«Ανάπτυξη μηχανής παραγωγής φυσικής γλώσσας για οντολογίες OWL»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ανάπτυξη μηχανής παραγωγής φυσικής γλώσσας για οντολογίες OWL»"

Transcript

1 «Ανάπτυξη μηχανής παραγωγής φυσικής γλώσσας για οντολογίες OWL» Διπλωματική εργασία ΜΠΣ «Επιστήμη Υπολογιστών» Γαλάνης Δημήτριος Επιβλέπων: Ι. Ανδρουτσόπουλος Δεύτερος Αξιολογητής: Π. Κωνσταντόπουλος

2 Παραγωγή κειμένων από οντολογίες OWL Οντότητα <Chianti rdf:id="chianticlassico"> <hasbody rdf:resource="#medium" /> <hasmaker rdf:resource="#mcguinnesso" /> </Chianti> Τάξη <owl:class rdf:id="burgundy"> <owl:intersectionof rdf:parsetype="collection"> <owl:class rdf:about="#wine" /> <owl:restriction> <owl:onproperty rdf:resource="#locatedin" /> <owl:hasvalue rdf:resource="#bourgogneregion"/> </owl:restriction> </owl:intersectionof> <rdfs:subclassof> <owl:restriction> <owl:onproperty rdf:resource="#hassugar" /> <owl:hasvalue rdf:resource="#dry" /> </owl:restriction> </rdfs:subclassof> </owl:class> Chianti Classico is a Chianti. It has medium body and it is made by Mc Guinnesso. Burgundy is a wine. It is dry and it is produced in Bourgogne.

3 Γιατί κείμενα από οντολογίες; Η απόδοση σε φυσική γλώσσα μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό προβλημάτων. Αν έχουμε τους ορισμούς των τάξεων και τις περιγραφές των οντοτήτων σε ΦΓ, μπορούμε να τους δείξουμε σε ειδικούς της γνωστικής περιοχής που δεν ξέρουν OWL. Εφαρμογές στο Σημασιολογικό Ιστό: Οι ιστότοποι του ΣΙ (π.χ. καταστημάτων, μουσείων) μπορούν να αποθηκεύουν το περιεχόμενό τους σε OWL και να το παρουσιάζουν σε διάφορες φυσικές γλώσσες (σε ανθρώπους) ή σελογικήμορφή(σε τεχνητούς πράκτορες).

4 Ορισμός τάξεων OWL στο Protégé Protégé Ορισμός ιεραρχιών τάξεων. Ορισμός περιορισμών για τις τάξεις.

5 Ορισμός οντοτήτων OWL στο Protégé Οντότητες: Στιγμιότυπα τάξεων Ορισμός τιμών για τις ιδιότητες των οντοτήτων Το σύστημα της εργασίας συνεργάζεται και επεκτείνει το Protégé, όπως θα εξηγηθεί στη συνέχεια.

6 Διάρθρωση της παρουσίασης Συνήθης αρχιτεκτονική συστημάτων ΠΦΓ. Η γλώσσα OWL. Το σύστημα παραγωγής φυσικής γλώσσας της εργασίας. Το «εργαλείο συγγραφής» και η σχέση με το Protégé.

7 Αρχιτεκτονική συστημάτων ΠΦΓ. Σχεδιασμός εγγράφου Επιλογή περιεχομένου (τι θα πούμε) Καθορισμός δομής (με τι σειρά, οργάνωση σε παραγράφους, ενότητες κλπ ) Μικροσχεδιασμός εγγράφου Παραγωγή προδιαγραφών προτάσεων (π.χ. [ref(nominative, BancroftChardonnay), verb(active, present, «has»), ref(accusative, Moderate), «flavor»] ) Ομαδοποίηση προτάσεων (π.χ January was drier than average. January was colder than average =>January was drier and colder than average. ) Παραγωγή αναφορικών εκφράσεων (π.χ. «αυτό», «αυτό το έκθεμα», «αυτό το άγαλμα», «το προηγούμενο άγαλμα», «ο Δορυφόρος» ) Παραγωγή επιφανειακής μορφής Παραγωγή τελικού κειμένου (π.χ. BancroftChardonnay has moderate flavor) Προσθήκη ετικετών HTML

8 Η γλώσσα οντολογιών OWL (Web Ontology Language) Γλώσσα σήμανσης για τη δημιουργία και τη διανομή οντολογιών στο διαδίκτυο. Αναπτύχθηκε από το W3C. Αναπτύχθηκε ως επέκταση του λεξιλογίου της RDF. Ενσωμάτωσε εμπειρία από τη γλώσσα DAML+OIL. Παρέχει τρεις υπογλώσσες: OWL Lite, OWL DL, OWL Full OWL Lite OWL DL OWL Full OWL Lite: ουσιαστικά απλές ταξινομίες OWL DL: αντιστοιχεί σε Descriptions Logics υπολογιστικά πλήρης Αυτήν υποστηρίζει αποφασίσιμη IST M-PIRO: περιγραφές αντικειμένων από οντολογίες. Όμως ελλειπής υποστήριξη OWL. Αυτή η εργασία: παρόμοιο αλλά απλούστερο σύστημα που υποστηρίζει όμως εγγενώς την OWL.

9 Αρχιτεκτονική συστημάτων ΠΦΓ. Σχεδιασμός εγγράφου Επιλογή περιεχομένου (τι θα πούμε) Καθορισμός δομής (με τι σειρά, οργάνωση σε παραγράφους, ενότητες κλπ ) Μικροσχεδιασμός εγγράφου Παραγωγή προδιαγραφών προτάσεων (π.χ. [ref(nominative, BancroftChardonnay), verb(active, present, «has»), ref(accusative, Moderate), «flavor»] ) Ομαδοποίηση προτάσεων (π.χ January was drier than average. January was colder than average =>January was drier and colder than average. ) Παραγωγή αναφορικών εκφράσεων (π.χ. «αυτό», «αυτό το έκθεμα», «αυτό το άγαλμα», «το προηγούμενο άγαλμα», «ο Δορυφόρος» ) Παραγωγή επιφανειακής μορφής Παραγωγή τελικού κειμένου (π.χ. BancroftChardonnay has moderate flavor) Προσθήκη ετικετών HTML

10 Επιλογή περιεχομένου Για οντότητες: επιλογήόλωντωνδηλώσεωνx P Y και μια δήλωση που καθορίζει σε ποια τάξη ανήκει η X. π.χ. Τιμή ιδιότητας BancroftChardonnay locatedin NapaRegion Ιδιότητα BancroftChardonnay hasmaker Bancroft Μηνύματα BancroftChardonnay owlnl:type Chardonnay Για τάξεις: επιλογή των δηλώσεων subclassof, equivalentclass. π.χ. PinotNoir equivalentclass (intersectionof (Wine, PinotNoir subclassof (hascolor hasvalue Red) Η οντότητα που περιγράφουμε Υπομηνύματα madefromgrape hasvalue PinotNoirGrape, madefromgrape maxcardinality 1))

11 Καθορισμός δομής Στην περίπτωση του συστήματος της εργασίας, απλά ταξινόμηση μηνυμάτων. Οντότητες: Για κάθε ιδιότητα ορίζεται μια σειρά, δηλαδή ένας θετικός ακέραιος. Το μήνυμα που δηλώνει σε ποια τάξη ανήκει η οντότητα έχει ως σειρά τον αριθμό 0. Τάξεις: Τα μηνύματα αποτελούνται από υπο-μηνύματα. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Ordering> <Order property="hasmaker">1</order> <Order property="madefromgrape">1</order>. <Order property="hassugar">2</order> <Order property="hascolor">3</order> </Ordering> Εξαγωγή των υπο-μηνυμάτων και ταξινόμηση όπως στην περίπτωση των οντοτήτων.

12 Αρχιτεκτονική συστημάτων ΠΦΓ. Σχεδιασμός εγγράφου Επιλογή περιεχομένου (τι θα πούμε) Καθορισμός δομής (με τι σειρά, οργάνωση σε παραγράφους, ενότητες κλπ ) Μικροσχεδιασμός εγγράφου Παραγωγή προδιαγραφών προτάσεων (π.χ. [ref(nominative, BancroftChardonnay), verb(active, present, «has»), ref(accusative, Moderate), «flavor»] ) Ομαδοποίηση προτάσεων (π.χ January was drier than average. January was colder than average =>January was drier and colder than average. ) Παραγωγή αναφορικών εκφράσεων (π.χ. «αυτό», «αυτό το έκθεμα», «αυτό το άγαλμα», «το προηγούμενο άγαλμα», «ο Δορυφόρος» ) Παραγωγή επιφανειακής μορφής Παραγωγή τελικού κειμένου (π.χ. BancroftChardonnay has moderate flavor) Προσθήκη ετικετών HTML

13 Παραγωγή περιγραφών προτάσεων Για κάθε ιδιότητα P και κάθε γλώσσα, ορίζουμε τουλάχιστον ένα σχεδιότυπο που δείχνει πώς να εκφράσουμε μηνύματα X P Y. Σχεδιότυπα: μια σειρά από θέσεις (slots) που οι τιμές τους απλά συνδέονται για να σχηματίσουν μια πρόταση. Παράδειγμα σχεδιοτύπου για την ιδιότητα madefromgrape: Θέση 1: Αναφορική έκφραση που αναφέρεται στην οντότητα X, στην ονομαστική. Θέση 2: Ο παθητικός ενεστωτικός ρηματικός τύπος «is made». Θέση 3: Ησυμβολοσειρά«from». Θέση 4: Αναφορική έκφραση που αναφέρεται στην οντότητα Y, στην αιτιατική. Θέση 5: Αναφορά στην τάξη Grape.

14 Παραγωγή περιγραφών προτάσεων Τα σχεδιότυπα για μηνύματα X P Y μπορούν σε κάθε θέση να περιέχουν: Μια αναφορική έκφραση που αναφέρεται στην οντότητα X. Την τιμή Υ της ιδιότητας P στο μήνυμα ή μια αναφορική έκφραση στην οντότητα Υ. Ένα ρηματικό τύπο φυσικής γλώσσας του σχεδιότυπου, συνοδευόμενο από πληροφορίες για τη φωνή και το χρόνο του. Οποιαδήποτε άλλη συμβολοσειρά. Αναφορά σε μια τάξη. Το ChateauDYchemSauterne madefromgrape SemillonGrape με τη χρήση του παραπάνω σχεδιοτύπου γίνεται. [ref(nominative, ChateauDYchemSauterne), verb(passive, present, «is made»), «from», ref(accusative, SemillonGrape), ref(grape)] ονόματα οντοτήτων που θα αντικατασταθούν από κατάλληλες αναφορικές προτάσεις

15 Παραγωγή περιγραφών προτάσεων Μήνυμα X P Y της οντότητας ChateauDYchemSauterne : ChateauDYchemSauterne madefromgrape SemillonGrape=> «Chateau DYchem Sauterne is made from Semillon grape» Τα ίδια σχεδιότυπα χρησιμοποιούνται και για τα υπο-μηνύματα περιγραφών τάξεων. Περιορισμός hasvalue της τάξης PinotNoir: madefromgrape hasvalue PinotNoirGrape => «Pinot Noir is made from Pinot Noir grape». Περιορισμός πληθαρίθμου της τάξης PinotNoir : madefromgrape maxcardinality 1 => «Pinot Noir is made from at most 1 grape» Περιορισμός allvaluesfrom της τάξης giraffe: eats allvaluesfrom leaf => «A giraffe eats only leaves» Ομοίως για τους περιορισμούς mincardinality, Cardinality, somevaluesfrom. Αντίστοιχα κείμενα παράγονται στα ελληνικά.

16 Λεξικό του συστήματος Κάθε τάξη ή οντότητα συσχετίζεται με ένα ουσιαστικό ή ονοματική φράση. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται για κάθε ουσιαστικό ή ονοματική φράση για τα ελληνικά είναι: Ονομαστική, γενική και αιτιατική ενικού και πληθυντικού. Το γένος. Ο αριθμός που θα χρησιμοποιήσουμε για να αναφερθούμε στην οντότητα ήστηντάξη. Μια μεταβλητή που δηλώνει αν το ουσιαστικό είναι μετρήσιμο. <OntClass name="wine"> <NP gender="nonpersonal" num="singular"> <singular> <nominative>κρασί</nominative> <genitive>κρασιού</genitive> <accusative>κρασί</accusative> </singular> <plural> </plural> </NP> </OntClass> Αντίστοιχες πληροφορίες αποθηκεύονται για κάθε ουσιαστικό ή ονοματική φράση για τα αγγλικά. Αποθηκεύουμε όμως μόνο την ονομαστική του ενικού και πληθυντικού.

17 Ομαδοποίηση 1ος κανόνας ομαδοποίησης («περιγραφή τάξης και ιδιότητας»). Ομαδοποιεί δύο προτάσεις, η μια ορίζει την τάξη μιας οντότητας και η άλλη παρέχει την τιμή μιας ιδιότητας της οντότητας στην παθητική φωνή. Π.χ Bancroft Chardonnay is a Chardonnay. It is made in Bancroft. => Bancroft Chardonnay is a Chardonnay made in Bancroft. Το Bancroft Chardonnay είναι ένα Chardonnay. Φτιάχνεται στο Bancroft. => Το Bancroft Chardonnay είναι ένα Chardonnay που φτιάχνεται στο Bancroft. ή Το Bancroft Chardonnay είναι ένα Chardonnay το οποίο φτιάχνεται στο Bancroft.

18 Ομαδοποίηση 2ος κανόνας ομαδοποίησης («απλή σύζευξη»): απλή σύζευξη δύο ή περισσότερων προτάσεων, όπου η κάθε μια παρέχει την τιμή κάποιας ιδιότητας της ίδιας οντότητας Π.χ It is dry. It has medium body. => It is dry and has medium body. 3ος κανόνας ομαδοποίησης («κοινό υποκείμενο και ρήμα»): Π.χ It has medium body. It has moderate flavor. => It has medium body and moderate flavor. Ο 3 ος κανόνας έχει υψηλότερη προτεραιότητα από τον 2 ο. Το σύστημα έχει συνολικά 5 κανόνες ομαδοποίησης, που προέρχονται από τη μεταπτυχιακή εργασία του Α. Μελέγκογλου (Εδιμβούργο).

19 Παραγωγή αναφορικών εκφράσεων Στο σύστημα της εργασίας, αρκεί ο εξής απλοϊκός αλγόριθμος: Αν αναφερόμαστε σε μια οντότητα για πρώτη φορά, χρησιμοποιούμε το όνομα της ή μια δεικτική αντωνυμία Τις επόμενες φορές που αναφερόμαστε στην οντότητα, χρησιμοποιούμε μια κατάλληλη αντωνυμία στα αγγλικά ή κενό υποκείμενο στα ελληνικά. π.χ Bancroft Chardonnay is a Chardonnay made in Bancroft. It is dry and has medium body. It has moderate flavor and is produced in the Napa region. ή This is a Chardonnay made in Bancroft. To Cabernet Sauvignon είναι ένα κρασί. Παράγεται από το πολύ 1 σταφύλι, το σταφύλι Cabernet Sauvignon. Είναι ξηρό και έχει κόκκινο χρώμα. Έχει μέτριο ή ισχυρό άρωμα και μέτρια ή πλήρη υφή.

20 Αρχιτεκτονική συστημάτων ΠΦΓ. Σχεδιασμός εγγράφου Επιλογή περιεχομένου (τι θα πούμε) Καθορισμός δομής (με τι σειρά, οργάνωση σε παραγράφους, ενότητες κλπ ) Μικροσχεδιασμός εγγράφου Παραγωγή προδιαγραφών προτάσεων (π.χ. [ref(nominative, BancroftChardonnay), verb(active, present, «has»), ref(accusative, Moderate), «flavor»] ) Ομαδοποίηση προτάσεων (π.χ January was drier than average. January was colder than average =>January was drier and colder than average. ) Παραγωγή αναφορικών εκφράσεων (π.χ. «αυτό», «αυτό το έκθεμα», «αυτό το άγαλμα», «το προηγούμενο άγαλμα», «ο Δορυφόρος» ) Παραγωγή επιφανειακής μορφής Παραγωγή τελικού κειμένου (π.χ. BancroftChardonnay has moderate flavor) Προσθήκη ετικετών HTML

21 Παραγωγή επιφανειακής μορφής Προσθήκη των κατάλληλων σημείων στίξης. Μετατροπήσεκεφαλαίοτουπρώτου γράμματος κάθε πρότασης. Προσθήκη ετικετών HTML αν το κείμενο πρόκειται να παρουσιαστεί σε μια ιστοσελίδα.

22 Εργαλείο συγγραφής Αντίστοιχο του «εργαλείου συγγραφής» του M- PIRO Το «εργαλείο συγγραφής» που δημιουργήθηκε βοηθά του χρήστες να δημιουργούν τους γλωσσικούς πόρους που απαιτούνται (λεξικό, σχεδιότυπα, σειρά εμφάνισης). Το «εργαλείο συγγραφής» προστέθηκε ως επέκταση στο πρόγραμμα Protégé.

23 Εργαλείο συγγραφής Φόρμα εισαγωγής πληροφοριών στο αγγλικό λεξικό

24 Εργαλείο συγγραφής Ορισμός σειράς. Ορισμός σχεδιοτύπων.

25 Συμπεράσματα και μελλοντικές κατευθύνσεις Δημιουργήθηκε ένα σύστημα ΠΦΓ που παράγει κείμενα από συμβολικές πληροφορίες μια οντολογίας OWL. Παρόμοιο με του M-PIRO. Πιο απλά κείμενα, αλλά πλήρης υποστήριξη OWL DL. Επίσης τα κείμενα περιγράφουν όχι μόνο οντότητες (όπως στο M- PIRO), αλλά και τάξεις. Συνοδεύεται από «εργαλείο συγγραφής», που υλοποιήθηκε ως επέκταση του Protégé. Πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις: Μοντέλα χρηστών Επιλογή μηνυμάτων ανάλογα με τον τύπο αναγνώστη (π.χ. πιο τεχνικές πληροφορίες στους ειδικούς). Επιλογή σχεδιότυπων ανάλογα με τον τύπο του αναγνώστη (π.χ. πιο απλές εκφράσεις σε παιδιά) Ιστορικό αλληλεπίδρασης Παραγωγή συγκρίσεων (π.χ. «Ο φορητός υπολογιστής που βλέπετε έχει τη μεγαλύτερη επεξεργαστική ισχύ από όλους που έχουν παρουσιαστεί έως τώρα»). Ξεκινά νέα διπλωματική εργασία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. ιπλωµατική Εργασία Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. ιπλωµατική Εργασία Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ιπλωµατική Εργασία Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης «Χρήση υπαρχουσών οντολογιών και βάσεων δεδοµένων στο

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Οντολογίας. Μεθοδολογία Ανάπτυξης Οντολογιών 101. Γιατί χρειάζονται οι Οντολογίες; Κοινή κατανόηση της δομής των πληροφοριών

Ορισμός Οντολογίας. Μεθοδολογία Ανάπτυξης Οντολογιών 101. Γιατί χρειάζονται οι Οντολογίες; Κοινή κατανόηση της δομής των πληροφοριών Μεθοδολογία Ανάπτυξης Οντολογιών 101 Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology Natalya F. Noy and Deborah L. McGuinness http://tinyurl.com/ontology-guide Μετάφραση Προσαρμογή: Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα. Ανάπτυξη Μοντέλου και Πρωτότυπου Συστήµατος Context-Aware E-learning. Βασίλειος Κ.

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα. Ανάπτυξη Μοντέλου και Πρωτότυπου Συστήµατος Context-Aware E-learning. Βασίλειος Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη Μοντέλου και Πρωτότυπου Συστήµατος Context-Aware E-learning

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΚΙΟ ΑΡΝΤΙΤ Ερωταποκρίσεις Ελεγχόμενης Φυσικής Γλώσσας για Οντολογίες OWL Επιβλέπων Καθηγητής: Ίων Ανδρουτσόπουλος Βοηθός Επίβλεψης:

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων Με Σκοπό Την Ανάκτηση εδοµένων Σηµασιολογικού Περιεχοµένου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων Με Σκοπό Την Ανάκτηση εδοµένων Σηµασιολογικού Περιεχοµένου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήση των μοντέλων OWL και OWL-S σε εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης»

«Χρήση των μοντέλων OWL και OWL-S σε εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» Master in nformation Systems Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διπλωματική Εργασία «Χρήση των μοντέλων OWL και OWL-S σε εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» 2008 Κουϊρουκίδης Νικόλαος mis0628@uom.gr 2 Tην αφιερώνω

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Οντολογίας για τη δομή και τη λειτουργία Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού

Ανάπτυξη Οντολογίας για τη δομή και τη λειτουργία Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ανάπτυξη Οντολογίας για τη δομή και τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρακτική Εφαρµογή των Οντολογιών ως Εργαλεία Αναπαράστασης και ιαχείρισης Γνώσης στην

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμών Διαχείρισης σε Μελλοντικά Δίκτυα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμών Διαχείρισης σε Μελλοντικά Δίκτυα ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμών Διαχείρισης σε Μελλοντικά Δίκτυα Κυριάκος Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εξειδίκευση οντολογικής γνώσης με χρήση μη δομημένων γλωσσικών περιγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόµατη µετατροπή οντολογίας σε άλλες απλούστερες µορφές XML µε τη χρήση XSLT και άλλων εργαλείων Web

Αυτόµατη µετατροπή οντολογίας σε άλλες απλούστερες µορφές XML µε τη χρήση XSLT και άλλων εργαλείων Web ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Αυτόµατη µετατροπή οντολογίας σε άλλες απλούστερες µορφές XML µε τη χρήση XSLT και ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τεχνολογίες σημασιολογικής επισημείωσης κειμενικού και πολυμεσικού περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜSc) ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜSc) ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜSc) ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ορθογραφική διόρθωση και κανονικοποίηση κριτικών προϊόντων» Δημήτρης Προκοπίου Μ313019 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική» Κατεύθυνση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµη Λήψη Αποφάσεων Βασισµένη σε Πολιτικές για Ασύρµατα ίκτυα Α.Μ.: 1115200200024 Α.Μ.:1115200200135

Αυτόνοµη Λήψη Αποφάσεων Βασισµένη σε Πολιτικές για Ασύρµατα ίκτυα Α.Μ.: 1115200200024 Α.Μ.:1115200200135 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αυτόνοµη Λήψη Αποφάσεων Βασισµένη σε Πολιτικές για Ασύρµατα ίκτυα Νίκη Ε. Γκαζώνη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αναγνώριση Ονομάτων Οντοτήτων σε Ελληνικά Κείμενα Κοινωνικών Δικτύων Καραμπάτσης Ραφαήλ Μιχαήλ Α.Μ. 3080064 Επιβλέπων Καθηγητής: Ίων Ανδρουτσόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού στη Διαχείριση Γνώσης στα Πλαίσια της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής

Εφαρμογή Τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού στη Διαχείριση Γνώσης στα Πλαίσια της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» Εφαρμογή Τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού στη Διαχείριση Γνώσης στα

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Εργαλείο περιγραφής πολυμέσων με χρήση οντολογιών

Διπλωματική εργασία. Εργαλείο περιγραφής πολυμέσων με χρήση οντολογιών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική εργασία Εργαλείο περιγραφής πολυμέσων με

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Θεματικών Ταξινομιών για την Αυτόματη Δημιουργία και Οργάνωση Εξατομικευμένων Καταλόγων Διαδικτύου : Ένας Πρότυπος Αλγόριθμος Ταξινόμησης

Χρήση Θεματικών Ταξινομιών για την Αυτόματη Δημιουργία και Οργάνωση Εξατομικευμένων Καταλόγων Διαδικτύου : Ένας Πρότυπος Αλγόριθμος Ταξινόμησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών» Διπλωματική Εργασία Χρήση Θεματικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής. Διπλωματική Εργασία. Ηλεκτρονικό Εμπόριο &

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής. Διπλωματική Εργασία. Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής Διπλωματική Εργασία Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Σημασιολογικός Ιστός : Υλοποίηση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος YourBooks

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Οντολογιών για τη Μοντελοποίηση Γνωστικών Πεδίων στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Αξιοποίηση Οντολογιών για τη Μοντελοποίηση Γνωστικών Πεδίων στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Αξιοποίηση Οντολογιών για τη Μοντελοποίηση Γνωστικών Πεδίων στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Using Ontologies for Modeling Knowledge Domains in Distance Learning Γεωργία Σολωμού, Αγγελική Κουνέλη, Dr. Αχιλλέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανταλλαγή εδοµένων σε Αδόµητα ίκτυα Οµότιµων Κόµβων µε χρήση Οντολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Προσαρμογής Πολυμεσικών Δεδομένων Εφαρμογές στην Εκπαίδευση από Απόσταση

Τεχνολογίες Προσαρμογής Πολυμεσικών Δεδομένων Εφαρμογές στην Εκπαίδευση από Απόσταση Τεχνολογίες Προσαρμογής Πολυμεσικών Δεδομένων Εφαρμογές στην Εκπαίδευση από Απόσταση Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Αναπαράστασης Γνώσης και Συμπερασμού: Η Περίπτωση ενός Έξυπνου Βοηθού Προπονητή Ποδοσφαίρου

Τεχνολογίες Αναπαράστασης Γνώσης και Συμπερασμού: Η Περίπτωση ενός Έξυπνου Βοηθού Προπονητή Ποδοσφαίρου Τεχνολογίες Αναπαράστασης Γνώσης και Συμπερασμού: Η Περίπτωση ενός Έξυπνου Βοηθού Προπονητή Ποδοσφαίρου Βασίλειος Ε. Παπαταξιάρχης 1 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Μελέτη υλοποίησης στο Protégé-2000

Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Μελέτη υλοποίησης στο Protégé-2000 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Μελέτη υλοποίησης στο Protégé-2000 Μαρίνος Κάβουρας Αν. Καθηγητής ΕΜΠ ευκαλίων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Αριθμός Μητρώου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Σηµασιολογικής Πληροφορίας για Υπηρεσίες του Παγκόσµιου Ιστού Χρησιµοποιώντας Κατανεµηµένους Πίνακες Κατακερµατισµού

Ανάκτηση Σηµασιολογικής Πληροφορίας για Υπηρεσίες του Παγκόσµιου Ιστού Χρησιµοποιώντας Κατανεµηµένους Πίνακες Κατακερµατισµού ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάκτηση Σηµασιολογικής Πληροφορίας για Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ WEB ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ρουσσίδη Χρήστου Α.Μ. 020/04 Επιβλέπων καθηγητής Κεφαλάς Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICAL REPORT No. TR TRHP - 02. Composition of Semantic Web Services. Σύ νθεση ύπηρεσιών ιστού στο σημασιολογικο διαδι κτύο. Παρασκεύη Τσού τσα

TECHNICAL REPORT No. TR TRHP - 02. Composition of Semantic Web Services. Σύ νθεση ύπηρεσιών ιστού στο σημασιολογικο διαδι κτύο. Παρασκεύη Τσού τσα TECHNICAL REPORT No. TR TRHP - 02 Composition of Semantic Web Services - Σύ νθεση ύπηρεσιών ιστού στο σημασιολογικο διαδι κτύο Παρασκεύη Τσού τσα tsoutsa@teilar.gr Πα τρα, 2011 Πανεπιστη μιο Πατρών Τμη

Διαβάστε περισσότερα