ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 18/06/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΣ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 18/06/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΣ:"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 18/06/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 2079 Ταχ. Δ/νση : Περίδου Χανιά Πληροφορίες: Σκουμπάκη Αρτεμησία Ζωφάκης Στυλιανός Τηλέφωνο : FAX : ΠΡΟΣ: Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό με αριθμό Διακήρυξης 01/2014 Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1.Τεχνική μας Υπηρεσία 2.Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού Θέμα: Διευκρινίσεις απαντήσεις επί της Διακήρυξης 01/2014 Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων για την προμήθεια «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS» Επειδή μέχρι τελευταίου δευτερολέπτου εστάλησαν ερωτήματα οι συνολικές διευκρινίσεις μας είναι οι εξής: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1. Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε περαιτέρω διευκρινίσεις σε ότι αφορά τον φράκτη τύπου jersey. Θα θέλαμε σαφέστερη επεξήγηση για το μήκος, το πλάτος, και το ύψος του φράκτη. Επίσης θα θέλαμε διευκρίνιση και για τον τύπο της βάσης, εάν ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο φράκτης τύπου jersey θα περιλαμβάνει βάση από μπετόν και κιγκλίδωμα μεταλλικό. Το ύψος θα είναι τέτοιο που να εξασφαλίζει την λειτουργικότητα του προσφερόμενου συστήματος. Το μεταλλικό κιγκλίδωμα προδιαγράφεται 1

2 είναι ξεχωριστή ή ενσωματωμένη και ότι άλλες τεχνικές προδιαγραφές. 2. Παρακαλούμε διευκρινίστε μας σε ποια σημεία του λιμανιού θα τοποθετηθούν οι τοπικοί σταθμοί ελέγχου και οι αντίστοιχοι καρταναγνώστες. 3. Σχετικά με την συνολική χωρητικότητα των ενσωματωμένων σκληρών δίσκων παρακαλούμε επιβεβαιώστε αν αυτή πρέπει να είναι 100ΤΒ όπως αναφέρει η προδιαγραφή.. λεπτομερώς για όλες τις κατασκευές στην σελ 72 παράγραφος α του Παραρτήματος ΙΙΙ «Τεχνικές Προδιαγραφές». Η βάση του φράκτη θα είναι τέτοια που να εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα του συστήματος. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι αναφέρεται ότι θα παραδοθεί αρχικό σχέδιο εφαρµογής «Το αρχικό σχέδιο εφαρµογής θα περιέχει τουλάχιστον: - Λεπτοµερή ανάλυση του προτεινοµένου συστήµατος σε συνδυασµό µε τις απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης και απαιτούμενων υποδοµών κάθε σταθµού αισθητήρων που θα υλοποιηθούν µε ευθύνη του αναδόχου.» Στο Παράρτημα ΙΙΙ της διακήρυξης παρ. Γενικά αναφέρεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να μελετήσει αναλυτικά την λειτουργία της λιμενικής εγκατάστασης και να εξασφαλίσει την λειτουργικότητα του προσφερόμενου συστήματος λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της διακήρυξης, τις σχετικές διατάξεις και τα αποτελέσματα της επιτόπιας επίσκεψης που προβλέπεται σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτει στον συγκεκριμένο τομέα και την εμπειρία του. Για τον λόγο αυτό ζητείται επί ποινή απόρριψης, να υποβληθεί αρχικό σχέδιο εφαρμογής και υλοποίησης του συστήματος με προτάσεις του υποψήφιου αναδόχου, στην οποία πέρα από τα απαιτούμενα περιεχόμενα θα αντικατοπτρίζεται η τεχνογνωσία του υποψήφιου αναδόχου και η οποία βαθμολογείται με σημαντική βαθμολογία σε συνδυασμό με την κατανόηση του έργου. Σημειώνεται ότι ζητείται λύση με το κλειδί στο χέρι και ότι το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και με γνώμονα τα παραπάνω πρέπει να διαμορφωθεί η προσφερόμενη λύση. Όπως αναφέρει η προδιαγραφή. 2

3 4. Παρακαλώ επιβεβαιώστε πως σχετικά με την παρουσίαση του προσφερόμενου συστήματος στην επιτροπή αξιολόγησης, σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, δεν κρίνεται αρκετή η παρουσίαση της αρχιτεκτονικής και των λειτουργικών προδιαγραφών σε μορφή στατικής παρουσίασης, αλλά η παρουσίαση των λειτουργικών προδιαγραφών σε επίπεδο user interface». 5. Στις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στις τεχνικές προδιαγραφές των εξαρτημάτων μεταξύ του παραρτήματος ΙΙΙ Τεχνικές Προδιαγραφές και του Παράρτημα V προϋπολογισμός παρακαλώ διευκρινίστε ποιο υπερτερεί. 6. Στην αρχή του Κεφαλαίου ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ στην ενότητα ΓΕΝΙΚΑ και στο πρώτο εδάφιο (σελίδα 61 της διακήρυξης) αναφέρει «Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να μελετήσει αναλυτικά τη λειτουργία της λιμενικής εγκατάστασης και να εξασφαλίσει την λειτουργικότητα του συστήματος. Δεδομένου δε του μικρού χρόνου υλοποίησης θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού ο υποψήφιος ανάδοχος να παρουσιάσει αναλυτικά τις δυνατότητες του προσφερόμενου συστήματος στην επιτροπή αξιολόγησης, σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω αναφερόμενες απαιτήσεις της νομοθεσίας και την λειτουργία της λιμενικής εγκατάστασης». (α) Λόγω το ότι δεν υπάρχουν εγκεκριμένες «λειτουργικές διαδικασίες ασφαλείας» για τη λιμενική εγκατάσταση θα πρέπει ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος να εκπονήσει, έστω και επιγραμματικά, λειτουργικές διαδικασίες ασφαλείας, ως μέρος της παραδοτέας «Προμελέτης Εφαρμογής»; Στο κεφάλαιο Γ παρ Γ8. β.4 ( Σελ 49) αναφέρεται ότι : «Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να επιδείξει σε πραγµατική λειτουργία το σύστηµα ελέγχου πρόσβασης σε υπόχρεο χώρο (υπόχρεα περιοχή πλόων εσωτερικού) της λιµενικής εγκατάστασης, το οποίο θα πρέπει να λειτουργεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.» Το Παράρτημα V Προϋπολογισμός περιέχει μια συνοπτική αναφορά των εξαρτημάτων, για τις ανάγκες του υπολογισμού της εκτιμώμενης δαπάνης. Η Υπηρεσία δεν έχει διαπιστώσει διαφοροποιήσεις, σε κάθε όμως περίπτωση υπερτερούν οι τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙΙ Τεχνικές Προδιαγραφές. (α) Ναι. (β) Η απαιτούμενη με ποινή αποκλεισμού «αναλυτική παρουσίαση των δυνατοτήτων του προσφερόμενου συστήματος στην επιτροπή αξιολόγησης, σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας λαμβάνοντας υπόψη και την λειτουργία της λιμενικής εγκατάστασης» θα πρέπει να είναι βασισμένη στις περιγραφόμενες στην Προμελέτη Εφαρμογής λειτουργικές διαδικασίες ασφαλείας, ή σε τυχαία σενάρια κατ (β) Η παρουσίαση θα πρέπει να είναι βασισμένη στις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τη λειτουργία της συγκεκριμένης λιμενικής εγκατάστασης. 3

4 εκτίμηση του κάθε υποψηφίου αναδόχου ή της Επιτροπής; (γ) Δεδομένου ότι η επιτροπή αξιολόγησης έχει την δυνατότητα αποκλεισμού υποψηφίου αναδόχου αν κρίνει ότι η παρουσίασή του δεν ικανοποιεί τις λειτουργικές (διακίνηση επιβατών και οχημάτων) και επιχειρησιακές (απαιτούμενο προσωπικό) ανάγκες του ΛΤΝΧ σε συνδυασμό με τον υπό εγκατάσταση εξοπλισμό ασφαλείας, οι λειτουργικές διαδικασίες θα πρέπει να αναφερθούν έστω επιγραμματικά στην προμελέτη εφαρμογής του κάθε υποψηφίου; 7. Στην παράγραφο Φορητοί φράκτες (σελίδα 72 της διακήρυξης) αναφέρει «ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΦΡΑΚΤΗΣ μήκους 2,00μ ΤΥΠΟΥ JERSEY με κατάλληλες βάσεις για στήριξη σταθερού μεταλλικού φράκτη και βάσεις μεταφοράς με κλαρκ καθώς και μεταλλικό κιγκλίδωμα 2μ.» (γ) Ναι είναι απαραίτητο. Σύμφωνα με το ανωτέρω λεκτικό η απαίτηση αφορά ΜΟΝΟ βάσεις με κατάλληλες υποδοχές για στήριξη εναλλακτικά μεταλλικού φράκτη ή μεταλλικού κιγκλιδώματος καθ όλο το μήκος της βάσης (2μ) και ΧΩΡΙΣ την ανωδομή (μεταλλικό φράκτη ή μεταλλικό κιγκλίδωμα). Παρακαλούμε να δοθούν οι απαιτούμενες διευκρινήσεις, και συγκεκριμένα: Όπως απάντηση 1. (α) Είναι σωστή η κατά τα ανωτέρω κατανόηση της σχετικής απαίτησης ότι αφορά ΜΟΝΟ βάσεις τύπου Jersey; (β) Αν είναι σωστή η κατά τα ανωτέρω κατανόηση της σχετικής απαίτησης ότι αφορά ΜΟΝΟ βάσεις τύπου Jersey, οι εν λόγω βάσεις θα πρέπει να βαφούν με τα χρώματα κυκλοφορίας (κίτρινο - μαύρο) και με τι προδιαγραφές χρωμάτων προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενα ατυχήματα από πρόσκρουση και τυχόν αστικές και ποινικές ευθύνες για το ΛΤΝΧ; (γ) Αν δεν είναι σωστή η κατά τα ανωτέρω κατανόηση της σχετικής απαίτησης και συμπεριλαμβάνει και την ανωδομή πόσες βάσεις τύπου Jersey θα πρέπει να εφοδιασθούν με μεταλλικό φράκτη και πόσα με μεταλλικό κιγκλίδωμα και με τι προδιαγραφές; (δ) Αν ισχύει το (γ) ανωτέρω θα υπάρξει και (δ) Δεν υπάρχει θέμα επικαιροποίησης του 4

5 επικαιροποίηση το προϋπολογισμού προκειμένου να καλυφθούν οι νέες απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές που δεν αναφέροντα στη διακήρυξη; 8. Στην παράγραφο β) Μεταλλική πόρτα για περίφραξη τύπου Jersey 1,6 χ 3,0μ. εκκένωσης κοινού και πεζών (σελίδα 72 της διακήρυξης) δεν παρέχονται προδιαγραφές ενώ το λεκτικό κοινού και πεζών» υπονοεί ότι το κοινό μπορεί να είναι και εποχούμενο, δηλαδή θα πρέπει η πόρτα αυτή να υποστηρίζει (ελεύθερο ύψος, κλπ) και εκκένωση με οχήματα; 9. Στην παράγραφο Γενική περιγραφή συστήματος ελέγχου πρόσβασης και στην χωρίς αριθμό υποπαράγραφο Υποσύστημα αναγνώρισης Πινακίδων Οχημάτων των Επιβατών μέσω των πυλών το λιμένα με έλεγχο της πινακίδας και κάρτας επιβίβασης για τα αυτοκίνητα (σελίδα 78 της διακήρυξης), πρώτο εδάφιο, αναφέρει «Για το σκοπό αυτό τοποθετούνται εικονολήπτες σε κάθε είσοδο και έξοδο των οχημάτων για την αυτόματη αναγνώριση και καταγραφή του αριθμού κυκλοφορίας» ενώ στο τελευταίο εδάφιο της σελίδας 79 αναφέρει «Το σύστημα θα εγκατασταθεί στα σημεία φόρτωσης οχημάτων στα Ε/Γ-Ο/Γ υπόχρεων πλοίων και στον ελεγχόμενο χώρο στάθμευσης». προϋπολογισμού. Η πόρτα θα πρέπει εκκένωση οχημάτων. να υποστηρίζει και (α) Με βάση την παραπάνω περιγραφή ή απαιτήσεων θα πρέπει να τοποθετηθούν εικονολήπτες σε κάθε είσοδο-έξοδο οχημάτων και στα σημεία φόρτωσης οχημάτων στα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία; (το σύνολο των εικονοληπτών στη 2η περίπτωση είναι περισσότεροι των δύο (2) που προβλέπει και απαιτεί η διακήρυξη) (α) Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη, σελ.80: «Υποσύστημα αναγνώρισης καρτών επιβίβασης /εισιτηρίων (barcode) οχημάτων των επιβατών με ταυτόχρονη επιβεβαίωση ότι το εισιτήριο είναι έγκυρο Θα τοποθετηθεί σε δύο (2) διαφορετικά σημεία, για έλεγχο εισόδου και εξόδου στο κάθε ένα από αυτά.» Επομένως έχουν προϋπολογισθεί για δυο διαφορετικά σημεία τοποθέτησης δύο συστήματα, που το καθένα περιλαμβάνει δυο εικονολήπτες για έλεγχο εισόδου και εξόδου. Άρα συνολικά 4 εικονολήπτες (δύο σε κάθε σημείο). (β) Ποιος είναι ο «ελεγχόμενος χώρος στάθμευσης» που αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο της σελίδας 79 ότι θα πρέπει να τοποθετηθούν επιπλέον εικονολήπτες και πόσοι; (δεδομένου ότι η διακήρυξη (β) Στο Παράρτημα ΙΙΙ της διακήρυξης παρ Γενικά αναφέρεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να μελετήσει αναλυτικά την λειτουργία της λιμενικής εγκατάστασης και να εξασφαλίσει την λειτουργικότητα 5

6 προβλέπει μόνο δύο) του προσφερόμενου συστήματος λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της διακήρυξης, τις σχετικές διατάξεις και τα αποτελέσματα της επιτόπιας επίσκεψης που προβλέπεται σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτει στον συγκεκριμένο τομέα και την εμπειρία του. Για τον λόγο αυτό ζητείται επί ποινή απόρριψης, να υποβληθεί αρχικό σχέδιο εφαρμογής και υλοποίησης του συστήματος με προτάσεις του υποψήφιου αναδόχου, στην οποία πέρα από τα απαιτούμενα περιεχόμενα θα αντικατοπτρίζεται η τεχνογνωσία του υποψήφιου αναδόχου και η οποία βαθμολογείται με σημαντική βαθμολογία σε συνδυασμό με την κατανόηση του έργου. Σημειώνεται ότι ζητείται λύση με το κλειδί στο χέρι και ότι το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και με γνώμονα τα παραπάνω πρέπει να διαμορφωθεί η προσφερόμενη λύση. 10. Στην παράγραφο Φορητό τερματικό και φορητός καρταναγνώστης (σελίδα 83 της διακήρυξης) δεν υπάρχει απαίτηση για ενσωματωμένο εικονολήπτη προκειμένου να είναι εφικτή η αυτόματη ανάγνωση και καταγραφή του αριθμού κυκλοφορίας οχημάτων στη περίπτωση που υπάρχει «πτώση» του συστήματος εικονοληπτών αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων στο σημείο εσόδουεξόδου. 11. Στην παράγραφο Αναγνώστης μακράς εμβέλειας (σελίδα 84 της διακήρυξης) αναφέρει «Ο αναγνώστης μακράς εμβέλειας προορίζεται για την πύλη εισόδου οχημάτων, όπου θα ελέγχεται μια λωρίδα εισόδου ανά αναγνώστη» που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τη χρήση με δεδομένη την μη ύπαρξη εγκεκριμένων λειτουργικών διαδικασιών ασφαλείας για το ΛΤΝΧ, και συγκεκριμένα: Όπως Απάντηση 9.β. Όπως Απάντηση 9 α. (α) Ποια η έννοια καταγραφής μόνο εισόδου των οχημάτων όταν το σύστημα ελέγχου πρόσβασης δεν θα επιτρέψει π.χ. το όχημα του Προέδρου του ΛΤΝΧ ή του Λιμενάρχη να εισέλθει εκ νέου στη Λιμενική Εγκατάσταση αν δεν έχει καταγραφεί η έξοδός του από προηγούμενη είσοδό του; (αυτό θα ενεργοποιήσει το συναγερμό προσπάθειας παράνομης εισόδου οχήματος 6

7 με πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, αφού με βάση το λογισμικό ελέγχου πρόσβασης το αυθεντικό όχημα θα βρίσκεται ήδη εντός της Λιμενικής Εγκατάστασης από προγενέστερη καταγραφή του) (β) Υπάρχουν στον προϋπολογισμό της προμήθειας, με α/α 7, μόνο 2 αναγνώστες μακράς εμβέλειας που μπορούν να καλύψουν την είσοδο-έξοδο μόνο μιας περιοχής, π.χ. την είσοδο-έξοδο του επιβατικού τμήματος της Λιμενικής Εγκατάστασης σε συνδυασμό (αλλιώς δεν μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά) με τους 2 εικονολήπτες πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων που επίσης υπάρχουν στον προϋπολογισμό της προμήθειας με α/α Στην παράγραφο Σύστημα ασύρματης ενδοεπικοινωνίας (σελίδα 85 της διακήρυξης) σε συνδυασμό με το 4ο εδάφιο της παραγράφου 3.3. Ηλεκτρολογικός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός (σελίδα 71 της προκήρυξης) που αναφέρει «Επίσης θα πρέπει να υπάρχει κρυπτογραφημένο σύστημα εσωτερικής ενδοεπικοινωνίας του μόνιμο προσωπικού μέσω ασυρμάτων RF ή VHF ή TETRA» υπάρχει περιγραφή εξαιρετικά πολύπλοκων συσκευών ενδοεπικοινωνίας, με προδιαγραφές που ποτέ δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν λόγω των λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών της Λιμενικής Εγκατάστασης και παράλληλα είναι υποτιμολογημένες τουλάχιστον κατά 100% στον προϋπολογισμό της προμήθειας (α/α 25 του προϋπολογισμού) από τις τιμές παρόμοιων συσκευών στην διεθνή αγορά. 13. Στην παράγραφο υποσύστημα ελέγχου πρόσβασης-ηλεκτρικές μπάρες (σελίδα 86 της διακήρυξης) στην αρχή του πρώτου εδαφίου αναφέρει «Ηλεκτρικές μπάρες 7μ.» Προτείνεται η επαναδιατύπωση ως «Ηλεκτρικές μπάρες έως 7μ.» διότι το μήκος των 7 μέτρων κρίνεται υπερβολικά μεγάλο με δεδομένο το μέγιστο πλάτος της κάθε ροής να μην πρέπει να υπερβαίνει τα 4 μέτρα τόσο για λειτουργικούς και επιχειρησιακούς λόγους όσο και για λόγους ασφαλείας. 14. Στην παράγραφο Υποσύστημα ελέγχου πρόσβασης-ηλεκτρικές μπάρεςproxycards (σελίδα 87 της διακήρυξης) και στο τελευταίο στη σελίδα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά αναφέρει «-Αναγνώστης Όπως αναφέρει η προδιαγραφή. Όπως αναφέρει η προδιαγραφή. Ο ανάδοχος οφείλει να διασφαλίσει τη σωστή λειτουργία του συστήματος καθώς και την συνεργασία των υποσυστημάτων. 7

8 καρτών τύπου proximity μεγάλης εμβέλειαςlong range (τουλάχιστον 6μ) συμβατός με το λοιπό σύστημα ελέγχου πρόσβασης» και με πρόβλεψη για 2 τέτοιες μπάρες με α/α 20 στον προϋπολογισμό της προμήθειας, που κατά τη γνώμη μας είναι μη συμβατός εξοπλισμός αν δεν συνοδεύεται και με εικονολήπτες ανάγνωσης των πινακίδων κυκλοφορίας των εισερχόμενων οχημάτων και συγκεκριμένα: (α) Πως θα διασφαλισθεί ότι κάτοχος κάρτας πρόσβασης χωρίς όχημα διερχόμενος πλησίον της μπάρας δεν θα ενεργοποιήσει τον καρταναγνώστη μεγάλης εμβέλειας (long range proxycard) ανοίγοντας την μπάρα; (β) Πως ο φύλακας σε παράπλευρο φυλάκιο θα είναι σίγουρος ότι το διερχόμενο όχημα και ο οδηγός του είναι κάτοχος έγκυρης κάρτας πρόσβασης και ότι δεν άνοιξε η μπάρα τυχαία από κάρτα άλλου διερχόμενου πεζού κατόχου έγκυρης κάρτας πρόσβασης; 15. Στην παράγραφο Φυλάκια - Γενική περιγραφή (σελίδα 89 της διακήρυξης) (α) Οι διαστάσεις των παραθύρων 1,00μ χ 1,00μ θεωρούμε ότι είναι πολύ μικρές και δεν θα επιτρέπουν την σωστή επιτήρηση του εξωτερικού χώρου από τον εντός του φυλακίου εργαζόμενο φύλακα. (β) Δεν διευκρινίζεται εάν τα παράθυρα θα είναι με διπλά ή μονά υαλοστάσια. (γ) Δεν παρέχονται, μάλλον εκ παραδρομής, λεπτομερείς διευκρινήσεις για το επίπεδο βλητικής αντίστασης του αλεξίσφαιρου φυλακίου (σώμα) και των υαλοστασίων του. Αν κάποιος δεν καλύπτει την βλητική αντίσταση, που θα πρέπει να διευκρινιστεί, θεωρείται ότι δεν καλύπτει τις προδιαγραφές και απορρίπτεται; (δ) Δεν διευκρινίζεται, μάλλον εκ παραδρομής, ότι ο σκελετός των φυλακίων θα πρέπει να είναι γαλβανισμένος καθώς πρόκειται για λιμάνι και επιβάλλεται γαλβάνισμα τουλάχιστον 60μικρα. Όλες γενικά οι μεταλλικές κατασκευές (κοιλοδοκοί, στραντζαριστές διατομές, λαμαρίνες, εξαρτήματα κ.λπ.) θα πρέπει να αποτελούνται από γαλβανισμένο χάλυβα, με άριστης ποιότητας βαφή κατόπιν της (α) Όπως αναφέρει η προδιαγραφή. (β) Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε χώρους παραμονής ατόμων απαιτούνται διπλά τζάμια επαρκούς θερμομονωτικής ικανότητας. (γ) Το επίπεδο βλητικής αντίστασης του αλεξίσφαιρου φυλακίου (σώμα) και των υαλοστασίων θα πρέπει να καλύπτει τις νόμιμες προδιαγραφές. (δ) Όλη η κατασκευή θα είναι άριστης ποιότητας κατάλληλη για λειτουργία σε περιβάλλον λιμενικής εγκατάστασης. Όλα τα μεταλλικά μέρη αυτής θα πρέπει να είναι γαλβανισμένα εν θερμώ κατάλληλα για θαλάσσια περιβάλλον. 8

9 ενδεδειγμένης προετοιμασίας για την προστασία έναντι οξείδωσης, θα έχουν δε καταλλήλως επεξεργασμένες τις ακμές τους ώστε να μην παρουσιάζουν γρέζια, εξογκώματα, κακότεχνα διαμορφωμένες απολήξεις κ.λπ. για λόγους ασφαλείας. (ε) Δεν διευκρινίζεται εάν το ύψος 2,25 θα είναι εσωτερικό (σε περίπτωση 2,25 είναι εξωτερικό να λάβετε υπόψη σας ότι είναι πολύ χαμηλό). (ζ) Δεν διευκρινίζεται ο τύπος και η ισχύς του κλιματιστικού μηχανήματος που θα τοποθετηθεί στο Control Room ώστε να είναι ικανοποιητικό για το χώρο και τις θερμοκρασίες που θα αναπτύσσονται από τον υπό εγκατάσταση εξοπλισμό λειτουργίας του (servers, racks, κλπ). (η) Δεν διευκρινίζεται που θα τοποθετηθεί η ενσωματωμένη ηλεκτρογεννήτρια 5KWA θα τοποθετηθεί στο χώρο του φυλακίου; ή σε ξεχωριστό χώρο; Όσο και αθόρυβη να είναι η γεννήτρια θα υπάρχει θόρυβος ο όποιος θα δυσχεραίνει το έργο της φύλαξης. (θ) Δεν διευκρινίζονται το πάχος του MDF για το δάπεδο αν και δεν ενδείκνυται το MDF για περιβάλλον δίπλα στη θάλασσα και θα ήταν καλλίτερα να διορθωθεί σε κόντραπλακέ WMP 18χιλ κατηγορίας Ε1 για μη εκπομπή φορμαλδεΰδης. (ι) Οι συνδέσεις των φυλακίων με την ηλεκτρική παροχή των διαμορφωμένων πτερύγων προς τα Δίκτυα Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Η, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.), αποτελούν μέρος της παρούσας Προμήθειας; (κ) Τα ρολά ασφαλείας σε ποια πλευρά θα πρέπει να τοποθετηθούν; 16. Στην παράγραφο Οικίσκος ελέγχου επιβατών με συσκευή X-Ray φωτισμό και κάμερες ασφαλείας (σελίδα 89 της διακήρυξης) στο πρώτο εδάφιο αναφέρει «. τύπου trailer ή αντίστοιχου» (ε) Το ύψος 2.25 μέτρα είναι το εσωτερικό του φυλακίου. (ζ) θα τοποθετηθούν κλιματιστικά μηχανήματα σύμφωνα με το χώρο και τις συνθήκες λειτουργίας αυτού. (η) Θα τοποθετηθεί εξωτερικά του φυλακίου, σε προστατευμένο χώρο που θα αποτελεί ενιαίο σύνολο με το φυλάκιο. (θ) Όπως αναφέρει η προδιαγραφή (ι) Θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία με σύνδεση με τα υφιστάμενα δίκτυα της λιμενικής εγκατάστασης. (κ) Όπως Απάντηση 9β Όπως απάντηση 9β. Παρακαλούμε για διευκρίνιση και συγκεκριμένα αν καλύπτει την σχετική απαίτηση της διακήρυξης είτε ρυμουλκούμενος οικίσκος τύπου trailer είτε μεταφερόμενος οικίσκος με τη χρήση γερανού-παπαγαλάκι. 9

10 17. Στην παράγραφο 3.15 Κέντρο Ελέγχου (σελίδα 93 της διακήρυξης) στο ένατο εδάφιο αναφέρει «Να υποστηρίζονται όλες ο σχετικές ηλεκτρικές παροχές από κατάλληλο σύστημα UPS που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία τους». Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ο επιθυμητός χρόνος αδιάλειπτης λειτουργίας π.χ. 5 ή 15 ή 20 ή περισσότερα λεπτά από την πτώση της παροχής ΔΕΗ και μέχρι την έναρξη παροχής από Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) όπως απαιτείται από τον Κώδικα ISPS. 18. Κατά την επιτόπια ενημέρωση για τις λειτουργίες της Λιμενικής Εγκατάστασης την 7η Μαΐου 2014, δόθηκε μεγάλη βαρύτητα στην λειτουργία της Λιμενικής Εγκατάστασης, σε συνδυασμό με τον υπό εγκατάσταση εξοπλισμό, με το μικρότερο δυνατό λειτουργικό κόστος, δηλαδή με τον μικρότερο αριθμό προσωπικού με καθήκοντα ασφαλείας (φύλακες). Για την επίτευξη αυτού του στόχου, όπως υποστηρίχθηκε από σχεδόν το σύνολο των παρευρισκόμενων υποψήφιων αναδόχων, θα πρέπει να γίνει επανασχεδιασμός και επαναοριοθέτηση της Λιμενικής Εγκατάστασης. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν το ΛΤΝΧ θα καλύψει τις όποιες κατασκευές και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απαιτηθούν μιας και στη διακήρυξη δεν προβλέπεται ούτε απαιτείται ο επανασχεδιασμός και η επαναοριοθέτηση της Λιμενικής Εγκατάστασης ούτε τυχόν απαιτούμενα από τέτοιου είδους παρεμβάσεις κατασκευαστικά έργα Πολιτικού Μηχανικού ή έργα διαμόρφωσης κυκλοφοριακών ροών ευθύνης Συγκοινωνιολόγου. 19. Σε ότι αφορά στην δομή της ομάδας έργου Στην σελίδα 28 αναφέρεται: Σημειώνεται ότι τα άτομα που θα απασχοληθούν στην εκτέλεση του έργου πρέπει τουλάχιστον κατά ποσοστό 25 % να προέρχονται από το μόνιμο προσωπικό του υποψηφίου, ενώ όλοι όσοι θα έχουν πρόσβαση στις εµπιστευτικές πληροφορίες Όπως απάντηση 9β. Στο Παράρτημα ΙΙΙ της διακήρυξης παρ Γενικά αναφέρεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να μελετήσει αναλυτικά την λειτουργία της λιμενικής εγκατάστασης και να εξασφαλίσει την λειτουργικότητα του προσφερόμενου συστήματος λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της διακήρυξης, τις σχετικές διατάξεις και τα αποτελέσματα της επιτόπιας επίσκεψης που προβλέπεται σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτει στον συγκεκριμένο τομέα και την εμπειρία του. Για τον λόγο αυτό ζητείται επί ποινή απόρριψης, να υποβληθεί αρχικό σχέδιο εφαρμογής και υλοποίησης του συστήματος με προτάσεις του υποψήφιου αναδόχου, στην οποία πέρα από τα απαιτούμενα περιεχόμενα θα αντικατοπτρίζεται η τεχνογνωσία του υποψήφιου αναδόχου και η οποία βαθμολογείται με σημαντική βαθμολογία σε συνδυασμό με την κατανόηση του έργου. Σημειώνεται ότι ζητείται λύση με το κλειδί στο χέρι και ότι το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και με γνώμονα τα παραπάνω πρέπει να διαμορφωθεί η προσφερόμενη λύση. Ισχύουν αμφότερες οι υποχρεώσεις. Δηλαδή τα άτομα που θα απασχοληθούν στην εκτέλεση του έργου πρέπει τουλάχιστον κατά ποσοστό 25 % να προέρχονται από το μόνιμο προσωπικό του υποψηφίου, ενώ όλοι όσοι θα έχουν πρόσβαση στις εµπιστευτικές πληροφορίες θα πρέπει υποχρεωτικά να ανήκουν επίσης στο µόνιµο προσωπικό του αναδόχου. 10

11 θα πρέπει υποχρεωτικά να ανήκουν επίσης στο µόνιµο προσωπικό του αναδόχου. Επίσης στην σελίδα 49 αναφέρεται: 3. Η ανωτέρω υποχρέωση εχεμύθειας και λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο, όπως και όλους τους συνεργάτες του και, εν γένει, πάσης φύσεως προστηθέντες ή βοηθούς εκπληρώσεώς του κατά την υλοποίηση του έργου. Με ποινή αποκλεισµού θα πρέπει να συµπεριληφθούν στην τεχνική προσφορά τα στοιχεία των ατόµων αυτών και σχετική υπεύθυνη δήλωση υπογεγραµµένη από αυτούς για την πλήρη κατανόηση και συµµόρφωσή τους με το παρόν άρθρο. 49 Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τι από τα παραπάνω ισχύει. 20. Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν αντίστοιχα έργα, όμοια ή ισοδύναμα με τις απαιτήσεις υλοποίησης φυσικού αντικειμένου, που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς και που περιλαμβάνουν μελέτη, σχεδιασμό, προμήθεια κι εγκατάσταση εξοπλισμού επιτήρησης χώρων εξωτερικού περιβάλλοντος σε μεγάλη κλίμακα, ή κι έργα εξοπλισμού ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων που δεν είναι υπόχρεες σύμφωνα με τον Κώδικα ISPS, δύνανται να δηλωθούν στο Κατάλογο έργων και να περιγραφούν αναλυτικά από τον Υποψήφιο. 21. Με δεδομένο ότι ως αντίστοιχα έργα ορίζονται σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό της διακήρυξης (σελ.27, ορισμός «Αντίστοιχο Έργο»), «όμοια ή ισοδύναμα με τις απαιτήσεις υλοποίησης φυσικού αντικειμένου, που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς και που περιλαμβάνουν μελέτη, σχεδιασμό, προμήθεια κι εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων και επιτήρησης χώρων εξωτερικού περιβάλλοντος σε μεγάλη κλίμακα», παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν οι υποψήφιοι δύνανται στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον βασικό όροορισμό της διακήρυξης (σελ.27), και όχι με το αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου (Τίτλος Διακήρυξης), να δηλώσουν 3 έργα επιτήρησης χώρων εξωτερικού περιβάλλοντος σε μεγάλη κλίμακα που αναλήφθηκαν την τελευταία 3-ετία, ή κι έργα εξοπλισμού ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων, που δεν είναι υπόχρεες σύμφωνα με τον Κώδικα ISPS. Επιπλέον όλοι οι συνεργάτες και πάσης φύσεως προστηθέντες ή βοηθούς εκπληρώσεώς του κατά την υλοποίηση του έργου έχουν υποχρέωση εχεμύθειας, όπως αναφέρεται στη σελίδα 49 της Διακήρυξης. Με ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην τεχνική προσφορά τα στοιχεία των ατόμων αυτών και σχετική υπεύθυνη δήλωση υπογεγραµµένη από αυτούς για την πλήρη κατανόηση και συµµόρφωσή τους. Γίνεται δεκτή και η αθροιστική αντιμετώπιση, αρκεί να καλύπτονται οι απαιτήσεις της Διακήρυξης. Το ερώτημα απαντήθηκε ήδη παραπάνω (απάντηση ερωτήματος 20). 11

12 22. Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών, «Τερματικά Τοπικοί Σταθμοί ελέγχου», σελ. 88. Ζητείται βυθόμετρο. Παρακαλώ διευκρινίστε. 23. Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών, , «Υποσύστημα ελέγχου πρόσβασης ηλεκτρικές μπάρες- proxycards», σελ. 93. Ζητείται «Αναγνώστης καρτών τύπου proximity μεγάλης εμβέλειας long range (τουλάχιστον 6μ) συμβατός με το λοιπό σύστημα ελέγχου πρόσβασης. Ο συγκεκριμένος καρταναγνώστης είναι ο ίδιος (ποσότητα και τύπος) με τον αναφερόμενο στην παράγραφο (σελ. 89) ή είναι πλέον αυτού; 24. Παράρτημα Υποδείγματος Σύμβασης Προμήθειας, Άρθρο 6. «Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις», σελ Παρακαλούμε προσδιορίστε επακριβώς τις κρατήσεις. Είναι μόνον αυτές που περιγράφονται στο υπόδειγμα ή υπάρχουν και άλλες; 25. Παράρτημα Υποδείγματος Σύμβασης ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΡΘΡΟ 6 «ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ», σελ Παρακαλούμε προσδιορίστε επακριβώς τις κρατήσεις. Είναι μόνον αυτές που περιγράφονται στο υπόδειγμα ή υπάρχουν και άλλες; 26. Στην παράγραφο «3.9.1 Ηχητικό σύστημα αναγγελιών» αναφέρεται ότι το σύστημα θα πρέπει: «Να οδηγεί συστοιχίες μεγαφώνων παρέχοντας ένταση ήχου από 106dB μέχρι 125dB στα 30 μ». Επιπρόσθετα: «Κάθε σειρήνα θα πρέπει να καλύπτει περιοχή έως 100 μέτρα ώστε να μην υπάρχει μεγάλη ηχητική επιβάρυνση κοντά στο κάθε μεγάφωνο». Οι εν λόγω απαιτήσεις οδηγούν σε ένα σύστημα όπου σε απόσταση 100μ από τα μεγάφωνα η ένταση ήχου θα είναι της τάξης των 100dB όταν τα ηχεία οδηγούνται στην χαμηλότερη ισχύ τους (106 db/30m), ενώ θα είναι της τάξης των 119dB όταν οδηγούνται στην μέγιστη (125 db/30m). Δεν είναι βυθόμετρο, ισχύει ότι αναφέρεται εντός παρενθέσεως δηλαδή ( συναγερμός, chime, Bell). Στη παρ. 3.11«Υποσύστημα ελέγχου πρόσβασης ηλεκτρικές μπάρεςproxycards» σελίδα 87 ο καρταγνώστης είναι ιδίου τύπου ή συμβατός με το λοιπό σύστημα ελέγχου πρόσβασης και πλέον των αναφερόμενων στη παρ (σελ 83,84). Σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα οι νόμιμες κρατήσεις είναι οι εξής: 8% παρακράτηση φόρου εισοδήματος για υπηρεσίες, 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (η κράτηση αυτή επιβαρύνεται με 3% χαρτόσημο και 20% επί του χαρτοσήμου). Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι οι κρατήσεις πραγματοποιούνται κατά το χρόνο της πληρωμής σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. βλ. απάντηση στο ερώτημα 25. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για αναγγελία συναγερμού θα πρέπει για πολύ μικρό χρονικό διάστημα να καλυφθούν κάθε είδους θόρυβοι του εξωτερικού χώρου. Σε καθημερινή λειτουργία το σύστημα θα λειτουργεί σε μικρότερη ένταση ήχου, σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς. 12

