Η γλώσσα των μαθηματικών στα σχολικά εγχειρίδια των δύο τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η γλώσσα των μαθηματικών στα σχολικά εγχειρίδια των δύο τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η γλώσσα των μαθηματικών στα σχολικά εγχειρίδια των δύο τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου Κωνσταντίνος Κεραμάρης, Ευγενία Μπαρμπαγιάννη Μια από τις βασικές λειτουργίες της γλώσσας είναι να μεταφέρει νοήματα. Από αυτή ξεκινούν και αρκετά προβλήματα με τη γλώσσα και τα μαθηματικά με την έννοια, ότι τα νοήματα στα οποία πολλές από τις μαθηματικές λέξεις αναφέρονται είναι σύνθετα και οι λέξεις που χρησιμοποιούμε για αυτά, εμπεριέχουν συχνά και άλλα νοήματα με τα οποία οι μαθητές δεν είναι πολλές φορές εξοικειωμένοι Η εργασία αυτή αντανακλά πρώτα το ενδιαφέρον μας για μια μετατόπιση από την άποψη ότι τα μαθηματικά είναι ένα σώμα γνώσεων δημιουργημένων από τους μαθηματικούς, στην άποψη να ειδωθούν ως ένα αντικείμενο που πρέπει να οικοδομηθεί και δεύτερον, στο κατά πόσο ο μαθηματικός λόγος στα νέα διδακτικά εγχειρίδια της Ε και της ΣΤ τάξης του Δημοτικου, με την λογικογλωσσική ανάλυση που επιχειρήθηκε, έχει συνταχθεί με την άποψη αυτή. The language of mathematics textbooks in the two last grades of primary school Konstantinos Keramaris, Eugenia Barmpagianni ABSTRACT One of the basic functions of language is to convey meaning. From this, a great number of problems with language and mathematics appear, in the sense that the meanings many of the mathematical words are referred to, are complex and the words we use for them, quite often involve other meanings with which many of the students are not familiar with. This paper, firstly reflects our interest in a shift from the view that mathematics is a body of knowledge created by mathematicians, in a view to be seen as an object that must be built and secondly if the mathematical word for the new textbooks of 5th and 6th of the elementary school, with logical-language analysis, which has been undertaken, drafted in this respect. 0 Εισαγωγή Η μαθηματική γλώσσα, η ειδική ορολογία των Μαθηματικών, η γλώσσα των συμβόλων και των παραστάσεων δυσχεραίνουν τους μαθητές να κατανοήσουν τις διάφορες έννοιες. Η μαθηματική γλώσσα, η οποία διαφέρει από τη φυσική καθημερινή γλώσσα, είναι ένας παράγοντας που προκαλεί στα παιδιά αποστροφή για τα Μαθηματικά [1]. Στην 155

2 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση η γλώσσα των βιβλίων απαιτείται να είναι προσιτή και προσπελάσιμη. Οι μαθηματικές έννοιες να προσφέρονται απλουστευμένες, δίχως, όμως να στερούνται επιστημονικής βάσης, εγκυρότητας και συνέπειας. Επίσης, τα μαθηματικά σύμβολα να εισάγονται προσεκτικά και με φειδώ και να συνάδουν με τα καθιερωμένα. Το προηγούμενο Α.Π. [2] των Μαθηματικών του Δημοτικού απαιτούσε οι μαθητές να «εκμάθουν και να χρησιμοποιούν με ακρίβεια τη μαθηματική γλώσσα». Στο τωρινό (Παιδ. Ινστιτούτο, ), αναφέρεται ως ειδικός σκοπός η «καλλιέργεια της μαθηματικής γλώσσας ως μέσου επικοινωνίας». Ως εφαρμογή των παραπάνω η παρούσα εργασία, ασχολείται με το μαθηματικό λόγο, στα νέα βιβλία διδακτικά εγχειρίδια των Μαθηματικών της Ε και ΣΤ Δημοτικού και προβαίνει σε λογικογλωσσική ανάλυση του κειμένου τους. Περιλαμβάνει αναφορές στη μαθηματική γλώσσα ως αιτία δυσκολιών στα Μαθηματικά, στις μαθηματικές εκφράσεις, στο μαθηματικό λόγο στα διδακτικά εγχειρίδια και στο τέλος γίνεται παρουσίαση των συμπερασμάτων και των προτάσεων μας. 1 Η μαθηματική γλώσσα ως αιτία δυσκολιών στα Μαθηματικά Η ειδική ορολογία των Μαθηματικών, η γλώσσα των συμβόλων και των παραστάσεων δυσχεραίνουν τους μαθητές να κατανοήσουν τις διάφορες έννοιες. Η μαθηματική γλώσσα έχει πολλές διαφορές με τη φυσική καθημερινή γλώσσα και είναι ένας παράγοντας που προκαλεί στα παιδιά αποστροφή για τα Μαθηματικά. Ένα έξ ίσου σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τους ερευνητές σχετικά με τη γλώσσα είναι η σχέση φυσικής γλώσσας και τυπικής μαθηματικής γλώσσας καθώς και το κατά πόσο η φυσική γλώσσα μπορεί να αποδώσει και να εξηγήσει έννοιες που δε χρησιμοποιούνται σε αυτήν [3]. Η κατανόηση τίθεται αναμφίβολα υπεράνω της λογικής παρουσίασης, στην περίπτωση που η πρώτη δε συμβιβάζεται με τη δεύτερη [4]. Η γλώσσα εντούτοις που ο δάσκαλος χρησιμοποιεί μέσα στην τάξη δεν είναι καν η γνήσια τεχνική γλώσσα των μαθηματικών αλλά ένα κράμα καθημερινής και τεχνικής μαθηματικής γλώσσας. Χαρακτηριστικά της γλώσσας αυτής όπως τεχνικοί όροι που δεν υπάρχουν στην καθημερινή γλώσσα, γλωσσικές συμβάσεις που αλλάζουν υπό την επίδραση των κανόνων χρήσης της τεχνικής γλώσσας, η κατασκευή προσωπικών ιδεών (π.χ: οι περισσότεροι γεωμετρικοί όροι χρησιμοποιούνται χωρίς κάποια αξιόλογη προσπάθεια να δοθεί στο μαθητή μια επαρκής ιδέα της σημασίας τους. Ετσι ο μαθητής κατασκευάζει τη δική του ιδέα η οποία συχνά αποκλίνει από αυτήν του δασκάλου), η παραβίαση της σαφήνειας και της συνοχής, όταν χρησιμοποιούνται από το δάσκαλο συνώνυμα ή όταν συνδέονται διαφορετικές σημασίες με την ίδια λέξη (π.χ: Στη Γεωμετρία, ίδιες λέξεις χρησιμοποιούνται για να κατανομαστούν σχήματα και σαν διδιάστατα ή 156

3 μονοδιάστατα σημειοσύνολα (τρίγωνο, τετράγωνο, ορθογώνιο, κύκλος κ.λπ.). Οι ίδιες λέξεις προσδιορίζουν συχνά γεωμετρικά αντικείμενα και γεωμετρικά μεγέθη (ύψος, ακτίνα και διάμετρος, επιφάνεια κ.λπ.) κάνουν την κατανόηση πιο δύσκολή για τους μαθητές [5]. Λέξεις στα μαθηματικά που έχουν διαφορετικές έννοιες μέσα στην καθημερινή γλώσσα προκαλούν, συχνά, σύγχυση τους μαθητές [6]. Όπου οι λέξεις έχουν μαθηματικό και μη μαθηματικό νόημα οι μαθητές πρέπει να ξέρουν και τα δύο και να είναι σε θέση να ερμηνεύσουν την έννοια σωστά στο κατάλληλο πλαίσιο. Παραδείγματος χάριν: Σε καθημερινή χρήση η λέξη "πίνακας" αναφέρεται στο είδος επίπλου ή στο διδακτικό εποπτικό μέσο. Στα μαθηματικά η έννοια είναι αρκετά διαφορετική. Ανάλογες περιπτώσεις παρατηρούνται και με λέξεις όπως: «άρτιος» «φυσικός» «πρώτος», «ύψος» κ.ά. Στο ίδιο σημαίνον αντιστοιχίζεται διαφορετικό σημαινόμενο, διαφοροποιείται, δηλαδή, το γλωσσικό σημείο, γεγονός που καταγράφεται ως ανασταλτικός, ανασχετικός παράγοντας στην κατανόηση της γλώσσας των Μαθηματικών. Το φαινόμενο αυτό καλείται πολυσημία. Πολλές από τις λέξεις που χρησιμοποιούμε στα Μαθηματικά έχουν, λοιπόν, διαφορετική σημασία στον «πραγματικό κόσμο» και αρκετές λέξεις έχουν περισσότερες από μια σημασία. Η λέξη «περισσότερο» είναι ένα καλό παράδειγμα αφού μπορεί να υπονοήσει, ανάλογα με τον τρόπο που χρησιμοποιείται, είτε πρόσθεση είτε αφαίρεση [7]. Ακόμα, το σύμβολο 12/3, μπορεί λεκτικά να παρουσιαστεί ως «δώδεκα τρίτα» ή «δώδεκα δια τρία» [8]. Το μαθηματικό λεξιλόγιο και τα μαθηματικά σύμβολα, εξαιτίας της πολυσημίας όπως, επίσης, και το μαθηματικό κείμενο είναι οι πλευρές της μαθηματικής γλώσσας που αναφέρονται, συχνότερα, ως πιθανές αιτίες δυσκολιών. 2 Οι μαθηματικές εκφράσεις Οι εκφράσεις της μαθηματικής γλώσσας με μαθηματικό περιεχόμενο ονομάζονται μαθηματικές εκφράσεις. Αυτές άλλες φορές είναι διατυπωμένες στην κοινή γλώσσα και άλλες φορές περιγράφουν μαθηματικές δομές (σύνολα εφοδιασμένα με πράξεις και σχέσεις). Τις περισσότερες φορές, είναι μίγμα των 2 προηγούμενων περιπτώσεων, με την προσθήκη συμβόλων [9]. Παραδειγματικές των παραπάνω περιπτώσεων είναι, αντιστοίχα, οι εκφράσεις: «στα ισόπλευρα τρίγωνα και οι γωνίες είναι ίσες μεταξύ τους», (Μαθηματικά Ε Δημοτικού, ΒΜ σελ. 113), «x<y, με x,y στοιχεία του Ν» και «ο αριθμός π είναι άρρητος και ταυτόχρονα υπερβατικός». Οι μαθηματικές εκφράσεις ανάλογα, με τη σημασία τους, διακρίνονται σε ονόματα και αποφάνσεις [10]. Οι παραπάνω μαθηματικές προτάσεις είναι και αποφάνσεις (πληροφορίεςδηλώσεις), ενώ ονόματα (μαθηματικά αντικείμενα) θα ήταν οι εκφράσεις «ισοσκελές τρίγωνο, «οι διαιρέτες του 24» ή «40». Εξάλλου και το γλωσσολογικό επίπεδο αυτών των μαθηματικών εκφράσεων διαφέρει. Τα 157

4 κομμάτια λόγου που είναι πληροφοριακού, επεξηγηματικού χαρακτήρα και περιεχομένου, δεχόμαστε, ότι αποτελούν το επιμαθηματικό επίπεδο, ενώ αντιθέτως, εκφράσεις αυστηρά «μαθηματικές», που αποτελούν, δηλαδή, σημαίνοντα κάποιου μαθηματικού αντικειμένου ή εκφράζουν κάποιο μαθηματικό γεγονός [11] ανήκουν στο μαθηματικό γλωσσολογικό επίπεδο. 3 Ο μαθηματικός λόγος στο διδακτικό εγχειρίδιο Μαθηματικών τής Ε Δημοτικού Όλες οι μαθηματικές εκφράσεις είναι διατυπωμένες στην καθομιλουμένη, δίχως σύμβολα, (πλην των τετριμμένων) και καθόλου τυπικά κομμάτια μαθηματικού λόγου. Οι έννοιες και οι ορισμοί προσφέρονται εκλαϊκευμένα και δεν παρατηρούνται συγχύσεις εξαιτίας της διαφορετικής σημασίας, που αποδίδει η μαθηματική γλώσσα, σε λέξεις της φυσικής γλώσσας. Στην εισαγωγή κάθε περιόδου, που λειτουργεί και σαν προοργανωτής, οι στόχοι εκφράζονται με βουλητικές και τελικές προτάσεις στην υποτακτική, για να δώσουν κίνητρο, να προετοιμάσουν, να παρακινήσουν και να προτρέψουν με κάθε τρόπο στην έρευνα και την εξιχνίαση του κεφαλαίου. Οι τίτλοι κάθε κεφαλαίου-μαθήματος με την πετυχημένη, και ευρηματική ομολογουμένως νότα που δίνουν, δυστυχώς, αποσπούν τους μαθητές από την μαθηματική γλώσσα, αφού ελάχιστα υποψιάζουν και προβληματίζουν τους μαθητές για αυτά που θα ακολουθήσουν, επιτείνοντας έτσι, τη σύγχυση, τις παρερμηνείες, και την αποτυχία. Η εισαγωγική ερώτηση κάθε κεφαλαίου, πλάγια ή ευθεία, εισάγεται με ερωτηματικές αντωνυμίες (Τι σχέση έχουν ; Πόσο Ποιο..), ερωτηματικά επιρρήματα (Πότε, πώς κάνουμε ;) ή (Μπορώ + υποτακτική), για να προετοιμάσουν, να παρακινήσουν και να προβληματίσουν [12]. Στην δραστηριότητα - ανακάλυψη κάθε κεφαλαίου, παρατηρούνται τα ακόλουθα: Ο χρόνος που κυριαρχεί είναι ο ενεστώτας, α ενικό και α πληθυντικό, δίνει ζωντάνια και παραστατικότητα στην αφήγηση και χρησιμοποιείται πολλές φορές αντί για προστακτική (όπως συνέβαινε παλιά, λύστε, γράψτε ) για να δηλωθεί παράκληση - προσταγή με λεπτότητα [13]. Οι ερωτήσεις (ερωτηματικές προτάσεις που εισάγονται με ερωτηματικές αντωνυμίες-ποιος-πόσος- τι, κ.ά.) κινητοποιούν τη δημιουργικότητα και τη δράση [14]. Στα προβλήματα, αποφεύγεται η χρήση της προστακτικής (π.χ. λύστε με δύο τρόπους τα προβλήματα) καθώς και η χρήση της αόριστης αντωνυμίας ένας. Έτσι ο αναγνώστης μπορεί να επικαλεστεί προσωπικές του καταστάσεις προκειμένου να αναπαραστήσει τα δεδομένα [15]. 158

5 Οι πρώτες υποενότητες του κάθε κεφαλαίου, κινούνται περισσότερο στο επιμαθηματικό επίπεδο με ερωτήσεις, ορισμούς, προτροπές, μεθοδεύσεις και επισημάνσεις. Συγκεκριμένα μετρήθηκαν 32 ορισμοί, στη συντριπτική πλειονότητά τους απλοί. Π.χ «Τη διαφορά ανάμεσα στην εκτίμηση που έκανα και στον ακριβή υπολογισμό την ονομάζουμε σφάλμα» [16]. «Τα κλάσματα με τον ίδιο παρονομαστή λέγονται ομώνυμα, ενώ τα κλάσματα με διαφορετικό παρονομαστή λέγονται ετερώνυμα. Τα ετερώνυμα κλάσματα μπορεί να είναι ισοδύναμα, να εκφράζουν δηλαδή το ίδιο μέρος μιας ποσότητας» [17]. Επισημάνθηκαν 6 προτάσεις-πορίσματα, για παράδειγμα στη σελίδα 115 στο Β.Μ.: «Το ευθύγραμμο τμήμα που ξεκινά από ένα σημείο και τέμνει κάθετα μια ευθεία είναι η συντομότερη διαδρομή (απόσταση) από το σημείο προς την ευθεία». Ωστόσο, η πεμπτουσία κάθε κεφαλαίου είναι η υποενότητα του συμπεράσματος. Περιλαμβάνει ορισμούς αποφάνσεις, προτάσεις και μεθοδολογικούς τρόπους. Χρησιμοποιεί, γενικά, πρώτο πληθυντικό πρόσωπο ενεστώτα,(συζητάμε, ελέγχουμε, χρησιμοποιούμε) δεδομένου ότι αυτό δίνει κίνητρο για συνεργασία και βοηθά στη σταθεροποίηση των νέων εννοιών και γνώσεων (αν και δε λείπει και το α και γ πρόσωπο ενικού, σε μερικές περιπτώσεις). Ο ενεστώτας ως χρόνος εξακολουθητικός, δηλώνει τη συνέχεια, την επανάληψη, δίνει παραστατικότητα, δίνει ζωντάνια στην αφήγηση και δηλώνει ότι το αποτέλεσμα εξακολουθεί να υπάρχει [18]. Στα 81 «συμπεράσματα», μετρήθηκαν 11 ορισμοί και 44 μεθοδολογικές προτροπές και τέλος 26 συνοψίσεις σε καθαρά μαθηματικά πλαίσια. Παραδείγματα αποφάνσεων σε μαθηματικό επίπεδο είναι και τα: «Για να βρω το μέσο όρο ενός πλήθους αριθμών, διαιρώ το άθροισμά τους με το πλήθος αυτών» [19]. Αυτό στην τυπική μαθηματική γλώσσα γράφεται ως Μ.Ο α i = (α 1 + α 2 +α 3 +α 4 + +α ν )/ν, i=1,2,3 ν. Η δυνατότητα τυπικής περιγραφής, μιας μαθηματικής αποφαντικής έκφρασης, έστω και της καθομιλούμενης είναι κριτήριο ελέγχου και ένταξης της έκφρασης αυτής στο μαθηματικό επίπεδο. Επίσης η έκφραση «Για να διαιρέσουμε έναν ακέραιο αριθμό με κλάσμα ή ένα κλάσμα με ένα άλλο κλάσμα ή ένα κλάσμα με έναν ακέραιο, μπορούμε να αντιστρέψουμε τους όρους του διαιρέτη (κλάσμα ή ακέραιο) και αντί για διαίρεση να κάνουμε πολλαπλασιασμό», σελ. 89 στο Β.Μ, γράφεται πολύ απλά, τυπικά και φορμαλιστικά ως: z : ή ή Διαπιστώθηκε, πως η συμβολική γλώσσα απλοποιεί και ευκολύνει την πραγμάτευση μαθηματικών γεγονότων και επιτρέπει στο νου να εργάζεται με ιδέες περίπλοκες. Από την 159

6 άλλη μεριά, όμως, εμποδίζει τους μη μυημένους να παρακολουθούν και να καταλαβαίνουν Μαθηματικά. 4 Ο μαθηματικός λόγος στο διδακτικό εγχειρίδιο Μαθηματικών της ΣΤ Δημοτικού Όσα αναφέρθηκαν για τη γλώσσα των μαθηματικών του σχολικού βιβλίου της Ε τάξης, ισχύουν και για το βιβλίο της Στ τάξης. Επιπλέον παρατηρούνται τα ακόλουθα: Οι τίτλοι κάθε κεφαλαίου-μαθήματος αποσπούν τους μαθητές από την μαθηματική γλώσσα, αφού «μαθηματικές λέξεις» τις αναμιγνύουν και τις εντάσσουν σε καθαρά φυσικά καθομιλούμενα γλωσσικά πλαίσια, αποστερώντας τους την μαθηματική τους σημασία και ορολογία, επιτείνοντας τη σύγχυση, τις παρερμηνείες, και την αποτυχία. Οι μαθητές συχνά αναρωτιούνται: -Τι σχέση έχει ο τίτλος με το μάθημα; Ο τίτλος ωστόσο αποτελεί σε κάποιες περιπτώσεις έναν καλό τρόπο αφόρμησης ή θέμα προβληματισμού μετά την ενασχόλησή τους με το κεφάλαιο και αρκετά συχνά βοηθά να αποφευχθεί η παρανόηση και η αμφισημία ανάμεσα στους όρους της φυσικής και της μαθηματικής γλώσσας. (Π.χ. Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί είμαστε και οι πρώτοι. Λόγος δύο μεγεθών. Σου δίνουμε το.λόγο μας.) [20]. Εξάλλου, στην αρχή του κάθε κεφαλαίου υπάρχει η αντιστοιχία του τίτλου του κεφαλαίου με τον μαθηματικό τίτλο. Στη διατύπωση των στόχων κάθε κεφαλαίου γίνεται χρήση της μαθηματικής γλώσσας, η οποία εισάγει προοδευτικά το μαθητή στη μαθηματική ορολογία. Οι πρώτες υποενότητες του κάθε κεφαλαίου κινούνται σε επιμαθηματικό επίπεδο με χρήση της φυσικής γλώσσας, για να καταλήξουν σε ορισμούς, μεθοδολογικές προτροπές, μεθοδεύσεις, πορίσματα τα οποία όμως έχουν αυστηρότερη μαθηματική γλώσσα, η οποία ωστόσο δε φτάνει στο συμβολισμό. Σε κάθε μια από τις 71 διδακτικές ενότητες υπάρχουν από 1 έως 4 τέτοιοι ορισμοί-μεθοδολογικές προτροπές, τις οποίες καλούνται οι μαθητές να εφαρμόσουν στις εφαρμογές που ακολουθούν. Επισημαίνεται, επίσης, η ανακολουθία και η ασυνέπεια που παρατηρείται στον ορισμό του κύκλου κυκλικού δίσκου. Ως κύκλος, αποκλίνοντας από τον ευκλείδειο ορισμό, ορίζεται μόνο η γραμμή και ως κυκλικός δίσκος η γραμμή με την επιφάνεια που περικλείει [21]. Αυτή η διαφοροποίηση δεν αντιλαμβανόμαστε ποιον διδακτικό παιδαγωγικό ή άλλο σκοπό εξυπηρετεί. Εξάλλου τέτοιος διαχωρισμός δεν υπάρχει στα υπόλοιπα επίπεδα σχήματα. Δεν υιοθετούνται, δηλαδή, αντίστοιχες του κυκλικού δίσκου εκφράσεις, όπως για παράδειγμα «τριγωνωτό», «ρομβωτό» ή «τετραγωνικό σχήμα» για να εκφράσει αντίστοιχα το τρίγωνο, τον ρόμβο ή το τετράγωνο. Πέρα από αυτήν την ανακολουθία και απόκλιση, δε θα ήταν καθόλου υπερβολικό να ισχυριστούμε, ότι στην έκφραση «κυκλικός δίσκος» υπάρχει πλεονασμός, αφού [22] ένας δίσκος (= κυκλικό και επίπεδο σχήμα) είναι πάντα κυκλικός. 160

7 5 Συμπεράσματα και προτάσεις Στη διαδικασία κατανόησης των Μαθηματικών σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η γλώσσα. Στο χώρο της Μαθηματικής Εκπαίδευσης οι αναλύσεις εστιάζονται στις αλληλεπιδράσεις στην τάξη και στον τρόπο σύνδεσης της φυσικής γλώσσας των μαθητών με την τυπική γλώσσα των Μαθηματικών. Η γλώσσα κουβαλώντας αίσθημα μνήμη και πολιτισμό μας διδάσκει πρώτη τη λογική, γιατί είναι απόλυτα συνυφασμένη με τη ζωή. Τα δε Μαθηματικά είναι το μέγιστο Μάθημα, όπως το δηλώνει εξ άλλου και η ετοιμολογία της λέξης, γιατί παρέχουν μια δομή στη διάταξη της σκέψης και της διανόησης, ενώνοντας τους ανθρώπους με μια παγκόσμια «γλώσσα». Οι πρώτες λογικο-μαθηματικές έννοιες αποκτώνται με τη βοήθεια του εργαλείου της γλώσσας και μετά διευρύνονται με τη βοήθεια του εργαλείου της μαθηματικής γλώσσας. Η γλώσσα οργανώνει και διαμορφώνει τη μαθηματική εμπειρία στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που προτείνονται από τα σχολικά εγχειρίδια. Στις μικρές τάξεις οι μαθητές διδάσκονται τα Μαθηματικά μέσα από καθημερινές δραστηριότητες και προβλήματα. Σταδιακά καλούνται να μάθουν τις βασικές μαθηματικές έννοιες μέσα από αλγόριθμους. Μέχρι εδώ, αυτά που διδάσκονται δεν είναι ακόμη μαθηματικά. Στις αμέσως επόμενες τάξεις όμως οι μαθητές καλούνται να αποδεχτούν τα Μαθηματικά ως ένα τυπικό παραγωγικό σύστημα και αυτή η όχι καλά σχεδιασμένη «υπέρβαση», έχει συχνά δυσάρεστες συνέπειες. Μερικά γλωσσικά χαρακτηριστικά του μαθηματικού λόγου με τον τρόπο που παρουσιάζεται στα σχολικά εγχειρίδια προκαλούν δυσχέρειες κατανόησης της μαθηματικής γνώσης των παιδιών του σχολείου. Και ενώ η μαθηματική γλώσσα απλώνεται μόνιμα σε ένα δικό της ανώτερο επίπεδο, η γλώσσα διδασκαλίας των Μαθηματικών, που είναι υπόθεση του δασκάλου και των μαθητών, θα πρέπει να κινείται σε επίπεδο παράλληλο αυτού της γλώσσας των Μαθηματικών και «χαμηλότερο», μέχρι εκεί που φτάνουν οι αντιληπτικές ικανότητες των μαθητών, για να τους βοηθήσει στη συνέχεια να ανελιχθούν σε επιστημονικότερες διατυπώσεις. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να επεξηγεί σε απλή, κατανοητή και σαφή γλώσσα τις σύνθετες και αφηρημένες έννοιες που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια των μαθηματικών. Να προσαρμόζει τη διδασκαλία του και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των παιδιών. Να προκαλεί συζήτηση γύρω από τις διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων και ανα-στοχασμό των κυρίων σημείων του μαθήματος. Η διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών δεν είναι μια διαδικασία που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί απρόσωπα εκτός τόπου και χρόνου, αλλά εξαρτάται άμεσα από πολλούς εξωμαθηματικούς παράγοντες. Έτσι κάθε διδασκαλία των Μαθηματικών αποτελεί ταυτόχρονα και μια μοναδική γλωσσική σύνθεση. Απαιτούνται διδακτικές προσεγγίσεις που παίρνουν υπόψη τους τη σημασία της γλώσσας για τη μάθηση των μαθηματικών. Ιδιαίτερα προτείνουμε την ανάπτυξη του διαλόγου ως εργαλείου σκέψης μέσω της δημιουργίας και 161

8 ανταλλαγής νοημάτων καθώς και της κατανόησης των μαθηματικών εννοιών. Στόχος, αλλά και προϋπόθεση, για την επιτυχία των στόχων της Μαθηματικής εκπαίδευσης είναι να αποκτήσουν οι μαθητές μια θετική στάση απέναντι στα Μαθηματικά. Είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε μαθητή να κατανοεί τα διδασκόμενα μέσω της γλώσσας καθώς και το γεγονός ότι θα πρέπει να στοχεύουμε όχι στην επιπόλαιη επαφή με τη γνώση, αλλά στην πλήρη κατάκτησή της. Με την κατάλληλη αξιοποίηση του προσφερόμενου διδακτικού υλικού, ο μαθητής κατακτά την αυτονόμησή του στη μάθηση και ταυτόχρονα απομυθοποιείται έτσι η δυσκολία των Μαθηματικών [23]. Τα τελευταία βέβαια χρόνια, έχουμε απομακρυνθεί από την αντίληψη που θεωρεί τα μαθηματικά ως μια λογική δομή που οφείλουμε να την ακολουθούμε. Έτσι, το διδακτικό μας ενδιαφέρον εστιάζεται στη διαδικασία οικοδόμησης από τα ίδια μας τα παιδιά της επιδιωκόμενης γνώσης και μετατοπίζεται από την άποψη ότι τα Μαθηματικά είναι ένα σώμα γνώσεων δημιουργημένων από τους μαθηματικούς, στην άποψη, να ιδωθούν σαν ένα αντικείμενο που πρέπει να οικοδομηθεί [24]. Ο μαθητής δεν παίρνει τη μαθηματική γνώση έτοιμη από πουθενά, αλλά την οικοδομεί στο μυαλό του σε διαρκή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και κυρίως με τη γλώσσα. Η γλώσσα, η οποία διαμεσολαβεί στην ανθρώπινη αντίληψη οδηγεί σε πολύπλοκες λειτουργίες, την ανάλυση και τη σύνθεση της εισαγόμενης πληροφορίας και την κωδικοποίηση των εντυπώσεων σε συστήματα. Έτσι οι λέξεις δεν περιέχουν απλώς νόημα αλλά αποτελούν και τις θεμελιώδεις μονάδες της συνείδησης αντανακλώντας τον εξωτερικό κόσμο [25]. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο τα Μαθηματικά δεν κατανοούνται. Δεν είναι καιρός να αναρωτηθούμε πώς είναι δυνατόν να τα κάνουμε κατανοητά σε εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά εντελώς ικανά να τα κατανοήσουν; Αυτό που πρέπει να αλλάξουμε άμεσα δεν είναι τα πράγματα, αλλά η θεώρηση των πραγμάτων και των ανθρώπων. 6 Βιβλιογραφία [ 1] Μ. Σάλαρη, «Η Διδακτική των μαθηματικών». Αναφορά από διαδίκτυο: 6.php, 19/6/09. [ 2] ΥΠΕΠΘ, Αναλυτικά προγράμματα Μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου, 1987, Αθήνα: ΟΕΔΒ. [ 3] Ε.Κολέζα,Μαθηματικά και Σχολικά Μαθηματικά, 2006, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. [ 4] Κ. Βαϊνάς & Μ. Βαϊνά, Μαθηματική γλώσσα και γλώσσα του μαθήματος των Μαθηματικών, 1989, Σύγχρονη Εκπαίδευση, (48) [ 5] H. Maier, Προβλήματα γλώσσας και επικοινωνίας στην αίθουσα διδασκαλίας των 162

9 Μαυηματικών, 1993, Στο: Α. Γαγάτσης, Θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, σσ [ 6] Α. Μαστρογιάννης & Α. Μαλέτσκος «Η Μαθηματική Γλώσσα στα νέα διδακτικά εγχειρίδια του Δημοτικού Σχολείου». Αναφορά από διαδίκτυο, 22/5/2009. [ 7] Α. Μαστρογιάννης & Α. Μαλέτσκος «Η Μαθηματική Γλώσσα στα νέα διδακτικά εγχειρίδια του Δημοτικού Σχολείου». Αναφορά από διαδίκτυο, 22/5/2009. [ 8] Ι. Αγαλιώτης, Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά, 2000, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. [ 9] Ε. Παπαδοπετράκης, Φυσικές Γλώσσες και Μαθηματικός Λόγος, 2006, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα [10] Ε. Παπαδοπετράκης, Φυσικές Γλώσσες και Μαθηματικός Λόγος, 2006, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα [11] Ε. Παπαδοπετράκης, Φυσικές Γλώσσες και Μαθηματικός Λόγος, 2006, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα [12] Ομάδα εργασίας ΚΕΜΕ, Συντακτικό της Νέας Ελληνικής Α,Β & Γ Γυμνασίου, 2001, Αθήνα: ΟΕΔΒ. [13] Ομάδα εργασίας ΚΕΜΕ, Συντακτικό της Νέας Ελληνικής Α,Β & Γ Γυμνασίου, 2001, Αθήνα: ΟΕΔΒ. [14] Ομάδα εργασίας ΚΕΜΕ, Συντακτικό της Νέας Ελληνικής Α,Β & Γ Γυμνασίου, 2001, Αθήνα: ΟΕΔΒ. [15] Ο. Γκριμπίζη, Ο λόγος των μαθηματικών προβλημάτων στα εγχειρίδια του Δημοτικού σχολείου και η σχέση που δημιουργεί με τους μαθητές. Στο: Δ. Χασάπης (επιμ.), Εικόνα, Σχήμα και λόγος στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Πρακτικά Γ Διημέρου Διαλόγου για τη διδασκαλία των Μαθηματικών,2004, Θεσσαλονίκη: Copy city, σσ [16] ΥΠΕΠΘ, Μαθηματικά Ε Δημοτικού. Βιβλίο Μαθητή, 2008, Αθήνα : ΟΕΔΒ. [17] ΥΠΕΠΘ, Μαθηματικά ΣΤ Δημοτικού. Βιβλίο Μαθητή, 2008, Αθήνα : ΟΕΔΒ. [18] Ομάδα εργασίας ΚΕΜΕ, Συντακτικό της Νέας Ελληνικής Α,Β & Γ Γυμνασίου 2001, Αθήνα: ΟΕΔΒ. [19] ΥΠΕΠΘ, Μαθηματικά ΣΤ Δημοτικού. Βιβλίο Μαθητή, 2008, Αθήνα : ΟΕΔΒ. [20] ΥΠΕΠΘ, Μαθηματικά ΣΤ Δημοτικού. Βιβλίο Μαθητή, 2008, Αθήνα : ΟΕΔΒ. [21] Κ. Βαϊνάς & Μ. Βαϊνά, Μαθηματική γλώσσα και γλώσσα του μαθήματος των Μαθηματικών.Σύγχρονη Εκπαίδευση, 1989, (48) [22] ΥΠΕΠΘ, Μαθηματικά ΣΤ Δημοτικού. Βιβλίο Μαθητή, 1989, Αθήνα : ΟΕΔΒ. [23] Γ. Τύπας & Ε.Ντάφου «Τα μαθηματικά του Δημοτικού μέσα από τα νέα διδακτικά εγχειρίδια». Αναφορά από διαδίκτυο, / epimorfosi επιμορφοτικο_υλικο/διμοτικο/ματηιματικα.πδφ, 4/5/

10 [24] Κ. Ζαχάρος, (2004). Διδακτικές παράμετροι στην αντιμετώπιση λεκτικών προβλημάτων. Στο: Δ. Χασάπης (επιμ.), Εικόνα, Σχήμα και λόγος στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Πρακτικά Γ Διημέρου Διαλόγου για τη διδασκαλία των Μαθηματικών,2004, Θεσσαλονίκη: Copy city, σσ [25] Α. Καρακώστα, Η λογική της γλώσσας και η γλώσσα της λογικής. Στο: Πρακτικά 20 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας. Βέροια: Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, 2003, σσ Κωσταντίνος Κεραμάρης Δάσκαλος Γενικής Αγωγής Κωστή Παλαμά Αλεξανδρούπολη Ευγενία Μπαρμπαγιάννη Δασκάλα Γενικής Αγωγής Αίνου Αλεξανδρούπολη 164

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θεοδόσιος Ζαχαριάδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημήτριος Χ. Σαλονικιός Α.Ε.Μ.: Μ200. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ευαγγελία Τρέσσου

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημήτριος Χ. Σαλονικιός Α.Ε.Μ.: Μ200. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ευαγγελία Τρέσσου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Τα επίπεδα γεωμετρικά σχήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ. ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 4 ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ. ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 4 ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 4 ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Η αποτελεσματικότερη διδακτική αξιοποίηση του ΑΠΣ των Μαθηματικών Δημοτικού Σχολείου και των αντίστοιχων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ Α, Β, Γ, Δ, Ε & ΣΤ ΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΩΦΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Περιεχόμενα Α. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

είναι ένα δύσκολο στην κατανόηση θέμα, διότι έχει κατασκευαστεί σε αφηρημένες δομές. Δεδομένου ότι αυτές οι αφηρημένες δομές δεν καλύπτουν τις ζωές

είναι ένα δύσκολο στην κατανόηση θέμα, διότι έχει κατασκευαστεί σε αφηρημένες δομές. Δεδομένου ότι αυτές οι αφηρημένες δομές δεν καλύπτουν τις ζωές 1.1 Η Γεωμετρία Η Γεωμετρία αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο των Μαθηματικών και κατέχει ένα βασικό ρόλο στα προγράμματα σπουδών. Η σημασία της διδασκαλίας της συνδέεται τόσο με τη χρησιμότητά της στην

Διαβάστε περισσότερα

Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε σε Έκδοση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής:

Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε σε Έκδοση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε σε Έκδοση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Χ. Λεμονίδης (2002). Αριθμητισμός ή Μαθηματικός Γραμματισμός.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό)

Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση- Ευαισθητοποίηση» ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα ματιά στο μαθηματικό πρόβλημα: Σχέδιο μαθήματος από το βιβλίο των Μαθηματικών της Δ Δημοτικού Ξένια Βαμβακούση, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Μια νέα ματιά στο μαθηματικό πρόβλημα: Σχέδιο μαθήματος από το βιβλίο των Μαθηματικών της Δ Δημοτικού Ξένια Βαμβακούση, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών Μια νέα ματιά στο μαθηματικό πρόβλημα: Σχέδιο μαθήματος από το βιβλίο των Μαθηματικών της Δ Δημοτικού Ξένια Βαμβακούση, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών Στα πλαίσια του καινούριου Α.Π.Σ. για τα Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 1 Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ερευνητική διάσταση της Διδακτικής των Μαθηματικών το 1998. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Χ. Λεμονίδης (1998). Διδασκαλία των πρώτων αριθμητικών εννοιών.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής.

Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής. Αηδονίδου Σταματία (Α.Ε.Μ. 342) Ιούλιος 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση» ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Μαθηματικά Α Τάξης Γυμνασίου

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Μαθηματικά Α Τάξης Γυμνασίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό)

Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθημα : Αναλυτικά Προγράμματα στα Μαθηματικά. Ελληνική πραγματικότητα-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Επιμέλεια Σύνταξης Τύπας Γεώργιος Σύμβουλος του Π.Ι. Γενικά Το ακόλουθο επιμορφωτικό υλικό περιλαμβάνει: α) συνοπτικά τη φιλοσοφία των νέων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ªπ ø π ƒ π ø ª ª π ø

ªπ ø π ƒ π ø ª ª π ø ªπ ø π ƒ π ø ª ª π ø ÂÍÂÚÂ ÓËÛË ÙˆÓ ª ıëì ÙÈÎÒÓ ÛÙ ÌÔÓÔð ÙÈ ÙË ÓˆÛÙÈÎ ðèûù ÌË ΜΑΡΤΖΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητής: Ν. ΚΑΣΤΑΝΗΣ ƒπ Ã ª 11.. Εισαγωγή 2.. Τι είναι γνωστική προσέγγιση στα Μαθηματικά; ÛÂÏ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Λεμονίδης Χ. (2006). Οι αρχές για τη διδασκαλία και ο εκσυγχρονισμός των αριθμητικών εννοιών στα νέα βιβλία της Α τάξης του δημοτικού σχολείου. Γέφυρες, 30:30-39. ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011

Πρόγραμμα Σπουδών. Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011 Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011 ! ii ! iii Επιτροπή σύνταξης του Προγράμματος Σπουδών για τα Μαθηματικά: Επιστημονική συντονίστρια Πόταρη Δέσποινα Μέλη Αθανασιάδης Ηλίας Βρυώνης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό στα Μαθηματικά της Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Μαθηματικών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Μαθηματικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Μαθηματικών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Διδακτική των Μαθηματικών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Διδακτική των Μαθηματικών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Διδακτική των Μαθηματικών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ρόλος του διπλού τετραγωνικού πλέγματος ως διδακτικού μέσου/βοηθήματος στο Γυμνάσιο:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό «Γεωγραφία Ε Δημοτικού»:

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

Απόπειρα εισαγωγής εννοιών απειροστικού λογισμού σε μαθητές Α γυμνασίου: η περίπτωση της εφαπτομένης κύκλου-καμπύλης.

Απόπειρα εισαγωγής εννοιών απειροστικού λογισμού σε μαθητές Α γυμνασίου: η περίπτωση της εφαπτομένης κύκλου-καμπύλης. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Απόπειρα εισαγωγής εννοιών απειροστικού λογισμού σε μαθητές Α γυμνασίου: η περίπτωση της εφαπτομένης κύκλου-καμπύλης. Αθανασία Ρούσση Επιβλέπων Καθηγητής Θεοδόσιος Ζαχαριάδης ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΑΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ 2002-2004» Επιστημονική Υπεύθυνη Καθηγήτρια Α. Φραγκουδάκη, Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΑΘΗΣΗ Παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Νοητικών Δεξιοτήτων Τετράχρονων Παιδιών, Μέσα Από Διαδικασίες Επίλυσης Μαθηματικού Προβλήματος

Ανάπτυξη Νοητικών Δεξιοτήτων Τετράχρονων Παιδιών, Μέσα Από Διαδικασίες Επίλυσης Μαθηματικού Προβλήματος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ανάπτυξη Νοητικών Δεξιοτήτων Τετράχρονων Παιδιών, Μέσα Από Διαδικασίες Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα