H EappleÈÛÙËÌÔÓÈÎ Eapple Ó ÛÙ ÛË

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H EappleÈÛÙËÌÔÓÈÎ Eapple Ó ÛÙ ÛË"

Transcript

1 H EappleÈÛÙËÌÔÓÈÎ Eapple Ó ÛÙ ÛË ÎÔapplefi Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι λόγοι για τους οποίους η περίοδος της Επιστηµονικής Επανάστασης του 16ου και 17ου αιώνα θεωρείται η σηµαντικότερη περίοδος για τη διαµόρφωση της σύγχρονης επιστήµης. Εντοπίζονται οι διαφοροποιήσεις από τους παλαιότερους τρόπους προσέγγισης της φύσης και επικεντρωνό- µαστε σε τρία ιδιαίτερα χαρακτηριστικά θέµατα της περιόδου: την επιστηµονική κοινότητα, την προτεραιότητα στη διατύπωση των θεωριών και εφεύρεση των οργάνων και τις επιστηµονικές διαµάχες. Η παρέµβαση των µη θεολόγων σε θεολογικά ζητή- µατα, η επαφή σας µε ένα από τα κλασικά κείµενα στην ιστορία της επιστήµης (η επιστολή που στέλνει ο Γαλιλαίος στη ούκισσα Χριστίνα) και η αναλυτική συζήτηση της στρατηγικής που είχε διαµορφώσει ο Γαλιλαίος για τη νοµιµοποίηση του ηλιοκεντρικού συστήµατος µέσα από τα γεγονότα της δίκης του αποτελούν τους πρόσθετους στόχους του κεφαλαίου και τα θέµατα αυτά αναλύονται στα παραρτήµατα. 2 º π ÚÔÛ ÔÎÒÌÂÓ appleôùâï ÛÌ Ù Η µελέτη του συγκεκριµένου κεφαλαίου θα σας δώσει τη δυνατότητα να είστε σε θέση να: αποκτήσετε µία σφαιρικότερη εικόνα για τα χαρακτηριστικά της Επιστηµονικής Επανάστασης, κατανοήσετε το χαρακτήρα της µετάβασης στο νέο τρόπο προσέγγισης της φύσης, συζητήσετε κάποια από τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας µιας επιστηµονικής κοινότητας και πώς η λειτουργία ενός επιστήµονα γίνεται κατανοητή στο πλαίσιο της κοινότητας, συνειδητοποιήσετε ότι συγκεκριµένες κοινότητες ανθρώπων ασκούν εξουσία και δικαιοδοσία σε ανθρώπους και σε ιδέες, κατανοήσετε τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούνται στην ιστορία της επιστή- µης έννοιες (όπως αυτές της τακτικής, της στρατηγικής, της διαπραγµάτευσης) που έχουν την αφετηρία τους σε άλλες επιστήµες, συνειδητοποιήσετε πως το πρόβληµα του εντοπισµού της προτεραιότητας µιας θεωρίας ή της εφεύρεσης ενός οργάνου δεν είναι µόνο πρόβληµα εντοπισµού της «πρωτιάς» αλλά µιας πολύ πιο περίπλοκης διαδικασίας που σχετίζεται µε τη συνολική αποδοχή της θεωρίας ή της λειτουργίας ενός οργάνου,

2 50 KEºA AIO 2: H E π ª π E κατανοήσετε τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να αναλυθεί η απορία «Γιατί ο Κοπέρνικος δεν αναφέρει την ηλιοκεντρική υπόθεση του Αρίσταρχου, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία µάς πείθουν ότι τη γνώριζε;», εντοπίσετε τον τρόπο µε τον οποίο εισάγεται το «σώζειν τα φαινόµενα» όπως και το πρόβληµα της συνέχειας και ασυνέχειας στην ιστορία, µε αφορµή τη συζήτηση για θέµατα προτεραιότητας, κατανοήσετε το χαρακτήρα των επιστηµονικών διαµαχών, τις διαφορετικές κατηγορίες τους και τους τρόπους επίλυσης των διαµαχών, παρακολουθήσετε τις λεπτοµέρειες µιας συγκεκριµένης διαµάχης για τη vis viva που έχει θεολογικό υπόβαθρο αλλά γίνεται µε «επιστηµονικούς όρους», διαβάσετε εκτεταµένα αποσπάσµατα από ένα κλασικό κείµενο (την επιστολή του Γαλιλαίου στη ούκισσα Χριστίνα το 1615), όπου επιχειρηµατολογεί για το πώς η Καθολική Εκκλησία θα πρέπει βασιζόµενη στις αρχές των Πατέρων της Εκκλησίας να ερµηνεύει χωρία της Βίβλου που σχετίζονται µε το φυσικό κόσµο, έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε το ξετύλιγµα της σύγκρουσης του Γαλιλαίου µε τη νοµιµότητα της εποχής του. ŒÓÓÔÈ ÎÏÂÈ È η ποιοτική περιγραφή των φαινοµένων σε αντιπαράθεση µε τη µαθηµατική περιγραφή οι γενεσιουργές αιτίες των φαινοµένων σε αντιπαράθεση µε τους νόµους της φύσης οι επιδείξεις των φαινοµένων σε αντιπαράθεση µε τα πειράµατα επιστηµονική κοινότητα χαρακτηριστικός λόγος της κοινότητας και νοµιµοποίηση της λειτουργίας των µελών της τακτική, στρατηγική, διαπραγµάτευση, συµµαχίες ανάµεσα σε µέλη της ίδιας ή διαφορετικών κοινοτήτων η προτεραιότητα στη διατύπωση των θεωριών ή την εφεύρεση οργάνων επιστηµονικές διαµάχες vis viva η νοµιµότητα και οι νέες ιδέες

3 π ø π ƒ ƒ π 51 ÈÛ ÁˆÁÈÎ apple Ú ÙËÚ ÛÂÈ Η περίοδος της Επιστηµονικής Επανάστασης είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για την ανάδειξη και κατανόηση ενός συνόλου προβληµάτων στην ιστορία των επιστηµών. Σε αυτή την περίοδο έζησαν ο Κοπέρνικος, ο Γαλιλαίος, ο Descartes, ο Kepler και ο Νεύτωνας, τα θεωρητικά έργα και οι πράξεις των οποίων συνέβαλαν αποφασιστικά στην αλλαγή του τρόπου µε τον οποίο θα προσεγγίζουµε τη φύση, θα κατανοούµε τον κόσµο γύρω µας και θα έχουµε τρόπους να ελέγχουµε την εγκυρότητα της νέας γνώσης που αποκτούµε. Στις υποενότητες αναλύουµε τα στοιχεία που διαφοροποιούν τη νέα περίοδο από τη σχολαστική παράδοση στη µελέτη της φύσης. Αναφερόµαστε επίσης στη δηµιουργία της επιστηµονικής κοινότητας, στις διαµάχες και στα χαρακτηριστικά τους και στα προβλήµατα που σχετίζονται µε την προτεραιότητα στη διατύπωση των θεωριών και την εφεύρεση των οργάνων. Παρουσιάζουµε µε συντοµία τα µεγάλα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα του 16ου και 17ου αιώνα (Μεταρρύθµιση, Τριακονταετής Πόλεµος, Εµφύλιος Πόλεµος στην Αγγλία και Σφαγή της Νύχτας του Αγίου Βαρθολοµαίου), αφού οι επιστήµες προχώρησαν στη ρήξη µε το παρελθόν µέσα στο πλαίσιο που επηρεάστηκε από και επηρέασε αυτά τα γεγονότα. Προφανώς, για µία τόσο σύνθετη περίοδο, δεν είναι δυνατό να υπάρχει µία µόνο ιστοριογραφική παράδοση και δίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά των διαφορετικών απόψεων. Στο πρώτο παράρτηµα παραθέτουµε ένα από τα κλασικά κείµενα. Είναι η επιστολή του Γαλιλαίου στη ούκισσα Χριστίνα γραµµένη το 1615, όπου αναφέρεται στο πολύ σηµαντικό για την εποχή πρόβληµα της ερµηνείας των γραφών και τις νέες αστρονοµικές ανακαλύψεις. Στο δεύτερο παράρτηµα αναφερόµαστε στη δίκη του Γαλιλαίου και τη σηµασία του αρχειακού υλικού για την πληρέστερη κατανόησή της. Στο τρίτο παράρτηµα παραθέτουµε τις λεπτοµέρειες µιας επιστηµονικής διαµάχης.

4 52 KEºA AIO 2: H E π ª π E 2.1 ÛËÌ Û ÙË appleèûùëìôóèî apple Ó ÛÙ ÛË ÙÔ 16Ô Î È 17Ô ÈÒÓ Η σηµαντικότερη ίσως περίοδος για την κατανόηση πολλών ιστορικών αλλά και ιστοριογραφικών θεµάτων στην ιστορία των επιστηµών είναι η περίοδος που αποκαλούµε Επιστηµονική Επανάσταση. Ο όρος αυτός χρησιµοποιείται συµβατικά για την περίοδο των περίπου 150 ετών από τη δηµοσίευση του έργου του Κοπέρνικου De Revolutionibus Orbium Celestium (Περί της Περιστροφής των Ουράνιων Σφαιρών) το 1543 µέχρι τη δηµοσίευση του έργου του Νεύτωνα Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Οι Μαθηµατικές Αρχές της Φυσικής Φιλοσοφίας) το Στη διάρκεια της Επιστηµονικής Επανάστασης διαµορφώθηκε ένας νέος τρόπος σκέψης µεταµορφώνοντας συνολικά τους τρόπους µελέτης της φύσης. Το ιδιαίτερα «περίεργο» είναι πως αυτές οι µεταµορφώσεις γίνονται χωρίς την ανακάλυψη νέων φαινοµένων και την εφεύρεση νέων οργάνων. Ο Herbert Butterfield, στο βιβλίο του Η καταγωγή της σύγχρονης επιστήµης, που είναι ένα από τα κλασικά βιβλία του κλάδου εκφράζει αυτή την κατάσταση µε τον καλύτερο και κατηγορηµατικότερο τρόπο. Ένα από τα παράδοξα της όλης ιστορίας µε την οποία θα ασχοληθούµε είναι ότι το πιο θεαµατικό βήµα προς την επιστηµονική επανάσταση στην αστρονοµία έγινε πολύ πριν από την ανακάλυψη του τηλεσκόπιου Ο William Harvey άνοιξε νέους δρόµους στη φυσιολογία µε τη µελέτη της λειτουργίας της καρδιάς, υπαινίχτηκε µία ή δύο φορές ότι χρησιµοποίησε µεγεθυντικό φακό, όµως έκανε την επαναστατική του εργασία προτού υπάρξει οποιοδήποτε είδος εύχρηστου µικροσκόπιου. Σε σχέση µε τη µεταµόρφωση της επιστήµης της µηχανικής είναι αξιοσηµείωτο το πόσο ακόµη και ο Γαλιλαίος συζητά τα συνήθη φαινόµενα της καθηµερινής ζωής µε τρόπο που συνηθιζόταν από καιρό. Στην πραγµατικότητα θα βρούµε ότι στην ουράνια και τη γήινη φυσική η αλλαγή επέρχεται στην αρχή όχι από νέες παρατηρήσεις ή πρόσθετες µαρτυρίες αλλά από µεταθέσεις εννοιών στο πνεύµα των επιστηµόνων Από όλα τα είδη πνευµατικής δραστηριότητας το δυσκολότερο να εµφυσηθεί είναι η τέχνη του χειρισµού της ίδιας οµάδας δεδοµένων όπως πρωτύτερα, τοποθετώντας τα όµως σ ένα καινούργιο σύστηµα σχέσεων µεταξύ τους, δίνοντάς τους ένα διαφορετικό πλαίσιο, πράγµα που είναι σαν να έχεις προσωρινά ένα διαφορετικό µηχανισµό σκέψης. ( ική µας έµφαση) (Σελ ). Η κριτική κυρίως στα οντολογικά στοιχεία του αριστοτελισµού, στα µεθοδολογικά στοιχεία του σχολαστικισµού, στην ερµηνεία των φυσικών φαινοµένων µε αποκλειστικό κριτήριο τις γραφές και η εναντίωση στην ύπαρξη µιας «επίσηµης» ερµη-

5 2.1 ª π π ª π À 16 À π 17 À πø 53 νείας των φυσικών φαινοµένων, που φορέας της είναι η Εκκλησία, αποτελούν τα συστατικά στοιχεία µιας συνειδητής στρατηγικής που οδήγησε στη συγκρότηση της σύγχρονης επιστηµονικής κοινότητας στην Ευρώπη και στην πραγµάτωση του καταστατικού της λόγου. Γιατί όµως η περίοδος της Επιστηµονικής Επανάστασης είναι τόσο σηµαντική για την ιστορία των επιστηµών και κυρίως της φυσικής και της αστρονοµίας; Ας προσπαθήσουµε να απαριθµήσουµε κάποιους λόγους. Στη διάρκεια της Επιστηµονικής Επανάστασης και µέσα από πολύπλευρες διαδικασίες διατυπώθηκαν και στη συνέχεια νοµιµοποιήθηκαν οι νέοι κανόνες άσκησης της φυσικής. Εκεί που παλαιότερα αναζητούσαµε τις γενεσιουργές αιτίες των φαινοµένων, τώρα θα έπρεπε να αναζητάµε τους νόµους της φύσης που διέπουν τα φαινό- µενα. Εκεί που παλαιότερα η ποιοτική περιγραφή των χαρακτηριστικών ενός φαινοµένου ήταν επαρκής και τα θεωρητικά σχήµατα πρότειναν ερµηνείες αυτών των ποιοτικών χαρακτηριστικών, τώρα η όποια περιγραφή θα έπρεπε να γίνεται µε την ακριβή γλώσσα των µαθηµατικών. Εκεί που παλαιότερα υπήρχαν επιδείξεις των φαινοµένων για να εντοπιστούν τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, τώρα θα έπρεπε να σχεδιάζονται πειράµατα, τα οποία να µπορούν να επαναληφθούν και στα οποία να µπορούν να γίνονται ακριβείς µετρήσεις. Πειράµατα δε γίνονται µόνο για να «επιβεβαιωθούν» ή να «διαψευσθούν» θεωρίες, αλλά και για να πραγµατοποιηθούν οι ακριβείς µετρήσεις που αναδεικνύουν νέα φαινόµενα, νέα χαρακτηριστικά γνωστών φαινοµένων κτλ. Στη διαµόρφωση του νέου επιστηµονικού λόγου το καίριο δεν ήταν µονάχα η κυρίαρχη θέση του πειράµατος αλλά η σηµασία των αριθµών στην πειρα- µατική διαδικασία και άρα ο ορισµός ενός «αντικειµενικού» πεδίου όπου θα ήταν δυνατό να αναµετρηθούν τα πάντα. Η πειραµατική πρακτική αποκτά ένα δηµόσιο χαρακτήρα, «απευθύνεται» σε πολλούς και «προσκαλεί» πολλούς να εµπλακούν σε ανάλογες διαδικασίες, συµβάλλοντας αποφασιστικά στην αλλαγή νοοτροπίας ότι µόνο λίγοι είναι µυηµένοι και (πρέπει να;) γνωρίζουν τα µυστικά της φύσης. Αυτός ο δηµόσιος χαρακτήρας των πειραµάτων διαµορφώνει τους όρους και τους κανόνες διαφωνίας και επίλυσης των διαφωνιών και συµβάλλει στη δηµιουργία του πλαισίου συναίνεσης της επιστηµονικής κοινότητας για τους όρους αυτούς. Έτσι η πειρα- µατική πρακτική, εκτός από τα νέα γνωσιοθεωρητικά χαρακτηριστικά που εισάγει, αποκτά και έναν αποφασιστικό κοινωνικό ρόλο, αφού συναινετικά πια οικοδοµείται το πλαίσιο που διαγράφει τη συνοχή της επιστηµονικής κοινότητας. Η νέα φυσική φιλοσοφία όπως αποκαλείται το τµήµα της φιλοσοφίας που πραγ- µατεύεται τα φυσικά φαινόµενα διαµορφώνει νέους κανόνες άσκησής της και άρα αναδεικνύονται νέα κριτήρια ελέγχου και εγκυρότητας των προτάσεών της. Η φυσική φιλοσοφία διαφοροποιείται από τη φιλοσοφία και αυτονοµείται από τη θεολογία:

6 54 KEºA AIO 2: H E π ª π E Αληθινό δεν είναι πια ό,τι φαίνεται «λογικό και φυσιολογικό» ούτε και αποκτά µία ιδιαίτερη σηµασία ο,τιδήποτε ανταποκρίνεται στις επιταγές κάποιων µεταφυσικών αρχών, όπως το ότι οι κυκλικές τροχιές είναι τέλειες και άρα πρέπει να είναι οι πραγ- µατικές τροχιές των (τέλειων) ουράνιων σωµάτων. εν αναζητούνται οι αρχικές αιτίες που δηµιουργούν τα φαινόµενα, ούτε και οι όποιες αναφορές στις Γραφές σχετικά µε τη δοµή της φύσης θεωρούνται πως αποτελούν αναπότρεπτες αλήθειες. Όλα αυτά στοιχειοθετούν τη ρήξη µε την αρχαιότητα. Αν θέλουµε να κυριολεκτήσουµε, η ρήξη έγινε µε την αριστοτελική φιλοσοφική παράδοση, όπως αυτή διαµορφώθηκε στη διάρκεια του Μεσαίωνα. Μετά το τέλος του 16ου αιώνα, οι νέες απόψεις για την κίνηση, το νέο είδωλο του σύµπαντος, αλλά κυρίως ο νέος τρόπος θέασης της φύσης, όπου η έµφαση τώρα είναι στους νόµους που διέπουν τα φαινόµενα και που µπορούν να εκφραστούν µε τη γλώσσα των µαθηµατικών, έρχονται σε πλήρη αντίθεση µε πολλά από τα συστατικά στοιχεία του αριστοτελισµού. Ήδη όµως από το 15ο αιώνα συνυπάρχουν στο χώρο των ιδεών και άρα επηρεάζουν την κυρίαρχη κουλτούρα ο νεο πλατωνισµός, οι πυθαγόρειες ιδέες και η ερµητική παράδοση. Ο µυστικισµός ήταν αισθητά παρών σε αυτά τα συστήµατα ιδεών. Ο αριστοτελισµός είχε αρχίσει να δέχεται κριτική και, όταν άρχισαν να διατυπώνονται οι νέες ιδέες για τη φύση, το γενικότερο κλίµα ευνόησε την ανοχή και άλλων απόψεων που δεν ανήκαν στενά στο αριστοτελικό σύστηµα. εν ήταν τόσο η άµεση κριτική στον αριστοτελισµό που συνέβαλε στην υπονόµευση της πλήρους κυριαρχίας του, όσο το γεγονός ότι στο πεδίο των ιδεών υπήρχαν αυτά τα υπόλοιπα ρεύµατα. Το κλίµα αυτό ενισχύθηκε και από το ρεύµα του ουµανισµού, που έδινε τόση µεγάλη έµφαση στην εκπαίδευση, στην καλλιέργεια της κριτικής και στην ενίσχυση της προσωπικής αυτονοµίας και ανεξαρτησίας στη σκέψη, συµβάλλοντας στη βαθµιαία ανατροπή του σχολαστικισµού. Ο κόσµος που προκύπτει από το αριστοτελικό έργο και τις µετέπειτα επεξεργασίες του είναι ένας κόσµος κλειστός, µε τη Γη στο κέντρο και αυστηρά ιεραρχηµένος: Το κάθε σώµα και στοιχείο «έχει» τη φυσιολογική θέση του στον κόσµο, η θέση αυτή καθορίζει τη φυσιολογική ή µη φυσιολογική κίνηση του σώµατος και ανάλογα µε τη θέση τους τα σώµατα υπακούουν σε διαφορετικούς κανόνες συµπεριφοράς. Τα φαινόµενα στην υποσελήνια περιοχή αντιµετωπίζονται µε ριζικά διαφορετικό τρόπο από τα ουράνια φαινόµενα. Στη διάρκεια της Επιστηµονικής Επανάστασης ανατρέπεται πλήρως αυτή η εικόνα του κόσµου. Ο κόσµος γίνεται πολύ µεγαλύτερος απ ό,τι πιστεύαµε σχεδόν άπειρος. Η Γη δεν είναι πια στο κέντρο και άρα χάνει την προνοµιακή και µοναδική θέση που είχε σε ένα γεωκεντρικό σύµπαν (αφού σε ένα κλειστό και σφαιρικό σύµπαν από τα άπειρα σηµεία ξεχωρίζει ένα, το κέντρο του). Μαζί µε την απώλεια αυτής της προνοµιακής θέσης της Γης στερούνται πια αυτή

7 2.1 ª π π ª π À 16 À π 17 À πø 55 την ιδιαιτερότητα και αυτοί που την κατοικούν όπως και αυτοί που τους εξουσιάζουν! Ο χώρος δεν είναι πια ιεραρχηµένος, οι νόµοι που ισχύουν στην επιφάνεια της Γης ισχύουν και στο πιο απόµακρο κοµµάτι του σύµπαντος, όπως και ισχύουν για όλα τα είδη των σωµάτων. Στη διάρκεια της Επιστηµονικής Επανάστασης αλλάζει βαθµιαία και ο ρόλος του υποκειµένου που µελετά τη φύση. Ήταν αλήθεια δεδοµένο ότι έχουµε το δικαίωµα να µελετάµε τη φύση όσο πιο «βαθιά» θέλουµε; εν ήταν λίγες οι φορές που οι διερευνήσεις για την κατανόηση της φύσης έρχονταν σε αντίθεση µε αυτά που έλεγαν οι Γραφές. Στη διάρκεια του Μεσαίωνα η διαδικασία του «σώζειν τα φαινόµενα» και η αρχή της «διπλής αλήθειας» κατάφεραν να επιφέρουν µία ισορροπία ανάµεσα στα αποτελέσµατα της µελέτης της φύσης και της πίστης των στοχαστών στις Γραφές. Αλλά υπήρχε ένα διαφορετικό και πολύ πιο σοβαρό πρόβληµα: είχε ο άνθρωπος το ηθικό δικαίωµα να συνεχίζει τη µελέτη θεµάτων που µπορεί να τον φέρουν αντιµέτωπο µε τη «λογική του Θεού» και µε τον τρόπο που ο Θεός σκεφτόταν, όταν δηµιουργούσε τον κόσµο; Υπάρχει ενδεχοµένως ο αντίλογος: αν ο Θεός δεν ήθελε να αποκαλυφτεί η λογική του, τότε σίγουρα θα έβρισκε τρόπους να εµποδίσει τον άνθρωπο να το κάνει. Αυτό όµως δεν ισχύει, αφού ο παντοδύναµος και φιλεύσπλαχνος Θεός των χριστιανών δε θέλει να πράττουν τα λογής εγκλήµατα οι άνθρωποι ούτε και να επιτελούν όλες τις άλλες αµαρτωλές πράξεις αλλά δεν φαίνεται να µπορεί να τους εµποδίσει. Τη στιγµή που η ανθρώπινη αρετή ελέγχεται όχι µόνο από τις ενάρετες πράξεις και την προσευχή αλλά και από την αντίσταση στον πειρασµό για αµαρτία, µήπως η διερεύνηση της φύσης είναι ένας τέτοιος πειρασµός; Μήπως αποτελεί το άκρον άωτον της ανθρώπινης µαταιοδοξίας που θέλει τώρα να διαβάσει τη σκέψη του Θεού; Ο Kepler π.χ. είχε πειστεί πως ο µόνος τρόπος να µην αντιµετωπίζει κανείς συνέχεια τέτοια διλήµµατα ήταν να δεχτεί ότι «Ο Θεός ήθελε να ανακαλύψουµε αυτούς τους νόµους όταν µας έπλασε κατ εικόνα και οµοίωσή του. Και το ότι έχου- µε συνείδηση της γεωµετρίας της µοναδικής και αέναης είναι επειδή ο άνθρωπος δηµιουργήθηκε κατ εικόνα και οµοίωσή του». Μέσα από τις νέες ισορροπίες που επιτεύχθηκαν ανάµεσα στους στοχαστές και την Εκκλησία, όταν ο νέος λόγος της φυσικής φιλοσοφίας δεν αποτελούσε πια καµία ιδιαίτερη απειλή για τη θεολογία, όταν η Καθολική Εκκλησία µετά το δεύτερο µισό του 17ου αιώνα άρχισε να αποδέχεται το νέο της ρόλο στον τρόπο που ασκούσε εξουσία στο πλαίσιο της νέας θρησκευτικής τάξης στην δυτική Ευρώπη αλλά και της νέας πολιτικής πραγµατικότητας σε όλες σχεδόν τις χώρες της δυτικής Ευρώπης, τα ηθικά αυτά διλήµµατα άρχισαν βαθµιαία να εξασθενίζουν.

8 56 KEºA AIO 2: H E π ª π E 2.2 ÂappleÈÛÙËÌÔÓÈÎ ÎÔÈÓfiÙËÙ Στη διάρκεια της Επιστηµονικής Επανάστασης δηµιουργείται µία νέα κοινότητα, η κοινότητα των φυσικών φιλοσόφων. Η κοινότητα αυτή αποκτά τους δικούς της θεσµούς, όπως οι ακαδηµίες και τα περιοδικά που εξέδιδαν οι ακαδηµίες. Τα πανεπιστήµια του 16ου και του 17ου αιώνα δεν κατάφεραν να γίνουν οι φορείς των νέων ιδεών για τη φύση. εν έγινε δυνατό να ενσωµατωθούν στις πανεπιστηµιακές δοµές όλα τα άτοµα που στη διάρκεια της Επιστηµονικής Επανάστασης άρχισαν να µελετούν τη φύση µέσα από τρόπους οι οποίοι έρχονταν σε αντίθεση µε τους «καθιερω- µένους» τρόπους της αριστοτελικής παράδοσης. Επιπλέον η χρησιµότητα των νέων ιδεών για την αντιµετώπιση καθηµερινών προβληµάτων αλλά και η συµβολή των ατόµων µε τεχνικές γνώσεις ή πρακτική εµπειρία στη διαδικασία ολοκλήρωσης των νέων προσεγγίσεων για τη φύση (ο ρόλος των τεχνικών που κατασκεύαζαν φακούς είναι ένα από τα παραδείγµατα) οδήγησε τη νέα αυτή κατηγορία ανθρώπων να οργανωθούν γύρω από νέα σχήµατα: την Academia de Lincei στην Ιταλία (ιδρύεται στη Ρώµη το 1603 αλλά κλείνει µε το θάνατο του ιδρυτή της Federico Cesi το 1630), τη Royal Society στην Αγγλία (που ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1662), την Academie Royal des Sciences στη Γαλλία (που ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1666). Η Royal Society είχε µία πολύ πιο «δηµοκρατική» λειτουργία απ ό,τι τα πανεπιστήµια του Cambridge και της Οξφόρδης και η Academie des Sciences έγινε ο επίσηµος σύµβουλος του βασιλιά για τεχνικά θέµατα. Τα µέλη της Ακαδηµίας του Παρισιού µισθοδοτούνταν από το κράτος, ενώ τα µέλη της Βασιλικής Εταιρείας του Λονδίνου πλήρωναν συνδροµές ώστε να στηρίξουν τις δραστηριότητες της Εταιρείας τους. Στόχος τους ήταν να δηµοσιοποιούν τα συµπεράσµατα των ερευνών που έκαναν τα µέλη τους µέσα από περιοδικές εκδόσεις, όπως ήταν τα πρώτα επιστηµονικά περιοδικά, και από τακτές οµιλίες των µελών τους σε ακροατήριο που δεν απαρτιζόταν µόνο από ειδικούς ή µόνο από τα µέλη τους. Μία επιστηµονική κοινότητα διαµορφώνεται και καθιερώνεται, όταν πείθει ότι είναι σε θέση να διαχειριστεί ένα σύνολο θεµάτων, για τα οποία έως τότε είχε δικαιοδοσία µία άλλη κοινότητα. Η διαµόρφωση και λειτουργία της κοινότητας των λογίων είναι µία σηµαντική παράµετρος στην κατανόηση διάφορων ζητηµάτων στην ιστορία της επιστήµης. Σχεδόν πάντοτε η διαµόρφωση µιας συγκεκριµένης κοινότητας πέρα από το γεγονός ότι πρέπει να αποτελείται από έναν ικανό αριθµό ατόµων ταυτίζεται µε τη διαµόρφωση ενός χαρακτηριστικού λόγου και ενός συνόλου πρακτικών που υιοθετούν τα µέλη της κοινότητας, διαφοροποιούµενα έτσι από τη λειτουργία των µελών άλλων κοινοτήτων. Σχεδόν πάντοτε τα µέλη της υπό διαµόρφωση νέας κοινότητας πασχίζουν να νοµιµοποιήσουν το νέο λόγο και τις νέες πρακτι-

9 2.2 π ª π π 57 κές προσπαθώντας να πείσουν την κοινωνία για την αλήθεια και τη χρησιµότητα αυτών που υποστηρίζουν. Χρησιµοποιήσαµε εδώ όρους που ενδεχοµένως να µην είναι σαφές ότι µας βοηθούν να κατανοήσουµε διάφορα ζητήµατα στην ιστορία της επιστήµης. Οι έννοιες της κοινότητας, του χαρακτηριστικού λόγου, της συναίνεσης και της νοµιµοποίησης αποδεικνύονται εξαιρετικά χρήσιµα εργαλεία στη σύγχρονη ιστοριογραφία, αρκεί πάντοτε να χρησιµοποιούνται µε προσοχή και µε στόχο την κατανόηση συγκεκριµένων καταστάσεων και όχι για µηχανιστικές γενικεύσεις. Την ίδια στιγµή όµως που επισηµαίνουµε τη σηµασία αυτών των εννοιών, πρέπει να τονίσουµε ότι ούτε οι στρατηγικές ούτε οι τακτικές ούτε οι συµµαχίες στη συγκεκριµένη τους µορφή, που τις συναντάµε σε κάποια διαµάχη ή σε κάποιο επεισόδιο, είναι κάτι που µένει αναλλοίωτο στο χρόνο και άρα πρέπει πάντοτε να είµαστε σε θέση να εντοπίσουµε αλλαγές και µετατοπίσεις. Μία νέα κοινότητα διαµορφώνεται δηµιουργώντας «χώρο» για τον εαυτό της, συχνά σε βάρος άλλων κοινοτήτων που εποφθαλµιούν τον ίδιο χώρο δηλαδή την ίδια κοινωνική λειτουργία. Η διαµόρφωση µιας νέας κοινότητας γίνεται σε βάρος κάποιας άλλης και αφαιρεί από την άλλη κοινωνικά προνόµια και ιδεολογικά στοιχεία. Οι διαδικασίες λοιπόν της διαµόρφωσης των νέων κοινοτήτων δεν είναι κάτι που είναι πάντοτε ευπρόσδεκτο από όλα τα µέλη µιας κοινωνίας, αφού µε τη διαµόρφωση της νέας κοινότητας θίγονται υλικά αλλά και διανοητικά συµφέροντα. Έτσι, η ιστορία της διαµόρφωσης µιας νέας κοινότητας µπορεί να περιέχει περιόδους εξαιρετικής έντασης και βίας πολλές φορές, επειδή, σε τελευταία ανάλυση, η δηµιουργία µιας κοινότητας ουσιαστικά οδηγεί στην ανακατανοµή της εξουσίας όχι µόνο πάνω σε ανθρώπους αλλά και σε ιδέες. Και βέβαια καµία κοινότητα δε χαρακτηρίζεται από την πλήρη συµφωνία των µελών της για όλα τα θέµατα: τα µέλη µιας υπό διαµόρφωση κοινότητας δεν έχουν όλα τις ίδιες απόψεις για το πώς πρέπει να χειριστούν ένα σύνολο θεµάτων, ούτε και όλα τα µέλη των αντίπαλων κοινοτήτων έχουν και αυτά την ίδια άποψη για το πώς πρέπει να αντιµετωπιστούν τα ζητήµατα που προκύπτουν. Η κατανόηση των συνθηκών στις οποίες διαµορφώνεται µια νέα κοινότητα γίνεται µετά τη µελέτη των διαφορετικών στρατηγικών, των διαφορετικών τακτικών αλλά και των διαφορετικών συµµαχιών όχι µόνο ανάµεσα στα µέλη της ίδιας κοινότητας αλλά ανάµεσα και σε µέλη διαφορετικών κοινοτήτων. Έτσι αναδεικνύεται και η σηµασία της διαπραγµάτευσης ανάµεσα σε δύο κοινότητες που διεκδικούν τον ίδιο χώρο. Χρησιµοποιούµε την έννοια του χώρου όχι ως µία έννοια που έχει φυσική υπόσταση αλλά ως ένα εργαλείο που υποδηλώνει ένα πλέγµα ιδεών ή ένα πλέγµα σχέσεων. Στη διάρκεια της ιστορίας κάθε κοινωνίας δεν υπάρχουν χώροι που να µην τους διαχειρί-

10 58 KEºA AIO 2: H E π ª π E ζεται µία συγκεκριµένη κοινότητα ανθρώπων. εν υπάρχουν «ελεύθεροι χώροι» που να περιµένουν τη δηµιουργία της «κατάλληλης κοινότητας». Π.χ. στη ύση οι θεολόγοι ήταν τα άτοµα που είχαν το δικαίωµα να έχουν την «ευθύνη» διαχείρισης του χώρου των ιδεών για την κοσµολογία. Το χώρο αυτό των ιδεών επιτρεπόταν να τον διαχειριστούν και οι φιλόσοφοι, αρκεί να µην ερχόταν σε αντίθεση µε αυτά που υποστήριζαν οι θεολόγοι. Το ίδιο ίσχυε και για τα θέµατα της κίνησης, εδώ όµως δε διακυβεύονταν τόσα πολλά και άρα οι συγκρούσεις ήταν πιο ήπιες, οι διαπραγµατεύσεις είχαν λιγότερη ένταση. Παρ όλα αυτά δεν υπήρχε αµφισβήτηση για το ποια κοινότητα είχε τον «τελευταίο λόγο» σε περίπτωση που προέκυπταν διαφωνίες. Όταν οι φιλόσοφοι άρχισαν να «µπαίνουν στα χωράφια» των θεολόγων και κυρίως όταν άρχισαν να αναπτύσσουν απόψεις που δεν ήταν σε συµφωνία µε αυτές των θεολόγων, οι εντάσεις που δηµιουργήθηκαν δεν ήταν µονάχα ανάµεσα στους θεολόγους και τους φιλοσόφους αλλά και ανάµεσα σε οµάδες µελών της κάθε κοινότητας, αφού δεν υπήρχε µία γενική συµφωνία για το πώς θα αντιµετωπιστούν οι «άλλοι». Αυτού του είδους οι αντιθέσεις έφτασαν στο αποκορύφωµά τους στη διάρκεια του 17ου αιώνα, όταν άρχισε να διαµορφώνεται η κοινότητα των φυσικών φιλοσόφων. Η µελέτη της δίκης του Γαλιλαίου (που παρουσιάζουµε στο παράρτηµα ΙΙ, στο τέλος του κεφαλαίου) φωτίζει και ορισµένες πτυχές των θεµάτων που θίγουµε εδώ. Κοινότητες, χαρακτηριστικός λόγος, συναίνεση, νοµιµοποίηση αλλά και στρατηγική, τακτική, συµµαχίες και διαπραγµατεύσεις. Μήπως το έχουµε παρακάνει; Μήπως είναι παρακινδυνευµένο να χρησιµοποιούµε τόσο έντονα κοινωνιολογικούς και πολιτικο στρατιωτικούς όρους για να κατανοήσουµε την ιστορία των επιστηµών; Μήπως, µε αυτό τον τρόπο, τελικά συµβάλλουµε να γίνει περίπλοκο κάτι που ουσιαστικά είναι απλό; Μέσα σε όλα αυτά δε χάνεται κάπου η έννοια της αλήθειας; ηλαδή, αν ο Γαλιλαίος και ο Νεύτωνας δεν είχαν τη σωστή στρατηγική και τακτική, αν δεν είχαν τους κατάλληλους συµµάχους, δε θα είχαν επικρατήσει οι θεωρίες τους; Είναι δυνατό να συνέχιζε η κυριαρχία του γεωκεντρικού συστήµατος, επειδή αυτοί που το υποστήριζαν είχαν όλη την εξουσία και δεν άφηναν τους υποστηρικτές της αντίθετης άποψης να εκφράσουν τη γνώµη τους; εν είναι αναµφισβήτητο το γεγονός ότι το ηλιοκεντρικό σύστηµα είναι αληθές και πως οι θεωρίες του Γαλιλαίου και του Νεύτωνα επιβεβαιώθηκαν πειραµατικά; ε θα επικρατούσαν αυτές οι ιδέες αργά ή γρήγορα; Είναι δυνατό τα πάντα να ερµηνεύονται µε όρους κοινωνικούς και να έχουµε µία πλήρη υποτίµηση των εννοιών και του ρόλου των αληθινών και σωστών ιδεών; Οι προβληµατισµοί αυτοί είναι απολύτως δικαιολογηµένοι. Προκύπτουν όµως από τη θετικιστική αντίληψη που έχουµε διαµορφώσει για το τι είναι επιστήµη και τι συνιστά την ιστορία της. Το φαινόµενο της επιστήµης, την ιστορία του οποίου προ-

11 2.2 π ª π π 59 σπαθούµε να καταλάβουµε, είναι ένα κατεξοχήν κοινωνικό φαινόµενο. Όπως έχου- µε ήδη αναφέρει, η ιστορία των επιστηµών είναι η ιστορία των ανθρώπων που προσπάθησαν να κατανοήσουν τη φύση και να πείσουν τους συνανθρώπους τους για την ορθότητα των απόψεών τους. Η επιστήµη και η ιστορία της δεν είναι µόνο η ιστορία των αληθινών ιδεών δηλαδή των ιδεών που µε τα σηµερινά µεθοδολογικά, πολιτισµικά και ηθικά κριτήρια θεωρούµε αληθινές για τη φύση. Αναµφισβήτητα το κριτήριο της αλήθειας έπαιξε έναν εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο στην ιστορία των επιστηµών. Όµως η συντριπτική πλειοψηφία των ιδεών που προτάθηκαν για την κατανόηση της φύσης ήταν µε τα σηµερινά µας κριτήρια απολύτως λανθασµένες. Για τα άτοµα που τις πρότειναν και πολλούς συγχρόνους τους όµως οι ιδέες αυτές ήταν σωστές. Φανταστείτε πόσες από τις ιδέες που έχουµε σήµερα για τη φύση, και τις οποίες θεωρούµε σωστές, θα θεωρούνται στο µέλλον λανθασµένες. Άρα ως ιστορικούς µάς ενδιαφέρουν πρώτα και κύρια η κατανόηση του συνόλου των ιδεών που είχαν οι άνθρωποι για τη φύση. Αλλά ακόµη και ιδέες που µε τα σηµερινά µας κριτήρια ήταν σωστές δεν είναι καθόλου σαφές ότι γίνονται αµέσως αποδεκτές. Γνωρίζουµε πως ο Αρίσταρχος είχε υποστηρίξει το ηλιοκεντρικό σύστηµα. Χρειάστηκαν όµως πολλοί αιώνες ώσπου να γίνει αποδεκτό το σύστηµα αυτό. εν µπορούµε να ισχυριστούµε ότι έτσι ή αλλιώς θα κυριαρχούσαν οι συγκεκριµένες ιδέες του Γαλιλαίου και του Νεύτωνα. Προσέξτε, δε λέµε ότι δε θα κυριαρχούσαν. αλλά υποστηρίζουµε ότι η επιστήµη της ιστορίας δε µας επιτρέπει να προχωρούµε σε τέτοιες διαπιστώσεις. Ως ιστορικούς δε µας ενδιαφέρουν οι προβλέψεις. Όχι µόνο δεν έχουµε τα εργαλεία να κάνουµε προβλέψεις, αλλά τέτοιου είδους προβληµατισµοί, για το τι θα µπορούσε να είχε γίνει, συνιστούν την ακύρωση της ιστορίας της επιστήµης. Ως ιστορικοί της επιστήµης δε νοµιµοποιού- µαστε να θέσουµε το ερώτηµα αν οι ιδέες του Γαλιλαίου και του Νεύτωνα θα είχαν επικρατήσει ακόµη και αν δεν υπήρχαν ο Γαλιλαίος και ο Νεύτωνας. Όσο κοινότυπο και αν ακούγεται, οι ιστορικοί της επιστήµης, όπως και γενικά οι ιστορικοί, ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τα γεγονότα που έγιναν και όχι να προβάλουν σενάρια για γεγονότα που θα µπορούσαν να είχαν γίνει. Μας ενδιαφέρει να µελετήσουµε τη σύνθετη σχέση ανάµεσα στις ιδέες, στις λειτουργίες των ανθρώπων που τις προτείνουν και στις αντιδράσεις θετικές ή αρνητικές της κοινωνίας που τις δέχεται. Και για να το καταφέρουν αυτό οι ιστορικοί της επιστήµης διευρύνουν τον προβληµατισµό τους, επινοούν νέες έννοιες και δανείζονται εργαλεία από άλλες επιστήµες. ε θα σχολιάσουµε π.χ. τις επίσης χρήσιµες επισηµάνσεις που έχουν γίνει µε βάση εννοιολογικά και µεθοδολογικά εργαλεία που οι ιστορικοί της επιστήµης έχουν δανειστεί από την ψυχανάλυση και την ανθρωπολογία.

12 60 KEºA AIO 2: H E π ª π E 2.3 ÎÔÈÓˆÓÈÎ Î È appleôïèùèî ÁÂÁÔÓfiÙ Τα κοινωνικά και πολιτικά γεγονότα και οι µεγάλες ανακατατάξεις στο χώρο της ιδεολογίας, που πραγµατοποιούνται στη διάρκεια της περιόδου που συµπίπτει µε την περίοδο της Επιστηµονικής Επανάστασης, δεν ήταν δυνατό να µην είχαν επηρεάσει τη διαµόρφωση της νέας «επιστηµονικής κουλτούρας». Έχει σηµασία να απαριθ- µήσουµε τα εξαιρετικής σηµασίας κοινωνικά και πολιτικά γεγονότα που διαδραµατίστηκαν στις κοινωνίες της Ευρώπης το 16ο και 17ο αιώνα, ώστε να αποκτήσουµε µία εικόνα του γενικότερου πλαισίου µέσα στο οποίο πραγµατοποιήθηκαν οι επαναστατικές αλλαγές στους τρόπους µε τους οποίους προσεγγίζουµε τη φύση και στους τρόπους µε τους οποίους την κατανοούµε. Τα γεγονότα αυτά είναι τόσο σύνθετα που δεν είναι δυνατό να καταλήξουµε σε µία ενιαία άποψη για όλες ακόµη και τις πιο σηµαντικές πλευρές τους. Η Μεταρρύθµιση του 1517 αποτελεί ένα από τα γεγονότα που άφησαν ανεξίτηλα σηµάδια στη µελλοντική πορεία της Ευρώπης. Πολλά άτοµα απαιτούσαν µεταρρυθµίσεις στην Καθολική Εκκλησία και στο θεσµό του Πάπα πολύ πριν από το Μαρτίνο Λούθηρο, που στις 31 Οκτωβρίου 1517 δηµοσιοποίησε τις 95 θέσεις, που θεωρούνται και οι καταστατικές θέσεις του µεταρρυθµιστικού κινήµατος. Ο Έρασµος ήταν ένας από τους πιο επιφανείς ουµανιστές, όπως και οι St. Francis, Peter Waldo, John Huss, John Wycliffe, που είχαν επιχειρηµατολογήσει υπέρ των µεταρρυθµίσεων πριν από το Λούθηρο, ασκώντας κριτική κυρίως σε εκείνες τις λειτουργίες της Εκκλησίας που υπονόµευαν την ηθική της αξιοπιστία στον πολύ κόσµο. Ο Λούθηρος προχώρησε ένα βήµα παραπάνω: όχι µόνο καυτηρίασε τη διαφθορά της Εκκλησίας αλλά θεώρησε πως τα προβλήµατα είχαν και θεολογικές ρίζες: Η Εκκλησία είχε, κατά το Λούθηρο, µία απολύτως εσφαλµένη άποψη για τα θέµατα της λύτρωσης και της χάριτος. Κατήγγειλε την ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας ότι είχε εµπλέξει το θέµα της θείας χάριτος σε ένα σύστηµα απολαβών και ευνοιών. Ο Πάπας, κατά το Λούθηρο, δεν είχε καµία εξουσία στο ζήτηµα του Καθαρτήριου, αλλά ούτε και το σύστηµα επαίνων ήταν θεµελιωµένο στην Καινή ιαθήκη. Για ένα θεσµό, όπως η Καθολική Εκκλησία, του οποίου η ιδεολογική, κοινωνική και πολιτική κυριαρχία, για τόσους αιώνες, ήταν σχεδόν απόλυτη στο χώρο που αποκαλούµε Λατινική ύση, ένα κίνηµα όπως αυτό της Μεταρρύθµισης, που εκφράστηκε όχι µόνο ως αντιπαράθεση προσωπική αλλά και θεολογική και ιδεολογική, είχε καταλυτικές επιπτώσεις στην Ευρώπη. Επειδή δε το κίνηµα της Μεταρρύθµισης βρήκε απήχηση σχεδόν σε όλα τα κοινωνικά στρώµατα ακόµη και σε άτοµα σε υψηλές βαθµίδες στην ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας, η Εκκλησία είχε να αντιµετωπίσει τη σοβαρότερη ιδεολογική, κοινωνική και πολιτική απειλή από την ίδρυσή της.

13 2.3 π ø π π π π 61 Ο λόγος που πρέπει να διερευνηθούν τα τεκταινόµενα στην κοινωνία γενικά και οι σχέσεις τους µε την επιστήµη δεν είναι για να βρούµε απόλυτες και σαφείς αιτιοκρατικές σχέσεις του τύπου «το τάδε γεγονός οδήγησε στην τάδε θεωρία» ούτε βέβαια και το αντίστροφο. Έχουµε ήδη µιλήσει για το πόσο φρόνιµο θα είναι να αποφεύγουµε την αναζήτηση αποκλειστικά των αιτίων ορισµένων γεγονότων και να επικεντρώνουµε την προσοχή µας στην ανάδειξη των αλληλοσυσχετισµών ανάµεσα στα γεγονότα. Ας πάρουµε ένα παράδειγµα. Τι είδους συσχετίσεις θα ήταν δυνατό να εντοπιστούν ανάµεσα στο κίνηµα της Μεταρρύθµισης και στο κοπερνίκειο εγχείρηµα; ηλαδή: Με ποιους τρόπους και σε ποιο βαθµό το κλίµα της Ευρώπης επηρέασε τον προβληµατισµό που οδήγησε στο De Revolutionibus; Ας διερευνήσουµε πρώτα κάποια κοινά χαρακτηριστικά ανάµεσα στη Μεταρρύθµιση και το κοπερνίκειο σύστηµα. Και τα δύο ξεκινούσαν από µία κριτική της κυρίαρχης πρακτικής και ιδεολογίας, το ένα στο χώρο της θεολογίας και Εκκλησίας και το άλλο στο χώρο της αστρονοµίας. Στην περίπτωση του Λούθηρου αυτή ήταν η καταλυτική κριτική στην Καθολική Εκκλησία, στην περίπτωση του Κοπέρνικου αυτή ήταν η κριτική στο πτολεµαϊκό σύστηµα. Και τα δύο συστήµατα ιδεών βρήκαν καταφύγιο σε ιδέες του µακρινού παρελθόντος. Ο µεν Λούθηρος επανέφερε την κυριολεκτική ερµηνεία της Βίβλου, ο δε Κοπέρνικος επανεξέτασε τη νέα πυθαγόρεια παράδοση για την κεντρικότητα του ήλιου και την τελειότητα των κινήσεων που υπονοούσε η πλατωνική άποψη. Τέλος, ο Λούθηρος και ο Κοπέρνικος ήταν άτοµα που δίστασαν να προχωρήσουν σε ένα ακραίο ριζοσπαστισµό και προσπάθησαν να έχουν ένα λόγο κατηγορηµατικό µεν αλλά ταυτοχρόνως και συµφιλιωτικό. Οι παρατηρήσεις αυτές µάς βοηθούν να κατανοήσουµε τη σηµασία των συσχετισµών, της παράλληλης συνύπαρξης ρευµάτων µε κοινά χαρακτηριστικά που συµβάλλουν στη δηµιουργία αυτού που καµιά φορά αποκαλείται «το κλίµα της εποχής». Το σύνολο των αντιδράσεων της Καθολικής Εκκλησίας στο κίνηµα της Μεταρρύθ- µισης είναι γνωστό ως Αντι Μεταρρύθµιση. Ορισµένοι ιστορικοί θεωρούν το κίνη- µα αυτό συνώνυµο µε αυτό της εσωτερικής µεταρρύθµισης της Καθολικής Εκκλησίας που είχε αρχίσει πολύ πριν από το Αυτή είναι µία συζήτηση που δε µας ενδιαφέρει εδώ, αφού ανεξάρτητα από το πότε αρχίζει να απασχολεί την Καθολική Εκκλησία η µεταρρύθµισή της, µετά το 1517 αντιµετωπίζει µία ριζικά διαφορετική κατάσταση στην Ευρώπη και είναι υποχρεωµένη να αντιδράσει µε συγκεκριµένο τρόπο στα συγκεκριµένα προβλήµατα που η νέα κατάσταση δηµιουργεί. Η ίδρυση

14 62 KEºA AIO 2: H E π ª π E της Ιεράς Εξέτασης το 1545 για να καταπολεµήσει τις αιρέσεις, οι αποφάσεις της Συνόδου του Τρέντου από το 1545 έως το 1563 και η αποστολή µισσιοναρίων στα διάφορα µέρη του κόσµου για να προσηλυτίσουν τους τοπικούς πληθυσµούς αποτελούν τα σηµαντικότερα στοιχεία της Αντι µεταρρύθµισης. Ας σηµειωθεί ότι ο πάπας Παύλος ο 3ος, που ήταν και ο Πάπας στον οποίο αφιέρωσε το De Revolutionibus ο Κοπέρνικος, ήταν εκείνος που επέµενε πως ο µόνος τρόπος να αντι- µετωπιστεί η κρίση θα ήταν να συγκληθεί µία Σύνοδος της Εκκλησίας που θα εξέταζε όλα τα θέµατα που είχαν προκύψει και πρώτα και κύρια τα θεολογικά ζητήµατα που έθεσαν οι προτεστάντες. Παρά το γεγονός ότι οι θεολογικές αποσαφηνίσεις λειτούργησαν θετικά και κατευναστικά στους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας και παρά το γεγονός ότι τώρα οι λειτουργοί της Εκκλησίας είχαν θεωρητικά εφόδια να αντιµετωπίσουν τους προτεστάντες, η υλοποίηση των αποφάσεων δεν αποτέλεσε µία ειρηνική διαδικασία. Εκεί όπου ο καθολικισµός θεώρησε ότι αµφισβητείται, επιβλήθηκε µε βίαιο τρόπο. Τίποτα όµως απ όλα αυτά δεν απέτρεψαν τη δηµιουργία και ενίσχυση νέων κοινωνικών και πολιτικών οντοτήτων, ιδίως στο χώρο που αποκαλούµε Γερµανία. Όµως, µε το τέλος της Συνόδου του Τρέντο το 1563, άρχισε να διαφαίνεται πως η Καθολική Εκκλησία θα απειλείται ιδεολογικά και πολιτικοστρατιωτικά από ένα σύνολο κρατών και κρατιδίων, τα οποία είχαν ήδη αρχίσει να έχουν έντονες αντιθέσεις µεταξύ τους. Αυτή η εξαιρετικά σύνθετη κατάσταση στην κεντρική Ευρώπη οδήγησε στον Τριακονταετή Πόλεµο από το 1618 µέχρι το Οι ιστορικοί δεν µπορούν να συµφωνήσουν αν ο πόλεµος έλυσε κανένα από τα σηµαντικά προβλήµατα που αποτέλεσαν και τις αιτίες του. Όλοι όµως συµφωνούν πως το τέλος του Τριακονταετούς Πολέ- µου, µε τη Συνθήκη της Βεστφαλίας το 1648, ουσιαστικά σήµαινε την αποδοχή από την πλευρά της Καθολικής Εκκλησίας ενός θρησκευτικού πλουραλισµού στη δυτική Ευρώπη. Εκεί που προηγουµένως υπήρχε η καθολική Ευρώπη τώρα είχε επιβληθεί και ο προτεσταντισµός στις διαφορετικές του εκφράσεις. Είχε βέβαια προηγηθεί του Τριακονταετούς Πολέµου η σφαγή των προτεσταντών από του καθολικούς στο Παρίσι αλλά και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας. Η σηµασία της σφαγής του Αγίου Βαρθολοµαίου στις 24 Αυγούστου 1572, για τα θέµατα που διαπραγµατευόµαστε, είναι πως αποτέλεσε ένα καταλυτικό στοιχείο στη γαλλική κοινωνία, που οδήγησε βαθµιαία στη συνύπαρξη των καθολικών και των προτεσταντών σε µία κοινωνία στην οποία άρχισε να καλλιεργείται η ανοχή και να παρουσιάζονται τα πρώτα δείγµατα της µη επέµβασης του κράτους σε θέµατα πίστης. Το άλλο µεγάλο γεγονός που σηµαδεύει την Ευρώπη είναι ο Εµφύλιος Πόλεµος στην

15 2.4 π π º ƒ π π ƒπ ƒ ºπ ƒ π π 63 Αγγλία, ανάµεσα στο 1642 και το Απλοποιώντας πάλι τις διαπιστώσεις µας, ο πόλεµος αυτός ήταν ανάµεσα στους υποστηρικτές της µοναρχίας και τους υποστηρικτές του κοινοβουλευτισµού όχι βέβαια όπως τον γνωρίζουµε στην πιο σύγχρονη µορφή του µετά τη Γαλλική Επανάσταση. Οι ανακατατάξεις όµως συνεχίζονται για πολλές δεκαετίες µετά την τυπική λήξη του Εµφυλίου, σε µία περίοδο δηλαδή που συµπίπτει και µε την έντονη δραστηριότητα των φυσικών φιλοσόφων στην Αγγλία, όπως αυτή του Νεύτωνα. 2.4 È È ÊÔÚÂÙÈÎ ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ ÊÈÎ appleúôûâáá ÛÂÈ Τα γεγονότα στη διάρκεια του 16ου και 17ου αιώνα είναι τόσο πυκνά και σύνθετα και οι επιπτώσεις τους για τις µετέπειτα εξελίξεις στην Ευρώπή τόσο καθοριστικές που είναι προφανές πως οι ιστορικοί που ασχολήθηκαν συστηµατικά µε την Επιστηµονική Επανάσταση ως µία από τις πτυχές της ευρωπαϊκής ιστορίας να έχουν αναπτύξει διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές ερµηνείες, διαφορετικές συσχετίσεις. Οι ιστορικοί της επιστήµης που ασχολούνται ερευνητικά µε αυτή την περίοδο, ενώ συµφωνούν για τη σηµασία των γεγονότων στη διαµόρφωση του νέου επιστηµονικού λόγου, έχουν σοβαρότατες διαφωνίες µεταξύ τους για τους συγκεκριµένους τρόπους µε τους οποίους τα γεγονότα αυτά επηρέασαν τη διαµόρφωση του νέου επιστηµονικού λόγου και τη σχετική βαρύτητα που είχε το κάθε γεγονός στην εξέλιξη των επιστηµονικών ιδεών. Ας δούµε αυτά τα θέµατα λίγο πιο αναλυτικά. Ορισµένοι ιστορικοί θεώρησαν πως κυρίαρχο στοιχείο στην κατανόηση και ερµηνεία των εξελίξεων είναι η εξαντλητική διερεύνηση των διανοητικών διεργασιών και ο αλληλοσυσχετισµός των διαφορετικών υποθέσεων και θεωριών είτε διαφορετικών ατόµων είτε του ίδιου ατό- µου. Η αφήγηση που προκύπτει είναι µία (ορθολογική για ορισµένους) ανασυγκρότηση των σταδίων που ακολούθησε η διατύπωση µιας θεωρίας, η έκβαση µιας δια- µάχης, η ανακάλυψη ενός φαινοµένου ή η εφεύρεση ενός οργάνου. Σε αυτού του είδους τις προσεγγίσεις τα κοινωνικά και πολιτικά γεγονότα αποτελούν ένα υπόβαθρο στο οποίο κινούνται οι πρωταγωνιστές, οι σκέψεις των οποίων ακολουθούν βασικά µία εσωτερική λογική. Ορισµένοι άλλοι ιστορικοί θεώρησαν πως παράγοντες

16 64 KEºA AIO 2: H E π ª π E που ήταν εξωγενείς στην επιστήµη, όπως οι τεχνικές ανάγκες µιας κοινωνίας ή οι οικονοµικές επιδιώξεις ατόµων ή κοινωνικών οµάδων, οδήγησαν στην ολοένα και «πιο επιστηµονική» αντιµετώπιση των τεχνικών αναγκών και των οικονοµικών επιδιώξεων. Τα άτοµα που έβρισκαν λύσεις άρχισαν να διευρύνουν τον προβληµατισµό τους και να απασχολούνται και µε τις πιο θεωρητικές πλευρές των πρακτικών προβληµάτων. Οι ιστορικοί αυτής της σχολής δίνουν έµφαση στη µελέτη του έργου και της ζωής των φυσικών φιλοσόφων, οι οποίοι στη διάρκεια της Επιστηµονικής Επανάστασης ήταν στενά συνδεµένοι µε τεχνικά προβλήµατα που αναζητούσαν λύση. Το συνολικό πλαίσιο των ερευνών τους προσδιορίζεται από τις προσπάθειες των διάφορων κοινωνικών κατηγοριών να εκµεταλλευτούν τις νέες περιοχές της Γης, που στο µεταξύ είχαν ανακαλυφτεί, και να ελέγξουν τις πηγές πλούτου. Έτσι εντείνονται οι τεχνικές απαιτήσεις για καλύτερους τρόπους πλοήγησης, πιο αξιόπιστα όργανα µέτρησης του χρόνου, πιο ανθεκτικά υλικά για τα πλοία, µηχανισµούς άντλησης των νερών από τα ορυχεία κτλ. Μία άλλη κατηγορία ιστορικών δίνει µεγάλη έµφαση στο γενικότερο φιλοσοφικό πλαίσιο. Η αποµάκρυνση από τον αριστοτελισµό, η δέσµευση στον πλατωνισµό, η νέα ρασιοναλιστική και µηχανοκρατική φιλοσοφία του Καρτέσιου, ο εµπειρισµός του Βάκωνα εισήγαγαν και νοµιµοποίησαν νέες ιδέες και καθιέρωσαν νέες πρακτικές που δηµιούργησαν ένα ευνοϊκό κλίµα για την ανάπτυξη των επιστηµών. Ένας αριθµός ιστορικών θεωρεί πως η κυριαρχία της εργασίας στην εκδοχή του προτεσταντισµού στην Αγγλία µαζί και µε τη βακωνική παράδοση έκανε πιο αποδεκτή την ενασχόληση µε το πείραµα, σε αντίθεση π.χ. µε τη Γαλλία, όπου η καρτεσιανή παράδοση ανέδειξε τα µαθηµατικά σαν το βασικό τρόπο πραγµάτευσης. Υπήρξαν ενδιαφέρουσες συζητήσεις για το πώς καθιερώθηκε η πειραµατική πρακτική. Π.χ. οι συζητήσεις αυτές ανέδειξαν µια διαφορετική ανάγνωση της διαµάχης ανάµεσα στον Boyle και το Hobbes. Οι θέσεις των δύο πρωταγωνιστών στη διαµάχη αυτή που αφορούσε στα πειράµατα του Boyle µε τις αντλίες κενού θεωρήθηκε ότι είχαν και έναν παράλληλο στόχο: να προσδιοριστούν τα κριτήρια µε τα οποία θα επιλύονται οι διαφορές και να υπάρξει συναίνεση ανάµεσα στους φυσικούς φιλοσόφους για το τι συνιστά ένα πειραµατικό αποτέλεσµα. Ταυτίζουµε συνήθως το θεσµό της πατρωνίας µε τους καλλιτέχνες της Αναγέννησης. Θεωρείται ένας θεσµός που εξασφάλιζε τα προς το ζην στους καλλιτέχνες και οι οποίοι απερίσπαστοι αφιερώνονταν στο δηµιουργικό τους έργο. Έχει πολλά στοιχεία αλήθειας µια τέτοια ερµηνεία αλλά δεν είναι τα µόνα. Η πατρωνία όµως αποτελούσε και ένα θεσµό προστασίας των καλλιτεχνών από τους αντιπάλους τους, είτε αυτοί ήταν αντίπαλοι λόγω προσωπικών διενέξεων είτε ήταν αντίπαλοι λόγω δια-

17 2.5 π π ª ƒº π ƒπ ƒ µ ª : ƒ µ ª ƒ ƒ π 65 φωνιών ως προς τις απόψεις που εξέφραζε µέσα από το έργο του ένας καλλιτέχνης. Επίσης, η πατρωνία προσέδιδε κοινωνικό κύρος στον πάτρωνα, όταν είχε υπό την προστασία του και στην υπηρεσία του λογίους της εποχής. Στην επιστήµη αλλά και στην τέχνη, η πατρωνία έπαιξε και έναν πρόσθετο ρόλο. Συνέβαλε στη διαδικασία νοµιµοποίησης των νέων ιδεών και των νέων τεχνοτροπιών. 2.5 ŒÓ È ÈfiÌÔÚÊÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi appleúfi ÏËÌ : Ô appleúfi ÏËÌ ÙË appleúôùâú ÈfiÙËÙ Γνωρίζουµε πως ούτε ο Κοπέρνικος ήταν ο πρώτος που διατύπωσε την ηλιοκεντρική θεωρία ούτε ο Γαλιλαίος ήταν ο πρώτος που εφηύρε το τηλεσκόπιο αλλά ούτε και ο Νεύτωνας ήταν ο πρώτος που µίλησε για το νόµο της παγκόσµιας έλξης ως συνάρτηση του αντιστρόφου τετραγώνου της απόστασης ανάµεσα σε δύο σώµατα. Και όµως συχνά ταυτίζουµε αυτές τις σκέψεις και εφευρέσεις µε αυτά τα συγκεκρι- µένα πρόσωπα. Και οι περιπτώσεις αυτές δεν είναι οι µόνες στην ιστορία των επιστηµών και της τεχνολογίας. Γιατί λοιπόν δεν προσπαθούµε να αναδείξουµε αυτούς που ήταν οι πραγµατικοί πρωτοπόροι; Γιατί δεν προσπαθούµε να διερευνήσουµε τα γεγονότα, ώστε να αποσαφηνίσουµε ποιοι πρέπει να αναγνωριστούν ως οι πρώτοι εφευρέτες οργάνων ή ως τα άτοµα που διατύπωσαν για πρώτη φορά µία νέα θεωρία; Οι ιστορικοί της επιστήµης έχουν προφανώς καθήκον να διορθώνουν τις όποιες ανακρίβειες. Αλλά το ερώτηµα που τίθεται για τους ιστορικούς δεν είναι το θέµα της πρωτιάς ούτε είναι και το θέµα της πρωτοπορίας ταυτισµένης µε το ποιος είπε κάτι πρώτος. Το ερώτηµα προς διερεύνηση είναι πάντοτε η κατανόηση του ιστορικού πλαισίου και της συγκεκριµένης λειτουργίας µιας θεωρίας ή ενός οργάνου. ηλαδή η αναζήτηση της προτεραιότητας από µόνη της δεν ταυτίζεται µε την κατανόηση του ιστορικού πλαισίου και της λειτουργίας µιας ιδέας ή ενός αντικειµένου. Έτσι λοιπόν µπορούµε να ισχυριστούµε πως, ενώ ο Αρίσταρχος ο Σάµιος ήταν ο πρώτος που γνωρίζουµε ότι διατύπωσε την ηλιοκεντρική θεωρία, η θεωρία αυτή τελικά επικράτησε µετά από τις σύνθετες διεργασίες που προκάλεσε το έργο του Κοπέρνικου. Το φθινόπωρο του 1608 τρεις Ολλανδοί o Hans Lipperhey, o Jacob Metius και ο Sacharias Janssen ζήτησαν από την κυβέρνηση να τους κατοχυρωθεί η ευρεσιτεχνία για το τηλεσκόπιο. Η αίτησή τους απορρίφτηκε, όχι επειδή δε θεωρήθηκε µία σηµαντική εφεύρεση, αλλά επειδή ήταν εύκολο να αντιγραφεί και η κυβέρνηση δεν ήθελε να εµπλακεί σε µία διαδικασία ελέγχου της διάθεσης του τηλεσκόπιου. Έχει ενδιαφέρον ότι την ίδια ακριβώς εποχή µε τις παραπάνω αιτήσεις υπάρχουν πληροφορίες πως τηλεσκόπια πωλούνταν σε ένα πανηγύρι στη Φρανκφούρτη, εκατοντάδες χιλιόµετρα µακριά από τη Χάγη! Σίγουρα λοιπόν ο Γαλιλαίος δεν εφηύρε το τηλεσκόπιο. Ήταν όµως ο πρώτος ο οποίος κατασκευάζοντας ένα ισχυρότερο τηλεσκόπιο το χρησιµοποίησε για να παρατηρήσει τα ουράνια φαινόµενα και ο οποίος

18 66 KEºA AIO 2: H E π ª π E διαπίστωσε πως αυτά που παρατήρησε έρχονταν σε αντίθεση µε τις κρατούσες αντιλήψεις. Παρά το γεγονός ότι ο Robert Hooke είχε πρώτος διατυπώσει ένα νόµο παγκόσµιας έλξης, µόνο µέσα από το έργο του Νεύτωνα έγινε δυνατό να κατανοηθούν οι νόµοι του Kepler και διάφορα άλλα φαινόµενα. ικαιολογηµένα θα ρωτήσετε αν ο Κοπέρνικος, ο Γαλιλαίος και ο Νεύτωνας γνώριζαν την ύπαρξη αυτών των άλλων ατόµων. Βεβαίως και το γνώριζαν αν και υπήρξαν πολλοί στοχαστές που σε ανάλογες περιπτώσεις δε γνώριζαν. Άρα τότε θα πρέπει να αναφέρονται αυτά τα άτοµα στα έργα του Κοπέρνικου, του Γαλιλαίου και του Νεύτωνα. Η απάντηση είναι αρνητική, αφού ούτε ο Κοπέρνικος αναφέρει τον Αρίσταρχο ούτε ο Γαλιλαίος τους Ολλανδούς ούτε και ο Νεύτωνας το Hooke. Η τεράστια επιστηµονική συµβολή του Κοπέρνικου, του Γαλιλαίου και του Νεύτωνα και ο ενδεχόµενος θαυµασµός µας προς τα άτοµα αυτά δε σηµαίνει και αναγκαστικά πως έχουµε να κάνουµε και µε άτοµα άµεµπτου ήθους! Όπως λέγαµε και στο πρώτο κεφάλαιο, καλό είναι να µην ξεχνάµε πως πίσω από τις ιδέες υπάρχουν οι άνθρωποι µε τις αντιφάσεις τους, τις αδυναµίες τους, τις µικροπρέπειες τους αλλά και σπανίως µε τις γενναιοδωρίες τους. Το πρόβληµα όµως της αναφοράς ή όχι των ατόµων που πρωτοδιατύπωσαν µία θεωρία που κάποιος τη θεωρεί «δική του» ή της αντίστοιχης κατάστασης µε τις εφευρέσεις των οργάνων δεν είναι απλά και µόνο πρόβληµα ηθικής τάξης. Για να κατανοήσουµε την πολυπλοκότητα του προβλήµατος ας συζητήσουµε την περίπτωση του Κοπέρνικου. Στην εποχή του Κοπέρνικου υπάρχει ήδη κριτική στον αριστοτελισµό και είναι διαδεδοµένος ο νεο πλατωνισµός. Ο νεο πλατωνισµός και οι επιδράσεις των ερµητικών κειµένων φέρνουν στην επιφάνεια την κεντρικότητα του Ήλιου. Οι πυθαγόρειοι πίστευαν πως η Γη και ο Ήλιος περιστρέφονται γύρω από µία κεντρική φωτιά που συνέχεια µας την κρύβει η µη κατοικήσιµη πλευρά της Γης. Ο Κοπέρνικος θυµίζει πως ο Τρισµέγιστος αναφέρεται στον Ήλιο ως τον «ορατό Θεό». Επίσης πολλοί άλλοι πριν από τον Κοπέρνικο είχαν υποστηρίξει ότι το σύµπαν είναι ηλιοκεντρικό. Μάλιστα, το οµολογεί και ο ίδιος ο Κοπέρνικος στην αφιέρωση που κάνει στο De Revolutionibus στον πάπα Παύλο το Γ'. Ας διαβάσουµε τι λέει: «Επί µεγάλο διάστηµα λοιπόν µε απασχόλησε αυτή η σύγχυση που επικρατεί στην αστρονοµική παράδοση σχετικά µε τον τρόπο συναγωγής των κινήσεων των σφαιρών του σύµπαντος. Άρχισε να µ ενοχλεί το γεγονός ότι τις κινήσεις της µηχανής του κόσµου, που δηµιούργησε για χάρη µας ο καλύτερος και συστηµατικότερος Τεχνίτης, δεν µπορούσαν να τις κατανοήσουν µε µεγαλύτερη σαφήνεια ούτε οι φιλόσοφοι, οι οποίοι παρ όλα αυτά εξέταζαν µε µεγάλη ακρίβεια τις πλέον ασήµαντες λεπτοµέρειες του κόσµου τούτου. Για το

19 2.5 π π ª ƒº π ƒπ ƒ µ ª : ƒ µ ª ƒ ƒ π 67 λόγο αυτό, ανέλαβα το καθήκον να µελετήσω εκ νέου τα έργα όλων των φιλοσόφων που µπορούσα να βρω, για να µάθω εάν είχε προτείνει ποτέ κάποιος για τις σφαίρες του σύµπαντος άλλες κινήσεις από εκείνες που παρουσιάζουν οι διδάσκαλοι της αστρονοµίας στις διάφορες σχολές. Και πράγµατι βρήκα πρώτα στον Κικέρωνα ότι ο Ικέτας είχε διατυπώσει την υπόθεση ότι η Γη κινείται. Αργότερα δε, ανακάλυψα στον Πλούταρχο ότι και ορισµένοι άλλοι συµµερίζονταν την άποψη αυτή. Αποφάσισα λοιπόν να παραθέσω τους λόγους του εδώ, ώστε να µπορεί ο καθένας να τους διαβάσει: Ορισµένοι θεωρούν ότι η Γη παραµένει ακίνητη. Ο Φιλόλαος ο Πυθαγόρειος όµως πιστεύει ότι, όπως ο Ήλιος και η Σελήνη, έτσι και η Γη περιστρέφεται γύρω από τη φωτιά διαγράφοντας έναν πλάγιο κύκλο. Ο Ηρακλείδης ο Ποντικός και ο Έκφαντος ο Πυθαγόρειος θεωρούν ότι η Γη κινείται, όχι µετακινούµενη στο χώρο, αλλά σαν τροχός που περιστρέφεται από δυσµάς προς ανατολάς γύρω από το ίδιο του το κέντρο. Με αφορµή λοιπόν τις πηγές αυτές, άρχισα κι εγώ µε τη σειρά µου να εξετάζω το ζήτηµα της κίνησης της Γης. Και παρόλο που η ιδέα φαινόταν παράλογη, γνώριζα ωστόσο ότι σε άλλους πριν από µένα είχε παραχωρηθεί το δικαίωµα να φανταστούν κάθε λογής κύκλους µε σκοπό να εξηγήσουν τα ουράνια φαινόµενα. Ως εκ τούτου, θεώρησα ότι εύκολα θα µπορούσα να λάβω κι εγώ την άδεια να διερευνήσω εάν θα µπορούσαν να βρεθούν εξηγήσεις ορθότερες από εκείνες των προκατόχων µου σχετικά µε την περιστροφή των ουρανίων σφαιρών, µε βάση την υπόθεση ότι η Γη εκτελεί κάποια κίνηση». Ένα πρώτο ερώτηµα λοιπόν είναι: Γιατί ο Κοπέρνικος δεν αναφέρει την ηλιοκεντρική υπόθεση του Aρίσταρχου εδώ ή πουθενά αλλού στο βιβλίο του; Πώς θα µπορούσαµε να απαντήσουµε σ ένα τέτοιο ερώτηµα; Μία µέθοδος θα ήταν να «σπάσουµε» αυτό το ερώτηµα σε άλλα ερωτήµατα που η διερεύνησή τους θα ήταν απλούστερη. Από πού, αλήθεια, γνωρίζουµε εµείς την ύπαρξη αυτής της άποψης, όταν δεν έχει διασωθεί κανένα κείµενο του ίδιου του Αρίσταρχου που να διατυπώνει την ηλιοκεντρική του «θεωρία»; Τι γνώριζαν επ αυτού οι σύγχρονοι του Κοπέρνικου; Γνώριζε ο Κοπέρνικος την ύπαρξη της άποψης του Αρίσταρχου ή την αγνοούσε; Αν την γνώριζε, την αξιολογούσε µε τον ίδιο τρόπο που την αξιολογούµε εµείς σήµερα ή δεν του ήταν ιδιαίτερα χρήσιµη στον προβληµατισµό του; Αν την γνώριζε, έχουµε στοιχεία να ισχυριστούµε ότι δεν ήθελε να την ανακοινώσει, για να έχει ο ίδιος όλη τη δόξα; Ο Κοπέρνικος δεν είχε προβάλει τον εαυτό του ως το άτοµο που πρώτο µίλησε για το ηλιοκεντρικό σύµπαν. Μάλιστα, ένα από τα τεχνάσµατα που χρησιµοποιεί είναι

20 68 KEºA AIO 2: H E π ª π E να υποτιµήσει τη σηµασία αυτής της υπόθεσης, αφού, όπως ήδη διαβάσατε στο απόσπασµα παραπάνω, θέλει να δηλώσει πως πολλοί στο παρελθόν είχαν µιλήσει για κάποιο είδος κίνησης της γης. Άρα η µη αναφορά στον Αρίσταρχο δεν µπορεί να γίνεται για να έχει ο Κοπέρνικος όλη τη «δόξα», αφού ο Κοπέρνικος µιλάει για συγκεκριµένα άτοµα που είχαν διατυπώσει παρόµοιες απόψεις και, το σηµαντικότερο, θέλει να πείσει τον Πάπα ότι το εγχείρηµά του δεν είναι κάτι τόσο ριζοσπαστικό, αφού διάφοροι, και πολλοί πιο σηµαντικοί από τον ίδιο, είχαν διατυπώσει ανάλογες σκέψεις πριν από αυτόν και η Εκκλησία δεν τους θεωρεί εχθρούς της. Άρα η τακτική που ακολουθεί ο ίδιος ο Κοπέρνικος για να νοµιµοποιήσει τις ιδέες του είναι όχι να ισχυριστεί ότι είναι ο πρώτος που λέει τέτοια πράγµατα, αλλά ένας από τους πολλούς. Παραµένει όµως το ερώτηµα που θέσαµε: Γνώριζε ο Κοπέρνικος τις απόψεις του Αρίσταρχου και, αν ναι, γιατί δεν τον αναφέρει; Ας δούµε πώς θα µπορούσαµε να απαντήσουµε ορισµένες από τις ερωτήσεις που θέσαµε. Στο χειρόγραφο από το οποίο και εκδίδεται το De Revolutionibus υπάρχει ένα εκτεταµένο χωρίο όπου ο Κοπέρνικος αναφέρει τον Αρίσταρχο και το οποίο είναι σβησµένο µε µαύρες γραµµές και άρα δεν εµφανίζεται στην τελική έκδοση. Ανάµεσα στα άλλα αναφέρει ότι ο Φιλόλαος πίστευε στην κίνηση της Γης «που ορισµένοι λένε πως ήταν και η άποψη του Αρίσταρχου από τη Σάµο». Άρα ο Κοπέρνικος γνώριζε περί Αρίσταρχου. Η σηµαντικότερη αναφορά που υπάρχει στην ηλιοκεντρική θεωρία του Αρίσταρχου ήταν στο έργο του Αρχιµήδη Ψαµµίτης. Η λατινική µετάφραση του Ψαµµίτης δηµοσιεύεται ένα χρόνο µετά τη δηµοσίευση του De Revolutionibus και το θάνατο του Κοπέρνικου, αλλά µήπως το γεγονός ότι δεν είχε µία λατινική πηγή γι αυτό που θα ισχυριζόταν έκανε διστακτικό τον Κοπέρνικο να συµπεριλάβει στο δηµοσιευµένο έργο την αναφορά που είχε στον Αρίσταρχο στο χειρόγραφο; Ενδεχοµένως. H υπόθεση, όµως, του Αρίσταρχου αναφέρεται και από τον Πλούταρχο, τον οποίο γνωρίζουµε ότι είχε διαβάσει ο Kοπέρνικος. Ας αλλάξουµε τώρα λίγο τον προσανατολισµό µας και ας αναρωτηθούµε ποιο ήταν το κύρος του Αρίσταρχου την εποχή του Κοπέρνικου, ποια ήταν η εκτίµηση που είχαν οι λόγιοι στο έργο του; Στον Ψαµµίτη η ηλιοκεντρική υπόθεση του Aρίσταρχου είχε γίνει αντικείµενο κριτικής από τον Αρχιµήδη. Ήταν τόσο µεγάλο το κύρος του Αρχι- µήδη στην εποχή του Κοπέρνικου, ακόµη και τόσους αιώνες µετά το θάνατό του, που σίγουρα δε βοηθούσε το σκοπό του Κοπέρνικου να ταυτιστεί µε τις ιδέες ενός ατό- µου στο οποίο είχε κάνει κριτική ο Αρχιµήδης. Έτσι, ενώ από το χειρόγραφο του Κοπέρνικου καταλαβαίνουµε ότι ο Κοπέρνικος δεν αγνοούσε την ύπαρξη της ηλιοκεντρικής πρότασης του Αρίσταρχου και πως όσο πιο µακρύς ήταν ο κατάλογος των ονοµάτων που θα ανέφερε ότι πίστευαν στην ηλιοκεντρική θεωρία τόσο θα εξυπη-

Μέγιστον τόπος. Ἅπαντα γάρ χωρεῖ. (Θαλής)

Μέγιστον τόπος. Ἅπαντα γάρ χωρεῖ. (Θαλής) Μέγιστον τόπος. Ἅπαντα γάρ χωρεῖ. (Θαλής) Από την εποχή που οι άνθρωποι σήκωσαν τα μάτια τους προς τον ουρανό και παρατήρησαν τον Ήλιο (τον θεό τους) και τα αστέρια, είχαν την πεποίθηση ότι η Γη είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΟ31 ΘΕΜΑ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΟ31 ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΟ31 ΘΕΜΑ «Προτάξτε τρεις βασικές προϋποθέσεις της Επιστημονικής Επανάστασης. Αναλύστε και τεκμηριώστε τις επιλογές σας» Επαναδιατύπωση του θέματος- Στόχοι της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Θέµατα & Ασκήσεις από: www.arnos.gr 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22 ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τη θεωρία του εµπειρισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη Το παρόν ηλεκτρονικό εγχειρίδιο έχει ως στόχο του να παρακολουθήσει τις πολύπλοκες σχέσεις που συνδέουν τον

Διαβάστε περισσότερα

A film by 8o dimotiko Agiou dimitriou

A film by 8o dimotiko Agiou dimitriou A film by 8o dimotiko Agiou dimitriou Kostas and Sofia pictures present... TA ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Γεννήθηκε στην Πίζα της Ιταλίας και από νωρίς έδειξε σημεία μιας αξιοσημείωτης ιδιοφυΐας. Ο πατέρας του

Διαβάστε περισσότερα

Περί της «Αρχής ανεξαρτησίας των κινήσεων»

Περί της «Αρχής ανεξαρτησίας των κινήσεων» Περί της «Αρχής ανεξαρτησίας των κινήσεων» Παρακολουθώ στο δίκτυο τις τελευταίες µέρες να γίνεται συζήτηση για την «Αρχή ανεξαρτησίας των κινήσεων» ή την «επαλληλία εξισώσεων κίνησης». Προσπαθώ στο µέτρο

Διαβάστε περισσότερα

1.6.3 Ιατρικές και βιολογικές θεωρίες στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη Η αρχαία ελληνική ιατρική µετά τον Ιπποκράτη

1.6.3 Ιατρικές και βιολογικές θεωρίες στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη Η αρχαία ελληνική ιατρική µετά τον Ιπποκράτη 1 2 Περιεχόµενα Πρόλογος...5 Εισαγωγή: Οι Απαρχές της Ελληνικής Επιστήµης...8 Κεφάλαιο 1: Η Αρχαία Ελληνική Επιστήµη...24 1.1 Οι φυσικές θεωρίες των Προσωκρατικών φιλοσόφων...25 1.1.1 H πρώιµη ιωνική φιλοσοφική

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης 1 ηµ. Τζωρτζόπουλος ρ. Φιλοσοφίας Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ02 Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης Αριστοτέλης Ενότητα 15η 1. Μετάφραση Γι αυτόν που ασχολείται µε το σύστηµα διακυβέρνησης, πιο ειδικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Ερωτήσεις Επανάληψης 1 Οι Θεολογικές Δηλώσεις στην Συστηματική Θεολογία Διάλεξη Τρίτη από την σειρά Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Η έννοια πρόβληµα Ανάλυση προβλήµατος Με τον όρο πρόβληµα εννοούµε µια κατάσταση η οποία χρήζει αντιµετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή ούτε προφανής. Μερικά προβλήµατα είναι τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική ΜΙΘΕ ΔΥΝΑΜΙΚΗ - 1. Νίκος Κανδεράκης

Φυσική ΜΙΘΕ ΔΥΝΑΜΙΚΗ - 1. Νίκος Κανδεράκης Φυσική ΜΙΘΕ ΔΥΝΑΜΙΚΗ - 1 Νίκος Κανδεράκης Αριστοτελική Φυσική Γιατί πέφτουν τα (βαριά) σώματα; Πηγαίνουν στη φυσική τους θέση. Βάρος: η τάση του βαρέως σώματος να κινηθεί προς το κέντρο της Γης. Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Καθηγητής: Σ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Καθηγητής: Σ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Καθηγητής: Σ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Η Κλασική Μηχανική σηµματοδοτεί την πρώτη µμεγάλη επανάσταση της ανθρώπινης σκέ- ψης στην πορεία της για την ερµμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 2.1 Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη κατά την χρονική περίοδο Φεβρουαρίου έως και Ιουνίου του 2003. Ο συνολικός αριθµός των ευρωπαίων πολιτών που απάντησε

Διαβάστε περισσότερα

Η Απουσία του Χρόνου Σελίδα.1

Η Απουσία του Χρόνου Σελίδα.1 Η Απουσία του Χρόνου Σελίδα.1 (Επιφυλλίδα Οπισθόφυλλο) Ο Εαυτός και η Απουσία του Χρόνου Δεν είναι καθόλου συνηθισμένο να γίνονται συζητήσεις και αναφορές για την Απουσία του Χρόνου ακόμη και όταν υπάρχουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµοί και εξισώσεις κίνησης

Ορισµοί και εξισώσεις κίνησης Ορισµοί και εξισώσεις κίνησης Σκοπός του κειµένου είναι να υποστηριχθούν οι παρακάτω θέσεις εν έχουν κανένα απολύτως νόηµα φράσεις του τύπου «η φάση της ταλάντωσης είναι» ή «η αρχική φάση της ταλάντωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

x=l ηλαδή η ενέργεια είναι µία συνάρτηση της συνάρτησης . Στα µαθηµατικά, η συνάρτηση µίας συνάρτησης ονοµάζεται συναρτησιακό (functional).

x=l ηλαδή η ενέργεια είναι µία συνάρτηση της συνάρτησης . Στα µαθηµατικά, η συνάρτηση µίας συνάρτησης ονοµάζεται συναρτησιακό (functional). 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ Η Μέθοδος των Πεπερασµένων Στοιχείων Σηµειώσεις 3. Ενεργειακή θεώρηση σε συνεχή συστήµατα Έστω η δοκός του σχήµατος, µε τις αντίστοιχες φορτίσεις. + = p() EA = Q Σχήµα

Διαβάστε περισσότερα

Από τους Πυθαγορείους στον Αρίσταρχο τον Σάµιο: Η ιστορία των αντιλήψεων για την κίνηση της γης στην αρχαία ελληνική αστρονοµία

Από τους Πυθαγορείους στον Αρίσταρχο τον Σάµιο: Η ιστορία των αντιλήψεων για την κίνηση της γης στην αρχαία ελληνική αστρονοµία Κώστας Γαβρόγλου, ηµήτρης ιαλέτης, Γιάννης Χριστιανίδης Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης Από τους Πυθαγορείους στον Αρίσταρχο τον Σάµιο: Η ιστορία των αντιλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Κ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 1 < > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Επαναλαμβάνουμε την έκπληξή μας για τα τεράστια συμπλέγματα γαλαξιών, τις πιο μακρινές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχικά σπούδασε Ιατρική, όμως ο καθηγητής του Οστίλιο Ρίτσι (μαθηματικός) τον έστρεψε στις Θετικές Επιστήμες.

Αρχικά σπούδασε Ιατρική, όμως ο καθηγητής του Οστίλιο Ρίτσι (μαθηματικός) τον έστρεψε στις Θετικές Επιστήμες. Γαλιλαίος (1581-1643) Γεννήθηκε στην Πίζα το 1581 Αρχικά σπούδασε Ιατρική, όμως ο καθηγητής του Οστίλιο Ρίτσι (μαθηματικός) τον έστρεψε στις Θετικές Επιστήμες. Ως δευτεροετής φοιτητής ανακάλυψε: 1. Τον

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Υ.Α /Γ2/ Εξισώσεις 2 ου Βαθµού. 3.2 Η Εξίσωση x = α. Κεφ.4 ο : Ανισώσεις 4.2 Ανισώσεις 2 ου Βαθµού

Σύµφωνα µε την Υ.Α /Γ2/ Εξισώσεις 2 ου Βαθµού. 3.2 Η Εξίσωση x = α. Κεφ.4 ο : Ανισώσεις 4.2 Ανισώσεις 2 ου Βαθµού Σύµφωνα µε την Υ.Α. 139606/Γ2/01-10-2013 Άλγεβρα Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ Ι. ιδακτέα ύλη Από το βιβλίο «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γενικού Λυκείου» (έκδοση 2013) Εισαγωγικό κεφάλαιο E.2. Σύνολα Κεφ.1

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδιότητα του πολίτη. εκπαίδευσή του

Η ιδιότητα του πολίτη. εκπαίδευσή του Η ιδιότητα του πολίτη, οι αρετές του πολίτη και η εκπαίδευσή του Η ιδιότητα του πολίτη Από τη δεκαετία του 1990 άρχισε να αναπτύσσεται ένα ενδιαφέρον για την ιδιότητα του πολίτη (citizenship) από στοχαστές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασίλης Καραγιάννης Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στα τμήματα Β2 και Γ2 του 41 ου Γυμνασίου Αθήνας και διήρκησε τρεις διδακτικές ώρες για κάθε τμήμα. Αρχικά οι μαθητές συνέλλεξαν

Διαβάστε περισσότερα

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4 x2 - x1. x = x2 x1 . . 1

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4  x2 - x1. x = x2 x1 . . 1 1 1 o Κεφάλαιο: Ευθύγραµµη Κίνηση Πώς θα µπορούσε να περιγραφεί η κίνηση ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου; Πόσο γρήγορα κινείται η µπάλα που κλώτσησε ένας ποδοσφαιριστής; Απαντήσεις σε τέτοια ερωτήµατα δίνει

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης http://users.uoa.gr/~dhatziha Αριθμός: 1 Η εισαγωγή σε μια επιστήμη πρέπει να απαντά σε δύο ερωτήματα: Ποιον τομέα και με ποιους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

LUDWIK FLECK (1896-1961) (Λούντβικ Φλεκ) Ο Ludwik Fleck και η κατασκευή των επιστημονικών γεγονότων.

LUDWIK FLECK (1896-1961) (Λούντβικ Φλεκ) Ο Ludwik Fleck και η κατασκευή των επιστημονικών γεγονότων. 9 LUDWIK FLECK (1896-1961) (Λούντβικ Φλεκ) Ο Ludwik Fleck και η κατασκευή των επιστημονικών γεγονότων. «Βλέπουμε με τα μάτια μας, αλλά κατανοούμε με τα μάτια της συλλογικότητας». 6 Ένα από τα κυριότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΠ22 ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΠ22 ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΠ22 ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Εισαγωγή... 3 Οι αρχές του σύμπαντος κατά τον Αριστοτέλη... 3 Ο υποσελήνιος χώρος... 3 Ο χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

H διδασκαλία της Ανάλυσηs ΙΙ

H διδασκαλία της Ανάλυσηs ΙΙ H διδασκαλία της Ανάλυσηs ΙΙ Λουκάς Βλάχος 0.75 0.25-0.25-0.75 11/2/2003-0.75 1 0.25-0.25-0.25 0.25 0.75 Θέµατα Τα εδοµένα Ποιος είναι ο σκοπός του µαθήµατος; Ερωτήσεις Μια πολύ συνηθισµένη διδακτική πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Υπαπαντή του Κυρίου «θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών» (Λουκ. 2, 34-35) Διχογνωμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟ 31 ΠΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2014 2015 ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ. Σχετικά µε τα βιβλία που χρησιµοποιήθηκαν βλ. τη βιβλιογραφία

ΕΠΟ 31 ΠΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2014 2015 ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ. Σχετικά µε τα βιβλία που χρησιµοποιήθηκαν βλ. τη βιβλιογραφία ΕΠΟ 31 ΠΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2014 2015 ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΚΟΠΟΣ: Απάντηση σε ερωτήµατα που αφορούν την αριστοτελική κοσµολογία, τις µεθοδολογικές αρχές του Γαλιλαίου και το έργο του Νεύτωνα ΕΙΣΑΓΩΓΗ: εν απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ Απαντήσεις

ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ Απαντήσεις Σελίδα 1 από 5 Απαντήσεις Β.1 Το συγκεκριμένο απόσπασμα αντλήθηκε από το 8 ο βιβλίο των Πολιτικών του Αριστοτέλη, που έχει ως θέμα του την παιδεία. Ήδη, από την πρώτη φράση του αποσπάσματος (ὅτι μέν οὖν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Η Αριστοτελική Φρόνηση

Η Αριστοτελική Φρόνηση Η Αριστοτελική Φρόνηση µία δια βίου πρακτική για τον δια βίου µαθητευόµενο Χριστίνα Ζουρνά ΠΜΣ ΕΚΠ ΠΑΜΑΚ ΒΜ και σύγχρονη Πολιτεία Αυτό που θεωρείται πολύ σηµαντικό στο πρόγραµµα των Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ιαπολιτισµική κοινωνική ψυχολογία Στόχος µαθήµατος: η κατάδειξη του ρόλου που παίζει ο πολιτισµός στις κοινονικο-ψυχολογικές διαδικασίες.

ιαπολιτισµική κοινωνική ψυχολογία Στόχος µαθήµατος: η κατάδειξη του ρόλου που παίζει ο πολιτισµός στις κοινονικο-ψυχολογικές διαδικασίες. ιαπολιτισµική κοινωνική ψυχολογία Στόχος µαθήµατος: η κατάδειξη του ρόλου που παίζει ο πολιτισµός στις κοινονικο-ψυχολογικές διαδικασίες. Αξιολόγηση µαθήµατος: γραπτές εξετάσεις. ιαπολιτισµική κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ!

Ο ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ! Ο ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ! ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ Ας υποθέσουµε σχ. 1, ότι έχουµε ένα ουράνιο σώµα µάζας Μ (γη, σελήνη, αστεροειδής, κ.λ.π.). K 1 M2 R K 1 K M 2 2 M 1 M 1 t = (Ι) (ΙΙ) Ελεύθερη πτώση των

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήστε τις ευκαιρίες. Του ρα Κώστα Γ. Κονή*

Αναζητήστε τις ευκαιρίες. Του ρα Κώστα Γ. Κονή* Αναζητήστε τις ευκαιρίες Του ρα Κώστα Γ. Κονή* Ένα απο τα κύρια χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικότητας και των επιτυχεµµένων επιχειρηµατιών είναι η ικανότητα τους να εντοπίζουν και να αξιοποιούν ευκαιρίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός» ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α Α. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός» 8 ΜΟΝΑ ΕΣ 2. Ποιοι ήταν οι λόγοι της ίδρυσης και ποια τα αποτελέσµατα της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ 1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) (Η σύντομη περίληψη που ακολουθεί και η επιλογή των αποσπασμάτων από την πραγματεία του Καντ για την ανθρώπινη γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη του Μπαρόκ-Ροκοκό

Η τέχνη του Μπαρόκ-Ροκοκό Η τέχνη του Μπαρόκ-Ροκοκό Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Σχολή Καλών Τεχνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκουσα: Δρ Βικτώρια Φερεντίνου 1. Εισαγωγή στην τέχνη του Μπαρόκ και του Ροκοκό Τέχνη

Διαβάστε περισσότερα

7. Η θεωρία του ωφελιµ ισµ ού

7. Η θεωρία του ωφελιµ ισµ ού 7. Η θεωρία του ωφελιµ ισµ ού Α1. Ερωτήσεις γνώσης - κατανόησης 1. Ποιοι είναι οι κύριοι εκπρόσωποι της θεωρίας του ωφελιµισµού και µε βάση ποιο κριτήριο θα πρέπει, κατ αυτούς, να αξιολογούνται οι πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλης (384-322 π.χ) : «Για να ξεκινήσει και να διατηρηθεί μια κίνηση είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας συγκεκριμένης αιτίας»

Αριστοτέλης (384-322 π.χ) : «Για να ξεκινήσει και να διατηρηθεί μια κίνηση είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας συγκεκριμένης αιτίας» Εισαγωγή Επιστημονική μέθοδος Αριστοτέλης (384-322 π.χ) : «Για να ξεκινήσει και να διατηρηθεί μια κίνηση είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας συγκεκριμένης αιτίας» Διατύπωση αξιωματική της αιτίας μια κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΗ ΣΤ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. ΤΕΥΧΟΣ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ. (Σελίδες από το βιβλίο του µαθητή )

ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΗ ΣΤ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. ΤΕΥΧΟΣ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ. (Σελίδες από το βιβλίο του µαθητή ) ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΗ ΣΤ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ (Σελίδες από το βιβλίο του µαθητή 136-141) Μάνου Βασιλική ασκάλα, Μετεκ. Μ Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε την εποικοδοµητική

Διαβάστε περισσότερα

Περί της Ταξινόμησης των Ειδών

Περί της Ταξινόμησης των Ειδών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής 541 24 Θεσσαλονίκη Καθηγητής Γεώργιος Θεοδώρου Tel.: +30 2310998051, Ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/theodoru Περί της Ταξινόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιστήµη της Κοινωνιολογίας

Η Επιστήµη της Κοινωνιολογίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η Επιστήµη της Κοινωνιολογίας 1. Ορισµός και αντικείµενο της Κοινωνιολογίας 1.1. Κοινωνιολογία και κοινωνία Ερωτήσεις του τύπου «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασµένες,

Διαβάστε περισσότερα

<5,0 5,0 6,9 7 7,9 8 8,9 9-10

<5,0 5,0 6,9 7 7,9 8 8,9 9-10 ΚΡΙΤΗΡΙΑ Εύρος θέματος Τίτλος και περίληψη Εισαγωγή Βαθμολογία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός µετασχηµατισµός:...

Κοινωνικός µετασχηµατισµός:... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ ΟΟ Κοινωνικός Μετασχηµατισµός 1. Ο κοινωνικός µετασχηµατισµός 1.1. Γενικά Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης Να προσδιορίσετε µε συντοµία το περιεχόµενο των παρακάτω όρων. Κοινωνικός σχηµατισµός:......

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ. 1. Σι είναι επιστήμη 2. Η γέννηση της επιστημονικής γνώσης 3. Οριοθέτηση θεωριών αστικότητας

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ. 1. Σι είναι επιστήμη 2. Η γέννηση της επιστημονικής γνώσης 3. Οριοθέτηση θεωριών αστικότητας ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 1. Σι είναι επιστήμη 2. Η γέννηση της επιστημονικής γνώσης 3. Οριοθέτηση θεωριών αστικότητας 1. Μια διαδεδομένη αντίληψη περί επιστήμης Γνώση / Κατανόηση των φαινομένων του φυσικού κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινωνική ιάρθρωση: ιαστρωµάτωση, Κινητικότητα, Μετάταξη

Η Κοινωνική ιάρθρωση: ιαστρωµάτωση, Κινητικότητα, Μετάταξη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΑΤΟ Η Κοινωνική ιάρθρωση: ιαστρωµάτωση, Κινητικότητα, Μετάταξη 1. Κοινωνική ιάρθρωση, διαστρωµάτωση, ταξική σύνθεση Ερώτηση ανάπτυξης Nα προσδιορίσετε τους λόγους για τους οποίους οι συγγραφείς

Διαβάστε περισσότερα

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Τι είναι η φιλοσοφία; Φιλοσοφία είναι η επιστήμη που ασχολείται με: ερωτήματα προβλήματα ή απορίες που μπορούμε να αποκαλέσουμε οριακά,

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014

Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014 Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014 Δημοσιογράφος: -Μπορούν να συνυπάρξουν η θρησκεία και η επιστήμη; Ν.Λυγερός: -Πρώτα απ όλα συνυπάρχουν εδώ και αιώνες, και κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία µε. Ζωγραφική και Μαθηµατικά

Ερευνητική Εργασία µε. Ζωγραφική και Μαθηµατικά Ερευνητική Εργασία - Ζωγραφική και Μαθηµατικά Ηλίας Νίνος Ερευνητική Εργασία µε θέµα: Μαθηµατικά και Τέχνη Υποθέµα: Μαθηµατικά και Ζωγραφική Οµάδα: Μαρία Βαζαίου- Ηρώ Μπρούφα- Μαθηµατικά εννοούµε την επιστήµη

Διαβάστε περισσότερα

1 Ανάλυση Προβλήματος

1 Ανάλυση Προβλήματος 1 Ανάλυση Προβλήματος 1.1 Η Έννοια Πρόβλημα Τι είναι δεδομένο; Δεδομένο είναι οτιδήποτε μπορεί να γίνει αντιληπτό από έναν τουλάχιστον παρατηρητή, με μία από τις πέντε αισθήσεις του. Τι είναι επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Το Παραπρόγραμμα ή κρυφό Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

, όπου οι σταθερές προσδιορίζονται από τις αρχικές συνθήκες.

, όπου οι σταθερές προσδιορίζονται από τις αρχικές συνθήκες. Στην περίπτωση της ταλάντωσης µε κρίσιµη απόσβεση οι δύο γραµµικώς ανεξάρτητες λύσεις εκφυλίζονται (καταλήγουν να ταυτίζονται) Στην περιοχή ασθενούς απόσβεσης ( ) δύο γραµµικώς ανεξάρτητες λύσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔÔ Û Ì Î È ÔÈ ÎÈÓ ÛÂÈ ÙË Ë

ΔÔ Û Ì Î È ÔÈ ÎÈÓ ÛÂÈ ÙË Ë ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔÔ Û Ì Î È ÔÈ ÎÈÓ ÛÂÈ ÙË Ë Tα βασικά σημεία του μαθήματος Η Γη είναι ένα ουράνιο σώμα, που κινείται συνεχώς στο διάστημα. Το σχήμα της είναι γεωειδές, δηλαδή είναι ελαφρά συμπιεσμένο στις κορυφές

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Διάρκεια: Περιληπτική Περιγραφή: Δύο 45λεπτες διδακτικές περίοδοι Η πρώτη περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ (Τετράβιβλος, βιβλίο 1ο, κεφ. 7, σελ. 42-43, Περί ημερινών και νυκτερινών ).

ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ (Τετράβιβλος, βιβλίο 1ο, κεφ. 7, σελ. 42-43, Περί ημερινών και νυκτερινών ). ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ (Τετράβιβλος, βιβλίο 1ο, κεφ. 7, σελ. 42-43, Περί ημερινών και νυκτερινών ). Οι ομάδες των πλανητών (Sects) και η σπουδαιότητά τους σε ένα χάρτη Η πρωταρχική ενέργεια που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Σύνολο νοµού Αργολίδας.. Γενικές παρατηρήσεις Γίνεται φανερό από την ανάλυση, που προηγήθηκε, πως η επίδοση των υποψηφίων του νοµού Αργολίδας, αλλά και η κατανοµή της βαθµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

1ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλοσοφικού Δοκιμίου. Η φιλοσοφία ως τρόπος ζωής Αρχαία ελληνική φιλοσοφία

1ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλοσοφικού Δοκιμίου. Η φιλοσοφία ως τρόπος ζωής Αρχαία ελληνική φιλοσοφία 1ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλοσοφικού Δοκιμίου Η φιλοσοφία ως τρόπος ζωής Αρχαία ελληνική φιλοσοφία προκριματική φάση 18 Φεβρουαρίου 2012 υπό την Αιγίδα του ΥΠΔΒΜΘ Διοργάνωση Τμήμα Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ Ημερομηνία 10/3/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://www.in.gr Τζωρτζίνα Ντούτση http://www.in.gr/entertainment/book/interviews/article/?aid=1500064083 Νικόλ Μαντζικοπούλου: Το μυστικό για την επιτυχία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ περιιηγήσειις µε τον οίίνο οδηγό Κ ος ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας µέρα κι από δικής µου πλευράς. Θα ήθελα να σας ζητήσω λιγάκι συγνώµη, δεδοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σπύρου Ν. Πνευµατικού Καθηγητή Μαθηµατικών Πανεπιστηµίου Πατρών ΕΚ ΟΣΕΙΣ Γ. Α. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 2005 Σ. Ν. Πνευµατικός Η αναπαραγωγή ολικά ή µερικά ή περιληπτικά, ή η αντιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ A Τάξη Ενιαίου Λυκείου (Μάθηµα Επιλογής) ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική και Μαθηματικά!!!

Μουσική και Μαθηματικά!!! Μουσική και Μαθηματικά!!! Η μουσική είναι ίσως από τις τέχνες η πιο δεμένη με τα μαθηματικά, με τη μαθηματική σκέψη, από την ίδια τη φύση της. Η διατακτική δομή μπορεί να κατατάξει τα στοιχεία ενός συνόλου,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Εισαγωγή στην Παιδαγωγική ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Εαρινό εξάµηνο 2013-2014 ιδάσκουσα: Μαρία ασκολιά Επίκουρη καθηγήτρια Τµήµα Φ.Π.Ψ. Θεµατική του µαθήµατος Έννοια και εξέλιξη της Παιδαγωγικής ως επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. Aν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών. Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.

Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών. Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Στάσεις απέναντι στα Μαθηματικά Τι σημαίνουν τα μαθηματικά για εσάς; Τι σημαίνει «κάνω μαθηματικά»;

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Οργανωσιακή Συμπεριφορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Οργανωσιακή Συμπεριφορά Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Οργανώσεις Ιωάννης Σαλμόν Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΟΜΑ Α Α Α.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα της Στήλης Β, που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτάται η συχνότητα από τη µάζα στην Απλή Αρµονική Ταλάντωση;

Εξαρτάται η συχνότητα από τη µάζα στην Απλή Αρµονική Ταλάντωση; Εξαρτάται η συχνότητα από τη µάζα στην Απλή Αρµονική Ταλάντωση; Ξεκινώντας θα ήθελα να θυµίσω κάποια στοιχεία που σχετίζονται µε τον ορισµό της συχνότητας σε ένα περιοδικό φαινόµενο, άρα και στην ΑΑΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Αν και η πρώτη αντίδραση από πολλούς είναι η γελοιοποίηση για τη ανάλυση τέτοιων θεμάτων, παρόλα αυτά τα ερωτηματικά υπάρχουν.

Αν και η πρώτη αντίδραση από πολλούς είναι η γελοιοποίηση για τη ανάλυση τέτοιων θεμάτων, παρόλα αυτά τα ερωτηματικά υπάρχουν. Είναι γνωστή σε όλους η σειρά επιστημονικής φαντασίας Star Trek η οποία έχει φανατικούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Οι τεχνολογικές καινοτομίες και οι «φανταστικές» τεχνολογίες που είχε συμπεριλάβει στο

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη

ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (572-500 ΠΧ) ΗΤΑΝ ΦΟΛΟΣΟΦΟΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΙΣΚΗΣ. ΥΠΗΡΞΕ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΥ ΕΘΕΣΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ενότητα 2: Επαγωγική-περιγραφική στατιστική, παραµετρικές

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ42

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΜΥΤΙΛΗΝΗ / Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης / Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΜΥΤΙΛΗΝΗ / Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης / Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΜΥΤΙΛΗΝΗ / Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης / Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / Θεολόγος Καθηγητής DEA

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Φυσικών Επιστημών

Ιστορία Φυσικών Επιστημών Ιστορία Φυσικών Επιστημών Εαρινό εξάμηνο 2014 Φαίδρα Παπανελοπούλου http://eclass.uoa.gr/courses/phs222/ Επιστημονική Επανάσταση Υπήρξε πράγματι μια «Επιστημονική Επανάσταση» στη διάρκεια του 17 ου αιώνα;

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Θέµα Α1 Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα ονόµατα των φιλοσόφων (στήλη Α) και δίπλα την έννοια (στήλη Β) που συνδέεται µε τον καθένα: Α

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα Α1 Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα ονόµατα των φιλοσόφων (στήλη Α) και δίπλα την έννοια (στήλη Β) που συνδέεται µε τον

Διαβάστε περισσότερα