ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...VII ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...IX ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1. Εργατικό ίκαιο Σύμβαση Έργου ιαλείπουσα Εργασία Έθιμο Συνήθεια Επιχειρησιακή Ειθισμένος Μισθός Εργατικός Μισθός Απασχόληση Σπουδαίος Λόγος Αδικαιολόγητος Πλουτισμός Προϋπηρεσία Καθήκοντα Ομότιμα Συναφή Επιχείρηση Εκμετάλλευση Ίδρυμα Κοινοπραξία Κοινωνική Πολιτική Αδικοπραξία Συντελεστές Παραγωγής Πληθωρισμός Αποτελεσματικότητα Παραγωγικότητα Αποδοτικότητα Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν Πτώχευση Επιχείρησης Πλασιέ Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας Έξοδα Κινήσεως Γεωργικές Κτηνοτροφικές Εργασίες Οικιακοί Μισθωτοί ημόσιος Τομέας ημοτικές Επιχειρήσεις...12 XI

2 1.33. ημόσιες Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας Εργασία στο ημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα Έννοια Όρου «Συνταξιούχος ημ. Τομέα» Η Προϋπηρεσία εδικασμένο Αδικαιολόγητος Πλουτισμός Η Έννοια του Εργοδότη και Καθορισμός του Προσώπου Η Παγκοσμιοποίηση Ανεργία Η ιάκριση των Μισθωτών σε Υπαλλήλους και Εργατοτεχνίτες Ειδικό Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εργασία στο ημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα Έννοια Όρου «Συνταξιούχος ημ. Τομέα» Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Ε.Σ.Π.Α Ανάδοχοι Γονείς Οι Ανεξάρτητες Αρχές στην Ελλάδα...32 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2.1. Ι. Κ. Α. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΟΑΕ Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού υναμικού Εργατική Εστία O.E.K. Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας ΣΕΠΕ Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας ΣΕΠΕ και ιοικητικές Κυρώσεις Κατηγοριοποίηση Παραβάσεων Εργατικής Νομοθεσίας και Επιβαλλόμενα Πρόστιμα Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας...46 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3.1. Ατομική Σύμβαση Εργασίας Υποχρέωση Εργοδότη Ενημέρωσης Εργαζόμενου για Όρους Σύμβασης ιατυπώσεις Πρόσληψης Αναστολή Ισχύος Εργασιακής Συμβάσεως Λύση της Εργασιακής Συμβάσεως Χωρίς Αποζημίωση Θάνατος Μισθωτού και Αξιώσεις Κληρονόμων Θάνατος Εργοδότη και Λύση Συμβάσεως...71 XII

3 3.8. Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Εργασίας Η Άκυρη Σύμβαση Εργασίας Αναστολή της Εργασιακής Συμβάσεως Εγκυμοσύνη και Πρόσληψη...82 ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η ΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 4.1. Σύμβαση Εργασίας Μαθητευομένου Μισθωτού Σύμβαση Μαθητείας Η Σύμβαση Συμβιβασμού Σύμβαση οκιμής Μισθωτού Σύμβαση Εργασίας Μεταξύ Συγγενών και Φίλων Πρόσθετη Εργασία ανεισμός Μισθωτού ανεισμός Μισθωτών και Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Πολλαπλή Απασχόληση...91 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 η ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5.1. Ειδικές Μορφές Απασχόλησης (Ευέλικτη Εργασία) Ο Νέος Εργασιακός Νόμος 3846/10 και οι Αλλαγές που Προβλέπονται Η Μερική Απασχόληση Εκ Περιτροπής Εργασία Σύμβαση Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Φασόν Τηλεργασία ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας ιαλείπουσα Εργασία Ετοιμότητα για Εργασία Σύμβαση Εξάρτηση Σύμβαση Εργασιακής Εμπειρίας Περιστασιακά Εργαζόμενοι και Εργόσημο Ν. 3863/10 άρθρ Νεοεισερχόμενοι στην Αγορά Εργασίας κάτω 25 ετών Απόλυση και Αυτασφάλιση Άνεργοι και Επιταγή Επανένταξης Νέοι 18 έως 25 ετών και Συμβάσεις Εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 6.1. Υποχρεώσεις Εργοδότου Καθήκοντα Υποχρεώσεις Μισθωτών XIII

4 6.3. Εκκαθαριστικό Σημείωμα και Αποδοχές Πίνακες Προσωπικού Αλλαγή Ωραρίου και Υποβολή Πινάκων Προσωπικού στο ΣΕΠΕ Το ιευθυντικό ικαίωμα του Εργοδότη Προσωπικότητα Μισθωτού και Προστασία της Ο Θεσμός της ιαθεσιμότητας των Μισθωτών Η Επίσχεση Εργασίας Τα Πιστοποιητικά Εργασίας και Προϋπηρεσίας Βλαπτική Μεταβολή Όρων Συμβάσεως εδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΝΟΤΗΤΑ 7 η ΑΠΟ ΟΧΕΣ 7.1. Αποδοχές Μισθός Νομική Προστασία Αποδοχών Κατάσχεση Εκχώρηση και Συμψηφισμός Αποδοχών Ανώτατο Όριο Αποδοχών ημοσίου Αφερεγγυότητα Εργοδότη & Προστασία Αποδοχών Κατάσχεση Μισθών-Συντάξεων για Χρέη προς το ημόσιο και Όριο Καθυστέρηση Καταβολής Αποδοχών και Ευθύνη Εργοδότη Λάθος Υπολογισμός Μισθοδοσίας και ιόρθωση Πρόσθετες Παροχές Παροχές Οικειοθελείς Επίδομα ιαχειριστικών Λαθών Παράνομες Παροχές και Ίση Μεταχείριση Επιχειρησιακή Συνήθεια Οικειοθελείς Παροχές και Ίση Μεταχείριση Κριτήρια Χαρακτηρισμού των ως Μισθολογικών Πότε οι Πρόσθετες Παροχές Αποτελούν Μισθό ήλη Ημέρα Υπερημερία του Εργοδότου Η Υπερημερία του Μισθωτού Μη Προσφορά Υπηρεσιών Εργαζομένου Υπαιτιότητι Εργοδότου και Μισθός Απουσίες και Τρόπος Αμοιβής Παραίτηση από το ικαίωμα Λήψης Αποδοχών κ.λπ Τα Οικογενειακά Επιδόματα του ΛΟΕΜ Τα Οικογενειακά Επιδόματα των Μισθωτών & Συνταξιούχων Πολυτεκνικό Επίδομα σε Τρίτεκνες Οικογένειες και άλλα Οικογενειακά Επιδόματα XIV

5 7.25. Σερβιτόροι (Αμοιβή Φιλοδωρήματα) Παραγωγοί Πωλήσεων Αριθμητικοί Τύποι Εξεύρεσης Αποδοχών κ.λπ Αναλογία Επιδόματος Αδείας στα ώρα Εορτών ΕΝΟΤΗΤΑ 8 η ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΧΩΝ 8.1. Πώς Καθορίζονται οι Αποδοχές των Εργαζομένων Είδη Σ.Σ.Ε. (Ν. 1876/90) Συρροή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας εσμευτικότητα Κλαδικών Σ.Σ.Ε εσμευτικότης Σ.Σ.Ε. σε Περίπτωση Συρροής Μετενέργεια Σ.Σ.Ε Μητρώο Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας Οι Αλλαγές στις Σ.Σ.Ε. μετά τον Ν. 4024/ Ισχύς Σ.Σ.Ε. Χρόνος Λήξης Ένωση Προσώπων Μνημόνιο ΙΙ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 η ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ 9.1. Τα Επιδόματα Εορτών ΕΝΟΤΗΤΑ 10 η ΩΡΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ωράριο Εργασίας (νόμιμο και συμβατικό) Υπερεργασία & Αμοιβή Υπερωρίες Μετά τους Ν. 2874/ / /10 άρθρ Βιβλίο Υπερωριών Εορτές και Αργίες Ελάχιστες Προδιαγραφές για την Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας Εβδομάδα 5 Ημερών Απασχόληση Κατά Σάββατο (Έκτη Ημέρα) Βιβλία ρομολογίων Φορτηγών Αυτοκινήτων Κατηγορίες Φορτηγών Αυτοκινήτων Η κάρτα εργασίας ΕΝΟΤΗΤΑ 11 η ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Ασθένεια των Μισθωτών Ασθένεια και Λύση της Σύμβασης Εργασίας Ανωτέρα Βία XV

