Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο Αστικό Δίκαιο Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Θεοφανώ Παπαζήση Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ Ανδρομάχη Πασχάλη (Α.Ε.Μ. 457) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

2 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 5 Α. ΠΕΡΙ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ 7 1. Έννοια νομική φύση 7 2.Οι νόμιμοι όροι τέλεσης της υιοθεσίας 10 Β. Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ 13 1.Γενικά 13 2.Η νομική φύση της συναίνεσης Τα πρόσωπα που συναινούν 17 α. στην υιοθεσία ανηλίκου 17 β. στην υιοθεσία ανηλίκου Η δικαστική αναπλήρωση της συναίνεσης Ο τύπος των συναινέσεων Διάκριση της συναίνεσης από συγγενείς έννοιες. 32 α. οι ακροάσεις. 32 β. η γενική εξουσιοδότηση του άρθρου 1554ΑΚ 33 Γ.Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ Γενικά Η ακυρότητα των συναινέσεων 38 α. Ακυρότητα των συναινέσεων βάσει των διατάξεων του δικαίου της υιοθεσίας. 38 3

4 β. Ακυρότητα των συναινέσεων βάσει των γενικών διατάξεων του ΑΚ Η ακυρωσία των συναινέσεων 50 α. Η πλάνη 51 β. Η απάτη 52 γ. Η απειλή Ένδικα μέσα και βοηθήματα. 55 α. Η ρύθμιση των άρθρων 1569, 1570ΑΚ και 800ΚΠολΔ 55 β. Αναλυτικά ως προς τα επιτρεπόμενα ένδικα μέσα και βοηθήματα έφεση 58 -ανακοπή ερημοδικίας 59 -αναψηλάφηση 60 -αναίρεση 61 - τριτανακοπή 62 γ.οι έννομες συνέπειες από την προσβολή της υιοθεσίας. 63 Δ. Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΙΟΘΕΣΙΩΝ 1. Έννοιες Η συναίνεση στο πλαίσιο της Διεθνούς Σύμβασης της Χάγης. 64 Ε. Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ». 67 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 69 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 73 4

5 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΚ ΑΠ αρ Αρµ ΑρχΝ Βλ γαλλακ γερµακ γνµδ ΔΣΧ εδ ΕΕΝ ΕισΝΑΚ Ελλ νη επ. ΕφΑΘ ΕφΑΔ Θ ΚΠολ Αστικός Κώδικας Άρειος Πάγος αριθμός Αρµενόπουλος (περιοδικό) Αρχείο Νοµολογίας (περιοδικό) Βλέπε Γαλλικός Αστικός Κώδικας Γερµανικός Αστικός Κώδικας γνωµοδότηση ίκη (περιοδικό) Διεθνής Σύμβαση της Χάγης Εδάφιο Εφημερίς Ελλήνων Νομικών( περιοδικό) Εισαγωγικός Νόμος του Αστικού Κώδικα Ελληνική ικαιοσύνη (περιοδικό) επόµενα Εφετείο Εφαρμογές Αστικού Δικαίου (περιοδικό) Θέμις ( Περιοδικό) Κώδικας Πολιτικής ικονοµίας 5

6 ΚριτΕ Κριτική Επιθεώρηση (περιοδικό) Ν. Νόµος ν.δ. ΝοΒ ΟλΑΠ ο.π. παρ. ΠΠρ Σ σελ. ΧρΙ Νοµοθετικό ιάταγµα Νοµικό Βήµα (περιοδικό) Ολομέλεια του Αρείου Πάγου Όπως παραπάνω Παράγραφος Πολυµελές Πρωτοδικείο Σύνταγµα σελίδα Χρονικά Ιδιωτικού ικαίου (περιοδικό) 6

7 Α. ΠΕΡΙ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ 1. Έννοια Νομική Φύση Ο όρος υιοθεσία εμφανίζεται στο ελληνικό οικογενειακό δίκαιο με διττό εννοιολογικό περιεχόμενο. Ως υιοθεσία καταρχήν χαρακτηρίζεται η νομική πράξη με την οποία διακόπτεται κάθε δεσμός του θετού τέκνου με τη φυσική του οικογένεια, η οποία ταυτόχρονα συνεπάγεται την πλήρη ένταξη του υιοθετούμενου στην οικογένεια του θετού γονέα. Περαιτέρω όμως υιοθεσία καλείται και η συνεπεία της ως άνω νομικής πράξης ιδρυόμενη τεχνητή συγγένεια μεταξύ θετού γονέα και θετού τέκνου 1. Υπό το καθεστώς του προϊσχύσαντος δικαίου, δηλαδή πριν από την αναθεώρηση του δικαίου της υιοθεσίας με το ν. 2447/1996, η δογματική προσέγγιση της νομικής φύσης της υιοθεσίας αποτέλεσε μονόδρομο τόσο για τη θεωρία όσο και για τη νομολογία, προκειμένου να δοθεί απάντηση ως προς το αμφιλεγόμενο ζήτημα της προσβολής της «ελαττωματικής υιοθεσίας» 2, το οποίο ο έλληνας νομοθέτης επί μακρώ δε μερίμνησε να ρυθμίσει ρητά. Οι κυριότερες απόψεις που διατυπώθηκαν αναφορικά με τη νομική φύση της υιοθεσίας μπορούν να συστηματοποιηθούν ως εξής: Α. Η συμβατική θεωρία, η οποία μάλιστα είχε αρχίσει να υποστηρίζεται πριν από την έναρξη ισχύος του ΑΚ, τάχθηκε υπέρ του αμιγώς δικαιοπρακτικού χαρακτήρα της υιοθεσίας. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, η υιοθεσία είναι αμφοτεροβαρής σύμβαση μεταξύ υιοθετούντος και υιοθετούμενου, ενώ η δικαστική απόφαση επέχει θέση υποκατάστατου του απαιτούμενου τύπου της υιοθεσίας, άλλως λειτουργεί απλώς και μόνο επιβεβαιωτικά της βούλησης των μερών, σαν εξωτερικός τύπος 3. Πρόκειται για μία θέση η οποία έχει προ πολλού εγκαταλειφθεί, καθώς η ίδια η ρύθμιση του άρθρου 1 Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο ΙΙ, 371 Φουντεδάκη, Υιοθεσία Ο ν. 2447/1996, οι τροποποιήσεις και η εφαρμογή του, 141, Σπυριδάκης, Η υιοθεσία ανηλίκων, 1-2, Μπέης, Ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο για την τέλεση της υιοθεσίας, Δ Ο όρος αναφέρεται σε υιοθεσία που απαγγέλθηκε με δικαστική απόφαση χωρίς να συντρέχουν οι όροι του νόμου βλ.φουντεδάκη, ο.π. Γυιόκας, Η νομική φύσις της προς υιοθεσίαν συναινέσεως, ΝοΒ Μπαλής,Θ ΠολΠρΣερρών 100/1970, Αρμ ΕφΘεσ 760/1956, Αρμ επ.

8 1549 ΑΚ η οποία προβλέπει ότι «η υιοθεσία τελείται με δικαστική απόφαση» 4, αποκλείει τη θεώρηση της υιοθεσίας ως μίας απλής δικαιοπραξίας. Β. Η δικονομική θεωρία υποστήριξε ότι η υιοθεσία ως προς τη νομική της φύση είναι αμιγής δικαστική απόφαση 5. Πριν από το ν.2447/1996, οι υποστηρικτές της δικονομικής θεωρίας επιχειρηματολογούσαν υπέρ της θέσης αυτής ως εξής: εφόσον με τη δικαστική απόφαση επέρχεται η διάπλαση της υιοθεσίας, η ανατροπή της επελθούσας διάπλασης δεν καθίσταται δυνατή παρά μόνο με την προσβολή της σχετικής δικαστικής απόφασης με τα ένδικα μέσα και βοηθήματα της πολιτικής δικονομίας και δη εκείνων που προβλέπονται για την ανατροπή των αποφάσεων της Εκούσιας Δικαιοδοσίας. Επιπλέον, η νομολογία κατ επανάληψη τόνιζε ότι λόγω του δημόσιου χαρακτήρα της υιοθεσίας, η δικαστική απόφαση συμπληρώνοντας κυριαρχικά τη βούληση των μερών 6. Ήδη δε σήμερα, η διάταξη του άρθρου 1549 ΑΚ φαίνεται να παρέχει επαρκές έρεισμα για να υποστηριχθεί η άποψη ότι μοναδικός συστατικός όρος της υιοθεσίας είναι η δικαστική απόφαση, καθώς η ύπαρξη και το κύρος της συναίνεσης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την επέλευση των συνεπειών ης υιοθεσίας. Γ. Σύμφωνα με την ενδιάμεση θέση που διατυπώθηκε, η υιοθεσία αποτελεί «διφυή πράξη», έχει δηλαδή τόσο δικαιοπρακτικό όσο και δικονομικό χαρακτήρα 7. Η άποψη αυτή εμφανίστηκε με δύο παραλλαγές: σύμφωνα με την πρώτη εκδοχή, ο δικαιοπρακτικός και ο δικονομικός χαρακτήρας στην υιοθεσία εμφανίζονται απολύτως 4 Όμοιο ήταν και το περιεχόμενο της παλιάς διάταξης του άρθρου 1576 ΑΚ 5 Μπέης, Ανατροπή της απόφασης εκούσιας δικαιοδοσίας για λόγους ουσιαστικού δικαίου, Δ 1986, 918 επ ο ίδιος, Ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου ζητήματα της υιοθεσίας, Δ ΟλΑΠ 914/1980, ΝοΒ ΑΠ , ΝοΒ ΑΠ 753/1979, ΝοΒ Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Το οικογενειακό δίκαιο ΙΙ, Παπαχρίστου, Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου, 221 8

9 ισότιμοι 8, κατά δε τη δεύτερη, ο δικονομικός χαρακτήρας υπερέχει του δικαιοπρακτικού 9. Εκτός από τις προαναφερθείσες θεωρίες, διατυπώθηκαν και άλλες μεμονωμένες απόψεις που δεν έτυχαν ευρεία απήχησης, όπως ότι η υιοθεσία είναι μία «sui generis δικαιοπραξία του οικογενειακού δικαίου», που εμφανίζει αναλογία προς το γάμο, οι διατάξεις του οποίου θα πρέπει να εφαρμόζονται και ως προς τα ελαττώματα και την προσβολή της υιοθεσίας 10 καθώς επίσης ότι η υιοθεσία είναι μία «νομογενής σχέση του ιδιωτικού δικαίου», της οποίας γενεσιουργός λόγος είναι ο νόμος 11. Η νομολογία αλλά και το μεγαλύτερο τμήμα της θεωρίας τάσσονται σήμερα υπέρ της άποψης ότι η υιοθεσία είναι μία σύνθετη πράξη, με προέχοντα δικονομικό χαρακτήρα. Μόνο η έλλειψη δικαστικής απόφασης καθιστά ανυπόστατη την υιοθεσία, περαιτέρω δε, κατά τη ρητή πλέον διατύπωση του άρθρου 1569 ΑΚ, η υιοθεσία προσβάλλεται μόνο μέσω της προσβολής της σχετικής δικαστικής απόφασης 12. Επομένως κατά τα προεκτεθέντα, η δικαστική απόφαση είναι εκείνη που κυριαρχεί στη σύνθετη πράξη της υιοθεσίας. Η άποψη αυτή ωστόσο δεν παραγνωρίζει το δικαιοπρακτικό στοιχείο της υιοθεσίας, αλλά αντιθέτως δέχεται ότι οι συναινέσεις των μερών, οι οποίες αποσκοπούν στη δημιουργία της τεχνητής συγγένειας, αποτελούν ουσιώδες και άμεσα δημιουργικό στοιχείο της υιοθεσίας 13. Η υιοθεσία δεν τελείται μόνο επειδή αποφασίζεται από το δικαστήριο αλλά επειδή το θέλησαν, το αποφάσισαν και το δήλωσαν νομότυπα όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη Μιχαηλίδης Νουάρος, Περί ακυρότητας της υιοθεσίας λόγω ελλείψεως της νομίμου ηλικίας του υιοθετούντος, ΕΕΝ, επ Μπαλής, Οικογενειακόν Δίκαιον, 367 Γαζής/Κεραμεύς, Ακυρότητα υιοθεσίας και διαθήκης λόγω ανικανότητας προς δικαιοπραξία και αντίθεσης προς τα χρηστά ήθη, γνμδ ΝοΒ επ 9 Γεωργιάδης Αστ, Η νομική φύσις της υιοθεσίας, Μελέται αστικού δικαίου και πολιτικής δικονομίας, 198 Κουμάντος, Οικογενειακό Δίκαιο, τόμος Β, Φουντεδάκη, Η ελαττωματική υιοθεσία, 139 επ, Δημητρίου, Ζητήματα από την προσβολή της υιοθεσίας, Δ επ. ΕφΛαρ 5/1990, Αρμ Ροϊλός, Οικογενειακόν Δίκαιον, 56 επ. ΠΠρΠατρ 578/1951, Θ ΠΠρΒερ 524/1953, ΕΕΝ (με αντιθ.παρατηρήσεις Ηλιόπουλου ) 11 Σχινάς, Εράνιον προς Γεώργιον Μαρινάκην (Συμπλήρωμα), 141 επ. 12 Το ίδιο γινόταν δεκτό ερμηνευτικά και πριν την εισαγωγή του ν. 2447/1996, βλ.φουντεδάκη, Η ρύθμιση του Σχεδίου Νόμου για την ελαττωματική υιοθεσία, ΕΝΟΒΕ 27, Η μεταρρύθμιση του δικαίου της υιοθεσίας, Φίλιος, Οικογενειακό Δίκαιο, Δεληγιάννης/Κούσουλας, Οικογενειακό Δίκαιο, 99 9

10 2.Οι νόμιμοι όροι τέλεσης της υιοθεσίας. Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την τέλεση της υιοθεσίας, διαφοροποιούνται στο νόμο ανάλογα με το εάν ο υιοθετούμενος είναι ανήλικος ή ενήλικος, για το λόγο δε αυτό επιβάλλεται να εξεταστούν χωριστά οι δύο αυτές περιπτώσεις. Οι όροι του νόμου για την τέλεση υιοθεσίας ανηλίκου μπορούν να συστηματοποιηθούν ως εξής: α) Ο υιοθετών θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το τριακοστό(30 ο ) αλλά να μην έχει υπερβεί το εξηκοστό( 60 ο ) έτος της ηλικίας του, σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 1543 ΑΚ 15. β)με το άρθρο 1544ΑΚ καθιερώνεται ως ελάχιστη διαφορά ηλικίας μεταξύ θετού γονέα και θετού τέκνου τα δεκαοκτώ (18) χρόνια, αλλά και ανώτατη τα πενήντα (50) χρόνια 16. Εξαιρέσεις προβλέπονται στις εξής περιπτώσεις:1.σε ταυτόχρονη ή διαδοχική υιοθεσία ανηλίκου από συζύγους, αρκεί η προϋπόθεση της διαφοράς ηλικίας να συντρέχει στο πρόσωπο ενός εκ των συζύγων (άρθρο 1544 εδ.β ΑΚ), 2.σε υιοθεσία φυσικού τέκνου του συζύγου, η ελάχιστη διαφορά ηλικίας περιορίζεται στα δεκαπέντε (15) έτη(άρθρο 1544 εδ.γ ) και 3. εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, κατά παρέκκλιση από τη βασική ρύθμιση, η ελάχιστη διαφορά ηλικίας μπορεί να περιοριστεί στα δεκαπέντε (15) έτη (άρθρο 1544 εδ. τελ ΑΚ) γ) Το άρθρο 1543 ΑΚ αναφέρεται και στην ύπαρξη δικαιοπρακτικής ικανότητας στο πρόσωπο του θετού γονέα 17, δ)η υιοθεσία θα πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του υιοθετούμενου (άρθρο 1542 ΑΚ) 18, 15 Το κατώτερο επιτρεπτό όριο ηλικίας για το θετό γονέα στο αγγλικό δίκαιο είναι τα εικοσιένα έτη (βλ.bromley P. M./Lowe N.-V., Family law, 7th edition 1987, 387), ενώ στο γαλλικό δίκαιο τα τριάντα έτη, (γαλλακ 343-1παρ.1), ενώ δεν τίθενται ηλικιακά όρια όταν υιοθετούµενος είναι τέκνο του άλλου συζύγου, ή όταν πρόκειται για υιοθεσία από δυο συζύγους που ήδη συµβιώνουν οµαλά επί πέντε και πλέον χρόνια 16 Στο γαλλικό δίκαιο ως ελάχιστη διαφορά ηλικίας µεταξύ υιοθετούντος και υιοθετουµένου προβλέπονται τα 15 έτη (άρθρο 344παρ.1 εδ.α γαλλ ΑΚ) που περιορίζεται όµως στα 10 έτη όταν υιοθετείται τέκνο του άλλου συζύγου (344παρ.2). Περαιτέρω, το ικαστήριο της υιοθεσίας έχει εκ του νόμου τη δυνατότητα με αιτιολογηµένη άποψη του να επιτρέπει υιοθεσίες µε µικρότερη διαφορά ηλικίας (άρθρο 344παρ.2 γαλλακ) 17 Ως προς το εάν η δικαιοπρακτική ικανότητα του θετού γονέα αποτελεί νόμιμο όρο της υιοθεσίας ή όρο του κύρους της συναίνεσης βλ. αναλυτικά, υπό Γ.α 10

11 ε)θα πρέπει να δηλωθούν οι συναινέσεις όλων των κατά το νόμο προσδιοριζόμενων προσώπων. Η ακυρότητα ή η παρείσφρηση ελαττωμάτων βούλησης στις συναινέσεις συνεπάγεται δυνατότητα προσβολής της υιοθεσίας υπό τους όρους των άρθρων ΑΚ. στ) υπό το ισχύον διατηρήθηκε μία και μόνη αρνητική ουσιαστική προϋπόθεση για την υιοθεσία ανηλίκων. Το ανήλικο τέκνο δεν μπορεί να υιοθετηθεί από ταυτόχρονα ή διαδοχικά από περισσότερους, εκτός εάν πρόκειται για συζύγους ( άρθρο 1545 ΑΚ). Αντίστοιχα, οι νόμιμοι όροι για την τέλεση της υιοθεσίας ενηλίκων είναι οι εξής: α)το θετό τέκνο θα πρέπει να είναι συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας του υιοθετούντος μέχρι και τον τέταρτο βαθµό, σύμφωνα με το άρθρο 1579 ΑΚ β) Σύμφωνα με την ειδική ρύθμιση του άρθρου 1582 ΑΚ, ο θετός γονέας θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το τεσσαρακοστό (40ο) έτος της ηλικίας του και να είναι κατά δεκαοχτώ (18) τουλάχιστον χρόνια μεγαλύτερος από το θετό τέκνο 19. γ)δυνάμει του άρθρου 1580ΑΚ, εφαρμόζεται αναλογικά στην υιοθεσία ενηλίκου το άρθρο 1542ΑΚ, το οποίο επιβάλλει η υιοθεσία να αποβλέπει στο συμφέρον του υιοθετούμενου ε)θα πρέπει να δηλωθούν οι συναινέσεις όλων των κατά το νόμο προσδιοριζόμενων προσώπων. Η ακυρότητα ή η παρείσφρηση ελαττωμάτων βούλησης στις συναινέσεις συνεπάγεται δυνατότητα προσβολής της υιοθεσίας υπό τους όρους των άρθρων ΑΚ. στ) Από το συνδυασμό των άρθρων 1579 και 1545 εδ. β ΑΚ, προκύπτει ότι ο ήδη υιοθετημένος ενήλικος μπορεί να υιοθετηθεί μόνο από το σύζυγο του θετού του γονέα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθούν τα εξής: κρίσιμος χρόνος περί της συνδρομής ή μη των ως άνω προϋποθέσεων για την τέλεση της υιοθεσίας είναι ο χρόνος 18 Το συμφέρον του υιοθετούμενου μπορεί να είναι και περιουσιακό, πνευματικό, κοινωνικό, ηθικό. Πρόκειται για μία αόριστη νομική έννοια η εξειδίκευση της οποίας εναπόκειται στο δικαστήριο που εξετάζει την αίτηση υιοθεσίας. 19 Στο προϊσχύσαν δίκαιο της υιοθεσίας το άρθρο 3 α νδ 610/1970 όριζε ότι σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου του συζύγου, η ελάχιστη ηλικία του θετού γονέα ήταν τα τριάντα (30) χρόνια ή και ακόµη λιγότερο. Σε κάθε άλλη περίπτωση τύγχανε εφαρμογής το παλαιό άρθρο 1568ΑΚ, δυνάμει του οποίου ο θετός γονέας έπρεπε να είχε συμπληρώσει το 50ο έτος 11

12 συζήτησης της αίτησης 20 ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, δηλαδή του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου έχει τη συνήθη διαμονή του εκείνος που υιοθετεί ή υιοθετείται 21, το οποίο εκδικάζει την υπόθεση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας 22. Εξαίρεση προβλέπεται για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ηλικίας του θετού γονέα, η οποία κρίνεται αποκλειστικά στο χρόνο υποβολής της αίτησης και όχι στο χρόνο της συζήτησης 23. Επιπρόσθετα, παρόλο που δεν υπάρχει ρητή νομοθετική ρύθµιση, εντούτοις, γίνεται δεκτό ότι στο ελληνικό δίκαιο δεν μπορεί να αναγνωριστεί «μετά θάνατον υιοθεσία» 24. Η ίδρυση της έννομης σχέσης της υιοθεσία προϋποθέτει ότι κατά το χρόνο τελεσιδικίας της σχετικής δικαστικής απόφασης 25 θα βρίσκονται εν ζωή τόσο ο θετός γονέας όσο και το θετό τέκνο. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή εάν από το χρόνο υποβολής της αίτησης και μέχρι να τελεσιδικήσει η δικαστική απόφαση αποβιώσει κάποιο από το ως άνω πρόσωπα, η υιοθεσία ματαιώνεται Εάν μία προϋπόθεση έλλειπε αρχικά και συνέτρεξε εκ των υστέρων, ιδίως μετά την τελεσιδικία της απόφασης, το συµφέρον του θετού τέκνου, που ως αρχή διαπνέει το δίκαιο της υιοθεσίας στο σύνολό του, επιβάλλει να γίνει δεκτό ότι η σχετική έλλειψη θεραπεύθηκε. Αντίστοιχα, εάν μία προϋπόθεση υφίστατο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή συζήτησής της και εξέλιπε μεταγενέστερα, η απόφαση της υιοθεσίας δεν μπορεί αν προσβληθεί για το λόγο αυτό, βλ. αναλυτικά, Φουντεδάκη, Υιοθεσία, Άρθρα 740 παρ. 1 περ α και 800 παρ 1 ΚΠολΔ. 22 Άρθρα 121 ΕισΝΑΚ και 739 επ. ΚΠολΔ 23 Σπυριδάκης, Η υιοθεσία ανηλίκων, 27 Κουνουγέρη Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο ΙΙ, 377 υποσημ 4 Παπαχρίστου, Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου, contra Φίλιος, Οικογενειακό Δίκαιο, 259 υποσημ. 1 α. 24 Αντίθετες πρόβλεψη για μεταθάνατον υιοθεσία υπάρχει στο γερµανικό ( βλ 1753 γερµακ) και στο γαλλικό δίκαιο ( βλ. άρθρο 353 παρ.3 γαλλακ)], 25 Το άρθρο 1560 ΑΚ ορίζει ότι τα αποτελέσματα της δικαστικής απόφασης για την υιοθεσία αρχίζουν από την τελεσιδικία της. 26 ΑΠ 143/2007, ΧρΙΔ ΑΠ 701/2003, ΧρΙΔ (με σύμφωνες παρατηρήσεις Φουντεδάκη) ΑΠ 789/1999, ΝοΒ ΕφΑθ 2899/1999, ΕλλΔνη , contra Δασκαρόλης, Παραδόσεις Οικογενειακού Δικαίου,

13 Β. Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ 1.Γενικά. Όπως προέκυψε από τα προλεχθέντα, για την τέλεση της υιοθεσίας, πλην των άλλων ειδικών προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος, θα πρέπει επιπρόσθετα να έχουν δηλωθεί οι συναινέσεις όλων των κατά νόμο δικαιούχων. Περαιτέρω, προκειμένου η τελεσθείσα υιοθεσία να είναι απρόσβλητη, θα πρέπει οι συναινέσεις αυτές αφενός να είναι έγκυρες, δηλαδή να έχουν δοθεί με τον προσήκοντα τύπο και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ουσιαστικού δικαίου, περαιτέρω δε θα πρέπει να μην εμφιλοχώρησε κατά τη δήλωση των συναινέσεων πλάνη ως προς την ταυτότητα του θετού γονέα ή του θετού τέκνου, απάτη ως προς ουσιώδη περιστατικά ή παράνομη ή ανήθικη απειλή 27. Αξίζει να επισημανθεί στο σημείο αυτό ότι ο όρος «συναίνεση» χρησιμοποιείται γενικευμένα στο δίκαιο της υιοθεσίας, καλύπτοντας δηλώσεις που έχουν προδήλως διαφορετικό μεταξύ τους περιεχόμενο. Συναίνεση χαρακτηρίζεται η σύμφωνη βούληση υιοθετούντος αλλά και υιοθετούμενου, η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία σχέσης γονέα - τέκνου. Ο ίδιος όρος όμως χρησιμοποιείται και για να χαρακτηρίσει τη συγκατάθεση άλλων προσώπων στην υιοθεσία, όπως είναι οι φυσικοί γονείς ή οι σύζυγοι, που σαφώς δε μετέχουν στη δημιουργούμενη σχέση, εντούτοις όμως επηρεάζονται άμεσα από αυτή. Λόγοι ενότητας της ορολογίας και συνάφειας προς το προϊσχύσαν δίκαιο επέβαλαν τη διευρυμένη αυτή χρήση του όρου «συναίνεση» για όλες τις παραπάνω δηλώσεις Η νομική φύση της συναίνεσης Ο προσδιορισμός της νομικής φύσης των συναινέσεων ανέκαθεν τελούσε σε μία αμφίδρομη σχέση αλληλεξάρτησης με την εκάστοτε υιοθετούμενη άποψη ως προς τη νομική φύση της υιοθεσίας. Ακολουθεί μια προσπάθεια συστηματοποίησης των υποστηριχθεισών απόψεων σχετικά με το ως άνω ζήτημα. 27 Ενώ στο άρθρο 1579 ΑΚ γίνεται λόγος για «άκυρη συναίνεση», το άρθρο 1570 αρ.2 αναφέρεται σε «έλλειψη έγκυρης συναίνεσης». Η τελευταία διατύπωση είναι προφανώς ευρύτερη, τέθηκε δε προκειμένου να καλύψει όχι μόνο τις περιπτώσεις άκυρης συναίνεσης αλλά εκείνες όπου η συναίνεση παραλείφθηκε να δηλωθεί βλ. Σπυριδάκη, Η υιοθεσία ανηλίκων, 97 Πεπραγμένα, Εισηγητική Έκθεση, Πεπραγμένα 86 Φουντεδάκη, Υιοθεσία

14 Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συμβατικής θεωρίας αναφορικά με τη φύση της υιοθεσίας, η συναίνεση του θετού γονέα και του θετού τέκνου αντιμετωπίζονται ως δηλώσεις με τις οποίες εξωτερικεύεται η βούληση των συγκεκριμένων προσώπων να επέλθει το έννομο αποτέλεσμα της ίδρυσης της τεχνητής συγγένειας ανάμεσά τους. Πρόκειται δηλαδή για δύο δηλώσεις βούλησης, υπό την έννοια της πρότασης και της αποδοχής, η σύμπτωση των οποίων έχει ως αποτέλεσμα την κατάρτιση της «σύμβασης» της υιοθεσίας. Αντίστοιχα, στο πλαίσιο της ίδιας θεωρίας, οι συναινέσεις των φυσικών γονέων, των συζύγων αλλά και του επιτρόπου αποτελούν μονομερείς δικαιοπραξίες υπό την έννοια της συγκατάθεσης τρίτου 29. Στο πλαίσιο της αμιγούς δικονομικής θεωρίας ως προς την τέλεση της υιοθεσίας, υποστηρίχθηκε η θέση ότι η συναίνεση αποτελεί μία αμιγή διαδικαστική πράξη και δη ανακοίνωση βούλησης 30. Για το λόγο αυτό, το δικαστήριο της υιοθεσίας θα πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά να ελέγχει την ύπαρξη της δήλωσης των μερών καθώς επίσης και τη συνδρομή όλων των απαραίτητων διαδικαστικών προϋποθέσεών της, κατά τους όρους της πολιτικής δικονομίας. Αντίθετα, η θεωρία περί της νομικής φύσης της υιοθεσίας ως «νομογενούς σχέσης του ιδιωτικού δικαίου», χαρακτήρισε τη συναίνεση για υιοθεσία ως μία οιονεί δικαιοπραξία, το αποτέλεσμα της οποίας, δηλαδή η ίδρυση της τεχνητής συγγένειας μεταξύ υιοθετούντος και υιοθετούμενου, επέρχεται ευθέως εκ του νόμου και όχι επειδή το θέλησαν τα μέρη. Κατά την ορθότερη άποψη, η συναίνεση έχει δικαιοπρακτικό χαρακτήρα 31. Οι δηλώσεις βούλησης του θετού γονέα και του θετού τέκνου κατευθύνονται σε μία συγκεκριμένη έννομη συνέπεια. Αμφότεροι δηλώνοντας τη συναίνεσή τους για την υιοθεσία, εξωτερικεύουν τη βούληση τους για την ίδρυση ανάμεσά τους της τεχνητής συγγένειας γονέα - τέκνου.. Σαφώς η υιοθεσία τελείται με δικαστική απόφαση. Η σχέση όμως μεταξύ υιοθετούντος και υιοθετούμενου δεν επέρχεται επειδή συνέτρεξαν γενικά και αφηρημένα οι όροι που προβλέπει ο νόμος, αλλά επειδή τα συγκεκριμένα πρόσωπα 29 Μπαλής, Θ Μπέης, Ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο για την τέλεση της υιοθεσίας, Δ Ο δικαιοπρακτικός χαρακτήρας της συναίνεσης έχει γίνει δεκτός ακόμα και στο πλαίσιο της δικονομικής θεωρίας για τη νομική φύση της υιοθεσίας, βλ. Μπέη, Πολιτική Δικονομία άρθρο και στο πλαίσιο του γερμανικού δικαίου βλ. Gernhuber,Familienrecht,

15 θέλησαν τη συγκεκριμένη έννομη σχέση 32. Η επερχόμενη επομένως δια της δικαστικής απόφασης έννομη συνέπεια είναι ηθελημένη για τα μέρη και για το λόγο αυτό η συναίνεση δεν μπορεί επουδενί να χαρακτηριστεί οιονεί δικαιοπραξία 33. Η δήλωση της συναίνεσης διέπεται από αυστηρή τυπικότητα, καθώς απαιτείται εκ του νόμου αυτοπρόσωπη παρουσία των συναινούντων ενώπιον του Δικαστηρίου της υιοθεσίας. Άμεση συνέπεια μάλιστα της δήλωσης αυτής είναι ότι τα εν λόγω πρόσωπα αποκτούν την ιδιότητα του διαδίκου. Ο υποχρεωτικά τηρούμενος τύπος ως προς τη δήλωση της συναίνεσης της προσδίδει έναν παρακολουθηματικό θα λέγαμε χαρακτήρα διαδικαστικής πράξης. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να υποστηριχτεί ότι η συναίνεση συνιστά αµιγή διαδικαστική πράξη 34, αφού τα κύρια έννομα αποτελέσματά της επέρχονται στο χώρο του ουσιαστικού και όχι του δικονομικού δικαίου 35. Άλλωστε και ο ίδιος ο νομοθέτης αντιμετωπίζει τις συναινέσεις ως δικαιοπραξίες, για το λόγο δε αυτό στα άρθρα ΑΚ, όπου γίνεται λόγος για τη δυνατότητα της προσβολής της υιοθεσία, χρησιμοποιεί ορολογία που ανταποκρίνεται στην παθολογία των δικαιοπραξιών 36. Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η συναίνεση του θετού γονέα και του θετού τέκνου στο πλαίσιο του δικαίου της υιοθεσίας αποτελούν μονομερείς μη απευθυντέες δικαιοπρακτικές δηλώσεις βούλησης που υπόκεινται σε συγκεκριμένο συστατικό τύπο, ο οποίος αποτελεί και το διαδικαστικό μέρος τους 37. Οι συναινέσεις 32 Κουνουγέρη Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο ΙΙ, Παπαχρίστου, Η οιονεί δικαιοπραξία, 105 Καράσης, Γενικές αρχές του αστικού δικαίου- Δικαιοπραξία Ι, 86, υποσ 58 Φουντεδάκη, Υιοθεσία Στο πεδίο του δικονομικού δικαίου οι διαδικαστικές πράξεις διακρίνονται σε: i) διαµορφωτικές, οι οποίες έχουν ως στόχο την επέλευση των έννομων συνεπειών τους και μέσω αυτών τη διαµόρφωση της έννοµης σχέσης της δίκης ή (και) τη διαμόρφωση της διαδικασίας πχ δικονοµικές συµβάσεις, συλλογικές πράξεις των διαδίκων,ανακοινώσεις βούλησης κοκ και ii) επιτευκτικές οι οποίες δεν έχουν άμεση δικονομική ενέργεια, αλλά τείνουν στην έκδοση ευνοϊκής δικαστικής απόφασης, βλ. Μπέη Καλαβρό Σ.Γ. Σταµατόπουλο, ικονοµία των ιδιωτικών διαφορών Ι, 390 επ. 35 Αναλυτικά για την απόκρουση της θέσης ότι η συναίνεση αποτελεί αμιγή διαδικαστική πράξη βλ. Φουντεδάκη, Η ελαττωματική υιοθεσία, 98 επ. 36 Φουντεδάκη, Υιοθεσία, Φουντεδάκη, Η ελαττωµατική υιοθεσία, 103επ 15

16 αυτές δε συνθέτουν σύμβαση ή κάποιας μορφής συνδικαιοπραξία 38. Σε μεγάλο όγκο δε υιοθεσιών και δη όταν ο ανήλικος είναι κάτω των δώδεκα (12) ετών δε συναινεί ο ίδιος ούτε μέσω του νομίμου εκπροσώπου του 39, συνεπώς δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι καταρτίζεται κάποιας μορφής σύμβαση με το θετό γονέα. Οι συναινέσεις υιοθετούντος και υιοθετούμενου είναι μονομερείς, μη απευθυντέες, δηλώσεις βούλησης που βαίνουν παράλληλα και συμφωνούν 40. Υποστηρίχθηκε ότι η συναίνεση αποτελεί μονομερή δικαιοπραξία 41. Μία τέτοια θεώρηση δεν μπορεί εύκολα να γίνει δεκτή, ιδίως στο πλαίσιο της αμιγούς δικονομικής θεωρίας για τη νομική φύση της υιοθεσίας. Η υιοθεσία τελείται με δικαστική απόφαση ενώ η βούληση των μερών, η οποία κατευθύνεται στη σύσταση της υιοθεσίας, μένει στο προστάδιο της υιοθεσίας, επιφέρει δε την επιδιωκόμενη έννομη συνέπεια έμμεσα, δηλαδή μόνο μέσω της σχετικής δικαστικής απόφασης. Διατυπώθηκε λοιπόν η άποψη ότι η σύνδεση των συναινέσεων με το έννομο αποτέλεσμα της σύστασης της υιοθεσίας, το οποίο δεν μπορούν να επιφέρουν άμεσα και αυτοτελώς, θα οδηγούσε στη δημιουργία μίας νέας κατηγορίας νομικών πράξεων, των «υποτελών δικαιοπραξιών» 42. Προς αποφυγή των δογματικών ακροβασιών, η συναίνεση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί δικαιοπραξία συνδεόμενη, όχι με το έννομο αποτέλεσμα της ίδρυσης της τεχνητής συγγένειας, αλλά με την περιορισμένη έννομη συνέπεια της ίδρυσης ενός νομίμου όρου για την τέλεση της υιοθεσίας και της αυτοδέσμευσης του συναινούντος στη διαδικασία της υιοθεσίας που ακολουθεί 43. Δικαιοπρακτική χαρακτηρίζεται και η φύση των συναινέσεων των φυσικών γονέων αλλά και των συζύγων του θετού γονέα ή θετού τέκνου. Οι συναινέσεις αυτές υπό το συμβατικό σύστημα λειτουργούσαν κατά το πρότυπο της συναίνεσης των 38 Υπέρ της θέσης ότι οι συναινέσεις θετού γονέα, θετού τέκνου και φυσικών γονέων συνθέτουν την «υιοθετική συνδικαιοπραξία» η Ευαγγελίδου Τσικρικά, Μορφές ανισχύρου της υιοθεσίας και τρόποι προσβολής της, 166 επ. 39 Η συναίνεση των φυσικών γονέων δεν αποτελεί στοιχείο γονικής μέριμνας βλ. αναλυτικά κατωτ. υπό 3α,υποσ Γαζής/ Κεραμεύς, Ακυρότητα υιοθεσίας και διαθήκης λόγω ανικανότητας προς δικαιοραξία καια ντίθεσης προς τα χρηστά ήθη, γνμδ ΝοΒ Κουνουγέρη Μανωλεδάκη, οικογενειακό Δίκαιο ΙΙ, 424 υποσημ. 4 Σπυριδάκης, Οικογενειακό Δίκαιο, 661 Παπαχρίστου σε ΑΚ Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, άρθρα , αρ Φουντεδάκη, Υιοθεσία, Σταθόπουλος, Ανατροπή της υιοθεσίας, ΚριτΕ Σταθόπουλος, ο.π 216 Φουντεδάκη, Υιοθεσία,

17 άρθρων 236 επ. ΑΚ. Παρά τις αντίθετες απόψεις που στο πλαίσιο του προϊσχύσαντος δικαίου υποστηρίχθηκαν 44, υπό το ισχύον δίκαιο, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η θέση ότι η συγκατάθεση δεν είναι νοητή μόνο στις δικαιοπραξίες ή τις αμιγείς δικαιοπραξίες 45. Το γεγονός όμως ότι στις συναινέσεις αυτές το ηθελημένο έννομο αποτέλεσμα δεν είναι η ίδρυση της τεχνητής συγγένειας, αλλά η δημιουργία ενός νόμιμου όρου για την τέλεση της υιοθεσίας, την οποία τα παραπάνω πρόσωπα επιδοκιμάζουν 46, επιτρέπει τη θεμελίωση της δικαιοπρακτικής τους φύσης ανεξάρτητα από το νομικό χαρακτηρισμό της υιοθεσίας Τα πρόσωπα που συναινούν Ο Αστικός Κώδικας απαριθμεί περιοριστικά τα πρόσωπα των οποίων η συναίνεση είναι απαραίτητη για την τέλεση της υιοθεσίας, διαφοροποιούνται δε τα πρόσωπα αυτά ανάλογα με το εάν πρόκειται για υιοθεσία ανηλίκου ή υιοθεσία ενηλίκου. Η υιοθεσία ενηλίκου βέβαια, υπό το καθεστώς του ισχύοντος δικαίου της υιοθεσίας, αποτελεί την εξαίρεση στον κανόνα, καθώς επιτρέπεται μόνο εάν ο υιοθετούμενος είναι συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τον τέταρτο βαθμό του προσώπου που υιοθετεί 48. α. στην υιοθεσία ανηλίκου. Για την τέλεση της υιοθεσίας αυτονόητα απαιτείται η συναίνεση του προσώπου που υιοθετεί 49, η οποία θα πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριμένη υιοθεσία και να είναι απαλλαγμένη αίρεσης ή προθεσμίας 50. Από την πλευρά του ανηλίκου σύμφωνα με το άρθρο 1550ΑΚ συναινούν οι γονείς του. Γονέας υπό την έννοια της διάταξης αυτής είναι το πρόσωπο που συνδέεται νομικά και όχι απλώς βιολογικά με το παιδί. 44 Αρνητικά ως προς την ευθεία υπαγωγή των συναινέσεων αυτών στα άρθρα 236 επ. ΑΚ Γαζής ΕρμΑΚ, άρθρο 236, αρ. 8, 40 Καρύμπαλη Τσίπτσιου, Έγκριση, πλειοψ ΕφΠατρ 198/1963,ΝοΒ Γαζής ΕρμΑΚ, άρθρο 236, αρ.9-10 Δωρής σε ΑΚ Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, άρθρο 236, 1αρ Γαζής ΕρμΑΚ, άρθρο 236, αρ.9-10 Δωρής σε ΑΚ Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, άρθρο 236, 1αρ Φουντεδάκη, Υιοθεσία, Βλ. άρθρο 1579 ΑΚ, σχετικά με την υποβάθμιση του θεσμού της υιοθεσίας ενηλίκων, Κουνουγέρη Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο ΙΙ 49 Άρθρο 1549 εδ.β ΑΚ 50 Παπαχρίστου, Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου,

18 Επομένως, ο βιολογικός πατέρας τέκνου γεννημένου εκτός γάμου, εφόσον δεν έχει προηγηθεί δικαστική ή εκούσια αναγνώριση της πατρότητας, δεν απαιτείται να συναινέσει 51. Η συναίνεση των φυσικών γονέων δεν επιτρέπεται να δοθεί εάν δεν έχουν παρέλθει τρεις τουλάχιστον μήνες από τη γέννηση του τέκνου και τούτο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η απόφαση για την υιοθεσία είναι προϊόν ώριμης σκέψης και δεν προέκυψε υπ ό καθεστώ ς έντονης συναισθηματικής φόρτισης, απότοκο της πρωτόγνωρης εμπειρίας της γέννησης 52. Το άρθρο 1550 παρ. 1 εδ. α ΑΚ προβλέπει τη δυνατότητα να συναινέσει μόνο ο ένας γονέας του ανηλίκου, εάν ο άλλος έχει εκπέσει από τη γονική μέριμνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1537 ΑΚ ή η συναίνεσή του είναι αδύνατη επειδή έχει τεθεί σε στερητική δικαστική συμπαράσταση, πλήρη ή μερική που περιλαμβάνει και τη στέρηση της ικανότητας να συναινεί στην υιοθεσία του παιδιού του. Η συναίνεση του γονέα στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 1550 παρ. 1 εδ.α ΑΚ παραλείπεται και επαρκεί για την τέλεση της υιοθεσίας μόνη η συναίνεση του άλλου γονέα 53. Η νομοθετική πρόβλεψη ότι ο γονέας που εκπίπτει από τη γονική μέριμνα δε δύναται να συναινέσει στην υιοθεσία του παιδιού του δεν αναιρεί το γεγονός ότι οι γονείς στο δίκαιο της υιοθεσίας συναινούν όχι υπό την ιδιότητά τους ως νομίμων αντιπροσώπων του ανήλικου τέκνου τους αλλά εξ ιδίου δικαίου Φουντεδάκη, Υιοθεσία, 219, Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, ΙΙ, 386, Παπαχρίστου σε ΑΚ Γεωργιάδη Σταθόπουλου, άρθρα , αρ.9 contra Σπυριδάκης, Οικογενειακό Δίκαιο, Κουνουγέρη Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο ΙΙ, 384, Φουντεδάκη, Υιοθεσία, , Σπυριδάκης, Η υιοθεσίας ανηλίκων, Εάν και οι δύο γονείς έχουν εκπέσει από τη γονική μέριμνα ή βρίσκονται σε καθεστώς στερητικής δικαστικής συμπαράστασης, πλήρους ή μερικής που περιλαμβάνει και τη στέρηση της ικανότητας αν συναινούν στην υιοθεσία του παιδιού τους, συντρέχει περίπτωση δικαστικής αναπλήρωσης κατά το άρθρο 1552 παρ.1 περ.β, βλ.κατωτέρω υπό Β.4 54 Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο ΙΙ, Φουντεδάκη, Η υιοθεσία, 227 Σπυριδάκης, Οικογενειακό Δίκαιο, 299 Δασκαρόλης, Παραδόσεις Οικογενειακού Δικαίου ΙΙ 164 και 166 Δεληγιάννης/Κούσουλας, Οικογενειακό Δίκαιο, Παπαχρίστου σε ΑΚ Γεωργιάδη Σταθόπουλο, άρθρα , αρ. 2 ΑΠ 724/1976, ΝοΒ ΑΠ 657/1974, ΝοΒ , ΑΠ 1543/1972, ΝοΒ , ΕφΠατρ 198/1963, ΝοΒ , ΕφΘεσ 617/1954, ΕΕΝ , ΕφΘεσ 402/1981, Αρμ , ΕφΘεσ 1409/1989, ΕλλΔνη πρβλ Φίλιο, Οικογενειακό Δίκαιο,

19 Υποστηρίχθηκε στη θεωρία και η άποψη ότι η συναίνεση των φυσικών γονέων δεν είναι απαραίτητη όταν υιοθετείται από τον ένα σύζυγο το θετό ανήλικο τέκνο του άλλου 55. Μία τέτοια εκδοχή όμως θα μπορούσε να γίνει δεκτή μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η πρώτη υιοθεσία έλαβε χώρα υπό το ισχύον δίκαιο, ώστε να έχει αποκοπεί κάθε νομικός δεσμός του παιδιού με τους φυσικούς γονείς του 56. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1550 παρ. 1 εδ.β, εάν ο ανήλικος δεν έχει γονείς, τότε συναινεί ο επίτροπός του μετά από άδεια του εποπτικού συμβουλίου. Πρόκειται για την περίπτωση όπου οι φυσικοί γονείς του ανηλίκου έχουν αποβιώσει. Εάν υπάρχουν γονείς και συντρέχει κάποιος λόγος που εμποδίζει τη συναίνεσή τους, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι ρυθμίσεις των άρθρων 1550 παρ 1 και 1552 ΑΚ 57. Εάν παρότι έχουν αποβιώσει οι γονείς του ανηλίκου, δεν έχει διοριστεί ακόμα επίτροπός του, τότε το δικαστήριο, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αίτησης των συγγενών του ανηλίκου, μπορεί με προσωρινή διαταγή του να διορίσει προσωρινό επίτροπο 58. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 1550 παρ. 2 ΑΚ, όταν ο ανήλικος προστατεύεται από αρμόδια κοινωνική οργάνωση ή υπηρεσία, η συναίνεση των γονέων είναι έγκυρη και όταν αυτός που συναινεί δε γνωρίζει το πρόσωπο του υποψήφιου θετού γονέα. Στην ειδική αυτή περίπτωση, το πρόσωπο του υποψήφιου θετού γονέα είναι συγκεκριμένο, η ταυτότητά του όμως παραμένει άγνωστη στους φυσικούς γονείς. Σκοπός αυτής της ρύθμισης είναι να διασφαλίσει τη μυστικότητα της υιοθεσίας έναντι των φυσικών γονέων 59. Εάν ο ανήλικος έχει συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας του 60, κατά το άρθρο 1555 παρ. 1ΑΚ, συναινεί αυτοπροσώπως στην υιοθεσία του, εκτός αν βρίσκεται σε κατάσταση ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής που περιορίζει αποφασιστικά τη 55 Παπαχρίστου σε ΑΚ Γεωργάδη-Σταθόπουλου, άρθρα αρ.8 Δεληγιάννη/Κούσουλα, Οικογενειακό Δίκαιο, 127 Παντελίδου, Συναίνεση προς υιοθεσία θετού τέκνου, γνμδ, ΕλλΔνη Φουντεδάκη, Υιοθεσία - Ο ν. 2747/1996, οι τροποποιήσεις και η εφαρμογή του, 219 υποσ.5 57 Παπαχρίστου σε ΑΚ Γεωργάδη Σταθόπουλου, άρθρα , αρ. 15 contra Σπυριδάκης, Η υιοθεσία ανηλίκων, βλ 1601 εδ.β ΑΚ 59 Σπυριδάκης, Οικογενειακό Δίκαιο, 681 Παπαχρίστου σε ΑΚ Γεωργιάδη Σταθόπουλου, άρθρα , αρ Στο προϊσχύσαν δίκαιο, το άρθρο 1577 εδ.γ απαιτούσε την αυτοπρόσωπη συναίνεση του ανηλίκου μετά τη συμπλήρωση του δέκατου έκτους (16 ου ) έτους της ηλικίας του. 19

20 λειτουργία της βούλησής του. Το δικαστήριο της υιοθεσίας οφείλει να συνεκτιμήσει τη γνώμη του υιοθετούμενου ανηλίκου, και εάν ακόμα αυτός δεν έχει συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας του, ανάλογα με την ωριμότητά του (1556 ΑΚ). Ώριμος κρίνεται ο ανήλικος όταν βάσει βιολογικών, πνευματικών κοινωνικών παραγόντων είναι σε θέση να έχει πλήρη και εκλογικευμένη θέση σχετικά με την υιοθεσία του 61. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η υιοθεσία σύμφωνα με το άρθρο 1542 εδ.β ΑΚ πρέπει, να αποβλέπει στο συμφέρον του υιοθετούμενου, η γνώμη του ανηλίκου σχετικά με την υιοθεσία του αποτελεί βασικό έρεισμα για την εξειδίκευση του συμφέροντος αυτού 62. Εάν ο υιοθετών είναι έγγαμος, τότε βάσει του άρθρου 1546ΑΚ, απαραίτητη είναι και η συναίνεση του συζύγου του για την υιοθεσία. Η ρύθμιση αυτή υπαγορεύεται από τη σκέψη ότι η υιοθεσία συνεπάγεται σημαντικές αλλαγές τόσο στην προσωπική όσο και στην περιουσιακή κατάσταση του υιοθετούντος, με αναπόφευκτες συνέπειες στην ίδια την έγγαμη συμβίωση 63. Το δικαστήριο όμως μπορεί να επιτρέψει την υιοθεσία και χωρίς τη συναίνεση αυτή, εάν η παροχή της είναι αδύνατη για νομικούς ή πραγματικούς λόγους ή αν εκκρεμεί ανάμεσα στους συζύγους δίκης διαζυγίου 64. Η δικαιοπρακτική ανικανότητα του συζύγου του υιοθετούντος καθώς η μακρόχρονη εξαφάνισή του που δεν επιτρέπει τον εντοπισμό του αποτελούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις που δικαιολογούν την παράλειψη της συναίνεσης του συζύγου του υιοθετούντος 65. Διχογνωμία όμως ανέκυψε αναφορικά με τη δυνατότητα παράλειψης της συζυγικής συναίνεσης όταν η άρνηση του συζύγου να συναινέσει εμφανίζεται καταχρηστική κατ άρθρον 281 ΑΚ. Σύμφωνα με μία εκ των υποστηριχθεισών απόψεων, αν γίνει δεκτή διεύρυνση των λόγων παράλειψης της συναίνεσης του συζύγου του υιοθετούντος με επίκληση της διάταξης του 281ΑΚ, ελλοχεύει ο κίνδυνος 61 Δασκαρόλης, Παραδόσεις Οικογενειακού Δικαίου ΙΙ Κουνουγέρη Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο ΙΙ, σ 414 επ, η οποία περαιτέρω υποστηρίζει ότι η ακρόαση της γνώμης του παιδιού επιβάλλεται και όταν το παιδί έχει συμπληρώσει το 12 έτος της ηλικίας του, παράλληλα δηλαδή με τη δήλωση της συναίνεσής του. 63 Σπυριδάκη, Η υιοθεσία Ανηλίκων, 29 Δασκαρόλης, Παραδόσεις Οικογενειακού Δικαίου ΙΙ, Υπό το προισχύσαν δίκαιο, το άρθρο 6 παρ. 2 ν.δ. 610/1970 προέβλεπε ως λόγο απαλλαγής από τη συναίνεση για υιοθεσία την αποδεδειγμένη μακροχρόνια διάσταση των συζύγων. 65 Παπαχρίστου, Εγχειρίδιο οικογενειακού Δικαίου,

21 να υποστηριχθεί κάτι αντίστοιχο και αναφορικά με τη συναίνεση των φυσικών γονέων, με αποτέλεσμα τελικά αυτή να παραλείπεται ακόμα και εκτός του πλαισίου που θεσπίζουν τα άρθρα 1550 και 1552 ΑΚ 66. Δικαιοπολιτικά ορθότερη μάλλον είναι η άποψη που τάσσεται υπέρ της παράκαμψης της συζυγικής συναίνεσης και όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της καταχρηστικότητας 67. Τούτο δε αποκτά ιδιαίτερη σημασία στις περιπτώσεις που εκ των πραγμάτων η διάταξη του 1546 εδ.γ ΑΚ δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση όπου οι σύζυγοι τελούν σε διάσταση. Σε αυτήν την περίπτωση, ο κίνδυνος διατάραξης του συζυγικού βίου εξαιτίας της υιοθεσίας δε συνιστά πειστικό επιχείρημα που να δικαιολογεί την άρνηση συναίνεσης εκ μέρους του συζύγου του υιοθετούντος. Η διάσταση καθ εαυτή δεν αποτελεί ούτε νομικό ούτε όμως και πραγματικό λόγο αδυναμίας παροχής συναίνεσης εκ μέρους του συζύγου του υιοθετούντος. Επομένως, η άρνηση του τελευταίου να συναινέσει συνιστά εμπόδιο στην τέλεση της υιοθεσίας που δεν μπορεί να υπερκεραστεί παρά μόνο με την επίκληση του 281 ΑΚ 68. Παρότι το νέο δίκαιο της υιοθεσίας δεν περιλαμβάνει ρητή διάταξη, εντούτοις γίνεται ερμηνευτικά δεκτό ότι στην περίπτωση που ο υιοθετούμενος ανήλικος είναι έγγαμος, χωρεί αναλογική εφαρμογή του άρθρου 1546ΑΚ και επομένως απαιτείται η συναίνεση του συζύγου του 69. Η έλλειψη ρύθμισης οφείλεται μάλλον σε αβλεψία του νομοθέτη και όχι σε πρόθεσή του ειδικά στην περίπτωση του έγγαμου ανηλίκου να μην απαιτείται συναίνεση του συζύγου του. Επιχειρήματα υπέρ της θέσης αυτής αντλούνται 66 Φουντεδάκη, Υιοθεσία, 228, Παπαχρίστου σε Πεπραγμένα, Στο αρχικό προσχέδιο του ν.2447/1996 υπήρχε η πρόταση να συμπεριληφθεί στο άρθρο 1546 ΑΚ ρητή παραπομπή στη διάταξη του 281 ΑΚ, πλην όμως τελικά απαλείφθηκε, προκειμένου το σχετικό ζήτημα να επιλυθεί νομολογιακά, βλ. Πεπραγμένα, Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, τα αποτελέσματα και η λύση της υιοθεσίας κατά το Σχέδιο Νόμου της Νομοπαρασκευστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ΕΝΟΒΕ , υποσ.34 Δεληγιάννης, Προϋποθέσεις και διαδικασία τέλεσης της υιοθεσάις ανηλίκων κατά το νέο δίκαιο, Αρμ Παπαχρίστου, Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου, Φουντεδάκη, Υιοθεσία, 221, Παπαχρίστου σε ΑΚ Γεωργιάδη-Σταθόπουλο, άρθρο 1547 αρ. 8, Δεληγιάννης, Προϋποθέσεις και διαδικασία τέλεσης της υιοθεσίας ανηλίκων κατά το νέο Δίκαιο, Αρμ , Δασκαρόλης, Παραδόσεις Οικογενειακού Δικαίου ΙΙ, 260 Κουνουγέρη Μανωλεδάκη, Οικογενειακό δίκαιο ΙΙ, 363, πρβλ Φίλιο, Οικογενειακό Δίκαιο που όμως επικαλείται αναλογική εφαρμογή της ΑΚ1583 και Σπυριδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, 664 που αναφέρεται σε αναλογική εφαρμογή τόσο του 1546ΑΚ όσο και του 1583ΑΚ. 21

22 αφενός από το προϊσχύσαν δίκαιο και ειδικότερα από το παλαιό άρθρο 1573ΑΚ, το οποίο προέβλεπε ως προϋπόθεση της υιοθεσίας τη συναίνεση του συζύγου του υιοθετούμενου ανηλίκου, αφετέρου από τη σημερινή διάταξη του άρθρου 1583 ΑΚ, βάσει της οποίας ο έγγαμος ενήλικος δεν μπορεί να υιοθετηθεί χωρίς τη συναίνεση του συζύγου του 70. β. στην υιοθεσία ενηλίκου Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1580ΑΚ, στην υιοθεσία ενηλίκου έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις που ισχύουν για την υιοθεσία ανηλίκου, εφόσον δε θεσπίζεται στο νόμο διαφορετική ρύθμιση. Επομένως αναφορικά με τις συναινέσεις ισχύουν τα εξής: Για την τέλεση της υιοθεσίας απαιτείται καταρχήν η συναίνεση του προσώπου που υιοθετεί 71. Περαιτέρω, κατόπιν αναλογικής εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 1555 ΑΚ, συναινεί ενώπιον του δικαστηρίου και ο υιοθετούμενος ενήλικος, με εξαίρεση την περίπτωση που ο τελευταίος βρίσκεται σε κατάσταση ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής που περιορίζει αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησής του, οπότε η συναίνεσή του παραλείπεται. Είναι σαφές ότι στην περίπτωση της υιοθεσίας ενηλίκου, δεν είναι απαραίτητη η συναίνεση των φυσικών γονέων του υιοθετούμενου 72. Εφόσον ο θετός γονέας είναι έγγαμος, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 1546 ΑΚ, κρίνεται απαραίτητη η συναίνεση του συζύγου του. Η συναίνεση αυτή μπορεί να παραλειφθεί εάν η παροχή της είναι αδύνατη για νομικούς ή πραγματικούς λόγους ή εάν εκκρεμεί μεταξύ των συζύγων δίκη διαζυγίου. Τέλος, το άρθρο 1583ΑΚ ρυθμίζει ειδικά την περίπτωση όπου ο υιοθετούμενος ενήλικος είναι έγγαμος. Δυνάμει της σχετικής διάταξης, ο έγγαμος ενήλικος δεν μπορεί να υιοθετηθεί χωρίς τη συναίνεση του συζύγου του. Εντούτοις, προβληματισμό γεννά η παρατήρηση ότι το άρθρο 1583 ΑΚ δεν παραπέμπει ρητά στο εδ. γ του άρθρου 1546 ΑΚ. Ορθότερο είναι να δεχτούμε 70 Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, τα αποτελέσματα και η λύση της υιοθεσίας κατά το Σχέδιο Νόμου της Νομοπαρασκευστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ΕΝΟΒΕ , Σπυριδάκη, Υιοθεσία ανηλίκων, εδ. β ΑΚ σε συνδυασμό με το 1580ΑΚ. 72 Βαθρακοκοίλης, Οι ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις της υιοθεσίας ενηλίκου, ΧρΙΔ ΠΠρΘηβ 32/2009, ΕλλΔ/νη , αντιθ. εσφαλμένη ΠΠρΑθ 796/2007, ΝοΒ

23 ότι πρόκειται για μία ακόμη εκ παραδρομής παράλειψη του νομοθέτη. Επομένως και στην περίπτωση αυτή με αναλογική εφαρμογή του 1546 εδ.γ ΑΚ θα είναι δυνατή η παράλειψη της συναίνεσης του συζύγου του υιοθετούμενου εφόσον η παροχή της είναι αδύνατη για νομικούς ή πραγματικούς λόγους ή υφίσταται εκκρεμής δίκη διαζυγίου Η δικαστική αναπλήρωση της συναίνεσης. Στην υιοθεσία ανηλίκων προβλέπεται η δυνατότητα αναπλήρωσης της συναίνεσης των φυσικών γονέων, με «ειδικώς αιτιολογημένη 74» απόφαση του δικαστηρίου, εφόσον συντρέχει κάποια από τις περιοριστικά απαριθμούμενες στη διάταξη του άρθρου 1552 παρ.1 ΑΚ περιπτώσεις. Αναλυτικά. οι προβλεπόμενοι λόγοι αναπλήρωσης, είναι οι εξής: Α) η ιδιότητα του παιδιού ως αγνώστων γονέων ή έκθετου (1552 παρ 1 περ.α ΑΚ). «Άγνωστοι» είναι οι γονείς όταν δεν μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά τους, ενώ «έκθετο» χαρακτηρίζεται το εκτεθειμένο στη τύχη του και τους κινδύνους τέκνο. Το τέκνο αγνώστων γονέων είναι αναμφίβολο έκθετο. Έκθετο όμως μπορεί να είναι και τέκνο γνωστών γονέων οι οποίοι έχει το έχουν εκούσια εγκαταλείψει και εν συνεχεία έχουν εξαφανιστεί 75. Άγνωστοι επομένως θεωρούνται οι γονείς ενός παιδιού που περιπλανιέται στο δρόμο, καθώς εκ των πραγμάτων κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει την ταυτότητά τους. Αντιθέτως, θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν εμπίπτει στην έννοια του αγνώστου γονέα ο φυσικός πατέρας ενός παιδιού που έχει γεννηθεί εκτός γάμου. Στη περίπτωση αυτή, εφόσον δεν έχει προηγηθεί δικαστική ή εκούσια αναγνώριση, κατά το νόμο δεν υπάρχει πατέρας και επομένως για την τέλεση της 73 Φουντεδάκη, Υιοθεσία, 229 Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο ΙΙ, 461 Βαθρακοκοίλης, ΕρνομΑΚ, άρθρο 1583 αρ. 4, ο ίδιος, Οι ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις της υιοθεσίας ενηλίκων, ΧρΙΔ Η φράση προστέθηκε στο άρθρο 1552 ΑΚ με το άρθρο 16 ν.3719/ Γυιόκας, Η υιοθεσία ανηλίκων, 106 επ, Σπυριδάκης, Η υιοθεσία ανηλίκων, 40, υποσημ.1α.,παπαχρίστου σε ΑΚ Γεωργιάδη-Σταθόουλου, άρθρα , αρ Παντελίδου, Η δικαστική αναπλήρωση της συναινέσεως για την υιοθεσία ανηλίκων, ΝοΒ

24 υιοθεσίας επαρκεί η συναίνεση της μητέρας, χωρίς να τίθεται ζήτημα αναπλήρωσης κατά το άρθρο 1552 παρ 1 ΑΚ 76. Β)αν και οι δύο γονείς έχουν εκπέσει από τη γονική μέριμνα ή τελούν σε καθεστώς στερητικής δικαστικής συμπαράστασης που τους αφαιρεί και την ικανότητα να συναινούν στην υιοθεσία του παιδιού τους(1552 παρ.1 εδ β ΑΚ) Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1550 παρ 1 εδ α ΑΚ, εάν ένας από τους γονείς έχει εκπέσει από τη γονική μέριμνα ή η συναίνεσή του είναι αδύνατη επειδή βρίσκεται σε καθεστώς στερητικής δικαστικής συμπαράστασης, πλήρους ή μερικής που περιλαμβάνει και τη στέρηση της ικανότητάς του να συναινεί στην υιοθεσία του παιδιού του, τότε παρακάμπτεται η συναίνεση του προβληματικού γονέα και αρκεί η συναίνεση μόνο του άλλου γονέα 77. Εάν όμως οι καταστάσεις που προβλέπει το άρθρο 1550 παρ 1 εδ α ΑΚ αφορούν και τους δύο γονείς, τότε για να καταστεί δυνατή η υιοθεσία θα πρέπει να αναπληρωθούν από το δικαστήριο οι συναινέσεις αμφοτέρων των γονέων. Το γεγονός ότι ο γονέας που εκπίπτει της γονικής μέριμνας κρίνεται από το δίκαιο ανάξιος να συναινεί στην υιοθεσία του παιδιού του δε θα πρέπει να οδηγήσει στην εσφαλμένη εκτίμηση ότι η συναίνεση συνδέεται με τη γονική μέριμνα και την εκπροσώπηση του τέκνου. Οι γονείς συναινούν για την υιοθεσία όχι υπό την ιδιότητά τους ως νομίμων εκπροσώπων του ανήλικου τέκνου αλλά «εξ ιδίου δικαίου» 78. Στο προισχύσαν άλλωστε δίκαιο ήταν εντελώς αδιάφορη και η ίδια η δικαιοπρακτική 76 Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό ΙΙ 386 Δασκαρόλη, Παραδόσεις Οικογενειακού Δικαίου ΙΙ 170 Παντελίδου, Η διακστική αναπλήρωση της συναινέσεως για την υιοθεσία ανηλίκων, Νο Β ΠΠρΡόδου 11/2001, Αρμ , ΠΠρΘεσ 22779/1999, Αρμ contra Σπυριδάκης, Η υιοθεσία ανηλίκων, 41, υποσημ.4, πρβλ και την ΠΠρΘεσ 7789/1995 Αρμ , η οποία έκρινε περί της δικαστικής αναπλήρωσης της συναίνεσης του «άγνωστου» φυσικού πατέρα. 77 Αντίθετα, στο προϊσχύσαν δίκαιο, το άρθρο 11 εδ. α περ. β του ν.δ 610/1970 προέβλεπε ότι εάν ένας από τους φυσικούς γονείς αδυνατούσε να παράσχει τη συναίνεσή του «ένεκα πνευματικής νόσου ή άλλου σπουδαίου λόγου», δεν αρκούσε η συναίνεση του άλλου, αλλά χωρούσε δικαστική αναπλήρωση της συναίνεσης του γονέα που αδυνατούσε να τη δώσει. 78 Κουνουγέρη Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο ΙΙ, 386 Φουντεδάκη, Υιοθεσία, 227 Δεληγιάννης, Προϋποθέσεις και διαδικασία τέλεσης της υιοθεσίας ανηλίκων κατά το νέο δίκαιο, Αρμ Πεπραγμένα

25 ικανότητα του φυσικού γονέα, με αποτέλεσμα να μπορεί να συναινεί όχι μόνο ο έκπτωτος, αλλά και ο γονέας που είχε τεθεί σε δικαστική απαγόρευση 79. Γ)αν οι γονείς έχουν άγνωστη διαμονή, είτε πριν είτε μετά την παροχή της γενικής εξουσιοδότησης του άρθρου Σύμφωνα με τη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, άγνωστης διαμονής θεωρείται εκείνος του οποίου αγνοείται ο τόπος ή η διεύθυνση της διαμονής του, η δε εξακρίβωση των στοιχείων αυτών δεν είναι δυνατή με τα συνήθη μέσα επιμέλειας. Η άγνοια αυτή πρέπει να είναι αντικειμενική, δηλαδή ευρύτερου κύκλου προσώπων, με την έννοια της αδυναμίας διακρίβωσης παρά την επιμελή αναζήτηση πληροφοριών, του τόπου ή της διεύθυνσης διαμονής του προσώπου που αφορούν 80. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι περιπτώσεις των εξαφανισθέντων πριν από την κήρυξή τους σε αφάνεια(ακ 40 επ.).μετά την κήρυξη της αφάνειας, ο άφαντος εξοιμοιώνεται με νεκρό (ΑΚ 48) και επομένως τυγχάνουν εφαρμογής όσα ισχύουν και στην περίπτωση των θανόντων γονέων 81. Η φράση «είτε πριν είτε μετά την παροχή της γενικής εξουσιοδότησης του άρθρου 1554» προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 3719/2008. Ο συσχετισμός όμως της γενικής εξουσιοδότησης του άρθρου 1554 ΑΚ με την άγνωστη διαμονή των γονέων ως λόγο δικαστικής αναπλήρωσης της συναίνεσης κάθε άλλο παρά επιτυχής μπορεί να κριθεί 82. Η άγνωστη διαμονή των γονέων κρίνεται στο χρόνο δήλωσης της συναίνεσης 83. Στερείται σημασίας το γεγονός ότι γονείς πιθανόν είχαν άγνωστη διαμονή πριν δηλώσουν τη γενική εξουσιοδότησή τους, η οποία άλλωστε δεν αποτελεί συναίνεση ούτε μπορεί να υποκαταστήσει τη συναίνεση καθ εαυτή. 79 ΕφΠατρών 198/1963, ΝοΒ , ΑΠ 657/1974 ΝοΒ ΠΠρΘεσ2438/2009, Αρμ ΠΠρΘεσ1453/2007, Αρμ ΠΠρΘεσ 29766/2007, Ά δημοσίευση ΝΟΜΟΣ ΠΠρΑθ 331/2006, Α δημοσίευση ΝΟΜΟΣ 81 Σπυριδάκης, Η υιοθεσία ανηλίκων, 42, υποσημ Φουντεδάκη, Παρατηρήσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις για το επώνυμο και την υιοθεσία, ΕφΑΔ Πεπραγμένα, 81 και

26 Δ)αν το παιδί προστατεύεται από αναγνωρισμένη κοινωνική οργάνωση, έχει αφαιρεθεί από τους γονείς η άσκηση της επιμέλειας σύμφωνα με τα άρθρα 1532 και 1533 ΑΚ και αυτοί αρνούνται να συναινέσουν καταχρηστικά. Στην περίπτωση αυτή δικαστικής αναπλήρωσης της συναίνεσης, απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: -υπαγωγή του τέκνου στη προστασία αναγνωρισμένης κοινωνικής οργάνωσης -αφαίρεση της άσκησης της επιμέλειας από τους γονείς σύμφωνα με τα άρθρα 1532 και 1533 ΑΚ -καταχρηστική άρνηση συναίνεσης εκ μέρους των γονέων. Η ισχύουσα ρύθμιση σαφώς παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις συγκριτικά με το προϊσχύσαν δίκαιο. Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση της Επιτροπής «προτιμήθηκε η ρύθμιση της προηγούμενης αφαίρεσης από τους γονείς της άσκησης της γονικής μέριμνας με ξεχωριστή δικαστική απόφαση...για χάρη και πάλι της προστασίας των γονέων από τον κίνδυνο της αδικαιολόγητης παράκαμψης της συναίνεσής τους, κάτι που υπάρχει κίνδυνος να συμβεί στην περίπτωση που η εξέταση του ζητήματος θα γινόταν παρεμπιπτόντως, με την ευκαιρία άλλης δίκης» 84. Εκτός του ότι απαιτείται πλέον αφαίρεση της επιμέλειας των γονέων με δικαστική απόφαση 85, περαιτέρω, η χρήση του όρου «προστατεύεται» αντί του παλαιότερου όρου «περιθάλπτεται» επιτρέπει την εφαρμογή της διάταξης για δικαστική αναπλήρωση και όταν το παιδί τελεί απλώς υπό την επίβλεψη μίας κοινωνικής οργάνωσης, χωρίς να είναι αναγκαίο να φιλοξενείται από αυτήν 86. Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση για την αναπλήρωση της συναίνεσης του φυσικού γονέα με δικαστική απόφαση είναι η άρνηση των φυσικών γονέων να συναινέσουν να αποτελεί μορφή κατάχρησης δικαιώματος. Η καταχρηστικότητα κρίνεται με βάση το σύνολο των ειδικών συνθηκών κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης, με γνώμονα το 84 Πεπραγμένα ΙΙ, 420 επ. 85 Το άρθρο 11 του ν.δ 610/1970 προέβλεπε την παρεμπίπτουσα κρίση του δικαστηρίου της υιοθεσίας περί της συνδρομής των όρων αφαίρεσης της γονικής μέριμνας 86Εισηγητική έκθεση, Πεπραγμένα, 81 Κουνουγέρη Μανωλεδάκη, Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, τα αποτελέσματα και η λύση της υιοθεσίας κατά το Σχέδιο Νόμου της Νοποπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ΕΝΟΒΕ, η ίδια, Οικογενειακό Δίκαιο ΙΙ Φουντεδάκη, Υιοθεσία, , κριτική του προισχύσαντος δικαίου, Παντελίδου ΝοΒ Απ Γεωργιάδης, Η δικαστική αναπλήρωση της συναινέσεως των γονέων για την υιοθεσία ανηλίκου, γνμδ, ΕλλΔνη

27 συμφέρον του παιδιού, αλλά και με συνεκτίμηση του συμφέροντος των φυσικών γονέων, που παρά την προηγηθείσα από μέρους τους κακή άσκηση της επιμέλειας, που είχε ως συνέπεια την αφαίρεσή της με δικαστική απόφαση, μπορεί να αρνούνται δικαιολογημένα να συναινέσουν στην υιοθεσία του τέκνου τους 87. Η στείρα άρνηση του φυσικού γονέα, δίχως να προβάλλονται βάσιμοι λόγοι για την άρνηση του, ή δίχως να παρέχει τα εχέγγυα ότι είναι ικανός να αναθρέψει το παιδί του, τουλάχιστον υπό καλές συνθήκες διαβίωσης, πρέπει να οδηγεί αναμφίβολα στην κατάφαση της καταχρηστικότητας 88. Ε)αν το παιδί με τη συναίνεση των γονέων έχει παραδοθεί σε οικογένεια για φροντίδα και ανατροφή με σκοπό τη υιοθεσία, έχοντας ενταχθεί σε αυτήν επί ένα κατ ελάχιστο έτος και οι γονείς αρνούνται καταχρηστικά να συναινέσουν(1552 παρ. 1 εδ α περ ε ΑΚ) Η διάταξη του άρθρου 1552 παρ. 1 εδ.α περ. ε ΑΚ τέθηκε με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 2915/ Στην περίπτωση αυτή δικαστικής αναπλήρωσης της συναίνεσης, απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής τρεις προϋποθέσεις: -παράδοση του παιδιού με τη συναίνεση των γονέων σε οικογένεια με σκοπό την υιοθεσία -ένταξη του παιδιού στη νέα οικογένεια επί ένα τουλάχιστον έτος -καταχρηστική άρνηση συναίνεσης των φυσικών γονέων. Η κοινή διαμονή του τέκνου με την οικογένεια του υποψήφιου θετού γονέα δεν πληρεί από μόνη της την προϋπόθεση της «ένταξης». Απαιτείται επιπλέον να αποδεικνύεται η ομαλή ενσωμάτωση και προσαρμογή του τέκνου στη νέα οικογένεια καθώς επίσης και η ανάπτυξη συναισθηματικών δεσμών με την οικογένεια υποδοχής89. Περαιτέρω, από τη διάταξη αυτή, λαμβανομένου υπόψη ότι οι περιπτώσεις δικαστικής αναπλήρωσης της συναίνεσης των φυσικών γονέων αναγράφονται περιοριστικά στο νόμο, προκειμένου να αποφεύγονται κίνδυνοι παράκαμψης της θέλησης αυτών χωρίς να συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι, προκύπτει ότι οι φυσικοί γονείς που έχουν οι 87 Παπαχρίστου σε Γεωργιάδη-Σταθόπουλο, ΑΚ, αρθ , αρ.30 Παντελίδου, Οι τελευταίες αλλαγές στο δίκαιο της υιοθεσίας που επέφερε ο 2915/2001, Αρμ 2002, 833 επ ΠΠρΑθ 1165/2007, ΕφΑΔ Στ. Πανταζόπουλου: "Σκέψεις για την αναπλήρωση της συναίνεσης του φυσικού γονέα με δικαστική απόφαση, λόγω καταχρηστικής άρνησης παροχής", ΕλλΔνη Φουντεδάκη, Υιοθεσία, 235 Παπαχρίστου σε ΑΚ Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, αάρθρα , αρ