Σχετικά με την Cosmos Business Systems S.A.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχετικά με την Cosmos Business Systems S.A."

Transcript

1 Services

2 Σχετικά με την Cosmos Business Systems S.A. Η Cosmos Business Systems AEBE, (ιδρ. 1988), συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριοτέρων επιχειρήσεων στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής, Λογισμικού και Τηλεπικοινωνιών της Ελληνικής αγοράς και απευθύνεται σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα και των Τραπεζών, καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ. Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην Κύπρο. H Cosmos Business Systems AEBE κατανέμει τις δραστηριότητες της σε τέσσερις μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες (SBU s) οι οπoίες είναι: 2 Athens - Thessaloniki - Cyprus

3 Αναλυτικότερα το Business Units περιλαμβάνουν: IT Infrastructure Πληροφοριακά συστήματα, (Servers, Pc s, Storage, Printers, Plotters), Λειτουργικά συστήματα (Operating software, Databases, Security), Δικτυακά (LAN s, WAN s, Routing, Switching, Network management, Internet, Intranets) καθώς και αναλώσιμα για το σύνολο των γνωστών κατασκευαστών. Η Cosmos υποστηρίζει εφαρμογές όπως ERP, CRM, ΒPM Document Management, Workflow, των εταιρειών Microsoft, Open Text κλπ, αναπτύσσοντας παράλληλα πολλές κάθετες λύσεις για συγκεκριμένες κάθετες αγορές. Παράλληλα υποστηρίζει λύσεις για τον τεχνικό κλάδο ως Autodesk Authorized Dealer (AAD). Software & Consulting Telecommunications Σε συνεργασία με τις εταιρείες Avaya και Cisco και με τις Open Text και Cycos, η Cosmos προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις IP τηλεφωνίας, μεταφοράς δεδομένων και εικόνας, καθώς και λύσεις ενοποιημένης διαχείρισης επικοινωνίας (Unified Communication). Επίσης υποστηρίζει λύσεις mobility, (σε πλατφόρμες Blackberry ή Microsoft Exchange). Το σύνολο των υπηρεσιών που απαιτούνται για την μελέτη, εγκατάσταση και απρόσκοπτη λειτουργία των προϊόντων που διαθέτει η εταιρεία, η τεχνική υποστήριξη και οι επισκευές, οι υπηρεσίες μελετών, υπηρεσίες εκπαίδευσης, υπηρεσίες προαγοράς ωρών τεχνικής υποστήριξης, συμβάσεις συντήρησης και συμβάσεις outsourcing. Services Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ

4 Οργανόγραμμα Υπηρεσιών Τεχνική Διεύθυνση Υπηρεσία Διαχείρησης κλήσεων Πελατών και Logistics Τμήμα τηλεφωνικής υποστήριξης Τμήμα εγκαταστάσεων και ρυθμίσεων Τμήμα field Sevice και outsoursing Τμήμα Μελετών και νέων Τεχνολογιών Κυριότερες συνεργασίες 4 Athens - Thessaloniki - Cyprus

5 Κατηγορίες Υπηρεσιών Οι προσφερόμενες υπηρεσίες από την Cosmos Business Systems AEBE καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα αναγκών των πελατών, και υλοποιούνται από μια καλά οργανωμένη τεχνική Διεύθυνση, στην οποία ασχολούνται μηχανικοί, τεχνικοί και προσωπικό υποστήριξης. Παράλληλα η Cosmos Business Systems, υποστηρίζει τεχνικά τους ΗΥ της IBM, της Lenovo και της Hewlett Packard (servers, storage PC s, printers και notebooks) ως HP ServiceOne Gold Expert. Αυτό δίνει την δυνατό-τητα στους πελάτες της εταιρείας να εξυπηρετούνται άμεσα και αποτελεσματικά, χωρίς την μεσολάβηση τρίτων, ασχέτως από πού έχουν αγοράσει το σύστημά, τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Επίσης η Cosmos έχει πιστοποιηθεί ως Avaya Certified Quality Service Provider και Joint Service Delivery (JSD) από την κορυφαία κατασκευάστρια λύσεων τηλεπικοινωνιών, VoiP και Unified Communication, AVAYA. Τέλος, το Cisco Business Unit της Cosmos, διαθέτει έναν μεγάλο αριθμό πιστοποιημένων μηχανικών (CCIE s, CCNP/CCDP/CCSP s κλπ) οι οποίοι υποστηρίζουν με επιτυχία τις λύσεις της Cisco Systems, σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημοσί ου τομέα, Τράπεζες και Τηλεπικοινωνιακούς φορείς. Η Cosmos είναι πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 στην Παροχή Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής, συμπεριλαμβανόμενης της Σχεδίασης & Ανάπτυξης Λογισμικού και πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ISO/IEC 27001:2005 στον τομέα της Παροχής Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής. Επίσης διαθέτει την πιστοποίηση ISO 14001:2004 στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και OHSAS 18001:2007 στο σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία από την TUV HELLAS (TUV NORD) A.E. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται σε όλους τους πελάτες, ανεξάρτητα αν η αγορά των συστημάτων έχει γίνει από την Cosmos. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ON CALL ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΠΡΟΑΓΟΡΑ ΩΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ SERVICE LEVEL AGREEMENTS - SLA s ( ON SITE ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ CUSTOM MADE ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ (Migration, Deployment, Disaster Recovery, Web Hosting Project Management κλπ) 5

6 Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες καλύπτουν τους παρακάτω τομείς: Μελέτες και προτάσεις: Για την βελτιστοποίηση της εγκατάστασης και της λειτουργίας του κάθε δικτύου (LAN, WAN, INTERNET), για την μεταφορά φωνής, δεδομένων ή video (εικόνας), η Cosmos αναλαμβάνει την σύνταξη της οικονομο-τεχνικής μελέτης που απαιτείται, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή απόδοση της επένδυσης. Δίκτυα & Τηλεπικοινωνίες: Ενεργός εξοπλισμός (active components) για τις ανάγκες δικτύων WAN / LAN / INTRANETS, για τη μεταφορά φωνής, εικόνας και δεδομένων. Ασύρματα δίκτυα. Εγκαταστάσεις λύσεων VoiP (Avaya, Cisco). Network Μanagement και Security. Καλωδιακές και Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις: μελέτη και εγκατάσταση καλωδιακών συστημάτων για ασθενή και ισχυρά ρεύματα, και εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης σε category 5 και 6 ή σε οπτικές ίνες (fiber optics). Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις όπου απαιτείται. Data Center and Server Rooms: Τα Server Rooms, οι χώροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση της καρδιάς κάθε δικτύου ή τηλεφωνικού κέντρου, απαιτεί ειδική κατασκευή και μελέτη (π.χ. συνθήκες κλιματισμού, αδιάλειπτης παροχής ρεύματος κλπ), την μελέτη και υλοποίηση της οποίας αναλαμβάνει η Cosmos. Τηλεφωνικά Kέντρα, VoiP & Office Automation: Τα τηλεφωνικά κέντρα, τα fax s και τα φωτοτυπικά μηχανήματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της μεγάλης ή μικρής επιχείρησης και γραφείου, προσφέρονται αλλά και υποστη-ρίζονται με αντίστοιχες συμβάσεις ή με την διαδικασία της on call κλήσης του τεχνικού. Εξειδικευμένες λύσεις διαχείρισης εγγράφων (Document Management), ροής εργασιών (Workflow), διαχείρισης Fax (Open Text Fax Server), Unified Messaging (Cycos, Cisco, Microsoft, Avaya). Help Desk και Call Center: Η Cosmos διαθέτει κατάλληλα οργανωμένο call center το οποίο παρέχει υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης για θέματα hardware ή software. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται κατόπιν συμβάσεως και το αντικεί-μενό της μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες του πελάτη. 6 Athens - Thessaloniki - Cyprus

7 Κατηγορίες Υπηρεσιών Service Category Location offered Brands Μελέτες εγκαταστάσεων On site All known brands (authorized by Hewlett Packard and ΙΒΜ) Επισκευές πάγκου (όλων των τύπων) Εγκαταστάσεις - ρυθμίσεις εξοπλισμού και λογισμικού εντός της εταιρείας Εγκαταστάσεις νέων προϊόντων στον χώρο του πελάτη Cosmos Cosmos On site Εγκαταστάσεις δικτύων On site Microsoft Cisco, Avaya, φωνής / δεδομενων Open Text, Cycos Εγκαταστάσεις καλωδιακές και ηλεκτρολογικές (ισχυρά και ασθενή ρεύματα) Τεχνική υποστήριξη στον χώρο του πελάτη (on call) Τεχνική υποστήριξη μέσω προαγοράς ωρών Σύμβαση παροχής υπηρεσιών (εργασία) Σύμβαση τεχνικής υποστήριξης (ανταλλακτικά) Σύμβαση υπηρεσιών και ανταλλακτικών Μεταφορά σε service τρίτων κατασκευαστών (σύμβαση) Αντικατάσταση εξοπλισμού σε περίπτωση βλάβης (σύμβαση) Equipment leasing or rental (contract) Υπηρεσία τηλεφωνικής υποστήριξης (Help Desk) (σύμβαση) Αποκατάσταση δεδομενων (Data Recovery) Προληπτική συντήριση On site On site/on call On site/on call/fixed hrs response Full time on site On site/on call/fixed hrs response and fix On site/on call/fixed hrs response and fix On site/on call/fixed hrs response On site/on call/fixed hrs response On site On site/on call/fixed hrs response Cosmos or on site (restrictions apply) Cosmos or On site 7

8 Αναλυτική Παρουσίαση Τύπων Service Level Agreements (SLA S) SERVICE CONTRACTS ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ON CALL ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΠΡΟΑΓΟΡΑ ΩΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ MONIMH ON SITE ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ CUSTOM MADE ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ (Migration, Deplo Οι συμβάσεις υποστήριξης της εταιρείας έχουν σαν στόχο την πλήρη τεχνική κάλυψη τόσο των προϊόντων που πωλεί, όσο και των λύσεων που προσφέρει, από έμπειρους τεχνικούς και μηχανικούς, πιστοποιημένους από τους κατασκευαστές όπως η Microsoft, η Cisco, η ΙΒΜ, η Hewlett Packard, η AVAYA, Fujitsu κ.λπ. 8 Athens - Thessaloniki - Cyprus

9 Συμβάσεων Υποστήριξης Πελατών 1. ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Σε υπηρεσίες αρχικής εγκατάστασης (μεταφορά, σύνδεση εξοπλισμού, ρυθμίσεις, εγκατάσταση και ρύθμιση ενεργού εξοπλισμού δικτύων Intranet - Internet κ.λ.π.) που αφορούν όλες εκείνες τις εργασίες που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του μηχανογραφικού εξοπλισμού που μόλις αποκτήθηκε από την επιχείρηση. 2. ON CALL ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΠΡΟΑΓΟΡΑ ΩΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σε υπηρεσίες που παρέχονται μετά από κλήση του πελάτη (on call). Στην περίπτωση αυτή, η Cosmos αναλαμβάνει να έχει διαθέσιμους μηχανικούς, οι οποίοι μετά από κλήση του πελάτη και εντός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος (π.χ. εντός 4 ωρών ), μεταβαίνουν και αποκαθιστούν το πρόβλημα που υπάρχει στην εγκατάσταση. Στην κατηγορία αυτή μπορεί να περιλαμβάνονται και υπηρεσίες αντικατάστασης του εξοπλισμού (back up μηχανήματα), μέχρι την αποκατάσταση του προβληματικού εξοπλισμού. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται με την προαγορά ωρών τεχνικής υποστήριξης την οποία, ο πελάτης «αναλώνει» εντός 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 3. MONIMH ON SITE ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σε υπηρεσίες που παρέχονται βάσει συμβάσεως σε μόνιμη βάση (π.χ. μόνιμη παρουσία τεχνικού σε συγκε-κριμένες μέρες ή full time στον χώρο του πελάτη, πλήρες outsourcing του μηχανογραφικού συστήματος της επιχείρησης κ.λ.π.). Η υπηρεσία αυτή αποτελεί την πιο ουσιώδη παροχή που διαθέτει η Cosmos, διότι παρέχει στην επιχείρηση και σε συνεργασία με τον αρμόδιο EDP Manager, την δυνατότητα της χρήσεως των μηχανικών της Cosmos, σε σταθερή βάση στις εγκαταστάσεις του και με συγκεκριμένη διάρκεια, π.χ. 3 φορές την εβδομάδα επί 4 ώρες. Με τον τρόπο αυτό όλη ευθύνη της λειτουργίας του μηχανογραφικού εξοπλισμού, μεταφέρεται στην Cosmos, ενώ η επιχείρηση λειτουργεί απρόσκοπτα. Είναι προφανές ότι η παραπάνω υπηρεσία παρέχεται καθ όλη την διάρκεια της συμβατικής περιόδου (π.χ. ένα έτος) και είναι συνεχής (π.χ. κατά την διάρκεια της αδείας του μηχανικού, η Cosmos αντικαθιστά τον απόντα μηχανικό με άλλον). 4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την συνεχώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα των εφαρμογών και των συστημάτων, η πλήρης αξιοποίηση τους απαιτεί την συνεχή εκπαίδευση των χρηστών, αλλά και των administrators. Η εκπαίδευση των χρηστών, αναλό-γως του αντικειμένου τους (π.χ. εκπαίδευση της γραμματείας σε εφαρμογές office), γίνεται σε συνεργασία της Cosmos με εξωτερικούς συνεργάτες, υψηλής εκπαιδευτικής εμπειρίας και με πιστοποιημένα ΙΕΚ. 5. CUSTOM MADE ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ (Migration, Deployment, Disaster Recovery, Web Hosting, Project Management κλπ)επειδή όλες οι επιχειρήσεις έχουν διαφορετικές ανάγκες σε θέματα παροχής και διαχείρισης πληροφορίας, (για παράδειγμα πολλά υποκαταστήματα, ενοποίηση αποτελεσμάτων, εξειδικευμένες ανάγκες για reporting στο top management κ.λ.π.), κάτι που ενδεχομένως δεν καλύπτεται από τις υπάρχουσες στην αγορά εφαρμογές, η εταιρεία αναλαμβάνει την ανάπτυξη εφαρμογών προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη (custom made εφαρμογές), χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται κατόπιν συμφωνίας, μέσω τις οποίας καθορίζονται οι προδιαγραφές και ο χρόνος υλοποίησης του έργου. Ειδικά σε θέματα που αφορούν τις εφαρμογές του διαδικτύου (Internet), η Cosmos αναλαμβάνει την ανάπτυξη τόσο ιστοσελίδων (websites), όσο και εφαρμογών e-commerce, σε συνεργασία των μηχανικών της με γνωστούς ελ-ληνικούς οίκους και με την ευθύνη της υλοποίησης του έργου (project management) δική της. 9

10 Τομείς Εξειδίκευσης Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχημένη πορεία της Cosmos Business Systems διαδραματίζει το ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο στελεχώνει όλα τα επιμέρους τμήματα και ιδιαίτερα της Τεχνικής Διεύθυνσης, τα οποία εκπαιδεύονται διαρκώς ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις ανάγκες των πελατών και τις εξελίξεις της τεχνολογίας.αναλυτικότερα η Cosmos απασχολεί σήμερα 98 άτομα προσωπικό εκ των οποίων 45 απασχολούνται στην τεχνική διεύθυνση. Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προσφερομένων λύσεων η Cosmos απασχολεί τεχνικό προσωπικό με εξειδίκευση σε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών όπως ο τομέας των επικοινωνιών, ο τομέας του systems software, ο τομέας των επικοινωνιών και ο τομέας των ERP συστημάτων και των εξειδικευμένων λύσεων λογισμικού όπως, Security, CTI, Unified Messaging και document management. Αναλυτικότερα η Cosmos απασχολεί προσωπικό με τις ακόλουθες ειδικότητες: Τομείς Εξειδίκεσης Τομέας Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και IP Telephony Cisco Sales Experts Cisco Certified Network Associate (CCNA) Cisco Certified Network Professional (CCNP) Cisco Certified Design Professional (CCDP) Cisco Certified Voice Professional (CCVP) Cisco Certified Security Professional (CCSP) Cisco Certified Inter-network Expert (CCIE R/S) Cisco Specializations in Unified Communications, Security & Wireless Avaya Certified Associate (ACA) IP Telephony Avaya Certified Associate (ACA) IP Office Avaya Certified Associate (ACA) Modular Messaging with Microsoft Exchange Avaya Certified Associate (ACA) Call Center Avaya Certified Specialist (ACS) IP Telephony Avaya Certified Specialist (ACS) Call Center Avaya Certified Expert (ACE) IP Telephony Avaya Certified Expert (ACE) Call Center Avaya Professional Design Specialist UC, Contact Center Avaya Professional Sales Specialist UC, Contact Center, SME Communications Cycos Unified Messaging Open Text Fax Server Τομέας systems software (System, Application) Microsoft Certified Professionals (MSP) Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)Με εξειδίκευση σε πλατφόρμες messaging, systems management, databases Microsoft Software Asset Management (SAM) Microsoft Licensing for Large organizations Τομέας ERP & Software Microsoft Navision Consultants, Sales Programmers Microsoft Navision Programming and Development Microsoft CRM Autodesk Partner Service Certificate ACAD 2008 Open Text Workflow & Document Server Payroll & HR software Τομέας servers, storage και security Hewlett Packard Accredited Systems Engineers - Proliant Servers, Enterprise Solutions Hewlett Packard Accredited Systems Engineers - Storageworks HP Platform Specialists HP Imaging and Solutions Printing Specialists HP APP, ASP Integrity Server Solutions, Linux & Windows IBM Certified Specialist IBM Certified Systems Expert IBM Certified System x Dell Certified Specialist ΗΥ (PC s), περιφερειακά HP ESS (Enterprise System and Server) HP PSG (Personal System Group) HP IPG (Imaging and Printing Group) Τομέας παροχής υπηρεσιών εγγύησης Hewlett Packard / ΙΒΜ / Lenovo / Fujitsu Hewlett Packard Accredited Platform Specialist IBM / Lenovo Authorized technicians for desktop / mobiles / xseries servers Fujitsu Mobility and Primergy Certified Partner Τομέας Middleware Citrix Administrators Symantec Certified Technology Architect (SCTA) VMware Επίσης η Cosmos απασχολεί προσωπικό εξειδικευμένο σε σειρά προϊόντων άλλων κατασκευαστών όπως Veritas, Open Text, Cycos κλπ. 10 Athens - Thessaloniki - Cyprus

11 Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Η Cosmos είναι πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 στην Παροχή Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής, συμπεριλαμβανόμενης της Σχεδίασης & Ανάπτυξης Λογισμικού και πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ISO/IEC 27001:2005 στον τομέα της Παροχής Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής. Επίσης διαθέτει την πιστοποίηση ISO 14001:2004 στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και OHSAS 18001:2007 στο σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία από την TUV HELLAS (TUV NORD) A.E. Το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας εκτείνεται σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας, από τον προσδιορισμό των αναγκών του πελάτη, στις επιμέρους εμπλεκόμενες μέχρι και την τελική υλοποίηση των προτεινόμενων λύσεων. Στην Cosmos εφαρμόζουμε ειδικό σύστημα παρακολούθησης δεικτών καλής λειτουργίας και απόδοσης (Key Performance Indicators KPI s), διασφαλίζοντας κατ αυτόν τον τρόπο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον κατάλληλο χρόνο (on - time). Παράλληλα για την καλύτερη παρακολούθηση της εξέλιξης των επισκευών, το τεχνικό τμήμα, τροφοδοτεί με στοιχεία το site της Cosmos: με την κατάσταση των φάσεων επισκευής ενός μηχανήματος, ώστε ο πελάτης να είναι πάντα ενήμερος.τέλος το τεχνικό τμήμα, σε τακτά χρονικά διαστήματα, πραγματοποιεί έρευνες ικανοποίησης πελατών, ώστε να βελτιώνει συνεχώς το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών. Αντιπροσώπευση Service ξένων οίκων H Cosmos Business Systems, υποστηρίζει τεχνικά τους ΗΥ της Hewlett Packard (servers, PC s, Notebooks και Printers) ως HP ServiceOne Gold Expert. Αυτό δίνει την δυνατότητα στους πελάτες της εταιρείας να εξυπηρετούνται άμεσα και αποτελεσματικά, χωρίς την μεσολάβηση τρίτων. Πανελλήνια Κάλυψη Για την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της η Cosmos AEBE, κατόπιν συνεννόησης, μπορεί να παρέχει όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της είτε απευθείας, είτε μέσω του δικτύου των συνεργατών της, σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, την ίδια υπηρεσία προσφέρει στους πελάτες της ΙΒΜ, Lenovo, Cisco και Avaya (Certified Quality Service Provider & Joint Service Delivery) που επίσης υποστηρίζει με το δικό της Service.Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται σε όλους τους πελάτες, ανεξάρτητα αν η αγορά των συστημάτων έχει γίνει από την Cosmos. Πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Yπηρεσίες της Cosmos Business Systems AEBE και την Τεχνική Διεύθυνση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τα τηλέφωνα , το fax ή μπορείτε να επισκεφθείτε το δικτυακό μας τόπο (site) στο 11

12 IT Infrastructure Software & Consulting Telecommunications Services Π. Μπακογιάννη 44, Μεταμόρφωση Αττικής 44 P. Bakogianni Str., Metamorfosi Attikis Τηλ.: , Fax: Tel , Fax: Θεσσαλονίκη Θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων ΘΕΡΜΗ 1 9o χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης, ΤΚ (Είσοδος 2, Γραφείο Β7) Τηλ.: , Fax: CBS IT Systems (Cyprus) LTD Λεωφ. Κέννεντυ 81, 1076 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ: , Fax:

Ποιοί είμαστε Εισαγωγή

Ποιοί είμαστε Εισαγωγή Εταιρική Παρουσίαση Ποιοί είμαστε Η Professional Service Partners (PSP) με ανθρωποκεντρικό μήνυμα επικοινωνίας το People Supporting People, ανήκει σε μια νέα γενιά εταιριών παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

r.g e iv t c.a w w w totalsolutioncompany

r.g e iv t c.a w w w totalsolutioncompany www.active.gr totalsolutioncompany OUR WAY THE ACTIVE WAY [ flexible ] [ powerful ] [ precise ] η εταιρεία Η ACTIVE COMPUTER SYSTEMS S.A., ξεκίνησε τις εργασίες της τον Μάιο του 1995 με κύριο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Προφίλ Lancom

Εταιρικό Προφίλ Lancom Εταιρικό Προφίλ Η Lancom είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο πεδίο των IT υπηρεσιών data center, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες cloud computing και τηλεπικοινωνιών.

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ]

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ] Προς:- Υπόψη:- Κοινοποίηση:- - Θέμα:- Συνημμένα:- Αξιότιμε κ. [CONTACT], [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ] Τ: [ΤΗΛ.], F: [ΦΑΞ], E: [EMAIL] [CONTACT] Θεσσαλονίκη, [DATE]. Αναγνωριστικό προσφοράς: [QUOTE_ID] Προσφορά για τη σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Your e-business Partner. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E.

Your e-business Partner. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E. 1. Συνοπτικά στοιχεία εταιρείας Greek Geeks A.E Επωνυµία Νοµική Μορφή: Έτος Ίδρυσης: ιεύθυνση: GREEK GEEKS DATA SYSTEMS & INTERNET COMMUNICATION S.Α. GREEK GEEKS Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Περιεχόμενα 1. Επιχειρηματική Δομή... 3 1.1. Σύντομο Ιστορικό... 4 1.2. Διοίκηση - Οργάνωση Εταιρείας... 9 1.3. Απασχολούμενο Προσωπικό...

Διαβάστε περισσότερα

«PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΑΡ.ΜΑΕ 39337/01ΝΤ/Β/97/217

«PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΑΡ.ΜΑΕ 39337/01ΝΤ/Β/97/217 «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΑΡ.ΜΑΕ 39337/01ΝΤ/Β/97/217 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S Product Version 4.0 S i EBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.GR, EMAIL: INFO@SIEBEN.GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δημιουργήθηκε για αναπτυσσόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ACCENTURE Αρκαδίας 1, 145 64, Κηφισιά τ. 210 6781400 f. 210 6776405 athens@accenture.com http://www.accenture.com

ACCENTURE Αρκαδίας 1, 145 64, Κηφισιά τ. 210 6781400 f. 210 6776405 athens@accenture.com http://www.accenture.com ACCENTURE Αρκαδίας 1, 145 64, Κηφισιά τ. 210 6781400 f. 210 6776405 athens@accenture.com http://www.accenture.com Η Accenture είναι μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

STUDY OF HOTEL NETWORKING

STUDY OF HOTEL NETWORKING University of Macedonia Master Information Systems Networking Technologies Professor: A.A. Economides STUDY OF HOTEL NETWORKING Nizamidou Christina Student ID: 5/07 Thessaloniki December 2007 Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Awards 2012. www.businessitawards.gr. Με την Υποστήριξη

Awards 2012. www.businessitawards.gr. Με την Υποστήριξη Awards B u s i n e s s I. T. E x c e l l e n c e 2012 www.businessitawards.gr Με την Υποστήριξη Επιβράβευση της καινοτόµου χρήσης και επιχειρηµατικής αριστείας της Πληροφορικής Σε ένα ιδιαίτερα εορταστικό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Awards 2013. www.businessitawards.gr

Awards 2013. www.businessitawards.gr Awards B u s i n e s s I. T. E x c e l l e n c e www.businessitawards.gr Με τη Συνεργασία Με την Υποστήριξη Επιβράβευση των βέλτιστων πρακτικών αξιοποίησης των τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ANTINOOS. Δημιουργεί Πρότυπα

ANTINOOS. Δημιουργεί Πρότυπα ANTINOOS Δημιουργεί Πρότυπα Ολοκληρωμένες Λύσεις για την Εκπαίδευση Η ταχεία ανάπτυξη της Πληροφορικής και του Internet προκαλούν επανάσταση στον κόσμο της Εκπαίδευσης. Η Εκπαίδευση εισέρχεται σε ένα νέο

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τομέας: Οργάνωση και Διοίκηση Διατριβή που υπεβλήθη για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas. Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Internet Business Hellas. Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών Internet Business Hellas Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών Περιεχόμενα Η Εταιρεία μας Υπηρεσίες- Προϊόντα Έργα- Πελάτες Επικοινωνία Η Internet Business Hellas, ιδρύθηκε το 2009 παρέχει λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Company Profile. Αυτό είναι που προσφέρουμε στην iteam.

Company Profile. Αυτό είναι που προσφέρουμε στην iteam. Company Profile Operational excellence is a goal of conducting business in a manner that improves quality, obtains higher yields, faster throughput, and less waste. Also sometimes known as OpX, operational

Διαβάστε περισσότερα

Βάγιας ηµήτριος (311)

Βάγιας ηµήτριος (311) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Θεωρητική Μελέτη του Asterisk αναφορικά µε τα πρωτόκολλα VOIP και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΓΓΕ), ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΡΚΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας Χ»

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας Χ» Τεύχος Προδιαγραφών για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5 Συνοπτικά στοιχεία Έργου 5 A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή περιεχόμενα ακαδημαϊκά προγράμματα Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου 6-7 Ακαδημαϊκό Συμβούλιο 8-9 Σημαντικοί

Διαβάστε περισσότερα

Product version: 2.0

Product version: 2.0 Product version: 2.0 SiEBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2724433, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.GR, EMAIL: INFO@SIEBEN.GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. SMARTPHONES...4

Διαβάστε περισσότερα