Διπλωματική εργασία Κατασκευή εργαστηριακού μοντέλου δικτυού διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διπλωματική εργασία Κατασκευή εργαστηριακού μοντέλου δικτυού διανομής ηλεκτρικής ενέργειας"

Transcript

1 Διπλωματική εργασία Κατασκευή εργαστηριακού μοντέλου δικτυού διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Σκοπός Μενέλαος 6870 Επιβλέπων Ανδρέου Γεώργιος Λέκτορας Θεσσαλονίκη

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας των Α.Βαγγέλογλου Χ.Κύργια Απαιτήσεις και προδιαγραφές Υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την πειραματική κατασκευή Συμπεράσματα και προτάσεις 6 2. Μετρήσεις και αλλαγές στο κύκλωμα Μετρήσεις Αλλαγή τοπολογίας κυκλώματος Αναλυτική μέτρηση πηνίων Αναλυτική μέτρηση του εργαστηριακού μοντέλου Συμπεριφορά μετρητικών οργάνων πηνίων στις μετρήσεις Η λύση του gyrator Θεωρητική προσέγγιση Δοκιμές στο λογισμικό Συμπεράσματα Το πηνίο Θεωρητική προσέγγιση Απώλειες στα τυλίγματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα Απώλειες στον πυρήνα στο εναλλασσόμενο ρεύμα Μέθοδος κατασκευής Παράδειγμα μεθόδου Μέθοδος AL Γενικοί τύποι πηνίου Κατασκευή Δοκιμές Συμπεράσματα 31 Βιβλιογραφία 32 2

3 Πρόλογος Το παρόν σύγγραμμα με τίτλο «Κατασκευή εργαστηριακού μοντέλου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας» αποτελεί τη διπλωματική εργασία του φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης Σκοπού Μενέλαου υπό την επίβλεψη του λέκτορα Ανδρέου Γεωργίου. Η διπλωματική αυτή εργασία αποτελεί τη συνέχεια σε μια σειρά διπλωματικών εργασιών με τελικό σκοπό την κατασκευή ενός εργαστηριακού μοντέλου διανομής αποτελούμενο από καλώδια και εναέριες γραμμές καθώς και υποσταθμούς υποβιβασμού τάσης. Η εργασία χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο παρουσιάζεται σύντομα ποια ήταν η κατεύθυνση της προηγούμενης διπλωματικής και ποια προβλήματα προέκυψαν. Γίνεται μια αναφορά στο υλικό και κατόπιν γίνονται οι προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι μετρήσεις που έγιναν στο μοντέλο και οι προσπάθειες επίλυσης των προβλημάτων με τα υπάρχοντα υλικά. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στη πιθανή λύση του gyrator που είναι ένα ηλεκτρικό στοιχείο που μπορεί να αντικαταστήσει το πηνίο. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στο πηνίο ξεκινώντας με τη θεωρητική προσέγγιση της συμπεριφοράς του ανάλογα με την κατασκευή του. Μετά γίνεται παρουσίαση της προσπάθειας κατασκευής που έγινε. Κατόπιν γίνεται ανάλυση μιας μεθόδου κατασκευής πηνίων που επιτρέπει την επιλογή των χαρακτηριστικών του πηνίου ώστε να έχει την επιθυμητή αυτεπαγωγή και αντίσταση. Τέλος ακολουθεί το κεφάλαιο με τα συμπεράσματα της διπλωματικής εργασίας. 3

4 1. Εισαγωγή 1.1 Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας των Α. Βαγγέλογλου και Χ. Κύργια Η προηγούμενη διπλωματική εργασία [3] είχε ως στόχο την κατασκευή ενός εργαστηριακού μοντέλου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Αρχικά αφού έγιναν όλοι οι απαραίτητοι υπολογισμοί κατασκευάστηκαν τα στοιχεία που θα αποτελούσαν το κύκλωμα. Τα στοιχεία αυτά ήταν οι γραμμές εναέριες και υπόγειες καθώς και φορτία. Το πρώτο πρόβλημα που πρόεκυψε αφορούσε τα πηνία για τα φορτία τα οποία δεν είχαν την αναμενόμενη αυτεπαγωγή εξαιτίας της μεγάλης διακύμανσης [3]. Το πρόβλημα αυτό επιλύθηκε με την χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πηνίων του εργαστηρίου τα οποία έχουν πολύ μικρότερη διακύμανση στην τιμή της αυτεπαγωγής τους. Κατόπιν με τα υπάρχοντα κυκλωματικά στοιχεία πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες μετρήσεις. Με το τρόπο αυτό υλοποιήθηκαν ορισμένα σενάρια όπως τροφοδότηση υποσταθμών μέσω διαφορετικών μοντέλων γραμμών διανομής, ανασχηματισμός δικτύου καθώς και αντιστάθμιση και ρύθμιση τάσης [3]. Κατά τη διάρκεια αυτών των πειραμάτων εμφανίζονταν ανεξήγητες πτώσεις τάσης στη γραμμή διανομής. Η αιτιολόγηση αυτών των πτώσεων τάσης έγκειται στην αυξημένη σύνθετη αντίσταση που παρουσίαζε η πειραματική προσομοίωση της γραμμής διανομής σε σχέση με τους θεωρητικούς υπολογισμούς στο λογισμικό (Powersim). Το γεγονός αυτό οδήγησε στην εγκατάλειψη της χρησιμοποίησης δύο εκ των τεσσάρων αυτεπαγωγών για την μοντελοποίηση της γραμμής διανομής εξαιτίας της μεγάλης σύνθετης αντίστασης τους. Με τις δύο πλέον εναπομένουσες γραμμές και μόνο έγιναν όλες οι μετρήσεις οι οποίες παρουσίασαν μια πολύ καλή εικόνα όσο αφορά τη συμπεριφορά των γραμμών διανομής. Η παρούσα διπλωματική εργασία, χρησιμοποιώντας όλα τα υπάρχοντα δεδομένα κι εξοπλισμό, προσπαθεί να καταστήσει κατανοητές τις αποκλίσεις που παρουσιάζουν οι πραγματικές μετρήσεις με τα θεωρητικά δεδομένα από το λογισμικό (Powersim) και έπειτα να προσομοιώσει μέσω εργαστηριακών μοντέλων τις πραγματικές γραμμές διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Απαιτήσεις και προδιαγραφές Η απαίτηση που αφορά τις γραμμές διανομής είναι η ύπαρξη ενός συγκεκριμένου λόγου αντίστασης προς αυτεπαγωγή. Πιο συγκεκριμένα ο λόγος R/Χ πρέπει να λαμβάνει τιμές κοντά στα στους αγωγούς τύπου ACSR η στου αγωγούς τύπου XLPE όπως φαίνεται και από τον πίνακα Π. 1-1 για συγκεκριμένες τιμές. Αυτά τα νούμερα προκύπτουν από τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της γραμμής των 95mm 2 [3]. Ο λόγος R/X μπορεί να λάβει και τη τιμή αν έχουμε διατομή 16mm 2 [3]. Η ύπαρξη αυτού του δεδομένου είναι ικανή να οδηγήσει στην επιλογή των στοιχείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ορθή κατασκευή του μοντέλου 4

5 1.3 Υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την πειραματική κατασκευή Στην αρχή πραγματοποιήθηκε η καταγραφή των διαθέσιμων κιβώτιων με φορτία και γραμμές. Έχουμε λοιπόν δυο κιβώτια με φορτία των 100Ω. Εικόνα 1.1 Κιβώτιο αντιστάσεων 100Ω Αντίστοιχα υπάρχουν κιβώτια των 220Ω και των 1000Ω. Έχουμε τρία κιβώτια γραμμές με πηνία και αντιστάσεις που προσομοιώνουν τις εξής γραμμές Γραμμή ACSR 95mm 2 km R(Ω) X(Ω) Γραμμή XLPE (γραμμή κορμού) km R(Ω) X(Ω) Π. 1-1 Εικόνα 1.2 Κιβώτιο γραμμών με πηνία και αντιστάσεις 5

6 Καθώς και τρία κιβώτια γραμμών μόνο με πηνία που προσομοιώνουν τις γραμμές XLPE Εικόνα 1.3 Κιβώτιο γραμμών μόνο με πηνία Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πηνία είναι τεσσάρων λήψεων με τιμές κατασκευαστή 50mH,100mH,140mH,200mH 1.3 Συμπεράσματα και προτάσεις Η πρώτη εκτίμηση ήταν ότι η μη αναμενόμενη πτώση τάσης που εμφανίζεται, οφείλεται στην αυξημένη σύνθετη αντίσταση των πηνίων των γραμμών. Ένας παράγοντας που πιθανόν να οδήγησε σ αυτό το αποτέλεσμα είναι η αλληλεπίδραση των μαγνητικών πεδίων των πηνίων καθώς και η επίδραση που μπορεί να έχουν αυτά στις αντιστάσεις. Η επίδραση της αμοιβαίας αυτεπαγωγής θα γίνει περισσότερο εμφανής με αλλαγή της θέσης των πηνίων. Επομένως η πρώτη αλλαγή που πραγματοποιήθηκε αφορούσε την αλλαγή της μορφής του κυκλώματος. Μια άλλη λύση που προτάθηκε είναι η αντικατάσταση του πηνίου με ένα gyrator η οποία παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 3. Στη βιβλιογραφία [4] χρησιμοποιείται ευρέως η λύση του gyrator για την αντικατάσταση των πηνίων σε περιπτώσεις όπου το πηνίο έχει ανεπιθύμητη συμπεριφορά. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί στόχο η εξεύρεση λύσεων ώστε το πηνίο να έχει τα μικρότερα δυνατά παράσιτα χαρακτηριστικά και την όσο πιο κοντά στην επιθυμητή τιμή σύνθετης αντίστασης ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που ορίσαμε στην παράγραφο

7 2. Μετρήσεις και αλλαγές στο κύκλωμα 2.1 Μετρήσεις Στην αρχή πραγματοποιούνται κάποιες μετρήσεις ώστε να επιβεβαιώσουν τα προηγούμενα συμπεράσματα Χρησιμοποιήθηκε το ακόλουθο κύκλωμα στο λογισμικό Powersim, το οποίο είναι ένα λογισμικό πρόγραμμα προσομοίωσης κυκλωματικών στοιχείων: Εικόνα 2.1 Κύκλωμα στο Psim Λαμβάνοντας τα δεδομένα μετά τη γραμμή διανομής προκύπτουν τα εξής αποτελέσματα από τις πειραματικές μετρήσεις: Γραμμή διανομής με αγωγούς τύπου XLPE 6km Psim εργαστήριο V (V) I (ma) S (VA) P (W) Q (Var) Cosφ Γραμμή διανομής με αγωγούς τύπου XLPE 12km Psim εργαστήριο V (V) I (ma) S (VA) P (W) Q (Var) Cosφ Γραμμή διανομής με αγωγούς τύπου ACSR 6km Psim εργαστήριο V (V) I (ma) S (VA) P (W) Q (VAr) Cosφ (Γραμμή διανομής με αγωγούς τύπου ACSR 8.5km Psim εργαστήριο V (V) I (ma) S (VA) P (W) Q (VAr) Cosφ Π.2.1 Δοκιμές με φορτίο 2200Ω - 3.5H 7

8 Η τάση της πηγής στο Powersim είναι ίση με 395V μετά από μέτρηση που έγινε στο πραγματικό κύκλωμα. Η τιμή αυτή προσέγγισε τα 400V σε επόμενες μετρήσεις. Όπως φαίνεται και από τα πειραματικά αποτελέσματα η εμφανής πτώση τάσης σε συνδυασμό με το μειωμένο ρεύμα οφείλεται στην αυξημένη σύνθετη αντίσταση στο πηνίο. Παράλληλα έγιναν και άλλες μετρήσεις με όλους τους συνδυασμούς φορτίων και γραμμών καθώς και με τα φορτία του εργαστηρίου ώστε υπάρχει καλύτερη άποψη όσον αφορά τις πιθανές αιτίες αναντιστοιχίας των θεωρητικών και πειραματικών τιμών. Αξίζει να αναφερθεί ότι το πηνίο είναι γνωστό ότι προσομοιώνεται κυκλωματικά με μια σύνθετη αντίσταση και όχι με μια αυτεπαγωγή, απλά δεν αναμένονταν τόσο μεγάλη απόκλιση στα πειραματικά αποτελέσματα. Μια ενδιαφέρουσα μέτρηση που επίσης πραγματοποιήθηκε αφορά την dc αντίσταση των πηνίων με ένα πολύμετρο UNI-T UT33D και ένα άλλο MASTECH MS8222H. Αυτεπαγωγή πηνίου R DC UNI-T R DC MASTECH 50mH 2Ω 3.6Ω 100mH 2.8Ω 4.5Ω 140mH 3.3Ω 5Ω 200mH 3.9Ω 5.6Ω Π-2.2 Τιμές dc αντίστασης συναρτήσει της αυτεπαγωγής του πηνίου Τέλος, ακολουθεί η μέτρηση που πραγματοποιήθηκε με τον μετρητή πηνίων που υπάρχει στο εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του Τμήματος τύπου Hameg Είχε ως αποτέλεσμα μη αναμενόμενα χαρακτηριστικά των διαθέσιμων πηνίων που τελικά οδηγούν στην έντονη απόκλιση των τιμών των μετρήσεων σε σχέση με τις θεωρητικές τιμές των χαρακτηριστικών τους. Λήψη R(Ω) 1.6kHz R(Ω) 160Hz L(mH) Π 2.3 Τιμές από μετρητή πηνίων και συνάρτηση αντίστασης με συχνότητα μέτρησης Τα παραπάνω δεδομένα (μέτρηση 1.6kHz) οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα υπάρχοντα πηνία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιθυμητή κατασκευή επειδή δεν πληρούν τις προδιαγραφές της παραγράφου Οι λήψεις 1,2,3,4 έχουν R/X αντίστοιχα 8.8,8.8,8.6,8.6. Να διευκρινιστεί ότι επιλέχτηκε αυτή η μέτρηση(1.6khz) επειδή δικαιολογεί σε κάθε λήψη τη πτώση τάσης. Εικόνα 2.2 Το διαθέσιμο πηνίο με τις 4 λήψεις 8

9 Όπως φαίνεται και στην εικόνα τα πηνία γράφουν πάνω τις τιμές της αυτεπαγωγής που είχε παραγγείλει η προηγούμενη ομάδα που ασχολήθηκε με το θέμα. 2.2 Αλλαγή τοπολογίας κυκλώματος Ο σκοπός της αλλαγής της τοπολογίας του κυκλώματος είναι να καταστεί φανερή η αλληλεπίδραση των πηνίων καθώς και η επίδρασή τους στις αντιστάσεις που βρίσκονται στο ίδιο κουτί. Έχοντας ληφθεί ως πρότυπο η δομή μιας παρόμοιας κατασκευής που υπάρχει στο εργαστήριο (μοντέλο ems 8327 της εταιρείας lab volt) και η οποία προσομοιώνει μια γραμμή μεταφοράς ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία και στο κυκλωματικό μοντέλο της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Τα πηνία τοποθετήθηκαν σε ευθεία γραμμή και μόνα τους σε ένα κουτί και οι αντιστάσεις τοποθετήθηκαν σε ένα άλλο κουτί μόνες τους, δηλαδή πραγματοποιήθηκε απομόνωση των κυκλωματικών στοιχείων. Εικόνα 2.3 Το κιβώτιο γραμμών μόνο με τις αντιστάσεις Εικόνα 2.4 Τα πηνία σε ευθεία γραμμή Τα αποτελέσματα των μετρήσεων δεν έδειξαν κάποια αξιόλογη μεταβολή και ως εκ τούτου εγκαταλείφθηκε η ιδέα της ύπαρξης προβλήματος στη δομή του κυκλώματος. 9

10 2.3 Αναλυτική μέτρηση πηνίων Έπειτα από αρκετές μετρήσεις και δοκιμές έγινε μια πιο προσεκτική μέτρηση των πηνίων με τον μετρητή πηνίων και τα δεδομένα παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες: Πρώτη λήψη Πηνίο 5 Πηνίο 9 Πηνίο 6 Χωρητικότητα(μF) Αυτεπαγωγή(mH) Αντίσταση(Ω) Αγωγιμότητα(μS) Δεύτερη λήψη Πηνίο 5 Πηνίο 9 Πηνίο 6 Χωρητικότητα(μF) Αυτεπαγωγή(mH) Αντίσταση(Ω) Αγωγιμότητα(μS) Τρίτη λήψη Πηνίο 5 Πηνίο 9 Πηνίο 6 Χωρητικότητα(μF) Αυτεπαγωγή(mH) Αντίσταση(Ω) Αγωγιμότητα(μS) Τέταρτη λήψη Πηνίο 5 Πηνίο 9 Πηνίο 6 Χωρητικότητα(μF) Αυτεπαγωγή(mH) Αντίσταση(Ω) Αγωγιμότητα(μS) Π.2-4 Μέτρηση των πηνίων(η χωρητικότητα και η αγωγιμότητα είναι παράλληλα μεγέθη) Πρέπει να τονιστεί ότι τα κύρια χαρακτηριστικά του πηνίου είναι η αυτεπαγωγή και αντίσταση και αυτά είναι κατασκευασμένο να υπολογίζει ο μετρητής πηνίων. Η παράλληλη χωρητικότητα και αγωγιμότητα που φαίνονται παραπάνω δεν παίζουν ρόλο στη προσομοίωση. Κατόπιν γίνονται οι δοκιμές στο λογισμικό με το παρακάτω κύκλωμα. Εικόνα 2.5 Κύκλωμα στο Psim 10

11 Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν με όλους τους δυνατούς τρόπους και κυκλωματικούς συνδυασμούς: Ενδεικτικές δοκιμές με φορτίο 2200Ω - 3.5H Γραμμή με αγωγούς τύπου XLPE 6km Psim Εργαστήριο Psim αντίσταση στο πηνίο 33m Psim με όλα τα στοιχεία V(V) I(mA) S(VA) P(W) Q(VAr) Cosφ Γραμμή με αγωγούς τύπου ACSR 6km Psim εργαστήριο Psim με αντίσταση στη γραμμή Psim με όλα τα στοιχεία V(V) I(mA) S(VA) P(W) Q(VAr) Cosφ Γραμμή με αγωγούς τύπου XLPE 12km Psim εργαστήριο Psim με αντίσταση στη γραμμή Psim με όλα τα στοιχεία V(V) I(mA) S(VA) P(W) Q(VAr) Cosφ Γραμμή με αγωγούς τύπου ACSR 8.5km Psim εργαστήριο Psim με αντίσταση στη γραμμή Psim με όλα τα στοιχεία V(V) I(mA) S(VA) P(W) Q(VAr) Cosφ Π.2-5 Μετρήσεις με το λογισμικό Στην πρώτη στήλη παρουσιάζονται τα θεωρητικά αποτελέσματα όπως προκύπτουν από το λογισμικό Psim μόνο με αυτεπαγωγή. Στην δεύτερη στήλη παρουσιάζονται οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο. Στη τρίτη στήλη ακολουθούν οι μετρήσεις στο λογισμικό Psim με αυτεπαγωγή και αντίσταση. Και στην τέταρτη στήλη παρουσιάζονται οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο λογισμικό Psim με αυτεπαγωγή, αντίσταση και χωρητικότητα. Τα συμπεράσματα είναι σαφή και δείχνουν ξεκάθαρα ότι το πηνίο δεν μπορεί να προσομοιωθεί κυκλωματικά με μια απλή αυτεπαγωγή αλλά με μια σύνθετη αντίσταση που δεν μπορεί εύκολα να αγνοείται. 11

12 2.4 Αναλυτική μέτρηση του εργαστηριακού μοντέλου Για την καλύτερη κατανόηση του κυκλώματος και της συμπεριφοράς των πηνίων πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις με δύο ίδια εργαστηριακά όργανα (ELCONTROL VIP D3) που μετράνε ισχύ, τάση, ρεύμα και συντελεστή ισχύος. Το πρώτο όργανο τοποθετήθηκε μεταξύ πηγής και πηνίων και το άλλο μεταξύ πηνίων και φορτίου. Τα αποτελέσματα φαίνονται στο παρακάτω πίνακα. Λήψεις Μέτρηση Με το πρώτο όργανο Με το δεύτερο όργανο V1(V) V V I1(mA) I I P1(W) P P P3φ(W) S3φ(VAr) Q3φ(VA) cosφ Π. 2-6 Μέτρηση στο εργαστηριακό μοντέλο Από τις μετρήσεις του πίνακα 2-6 πραγματοποιήθηκαν υπολογισμοί της αντίστασης και της αυτεπαγωγής του πηνίου με βάση την καταναλισκόμενη ενεργή και άεργη ισχύς και πρόεκυψε ότι και οι 4 λήψεις έχουν R/X ίσο με Συμπεριφορά μετρητικών οργάνων πηνίων στις μετρήσεις Βασιζόμενοι στις μετρήσεις με διαφορετικά μετρητικά όργανα παρατηρήθηκε απόκλιση των δεδομένων. Ως παράδειγμα αξίζουν να αναφερθούν οι διαφορετικές τιμές της αντίστασης από το πολύμετρο (Mastech MS8222H) που θεωρητικά υπολογίζει dc αντίσταση και του μετρητή πηνίων (Hameg 8018-old) που υπολογίζει την αντίσταση σε εναλλασσόμενο ρεύμα 160Hz ή 1.6kHz. Οι διαφορές φαίνονται στους πίνακες 2-2 και 2-3. Παρόμοιες αποκλίσεις υπάρχουν και στις τιμές της αυτεπαγωγής αλλά μπορούν να θεωρηθούν αμελητέες. Μια ακόμη μέτρηση που μπορεί να αναφερθεί είναι των πηνίων του εργαστηρίου που χρησιμοποιούνται στο εργαστηριακό μοντέλο σαν φορτία. Η αυτεπαγωγή του κατασκευαστή είναι 3.5Η και η μέτρηση από το μετρητή πηνίων και το πολύμετρο συμφωνεί κοντά στα 2Η. Επίσης είναι σημαντικο ότι σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του μετρητή πηνίου οι μετρήσεις σε πηνία με πυρήνα σιδήρου συνήθως δεν είναι ακριβείς. To συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι ανάλογα με την μέθοδο που χρησιμοποιεί το κάθε μετρητικό όργανο και τη συχνότητα στην οποία υπολογίζει το κάθε μέγεθος προκύπτει διαφορετικό αποτέλεσμα. Με το διαθέσιμο εξοπλισμό δεν έγινε δυνατόν να γίνει ακριβής μέτρηση των χαρακτηριστικών των πηνίων στη συχνότητα των 50Ηz. Γι αυτό και κάθε μέτρηση πηνίου η οποία υπάρχει σ αυτήν τη διπλωματική εργασία έχει απόκλιση από τα πραγματικά μεγέθη. 12

13 3. Η λύση του gyrator Ένας πιθανός τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος είναι η αντικατάσταση του πηνίου με ένα gyrator σύμφωνα με τη βιβλιογραφία [4]. Ο gyrator θεωρείται γενική λύση σε περιπτώσεις προβλημάτων που αφορούν τη συμπεριφορά του πηνίου. Συνήθως αυτή η αντικατάσταση γίνεται σε περιπτώσεις προβλημάτων που σχετίζονται με υψηλές συχνότητες για αυτό η έρευνα αυτή αποσκοπεί στη διερεύνηση της πιθανότητας λειτουργίας αυτής της λύσης στα 50Ηz. 3.1 Θεωρητική προσέγγιση [1] O gyrator είναι ένα ηλεκτρικό στοιχειό που διέπεται από τις παρακάτω εξισώσεις. Όπου G είναι η αγωγιμότητα του gyrator Το κυκλωματικό σύμβολο του είναι το παρακάτω. Εικόνα 3.1 Ιδανικός gyrator Μια ιδιότητα του gyrator είναι ότι η συνολική ισχύ του είναι 0 όπως συμβαίνει και στον ιδανικό μετασχηματιστή. Δηλαδή δεν αποθηκεύει ούτε καταναλώνει ενέργεια απλά μεταφέρει. Η κύρια ιδιότητα του όμως προκύπτει από τη παρακάτω εξίσωση. που αποδεικνύει ότι όταν έχουμε μια αντίσταση R L στην έξοδο τότε στην είσοδο φαίνεται σαν να έχουμε 1/(G 2 *R L ) όπως στην παρακάτω εικόνα. 13

14 Εικόνα 3.2 Αντίσταση στην έξοδο του gyrator Η ενδιαφέρουσα γι αυτή την διπλωματική εργασία- ιδιότητα προκύπτει όταν υπάρχει πυκνωτής στην έξοδο. Στην περίπτωση αυτή λόγω του gyrator η είσοδος συμπεριφέρεται σαν να υπάρχει πηνίο. Η προαναφερθείσα ιδιότητα αποδεικνύεται με τη βοήθεια της τάσης εισόδου ως εξής: Εικόνα 3.3 Πυκνωτής στη έξοδο του gyrator Θα αναφερθούν επιγραμματικά δύο ακόμη ιδιότητες του gyrator: μια εξ αυτών είναι η αντιστοιχία πηγής ρεύματος στην έξοδο με πηγή τάσης στην είσοδο λόγω του gyrator κι αντίστροφα. στην περίπτωση που υπάρχει μια αντίσταση εξαρτώμενη από τάση θα μετατραπεί σε μια αντίσταση εξαρτώμενη από ρεύμα κι αντίστροφα. Η υλοποίηση ενός κυκλώματος με gyrator μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Παρακάτω παραθέτονται αυτοί που δοκιμάστηκαν στο λογισμικό. 14

15 Εικόνα 3.4 Πηνίο μέσω gyrator Από πρακτικής άποψης είναι γνωστό [4] ότι ο gyrator δεν έχει μαγνητικά φαινόμενα σαν ένα πηνίο όπως κορεσμό και υστέρηση. Παρόλα αυτά έχει και περιορισμούς όπως το γεγονός ότι χρειάζεται γείωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο gyrator μπορεί να έχει μεγάλη αυτεπαγωγή χωρίς παρασιτικά φαινόμενα, να είναι πιο ακριβής στην τιμή της αυτεπαγωγής του και να μην αλληλεπιδρά με άλλα στοιχεία. Χρησιμοποιείται όταν ένα πηνίο προκύπτει πολύ μεγάλο για τη κατασκευή μας π.χ κινητό τηλέφωνο ή όταν θέλουμε εξαιρετική ποιότητα σήματος όπως προενισχυτές σε ηχητικά συστήματα ή ισοσταθμιστές γραφικών. Εικόνα 3.5 Κύκλωμα gyrator 15

16 3.2 Δοκιμές στο λογισμικό Στην αρχή πραγματοποιήθηκαν δοκιμές στο λογισμικό Psim ώστε να διαπιστωθεί η λειτουργία του gyrator με βάση το ακόλουθο κυκλωματικό μοντέλο. Εικόνα 3.6 Gyrator στο psim Οι δοκιμές έγιναν αρχικά για τα δεδομένα που δινόταν στο κύκλωμα της βιβλιογραφίας (πιο συγκεκριμένα τάση 1Vpp και συχνότητα 1kHz ) και το κύκλωμα συμπεριφέρονταν σαν πηνίο όπως προκύπτει κι από την εικόνα 3.7. Εικόνα 3.7 Κυματομορφή τάσης και ρεύματος gyrator της εικόνας 3.5 Συμπεριφορά πηνίου σημαίνει να έχει το ρεύμα(κόκκινη καμπύλη) μια καθυστέρηση σε σχέση με την τάση(μπλε καμπύλη) κατά 90 μοίρες. Κατόπιν αυξήθηκε η τάση και μειώθηκε η συχνότητα στα 50Ηz και διαπιστώθηκε ότι κύκλωμα πια δεν συμπεριφερόταν σαν πηνίο. Έγιναν και άλλες δοκιμές και σε άλλα κυκλώματα gyrator και η διαπίστωση ήταν η ίδια. 16

17 3.3 Συμπεράσματα Από τις δοκιμές βγήκε το συμπέρασμα ότι το κύκλωμα λειτουργεί σαν gyrator μόνο για μεγάλες συχνότητες. Στα 50 Ηz που χρησιμοποιούνται στο υπό εξέταση μοντέλο δεν λειτούργει. Επίσης μέσα από έρευνες υλικών δεν βρέθηκαν διακοπτικά στοιχειά η λειτουργικοί ενισχυτές που να λειτουργούν σε μεγάλη τάση και μικρές συχνότητες. Παράλληλα επειδή τα αποτελέσματα με τη λύση του προβλήματος μέσω των πηνίων είναι πιο ενθαρρυντικά δεν θα αναλυθεί περαιτέρω η λύση του gyrator. Πάντως πρέπει να τονιστεί ότι η ερευνά δεν είναι πλήρης και τα συμπεράσματα για τον gyrator όχι επιστημονικά τεκμηριωμένα,απλά διαπιστώθηκε ότι η σωστή κατασκευή και λειτουργία των πηνίων θα είναι πολύ πιο εύκολη και πρακτική. Το σίγουρο είναι όμως ότι σε κατασκευές σε πιο υψηλές συχνότητες η λύση του gyrator χρησιμοποιείται ευρέως. 17

18 4. Το πηνίο Εφόσον δεν υπήρξε κάποια άλλη λύση στο μοντέλο αποφασίστηκε να αντικατασταθούν τα πηνία. Μια λύση είναι να αγοραστούν καινούργια πηνία από αντίστοιχη κατασκευαστική εμπειρία. Εντούτοις, επειδή παρατηρήθηκε ότι υπάρχει πειραματικό ενδιαφέρον στην κατασκευή ενός πηνίου εκ του μηδενός, αποφασίστηκε να κατασκευαστεί ένα πηνίο με τις προδιαγραφές του εργαστηριακού μοντέλου. Ακολούθως παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της κατασκευής ενός πηνίου. 4.1 Θεωρητική προσέγγιση Αρχικά παρουσιάζεται κυκλωματικά ένα πραγματικό πηνίο κάτι που εξηγεί και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν με τα υπάρχοντα πηνία κατά τη διάρκεια των προσομοιώσεων. Εικόνα 4.1 Πραγματικό πηνίο με πυρήνα Όπως φαίνεται και από την Εικόνα 4.1 ένα πραγματικό πηνίο με πυρήνα δεν είναι μόνο μια αυτεπαγωγή L.Όπως είναι φυσικό ο αγωγός από τον οποίο είναι φτιαγμένο το πηνίο παρουσιάζει κάποια αντίσταση η οποία συμβολίζεται με R s. Η R s με την σειρά της, δημιουργεί διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο οποιωνδήποτε σημείων κατά μήκος του αγωγού. Εφόσον μεταξύ των δυο σημείων υπάρχει μονωτικό υλικό τα σημεία αυτά παρουσιάζουν χωρητικότητα μεταξύ τους. Αυτές η χωρητικότητες αθροιστικά δημιουργούν την Cd. Στην περίπτωση αυτού του εργαστηριακού μοντέλου επειδή χρησιμοποιούμε πηνία με πυρήνα έχουμε και απώλειες ισχύος του πυρήνα που συμβολίζονται με την παράλληλη αντίσταση Rp. Πέρα από αυτές μπορεί να υπάρχουν και άλλου είδους απώλειες από υλικά κοντά στο πηνίο που να μην μπορούν να υπολογιστούν. Ακολούθως παρουσιάζονται κάποιες εικόνες που υποδεικνύουν κατασκευαστικά χαρακτηριστικά σε σχέση με την τιμή της αυτεπαγωγής. 18

19 Εικόνα 4.2 Ο αριθμός των στρόφων αυξάνει την αυτεπαγωγή Εικόνα 4.3 Η διάμετρος των σπειρών του πηνίου αυξάνει την αυτεπαγωγής Εικόνα 4.4 Το μήκος μειώνει την αυτεπαγωγή Εικόνα 4.5 Η διαπερατότητα του πυρήνα αυξάνει την αυτεπαγωγή 19

20 4.1.1 Απώλειες στα τυλίγματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα Ένας παράγοντας που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη συμπεριφορά του πηνίου είναι η συχνότητα. Στην εφαρμογή που παρουσιάζεται σ αυτήν τη διπλωματική εργασία η συχνότητα είναι χαμηλή (50 Ηz) και συγκεκριμένα ίση με τη συχνότητα του ηλεκτρικού δικτύου. Ένας σημαντικός παράγοντας της συμπεριφοράς του πηνίου είναι η ωμική αντίσταση η οποία εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη συχνότητα. Τα δυο κύρια φαινόμενα που επηρεάζουν τη αντίσταση στο εναλλασσόμενο ρεύμα (R ac ) είναι το επιδερμικό φαινόμενο(skin effect) και το φαινόμενο εγγύτητας(proximity effect) τα οποία περιορίζουν την αξιοποίηση όλης της αγώγιμης περιοχής του αγωγού [5]. Το επιδερμικό φαινόμενο εμφανίζεται επειδή το εναλλασσόμενο ρεύμα δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο το οποίο έχει ως αποτέλεσμα δινορεύματα. Αυτά μειώνουν τη πυκνότητα ρεύματος στο κέντρο του αγωγού και την αυξάνουν στην επιφάνεια όπως φαίνεται και στο δεξί μέρος της εικόνας 4.6. Εικόνα 4.6 Το μαγνητικό πεδίο και τα δινορεύματα στο επιδερμικό φαινόμενο Το φαινόμενο γίνεται εντονότερο με την αύξηση της συχνότητας και η χρησιμοποιούμενη περιοχή του αγωγού περιορίζεται ακόμη περισσότερο στην επιφάνεια του. Το γεγονός αυτό με τη σειρά του οδηγεί στην αύξηση της αντίστασης του αγωγού στο εναλλασσόμενο ρεύμα. Ο δείκτης αυτού του φαινομένου είναι το επιδερμικό βάθος δ το οποίο ερμηνεύεται ως η απόσταση από την επιφάνεια του αγωγού που το ρεύμα έχει τιμή 37% της τιμής του ρεύματος της επιφάνειας. Πιο συγκεκριμένα το επιδερμικό βάθος δ υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο για αγωγούς χαλκού: Όπου το ρ Cu είναι η ειδική αντίσταση του χαλκού το μ 0 η διαπερατότητα του κενού μ Cu η σχετική διαπερατότητα του χαλκού και f η συχνότητα του εναλλασσόμενου ρεύματος. Όταν το επιδερμικό βάθος είναι πολύ μικρότερο από τη διάμετρο του αγωγού τότε το ρεύμα περιορίζεται στη περιοχή με πάχος όσο το δ. Ένα παράδειγμα φαίνεται στην εικόνα 4.7. Εικόνα 4.7 Τιμές επιδερμικού βάθους για αγωγούς χαλκού 20

21 Το φαινόμενο εγγύτητας από την άλλη οφείλεται στην επίδραση γειτονικών αγωγών με εναλλασσόμενο ρεύμα. Δινορεύματα έχουμε και σε αυτήν την περίπτωση που αντιτίθεται στη ροη του ρεύματος και οφείλονται στο εξωτερικό μαγνητικό πεδίο με αποτέλεσμα τη ανομοιόμορφη κατανομή του ρεύματος. Εικόνα 4.8 Επίδραση ενός ομοιόμορφου πεδίου και η εμφάνιση δινορευμάτων στο φαινόμενο εγγύτητας Για παράδειγμα η ύπαρξη δύο διπλανών αγωγών με την ίδια φορά στο ρεύμα οδηγεί σε απομάκρυνση της μέγιστης πυκνότητας ρεύματος από το σημείο επαφής τους. Εν αντιθέσει αν οι δύο διπλανοί αγωγοί έχουν αντίθετη φορά ρεύματος η μέγιστη πυκνότητα και των δυο θα εντοπίζεται στο σημείο επαφής τους. Ως εκ τούτου συμπεραίνεται ότι το φαινόμενο εγγύτητας αναφέρεται στην επίδραση του τυλίγματος σ έναν αγωγό. Η επίδραση των δινορρευμάτων γίνεται πιο έντονη με την αύξηση της συχνότητας και την μείωση της αξιοποιήσιμης περιοχής και οδηγεί σε αυξημένη αντίσταση. Για το υπολογισμό της αντίστασης των τυλιγμάτων στο εναλλασσόμενο ρεύμα υπάρχουν τύποι στη βιβλιογραφία [5] Απώλειες στον πυρήνα στο εναλλασσόμενο ρεύμα Οι απώλειες που εμφανίζονται στον πυρήνα χωρίζονται σε απώλειες υστέρησης και απώλειες δινορευμάτων [5]. Οι απώλειες υστέρησης οφείλονται στο φαινόμενο της υστέρησης το οποίο εμφανίζεται λόγω του μεταβαλλόμενου πεδίου του πυρήνα. Και ενώ η πλειοψηφία της μαγνητικής ενέργειας αποθηκεύεται στο πυρήνα υπάρχουν και θερμικές απώλειες. Η απώλειες υστέρησης ανά μονάδα όγκου για ένα πεδίο Η σε συχνότητα f δίνονται από τον εξής τύπο. Όπου Α hyst το εμβαδόν του κύκλου υστέρησης. Οι απώλειες δινορρευμάτων οφείλονται κι αυτές στο μεταβαλλόμενο πεδίο του πυρήνα. Ένας τρόπος αντιμετώπισής τους είναι η χρησιμοποίηση πυρήνα με πολλές στρώσεις, τεχνική που εφαρμόζεται και στα πηνία που χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη διπλωματική εργασία. Αποτέλεσμα των δινορρευμάτων είναι το επιδερμικό φαινόμενο διαφορετικό όμως από αυτό στους αγωγούς. 21

22 4.2 Μέθοδος κατασκευής Η πρώτη επιλογή αφόρα το είδος του πυρήνα. Επειδή χρειάζεται το πηνίο για χαμηλές συχνότητες των 50Hz επιλέγεται να χρησιμοποιηθεί πυρήνας από στρώσεις σιδήρου. Συγκεκριμένα η μέθοδος θα αναφερθεί σε πυρήνες τύπου EI όπως στην εικόνα Εικόνα 4.9 Μορφή του πυρήνα Εικόνα 4.10 Διαστάσεις του πυρήνα 22

23 Π.4-1 Διαστάσεις και χαρακτηριστικά τύπου ΕΙ Η κατασκευή ενός πηνίου έγκειται στην επιλογή των επιθυμητών χαρακτηριστικών του. Θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδο Κg [2] έτσι ώστε να βρεθούν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του όπως μέγεθος πυρήνα και πάχος καλωδίου. Αυτή η μέθοδο αυτή χρησιμοποιείται όταν είναι γνωστά τα μεγέθη της μαγνητικής επαγωγής και των απωλειών χαλκού. Ο συντελεστής Κg είναι ένας τεχνοοικονομικός παράγοντας. Ακολουθούν οι ορισμοί κάποιων μεγεθών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή πηνίων. Εικόνα 4.11 Αναπαράσταση μεγεθών Το μέγεθος Αw είναι η περιοχή που θα καλυφτεί από έναν αγωγό και το Wa είναι η διαθέσιμη περιοχή που μπορεί να καλυφτεί από τον αγωγό. Ο συντελεστής Ku είναι ο παράγοντας συμπλήρωσης και θα ισχύει. Τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται είναι το ρεύμα Ιmax που θα περνά από το πηνίο η επιθυμητή αυτεπαγωγή L, η μέγιστη μαγνητική επαγωγή Bmax, η επιθυμητή αντίσταση R καθώς και ο συντελεστής Ku. O συντελεστής Ku για ένα απλό πηνίο χαμηλής τάσης είναι 0.5 Η πυρήνες που είναι στη διάθεση της βιοτεχνίας είναι μαγνητικής επαγωγής 1Τ και απωλειών 2,3 W/kg. Για τον τεχνοοικονομικό παράγοντα K g ισχύει η εξής ανίσωση: 23

24 Από τη παραπάνω ανίσωση και την εικόνα 4.8 επιλέγετε το μέγεθος του πυρήνα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή. Παράλληλα από το μέγεθος του πυρήνα επιλέγεται και το μέγεθος της θήκης που θα τοποθετηθεί η περιέλιξη. Αφού έχει επιλεχτεί μέγεθος πυρήνα με τη βοήθεια του παρακάτω τύπου μπορεί να βρεθεί ο αριθμός των στροφών που χρειάζονται. Τέλος από την παρακάτω ανίσωση και τον πίνακα 4.3 βρίσκεται το μέγεθος του καλωδίου που ικανοποιεί τη παρακάτω ισότητα. Το Αw είναι το cross sectional area του παρακάτω πίνακα 4.3(cm 2 to mm 2 ) Π.4-2 Πίνακας καλωδίων 24

25 Τέλος μπορεί να υπολογιστεί η αντίσταση του τυλίγματος. Εικόνα 4.12 Υπολογισμός ΜLT Αφού βρεθεί το MLT(mean length turn) από τη εικόνα (δηλαδή το μέσο μήκος της κάθε στροφής του αγωγού) μπορεί να υπολογιστεί η αντίσταση με τη βοήθεια του εξής τύπου Παράδειγμα μεθόδου Εδώ θα παρατεθεί ένα παράδειγμα στο οποίο εφαρμόζεται η προαναφερθείσα μέθοδος. Έστω ότι χρειάζεται ένα πηνίο με αυτεπαγωγή 225mH και ωμική αντίσταση 47Ω. Γίνεται η επιλογή του πυρήνα. Τα δεδομένα που υπάρχουν είναι τα εξής ρ=1.724*10-6 Ω-cm (χαλκός) L=225mH I=1A(από το κύκλωμα) B=1T (από κατασκευαστή των πυρήνων) R=47Ω Ku=0.5(πηνίο χαμηλής τάσης) 25

26 Από τον τύπο Kg>(ρ*L 2 *I 2 )/(B 2 *R*Ku) προκύπτει =>Kg>0.37 Aρα από πινάκα 4.1 επιλέγεται πυρήνας ΕΙ-625 Κατόπιν υπολογίζονται οι στροφές. Από το πίνακα 4.1 επιλέγετε A c =2.394cm 2 Άρα n= (L*I)/ (B*A C )=940 στροφές Το επόμενο βήμα είναι να βρεθεί το πάχος του καλωδίου. Πάλι από το πίνακα 4.1 επιλέγετε W A =1.89 cm 2 Οπότε Α W <(Ku* W A )/n=0.1mm 2 Έτσι από πίνακα 4.2 επιλέγεται καλώδιο μικρότερο ή ίσο σε πάχος από το AWG 28. Επιλέγεται το 28 με Α W =0.081 mm 2 Επιβεβαιώνεται η τιμή της αντίστασης του τυλίγματος. Από την εικόνα 4.9 υπολογίζεται το ΜLT Έχω D = Ε = 1.6cm F=0.321mm άρα MLT=76mm Επομένως η αντίσταση του τυλίγματος υπολογίζεται από τον τύπο R=(ρ*n*MLT)/ Α W =>R=15.2Ω Τελικά επιλέγετε πυρήνας (ΕΙ-625),στροφών(940) και πάχος καλωδίου(0.321mm) και είναι έτοιμο για την κατασκευή. Επειδή η περιέλιξη γίνεται σε μια θήκη πρώτα(καρκάσσα) πρέπει να ελέχθη αν ο αγωγός θα χωρέσει στη θήκη μαζί με τη μόνωση. Για κάθε μέγεθος πυρήνα υπάρχει και η αντίστοιχη θήκη. Χρησιμοποιώντας το D και το Ε του πίνακα Π.4-1 καθορίζουμε τη θήκη. Για παράδειγμα για το πυρήνα ΕΙ-625 χρειάζεται θήκη 1.6cm επί 1.6cm Μέθοδος ΑL Σε περίπτωση που υπάρχει συγκεκριμένο μέγεθος πυρήνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια πιο απλή μέθοδος. Για συγκεκριμένο μέγεθος πυρήνα ο καλύτερος τρόπος για την κατασκευή ενός πηνίου είναι ο υπολογισμός της ΑL τιμής του κάθε πυρήνα. Αυτή η τιμή συνήθως δίνεται από το κατασκευαστή του πυρήνα σε άλλη περίπτωση όμως πρέπει να υπολογιστεί από το κατασκευαστή του πηνίου. Αυτό γίνεται για το πυρήνα έχοντας ως δεδομένο τις στροφές και μετρώντας την αυτεπαγωγή. Σύμφωνα με το παρακάτω τύπο έχουμε το ΑL(mH/turns^2). Κατόπιν υπολογίζονται οι στροφές για την αυτεπαγωγή που χρειάζονται από τον ίδιο τύπο. Και εδώ όπως στη προηγούμενη μέθοδος υπολογίζεται το πάχος και κατόπιν η αντίσταση αν χρειάζονται. 26

27 4.2.3 Γενικοί τύποι πηνίου Εδώ σημαντικό είναι να αναφερθεί και ο γενικός τύπος υπολογισμού της αυτεπαγωγής που είναι ο παρακάτω. Εικόνα 4.13 Υπολογισμός της αυτεπαγωγής Ο γενικός τύπος υπολογισμού της αντίστασης του πηνίου είναι ο εξής: Lb μήκος καλωδίου Αw η διάμετρος του καλωδίου ρ = Ω cm για τον χαλκό 4.3 Κατασκευή Η κατασκευή των πηνίων πραγματοποιήθηκε σε μια μικρή βιοτεχνία κατασκευής μετασχηματιστών. Τα βήματα διακρίνονται με βάση το σημείο που πραγματοποιείται κάθε διαδικασία στη βιοτεχνία: BHMA 1o Αρχικά επιλέχθηκε η άσπρη θήκη της εικόνας 4.9. Στη βιοτεχνία το μέγεθος επιλέχτηκε ώστε το πηνίο να είναι μεγάλο και να μην έχει πολλές στρώσεις στο τύλιγμα. Κανονικά το μέγεθος της βρίσκεται με βάση τη μέθοδο που παρουσιάζεται στη παράγραφο 4.3 και βασίζεται στην επιλογή του μεγέθους του πυρήνα. ΒΗΜΑ 2ο Το επόμενο βήμα είναι η περιέλιξη του καλωδίου αφού έχει επιλεχτεί το πάχος του. Η περιέλιξη μπορεί να γίνει αυτόματα με ειδικό μηχάνημα ή χειροκίνητα. Σε κάθε περίπτωση ένας υπολογιστής μετράει τις στροφές,το μήκος του αγωγού καθώς και άλλες πληροφορίες. Περιέλιξη ουσιαστικά είναι το τύλιγμα της άσπρης θήκης της εικόνας 4.9 με το αγωγό και γίνεται μια στη μια κατεύθυνση και μια στην αντίθετη προσθέτοντας στρώσεις. Αφού ολοκληρωθεί η περιέλιξη με δυο ταινίες συγκρατείται το καλώδιο στην θέση του και επειδή το πηνίο θα χρησιμοποιηθεί στο δίκτυο της ΔΕΗ τοποθετήθηκε και η απαραίτητη μόνωση. 27

28 Εικόνα 4.14 Στάδιο κατασκευής του πηνίου πριν την εισαγωγή του πυρήνα ΒΗΜΑ 3 ο Το επόμενο βήμα είναι η τοποθέτηση των ακροδεκτών. Κρίσιμο σημείο είναι τα δυο άκρα του καλωδίου να είναι καλά συνδεδεμένα με τους ακροδέκτες ώστε να υφίσταται αγώγιμη σύνδεση. Η σύνδεση τους γίνεται με καλάι και κολλητήρι. ΒΗΜΑ 4 ο Κατόπιν μέσω ειδικού μηχανήματος εισάγεται ο πυρήνας που είναι τύπου Ε και Ι όπως στην εικόνα Εναλλάξ μπαίνει στη θήκη ένα κομμάτι πυρήνα τύπου Ε και τύπου Ι.Στο τέλος της διαδικασίας μπαίνουν χειρονακτικά ακόμα δυο ή τρία κομμάτια ώστε ο πυρήνας συνολικά να είναι συμπαγής και χωρίς κενά κάτι που συντελεί στη καλύτερη ηλεκτρομαγνητική συμπεριφορά του. Εικόνα 4.15 Στάδιο κατασκευής του πηνίου μετά την εισαγωγή του πυρήνα ΒΗΜΑ 5ο Επόμενο στάδιο είναι τοποθέτηση της βάσης του πηνίου με τις απαραίτητες οπές για έδραση και τέλος η βαφή του πυρήνα ώστε να συντηρηθεί σωστά μιας εφόσον είναι κατασκευασμένος από σιδερο. 28

29 Εικόνα 4.16 Τελικό στάδιο της κατασκευής Στον Πίνακα 4-1 παρουσιάζονται οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα 3 καινούρια πηνία με τον μετρητή πηνίων του εργαστηρίου YT της σχολής: 4.4 Δοκιμές Πηνίο 1 Πηνίο 2 Πηνίο 3 Αυτεπαγωγή(Η) , Χωρητικότητα(nF) Αντίσταση(Ω) Αγωγιμότητα(μS) Π.4-3 Μετρήσεις καινούργιων πηνίων Πραγματοποιήθηκαν δοκιμές με τα 3 καινούργια πηνία που κατασκευάστηκαν και προέκυψαν παρόμοια συμπεράσματα. Τα αποτελέσματα φαίνονται στο παρακάτω πίνακα. Μέτρηση Πριν τα πηνία Μετά τα πηνία V1(V) V V I1(mA) I I P1(W) P P P3φ(W) Q3φ(VAr) S3φ(VA) cosφ Π.4-4 Μέτρηση μοντέλου με τα καινούργια πηνία Από την διαφορά της καταναλισκόμενης ενεργού και άεργου ισχύος το πηνίο της μέτρησης του πίνακα 4-4 έχει R/X ίσο με

30 Τα καινούργια πηνία λόγω του μεγέθους της αυτεπαγωγής τους δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μοντελοποίηση γραμμής διανομής επειδή προσομοιώνουν γραμμή διανομής μήκους τουλάχιστον 40 km. Για αυτό το λόγο με βάση τη μέθοδο της παραγράφου 4.3 και την προδιαγραφή των γραμμών διανομής για χαμηλή ωμική αντίσταση κατασκευάστηκαν 3 πηνία που μετρήθηκαν από τον μετρητή πηνίων 145mH. O πυρήνας επιλέχτηκε ίδιος με το παράδειγμα της μεθόδου της παραγράφου και το πάχος του καλωδίου 0.5mm.Στο πίνακα 4-5 παρατίθενται τα δεδομένα από τις μετρήσεις στο εργαστηριακό μοντέλο. Μέτρηση Πριν τα πηνία Μετά τα πηνία V1(V) V V I1(mA) I I P1(W) P P P3φ(W) Q3φ(VAr) S3φ(VA) cosφ Π.4-5 Μέτρηση μοντέλου με τα πηνία 145mH Από την διαφορά της καταναλισκόμενης ενεργού και άεργου ισχύος το πηνίο της μέτρησης του πίνακα 4-5 έχει R/X ίσο με 0.5. Εικόνα 4.17 Εξοπλισμός του εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκαν τα πειράματα 30

31 5 Συμπεράσματα Το αντικείμενο αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η προσπάθεια να καταστούν κατανοητές οι αποκλίσεις που παρουσιάζουν οι πραγματικές μετρήσεις του εργαστηριακού μοντέλου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με τα θεωρητικά δεδομένα από το λογισμικό (Powersim), καθώς και η αναζήτηση μεθόδου υλοποίησης ηλεκτρικών στοιχείων που να εκπληρώνουν τις προδιαγραφές αυτού του εργαστηριακού μοντέλου(βλέπε 1.1.1). Οι διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν είναι Μετρήσεις του μοντέλου (τάση,ρεύμα, ισχύ) με όλους τους συνδυασμούς των διαθέσιμων στοιχείων. Μέτρηση των χαρακτηριστικών των πηνίων (L και R) με μετρητή πηνίων. Μέτρηση όλων των ηλεκτρικών στοιχείων (R) με δυο διαφορετικά πολύμετρα. Υπολογισμός των χαρακτηριστικών των πηνίων μέσω της καταναλισκόμενης ενεργού και άεργου ισχύος τους. Προσομοίωση όλων των κυκλωμάτων στο λογισμικό (Powersim). Αλλαγή της τοπολογίας του κυκλώματος με απομόνωση των πηνίων και των αντιστάσεων της γραμμής διανομής. Βιβλιογραφική έρευνα για την αντικατάσταση πηνίου με gyrator. Προσομοίωση κυκλωμάτων με gyrator στο λογισμικό(powersim). Βιβλιογραφική έρευνα για την συμπεριφορά του πηνίου σε ένα κύκλωμα. Βιβλιογραφική έρευνα για την κατασκευή πηνίου. Παρουσίαση μεθόδου διαστασιολόγησης πηνίου. Κατασκευή πηνίου. Μετρήσεις του μοντέλου με τα καινούργια πηνία. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν αντίστοιχα είναι Η επιπλέον πτώση τάσης που έχει αποτέλεσμα τις αποκλίσεις οφείλεται στα πηνία. Τα διαθέσιμα πηνία έχουν πολύ μεγάλη ωμική αντίσταση για το εργαστηριακό μοντέλο σύμφωνα με τον μετρητή πηνίων. Οι μετρήσεις του έχουν διαφορά με τις τιμές της αυτεπαγωγής των κατασκευαστών πηνίων. Οι ενδείξεις των μετρητικών οργάνων διαφέρουν ανάλογα με το τρόπο μέτρησης και την συχνότητα μέτρησης. Η ακριβής μέτρηση της σύνθετης αντίστασης των πηνίων στα 50Ηz δεν είναι δυνατή με τα διαθέσιμα μετρητικά όργανα του εργαστηρίου. Τα παλιά και τα καινούργια πηνία καλύπτουν τις προδιαγραφές της παραγράφου σύμφωνα με την καταναλισκόμενη ενεργή και άεργο ισχύς τους. Οι αποκλίσεις είναι εντονότερες σε πηνία με μεγαλύτερη αυτεπαγωγή. Επιπλέον απόκλιση οφείλεται στη σύνθετη αντίσταση των φορτίων του εργαστηρίου. Η επίδραση του μαγνητικού πεδίου κάθε πηνίου είναι ασήμαντη στα άλλα πηνία και στις αντιστάσεις. Ο gyrator μπορεί να αντικαταστήσει το πηνίο όταν αυτό παρουσιάζει ανεπιθύμητη συμπεριφορά. 31

32 Ο gyrator δεν προορίζεται να αντικαταστήσει το πηνίο σε χαμηλές συχνότητες(50hz). Το πηνίο είναι μια σύνθετη αντίσταση με αρκετά παρασιτικά χαρακτηριστικά και σημαντικές απώλειες. Οι απώλειες χωρίζονται σε απώλειες τυλίγματος και πυρήνα. Οι απώλειες τυλίγματος συγκεκριμένα είναι σημαντικές και αυξάνονται με την αύξηση της συχνότητας. Τα δεδομένα που χρειάζονται για την κατασκευή είναι το ρεύμα Ιmax που θα περνά από το πηνίο, η επιθυμητή αυτεπαγωγή L, η μέγιστη μαγνητική επαγωγή Bmax, η επιθυμητή αντίσταση R καθώς και ο συντελεστής Ku, ώστε να επιλεχτεί μέγεθος πυρήνα και πάχος αγωγού. Ο σωστός εξοπλισμός και η τεχνογνωσία του κατασκευαστή συντελεί στην επιθυμητή συμπεριφορά του πηνίου. Η καλή περιέλιξη μειώνει τις στρώσεις άρα και το φαινόμενο εγγύτητας και η συμπαγής μορφή του πυρήνα μειώνει τις απώλειες πυρήνα. Η όσον το δυνατόν μικρότερη ωμική αντίσταση είναι το κλειδί για τη κατασκευή πηνίων για χρήση σε γραμμές διανομής εργαστηριακού μοντέλου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό επιτυγχάνεται με αύξηση της διατομής του αγωγού, που είναι πιθανόν να έχει αποτέλεσμα την επιλογή μεγαλύτερου πυρήνα. Βιβλιογραφία [1] Electrical Engineering An Introduction / Edition 2 By Steven E. Schwarz William G. Oldham [2] High Reliability Magnetic Devices Design & Fabrication Colonel Wm. T. McLyman [3] Κατασκευή εργαστηριακού μοντέλου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Κύργιας Χρήστος,Βαγγέλογλου Αθανάσιος [4] Encyclopedia of Electronic Components Vol.1 Charles Platt [5] Design of Powder Core Inductors Hakan Skarrie Kg Magnetics, Inc. We are always in the pole position 32

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την:

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: Σκοπός της Άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: α. Κατασκευή μετασχηματιστών. β. Αρχή λειτουργίας μετασχηματιστών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

( ) = ( ) Ηλεκτρική Ισχύς. p t V I t t. cos cos 1 cos cos 2. p t V I t. το στιγμιαίο ρεύμα: όμως: Άρα θα είναι: Επειδή όμως: θα είναι τελικά:

( ) = ( ) Ηλεκτρική Ισχύς. p t V I t t. cos cos 1 cos cos 2. p t V I t. το στιγμιαίο ρεύμα: όμως: Άρα θα είναι: Επειδή όμως: θα είναι τελικά: Η στιγμιαία ηλεκτρική ισχύς σε οποιοδήποτε σημείο ενός κυκλώματος υπολογίζεται ως το γινόμενο της στιγμιαίας τάσης επί το στιγμιαίο ρεύμα: Σε ένα εναλλασσόμενο σύστημα τάσεων και ρευμάτων θα έχουμε όμως:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Υ πάρχει µεγάλη διαφορά σε µια ηλεκτρική εγκατάσταση εναλλασσόµενου (AC) ρεύµατος µεταξύ των αντιστάσεων στο συνεχές ρεύµα (DC) των διαφόρων κυκλωµάτων ηλεκτρικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΡ Αναλύοντας τη δομή μιας πραγματικής μηχανής ΣΡ, αναφέρουμε τα ακόλουθα βασικά μέρη: Στάτης: αποτελεί το ακίνητο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας συνεχούς ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικό Πεδίο. μαγνητικό πεδίο. πηνίο (αγωγός. περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει τάση στα άκρα του πηνίου (Μετασχηματιστής) (Κινητήρας)

Μαγνητικό Πεδίο. μαγνητικό πεδίο. πηνίο (αγωγός. περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει τάση στα άκρα του πηνίου (Μετασχηματιστής) (Κινητήρας) Ένας ρευματοφόρος αγωγός παράγει γύρω του μαγνητικό πεδίο Ένα χρονικά μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο, του οποίου οι δυναμικές γραμμές διέρχονται μέσα από ένα πηνίο (αγωγός περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

( ) Στοιχεία που αποθηκεύουν ενέργεια Ψ = N Φ. διαφορικές εξισώσεις. Πηνίο. μαγνητικό πεδίο. του πηνίου (κάθε. ένα πηνίο Ν σπειρών:

( ) Στοιχεία που αποθηκεύουν ενέργεια Ψ = N Φ. διαφορικές εξισώσεις. Πηνίο. μαγνητικό πεδίο. του πηνίου (κάθε. ένα πηνίο Ν σπειρών: Στοιχεία που αποθηκεύουν ενέργεια Λέγονται επίσης και δυναμικά στοιχεία Οι v- χαρακτηριστικές τους δεν είναι αλγεβρικές, αλλά ολοκληρο- διαφορικές εξισώσεις. Πηνίο: Ουσιαστικά πρόκειται για έναν περιεστραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ANTIKEIMENO: Άσκηση 9 Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Κατανόηση της λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού Υπολογισμός μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές Ι Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Ο πυκνωτής Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. Η απλούστερη μορφή πυκνωτή είναι ο επίπεδος πυκνωτής, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙ ΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Κλάδος: Ηλεκτρολογίας Αρ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙ ΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Κλάδος: Ηλεκτρολογίας Αρ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙ ΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: Πρακτική Τάξη: Β' Μάθημα: Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία Κλάδος: Ηλεκτρολογίας Αρ. Μαθητών :

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται μια διάταξη που αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρικών στοιχείων στα οποία κυκλοφορεί ηλεκτρικό ρεύμα. Τα βασικά ηλεκτρικά στοιχεία είναι οι γεννήτριες,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Σπουδαστή Σταμούλια Π. Γεώργιου Α.Μ. 27731 Επιβλέπων: Δρ. Ψωμόπουλος Σ. Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ Η κατασκευή απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων με πηνίο, τροφοδοτικό, διακόπτη, ροοστάτη, λαμπάκια, γαλβανόμετρο,

Διαβάστε περισσότερα

αυτ = dt dt = dt dt C dt C Ε = = = L du du du du + = = dt dt dt dt

αυτ = dt dt = dt dt C dt C Ε = = = L du du du du + = = dt dt dt dt ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Q=CV U E =1/2 2 /C U B =1/2Li 2 E 0 =1/2Q 2 /C=1/2LI 2 E 0 =1/2 2 /C+1/2Li 2 T=2π LC =Q συνωt i=-i ημωt ω=1/ LC E di L αυτ = ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ d Φορτίου: i = Τάσης: Ρεύματος:

Διαβάστε περισσότερα

3 η Εργαστηριακή Άσκηση

3 η Εργαστηριακή Άσκηση 3 η Εργαστηριακή Άσκηση Βρόχος υστέρησης σιδηρομαγνητικών υλικών Τα περισσότερα δείγματα του σιδήρου ή οποιουδήποτε σιδηρομαγνητικού υλικού που δεν έχουν βρεθεί ποτέ μέσα σε μαγνητικά πεδία δεν παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

3. Κύκλωμα R-L σειράς έχει R=10Ω, L=10mH και διαρρέεται από ρεύμα i = 10 2ηµ

3. Κύκλωμα R-L σειράς έχει R=10Ω, L=10mH και διαρρέεται από ρεύμα i = 10 2ηµ 1. *Εάν η επαγωγική αντίσταση ενός πηνίου είναι X L =50Ω σε συχνότητα f = 200Hz, να υπολογιστεί η τιμή αυτής σε συχνότητα f=100 Hz. 2. Εάν η χωρητική αντίσταση ενός πυκνωτή είναι X C =50Ω σε συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΠΥΚΝΩΤΗ :

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΠΥΚΝΩΤΗ : ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 5 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Θεωρητική Ανάλυση Πυκνωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ

ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ Σκοπός της Άσκησης: Στόχος της εργαστηριακής άσκησης είναι η μελέτη των χαρακτηριστικών λειτουργίας ενός μονοφασικού μετασχηματιστή υπό φορτίο. 1. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηματιστές Ισοδύναμα κυκλώματα

Μετασχηματιστές Ισοδύναμα κυκλώματα Μετασχηματιστές Ισοδύναμα κυκλώματα Σε ένα πρώτο επίπεδο μπορούμε να θεωρήσουμε το μετασχηματιστή ως μια ιδανική συσκευή χωρίς απώλειες. Το ισοδύναμο κύκλωμα λοιπόν ενός ιδανικού μετασχηματιστή είναι το:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Όπως θα δούμε και παρακάτω το φίλτρο είναι ένα σύστημα του οποίου η απόκριση συχνότητας παίρνει σημαντικές τιμές μόνο για συγκεκριμένες ζώνες του άξονα συχνοτήτων, δηλαδή «κόβουν» κάποιες ανεπιθύμητες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. 3. Δίνεται ότι το πλάτος μιας εξαναγκασμένης μηχανικής ταλάντωσης με απόσβεση υπό την επίδραση μιάς εξωτερικής περιοδικής δύναμης

Μονάδες 4. 3. Δίνεται ότι το πλάτος μιας εξαναγκασμένης μηχανικής ταλάντωσης με απόσβεση υπό την επίδραση μιάς εξωτερικής περιοδικής δύναμης ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 3 Νόμος του Ohm, Κυκλώματα σε Σειρά και Παράλληλα Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 3 Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια ηλεκτρική µηχανή συνεχούς ρεύµατος χρησιµοποιείται ως γεννήτρια, όταν ο άξονάς της στρέφεται από µια κινητήρια µηχανή (prim movr). Η κινητήρια µηχανή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 DC ΔΙΑΚΟΠΤΙΚA ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από εννιά (9) σελίδες. Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α, Β και Γ ).

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από εννιά (9) σελίδες. Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α, Β και Γ ). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙI) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαμίας Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Ηλεκτρονικής Εργασία Κεραίες

Τ.Ε.Ι Λαμίας Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Ηλεκτρονικής Εργασία Κεραίες Τ.Ε.Ι Λαμίας Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Ηλεκτρονικής Εργασία Κεραίες Μπαρμπάκος Δημήτριος Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Κεραίες 2.1. Κεραία Yagi-Uda 2.2. Δίπολο 2.3. Μονόπολο 2.4. Λογαριθμική κεραία 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρική Ενέργεια Σημαντικές ιδιότητες: Μετατροπή από/προς προς άλλες μορφές ενέργειας Μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις με μικρές απώλειες Σημαντικότερες εφαρμογές: Θέρμανση μέσου διάδοσης Μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17 Είδη ηλεκτρικών μηχανών και εφαρμογές τους. 1. Οι ηλεκτρογεννήτριες ή απλά γεννήτριες, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή. Η διεξαγωγή της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει την μελέτη τουλάχιστον των πρώτων παραγράφων του

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σύστημα εκτελεί ελεύθερη ταλάντωση όταν διεγερθεί κατάλληλα και αφεθεί στη συνέχεια ελεύθερο να

Ένα σύστημα εκτελεί ελεύθερη ταλάντωση όταν διεγερθεί κατάλληλα και αφεθεί στη συνέχεια ελεύθερο να ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Α. Εξαναγκασμένες μηχανικές ταλαντώσεις Ελεύθερη - αμείωτη ταλάντωση και ποια η συχνότητα και η περίοδος της. Ένα σύστημα εκτελεί ελεύθερη ταλάντωση όταν διεγερθεί κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α I A. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μετασχηματιστή

Μελέτη Μετασχηματιστή Μελέτη Μετασχηματιστή 1. Θεωρητικό μέρος Κάθε φορτίο που κινείται και κατά συνέπεια κάθε αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα δημιουργεί γύρω του ένα μαγνητικό πεδίο. Το μαγνητικό πεδίο B με την σειρά του ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ»

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ» ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ» ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 9. Μη καταστροφικοί έλεγχοι υλικών Δινορεύματα

Άσκηση 9. Μη καταστροφικοί έλεγχοι υλικών Δινορεύματα Άσκηση 9 Μη καταστροφικοί έλεγχοι υλικών Δινορεύματα Στοιχεία Θεωρίας Η αναγκαιότητα του να ελέγχονται οι κατασκευές (ή έστω ορισμένα σημαντικά τμήματα ή στοιχεία τους) ακόμα και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚ ΟΧΕΣ ΤΟΥ

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚ ΟΧΕΣ ΤΟΥ η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚ ΟΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑ -L-C ΣΕ ΣΕΙΡΑ Κύκλωµα που αποτελείται από ωµική αντίσταση,ιδανικό πηνίο µε συντελεστή αυτεπαγωγής L

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Ένα σώμα εκτελεί κίνηση που οφείλεται στη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο, με το ίδιο πλάτος A και συχνότητες

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2001 ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

(μονάδες 5) A1.2 Κύκλωμα RLC σε σειρά τροφοδοτείται από εναλλασσόμενη τάση V=V 0 ημ ωt + και διαρρέεται. +. Τότε:

(μονάδες 5) A1.2 Κύκλωμα RLC σε σειρά τροφοδοτείται από εναλλασσόμενη τάση V=V 0 ημ ωt + και διαρρέεται. +. Τότε: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑÏΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος. Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος. Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος Άνοιξη 2008 Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ηλεκτρικό ρεύμα Το ρεύμα είναι αποτέλεσμα της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου Γενική Γενική παρουσιάση του του μαθήματος μαθήματος Διδάσκων : Δρ. Δ.Ν. Παγώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, ΣΤΕΦ, ΑΤΕΙ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C Επιλογή Κινητήρων Οι κινητήρες κατασκευάζονται με μονώσεις που μπορούν να αντέξουν μόνο μέχρι μια οριακή θερμοκρασία Τα συστήματα μόνωσης έχουν κατηγοριοποιηθεί σε διάφορες κλάσεις: Y, A, E, B, F, H, C

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 9 Ανάλυση και σχεδιασμός εναλλασσόμενων κυκλωμάτων Εξάσκηση στην Κασσιτεροκόλληση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες συνεχούς ρεύματος διαχωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Ανεξάρτητης (ξένης) διέγερσης. Παράλληλης διέγερσης. Διέγερσης σειράς. Αθροιστικής σύνθετης διέγερσης.

Διαβάστε περισσότερα

Δίνεται η επαγόμενη τάση στον δρομέα συναρτήσει του ρεύματος διέγερσης στις 1000στρ./λεπτό:

Δίνεται η επαγόμενη τάση στον δρομέα συναρτήσει του ρεύματος διέγερσης στις 1000στρ./λεπτό: ΑΣΚΗΣΗ 1 Η Ένας κινητήρας συνεχούς ρεύματος ξένης διέγερσης, έχει ονομαστική ισχύ 500kW, τάση 1000V και ρεύμα 560Α αντίστοιχα, στις 1000στρ/λ. Η αντίσταση οπλισμού του κινητήρα είναι RA=0,09Ω. Το τύλιγμα

Διαβάστε περισσότερα

1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 120 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει:

1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 120 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρικό πεδίο 1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 10 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει: (α)

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ DC ΚΑΙ AC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 340 Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Μηχανές συνεχούς έντασης

ΗΜΥ 340 Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Μηχανές συνεχούς έντασης ΗΜΥ 340 Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Μηχανές συνεχούς έντασης Δρ. Ηλίας Κυριακίδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις 1. Σκοπός Σκοπός της εισαγωγικής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση του πολύμετρου για τη μέτρηση βασικών μεγεθών ηλεκτρικού κυκλώματος, όπως μέτρηση της έντασης

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ηλεκτρική μηχανή ονομάζεται κάθε διάταξη η οποία μετατρέπει τη μηχανική ενεργεια σε ηλεκτρική ή αντίστροφα ή μετατρεπει τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι ηλεκτρικες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ. Ηλεκτρική τάση - Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος Αντιστάτης Αντίσταση Ισοδύναμη ή ολική αντίσταση

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ. Ηλεκτρική τάση - Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος Αντιστάτης Αντίσταση Ισοδύναμη ή ολική αντίσταση ΕΚΦΕ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Παλλήνη) υπ. Κ. Παπαμιχάλης ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ Έννοιες και φυσικά μεγέθη Ηλεκτρική τάση - Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος Αντιστάτης Αντίσταση Ισοδύναμη ή ολική αντίσταση Στόχοι.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών Ενότητα: Χωρητική Αντιστάθμιση Ισχύος Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. 1. Δοκιμαστική λυχνία ή δοκιμαστικό (Test lights) Η δοκιμαστική λυχνία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ 1

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ 1 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 00 ΘΕΜΑ Δύο συζευγμένα πραγματικά πηνία συνδέονται εν παραλλήλω, όπως στο Σχ.. Να βρεθούν () οι ενδείξεις των τριών βατομέτρων, () η

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 73 5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Στην συνέχεια εξετάζονται οι µονοφασικοί επαγωγικοί κινητήρες αλλά και ορισµένοι άλλοι όπως οι τριφασικοί σύγχρονοι κινητήρες που υπάρχουν σε µικρό ποσοστό σε βιοµηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3 Η ΔΙΟΔΟΣ ΩΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΣ

Άσκηση 3 Η ΔΙΟΔΟΣ ΩΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΣ Άσκηση 3 Η ΔΙΟΔΟΣ ΩΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΣ Αυτό έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0. Ονοματεπώνυμο: Μητρόπουλος Σπύρος Α.Ε.Μ.: 3215 Εξάμηνο: Β' Σκοπός της εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΩΜΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΗ ΤΑΣΗΣ DC

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΩΜΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΗ ΤΑΣΗΣ DC ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΩΜΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΗ ΤΑΣΗΣ DC ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α.Μ. ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:.... /..../ 20.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:.... /..../ 20.. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Βασικά στοιχεία κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα αποτελείται από: Πηγή ενέργειας (τάσης ή ρεύματος) Αγωγούς Μονωτές

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.5 Εφαρμογές των αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων Λέξεις κλειδιά: σύνδεση σε σειρά, παράλληλη σύνδεση, κόμβος, κλάδος, αντίσταση, τάση. Υπάρχουν δυο τρόποι σύνδεσης των ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Κύκλωμα - Όργανα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Κύκλωμα - Όργανα ΑΣΚΗΣΗ 0 Κύκλωμα Όργανα ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ: Ένα τροφοδοτικό GP 4303D, δύο πολύμετρα FLUKE 179 ένα λαμπάκι πυρακτώσεως, ένα πυκνωτή και καλώδια. ΣΚΟΠΟΣ: α) Να μάθουμε να φτιάχνουμε ένα κύκλωμα στον πάγκο β)

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στο 1 ο κεφάλαιο Φυσικής Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Μηχανικές και Ηλεκτρικές ταλαντώσεις)

2 ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στο 1 ο κεφάλαιο Φυσικής Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Μηχανικές και Ηλεκτρικές ταλαντώσεις) ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στο 1 ο κεφάλαιο Φυσικής Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Μηχανικές και Ηλεκτρικές ταλαντώσεις) ΘΕΜΑ 1 ο Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 4 επιλέξτε τη σωστή πρόταση 1. Ένα σώμα μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο. Σύντομη παρουσίαση ορισμών που σχετίζονται με την αντιστάθμιση αέργου ισχύος. Περιγραφή μεθόδων αντιστάθμισης.

Αντικείμενο. Σύντομη παρουσίαση ορισμών που σχετίζονται με την αντιστάθμιση αέργου ισχύος. Περιγραφή μεθόδων αντιστάθμισης. Αντικείμενο Σύντομη παρουσίαση ορισμών που σχετίζονται με την αντιστάθμιση αέργου ισχύος. Περιγραφή μεθόδων αντιστάθμισης. Εισαγωγή Εισαγωγή Συντελεστής ισχύος Επομένως με μειωμένο συντελεστή ισχύος έχουμε:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η ηλεκτρική μηχανή είναι μια διάταξη μετατροπής μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική και αντίστροφα. απώλειες Μηχανική ενέργεια Γεννήτρια Κινητήρας Ηλεκτρική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

1. πρώτος κανόνας Kirchhoff α) Ε=Ι.R oλ 2. κλειστό κύκλωµα ιδιοσυχνότητα 3. κυκλώµατος RLC σε σειρά. t νόµος της επαγωγής δ) 1 4.

1. πρώτος κανόνας Kirchhoff α) Ε=Ι.R oλ 2. κλειστό κύκλωµα ιδιοσυχνότητα 3. κυκλώµατος RLC σε σειρά. t νόµος της επαγωγής δ) 1 4. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ (ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ(6) ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Στον παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ Για τη λειτουργία των σύγχρονων γεννητριών (που ονομάζονται και εναλλακτήρες) απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τροοδοσία του τυλίγματος του δρομέα με συνεχές ρεύμα Καθώς περιστρέεται

Διαβάστε περισσότερα

γ. υ = χ 0 ωσυνωt δ. υ = -χ 0 ωσυνωt. Μονάδες 5

γ. υ = χ 0 ωσυνωt δ. υ = -χ 0 ωσυνωt. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 03-0 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΛΥΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 0/0/03 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α-Α

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ενότητα 5: Επανάληψη στο Συνεχές Ρεύμα. Αριστείδης Νικ. Παυλίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΙΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τριφασικοί Μετασχηματιστές

Τριφασικοί Μετασχηματιστές Τριφασικοί Μετασχηματιστές Από την στιγμή που το τριφασικό ρεύμα χρησιμοποιείται τόσο συχνά στα συστήματα διανομής Ηλεκτρικής Ισχύος, προκύπτει εύλογα η ανάγκη για τριφασικούς μετασχηματιστές. Έτσι θα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ θεωρία και ασκήσεις. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ θεωρία και ασκήσεις. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ θεωρία και ασκήσεις Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ένα ηλεκτρικό κύκλωμα αποτελείται από ένα σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΩΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ

1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΩΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ 1 ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Αττικής Σχ έτος 2011-2012 Εργαστήριο Φυσικής Υπεύθυνος : χ τζόκας 1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΩΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ Η γραφική παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ισοδύναμα Κυκλώματα και Μετασχηματισμοί

Ισοδύναμα Κυκλώματα και Μετασχηματισμοί Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος Άνοιξη 2008 Ισοδύναμα Κυκλώματα και Μετασχηματισμοί Ισοδύναμα Κυκλώματα Thevenin-Norton Θεωρούμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

11 η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ EUSO 2013

11 η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ EUSO 2013 11 η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ EUSO 2013 ΤΟΠΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Σάββατο 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΚΦΕ ΑΧΑΪΑΣ (ΑΙΓΙΟΥ) (Διάρκεια εξέτασης 60 min) Μαθητές: Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΘ.. 12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι μετατροπείς συνεχούς ρεύματος επιτελούν τη μετατροπή μιας τάσης συνεχούς μορφής, σε συνεχή τάση με ρυθμιζόμενο σταθερό πλάτος ή και πολικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΗΕΚΤΡΟΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΟΣ ΤΕΧΝΟΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ 1. Για τις παρακάτω προτάσεις Α1.1 και Α1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΗ ΛΥΕΙΟΥ ΘΕΤΙΗΣ Ι ΤΕΧ/ΗΣ ΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜ : Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Στις ερωτήσεις -5 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ :ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΜΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ.

ΤΙΤΛΟΣ :ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΜΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ. ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 11 η ΤΙΤΛΟΣ :ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΜΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM Σκοπός: Η Εξέταση λειτουργίας του ενισχυτή κοινού εκπομπού και εντοπισμός βλαβών στο κύκλωμα με τη χρήση του προγράμματος προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ) Οι ηλεκτρικές εφαρµογές του αλουµινίου εκµεταλλεύονται πρώτιστα την πολύ καλή ηλεκτρική αγωγιµότητα (χαµηλή ειδική αντίσταση) του µετάλλου,

Διαβάστε περισσότερα