ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 18/06/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΣ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 18/06/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΣ:"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 18/06/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 2079 Ταχ. Δ/νση : Περίδου Χανιά Πληροφορίες: Σκουμπάκη Αρτεμησία Ζωφάκης Στυλιανός Τηλέφωνο : FAX : ΠΡΟΣ: Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό με αριθμό Διακήρυξης 01/2014 Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1.Τεχνική μας Υπηρεσία 2.Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού Θέμα: Διευκρινίσεις απαντήσεις επί της Διακήρυξης 01/2014 Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων για την προμήθεια «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS» Επειδή μέχρι τελευταίου δευτερολέπτου εστάλησαν ερωτήματα οι συνολικές διευκρινίσεις μας είναι οι εξής: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1. Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε περαιτέρω διευκρινίσεις σε ότι αφορά τον φράκτη τύπου jersey. Θα θέλαμε σαφέστερη επεξήγηση για το μήκος, το πλάτος, και το ύψος του φράκτη. Επίσης θα θέλαμε διευκρίνιση και για τον τύπο της βάσης, εάν ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο φράκτης τύπου jersey θα περιλαμβάνει βάση από μπετόν και κιγκλίδωμα μεταλλικό. Το ύψος θα είναι τέτοιο που να εξασφαλίζει την λειτουργικότητα του προσφερόμενου συστήματος. Το μεταλλικό κιγκλίδωμα προδιαγράφεται 1

2 είναι ξεχωριστή ή ενσωματωμένη και ότι άλλες τεχνικές προδιαγραφές. 2. Παρακαλούμε διευκρινίστε μας σε ποια σημεία του λιμανιού θα τοποθετηθούν οι τοπικοί σταθμοί ελέγχου και οι αντίστοιχοι καρταναγνώστες. 3. Σχετικά με την συνολική χωρητικότητα των ενσωματωμένων σκληρών δίσκων παρακαλούμε επιβεβαιώστε αν αυτή πρέπει να είναι 100ΤΒ όπως αναφέρει η προδιαγραφή.. λεπτομερώς για όλες τις κατασκευές στην σελ 72 παράγραφος α του Παραρτήματος ΙΙΙ «Τεχνικές Προδιαγραφές». Η βάση του φράκτη θα είναι τέτοια που να εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα του συστήματος. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι αναφέρεται ότι θα παραδοθεί αρχικό σχέδιο εφαρµογής «Το αρχικό σχέδιο εφαρµογής θα περιέχει τουλάχιστον: - Λεπτοµερή ανάλυση του προτεινοµένου συστήµατος σε συνδυασµό µε τις απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης και απαιτούμενων υποδοµών κάθε σταθµού αισθητήρων που θα υλοποιηθούν µε ευθύνη του αναδόχου.» Στο Παράρτημα ΙΙΙ της διακήρυξης παρ. Γενικά αναφέρεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να μελετήσει αναλυτικά την λειτουργία της λιμενικής εγκατάστασης και να εξασφαλίσει την λειτουργικότητα του προσφερόμενου συστήματος λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της διακήρυξης, τις σχετικές διατάξεις και τα αποτελέσματα της επιτόπιας επίσκεψης που προβλέπεται σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτει στον συγκεκριμένο τομέα και την εμπειρία του. Για τον λόγο αυτό ζητείται επί ποινή απόρριψης, να υποβληθεί αρχικό σχέδιο εφαρμογής και υλοποίησης του συστήματος με προτάσεις του υποψήφιου αναδόχου, στην οποία πέρα από τα απαιτούμενα περιεχόμενα θα αντικατοπτρίζεται η τεχνογνωσία του υποψήφιου αναδόχου και η οποία βαθμολογείται με σημαντική βαθμολογία σε συνδυασμό με την κατανόηση του έργου. Σημειώνεται ότι ζητείται λύση με το κλειδί στο χέρι και ότι το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και με γνώμονα τα παραπάνω πρέπει να διαμορφωθεί η προσφερόμενη λύση. Όπως αναφέρει η προδιαγραφή. 2

3 4. Παρακαλώ επιβεβαιώστε πως σχετικά με την παρουσίαση του προσφερόμενου συστήματος στην επιτροπή αξιολόγησης, σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, δεν κρίνεται αρκετή η παρουσίαση της αρχιτεκτονικής και των λειτουργικών προδιαγραφών σε μορφή στατικής παρουσίασης, αλλά η παρουσίαση των λειτουργικών προδιαγραφών σε επίπεδο user interface». 5. Στις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στις τεχνικές προδιαγραφές των εξαρτημάτων μεταξύ του παραρτήματος ΙΙΙ Τεχνικές Προδιαγραφές και του Παράρτημα V προϋπολογισμός παρακαλώ διευκρινίστε ποιο υπερτερεί. 6. Στην αρχή του Κεφαλαίου ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ στην ενότητα ΓΕΝΙΚΑ και στο πρώτο εδάφιο (σελίδα 61 της διακήρυξης) αναφέρει «Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να μελετήσει αναλυτικά τη λειτουργία της λιμενικής εγκατάστασης και να εξασφαλίσει την λειτουργικότητα του συστήματος. Δεδομένου δε του μικρού χρόνου υλοποίησης θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού ο υποψήφιος ανάδοχος να παρουσιάσει αναλυτικά τις δυνατότητες του προσφερόμενου συστήματος στην επιτροπή αξιολόγησης, σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω αναφερόμενες απαιτήσεις της νομοθεσίας και την λειτουργία της λιμενικής εγκατάστασης». (α) Λόγω το ότι δεν υπάρχουν εγκεκριμένες «λειτουργικές διαδικασίες ασφαλείας» για τη λιμενική εγκατάσταση θα πρέπει ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος να εκπονήσει, έστω και επιγραμματικά, λειτουργικές διαδικασίες ασφαλείας, ως μέρος της παραδοτέας «Προμελέτης Εφαρμογής»; Στο κεφάλαιο Γ παρ Γ8. β.4 ( Σελ 49) αναφέρεται ότι : «Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να επιδείξει σε πραγµατική λειτουργία το σύστηµα ελέγχου πρόσβασης σε υπόχρεο χώρο (υπόχρεα περιοχή πλόων εσωτερικού) της λιµενικής εγκατάστασης, το οποίο θα πρέπει να λειτουργεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.» Το Παράρτημα V Προϋπολογισμός περιέχει μια συνοπτική αναφορά των εξαρτημάτων, για τις ανάγκες του υπολογισμού της εκτιμώμενης δαπάνης. Η Υπηρεσία δεν έχει διαπιστώσει διαφοροποιήσεις, σε κάθε όμως περίπτωση υπερτερούν οι τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙΙ Τεχνικές Προδιαγραφές. (α) Ναι. (β) Η απαιτούμενη με ποινή αποκλεισμού «αναλυτική παρουσίαση των δυνατοτήτων του προσφερόμενου συστήματος στην επιτροπή αξιολόγησης, σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας λαμβάνοντας υπόψη και την λειτουργία της λιμενικής εγκατάστασης» θα πρέπει να είναι βασισμένη στις περιγραφόμενες στην Προμελέτη Εφαρμογής λειτουργικές διαδικασίες ασφαλείας, ή σε τυχαία σενάρια κατ (β) Η παρουσίαση θα πρέπει να είναι βασισμένη στις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τη λειτουργία της συγκεκριμένης λιμενικής εγκατάστασης. 3

4 εκτίμηση του κάθε υποψηφίου αναδόχου ή της Επιτροπής; (γ) Δεδομένου ότι η επιτροπή αξιολόγησης έχει την δυνατότητα αποκλεισμού υποψηφίου αναδόχου αν κρίνει ότι η παρουσίασή του δεν ικανοποιεί τις λειτουργικές (διακίνηση επιβατών και οχημάτων) και επιχειρησιακές (απαιτούμενο προσωπικό) ανάγκες του ΛΤΝΧ σε συνδυασμό με τον υπό εγκατάσταση εξοπλισμό ασφαλείας, οι λειτουργικές διαδικασίες θα πρέπει να αναφερθούν έστω επιγραμματικά στην προμελέτη εφαρμογής του κάθε υποψηφίου; 7. Στην παράγραφο Φορητοί φράκτες (σελίδα 72 της διακήρυξης) αναφέρει «ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΦΡΑΚΤΗΣ μήκους 2,00μ ΤΥΠΟΥ JERSEY με κατάλληλες βάσεις για στήριξη σταθερού μεταλλικού φράκτη και βάσεις μεταφοράς με κλαρκ καθώς και μεταλλικό κιγκλίδωμα 2μ.» (γ) Ναι είναι απαραίτητο. Σύμφωνα με το ανωτέρω λεκτικό η απαίτηση αφορά ΜΟΝΟ βάσεις με κατάλληλες υποδοχές για στήριξη εναλλακτικά μεταλλικού φράκτη ή μεταλλικού κιγκλιδώματος καθ όλο το μήκος της βάσης (2μ) και ΧΩΡΙΣ την ανωδομή (μεταλλικό φράκτη ή μεταλλικό κιγκλίδωμα). Παρακαλούμε να δοθούν οι απαιτούμενες διευκρινήσεις, και συγκεκριμένα: Όπως απάντηση 1. (α) Είναι σωστή η κατά τα ανωτέρω κατανόηση της σχετικής απαίτησης ότι αφορά ΜΟΝΟ βάσεις τύπου Jersey; (β) Αν είναι σωστή η κατά τα ανωτέρω κατανόηση της σχετικής απαίτησης ότι αφορά ΜΟΝΟ βάσεις τύπου Jersey, οι εν λόγω βάσεις θα πρέπει να βαφούν με τα χρώματα κυκλοφορίας (κίτρινο - μαύρο) και με τι προδιαγραφές χρωμάτων προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενα ατυχήματα από πρόσκρουση και τυχόν αστικές και ποινικές ευθύνες για το ΛΤΝΧ; (γ) Αν δεν είναι σωστή η κατά τα ανωτέρω κατανόηση της σχετικής απαίτησης και συμπεριλαμβάνει και την ανωδομή πόσες βάσεις τύπου Jersey θα πρέπει να εφοδιασθούν με μεταλλικό φράκτη και πόσα με μεταλλικό κιγκλίδωμα και με τι προδιαγραφές; (δ) Αν ισχύει το (γ) ανωτέρω θα υπάρξει και (δ) Δεν υπάρχει θέμα επικαιροποίησης του 4

5 επικαιροποίηση το προϋπολογισμού προκειμένου να καλυφθούν οι νέες απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές που δεν αναφέροντα στη διακήρυξη; 8. Στην παράγραφο β) Μεταλλική πόρτα για περίφραξη τύπου Jersey 1,6 χ 3,0μ. εκκένωσης κοινού και πεζών (σελίδα 72 της διακήρυξης) δεν παρέχονται προδιαγραφές ενώ το λεκτικό κοινού και πεζών» υπονοεί ότι το κοινό μπορεί να είναι και εποχούμενο, δηλαδή θα πρέπει η πόρτα αυτή να υποστηρίζει (ελεύθερο ύψος, κλπ) και εκκένωση με οχήματα; 9. Στην παράγραφο Γενική περιγραφή συστήματος ελέγχου πρόσβασης και στην χωρίς αριθμό υποπαράγραφο Υποσύστημα αναγνώρισης Πινακίδων Οχημάτων των Επιβατών μέσω των πυλών το λιμένα με έλεγχο της πινακίδας και κάρτας επιβίβασης για τα αυτοκίνητα (σελίδα 78 της διακήρυξης), πρώτο εδάφιο, αναφέρει «Για το σκοπό αυτό τοποθετούνται εικονολήπτες σε κάθε είσοδο και έξοδο των οχημάτων για την αυτόματη αναγνώριση και καταγραφή του αριθμού κυκλοφορίας» ενώ στο τελευταίο εδάφιο της σελίδας 79 αναφέρει «Το σύστημα θα εγκατασταθεί στα σημεία φόρτωσης οχημάτων στα Ε/Γ-Ο/Γ υπόχρεων πλοίων και στον ελεγχόμενο χώρο στάθμευσης». προϋπολογισμού. Η πόρτα θα πρέπει εκκένωση οχημάτων. να υποστηρίζει και (α) Με βάση την παραπάνω περιγραφή ή απαιτήσεων θα πρέπει να τοποθετηθούν εικονολήπτες σε κάθε είσοδο-έξοδο οχημάτων και στα σημεία φόρτωσης οχημάτων στα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία; (το σύνολο των εικονοληπτών στη 2η περίπτωση είναι περισσότεροι των δύο (2) που προβλέπει και απαιτεί η διακήρυξη) (α) Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη, σελ.80: «Υποσύστημα αναγνώρισης καρτών επιβίβασης /εισιτηρίων (barcode) οχημάτων των επιβατών με ταυτόχρονη επιβεβαίωση ότι το εισιτήριο είναι έγκυρο Θα τοποθετηθεί σε δύο (2) διαφορετικά σημεία, για έλεγχο εισόδου και εξόδου στο κάθε ένα από αυτά.» Επομένως έχουν προϋπολογισθεί για δυο διαφορετικά σημεία τοποθέτησης δύο συστήματα, που το καθένα περιλαμβάνει δυο εικονολήπτες για έλεγχο εισόδου και εξόδου. Άρα συνολικά 4 εικονολήπτες (δύο σε κάθε σημείο). (β) Ποιος είναι ο «ελεγχόμενος χώρος στάθμευσης» που αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο της σελίδας 79 ότι θα πρέπει να τοποθετηθούν επιπλέον εικονολήπτες και πόσοι; (δεδομένου ότι η διακήρυξη (β) Στο Παράρτημα ΙΙΙ της διακήρυξης παρ Γενικά αναφέρεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να μελετήσει αναλυτικά την λειτουργία της λιμενικής εγκατάστασης και να εξασφαλίσει την λειτουργικότητα 5

6 προβλέπει μόνο δύο) του προσφερόμενου συστήματος λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της διακήρυξης, τις σχετικές διατάξεις και τα αποτελέσματα της επιτόπιας επίσκεψης που προβλέπεται σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτει στον συγκεκριμένο τομέα και την εμπειρία του. Για τον λόγο αυτό ζητείται επί ποινή απόρριψης, να υποβληθεί αρχικό σχέδιο εφαρμογής και υλοποίησης του συστήματος με προτάσεις του υποψήφιου αναδόχου, στην οποία πέρα από τα απαιτούμενα περιεχόμενα θα αντικατοπτρίζεται η τεχνογνωσία του υποψήφιου αναδόχου και η οποία βαθμολογείται με σημαντική βαθμολογία σε συνδυασμό με την κατανόηση του έργου. Σημειώνεται ότι ζητείται λύση με το κλειδί στο χέρι και ότι το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και με γνώμονα τα παραπάνω πρέπει να διαμορφωθεί η προσφερόμενη λύση. 10. Στην παράγραφο Φορητό τερματικό και φορητός καρταναγνώστης (σελίδα 83 της διακήρυξης) δεν υπάρχει απαίτηση για ενσωματωμένο εικονολήπτη προκειμένου να είναι εφικτή η αυτόματη ανάγνωση και καταγραφή του αριθμού κυκλοφορίας οχημάτων στη περίπτωση που υπάρχει «πτώση» του συστήματος εικονοληπτών αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων στο σημείο εσόδουεξόδου. 11. Στην παράγραφο Αναγνώστης μακράς εμβέλειας (σελίδα 84 της διακήρυξης) αναφέρει «Ο αναγνώστης μακράς εμβέλειας προορίζεται για την πύλη εισόδου οχημάτων, όπου θα ελέγχεται μια λωρίδα εισόδου ανά αναγνώστη» που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τη χρήση με δεδομένη την μη ύπαρξη εγκεκριμένων λειτουργικών διαδικασιών ασφαλείας για το ΛΤΝΧ, και συγκεκριμένα: Όπως Απάντηση 9.β. Όπως Απάντηση 9 α. (α) Ποια η έννοια καταγραφής μόνο εισόδου των οχημάτων όταν το σύστημα ελέγχου πρόσβασης δεν θα επιτρέψει π.χ. το όχημα του Προέδρου του ΛΤΝΧ ή του Λιμενάρχη να εισέλθει εκ νέου στη Λιμενική Εγκατάσταση αν δεν έχει καταγραφεί η έξοδός του από προηγούμενη είσοδό του; (αυτό θα ενεργοποιήσει το συναγερμό προσπάθειας παράνομης εισόδου οχήματος 6

7 με πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, αφού με βάση το λογισμικό ελέγχου πρόσβασης το αυθεντικό όχημα θα βρίσκεται ήδη εντός της Λιμενικής Εγκατάστασης από προγενέστερη καταγραφή του) (β) Υπάρχουν στον προϋπολογισμό της προμήθειας, με α/α 7, μόνο 2 αναγνώστες μακράς εμβέλειας που μπορούν να καλύψουν την είσοδο-έξοδο μόνο μιας περιοχής, π.χ. την είσοδο-έξοδο του επιβατικού τμήματος της Λιμενικής Εγκατάστασης σε συνδυασμό (αλλιώς δεν μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά) με τους 2 εικονολήπτες πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων που επίσης υπάρχουν στον προϋπολογισμό της προμήθειας με α/α Στην παράγραφο Σύστημα ασύρματης ενδοεπικοινωνίας (σελίδα 85 της διακήρυξης) σε συνδυασμό με το 4ο εδάφιο της παραγράφου 3.3. Ηλεκτρολογικός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός (σελίδα 71 της προκήρυξης) που αναφέρει «Επίσης θα πρέπει να υπάρχει κρυπτογραφημένο σύστημα εσωτερικής ενδοεπικοινωνίας του μόνιμο προσωπικού μέσω ασυρμάτων RF ή VHF ή TETRA» υπάρχει περιγραφή εξαιρετικά πολύπλοκων συσκευών ενδοεπικοινωνίας, με προδιαγραφές που ποτέ δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν λόγω των λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών της Λιμενικής Εγκατάστασης και παράλληλα είναι υποτιμολογημένες τουλάχιστον κατά 100% στον προϋπολογισμό της προμήθειας (α/α 25 του προϋπολογισμού) από τις τιμές παρόμοιων συσκευών στην διεθνή αγορά. 13. Στην παράγραφο υποσύστημα ελέγχου πρόσβασης-ηλεκτρικές μπάρες (σελίδα 86 της διακήρυξης) στην αρχή του πρώτου εδαφίου αναφέρει «Ηλεκτρικές μπάρες 7μ.» Προτείνεται η επαναδιατύπωση ως «Ηλεκτρικές μπάρες έως 7μ.» διότι το μήκος των 7 μέτρων κρίνεται υπερβολικά μεγάλο με δεδομένο το μέγιστο πλάτος της κάθε ροής να μην πρέπει να υπερβαίνει τα 4 μέτρα τόσο για λειτουργικούς και επιχειρησιακούς λόγους όσο και για λόγους ασφαλείας. 14. Στην παράγραφο Υποσύστημα ελέγχου πρόσβασης-ηλεκτρικές μπάρεςproxycards (σελίδα 87 της διακήρυξης) και στο τελευταίο στη σελίδα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά αναφέρει «-Αναγνώστης Όπως αναφέρει η προδιαγραφή. Όπως αναφέρει η προδιαγραφή. Ο ανάδοχος οφείλει να διασφαλίσει τη σωστή λειτουργία του συστήματος καθώς και την συνεργασία των υποσυστημάτων. 7

8 καρτών τύπου proximity μεγάλης εμβέλειαςlong range (τουλάχιστον 6μ) συμβατός με το λοιπό σύστημα ελέγχου πρόσβασης» και με πρόβλεψη για 2 τέτοιες μπάρες με α/α 20 στον προϋπολογισμό της προμήθειας, που κατά τη γνώμη μας είναι μη συμβατός εξοπλισμός αν δεν συνοδεύεται και με εικονολήπτες ανάγνωσης των πινακίδων κυκλοφορίας των εισερχόμενων οχημάτων και συγκεκριμένα: (α) Πως θα διασφαλισθεί ότι κάτοχος κάρτας πρόσβασης χωρίς όχημα διερχόμενος πλησίον της μπάρας δεν θα ενεργοποιήσει τον καρταναγνώστη μεγάλης εμβέλειας (long range proxycard) ανοίγοντας την μπάρα; (β) Πως ο φύλακας σε παράπλευρο φυλάκιο θα είναι σίγουρος ότι το διερχόμενο όχημα και ο οδηγός του είναι κάτοχος έγκυρης κάρτας πρόσβασης και ότι δεν άνοιξε η μπάρα τυχαία από κάρτα άλλου διερχόμενου πεζού κατόχου έγκυρης κάρτας πρόσβασης; 15. Στην παράγραφο Φυλάκια - Γενική περιγραφή (σελίδα 89 της διακήρυξης) (α) Οι διαστάσεις των παραθύρων 1,00μ χ 1,00μ θεωρούμε ότι είναι πολύ μικρές και δεν θα επιτρέπουν την σωστή επιτήρηση του εξωτερικού χώρου από τον εντός του φυλακίου εργαζόμενο φύλακα. (β) Δεν διευκρινίζεται εάν τα παράθυρα θα είναι με διπλά ή μονά υαλοστάσια. (γ) Δεν παρέχονται, μάλλον εκ παραδρομής, λεπτομερείς διευκρινήσεις για το επίπεδο βλητικής αντίστασης του αλεξίσφαιρου φυλακίου (σώμα) και των υαλοστασίων του. Αν κάποιος δεν καλύπτει την βλητική αντίσταση, που θα πρέπει να διευκρινιστεί, θεωρείται ότι δεν καλύπτει τις προδιαγραφές και απορρίπτεται; (δ) Δεν διευκρινίζεται, μάλλον εκ παραδρομής, ότι ο σκελετός των φυλακίων θα πρέπει να είναι γαλβανισμένος καθώς πρόκειται για λιμάνι και επιβάλλεται γαλβάνισμα τουλάχιστον 60μικρα. Όλες γενικά οι μεταλλικές κατασκευές (κοιλοδοκοί, στραντζαριστές διατομές, λαμαρίνες, εξαρτήματα κ.λπ.) θα πρέπει να αποτελούνται από γαλβανισμένο χάλυβα, με άριστης ποιότητας βαφή κατόπιν της (α) Όπως αναφέρει η προδιαγραφή. (β) Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε χώρους παραμονής ατόμων απαιτούνται διπλά τζάμια επαρκούς θερμομονωτικής ικανότητας. (γ) Το επίπεδο βλητικής αντίστασης του αλεξίσφαιρου φυλακίου (σώμα) και των υαλοστασίων θα πρέπει να καλύπτει τις νόμιμες προδιαγραφές. (δ) Όλη η κατασκευή θα είναι άριστης ποιότητας κατάλληλη για λειτουργία σε περιβάλλον λιμενικής εγκατάστασης. Όλα τα μεταλλικά μέρη αυτής θα πρέπει να είναι γαλβανισμένα εν θερμώ κατάλληλα για θαλάσσια περιβάλλον. 8

9 ενδεδειγμένης προετοιμασίας για την προστασία έναντι οξείδωσης, θα έχουν δε καταλλήλως επεξεργασμένες τις ακμές τους ώστε να μην παρουσιάζουν γρέζια, εξογκώματα, κακότεχνα διαμορφωμένες απολήξεις κ.λπ. για λόγους ασφαλείας. (ε) Δεν διευκρινίζεται εάν το ύψος 2,25 θα είναι εσωτερικό (σε περίπτωση 2,25 είναι εξωτερικό να λάβετε υπόψη σας ότι είναι πολύ χαμηλό). (ζ) Δεν διευκρινίζεται ο τύπος και η ισχύς του κλιματιστικού μηχανήματος που θα τοποθετηθεί στο Control Room ώστε να είναι ικανοποιητικό για το χώρο και τις θερμοκρασίες που θα αναπτύσσονται από τον υπό εγκατάσταση εξοπλισμό λειτουργίας του (servers, racks, κλπ). (η) Δεν διευκρινίζεται που θα τοποθετηθεί η ενσωματωμένη ηλεκτρογεννήτρια 5KWA θα τοποθετηθεί στο χώρο του φυλακίου; ή σε ξεχωριστό χώρο; Όσο και αθόρυβη να είναι η γεννήτρια θα υπάρχει θόρυβος ο όποιος θα δυσχεραίνει το έργο της φύλαξης. (θ) Δεν διευκρινίζονται το πάχος του MDF για το δάπεδο αν και δεν ενδείκνυται το MDF για περιβάλλον δίπλα στη θάλασσα και θα ήταν καλλίτερα να διορθωθεί σε κόντραπλακέ WMP 18χιλ κατηγορίας Ε1 για μη εκπομπή φορμαλδεΰδης. (ι) Οι συνδέσεις των φυλακίων με την ηλεκτρική παροχή των διαμορφωμένων πτερύγων προς τα Δίκτυα Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Η, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.), αποτελούν μέρος της παρούσας Προμήθειας; (κ) Τα ρολά ασφαλείας σε ποια πλευρά θα πρέπει να τοποθετηθούν; 16. Στην παράγραφο Οικίσκος ελέγχου επιβατών με συσκευή X-Ray φωτισμό και κάμερες ασφαλείας (σελίδα 89 της διακήρυξης) στο πρώτο εδάφιο αναφέρει «. τύπου trailer ή αντίστοιχου» (ε) Το ύψος 2.25 μέτρα είναι το εσωτερικό του φυλακίου. (ζ) θα τοποθετηθούν κλιματιστικά μηχανήματα σύμφωνα με το χώρο και τις συνθήκες λειτουργίας αυτού. (η) Θα τοποθετηθεί εξωτερικά του φυλακίου, σε προστατευμένο χώρο που θα αποτελεί ενιαίο σύνολο με το φυλάκιο. (θ) Όπως αναφέρει η προδιαγραφή (ι) Θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία με σύνδεση με τα υφιστάμενα δίκτυα της λιμενικής εγκατάστασης. (κ) Όπως Απάντηση 9β Όπως απάντηση 9β. Παρακαλούμε για διευκρίνιση και συγκεκριμένα αν καλύπτει την σχετική απαίτηση της διακήρυξης είτε ρυμουλκούμενος οικίσκος τύπου trailer είτε μεταφερόμενος οικίσκος με τη χρήση γερανού-παπαγαλάκι. 9

10 17. Στην παράγραφο 3.15 Κέντρο Ελέγχου (σελίδα 93 της διακήρυξης) στο ένατο εδάφιο αναφέρει «Να υποστηρίζονται όλες ο σχετικές ηλεκτρικές παροχές από κατάλληλο σύστημα UPS που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία τους». Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ο επιθυμητός χρόνος αδιάλειπτης λειτουργίας π.χ. 5 ή 15 ή 20 ή περισσότερα λεπτά από την πτώση της παροχής ΔΕΗ και μέχρι την έναρξη παροχής από Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) όπως απαιτείται από τον Κώδικα ISPS. 18. Κατά την επιτόπια ενημέρωση για τις λειτουργίες της Λιμενικής Εγκατάστασης την 7η Μαΐου 2014, δόθηκε μεγάλη βαρύτητα στην λειτουργία της Λιμενικής Εγκατάστασης, σε συνδυασμό με τον υπό εγκατάσταση εξοπλισμό, με το μικρότερο δυνατό λειτουργικό κόστος, δηλαδή με τον μικρότερο αριθμό προσωπικού με καθήκοντα ασφαλείας (φύλακες). Για την επίτευξη αυτού του στόχου, όπως υποστηρίχθηκε από σχεδόν το σύνολο των παρευρισκόμενων υποψήφιων αναδόχων, θα πρέπει να γίνει επανασχεδιασμός και επαναοριοθέτηση της Λιμενικής Εγκατάστασης. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν το ΛΤΝΧ θα καλύψει τις όποιες κατασκευές και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απαιτηθούν μιας και στη διακήρυξη δεν προβλέπεται ούτε απαιτείται ο επανασχεδιασμός και η επαναοριοθέτηση της Λιμενικής Εγκατάστασης ούτε τυχόν απαιτούμενα από τέτοιου είδους παρεμβάσεις κατασκευαστικά έργα Πολιτικού Μηχανικού ή έργα διαμόρφωσης κυκλοφοριακών ροών ευθύνης Συγκοινωνιολόγου. 19. Σε ότι αφορά στην δομή της ομάδας έργου Στην σελίδα 28 αναφέρεται: Σημειώνεται ότι τα άτομα που θα απασχοληθούν στην εκτέλεση του έργου πρέπει τουλάχιστον κατά ποσοστό 25 % να προέρχονται από το μόνιμο προσωπικό του υποψηφίου, ενώ όλοι όσοι θα έχουν πρόσβαση στις εµπιστευτικές πληροφορίες Όπως απάντηση 9β. Στο Παράρτημα ΙΙΙ της διακήρυξης παρ Γενικά αναφέρεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να μελετήσει αναλυτικά την λειτουργία της λιμενικής εγκατάστασης και να εξασφαλίσει την λειτουργικότητα του προσφερόμενου συστήματος λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της διακήρυξης, τις σχετικές διατάξεις και τα αποτελέσματα της επιτόπιας επίσκεψης που προβλέπεται σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτει στον συγκεκριμένο τομέα και την εμπειρία του. Για τον λόγο αυτό ζητείται επί ποινή απόρριψης, να υποβληθεί αρχικό σχέδιο εφαρμογής και υλοποίησης του συστήματος με προτάσεις του υποψήφιου αναδόχου, στην οποία πέρα από τα απαιτούμενα περιεχόμενα θα αντικατοπτρίζεται η τεχνογνωσία του υποψήφιου αναδόχου και η οποία βαθμολογείται με σημαντική βαθμολογία σε συνδυασμό με την κατανόηση του έργου. Σημειώνεται ότι ζητείται λύση με το κλειδί στο χέρι και ότι το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και με γνώμονα τα παραπάνω πρέπει να διαμορφωθεί η προσφερόμενη λύση. Ισχύουν αμφότερες οι υποχρεώσεις. Δηλαδή τα άτομα που θα απασχοληθούν στην εκτέλεση του έργου πρέπει τουλάχιστον κατά ποσοστό 25 % να προέρχονται από το μόνιμο προσωπικό του υποψηφίου, ενώ όλοι όσοι θα έχουν πρόσβαση στις εµπιστευτικές πληροφορίες θα πρέπει υποχρεωτικά να ανήκουν επίσης στο µόνιµο προσωπικό του αναδόχου. 10

11 θα πρέπει υποχρεωτικά να ανήκουν επίσης στο µόνιµο προσωπικό του αναδόχου. Επίσης στην σελίδα 49 αναφέρεται: 3. Η ανωτέρω υποχρέωση εχεμύθειας και λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο, όπως και όλους τους συνεργάτες του και, εν γένει, πάσης φύσεως προστηθέντες ή βοηθούς εκπληρώσεώς του κατά την υλοποίηση του έργου. Με ποινή αποκλεισµού θα πρέπει να συµπεριληφθούν στην τεχνική προσφορά τα στοιχεία των ατόµων αυτών και σχετική υπεύθυνη δήλωση υπογεγραµµένη από αυτούς για την πλήρη κατανόηση και συµµόρφωσή τους με το παρόν άρθρο. 49 Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τι από τα παραπάνω ισχύει. 20. Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν αντίστοιχα έργα, όμοια ή ισοδύναμα με τις απαιτήσεις υλοποίησης φυσικού αντικειμένου, που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς και που περιλαμβάνουν μελέτη, σχεδιασμό, προμήθεια κι εγκατάσταση εξοπλισμού επιτήρησης χώρων εξωτερικού περιβάλλοντος σε μεγάλη κλίμακα, ή κι έργα εξοπλισμού ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων που δεν είναι υπόχρεες σύμφωνα με τον Κώδικα ISPS, δύνανται να δηλωθούν στο Κατάλογο έργων και να περιγραφούν αναλυτικά από τον Υποψήφιο. 21. Με δεδομένο ότι ως αντίστοιχα έργα ορίζονται σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό της διακήρυξης (σελ.27, ορισμός «Αντίστοιχο Έργο»), «όμοια ή ισοδύναμα με τις απαιτήσεις υλοποίησης φυσικού αντικειμένου, που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς και που περιλαμβάνουν μελέτη, σχεδιασμό, προμήθεια κι εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων και επιτήρησης χώρων εξωτερικού περιβάλλοντος σε μεγάλη κλίμακα», παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν οι υποψήφιοι δύνανται στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον βασικό όροορισμό της διακήρυξης (σελ.27), και όχι με το αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου (Τίτλος Διακήρυξης), να δηλώσουν 3 έργα επιτήρησης χώρων εξωτερικού περιβάλλοντος σε μεγάλη κλίμακα που αναλήφθηκαν την τελευταία 3-ετία, ή κι έργα εξοπλισμού ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων, που δεν είναι υπόχρεες σύμφωνα με τον Κώδικα ISPS. Επιπλέον όλοι οι συνεργάτες και πάσης φύσεως προστηθέντες ή βοηθούς εκπληρώσεώς του κατά την υλοποίηση του έργου έχουν υποχρέωση εχεμύθειας, όπως αναφέρεται στη σελίδα 49 της Διακήρυξης. Με ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην τεχνική προσφορά τα στοιχεία των ατόμων αυτών και σχετική υπεύθυνη δήλωση υπογεγραµµένη από αυτούς για την πλήρη κατανόηση και συµµόρφωσή τους. Γίνεται δεκτή και η αθροιστική αντιμετώπιση, αρκεί να καλύπτονται οι απαιτήσεις της Διακήρυξης. Το ερώτημα απαντήθηκε ήδη παραπάνω (απάντηση ερωτήματος 20). 11

12 22. Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών, «Τερματικά Τοπικοί Σταθμοί ελέγχου», σελ. 88. Ζητείται βυθόμετρο. Παρακαλώ διευκρινίστε. 23. Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών, , «Υποσύστημα ελέγχου πρόσβασης ηλεκτρικές μπάρες- proxycards», σελ. 93. Ζητείται «Αναγνώστης καρτών τύπου proximity μεγάλης εμβέλειας long range (τουλάχιστον 6μ) συμβατός με το λοιπό σύστημα ελέγχου πρόσβασης. Ο συγκεκριμένος καρταναγνώστης είναι ο ίδιος (ποσότητα και τύπος) με τον αναφερόμενο στην παράγραφο (σελ. 89) ή είναι πλέον αυτού; 24. Παράρτημα Υποδείγματος Σύμβασης Προμήθειας, Άρθρο 6. «Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις», σελ Παρακαλούμε προσδιορίστε επακριβώς τις κρατήσεις. Είναι μόνον αυτές που περιγράφονται στο υπόδειγμα ή υπάρχουν και άλλες; 25. Παράρτημα Υποδείγματος Σύμβασης ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΡΘΡΟ 6 «ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ», σελ Παρακαλούμε προσδιορίστε επακριβώς τις κρατήσεις. Είναι μόνον αυτές που περιγράφονται στο υπόδειγμα ή υπάρχουν και άλλες; 26. Στην παράγραφο «3.9.1 Ηχητικό σύστημα αναγγελιών» αναφέρεται ότι το σύστημα θα πρέπει: «Να οδηγεί συστοιχίες μεγαφώνων παρέχοντας ένταση ήχου από 106dB μέχρι 125dB στα 30 μ». Επιπρόσθετα: «Κάθε σειρήνα θα πρέπει να καλύπτει περιοχή έως 100 μέτρα ώστε να μην υπάρχει μεγάλη ηχητική επιβάρυνση κοντά στο κάθε μεγάφωνο». Οι εν λόγω απαιτήσεις οδηγούν σε ένα σύστημα όπου σε απόσταση 100μ από τα μεγάφωνα η ένταση ήχου θα είναι της τάξης των 100dB όταν τα ηχεία οδηγούνται στην χαμηλότερη ισχύ τους (106 db/30m), ενώ θα είναι της τάξης των 119dB όταν οδηγούνται στην μέγιστη (125 db/30m). Δεν είναι βυθόμετρο, ισχύει ότι αναφέρεται εντός παρενθέσεως δηλαδή ( συναγερμός, chime, Bell). Στη παρ. 3.11«Υποσύστημα ελέγχου πρόσβασης ηλεκτρικές μπάρεςproxycards» σελίδα 87 ο καρταγνώστης είναι ιδίου τύπου ή συμβατός με το λοιπό σύστημα ελέγχου πρόσβασης και πλέον των αναφερόμενων στη παρ (σελ 83,84). Σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα οι νόμιμες κρατήσεις είναι οι εξής: 8% παρακράτηση φόρου εισοδήματος για υπηρεσίες, 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (η κράτηση αυτή επιβαρύνεται με 3% χαρτόσημο και 20% επί του χαρτοσήμου). Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι οι κρατήσεις πραγματοποιούνται κατά το χρόνο της πληρωμής σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. βλ. απάντηση στο ερώτημα 25. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για αναγγελία συναγερμού θα πρέπει για πολύ μικρό χρονικό διάστημα να καλυφθούν κάθε είδους θόρυβοι του εξωτερικού χώρου. Σε καθημερινή λειτουργία το σύστημα θα λειτουργεί σε μικρότερη ένταση ήχου, σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς. 12

13 Αναλόγως σε απόσταση 5μ από το μεγάφωνο η ένταση ήχου διαμορφώνεται από 122dB έως 141dB. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία (Π.Δ. 149, ΦΕΚ Α 159/2006), όπου καθορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκεθση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες και σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ, η ανώτερη τιμή ημερήσιας έκθεσης (8 ώρες) καθορίζεται στα 85dB ενώ, ειδικότερα όπως καθορίζεται από διεθνείς οργανισμούς, για κάθε αύξηση κατά 3dB πέραν της έντασης αυτής ο χρόνος έκθεσης μειώνεται στο μισό. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, το σύστημα αναγγελιών ακόμη και στην χαμηλότερη ισχύ εκπομπής του επιτρέπει την έκθεση ημερησίως χρόνου όχι πάνω από ½ λεπτό σε απόσταση 5μ, 4 λεπτών σε απόσταση 30 μ και 15 λεπτών σε απόσταση 100μ αντίστοιχα από τα μεγάφωνα. Στην δε μέγιστη ισχύ εκπομπής οι παραπάνω χρόνοι μειώνονται δραματικά και είναι της τάξης των δευτερολέπτων. Όπως λοιπόν προκύπτει με βάση τα παραπάνω, οι προδιαγραφές του συστήματος έρχονται σε αντίθεση με τις λειτουργικές απαιτήσεις ενός συστήματος αναγγελιών που απευθύνεται τόσο στο προσωπικό, όσο και στους επιβάτες της λιμενικής εγκατάστασης, καθιστώντας το πρακτικά αξιοποιήσιμο μόνο στην περίπτωση εκπομπής βραχύχρονων τόνων συναγερμού και όχι φωνητικών αναγγελιών. Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε τις επιδόσεις του συστήματος, προκειμένου να συμμορφώνεται προς την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία. 27. Στην παράγραφο 3.3, σελ. 71 γίνεται αναφορά «Επίσης θα πρέπει να υπάρχει κρυπτογραφημένο σύστημα εσωτερικής ενδοεπικοινωνίας τ ου μονίμου προσωπικού μέσω ασυρμάτων RF ή VHF ή ΤETRA», ενώ στην παράγραφο 3.9.3, σελ «Σύστημα ασύρματης ενδοεπικοινωνίας» δίνονται επακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Θεωρούμε ότι εκ παραδρομής υπάρχει αναφορά της εσωτερικής επικοινωνίας στην παράγραφο 3.3, ενώ υπάρχει λεπτομερής ανάλυση στην παράγραφο Παρακαλούμε διευκρινίστε. 28. Κατά την ανάγνωση της διακήρυξης παρουσιάζονται ασάφειες μεταξύ των τεχνικών προδιαγραφών του κυρίως κειμένου και του πίνακα των παραρτημάτων V & VΙ. Όπως αναφέρει η προδιαγραφή. Όπως ήδη και σε προηγούμενο ερώτημα αναφέρθηκε, το Παράρτημα V Προϋπολογισμός περιέχει μια συνοπτική αναφορά των εξαρτημάτων, για τις ανάγκες 13

14 Θεωρούμε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές του κυρίως κειμένου της διακήρυξης, στο οποίο γίνεται πλήρη αναφορά των τεχνικών απαιτήσεων υπερτερούν των πινάκων των παραρτημάτων V & VΙ. Θεωρούμε ότι πρωτεύουσα ισχύ έχει το κυρίως κείμενο λαμβάνοντας υπόψη τις ποσότητες των πινάκων των παραρτημάτων V & VΙ. 29. Η Δ/ξη περιλαμβάνει μία καλογραμμένη παράθεση τεχνικών χαρακτηριστικών «Εξοπλισμού Ασφαλείας ανοικτού χώρου» χωρίς να υπάρχει μία «Προμελέτη Εγκατάστασης του ζητούμενου εξοπλισμού» εγκεκριμένη από την Υπηρεσία σας. Στα παραδοτέα από την άλλη (Άρθρο 11), ζητούνται από τον Ανάδοχο επί ποινή αποκλεισμού «Θέσεις εγκατάστασης εξοπλισμού», «Μελέτες και σχέδια (τοπογραφικά, ηλεκτρολογικά κλπ.). Σε ποια φάση του έργου ζητούνται αυτά; Πρέπει να κατατεθούν με την κατακύρωση; Πριν από την οιαδήποτε έναρξη των εργασιών; Με ποια κριτήρια θα γίνει η αξιολόγησή τους από την επιτροπή; Ο χρόνος έγκρισης των μελετών αυτών (σε περίπτωση που θα γίνουν από την Επιτροπή της Υπηρεσίας) δεν ορίζετε; Θα προσμετρήσει ο χρόνος αυτός («νεκρός χρόνος» για τον Ανάδοχο) στους οκτώ (8) μήνες που δίνετε για την πλήρη εγκατάσταση του εξοπλισμού; του υπολογισμού της εκτιμώμενης δαπάνης. Η Υπηρεσία δεν έχει διαπιστώσει διαφοροποιήσεις, σε κάθε όμως περίπτωση υπερτερεί το κυρίως κείμενο και οι τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙΙ Τεχνικές Προδιαγραφές. Ανάλογα ισχύουν και για το Παράρτημα VI, το οποίο αποτελεί Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς. Τέτοια απαίτηση δεν βρίσκεται στο άρθρο 11. Θέσεις εγκατάστασης εξοπλισμού, όπως και μελέτες και σχέδια αποτελούν σύμφωνα με το άρθρο 14 της Διακήρυξης υλικό τεκμηρίωσης που αφορά το αντικείμενο του Έργου και θα πρέπει να παραδοθούν από τον Ανάδοχο μέσα στο χρόνο που προβλέπεται στο άρθρο 14 για την παράδοση του Έργου. Η παραλαβή αυτών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, όπως και για το σύνολο του έργου. Ο χρόνος έγκρισης των μελετών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες είναι ο συνήθης εύλογος χρόνος έγκρισης μελετών και πρέπει να είναι εντός του οριζομένου από την Διακήρυξη χρονοδιαγράμματος παράδοσης του έργου (δεν είναι «νεκρός χρόνος»). 30. Στην Δ/ξη σε πολλά της σημεία γίνετε μνεία για την εμπειρία του Αναδόχου σχήματος σε παρόμοια έργα, που είναι και απολύτως αποδεκτό. Εκτός όμως από την Τεχνική εμπειρία υπάρχει και η αξιολόγηση Επιπέδου Ασφαλείας του Αναδόχου σχήματος. Αυτή θα ληφθεί υπόψη στην τελική αξιολόγηση από την Υπηρεσία σας; Αν ΝΑΙ με ποια κριτήρια θα αξιολογηθεί αυτή; (Ύπαρξη Σχεδίου Ασφαλείας; Πιστοποίηση του Σχεδίου αυτού από εγκεκριμένο φορέα; κλπ.) Στη Διακήρυξη δεν υπάρχει αξιολόγηση Επιπέδου Ασφαλείας του Αναδόχου σχήματος. 31. Παρόλο που υπάρχουν Κριτήρια για την αξιολόγηση της Τεχνικής Προδιαγραφής και χωρίζονται σε Ομάδες Α & Β, αυτά για την Ομάδα Α (τουλάχιστον στο τεύχος που διατίθεται στο Διαδίκτυο) δεν αναφέρονται. Στο τεύχος της Διακήρυξης που διατίθεται και στο Διαδίκτυο υπάρχουν Κριτήρια για την αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς για αμφότερες τις Ομάδες (Α και Β). Ειδικά δε ως προς την Ομάδα Α αυτά είναι: 1. Συµφωνία των προσφερόµενων υπηρεσιών - εξοπλισµού µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά 14

15 32. Ο κώδικάς ISPS τον οποίο επικαλείστε ότι πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις του, περιλαμβάνει μεταξύ των τριών βασικών του απαιτήσεων, τη δημιουργία και συντήρηση ενός «Σχεδίου Ασφαλείας του Λιμένος» ( Port Facility Security Plan ). Το Σχέδιο αυτό είναι διαφορετικό από το «Σχέδιο-Μελέτη Εφαρμογής που ζητείται από τα παραδοτέα και αναφέρεται και σε παραπάνω ερώτημά μας. Σύμφωνα με αυτό το Σχέδιο Ασφαλείας ορίζονται οι λειτουργικές και φυσικές απαιτήσεις των μέτρων ασφαλείας ώστε το Λιμάνι να λειτουργεί σε επίπεδο Ασφαλείας 1, 2 ή 3 (Level 1, 2 or 3). Επειδή ένα παρόμοιο Σχέδιο δεν έχει δοθεί, είναι στην αρμοδιότητα του Αναδόχου η δημιουργία αυτού του Σχεδίου; Αν η απάντηση είναι καταφατική σε ποιο στάδιο πρέπει να παραδοθεί αυτό; Με ποια κριτήρια θα αξιολογηθεί; 33. Κατά την αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών Βασική Αρχή είναι η αναγραφή των ΑΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΟΡΩΝ και η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ των υπολοίπων (πλην των ΑΠΑΡΑΒΑΤΩΝ) Τεχνικών Όρων της Διακήρυξης. Στην Δ/ξη αναφέρετε, στο Κεφ. Β παρ. 4.3, επί λέξει «Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι.» Στην μεγαλύτερη από το 100 Βαθμολογία θα περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ ή και όλοι οι υπόλοιποι Τεχνικοί όροι της προσφοράς; 34. Σύμφωνα με την προδιαγραφή σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 3 ή 4 ώρες) πριν από την αναχώρηση θα πρέπει να εκτελέσει μια διαδικασία για να «κατεβάσετε» τα δεδομένα των εισιτηρίων που εκδόθηκαν από μια υπηρεσία στην τοπική βάση του λιμανιού. Ερωτήσεις Είναι αυτό ένα σύστημα, ή είναι ένας αριθμός από παρόμοια συστήματα; Αν είναι παρόμοια διαφορετικά έχουν όλα το ίδιο λειτουργικό σύστημα λογισμικού, ή διαφορετικά; Ποιος είναι ο προμηθευτής του λογισμικού και τις προδιαγραφές του διαγωνισµού. Απόδοση και ποιότητα εξοπλισµού και συστημάτων με συντελεστή βαρύτητας 45% και 2. Σχέδιο εφαρμογής- Κατανόηση του έργου με συντελεστή βαρύτητας 25%. Υπάρχει εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας της Λιμενικής εγκατάστασης του Λιμένα Σούδας, βάσει του οποίου συντάχθηκε η παρούσα Διακήρυξη. Σύμφωνα με το Παραρτημα Ι (Σύνταξη τεχνικής και οικονομικής προσφοράς ), στη παράγραφο τεχνική Προσφορά αναφέρεται ότι : «Σηµειώνεται ότι οποιεσδήποτε τυχόν εγκρίσεις, άδειες (π.χ. εγκρίσεις εγκατάστασης λειτουργίας, τροποποιήσεις σχεδίων κλπ.) απαιτηθούν, αυτές θα εξασφαλιστούν µε µέριµνα του αναδόχου σε συνεργασία µε την Αναθέτουσα Αρχή µέσα στα χρονικά όρια του συµβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου και θα επιτευχθούν µε αποκλειστική ευθύνη του προµηθευτή, σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής». Όπως ρητά αναφέρεται στη Διακήρυξη Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Ως Απάντηση 9β. 15

16 λειτουργικού συστήματος; (Όνομα, διεύθυνση, λεπτομέρειες επαφής). Εάν περισσότερα από ένα, θα πρέπει να μας δώσετε τα στοιχεία της κάθε μίας εταιρείας. Τα συστήματα αυτά θα διασυνδέονται με τον έλεγχο πρόσβασης μέσω επαφής Active Directory. Πρέπει να βρούμε τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης για κάθε τέτοια διασύνδεση. Μόλις μάθουμε ποιο και πως πρέπει να διασυνδεθεί, μπορούμε να προσδιορίσουμε ποια συστήματα ελέγχου πρόσβασης έχουν οδηγούς, και για ποια θα πρέπει να αναπτυχθούν από τον ανάδοχο. Ποιο είναι το πρότυπο του barcode που εφαρμόζεται; Υπάρχουν αρκετά που χρησιμοποιούνται, καθώς και για barcodes για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά θα πρέπει όλα να εργάζονται με το ίδιο πρότυπο. Είναι σημαντικός τα παραπάνω συστήματα να επικοινωνούν με το συστήματα κράτησης θέσεων του πλοίου. Μπορείτε να μας ενημερώσετε τον προμηθευτή αυτού του υφιστάμενου συστήματος; 35. Θέλουμε να αποκτήσουμε ένα σχέδιο ή σχέδια τα οποία αναφέρεται στο έγγραφο της προδιαγραφής. 36. Περιοχή Εμπορικού Λιμένα α. Στην περιοχή του Εμπορικού Λιμένα φαίνονται τέσσερα (4) σημεία εισόδου. Είναι η απαίτηση σας για πλήρη τουρνικέ (Full Height Turnstyle) με τους αναγνώστες ελέγχου πρόσβασης σε αυτά ή για συρόμενες πόρτες; β. Μπορούν όλες οι κάμερες CCTV και οι πομποί Wi-Fi να τοποθετηθούν πάνω τους υφιστάμενους πυλώνες φωτισμού που χρησιμοποιούν ειδικά συγκολλητά παρενθέματα; γ. Αν η απάντηση στο (1β) είναι ναι, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα τοπικά πίλαρς ενέργειας που έχει ο κάθε ιστός για την παροχή ενέργειας (χωρίς να επηρεαστεί η υφιστάμενη εγκατάσταση) για τις κάμερες CCTV και τους πομπούς με κατάλληλο υλικό προσαρμογής; Επίσης, ποια είναι η υφιστάμενη τάση και το ρεύμα που είναι διαθέσιμο σε αυτά; 37. Περιοχή Επιβατικού Λιμένα Με την ένδειξη αριθμός 1 στα σχέδια με την Σχέδια έχουν δοθεί ήδη σε όλους τους υποψήφιους αναδόχους σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο *. Pdf) (α) Ως απάντηση 9β. (β) Όχι. Έχουν προϋπολογιστεί Ιστοί Στήριξης στο άρθρο 12 του προϋπολογισμού. (γ) Δεν θα χρησιμοποιηθούν υφιστάμενα pillars ενέργειας. Ρητά αναφέρεται στην παρ 3.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών ότι: «Δίκτυο ηλεκτροδότησης όλων των συσκευών καθώς και ενσύρματο και ασύρματο δίκτυο δεδομένων που θα συνδέει τις συσκευές με το κέντρο ελέγχου. Απαιτείται η προμήθεια κι εγκατάσταση κεντρικών πινάκων διανομής σε μεταλλικό ερμάριο, αντιβανδαλιστικού τύπου με κατάλληλη κλειδαριά ασφαλείας, κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση, βαθμού προστασίας ΙΡ67. κλπ.». Δεν αντικαθίσταται η υφιστάμενη περίφραξη. 16

17 επεξήγηση στο ΥΠΟΜΝΗΜΑ "φράχτης", είναι αυτή η νέα περίφραξη που καλούμαστε να τοποθετήσουμε και που θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο σιδερένιο φράχτη ή είναι αυτή η γραμμή που πρέπει ο δικός μας φράκτης να είναι μέσα από την υφιστάμενη γραμμή (δηλ. δεν θα αντικατασταθεί ο υφιστάμενος φράκτης); 38. Γενικά α. Σε αντιστοιχία του ερωτήματος 37 σε όλους τους τομείς, απαιτείται πλήρης αντικατάσταση του φράχτη; β. παράγραφος Οι πόρτες που ζητούνται είναι για μόνιμο ή για κινητό φράκτη; γ. Όπως ήδη έχουμε ερωτήσει χωρίς να έχουμε πάρει απάντηση ακόμα χρειαζόμαστε λεπτομέρειες σχετικά με το λογισμικό που χρησιμοποιείται σήμερα για την κράτηση των επιβατών πάνω στο πλοίο, ώστε να μπορούμε να ενσωματώσουμε τα συστήματα Barcode και ANPR σε αυτό. δ. Επειδή στους χάρτες που μας δώσατε οι ΠΥΛΕΣ Α-Ε δεν είναι με ακρίβεια τοποθετημένες θα θέλαμε να μας πείτε αν αυτές είναι οι ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Πύλες ή να μας υποδείξει ΑΚΡΙΒΩΣ η Υπηρεσία σας με προσωπικό της, σε εκπρόσωπό μας ποιές είναι αυτές, σε μέρα και ώρα που θα μας γνωρίσετε. ε. Σε σχέση με την προηγούμενη προδιαγραφή γιατί έχει αλλαχτεί η δυνατότητα αποθήκευσης από 4TB σε 100TB στην τελευταία προδιαγραφή. Η τελευταία απαίτηση είναι εξαιρετικά υψηλή για μόλις 18 κάμερες, ή ακόμη και για 32 αν τοποθετηθούν κι άλλες. Το κόστος για αυτό θα είναι εξαιρετικά υψηλό και επιβαρύνει χρηματικά ΑΣΚΟΠΑ το κόστος. Παρακαλούμε να μας απαντήσετε αν αυτό είναι λάθος ή αν δεν είναι λάθος το σκοπό που η νέα απαίτηση αποθήκευσης έχει τεθεί. 39. Στο άρθρο 6, «ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ», σελ. 12, αναφέρεται ότι μαζί με τη προσφορά, οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμήθειας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή το ποσό των ,00. Παρακαλώ ενημερώστε μας αν το ποσό της Εγγυητικής είναι ,00 ή ,00, όπως προκύπτει από τον παραπάνω Κατά τα λοιπά ισχύει η απάντηση στο ερώτημα 9.β. (α) Ως απάντηση 37. (β) ως απάντηση 9β. (γ) Ως απάντηση 9β. (δ) Είναι οι υφιστάμενες πύλες. Όμως θα πρέπει να ακολουθήσατε ότι αναφέρουμε στην απάντηση 9β. (ε) Ως αναφέρει η προδιαγραφή. Το ορθό ποσό της Εγγυητικής συμμετοχής είναι ,00, όπως προκύπτει από τον σχετικό μαθηματικό υπολογισμό. Εγγυητικές Συμμετοχής που θα αναφέρουν ποσό ,00 θα γίνουν εντούτοις αποδεκτές, δεδομένου ότι το ποσό αυτό καλύπτει το 5% και λόγω του τυπογραφικού σφάλματος της Διακήρυξης. 17

18 υπολογισμό ( ,00 * 5%). 40. Στο άρθρο 7 «Υποβολή του Φακέλου Προσφοράς», σελ. 13, αναφέρεται ότι η προσφορά θα συνοδεύεται από συνοδευτική επιστολή. Παρακαλώ ενημερώστε μας αν αυτή τη συνοδευτική επιστολή θα είναι εντός του φακέλου προσφοράς ή σε εξωτερικό φάκελο. 41. Στην ως άνω Διακήρυξη, στο άρθρο 9. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», παράρτημα ΙΙ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, υποερώτημα 3.1.1) σελ. 19, ζητείται να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας. Δεδομένου ότι τα ΦΕΚ που λαμβάνουμε (είτε σε έντυπη μορφή από το Εθνικό Τυπογραφείο είτε σε ηλεκτρονική μορφή από την αντίστοιχη ιστοσελίδα του) αποτελούν επίσημα αντίγραφα από Δημόσια Αρχή, παρακαλούμε ενημερώστε μας αν μπορούμε να υποβάλλουμε τα συγκεκριμένα αντίγραφα χωρίς επιπλέον επικύρωση από δικηγόρο ή άλλη αρμόδια αρχή. 42. Στην ως άνω Διακήρυξη, στο άρθρο 9, «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», παράρτημα ΙΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, υποερώτημα 3.1.2) σελ. 20, ζητείται να προσκομιστεί βεβαίωση από την οποία προκύπτουν οι μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. Επιβεβαιώστε ότι αναφέρεστε στη Βεβαίωση του ΓΕΜΗ όπου αναφέρονται οι μεταβολές του καταστατικού οι οποίες έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο. 43. Στο άρθρο 11 «Ελάχιστες προϋποθέσεις Συμμετοχής», Β. Χρηματοοικονομική ικανότητα, σελ. 30, ζητείται η κατάθεση δημοσιευμένων ισολογισμών. Δεδομένου ότι τα ΦΕΚ που λαμβάνουμε (είτε σε έντυπη μορφή από το Εθνικό Τυπογραφείο είτε σε ηλεκτρονική μορφή από την αντίστοιχη ιστοσελίδα του) αποτελούν επίσημα αντίγραφα από Δημόσια Αρχή, παρακαλούμε ενημερώστε μας αν μπορούμε να υποβάλλουμε τα συγκεκριμένα αντίγραφα χωρίς επιπλέον επικύρωση από δικηγόρο ή άλλη αρμόδια αρχή. 44.Στο άρθρο 13, στη σελίδα 31 αναφέρεται ότι στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις. Παρακαλώ ενημερώστε μας για το ύψος των κρατήσεων αυτών. 45. Σε περιπτώσεις αντιγνωμίας μεταξύ των προδιαγραφών και του παραρτήματος που αναφέρονται οι ποσότητες τι υπερισχύει; Η συνοδευτική επιστολή θα είναι εκτός του φακέλου προσφοράς. Τα Φ.Ε.Κ. που λαμβάνονται είτε σε έντυπη μορφή από το Εθνικό Τυπογραφείο είτε σε ηλεκτρονική μορφή από την αντίστοιχη ιστοσελίδα του μπορούν να υποβληθούν χωρίς επιπλέον επικύρωση από δικηγόρο ή άλλη αρμόδια αρχή. Βεβαίωση του ΓΕΜΗ που αναφέρει όλες τις μεταβολές του καταστατικού του νομικού προσώπου από τη σύστασή του μέχρι και την έκδοση του πιστοποιητικού καλύπτει την παραπάνω απαίτηση, εφόσον από το Καταστατικό προκύπτει ευθέως και η εκπροσώπηση της εταιρίας. Αν δεν προκύπτει αυτή (π.χ. στην περίπτωση της ανώνυμης εταιρίας), απαιτείται επιπλέον και βεβαίωση περί της εκπροσώπησης. Η απάντηση στο ερώτημα 41 ισχύει και εδώ. Το ερώτημα έχει απαντηθεί προηγουμένως (βλ. απάντηση ερωτήματος 24). Το ερώτημα έχει απαντηθεί προηγουμένως (βλ. απάντηση ερωτήματος 28). 18

19 46. Για τις έξι πύλες που εμφανίζονται στο σχέδιο ΣΑΛΕ προβλέπεται η εγκατάσταση έξι μπαρών ασφαλείας με βραχίονα επτά μέτρων. Για τις πύλες που είναι διπλές (πύλη Α, πύλη ΣΤ) θα ελέγχεται μόνο η είσοδος ή οι πύλες θα διαφοροποιηθούν ώστε να είναι μονές; 47. Σε ότι αφορά στην λειτουργία του WiFi ασύρματου δικτύου Στην σελίδα 96 στην παράγραφο 3.19 Ασύρματο δίκτυο (WI-FI) Υπάρχει η σχετική περιγραφή για τον εξοπλισμό του ασύρματου δικτύου. Εκεί γίνετε αναφορά για: Δίκτυο WI-FI ΣΕ όλους τους χώρους του λιμένα για σύνδεσή με το διαδίκτυο Στο τέλος της σελ71 υπάρχει η εξής παράγραφος: Θα πρέπει να αναπτυχθεί δίκτυο Wi-Fi για την επικοινωνία των φορητών τερματικών με το κεντρικό σύστημα διαχείρισης όλων των ανωτέρω συστημάτων. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει κρυπτογραφημένο σύστημα εσωτερικής ενδοεπικοινωνίας του μονίμου προσωπικού μέσω ασυρμάτων RF ή VHF ή TETRA. Επίσης στις προδιαγραφές κάποιων συστημάτων υπάρχει η απαίτηση για δυνατότητα wifi σύνδεσης. Το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν το wifi δίκτυο που θα πρέπει να αναπτυχθεί σε όλους τους χώρους του λιμένα, θα πρέπει να εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες τόσο των πολιτών για την σύνδεση με το διαδίκτυο, όσο και των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του λιμένα (φορητούς Η/Υ, κάμερες, σύστημα ανακοινώσεων ). 48. Σε ότι αφορά στα υποσυστήματα των έξυπνων καμερών, αλλά και των κινητών καμερών τα χαρακτηριστικά που ζητούνται υποστηρίζονται από παλαιότερα μοντέλα. Εάν στην προσφορά μας προσφερθούν συστήματα έξυπνων καμερών με καλύτερες προδιαγραφές θα ληφθεί υπόψη στην τεχνική αξιολόγηση? Το ερώτημα έχει απαντηθεί προηγουμένως (βλ. απάντηση ερωτήματος 9β). ΝΑΙ θα πρέπει, να εξυπηρετεί και τους πολίτες, αλλά χωρίς να συμβιβάζεται η ασφάλεια του εσωτερικού συστήματος. ΝΑΙ σύμφωνα με τον νόμο αρκεί να υπερκαλύπτουν τις προδιαγραφές. 49. Στη σελίδα 85 της διακήρυξης περιγράφεται το σύστημα ασύρματης ενδοεπικοινωνίας: «3.9.3 Σύστημα ασύρματης ενδοεπικοινωνίας Το σύστημα θα πρέπει να δημιουργεί ένα 19

20 ασύρματο ad-hoc δίκτυο πλέγματος που να παρέχει ασφαλείς επικοινωνίες φωνής και δεδομένων χωρίς την ανάγκη επιπλέον υποδομής (δηλαδή, χωρίς πύργους ή δορυφόρους που απαιτούνται). Κάθε φορητό θα πρέπει να είναι ένα router, το οποίο να μεταφέρει το σήμα από τον εντολέα προς τον προορισμό. Σε αντίθεση με άλλα δίκτυα πλέγματος, η αρχιτεκτονική αυτή δεν πρέπει να απασχολεί κεντρικούς πίνακες δρομολόγησης, ώστε να αποφεύγονται μεμονωμένα σημεία διακοπής επικοινωνίας. Να είναι ένα χαμηλής ισχύος δίκτυο που επιτρέπει με φορητά να παρέχει συνεχείς υπηρεσίες για 38 ώρες μεταξύ των φορτίσεων των μπαταριών. Ένα πραγματικό end-to-end δίκτυο μεταγωγής πακέτων που υποστηρίζει peer-to-peer επικοινωνίες και απευθείας κλήσεις. Φορητό τερματικό Το φορητό να είναι μικρό σε μέγεθος, ελαφρύ και με μεγάλη ισχύ. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη LCD και κομβία χειρισμού του μενού ελέγχου. Η συσκευή να διαθέτει ενσωματωμένο GPS δέκτη. Τεχνικές Προδιαγραφές Ενδεικτικό Μέγεθος: 1,3 x 2,8 x 5,4 ίντσες Ενδεικτικό μήκος κεραίας: 2 ίντσες Βάρος: όχι άνω των 300γρ. με τις μπαταρίες Ενσωματωμένος GPS δέκτη Ρολόι πραγματικού χρόνου: Να περιλαμβάνει την ικανότητα GPS συγχρονισμού Ενδεικτικά χαρακτηριστικά οθόνης: 128 x 128 έγχρωμη LCD Ενδεικτικά χαρακτηριστικά πληκτρολόγιου: on-screen πληκτρολόγιο QWERTY Αρχιτεκτονική Λογισμικού: Προγραμματιζόμενα / αναβάθμισης μέσω USB Τροφοδοσία: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Ion Battery Pack ΑΑ μπαταρία Διάρκεια ζωής μπαταρίας: Χρήση (συζήτηση / λήψη / αναμονής): Φορτιστής: θύρα USB για φορτιστή τοίχου ή φόρτιση από τον υπολογιστή Ακουστικό: Ακουστικό / MIC με PTT διακόπτη 20

21 Ισχύς μετάδοσης: <= 100mW (20dBm) Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 έως 60 C (όριο μπαταρία) Πιστοποιήσεις: Το προσφερόμενο σύστημα θα είναι κατάλληλα πιστοποιημένο σύμφωνα με τα διεθνή και Ευρωπαϊκά standards. Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την έκδοση των σχετικών αδειών» Αυτό φωτογραφίζει προϊόν της Telegrid και δεν υπάρχει άλλο αντίστοιχο, ενώ ο ΟΤΕ μπορεί να δώσει υπηρεσίες TETRA χωρίς έχτρα άδειες κλπ, θα ήταν αποδεκτή τέτοιου είδους προσφορά από μέρους μας? Οι προδιαγραφές που δίνουμε είναι ενδεικτικές και δεν φωτογραφίζουν κάτι συγκεκριμένο για αυτό και αναφέρεται η λέξη Ενδεικτικό στις τεχνικές προδιαγραφές. ΜΙΚΡΕΣ αποκλίσεις από τις βασικές προδιαγραφές, λόγω διαφοροποίησης και πολλαπλότητας των διαθέσιμων συστημάτων και τεχνολογιών, την στιγμή που καθημερινά βγαίνουν νέα συστήματα, επιτρέπονται, εάν το σύστημα που προσφέρετε καλύπτει με πληρότητα τις ζητούμενες απαιτήσεις. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Λ.Τ.Ν.Χ. ΣΚΟΥΜΠΑΚΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 21

ΑΔΑ: ΒΕΙΠ7ΛΚ-ΗΓ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΙΠ7ΛΚ-ΗΓ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4967ΛΚ-ΥΨ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4967ΛΚ-ΥΨ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4457ΛΚ-ΧΘΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4457ΛΚ-ΧΘΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει:

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει: Σχετικά με την προκήρυξη με αρ.1/2010 για τον διαγωνισμό με θέμα : 1.Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης 2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων Απαντήσεις στο πλαίσιο του διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν για το έργο: Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, MIS

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495549 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι Αθήνα 15/7/2014 Α.Π.: 865 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειας Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens 639,60 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

Προμήθειας Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens 639,60 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ «Προμήθειας Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens» Αρ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 24-105 64 Aθήνα ΠPOΣ: Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : X. Ανδρουτσάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α Μέρος Α/Α Ενότητα Τεύχους Διακήρυξης Ερώτημα 1 Α.3.1.2 Οι agents του τηλεματικού κέντρου θα διαχειρίζονται μόνο τηλεφωνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3757 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Σπ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213 1514 272 Τηλ.: 210 34 57 218, -215, Fax: 210 34 52 515 FAX : 210 38 38 816 e-mail: info@temax.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Σπ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213 1514 272 Τηλ.: 210 34 57 218, -215, Fax: 210 34 52 515 FAX : 210 38 38 816 e-mail: info@temax. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 24-03-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Δ2-168 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/NΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Προβολή του έργου των δράσεων της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18948/13-8-15 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Διακήρυξη του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9) ΤΜΗΜΑ γ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 15 Ταχ. Κώδικας: 176 76-Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων Κ. Μ. : Π 59 /2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1) Ερώτηση: Στο ΑΡΘΡΟ 1, παράγραφος 1.1. Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου, στους Ειδικούς Στόχους του ΕΣΠΑ, στον αριθμό 10 αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικοί όροι της Διακήρυξης

Α. Γενικοί όροι της Διακήρυξης Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Γενική Γραμματεία Εμπορίου Γεν. Δ/νση Κρατ. Προμηθειών, Διεύθυνση Μεταφορικών Μέσων & Μηχ/κού Εξοπλισμού, Τμήμα Α, Γραφείο Νο 326 Κάνιγγος 20, 101 81 Αθήνα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17740 Αρ. Μελέτης: 07/2014 Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Κλεόβουλος Δημοκρατίας 1 85100 Ρόδος Πληροφορίες: Μ. Διαμαντάρα Τηλ.: 22410 99026 Μυτιλήνη, 06/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ (PDAs) ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ (PDAs) ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ (PDAs) ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3973 Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 11/Ε/4434 /3222. Fax: 210 8947112 G4S:

Α.Π.: 11/Ε/4434 /3222. Fax: 210 8947112 G4S: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 16-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Α.Π.: 11/Ε/4434 /3222 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Τίτλος : ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Τίτλος : ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Τίτλος : ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 40.000,00 euro (με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τμήμα Λειτουργίας Εγκαταστάσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : pastrima@kethi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων Πράξη: Αναθέτουσα Αρχή: Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9295 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ- " με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΕΡΓΑΣΙΩΝ /ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΑΡΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ 44 23/04/25 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 19-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6709 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο : 30-05-2014

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:7YBKX-BN9 Αθήνα,08Αυγούστου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.936/20086 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ:7YBKX-BN9 Αθήνα,08Αυγούστου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.936/20086 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ7YBKX-BN9

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: Προσφορά για την κατασκευή, διαµόρφωση και αποµάκρυνση του εκθεσιακού χώρου της 16 ης ιεθνούς Έκθεσης Αλεξανδρούπολης. Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ «Πρόσθετος εξοπλισμός απαραίτητος για την λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων Καρπενησίου» Προϋπολογισμού 45.000,00 ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Σφαγείων «Πρόσθετος εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών. Πλατανιά: 8.087,25 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών. Πλατανιά: 8.087,25 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών Χρήσης Λογισμικού και συσκευών αδιάλειπτης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Πειραιάς, 15 1 2015 Κωδ ΟΠΣ (MIS) 380300 Πράξη Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Πληροφορικής ΕΛΣΤΑΤ Υποέργο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Διάρκεια Διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)»

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου».

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου». Page 1 of 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2 Αναφέρεται ότι «Η ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ. του ήµου Σητείας το οποίο εντάσσεται Ε,Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213 1314576 www.inedivim.gr Ημερομηνία: 17/04/2015 Προς: Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων».

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων». Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Τηλέφωνο: 213.21.68.156,436

Διαβάστε περισσότερα

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο : 13-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706577 2015-04-15

15PROC002706577 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 10:56:27 EEST Reason: Location: Athens

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα: Στο άρθρο Α. παρ. Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται «Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία

Ερώτημα: Στο άρθρο Α. παρ. Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται «Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία Ορθή επανάληψη: Διευκρινίσεις επί των προδιαγραφών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια μελανιών εκτυπωτικών & φωτοτυπικών μηχανημάτων, περιφερειακών & αναλωσίμων Η/Υ και γραφικής ύλης & υλικών γραφείου»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5513/726383 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 13-08-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. 6015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 13-08-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. 6015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 13-08-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06/03/2014. Σελίδα 1 από 7

Αθήνα, 06/03/2014. Σελίδα 1 από 7 Αθήνα, 06/03/2014 Διευκρινίσεις σε ερωτήσεις σχετικά με το διαγωνισμό για την «Ανάπτυξη υπηρεσιών «δυναμικής» χρήσης της οπτικής υποδομής του ΕΔΕΤ» στο πλαίσιο του Υποέργου «Ανάπτυξη υπηρεσιών «δυναμικής»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666 Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < Ελέγχου και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014. Διευκρινήσεις επί της ανωτέρω διακήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014. Διευκρινήσεις επί της ανωτέρω διακήρυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014 «e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ» Αθήνα 8.10.2014 Προς κάθε ενδιαφερόμενο 1 Διευκρινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 49, 117 43 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213 E-mail : koufosk@ktpae.gr Επιχειρήσεων». ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα