Διπλωματική εργασία Κατασκευή εργαστηριακού μοντέλου δικτυού διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διπλωματική εργασία Κατασκευή εργαστηριακού μοντέλου δικτυού διανομής ηλεκτρικής ενέργειας"

Transcript

1 Διπλωματική εργασία Κατασκευή εργαστηριακού μοντέλου δικτυού διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Σκοπός Μενέλαος 6870 Επιβλέπων Ανδρέου Γεώργιος Λέκτορας Θεσσαλονίκη

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας των Α.Βαγγέλογλου Χ.Κύργια Απαιτήσεις και προδιαγραφές Υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την πειραματική κατασκευή Συμπεράσματα και προτάσεις 6 2. Μετρήσεις και αλλαγές στο κύκλωμα Μετρήσεις Αλλαγή τοπολογίας κυκλώματος Αναλυτική μέτρηση πηνίων Αναλυτική μέτρηση του εργαστηριακού μοντέλου Συμπεριφορά μετρητικών οργάνων πηνίων στις μετρήσεις Η λύση του gyrator Θεωρητική προσέγγιση Δοκιμές στο λογισμικό Συμπεράσματα Το πηνίο Θεωρητική προσέγγιση Απώλειες στα τυλίγματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα Απώλειες στον πυρήνα στο εναλλασσόμενο ρεύμα Μέθοδος κατασκευής Παράδειγμα μεθόδου Μέθοδος AL Γενικοί τύποι πηνίου Κατασκευή Δοκιμές Συμπεράσματα 31 Βιβλιογραφία 32 2

3 Πρόλογος Το παρόν σύγγραμμα με τίτλο «Κατασκευή εργαστηριακού μοντέλου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας» αποτελεί τη διπλωματική εργασία του φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης Σκοπού Μενέλαου υπό την επίβλεψη του λέκτορα Ανδρέου Γεωργίου. Η διπλωματική αυτή εργασία αποτελεί τη συνέχεια σε μια σειρά διπλωματικών εργασιών με τελικό σκοπό την κατασκευή ενός εργαστηριακού μοντέλου διανομής αποτελούμενο από καλώδια και εναέριες γραμμές καθώς και υποσταθμούς υποβιβασμού τάσης. Η εργασία χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο παρουσιάζεται σύντομα ποια ήταν η κατεύθυνση της προηγούμενης διπλωματικής και ποια προβλήματα προέκυψαν. Γίνεται μια αναφορά στο υλικό και κατόπιν γίνονται οι προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι μετρήσεις που έγιναν στο μοντέλο και οι προσπάθειες επίλυσης των προβλημάτων με τα υπάρχοντα υλικά. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στη πιθανή λύση του gyrator που είναι ένα ηλεκτρικό στοιχείο που μπορεί να αντικαταστήσει το πηνίο. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στο πηνίο ξεκινώντας με τη θεωρητική προσέγγιση της συμπεριφοράς του ανάλογα με την κατασκευή του. Μετά γίνεται παρουσίαση της προσπάθειας κατασκευής που έγινε. Κατόπιν γίνεται ανάλυση μιας μεθόδου κατασκευής πηνίων που επιτρέπει την επιλογή των χαρακτηριστικών του πηνίου ώστε να έχει την επιθυμητή αυτεπαγωγή και αντίσταση. Τέλος ακολουθεί το κεφάλαιο με τα συμπεράσματα της διπλωματικής εργασίας. 3

4 1. Εισαγωγή 1.1 Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας των Α. Βαγγέλογλου και Χ. Κύργια Η προηγούμενη διπλωματική εργασία [3] είχε ως στόχο την κατασκευή ενός εργαστηριακού μοντέλου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Αρχικά αφού έγιναν όλοι οι απαραίτητοι υπολογισμοί κατασκευάστηκαν τα στοιχεία που θα αποτελούσαν το κύκλωμα. Τα στοιχεία αυτά ήταν οι γραμμές εναέριες και υπόγειες καθώς και φορτία. Το πρώτο πρόβλημα που πρόεκυψε αφορούσε τα πηνία για τα φορτία τα οποία δεν είχαν την αναμενόμενη αυτεπαγωγή εξαιτίας της μεγάλης διακύμανσης [3]. Το πρόβλημα αυτό επιλύθηκε με την χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πηνίων του εργαστηρίου τα οποία έχουν πολύ μικρότερη διακύμανση στην τιμή της αυτεπαγωγής τους. Κατόπιν με τα υπάρχοντα κυκλωματικά στοιχεία πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες μετρήσεις. Με το τρόπο αυτό υλοποιήθηκαν ορισμένα σενάρια όπως τροφοδότηση υποσταθμών μέσω διαφορετικών μοντέλων γραμμών διανομής, ανασχηματισμός δικτύου καθώς και αντιστάθμιση και ρύθμιση τάσης [3]. Κατά τη διάρκεια αυτών των πειραμάτων εμφανίζονταν ανεξήγητες πτώσεις τάσης στη γραμμή διανομής. Η αιτιολόγηση αυτών των πτώσεων τάσης έγκειται στην αυξημένη σύνθετη αντίσταση που παρουσίαζε η πειραματική προσομοίωση της γραμμής διανομής σε σχέση με τους θεωρητικούς υπολογισμούς στο λογισμικό (Powersim). Το γεγονός αυτό οδήγησε στην εγκατάλειψη της χρησιμοποίησης δύο εκ των τεσσάρων αυτεπαγωγών για την μοντελοποίηση της γραμμής διανομής εξαιτίας της μεγάλης σύνθετης αντίστασης τους. Με τις δύο πλέον εναπομένουσες γραμμές και μόνο έγιναν όλες οι μετρήσεις οι οποίες παρουσίασαν μια πολύ καλή εικόνα όσο αφορά τη συμπεριφορά των γραμμών διανομής. Η παρούσα διπλωματική εργασία, χρησιμοποιώντας όλα τα υπάρχοντα δεδομένα κι εξοπλισμό, προσπαθεί να καταστήσει κατανοητές τις αποκλίσεις που παρουσιάζουν οι πραγματικές μετρήσεις με τα θεωρητικά δεδομένα από το λογισμικό (Powersim) και έπειτα να προσομοιώσει μέσω εργαστηριακών μοντέλων τις πραγματικές γραμμές διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Απαιτήσεις και προδιαγραφές Η απαίτηση που αφορά τις γραμμές διανομής είναι η ύπαρξη ενός συγκεκριμένου λόγου αντίστασης προς αυτεπαγωγή. Πιο συγκεκριμένα ο λόγος R/Χ πρέπει να λαμβάνει τιμές κοντά στα στους αγωγούς τύπου ACSR η στου αγωγούς τύπου XLPE όπως φαίνεται και από τον πίνακα Π. 1-1 για συγκεκριμένες τιμές. Αυτά τα νούμερα προκύπτουν από τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της γραμμής των 95mm 2 [3]. Ο λόγος R/X μπορεί να λάβει και τη τιμή αν έχουμε διατομή 16mm 2 [3]. Η ύπαρξη αυτού του δεδομένου είναι ικανή να οδηγήσει στην επιλογή των στοιχείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ορθή κατασκευή του μοντέλου 4

5 1.3 Υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την πειραματική κατασκευή Στην αρχή πραγματοποιήθηκε η καταγραφή των διαθέσιμων κιβώτιων με φορτία και γραμμές. Έχουμε λοιπόν δυο κιβώτια με φορτία των 100Ω. Εικόνα 1.1 Κιβώτιο αντιστάσεων 100Ω Αντίστοιχα υπάρχουν κιβώτια των 220Ω και των 1000Ω. Έχουμε τρία κιβώτια γραμμές με πηνία και αντιστάσεις που προσομοιώνουν τις εξής γραμμές Γραμμή ACSR 95mm 2 km R(Ω) X(Ω) Γραμμή XLPE (γραμμή κορμού) km R(Ω) X(Ω) Π. 1-1 Εικόνα 1.2 Κιβώτιο γραμμών με πηνία και αντιστάσεις 5

6 Καθώς και τρία κιβώτια γραμμών μόνο με πηνία που προσομοιώνουν τις γραμμές XLPE Εικόνα 1.3 Κιβώτιο γραμμών μόνο με πηνία Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πηνία είναι τεσσάρων λήψεων με τιμές κατασκευαστή 50mH,100mH,140mH,200mH 1.3 Συμπεράσματα και προτάσεις Η πρώτη εκτίμηση ήταν ότι η μη αναμενόμενη πτώση τάσης που εμφανίζεται, οφείλεται στην αυξημένη σύνθετη αντίσταση των πηνίων των γραμμών. Ένας παράγοντας που πιθανόν να οδήγησε σ αυτό το αποτέλεσμα είναι η αλληλεπίδραση των μαγνητικών πεδίων των πηνίων καθώς και η επίδραση που μπορεί να έχουν αυτά στις αντιστάσεις. Η επίδραση της αμοιβαίας αυτεπαγωγής θα γίνει περισσότερο εμφανής με αλλαγή της θέσης των πηνίων. Επομένως η πρώτη αλλαγή που πραγματοποιήθηκε αφορούσε την αλλαγή της μορφής του κυκλώματος. Μια άλλη λύση που προτάθηκε είναι η αντικατάσταση του πηνίου με ένα gyrator η οποία παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 3. Στη βιβλιογραφία [4] χρησιμοποιείται ευρέως η λύση του gyrator για την αντικατάσταση των πηνίων σε περιπτώσεις όπου το πηνίο έχει ανεπιθύμητη συμπεριφορά. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί στόχο η εξεύρεση λύσεων ώστε το πηνίο να έχει τα μικρότερα δυνατά παράσιτα χαρακτηριστικά και την όσο πιο κοντά στην επιθυμητή τιμή σύνθετης αντίστασης ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που ορίσαμε στην παράγραφο

7 2. Μετρήσεις και αλλαγές στο κύκλωμα 2.1 Μετρήσεις Στην αρχή πραγματοποιούνται κάποιες μετρήσεις ώστε να επιβεβαιώσουν τα προηγούμενα συμπεράσματα Χρησιμοποιήθηκε το ακόλουθο κύκλωμα στο λογισμικό Powersim, το οποίο είναι ένα λογισμικό πρόγραμμα προσομοίωσης κυκλωματικών στοιχείων: Εικόνα 2.1 Κύκλωμα στο Psim Λαμβάνοντας τα δεδομένα μετά τη γραμμή διανομής προκύπτουν τα εξής αποτελέσματα από τις πειραματικές μετρήσεις: Γραμμή διανομής με αγωγούς τύπου XLPE 6km Psim εργαστήριο V (V) I (ma) S (VA) P (W) Q (Var) Cosφ Γραμμή διανομής με αγωγούς τύπου XLPE 12km Psim εργαστήριο V (V) I (ma) S (VA) P (W) Q (Var) Cosφ Γραμμή διανομής με αγωγούς τύπου ACSR 6km Psim εργαστήριο V (V) I (ma) S (VA) P (W) Q (VAr) Cosφ (Γραμμή διανομής με αγωγούς τύπου ACSR 8.5km Psim εργαστήριο V (V) I (ma) S (VA) P (W) Q (VAr) Cosφ Π.2.1 Δοκιμές με φορτίο 2200Ω - 3.5H 7

8 Η τάση της πηγής στο Powersim είναι ίση με 395V μετά από μέτρηση που έγινε στο πραγματικό κύκλωμα. Η τιμή αυτή προσέγγισε τα 400V σε επόμενες μετρήσεις. Όπως φαίνεται και από τα πειραματικά αποτελέσματα η εμφανής πτώση τάσης σε συνδυασμό με το μειωμένο ρεύμα οφείλεται στην αυξημένη σύνθετη αντίσταση στο πηνίο. Παράλληλα έγιναν και άλλες μετρήσεις με όλους τους συνδυασμούς φορτίων και γραμμών καθώς και με τα φορτία του εργαστηρίου ώστε υπάρχει καλύτερη άποψη όσον αφορά τις πιθανές αιτίες αναντιστοιχίας των θεωρητικών και πειραματικών τιμών. Αξίζει να αναφερθεί ότι το πηνίο είναι γνωστό ότι προσομοιώνεται κυκλωματικά με μια σύνθετη αντίσταση και όχι με μια αυτεπαγωγή, απλά δεν αναμένονταν τόσο μεγάλη απόκλιση στα πειραματικά αποτελέσματα. Μια ενδιαφέρουσα μέτρηση που επίσης πραγματοποιήθηκε αφορά την dc αντίσταση των πηνίων με ένα πολύμετρο UNI-T UT33D και ένα άλλο MASTECH MS8222H. Αυτεπαγωγή πηνίου R DC UNI-T R DC MASTECH 50mH 2Ω 3.6Ω 100mH 2.8Ω 4.5Ω 140mH 3.3Ω 5Ω 200mH 3.9Ω 5.6Ω Π-2.2 Τιμές dc αντίστασης συναρτήσει της αυτεπαγωγής του πηνίου Τέλος, ακολουθεί η μέτρηση που πραγματοποιήθηκε με τον μετρητή πηνίων που υπάρχει στο εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του Τμήματος τύπου Hameg Είχε ως αποτέλεσμα μη αναμενόμενα χαρακτηριστικά των διαθέσιμων πηνίων που τελικά οδηγούν στην έντονη απόκλιση των τιμών των μετρήσεων σε σχέση με τις θεωρητικές τιμές των χαρακτηριστικών τους. Λήψη R(Ω) 1.6kHz R(Ω) 160Hz L(mH) Π 2.3 Τιμές από μετρητή πηνίων και συνάρτηση αντίστασης με συχνότητα μέτρησης Τα παραπάνω δεδομένα (μέτρηση 1.6kHz) οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα υπάρχοντα πηνία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιθυμητή κατασκευή επειδή δεν πληρούν τις προδιαγραφές της παραγράφου Οι λήψεις 1,2,3,4 έχουν R/X αντίστοιχα 8.8,8.8,8.6,8.6. Να διευκρινιστεί ότι επιλέχτηκε αυτή η μέτρηση(1.6khz) επειδή δικαιολογεί σε κάθε λήψη τη πτώση τάσης. Εικόνα 2.2 Το διαθέσιμο πηνίο με τις 4 λήψεις 8

9 Όπως φαίνεται και στην εικόνα τα πηνία γράφουν πάνω τις τιμές της αυτεπαγωγής που είχε παραγγείλει η προηγούμενη ομάδα που ασχολήθηκε με το θέμα. 2.2 Αλλαγή τοπολογίας κυκλώματος Ο σκοπός της αλλαγής της τοπολογίας του κυκλώματος είναι να καταστεί φανερή η αλληλεπίδραση των πηνίων καθώς και η επίδρασή τους στις αντιστάσεις που βρίσκονται στο ίδιο κουτί. Έχοντας ληφθεί ως πρότυπο η δομή μιας παρόμοιας κατασκευής που υπάρχει στο εργαστήριο (μοντέλο ems 8327 της εταιρείας lab volt) και η οποία προσομοιώνει μια γραμμή μεταφοράς ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία και στο κυκλωματικό μοντέλο της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Τα πηνία τοποθετήθηκαν σε ευθεία γραμμή και μόνα τους σε ένα κουτί και οι αντιστάσεις τοποθετήθηκαν σε ένα άλλο κουτί μόνες τους, δηλαδή πραγματοποιήθηκε απομόνωση των κυκλωματικών στοιχείων. Εικόνα 2.3 Το κιβώτιο γραμμών μόνο με τις αντιστάσεις Εικόνα 2.4 Τα πηνία σε ευθεία γραμμή Τα αποτελέσματα των μετρήσεων δεν έδειξαν κάποια αξιόλογη μεταβολή και ως εκ τούτου εγκαταλείφθηκε η ιδέα της ύπαρξης προβλήματος στη δομή του κυκλώματος. 9

10 2.3 Αναλυτική μέτρηση πηνίων Έπειτα από αρκετές μετρήσεις και δοκιμές έγινε μια πιο προσεκτική μέτρηση των πηνίων με τον μετρητή πηνίων και τα δεδομένα παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες: Πρώτη λήψη Πηνίο 5 Πηνίο 9 Πηνίο 6 Χωρητικότητα(μF) Αυτεπαγωγή(mH) Αντίσταση(Ω) Αγωγιμότητα(μS) Δεύτερη λήψη Πηνίο 5 Πηνίο 9 Πηνίο 6 Χωρητικότητα(μF) Αυτεπαγωγή(mH) Αντίσταση(Ω) Αγωγιμότητα(μS) Τρίτη λήψη Πηνίο 5 Πηνίο 9 Πηνίο 6 Χωρητικότητα(μF) Αυτεπαγωγή(mH) Αντίσταση(Ω) Αγωγιμότητα(μS) Τέταρτη λήψη Πηνίο 5 Πηνίο 9 Πηνίο 6 Χωρητικότητα(μF) Αυτεπαγωγή(mH) Αντίσταση(Ω) Αγωγιμότητα(μS) Π.2-4 Μέτρηση των πηνίων(η χωρητικότητα και η αγωγιμότητα είναι παράλληλα μεγέθη) Πρέπει να τονιστεί ότι τα κύρια χαρακτηριστικά του πηνίου είναι η αυτεπαγωγή και αντίσταση και αυτά είναι κατασκευασμένο να υπολογίζει ο μετρητής πηνίων. Η παράλληλη χωρητικότητα και αγωγιμότητα που φαίνονται παραπάνω δεν παίζουν ρόλο στη προσομοίωση. Κατόπιν γίνονται οι δοκιμές στο λογισμικό με το παρακάτω κύκλωμα. Εικόνα 2.5 Κύκλωμα στο Psim 10

11 Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν με όλους τους δυνατούς τρόπους και κυκλωματικούς συνδυασμούς: Ενδεικτικές δοκιμές με φορτίο 2200Ω - 3.5H Γραμμή με αγωγούς τύπου XLPE 6km Psim Εργαστήριο Psim αντίσταση στο πηνίο 33m Psim με όλα τα στοιχεία V(V) I(mA) S(VA) P(W) Q(VAr) Cosφ Γραμμή με αγωγούς τύπου ACSR 6km Psim εργαστήριο Psim με αντίσταση στη γραμμή Psim με όλα τα στοιχεία V(V) I(mA) S(VA) P(W) Q(VAr) Cosφ Γραμμή με αγωγούς τύπου XLPE 12km Psim εργαστήριο Psim με αντίσταση στη γραμμή Psim με όλα τα στοιχεία V(V) I(mA) S(VA) P(W) Q(VAr) Cosφ Γραμμή με αγωγούς τύπου ACSR 8.5km Psim εργαστήριο Psim με αντίσταση στη γραμμή Psim με όλα τα στοιχεία V(V) I(mA) S(VA) P(W) Q(VAr) Cosφ Π.2-5 Μετρήσεις με το λογισμικό Στην πρώτη στήλη παρουσιάζονται τα θεωρητικά αποτελέσματα όπως προκύπτουν από το λογισμικό Psim μόνο με αυτεπαγωγή. Στην δεύτερη στήλη παρουσιάζονται οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο. Στη τρίτη στήλη ακολουθούν οι μετρήσεις στο λογισμικό Psim με αυτεπαγωγή και αντίσταση. Και στην τέταρτη στήλη παρουσιάζονται οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο λογισμικό Psim με αυτεπαγωγή, αντίσταση και χωρητικότητα. Τα συμπεράσματα είναι σαφή και δείχνουν ξεκάθαρα ότι το πηνίο δεν μπορεί να προσομοιωθεί κυκλωματικά με μια απλή αυτεπαγωγή αλλά με μια σύνθετη αντίσταση που δεν μπορεί εύκολα να αγνοείται. 11

12 2.4 Αναλυτική μέτρηση του εργαστηριακού μοντέλου Για την καλύτερη κατανόηση του κυκλώματος και της συμπεριφοράς των πηνίων πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις με δύο ίδια εργαστηριακά όργανα (ELCONTROL VIP D3) που μετράνε ισχύ, τάση, ρεύμα και συντελεστή ισχύος. Το πρώτο όργανο τοποθετήθηκε μεταξύ πηγής και πηνίων και το άλλο μεταξύ πηνίων και φορτίου. Τα αποτελέσματα φαίνονται στο παρακάτω πίνακα. Λήψεις Μέτρηση Με το πρώτο όργανο Με το δεύτερο όργανο V1(V) V V I1(mA) I I P1(W) P P P3φ(W) S3φ(VAr) Q3φ(VA) cosφ Π. 2-6 Μέτρηση στο εργαστηριακό μοντέλο Από τις μετρήσεις του πίνακα 2-6 πραγματοποιήθηκαν υπολογισμοί της αντίστασης και της αυτεπαγωγής του πηνίου με βάση την καταναλισκόμενη ενεργή και άεργη ισχύς και πρόεκυψε ότι και οι 4 λήψεις έχουν R/X ίσο με Συμπεριφορά μετρητικών οργάνων πηνίων στις μετρήσεις Βασιζόμενοι στις μετρήσεις με διαφορετικά μετρητικά όργανα παρατηρήθηκε απόκλιση των δεδομένων. Ως παράδειγμα αξίζουν να αναφερθούν οι διαφορετικές τιμές της αντίστασης από το πολύμετρο (Mastech MS8222H) που θεωρητικά υπολογίζει dc αντίσταση και του μετρητή πηνίων (Hameg 8018-old) που υπολογίζει την αντίσταση σε εναλλασσόμενο ρεύμα 160Hz ή 1.6kHz. Οι διαφορές φαίνονται στους πίνακες 2-2 και 2-3. Παρόμοιες αποκλίσεις υπάρχουν και στις τιμές της αυτεπαγωγής αλλά μπορούν να θεωρηθούν αμελητέες. Μια ακόμη μέτρηση που μπορεί να αναφερθεί είναι των πηνίων του εργαστηρίου που χρησιμοποιούνται στο εργαστηριακό μοντέλο σαν φορτία. Η αυτεπαγωγή του κατασκευαστή είναι 3.5Η και η μέτρηση από το μετρητή πηνίων και το πολύμετρο συμφωνεί κοντά στα 2Η. Επίσης είναι σημαντικο ότι σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του μετρητή πηνίου οι μετρήσεις σε πηνία με πυρήνα σιδήρου συνήθως δεν είναι ακριβείς. To συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι ανάλογα με την μέθοδο που χρησιμοποιεί το κάθε μετρητικό όργανο και τη συχνότητα στην οποία υπολογίζει το κάθε μέγεθος προκύπτει διαφορετικό αποτέλεσμα. Με το διαθέσιμο εξοπλισμό δεν έγινε δυνατόν να γίνει ακριβής μέτρηση των χαρακτηριστικών των πηνίων στη συχνότητα των 50Ηz. Γι αυτό και κάθε μέτρηση πηνίου η οποία υπάρχει σ αυτήν τη διπλωματική εργασία έχει απόκλιση από τα πραγματικά μεγέθη. 12

13 3. Η λύση του gyrator Ένας πιθανός τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος είναι η αντικατάσταση του πηνίου με ένα gyrator σύμφωνα με τη βιβλιογραφία [4]. Ο gyrator θεωρείται γενική λύση σε περιπτώσεις προβλημάτων που αφορούν τη συμπεριφορά του πηνίου. Συνήθως αυτή η αντικατάσταση γίνεται σε περιπτώσεις προβλημάτων που σχετίζονται με υψηλές συχνότητες για αυτό η έρευνα αυτή αποσκοπεί στη διερεύνηση της πιθανότητας λειτουργίας αυτής της λύσης στα 50Ηz. 3.1 Θεωρητική προσέγγιση [1] O gyrator είναι ένα ηλεκτρικό στοιχειό που διέπεται από τις παρακάτω εξισώσεις. Όπου G είναι η αγωγιμότητα του gyrator Το κυκλωματικό σύμβολο του είναι το παρακάτω. Εικόνα 3.1 Ιδανικός gyrator Μια ιδιότητα του gyrator είναι ότι η συνολική ισχύ του είναι 0 όπως συμβαίνει και στον ιδανικό μετασχηματιστή. Δηλαδή δεν αποθηκεύει ούτε καταναλώνει ενέργεια απλά μεταφέρει. Η κύρια ιδιότητα του όμως προκύπτει από τη παρακάτω εξίσωση. που αποδεικνύει ότι όταν έχουμε μια αντίσταση R L στην έξοδο τότε στην είσοδο φαίνεται σαν να έχουμε 1/(G 2 *R L ) όπως στην παρακάτω εικόνα. 13

14 Εικόνα 3.2 Αντίσταση στην έξοδο του gyrator Η ενδιαφέρουσα γι αυτή την διπλωματική εργασία- ιδιότητα προκύπτει όταν υπάρχει πυκνωτής στην έξοδο. Στην περίπτωση αυτή λόγω του gyrator η είσοδος συμπεριφέρεται σαν να υπάρχει πηνίο. Η προαναφερθείσα ιδιότητα αποδεικνύεται με τη βοήθεια της τάσης εισόδου ως εξής: Εικόνα 3.3 Πυκνωτής στη έξοδο του gyrator Θα αναφερθούν επιγραμματικά δύο ακόμη ιδιότητες του gyrator: μια εξ αυτών είναι η αντιστοιχία πηγής ρεύματος στην έξοδο με πηγή τάσης στην είσοδο λόγω του gyrator κι αντίστροφα. στην περίπτωση που υπάρχει μια αντίσταση εξαρτώμενη από τάση θα μετατραπεί σε μια αντίσταση εξαρτώμενη από ρεύμα κι αντίστροφα. Η υλοποίηση ενός κυκλώματος με gyrator μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Παρακάτω παραθέτονται αυτοί που δοκιμάστηκαν στο λογισμικό. 14

15 Εικόνα 3.4 Πηνίο μέσω gyrator Από πρακτικής άποψης είναι γνωστό [4] ότι ο gyrator δεν έχει μαγνητικά φαινόμενα σαν ένα πηνίο όπως κορεσμό και υστέρηση. Παρόλα αυτά έχει και περιορισμούς όπως το γεγονός ότι χρειάζεται γείωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο gyrator μπορεί να έχει μεγάλη αυτεπαγωγή χωρίς παρασιτικά φαινόμενα, να είναι πιο ακριβής στην τιμή της αυτεπαγωγής του και να μην αλληλεπιδρά με άλλα στοιχεία. Χρησιμοποιείται όταν ένα πηνίο προκύπτει πολύ μεγάλο για τη κατασκευή μας π.χ κινητό τηλέφωνο ή όταν θέλουμε εξαιρετική ποιότητα σήματος όπως προενισχυτές σε ηχητικά συστήματα ή ισοσταθμιστές γραφικών. Εικόνα 3.5 Κύκλωμα gyrator 15

16 3.2 Δοκιμές στο λογισμικό Στην αρχή πραγματοποιήθηκαν δοκιμές στο λογισμικό Psim ώστε να διαπιστωθεί η λειτουργία του gyrator με βάση το ακόλουθο κυκλωματικό μοντέλο. Εικόνα 3.6 Gyrator στο psim Οι δοκιμές έγιναν αρχικά για τα δεδομένα που δινόταν στο κύκλωμα της βιβλιογραφίας (πιο συγκεκριμένα τάση 1Vpp και συχνότητα 1kHz ) και το κύκλωμα συμπεριφέρονταν σαν πηνίο όπως προκύπτει κι από την εικόνα 3.7. Εικόνα 3.7 Κυματομορφή τάσης και ρεύματος gyrator της εικόνας 3.5 Συμπεριφορά πηνίου σημαίνει να έχει το ρεύμα(κόκκινη καμπύλη) μια καθυστέρηση σε σχέση με την τάση(μπλε καμπύλη) κατά 90 μοίρες. Κατόπιν αυξήθηκε η τάση και μειώθηκε η συχνότητα στα 50Ηz και διαπιστώθηκε ότι κύκλωμα πια δεν συμπεριφερόταν σαν πηνίο. Έγιναν και άλλες δοκιμές και σε άλλα κυκλώματα gyrator και η διαπίστωση ήταν η ίδια. 16

17 3.3 Συμπεράσματα Από τις δοκιμές βγήκε το συμπέρασμα ότι το κύκλωμα λειτουργεί σαν gyrator μόνο για μεγάλες συχνότητες. Στα 50 Ηz που χρησιμοποιούνται στο υπό εξέταση μοντέλο δεν λειτούργει. Επίσης μέσα από έρευνες υλικών δεν βρέθηκαν διακοπτικά στοιχειά η λειτουργικοί ενισχυτές που να λειτουργούν σε μεγάλη τάση και μικρές συχνότητες. Παράλληλα επειδή τα αποτελέσματα με τη λύση του προβλήματος μέσω των πηνίων είναι πιο ενθαρρυντικά δεν θα αναλυθεί περαιτέρω η λύση του gyrator. Πάντως πρέπει να τονιστεί ότι η ερευνά δεν είναι πλήρης και τα συμπεράσματα για τον gyrator όχι επιστημονικά τεκμηριωμένα,απλά διαπιστώθηκε ότι η σωστή κατασκευή και λειτουργία των πηνίων θα είναι πολύ πιο εύκολη και πρακτική. Το σίγουρο είναι όμως ότι σε κατασκευές σε πιο υψηλές συχνότητες η λύση του gyrator χρησιμοποιείται ευρέως. 17

18 4. Το πηνίο Εφόσον δεν υπήρξε κάποια άλλη λύση στο μοντέλο αποφασίστηκε να αντικατασταθούν τα πηνία. Μια λύση είναι να αγοραστούν καινούργια πηνία από αντίστοιχη κατασκευαστική εμπειρία. Εντούτοις, επειδή παρατηρήθηκε ότι υπάρχει πειραματικό ενδιαφέρον στην κατασκευή ενός πηνίου εκ του μηδενός, αποφασίστηκε να κατασκευαστεί ένα πηνίο με τις προδιαγραφές του εργαστηριακού μοντέλου. Ακολούθως παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της κατασκευής ενός πηνίου. 4.1 Θεωρητική προσέγγιση Αρχικά παρουσιάζεται κυκλωματικά ένα πραγματικό πηνίο κάτι που εξηγεί και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν με τα υπάρχοντα πηνία κατά τη διάρκεια των προσομοιώσεων. Εικόνα 4.1 Πραγματικό πηνίο με πυρήνα Όπως φαίνεται και από την Εικόνα 4.1 ένα πραγματικό πηνίο με πυρήνα δεν είναι μόνο μια αυτεπαγωγή L.Όπως είναι φυσικό ο αγωγός από τον οποίο είναι φτιαγμένο το πηνίο παρουσιάζει κάποια αντίσταση η οποία συμβολίζεται με R s. Η R s με την σειρά της, δημιουργεί διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο οποιωνδήποτε σημείων κατά μήκος του αγωγού. Εφόσον μεταξύ των δυο σημείων υπάρχει μονωτικό υλικό τα σημεία αυτά παρουσιάζουν χωρητικότητα μεταξύ τους. Αυτές η χωρητικότητες αθροιστικά δημιουργούν την Cd. Στην περίπτωση αυτού του εργαστηριακού μοντέλου επειδή χρησιμοποιούμε πηνία με πυρήνα έχουμε και απώλειες ισχύος του πυρήνα που συμβολίζονται με την παράλληλη αντίσταση Rp. Πέρα από αυτές μπορεί να υπάρχουν και άλλου είδους απώλειες από υλικά κοντά στο πηνίο που να μην μπορούν να υπολογιστούν. Ακολούθως παρουσιάζονται κάποιες εικόνες που υποδεικνύουν κατασκευαστικά χαρακτηριστικά σε σχέση με την τιμή της αυτεπαγωγής. 18

19 Εικόνα 4.2 Ο αριθμός των στρόφων αυξάνει την αυτεπαγωγή Εικόνα 4.3 Η διάμετρος των σπειρών του πηνίου αυξάνει την αυτεπαγωγής Εικόνα 4.4 Το μήκος μειώνει την αυτεπαγωγή Εικόνα 4.5 Η διαπερατότητα του πυρήνα αυξάνει την αυτεπαγωγή 19

20 4.1.1 Απώλειες στα τυλίγματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα Ένας παράγοντας που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη συμπεριφορά του πηνίου είναι η συχνότητα. Στην εφαρμογή που παρουσιάζεται σ αυτήν τη διπλωματική εργασία η συχνότητα είναι χαμηλή (50 Ηz) και συγκεκριμένα ίση με τη συχνότητα του ηλεκτρικού δικτύου. Ένας σημαντικός παράγοντας της συμπεριφοράς του πηνίου είναι η ωμική αντίσταση η οποία εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη συχνότητα. Τα δυο κύρια φαινόμενα που επηρεάζουν τη αντίσταση στο εναλλασσόμενο ρεύμα (R ac ) είναι το επιδερμικό φαινόμενο(skin effect) και το φαινόμενο εγγύτητας(proximity effect) τα οποία περιορίζουν την αξιοποίηση όλης της αγώγιμης περιοχής του αγωγού [5]. Το επιδερμικό φαινόμενο εμφανίζεται επειδή το εναλλασσόμενο ρεύμα δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο το οποίο έχει ως αποτέλεσμα δινορεύματα. Αυτά μειώνουν τη πυκνότητα ρεύματος στο κέντρο του αγωγού και την αυξάνουν στην επιφάνεια όπως φαίνεται και στο δεξί μέρος της εικόνας 4.6. Εικόνα 4.6 Το μαγνητικό πεδίο και τα δινορεύματα στο επιδερμικό φαινόμενο Το φαινόμενο γίνεται εντονότερο με την αύξηση της συχνότητας και η χρησιμοποιούμενη περιοχή του αγωγού περιορίζεται ακόμη περισσότερο στην επιφάνεια του. Το γεγονός αυτό με τη σειρά του οδηγεί στην αύξηση της αντίστασης του αγωγού στο εναλλασσόμενο ρεύμα. Ο δείκτης αυτού του φαινομένου είναι το επιδερμικό βάθος δ το οποίο ερμηνεύεται ως η απόσταση από την επιφάνεια του αγωγού που το ρεύμα έχει τιμή 37% της τιμής του ρεύματος της επιφάνειας. Πιο συγκεκριμένα το επιδερμικό βάθος δ υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο για αγωγούς χαλκού: Όπου το ρ Cu είναι η ειδική αντίσταση του χαλκού το μ 0 η διαπερατότητα του κενού μ Cu η σχετική διαπερατότητα του χαλκού και f η συχνότητα του εναλλασσόμενου ρεύματος. Όταν το επιδερμικό βάθος είναι πολύ μικρότερο από τη διάμετρο του αγωγού τότε το ρεύμα περιορίζεται στη περιοχή με πάχος όσο το δ. Ένα παράδειγμα φαίνεται στην εικόνα 4.7. Εικόνα 4.7 Τιμές επιδερμικού βάθους για αγωγούς χαλκού 20

21 Το φαινόμενο εγγύτητας από την άλλη οφείλεται στην επίδραση γειτονικών αγωγών με εναλλασσόμενο ρεύμα. Δινορεύματα έχουμε και σε αυτήν την περίπτωση που αντιτίθεται στη ροη του ρεύματος και οφείλονται στο εξωτερικό μαγνητικό πεδίο με αποτέλεσμα τη ανομοιόμορφη κατανομή του ρεύματος. Εικόνα 4.8 Επίδραση ενός ομοιόμορφου πεδίου και η εμφάνιση δινορευμάτων στο φαινόμενο εγγύτητας Για παράδειγμα η ύπαρξη δύο διπλανών αγωγών με την ίδια φορά στο ρεύμα οδηγεί σε απομάκρυνση της μέγιστης πυκνότητας ρεύματος από το σημείο επαφής τους. Εν αντιθέσει αν οι δύο διπλανοί αγωγοί έχουν αντίθετη φορά ρεύματος η μέγιστη πυκνότητα και των δυο θα εντοπίζεται στο σημείο επαφής τους. Ως εκ τούτου συμπεραίνεται ότι το φαινόμενο εγγύτητας αναφέρεται στην επίδραση του τυλίγματος σ έναν αγωγό. Η επίδραση των δινορρευμάτων γίνεται πιο έντονη με την αύξηση της συχνότητας και την μείωση της αξιοποιήσιμης περιοχής και οδηγεί σε αυξημένη αντίσταση. Για το υπολογισμό της αντίστασης των τυλιγμάτων στο εναλλασσόμενο ρεύμα υπάρχουν τύποι στη βιβλιογραφία [5] Απώλειες στον πυρήνα στο εναλλασσόμενο ρεύμα Οι απώλειες που εμφανίζονται στον πυρήνα χωρίζονται σε απώλειες υστέρησης και απώλειες δινορευμάτων [5]. Οι απώλειες υστέρησης οφείλονται στο φαινόμενο της υστέρησης το οποίο εμφανίζεται λόγω του μεταβαλλόμενου πεδίου του πυρήνα. Και ενώ η πλειοψηφία της μαγνητικής ενέργειας αποθηκεύεται στο πυρήνα υπάρχουν και θερμικές απώλειες. Η απώλειες υστέρησης ανά μονάδα όγκου για ένα πεδίο Η σε συχνότητα f δίνονται από τον εξής τύπο. Όπου Α hyst το εμβαδόν του κύκλου υστέρησης. Οι απώλειες δινορρευμάτων οφείλονται κι αυτές στο μεταβαλλόμενο πεδίο του πυρήνα. Ένας τρόπος αντιμετώπισής τους είναι η χρησιμοποίηση πυρήνα με πολλές στρώσεις, τεχνική που εφαρμόζεται και στα πηνία που χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη διπλωματική εργασία. Αποτέλεσμα των δινορρευμάτων είναι το επιδερμικό φαινόμενο διαφορετικό όμως από αυτό στους αγωγούς. 21

22 4.2 Μέθοδος κατασκευής Η πρώτη επιλογή αφόρα το είδος του πυρήνα. Επειδή χρειάζεται το πηνίο για χαμηλές συχνότητες των 50Hz επιλέγεται να χρησιμοποιηθεί πυρήνας από στρώσεις σιδήρου. Συγκεκριμένα η μέθοδος θα αναφερθεί σε πυρήνες τύπου EI όπως στην εικόνα Εικόνα 4.9 Μορφή του πυρήνα Εικόνα 4.10 Διαστάσεις του πυρήνα 22

23 Π.4-1 Διαστάσεις και χαρακτηριστικά τύπου ΕΙ Η κατασκευή ενός πηνίου έγκειται στην επιλογή των επιθυμητών χαρακτηριστικών του. Θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδο Κg [2] έτσι ώστε να βρεθούν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του όπως μέγεθος πυρήνα και πάχος καλωδίου. Αυτή η μέθοδο αυτή χρησιμοποιείται όταν είναι γνωστά τα μεγέθη της μαγνητικής επαγωγής και των απωλειών χαλκού. Ο συντελεστής Κg είναι ένας τεχνοοικονομικός παράγοντας. Ακολουθούν οι ορισμοί κάποιων μεγεθών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή πηνίων. Εικόνα 4.11 Αναπαράσταση μεγεθών Το μέγεθος Αw είναι η περιοχή που θα καλυφτεί από έναν αγωγό και το Wa είναι η διαθέσιμη περιοχή που μπορεί να καλυφτεί από τον αγωγό. Ο συντελεστής Ku είναι ο παράγοντας συμπλήρωσης και θα ισχύει. Τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται είναι το ρεύμα Ιmax που θα περνά από το πηνίο η επιθυμητή αυτεπαγωγή L, η μέγιστη μαγνητική επαγωγή Bmax, η επιθυμητή αντίσταση R καθώς και ο συντελεστής Ku. O συντελεστής Ku για ένα απλό πηνίο χαμηλής τάσης είναι 0.5 Η πυρήνες που είναι στη διάθεση της βιοτεχνίας είναι μαγνητικής επαγωγής 1Τ και απωλειών 2,3 W/kg. Για τον τεχνοοικονομικό παράγοντα K g ισχύει η εξής ανίσωση: 23

24 Από τη παραπάνω ανίσωση και την εικόνα 4.8 επιλέγετε το μέγεθος του πυρήνα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή. Παράλληλα από το μέγεθος του πυρήνα επιλέγεται και το μέγεθος της θήκης που θα τοποθετηθεί η περιέλιξη. Αφού έχει επιλεχτεί μέγεθος πυρήνα με τη βοήθεια του παρακάτω τύπου μπορεί να βρεθεί ο αριθμός των στροφών που χρειάζονται. Τέλος από την παρακάτω ανίσωση και τον πίνακα 4.3 βρίσκεται το μέγεθος του καλωδίου που ικανοποιεί τη παρακάτω ισότητα. Το Αw είναι το cross sectional area του παρακάτω πίνακα 4.3(cm 2 to mm 2 ) Π.4-2 Πίνακας καλωδίων 24

25 Τέλος μπορεί να υπολογιστεί η αντίσταση του τυλίγματος. Εικόνα 4.12 Υπολογισμός ΜLT Αφού βρεθεί το MLT(mean length turn) από τη εικόνα (δηλαδή το μέσο μήκος της κάθε στροφής του αγωγού) μπορεί να υπολογιστεί η αντίσταση με τη βοήθεια του εξής τύπου Παράδειγμα μεθόδου Εδώ θα παρατεθεί ένα παράδειγμα στο οποίο εφαρμόζεται η προαναφερθείσα μέθοδος. Έστω ότι χρειάζεται ένα πηνίο με αυτεπαγωγή 225mH και ωμική αντίσταση 47Ω. Γίνεται η επιλογή του πυρήνα. Τα δεδομένα που υπάρχουν είναι τα εξής ρ=1.724*10-6 Ω-cm (χαλκός) L=225mH I=1A(από το κύκλωμα) B=1T (από κατασκευαστή των πυρήνων) R=47Ω Ku=0.5(πηνίο χαμηλής τάσης) 25

26 Από τον τύπο Kg>(ρ*L 2 *I 2 )/(B 2 *R*Ku) προκύπτει =>Kg>0.37 Aρα από πινάκα 4.1 επιλέγεται πυρήνας ΕΙ-625 Κατόπιν υπολογίζονται οι στροφές. Από το πίνακα 4.1 επιλέγετε A c =2.394cm 2 Άρα n= (L*I)/ (B*A C )=940 στροφές Το επόμενο βήμα είναι να βρεθεί το πάχος του καλωδίου. Πάλι από το πίνακα 4.1 επιλέγετε W A =1.89 cm 2 Οπότε Α W <(Ku* W A )/n=0.1mm 2 Έτσι από πίνακα 4.2 επιλέγεται καλώδιο μικρότερο ή ίσο σε πάχος από το AWG 28. Επιλέγεται το 28 με Α W =0.081 mm 2 Επιβεβαιώνεται η τιμή της αντίστασης του τυλίγματος. Από την εικόνα 4.9 υπολογίζεται το ΜLT Έχω D = Ε = 1.6cm F=0.321mm άρα MLT=76mm Επομένως η αντίσταση του τυλίγματος υπολογίζεται από τον τύπο R=(ρ*n*MLT)/ Α W =>R=15.2Ω Τελικά επιλέγετε πυρήνας (ΕΙ-625),στροφών(940) και πάχος καλωδίου(0.321mm) και είναι έτοιμο για την κατασκευή. Επειδή η περιέλιξη γίνεται σε μια θήκη πρώτα(καρκάσσα) πρέπει να ελέχθη αν ο αγωγός θα χωρέσει στη θήκη μαζί με τη μόνωση. Για κάθε μέγεθος πυρήνα υπάρχει και η αντίστοιχη θήκη. Χρησιμοποιώντας το D και το Ε του πίνακα Π.4-1 καθορίζουμε τη θήκη. Για παράδειγμα για το πυρήνα ΕΙ-625 χρειάζεται θήκη 1.6cm επί 1.6cm Μέθοδος ΑL Σε περίπτωση που υπάρχει συγκεκριμένο μέγεθος πυρήνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια πιο απλή μέθοδος. Για συγκεκριμένο μέγεθος πυρήνα ο καλύτερος τρόπος για την κατασκευή ενός πηνίου είναι ο υπολογισμός της ΑL τιμής του κάθε πυρήνα. Αυτή η τιμή συνήθως δίνεται από το κατασκευαστή του πυρήνα σε άλλη περίπτωση όμως πρέπει να υπολογιστεί από το κατασκευαστή του πηνίου. Αυτό γίνεται για το πυρήνα έχοντας ως δεδομένο τις στροφές και μετρώντας την αυτεπαγωγή. Σύμφωνα με το παρακάτω τύπο έχουμε το ΑL(mH/turns^2). Κατόπιν υπολογίζονται οι στροφές για την αυτεπαγωγή που χρειάζονται από τον ίδιο τύπο. Και εδώ όπως στη προηγούμενη μέθοδος υπολογίζεται το πάχος και κατόπιν η αντίσταση αν χρειάζονται. 26

27 4.2.3 Γενικοί τύποι πηνίου Εδώ σημαντικό είναι να αναφερθεί και ο γενικός τύπος υπολογισμού της αυτεπαγωγής που είναι ο παρακάτω. Εικόνα 4.13 Υπολογισμός της αυτεπαγωγής Ο γενικός τύπος υπολογισμού της αντίστασης του πηνίου είναι ο εξής: Lb μήκος καλωδίου Αw η διάμετρος του καλωδίου ρ = Ω cm για τον χαλκό 4.3 Κατασκευή Η κατασκευή των πηνίων πραγματοποιήθηκε σε μια μικρή βιοτεχνία κατασκευής μετασχηματιστών. Τα βήματα διακρίνονται με βάση το σημείο που πραγματοποιείται κάθε διαδικασία στη βιοτεχνία: BHMA 1o Αρχικά επιλέχθηκε η άσπρη θήκη της εικόνας 4.9. Στη βιοτεχνία το μέγεθος επιλέχτηκε ώστε το πηνίο να είναι μεγάλο και να μην έχει πολλές στρώσεις στο τύλιγμα. Κανονικά το μέγεθος της βρίσκεται με βάση τη μέθοδο που παρουσιάζεται στη παράγραφο 4.3 και βασίζεται στην επιλογή του μεγέθους του πυρήνα. ΒΗΜΑ 2ο Το επόμενο βήμα είναι η περιέλιξη του καλωδίου αφού έχει επιλεχτεί το πάχος του. Η περιέλιξη μπορεί να γίνει αυτόματα με ειδικό μηχάνημα ή χειροκίνητα. Σε κάθε περίπτωση ένας υπολογιστής μετράει τις στροφές,το μήκος του αγωγού καθώς και άλλες πληροφορίες. Περιέλιξη ουσιαστικά είναι το τύλιγμα της άσπρης θήκης της εικόνας 4.9 με το αγωγό και γίνεται μια στη μια κατεύθυνση και μια στην αντίθετη προσθέτοντας στρώσεις. Αφού ολοκληρωθεί η περιέλιξη με δυο ταινίες συγκρατείται το καλώδιο στην θέση του και επειδή το πηνίο θα χρησιμοποιηθεί στο δίκτυο της ΔΕΗ τοποθετήθηκε και η απαραίτητη μόνωση. 27

28 Εικόνα 4.14 Στάδιο κατασκευής του πηνίου πριν την εισαγωγή του πυρήνα ΒΗΜΑ 3 ο Το επόμενο βήμα είναι η τοποθέτηση των ακροδεκτών. Κρίσιμο σημείο είναι τα δυο άκρα του καλωδίου να είναι καλά συνδεδεμένα με τους ακροδέκτες ώστε να υφίσταται αγώγιμη σύνδεση. Η σύνδεση τους γίνεται με καλάι και κολλητήρι. ΒΗΜΑ 4 ο Κατόπιν μέσω ειδικού μηχανήματος εισάγεται ο πυρήνας που είναι τύπου Ε και Ι όπως στην εικόνα Εναλλάξ μπαίνει στη θήκη ένα κομμάτι πυρήνα τύπου Ε και τύπου Ι.Στο τέλος της διαδικασίας μπαίνουν χειρονακτικά ακόμα δυο ή τρία κομμάτια ώστε ο πυρήνας συνολικά να είναι συμπαγής και χωρίς κενά κάτι που συντελεί στη καλύτερη ηλεκτρομαγνητική συμπεριφορά του. Εικόνα 4.15 Στάδιο κατασκευής του πηνίου μετά την εισαγωγή του πυρήνα ΒΗΜΑ 5ο Επόμενο στάδιο είναι τοποθέτηση της βάσης του πηνίου με τις απαραίτητες οπές για έδραση και τέλος η βαφή του πυρήνα ώστε να συντηρηθεί σωστά μιας εφόσον είναι κατασκευασμένος από σιδερο. 28

29 Εικόνα 4.16 Τελικό στάδιο της κατασκευής Στον Πίνακα 4-1 παρουσιάζονται οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα 3 καινούρια πηνία με τον μετρητή πηνίων του εργαστηρίου YT της σχολής: 4.4 Δοκιμές Πηνίο 1 Πηνίο 2 Πηνίο 3 Αυτεπαγωγή(Η) , Χωρητικότητα(nF) Αντίσταση(Ω) Αγωγιμότητα(μS) Π.4-3 Μετρήσεις καινούργιων πηνίων Πραγματοποιήθηκαν δοκιμές με τα 3 καινούργια πηνία που κατασκευάστηκαν και προέκυψαν παρόμοια συμπεράσματα. Τα αποτελέσματα φαίνονται στο παρακάτω πίνακα. Μέτρηση Πριν τα πηνία Μετά τα πηνία V1(V) V V I1(mA) I I P1(W) P P P3φ(W) Q3φ(VAr) S3φ(VA) cosφ Π.4-4 Μέτρηση μοντέλου με τα καινούργια πηνία Από την διαφορά της καταναλισκόμενης ενεργού και άεργου ισχύος το πηνίο της μέτρησης του πίνακα 4-4 έχει R/X ίσο με

30 Τα καινούργια πηνία λόγω του μεγέθους της αυτεπαγωγής τους δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μοντελοποίηση γραμμής διανομής επειδή προσομοιώνουν γραμμή διανομής μήκους τουλάχιστον 40 km. Για αυτό το λόγο με βάση τη μέθοδο της παραγράφου 4.3 και την προδιαγραφή των γραμμών διανομής για χαμηλή ωμική αντίσταση κατασκευάστηκαν 3 πηνία που μετρήθηκαν από τον μετρητή πηνίων 145mH. O πυρήνας επιλέχτηκε ίδιος με το παράδειγμα της μεθόδου της παραγράφου και το πάχος του καλωδίου 0.5mm.Στο πίνακα 4-5 παρατίθενται τα δεδομένα από τις μετρήσεις στο εργαστηριακό μοντέλο. Μέτρηση Πριν τα πηνία Μετά τα πηνία V1(V) V V I1(mA) I I P1(W) P P P3φ(W) Q3φ(VAr) S3φ(VA) cosφ Π.4-5 Μέτρηση μοντέλου με τα πηνία 145mH Από την διαφορά της καταναλισκόμενης ενεργού και άεργου ισχύος το πηνίο της μέτρησης του πίνακα 4-5 έχει R/X ίσο με 0.5. Εικόνα 4.17 Εξοπλισμός του εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκαν τα πειράματα 30

31 5 Συμπεράσματα Το αντικείμενο αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η προσπάθεια να καταστούν κατανοητές οι αποκλίσεις που παρουσιάζουν οι πραγματικές μετρήσεις του εργαστηριακού μοντέλου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με τα θεωρητικά δεδομένα από το λογισμικό (Powersim), καθώς και η αναζήτηση μεθόδου υλοποίησης ηλεκτρικών στοιχείων που να εκπληρώνουν τις προδιαγραφές αυτού του εργαστηριακού μοντέλου(βλέπε 1.1.1). Οι διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν είναι Μετρήσεις του μοντέλου (τάση,ρεύμα, ισχύ) με όλους τους συνδυασμούς των διαθέσιμων στοιχείων. Μέτρηση των χαρακτηριστικών των πηνίων (L και R) με μετρητή πηνίων. Μέτρηση όλων των ηλεκτρικών στοιχείων (R) με δυο διαφορετικά πολύμετρα. Υπολογισμός των χαρακτηριστικών των πηνίων μέσω της καταναλισκόμενης ενεργού και άεργου ισχύος τους. Προσομοίωση όλων των κυκλωμάτων στο λογισμικό (Powersim). Αλλαγή της τοπολογίας του κυκλώματος με απομόνωση των πηνίων και των αντιστάσεων της γραμμής διανομής. Βιβλιογραφική έρευνα για την αντικατάσταση πηνίου με gyrator. Προσομοίωση κυκλωμάτων με gyrator στο λογισμικό(powersim). Βιβλιογραφική έρευνα για την συμπεριφορά του πηνίου σε ένα κύκλωμα. Βιβλιογραφική έρευνα για την κατασκευή πηνίου. Παρουσίαση μεθόδου διαστασιολόγησης πηνίου. Κατασκευή πηνίου. Μετρήσεις του μοντέλου με τα καινούργια πηνία. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν αντίστοιχα είναι Η επιπλέον πτώση τάσης που έχει αποτέλεσμα τις αποκλίσεις οφείλεται στα πηνία. Τα διαθέσιμα πηνία έχουν πολύ μεγάλη ωμική αντίσταση για το εργαστηριακό μοντέλο σύμφωνα με τον μετρητή πηνίων. Οι μετρήσεις του έχουν διαφορά με τις τιμές της αυτεπαγωγής των κατασκευαστών πηνίων. Οι ενδείξεις των μετρητικών οργάνων διαφέρουν ανάλογα με το τρόπο μέτρησης και την συχνότητα μέτρησης. Η ακριβής μέτρηση της σύνθετης αντίστασης των πηνίων στα 50Ηz δεν είναι δυνατή με τα διαθέσιμα μετρητικά όργανα του εργαστηρίου. Τα παλιά και τα καινούργια πηνία καλύπτουν τις προδιαγραφές της παραγράφου σύμφωνα με την καταναλισκόμενη ενεργή και άεργο ισχύς τους. Οι αποκλίσεις είναι εντονότερες σε πηνία με μεγαλύτερη αυτεπαγωγή. Επιπλέον απόκλιση οφείλεται στη σύνθετη αντίσταση των φορτίων του εργαστηρίου. Η επίδραση του μαγνητικού πεδίου κάθε πηνίου είναι ασήμαντη στα άλλα πηνία και στις αντιστάσεις. Ο gyrator μπορεί να αντικαταστήσει το πηνίο όταν αυτό παρουσιάζει ανεπιθύμητη συμπεριφορά. 31

32 Ο gyrator δεν προορίζεται να αντικαταστήσει το πηνίο σε χαμηλές συχνότητες(50hz). Το πηνίο είναι μια σύνθετη αντίσταση με αρκετά παρασιτικά χαρακτηριστικά και σημαντικές απώλειες. Οι απώλειες χωρίζονται σε απώλειες τυλίγματος και πυρήνα. Οι απώλειες τυλίγματος συγκεκριμένα είναι σημαντικές και αυξάνονται με την αύξηση της συχνότητας. Τα δεδομένα που χρειάζονται για την κατασκευή είναι το ρεύμα Ιmax που θα περνά από το πηνίο, η επιθυμητή αυτεπαγωγή L, η μέγιστη μαγνητική επαγωγή Bmax, η επιθυμητή αντίσταση R καθώς και ο συντελεστής Ku, ώστε να επιλεχτεί μέγεθος πυρήνα και πάχος αγωγού. Ο σωστός εξοπλισμός και η τεχνογνωσία του κατασκευαστή συντελεί στην επιθυμητή συμπεριφορά του πηνίου. Η καλή περιέλιξη μειώνει τις στρώσεις άρα και το φαινόμενο εγγύτητας και η συμπαγής μορφή του πυρήνα μειώνει τις απώλειες πυρήνα. Η όσον το δυνατόν μικρότερη ωμική αντίσταση είναι το κλειδί για τη κατασκευή πηνίων για χρήση σε γραμμές διανομής εργαστηριακού μοντέλου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό επιτυγχάνεται με αύξηση της διατομής του αγωγού, που είναι πιθανόν να έχει αποτέλεσμα την επιλογή μεγαλύτερου πυρήνα. Βιβλιογραφία [1] Electrical Engineering An Introduction / Edition 2 By Steven E. Schwarz William G. Oldham [2] High Reliability Magnetic Devices Design & Fabrication Colonel Wm. T. McLyman [3] Κατασκευή εργαστηριακού μοντέλου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Κύργιας Χρήστος,Βαγγέλογλου Αθανάσιος [4] Encyclopedia of Electronic Components Vol.1 Charles Platt [5] Design of Powder Core Inductors Hakan Skarrie Kg Magnetics, Inc. We are always in the pole position 32

( ) = ( ) Ηλεκτρική Ισχύς. p t V I t t. cos cos 1 cos cos 2. p t V I t. το στιγμιαίο ρεύμα: όμως: Άρα θα είναι: Επειδή όμως: θα είναι τελικά:

( ) = ( ) Ηλεκτρική Ισχύς. p t V I t t. cos cos 1 cos cos 2. p t V I t. το στιγμιαίο ρεύμα: όμως: Άρα θα είναι: Επειδή όμως: θα είναι τελικά: Η στιγμιαία ηλεκτρική ισχύς σε οποιοδήποτε σημείο ενός κυκλώματος υπολογίζεται ως το γινόμενο της στιγμιαίας τάσης επί το στιγμιαίο ρεύμα: Σε ένα εναλλασσόμενο σύστημα τάσεων και ρευμάτων θα έχουμε όμως:

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙ ΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Κλάδος: Ηλεκτρολογίας Αρ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙ ΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Κλάδος: Ηλεκτρολογίας Αρ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙ ΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: Πρακτική Τάξη: Β' Μάθημα: Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία Κλάδος: Ηλεκτρολογίας Αρ. Μαθητών :

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται μια διάταξη που αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρικών στοιχείων στα οποία κυκλοφορεί ηλεκτρικό ρεύμα. Τα βασικά ηλεκτρικά στοιχεία είναι οι γεννήτριες,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή. Η διεξαγωγή της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει την μελέτη τουλάχιστον των πρώτων παραγράφων του

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρική Ενέργεια Σημαντικές ιδιότητες: Μετατροπή από/προς προς άλλες μορφές ενέργειας Μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις με μικρές απώλειες Σημαντικότερες εφαρμογές: Θέρμανση μέσου διάδοσης Μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαμίας Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Ηλεκτρονικής Εργασία Κεραίες

Τ.Ε.Ι Λαμίας Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Ηλεκτρονικής Εργασία Κεραίες Τ.Ε.Ι Λαμίας Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Ηλεκτρονικής Εργασία Κεραίες Μπαρμπάκος Δημήτριος Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Κεραίες 2.1. Κεραία Yagi-Uda 2.2. Δίπολο 2.3. Μονόπολο 2.4. Λογαριθμική κεραία 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2001 ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Όπως θα δούμε και παρακάτω το φίλτρο είναι ένα σύστημα του οποίου η απόκριση συχνότητας παίρνει σημαντικές τιμές μόνο για συγκεκριμένες ζώνες του άξονα συχνοτήτων, δηλαδή «κόβουν» κάποιες ανεπιθύμητες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ DC ΚΑΙ AC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μετασχηματιστή

Μελέτη Μετασχηματιστή Μελέτη Μετασχηματιστή 1. Θεωρητικό μέρος Κάθε φορτίο που κινείται και κατά συνέπεια κάθε αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα δημιουργεί γύρω του ένα μαγνητικό πεδίο. Το μαγνητικό πεδίο B με την σειρά του ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Ένα σώμα εκτελεί κίνηση που οφείλεται στη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο, με το ίδιο πλάτος A και συχνότητες

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C Επιλογή Κινητήρων Οι κινητήρες κατασκευάζονται με μονώσεις που μπορούν να αντέξουν μόνο μέχρι μια οριακή θερμοκρασία Τα συστήματα μόνωσης έχουν κατηγοριοποιηθεί σε διάφορες κλάσεις: Y, A, E, B, F, H, C

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου Γενική Γενική παρουσιάση του του μαθήματος μαθήματος Διδάσκων : Δρ. Δ.Ν. Παγώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, ΣΤΕΦ, ΑΤΕΙ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις 1. Σκοπός Σκοπός της εισαγωγικής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση του πολύμετρου για τη μέτρηση βασικών μεγεθών ηλεκτρικού κυκλώματος, όπως μέτρηση της έντασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM Σκοπός: Η Εξέταση λειτουργίας του ενισχυτή κοινού εκπομπού και εντοπισμός βλαβών στο κύκλωμα με τη χρήση του προγράμματος προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία με θέμα

Διπλωματική εργασία με θέμα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική εργασία με θέμα Κατασκευή εργαστηριακού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Θέµα Α Στις ερωτήσεις 1-4 να βρείτε τη σωστή απάντηση. Α1. Για κάποιο χρονικό διάστηµα t, η πολικότητα του πυκνωτή και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΗ ΛΥΕΙΟΥ ΘΕΤΙΗΣ Ι ΤΕΧ/ΗΣ ΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜ : Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Στις ερωτήσεις -5 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 3.4 Στη φθίνουσα ταλάντωση (F= b. υ) η. 3.5 Σε φθίνουσα ταλάντωση (F= b. υ) το πλάτος Α 0

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 3.4 Στη φθίνουσα ταλάντωση (F= b. υ) η. 3.5 Σε φθίνουσα ταλάντωση (F= b. υ) το πλάτος Α 0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φθίνουσα ταλάντωση 3.1 Στη φθίνουσα ταλάντωση (F= b. υ) η σταθερά b, εξαρτάται: Α. από τη μάζα του ταλαντωτή, Β. μόνο από τις ιδιότητες του μέσου μέσα στο γίνεται η ταλάντωση, Γ. μόνο από τις

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 00 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις παρακάτω προτάσεις Α έως και Α4 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 1: ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑΣ -- 18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752, 4223687 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Α. Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Σημειώσεις Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ταλαντώσεις των οποίων το πλάτος ελαττώνεται με το χρόνο και τελικά μηδενίζονται λέγονται φθίνουσες

Οι ταλαντώσεις των οποίων το πλάτος ελαττώνεται με το χρόνο και τελικά μηδενίζονται λέγονται φθίνουσες ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Φθίνουσες μηχανικές ταλαντώσεις Οι ταλαντώσεις των οποίων το πλάτος ελαττώνεται με το χρόνο και τελικά μηδενίζονται λέγονται φθίνουσες ταλαντώσεις. Η ελάττωση του πλάτους (απόσβεση)

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617 Σύμβολα βασικών στοιχείων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1 06-15-01 Ηλεκτρικό στοιχείο ή συσσωρευτής (η μακρύτερη γραμμή παριστάνει το θετικό πόλο). 2 06-A1-01 Συστοιχία ηλεκτρικών στοιχείων ή συσσωρευτών (σαν

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσομοίωση

Λίγα λόγια για την προσομοίωση Λίγα λόγια για την προσομοίωση Η συγκεκριμένη προσομοίωση με εικονικό εργαστήριο είναι μια ενδιαφέρουσα και αρκετά ελκυστική προσομοίωση για τους μαθητές. Γίνεται αναπαράσταση της κίνησης των φορτίων σε

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Τετράδιο εργαστηριακών ασκήσεων Φυσικής

Τετράδιο εργαστηριακών ασκήσεων Φυσικής Τετράδιο εργαστηριακών ασκήσεων Φυσικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Β' Λυκείου Θετική & Τεχνολογική Κατεύθυνση Τετράδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 ΑΙΘ.ΖΑ115-116

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 ΑΙΘ.ΖΑ115-116 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 ΟΜΑΔΑ Α ΔΕΥΤΕΡΑ 11-13, ΤΡΙΤΗ 9-10,10-11 ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑ Β ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15,ΤΡΙΤΗ 11-12,12-13 ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΙΘ.ΖΑ115-116 1 Μ.ΠΗΛΑΚΟΥΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

ENCO Μ.Ε.Π.Ε. - Νίκαιας 9, 55132 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη. 3. Τοπική Αντιστάθμιση Αέργου Ισχύος. EnCo ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ENCO Μ.Ε.Π.Ε. - Νίκαιας 9, 55132 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη. 3. Τοπική Αντιστάθμιση Αέργου Ισχύος. EnCo ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3. Τοπική Αντιστάθμιση Αέργου Ισχύος Η τεχνική προσέγγιση για την επίτευξη του εγγυημένου ποσοστού εξοικονόμησης που σας προτείνει η εταιρεία μας αποσκοπεί στην μείωση των απωλειών (W) που εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ A1. Για τις ημιτελείς προτάσεις Α1.1 και Α1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 η. (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς)

Ενότητα 3 η. (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς) - 1 - Ενότητα 3 η (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς) Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το θέμα της ισχύος σε μονοφασικά και τριφασικά συμμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση Μπαταρία Ρεύµα Νόµος του Ohm Αντίσταση και Αντιστάσεις Resistivity Ηλεκτρική Ισχύς Ισχύς Οικιακών Συσκευών/Κυκλωµάτων Εναλλασσόµενη Τάση Υπεραγωγιµότητα Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Όπως είναι γνωστό, η παρουσία μη γραμμικών φορτίων σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργεί αρμονικές συνιστώσες ρεύματος στα καλώδια τροφοδοσίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Α Α1. Για τις ημιτελείς προτάσεις Α1.1 και Α1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα»

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Ν. Δρόσος Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Δικτύου (ΔΔΔ) Διοργανωτής:

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α )

Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α ) Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α ) Του Νίκου Παναγιωτίδη (SV6 DBK) φυσικού και ραδιοερασιτέχνη. Ο σκοπός του άρθρου αυτού είναι να κατευθύνει τον αναγνώστη ραδιοερασιτέχνη να κατασκευάσει το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 39 3. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Είναι συνηθισµένο φαινόµενο να χρειάζεται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας µε τάση διαφορετική από αυτή που έχει το ηλεκτρικό δίκτυο. Στο συνεχές ρεύµα αυτό µπορεί να αντιµετωπισθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 203 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Επαγωγικής Θέρμανσης. Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης. Φεβρουάριος 2012. Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία. Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης

Επαγωγικής Θέρμανσης. Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης. Φεβρουάριος 2012. Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία. Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης Φεβρουάριος 2012 Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης Επαγωγικής Θέρμανσης Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1 ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ Εναλλασσόµενο Ρεύµα Κανέλλος Φώτης ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Γεώργιος Πολίτης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Πειραιάς, 009 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Είδη ρευµάτων, Εναλλασσόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ 4.1 ΑΣΚΗΣΗ 4 ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ A. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥΣ Η σύνθεση δύο καθέτων ταλαντώσεων, x x0 t, y y0 ( t ) του ίδιου πλάτους της ίδιας συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΥΣΙΚΟΣ- M.SC.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΥΣΙΚΟΣ- M.SC. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΥΣΙΚΟΣ- M.SC. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΆΣΚΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.3 Θέμα: «Επιλογή Αγωγών και Καλωδίων ΕΗΕ» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης

Ενότητα 4 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης - - Ενότητα 4 η (Συστηματική μελέτη και ανάλυση κυκλωμάτων με τις μεθόδους των βρόχων και κόμβων. Θεωρήματα κυκλωμάτωνthevenin, Norton, επαλληλίας, μέγιστης μεταφοράς ισχύος) Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 00 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC 6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC Θεωρητικό µέρος Αν µεταξύ δύο αρχικά αφόρτιστων αγωγών εφαρµοστεί µία συνεχής διαφορά δυναµικού ή τάση V, τότε στις επιφάνειές τους θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

Χωρητικά ρεύματα διαφυγής

Χωρητικά ρεύματα διαφυγής Χωρητικά ρεύματα διαφυγής Οδηγίες για το σχεδιασμό εγκατάστασης μετατροπέων χωρίς μετασχηματιστή SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Volkswagen AG, Wolfsburg, 2,4 MWp (Πηγή: Suntimes Solar GmbH,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ με χρήση Τ.Π.Ε. ΤΙΤΛΟΣ: «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα συνεχούς ρεύματος» 5 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ με χρήση Τ.Π.Ε. ΤΙΤΛΟΣ: «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα συνεχούς ρεύματος» 5 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διδασκαλία, Σύνδεσης αντιστατών παράλληλα, με Εργαστήριο Κατασκευής Κυκλωμάτων Συνεχούς Ρεύματος, Physics Education Technology (PhET), University of 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ( ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ) ΜΑΙΟΣ 009 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ηλεκτροτεχνία Εναλλασσόμενου Ρεύματος: Α. Δροσόπουλος:.6 Φάσορες: σελ..

Διαβάστε περισσότερα

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού 5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 5. ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ 220 V, 50 Hz. 0 V Μετασχηµατιστής Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση 0 V 0 V Ανορθωτής Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού Φίλτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤ-ΤΕΧΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤ-ΤΕΧΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕ-ΕΧΝ ΚΑΕΥΘΥΝΣΗΣ Κινητική θεωρία των ιδανικών αερίων. Νόμος του Boyle (ισόθερμη μεταβή).σταθ. για σταθ.. Νόμος του hales (ισόχωρη μεταβή) p σταθ. για σταθ. 3. Νόμος του Gay-Lussac

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.4 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Λέξεις κλειδιά: ειδική αντίσταση, μικροσκοπική ερμηνεία, μεταβλητός αντισ ροοστάτης, ποτενσιόμετρο 2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Μηχανών I. Μοντελοποίηση Ηλεκτρικών και Υδραυλικών Συστημάτων

Δυναμική Μηχανών I. Μοντελοποίηση Ηλεκτρικών και Υδραυλικών Συστημάτων Δυναμική Μηχανών I Μοντελοποίηση Ηλεκτρικών και Υδραυλικών Συστημάτων Χειμερινό Εξάμηνο 2014 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ Δημήτριος Τζεράνης, Ph.D. Περιεχόμενα Μοντελοποίηση Ηλεκτρικών Συστημάτων Μεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

(α) Σχ. 5/30 Σύμβολα πυκνωτή (α) με πολικότητα, (β) χωρίς πολικότητα

(α) Σχ. 5/30 Σύμβολα πυκνωτή (α) με πολικότητα, (β) χωρίς πολικότητα 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι ( ΠΥΚΝΩΤΕΣ) Πυκνωτές O πυκνωτής είναι ένα ηλεκτρικό εξάρτημα το οποίο έχει την ιδιότητα να απορροφά και να αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια και να την απελευθερώνει, σε προκαθορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα 1. Να αναφέρετε τρεις τεχνολογικούς τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται οι τελεστικοί ενισχυτές. Τρεις τεχνολογικοί τομείς που οι τελεστικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων

Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων Όλγα Τάσση Ιδ. Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» trendy.olga@gmail.com Επιβλέπων Καθηγητής: Dr Δημήτριος Τάσσης Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ A1. Για τις ηµιτελείς προτάσεις Α1.1 και Α1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ ο ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ου ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΪΟΥ 200 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ () Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο. Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας.

Αντικείμενο. Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας. Αντικείμενο Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας. Θανατηφόρα ατυχήματα από ηλεκτροπληξία στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1980-1995

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Σκοπός Στο δεύτερο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος και της ηλεκτρικής τάσης,θα μελετηθεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και θα εισαχθεί η έννοια της αντίστασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC Ημερομηνία:. ΤΜΗΜΑ:.. ΟΜΑΔΑ:. Ονομ/νυμο: Α.Μ. Συνεργάτες Ονομ/νυμο: Α.Μ. Ονομ/νυμο: Α.Μ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (καθένας με δικά του λόγια, σε όλες τις γραμμές) ΒΑΘΜΟΣ#1: ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ Ιούλιος 2006 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΖΕΥΞΕΩΣ 150 KV ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή εδώ η προδιαγραφή καλύπτει τα ονοµαστικά χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 8. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Το τρανζίστορ σαν διακόπτης ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο.

1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο. ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΗΝΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τάξη και τµήµα: Ηµεροµηνία: Όνοµα µαθητή: 1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο. 2. Η ένταση του ρεύµατος που µετράει το αµπερόµετρο σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ 1 Αυτορυθμιζόμενες θερμαντικές ταινίες Διατηρούν την θερμοκρασία στην επιφάνεια σωληνώσεων και δοχείων αντισταθμίζοντας τις απώλειες θερμότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal

Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal Θ2 Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί, με αφορμή τον προσδιορισμό του παράγοντα μετατροπής της

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρισμός. TINA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις -Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια»

Ηλεκτρισμός. TINA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις -Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια» Ηλεκτρισμός TINA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις -Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1 Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρολυτικά διαλύματα, ηλεκτρόλυση,

Διαβάστε περισσότερα