13 Αναλόγως σε απόσταση 5μ από το μεγάφωνο η ένταση ήχου διαμορφώνεται από 122dB έως 141dB. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία (Π.Δ. 149, ΦΕΚ Α 159/2006), όπου καθορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκεθση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες και σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ, η ανώτερη τιμή ημερήσιας έκθεσης (8 ώρες) καθορίζεται στα 85dB ενώ, ειδικότερα όπως καθορίζεται από διεθνείς οργανισμούς, για κάθε αύξηση κατά 3dB πέραν της έντασης αυτής ο χρόνος έκθεσης μειώνεται στο μισό. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, το σύστημα αναγγελιών ακόμη και στην χαμηλότερη ισχύ εκπομπής του επιτρέπει την έκθεση ημερησίως χρόνου όχι πάνω από ½ λεπτό σε απόσταση 5μ, 4 λεπτών σε απόσταση 30 μ και 15 λεπτών σε απόσταση 100μ αντίστοιχα από τα μεγάφωνα. Στην δε μέγιστη ισχύ εκπομπής οι παραπάνω χρόνοι μειώνονται δραματικά και είναι της τάξης των δευτερολέπτων. Όπως λοιπόν προκύπτει με βάση τα παραπάνω, οι προδιαγραφές του συστήματος έρχονται σε αντίθεση με τις λειτουργικές απαιτήσεις ενός συστήματος αναγγελιών που απευθύνεται τόσο στο προσωπικό, όσο και στους επιβάτες της λιμενικής εγκατάστασης, καθιστώντας το πρακτικά αξιοποιήσιμο μόνο στην περίπτωση εκπομπής βραχύχρονων τόνων συναγερμού και όχι φωνητικών αναγγελιών. Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε τις επιδόσεις του συστήματος, προκειμένου να συμμορφώνεται προς την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία. 27. Στην παράγραφο 3.3, σελ. 71 γίνεται αναφορά «Επίσης θα πρέπει να υπάρχει κρυπτογραφημένο σύστημα εσωτερικής ενδοεπικοινωνίας τ ου μονίμου προσωπικού μέσω ασυρμάτων RF ή VHF ή ΤETRA», ενώ στην παράγραφο 3.9.3, σελ «Σύστημα ασύρματης ενδοεπικοινωνίας» δίνονται επακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Θεωρούμε ότι εκ παραδρομής υπάρχει αναφορά της εσωτερικής επικοινωνίας στην παράγραφο 3.3, ενώ υπάρχει λεπτομερής ανάλυση στην παράγραφο Παρακαλούμε διευκρινίστε. 28. Κατά την ανάγνωση της διακήρυξης παρουσιάζονται ασάφειες μεταξύ των τεχνικών προδιαγραφών του κυρίως κειμένου και του πίνακα των παραρτημάτων V & VΙ. Όπως αναφέρει η προδιαγραφή. Όπως ήδη και σε προηγούμενο ερώτημα αναφέρθηκε, το Παράρτημα V Προϋπολογισμός περιέχει μια συνοπτική αναφορά των εξαρτημάτων, για τις ανάγκες 13

14 Θεωρούμε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές του κυρίως κειμένου της διακήρυξης, στο οποίο γίνεται πλήρη αναφορά των τεχνικών απαιτήσεων υπερτερούν των πινάκων των παραρτημάτων V & VΙ. Θεωρούμε ότι πρωτεύουσα ισχύ έχει το κυρίως κείμενο λαμβάνοντας υπόψη τις ποσότητες των πινάκων των παραρτημάτων V & VΙ. 29. Η Δ/ξη περιλαμβάνει μία καλογραμμένη παράθεση τεχνικών χαρακτηριστικών «Εξοπλισμού Ασφαλείας ανοικτού χώρου» χωρίς να υπάρχει μία «Προμελέτη Εγκατάστασης του ζητούμενου εξοπλισμού» εγκεκριμένη από την Υπηρεσία σας. Στα παραδοτέα από την άλλη (Άρθρο 11), ζητούνται από τον Ανάδοχο επί ποινή αποκλεισμού «Θέσεις εγκατάστασης εξοπλισμού», «Μελέτες και σχέδια (τοπογραφικά, ηλεκτρολογικά κλπ.). Σε ποια φάση του έργου ζητούνται αυτά; Πρέπει να κατατεθούν με την κατακύρωση; Πριν από την οιαδήποτε έναρξη των εργασιών; Με ποια κριτήρια θα γίνει η αξιολόγησή τους από την επιτροπή; Ο χρόνος έγκρισης των μελετών αυτών (σε περίπτωση που θα γίνουν από την Επιτροπή της Υπηρεσίας) δεν ορίζετε; Θα προσμετρήσει ο χρόνος αυτός («νεκρός χρόνος» για τον Ανάδοχο) στους οκτώ (8) μήνες που δίνετε για την πλήρη εγκατάσταση του εξοπλισμού; του υπολογισμού της εκτιμώμενης δαπάνης. Η Υπηρεσία δεν έχει διαπιστώσει διαφοροποιήσεις, σε κάθε όμως περίπτωση υπερτερεί το κυρίως κείμενο και οι τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙΙ Τεχνικές Προδιαγραφές. Ανάλογα ισχύουν και για το Παράρτημα VI, το οποίο αποτελεί Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς. Τέτοια απαίτηση δεν βρίσκεται στο άρθρο 11. Θέσεις εγκατάστασης εξοπλισμού, όπως και μελέτες και σχέδια αποτελούν σύμφωνα με το άρθρο 14 της Διακήρυξης υλικό τεκμηρίωσης που αφορά το αντικείμενο του Έργου και θα πρέπει να παραδοθούν από τον Ανάδοχο μέσα στο χρόνο που προβλέπεται στο άρθρο 14 για την παράδοση του Έργου. Η παραλαβή αυτών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, όπως και για το σύνολο του έργου. Ο χρόνος έγκρισης των μελετών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες είναι ο συνήθης εύλογος χρόνος έγκρισης μελετών και πρέπει να είναι εντός του οριζομένου από την Διακήρυξη χρονοδιαγράμματος παράδοσης του έργου (δεν είναι «νεκρός χρόνος»). 30. Στην Δ/ξη σε πολλά της σημεία γίνετε μνεία για την εμπειρία του Αναδόχου σχήματος σε παρόμοια έργα, που είναι και απολύτως αποδεκτό. Εκτός όμως από την Τεχνική εμπειρία υπάρχει και η αξιολόγηση Επιπέδου Ασφαλείας του Αναδόχου σχήματος. Αυτή θα ληφθεί υπόψη στην τελική αξιολόγηση από την Υπηρεσία σας; Αν ΝΑΙ με ποια κριτήρια θα αξιολογηθεί αυτή; (Ύπαρξη Σχεδίου Ασφαλείας; Πιστοποίηση του Σχεδίου αυτού από εγκεκριμένο φορέα; κλπ.) Στη Διακήρυξη δεν υπάρχει αξιολόγηση Επιπέδου Ασφαλείας του Αναδόχου σχήματος. 31. Παρόλο που υπάρχουν Κριτήρια για την αξιολόγηση της Τεχνικής Προδιαγραφής και χωρίζονται σε Ομάδες Α & Β, αυτά για την Ομάδα Α (τουλάχιστον στο τεύχος που διατίθεται στο Διαδίκτυο) δεν αναφέρονται. Στο τεύχος της Διακήρυξης που διατίθεται και στο Διαδίκτυο υπάρχουν Κριτήρια για την αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς για αμφότερες τις Ομάδες (Α και Β). Ειδικά δε ως προς την Ομάδα Α αυτά είναι: 1. Συµφωνία των προσφερόµενων υπηρεσιών - εξοπλισµού µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά 14

15 32. Ο κώδικάς ISPS τον οποίο επικαλείστε ότι πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις του, περιλαμβάνει μεταξύ των τριών βασικών του απαιτήσεων, τη δημιουργία και συντήρηση ενός «Σχεδίου Ασφαλείας του Λιμένος» ( Port Facility Security Plan ). Το Σχέδιο αυτό είναι διαφορετικό από το «Σχέδιο-Μελέτη Εφαρμογής που ζητείται από τα παραδοτέα και αναφέρεται και σε παραπάνω ερώτημά μας. Σύμφωνα με αυτό το Σχέδιο Ασφαλείας ορίζονται οι λειτουργικές και φυσικές απαιτήσεις των μέτρων ασφαλείας ώστε το Λιμάνι να λειτουργεί σε επίπεδο Ασφαλείας 1, 2 ή 3 (Level 1, 2 or 3). Επειδή ένα παρόμοιο Σχέδιο δεν έχει δοθεί, είναι στην αρμοδιότητα του Αναδόχου η δημιουργία αυτού του Σχεδίου; Αν η απάντηση είναι καταφατική σε ποιο στάδιο πρέπει να παραδοθεί αυτό; Με ποια κριτήρια θα αξιολογηθεί; 33. Κατά την αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών Βασική Αρχή είναι η αναγραφή των ΑΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΟΡΩΝ και η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ των υπολοίπων (πλην των ΑΠΑΡΑΒΑΤΩΝ) Τεχνικών Όρων της Διακήρυξης. Στην Δ/ξη αναφέρετε, στο Κεφ. Β παρ. 4.3, επί λέξει «Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι.» Στην μεγαλύτερη από το 100 Βαθμολογία θα περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ ή και όλοι οι υπόλοιποι Τεχνικοί όροι της προσφοράς; 34. Σύμφωνα με την προδιαγραφή σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 3 ή 4 ώρες) πριν από την αναχώρηση θα πρέπει να εκτελέσει μια διαδικασία για να «κατεβάσετε» τα δεδομένα των εισιτηρίων που εκδόθηκαν από μια υπηρεσία στην τοπική βάση του λιμανιού. Ερωτήσεις Είναι αυτό ένα σύστημα, ή είναι ένας αριθμός από παρόμοια συστήματα; Αν είναι παρόμοια διαφορετικά έχουν όλα το ίδιο λειτουργικό σύστημα λογισμικού, ή διαφορετικά; Ποιος είναι ο προμηθευτής του λογισμικού και τις προδιαγραφές του διαγωνισµού. Απόδοση και ποιότητα εξοπλισµού και συστημάτων με συντελεστή βαρύτητας 45% και 2. Σχέδιο εφαρμογής- Κατανόηση του έργου με συντελεστή βαρύτητας 25%. Υπάρχει εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας της Λιμενικής εγκατάστασης του Λιμένα Σούδας, βάσει του οποίου συντάχθηκε η παρούσα Διακήρυξη. Σύμφωνα με το Παραρτημα Ι (Σύνταξη τεχνικής και οικονομικής προσφοράς ), στη παράγραφο τεχνική Προσφορά αναφέρεται ότι : «Σηµειώνεται ότι οποιεσδήποτε τυχόν εγκρίσεις, άδειες (π.χ. εγκρίσεις εγκατάστασης λειτουργίας, τροποποιήσεις σχεδίων κλπ.) απαιτηθούν, αυτές θα εξασφαλιστούν µε µέριµνα του αναδόχου σε συνεργασία µε την Αναθέτουσα Αρχή µέσα στα χρονικά όρια του συµβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου και θα επιτευχθούν µε αποκλειστική ευθύνη του προµηθευτή, σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής». Όπως ρητά αναφέρεται στη Διακήρυξη Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Ως Απάντηση 9β. 15

16 λειτουργικού συστήματος; (Όνομα, διεύθυνση, λεπτομέρειες επαφής). Εάν περισσότερα από ένα, θα πρέπει να μας δώσετε τα στοιχεία της κάθε μίας εταιρείας. Τα συστήματα αυτά θα διασυνδέονται με τον έλεγχο πρόσβασης μέσω επαφής Active Directory. Πρέπει να βρούμε τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης για κάθε τέτοια διασύνδεση. Μόλις μάθουμε ποιο και πως πρέπει να διασυνδεθεί, μπορούμε να προσδιορίσουμε ποια συστήματα ελέγχου πρόσβασης έχουν οδηγούς, και για ποια θα πρέπει να αναπτυχθούν από τον ανάδοχο. Ποιο είναι το πρότυπο του barcode που εφαρμόζεται; Υπάρχουν αρκετά που χρησιμοποιούνται, καθώς και για barcodes για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά θα πρέπει όλα να εργάζονται με το ίδιο πρότυπο. Είναι σημαντικός τα παραπάνω συστήματα να επικοινωνούν με το συστήματα κράτησης θέσεων του πλοίου. Μπορείτε να μας ενημερώσετε τον προμηθευτή αυτού του υφιστάμενου συστήματος; 35. Θέλουμε να αποκτήσουμε ένα σχέδιο ή σχέδια τα οποία αναφέρεται στο έγγραφο της προδιαγραφής. 36. Περιοχή Εμπορικού Λιμένα α. Στην περιοχή του Εμπορικού Λιμένα φαίνονται τέσσερα (4) σημεία εισόδου. Είναι η απαίτηση σας για πλήρη τουρνικέ (Full Height Turnstyle) με τους αναγνώστες ελέγχου πρόσβασης σε αυτά ή για συρόμενες πόρτες; β. Μπορούν όλες οι κάμερες CCTV και οι πομποί Wi-Fi να τοποθετηθούν πάνω τους υφιστάμενους πυλώνες φωτισμού που χρησιμοποιούν ειδικά συγκολλητά παρενθέματα; γ. Αν η απάντηση στο (1β) είναι ναι, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα τοπικά πίλαρς ενέργειας που έχει ο κάθε ιστός για την παροχή ενέργειας (χωρίς να επηρεαστεί η υφιστάμενη εγκατάσταση) για τις κάμερες CCTV και τους πομπούς με κατάλληλο υλικό προσαρμογής; Επίσης, ποια είναι η υφιστάμενη τάση και το ρεύμα που είναι διαθέσιμο σε αυτά; 37. Περιοχή Επιβατικού Λιμένα Με την ένδειξη αριθμός 1 στα σχέδια με την Σχέδια έχουν δοθεί ήδη σε όλους τους υποψήφιους αναδόχους σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο *. Pdf) (α) Ως απάντηση 9β. (β) Όχι. Έχουν προϋπολογιστεί Ιστοί Στήριξης στο άρθρο 12 του προϋπολογισμού. (γ) Δεν θα χρησιμοποιηθούν υφιστάμενα pillars ενέργειας. Ρητά αναφέρεται στην παρ 3.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών ότι: «Δίκτυο ηλεκτροδότησης όλων των συσκευών καθώς και ενσύρματο και ασύρματο δίκτυο δεδομένων που θα συνδέει τις συσκευές με το κέντρο ελέγχου. Απαιτείται η προμήθεια κι εγκατάσταση κεντρικών πινάκων διανομής σε μεταλλικό ερμάριο, αντιβανδαλιστικού τύπου με κατάλληλη κλειδαριά ασφαλείας, κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση, βαθμού προστασίας ΙΡ67. κλπ.». Δεν αντικαθίσταται η υφιστάμενη περίφραξη. 16

17 επεξήγηση στο ΥΠΟΜΝΗΜΑ "φράχτης", είναι αυτή η νέα περίφραξη που καλούμαστε να τοποθετήσουμε και που θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο σιδερένιο φράχτη ή είναι αυτή η γραμμή που πρέπει ο δικός μας φράκτης να είναι μέσα από την υφιστάμενη γραμμή (δηλ. δεν θα αντικατασταθεί ο υφιστάμενος φράκτης); 38. Γενικά α. Σε αντιστοιχία του ερωτήματος 37 σε όλους τους τομείς, απαιτείται πλήρης αντικατάσταση του φράχτη; β. παράγραφος Οι πόρτες που ζητούνται είναι για μόνιμο ή για κινητό φράκτη; γ. Όπως ήδη έχουμε ερωτήσει χωρίς να έχουμε πάρει απάντηση ακόμα χρειαζόμαστε λεπτομέρειες σχετικά με το λογισμικό που χρησιμοποιείται σήμερα για την κράτηση των επιβατών πάνω στο πλοίο, ώστε να μπορούμε να ενσωματώσουμε τα συστήματα Barcode και ANPR σε αυτό. δ. Επειδή στους χάρτες που μας δώσατε οι ΠΥΛΕΣ Α-Ε δεν είναι με ακρίβεια τοποθετημένες θα θέλαμε να μας πείτε αν αυτές είναι οι ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Πύλες ή να μας υποδείξει ΑΚΡΙΒΩΣ η Υπηρεσία σας με προσωπικό της, σε εκπρόσωπό μας ποιές είναι αυτές, σε μέρα και ώρα που θα μας γνωρίσετε. ε. Σε σχέση με την προηγούμενη προδιαγραφή γιατί έχει αλλαχτεί η δυνατότητα αποθήκευσης από 4TB σε 100TB στην τελευταία προδιαγραφή. Η τελευταία απαίτηση είναι εξαιρετικά υψηλή για μόλις 18 κάμερες, ή ακόμη και για 32 αν τοποθετηθούν κι άλλες. Το κόστος για αυτό θα είναι εξαιρετικά υψηλό και επιβαρύνει χρηματικά ΑΣΚΟΠΑ το κόστος. Παρακαλούμε να μας απαντήσετε αν αυτό είναι λάθος ή αν δεν είναι λάθος το σκοπό που η νέα απαίτηση αποθήκευσης έχει τεθεί. 39. Στο άρθρο 6, «ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ», σελ. 12, αναφέρεται ότι μαζί με τη προσφορά, οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμήθειας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή το ποσό των ,00. Παρακαλώ ενημερώστε μας αν το ποσό της Εγγυητικής είναι ,00 ή ,00, όπως προκύπτει από τον παραπάνω Κατά τα λοιπά ισχύει η απάντηση στο ερώτημα 9.β. (α) Ως απάντηση 37. (β) ως απάντηση 9β. (γ) Ως απάντηση 9β. (δ) Είναι οι υφιστάμενες πύλες. Όμως θα πρέπει να ακολουθήσατε ότι αναφέρουμε στην απάντηση 9β. (ε) Ως αναφέρει η προδιαγραφή. Το ορθό ποσό της Εγγυητικής συμμετοχής είναι ,00, όπως προκύπτει από τον σχετικό μαθηματικό υπολογισμό. Εγγυητικές Συμμετοχής που θα αναφέρουν ποσό ,00 θα γίνουν εντούτοις αποδεκτές, δεδομένου ότι το ποσό αυτό καλύπτει το 5% και λόγω του τυπογραφικού σφάλματος της Διακήρυξης. 17

18 υπολογισμό ( ,00 * 5%). 40. Στο άρθρο 7 «Υποβολή του Φακέλου Προσφοράς», σελ. 13, αναφέρεται ότι η προσφορά θα συνοδεύεται από συνοδευτική επιστολή. Παρακαλώ ενημερώστε μας αν αυτή τη συνοδευτική επιστολή θα είναι εντός του φακέλου προσφοράς ή σε εξωτερικό φάκελο. 41. Στην ως άνω Διακήρυξη, στο άρθρο 9. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», παράρτημα ΙΙ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, υποερώτημα 3.1.1) σελ. 19, ζητείται να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας. Δεδομένου ότι τα ΦΕΚ που λαμβάνουμε (είτε σε έντυπη μορφή από το Εθνικό Τυπογραφείο είτε σε ηλεκτρονική μορφή από την αντίστοιχη ιστοσελίδα του) αποτελούν επίσημα αντίγραφα από Δημόσια Αρχή, παρακαλούμε ενημερώστε μας αν μπορούμε να υποβάλλουμε τα συγκεκριμένα αντίγραφα χωρίς επιπλέον επικύρωση από δικηγόρο ή άλλη αρμόδια αρχή. 42. Στην ως άνω Διακήρυξη, στο άρθρο 9, «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», παράρτημα ΙΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, υποερώτημα 3.1.2) σελ. 20, ζητείται να προσκομιστεί βεβαίωση από την οποία προκύπτουν οι μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. Επιβεβαιώστε ότι αναφέρεστε στη Βεβαίωση του ΓΕΜΗ όπου αναφέρονται οι μεταβολές του καταστατικού οι οποίες έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο. 43. Στο άρθρο 11 «Ελάχιστες προϋποθέσεις Συμμετοχής», Β. Χρηματοοικονομική ικανότητα, σελ. 30, ζητείται η κατάθεση δημοσιευμένων ισολογισμών. Δεδομένου ότι τα ΦΕΚ που λαμβάνουμε (είτε σε έντυπη μορφή από το Εθνικό Τυπογραφείο είτε σε ηλεκτρονική μορφή από την αντίστοιχη ιστοσελίδα του) αποτελούν επίσημα αντίγραφα από Δημόσια Αρχή, παρακαλούμε ενημερώστε μας αν μπορούμε να υποβάλλουμε τα συγκεκριμένα αντίγραφα χωρίς επιπλέον επικύρωση από δικηγόρο ή άλλη αρμόδια αρχή. 44.Στο άρθρο 13, στη σελίδα 31 αναφέρεται ότι στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις. Παρακαλώ ενημερώστε μας για το ύψος των κρατήσεων αυτών. 45. Σε περιπτώσεις αντιγνωμίας μεταξύ των προδιαγραφών και του παραρτήματος που αναφέρονται οι ποσότητες τι υπερισχύει; Η συνοδευτική επιστολή θα είναι εκτός του φακέλου προσφοράς. Τα Φ.Ε.Κ. που λαμβάνονται είτε σε έντυπη μορφή από το Εθνικό Τυπογραφείο είτε σε ηλεκτρονική μορφή από την αντίστοιχη ιστοσελίδα του μπορούν να υποβληθούν χωρίς επιπλέον επικύρωση από δικηγόρο ή άλλη αρμόδια αρχή. Βεβαίωση του ΓΕΜΗ που αναφέρει όλες τις μεταβολές του καταστατικού του νομικού προσώπου από τη σύστασή του μέχρι και την έκδοση του πιστοποιητικού καλύπτει την παραπάνω απαίτηση, εφόσον από το Καταστατικό προκύπτει ευθέως και η εκπροσώπηση της εταιρίας. Αν δεν προκύπτει αυτή (π.χ. στην περίπτωση της ανώνυμης εταιρίας), απαιτείται επιπλέον και βεβαίωση περί της εκπροσώπησης. Η απάντηση στο ερώτημα 41 ισχύει και εδώ. Το ερώτημα έχει απαντηθεί προηγουμένως (βλ. απάντηση ερωτήματος 24). Το ερώτημα έχει απαντηθεί προηγουμένως (βλ. απάντηση ερωτήματος 28). 18

19 46. Για τις έξι πύλες που εμφανίζονται στο σχέδιο ΣΑΛΕ προβλέπεται η εγκατάσταση έξι μπαρών ασφαλείας με βραχίονα επτά μέτρων. Για τις πύλες που είναι διπλές (πύλη Α, πύλη ΣΤ) θα ελέγχεται μόνο η είσοδος ή οι πύλες θα διαφοροποιηθούν ώστε να είναι μονές; 47. Σε ότι αφορά στην λειτουργία του WiFi ασύρματου δικτύου Στην σελίδα 96 στην παράγραφο 3.19 Ασύρματο δίκτυο (WI-FI) Υπάρχει η σχετική περιγραφή για τον εξοπλισμό του ασύρματου δικτύου. Εκεί γίνετε αναφορά για: Δίκτυο WI-FI ΣΕ όλους τους χώρους του λιμένα για σύνδεσή με το διαδίκτυο Στο τέλος της σελ71 υπάρχει η εξής παράγραφος: Θα πρέπει να αναπτυχθεί δίκτυο Wi-Fi για την επικοινωνία των φορητών τερματικών με το κεντρικό σύστημα διαχείρισης όλων των ανωτέρω συστημάτων. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει κρυπτογραφημένο σύστημα εσωτερικής ενδοεπικοινωνίας του μονίμου προσωπικού μέσω ασυρμάτων RF ή VHF ή TETRA. Επίσης στις προδιαγραφές κάποιων συστημάτων υπάρχει η απαίτηση για δυνατότητα wifi σύνδεσης. Το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν το wifi δίκτυο που θα πρέπει να αναπτυχθεί σε όλους τους χώρους του λιμένα, θα πρέπει να εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες τόσο των πολιτών για την σύνδεση με το διαδίκτυο, όσο και των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του λιμένα (φορητούς Η/Υ, κάμερες, σύστημα ανακοινώσεων ). 48. Σε ότι αφορά στα υποσυστήματα των έξυπνων καμερών, αλλά και των κινητών καμερών τα χαρακτηριστικά που ζητούνται υποστηρίζονται από παλαιότερα μοντέλα. Εάν στην προσφορά μας προσφερθούν συστήματα έξυπνων καμερών με καλύτερες προδιαγραφές θα ληφθεί υπόψη στην τεχνική αξιολόγηση? Το ερώτημα έχει απαντηθεί προηγουμένως (βλ. απάντηση ερωτήματος 9β). ΝΑΙ θα πρέπει, να εξυπηρετεί και τους πολίτες, αλλά χωρίς να συμβιβάζεται η ασφάλεια του εσωτερικού συστήματος. ΝΑΙ σύμφωνα με τον νόμο αρκεί να υπερκαλύπτουν τις προδιαγραφές. 49. Στη σελίδα 85 της διακήρυξης περιγράφεται το σύστημα ασύρματης ενδοεπικοινωνίας: «3.9.3 Σύστημα ασύρματης ενδοεπικοινωνίας Το σύστημα θα πρέπει να δημιουργεί ένα 19

20 ασύρματο ad-hoc δίκτυο πλέγματος που να παρέχει ασφαλείς επικοινωνίες φωνής και δεδομένων χωρίς την ανάγκη επιπλέον υποδομής (δηλαδή, χωρίς πύργους ή δορυφόρους που απαιτούνται). Κάθε φορητό θα πρέπει να είναι ένα router, το οποίο να μεταφέρει το σήμα από τον εντολέα προς τον προορισμό. Σε αντίθεση με άλλα δίκτυα πλέγματος, η αρχιτεκτονική αυτή δεν πρέπει να απασχολεί κεντρικούς πίνακες δρομολόγησης, ώστε να αποφεύγονται μεμονωμένα σημεία διακοπής επικοινωνίας. Να είναι ένα χαμηλής ισχύος δίκτυο που επιτρέπει με φορητά να παρέχει συνεχείς υπηρεσίες για 38 ώρες μεταξύ των φορτίσεων των μπαταριών. Ένα πραγματικό end-to-end δίκτυο μεταγωγής πακέτων που υποστηρίζει peer-to-peer επικοινωνίες και απευθείας κλήσεις. Φορητό τερματικό Το φορητό να είναι μικρό σε μέγεθος, ελαφρύ και με μεγάλη ισχύ. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη LCD και κομβία χειρισμού του μενού ελέγχου. Η συσκευή να διαθέτει ενσωματωμένο GPS δέκτη. Τεχνικές Προδιαγραφές Ενδεικτικό Μέγεθος: 1,3 x 2,8 x 5,4 ίντσες Ενδεικτικό μήκος κεραίας: 2 ίντσες Βάρος: όχι άνω των 300γρ. με τις μπαταρίες Ενσωματωμένος GPS δέκτη Ρολόι πραγματικού χρόνου: Να περιλαμβάνει την ικανότητα GPS συγχρονισμού Ενδεικτικά χαρακτηριστικά οθόνης: 128 x 128 έγχρωμη LCD Ενδεικτικά χαρακτηριστικά πληκτρολόγιου: on-screen πληκτρολόγιο QWERTY Αρχιτεκτονική Λογισμικού: Προγραμματιζόμενα / αναβάθμισης μέσω USB Τροφοδοσία: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Ion Battery Pack ΑΑ μπαταρία Διάρκεια ζωής μπαταρίας: Χρήση (συζήτηση / λήψη / αναμονής): Φορτιστής: θύρα USB για φορτιστή τοίχου ή φόρτιση από τον υπολογιστή Ακουστικό: Ακουστικό / MIC με PTT διακόπτη 20

21 Ισχύς μετάδοσης: <= 100mW (20dBm) Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 έως 60 C (όριο μπαταρία) Πιστοποιήσεις: Το προσφερόμενο σύστημα θα είναι κατάλληλα πιστοποιημένο σύμφωνα με τα διεθνή και Ευρωπαϊκά standards. Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την έκδοση των σχετικών αδειών» Αυτό φωτογραφίζει προϊόν της Telegrid και δεν υπάρχει άλλο αντίστοιχο, ενώ ο ΟΤΕ μπορεί να δώσει υπηρεσίες TETRA χωρίς έχτρα άδειες κλπ, θα ήταν αποδεκτή τέτοιου είδους προσφορά από μέρους μας? Οι προδιαγραφές που δίνουμε είναι ενδεικτικές και δεν φωτογραφίζουν κάτι συγκεκριμένο για αυτό και αναφέρεται η λέξη Ενδεικτικό στις τεχνικές προδιαγραφές. ΜΙΚΡΕΣ αποκλίσεις από τις βασικές προδιαγραφές, λόγω διαφοροποίησης και πολλαπλότητας των διαθέσιμων συστημάτων και τεχνολογιών, την στιγμή που καθημερινά βγαίνουν νέα συστήματα, επιτρέπονται, εάν το σύστημα που προσφέρετε καλύπτει με πληρότητα τις ζητούμενες απαιτήσεις. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Λ.Τ.Ν.Χ. ΣΚΟΥΜΠΑΚΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 21

ΑΔΑ: Β4967ΛΚ-ΥΨ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4967ΛΚ-ΥΨ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΠ7ΛΚ-ΗΓ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΙΠ7ΛΚ-ΗΓ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 13/5/2015 Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από υποψήφιους συμμετέχοντες στον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στις 09.04.2015 για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΣΕΛΙΔΑ 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση του εγκεκριμένου Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4457ΛΚ-ΧΘΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4457ΛΚ-ΧΘΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον ανοικτό διαγωνισμό «Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΛΟΣ: 8-5-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:41682 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων Απαντήσεις στο πλαίσιο του διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν για το έργο: Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, MIS

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει:

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει: Σχετικά με την προκήρυξη με αρ.1/2010 για τον διαγωνισμό με θέμα : 1.Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης 2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304231 Πράξη Υπηρεσίες υποστήριξης και προσωποποιημένης ενημέρωσης αποφοίτων Υποέργο Ανάπτυξη υπηρεσιών αποφοίτων και προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα 1: Στην προκήρυξη σας στην ενότητα εμπειρία σε συναφή έργα αναφέρετε (σελ. 25. παρ.β2):

Ερώτημα 1: Στην προκήρυξη σας στην ενότητα εμπειρία σε συναφή έργα αναφέρετε (σελ. 25. παρ.β2): Διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων που τέθηκαν από τους Υποψηφίους Αναδόχους του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ\ΕΙΧΗΜΥΘ»

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ\ΕΙΧΗΜΥΘ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 17068 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» Ερώτημα 1 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» «Δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο της προκήρυξης του ως άνω διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειας Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens 639,60 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

Προμήθειας Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens 639,60 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ «Προμήθειας Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens» Αρ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 22/06/2009 Ταχ. Δ/νση : Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Κουτεντάκης Εμμ. Τηλέφωνο : 2810 399370 E-mail : manolis@heraklion.gr Σας αποστέλλουμε απαντήσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΧΡΗΣΗ : Ι.Π. 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.926,00

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. δύο ολοκληρωμένων ασύρματων συστημάτων αντικλεπτικού συναγερμού

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. δύο ολοκληρωμένων ασύρματων συστημάτων αντικλεπτικού συναγερμού ΑΠ. ΚΥΤ/2016/51 Καλαμάτα 07 Απριλίου 2016 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία δύο ολοκληρωμένων ασύρματων συστημάτων αντικλεπτικού συναγερμού για το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνδρος, 22 Απριλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 2557 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνδρος, 22 Απριλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 2557 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνδρος, 22 Απριλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 2557 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Χώρα Άνδρος Ταχ. Κώδικας: 84500 Πληροφορίες:Ειρ. Παρλιάρου Τηλ.: 22823-60224 Fax.: 22820-22808 E-Mail.:

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Σελίδα 1 από 6 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 20 ΘΕΣΕΩΝ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495549 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Παπάγου, Αριθμ. Πρωτ /3077 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως & Τσιγάντε Ταχ. Κώδικας : Παπάγου

Παπάγου, Αριθμ. Πρωτ /3077 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως & Τσιγάντε Ταχ. Κώδικας : Παπάγου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ Σελίδα 1 από 5 Παπάγου, 09.07.2014 Αριθμ. Πρωτ. 41588 /3077

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κορυδαλλός 05/10/2016 Αριθμ. πρωτ. 31147 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 240, Τ.Κ..: 181.20 Κορυδαλλός e Δ/νση: www.korydallos.gr Πληροφορίες.:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία : 04-09-2013 Πληροφορίες: : Ιωάννης Τσάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374135. Πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Υποέργο Υποέργο 3 : «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν οι εν λόγω προϋποθέσεις εφαρμόζονται σωρευτικά ή διαζευκτικά για την επιβολή της ποινικής ρήτρας.

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν οι εν λόγω προϋποθέσεις εφαρμόζονται σωρευτικά ή διαζευκτικά για την επιβολή της ποινικής ρήτρας. 1) Ερώτηση: Στην παρ. 8 του άρθρου Β.5.4.2. Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις (σελ.79), προβλέπεται ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης α) σε περίπτωση παρέλευσης της συμφωνημένης ημερομηνίας παράδοσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Σελίδα 1 από 6 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στα ερωτήματα που αφορούν τον διαγωνισμό : 2012/S Τελευταία Έκδοση 22/10/2012

Απαντήσεις στα ερωτήματα που αφορούν τον διαγωνισμό : 2012/S Τελευταία Έκδοση 22/10/2012 Απαντήσεις στα ερωτήματα που αφορούν τον διαγωνισμό : 2012/S 179-293762 Τελευταία Έκδοση 22/10/2012 1. Το παράδειγμα της επισκόπησης τύπου και των αποκομμάτων τύπου θα περιέχει αποκόμματα τύπου μονάχα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» Ερώτηση 1: Στο άρθρο 8.VII της διακήρυξης αναφέρεται : «ή θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση ότι θα τα

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. Σελίδα 1 από 5 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα θα παραδοθούν με εγκατεστημένο λειτουργικό Σύστημα WINDOWS 10 Pro 64 bit, ενώ τα DESKTOPS θα παραδοθούν χωρίς να είναι εγκατεστημένα τα λειτουργικά συστήματα WINDOWS. Τα DESKTOPS

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Στη Δημόσια Διαβούλευση του διαγωνισμού με τίτλο: «Εξοπλισμός για επαύξηση επιπέδου ασφάλειας και διαθεσιμότητας φυσικών υποδομών του Υπολογιστικού Κέντρου ΕΚΤ», κωδικό:

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια βενζινοκίνητων μηχανημάτων κήπου

Προμήθεια βενζινοκίνητων μηχανημάτων κήπου Δ/ΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. Προμ.: 24/2016 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Προμήθεια βενζινοκίνητων μηχανημάτων κήπου Κ.Α. 35.7131.0005 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α (23%) : 5.498,10 Προμήθεια: Προμήθεια βενζινοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι Αθήνα 15/7/2014 Α.Π.: 865 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ :

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4 /2016 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Αυτή η τεχνική έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί «ΕΚΠΟΤΑ», τις σχετικές περί προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα.

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Νο 1/2013 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ Προϋπολογισμός : 2.500.000 απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ Δ Η Μ Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Πειραιάς 27/02/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΩΝ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΥ ΚΑΙ ΥΛΠΙΗΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΑΡΜΔΙΣ: Ε. ΝΙΚΛΑΚΠΥΛΣ Τηλ: 213-2022704, 213-2022395

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 1 ΚΩΣ,18/03/2015 Αριθ. Αποφ:08/2015 Αριθ. Πρωτ: 2269/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχάνες, 03/07/08 Αρ. Πρωτ: 2285

Αρχάνες, 03/07/08 Αρ. Πρωτ: 2285 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Αρχάνες 701 00 Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ. (+30.2810) 753300, 752111 Fax: (+30.2810) 753310, 752431, www.anher.gr, e-mail : info@anher.gr Γρ. Βρυξελλών:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 21606 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 21606 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 27 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 21606 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ( SOFTWARE) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 30/11/2015 Α.Π.: 9629 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση ( αντικατάσταση ) δύο θυρών μπαλκονιού

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Προβολή του έργου των δράσεων της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ' αριθ. 4/2014 προκήρυξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας NETU»

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ' αριθ. 4/2014 προκήρυξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας NETU» ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/νση: Π.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 10177 ΑΘΗΝΑ Αρμόδιος: ΑΡΧΙΦ. ΤΡΑΠΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ. Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε)» 14/11/2013 Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 6533/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Kωδικός CPV

Α/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Kωδικός CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο, 18 / 10 / 2015 «Προμήθεια Σιδηρών κιγκλιδωμάτων (υλικά)» για το έργο αυτεπιστασίας: Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Α/θμιας &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/ με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/ με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/14-1-2016 με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ» ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης και

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17740 Αρ. Μελέτης: 07/2014 Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Διακήρυξη του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ : Δ538/7-11-2014

Αρ. Πρωτ : Δ538/7-11-2014 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Αρ. Πρωτ : Δ538/7-11-2014 Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου Ταχ. Δ/νση: Π. Μπακογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο:

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: Τελευταία ενημέρωση: 7 Μαρτίου 2013 Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 201 6 για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9295 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13/1/2017 Αρ. Πρωτ.32. Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την υλοποίηση της ενέργειας ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Σπ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213 1514 272 Τηλ.: 210 34 57 218, -215, Fax: 210 34 52 515 FAX : 210 38 38 816 e-mail: info@temax.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Σπ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213 1514 272 Τηλ.: 210 34 57 218, -215, Fax: 210 34 52 515 FAX : 210 38 38 816 e-mail: info@temax. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 24-03-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Δ2-168 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/NΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL: Α.Π. 499

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL:  Α.Π. 499 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 15-01-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 499

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 7 /12/2015 Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 7 /12/2015 Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 7 /12/2015 Αριθμ. Πρωτ: 25038 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟYΠΟΛΗΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟYΠΟΛΗΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟYΠΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 η Στην παράγραφο 20.1.β ζητείται η απόδειξη της ιδιότητας του συγκοινωνιολόγου από εγγραφή του στον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.

Διαβάστε περισσότερα

«Περί τις 1100 επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου που θα αποκτήσουν ολοκληρωμένες υποδομές αξιοποίησης του η-επιχειρείν».

«Περί τις 1100 επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου που θα αποκτήσουν ολοκληρωμένες υποδομές αξιοποίησης του η-επιχειρείν». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ Αρ. Πρωτ. 5346 Τρίκαλα, 12/05/2011 ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΕΙΔΙΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΕΙΔΙΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ Ανήκει στο Φ.900/111/Σ.76///07/15/ΤΕΣ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ () ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 1623/25.2.2011 ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ: «Αποκατάσταση και επανάχρηση του συγκροτήματος των σταβλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ Κ. Μ. : Π 149/2014 ΠΡΟΫΠ. : 1.069,99 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης-Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ταχ. Δ/νση : 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Το περιεχόμενο θα ανανεώνεται συνεχώς 21/6/2012 Σελ. 1 από 6

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Το περιεχόμενο θα ανανεώνεται συνεχώς 21/6/2012 Σελ. 1 από 6 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΩΝ & ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ Υ2568 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:5222 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Σάββα Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17.

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» Ερώτηση 1 Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ / Ν Σ Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Κ Α Ι Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 11/Ε/4434 /3222. Fax: 210 8947112 G4S:

Α.Π.: 11/Ε/4434 /3222. Fax: 210 8947112 G4S: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 16-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Α.Π.: 11/Ε/4434 /3222 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: Όπως

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα