Ετήσια ενημέρωση δραστηριοτήτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "08-09. Ετήσια ενημέρωση δραστηριοτήτων"

Transcript

1 Ετήσια ενημέρωση δραστηριοτήτων 08-09

2 2 Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν

3 Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν 3 Χαιρετισμός Προέδρου Αγαπητοί φίλοι, Η οικονοµική κρίση που πλήττει την παγκόσµια οικονοµία δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα και στην ευάλωτη ελληνική οικονοµία επηρεάζοντας τους βασικούς κλάδους της και φυσικά και τη Γεωργία. Οι τιµές στα περισσότερα γεωργικά προϊόντα (λάδι, σταφύλι, βαµβάκι, καλαµπόκι, κ.α.) παραµένουν σε χαµηλά επίπεδα µε αποτέλεσµα να µειώνεται το ενδιαφέρον για τη συστηµατική καλλιέργεια και παράλληλα την επένδυση των αγροτών για το Τα προβλήµατα ρευστότητας που παρουσιάζει η αγορά και στη γεωργία, δυσχεραίνουν ακόµα περισσότερο τη διακίνηση των πρώτων υλών σε αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά. Η κατάσταση γίνεται ακόµα πιο πολύπλοκη έως εκρηκτική όταν οι παραγωγοί έχουν µειωµένες επιλογές για τη φυτοπροστασία των καλλιεργειών και µάλιστα όταν αντιµετωπίζουν το διαρκώς ασταθές περιβάλλον των υπολειµµάτων. Η βιοµηχανία φυτοπροστασίας προσπαθεί να επιλύσει τα παραπάνω προβλήµατα, διαδραµατίζοντας ηγετικό ρόλο και προσπαθώντας να στηρίξει τόσο τις εναποµείνασες δραστικές όσο και να επιταχύνει την έγκριση νέων, αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες µέσω της ασφαλούς και υπεύθυνης χρήσης. Χαιρετισμός Διευθύντριας Αγαπητοί συνεργάτες, Μέσα στον τελευταίο χρόνο ολοκληρώθηκαν οι νοµοθεσίες για την έγκριση και εφαρµογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην ΕΕ και παρά το ότι τα τελικά κείµενα και ιδιαίτερα αυτό του Κανονισµού, είναι αυστηρά, υπάρχουν ακόµα προκλήσεις όσον αφορά στην εφαρµογή τους. Επιφυλασσόµενοι πάντα για τις επιπτώσεις στη φυτοπροστασία από την εφαρµογή των κριτηρίων αποκλεισµού, εισερχόµαστε σε µία περίοδο η οποία για την Ελλάδα αποτελεί µοναδική ευκαιρία για να τεθούν υψηλοί στόχοι, µέσα από ένα σαφές, λεπτοµερώς οριοθετηµένο πλαίσιο. Τα εθνικά σχέδια δράσης, όπως αυτά προβλέπονται από την Οδηγία πλαίσιο για ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αποτελούν µία πρόκληση για όλους τους εµπλεκόµενους στη φυτοπροστασία για να συµµετάσχουν µε προτάσεις βελτίωσης σε ότι αφορά στα: Εκπαίδευση Πωλήσεις Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση Έλεγχος εξοπλισµού εφαρµογής Αεροψεκασµοί Υδάτινο περιβάλλον Προστατευόµενες περιοχές Χειρισµός, αποθήκευση, επεξεργασία συσκευασιών και IPM εφόσον επιλέξουν τις προτεραιότητες σε επίπεδο χώρας /νοµού ή χωραφιού. Ένα ολοκληρωµένο σχέδιο το οποίο θα προέλθει από συνεργασία και ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων µπορεί να αναβαθµίσει το ελληνικό περιβάλλον, την ποιότητα των νερών και των παραγόµενων τροφίµων, τις παρεχόµενες από το γεωπονικό κλάδο υπηρεσίες και τέλος την εργασία του ίδιου του γεωργού. Ο καθορισµός και η εφαρµογή συστη- µάτων IPM, όπως αυτό έγινε τα τελευταία 15 χρόνια, η ενηµέρωση εκπαίδευση των παραγωγών, καθώς και η λήψη µιας σειράς άµεσα υλοποιήσιµων µέτρων για τον χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό και την προστασία των νερών µπορούν να οδηγήσουν στη φυτοπροστασία την οποία επιθυµούµε.

4 4 Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν 5% 33% 32% Στατιστικά στοιχεία Ζιζανιοκτόνα Μυκητοκτόνα Κατά το έτος 2008, ο κύκλος εργασιών των εταιριών - µελών του Ε.ΣΥ.Φ. ανήλθε στα 163 εκατ., παρουσιάζοντας µία µικρή µείωση της τάξης του 1% σε σύγκριση µε το Ο αριθµός αυτός αντιπροσωπεύει, σε ποσοστό, το 90% της αξίας της ελληνικής αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι το χρόνο που µας πέρασε απασχολήθηκαν στον κλάδο κάτι λιγότερο από 800 εργαζό- µενοι, µείωση δηλαδή της τάξης του 12,5% σε σχέση µε το Η σηµαντικότητα του κλάδου της φυτοπροστασίας τόσο για τον αγροτικό τοµέα, όσο και για την ελληνική οικονοµία γενικότερα, είναι εµφανής αν κάποιος αξιολογήσει τα παραπάνω µεγέθη, ιδιαίτερα δεδοµένου του ότι η αξία της εγχώριας φυτικής παραγωγής για το 2008 ανέρχεται περίπου στα 8,5 δις. 30% 32% 5% 30% Εντομοκτόνα Λοιπά 33% Ζιζανιοκτόνα Μυκητοκτόνα Εντομοκτόνα Λοιπά Τακτική Γενική Συνέλευση Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 20ης Φεβρουαρίου 2009 πραγµατοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.ΣΥ.Φ. Το νέο Διοικητικό Συµβούλιο, όπως αυτό εκλέχθηκε από τα µέλη της Γενικής Συνέλευσης, απαρτίζεται από τους: Βασίλης Γούναρης - Πρόεδρος Βάσος Ευθυµιάδης - Αντιπρόεδρος Γιάννης Διοκαράντος - Γεν. Γραµµατέας Δηµήτρης Παπαδόπουλος - Ταµίας Κώστας Αλεξανδρόπουλος - Μέλος Νικηφόρος Κεκρίδης - Μέλος Νίκος Τότσιος - Μέλος

5 Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν 5 Τεχνική Επιτροπή - ΤΕΠ (Νοµοθεσία - Εγκρίσεις - Διαδικασίες) Στιγµιότυπο από την παρουσίαση για τις νέες ευρωπαϊκές νοµοθεσίες Η αξιολόγηση των επιπτώσεων και η δηµιουργία θέσεων σχετικά µε τον Κανονισµό που θα αντικαταστήσει την Οδηγία 91/414, αλλά και την Οδηγία πλαίσιο για την αειφόρο (ορθολογική) χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων αποτέλεσε προτεραιότητα για την Τεχνική Επιτροπή και στη χρονιά που πέρασε Με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας ακολούθησε ανάλυση των τελικών νοµοθετηµάτων, παρουσίαση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ Υπουργείου, Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου και Ε.ΣΥ.Φ. Σε συνεργασία µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, η Επιτροπή βοήθησε για την οµαλή εφαρµογή των Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούσαν στην αµοιβαία αναγνώριση εγκρίσεων κυκλοφορίας και τη χορήγηση προσωρινών εγκρίσεων κυκλοφορίας σύµφωνα µε το ΠΔ 115/1997 Επιπλέον, ασχολήθηκε µε την επίλυση/ προώθηση των εκκρε- µοτήτων που αφορούσαν στην Εθνική νοµοθεσία και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των εγκρίσεων των 49 οικειοθελώς αποσυρό- µενων από τις εταιρίες δραστικών Επιτροπή Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών, Περιβάλλοντος και Τροφίμων - ICM (Ολοκληρωµένη Διαχείριση Καλλιεργειών - Συστήµατα ποιότητας - Ολοκληρωµένη φυτοπροστασία) Διαχειρίζεται πληροφορίες και στοιχεία σχετικά µε τις απαιτήσεις των αλυσίδων τροφίµων του εξωτερικού όσον αφορά στα υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε χαµηλότερα όρια από αυτά που ορίζονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία, µε σκοπό την έγκαιρη ενηµέρωση των µελών του Ε.ΣΥ.Φ., αλλά και των αγροτών Επιτροπή Βιομηχανίας Αποθήκευσης και Διακίνησης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Νοµοθεσία βιοµηχανικών µονάδων Αποθήκευση Διακίνηση) Ασχολείται γενικά µε θέµατα παραγωγής, αποθήκευσης και διακίνησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων Ασχολήθηκε µε την Οδηγία πλαίσιο για την αειφόρο (ορθολογική) χρήση των φυτοφαρµάκων. Άλλωστε, µε την εφαρµογή της Οδηγίας, όπως ψηφίστηκε τελικά στις 13 Ιανουαρίου 2009, περιλαµβάνεται η υποχρέωση των κρατών µελών να αναπτύξουν σχέδια δράσης σχετικά µε πολλά ανοιχτά θέµατα (κενά συσκευασιών, ζώνες ασφαλείας, πιστοποίηση ψεκαστικών κτλ) Επιπλέον, το θέµα της διαχείρισης των κενών συσκευασιών είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τον κλάδο, δεδοµένου ότι από το 2013 και µετά, όταν η Οδηγία πλαίσιο για την αειφόρο χρήση θα µπει σε εφαρµογή, στα εθνικά πλάνα δράσης θα πρέπει να περιλαµβάνονται συστήµατα διαχείρισης κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Για το λόγο αυτό, ο Ε.ΣΥ.Φ. συµ- µετέχει σε πρόταση µε το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και την Περιφέρεια Δυτικής Θεσσαλίας για τη δηµιουργία πιλοτικού προγράµµατος διαχείρισης των κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων

6 6 Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν Πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την ασφαλή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων» Στιγµιότυπα από την ετήσια συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στην Κρήτη Μέσα ατομικής προστασίας Η φόρµα ΑΙΓΙΣ, η οποία διατίθεται σε γεωπονικά καταστή- µατα σε όλη την Κρήτη, είναι πλέον αναγνωρίσιµη από τη µεγαλύτερη µερίδα παραγωγών, ενώ σταδιακά προωθείται και στις υπόλοιπες αγροτικές περιοχές της χώρας. Εκπαίδευση/ DVD και φυλλάδιο Στον τοµέα της εκπαίδευσης συνεχίζεται η συνεργασία µε τους επίσηµους φορείς µε αποστολές του ανανεωµένου και απαραίτητου έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού. Αξιοποίηση της Προόδου Το 2004 και πριν την έναρξη του προγράµµατος είχε πραγ- µατοποιηθεί στην Ιεράπετρα η καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης µέσω συνεντεύξεων σε 200 παραγωγούς. Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής οδήγησαν στη δηµιουργία 12 σηµείων κλειδιών (παράγοντες επιτυχίας - βλ. www. safeuse.gr). Ο Ε.ΣΥ.Φ., 4 χρόνια αργότερα, θέλοντας να διαπιστώσει την πρόοδο σε αυτά τα σηµεία, πραγµατοποίησε νέα έρευνα στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας δια- µέσου εταιρίας ερευνών. Η ολοκλήρωση της έρευνας αυτής έδειξε σηµαντική βελτίωση των 12 παραγόντων επιτυχίας, συγκριτικά µε το Αξίζει να σηµειωθεί ότι υπήρξαν παράγοντες, τα ποσοστά των οποίων αυξήθηκαν εντυπωσιακά (π.χ χρήση φόρµας, χρήση γαντιών κτλ). Ετήσια Συνάντηση Η ετήσια συνάντηση των χωρών που διεξάγουν το πρόγραµµα Πρωτοβουλία για την ασφαλή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων διοργανώθηκε το 2008 από τον Ε.ΣΥ.Φ. στην Κρήτη µε µεγάλη επιτυχία. Επικοινωνία Στο πλαίσιο της προβολής και επικοινωνίας, ο Ε.ΣΥ.Φ. παρουσίασε όλη την πορεία και τις εξελίξεις του προγράµµατος σε παραγωγούς και γεωπόνους στο Τυµπάκι της Κρήτης. Επίσης, συµµετείχε στο συνέδριο Cretacert που πραγµατοποιήθηκε στη Χερσόνησο, στο 12ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο στη Δαλαµανάρα Αργολίδος και στο 15ο Ζιζανιολογικό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη µε σχετικά poster.

7 Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν 7 Πρόγραμμα ενάντια στα παράνομα φυτοφάρμακα Γραμμή Καταγγελιών για παράνομα φυτοφάρμακα * * χωρίς χρέωση Συνάντηση µε την αστυνοµία στον Προµαχώνα Σερρών Στόχος του προγράµµατος είναι ο προσδιορισµός της υπάρχουσας κατάστασης, η ενηµέρωση και εκπαίδευση των εµπλεκοµένων, των άµεσα ενδιαφερόµενων, αλλά και του κοινού γύρω από το θέµα, καθώς και η ώθηση για ενεργή συµµετοχή των Αρχών και ενεργειών από την πλευρά τους για την επίλυση/ αντιµετώπιση του προβλήµατος. Βασικά εργαλεία του προγράµµατος: Ενηµερωτική αφίσα Τετρασέλιδο ενηµερωτικό έντυπο Τηλεοπτικό µήνυµα, το οποίο προβλήθηκε τον Ιούνιο - Ιούλιο 2008 και Ιούλιο 2009 ως κοινωνικό από τους τηλεοπτικούς σταθµούς Τηλεφωνική γραµµή χωρίς χρέωση (γραµµή 800) για καταγγελίες σχετικά µε παράνοµα φυτοπροστατευτικά προϊόντα Από πλευράς άλλων ενεργειών και συναντήσεων, αξίζουν να αναφερθούν: H συνεργασία µας µε το νοµό Σερρών και πιο συγκεκριµένα µε την αστυνοµική Διεύθυνση Σερρών, την τοπική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, τη Νοµαρχία και την Αγροφυλακή για την εντατικοποίηση των ελέγχων και την προσπάθεια για πάταξη του φαινοµένου των παράνοµων εισαγωγών φυτοφαρµάκων Οι συναντήσεις µε εκπροσώπους της Διεύθυνσης Τελωνείων του Υπουργείου Οικονοµικών για προσπάθεια συντονισµού εντατικοποιηµένων ελέγχων για παράνοµα φυτοφάρµακα στα τελωνεία όλης της χώρας

8 8 Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν Νέες Επιτροπές στον Ε.ΣΥ.Φ. Το 2009 ξεκίνησαν, επίσης, να λειτουργούν δύο νέες Επιτροπές στον Ε.ΣΥ.Φ.: Επιτροπή Νερών Αξιοποίηση των αποτελεσµάτων του Ευρωπαϊκού προγράµµατος TOPPS (Train the Operators to Prevent Pollution from Point Sources), Παρακολούθηση της νοµοθεσίας σχετικά µε τα νερά Οµάδα για τον έλεγχο των παράνοµων φυτοφαρµάκων για την καλύτερη επεξεργασία και αξιοποίηση των στοιχείων που προκύπτουν στο πλαίσιο του προγράµµατος ενάντια στα παράνοµα φυτοφάρµακα Επικοινωνία - Επαφές με το κοινό Ο Ε.ΣΥ.Φ., στο πλαίσιο της έγκαιρης και έγκυρης ενηµέρωσης, επικαιροποιεί και ανανεώνει διαρκώς τα στοιχεία πληροφόρησης που είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα Σύντοµα, µάλιστα, η ιστοσελίδα του Ε.ΣΥ.Φ. θα αλλάξει µορφή ώστε να γίνει λιγότερο στατική και πιο φιλική προς το χρήστη. Στόχος µας είναι να συµπεριληφθούν στην ιστοσελίδα και διάφορες ενότητες για θέµατα που µας αφορούν (ασφαλής χρήση, παράνοµα φυτοφάρµακα, ευρωπαϊκή νοµοθεσία για φυτοφάρµακα, Υπολείµµατα & ασφάλεια τροφίµων, καθώς και προστασία των υδάτων), όπου εκεί θα µπορεί ο επισκέπτης της ιστοσελίδας να συλλέξει διάφορες σχετικές πληροφορίες πάνω στα συγκεκριµένα ζητήµατα. Επαφές µε το κοινό / δηµοσιογράφους Επαφές µε το κοινό πραγµατοποιήθηκαν µέσω Συνεντεύξεων, καταχωρήσεων, Δελτίων Τύπων, καθώς και απαντητικών - διευκρινιστικών επιστολών σε έντυπα, αλλά και σε τηλεοπτικούς σταθµούς. Μόνιμες συμμετοχές Συνεδριάσεις του European Association Network (EAN) του ECPA Βρυξέλλες, 23 Σεπτεµβρίου 2008 / Παρίσι, 28 Νοεµβρίου 2008 / Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2009 / Βαρκελώνη, 7 Μαΐου 2009 Συνεδριάσεις του Anti-counterfeit Project Team (ACPT) του ECPA Φρανκφούρτη, 2-3 Ιουνίου 2008 / Θεσσαλονίκη, Σεπτεµβρίου 2008 / Βαρσοβία, Νοεµβρίου 2008 / Βρυξέλλες, 2-3 Φεβρουαρίου 2009 / Ρώµη, Μαΐου 2009 Συνεδριάσεις του Communications Expert Group (CEG) του ECPA Βρυξέλλες, 18 Σεπτεµβρίου 2008, 29 Ιανουαρίου 2009, 18 Ιουνίου 2009 Συνεδριάσεις του General Assembly του ECPA Παρίσι, 26 Νοεµβρίου 2008 Safe Use Initiative (SUI) Workshop Μπορντό, Ιουνίου 2009 Συμμετοχές σε συνέδρια - ημερίδες - εκθέσεις Συµµετοχή στο Συνέδριο Cretacert µε το πρόγραµµα «Πρωτοβουλία για την ασφαλή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων» Χερσόνησος Κρήτη, Σεπτεµβρίου 2008 Παρουσίαση µε θέµα «Εξελίξεις στο νοµοθετικό πλαίσιο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων» στο πλαίσιο του Συνεδρίου Cretacert Χερσόνησος Κρήτη, 27 Σεπτεµβρίου 2008 Συµµετοχή στο 14ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο µε το πρόγραµµα «Πρωτοβουλία για την ασφαλή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων» Ναύπλιο, 7-10 Οκτωβρίου 2008 Συµµετοχή στο 15ο Πανελλήνιο Ζιζανιολογικό Συνέδριο µε το πρόγραµµα «Πρωτοβουλία για την ασφαλή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων» Θεσσαλονίκη, Δεκεµβρίου 2008

9 Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν 9 Ενημέρωση Δραστηριότητες Ο Ε.ΣΥ.Φ. λειτουργεί ως εξωτερικός συνεργάτης στα ευρωπαϊκά προγράµµατα LifePlus+ «Strategic plan for the adoption and application of the principles for the sustainable use of pesticides in a vulnerable ecosystem» µε το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και πρόγραµ- µα TEAMPEST (Theoretical Developments and Empirical Measurement of the External Costs of Pesticides) την ευθύνη του οποίου έχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και το οποίο διεξάγεται υπό την επιτήρηση του Καθηγητού Κωνσταντίνου Μάττα. Αποστολή ενηµερωτικού υλικού για τις ετήσιες δραστηριότητες του Ε.ΣΥ.Φ. προς τις εταιρίες µέλη και τα συνδεδεµένα µέλη του Ε.ΣΥ.Φ., διάφορους φορείς, συνδέσµους φυτοπροστασίας του εξωτερικού, δηµοσιογράφους, καθώς και καταστήµατα εµπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων Σεπτέµβριος 2008 Παρουσίαση προγράµµατος ενάντια στα παράνοµα φυτοφάρµακα σε εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών, Διεύθυνση Τελωνείων Αθήνα, 16 Δεκεµβρίου 2008 Παρουσίαση προγράµµατος ενάντια στα παράνοµα φυτοφάρµακα σε εκπροσώπους της Νοµαρχίας, της Αστυνοµίας και της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της περιοχής των Σερρών Σέρρες, 20 Ιανουαρίου 2009 Τεχνική Επιτροπή Ανοιχτές ενηµερωτικές συσκέψεις µε τους υπεύθυνους των εταιριών µελών. Συµµετοχή εκπροσώπων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφί- µων και παρουσιάσεις σχετικά µε το νέο ευρωπαϊκό νοµοθετικό πλαίσιο για τα φυτοφάρµακα Ξενοδοχείο Novotel Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2009 Παρουσίαση θεµάτων νέας ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για τα φυτοφάρµακα και προγράµµατος ενάντια στα παράνοµα φυτοφάρµακα στο Κυπριακό Σύνδεσµο Φυτοπροστασίας (ΚΥ.ΣΥ.Φ.) Λευκωσία - Κύπρος, Απριλίου 2009 Εκδηλώσεις Ε.ΣΥ.Φ. Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση Ε.ΣΥ.Φ. µε συµµετοχή εκπροσώπων των εταιριών µελών µας και άλλων φορέων Αθήνα, 19 Δεκεµβρίου 2008 Τακτική Γενική Συνέλευση Ε.ΣΥ.Φ. Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009

10 10 Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν Εκδόσεις Ετήσια Ενηµέρωση Δραστηριοτήτων Ετήσια έκδοση Ε.ΣΥ.Φ. Η γεωργία που θέλουµε, η γεωργία που επιθυµούµε Έκδοση Ε.ΣΥ.Φ., 1999 Οδηγίες για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περιπτώσεις δηλητηριάσεων από φυτοπροστατευτικά προϊόντα Έκδοση Ε.ΣΥ.Φ., 2000 Οδηγίες για την ασφαλή και αποτελεσµατική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων Έκδοση Ε.ΣΥ.Φ., 2000 Οδηγίες για την ασφαλή αποθήκευση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων Έκδοση Ε.ΣΥ.Φ., 2000 Φυτοπροστασία και ποιότητα νερού Έκδοση Ε.ΣΥ.Φ., 2001 Η διαδικασία έγκρισης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Έκδοση Ε.ΣΥ.Φ., 2001 Αρχές ορθής φυτοπροστασίας Έκδοση Ε.ΣΥ.Φ., 2001 Οδηγίες για την ασφαλή µεταφορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων Έκδοση Ε.ΣΥ.Φ., 2001 Οδηγός συντήρησης & ρυθµίσεων ψεκαστικών µηχανηµάτων Έκδοση Ε.ΣΥ.Φ., 2002 Φυτοπροστασία και ασφαλή τρόφιµα Έκδοση Ε.ΣΥ.Φ., 2002 Το αλφαβητάρι της φυτοπροστασίας Έκδοση Ε.ΣΥ.Φ., 2003 Οδηγία 1999/45 Έκδοση Ε.ΣΥ.Φ., 2004 Οδηγός για τα υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα προϊόντα φυτικής προέλευσης Έκδοση Ε.ΣΥ.Φ., 2007 Πρόγραµµα Ε.ΣΥ.Φ. για τα παράνοµα φυτοπροστατευτικά προϊόντα Έκδοση Ε.ΣΥ.Φ., 2007 Φροντίδα ζωής Έκδοση Ε.ΣΥ.Φ., 2008 Φροντίδα ζωής DVD Αναπαραγωγή Ε.ΣΥ.Φ., 2008 Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.ΣΥ.Φ. Βασίλης Γούναρης Πρόεδρος Βάσος Ευθυµιάδης Αντιπρόεδρος Γιάννης Διοκαράντος Γενικός Γραµµατέας Δηµήτρης Παπαδόπουλος Ταµίας Κώστας Αλεξανδρόπουλος Μέλος Νικηφόρος Κεκρίδης Μέλος Νίκος Τότσιος - Μέλος Προσωπικό του Ε.ΣΥ.Φ. Φραντζέσκα Υδραίου Γεωπόνος MSc., Γενική Διευθύντρια Μαρία Ηλιοπούλου Επικοινωνιολόγος MSc., Υπεύθυνη Επικοινωνίας Κατερίνα Βησσαρίτη Τεχνολόγος Γεωπονίας, Υπεύθυνη θεµάτων Ολοκληρωµένης Διαχείρισης & Ασφαλούς Χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων Από αριστερά προς τα δεξιά - κάτω: Βάσος Ευθυµιάδης, Βασίλης Γούναρης, Γιάννης Διοκαράντος - πάνω: Νίκος Τότσιος, Κώστας Αλεξανδρόπουλος, Νικηφόρος Κεκρίδης, Δηµήτρης Παπαδόπουλος Ελένη Κοντοµάρη Γραµµατέας, Υποστήριξη γραφείου

11 Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν 11

12 Μέλη Ε.ΣΥ.Φ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ε.ΣΥ.Φ.) ΠΑΤΗΣΙΩΝ 53, , ΑΘΗΝΑ Τηλ , Fax ΑΓΚΡΟΖΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΑΓΚΡΟΣΙΝΤ ΚΑΝΔΗΛΙΔΗ ΑΕ ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ ΑΕ AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ AGROTECHNICA ΟΒΕΕ ALAPIS CROPSCIENCE S.A ΒΙΟΓΕΝΕΣΗ ΑΕ ΒΙΟΡΥΛ ΑΕ BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ DELTA GAMMA AGRO ΑΒΕΕ DOW AGROSCIENCES EXPORT ΑΕ ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ Κ&Ν ΑΒΕΕ FMC ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ FOMESA ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ MONSANTO ΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΠΡΟΦΑΡΜ ΑΕΒΕ ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ SIPCAM ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ SULPHUR HELLAS SA SYNGENTA HELLAS ΑΕΒΕ ΥΨΙΛΟΝ ΑΕ ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ ΑΒΕΕ ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ

07-08. Ετήσια ενημέρωση δραστηριοτήτων

07-08. Ετήσια ενημέρωση δραστηριοτήτων Ετήσια ενημέρωση δραστηριοτήτων 07-08 ΕΤΗΣΙΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Χαιρετισμός Προέδρου Αγαπητοί φίλοι, Το 2007-08 μέχρι σήμερα ήταν μία περίοδος με ιδιαίτερη δραστηριότητα, μεγάλο ενδιαφέρον και πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια ενημέρωση δραστηριοτήτων

Ετήσια ενημέρωση δραστηριοτήτων Ετήσια ενημέρωση δραστηριοτήτων 2006-2007 2 Χαιρετισμός Προέδρου ΕΤΗΣΙΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Η χρονιά που πέρασε ήταν πολύ σημαντική για τη βιομηχανία φυτοπροστασίας, με πολλές εξελίξεις όσον αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Φροντίδα ζωής (προστατέψτε τη σοδιά σας, προστατεύοντας τον εαυτό σας) Ενηµερωτικό δελτίο 10 Μάρτιος 2008 - Οκτώβριος 2008 Το πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

εν δράσει Editorial Μήνυμα από το Δ.Σ. του Ε.ΣΥ.Φ. Περιεχόμενα

εν δράσει Editorial Μήνυμα από το Δ.Σ. του Ε.ΣΥ.Φ. Περιεχόμενα εν δράσει τεύχος 1 Ενημερωτική έκδοση για το ΕΡΓΟ του Ε.ΣΥ.Φ. Editorial Περιεχόμενα Προκλήσεις και δεσμεύσεις της Νέας ΚΑΠ για την ελληνική γεωργία Διαχείριση κενών φιαλών φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

03-05_editorial-periexomena2.indd 3

03-05_editorial-periexomena2.indd 3 03-05_editorial-periexomena2.indd 3 5/6/15 7:20 PM αναγκη των καιρων η ορθολογικη χρηση ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ Αρωγή vs προστίμων Το κράτος οφείλει να συνδράμει με κάθε τεχνολογικό μέσο την

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων Άρθρο 32, Νόμος 4036/2012 (Α 8) Πρόταση για Δημόσια Το παρόν κείμενο συμπυκνώνει το

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06. 1. Προφίλ Εταιρίας 08. 2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 20. 3.

Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06. 1. Προφίλ Εταιρίας 08. 2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 20. 3. Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06 1. Προφίλ Εταιρίας 08 1.1. Σημαντικοί Σταθμοί στην Ιστορία της Εταιρίας 12 1.2. Συμμετοχές σε Δίκτυα 13 1.3. Κώδικας Αρχών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 15 1.4. Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό 1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς είναι ο τέταρτος κατά σειρά ετήσιος Απολογισμός που εκδίδουμε και ο τρίτος σύμφωνα με το πρότυπο των δεικτών του GRI.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό 1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς είναι ο τέταρτος κατά σειρά ετήσιος Απολογισμός που εκδίδουμε και ο τρίτος σύμφωνα με το πρότυπο των δεικτών του GRI.

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008. Πεπραγμένα 2008. Προγραμματισμός Δράσεων 2009. Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008. Πεπραγμένα 2008. Προγραμματισμός Δράσεων 2009. Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Πεπραγμένα 2008 Προγραμματισμός Δράσεων 2009 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 28/5/2015 και με αριθμό 7 Πράξη του, καλεί, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 NAT/CY/000453

LIFE08 NAT/CY/000453 LIFE08 NAT/CY/000453 Έκθεση Προόδου Καλύπτει τις δράσεις του προγράμματος από 01/09/2010 μέχρι 31/07/2011 Ημερομηνία υποβολής της έκθεσης 01/09/2011 Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

www.cablel.com. E-mail: csr@cablel.vionet.gr www.cablel.com

www.cablel.com. E-mail: csr@cablel.vionet.gr www.cablel.com Περιεχόμενα Γενικές Πληροφορίες Σχετικά με τον Απολογισμό 2 Μήνυμα από τη Διοίκηση 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Η παρουσία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 8 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση. Προγραμματισμός Δράσεων 2010. Πεπραγμένα 2009

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση. Προγραμματισμός Δράσεων 2010. Πεπραγμένα 2009 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένα 2009 Προγραμματισμός Δράσεων 2010 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ 2009 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ενότητα 1.1 2 Ενότητα 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον Κοινωνικός Απολογισμός 2013 Φροντίζουμε για το μέλλον ΟΡΑΜΑ Να είμαστε ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της διύλισης πετρελαίου και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων του στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΟΥΛΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΟΥΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ SEVESO II ΘΕΟΔΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2007

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2007 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2007 Προσωπικές σκέψεις των ανθρώπων μας, των συνεργατών μας, των πελατών μας. Τυχαίες στιγμές με αληθινούς ανθρώπους. Εσάς. Μπορούμε πάντα να κάνουμε περισσότερα για

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σώμα Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2009 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 22 Ιουλίου

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 22 Ιουλίου Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος αγροτικης Αγροενημερωσης Τεύχος 92 Παρασκευή 22 Ιουλίου 2011 ΠεριεχΟμενα Ζημιές από παγετό σε φυτείες Ροδιάς κατά την περίοδο 2010 2011 6 Σχέδιο Νόμου για Φυτοπροστατευτικά,

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Υπό ρος ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΟ ΗΜΑΤΑ, Αναπλ. Καθηγητή ΤΕΙ Λάρισας.

5. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Υπό ρος ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΟ ΗΜΑΤΑ, Αναπλ. Καθηγητή ΤΕΙ Λάρισας. 5. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Υπό ρος ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΟ ΗΜΑΤΑ, Αναπλ. Καθηγητή ΤΕΙ Λάρισας. 5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η βιολογική γεωργία είναι µία από τις εναλλακτικές µορφές γεωργικής παραγωγής και αποτελεί αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Σύνθεση της ΕΕΤΤ

Διοίκηση Σύνθεση της ΕΕΤΤ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2011 Ελληνική Δημοκρατία Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι Τηλ: 210 6151000 Fax: 210 6105049 www.eett.gr info@eett.gr Διοίκηση Σύνθεση της ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΛΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΦΕΤ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΦΕΤ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΦΕΤ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Σελίδα 2 από 41 Πίνακας περιεχομένων 1.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)... 5 1.2 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 5 Περιεχόμενα Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου 7 Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα