Μορφολογία - Ουσιαστικά. A Επίπεδο B επίπεδο Γ Επίπεδο Δ Επίπεδο. αρσενικά αρσενικά αρσενικά αρσενικά. ισοσύλλαβα. -έας, -είς -ής -είς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μορφολογία - Ουσιαστικά. A Επίπεδο B επίπεδο Γ Επίπεδο Δ Επίπεδο. αρσενικά αρσενικά αρσενικά αρσενικά. ισοσύλλαβα. -έας, -είς -ής -είς"

Transcript

1 Μορφολογία - Ουσιαστικά ισοσύλλαβα -ας, -ης, -ος ισοσύλλαβα -α, -η, -η, -εις -ος, -οι -ο, -α -ι, -ια -μα, -ματα -άκι διπλόκλιτα ο χρόνος αρσενικά αρσενικά αρσενικά αρσενικά ανισοσύλλαβα -ας, -άδες -ης, -ηδες -ούς, -ούδες -ές, -έδες ισοσύλλαβα -έας, -είς -ής -είς ο μυς, ο πήχυς, ο Zευς διπλοκατάληκτα ο δεσπότης, ο γονιός θηλυκά θηλυκά θηλυκά θηλυκά ανισοσύλλαβα -α, -άδες -ού, -ούδες ισοσύλλαβα σε - ω ουδέτερα ουδέτερα ουδέτερα ουδέτερα -ος, -η -σιμο, -ξιμο, -ψιμο -ος, -οτα -ως, -ωτα -ας, -ατα -αν, -αντα -ον, -οντα -εν, - εντα -υ το ύδωρ, το ήπαρ, το μέλι, το γάλα υποκοριστικά υποκοριστικά υποκοριστικά υποκοριστικά περιληπτικά άκλιτα (δάνειες λέξεις) -άκης, -άκος, -ούλης, -ούλα, -ίτσα -ούδα, -ούδι, -ουδάκι μεγεθυντικά -αρος, -αρα -ίδιο, -ίσκος, -άριο, -έλι, -τζίκος, -άκας, -όκας, -αράκι, -αράκος διάφορα διάφορα διάφορα διάφορα άκλιτα (δάνειες λέξεις) διπλόκλιτα ο βράχος, ο λαιμός, ο καπνός, ο λόγος, ο δεσμός αντρωνυμικά με δυο γένη μόνο πληθυντικός Μορφολογία - Επίθετα διπλόκλιτα ο δεσμός, ο λαιμός, ο ναύλος, ο ουρανός, ο σταθμός παρώνυμα ομώνυμα/ομόηχα ελλειπτικά -ος, - η/-α, - ο -ος, - ια, -ο πολύς, πολλή, πολύ -ύς/-ής, -ιά, -ύ/-ί -ης, -α, -ικο -μένος, -η, -ο -ης, -ης, -ες -ας, -ού, -άδικο -μένος, -μένη, -μένο -υς, -εια, -υ ουσιαστικοποιημένα επίθετα - ων, -ουσα, -ον - είς, -είσα, -έν 50

2 Επίθετα - Παραθετικά συγκριτικός συγκριτικός υπερθετικός απόλυτος υπερθετικός επίθετα χωρίς παραθετικά (ύλη, ιδιότητα, τόπο/χρόνο,) συγκριτικός μονολεκτικά επίταση του συγκριτικού (πολύ, ακόμη πιο) υπερθετικός μονολεκτικά απόλυτος υπερθετικός μονολεκτικά απόλυτος υπερθ. λόγια υπερθετικά τιμητικοί τίτλοι, προσφωνήσεις με επανάληψη του θετικού -όλο-, κατά-, θεο-, παν-, τρισ- ανώμαλα παραθετικά παραθετικά μετοχών ελλειπτικά παραθετικά (χωρίς θετικό, χωρίς θετικό και υπερθετικό) Αριθμητικά επίθετα απόλυτα αριθμητικά τακτικά αριθμητικά 1ος - 20ος απόλυτα αριθμητικά τακτικά αριθμητικά 20ος - 100ος απόλυτα αριθμητικά τακτικά αριθμητικά 100ος ος πολλαπλασιαστικά απλός, διπλός, τριπλός περιληπτικά -αριά (δεκαριά) -άδα (τετράδα) αναλογικά διπλάσιος, τριπλάσιος Αντωνυμίες προσωπικές α, β, γ προσώπου στην ονομ., αιτιατικ. (δυνατοί και αδύνατοι τύποι) κτητικές κτητικά επίθετα ερωτηματικές (τι, ποιος, πόσος, τίνος) αόριστες (ένας, μερικοί, άλλος, κάθε, κάτι, κανένας) δεικτικές (αυτός, εκείνος) Ερωτηματικές ( ποιανού) Αόριστες (κάποιος, καθένας, αρκετοί, τίποτα) Οριστικές (μόνος, ίδιος) Αναφορικές (που, αυτός που, εκείνος που, κάτι που, όσος, όποιος, ό,τι) Αναφορικές (που, αυτός που, εκείνος που, κάτι που, όσος, όποιος, ό,τι) Αόριστες (κάμποσος, καθετί, κατιτί, δείνα, τάδε) Δεικτικές (τέτοιος, τόσος) Αναφορικές (ο οποίος, οποιοσδήποτε, οσοδήποτε, οτιδήποτε) αυτοπαθείς (ο εαυτός μου) Δεικτικές (τούτος) Pήματα - Διάθεση - Συζυγία ενεργητική -μεταβατικά -αμετάβατα α συζυγία, -ω, -ομαι β συζυγία, -ώ μέση παθητική -αποθετικά β συζυγία, -ιέμαι, -ούμαι -ουδέτερα -αλληλοπαθή 51

3 Ρήματα - Χρόνοι Εγκλίσεις ενεστώτας ενεργητικής, παθητικής, αόριστος ενεργ., συνοπτικός μέλλοντας ενεργ. συνοπτική ενεργ., συνοπτική προστακτική ενεργ. ενεστώτας παθητ. β συζυγία, παρατατικός ενεργ., εξακολ. μέλλον. εξακολ. εξακολ. προστακτικ. δυνητική (θα ήθελα) παρακείμενος ενεργ. υπερσυντέλικος ενεργ. συντελεσμένος μέλλοντας ενεργ. Όλοι οι χρόνοι ενεργητικής και παθητικής, δυνητική ευχετική, μετοχή ενεργητικού ενεστώτα μετοχή παθητικού ενεστώτα πιθανολογική μετοχή παθητικού παρακειμένου με αναδιπλασιασμό παθητικές μετοχές από ενεργητικά ρήματα Προθέσεις με, σε, για, από, ως, μετά, χωρίς, μέχρι, παρά πάθη προθέσεων έκθλιψη, αποκοπή αντί, δίχως προς, εις, εκτός, κατά, συν, επί, δια, πλην, μείον,, εκ/εξ, εν, προ, υπέρ, υπό, περί ίσαμε, δια, εκ, εξ, εν, επί, περί, προ, υπό (με εκφράσεις και σε σύνθεση με ρήματα) Eπιρρήματα τοπικά (πού, εδώ, εκεί, πάνω, κάτω, μέσα, έξω, μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά, κοντά, μακριά, δίπλα, απέναντι, ανάμεσα, ίσια, γύρω, παντού, πουθενά) χρονικά (πότε, τώρα, ακόμη, πάλι, ξανά, συχνά, συνήθως, μετά, πάντα, πρώτα, ύστερα, έπειτα, νωρίς, αργά, πριν, χτες, προχτές, σήμερα, αύριο, απόψε, μεθαύριο, πέρσι, πρόπερσι, φέτος, του χρόνου, ποτέ, αμέσως) τοπικά (πλάι, ψηλά, χαμηλά, βόρεια, νότια, δυτικά, ανατολικά, κάπου) χρονικά (κάποτε, τότε, πότε πότε, άλλοτε) τροπικά (αλλιώς, ξαφνικά) ποσοτικά (τόσο, σχεδόν, πάνω κάτω) διστακτικά (πιθανόν, πια) από αντωνυμίες άλλος-αλλού μερικά σε α και -ως τοπικά (αλλού, όπου, οπουδήποτε, μεταξύ, πέρα) χρονικά (όποτε, τότε που, οποτεδήποτε, κάπου κάπου, κιόλας, ήδη, πια) τροπικά (κάπως, καθώς, σαν, ως, ίσια, ίσα ίσα, χωριστά, μεμιάς, ιδίως, κυρίως, ειδεμή, τυχόν, εντελώς, προπάντων ποσοτικά (οσοδήποτε, μάλλον, περισσότερο, λιγότερο, κάμποσο, εξίσου, περίπου, διόλου, εξίσου) τοπικά (καταγής, παρακεί, κατά πίσω, παραπέρα, απόμερα, αντιπέρα, ξοπίσω) χρονικά (ενίοτε, εξαρχής, αποβραδίς, κάπου κάπου, αραιά και που, τις προάλλες) τοπικά (παμψηφεί, ξυστά, κούτσα κούτσα, του κάκου, μεμιάς, τρεχάλα, μπρούμυτα) πσοτικά (εντελώς, ολοσδιόλου, εν μέρει) τροπικά (πώς, όπως, έτσι, έτσι κι έτσι, σιγά, ακριβώς, μαζί, ωραία, καλά, ευτυχώς, δυστυχώς, μόνο, επίσης) βεβαιωτικά, αρνητικά (σωστά, όντως, όχι βέβαια, άραγε) διστακτικά (τάχα, δήθεν) ποσοτικά (πόσο, όσο, πολύ, λίγο, αρκετά, μόνο, πιο, πάρα, καθόλου) επιρρήματα σε -ως από επίθετα σε -ης, -ης, -ες βεβαιωτικά (ναι, μάλιστα, βέβαια, αλήθεια, ίσως, όχι, δε(ν), μη(ν)) επιρρήματα σε - α από επίθετα παραθετικά παραθετικά παραθετικά παραθετικά μονολεκτικά 52

4 Σύνδεσμοι συμπλεκτικοί (και, ούτε) Αντιθετικοί (αλλά, όμως, μα) διαχωριστικοί (ή, είτε) συμπερασματικοί (λοιπόν) αιτιολογικοί (γιατί) χρονικοί (όταν) τελικοί (να, για να) υποθετικός (αν) επεξηγηματικός (δηλαδή) συμπλεκτικοί (και =εμφατικό, ούτε... ούτε) αντιθετικοί (ενώ) διαχωριστικοί (ή... ή, είτε... είτε) αιτιολογικοί (επειδή) χρονικοί (ενώ, καθώς, πριν, μόλις) ειδικοί (ότι, πως, που) δισταχτικοί (μη(ν), ίσως, μήπως) αντιθετικοί (παρά, ωστόσο, αν και, μόνο) συμπερασματικοί (άρα, ώστε, επομένως, που) αιτιολογικοί (διότι, αφού) χρονικοί (σαν, αφού, αφότου, άμα, προτού, ώσπου, όποτε) αντιθετικοί (μολονότι, μολαταύτα, εξάλλου, όχι μόνο, αλλά και) διαχωριστικοί (για... για) συμπερασματικοί (και, τα επιρρήματα: τώρα, έπειτα, τότε, ύστερα) χρονικοί (ωσότου, όσο) Μόρια θα, να, σαν ας ας (προτρεπτικό, αδιαφορία, ευχή), άραγε (ερωτηματ.), για (προτρεπτικό), μα δα, καν,, έτσι και (υποθετικό) Επιφωνήματα, Eπιφωνηματικές εκφράσεις αχ, ε, α, ω, πφ, ποπο, μπράβο, μπα, (άρνηση και απορία), άιντε, βρε, ρε καλή όρεξη, στην υγειά σας, με γεια, γεια χαρά, χρόνια πολλά, συγχαρητήρια, συλλυπητήρια, να(σου/σας)ζήσει, να ζήσεις/ζήσετε, να τα κατοστήσεις, προσοχή, βοήθεια, περαστικά, αλήθεια, ψέματα, ορίστε, εμπρός μακάρι, Xριστέ μου, Θεέ μου, Παναγία μου, στάσου, μάλιστα, τον καημένο, (τι )κρίμα αλίμονο, παπαπα, είθε, εύγε, α μπα, ζήτω, θάρρος, φρίκη, έλεος, υπομονή, τέλος πάντων, διάβολε, πολύχρονος Σύνταξη - Χρήση πτώσεων Ονομαστική υποκείμενο ομοιόπτωτοι προσδ.υποκ. κατηγορούμενο επιφωνηματική επιρρηματικό κατηγορούμενο (δηλώνει τρόπο ή κατάσταση, τάξη, σειρά ή χρόνο, τοπικά) επιφωνηματική παρομοίωση με πρόθεση 53

5 Γενική δήλωση της ημερομηνίας δήλωση της ηλικίας κτητική έμμεσο αντικείμενο (προσ. αντωνυμία) με τα απρόσωπα αρέσει, πάει με επιφωνήματα, χαιρετισμούς (προσ. αντων.) κτητική (συγγενική σχέση,, του δημιουργού, προέλευση, τόπος, χρόνος, χρήση ή σκοπός) της ιδιότητας (ποιότητα) διαιρετική της αιτίας με υπερθ. βαθμό επιθέτου με τοπικά και χρονικά επιρρήματα, μαζί (προσ. αντων.) επιρρηματικά (χρόνος) κτητική (παρομοίωση) της ιδιότητας (αξία) του περιεχομένου (διασαφητική) συγκριτική επιρρηματικά (αιτία, τρόπο) με προθέσεις της καθαρεύουσας αντικειμενική υποκειμενική του αποτελέσματος Αιτιατική άμεσο αντικείμενο χρονικός προσδιορισμός εμπρόθετη αιτιατική (με, σε, για, από, ως, πριν, μετά) προσωπική αιτιατική με απρόσωπα ρήματα επιρρηματικά (τοπικά, χρονικά, σκοπός, ποσοτικές εκφράσεις, επιφωνηματικά) εμπρόθετη, έμμεσο αντικείμενο σύστοιχο αντικείμενο αντικείμενο και κατηγορούμενο αναφορά μέτρο, ποσό προσδιορισμός επιθέτων με το ρήμα «κάνω» επιφωνηματικά Κλητική προσφώνηση Σύνταξη Επιθετικοί προσδιορισμοί θετικός και συγκριτικός βαθμός όλοι οι βαθμοί όλοι οι βαθμοί μονολεκτικά κατηγορηματικοί προσδιορισμοί Σύνταξη Προτάσεις Σύνδεση προτάσεων καταφατικές αρνητικές ερωτηματικές 54

6 συμπλεκτική (και) (συγχρονισμός και χρονική ακολουθία) διαζευκτική (ή, είτε είτε) (αλλά, όμως) συμπλεκτική (δεν...ούτε...ούτε, δεν...ούτε, ούτε...ούτε) (αν και) συμπερασματική (λοιπόν, που) συμπλεκτική (και: αντίθεση, συμφωνία, σχέση χρόνου, αιτία και αποτέλεσμα, έμφαση) διαζευκτική (θέλεις...δε θέλεις) (ενώ, μόνο, παρά, ωστόσο συμπερασματική (άρα, επομένως, ώστε) συμπλεκτική (και: σαν πρόταση ειδική, τελική, αποτελεσματική, αδιάλειπτη συνέχεια, ευχή) διαζευκτική (για...για) (ωστόσο, εντούτοις, και όμως, μάλιστα, παρά) (γιατί, που) (όταν, πριν, μόλις) συμπληρωματικές ως αντικείμενο (να) τελικές (να, για να) υποθετικές α είδος πλάγιες ερωτηματικές (πού, πώς, πότε, ποιος τι, πόσο, γιατί) ειδικές (ότι, πως) (επειδή) (ενώ, καθώς) συμπληρωματικές ως υποκείμενο (να, με απρόσωπες εκφράσεις) πλάγιες ερωτηματικές (αν, τι) ειδικές (που) αναφορικές (αυτός / εκείνος που, που, όσο, ό,τι, όποιος) εναντιωματικές (αν και, ενώ) (διότι, αφού) (όποτε, σαν, αφού, αφότου, ώσπου, προτού, άμα, μέχρι) συμπληρωματικές α) (το να, αντί να, χωρίς να, ίσως να, επιρρήματα + να) β) να + ρήμα, επεξήγηση σε ουσιαστικό υποθετικές β, γ, δ είδος ενδοιαστικές (μην, μήπως) αποτελεσματικές (ώστε, που) (εφόσον, μια και, μια που) (ωσότου, όσο) συμπληρωματικές (να + οριστική, και ως επεξήγηση) τελικές (έλξη του ρήματος) πλάγιες ερωτηματικές (με δυνητική) ειδικές (να) ελλιπείς αναφορικές ενδοτικές/ παραχωρητικές (μολονότι, μόλο που, και αν, και ας, και να, παρόλο που) Σημείωση: Παραδείγματα για όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στον Πίνακα 2 υπάρχουν στην Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Αναλυτικό εξεταστικό πρόγραμμα. 55

7 Ουσιαστικά Άρθρα Επίθετα Αντωνυμίες Επιρρήματα Ρήματα γένος, αριθμός, πτώσεις ισοσύλλαβων και ανισοσύλλαβων ουσιαστικών οριστικό, αόριστο, γένος, αριθμός πτώσεις γένος, αριθμός, πτώση (-ος, -η, -ο και -ος, -α, -ο) -ύς, -ιά, -ύ, -ων, -ουσα, -ον, -ης, -α, ι-κο, πολύς συμφωνία, παραθετικά, ανώμαλα παραθετικά γένος, κλήση προσωπικές, ερωτηματικές, αναφορικές, δεικτικές, οριστικές και αόριστες, κτητικές, αυτοπαθείς χρόνου, τρόπου, τόπου, ποσότητας παραθετικά «Είμαι» Ενεστώτας, παρακείμενος, μέλλοντας, Ενεργητική φωνή, οριστική: κλήση των ομαλών οξύτονων και παροξύτονων ρημάτων και τα υψηλής συχνότητας ανώμαλα ρήματα στον ενεστώτα, αόριστο, και μέλλοντα Παθητική φωνή: κλίση παροξύτονων ρημάτων στον ενεστώτα, αόριστο και μέλλοντα Υποτακτική ενεστώτα και αόριστου Προστακτική Γερούνδιο, μετοχή ενεστώτα Ερωτηματικοί και αρνητικοί τύποι οξύτονα, παροξύτονα ρήματα στην παθητική φωνή 56

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙΜΠΡΙΤΖ Greek Orthodox Community of St. Athanasios, Cambridge 5 Mill Road, Cambridge CB1 2AB Ελληνικó Σχολεíο Αγíου

Διαβάστε περισσότερα

Για τους µαθητές της Γ και τάξης Γραµµατικήηηηηηηηη

Για τους µαθητές της Γ και τάξης Γραµµατικήηηηηηηηη Για τους µαθητές της Γ και τάξης Γραµµατικήηηηηηηηη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα ΤΑ ΚΛΙΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΟΙ ΠΤΩΣΕΙΣ 3 ΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 Τα οριστικά άρθρα 3 Το τελικό (ν) στην αιτιατική των άρθρων: το(ν) ή τη(ν) 4 Τα αόριστα

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα μας. Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω

Η αλφαβήτα μας. Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω ΕΡΜΙΟΝΗ ΓΑΚΗ 2 3 Η αλφαβήτα μας Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω 4 Το ελληνικό αλφάβητο έχει 24 γράμματα: Α α άλφα Ι ι γιώτα Ρ ρ ρο Β β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 ΤΑ ΑΡΘΡΑ Στην Ελληνική γλώσσα έχουμε 2 είδη άρθρων, το οριστικό και το αόριστο. α. Το αόριστο άρθρο συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

για ξένους υ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463

για ξένους υ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463 για ξένους υ πέδο ι π ε υ ο σ μέ θειας ά μ ο ν η λ ελ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463 1980_011KP_COVERBAZTELIKO.indd 1 09/09/2011 1:17 μ.μ. Περιεχόμενα Πρόλογος σ. 11 Εισαγωγή σ. 13 Kοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα Ορθογραφία : 1. Τα ρήματα σε εύω, - εύομαι, γράφονται με συνδυασμό π.χ. παιδεύω παιδεύομαι. Εξαιρείται το κλέβω και το σέβομαι. 2. Τα ρήματα σε άβω, - άβομαι, γράφονται με β. π.χ. ράβω ράβομαι. Εξαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ. Συντακτικό Υποκείμενο -οτιδήποτε έχει άρθρο -εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -Υποκ.απαρεμφάτου(ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία) -Υποκ.μετοχής=ίδια πτώση,γένος,αριθμό με τη μετοχή (εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματικές ιδιομορφίες & όροι

Γραμματικές ιδιομορφίες & όροι Γραμματικές ιδιομορφίες & όροι Όρος Εξήγηση Παράδειγμα Αιτιατική Η Αιτιατική είναι η πτώση του άμεσου αντικειμένου. Συνήθως συμβαίνει κάτι σε έμβια όντα ή αντικείμενα. Η Αιτιατική μπορεί επίσης να χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγές μαγειρικής. Οι εγκλίσεις του ρήματος

Συνταγές μαγειρικής. Οι εγκλίσεις του ρήματος Συνταγές μαγειρικής 6 È ÂÁÎÏ ÛÂÈ ÙÔ Ú Ì ÙÔ appleôùâïâûì ÙÈÎ Û ÌappleÂÚ - ÛÌ ÙÈÎ appleúôù ÛÂÈ Οι εγκλίσεις του ρήματος Οι διάφορες μορφές που παίρνει το ρήμα για να φανερώσει την ψυχική διάθεση εκείνου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γλωσσικής επιμέλειας για συγγραφείς 1

Οδηγός γλωσσικής επιμέλειας για συγγραφείς 1 Οδηγός γλωσσικής επιμέλειας για συγγραφείς 1 (α έκδοση) Ο «Οδηγός γλωσσικής επιμέλειας για συγγραφείς» έχει διαμορφωθεί με κείμενο αναφοράς το κείμενο της έντυπης έκδοσης (νέα βασική έκδοση, 2011 2 ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ TOY A. Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ _Τα είδη του λόγου, τα συντακτικά σύνολα και η τεχνική σύνταξης της ελληνικής γλώσσας. & Τα ψεύδη που λέγονται για τη σύνταξη της ελληνικής γλώσσας _Για

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί. Γ ηµοτικού

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί. Γ ηµοτικού Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ ηµοτικού 1 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή µέρους ή του συνόλου του παρόντος έργου µε οποιοδήποτε τρόπο ή µορφή, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση ή άλλη διασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2007 Συγγραφική ομάδα: Μαρία Τζεβελέκου, Βίκυ Κάντζου, Σπυριδούλα Σταμούλη Εικονογράφηση: Ελευθέριος Βλαχάκης Σελιδοποίηση, εκτύπωση : On Demand A.E. Λ. Κορωπίου -

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1 Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή µέρους ή του συνόλου του παρόντος έργου µε οποιοδήποτε τρόπο ή µορφή, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση ή άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ

ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ 1 Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΤΑΣΗ...σελ. 9 2. ΤΑ ΕΙ Η ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ...σελ. 10 2 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΩΣ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τις Γλωσσικές Ασκήσεις

Οδηγίες για τις Γλωσσικές Ασκήσεις Πρόγραµµα: Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων 2002-2004 ράση: Γραµµατική και ιδασκαλία Έργο: Γλωσσικές Ασκήσεις Οδηγίες για τις Γλωσσικές Ασκήσεις Επιστηµονικός υπεύθυνος - επιµέλεια: Σ. Α. Μοσχονάς Συντακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ. Μ. Τζεβελέκου Β. Κάντζου Σ. Σταμούλη

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ. Μ. Τζεβελέκου Β. Κάντζου Σ. Σταμούλη ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Μ. Τζεβελέκου Β. Κάντζου Σ. Σταμούλη ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2007 Συγγραφική ομάδα: Μαρία Τζεβελέκου, Βίκυ Κάντζου, Σπυριδούλα Σταμούλη Εικονογράφηση: Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

Ένας Ιππότης στο κάστρο των Γραµµάτων. Προκαταρκτική ενότητα. 1η Ενότητα

Ένας Ιππότης στο κάστρο των Γραµµάτων. Προκαταρκτική ενότητα. 1η Ενότητα Φθόγγοι και γράµµατα Αλφάβητος Ένας Ιππότης στο κάστρο των Γραµµάτων Προκαταρκτική ενότητα 1η Ενότητα 1. Φωνολογία/Φωνητική Εκµάθηση του θήτα (µε λέξεις που αρχίζουν από αυτό ή το εµπεριέχουν). Ενδεικτικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2007 Συγγραφική ομάδα: Μαρία Τζεβελέκου, Βίκυ Κάντζου, Σπυριδούλα Σταμούλη Εικονογράφηση: Ελευθέριος Βλαχάκης Σελιδοποίηση, εκτύπωση : On Demand A.E. Λ. Κορωπίου -

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας A Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ Σ..Ε. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Τηλεδιάσκεψη 16.03.2010. Επιµέλεια: Τσιαούση ήµητρα ΠΕ02, Εκπαιδευτικός Κ.Ε.Σ.Β.

ΓΡΑΦΕΙΟ Σ..Ε. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Τηλεδιάσκεψη 16.03.2010. Επιµέλεια: Τσιαούση ήµητρα ΠΕ02, Εκπαιδευτικός Κ.Ε.Σ.Β. ΓΡΑΦΕΙΟ Σ..Ε. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Τηλεδιάσκεψη 16.03.2010 Επιµέλεια: Τσιαούση ήµητρα ΠΕ02, Εκπαιδευτικός Κ.Ε.Σ.Β. Κατάταξη Ελλήνων µαθητών σε επίπεδα γλωσσοµάθειας ιαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνοµάθειας Βασικά σηµεία

Διαβάστε περισσότερα

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους.

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους. 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση του Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε πίνακες που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2000. Η επανέκδοσή του κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

A MEΡΟΣ Εισαγωγικά Κείμενο Μετάφραση Γλωσσικά σχόλια

A MEΡΟΣ Εισαγωγικά Κείμενο Μετάφραση Γλωσσικά σχόλια Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας ΕΝΟΤΗΤΑ11 1 A MEΡΟΣ Εισαγωγικά Κείμενο Μετάφραση Γλωσσικά σχόλια ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο Ηρόδοτος γεννήθηκε γύρω στο 485 π.χ. στην Αλικαρνασσό, πόλη των νοτιοδυτικών παραλίων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις

Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις Πρόγραμμα: Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007 Δράση: Γραμματική και Διδασκαλία Εργο: Γλωσσικές Ασκήσεις Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις Επιστημονικός υπεύθυνος - επιμέλεια: Σ. Α. Μοσχονάς Συντακτική

Διαβάστε περισσότερα

Με ερωτηµατικές αντωνυµίες και επιρρήµατα εισάγονται. αναφορικές προτάσεις

Με ερωτηµατικές αντωνυµίες και επιρρήµατα εισάγονται. αναφορικές προτάσεις ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Οι προτάσεις είτε είναι κύριες είτε δευτερεύουσες συνδέονται µεταξύ τους στον λόγο και δηµιουργούν σχέσεις. Εκφράζονται νοήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Λεξιλόγιο. Ξενιτιά: η διαµονή σε ξένη χώρα, µακριά από την πατρίδα. Π.χ. Λόγω της ανεργίας, πολλοί Έλληνες αναγκάστηκαν να πάνε στην ξενιτιά.

Λεξιλόγιο. Ξενιτιά: η διαµονή σε ξένη χώρα, µακριά από την πατρίδα. Π.χ. Λόγω της ανεργίας, πολλοί Έλληνες αναγκάστηκαν να πάνε στην ξενιτιά. ΕΝΟΤΗΤΑ 13 - «της ξενιτιάς» Τραγούδι 1 Τώρα που πας στην ξενιτιά πουλί θα γίνω του νοτιά γρήγορα να σ ανταµώσω. Για να σου φέρω τον σταυρό που µου παράγγειλες να βρω δαχτυλίδι να σου δώσω. Τώρα που πας

Διαβάστε περισσότερα

Κρατούμενοι Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1)

Κρατούμενοι Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κρατούμενοι Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Άννα Ζωάκου Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Αποτύπωση και ενοποίηση της ύλης για την Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική για να συνοδεύει το ΕΠΣ-ΞΓ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο με ασκήσεις για παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες Δ Δημοτικού βασισμένο στο σχολικό βιβλίο Γλώσσας

Εγχειρίδιο με ασκήσεις για παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες Δ Δημοτικού βασισμένο στο σχολικό βιβλίο Γλώσσας Εγχειρίδιο με ασκήσεις για παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες Δ Δημοτικού βασισμένο στο σχολικό βιβλίο Γλώσσας Η ύλη της γραμματικής της Δ Δημοτικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε από παιδιά που φοιτούν στην

Διαβάστε περισσότερα