/1988 ΑΠ 4/2006, ΑΠ 159/2007). Για να είναι ορισµένος και, άρα, παραδεκτός ο λόγος αυτός πρέπει: 1)να αναφέρεται στο δικόγραφο της αναίρεσης και µάλιστα ενάριθµα η συγκεκριµένη διάταξη του συγκεκριµένου ουσιαστικού νόµου που παραβιάστηκε (ΟλΑΠ 32/1996, ΑΠ 1069/1983, ΑΠ 1148/1989, ΑΠ 1439/1997, ΑΠ 1658/1998, ΑΠ 1676/1998), καθώς και το περιεχόµενο της 2) η νοµική κρίση της προβαλλόµενης απόφασης για την έννοια της διάταξης αυτής, και 3) το ερµηνευτικό η υπαγωγικό της σφάλµα (ΟλΑΠ 32/1996). Επιπρόσθετα δε, αν η προσβαλλόµενη µε την αναίρεση απόφαση αποφάνθηκε για την ουσία της υπόθεσης, απαιτείται, να αναφέρονται µε σαφήνεια, τα πραγµατικά περιστατικά, που δέχτηκε το δικαστήριο της ουσίας για θεµελίωση της κρίσης του για τη βασιµότητα ή µη της αγωγής ή του ισχυρισµού (ΟλΑΠ 27/1998, ΑΠ 20/2005). Και τούτο, γιατί, µόνο κατ' αυτό τον τρόπο, µπορεί να κριθεί, αν η νοµική πληµµέλεια η οποία αποδίδεται στην απόφαση, οδήγησε σε εσφαλµένο διατακτικό, από το οποίο εξαρτάται, τελικά, η ευδοκίµηση της αναίρεσης (ΟλΑΠ 27/1998, ΑΠ 1036/2000, ΑΠ 1353/2001). ΑΚ: 904, ΚΠολ : 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, ηµοσίευση: INLAW 2011 Αξιόγραφα - Επιταγή ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 1843 Έτος: Ακάλυπτη επιταγή. Αδικοπραξία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. - Από τη διάταξη του άρθρου 914 του ΑΚ, κατά την οποία όποιος ζηµιώνει άλλο παράνοµα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει, προκύπτει, ότι µεταξύ των προϋποθέσεων της αδικοπρακτικής ευθύνης είναι ο παράνοµος χαρακτήρας της πράξεως και ο αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ του ζηµιογόνου γεγονότος και της ζηµίας. Παράνοµη είναι και η έκδοση ακάλυπτης επιταγής, σύµφωνα µε το άρθρο 79 παρ. 1 του Ν /1933, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 1325/1972, κατά το οποίο τιµωρείται µε τις προβλεπόµενες σ` αυτό ποινές εκείνος που εκδίδει επιταγή χωρίς να έχει αντίστοιχα διαθέσιµα κεφάλαια στην πληρώτρια τράπεζα κατά το χρόνο της εκδόσεως ή της πληρωµής της επιταγής. Από την ποινική αυτή διάταξη, που θεσπίστηκε για την προστασία όχι µόνο του δηµόσιου, αλλά και του ιδιωτικού συµφέροντος, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 297, 298 και 914 και επ. του ΑΚ, προκύπτει, ότι εκείνος που εκδίδει ακάλυπτη επιταγή, ζηµιώνοντας έτσι παράνοµα και υπαίτια άλλον, υποχρεούται να τον αποζηµιώσει. Η αξίωση προς αποζηµίωση από τα άρθρο 914 και επ. ΑΚ συρρέει µε την αξίωση από την επιταγή από τα άρθρα του Ν. 5960/1933 και απόκειται στο δικαιούχο να ασκήσει αυτήν που προκρίνει. ικαιούχος της αποζηµιώσεως είναι όχι µόνο ο κοµιστής της επιταγής κατά το χρόνο της εµφανίσεώς της (τελευταίος κοµιστής), αλλά και κάθε υπογραφέας που πλήρωσε την επιταγή, ως εξ αναγωγής υπόχρεος, και έγινε κοµιστής, αφού αυτός υφίσταται τελικά τη ζηµία από τη µη πληρωµή της επιταγής, η δε ζηµία αυτού είναι απότοκος της παράνοµης συµπεριφοράς του εκδότη και τελεί σε πρόσφορη αιτιώδη συνάφεια µε αυτήν. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση κατά την οποία ο κοµιστής της επιταγής τη µεταβιβάσει σε άλλο λόγω ενεχύρου, οπότε δικαίωµα να εµφανίσει την επιταγή προς πληρωµή έχει ο τελευταίος (ενεχυρούχος δανειστής), ασκώντας ίδιο δικαίωµα εκ του τίτλου (άρθρο 1255 ΑΚ). Αν, όµως, η επιταγή δεν [12]

13 πληρωθεί και την πληρώσει ο ενεχυράσας οφειλέτης, αποκτώντας εκ νέου τον τίτλο, εκείνος που ζηµιώνεται και πάλι από τη µη πληρωµή της επιταγής είναι ο τελευταίος. Σηµειώνεται, ότι το δικαίωµα αναγωγής του (τελευταίου) κοµιστή κατά του εκδότη και των προγενεστέρων υπογραφέων της επιταγής, παρέχεται από τις διατάξεις του Ν. 5960/1933 (άρθρο 44), σε οποιοδήποτε υπογραφέα της επιταγής, ο οποίος την πλήρωσε. Ο οπισθογράφος δε που πλήρωσε την επιταγή, δύναται επιπλέον να διαγράψει την οπισθογράφησή του, καθώς και τις οπισθογραφήσεις των εποµένων οπισθογράφων µε συνέπεια να εµφανίζεται και ως τελευταίος κοµιστής που στηρίζει το δικαίωµα του σε αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων (άρθρα 19 και 47 παρ. 2 του Ν. 5960/1933). Αντίθετη άποψη, ότι δηλ. δικαιούχος της αποζηµιώσεως από τη µη πληρωµή της επιταγής είναι µόνο ο τελευταίος κοµιστής αυτής, δεν συνάγεται ούτε από τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 79 του Ν. 5960/1933, που είχε προστεθεί µε το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2408/1996, και κατά την οποία η ποινική δίωξη (για την πράξη της παρ. 1) ασκείται µόνο ύστερα από έγκληση του κοµιστή της επιταγής που δεν πληρώθηκε. Τούτο δε, διότι από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει, ότι ο όρος "κοµιστής" της επιταγής χρησιµοποιείται στην παραπάνω διάταξη µόνο υπό την έννοια του τελευταίου κοµιστή. Κατά συνέπεια, ως "κοµιστής" θεωρείται κατά τη διάταξη αυτή και ο εξ αναγωγής υπόχρεος, ο οποίος πλήρωσε την επιταγή και έγινε κοµιστής της. Εξάλλου, η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε ήδη από το άρθρο 15 παρ. 3 του Ν. 3472/2006 και ορίζεται πλέον ρητώς, ότι δικαίωµα υποβολής εγκλήσεως έχουν τόσο ο κοµιστής της επιταγής που δεν πληρώθηκε, όσο και ο εξ αναγωγής υπόχρεος ο οποίος εξόφλησε την επιταγή και έγινε κοµιστής της. Στην ίδια διάταξη προστέθηκε µε το παραπάνω άρθρο 15 παρ. 3 του Ν. 3472/2006, για την άρση κάθε αµφισβήτησης, ότι ο εξ αναγωγής υπόχρεος, ο οποίος εξόφλησε την επιταγή, δικαιούται να λάβει αποζηµίωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τις αδικοπραξίες (άρθρο 914 επ.). Τέλος, η άποψη ότι ο εξ αναγωγής δικαιούχος ή ο ενεχυράσας την επιταγή κοµιστής δεν έχουν δικαίωµα αποζηµιώσεως κατά τα άρθρα 914 και επ. του ΑΚ, οδηγεί σε ανεπιεική αποτελέσµατα, που δεν συνάγονται από το σκοπό του νόµου, αφού έτσι ωφελείται τελικά ο εκδότης, παρότι η δόλια συµπεριφορά του αποτελεί εκτροπή του θεσµού της επιταγής από την κατά νόµο λειτουργία του και συντελεί στη µείωση της αξιοπιστίας της επιταγής ως ex lege οργάνου πληρωµών. Το ότι οι παραπάνω ζηµιωθέντες έχουν δικαίωµα να στραφούν κατά του εκδότη ή των προηγουµένων οπισθογράφων, ασκώντας το προαναφερόµενο δικαίωµα αναγωγής αυτών δεν οδηγεί σε αντίθετο συµπέρασµα, αφού η παρεχόµενη από τις σχετικές διατάξεις προστασία είναι ενδεχόµενο στη συγκεκριµένη περίπτωση να αποβαίνει αναποτελεσµατική. Εποµένως, και υπό την ισχύ της παρ. 5 του άρθρου 79 παρ. 1 του Ν. 5960/1933, όπως αυτή είχε πριν αντικατασταθεί από το άρθρο 15 παρ. 3 του Ν. 3472/2006, ο ενεχυράσας την επιταγή οφειλέτης, ο οποίος πλήρωσε την επιταγή και έγινε εκ νέου κοµιστής αυτής, έχει αξίωση αποζηµιώσεως κατά του εκδότη, ως αµέσως ζηµιωθείς από την παράνοµη και υπαίτια πράξη του τελευταίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί αδικοπραξιών (ΟλΑΠ 23/2007). - Για τη θεµελίωση αυτής της αγωγής από αδικοπραξία αρκεί ο ενάγων να επικαλεσθεί ότι ο εκδότης εναγόµενος εξέδωσε την επιταγή αυτή δόλια, δηλαδή ενώ γνώριζε ότι δεν είχε αντίστοιχα µε την αξία της διαθέσιµα κεφάλαια στην πληρώτρια τράπεζα κατά το χρόνο εκδόσεως και πληρωµής και ότι η επιταγή αυτή εµφανίσθηκε προς πληρωµή µέσα στην οκταήµερη προθεσµία µε αφετηρία την αναγραφόµενη επί του σώµατος αυτής ηµεροχρονολογία εκδόσεώς της. Επί εκδόσεως δε ακάλυπτης επιταγής από νοµικό πρόσωπο ποινικώς υπεύθυνος υπό τους όρους του άρθρου 79 του Ν. 5960/1933 και, άρα, αυτοτελώς υπόχρεος σε αποζηµίωση κατά τα άρθρα 71 εδ. β`, 914, 297 και 298 ΑΚ είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο την εξέδωσε είτε υπό την ιδιότητα του καταστατικού οργάνου του νοµικού προσώπου, είτε έχοντας τη [13]

14 σχετική εξουσία αντιπροσωπεύσεώς του, είτε εµφανιζόµενο ότι έχει την ανωτέρω ιδιότητα ή εξουσία. - Κατά τη διάταξη του άρθ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, δηλαδή µε απόδοση στον κανόνα δικαίου έννοιας µη αληθινής ή µη αρµόζουσας, ή έννοιας περιορισµένης ή στενής, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, ΟλΑΠ 4/2005). Με τον λόγο αναίρεσης από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ (παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου) ελέγχονται τα σφάλµατα του δικαστηρίου κατά την εκτίµηση του νόµω βάσιµου της αγωγής ή των ισχυρισµών των διαδίκων, καθώς και τα νοµικά σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται δηλαδή, αν η αγωγή, ένσταση κλπ, ορθώς απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν, κατά παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ` ουσίαν (ΟλΑΠ 27 και 28/1998). - Από τις διατάξεις των άρθρων 553 παρ. 1 και 321 ΚΠολ προκύπτει ότι για να προσβληθεί µε αναίρεση απόφαση πρωτοβαθµίου πολιτικού δικαστηρίου, που εκδόθηκε, όπως στην προκειµένη περίπτωση, κατ` αντιµωλία των διαδίκων, πρέπει να είναι τελεσίδικη, τελεσίδικη δε γίνεται η υποκείµενη σε έφεση πρωτόδικη απόφαση για κάποια επελθούσα αιτία και δη, εκτός των άλλων, και λόγω παρόδου της προθεσµίας για έφεση. Η προθεσµία της έφεσης σε περίπτωση µη επίδοσης της απόφασης είναι, σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 518 παρ.2 ΚΠολ, τρία χρόνια, που αρχίζουν από την δηµοσίευση της απόφασης, µετά την πάροδο των οποίων η απόφαση δεν υπόκειται σε έφεση, γίνεται τελεσίδικη και προσβάλλεται τότε παραδεκτά µε αναίρεση. Περαιτέρω, η προθεσµία της αναίρεσης, που αρχίζει µετά την πάροδο της προθεσµίας της έφεσης, στην ίδια περίπτωση κατά την οποία δεν επιδόθηκε η απόφαση του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου, είναι κατά το άρθρο 564 παρ. 3 ΚΠολ τρία χρόνια και αρχίζει από την δηµοσίευση της απόφασης που περατώνει την δίκη, είναι δηλαδή συνολικά έξι χρόνια από την δηµοσίευση της προσβαλλοµένης πρωτόδικης απόφασης (ΟλΑΠ 31/2009, ΟλΑΠ 1113/1986). ΑΚ: 71, 287, 298, 914, 1255, ΚΠολ : 321, 518, 553, 559 αριθ. 1, Νόµοι: 5960/1933, άρθ , 79, Νόµοι: 3472/2006, άρθ. 15, ηµοσίευση: INLAW 2011 Αξιόγραφα - Επιταγή ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 1661 Έτος: Ακάλυπτη επιταγή. Αδικοπραξία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Απόρριψη της εφέσεως λόγω της ερηµοδικίας του εκκαλούντος. - Από τη διάταξη του άρθρου 914 του ΑΚ, κατά την οποία όποιος ζηµιώνει άλλον παράνοµα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει, προκύπτει ότι µεταξύ των προϋποθέσεων της αδικοπρακτικής ευθύνης είναι ο παράνοµος χαρακτήρας της πράξεως και ο αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ του ζηµιογόνου γεγονότος και της ζηµίας. [14]

15 Παράνοµη είναι και η έκδοση ακάλυπτης επιταγής σύµφωνα µε το άρθρο 79 παρ. 1 του Ν. 5960/1933, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 1325/1972, κατά το οποίο τιµωρείται µε τις προβλεπόµενες σε αυτό ποινές εκείνος που εκδίδει επιταγή χωρίς να έχει αντίστοιχα διαθέσιµα κεφάλαια στην πληρώτρια Τράπεζα κατά το χρόνο της έκδοσης ή της πληρωµής της επιταγής. Από τη ποινική αυτή διάταξη, που θεσπίσθηκε για την προστασία όχι µόνο του δηµοσίου, αλλά και του ιδιωτικού συµφέροντος, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 297, 298 και 914 επ. ΑΚ, προκύπτει ότι εκείνος που εκδίδει ακάλυπτη επιταγή, ζηµιώνοντας έτσι παράνοµα και υπαίτια άλλον, υποχρεούται να τον αποζηµιώσει. Η αξίωση προς αποζηµίωση από το άρθρο 914 επ. ΑΚ συρρέει µε την αξίωση από την επιταγή από τα άρθρα του Ν. 5960/1933 και απόκειται στον δικαιούχο να ασκήσει αυτήν που προκρίνει (ΟλΑΠ 23/2007, ΟλΑΠ 30/2003). Για την θεµελίωση αυτή της αγωγής από αδικοπραξία απαιτείται ο ενάγων να επικαλεσθεί ότι ο εκδότης - εναγόµενος εξέδωσε την επιταγή αυτή δόλια, δηλαδή ενώ εγνώριζε ότι δεν είχε αντίστοιχα µε την αξία της διαθέσιµα κεφάλαια στην πληρώτρια Τράπεζα κατά τον χρόνο εκδόσεως ή πληρωµής και ότι η επιταγή αυτή εµφανίσθηκε εµπροθέσµως εντός προθεσµίας οκτώ ηµερών. Εξάλλου επί εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής από νοµικό πρόσωπο ποινικώς υπεύθυνος υπό τους όρους του άρθρου 79 του N. 5960/1933 και, άρα, αυτοτελώς υπόχρεος σε αποζηµίωση κατά τα άρθρα 71 εδ. β 914, 297 και 298 ΑΚ είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο την εξέδωσε είτε υπό την ιδιότητα του καταστατικού οργάνου του νοµικού προσώπου, είτε έχοντας τη σχετική εξουσία αντιπροσωπεύσεως του, είτε εµφανιζόµενο ότι έχει την ανωτέρω ιδιότητα ή εξουσία. - Κατά τη διάταξη του αρθρ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών (άρθρα 173 και 200 του ΑΚ). Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006 και ΟλΑΠ 4/2005). - Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ, αναίρεση επιτρέπεται αν η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία (ΟλΑΠ 1/1999). εν υπάρχει όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις αιτιολογίες. - Το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1984). ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και [15]

16 σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Τα επιχειρήµατα δε του δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση των αποδείξεων δεν συνιστούν παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, ώστε στο πλαίσιο της ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 να επιδέχεται αυτή µοµφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος αναίρεσης του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ ούτε εξαιτίας του ότι το δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς ισχυρισµούς επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως απαράδεκτος. - Από τη διάταξη του άρθρου 561 παράγραφος 1 του ΚΠολ προκύπτει ότι η εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµηση τους δεν ιδρύει λόγους αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ, είναι από τον Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο. - Από τις διατάξεις των άρθρων 552 και 553 ΚΠολ, προκύπτει, ότι, αν η υπόθεση εξετασθεί και στους δύο βαθµούς δικαιοδοσίας και γίνει τυπικά δεκτή η έφεση, σε αναίρεση υπόκειται µόνο η εφετειακή απόφαση. Και τούτο γιατί, αν η έφεση γίνει δεκτή, η πρωτόδικη απόφαση εξαφανίζεται κατά το µέρος που έχει εκκληθεί, ενώ αν απορριφθεί η έφεση, η πρωτόδικη απόφαση κατά το ίδιο µέρος επικυρώνεται και ενσωµατώνεται στην εφετειακή. - Κατά το άρθρο 524 παρ. 3 ΚΠολ, σε περίπτωση ερηµοδικίας του εκκαλούντος η έφεση απορρίπτεται. Η απόρριψη της εφέσεως λόγω της ερηµοδικίας του εκκαλούντος, γίνεται κατ' ουσίαν και όχι κατά τύπους. Γιατί, παρόλο που στην πραγµατικότητα οι λόγοι της εφέσεως δεν εξετάζονται ως προς το παραδεκτό και τη βασιµότητα τους, θεωρείται, κατά πλάσµα του νόµου, ότι είναι αβάσιµοι και για την αιτία αυτή πάντοτε απορριπτέοι, αφού δεν δίδεται στο δικαστήριο η δυνατότητα εκδόσεως αντίθετης αποφάσεως περί παραδοχής τους. Εποµένως, εάν η ασκηθείσα έφεση κατά της πρωτόδικης αποφάσεως απορριφθεί, λόγω ερηµοδικίας του εκκαλούντος, προσβλητή µε το ένδικο µέσο της αναιρέσεως είναι µόνον η (µη υποκείµενη πλέον σε ανακοπή ερηµοδικίας) απόφαση του Εφετείου, στην οποία ενσωµατώνεται η πρωτόδικη. Έτσι δε τα τυχόν σφάλµατα της αποφάσεως του πρώτου βαθµού, αφού επικυρώνονται από το Εφετείο κατά το µέρος που εξεκλήθη, µπορούν να προταθούν µε την άσκηση αναιρέσεως ως σφάλµατα της δευτεροβάθµιας αποφάσεως, εφόσον συνιστούν και αναιρετικούς λόγους, παραδεκτώς προβαλλόµενους (Ολοµ. 16/1990). - Κατ' ακολουθίαν ο λόγος της αναίρεσης (µε αριθ. δικογράφου 3) από τους αριθ. 1 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολ είναι προεχόντως απαράδεκτος διότι οι προβαλλόµενες αιτιάσεις αφορούν την απαγγελθείσα µε τη πρωτόδικη απόφαση προσωπική κράτηση ως προς την οποία όµως όπως προκύπτει από την επισκόπηση των διαδικαστικών εγγράφων δεν εξεκκλήθη η απόφαση αυτή και συνεπώς δεν µεταβιβάστηκε η υπόθεση κατά το µέρος τούτο στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο του οποίου και µόνο η απόφαση προσβλήθηκε µε την αναίρεση. Επίσης και ο τέταρτος λόγος της αναίρεσης από τους αριθ. 14 και 6 του άρθρου 559 ΚΠολ µε τον οποίο προβάλλεται η αιτίαση ότι ακύρως δικάστηκε ερήµην στο πρωτοβάθµιο ικαστήριο ο αναιρεσείων είναι προεχόντως απαράδεκτος διότι και κατά το µέρος τούτο δεν εξεκλήθη η πρωτόδικη απόφαση και συνακόλουθα δεν µεταβιβάστηκε στο Εφετείο. [16]

17 - Κατά το άρθρο 524 παρ. 3 ΚΠολ, σε περίπτωση ερηµοδικίας του εκκαλούντος η έφεση απορρίπτεται. Η απόρριψη της εφέσεως λόγω της ερηµοδικίας του εκκαλούντος, γίνεται κατ' ουσίαν και όχι κατά τύπους. Γιατί, παρόλο που στην πραγµατικότητα οι λόγοι της εφέσεως δεν εξετάζονται ως προς το παραδεκτό και τη βασιµότητα τους, θεωρείται, κατά πλάσµα του νόµου, ότι είναι αβάσιµοι και για την αιτία αυτή πάντοτε απορριπτέοι, αφού δεν δίδεται στο δικαστήριο η δυνατότητα εκδόσεως αντίθετης αποφάσεως περί παραδοχής τους. Στη προκειµένη περίπτωση όπως προκύπτει από το περιεχόµενο της προσβαλλόµενης απόφασης η έφεση του αναιρεσείοντος απορρίφθηκε κατ ουσίαν λόγω της ερηµοδικίας του και όχι ως απαράδεκτη. Κατ' ακολουθίαν ο δεύτερος λόγος της αναίρεσης από τον αριθ. 14 του άρθρου 559 είναι απαράδεκτος προεχόντως διότι θεµελιώνεται στην εσφαλµένη προϋπόθεση ότι η έφεση του αναιρεσείοντος απορρίφθηκε ως απαράδεκτη. - Κατά το άρθρο 562 παρ. 2 του ΚΠολ, είναι απαράδεκτος λόγος αναίρεσης, που στηρίζεται σε ισχυρισµό ο οποίος δεν προτάθηκε νόµιµα στο δικαστήριο της ουσίας, εκτός αν πρόκειται α) για παράβαση που δεν µπορούσε να προβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας, β) για σφάλµα που προκύπτει από την ίδια την απόφαση, γ) για ισχυρισµό που αφορά τη δηµόσια τάξη. Η διάταξη αυτή, που αποτελεί εκδήλωση της θεµελιώδους αρχής, ότι ο Άρειος Πάγος ελέγχει τη νοµιµότητα της απόφασης του δικαστηρίου της ουσίας µε βάση την πραγµατική κατάσταση που όφειλε να λάβει υπόψη του ο ουσιαστικός δικαστής, καθιερώνει ειδική προϋπόθεση του παραδεκτού των λόγων αναίρεσης, η συνδροµή της οποίας πρέπει να προκύπτει από το αναιρετήριο. Πρέπει, δηλαδή, να αναφέρεται στο αναιρετήριο, ότι ο ισχυρισµός που στηρίζει το λόγο αναίρεσης είχε προταθεί και, µάλιστα, νοµίµως, στο δικαστήριο το οποίο εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση, εκτός αν συντρέχει κάποια από τις προβλεπόµενες στη διάταξη αυτή εξαιρέσεις. Πρόταση του ισχυρισµού στο δικαστήριο της ουσίας δεν υπάρχει, όταν ο διάδικος που παραπονείται δεν εµφανίσθηκε στη συζήτηση, κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση και δικάστηκε ερήµην. ΑΚ: 173, 200, 297, 298, 914, ΚΠολ : 524, 552, 553, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 561, 562, Νόµοι: 5960/1933, άρθ , 79, ηµοσίευση: INLAW 2011 Αξιόγραφα - Επιταγή ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 28 Έτος: Ακάλυπτη επιταγή. Αδικοπραξία. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. - Από τις διατάξεις των άρθρων 79 Ν. 5960/1933, 914 επ. 297, 298 ΑΚ προκύπτει ότι εκείνος που εκδίδει επιταγή σε διαταγή εν γνώσει ότι δεν έχει διαθέσιµα κεφάλαια στην πληρώτρια τράπεζα είτε κατά το χρόνο της εκδόσεως είτε κατά το χρόνο της πληρωµής, ζηµιώνει τον κοµιστή από τη µη πληρωµή της επιταγής κατά την εµφάνιση της παρά το νόµο, δηλαδή παρά την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 79 Ν. 5960/1933 που χαρακτηρίζει την πράξη του εκδότη τους ποινικό αδίκηµα. Εποµένως, υποχρεούται σε αποζηµίωση του κοµιστή, αφού η διάταξη έχει θεσπισθεί για να προστατεύσει όχι µόνο το δηµόσιο, αλλά και το συµφέρον του δικαιούχου της επιταγής. Η αξίωση αυτή προς αποζηµίωση εκ του άρθρου 914 ΑΚ συρρέει µε την αξίωση από την επιταγή και απόκειται στον δικαιούχο να ασκήσει αυτήν που προκρίνει. [17]

Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 115

Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 115 www.inlaw.gr Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 115 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αθέµιτος Ανταγωνισµός - Περιπτώσεις αθέµιτου ανταγωνισµού ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 870 Έτος: 2008 - Αθέµιτος

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 59

Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 59 www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 59 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αξιόγραφα - Επιταγή ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 370 Έτος: 1993 - Ακάλυπτη επιταγή. προσωπικές ενστάσεις του οφειλέτη.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 09 010/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 2 128

Newsletter 09 010/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 2 128 www.inlaw.gr Newsletter 09 010/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 2 128 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αθέµιτος Ανταγωνισµός - Περιπτώσεις αθέµιτου ανταγωνισµού ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών Αριθµός απόφασης: 5131 Έτος: 2011 Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 11 12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 129

Newsletter 11 12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 129 www.inlaw.gr Newsletter 11 12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 129 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αθέµιτος Ανταγωνισµός - Αποµίµηση συσκευασίας ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 1305 Έτος: 2012 Περίληψη: - Αθέµιτος

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 1 2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 77

Newsletter 1 2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 77 www.inlaw.gr Newsletter 1 2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 77 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Βελλής Γεώργιος: Ευθύνη για πρόκληση αφερεγγυότητας Δημοσίευση: Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου, 2010, σελίδα 801 Καλλινίκου

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 01 02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 119

Newsletter 01 02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 119 www.inlaw.gr Newsletter 01 02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 119 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Αποστολόπουλος Χάρης: H νοµολογία των ελληνικών δικαστηρίων υπό το πρίσµα του κανόνα επιχειρηµατικής κρίσης (Business

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 05 06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 136

Newsletter 05 06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 136 www.inlaw.gr Newsletter 05 06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 136 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αξιόγραφα - Επιταγή ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Αριθµός απόφασης: 7968 Έτος: 2013 Περίληψη: - Ακάλυπτη επιταγή.

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Πρωτοψάλτης Νικόλαος: Η αναγκαστική εκτέλεση και η λήψη ασφαλιστικών µέτρων εις βάρος αλλοδαπού ηµοσίου κατά

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 67

Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 67 www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 67 [ 2 ] ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Schwenzer Ingeborg: Ευθύνη των µετόχων για χρέος-πρόστιµο που επιβάλλεται στην ΑΕ ηµοσίευση: ίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών,

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-300

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-300 www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-300 [ 2 ] Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Γενικά Αριθµός απόφασης: 1076 Έτος: 2010 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Άκυρη σύµβαση εργασίας. Αναιρετικοί λόγοι

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54 www.inlaw.gr Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικοπραξία - Αιτιώδης συνάφεια µεταξύ γεγονότος και αποτελέσµατος ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 999 Έτος: 2010 - Αδικοπραξία.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 www.inlaw.gr Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Απόσβεση υποχρέωσης απόδοσης του πλουτισµού Αριθµός απόφασης: 361 Έτος: 2010 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Θωµά Ιωάννα: Τα πολιτικά κόµµατα ως νοµικά πρόσωπα µεταξύ του ιδιωτικού δικαίου και της συνταγµατικής τους αποστολής

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-111

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-111 www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-111 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικοπραξία - Αιτιώδης συνάφεια µεταξύ γεγονότος και αποτελέσµατος ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 1402 Έτος: 2010 - Αδικοπραξία.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201

Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 [ 2 ] Αδικοπραξία - Αναπηρία και παραµόρφωση του παθόντος ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας Αριθµός απόφασης: 221 Έτος: 2012 - Αδικοπραξία. Αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ούβλης Βασίλης: Ο Ν. 1387/1983 για τον έλεγχο των οµαδικών απολύσεων και πάλι ενώπιον του Αρείου Πάγου ηµοσίευση:

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Επίσχεση εργασίας για καθυστέρηση καταβολής δεδουλευµένων αποδοχών ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-67

Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-67 www.inlaw.gr Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-67 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Επιχειρησιακή συνήθεια Αριθµός απόφασης: 1277 Έτος: 2010 - Επιχειρησιακή συνήθεια. Οικειοθελείς παροχές. Οµαδική ασφάλιση.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή Κακοδικίας - Κατά δικηγόρων, συµβολαιογράφων & δικαστικών επιµελητών Αριθµός απόφασης: 161 Έτος: 2013 - Αγωγή κακοδικίας

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 03-04/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-91

Newsletter 03-04/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-91 www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-91 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Γενικά Αριθµός απόφασης: 567 Έτος: 2011 - Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας.Αρχή της εύνοιας υπέρ των µισθωτών.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-80

Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-80 www.inlaw.gr Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-80 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Άδεια - Άδεια αναψυχής Αριθµός απόφασης: 434 Έτος: 2011 - Υποχρέωση χορήγησης νόµιµης άδειας στο µισθωτό. Αναιρείται η προσβαλλόµενη

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-65

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-65 www.inlaw.gr Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-65 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Γενικά Αριθµός απόφασης: 438 Έτος: 2011 - Αµοιβές εργαζοµένων σε σχολεία "Ειδικής αγωγής". Παραβίαση κανόνα

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 01-02/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-85

Newsletter 01-02/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-85 www.inlaw.gr Newsletter 01-02/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-85 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Γενικά ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 3 Έτος: 2012 Περίληψη: - Φιλοδωρήµατα. Εργαζόµενοι σε Καζίνο.

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-44 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-44 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-44 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικήµατα - Εγκλήµατα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών Αριθµός απόφασης: 337 Έτος: 2010 - ιατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-64

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-64 www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-64 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Γαβαλάς Νικόλαος: Οι επικείµενες αλλαγές στο καθεστώς των απολύσεων και της διαιτησίας υπό το πρίσµα της προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

8. δ ι α τ α γ ε σ π λ η ρ ω μ η σ

8. δ ι α τ α γ ε σ π λ η ρ ω μ η σ 585 8. δ ι α τ α γ ε σ π λ η ρ ω μ η σ 113/2010 (Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Ανδρέας Κακολύρης, Εφέτες). (Δικηγόροι: Ελένη Τσιμπούκη-Μιχοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-201 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-201 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-201 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικήµατα - Αγορανοµικά αδικήµατα Αριθµός απόφασης: 433 Έτος: 2012 - Αγορανοµικά αδικήµατα. Πώληση ακατάλληλων τροφίµων. Έλλειψη

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852)

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Περίληψη: Επιταγή ακάλυπτη - Αδικοπραξία - Δικαιούχοι αποζημίωσης είναι ο κομιστής της ακάλυπτης επιταγής, κάθε εξ αναγωγής

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-107 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-107 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-107 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία από πρόθεση Αριθµός απόφασης: 338 - Ανθρωποκτονία από πρόθεση. Αναίρεση κατά βουλεύµατος.

Διαβάστε περισσότερα