6 11.4. Ασθένεια Εργαζομένου και Έλεγχος Νομολογιακές Αποφάσεις ΕΝΟΤΗΤΑ 12 η Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ Α ΕΙΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Άδεια και Επίδομα Αδείας Μισθωτών Η Άδεια Αναπαύσεως των Μισθωτών ιευκρινίσεις Χορήγησης 1ου και 2ου έτους Κανονική Άδεια Υπαλλήλων ΟΤΑ ΝΠ Κανονική Άδεια ημοσίων Υπαλλήλων Πρόσθετες και Ειδικές Πέραν της Κανονικής Άδειες Γονική Άδεια Υπ. ημοσίου ΝΠ ΟΤΑ Άδεια Γέννησης Τέκνου ημοσίου ΝΠ ΟΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 13 η Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καταγγελία Συμβάσεως Εργασίας ιατυπώσεις Απολύσεως Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας και Χρόνος Παραγραφής Αξιώσεων Απόκρουση Προσφερθείσης Αποζημίωσης Λόγω Καταγγελίας Συμβάσεως και Τρόπος Νομιμοποίησης Απόλυσης Καταγγελία Συμβάσεως Εργασίας από Αναρμόδιο Πρόσωπο Αναιτιώδης ικαιοπραξία η Καταγγελία Συμβάσεως Εργασίας Ο Έγγραφος Τύπος της Απόλυσης Μισθωτού Μπορεί να Γίνει με Οποιοδήποτε Αποδεικτικό Μέσο Πότε Καταχρηστική Απόλυση Η Άρνηση Απασχόλησης Μισθωτού Είναι Ποινικό Αδίκημα Ανώτατο Όριο Αποζημίωσης Σπουδαίος Λόγος Οικειοθελής Αποχώρηση Μισθωτού Συνταξιοδότηση Πότε Μειωμένη Αποζημίωση Ομαδικές Απολύσεις Φορολογία Αποζημίωσης Επιδότηση Ανεργίας Επίδομα Ανεργίας Μακροχρόνια Άνεργοι και Αυτασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΕΝΟΤΗΤΑ 14 η ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ξενοδοχοϋπάλληλοι Όροι Αμοιβής Εργασίας Επιδόματα κλπ XVI

7 14.2. Εκκλησιαστικοί Υπάλληλοι Οδηγοί Αυτοκινήτων Επιχειρήσεων Το Επίδομα Ισολογισμού των Λογιστών Επίδομα Αδείας και Επίδομα Ισολογισμού Επίδομα Ισολογισμού Λογιστών και Συμψηφισμός με Ανώτερες Αποδοχές Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας Ιεροψάλτες Αμοιβή Ασφάλιση Υπηρεσιακή Κατάσταση Oι Εφημέριοι Ιερών Ναών Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Προσωπικό Αυτών Ξεναγοί ΚΤΕΛ Ναυτικοί και Γονική Άδεια Οδηγοί Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλμαν) Οικοδόμοι Κάρτα Πρόσληψης & Αποχώρησης Οικοδόμοι Τεχνίτες και Βοηθοί Τεχνιτών ικηγόροι με Πάγια Αντιμισθία και Αποζημίωση Απόλυσης ΕΝΟΤΗΤΑ 15 η Α ΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ Η Αδικοπραξία στις Εργασιακές Σχέσεις Άνιση Μεταχείριση Μισθωτών Εμπάθεια - Προσχηματικοί Λόγοι και Απόλυση Το Σύνδρομο Mobbing στις Εργασιακές Σχέσεις Οι Ανεξάρτητες Αρχές στην Ελλάδα ΕΝΟΤΗΤΑ 16 η ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ Αρχή Ίσης Μεταχείρισης Ίση Μεταχείριση και Πρόσβαση σε Αγαθά & Υπηρεσίες Ισότης ιακριτική Μεταχείριση Λόγω Φύλου ΕΝΟΤΗΤΑ 17 η ΑΛΛΑΓΗ ΕΡΓΟ ΟΤΟΥ Μεταβίβαση Επιχειρήσεως Έδρα Αλλαγή του Τόπου Εργασίας XVII

8 ΕΝΟΤΗΤΑ 18 η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κανονισμός Εργασίας Κάπνισμα και Εργασία ΕΝΟΤΗΤΑ 19 η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Μαγνητοσκόπηση Χώρων Εργασίας Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης στους Χώρους Εργασίας ιακίνηση Εγγράφων με Ηλεκτρονικά Μέσα και Αποδεικτική Ισχύς ΕΝΟΤΗΤΑ 20 η ΕΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΤΟΜΑ Προστασία Γυναικών Μητρότητας Προστασία - Άδειες, Επιδόματα, Σύνταξη, Παροχές κ.λπ. - Θάνατος Παιδιού και Άδεια Μητρότητας Άγνοια Εργοδότη Εγκυμοσύνης Γυναικός και Καταγγελία Συμβάσεως Στρατευόμενοι Μισθωτοί Μονογονεϊκές Οικογένειες Προστασία Ανηλίκων Προστασία Προσώπων Ειδικών Κατηγοριών Σπουδαστές και Πρακτική Άσκηση Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα Βιβλιάριο Προσωπικού Προσλήψεις Ανέργων και Επιδοτήσεις Πρόσωπα ιευθύνσεως Εποπτείας και Εμπιστοσύνης ΕΝΟΤΗΤΑ 21 η ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ Αλλοδαποί και Εργασία Πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλλοδαποί Τρίτων Χωρών ΕΝΟΤΗΤΑ 22 η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ Α ΕΙΕΣ Πτυχία Επαγγελματικά & Υποχρεωτικές Προσλήψεις Φορτοεκφορτωτές Λιμένων και Ξηράς Βιβλιάρια Υγείας XVIII

9 ΕΝΟΤΗΤΑ 23 η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Συνδικαλισμός Συμβούλια Εργαζομένων Απεργία Εργαζομένων και ιάθεση Προσωπικού Ασφαλείας Ενημερώσεις Εργαζομένων και ιαβουλεύσεις για Θέματα Εργασιακών Σχέσεων Η Απεργία ως ικαίωμα Συνδικαλιστικές Άδειες Απεργία και Προσωπικό Ασφαλείας ΕΝΟΤΗΤΑ 24 η ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας Τεχνικός Ασφαλείας Τεχνικός Ασφαλείας Υποχρεώσεις Τεχνικός Ασφαλείας και Ώρες Απασχόλησης Γιατρός Εργασίας και Ώρες Απασχόλησης Αρμοδιότητες Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας ΕΝΟΤΗΤΑ 25 η ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ Τα Εργατικά Ατυχήματα ΕΝΟΤΗΤΑ 26 η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Προσωπικού Καθήκοντα ιευθύνσεων Προσωπικού ΕΝΟΤΗΤΑ 27 η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ο.Τ.Α.) Τοπική Αυτοδιοίκηση Μεταρρύθμιση Καποδίστριας Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεταρρύθμιση Καλλικράτης Ν. 3852/ Περιφέρειες Ενώσεις ήμων και Κοινοτήτων ιαδημοτική Συνεργασία Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας του ημοτικού Συμβουλίου ημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις XIX

10 Μισθοδοσία ημοτικών Επιχειρήσεων Ρυθμίσεις για Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΟΤΑ ημοτικών Επιχειρήσεων Ειδικά Προγράμματα ΟΑΕ και Πρόσληψη Προσωπικού από ημοτικές Επιχειρήσεις ημοτικές Επιχειρήσεις Ανακεφαλαίωση Επιχειρήσεις Περιφερειών Οργάνωση και Λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Πρώτου και ευτέρου Βαθμού Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αιρετά Όργανα Άδεια Οικονομικά Θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Ρύθμιση ιοικητικών Θεμάτων «Κύρωση του Κώδικα ήμων και Κοινοτήτων» Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α ) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ημόσιος Τομέας και ΟΤΑ Ωράριο Υπαλλήλων ΟΤΑ Καθιέρωση Ωρών Προσέλευσης και Αποχώρησης των Υπαλλήλων των ημοσίων Υπηρεσιών και των ΝΠ Μειωμένο Ωράριο Ανατροφής Παιδιού Υπαλλήλων Ο.Τ.Α Παιδικοί Σταθμοί Συλλογικά Όργανα ΟΤΑ και Αποζημιώσεις Άδεια Μισθωτών ημοσίου ΝΠ ΟΤΑ κλπ Ειδική Άδεια Προσωπικού ΟΤΑ Κωδικοποίηση σε Ενιαίο Κείμενο των ιατάξεων της Κείμενης Νομοθεσίας που Αφορούν το Προσωπικό με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού ικαίου του ημοσίου, ΟΤΑ και ΝΠ Προσλήψεις Προσωπικού ΟΤΑ Πρόσληψη Προσωπικού Ι.. Ορισμένου Χρόνου και Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στους ΟΤΑ Α και Β Βαθμού Αποζημίωση Κληρονόμων (Θανόντος Μισθωτού ΝΠ -ΟΤΑ με Σχέση Εργασίας Ι..) Μειωμένο Ωράριο Ανατροφής Παιδιού Υπαλλήλων ΟΤΑ ΕΓΣΣΕ και Προσωπικό ΟΤΑ Καθορισμός Υποχρεώσεων των Υπαλλήλων που Τελούν σε Άδεια Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των ήμων και Κοινοτήτων για το Έτος Τρόποι Αναζήτησης Πιστοποιητικών Παραγραφή Αξιώσεων κατά των ΟΤΑ XX

11 Κατ Αποκοπή Έξοδα Κινήσεως Υπαλλήλων ΟΤΑ Απόσπαση Υπαλλήλου ΟΤΑ Συνδικαλιστικές Άδειες Υπαλλήλων ΟΤΑ Σύσταση Οργανικών Θέσεων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου σε ΟΤΑ Α Βαθμού Εθνικό Κέντρο ημόσιας ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης ΕΚ Α Αύξηση Ποσοστού Απόδοσης Τελών Κυκλοφορίας στους ΟΤΑ Α Βαθμού Κατάρτιση Προϋπολογισμού των ήμων και Κοινοτήτων Οικον. Έτους Έξοδα Κίνησης & Φόρος ήμαρχοι Επιλογή Εξόδων Παράστασης και Ασφάλιση ιαθεσιμότητα Προσωπικού ΟΤΑ Αύξηση Ποσοστού Απόδοσης Τελών Κυκλοφορίας στους ΟΤΑ Α Βαθμού Παραγραφή Αξιώσεων Μερική Απασχόληση στο ημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠ Καθορισμός Τρόπου και ιαδικασίας Πρόσληψης Προσωπικού Μερικής Απασχόλησης Οικονομικά Θέματα ΟΤΑ Προστασία Προσώπων Ειδικών Κατηγοριών Σύναψη ΣΣΕ Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Κ.Ε.Π Ρυθμίσεις για τους Εργαζομένους με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στο ημόσιο Τομέα ημοτική Αστυνομία ημοτικά και Κοινοτικά Ιδρύματα ΑΣΕΠ και ΟΤΑ Απόλυση για Σπουδαίο Λόγο Θεώρηση Πινάκων Προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας από ήμους και ΝΠ Ημέρες Αργίας και Ημιαργίας ημόσιων Υπηρεσιών, ΟΤΑ & ΝΠ Μισθωτοί Ν.Π... ΟΤΑ με Σχέση Εργασίας Ι.. και Θάνατος Αυτών Αποζημίωση Κληρονόμων Υπερωριακή Εργασία Υπερωριακή Εργασία Υπαλλήλων ΟΤΑ με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Όργανα και ιαδικασία Κατάρτισης Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ Περιεχόμενο, ομή και Τρόποι Υποβολής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ XXI

12 ικηγόροι ήμων Ειδική Άδεια Αιρετών Οργάνων ΟΤΑ ιορισμός Πρόσληψη Προστατευομένων του Ν. 2643/98 σε ημόσιο - ΝΠ - ΟΤΑ ιευκολύνσεις Υπαλλήλων ημοσίου ΝΠ και ΟΤΑ για Παρακολούθηση Σχολικής Πορείας Τέκνων τους Καθορισμός Αποδοχών των Γεν. Γραμματέων ήμων Ένστολο Προσωπικό ημοτικής Αστυνομίας Μετακινήσεις Τεχνικού Προσωπικού Ν.Α. και Αποζημίωση Υπηρετούντων σε Γραφεία Νομαρχών Λογιστικές Εργασίες και Ανάθεση Υπηρεσίας σε Εσωτερικούς Συνεργάτες ΟΤΑ και ημοψήφισμα Ρυθμίσεις ιαφόρων Θεμάτων Ασφαλιστικά Θέματα ΟΤΑ Προληπτικός Έλεγχος απανών ΟΤΑ Α Βαθμού Φύλαξη Κτιρίων και Εγκαταστάσεων ΟΤΑ Πολιτιστικές Εκδηλώσεις ΟΤΑ Ηλεκτρονική Ψηφιοποίηση ιοικητικής Πράξης Ρύθμιση Θεμάτων Αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής κ.λπ ΕΝΟΤΗΤΑ 28 η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ & ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ευρωπαϊκή Ένωση Κοινοτικά Όργανα Η Συνθήκη της Λισαβόνας Σύμφωνο Σταθερότητας Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης Κοινωνική Χάρτα Θεμελιωδών Κοινοτικών ικαιωμάτων Οδηγίες και Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης Πράσινη Βίβλος Λευκή Βίβλος Λευκή Βίβλος και Απασχόληση Ο.Ν.Ε. Οικονομική Νομισματική Ένωση Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Η Ευρώπη των Συνθήκη του Σένγκεν ιεθνική Παροχή Υπηρεσιών Η Ευρωπαϊκή Εταιρία Υπηρεσία σε Τακτικές Ένοπλες υνάμεις Συμμαχικού Κράτους και Αναγνώριση Υπηρεσίας XXII

13 Τα Σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιεύρυνση ζώνης του Σένγκεν Η ιεθνής Οργάνωση Εργασίας Μηχανισμός Στήριξης Ελληνικής Οικονομίας ημοσιονομική ιαχείριση και Ευθύνη Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο ημοσιονομικής Στρατηγικής Μνημόνιο και απορρέουσα νομοθεσία ΕΝΟΤΗΤΑ 29 η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Η Ασφάλιση Αναλυτική Περιοδική ήλωση ΑΠ Περίοδοι Υποβολής Οικοδομοτεχνικά Μέσα Εργοδότες Οικιακού Προσωπικού Υποχρεώσεις Εργοδοτών σε Θέματα Ασφάλισης Βιβλίο Νεοπροσλαμβανομένων Χρόνος Ασφάλισης Ασφαλιστική Ενημερότητα ιαδοχική Ασφάλιση μετά το Ν. 3863/ Ασφάλιση Φοιτητών Σπουδαστών Αποδοχές μη Υποκείμενες σε Εισφορές Υπέρ ΙΚΑ Ίδρυση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Οικονομολόγων Απόκτηση Παιδιού μετά την και Πλασματικός Χρόνος Ασφάλισης Εισφορές Κατά Κλάδους Ασφάλισης Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλματα Σύνταξη Λόγω Θανάτου και Χήροι-(ες) Εξαγορά Χρόνου Ασφάλισης Σύστημα Ασφάλισης Μέσω ΑΠ Προσωρινή Σύνταξη Προσυνταξιοδοτική Βεβαίωση Οι Ασφαλιστικοί Νόμοι και οι μετά το Μνημόνιο Ρυθμίσεις Προστασία Μητρότητας με το Νόμο 3655/ Ενημερωτικό Σημείωμα ΟΑΕ Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΜΚΑ Πατέρας Ανάπηρου Παιδιού και Συνταξιοδότηση Προϋποθέσεις Συντάξεις ημοσίου ΕΗ ΟΤΕ Τραπεζών Συνετ. Οργανώσεων ΗΣΑΠ Εθνικ. Ασφαλιστικής XXIII

14 ΕΝΟΤΗΤΑ 30 η ΚΥΡΩΣΕΙΣ Ένδικα Μέσα και Παραγραφή Κυρώσεις Χρόνος Παραγραφής Αξιώσεων Χρόνος Φύλαξης Στοιχείων ΕΝΟΤΗΤΑ 31 η ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Γνωστοποίηση Όρων Σύμβασης Εργασίας Σύμβαση Μισθώσεως Έργου Καταγγελία Συμβάσεως Εργασίας Αορίστου Χρόνου...771, 323 Καταγγελία Συμβάσεως Εργασίας Αορίστου Χρόνου με Προειδοποίηση Καταγγελία Συμβάσεως Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ΕΝΟΤΗΤΑ 32 η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Μονομερής Μεταβολή Όρων Συμβάσεως Σπουδαίος Λόγος Απόλυσης Μερική Απασχόληση και Έλλειψη Έγγραφου Τύπου Απασχόληση κατά τις μη Εργάσιμες Ημέρες Ίση Μεταχείριση Παροχή και σε μη Μέλη Συμβληθείσης Συνδ. Οργάνωσης Απόλυση Εγκύου Γυναικός Πότε Σπουδαίος Λόγος Η Ανάθεση Καθηκόντων Υποδεέστερων Μεταβίβαση Επιχειρήσεως Η Υποχρέωση Πίστεως του Εργαζομένου Ειδική Άδεια Εργασίας Άκυρη η Σύμβαση Εργασίας Προϋπηρεσία Η Απασχόληση Χωρίς Σύμβαση δεν Προσμετράται Πότε Νόμιμη η Σύγκληση Γ.Σ. Σωματείου Μείωση Ωρών Εργασίας Συμφωνία Μερικής Απασχόλησης Χωρίς Έγγραφο Τύπο Ασθένεια και Παράλειψη Ενημέρωσης Εργοδότη Συρροή Επιχειρησιακών Συμβάσεων & Επιχειρησιακή Συνήθεια Βιβλιάρια Υγείας Υπερωριακή Εργασία Ημερών Αναπαύσεως (Σάββατο Κυριακή) Κακόβουλη Συμπεριφορά Μισθωτού και Απόλυση Πότε ιεκδίκηση Αποζημιώσεως XXIV

15 Απολύσεις για Οικονομοτεχνικούς Λόγους Συμπεριφορά Κακόβουλη για Πρόκληση Απολύσεως Αλλαγή Τόπου Εργασίας Μισθοί Συντάξεις Χρόνος Παραγραφής Καταγγελία Συμβάσεως για Οικονομοτεχνικούς Λόγους Ελλιπής Αποζημίωση και Ακυρότητα Καταγγελίας Προϋπόθεση της Εκτός Έδρας Αμοιβής Οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και έσμευση ΚΤΕΛ Απολυθέντες πριν από Ν. 2556/ Έκταση Ισχύος Σ.Σ.Ε Οικονομική Συνδρομή Εργαζομένων Υπέρ Συνδικαλιστικής Οργάνωσης Φιλοδωρήματα Σερβιτόρων Ελλιπής Αποζημίωση και Πλάνη Εργοδότη ΣΣΕ και Α Ν. 1876/90 και ικαιώματα Υποχρεώσεις Ύψος Αποζημίωσης Εργατοτεχνίτου & Υπαλλήλου Συνταγματική η ιαφοροποίηση Παροχή Εργασίας σε Ημέρα Αναπαύσεως Απόλυση Εκδικητική Έννοια Μισθού και Παράνομη Εργασία ιαιτησία Ν. 1876/90 και Συνταγματικότης Αρχή Ίσης Μεταχείρισης και Αποζημίωση Συγχώνευση Επιχειρήσεων και ιαδοχή Σ.Σ.Ε Απεργία και Κανονική Άδεια ετια και Αποχώρηση Συγκατάθεση Εργοδότη Αποχή εκ της Εργασίας και Λύση Συμβάσεως Μερική Απασχόληση & Έγγραφος Τύπος Ετοιμότητα για Εργασία Μειωμένη Αποζημίωση Άρθρου 8 Ν. 3198/ Ίση Μεταχείριση και Ανθυγιεινό Επίδομα Εξαρτημένη Εργασία Συνδεόμενη με την Εκτέλεση Ορισμένου Έργου Επιχειρησιακή Συνήθεια Απόλυση για Σπουδαίο Λόγο Προϋποθέσεις Νομιμότητος Απεργία Αλληλέγγυης Πότε Νόμιμη Έννοια Προστήσαντος και Ευθύνες Απολύσεις και Επιλογή Εργαζομένων Σερβιτόροι και Πρόσθετη Εργασία Τύπος Εγγράφου Απόλυσης Άρνηση Είσπραξης Αποζημιώσεως ήλη Ημέρα Καταβολής Αποδοχών Αδείας Επί Λύσεως Συμβάσεως XXV

16 Ετοιμότητα για Εργασία Γνήσια και Απλή Εργατικό Ατύχημα και Χρηματική Ικανοποίηση Παραίτηση Εργαζομένου απο Λήψη Νόμιμων Αποδοχών Είδος Συμβάσεως και Χαρακτηρισμός Βλαπτική Μεταβολή Όρων Συμβάσεως Άρνηση Χορήγησης Κανονικής Αδείας και Προσαύξηση 100% Ισχύει και για Κοινωφελείς Επιχειρήσεις ΑΕ και Πρόσληψη Ιδρυτών Αυτής Αναγνώριση Ημερών Εργασίας στο ΙΚΑ Ύστερα από Απόλυση ή Αποχώρηση Αλλεπάλληλες Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου Χωρίς Ειδικό Λόγο Πενθήμερο και Εργασία Σαββάτου Μη Καταχρηστική η Καταγγελία Λόγω Πλημελούς Εκτέλεσης Καθηκόντων Πρόσθετη Εργασία Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων Ομαδική Χορήγηση Αδειών Άδεια Μητρότητας και Κανονική Άδεια Παράλειψη Προαγωγής και Αδικοπραξία ημόσιο ΝΠ ΟΤΑ και Άδεια Ανατροφής Τέκνων ίδυμη Κύηση Προαγωγές Μισθωτών Το Ωράριο Απουσίας Μητέρας Η Λήψη Συνεχόμενης Άδειας Αποτελεί ικαίωμα της Εργαζόμενης Η Μη Χορήγηση της Συναίνεσης του Εργοδότη Υπόκειται στον Έλεγχο Κατά 281 ΑΚ ιορθωτική εύτερη Καταγγελία της Σύμβασης Εργασίας Ξενοδοχοϋπάλληλοι Εποχιακοί και Σύμβαση Εργασίας Βιομηχανική Παραγωγή και Χαρακτηρισμός ως Υπαλλήλου Εκ Περιτροπής εργασία Χωρίς ιαβουλεύσεις Ξενοδοχεία Εποχιακής Λειτουργίας Σύμβαση Μερικής Απασχόλησης Βραχεία Ασθένεια και Λϋση Συμβάσεως ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ XXVI

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Έννοια μισθού 22 2. Παροχές σε είδος - Μισθός 22 3. Αναγωγή μηνιαίου μισθού σε ημερομίσθιο - ωρομίσθιο 23 4. Αναγωγή ημερομισθίου σε μηνιαίο μισθό 23 5. Καταβαλλόμενες αποδοχές 24 6. Τακτικές αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Οι αριθμοί με τα μαύρα όρθια στοιχεία παραπέμπουν στις παραγράφους και οι αριθμοί με τα λευκά πλάγια στοιχεία παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.1.1. 1. Έννοια της συμβάσεως εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΛΕΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Α. Μ.12150 ΦΛΟΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. Μ. 12343 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η έννοια της εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΜΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στα ξενοδοχεία με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις. Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στα ξενοδοχεία με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις. Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στα ξενοδοχεία με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος 1 Δέσμευση ισχύος ΣΣΕ Κανόνας της αμφιμερούς δέσμευσης των μελών όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΝΟΜΙΜΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ...3 ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΕΡΩΡΙΑ...3 AΡΓΙΕΣ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ...4 ΑΡΓΙΕΣ...4 ΕΤΗΣΙA Α ΕΙA...5

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4.1. Γενικά Οι σχέσεις που δημιουργούνται από την παροχή εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του εργοδότη και των μισθωτών, ρυθμίζονται από το Εργατικό Δίκαιο. Περιλαμβάνονται διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κωνσταντίνος Σωτ. Σταϊκούρας, τ. Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Τρόπος υπολογισμού ημερών και αποδοχών κανονικής άδειας και επιδόματος αδείας. Συνέπειες μη χορήγησης κανονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α. ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ-ΥΠΕΡΩΡΙΑ Πλήρης / κανονική απασχόληση υπάρχει όταν συµφωνείται παροχή εργασίας που καλύπτει το ωράριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ...χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...7 Κεφάλαιο 1: Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...9 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6)

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6) Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε µειώνονται οι µισθοί; Πόση µείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συµβάσεις; Ποια επιδόµατα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία Σπουδάστριες: Δερμεντζή Πετρούλα Κανάκη Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Κλ. Κωνσταντινούδης

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ»

«Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΕΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΒΑΡΙΑ ΑΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΓΑΜΗ ΘΥΓΑΤΕΡΑ ΧΗΡΑ ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΗ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ ΑΓΝΟΙΑ ΓΝΩΣΗ ΑΓΝΩΣΤΗ ΙΑΜΟΝΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα θέµατα της ισότητας φύλων και ίσων ευκαιριών στην απασχόληση µε τρόπο φιλικό προς τις γυναίκες.

Τα θέµατα της ισότητας φύλων και ίσων ευκαιριών στην απασχόληση µε τρόπο φιλικό προς τις γυναίκες. Τα θέµατα της ισότητας φύλων και ίσων ευκαιριών στην απασχόληση µε τρόπο φιλικό προς τις γυναίκες. Η γνώση των δικαιωµάτων στη µισθωτή εργασία οδηγεί στην άσκηση και διεκδίκηση τους και κατά συνέπεια στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Συναδέλφισες, συνάδελφοι, Ο Σύλλογός µας θέλοντας να είναι δίπλα σας και να σας ενηµερώνει σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ... 6 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού.

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν είναι ιδιοκτησία του Οργανισµού. εν επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΟΥ 1. Τι είναι µισθός: Στο δίκαιο της εργασίας και στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς σύµβασης όπως είναι η σύµβαση εργασίας, µισθό

Διαβάστε περισσότερα

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά.

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά. Αρ. Πρωτ. 83065/06-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2001-2005

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2001-2005 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2001-2005 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2001-2005 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση

Οι αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 205, Μάιος 2013 Οι αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 205, Μάιος 2013 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Με το τεύχος αυτό της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ενδιαφερόμενος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Έλληνας Νομοθέτης με το άρθρο 37 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ A 226/27-10-2011) για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP)

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretation for Greece Version 1.0, July 2013 Greek Version 1 Υπάρχει τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων ή συμβούλιο εργαζομένων,

Διαβάστε περισσότερα