ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ-ΘΕΡΑΠΕ ΘΕΡΑΠΕYTIKH ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. ΣΙΩΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Πνευμονολόγος Γ.Ν.Σερρών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ-ΘΕΡΑΠΕ ΘΕΡΑΠΕYTIKH ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. ΣΙΩΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Πνευμονολόγος Γ.Ν.Σερρών"

Transcript

1 ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ-ΘΕΡΑΠΕ ΘΕΡΑΠΕYTIKH ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΙΩΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Πνευμονολόγος Γ.Ν.Σερρών

2 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Επιθετική ανοσοκαταστολή Συχνές/ σοβαρές επιπλοκές Ακριβής και τακτική αξιολόγηση της βαρύτητας της νόσου όπως προτείνεται από την European Vasculitis Study Group (EUVAS) Ο βαθμός ανοσοκαταστολής τιτλοποιείται ώστε να αντανακλά τη βαρύτητα της νόσου

3 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Remission induction phase-φάση εφόδου Maintenance phase-φάση συντήρησης

4

5

6 Μονοθεραπεία Κορτικοστεροειδή Μεθοτρεξάτη Αζαθειοπρίνη Θεραπεία εντοπισμένης νόσου Τριμεθοπρίμη/ σουλφαμεθοξαζόλη??? Σε επιθετική εντοπισμένη νόσο κλιμάκωση ανοσοκατασταλτικής αγωγής Τοπική νόσος με σοβαρές συνέπειες χρήζει αγωγής με κυκλοφωσφαμίδη

7 Θεραπεία αρχόμενης γενικευμένης νόσου Eπιλογές πρώτης γραμμής Κυκλοφωσφαμίδη +κορτικοειδή p.o. Μεθοτρεξάτη +κορτικοειδή p.o. Η μεθοτρεξάτη φαίνεται να σχετίζεται με αυξημένα ποσοστά υποτροπής και εξέλιξης της νόσου ειδικά σε ασθενείς με πνευμονική συμμετοχή NORAM (Non-Renal Alternative With Methotrexate) De Groot Κ, Rassmussen N, Bacon P et al Randomized trial of cyclophosphamide versus methotrexate for induction of remission in early systemic antineutrophil cytoplasmic antibody associated vasculitis Arthritis Rheum 2005;52:2461-9

8

9 Θεραπεία ενεργού γενικευμένης νόσου Ι Η αρχική θεραπεία πρέπει να περιλαμβάνει κυκλοφωσφαμίδη και κορτικοειδή (evidence A) Η δόση της κυκλοφωσφαμίδης θα πρέπει να μειώνεται με βάση την ηλικία (evidence Β) και τη νεφρική λειτουργία(evidence C) P.o χορήγηση : 2 mg/kg Σε ηλικία >60 έτη μείωση της δόσης κατά 25% Σε ηλικία >75 έτη μείωση της δόσης στο 50% Μαx p.o δόση :200 mg/ημέρα Διάρκεια 2 mg/kg /ημέρα για 3 μήνες. Αν όχι ύφεση, συνέχιση μέχρι να επιτευχθεί και μετά 1.5 mg/kg/ημέρα Διάρκεια θεραπείας όχι > 6 μήνες ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

10 Θεραπεία ενεργού γενικευμένης νόσου ΙΙ I.v. Χορήγηση : ώσεις ανά 2-3 ws 15mg/kg και τροποποίηση δόσης Max 1500 mg 1lt N/S prehydretion 3 lt/day για 3 ημέρες Οι πρώτες 3 ώσεις ανά 2 εβδομάδες και στη συνέχεια ανά 3 Μax διάρκεια 6 μήνες Πιθανή μετάβαση σε θεραπεία συντήρησης σε 3-6 μήνες

11

12 Θεραπεία ενεργού γενικευμένης νόσου Monitoring-p.o p.o. Αιματολογικός έλεγχος εβδομαδιαία τον πρώτο μήνα, κάθε δύο εβδομάδες το δεύτερο και τρίτο, μηνιαία στη συνέχεια ΑΝ WBC <4X10 9 /lt ΔΙΑΚΟΠΗ Επανέναρξη όταν αποκατασταθούν τα WBC με μείωση της δόσης κατά 25 mg τουλάχιστον AN WBC<1.5 X 10 9 /lt ΔΙΑΚΟΠΗ Επανέναρξη σε δόση 50 mg/ ημέρα όταν αποκατασταθούν τα WBC με εβδομαδιαία αύξηση αν το επιτρέπει η τιμή τους ΑΝ WBC <6 X 10 9 /lt αλλά η πτώση από την τελευταία τιμή > 2Χ 10 9 Μείωση της δόσης κατά 25% Παρακολούθηση νεφρικής λειτουργίας

13 Θεραπεία ενεργού γενικευμένης νόσου Monitoring-i.v i.v. Αν πριν την ώση WBC <4Χ10 9 /lt, NEUT<2 Χ 10 9 /lt Αναβολή της ώσης και μείωση της δόσης κατά 25% Έλεγχος WBC τη 10η ημέρα και την ημέρα της νέας ώσης Αν ναδίρ WBC 1-2 Χ 10 9 ή NEUT 0,5-1 Χ10 9 Μείωση κατά 40 % της προηγούμενης δόσης Αν ναδίρ WBC 2-3 Χ10 9 ήουδ1-1,5 Χ10 9 Μείωση κατά 20% από την προηγούμενη δόση Παρακολούθηση νεφρικής λειτουργίας

14 Σοβαρή-απειλητική απειλητική για τη ζωή νόσος Σοβαρή νεφρική προσβολή( κρεατινίνη >500 mmol/lt) Διάχυτη κυψελιδική αιμορραγία Απειλητική για τη ζωή προσβολή οργάνου Κυκλοφωσφαμίδη + Κορτικοειδή + Πλασμαφαίρεση (A) The Methylprednisolone or Plasma Exchange for Severe Renal Vasculitis (MEPEX) study Jayne DR, Gaskin G, Rasmussen N, et al. Randomized trial of plasma exchange or high dose methyl prednisolone as adjunctive therapy for severe renal vasculitis. J Am Soc Nephrol 2007; 18: Klemmer PJ, Chalermskulrat W, Reif MS, et al. Plasmapheresis therapy for diffuse alveolar hemorrhage in patients with small vessel vasculitis. Am J Kidney Dis 2003; 42: Ενεργοποιημένος παράγοντας VII

15 ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ Πρεδνιζολόνη, πρεζολόνη, μεθυλπρεδνιζολόνη Συνηθέστερα χρησιμοποιείται η πρεδνιζολόνη p.o. σε αρχική δόση 1 mg/kg έως και 60 mg (A). I.v. Χορήγηση : mg μεθυλπρεδνιζολόνης πριν/ταυτόχρονα με τις πρώτες δύο ώσεις κυκλοφωσφαμίδης (A). Σε σοβαρή προσβολή (π.χ. ταχέως εξελισσόμενη σπειραματονεφρίτιδα)

16

17 Θεραπεία συντήρησης Διακοπή κυκλοφωσφαμίδης μετά την ύφεση (συνήθως μεταξύ 3-6 μηνών) Αζαθειοπρίνη ή μεθοτρεξάτη +κορτικοειδή p.o. Mycophenolate mefotil ή leflunomide μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά σε δυσανεξία ή αναποτελεσματικότητα της αζαθειοπρίνης ή μεθοτρεξάτης (C). Ηδιάρκειατηςθεραπείαςσυντήρησηςθαπρέπειναείναι τουλάχιστον 24 μήνες μετά από ύφεση (B). Σε ασθενείς με κ. Wegener's ή σε όσους παραμένουν ANCA θετικοί η αγωγή θα πρέπει να συνεχιστεί για 5 έτη (C).

18 Θεραπεία συντήρησης Πλήρης αιματολογικός έλεγχος πριν την έναρξη Εβδομαδιαίος έλεγχος τις πρώτες 6 εβδομάδες Στις 2 και 4 εβδομάδες μετά από κάθε τροποποίηση δόσης Μηνιαία μετά τη σταθεροποίηση της δόσης

19 Μεθοτρεξάτη Θεραπεία συντήρησης Αρχική δόση 0.3 mg/kg βάρους, όχι >15 mg, άπαξ, εβδομαδιαία Σε καλή ανοχή σε 1-2 εβδομάδες, αύξηση κατά 2.5mg ανά εβδομάδα μέχρι mg και σταθεροποίησησεαυτήτηδόση Αν η ύφεση διατηρηθεί για 2 έτη, μείωση κατά 2.5 mg μηνιαία, μέχρι πλήρους διακοπής Είναιτοίδιοαποτελεσματικήστηνπρόληψητων υποτροπών Πλήρης αιματολογικός έλεγχος και δοκιμασίες πνευμονικής λειτουργίας Χορήγηση φυλλικού οξέος περιορίζει ορισμένες τοξικές επιδράσεις

20 Θεραπεία συντήρησης-διάρκεια Διακοπή στους 12 μήνες : πολύ υψηλά ποσοστά υποτροπής Διακοπή στους 18 μήνες : ποσοστά υποτροπής έως 15%

21 Παράγοντες κινδύνου υποτροπής Παρουσία (+) anti-pr3 Προσβολή πνευμόνων ή ανώτερου αναπνευστικού Μαύρη φυλή

22 Ελάσσων Aντιμετώπιση υποτροπής Αύξηση της πρεδνιζολόνης σε 30 mg ημερησίως Σταδιακή μείωση (C). Μείζων Κυκλοφωσφαμίδη + αύξηση πρεδνιζολόνης Πιθανή χορήγηση i.v μεθυλπρεδνιζολόνης ή πλασμαφαίρεση (C).

23 Εναλλακτική θεραπεία Etanercept Όχι αποτελεσματική στη διατήρηση της ύφεσης Όχι αποτελεσματική στην προαγωγή της σταθερής θεραπείας στην εγκατάσταση της ύφεσης(α) Infliximab Στην ανθεκτική νόσο

24 Εναλλακτική θεραπεία IV IG Μερικός έλεγχος σε ανθεκτική νόσο Αντιθυμοκυτική σφαιρίνη(atg) Δοκιμή σε μικρή ομάδα ασθενών με κ.w. Συχνές αντιδράσεις υπερευαισθησίας Συχνές λοιμώξεις Υποτροπές εντός ενός έτους 15-Deoxyspergualin CAMPATH 1 H (alemtuzimab( alemtuzimab,, anti-cd 52) Αντιδράσεις υπερευαισθησίας,λοιμώξεις, αυτοάνοση θυρεοειδοπάθεια Rituximab

25 Μικρή ομάδα ασθενών Δύσκολη αντιμετώπιση Ανθεκτική νόσος Ιnfliximab, Rituximab, αντιθυμοκυττική σφαιρίνη IV ig Προσεκτική αξιολόγηση συννοσηρότητας συμπεριλαμβανομένης λοίμωξης ή παρουσία κακοήθειας

26 Εργαλεία αξιολόγησης ενεργότητας της νόσου ΒVAS (Birmingham Vasculitis Activity Score) DEI(Disease Extend Index) FFS (Five Factor Score)

27

28

29 Πρωτεινουρία >1 g/day Kρεατινίνη >140 μmol/lt Μυοκαρδιοπάθεια Συμπτώματα πεπτικού Προσβολή Κ.Ν.Σ. FFS (five factor score) FFS score >2 σε PAN : κακός προγνωστικός δείκτης

30

31 Εργαλείο αξιολόγησης βλάβης VDI(vasculitis damage index) Βλάβη (damage) : αποτέλεσμα της νόσου ή επιπλοκή της θεραπείας Έχει προγνωστική αξία και αντανακλά την ανταπόκριση στη θεραπεία Στους 6 μήνες και μετά ετήσια

32

33 Εργαλείο αξιολόγησης βλάβης VDI(vasculitis damage index)

34 ANCA Δε σχετίζονται στενά με την ενεργότητα της νόσου Δεν πρέπει να κλιμακώνεται η ανοσοκατασταλτική αγωγή μόνο με βάση την αύξηση των τιμών των ΑΝCA Έλεγχος κάθε 3-6 μήνες ή όταν τροποποιηθεί η φαρμακευτική αγωγή ή η κλινική κατάσταση Διακοπή της θεραπείας σε ασθενείς με εμμένοντα θετικά ANCA σχετίζεται με υποτροπή Σε μελέτη της σχέσης μεταξύ αύξησης των ΑNCA και υποτροπής μονο το 48% της αύξησης ακολουθήθηκε από υποτροπή και μόνο στο 51% των υποτροπών προηγήθηκαν αυξημένοι τίτλοι Slot M,Cohen Terveart JW, Boomsma MM et al Postive classic antineutrophil cytoplasmic antibody (C ANCA)titre at switch to azathioprine therapy associated with relapse in proteinase 3 related vasculitis. Arthritis Rheum. 2004;51 :

35 Επιπλοκές ανοσοκατασταλτικής θεραπείας Κυκλοφωσφαμίδη και αιμορραγική κυστίτιδα/ Ca ουροδόχου Δοσοεξαρτώμενη σχέση ΜΕSNA (sodium 2-mercaptoethane sulphonate) p.o. 40% της δόσης κυκλοφωσφαμίδης σε mg 2 ώρες πριν την έγχυση επανάληψη 2 και 6 ώρες μετά i.v. 20% της δόσης κυκλοφωσφαμίδης ταυτόχρονα και στις 2 και 6 ώρες

36 Επιπλοκές ανοσοκατασταλτικής θεραπείας Πνευμονοκύστη jiroveci Προφύλαξη με Trimethoprim/sulfamethoxazole 960 mg 3 φορές την εβδομάδα Σε δυσανεξία,εισπνεόμενη πενταμιδίνη (300 mg) ή δαπσόνη (100 mg/ημέρα) Προσοχή σε όσους λαμβάνουν μεθοτρεξάτη

37 Επιπλοκές ανοσοκατασταλτικής θεραπείας Κυκλοφωσφαμίδη και στειρότητα Έλεγχος για διαταραχές γονιμότητας σε ασθενείς που λαμβάνουν κυκλοφωσφαμίδη (C) Οστεοπόρωση Προφυλακτική αγωγή για οστεοπόρωση σε όσους λαμβάνουν συστηματικά κορτικοειδή (συμπεριλαμβανομένων και διφωσφονικών) (C)

38 Επιπλοκές ανοσοκατασταλτικής θεραπείας Μυκητιασικές λοιμώξεις Καταστολή S.aureus H φορεία με S.aureus στο ρινικό βλεννογόνο σχετίζεται με υψηλά ποσοστά υποτροπής Ένδειξη για θεραπεία με ρινική χορήγηση mupirocin(c) CIN carcinoma CIN carcinoma Ετήσιος έλεγχος τα πρώτα 3 έτη και μετά σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα παρακολούθησης (C)

39 Επιπλοκές ανοσοκατασταλτικής θεραπείας Έλεγχος για TB (C) Εμβολιασμός έναντι S.pneumo pneumoniaeniae και influenza (C) Aυξημένος καρδιαγγειακός και θρομβοεμβολικός κίνδυνος (C)

40 Συμπεράσματα Επιθετική ανοσοκατασταλτική αγωγή : ο ακρογωνιαίος λίθος της θεραπευτικής αντιμετώπισης Η κατανόηση της αιτιοπαθογένειας έφερε στο προσκήνιο θεραπευτικές παρεμβάσεις με στόχο την τροποποίηση της ανοσολογικής απάντησης, που βρίσκονται υπό έρευνα

41

42 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΓΓΕΙΪΤΙΔΩΝ ME

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΓΓΕΙΪΤΙΔΩΝ ME ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Αγγειίτιδα

Συστηματική Αγγειίτιδα Συστηματική Αγγειίτιδα Κλινικο-παθολογοανατομική οντότητα, χαρακτηρίζεται από φλεγμονώδη διήθηση και καταστροφή του τοιχώματος αγγείων (αρτηρίες, φλέβες, τριχοειδή) με αποτέλεσμα μερική ή πλήρη απόφραξη

Διαβάστε περισσότερα

Αζαθειοπρίνη - ΜΜF - Κυκλοφωσφαµίδη. Γεώργιος Μπερτσιάς Ρευµατολογία, Κλινική Ανοσολογία και Αλλεργιολογία, Πανεπιστήµιο Κρήτης

Αζαθειοπρίνη - ΜΜF - Κυκλοφωσφαµίδη. Γεώργιος Μπερτσιάς Ρευµατολογία, Κλινική Ανοσολογία και Αλλεργιολογία, Πανεπιστήµιο Κρήτης Αζαθειοπρίνη - ΜΜF - Κυκλοφωσφαµίδη Γεώργιος Μπερτσιάς Ρευµατολογία, Κλινική Ανοσολογία και Αλλεργιολογία, Πανεπιστήµιο Κρήτης Ανοσοκατασταλτικό φάρµακο Αζαθειοπρίνη (azathioprine) Θειοπουρίνη: ανταγωνιστής

Διαβάστε περισσότερα

Ανοσοκατασταλτικές θεραπείες στη σκλήρυνση κατά πλάκας

Ανοσοκατασταλτικές θεραπείες στη σκλήρυνση κατά πλάκας 8 REVIEW ARTICLE ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ανοσοκατασταλτικές θεραπείες στη σκλήρυνση κατά πλάκας Ελισάβετ Ανδρεάδου Α Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο Περίληψη Η σκλήρυνση κατά πλάκας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ *

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ * ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ * * ιαµορφώθηκαν απο την Επιστηµονική Οµάδα του ΕΟΦ και µε τις παρατηρήσεις της Ελληνικής Ρευµατολογικής Εταιρείας έγιναν αποδεκτά µε οµόφωνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Συντονιστής: Σπήλιος Μανωλακόπουλος Ευάγγελος Χολόγγιτας και Δημήτριος Σαμωνάκης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Συντονιστής: Σπήλιος Μανωλακόπουλος Ευάγγελος Χολόγγιτας και Δημήτριος Σαμωνάκης ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Συντονιστής: Σπήλιος Μανωλακόπουλος Ευάγγελος Χολόγγιτας και Δημήτριος Σαμωνάκης Αθήνα, 2013 1 Πρόλογος Η αυτοάνοση ηπατίτιδα (ΑΗ) αποτελεί μια άγνωστης αιτιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: METHOTREXATE/PFIZER 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ α) Δισκία 2,5 mg/tab: Κάθε δισκίο περιέχει 2,5mg Methotrexate

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Συντονιστής: Σπήλιος Μανωλακόπουλος Ευάγγελος Χολόγγιτας και Δημήτριος Σαμωνάκης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Συντονιστής: Σπήλιος Μανωλακόπουλος Ευάγγελος Χολόγγιτας και Δημήτριος Σαμωνάκης ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Συντονιστής: Σπήλιος Μανωλακόπουλος Ευάγγελος Χολόγγιτας και Δημήτριος Σαμωνάκης Αθήνα, 2013 1 Πρόλογος Η αυτοάνοση ηπατίτιδα (ΑΗ) αποτελεί μια άγνωστης αιτιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Χατζημιχαηλίδου Σοφία Γενικός ιατρός,επιμελήτρια β Ε.Σ.Υ. Β.Π.Π. Κλινική Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης Η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι το συχνότερο νόσημα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες απόψεις στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας

Σύγχρονες απόψεις στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας Ανασκόπηση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2007,18(3):218-234 2007,18(2):218-Α Σύγχρονες απόψεις στη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας Α. Κουτρουμπας Λ.Ι. Σακκας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Ρευματοειδής αρθρίτιδα (ΡΑ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στην Πολλαπλή Σκλήρυνση

Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στην Πολλαπλή Σκλήρυνση 1 Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στην Πολλαπλή Σκλήρυνση Τα θεραπευτικά σχήματα τα οποία περιγράφονται παρακάτω είναι βασισμένα σε κλινικές μελέτες Φάσης ΙΙΙ και στις εγκρίσεις θεραπειών από τους Οργανισμό Φαρμάκων

Διαβάστε περισσότερα

Oπισθοπεριτοναϊκή ίνωση Συντηρητική Θεραπεία

Oπισθοπεριτοναϊκή ίνωση Συντηρητική Θεραπεία Aνασκόπηση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009-2010,20-21(4-1):31-38 Oπισθοπεριτοναϊκή ίνωση Συντηρητική Θεραπεία Α. ΓΟΥΛΕΣ Ι. ΓΟΝΕΟΣ Δ. ΓΟΥΛΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση είναι μια ασυνήθιστη και άγνωστης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία: METHOTREXATE/PFIZER Δισκία 2,5 mg/tab Διάλυμα για ένεση/έγχυση 1000 mg/40 ml bottle 1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία: Methotrexate

Διαβάστε περισσότερα

πνευμονονεφρικό σύνδρομο,

πνευμονονεφρικό σύνδρομο, Βραχεία Ανασκόπηση Πνευμονονεφρικό Σύνδρομο A.Α. Καρακατσάνη 1, Σ.Α. Παπίρης 2 1 Επίκουρη Καθηγήτρια, Β Πνευμονολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ 14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Υδατιδώδης μύλη κύηση ολική μερική Διεισδυτική μύλη κύηση Χοριοκαρκίνωμα PSTT (placental site trophoblastic tumors) Η ολική και μερική υδατιδώδης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυµοσύνη και ρευµατικές παθήσεις

Εγκυµοσύνη και ρευµατικές παθήσεις Εγκυµοσύνη και ρευµατικές παθήσεις Μαρία Γ. Τεκτονίδου Α Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εγκυµοσύνη και ρευµατικές παθήσεις Τα ρευµατικά νοσήµατα εκδηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ (Hellenic Society of Gastroenterology Position Statement on Ulcerative Colitis)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ (Hellenic Society of Gastroenterology Position Statement on Ulcerative Colitis)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ORENCIA 250 mg κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΪΤΙΔΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΥ

ΑΓΓΕΙΪΤΙΔΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΝΕΥΜΟΝΟΝΕΦΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-12- 2010 ΑΓΓΕΙΪΤΙΔΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ : Νεότερα Δεδομένα

ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ : Νεότερα Δεδομένα 99 ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ : Νεότερα Δεδομένα Μιχ. Τζιβράς Αν. καθηγητής Παθολόγος-Γαστρεντερολόγος Οι στόχοι θεραπείας στις Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Εντερικές Νόσους (ΙΦΕΝ) είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικές εξελίξεις στις Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου

Θεραπευτικές εξελίξεις στις Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου Θεραπευτικές εξελίξεις στις Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου Σπήλιος Μανωλακόπουλος Γαστρεντερολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Β Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική -Συμβουλευτική εκπαιδευτική Αstra

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική προσέγγιση της νεανικής ιδιοπαθούς αρθρίτιδας

Θεραπευτική προσέγγιση της νεανικής ιδιοπαθούς αρθρίτιδας Ανασκόπηση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(2):123-148 Θεραπευτική προσέγγιση της νεανικής ιδιοπαθούς αρθρίτιδας Κ. Θ. ΤEμπος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα (ΝΙΑ) (Juvenile Idiopathic Arthritis-JIA)

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική. Aνταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης των όγκων: Θεραπευτικές εφαρμογές εκτός ψωρίασης: Μέρος Β*

Θεραπευτική. Aνταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης των όγκων: Θεραπευτικές εφαρμογές εκτός ψωρίασης: Μέρος Β* Aνταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης των όγκων: Θεραπευτικές εφαρμογές εκτός ψωρίασης: Μέρος Β* Θεραπευτική Καλαποθάκου Κ. Καραμπίδου Κ. Αυγερινού Γ. Σταυρόπουλος Π.Γ. Α Κλινική Δερματολογικών και Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

free spιrιt Getting you there! Oργάνωση - Γραμματεία

free spιrιt Getting you there! Oργάνωση - Γραμματεία Oργάνωση - Γραμματεία free spιrιt Getting you there! ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βέργουλας Γεώργιος Βλαχάκος Δημήτριος Κουλουρίδης Ευστάθιος Μαλλιάρα Μαρία Μυσερλής Γρηγόριος Χατζηδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟ TNF ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟ TNF ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟ ANTI-TNF TNF ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΕΡΗΣ, MD, FEBG ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ Γ.Ν.ΝΙΚΑΙΑΣΝΙΚΑΙΑΣ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" Σημαντικά θέματα ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΓΧΥΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Humira 40 mg/0,8 ml ενέσιμο διάλυμα για παιδιατρική χρήση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Humira 40 mg/0,8 ml ενέσιμο διάλυμα για παιδιατρική χρήση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Humira 40 mg/0,8 ml ενέσιμο διάλυμα για παιδιατρική χρήση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιαλίδιο μίας δόσης 0,8 ml περιέχει 40 mg adalimumab. Το adalimumab

Διαβάστε περισσότερα

οι: Harvey-Bradshaw Activity Index (HBI)και Crohn s Disease Activity Index (CDAI).

οι: Harvey-Bradshaw Activity Index (HBI)και Crohn s Disease Activity Index (CDAI). ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ CROHN ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΩΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ Κ.Χ. Κατσάνος, Κ. Καρµίρης, Ι.Ε. Κουτρουµπάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MabThera 100 mg πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε

Διαβάστε περισσότερα