Πρόλογος του ρ. Ν. Καζάζη Πρόλογος του συγγραφέα Μέρος I Ορισµός του CRM Το παραδοσιακό µάρκετινγκ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόλογος του ρ. Ν. Καζάζη... 11. Πρόλογος του συγγραφέα... 13. Μέρος I...15. 1 Ορισµός του CRM... 15. 2 Το παραδοσιακό µάρκετινγκ..."

Transcript

1

2

3 Περιεχόµενα Πρόλογος του ρ. Ν. Καζάζη Πρόλογος του συγγραφέα Μέρος I Ορισµός του CRM Το παραδοσιακό µάρκετινγκ CRM & µάρκετινγκ Επιχειρησιακή αλυσίδα αξίας & CRM Κύριες λειτουργίες Υποστηρικτικές λειτουργίες CRM & τεχνολογία CRM & Τεχνολογία των Πληροφοριών CRM & ηλεκτρονικό εµπόριο ιαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού ιαχείριση σχέσεων µε τους προµηθευτές CRM & επιχειρηµατική ευφυΐα ιαχείριση της µάθησης από την εµπειρία των πελατών Το θεµελιώδες πλαίσιο Η αξιωµατική θεώρηση του CRM υνατότητες µάθησης και προσανατολισµού στην αγορά εξιότητες ολοκλήρωσης εξιότητες ανάλυσης εξιότητες λειτουργιών ιοικητικές δεξιότητες...85

4 8 CRM ιαχείριση πελατειακών σχέσεων 8 Τα δοµικά στοιχεία του CRM Οι άνθρωποι Σχεδιασµός Οι διεργασίες του CRM Προσωπικά δεδοµένα Πλατφόρµα Οι λειτουργίες του CRM Επιχειρησιακό CRM ιαχείριση & αυτοµατοποίηση πωλήσεων Υπηρεσίες προς τον πελάτη Αυτοµατοποίηση του µάρκετινγκ Συνεργατικό CRM Αναλυτικό CRM Η αλυσίδα αξίας του CRM Μέρος ΙΙ ηµιουργία συστήµατος CRM Προσδιορισµός επιχειρηµατικών στόχων ιαµόρφωση πελατοκεντρικής στρατηγικής Σχεδιασµός έργου CRM Βήµα 1: επιχειρησιακός σχεδιασµός Πολυπλοκότητα του CRM Προετοιµασία του σχεδίου δράσης Βήµα 2: Προσδιορισµός απαιτήσεων Βήµα 3: σχεδιασµός αρχιτεκτονικής Σχεδιασµός των συναλλαγών µε τους πελάτες Βήµα 4: επιλογή τεχνολογίας Επιλογή λογισµικού CRM Επιλογή προµηθευτή Βήµα 5: Εγκατάσταση & Υλοποίηση CRM Οµάδες έργου Υλοποίηση CRM Βήµα 6: παράδοση συστήµατος Βήµα 7: ηµιουργία µέτρων επίδοσης Οι παράγοντες αποτυχίας

5 Περιεχόµενα 9 12 Από τη σκοπιά της διοίκησης Η απόδοση της επένδυσης CRM και ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα Επίλογος Βιβλιογραφία Βιβλία ηµοσιεύσεις Ιστοσελίδες και περιοδικά Λίστες διαγραµµάτων & πινάκων ιαγράµµατα Πίνακες Γλωσσάρι όρων CRM Ευρετήριο Συνοδευτικό CD-ROM

6

7 9 Οι λειτουργίες του CRM Κάποιος µπορεί να ισχυριστεί ότι το δυσκολότερο κοµµάτι του CRM είναι η υλοποίηση της τεχνολογίας που είναι απαραίτητη για τη δηµιουργία της σφαιρικής εικόνας για τους πελάτες. Άλλοι πιστεύουν ότι η ενοποίηση των επιχειρησιακών δεδοµένων είναι µια πρόκληση ενώ παράλληλα πιστεύουν ότι η ενσωµάτωση της νέας τεχνολογίας στην επιχείρηση θα έχει µεγάλο βαθµό δυσκολίας. Το πραγµατικά δύσκολο µέρος του CRM είναι να καταφέρει η επιχείρηση να λειτουργεί στηριζόµενη στα δεδοµένα προσπαθώντας να βελτιώνει συνεχώς τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιεί τις δραστηριότητές της. Τα τελευταία χρόνια, οι αναλυτές του χώρου του επιχειρησιακού γίγνεσθαι έχουν αρχίσει να διακρίνουν διάφορους τύπους CRM, µε βάση τις διαφοροποιήσεις που εµφανίζουν επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων στον τρόπο λειτουργίας τους. Οι εφαρµογές CRM συνήθως αποτελούνται από διάφορα υποσυστήµατα που περιλαµβάνουν όλα όσα χρειάζονται προκειµένου να εξυπηρετούν τις ανάγκες της επιχείρησης. Μια συνοπτική διάκριση των υποσυστηµάτων του CRM συνίσταται σε τρεις κατηγορίες: Επιχειρησιακό CRM (Operational CRM). Αναλυτικό CRM (Analytical CRM) και Συνεργατικό CRM (Collaborative CRM). Το CRM ως φιλοσοφία εκφράζει την απόλυτη ολοκλήρωση της τεχνολογίας, της κουλτούρας, και των δεξιοτήτων µιας επιχείρησης, αλλά και του τρόπου λειτουργίας της. Αναπόφευκτα λοιπόν, και οι εφαρµογές CRM θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη συνδέσµων µεταξύ των παραπάνω υποσυστηµάτων γιατί αυτό θα δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για την απαιτούµενη ολοκλήρωση των λειτουργιών της επιχείρησης και των διαθέσιµων δεδοµένων. Μιλώντας για δεδοµένα, αυτά µπορεί να προέρχονται από τα σηµεία επαφής ή από εξωτερικές πηγές, και φυσικά αφορούν τόσο τους πελάτες όσο και το ευρύτερο επιχειρηµατικό περιβάλλον.

