ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5.1 Ανάπτυξη στρατηγικής Η ανάπτυξη στρατηγικής του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας στηρίζεται σε µια ενδελεχή ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος, (βλ. κεφάλαιο 2), γεγονός που επέτρεψε στην οµάδα έργου να καταγράψει τις τυπικές και ουσιαστικές αδυναµίες του Ψυχιατρείου. Παράλληλα, προχώρησε στην ανάλυση του αναθεωρηµένου εξωτερικού περιβάλλοντος, το οποίο και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καλύπτοντας ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό χώρο, αφού προσφέρει ιδιαίτερες ευκαιρίες (Βλ. σχετικά το κεφάλαιο 3). Το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο παρουσιάζει πολλαπλή ιδιαιτερότητα ως προς τους στρατηγικούς στόχους που πρέπει να ακολουθήσει καθώς αποτελεί νοσοκοµειακή µονάδα η οποία εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, ταυτόχρονα όµως δεδοµένου ότι ανήκει σε ειδική κατηγορία, υποχρεούται να ακολουθήσει τις κατευθύνσεις της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης. Η µία ιδιότητα δεν αναιρεί την άλλη, ωστόσο απαιτείται η τροποποίηση και προσαρµογή των κατευθύνσεων της πρώτης για την επίτευξη των στόχων της δεύτερης. Το κρίσιµο όµως χαρακτηριστικό για την ανάπτυξη και τον προσανατολισµό της στρατηγικής του Ψ.Ν.Κ., προκύπτει από τις δηµιουργούµενες «νέες συνθήκες» µε την ολοκλήρωση της Β φάσης του ΨΥΧΑΡΓΩΣ. H ολοκλήρωση του προγράµµατος της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης που συντελείται µέχρι και το τέλος του 2005, µε την ανάπτυξη και των τελευταίων αποκεντρωµένων δοµών, δηµιουργεί τις συνθήκες αλλά και την αναγκαιότητα για τον µετασχηµατισµό του Ψ.Ν.Κ. από άσυλο σε ένα νέο παροχέα υπηρεσιών πρωτοβάθµιας και ειδικής δευτεροβάθµιας 1 ψυχικής υγείας. Συνοπτικά η ολοκλήρωση του ΨΥΧΑΡΓΩΣ, θα δηµιουργήσει ένα τοπίο στο οποίο θα υπάρχουν µικρές αποκεντρωµένες µονάδες κοντά στον κοινωνικό και οικονοµικό ιστό και µια µονάδα Βραχείας Νοσηλείας που θα αναµένει τη δηµιουργία του Ψυχιατρικού Τοµέα του νέου Γενικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας για να µεταφερθεί εκεί. 1 Παροχή δευτεροβάθµιας περίθαλψης, όχι υπό την έννοια της αντιµετώπισης της κρίσης, αλλά υπό την έννοια α) της υποστήριξης των αποκεντρωµένων δοµών και β) των νέων υπηρεσιών όπως π.χ. τη λειτουργία µονάδας απεξάρτησης κ.λ.π.

2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Παράλληλα όµως, ο καθηµερινός τρόπος ζωής, ο τρόπος οργάνωσης των δυτικών κοινωνιών και η γήρανση του Ευρωπαϊκού πληθυσµού, γεννούν νέου τύπου ψυχικές διαταραχές (εξαρτήσεις από ουσίες, ανορεξία, γεροντικές άνοιες, χρόνια προβλήµατα ύπνου κ.λ.π.) µε σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα των οικονοµιών και στην ποιότητα ζωής. Αυτές οι λεγόµενες «σύγχρονες» ψυχικές διαταραχές, λόγω της έντασης και της γεωγραφικής τους διασποράς, απαιτούν µια νέα αντίληψη για την αντιµετώπιση τους, που συνδέεται τόσο µε την σύγχρονη αντίληψη αντιµετώπισης των ψυχικών ασθενειών, όσο και µε την δηµιουργία κατάλληλου υποστηρικτικού περιβάλλοντος. Η παρούσα συνθήκη αποτελεί την πρόκληση για τον ανασχεδιασµό της στρατηγικής του Ψ.Ν.Κ. µετά το Η ανάπτυξη λοιπόν της στρατηγικής του Ψ.Ν.Κ., εποπτικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι εδράζεται Στις κατευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αυτό ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά της χωροταξικής και διοικητικής οργάνωσης των δοµών υγείας Στους ειδικούς στρατηγικούς στόχους της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης, τους οποίους το Ψ.Ν.Κ. οφείλει να υπηρετήσει και µετά την ολοκλήρωση της αποασυλοποίησης, κυρίως µε την µέριµνα για τη απρόσκοπτη λειτουργία τους Στις διαµορφούµενες «νέες συνθήκες» που συντίθενται από τον συνδυασµό των «νέων» δυνατοτήτων του Ψ.Ν.Κ. και των «νέων» αναγκών στο χώρο της ψυχικής υγείας Οι στρατηγικοί άξονες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2, λόγω της ευρύτητάς τους καλύπτουν ολόκληρο το πλαίσιο λειτουργίας µιας οποιασδήποτε νοσοκοµειακής µονάδας, κατά συνέπεια και το ίδιο το Ψ.Ν.Κ. Οι άξονες αυτοί αναφέρονται στη: Βελτίωση του Επιπέδου Υγείας Βελτίωση της Λειτουργικής Απόδοσης Βελτίωση της Οικονοµικής Απόδοσης Ευρύτερη αναπτυξιακή πολιτική Οι άξονες αυτοί αποτελούν το γενικό κοµµάτι του Σχεδίου Μεταρρύθµισης «Υγεία του Πολίτη ». Ειδικότερο τµήµα αυτού του σχεδίου, που αφορά την περίθαλψη 2 Πρόκειται για το Σχέδιο Μεταρρύθµισης «Υγεία για τον Πολίτη» Για συνοπτική παρουσίαση της µεταρρύθµισης βλ.

3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ των ψυχικά ασθενών, αποτελεί η Ψυχιατρική Μεταρρύθµιση µε ειδικούς στρατηγικούς στόχους: Η σταδιακή κατάργηση των ασύλων Η ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων από τους ψυχικά ασθενείς και η ένταξή τους στην αγορά εργασίας Η αντιµετώπιση των ψυχικά ασθενών στα γενικά νοσοκοµεία Η αντιµετώπιση του αλκοολισµού και του εξαρτηµένου ως ασθενούς Η ανάπτυξη των πρωτοβάθµιων υπηρεσιών ψυχικής υγείας Η προσέγγιση και η ανίχνευση του ψυχικού προβλήµατος στον χώρο της κοινότητας, της µειονότητας, του σχολείου, της οικογένειας Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών για στήριξη αντιστοίχων δράσεων στα Βαλκάνια και στην Μέση Ανατολή Η σύνθεση των παραπάνω επιµέρους στοιχείων, επιτρέπει τη δόµηση της νέας στρατηγικής του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας. Ως άξονες για την ανάπτυξη της νέας στρατηγικής µπορούν να τεθούν 2 παράµετροι Υποστήριξη της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης Νέος Προσανατολισµός Από τις δύο αυτές παραµέτρους µπορεί να διατυπωθεί ως όραµα του Νέου Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας, «η επιδίωξη για συνέχιση της παροχής αποτελεσµατικών υπηρεσιών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας ψυχικής υγείας στις νέες συνθήκες». 5.2 Εξειδίκευση στρατηγικής Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας Άξονες Στρατηγικής Στη βάση των παραπάνω (κεφάλαιο 5.1), προκύπτουν οι βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις που θα πρέπει να ακολουθήσει το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας, προκειµένου να κατορθώσει µε επιτυχία να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις λειτουργίας στο νέο περιβάλλον. Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι ο συνδυασµός της υλοποίησης της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης και του νέου ρόλου του Ψυχιατρείου, εισάγει στον χώρο της ψυχικής υγείας έναν ακόµα παροχέα υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Τον Ψυχιατρικό Τοµέα ενός εκάστου Γενικού Νοσοκοµείου. Η συνύπαρξη των δύο αυτών παροχέων δηµιουργεί προβλήµατα αλλά και δυνατότητες. Προβλήµατα που µπορούν να µειωθούν ή να απαλειφθούν µέσα από ένα σαφή και λειτουργικό διαχωρισµό αρµοδιοτήτων.

4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τους στόχους της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης την ευθύνη για την διαχείριση των αποκεντρωµένων δοµών που δηµιουργούνται στα πλαίσια της αποασυλοποίησης, φέρει ο Ψυχιατρικός Τοµέας ενός εκάστου Νοσοκοµείου 3. Παράλληλα η διαχείριση των νέων ασθενών περνάει µέσα από τη λειτουργία του ίδιου Τοµέα, στον οποία θα εισέρχονται οι ασθενείς και θα πραγµατοποιείται η αξιολόγηση τους και εν συνεχεία ανάλογα µε τη σοβαρότητα της κατάστασης και εφόσον δεν λαµβάνουν κατ οίκον νοσηλεία, θα µεταφέρονται δυνητικά ή στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας ή για συγκεκριµένο διάστηµα στις υπόλοιπες δοµές, οικοτροφεία, ξενώνες και προστατευόµενα διαµερίσµατα, που θα λειτουργούν ανεξάρτητα. ιάγραµµα 5-1, Προσέγγιση Στρατηγικής Ψ.Ν.Κ. Στρατηγικοί άξονες ΥΠ.Υ.Κ.Α. Βελτίωση του Επιπέδου Υγείας Βελτίωση της Λειτουργικής Απόδοσης Βελτίωση της Οικονοµικής Απόδοσης Ευρύτερη αναπτυξιακή πολιτική Ψυχιατρική Μεταρρύθµιση Η σταδιακή κατάργηση των ασύλων Η ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων από τους ψυχικά ασθενείς και η ένταξή τους στην αγορά εργασίας Η αντιµετώπιση των ψυχικά ασθενών στα γενικά νοσοκοµεία Η αντιµετώπιση του αλκοολισµού και του εξαρτηµένου ως ασθενούς Η ανάπτυξη των πρωτοβάθµιων υπηρεσιών ψυχικής υγείας Η προσέγγιση και η ανίχνευση του ψυχικού προβλήµατος στον χώρο της κοινότητας, της µειονότητας, του σχολείου, της οικογένειας Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών για στήριξη αντιστοίχων δράσεων στα Βαλκάνια και στην Μέση Ανατολή Νέα Στρατηγική Ψ.Ν.Κ. Υποστήριξη της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης Νέος Προσανατολισµός 3 Αν και εφόσον δηµιουργηθεί, παράµετρος ιδιαίτερης σηµασίας, καθόσον περιοχή ευθύνης του Ψ.Ν.Κ., δεν είναι µόνο η Κέρκυρα.Ως εκ τούτου, για να ικανοποιηθεί αυτή η συνθήκη, πρέπει να δηµιουργηθούν όλοι οι προγραµµατιζόµενοι Ψυχιατρικοί Τοµείς στα Γενικά Νοσοκοµεία της Ηπείρου, της Κέρκυρας και της Λευκάδας, γεγονός που δεν µπορεί να προσεγγιστεί χρονικά για διάφορους λόγους. (π.χ. προβλήµατα µε τα υπό εξέλιξη έργα)

5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Η αποτύπωση του συγκεκριµένου θεσµικού πλαισίου απεικονίζεται στο επόµενο διάγραµµα 5.2.: ιάγραµµα 5-2: Πλαίσιο λειτουργίας Ψ.Ν.Κ. Ψυχιατρικός Τοµέας Γενικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΟΜΕΣ Οικοτροφεία Προστατεύοµενα ιαµερίσµατα Ξενώνες

6 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Η συγκεκριµένη προσέγγιση όµως δεν λαµβάνει υπόψη της µια σειρά παραµέτρους, έχει προκύψει δε από το σκεπτικό της κατάργησης των Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων µετά την ολοκλήρωση της αποασυλοποίησης. Πράγµατι τα Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία καταργούνται ως νοσοκοµεία. Σύµφωνα µε τα όσα όµως αναπτύχθηκαν προηγούµενα, τα νέα Ιδρύµατα, έχουν σηµαντικό ρόλο και µετά το τέλος της αποασυλοποίησης, υπό την προϋπόθεση του αναπροσανατολισµού των δράσεων µε στόχο την κάλυψη των νέων ψυχικών διαταραχών, όχι µόνο στην Περιφέρεια αλλά στην Ευρώπη, ανάγκη που γίνεται επιτακτική λόγω ανυπαρξίας σοβαρών ιδιωτικών δοµών ψυχικής υγείας, την αξιοποίηση της σηµαντικότατης τεχνογνωσίας, τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, ιδιαίτερα για εκείνα που είναι εγκατεστηµένα σε τουριστικές περιοχές. Ο αναπροσανατολισµός του Ψ.Ν. Κέρκυρας τόσο στο επίπεδο οργάνωσης όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών µπορεί να δηµιουργήσει µια «άλλη» δοµή ψυχικής υγείας, που να µη λέγεται καν Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο 4, η οποία εφόσον συνδυαστεί µε τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρει τόσο η τουριστική βιοµηχανία όσο το περιβάλλον, ο πολιτισµός, η κοµβική θέση, το όνοµα και οι υποδοµές στο νησί της Κέρκυρας, µπορούν από κοινού να συµβάλλουν στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών (ιατρικός τουρισµός - έρευνα), η διασύνδεση των οποίων µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση να δικαιολογήσει τη συνέχιση της λειτουργίας του Νέου Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας, ή όπως µπορεί να ονοµαστεί. Με αυτό το σκεπτικό ο ρόλος του Ψυχιατρικού Τοµέα του νέου Γενικού Νοσοκοµείου θα µπορούσε να καλύπτει τις ανάγκες υποδοχής και αξιολόγησης των ακουσίως προσερχόµενων ασθενών και την προώθηση τους ανά περίπτωση στις αποκεντρωµένες δοµές, στη µονάδα βραχείας νοσηλείας, στις ειδικές µονάδες ή στο σπίτι τους. Όµως οποιαδήποτε άλλη λειτουργία σχετίζεται µε την ψυχική υγεία και την υποστήριξη των αποκεντρωµένων δοµών, παραµένει στην εποπτεία του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου. Ο συγκεκριµένος διαχωρισµός αρµοδιοτήτων προφανώς µπορεί να λειτουργήσει όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη δηµιουργίας του Ψυχιατρικού Τοµέα στο Γενικό Νοσοκοµείο. Η υποστήριξη των αποκεντρωµένων δοµών, η λειτουργία των ειδικών µονάδων, η λειτουργία του ερευνητικού κέντρου και οι νέες υπηρεσίες, είναι συνοπτικά οι τοµείς που µπορούν να παραµείνουν στη εποπτεία του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου. Υπέρ της συνέχισης της υποστήριξης των αποκεντρωµένων µονάδων από το Ψ.Ν.Κ. συνηγορεί και το γεγονός της οικονοµικής τους ανεπάρκειας και της µόνιµης ανάγκης 4 Εκρεµµεί ήδη η αποοδοχή πρότασης για µετονοµασία σε «Πάρκο Ψυχικής Υγείας»

7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ τους για ενίσχυση, παράµετρο που µόνο το Ψ.Ν.Κ. µπορεί να ικανοποιήσει. αποτέλεσµα της νέας στρατηγικής του Με βάση όλα τα προαναφερόµενα, η εξειδίκευση της στρατηγικής του Ψυχιατρείου, στηρίζεται σε επτά (7) στρατηγικούς στόχους, η σύνδεση των οποίων µε τους άξονες στρατηγικής και τους δώδεκα (12) επιχειρησιακούς στόχους, αποτυπώνονται στο ιάγραµµα 5-8. Από τους στρατηγικούς αυτούς στόχους κάποιοι είναι σαφείς και συγκεκριµενοποιούνται µόνο από τον τίτλο τους, κάποιοι είναι εντελώς νέοι ή έχουν ένα διαφορετικό περιεχόµενο και χρειάζονται περαιτέρω ανάλυση. Από την σχηµατική απεικόνιση προκύπτει ότι τρεις στρατηγικοί στόχοι, οι Ανασχεδιασµός επιχειρησιακών διαδικασιών και εφαρµογή, Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας και Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού, λειτουργούν οριζόντια και ουσιαστικά δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για την ικανοποίηση των άλλων στόχων. Είναι στόχοι, αλλά ταυτόχρονα και µέσα. Για τους στόχους αυτούς και για ορισµένους από στόχους που εµφανίζονται για πρώτη φορά, γίνεται µια ιδιαίτερη ανάλυση στις επόµενες σελίδες. Η υποστήριξη της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης, ως άξονας της νέας στρατηγικής ικανοποιείται µε τους στρατηγικούς στόχους της Ολοκλήρωσης της Αποασυλοποίησης και τη Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας Οι στόχοι αυτοί παράγουν τα προβλεπόµενα από τη Ψυχιατρική µεταρρύθµιση αποτελέσµατα, ποσοτικά και ποιοτικά. ηµιουργούν δε τις συνθήκες ώστε να µη µετατραπεί η αποασυλοποίηση σε απλή αποϊδρυµατοποίηση. Ο Νέος Προσανατολισµός, ως άξονας στρατηγικής ικανοποιείται µε τους στρατηγικούς στόχους του Ιατρικού Τουρισµού και την Ενδυνάµωση της έρευνας Και οι δύο αυτοί στρατηγικοί στόχοι εντάσσονται στον αναπροσανατολισµό του Ψ.Ν.Κ., ως απόρροια των νέων συνθηκών που δηµιουργούνται στο χώρο της ψυχικής υγείας. Ως προετοιµασία της εφαρµογής του Επιχειρησιακού Σχεδίου, µπορεί να θεωρηθεί η υλοποίηση ενός προγράµµατος αιχµής, που υλοποιείται την περίοδο αυτή και έχει

8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ στόχο την επίλυση βασικών διαχειριστικών προβληµάτων και την προπαρασκευή της υποδοχής του νέου Σχεδίου Ανάπτυξη στρατηγικών στόχων Ολοκλήρωση της αποασυλοποίησης Η ολοκλήρωση της αποασυλοποίησης αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο για την ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης αφενός αλλά και για τον µετασχηµατισµό του ρόλου του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας αφετέρου. Αποτελεί ουσιαστικά την αφετηρία για τον σαφή και επιτυχή προσδιορισµό των υπολοίπων στρατηγικών στόχων του νοσοκοµείου, καθώς αποτελεί ένα σηµείο- καµπή για την περαιτέρω εξέλιξη του ρόλου του και της νέας του αποστολής. Ως στρατηγικός στόχος ενισχύεται και από τις δράσεις των τριών άλλων υποστηρικτικών στρατηγικών στόχων, όπως αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο. εν αποτελεί νέο στόχο, αλλά τη συνέχεια µιας διαδικασίας που έχει αρχίσει αρκετά χρόνια πριν. Η σηµαντική διαφοροποίηση παρουσιάζεται όχι στα ποσοτικά χαρακτηριστικά του στόχου, που παραµένουν ακριβώς τα ίδια 5, αλλά στην ποιοτική αναβάθµιση µέσα από την υποστήριξη των άλλων στόχων. Το ουσιαστικό έλλειµµα της αποασυλοποίησης, ως συγκροτηµένης διαδικασίας 6, είναι η ανυπαρξία οποιασδήποτε οργανωτικής υποστήριξης καθώς και η µη διασφάλιση της βιωσιµότητας των αποκεντρωµένων δοµών, µετά τη δηµιουργία τους. Η δηµιουργία των δοµών στηρίχθηκε και στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στις χρηµατοδοτήσεις του Ε.Π. ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ, µε πολύ υψηλές προδιαγραφές τόσο στη στελέχωση των µονάδων, όσο και στην κάλυψη του επιπέδου ζωής των φιλοξενουµένων. Υπήρχε η ρήτρα ότι η συνέχιση της λειτουργίας των µονάδων θα στηρίζονταν στο ηµερήσιο νοσήλιο. Η αναγνώριση του υψηλότερου κόστους λειτουργίας των µονάδων και από το ΥΠΥΚΑ, προκύπτει από τη διαφοροποίηση του ηµερήσιου νοσηλίου από 35 για τα Ιδρύµατα σε 47 για τις αποκεντρωµένες δοµές. Όµως αφενός το ηµερήσιο κόστος νοσηλείας αυξάνεται µε ραγδαίους ρυθµούς, αφετέρου ήδη έχει ξεπεράσει το αναγνωριζόµενο από το ΥΠΥΚΑ νοσήλιο. Για επιβεβαίωση αναφέρεται ότι από τη ιαχειριστική Αρχή του Ε.Π. ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ, έχουν γίνει δεκτά και υλοποιούνται Τ..Ε. για λειτουργία αποκεντρωµένων δοµών από αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρίες µε ηµερήσιο κόστος νοσηλείας πάνω από 5 Ακολουθείται η ίδια διαδικασία και αναπτύσσεται ο ίδιος αριθµός δοµών που προβλέπεται από τις αποφάσεις του Υπ.Υ.Κ.Α., µε βάση τις εγκρίσεις σκοπιµότητας. 6 Έλλειµµα που δυστυχώς επαναλαµβάνεται σε πολλές εκφράσεις της κρατικής παρέµβασης. Στην προκειµένη περίπτωση επαναλαµβάνεται παρά τη διεθνή εµπειρία.

9 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Πως αυτές οι δοµές θα λειτουργήσουν µετά το τέλος της επιχορήγησης µε ηµερήσιο νοσήλιο 47, είναι µια άλλη υπόθεση που θα πρέπει ήδη να προβληµατίζει το Υπ.Υ.Κ.Α. 7 Η άλλη έλλειψη, της οργανωτικής υποστήριξης, απλώς επιβεβαιώνει τον κανόνα της συστηµικής ανεπάρκειας που βαρύνει κάθε δηµόσια λειτουργία. Θα ήταν έκπληξη, αν συνέβαινε κάτι διαφορετικό στην προκειµένη περίπτωση. Η ολοκλήρωση της αποασυλοποίησης και κατά συνέπεια της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης θα επιτευχθεί µε την ανάπτυξη δυο επιµέρους επιχειρησιακών στόχων. Ο ένας από αυτούς είναι η ανάπτυξη νέων δοµών για την ολοκλήρωση της Β Φάσης του προγράµµατος Ψυχαργώς. Στο πλαίσιο του συγκεκριµένου επιχειρησιακού στόχου προβλέπεται η ανάπτυξη νέων δοµών που θα φιλοξενήσουν άτοµα που πριν διαβιούσαν στο ΨΝΚ, στο πλαίσιο της αποιδρυµατοποίησης των ασθενών. Οι δοµές που πρόκειται να αναπτυχθούν θα καλύπτουν τις προαπαιτούµενες προδιαγραφές σε ότι αφορά πρακτικά ζητήµατα διαρρύθµισης των χώρων που θα στεγαστούν καθώς και του εξοπλισµού (ξενοδοχειακού, εστίασης και λοιπού) που θα απαιτηθεί για την εύρυθµη λειτουργία τους. Ο δεύτερος επιχειρησιακός στόχος που θα στηρίξει την ολοκλήρωση της αποασυλοποίησης είναι η λειτουργία των νέων δοµών. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να γίνει µια διάκριση ως προς τις κατηγορίες των δοµών. Έτσι, στο πλαίσιο της αποϊδρυµατοποίησης των ασθενών από τα δηµόσια ψυχιατρικά νοσοκοµεία προβλέπεται η ανάπτυξη και η λειτουργία δοµών που θα φιλοξενήσουν τους ασθενείς και παράλληλα θα τους προσφέρουν τις ευκαιρίες για εργασία και οικονοµική ανεξαρτησία, όπως τα οικοτροφεία, οι ξενώνες, τα προστατευόµενα διαµερίσµατα και οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί, ενώ στο ευρύτερο πλαίσιο της αποασυλοποίησης και της ολοκλήρωσης της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης προβλέπεται η ανάπτυξη δοµών που στόχο έχουν την πρόληψη και την προαγωγή της πρωτοβάθµιας φροντίδας ψυχικής υγείας, όπως τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας και οι Κινητές Μονάδες Ψυχικής υγείας. Η βιώσιµη λειτουργία του συνόλου των δοµών αυτών συνδέεται άµεσα µε τον επαναπροσδιορισµό του ρόλου και της αποστολής του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας ως οργανισµού. Αποτελεί κατά κάποιο τρόπο το αίτιο της ανάπτυξης νέων δράσεων οι οποίες µπορούν να προσδιοριστούν τόσο ως µέσα αλλά παράλληλα και ως 7 Στο Ψ.Ν. Κέρκυρας, ως τελικό δικαιούχο, έχουν εγκριθεί Τ Ε/ΕΚΤ µε µέσο ηµερήσιο κόστος νοσηλείας, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται οποιοδήποτε µισθολογικό κόστος, της τάξεως των 24 για λειτουργία προστατευόµενου διαµερίσµατος και 33 για λειτουργία ξενώνα /οικοτροφείου.

10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ στόχοι για την στήριξη της λειτουργίας των δοµών που δηµιουργήθηκαν και που δηµιουργούνται στο πλαίσιο της αποασυλοποίησης Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας Ο συγκεκριµένος στρατηγικός στόχος αποτελείται από δυο επιµέρους επιχειρησιακούς. Ο πρώτος επιχειρησιακός στόχος αφορά στην αναβάθµιση των κτιριακών υποδοµών και την ενίσχυση του υπάρχοντος εξοπλισµού ενώ ο δεύτερος επιχειρησιακός στόχος αφορά στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Πιο αναλυτικά, η αναβάθµιση των κτιριακών εγκαταστάσεων περιλαµβάνει δράσεις που στόχο έχουν τη συντήρηση των υπαρχουσών δοµών που δηµιουργήθηκαν και που δηµιουργούνται στο πλαίσιο της αποασυλοποίησης αφενός και την αποκατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του νοσοκοµείου για την εναρµόνισή τους µε τις νέες υπηρεσίες που πρόκειται να αναπτυχθούν αφετέρου. Είναι σηµαντικό να γίνει κατανοητή η λογική του συγκεκριµένου στόχου που επιχειρεί να συνδέσει την ολοκλήρωση και τη στήριξη της αποασυλοποίησης µε την ανάπτυξη νέων ποιοτικών υπηρεσιών από το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας. Οι νέες, ποιοτικές υπηρεσίες που πρόκειται να αναπτυχθούν σε αυτή τη φάση πρόκειται να συµβάλλουν στην ανάπτυξη των υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Ψυχικής Υγείας. Το γεγονός αυτό ενδυναµώνεται από την ανάπτυξη και τη λειτουργία του Κέντρου Ψυχικής Υγείας το οποίο αποτελεί µεν δοµή που δηµιουργείται στο πλαίσιο της αποασυλοποίησης, η λειτουργία του όµως εµπλουτίζεται µε νέες υπηρεσίες που προωθούν τη νέα αντίληψη για το ρόλο και τη µετεξέλιξη του Ψυχιατρείου.

11 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Η νέα αντίληψη στη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας δεν παραβλέπει, άλλες διαστάσεις εκτός της αυστηρά θεραπευτικής, όπως την αναδιαµόρφωση της αισθητικής των εγκαταστάσεων, την ένταξη του Ιδρύµατος στο πολιτιστικό status της πόλης, την υποστήριξη της επανένταξης των ασθενών στο κοινωνικο οικονοµικό σύστηµα, τη δηµιουργία αντίστοιχων θέσεων εργασίας, τη βελτίωσης των δεξιοτήτων των ασθενών ως µέσου για την ευκολότερη επανένταξη τους. Όλες αυτές οι πλευρές δηµιουργούν το υπόβαθρο για την ευκολότερη αποκατάσταση, συµβάλλουν ουσιαστικά στην αποθεραπεία των ασθενών και στην επανένταξη τους και υπενθυµίζουν την αναγκαιότητα της κατανόησης ότι και οι ψυχικά ασθενείς είναι κοινωνικά όντα Ανασχεδιασµός Επιχειρησιακών διαδικασιών και εφαρµογή A. Επανασχεδιασµός Συστηµάτων Εργασίας i Εισαγωγή Το ΨΝΚ διατυπώνει τη στρατηγική της ανάπτυξής του στο πλαίσιο υπηρεσιών, οι οποίες ανταποκρίνονται σε σύγχρονες ανάγκες και σε προοπτικές ενίσχυσης των οικονοµικών αποτελεσµάτων του µε την προώθηση νέων τοµέων υπηρεσιών (π.χ. ιατρικός τουρισµός), εκ παραλλήλου µε την οργανωσιακή υποστήριξη της λειτουργίας των νέων αποκεντρωµένων δοµών που έχουν δηµιουργηθεί ή δηµιουργούνται. Η διατύπωση της στρατηγικής λαµβάνει υπόψη της την αναγκαιότητα της προσαρµογής των δοµών του ΨΝΚ στον παραπάνω στόχο. Η µεθοδολογία αυτής της προσαρµογής είναι γνωστή ως ιαµόρφωση των Λειτουργικών και Επιχειρησιακών ιαδικασιών ή Επανασχεδιασµός Συστηµάτων Εργασίας (Business Process Reengineering BPR). Η παρουσίαση αυτής της µεθοδολογίας δίνεται στη συνέχεια. Η µεθοδολογία συνδυάζει επιπλέον του αµιγούς ανασχεδιασµού των συστηµάτων εργασίας και της επίτευξης των επιχειρησιακών στόχων του οργανισµού, την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστηµάτων. Χρησιµοποιείται στους τοµείς εργασίας που χρειάζονται αναδιοργάνωση και υποστήριξη, εισάγοντας ταυτόχρονα τις τεχνικές Object Oriented Analysis & Design (ΟΟ Α&D), δηλαδή την Ανάλυση και Σχεδιασµό των Αλλαγών που θα επέλθουν στον οργανισµό και µε την εισαγωγή των Πληροφοριακών Συστηµάτων, τα οποία προηγούνται της τεχνικής ανάλυσης. Η χρήση της µεθοδολογίας BPR στηρίζεται στην χρησιµοποίηση µοντέλων, που σχετίζονται µεταξύ τους και τα οποία είναι : To Οργανόγραµµα του Οργανισµού To ιάγραµµα γεωγραφικής διασποράς των λειτουργιών του

12 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Το ιάγραµµα συσχέτισης των Επιχειρησιακών Οντοτήτων του Το ιεραρχικό διάγραµµα στόχων του Το ιάγραµµα χρονικής αλληλουχίας λειτουργιών του Το ιάγραµµα Ροής Πληροφοριών Το ιάγραµµα Ιεράρχησης λειτουργιών Το Business Object Model Επικουρικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν και ένα σύνολο άλλων µοντέλων και ελέγχων όπως : ιαγράµµατα κόστους και χρόνου ανά επιµέρους λειτουργία ιάγνωση επιχειρηµατικών κινδύνων κατά την υλοποίηση του ανασχεδιασµού των συστηµάτων Γραφικές απεικονίσεις των διαφόρων λειτουργιών µε τη χρήση σεναρίων ii Αποτύπωση της Παρούσας Οργανωτικής οµής και Λειτουργίας του ΨΝΚ. Κύριες διαδικασίες που ακολουθούνται στην φάση της αποτύπωσης Στη φάση αυτή αποτυπώνεται η παρούσα οργανωτική δοµή και λειτουργία του ΨΝΚ. Για τον σκοπό αυτό ακολουθείται µία προσέγγιση από επάνω προς τα κάτω (Top down Approach) που πραγµατοποιείται µε την υλοποίηση τριών ειδών µοντέλων. Η σειρά των µοντέλων συµπίπτει µε την πορεία συµπλήρωσης των µοντέλων κατά την φάση της υλοποίησης. Οργανωτικά Μοντέλα Στρατηγικά Μοντέλα Μοντέλα ιαδικασιών Οργανωτικά Μοντέλα Τα διαγράµµατα συσχέτισης των Επιχειρησιακών Οντοτήτων αποτελούν το πρώτο στάδιο διάγνωσης των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του ΨΝΚ. Στα διαγράµµατα αυτά απεικονίζονται οι σχέσεις των διαφόρων τµηµάτων µεταξύ τους, ανά δραστηριότητα, καθώς και των τµηµάτων µε τις εξωτερικές οντότητες µε τις οποίες συναλλάσσονται. Ως εξωτερικές οντότητες νοούνται οποιεσδήποτε νοµικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν εµπεριέχονται το οργανόγραµµα του ΨΝΚ. Στα πλαίσια των διαγραµµάτων συσχέτισης συµπεριλαµβάνεται ο χαρακτηρισµός του είδους επικοινωνίας που δηµιουργείται (υπηρεσία, προϊόν, πληροφορία), κανόνες που διέπουν την επικοινωνία και σκοπούς και προβλήµατα που εµφανίζονται κατά την

13 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ επικοινωνία αυτή. Στρατηγικά Μοντέλα Ιεραρχικό ιάγραµµα Στόχων Μοντέλο Προβληµάτων Μοντέλο Ευκαιριών Το ιεραρχικό διάγραµµα στόχων αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της µελέτης του οργανωτικού ανασχεδιασµού. Στο µοντέλο αυτό αποτυπώνονται συγκεκριµένα (ποσοτικά και χρονικά) οι στόχοι που έχει θέσει το ΨΝΚ. Ο κάθε στόχος χαρακτηρίζεται ως αναγκαίος ή όχι (Critical Success Factor) για την επιτυχή πορεία του ΨΝΚ, του αποδίδονται σταθµισµένοι συντελεστές βαρύτητας σε σχέση µε την εν γένει πορεία του ΨΝΚ και θέτονται σηµεία ορόσηµα για την µέτρηση τους (Benchmarks). Ο λόγος που βαραίνει τόσο την καταγραφή των στόχων είναι ότι πάνω στην ικανοποίηση των στόχων αυτών θα δοµηθεί όλος ο οργανωτικός ανασχεδιασµός. Με την οριοθέτηση των σχέσεων αλληλεξάρτησης και προβληµάτων σε συνδυασµό µε τους επιδιωκόµενους στόχους που έχει θέσει η ιοίκηση του ΨΝΚ, διαµορφώνεται το µοντέλο των ευκαιριών. Το µοντέλο αυτό έχει παρεµφερή δόµηση µε αυτήν του µοντέλου στόχων. Σε κάθε διαφαινόµενη ευκαιρία που παρουσιάζεται στο µοντέλο, αποτιµάται το συνολικό κόστος (χρηµατικό και σε ανθρώπινό δυναµικό) και οι κίνδυνοι που το συνοδεύουν σε περιπτώσεις που αποφασισθεί να υλοποιηθεί. Μοντέλα ιαδικασιών Μοντέλα ιαδικασιών Μοντέλα ιαγραµµάτων Ροής Πληροφοριών Τα µοντέλα των διαδικασιών αφορούν οµάδες δραστηριοτήτων που εντάσσονται είτε σε αρµοδιότητες του ιδίου τµήµατός είτε είναι άµεσα συναρτήσιµες και αλληλένδετες µεταξύ τους. Κάθε κύρια οµάδα διαδικασιών (Business Domain) απαρτίζεται από επιµέρους διαδικασίες (Business Processes). Στην κάθε επιµέρους διαδικασία αναγνωρίζονται οι δραστηριότητες (Business Activities) που σχετίζονται µε αυτήν. Σε κάθε ένα από τα µοντέλα διαδικασιών ορίζεται µία θέση εργασία ή ένας εργασιακός ρόλος ως υπεύθυνος για την συγκεκριµένη δραστηριότητα. Μετέπειτα, αξιολογείται η πολυπλοκότητα της διαδικασίας, το µέγεθος της (σε ανθρώπινο δυναµικό και συχνότητα) και η επιρροή που ασκεί στο σύνολο των δραστηριοτήτων του ΨΝΚ. Κάθε διαδικασία που έχει περιγραφεί στα µοντέλα διαδικασιών σχετίζεται µε ένα σύνολο

14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ διαγραµµάτων ροής πληροφοριών. Στα διαγράµµατα αυτά τίθενται ουσιαστικά το πλείστον των µετρικών που χρησιµοποιούνται στην ανάλυση. Στο στάδιο αυτό εισάγονται πληροφορίες για το κάθε πράξη που λαµβάνει χώρα εντός των δραστηριοτήτων του ΨΝΚ και αντιστοιχείται µε το τµήµα, θέση εργασίας και εργασιακό ρόλο που την επιτελεί. Τα κύρια στοιχεία που συµπεριλαµβάνονται στα διαγράµµατα ροής είναι: Είδος των πράξεων που διενεργούνται Απαιτούµενος χρόνος ολοκλήρωσης της κάθε πράξης (πραγµατικός, µικτός χρόνος) Στοιχεία κόστους της πράξης Ακολουθία των πράξεων στα πλαίσια µιας διαδικασίας Χρόνος µετάβασης από µία πράξη σε µία άλλη Στόχους που επιτελεί η πραγµάτωση µίας πράξης iii Γενικά στοιχεία Για την συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών, που θα περιληφθούν στην ανάλυση, απαιτείται η διενέργεια συνεντεύξεων από µέρους του Συµβούλου έργου αφενός µε τη ιοίκηση του οργανισµού και αφετέρου µε τους προϊσταµένους των διαφόρων τµηµάτων. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, µπορεί να κριθεί αναγκαία και η πραγµατοποίηση συνεντεύξεων µε ορισµένους από τους εργαζόµενους. Κατά τη διαδικασία αυτή, πλέον της κατανόησης του Συµβούλου των ιδιαιτεροτήτων του οργανισµού, γίνεται προσπάθεια και να την συλλογή µετρικών για κάθε µία από τις επιµέρους διαδικασίες που ακολουθούνται στην παρούσα φάση. Με την πλήρη ολοκλήρωση της αποτύπωσης, οφείλει να επιστραφεί η µελέτη στη ιοίκηση, προκειµένου να µελετηθεί και να γίνουν οι απαραίτητες παρατηρήσεις και διορθώσεις. iv Επανασχεδιασµός Προτεινόµενου Μοντέλου Οργανωτικής ιάρθρωσης Στη φάση αυτή, έχοντας ως γνώµονα τα ευρήµατα-αποτελέσµατα από την αποτύπωσης της παρούσας κατάστασης του ΨΝΚ, αρχίζει η διαδικασία του οργανωτικού ανασχεδιασµού. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής µελετώνται οι εξής παράµετροι:

15 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ v Προσδιορισµός αξόνων αλλαγής Σηµαντικός είναι ο εντοπισµός των παραγόντων που µπορούν να βοηθήσουν ή να εµποδίσουν την πορεία του έργου. Οι παράγοντες αυτοί ονοµάζονται "άξονες αλλαγής" και παρουσιάζονται στη συνέχεια: Τεχνολογία Πληροφορικής : Η νέα τεχνολογία (δίκτυα, τηλεπικοινωνίες, κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων, βάσεις γνώσεων, διαχείριση εντύπων, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ.) δίνει νέες δυνατότητες για τον τρόπο που λειτουργεί ένας φορέας όπως το ΨΝΚ. Είναι σηµαντικός παράγοντας καθώς βοηθάει στην διαχείριση της πληροφορίας και τη λήψη αποφάσεων. Πληροφορία :Η διαχείριση της πληροφορίας είναι το κλειδί στην επίτευξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος των παρεχόµενων από το ΨΝΚ υπηρεσιών. Η προσθήκη της κατάλληλης πληροφορίας σε µια λειτουργία µπορεί να την προσαρµόσει ακριβώς στις ανάγκες και να επιφέρει σηµαντική βελτίωση στην απόδοσή της. H µελέτη της πληροφορίας γίνεται µε την αποτύπωση των βασικών πληροφοριακών οντοτήτων του ΨΝΚ και την αποτύπωση της συσχέτισης µεταξύ τους: οµή του οργανισµού και ανθρώπινο δυναµικό: Αλλαγές στην οργανωτική δοµή µπορούν να επιφέρουν σηµαντικές ευκαιρίες για βελτίωση. Το ανθρώπινο δυναµικό χρειάζεται κίνητρα και ανταπόκριση. vi Σχεδιασµός των νέων λειτουργιών Τα βήµατα της διαδικασίας του σχεδιασµού των νέων λειτουργιών είναι : Ανάπτυξη προτύπου για τις νέες λειτουργίες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η προσοµοίωση. Μέσω της προσοµοίωσης γίνεται έλεγχος στη ροή των πληροφοριών και των προβληµάτων που µπορεί να προκύψουν. Επιλογή του καταλληλότερου σχεδίου λαµβάνοντας υπόψη τη σκοπιµότητα, το ρίσκο, και τα αναµενόµενα οφέλη για κάθε λειτουργία. Οργάνωση πιλοτικής υλοποίησης για τις νέες λειτουργίες. Υλοποίηση των νέων οργανωτικών δοµών και πληροφοριακών συστηµάτων Κατ ουσίαν, επανασχεδιάζονται όλα το µοντέλα που είχαν κατασκευαστεί κατά τη φάση αποτύπωσης της παρούσας οργανωτικής κατάστασης του ΨΝΚ. vii Μέτρηση των αποτελεσµάτων του Οργανωτικού Ανασχεδιασµού Έχοντας ολοκληρώσει τον σχεδιασµό του νέου προτεινόµενου µοντέλου οργανωτικού ανασχεδιασµού, πραγµατοποιείται µέτρηση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων τους

16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ αναφορικά µε τους αρχικά προδιαγεγραµµένους στόχους. Και στην φάση αυτή, χρησιµοποιούνται ένα σύνολο µοντέλων και ελέγχων όπως: ιαγράµµατα κόστους και χρόνου ανά επιµέρους λειτουργία Γραφικές απεικονίσεις των διαφόρων λειτουργιών µε τη χρήση σεναρίων. Με τα διαγράµµατα κόστους και χρόνους πραγµατοποιούνται µετρήσεις σε όλες τις επιµέρους διαδικασίες της επιχείρησης. Τα αποτελέσµατα του προτεινόµενου µοντέλου συγκρίνονται µε αυτά του παρόντος µοντέλου και αντιπαραβάλλονται µε τους προδιαγεγραµµένους στόχους που έχει θέσει αρχικά η ιοίκηση. Με τη χρήση των διαφόρων σεναρίων και προσοµοιώσεων δοκιµάζονται αλλαγές στην σχεδίαση των διαδικασιών. Οι αλλαγές αυτές µετριόνται πάλι µε διαγράµµατα κόστους και χρόνου έως να επιτευχθούν οι αρχικοί στόχοι. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων και ελέγχων, αν κριθούν ως ικανοποιητικά, παραδίδονται στη διοίκηση του ΨΝΚ για περαιτέρω έλεγχο και πιθανές διορθώσεις. Η παραπάνω περιγραφή έγινε για να οριστούν οι βασικοί άξονες του Ανασχεδιασµού και να δοθεί η συνοπτική εικόνα του έργου που προκύπτει. viii Εφαρµογή Παράλληλα και µετά την ολοκλήρωση του ανασχεδιασµού, δύο ακόµα ολοκληρωµένες ενότητες ενεργειών συγκροτηµένες σε Σχέδια ράσης, θα δηµιουργήσουν συνθετικά αποτελέσµατα και θα συµπληρώσουν σε επίπεδο εφαρµογής τον ανασχεδιασµό: η ιασφάλιση της ποιότητας και η δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού ISO η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού Η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού στις διαδικασίες του ανασχεδιασµού, είναι ένα διακριτό τµήµα της ολότητας που εντάσσεται στον επιχειρησιακό στόχο «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου υναµικού» και η ανάπτυξη του γίνεται στο κεφάλαιο αυτό.

17 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Β Συστήµατα ιασφάλισης της Ποιότητας στα πλαίσια του Ανασχεδιασµού ιαδικασιών (Business Process Re-engineering) του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας ιάγραµµα 5.3.: Σχεδιασµός Εγκατάστασης & Εφαρµογής ιεθνών Προτύπων Ποιότητας & Ασφάλειας ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Πρότυπα Ποιότητας & Ασφάλειας ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΟΣ Ε.Π.Ε. ΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑ 2004 ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΙ ΗΓΕΣΙΑ ISO 9001:200 ISO HACCP OHSAS 18001

18 160 i Θεωρητικά Ζητήµατα Σχεδιασµού για την διασφάλιση της ποιότητας Η «Ποιότητα» και η «ιασφάλιση της Ποιότητας» βρίσκεται στον πυρήνα του ανασχεδιασµού του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου της Κέρκυρας. Η «ποιότητα» ορίζεται 8 ως «το σύνολο των χαρακτηριστικών της υπηρεσίας που έχει την ικανότητα να ικανοποιεί εκφρασµένες ή υπονοούµενες ανάγκες των χρηστών.» Πριν περίπου τρεις (3) δεκαετίες, ο Donabedian, ανέπτυξε την έννοια του τριµερούς ορισµού της ποιότητας στην υγεία στα πλαίσια των διαστάσεων α) υποδοµές-εισροές: (απαιτούµενοι πόροι για την υλοποίηση της υπηρεσίας), β) διεργασίες (δραστηριότητες που συνιστούν την παροχή των υπηρεσιών), γ) εκροές (αποτελέσµατα διοίκησης & διαφοροποιήσεις στην υγεία του χρήστη των υπηρεσιών). Τα «πρότυπα» ποιότητας αποτελούν έγγραφα που έχουν καθιερωθεί µε συναίνεση, έχουν εγκριθεί από έναν αναγνωρισµένους φορείς (σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο) και παρέχουν για κοινή και επαναλαµβανόµενη χρήση κανόνες, κατευθυντήριες γραµµές ή χαρακτηριστικά, για δραστηριότητες ή για τα αποτελέσµατά τους και αποσκοπεί στην επίτευξη του βέλτιστου βαθµού τάξης σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο εφαρµογής. Η ιασφάλιση της Ποιότητας συνίσταται στις «σχεδιασµένες και συστηµατικές δραστηριότητες, που εφαρµόζονται και αποδεικνύονται, στον βαθµό που απαιτείται, προκειµένου να παρέχεται επαρκής εµπιστοσύνη από τον οργανισµό ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για την ποιότητα.» Για την διασφάλιση έχουν αναπτυχθεί ειδικά πρότυπα απαιτήσεων για την ανάπτυξη αποτελεσµατικών συστηµάτων διοίκησης (της Ποιότητας & της Ασφάλειας). Η ανάπτυξη ή/και η εφαρµογή προτύπων διοίκησης της ποιότητας για τον χώρο της υγείας (και της ψυχικής υγείας) αποτελούν προτεραιότητες στον σχεδιασµό για την υγεία σε διεθνές επίπεδο. Στην χώρα µας, το ενδιαφέρον για την εφαρµογή των προτύπων ποιότητας και ασφάλειας στον χώρο της υγείας αυξάνεται µε γρήγορους ρυθµούς. Η «ιοίκηση της Ποιότητας» ορίζεται ως το σύνολο των συστηµατικών ενεργειών διοίκησης του οργανισµού για την επίτευξη της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας που παρέχει. Ο όρος «συστηµατικές» σηµαίνει ότι αποτελέσµατα που αφορούν στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών προκύπτουν µέσω σχεδιασµένων και 8 Ο ορισµός που δίδεται εδώ αποτελεί δάνειο για τον χώρο της υγείας ορισµό που όµως είναι διεθνώς αποδεκτός.

19 ενσυνείδητων ενεργειών. Τα συστήµατα «ιοίκησης της Ποιότητας» µε εφαρµογή στην υγεία διακρίνονται σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα ανάλογα µε τον «Τύπο Επιθεώρησης» & «Πλαίσιο Ανάπτυξής.» Τύπος Επιθεώρησης 161 Εσωτερικά Εξωτερικά 1 ο Πεδίο Συστηµάτων (σύστηµα διοίκησης της 3 ο Πεδίο Συστηµάτων ποιότητας που αναπτύχθηκε (σύστηµα ποιότητας που Εσωτερικά από τον ίδιο τον οργανισµό αναπτύσσεται εσωτερικά και και επιθεωρείτε εσωτερικά, επιθεωρείται στα πλαίσια για παράδειγµα, συστήµατα νοµοθετικών-ρυθµιστικών Ανάπτυξη Συστήµατος Εξωτερικά αυτό-αξιολόγησης της ποιότητας) 2 ο Πεδίο Συστηµάτων (συστήµατα διοίκησης της ποιότητας που αναπτύσσονται από εξωτερικό φορέα, εφαρµόζονται στον οργανισµό και επιθεωρούνται εσωτερικά) διατάξεων και κανονισµών) 4 ο Πεδίο Συστηµάτων (συστήµατα διοίκησης της ποιότητας που βασίζονται σε αµφότερα διεθνή πρότυπα και επιθεωρήσεις τρίτου µέρους, για παράδειγµα, ενέργειες πιστοποίησης ή/και διαπίστευσης) Η διεθνής επιστηµονική κοινότητα και διεθνείς οργανισµοί για την ανάπτυξη σχεδιασµών διασφάλισης της ποιότητας στην ψυχική υγεία δίδουν έµφαση στην κατηγορία συστηµάτων διοίκησης του πεδίου τέσσερα (4) στον παραπάνω πίνακα. Τα πρότυπα «ιοίκησης της Ποιότητας» της τέταρτης (4 ης ) κατηγορίας διακρίνονται στα ακόλουθα: Πρότυπα «ιαπίστευσης» (Accreditation Standards): Εφαρµογή Συστηµάτων Ποιότητας σε Οργανισµούς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που επιθεωρούνται από εξωτερικούς φορείς βάση εθνικών ειδικών για την υγεία προτύπων. Για τον Ελληνικό χώρο δεν έχουν αναπτυχθεί αντίστοιχα πρότυπα ποιότητας για την ψυχική υγεία. ιεθνή Πρότυπα που οδηγούν στην «Πιστοποίηση» (Certification): Εφαρµογή Συστηµάτων Ποιότητας σε Οργανισµούς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

20 από εξωτερικούς διαπιστευµένους φορείς βάσει διεθνών προτύπων ανεπτυγµένων από φορείς τυποποίησης. Βραβεία Ποιότητας (Quality Awards): Αποτελούν µοντέλα αξιολόγησης των χαρακτηριστικών και των ενεργειών Οργανισµών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στα πλαίσια Συστηµάτων ιοίκησης Ολικής Ποιότητας. Για τον Ευρωπαϊκό και τον Ελληνικό χώρο ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας (EQA, European Quality Award), που έχει αναπτυχθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Ποιότητας (EFQM Excellence Model). Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ποιότητα έχει αναπτύξει ειδική οµάδα εργασίας για τον χώρο της υγείας (EFQM Health Sector Group). Σύµφωνα µε την διεθνή εµπειρία και την βιβλιογραφία της ποιότητας στην υγεία, η µετάβαση από το ένα επίπεδο στο επόµενο (Πρότυπα ιαπίστευσης ιεθνή Πρότυπα Βραβεία Ποιότητας), για τις προσεγγίσεις της 4 ης κατηγορίας προτύπων, συνιστούν µεγάλα βήµατα και ολοένα συνθετότερα (αυξηµένο κόστος ανάπτυξης και αυξηµένος χρόνος ανάπτυξης) πλαίσια ιοίκησης της Ποιότητας. Πέραν της µεταβλητότητας που αφορά στις ενεχόµενες απαιτήσεις κατά την εφαρµογή των παραπάνω συστηµάτων διοίκησης της ποιότητας, κύριες διαφορές συνίστανται στα παρακάτω: Α) Κόστος εφαρµογής-πιστοποίησης & βαθµός συµµετοχής συµβούλωνεξωτερικών συνεργατών. Β) Απαιτούµενος Χρόνος για την εφαρµογή και την πιστοποίηση. Γ) ιαδικασία Επιθεώρησης Τρίτου Μέρους (πιστοποίησης). ) Επιπτώσεις στον οργανισµό από την εφαρµογή και την πιστοποίηση. Ε) Κόστος συντήρησης συστηµάτων διοίκησης της ποιότητας. Ο σχεδιασµός που υιοθετείται, τείνει να αποτελεί την κυρίαρχη τάση και αφορά στην εφαρµογή διεθνών Συστηµάτων ιοίκησης της Ποιότητας & Ασφάλειας µε αποδεδειγµένη (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο) αποτελεσµατικότητα για τον χώρο της υγείας. Ποιο συγκεκριµένα, υιοθετούνται διακριτά ή συνδυαζόµενα τις εξής σειρές προτύπων: ISO 9000:2000 / ISO 9001:2000 ISO / ISO Occupational Safety & Health Management System OSHAS Hazard Analysis Critical Control Points, HACCP Οι βασικές ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις που συνδέονται µε τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλεια είναι οι κάτωθι: Κάλυψη µε υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας (Ν.1568/85). 162

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 7.2 Κατηγορίες επενδύσεων Λήψη επενδυτικής απόφασης ιαδικασία επιλογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 7.2 Κατηγορίες επενδύσεων Λήψη επενδυτικής απόφασης ιαδικασία επιλογής 214 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7.1 Εισαγωγή Η υλοποίηση και επιτυχία του επιχειρησιακού σχεδίου του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας, έχει άµεση σχέση µε τις αποφάσεις που λαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης

Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης 206 6 Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης 207 Στο προηγούµενο κεφάλαιο επιχειρήθηκε η προσέγγιση βήµα βήµα των επιχειρησιακών στόχων του Σχεδίου του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Certified Engineer Manager (CEM)

Certified Engineer Manager (CEM) Certified Engineer Manager (CEM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.1: «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.1: «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού» : «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο.

Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο. Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο. Η έννοια της οργάνωσης: ως ενέργεια: ρύθµιση των σχέσεων ανάµεσα στα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 Σημαντικό όχημα του Υπουργείου και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη βελτίωση και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας Το Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος...13 Πρόλογος του Συγγραφέα...15 Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες της Διοίκησης - Διαχείρισης Έργου...19 1.1 Λειτουργία, Έργο, Πρόγραμμα...19 1.2 Οι Εμπλεκόμενοι στο Έργο...21

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης Ιστορικό υπόβαθρο Το παλαιότερο παράδειγµα πιστοποίησης ήταν πρότυπα µέτρα και σταθµά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Ονοματεπώνυμο: Αικατερίνη Καρούτα Σειρά: 8 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535117 2015-01-21

15PROC002535117 2015-01-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία.

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. management consultants Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας : ανάγκη και πρόκληση. Νίκος Γκιωνάκης ψυχολόγος

Ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας : ανάγκη και πρόκληση. Νίκος Γκιωνάκης ψυχολόγος Ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας : ανάγκη και πρόκληση Νίκος Γκιωνάκης ψυχολόγος Τι είναι η ποιότητα; Στη φροντίδα ψυχικής υγείας η ποιότητα είναι ένα μέτρο του κατά πόσον οι μονάδες : α) αυξάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε ΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 1 Μαρτίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ γ α ν ό γ ρ α μ μ α Προτεινόμενο Λειτουργικό Μοντέλο Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θεωρία του Έργου Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οκτώβριος 2009 Διαχείριση του Έργου (Project Management) Ορισμοί Κάθε μιά όχι

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Κ. Βουρλιώτου Αθ. Λύτρα Αικ. Δαμίγου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 17 1.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Κοι.Σ.Π.Ε. 18 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΥΡΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΕΟΤ Αθήνα, 1 Μαρτίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα K.Y. Προτεινόμενο Λειτουργικό Μοντέλο Κ.Υ. Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007 Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Ομιλητής: Γιάννης Nάνος Διευθύνων Σύμβουλος Κεντρικής Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...1 1. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ... 2 Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ... 2

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Αναβάθµιση Υποδοµών & Εξοπλισµών για την Προώθηση Ισότητας Ευκαιριών Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19 YpiresYgeias04Dior_Layout 1 8/28/14 10:41 PM Page 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων.......................... 15 Εισαγωγή............................................. 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΩΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ. ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ. Η παρουσίαση περιλαμβάνει 3 ενότητες: ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αποτίμηση και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 28/80, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 6/2013 ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΥτΥΚΑ, ΕΟΠΥΥ Α2 Θεσμοθέτηση του συστήματος χρηματοδότησης των μονάδων ψυχικής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 6/2013 ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΥτΥΚΑ, ΕΟΠΥΥ Α2 Θεσμοθέτηση του συστήματος χρηματοδότησης των μονάδων ψυχικής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ISO 50001. Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας. Improving performance, reducing risk

ISO 50001. Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας. Improving performance, reducing risk ISO 50001 Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας Improving performance, reducing risk Ενέργεια... Όλες οι μορφές εμπορικώς διαθέσιμης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα