Αριθμός 4583 Παρασκευή, 6 Ιουλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 4583 Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012 2511"

Transcript

1 Αριθμός 4583 Παρασκευή, 6 Ιουλίου Αριθμός 3230 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ από την εταιρεία Marinopoulos Holding SARL Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Marinopouios Holding SARL, με κοινοποίηση της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησε ότι προτίθεται να εξαγοράσει ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Γενικού Εμπορίου, Εκμεταλλεύσεως Εμπορικών Εγκαταστάσεων και Επιχειρήσεων με το διακριτικό τίτλο για τις εμπορικές δραστηριότητες «CARREFOUR-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη εξαγορά, η Marinopoulos Holding SARL θα αποκτήσει όλες τις υπόλοιπες μετοχές της εταιρείας CARREFOUR-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. τις οποίες δεν κατέχει κα* από τη θέση κοινού ελέγχου θα αποκτήσει πλήρη έλεγχο της εν λόγω εταιρείας. Η εταιρεία Marinopouios Holdings SARL αποτελεί εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εγγεγραμμένη οτο Λουξεμβούργο η οποία ανήκει κατά 100% στον Όμιλο Εταιρειών Marinopoulos. Η εταιρεία Marinopoulos Holding SARL είναι ιθύνουσα εταιρεία η οποία έχει επενδύσεις σε αριθμό εταιρειών τόσο στην Κυπριακή Δημοκρατία όσο και στο εξωτερικό. Ο Όμιλος Εταιρειών Marinopoulos κατέχει σημαντική θέση στο εμπόριο λιανικής πώλησης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με εργασίες που επεκτείνονται από σουπερμάρκετ και υπεραγορές σε είδη ένδυσης, προϊόντα ομορφιάς και ατη λιανική πώληση καφέ. Η εταιρεία CARREFOUR-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. αποτελεί ανώνυμη εταιρεία, εγγεγραμμένη στην Ελληνική Δημοκρατία και ανήκει κατά 50% οτον Όμιλο Carrefour S.A. και κατά 50% στην Αδελφοί Μαρινόπουλοι ΑΕ. Η εταιρεία CARREFOUR-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. είναι ιθύνουσα εταιρεία η οποία έχει επενδύσεις σε αριθμό εταιρειών τόσο στην Κυπριακή Δημοκρατία όσο και στο εξωτερικό. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως μέσω των θυγατρικών της στην αγορά λιανικής πώλησης ειδών σουπερμάρκετ. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.

2 2512 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 Αριθμός 3231 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας Vertu Corporation Lid από την εταιρεία EQT VI Lid, μέσω της εταιρείας Crown Bidco Lid Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία EQT Vi Lid με κοινοποίηση της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προέβηκε στην εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Vertu Corporation Ltd, μέσω της εταιρείας Crown Bidco Ltd. Η EQT VI Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Γκέρνσεϊ. Η εν λόγω εταιρεία ενεργεί ως γενικός συνέταιρος του συνεταιρισμού EQT VI (General Partner) LP. Ο EQT είναι όμιλος κορυφαίων ιδιωτικών μετοχικών ταμείων με επενδύσεις στη Βόρεια κα! Ανατολική Ευρώπη, την Ασία και τις ΗΠΑ. Οι δραστηριότητες του επικεντρώνονται σε εξαγορές, χρηματοδότηση της ανάπτυξης και υποδομές. Εταιρείες χαρτοφυλακίου που ανήκουν στον όμιλο EQT δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, μέσω διανομέα. Η Vertu Corporation Lid είναι ιδιωτική εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής και πώλησης κινητών τηλεφώνων πολυτελείας. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει στην Veru Holdings Oy, η οποία κατέχεται εξ ολοκλήρου από τη Nokia Corporation και αντιπροσωπεύει ένα μέρος των επιχειρημαπκων δραστηριοτήτων της Nokia, οι οποίες έχουν διαχωριστεί από τις υπόλοιπες δραστηριότητες Τής τελευταίας και αφορούν την κατασκευή και πώληση κινητών τηλεφώνων πολυτελείας (premium mobile phones) και αξεσουάρ, καθώς επίσης και την παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση. Η Vertu Corporation Ltd δραστηριοποιείται ατην Κύπρο, μέσω διανομέα. Η Crown Bidco Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και συστάθηκε ως επενδυτικό όχημα για τη συγκεκριμένη συγκέντρωση και ανήκει έμμεσα στην εταιρεία EQT VI Ltd. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι Αριθμός 3232 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 Σύμφωνα με το όρθρο 11(1) (α) Εξέταση αιτήσεων και έγκριση σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων Ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος γνωστοποιεί ότι, η Εταιρεία «HELLENIC MINING PUBLIC COMPANY LTD» έχει υποβάλει αίτηση για έγκριση του σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων. Η αίτηση θα εξεταστεί από την Περιβαλλοντική Αρχή σύμφωνα με το όρθρο 11. Αριθμός 3233 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ! ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 Σύμφωνα με το άρθρο 11(1) (α) Εξέταση αιτήσεων και έγκριση σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων Ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος γνωστοποιεί ότι, η Εταιρεία «ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ ΔΗΜΟΣίΑ ΛΤΔ» έχει υποβάλει αίτηση για έγκριση του σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων. Η αίτηση θα εξεταστεί από την Περιβαλλοντική Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 11. Αριθμός 3234 CYPRUS EXTERNAL TRADE STATISTICS 2010 {VOLUME I,II,111,IV) Αντίτυπα της έκθεσης 'CYPRUS EXTERNAL TRADE STATISTICS 2010 (VOLUME Ι,Ν,ΙίΙ,ΐν)" στην Αγγλική γλώσσα, πωλούνται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους κατά τόπους αντιπροσώπους του, προς 34,00. Αριθμός 3235 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕίΩΝ 2009 Αντίτυπα της έκθεσης 'ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑί ΝΟΣΟΚΟΜΕίΩΝ 2009' στην Ελληνική - Αγγλική γλώσσα, πωλούνται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους κατά τόπους αντιπροσώπους του, προς 13,50 το αντίτυπο. Αριθμός 3236 ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤίΚΕΣ 2010 Αντίτυπα της έκθεσης 'ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2010' στην Ελληνική - Αγγλική γλώσσα, πωλούνται αττό το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους κατά τόπους αντιπροσώπους του, προς 10,00 το αντίιυπο.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ Αριθμός 3237 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 754/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΗΚ ΠΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤίΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΪΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 11 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, κατά τη Συνεδρία της 28" 15 Ιουνίου 2012, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το Άρθρο 26 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού νόμων του 2003 έως 2008, και αφού έλαβε υπόψη: * την κατάσταση ενεργειακής κρίσης που διέρχεται ο τόπος μετά την 11" Ιουλίου 2011, * την προηγούμενη Απόφαση της ΡΑΕΚ με αριθμό 635/2012, ημερομηνίας με την οποία είχε επιβληθεί έκτακτη προσαύξηση στον τελικό λογαριασμό όλων των καταναλωτών ηλεκτρισμού προ της επιβολής ΦΠΑ, ύψους 6,96 %, β το περιεχόμενο της επιστολής της ΑΗΚ με ημερομηνία και όλα τα συνημμένα επ' αυτής έγγραφα και τις επεξηγήσεις που ζητήθηκαν και δόθηκαν στη συνέχεια κατά τη σύσκεψη στα Γραφεία της ΡΑΕΚ την 24 η Απριλίου 2012 στην παρουσία του Εκτελεστικού Διευθυντή Οικονομικών της ΑΗΚ, καθώς και πς συμπληρωματικές πληροφορίες που δόθηκαν με την επιστολή ημερομηνίας * τις πρόσθετες συναντήσεις που ακολούθησαν με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ την 8 η Μαΐου 2012 καθώς και τη συνάντηση στην παρουσία του Γενικού Διευθυντή της ΑΗΚ τη 17 α Μαΐου και τις επεξηγήσεις που δόθηκαν στη συνέχεια με την επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 18 Μαΐου 2012, * το γεγονός ότι η ΑΗΚ με τις πιο πάνω αναφερόμενες επιστολές της προς τη ΡΑΕΚ αιτείται την ανάκτηση του πρόσθετου κόστους ηλεκτρισμού για τους μήνες Μάρτιο μέχρι Δεκέμβριο 2012 περιλαμβανομένων, που υποχρεώθηκε να επωμιστεί μετά το συμβάν της 11 ης Ιουλίου 2011 στο Μαρί, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ολόκληρης της παραγωγικής ικανότητας του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού στο Βασιλικό. Το αιτούμενο πρόσθετο κόστος συνίσταται σε: 8 s αύξηση στο κόστος καυσίμων κόστος ενοικίασης προσωρινών μονάδων παραγωγής καθαρό κόστος αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους 8 απώλεια καθαρών εσόδων από μείωση πωλήσεων που προκύπτει ως η διαφορά στο κόστος μετά από σύγκριση των εσόδων για το σύστημα όπως Θα λειτουργούσε πριν το συμβάν της 11ης Ιουλίου και των εσόδων που εκτιμούνται ότι θα προκύψουν για την περίοδο ΜάρτιοςτΔεκέμβριος 2012, με την παραγωγή όπως διαμορφώνεται κάτω από τις παρούσες συνθήκες μετά το συμβάν, εκτιμώντας ότι Θα διατηρηθεί η μειωμένη ζήτηση γύρω στο 10% έναντι αυτής που αρχικά προβλέφθηκε από το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, την επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 30 Απριλίου 2012 στην οποία γίνεται διόρθωση του κόστους ενοικίασης επιπλέον προσωρινών μονάδων παραγωγής 120MW ενόψει ιης οριστικοποίησης της νέας σύμβασης για ενοικίαση αυτών των μονάδων, όλα τα σχετικά έγγραφα που υποβλήθηκαν αρχικά και οι επεξηγήσεις που ζητήθηκαν και δόθηκαν στη συνέχεια, την ανάγκη για μείωση των άμεσων επιπτώσεων του συμβάντος στους καταναλωτές 0 την ανάγκη για διατήρηση της κατά το δυνατόν αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρισμού την αναγκαιότητα διατήρησης της εξοικονόμησης στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από όλους, ώστε να διατηρηθεί η ζήτηση γύρω στα 10% χαμηλότερα σε σύγκριση με την εγκεκριμένη πρόβλεψη την ανάγκη για διατήρηση της βιωσιμότητας της ΑΗΚ Αποφάσισε και εξέδωσε την Απόφαση «Περί του Αιτήματος ιης ΑΗΚ για Ανάκτηση του Αυξημένου Κόστους Ηλεκτρισμού για την περίοδο Μάρτιος-Δεκέμβριος 2012 που Προκύπτει από τις Ενέργειες της για Διασφάλιση της Επάρκειας στην Παροχή Ηλεκτρικής Ενεργείας κατά τη Διάρκεια της Κατάστασης Ενεργειακής Κρίσης που Δημιουργήθηκε μετά την 11" Ιουλίου 2011". Συγκεκριμένα, η ΡΑΕΚ αποφάσισε να: 8 Εγκρίνει ως εύλογο το αίτημα της ΑΗΚ για ανάκτηση του εκτιμώμενου πρόσθετου μεταβλητού κόστους της ΑΗΚ, το ύψος του οποίου μετά από την αφαίρεση της εξοικονόμησης ελαστικών δαπανών ύψους θα ανέλθει σε , όπως φαίνεται στους λεπτομερείς υπολογισμούς που ετοίμασε το Γραφείο της ΡΑΕΚ με βάση τα στοιχεία ίων εκθέσεων που στάληκαν από την ΑΗΚ, και

4 2514 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2012» Εγκρίνει ως εύλογο το αίτημα της ΑΗΚ γία ανάκτηση του κόστους ενοικίασης προσωρινών μονάδων παραγωγής ύψους Για το κόστος αυτό λαμβάνεται όμως υπόψη η θέση της Κυβέρνησης για ανάληψη του κόστους ενοικίασης των μονάδων αυτών από το Κράτος, και επομένως η προσαύξηση που εγκρίνεται με την παρούσα Απόφαση δεν περιλαμβάνει το κόστος αυτό «Μην εγκρίνει το αίτημα της ΑΗΚ για ανάκτηση ποσού ύψους που υποβλήθηκε ως απώλεια καθαρών εσόδων λόγω μείωσης των πωλήσεων. Η ΡΑΕΚ θεωρεί ότι η ΑΗΚ θα πρέπει να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό μέσα από ένα ολοκληρωμένο έκτακτο πρόγραμμα περιορισμού και συγκράτησης δαπανών, επιπρόσθετα από τις εξοικονομήσεις που έχει επιτύχει μέχρι σήμερα στη βάση των δεσμεύσεων που ανέλαβε μετά τις Αποφάσεις 539/2011 και 688/2011 της ΡΑΕΚ για έγκριση των αυξήσεων και της ανα'ίσορρόπησης των διατιμήσεων. Ενόψει των πιο πάνω; α) Επιβάλλεται αναθεωρημένη έκτακτη προσαύξηση στον τελικό λογαριασμό όλων των καταναλωτών ηλεκτρισμού προ της επιβολής ΦΠΑ, ύψους 5,75%, αντί 6,96% που είχε επιβληθεί με την Απόφαση με αριθμό 635/2012. β) Η επιβολή της αναθεωρημένης προσαύξησης θα εφαρμοστεί στις τιμολονήσεις των κατηγοριών καταναλωτών με μηνιαία καταμέτρηση, οι μετρήσεις των οποίων θα αρχίσουν να καταγράφονται από το τέλος του μηνός Ιουλίου 2012, και των καταναλωτών με διμηνιαία καταμέτρηση, οι μετρήσεις των οποίων θα αρχίσουν να καταγράφονται από την 1 η Αυγούστου γ) Το νέο μέτρο θα ισχύει για δέκα (10) συνεχόμενους ημερολογιακούς μήνες για όλους και για ταν κάθε ένα καταναλωτή ξεχωριστά, ανεξάρτητα απο την ημερομηνία έναρξης καταγραφής των μετρήσεων του κάθε καταναλωτή. δ) Η προηγούμενη Απόφαση της ΡΑΕΚ με αριθμό 635/2011 και ημερομηνία αναφορικά με «το Αίτημα της ΑΗΚ για Ανάκτηση του Αυξημένου Κόστους Ηλεκτρισμού που Προκύπτει από τις Ενέργειες της για Διασφάλιση της Επάρκειας στην Παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τη Διάρκεια της Κατάστασης Ενεργειακής Κρίσης που Δημιουργήθηκε μετά την 11 η Ιουλίου 2011», η οποία αφορά στα αυξημένο κόστος ηλεκτρισμού για την περίοδο 11 Ιουλίου 2011 έως 29 Φεβρουαρίου 2012, και κατά την οποία αποφασίστηκε η επιβολή έκτακτης προσαύξησης στον τελικό λογαριασμό όλων των καταναλωτών ηλεκτρισμού προ της επιβολής ΦΠΑ ύψους 6,96%, τερματίζεται για τον κάθε ένα καταναλωτή ξεχωριστό από την ημερομηνία εφαρμογής της νέας έκτακτης προσαύξησης του συγκεκριμένου καταναλωτή. Η ΡΑΕΚ θα παρακολουθεί και θα ελέγχει πάνω σε συνεχή βάση την εφαρμογή αυτής της Απόφασης και διατηρεί το δικαίωμα όπως διαφοροποιήσει το ύψος της προσαύξησης και επεκτείνει ή περιορίσει τη διάρκεια εφαρμογής της Απόφασης ανάλογα με τα αποτελέσματα και τις συνθήκες που θα επικρατούν. Για να καταστεί δυνατός ο έλεγχος και η παρακολούθηση της εφαρμογής της Απόφασης, η ΑΗΚ υποχρεούται να υποβάλλει στη ΡΑΕΚ σε μηνιαία βάση, κατάσταση με όλα τα αναγκαία στοιχεία. Με βάση τα στοιχεία που είχαν δοθεί με την επιστολή "της ΑΗΚ ημερομηνίας η ανάκτηση του αυξημένου κόστους με την επιβολή της έκτακτης προσαύξησης για την περίοδο 11, ήταν σχεδόν ταυτόσημη με αυτή που είχε αρχικά προϋπολογιστεί. Λευκωσία 29 Ιουνίου 2012

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ Αριθμός 3238 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ ΚΕΦ.113 Και ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ BR2010 Invest Befektetesi es Uzfetviteli Tanacsado Korlalolt Felelossegu Tarsasag από την Ουγγαρία (η «Απορροφούσα Εταιρεία») Και ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ GACSALYi INVESTMENTS LTD από την Λεμεσό, Κύπρου (η «Απορροφούμενη Εταιρεία») Και ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ δυνάμει των διατάξεων της Οδηγίας 2005/56/ΕΕ, του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 και του Νόμου της Ουγγρικής Δημοκρατίας, Αρ. 140 του 2007 (Hungarian Act, Nr.140 of 2007) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: (Α) Μορφή, όνομα και εγγεγραμμένο γραφείο των υπό συγχώνευση εταιρειών (α) ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ι) Όνομα: BR2010 Invest Befektetesi es Uzletviteli Tanacsado Korlatolt Felelossegu Tarsasag 00 Νομική μορφή: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (m) Εγγεγραμμένο Γραφείο: Η1138 Budapest, Vaci ut 168., Hungary Και (β) ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ι) Όνομα: GACSALY! INVESTMENTS LTD (ιι) Νομική Μορφή: Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με Μετοχές (ut) Εγγεγραμμένο Γραφείο: Αγίου Αθανασίου 58, EL GRECO BUILDING, 2 ος Διαμ./Γραφείο 201, Τ.Κ. 4102, Λεμεοός, Κύπρος όροφος, (Β) Μητρώο/α στα οποία έχουν καταχωρηθεί τα εταιρικά έγγραφα (α) σε σχέση με την Απορροφούσα Εταιρεία (αριθμός εγγραφής ) το Μητροπολιτικό Δικαστηρίου της Ουγγαρίας (Fovarosi Torvenyszek Cegbirosaga). (β) σε σχέση με την Απορροφούμενη Εταιρεία (αριθμός εγγραφής HE ) το γραφείο του Επίσημου Παραλήπτη και Εφόρου Εταιρειών, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Λευκωσία, Κύπρος. (Γ) Μέτοχοι μειοψηφίας και δικαιώματα πιστωτών σε σχέση με κάθε μια των υπό συγχώνευση εταιρειών (α) Δεν υπάρχουν μέτοχοι μειοψηφίας. (β) Οι πιστωτές της Απορροφούμενης Εταιρείας θα καταστούν με την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης πιστωτές της Απορροφούσας Εταιρείας χωρίς την επέλευση καμιάς αλλαγής στη φύση, το μέγεθος, τους όρους και τις προϋποθέσεις των απαιτήσεων τους. (Δ) Για την παροχή οποιοδήποτε πληροφοριών σχετικά με τη σκοπούμενη διασυνοριακή Συγχώνευση, ο κάδε ενδιαφερόμενος μπορεί να αποταθεί, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, στον Κύριο Ανδρέα Φράγκο, A.G.FRANGOS S CO LLC, Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου III, 140, Raptopoulos Building, 3 ος όροφος, γραφείο 301, Τ.Κ.3021, Λεμεσός, Κύπρος.

6 2516 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 Common Draft Terms οί Cross-Border Merger (the "Scheme") between BR2010 invest Befektetesi es Uzletviteli Tanacsado Korlatolt Felelossegu Tarsasag and GACSALYI INVESTMENTS LTD 8R2010 Invest Befektetesi es Uzletviteli Tanacsado Korlatolt Felelossegu Tarsasag (short company name: BR 2010 invest Kft), registered office address: H1138 Budapest, Vaci ut 168., Hungary, registered under the iaws of the Republic of Hungary, court registration number (hereinafter referred to as the "Acquiring Company") and GACSALYI INVESTMENTS LTD, registered office address: Agiou Athanasiou 58, EL GRECO BUILDING, 2nd floor, flat/office 201, P.C. 4102, Limassol, Cyprus, registered under the laws οί the Republic of Cyprus, registration number HE (hereinafter referred to as the "Target Company" and together with the Acquiring Company, "the Parties") Preamble (A) The European Union by virtue of its Directive 2005/56/EC, dated 26/10/2005 (hereinafter referred to as the "Directive") has regulated and/or otherwise directed the EU member states with respect to issues on cross-border mergers of limited liability companies and has called upon the EU member states to bring into force laws, regulations and administrative proceedings necessary so as to comply with the Directive by the 15/12/2007. (B) The Republic of Hungary and the Republic of Cyprus have enacted laws which transpose the Directive into national iaws. The applicable Hungarian Act is Nr. 140 of 2007 on the cross-border merger of limited iiability companies, and respectively the appiicabie Cyprus Act is the Companies Law Cap. 113 as amended. (C) The Target Company as well as the Acquiring Company are limited liability companies and thus they both qualify as limited liability companies as defined in Article 1 of the First Directive of the Council No. 68/151/EEC of 9 March 1968 and their cross-border merger is permitted under the National Laws. (D) The purpose of this Scheme is to specify the common terms upon which the merger by amalgamation (within the meaning oi Article 2, clause (a) of the Directive) shall be made satisfying in all respects the provisions of the National Laws, which merger shall in particular result in the transfer of al) assets and liabilities of the Target Company to the Acquiring Company and the dissolution oi the Target Company without going into liquidation. Article I Definitions 1. Private Company Limited by Shares means a Company registered under the Cyprus Companies Law, Cap. 113 and satisfying the conditions set out in section 29(1) and 3(2) (a) of the Companies Law. 2. Company with Limited Liability has the meaning given it ti^ section 111 (1) of the Hungarian Companies Act No. 4 of Effective Date means the date on which the final approval for the merger provided in this Scheme is granted by the Hungarian Metropolitan Court acting as Court of Registration in accordance with the provisions of the Relevant Hungarian Law. 4. Accounting Reference Date means 31st December Cross-Border Merger means the cross-border merger to be implemented under this Scheme and in compliance with National Laws with the Directive. 6. Final Financial Statements of Target Company means financial statements of the Target Company prepared as οί 01/01/2012. Article Ν Identification of Companies in Cross-Border Merger 1. The companies to be merged pursuant to this Scheme by way oi a Cross-Border Merger are: a) BR2010 Invest Befektetesi es Uzletviteli Tanacsado Korlatolt Felelossegu Tarsasag

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ i. Legal Form: Company with Limited Liability ti. Name of the Company: BR2010 Invest Befektetesi es Uztetviteli Tanacsado Koriatolt Felelossegu Tarsasag iii. Registered Office: Η1138 Budapest, Vaci ut 168., Hugary iv. Registered in the Republic of Hungary v. Court Registration No vi. Share Capital: Hungary Forint (HUF) vii. Members/shareholders: GCG Invest Befektetesi es Uzletviteii Tanacsado Koriatolt Felelossegu Tarsasag, a company incorporated in the Republic of Hungary, under Court Registration No , registered office address at H1138 Budapest, Vaci ut 168., Hungary. and b) GACSALYI INVESTMENTS LTD i. Legal Form: Private Company Limited by Shares ii. Name of the Company: GACSALYI INVESTMENTS Ltd iii. Registered Office: Agiou Athanasiou, 58, EL GRECO BUILDING, 2nd Floor, Flat/Office 201, P.C. 4102, Limassol, Cyprus iv. Registered in the Republic of Cyprus v. Registration No. HE vi. Share Capital: 2000EUR vii. Members/shareholders: Mr. GEZA GACSALYI, an individual from Hungary, holder of Hungarian Passport No. BB holding 100% of the ownership interest with the nominal value 2.000EUR. 2. Subject to (i) the terms and conditions of this Scheme (ii) the provisions of the respective National Laws (iii) the approvals by the competent authorities detailed in the National Laws and (iv) in consideration of the discharge by the Acquiring Company of the Habiiities of the Target Company, with effect from the Effective Date, the assets and the liabilities of the Target Company shall be transferred to the Acquiring Company and the Target Company shall be dissolved without liquidation. 3. Following the implementation of the Cross-Border merger 8H2010 Invest Befektetesi es Uzletviteii Tanacsado Koriatolt Felelossegu Tarsasag will have the following particulars: i. Legal Form: Company with Limited Liability ii. Name of the Company: BR2010 Invest Befektetesi es Uzletviteii Tanacsado Koriatolt Felelossegu Tarsasag iii. Registered Office:H1138 Budapest, Vaci ut 168., Hungary iv. Registered in the Republic of Hungary v. Court Registration No.: vi. Share Capital: OO0HUF (exchange rate used 1EUR= 310 HUF) vii. Members/Shareholders: (1) GCG Invest Befektetesi es Uzletviteii Tanacsado Koriatolt Felelossegu Tarsasag, a Company incorporated in the Republic of Hungary under Court Registration No. 01 : holding shareholding interest with nominal value HUF representing 45% of the issued share capital of BH 2010 Invest KFT and (2) Mr. GEZA GACSALYI, an individual from Hungary, holder of Hungarian Passport No. BB holding shareholding interest with nominal value HUF representing the 55% of the issued share capita! of BR2010 Invest Befektetesi es Uzletviteii Tanacsado Koriatolt Feielossegii Tarsasag. 4. The form of the merger is the cross-border merger (by amalgamation) in conformity with the Hungarian Act Nr. 140 of 2007 on the cross-border merger of limited liability companies. Article III Date defined for actions of dissolved Target Company to be actions of the Acquiring Company for accounting purposes 1. The Parties agree that for accounting purposes, all transactions of the Target Company will, from January 1, 2012 be and are hereby considered as transactions made on the account of the Acquiring Company. Article IV New Shares in Acquiring Company Right to receive dividends from new shares in Acquiring Company 1. The nominai share capital of the Acquiring Company will change as a result of the Cross-Border Merger from HUF to HUF. The nominal share capital of the Acquiring Company shall be increased by the value of the 2000EUR share capital of the Target Company (exchange rate used 1EUR=310HUF ). As a result oi the cross-border merger the previously single-member Acquiring Company will have two quota

8 2518 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6η.ς ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 holders, necessitating the respective modifications in its articles of association. 2. The Sole Member of the Target Company. Mr. GACSALYI GEZA, shall receive the 55% of the Acquiring Company, meaning the ownership of the business quota of HUF value {exchange rate used 1EUR=310HUF.) 3. In view of the above, new shares will be issued in connection with the Cross-Border Merger and therefore rights to receive dividends from new shares of the Acquiring Company shall arise. Article V Possible impacts of Cross-Border Merger on employment 1. The Cross-Border Merger shall not have any impact on any relationship with the Employees or any terms and conditions of the relationship with the Employees of the Companies involved, due to the fact that the Target Company as well as the Acquiring Company do not have any employees. Article VI Participation of the employees in management of the Acquiring Company 1. Upon completion of the Cross-Border Merger this Scheme need not include provisions according to which the participation of the employees in management of the Acquiring Company will be amended due to the following facts: a) The Target Company has no employees. b) The Acquiring Company has no employees. Article VII Assets and liabilities transferred to the Acquiring Company and their evaluation 1. For the purpose of this Scheme, the assets and liabilities transferred upon implementation of the Cross- Border Merger shall be those owned and employed by the Target Company and shall include those items detailed in Article VII.2 below. 2. All assets and liabilities of the Target Company shall be transferred to the Acquiring Company as of the Effective Date, being particularly; a) tangible property (long-term-vehicles, art works, other short-term-property of operative evidence, i.e. furniture and other inventory), b) intangible property, c) stock (open orders, office supplies), d) cash and bank accounts money, e) receivables (from business, from mother company, employees, differed income, future income), f) there are no liabilities. 3. ft is agreed that the assets transferred ίο the Acquiring Company have been valued (and accounted for in the Acquiring Company's accounting books) at the values stipulated in the Final Financial Statements of the Target Company as of 31/05/2012], a copy of which will be attached fo the present Scheme as APPENDIX A. 4. Any asset acquired or any liability incurred by the Target Company between the Accounting Reference Date and the Effective Date shall be accounted as follows: i) Assets as their cost of acquisition as the date of acquisition, ii) There are no liabilities. Article VIII Day of final accounts ot merged companies according to which the provisions for Cross-Border Merger were defined The Parties hereby agree that the date the accounts used to establish the conditions of the Cross-Border Merger shali be the accounts for the period ending on 31st December, Article IX Rights granted by the Acquiring Company to the shareholders with special rights or to the holders of securities other than shares representing the company capital

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ The Acquiring Company has not granted to its shareholders any securities and rights as securities. Equally no special rights or proposed special measures are granted to the shareholder of the dissolved Target Company, Article X Special advantages granted to experts reviewing the draft provisions of the merger, to the members of the bodies and the management or administrative organ of the merged companies 1. With regards to the Cross-Border Merger, no special advantages have been granted or will be granted to: (a) the management or administrative organ of the merged companies (b) the members of the bodies of the merged companies 2. Due to the fact that the shareholders have agreed that review of the common draft terms of the Cross- Border Merger of the Acquiring Company and the Target Company by an independent expert as well as the preparation of a written report by an independent expert are not necessary, according with this Scheme, no special advantages have been granted or will be granted and no information will be given according to the terms and conditions such privileges have been granted to the merged companies. Article XI Articles of Association of the company resulting from the Cross-Border Merger The Parties have agreed that the Memorandum and the Articles of Association/Statutes of the Acquiring Company, in relation to the Cross-Border Merger, wiil be significantly altered, in order to be harmonized with the provisions of the respective Laws of the Republic of Hungary. The amended Memorandum and the Articles of Association/Statutes of the Acquiring Company are attached hereto as APPENDIX B. Article Xil Special rights provided to bondholders Neither the Acquiring Company, nor the Target Company has issued any bonds. Consequently, no special rights, benefits or measures have been afforded or provided to and no such rights, benefits or measures will be afforded or provided to any bondholders in connection with the Cross-Border Merger. Article XIII Final Provisions 1. The Cross-border Merger of the Acquiring Company and the Target Company shalt come into effect on the Effective Date. 2. This Scheme shall be made in English, Hungarian and Greek. 3. This Scheme can be made in two or more counterparts which counterparts shall together constitute a single contract. In conformity with the provisions of Article 5(2) of the Hungarian Act No 140 of 2007 on the cross-border merger of limited liability companies, BR2010 Invest Befektetesi es Uzletviteli Tanacsadrj Korlatolt Feielossegu Tarsasag hereby informs its creditors that the fact of the cross-border merger shall not cail any eventuai liabilities expired. Creditors may access detailed and free of charge information on their rights and the related procedure at the seat of this BR2010 Invest Befektetesi es Uzletviteli Tanacsado Korlatolt Feletossegu Tarsasag (1138 Budapest, Vaci tit 168., Hungary). This Scheme was signed today the 17/05/2012

10 2520 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΛίΟΥ 2012 On behalf ol BR2010 Invest Befektetesi es Uzletviieii Tanacsado Korlalolt Felelossegu Tarsasag Geza Gacsalyi, Managing Director Witness: Name: Passport No.: On behalf of GACSALYI INVESTMENTS LTD LTD: Georgios Athinodorou, Director Witness: Name: Identity Card No.: Λριδμός 3239 ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Ειδοποίηση Ετήσιας και Τελικής Συνέλευσης Μετόχων και Πιστωτών Αναφορικά με την Εταιρεία Timan Oif & Gas Holdings Ltd - (υπό εκούσια εκκαθάριση πιστωτών) Αριθμός Εταιρείας Η.Ε και Ειδοποιήστε ότι σύμφωνα με τα άρθρα 282 και 283(1) του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Ετήσια και Τελική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και Συνέλευση Πιστωτών της πιο πάνω Εταιρείας, Θα γίνει στη Λεωφ. Νίκης 20, Γραφείο 400, 4ος όροφος, 1086 Λευκωσία, στις 6 Αυγούστου 2012 και ώρα 10:30 π.μ. και 11:00 π.μ. αντίστοιχα, για να τεθούν ενώπιον των μετόχων και των πιστωτών οι λογαριασμοί εκκαθάρισης της Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε περεταίρω εξηγήσεις που τυχών νο ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος και/ή πιστωτής, έχει το δικαίωμα να παρευρεθεί και να ψηφίσει εάν όμως το επιθυμεί, μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο, ο οποίος να παρευρεθεί και να ψηφίσει αντί αυτού. Επί του προκειμένου, πρέπει να καταχωρείται σχετικό πληρεξούσιο στον Εκκαθαριστή στην πιο πάνω διεύθυνση, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε η σύγκληση ΚΡΙΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ,

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 20! Αριβμός 3240 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αρ. Αίτησης 067/201 Ι. Αναφορικά με την εταιρεία με αριθμό εγγραφής HE και με την επωνυμία FERREXPO PETROLEUM HOLOINGS (CYPRUS) LIMITED, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και και Αναφορικά με την αίτηση της εταιρείας BAKER RDS LIMITED (πρώην HELIX RDS LIMITED) από Peregrine Road, Wesrhil! Business Park, Westhil!, Aberdeen, AB32 6JL, Σκωτία, Ηνωμένο Βασίλειο, για ι η διάλυση της πιο ττάνω εταιρείας. Με την παρούσα δίνεται ειδοποίηση ότι η BAKER RDS LIMITED (πρώην HELIX RDS LIMITED) από Peregrine Road, Wesihill Business Park, Wesihill, Aberdeen, AB32 6JL, Σκωτία, Ηνωμένο Βασίλειο, καταχώρισε στις στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, αίτηση με την οποία εξαπείται την έκδοση διατάγματος του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμον (Κεφ. 113) και ειδικότερα τα άρθρα 209, 211, 212, 213 και 21Ί. Δίνεται περαιτέρω ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για Ακρόαση στις ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας των χρεωστών επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης, θα δοθεί από την BAKER RDS LIMITED (πρώην HELIX RDS LIMITED) από Peregrine Road, Westhiil Business Park, Wesihill, Aberdeen, AB32 6JL, Σκωτία, Ηνωμένο Βασίλειο, σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνειοφορέα των πιο πάνω χρεωστών ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΙΤΤΑΣ & ΣίΑ Δ.Ε.Π.Ε., Δικηγόροι αιτητών, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ' 223, Avenue Court, 2 ος όροφος, 4160 Λεμεσός. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στους Δικηγόρους των Αιτητών γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου, την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηνόρους τους και να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώοτε να παραληφθεί από τους πιο πάνω αναφερόμενους Δικηγόρους όχι πιο αργά από τις 2.00 μ.μ. της 6 Ίς Σεπτεμβρίου Αριθμός 3241 Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Δικαιοδοσία Διαχειρίσεων. Αρ. Αίτησης 104/2012. Αναφορικά με τον Ανδρέα Στυλιανίδη τέως από τη Γεροσκήπου, αποβιώσαντα. Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με το άρθρο 47 του περί Διαχειρίσεως Περιουσιών Νόμου, Κεφ. 189, οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει δικαίωμα ή απαίτηση πάνω στην περιουσία του πιο πάνω αποβιώσαντα, οφείλει να υποβάλει γραπτώς λεπτομέρειες του δικαιώματος ή απαιτήσεως του προς το διαχειριστή της περιουσίας του, δικηγόρο Ηλία Γ, Ευθυμίου, οδός Νεόφυτου Νικολαϊδη 21, ΚΟΥΛΟΥΝΤΗΣ ΚΩΡΤ, 2 ος όροφος, Γρ. 201, Πάφος, πριν την παρέλευση 60 ημερών από της δημοσιεύσεως τούτης της ειδοποίησης. Μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας η περιουσία του πιο πάνω αποβιώσαντα Θα διανεμηθεί μεταξύ των δικαιούχων αφού ληφθούν υπόψη μόνο οι απαιτήσεις που θα υποβληθούν μέσα στην πιο πάνω προθεσμία. ΗΛΙΑΣ. Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ. Λικηγόρος-Διαχειριστής της περιουσίας του αποβιώσαντα Ανδρέα Στυλιανίδη.

12 2522 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 Αριθμός 3242 Αναφορικά με την Εταιρεία Χ5 REAL ESTATE INVESTMENT CYPRUS LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Αγίας Ζώνης αρ. 50, Αριάνθη Κώρτ, 2ος όροφος, 3090 Λεμεσός, στις 6 Αυγούστου 2012 και ώρα 10:30 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης σι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίοει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση Αριθμός Ιουνίου 2012 ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ, Αναφορικά με την Εταιρεία PETULIAR HOLDINGS LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Εσπερίδων 12, 4ος όροφος, 1087 Λευκωσία, στις 6 Αυγούστου 2012 και ώρα 10:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση Αριθμός Ιουνίου 2012 ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Αναφορικά με την Εταιρεία VIMALCO HOLDINGS LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Εσπερίδων 12, 4ος όροφος, 1087 Λευκωσία, στις 6 Αυγούστου 2012 και ώρα 10:30 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση 27 Ιουνίου 2012 ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ,

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΑΙΟΥ Αριθμός 3245 Αναφορικά με την Εταιρεία BROOKMARK LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Εσπερίδων 12, 4ος όροφος, 1087 Λευκωσία, στις 6 Αυγούστου 2012 και ώρα 11:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κοτά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν οπό το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση 27 Ιουνίου 2012 ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Αριθμός 3246 Ανοφορικά με την Εταιρεία DESERT! LIMITED {Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), - κοι - Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας Βα γίνει στην οδό Εσπερίδων 12, 4ος όροφος, 1087 Λευκωσία, στις 6 Αυγούστου 2012 και ώρα 9:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση 27 Ιουνίου 2012 ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Αριθμός 3247 Αναφορικά με την Εταιρεία BAGA LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Εσπερίδων 12, 4ος όροφος, 1087 Λευκωσία, στις 6 Αυγούστου 2012 και ώρα 9:30 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κοτά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση 27 Ιουνίου 2012 ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ,

14 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 Αριθμός 3248 Αναφορικά με την Εταιρεία DEXELLA LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Τζων Κέννεντυ 8, 1ος όροφος, Γρ. 101, 1087 Λευκωσία, στις 7 Αυγούστου 2012 και ώρα 11:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω ο' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση Αριθμός Ιουνίου 2012 ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΟΥ, Εκκαθαριστής, Αναφορικά με την Εταιρεία OMALLEY HOLDINGS LIMITED (Η.Ε, ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Ναούσης 1, Karapatakis Building, 6018 Λάρνακα, στις 7 Αυγούστου 2012 και ώρα 3:00 μ.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω ο' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση Αριθμός Ιουνίου 2012 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ, Αναφορικά με την Εταιρεία TRAILCOM INVESTMENT CORPORATION LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Ρωμανού 2, Κτίριο Τλαίς, 1ος όροφος, 1070 Λευκωσία, στις 6 Αυγούστου 2012 και ώρα 11:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω ο' αυτούς που τυχόν Θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση 29 Ιουνίου 2012 ΠΑΥΛΟΣ ΝΑΚΟΥΖΗ,

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ίουλιου Αριθμός 3251 Αναφορικά με την Εταιρεία TRECKOM LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Ρωμανού 2, Κτίριο Τλαίς, 1ος όροφος, 1070 Λευκωσία, στις 6 Αυγούστου 2012 και ώρα 11:30 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση Αριθμός Ιουνίου 2012 ΠΑΥΛΟΣ ΝΑΚΟΥΖΗ, Αναφορικά με την Εταιρεία CARUSTO PUBLIC COMPANY LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριοη μετόχων), Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμο ν, Κεφ Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Εσπερίδων 12, 4ος όροφος, 1087 Λευκωσία, στις 6 Αυγούστου 2012 και ώρα 9:30 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση Αριθμός 32Β3 29 Ιουνίου 2012 ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Αναφορικά με την Εταιρεία CF02GO LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Καραϊσκάκη 38, Kanika Alexander Centre, Μπλοκ 1, 1ος όροφος, Γρ. 113ΓΔ, 3032 Λεμεσός, στις 6 Αυγούστου 2011 και ώρα 10:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση 29 Ιουνίου 2012 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΛΗΣ, Εκκαθαριστής,

16 2526 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 Αριθμός 3254 Αναφορικά με την Εταιρεία LENGALES LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Εσπερίδων 12, 4ος όροφος, 1087 Λευκωσία, στις 6 Αυγούστου 2012 και ώρα 9:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος νο παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση Αριθμός Ιουνίου 2012 ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Αναφορικά με την Εταιρεία BTC TELECOM (OVERSEAS) LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το όρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ, Αρχ. Μακαρίου ΠΙ, αρ. 9, Severis House, 6ος όροφος, 1065 Λευκωσία, στις 8 Αυγούστου 2012 και ώρα 10:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 46 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση Αριθμός Ιουνίου 2012 ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Αναφορικό με την Εταιρεία ΒΟΝΕΤΑ HOLDINGS LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική ΣυνέΛευση των Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Ναούσης 1, Karapatakis Building, 6018 Λάρνακα, στις 6 Αυγούστου 2012 και ώρα 17:30 για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται νο διορίσει πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση 29 Ιουνίου 2012 ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ,

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ Αριθμός 3257 Αναφορικά με την Εταιρεία MARS ABL INVESTMENTS LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Ναούσης 1, Karapalakis Building, 6018 Λάρνακα, στις 6 Αυγούστου 2012 και ώρα 17:30 για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση Αριθμός Ιουνίου 2012 ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Αναφορικά με την Εταιρεία BESTBINGO LIMITED (Η.Ε } (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Γιάννου Κρανιδιώτη 10, Nice Day House, 4ος όροφος, 1065 Λευκωσία, στις 6 Αυγούστου 2012 και ώρα 11:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση Αριθμός Ιουνίου 2012 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Αναφορικά με την Εταιρεία ALPENWASSER HOLDINGS LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Ρωμανού 2, Κτίριο Τλαίς, 1ος όροφος, 1070 Λευκωσία, στις 6 Αυγούστου 2012 και ώρα 12:00 μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες ττριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση 29 Ιουνίου 2012 ΠΑΥΛΟΣ ΝΑΚΟΥΖΗ,

18 2528 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΛίΟΥ 2012 Αριθμός 3260 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας BENSODE LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας BENSODE LIMITED η οποία έγινε στις 26 Ιουνίου 2012 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Ή Εταιρεία BENSODE LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Αριθμός 3261 Αριθμός Εταιρείας ; Η.Ε Ονομα Εταιρείας : BENSODE LIMITED. Είδος Εργασίας : Επενδυτικές εργασίες. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή Ημερομηνία Διορισμού : 26 ίουνίου : Σοφούλη 2, Μέγαρο Σιαντεκλαίρ, 2ος όροφος, 1096 Λευκωσία. : Κώστας Χριστόφορου, Εσπερίδων 12, 4ος όροφος, 1087 Λευκωσία. Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας BENSODE LIMITED, ημερομηνίας 26 ίουνίου Αριθμός 3262 Ο ΠΕΡί ΕΤΑΙΡΕίΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας EANERMOON LIMITED σύμφωνα με το άρθρο 26Ξ (1) Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας EANERMOON LIMiTED η οποία έγινε στις 26 ίουνίου 2012 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση ;- "Η Εταιρεία EANERMOON LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Αριθμός 3263 Ο ΠΕΡί ΕΤΑίΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Αριθμός Εταιρείας ; Η.Ε Ονομα Εταιρείας : EANERMOON LIMITED. Είδος Εργασίας : Επενδυτικές εργασίες. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου Ονομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή Ημερομηνία Διορισμού : 26 Ιουνίου : Σπύρου Κυπριανού 18, Γρ. 301, 1075 Λευκωσία. ; Κώστας Χριστόφορου, Εσπερίδων 12, 4ος όροφος, 1087 Λευκωσία. Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας EANERMOON LIMITED, ημερομηνίας 26 Ιουνίου Αριθμός 3264 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας ROSNER LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ROSNER LIMITED η οποία έγινε στις 21 Ιουνίου 2012 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Ή Εταιρεία ROSNER LIMITED να διαλυθεί εκούσια".

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΑΙΟΥ Αριθμός 3265 Ο ΠΕΡί ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Όνομα Εταιρείας : ROSNER LIMITED. Είδος Εργασίας ; Επενδύσεις. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή Ημερομηνία Διορισμού : 21 Ιουνίου : Λεωφ. Αιγύπτου 12, 1097 Λευκωσία. : Χαράλαμπος Μεϊβατζής, Λεωφ. Αιγύπτου 12, 1097 Λευκωσία. Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ROSNER LIMITED, ημερομηνίας 21 Ιουνίου Αριθμός 3266 Ο ΠΕΡί ΕΤΑΙΡΕίΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας PLUG-INS TRADING LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας PLUG-iNS TRADING LIMITED η οποία έγινε στις 20 Ιουνίου 2012 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία PLUG-INS TRADING LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Αριθμός 3267 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών Αριθμός Εταιρείας : ΗΈ Όνομα Εταιρείας ; PLUG-INS TRADING LIMITED. Είδος Εργασίας : Εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου ;Λεωφ. Στροβόλου 145, 2042 Στρόβολος, Λευκωσία. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Λεωνίδας Κίμωνος, Λεωφ. Μακαρίου Γ 232, Απόλλο Κωρτ, 4ος όροφος, Γραφ. 404, Τ.Κ , 3820 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 20 Ιουνίου Από ποιόν διορίστηκε - Από τους μετόχους και πιστωτές σε συνεδρίαση της PLUG-INS TRADING LIMITED. Αριθμός 3268 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας REDNAMP LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας REDNAMP LIMITED η οποία έγινε στις 13 Ιουνίου 2012 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία REDNAMP LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Αριθμός 3269 Ο ΠΕΡί ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Όνομα Εταιρείας : REDNAMP LIMITED. Είδος Εργασίας : Επενδύσεις, Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λεωφ. Προδρόμου 75, Oneworld Patiwiew House, 4ος όροφος, 2063 Ονομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή Στρόβολος, Λευκωσία. : Σάββας Σιάτης, Λεωφ. Προδρόμου 75, Oneworld Parkviow HOUSG, 4ος όροφος, 2063 Στρόβολος, Λευκωσία. Ημερομηνία Διορισμού : 13 Ιουνίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας REDNAMP LIMITED, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2012.

Αριθμός 4461 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 4039

Αριθμός 4461 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 4039 Αριθμός 4461 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 4039 Αριθμός 4655 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι! 2} Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Longmutr David απο JSSU-1 SON 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4774 Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014 2557

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4774 Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014 2557 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4774 Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014 2557 Aριθμός 2540 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ALLIANZ WORLDWIDE CARE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4818 Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014 5337

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4818 Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014 5337 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4818 Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014 5337 Aριθμός 5698 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4808 Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 4699

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4808 Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 4699 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4808 Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 4699 Aριθμός 4466 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 83(I)/2014 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4677 Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013 2469 Αριθμός 2713 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Δεύτερο Παράρτημα Παράγραφος 1 και 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4813 Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014 4975

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4813 Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014 4975 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4813 Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014 4975 Aριθμός 4956 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 83(I)/2014 Κοινοποίηση συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35

Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35 Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35 Αριθμός 77 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Waith Jonathan James, Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β.

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4491 Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011 1829 Αριθμός 1801 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 Αριθμός 3996 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4758 Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 1755

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4758 Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 1755 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4758 Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 1755 Aριθμός 1618 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4631 Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012 4895 Αριθμός 5799 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ THE 6/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Δημόσια Διαβούλευση για τη Χορήγηση Νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4531 Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011 3881 Αριθμός 427Θ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ} 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 5268 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 5268 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4719 Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013 4371 Αριθμός 5268 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ TOY 19S5 ΜΕΧΡΙ 201Ί)

Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ TOY 19S5 ΜΕΧΡΙ 201Ί) Αριθμός 45S8 Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012 Αριθμός 1674 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ TOY 19S5 ΜΕΧΡΙ 201Ί) Διαταγή Ακύρωσης Εγγραφής με βάση το άρθρο 49Δ(3) Επειδή τα μέλη του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4765 Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 2153

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4765 Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 2153 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4765 Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 2153 Aριθμός 1936 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2014) Διαταγή ακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4714 Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013 4025 Αριθμός 4806 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 1996 (Ν.71/65, Ν.22/70 ΚΑΙ Ν.97(Ι)/1996) Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 59

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 1996 (Ν.71/65, Ν.22/70 ΚΑΙ Ν.97(Ι)/1996) Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 59 Αριθμός 4430 Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010 1945 Αριθμός 1794 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετάσει οποιαδήποτε σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4848 Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015 1479

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4848 Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015 1479 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4848 Παρασκευή, 2 Μαρτίου 215 1479 Aριθμός 1479 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 214 Κοινοποίηση συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4778 Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014 2961

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4778 Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014 2961 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4778 Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014 2961 Aριθμός 2822 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4483 Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011 1407 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4483 Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011 1407 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4483 Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011 1407 Αριθμός 1301 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών κσι Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995 Aριθμός 2927 Aριθμός 2928 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4534 Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011

Αριθμός 4534 Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011 Αριθμός 4534 Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011 Αριθμός 4663 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΝΟΝ!ΣΜΟΙ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2007 Γνωστοποίηση της Διαχειριστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012 Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012 Αριθμός 3895 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αναφορικό με την Εταιρεία ΑΡΤΟΠΙΝΕΛΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λεμεσό, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4717 Παρασκευή, 1η Νοεμβρίου 2013 4319 Αριθμός 5124 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αιτήσεις της εταιρείας Λατομείο Πυργών Λτδ για

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 ΑριΑμός 709 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των Σπύρου Παυλίδη, Μιχάλη Παυλίδη, Hull BIyth Araouzos

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4437 Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2010 2339 Αριθμός 2419 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανακοίνωση Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης ως προς τις Διαδικασίες Έκδοσης Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Οικονομικές Καταστάσεις 2013 Financial Statements Οικονομικές Καταστάσεις 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4479 Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011 1173

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4479 Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011 1173 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4479 Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011 1173 Αριθμός 856 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 {Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4396 Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009 5663 Αριθμός 2325 ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008 Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4617 Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012

Αριθμός 4617 Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012 Αριθμός 4617 Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012 Αριθμός 4965 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ NOMOi 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Temmier

Διαβάστε περισσότερα