8 94 CRM ιαχείριση πελατειακών σχέσεων Αν η ολοκλήρωση αυτή µεταξύ των τριών υποσυστηµάτων είναι εφικτή, τότε τα συστήµατα µπορούν να υποστηρίξουν πλήρως τη φιλοσοφία του CRM. Βέβαια, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι ένα σύστηµα CRM θα πρέπει να ενσωµατώνεται στην όλη επιχειρησιακή υποδοµή ώστε τελικά να µπορέσει να εφαρµοστεί και να λειτουργήσει ως στρατηγικό εργαλείο για τη δηµιουργία και τη διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Οι υπάρχουσες εφαρµογές CRM µπορεί να περιλαµβάνουν όλα τα προαναφερθέντα υποσυστήµατα και, ανάλογα µε την επιχείρηση και τις ανάγκες, της να χρησιµοποιηθούν κάποια από αυτά. Αν για παράδειγµα ο στόχος της επιχείρησης για το CRM είναι να το εφαρµόσει σταδιακά αρχίζοντας από το τµήµα πωλήσεων, τότε µπορεί να υλοποιηθεί µόνο το επιχειρησιακό κοµµάτι του CRM και στη συνέχεια να επεκταθεί η χρήση του µε την ενεργοποίηση και των υπολοίπων υποσυστηµάτων. 9.1 Επιχειρησιακό CRM Το επιχειρησιακό CRM είναι το τµήµα που ουσιαστικά είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία µε τους πελάτες µέσω αυτού πραγµατοποιούνται όλες οι συναλλαγές µεταξύ πελάτη και επιχείρησης. Παράλληλα λαµβάνει χώρα η µεταφορά και διάχυση όλων των πληροφοριών και στις δύο πλευρές. Ένα τυπικό επιχειρησιακό CRM µπορεί να περιλαµβάνει τις εξής δραστηριότητες: ιαχείριση των πωλήσεων. Υπηρεσίες προς τον πελάτη. Αυτοµατοποίηση του µάρκετινγκ. Οι δραστηριότητες αυτές, που µπορούν να χαρακτηριστούν ως δραστηριότητες CRM πρώτης γραµµής (front-office CRM), υποστηρίζονται και από την ύπαρξη στην επιχείρηση ενός Κέντρου Κλήσεων (Call Center). Αυτό α- ποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία των επιχειρήσεων για την επικοινωνία τους µε τους πελάτες.

9 Κεφάλαιο 9: Οι λειτουργίες του CRM 95 ιάγραµµα 9.1 Παράδειγµα διαχείρισης πελατών ιαχείριση & αυτοµατοποίηση πωλήσεων Όπως φαίνεται και από διάφορες έρευνες, η διαχείριση και η αυτοµατοποίηση των πωλήσεων µέσω ενός συστήµατος CRM είναι οι περισσότερο προσφιλείς λειτουργίες που θα πρέπει να εξυπηρετούνται από ένα τέτοιο σύστηµα. Η αυτοµατοποίηση των πωλήσεων ήταν ένα θέµα που απασχολούσε τις επιχειρήσεις πριν προκύψει το CRM. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα οι περισσότεροι προµηθευτές CRM να ξεκινούν την υλοποίηση από το τµήµα της αυτοµατοποίησης των πωλήσεων. εν µπορεί όµως να θεωρηθεί ότι η διαχείριση και η αυτοµατοποίηση των πωλήσεων σε µια επιχείρηση εµπεριέχει δυσκολίες του ίδιου βαθµού µε τις δυσκολίες που προκύπτουν όταν πρόκειται να εφαρµοστούν οι σύνθετες πελατοκεντρικές διεργασίες που απαιτεί συνολικά το CRM σε εταιρικό επίπεδο.

10 96 CRM ιαχείριση πελατειακών σχέσεων Οι περισσότερες εφαρµογές για τη διαχείριση των πωλήσεων περιλαµβάνουν την παρακολούθηση των πελατών, την καταγραφή και διαχείριση των στοιχείων επαφής µε τους πελάτες, και τη διαχείριση των καναλιών των πωλήσεων. Οι εφαρµογές αυτές καλύπτουν τα θέµατα τόσο σε προσωπικό επίπεδο, όπως για την περίπτωση ενός πωλητή, όσο και οµαδικά σε επίπεδο τµηµάτων πωλήσεων ή και ακόµα πιο ψηλά. Τα τελευταία χρόνια, το διαδίκτυο έχει σηµαντική επιρροή στις διεργασίες των πωλήσεων. Υπάρχουν αναρίθµητες ιστοσελίδες επιχειρήσεων για τη διεκπεραίωση των πωλήσεων µέσω αυτών. Αυτές οι ιστοσελίδες µπορεί να ικανοποιούν µικρές απαιτήσεις των αγοραστών, όπως η προµήθεια ενός βιβλίου ή ενός φορητού υπολογιστή, αλλά δείχνουν ότι προς το παρόν δεν αποτελούν το κατάλληλο µέσο για µεγάλης κλίµακας πωλήσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ανθρώπινη επικοινωνία µεταξύ πελάτη και επιχείρησης είναι ακόµη απαραίτητη. Η διαχείριση των πωλήσεων όµως δεν παύει να χρησι- µοποιεί το ιαδίκτυο οπότε θα πρέπει να συλλέγει και να χρησιµοποιεί τα δεδοµένα που προκύπτουν από αυτό. Πιο συγκεκριµένα, η βάση της διαχείρισης των πωλήσεων είναι η διαχείριση των επαφών (contact management) όπου, εκτός από τα πλήρη στοιχεία των πελατών (ονοµατεπώνυµα, επωνυµίες εταιρειών µε τα αντίστοιχα πρόσωπα επαφής, τηλέφωνα, φαξ, , κλπ.), υπάρχουν συγκεντρωµένες όλες οι δραστηριότητες των πωλητών όπως το ηµερολόγιο των συναντήσεων µε τους πελάτες, το ιστορικό των ραντεβού που έχουν γίνει, και τα αποτελέσµατά τους. Οι ιστοσελίδες όπου οι έµπειροι εργαζόµενοι α- παντούν σε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) ή και ερωτήσεις που υποβάλλονται στο ιαδίκτυο χρειάζονται µια ολοκληρωµένη βάση που θα περιλαµβάνει όλες αυτές τις λεπτοµέρειες. Στη διαχείριση των πωλήσεων περιλαµβάνονται επίσης: Η παροχή ολοκληρωµένων πληροφοριών σε όλα τα τµήµατα της ε- πιχείρησης. Η καταγραφή των µεθόδων που χρησιµοποιούνται για πελάτες ή ο- µάδες πελατών. Οι προσφορές που υπάρχουν ανά κατηγορία προϊόντων ή υπηρεσιών και ανά πελάτη ή οµάδα πελατών. Τα προσφερόµενα προϊόντα ή υπηρεσίες µαζί µε τις αντίστοιχες µονάδες µέτρησης, τις εκπτώσεις, καθώς και τις τιµολογιακές πολιτικές ανά λογαριασµό πελάτη ή τµήµατος αγοράς.

11 Κεφάλαιο 9: Οι λειτουργίες του CRM 97 ιάγραµµα 9.2 ιαχείριση των πωλήσεων Η αυτοµατοποίηση του κύκλου πώλησης και των επιµέρους δραστηριοτήτων µε τη δηµιουργία ηµερολογίων δραστηριοτήτων για τις προσφορές ή τις παρουσιάσεις. ιαχείριση παραγγελιών. Οι προϋπολογισµοί για κάθε πωλητή ή τµήµα πωλήσεων και τα αντίστοιχα έξοδα προκειµένου να εκτελεστούν οι λειτουργίες. Η ανάλυση του ανταγωνισµού η οποία αφορά τους άµεσους ή έµµεσους ανταγωνιστές και περιλαµβάνει τα πλεονεκτήµατα και τις αδυναµίες τους, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των προϊόντων ή υπηρεσιών, και τα µερίδια αγοράς που κατέχουν.

12 98 CRM ιαχείριση πελατειακών σχέσεων ιάγραµµα 9.3 Ανάλυση ανταγωνισµού Υπηρεσίες προς τον πελάτη Οι υπηρεσίες προς τους πελάτες αφορούν ένα ολόκληρο υποσύστηµα του CRM που δίνει τη δυνατότητα σχεδιασµού, παρακολούθησης, και προγραµµατισµού της παροχής των υπηρεσιών της επιχείρησης. Σύµφωνα µε διάφορες έρευνες που έχουν γίνει παγκοσµίως, φαίνεται ότι η άποψη διαφόρων στελεχών επιχειρήσεων είναι πως πρόκειται για το λιγότερο χρησιµοποιούµενο υποσύστηµα που θα πρέπει να διαθέτει το επιχειρησιακό CRM. Με το υποσύστηµα αυτό, το προσωπικό υποστήριξης των πελατών αποκτά πρόσβαση σε όλα τα δεδοµένα που αφορούν τις συναλλαγές µε τους πελάτες. Εκτός από την καταγραφή και το ιστορικό των αιτηµάτων για υποστήριξη, περιλαµβάνονται και τα εξής: Πλήρη στοιχεία για τις συµβάσεις παροχής υποστήριξης στους πελάτες. Επειδή οι συµβάσεις υποστήριξης είναι άµεσα διαθέσιµες σε ό- σους εµπλέκονται µε αυτή, αυτόµατα όσοι εξυπηρετούν τον πελάτη

13 Κεφάλαιο 9: Οι λειτουργίες του CRM 99 µπορούν να γνωρίζουν σε κάθε στιγµή ποιο είναι το περιβάλλον που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και ποια τα χαρακτηριστικά του. Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας µε τους πελάτες, των οποίων η γνώση µπορεί να οδηγήσει στη συντόµευση και γενικότερα στη βελτίωση της επικοινωνίας και των λειτουργιών. Βάση δεδοµένων στην οποία έχουν καταχωριστεί οι περιγραφές των διαφόρων προβληµάτων και των αντίστοιχων λύσεων ανά περίπτωση. Στη βάση αυτή περιλαµβάνεται και το αντίστοιχο υλικό τεκµηρίωσης όπως εγχειρίδια, παρουσιάσεις, κλπ. Εννοείται πως η βάση αυτή δεν είναι ξεχωριστή αλλά αποτελεί µέρος της επιχειρησιακής βάσης δεδοµένων. Ιστορικό διαχείρισης περιπτώσεων υποστήριξης, που είναι άµεσα διαθέσιµο και αποτελεί τη βάση για τη διεκπεραίωση των διεργασιών της υποστήριξης µε πιο ευέλικτο και αποτελεσµατικό τρόπο. Αυτοµατοποιηµένη ανάθεση εργασιών για την εξυπηρέτηση των πελατών από τους πλέον κατάλληλους ανθρώπους. Πλήρης και αποτελεσµατικός έλεγχος των πωλήσεων και της εξυπηρέτησης σε όλα τα κανάλια διανοµής και υποστήριξης. Μελέτη περίπτωσης: Hewlett Packard Η εταιρεία είναι παγκοσµίως γνωστή για τα υψηλή ποιότητας προϊόντα ηλεκτρονικών που διαθέτει. Πιο συγκεκριµένα, η Hewlett Packard (HP) είναι γνωστή για τους εκτυπωτές, τους φορητούς υπολογιστές, τους σαρωτές (scanners), αλλά και τους διακοµιστές υψηλών επιδόσεων (servers). Αν και η επιχείρηση θέλησε να βελτιώσει τις διάφορες επιχειρησιακές της διεργασίες µε την εφαρµογή του CRM, ο κυριότερος στόχος της ήταν να δώσει µια πρωτοποριακή εµπειρία στους πελάτες της. Με την γκάµα των πελατών της να εκτείνεται από τις µεγάλες επιχειρήσεις έως τον πιο απλό οικιακό χρήστη ηλεκτρονικού υπολογιστή, είχε πολλούς πελάτες να ικανοποιήσει. Έτσι, συστάθηκε µια οµάδα για το CRM υπό τον Mike Overly. Τόσο η ανώτερη διοίκηση όσο και η οµάδα του Overly ήξεραν ότι µε την ενσωµάτωση του CRM σε παγκόσµιο επίπεδο θα προέκυπταν σηµαντικές αλλαγές στην HP. Ο υποστηρικτής του εγχειρήµατος για το CRM ήταν ο διευθυντής του HP Customer Business Unit. Αυτός έδωσε τα απαραίτητα µέσα ώστε η

14 100 CRM ιαχείριση πελατειακών σχέσεων οµάδα να συλλέξει στοιχεία για όλες επιχειρησιακές λειτουργίες από τα αµέτρητα κέντρα κλήσεων (call centers) που λειτουργούσαν σε όλο τον κόσµο. Ο γενικός στόχος ήταν η συνολική διαχείριση της εµπειρίας και της πληροφορίας των πελατών. Το τµήµα που έρχεται σε επαφή περισσότερο από τα υπόλοιπα µε τους πελάτες, δηλαδή οι πωλήσεις, ήταν και αυτό που επιλέχθηκε από την HP για την εφαρµογή του CRM. Ο στόχος ήταν να δώσουν στις πωλήσεις, σε παγκόσµιο επίπεδο, ένα αυτοµατοποιηµένο και σχεδόν τυποποιηµένο τρόπο για τη διαχείριση και το σχεδιασµό των οµάδων πελατών. ηλαδή, ήθελαν να δηµιουργήσουν ένα υποσύστηµα για την αυτοµατοποίηση των πωλήσεων το οποίο θα δηµιουργούσε ικανοποιηµένους πελάτες. Η HP διάλεξε ένα σύστηµα CRM, το Oracle Sales Online, και το εγκατέστησε τόσο στη βόρεια Αµερική όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Με τη χρήση του συστήµατος συσσωρεύονταν δεδοµένα για τη συµπεριφορά των πελατών στη κεντρική βάση του συστήµατος τα οποία συγχωνεύονταν µε άλλα εξωτερικά δεδοµένα, ή δεδοµένα από την ευρύτερη δραστηριότητα της HP. Έτσι έγινε εφικτή η διαχείριση και η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των πωλήσεων όχι µόνο σε µία χώρα αλλά σε παγκόσµιο επίπεδο. Για παράδειγµα, ένας πωλητής που βρίσκεται εκτός εταιρείας µπορεί είτε µε άµεση (online) σύνδεση είτε µε επικοινωνία µε κάποιο από τα κέντρα κλήσεων να είναι ενήµερος για θέµατα που αφορούν τις συναλλαγές µε τους πελάτες του, πώς αυτοί ανταποκρίθηκαν σε κάποιες από τις καµπάνιες της HP, και διάφορα άλλα στοιχεία που έχουν σχέση µε τους πελάτες. Η οµάδα του CRM κατάφερε να δηµιουργήσει τις συνθήκες διάχυσης τέτοιων πληροφοριών στα σηµεία επαφής µε τους πελάτες και να αυξήσει την αποτελεσµατικότητα των πωλήσεων. Επειδή, όπως έλεγε ο Overly, η HP δραστηριοποιείται στο χώρο των λύσεων και δεν ενδιαφέρεται µόνο για την επίλυση των καθηµερινών προβλη- µάτων αλλά, βελτιώνοντας και άλλο τις διεργασίες της, όπως η προσωποποίηση της ιστοσελίδας της HP για τους πελάτες και συνεργάτες της, να κατορθώσει να δώσει και στους πελάτες τον έλεγχο των σχέσεών τους µε την HP. Με το σύστηµα CRM, όλα τα δεδοµένα, οι επιχειρησιακές διεργασίες, και οι τεχνολογίες ενοποιούνται και οδηγούν στη µείωση των λειτουργικών εξόδων κατά εκατοντάδες εκατοµµύρια δολάρια. Βέβαια, στόχος του Overly δεν ήταν µόνο η µείωση των εξόδων αλλά και η αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας µέσω του CRM.

15 Κεφάλαιο 9: Οι λειτουργίες του CRM 101 Η παγκόσµια υλοποίηση του CRM, όπως άλλωστε το είχε αντιληφθεί ο Overly, χρειαζόταν αρκετή προσπάθεια αλλά δεν έχει σηµασία σε ποιο ση- µείο του κόσµου βρίσκονται οι πωλητές επειδή όλοι ξέρουν ότι πρέπει συνεχώς να αυξάνουν την αποτελεσµατικότητά τους. Εκτός από αυτό, στα διάφορα µέρη του κόσµου υπήρχαν και αρκετές διαφορές, όπως για παράδειγ- µα στην κουλτούρα των πωλητών και των πελατών. Έτσι ο Overly κατάλαβε ότι ένα εργαλείο µε την ίδια µορφή σε όλο τον κόσµο δε θα αρκούσε για να εφαρµοστούν όλα αυτά. Χρειάζονταν µια λύση, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Overly, και τελικά εκµεταλλεύθηκαν ένα πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό της εφαρµογής της Oracle που ήταν ότι επειδή βασιζόταν στην τεχνολογία των portal µπορούσε να παραµετροποιηθεί σύµφωνα µε τις ανάγκες στην κάθε χώρα. Η εκπαίδευση των χρηστών σε παγκόσµιο επίπεδο γινόταν µέσω του ιαδικτύου, και περιλάµβανε τον τρόπο χρήσης της τεχνολογίας του CRM και πώς αυτό µπορεί να ενσωµατωθεί στις συγκεκριµένες λειτουργίες. Παρά το γεγονός ότι η βασική γλώσσα των σεµιναρίων ήταν η Αγγλική, υ- πήρχαν πολλές περιπτώσεις όπου τα «ηλεκτρονικά» σεµινάρια γίνονταν στην τοπική γλώσσα όπως ελληνικά, κινεζικά, ή ιαπωνικά. Μια άλλη πρόκληση ήταν ο χρόνος που θα έπρεπε να «κλέψουν» από τα πολύ απασχοληµένα στελέχη της HP για να ενσωµατωθεί το CRM. Για την διευκόλυνση των στελεχών ώστε αυτοί να υποστηρίξουν το έργο, δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις ώστε αυτά που έπρεπε να γίνουν να γίνονται παράλληλα µε τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Έτσι διαµόρφωσαν ανάλογα τις απαιτήσεις που είχε η HP από τα στελέχη και προσπάθησαν να δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να µειωθεί ο απαιτούµενος χρόνος που θα δαπανούσαν τα στελέχη για να µπουν στο σύστηµα. Η υλοποίηση του CRM στην HP είχε το εξής χαρακτηριστικό: έγινε όχι µε τη λογική της κερδοφορίας σε κάθε σηµείο επαφής ξεχωριστά αλλά µέσω µιας συστηµατικής εσωτερικής εκπαίδευσης απαραίτητης για την ανάπτυξη του CRM στην HP σε όλο τον κόσµο. Έτσι δηµιουργήθηκαν καθετοποιηµένα τµήµατα (vertical silos) µέσα την HP των οποίων οι λειτουργίες αφορούσαν το µάρκετινγκ, τις πωλήσεις, και την υποστήριξη των πελατών. Τα µέλη των οµάδων CRM συνεργάστηκαν µε τα στελέχη σε κάθε τµήµα ώστε να σχεδιάσουν τις επιχειρησιακές διεργασίες. Όλες αυτές οι ενέργειες γίνονταν µε στόχο να δηµιουργηθεί µια ενιαία εικόνα για το CRM σε όλο τον κόσµο. Η προσέγγιση να εργαστούν για το CRM σε όλες τις θυγατρικές δεν είχε όφελος µόνο το ότι δεν πήγε τίποτα χαµένο και δεν χάθηκαν πολύτιµοι πόροι αλλά και ότι εξασφαλίστηκε ότι οι διεργασίες του CRM, οι πληροφορίες και τα δεδοµένα καθώς και οι τεχνικές υλοποίησης ήταν σύµφωνες σε όλα τα µήκη και τα πλάτη της HP.

16 102 CRM ιαχείριση πελατειακών σχέσεων Η µέτρηση της επιτυχίας του CRM στην HP σύµφωνα µε τον Overly έγινε µε τη θέσπιση τριών κυρίως συστηµάτων µέτρησης, που µετρούσαν το βαθµό αύξησης των εσόδων και µείωσης του κόστους καθώς και την αποτελεσµατικότητα συλλογής των πληροφοριών. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων επιβάλλουν και κάποιες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας, όπως για παράδειγµα το ότι οι αµοιβές των στελεχών της HP εξαρτώνται από το βαθ- µό ικανοποίησης των πελατών. Όταν ο Overly ρωτήθηκε ποιο ήταν το χρονικό διάστηµα που χρειάστηκε για την ενσωµάτωση του CRM στην HP, µια σύνθετη και πολυεθνική εταιρεία, αυτός είπε ότι για να γίνουν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις και εκπαιδεύσεις σε όλα τα σηµεία ο χρόνος ήταν κάποιοι µήνες αλλά το CRM είναι µια οντότητα που εξελίσσεται συνεχώς. ιάγραµµα 9.4 ιαχείριση υπηρεσιών Αυτοµατοποίηση του µάρκετινγκ Σύµφωνα µε διάφορες έρευνες, οι επιχειρήσεις φαίνεται να έχουν αντιληφθεί ότι η εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του µάρκετινγκ αποτελεί

17 Κεφάλαιο 9: Οι λειτουργίες του CRM 103 ένα από τα πλέον σηµαντικά κοµµάτια ενός CRM. Στο υποσύστηµα αυτό περιλαµβάνονται: ηµιουργία και αυτοµατοποιηµένη εκτέλεση εκστρατειών προώθησης. Αυτοµατοποίηση εργασιών ρουτίνας. Υποστήριξη σχεδιασµού του µάρκετινγκ και του προϋπολογισµού του. Αρχείο των προωθητικών κινήσεων που έχουν γίνει στο παρελθόν. ιάγραµµα 9.5 Ανάλυση Καµπάνιας Η τεχνολογία CRM βρίσκεται πλέον στην υπηρεσία του µάρκετινγκ. Στην πράξη, η αξιοποίηση των πληροφοριών για τον πελάτη που διατηρούνται στο σύστηµα CRM γίνεται µε την εκπόνηση προωθητικών ενεργειών που στοχεύουν σε πολύ συγκεκριµένα τµήµατα αγοράς ή ακόµα και σε συγκεκριµένους πελάτες. Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να αφορούν δηµογραφικά στοιχεία ή στοιχεία για την αγοραστική συµπεριφορά του πελάτη.

18 104 CRM ιαχείριση πελατειακών σχέσεων Για παράδειγµα, είναι σηµαντικό για µια τράπεζα που παρέχει στεγαστικό ή καταναλωτικό δάνειο σε έναν πελάτη να γνωρίζει τις συνήθειές του στη χρήση πιστωτικών καρτών, ώστε οι προωθητικές κινήσεις της τράπεζας και το µίγµα προϊόντων και υπηρεσιών να γίνονται µε βάση τη συµπεριφορά του πελάτη. Σε ένα CRM, το υποσύστηµα διαχείρισης εκστρατειών ουσιαστικά αποτελεί ένα ολοκληρωµένο εργαλείο µάρκετινγκ για την αυτοµατοποίηση του σχεδιασµού, της εκτέλεσης, και της παρακολούθησης στοχευµένων εκστρατειών σε επιλεγµένα τµήµατα πελατολογίου. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής βάσεων δεδοµένων ατόµων και εταιρειών από εξωτερικές πηγές. Βάσει πολλαπλών κριτηρίων που ορίζονται δυναµικά από την επιχείρηση, το υποσύστηµα αυτό επιτρέπει την εύκολη δηµιουργία οµάδων-στόχων, την εκπόνηση εκστρατειών για τις οµάδες αυτές, και την παρακολούθηση της εξέλιξης και της αποτελεσµατικότητας τους σε πραγµατικό χρόνο. Συνήθως το υποσύστηµα αυτό διαχειρίζεται προωθητικές ενέργειες κάθε τύπου, είτε πρόκειται για εκστρατείες ad hoc, όπως για παράδειγµα καµπάνιες άµεσου µάρκετινγκ για την προώθηση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, είτε για συνεχείς ή επαναλαµβανόµενες εκστρατείες, όπως για παράδειγµα καµπάνιες ε- κτίµησης αναγνωρισιµότητας προϊόντων, διαφηµίσεων, ή υπηρεσιών (product awareness). Η διαχείριση εκστρατειών απευθύνεται σε κάθε οργανισµό που θέλει να πετύχει µια στοχευµένη προσέγγιση µεγάλων όγκων πελατών και αύξηση πωλήσεων µέσω ευέλικτων εκστρατειών τηλεµάρκετινγκ, τηλε-πωλήσεων (tele-sales), ερευνών αγοράς, ή ερευνών ικανοποίησης πελατών. Κατά συνέπεια, αν εφαρµοστεί από εµπορικές επιχειρήσεις, εταιρείες παροχής υπηρεσιών κέντρων κλήσεων, τράπεζες, εταιρείες υπηρεσιών αµέσου µάρκετινγκ, καθώς και εταιρείες ερευνών αγοράς επιτυγχάνεται καλύτερη προσέγγιση της αγοράς αλλά το κυριότερο καλύτερη αποτίµηση των αποτελεσµάτων των εκστρατειών. Η οργάνωση και παρακολούθηση των εκστρατειών µέσω του υποσυστήµατος αυτού στηρίζεται στις ακόλουθες τρεις οµάδες εργαλείων:

19 Κεφάλαιο 9: Οι λειτουργίες του CRM 105 Σχεδιασµός εκστρατείας (campaign planning), που αυτοµατοποιεί τον προγραµµατισµό και τη δηµιουργία τόσο εισερχοµένων όσο και εξερχόµενων εκστρατειών. Μέσω του Σχεδιασµού εκστρατείας παρέχεται: Αυτοµατοποίηση της προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών σε µεγάλες οµάδες πιθανών πελατών. ιαχείριση πολλών καταλόγων πιθανών πελατών από διαφορετικές πηγές προέλευσης. Οµαδοποίηση πόρων για βέλτιστη παραγωγικότητα στην εκτέλεση εκστρατειών. Σχεδιασµός, τυποποίηση, και αυτοµατοποίηση της διαδικασίας εκτέλεσης εκστρατειών. Αυτοµατοποιηµένη ανάθεση εργασιών στο αρµόδιο προσωπικό. Σχεδιασµός εκστρατειών µε σταδιακή εκτέλεση. Σχεδιασµός κοινών εκστρατειών µε συνεργαζόµενες επιχειρήσεις. ηµιουργία προκαθορισµένων σεναρίων και οδηγιών για τους χρήστες για τηλεφωνικές εκστρατείες. Εκτέλεση εκστρατείας (campaign implementation). Το υποσύστηµα αυτό παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης ή ακύρωσης των εκστρατειών που έχουν προγραµµατιστεί στο Σχεδιασµό εκστρατείας, καθώς και επανάληψης των επιτυχηµένων εκστρατειών. Η Εκτέλεση εκστρατείας προσφέρει: ιαχείριση εργασιών (work management) για αυτοµατοποιηµένη ροή εργασιών στην εκτέλεση των εκστρατειών (ανάθεση ενεργειών σε τµήµατα και προσωπικό, παρακολούθηση προόδου εργασιών και χρονικών προθεσµιών). Εκτέλεση δοκιµαστικών εκστρατειών µικρής κλίµακας (pilot campaigns).

20

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μέρος I. Πρόλογος του συγγραφέα... 13. Εσωτερικό περιβάλλον και διαμόρφωση στρατηγικής Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μέρος I. Πρόλογος του συγγραφέα... 13. Εσωτερικό περιβάλλον και διαμόρφωση στρατηγικής Περιεχόμενα Εσωτερικό περιβάλλον και διαμόρφωση στρατηγικής Ερευνητική αποτελέσματα διαδικασία Περιεχόμενα 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πρόλογος του συγγραφέα... 13 Μέρος I Οι αρχές... 17 Κεφάλαιο 1 Διαχείριση πελατειακών σχέσεων CRM...

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Οι πελάτες στο κέντρο της προσοχής Η αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε λειτουργίας της επιχείρησης σας, ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Παρουσίαση του CRM Customer Relationship Management Ιανουάριος 2005 Αντζέντα... Βελτίωση εταιρικής εικόνας Απόκτηση πολύτιμης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

More than. a CRM program! Customer Relationship Management

More than. a CRM program! Customer Relationship Management More than a CRM program! Customer Relationship Management Το σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων της SoftOne αναβαθμίζει τη σχέση με τους πελάτες σας Εύκολο στη χρήση και ευέλικτο στις εφαρμογές του,

Διαβάστε περισσότερα

Υποσυστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ

Υποσυστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ Υποσυστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ Εξέταση των υποσυστημάτων που σχετίζονται με πωλήσεις και μάρκετινγκ Κατανόηση των διασυνδέσεων μεταξύ επιχειρηματικών διαδικασιών στα υποσυστήματα αυτά Μελέτη Περίπτωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο Επιχειρηµατικό Γίγνεσθαι

Σύγχρονο Επιχειρηµατικό Γίγνεσθαι SOCIAL CRM Σύγχρονο Επιχειρηµατικό Γίγνεσθαι Όξυνση ανταγωνισµού Ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις Πληθώρα επιλογών Νέες επιχειρηµατικές τάσεις Στροφή προς τον πελάτη Word of mouth Κοινωνικά δίκτυα ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 1.3 CRM & μάρκετινγκ σχέσεων 11 1.4 Τα Δομικά στοιχεία του CRM 19 1.5

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοματοποίηση Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων για Φαρμακαποθήκες / Φαρμακευτικές Εταιρείες

Αυτοματοποίηση Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων για Φαρμακαποθήκες / Φαρμακευτικές Εταιρείες exray CRM Αυτοματοποίηση Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων για Φαρμακαποθήκες / Φαρμακευτικές Εταιρείες Προσφέρουμε ένα CRM πληροφοριακό σύστημα... που προσαρμόζεται στις ανάγκες της εταιρείας σας, όχι η

Διαβάστε περισσότερα

INSURANCE SUITE. H πληρέστερη λύση µηχανογράφησης για µεσίτες ασφαλίσεων

INSURANCE SUITE. H πληρέστερη λύση µηχανογράφησης για µεσίτες ασφαλίσεων INSURANCE SUITE H πληρέστερη λύση µηχανογράφησης για µεσίτες ασφαλίσεων όλα καταλήγουν εκεί! Οι σύγχρονες επιχειρήσεις μεσιτείας ασφαλίσεων αντιμετωπίζουν πολλές και σημαντικές προκλήσεις, μεταξύ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Καθηµερινά αντιµετωπίζουµε εξαιρετικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες ευφυώς µεταµφιεσµένες σε άλυτα προβλήµατα. J.W. Gardner. Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η λύση της Microsoft Business Solutions-Navision για τις Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ σας παρέχει ολοκληρωµένες και ακριβείς πληροφορίες ώστε να επικεντρώνετε τις ενέργειές σας σε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα Learning Objectives Πως βοηθούν τα Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΗΣ ΛΙΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ CRM

ΠΛΗΡΗΣ ΛΙΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ CRM Το απόλυτο εργαλείο για την οργάνωση, παρακολούθηση, διαχείριση και βελτιστοποίηση των πελατειακών σχέσεων της επιχείρησής σας! Το ANTYXSOFT CRM διατίθεται σε δύο εκδόσεις (Basic και Advanced) ενώ προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση

Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση Βασικές κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων Οι τέσσερις βασικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων Βασικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων Βασικοί τύποι πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση σε Επιχειρηµατικό Επίπεδο εν έχει σηµασία τι κάνεις, φθάνει να το κάνεις καλά. J. Galbraith. Στρατηγική και Οργάνωση Χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος και ενέργεια για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Στόχοι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Στόχοι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Στόχοι Τι είναι ένα πληροφοριακό σύστηµα; Ποιος είναι ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον; Οι βασικές προκλήσεις στην διοίκηση Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία ο βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου Συστήµατος Mετρήσεων Στρατηγικής Αποτελεσµατικότητας/

Στην παρούσα εργασία ο βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου Συστήµατος Mετρήσεων Στρατηγικής Αποτελεσµατικότητας/ Πιλοτική εφαρµογή του ΣΜΣΑΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε πολλές επιχειρήσεις παρατηρείται η ανάγκη προσδιορισµού δεικτών για την αποτελεσµατικότητα της στρατηγικής που εφαρµόζεται και των διαδικασιών και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Certified Industrial Manager (CIM)

Certified Industrial Manager (CIM) (CIM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Επιχειρηµατική Ευφυΐα Απότηνιδέαστηνπράξη Παναγιώτης Θεοφάνους Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Περιεχόµενα 1. SAP Εταιρικόπροφίλ 2. Επιχειρηµατική Ευφυΐα - Η ανάγκη 3. SAP Business Intelligence

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρησιακή στρατηγική που εστιάζει στον πελάτη με την αξιοπιστία της NATECH. Natech.

Η επιχειρησιακή στρατηγική που εστιάζει στον πελάτη με την αξιοπιστία της NATECH. Natech. Η επιχειρησιακή στρατηγική που εστιάζει στον πελάτη με την αξιοπιστία της NATECH Natech. Τι είναι Το Natech.CRM είναι μια επιχειρησιακή στρατηγική επιλογή που ενοποιεί τις πωλήσεις, την οργάνωση εργασιών,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Κεφάλαιο 4 ο Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Διδακτικοί στόχοι Να εξηγηθεί πώς το διαδίκτυο μετασχηματίζει τις επιχειρήσεις Να συγκριθούν οι κατηγορίες του ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

managing customer relationships with real success

managing customer relationships with real success managing customer relationships with real success Powered by Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων Η Απόφαση για Πελατοκεντρική Στρατηγική Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον, η υιοθέτηση ισχυρής πελατοκεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 4: Σχεδιασμός και έρευνα μάρκετινγκ στις τράπεζες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις ιάλεξη 3 η 3.1 Κύριες επιχειρηµατικές λειτουργίες 1. Συστήµατα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ 2. Συστήµατα Παραγωγής 3. Συστήµατα Οικονοµικής και Λογιστικής ιαχείρισης 4. Συστήµατα ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) 1 Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΜΑ 2-1 Σύστηµα επιστροφής µπάλας, ένα από τα προϊόντα µπόουλινγκ της AMF Bowling.

ΕΚΘΕΜΑ 2-1 Σύστηµα επιστροφής µπάλας, ένα από τα προϊόντα µπόουλινγκ της AMF Bowling. Κεφάλαιο 2 ΕΚΘΕΜΑΤΑ Διαδικασία και Οργάνωση της ς Προϊόντων Ευγενική παραχώρηση της AMF Bowling Worldwide ΕΚΘΕΜΑ 2-1 Σύστηµα επιστροφής µπάλας, ένα από τα προϊόντα µπόουλινγκ της AMF Bowling. Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

O πελάτης στο επίκεντρο

O πελάτης στο επίκεντρο Ημερίδα ΕΕΤΤ Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών O πελάτης στο επίκεντρο Η εξυπηρέτηση του πελάτη κομβικό σημείο για την εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης Tom Στράτος, Διευθυντής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

w w w. e m p h a s i s. c o m. g r

w w w. e m p h a s i s. c o m. g r w w w. e m p h a s i s. c o m. g r Η emphasis είναι μέλος του ομίλου εταιρειών ARTION και έχει σαν αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών marketing. Κύριο συστατικό της emphasis αποτελεί η βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ escm ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ escm ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΠΜΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Μ. 2659) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ escm ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ(ELTRUN) Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ε εργαλείο διευκόλυνσης των εταιρικών συναλλαγών εξελίσσονται οι Σ ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces), σύμφωνα με έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ώθηση» Ανταγωνιστικότητας σε Call Center. Ολοκληρώνοντας open source & καινοτομικά Ελληνικά προϊόντα λογισμικού

«Ώθηση» Ανταγωνιστικότητας σε Call Center. Ολοκληρώνοντας open source & καινοτομικά Ελληνικά προϊόντα λογισμικού «Ώθηση» Ανταγωνιστικότητας σε Call Center Ολοκληρώνοντας open source & καινοτομικά Ελληνικά προϊόντα λογισμικού Case Study: Ώθηση Α.Ε. Open source και Ελληνικό καινοτομικό λογισμικό στις υπηρεσίες one-stop-shop

Διαβάστε περισσότερα

Business Simulation. The international Business Simulation for tomorrow s leaders

Business Simulation. The international Business Simulation for tomorrow s leaders Business Simulation The international Business Simulation for tomorrow s leaders Περιεχόµενα Τάσεις της αγοράς Κερδίζοντας µε το Storewars Τι είναι το Storewars Τιλένεοιπελάτεςµας Γιατί να συµµετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Πολλοί υποστηρίζουν ότι διανύουμε την αρχή μίας εποχής που μπορεί να περιγραφεί ως η Πληροφορική Επανάσταση και η οποία θα αλλάξει ριζικά την όλη δομή

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Σ' ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός γίνεται σκληρότερος καθημερινά, τα τραπεζικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης που διαγράφεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

121 (one2one) συμβουλές και υπηρεσίες Προσαρμόσιμη οθόνη (interface) χρήστη Κάθετη δομή ανά Δραστηριότητα Πρόσβαση στην Ομάδα Ανάπτυξης Λογισμικού μας

121 (one2one) συμβουλές και υπηρεσίες Προσαρμόσιμη οθόνη (interface) χρήστη Κάθετη δομή ανά Δραστηριότητα Πρόσβαση στην Ομάδα Ανάπτυξης Λογισμικού μας ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (CRM) Το icomplete είναι μια βραβευμένη υπηρεσία, βασισμένη σε λογισμικό CRM μέσω cloud, ειδικά προσαρμοσμένο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ Στρατηγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 7: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 7 ης

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μάιος 2013 Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CRM ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς ΜΑΙΟΣ 2015 Η έννοια και οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Εισαγωγή - Λειτουργία Πωλήσεων... 13

Πρόλογος Εισαγωγή - Λειτουργία Πωλήσεων... 13 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 11 Εισαγωγή - Λειτουργία Πωλήσεων... 13 1. Οργάνωση Πωλήσεων... 17 1.1. Μονοδιάστατοι Τύποι... 20 1.1.1. Λειτουργικός Προσανατολισμός... 21 1.1.1.1. Παράλληλη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Διαχείρισης Σχέσεων Πελατείας CRM (Customer Relationship Management)

Συστήµατα Διαχείρισης Σχέσεων Πελατείας CRM (Customer Relationship Management) Συστήµατα Διαχείρισης Σχέσεων Πελατείας CRM (Customer Relationship Management) Τι είναι η Διαχείριση Σχέσεων Πελατείας (1/3) Ο όρος Customer Relationship Management (CRM) δηλώνει την µεθοδολογία που βοηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικές Στρατηγικές για ιεθνή Ανταγωνιστικότητα. Σ. Λιούκας Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Επιχειρηµατικές Στρατηγικές για ιεθνή Ανταγωνιστικότητα. Σ. Λιούκας Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Επιχειρηµατικές Στρατηγικές για ιεθνή Ανταγωνιστικότητα Σ. Λιούκας Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Περίληψη Στο σύγχρονο δυναµικό περιβάλλον της παγκοσµιοποίησης η Ελληνική επιχείρηση πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Export Marketing Plan

Export Marketing Plan 1 2 Export Marketing Plan απλό & εύκολα κατανοητό έγγραφο της εταιρείας σαφής κατεύθυνση προσπαθειών marketing για επόμενο χρόνο διεισδυτική ματιά στην εταιρεία Περιεχόμενα 3 4 Περιεχόμενα 1. Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics CRM Τι είναι; Το CRM αποτελεί το τεχνολογικό εργαλείο για την υλοποίηση ενιαίας, πελατοκεντρικής επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ αποτίμηση συνεισφοράς προμηθειών στην αλυσίδα εφοδιασμού περιγραφή λειτουργίας και βασικής διαδικασίας προμηθειών από στρατηγική, τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Committed to Excellence

Committed to Excellence Committed to Excellence Δέσµευση στην Επιχειρηµατική Αριστεία Προσέγγιση 2: EFQM Committed to Excellence Assessment 2 Star Διεθνής Πιστοποίηση Επιχειρήσεων Επίπεδα Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM COMMITTED

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες. Βασικά Πλεονεκτήματα. Επισκόπηση

Υπηρεσίες. Βασικά Πλεονεκτήματα. Επισκόπηση 2015 REFERENCE BOOK Υπηρεσίες Υπηρεσίες Η Service One Α.Ε. είναι θυγατρική της Fourlis Trade Α.Ε.Β.Ε. και μέλος του Fourlis Group, ενός εκ των κορυφαίων ομίλων εταιρειών στην και τα Βαλκάνια, στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας ινστιτούτο αισθητικής και κέντρο ευεξίας στην Κύπρο

Ανοίγοντας ινστιτούτο αισθητικής και κέντρο ευεξίας στην Κύπρο Μελέτη περίπτωσης Επιχειρηµατικότητας Ανοίγοντας ινστιτούτο αισθητικής και κέντρο ευεξίας στην Κύπρο 1. Εισαγωγή Η G.A.A-Dessange (Cyprus) Ltd είναι η αποκλειστική αντιπρόσωπος (Master Franchisee) στην

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT Customer Relationship Management ονομάζεται η επιχειρηματική στρατηγική που ενσωματώνει εσωτερικές λειτουργίες και διαδικασίες, καθώς και εξωτερικά δίκτυα υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση που σας προτείνουμε για την διαχείριση των πελατών σας συνοπτικά περιλαμβάνει

Η λύση που σας προτείνουμε για την διαχείριση των πελατών σας συνοπτικά περιλαμβάνει Σκεφτείτε πόσες πωλήσεις χάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια από λάθη, από παραλήψεις, από μη συνεργασία των υπευθύνων ή απλά από κακή οργάνωση. Πόσοι υποψήφιοι πελάτες έμειναν μόνο υποψήφιοι και αν γνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Bundles & Modules MINIMUM ΧΡΗΣΤΕΣ:5

Bundles & Modules MINIMUM ΧΡΗΣΤΕΣ:5 Bundles & Mdules ΚΥΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ENTERPRISE SUITE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ MINIMUM ΧΡΗΣΤΕΣ:5 Χρηματοοικονομικά Διαχείριση συναλλασσομένων (πελάτες - προμηθευτές - χρεώστες - πιστωτές) και ενδιάμεσων (πωλητές

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγικό Σημείωμα Ελληνικής Έκδοσης..............................................17 Εισαγωγικό σημείωμα................................................................ 19 Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ SCOR ΕΝΝΟΙΑ SCOR Ορισμός των μοντέλων SCOR Το μοντέλο SCOR είναι ένα μοντέλο αναφοράς διαδικασιών για την εφοδιαστική αλυσίδα (η ονομασία του προέρχεται από τα αρχικά γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν

Διαβάστε περισσότερα

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS COMPANY PROFILE Η εταιρεία B.C. ALTIUS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...13 Λίγα λόγια για τους συγγραφείς...21 Ευχαριστίες...23 Μέρος 1 Κεφάλαιο 1 Τα θεμέλια 27 Τα πληροφοριακά συστήματα και οι οργανισμοί...29 Στόχοι κεφαλαίου...29 Εισαγωγή...32

Διαβάστε περισσότερα

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. Διαμόρφωση Εξαγωγικής Στρατηγικής σε κλαδικό ή τοπικό επίπεδο Η GlobalGreece έχει την εμπειρία και αναλαμβάνει την διαμόρφωση μακροχρόνιων σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Κεφάλαιο 1 ο Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθεί ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον Ναοριστείτοπληροφοριακόσύστημα, η ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

MΑΘΗΜΑ 4ο. Η Λειτουργία του

MΑΘΗΜΑ 4ο. Η Λειτουργία του MΑΘΗΜΑ 4ο Η Λειτουργία του Προγραµµατισµού ΙΙ. Φάσεις του Προγραµµατισµού Άσκηση Άσκηση: Τοποθετήστε λογικά µε τη σειρά τα παρακάτω στάδια του προγραµµατισµού èσύγκριση των εναλλακτικών λύσεων µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ

Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα