1 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (επανάληψη στη γλώσσα C & εισαγωγή στη γλώσσα C++)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (επανάληψη στη γλώσσα C & εισαγωγή στη γλώσσα C++)"

Transcript

1 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Ακαδ. Έτος: Τομέας Συστημάτων Παραγωγής Εξάμηνο Γ Αναπληρωτής Καθηγητής Στέφανος Δ. Κατσαβούνης 06 ΟΚΤ ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (επανάληψη στη γλώσσα C & εισαγωγή στη γλώσσα C++) ΑΣΚΗΣΗ-1 Ένας ακέραιος αριθμός λέγεται τριμορφικός όταν τα τελευταία ψηφία του κύβου του αριθμού είναι ο ίδιος ο αριθμός π.χ =117649, 25 3 =15625 κλπ. Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα C++ που θα βρίσκει, θα μετρά και θα εμφανίζει όλους τους τριμορφικούς αριθμούς που είναι μεγαλύτεροι του 9 και μικρότεροι του 100. Το πρόγραμμα θα εμφανίζει στο τέλος και το πλήθος αυτών των αριθμών. ΑΣΚΗΣΗ-2 Να βρεθούν και να εμφανιστούν όλοι οι μονοψήφιοι και διψήφιοι θετικοί ακέραιοι αριθμοί που ικανοποιούν την παρακάτω ιδιότητα: Το άθροισμα των ψηφίων του τετραγώνου του αριθμού για τους μονοψήφιους θετικούς ακέραιους αριθμούς ή το άθροισμα του αριθμού που προκύπτει από τα 2 τελευταία ψηφία του τετραγώνου του αριθμού και του αριθμού που προκύπτει από τα υπόλοιπα αριστερότερα ψηφία για τους διψήφιους να είναι ίσο με τον αριθμό. Παραδείγματα: Μονοψήφιος : =81 8+1=9 ΕΙΝΑΙ Διψήφιος : = =97 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ! Διψήφιος : = =45 ΕΙΝΑΙ Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα C++ που θα βρίσκει και θα εμφανίζει αυτούς τους αριθμούς. Στο τέλος θα πρέπει να εμφανίζεται και το πλήθος αυτών των αριθμών. ΑΣΚΗΣΗ-3 Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα C++ που θα υπολογίζει τα παρακάτω αθροίσματα με ακρίβεια Η ακρίβεια υπολογισμού είναι η απόλυτη τιμή της διαφοράς δύο διαδοχικών τιμών του αθροίσματος. i. ii. iii. iv l x x 1 x 1 x 1 x x x x x m 6 k 1 C++, 1 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

2 v. vi. vii. viii. 2 3 x x x 1 x 2! 3!! 2 3 x x x e 1 x 2! 3! x 2 x x x e 1 x 2! 3! 4! si x 1 3 x x x x Η τιμή του x θα δίνεται από το πληκτρολόγιο (εντολή ci). Το πρόγραμμα, σε κάθε βήμα του, πρέπει να εμφανίζει όλες τις διαδοχικές τιμές του αθροίσματος καθώς και τη διαφορά τους μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή ακρίβεια. Μετά τον υπολογισμό και την εμφάνιση του αποτελέσματος να εμφανίσετε το πλήθος των όρων που χρησιμοποιήθηκαν στον υπολογισμό. ΑΣΚΗΣΗ-4 Χρησιμοποιώντας το παρακάτω τμήμα κώδικα σε γλώσσα C, που βρίσκει αν ένας ακέραιος και θετικός αριθμός k 2 είναι πρώτος (prime) αριθμός, να δημιουργήσετε μια συνάρτηση σε γλώσσα C++, με όνομα is_prime, που θα δέχεται ως όρισμα έναν θετικό ακέραιο αριθμό k 2 και θα επιστρέφει αν ο αριθμός είναι πρώτος ή όχι. i=2; flag=0; while ((i<=k/2) && (flag==0)) if (k%i==0) flag=1; i++; } if (flag==0) pritf("umber %4d is prime \",k); Στη συνέχεια, να γραφεί πρόγραμμα που θα καλεί τη συνάρτηση. Το πρόγραμμα θα δημιουργεί, μέσω της συνάρτησης rad( ) έναν θετικό ακέραιο αριθμό στην περιοχή [1, 9999] και θα καλεί τη συνάρτηση is_prime για να εμφανίζει τον αριθμό και ένα μήνυμα, αν ο αριθμός αυτός είναι πρώτος (prime) ή όχι. ΑΣΚΗΣΗ-5 Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση is_prime, της άσκησης 4, να γράψετε τα αντίστοιχα προγράμματα σε γλώσσα C++ για τα παρακάτω προβλήματα που σχετίζονται με πρώτους (primes) αριθμούς: 1. Ορισμένοι πρώτοι αριθμοί (prime umbers), έστω p, ονομάζονται good primes εφόσον ικανοποιούν τη συνθήκη : p p p 2 C++, 1 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

3 2 Μερικοί τέτοιοι πρώτοι αριθμοί είναι οι : 5, 11, 17, 29, 37, 41, 53,... (δηλ. πχ ) Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα C++ που θα βρίσκει και θα εμφανίζει όλους αυτούς τους πρώτους αριθμούς που είναι μικρότεροι του Ένας παλινδρομικός πρώτος (prime) αριθμός είναι ένας ακέραιος θετικός αριθμός που είναι ταυτόχρονα παλινδρομικός και πρώτος (prime). Ορισμένοι τέτοιοι αριθμοί είναι οι : 2, 3, 5, 7, 11, 101, 131, 151, 181, 191, 313, 353, 373, 383, 727, 757, 787,... Να γραφεί αλγόριθμος ή πρόγραμμα σε γλώσσα C++ που θα βρίσκει και θα εμφανίζει όλους τους παλινδρομικούς πρώτους αριθμούς, εφόσον αυτοί είναι μικρότεροι του Στο τέλος να εμφανίσετε και το πλήθος αυτών των αριθμών. 3. Οι sexy πρώτοι αριθμοί είναι ζεύγη πρώτων (primes) αριθμών της μορφής p, p 6 και ονομάζονται έτσι επειδή η λατινική λέξη για τον αριθμό 6 είναι sex. Τα πρώτα ζεύγη των sexy primes είναι (5, 11), (7, 13), (11, 17), (13, 19), (17, 23), (23, 29), (31, 37), (37, 43), (41, 47), (47, 53),... Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα C++ που θα βρίσκει και θα εμφανίζει όλα τα sexy ζεύγη πρώτων αριθμών, ένα σε κάθε σειρά εμφάνισης, εφόσον και οι δύο αριθμοί του ζεύγους είναι μικρότεροι του Στο τέλος να εμφανίσετε και το πλήθος αυτών των ζευγών. 4. Ορισμένοι πρώτοι αριθμοί (prime umbers) ονομάζονται παλινδρομικοί πρώτοι αριθμοί αν ο ανάστροφός τους είναι επίσης πρώτος (prime). Π.χ. ο αριθμός 13 και ο αριθμός 31 είναι παλινδρομικοί πρώτοι αριθμοί διότι και οι ανάστροφοί τους (δηλ. οι 31 και 13 αντίστοιχα) είναι πρώτοι (primes). Μερικοί τέτοιοι πρώτοι αριθμοί είναι οι : 13, 17, 31, 37, 71, 73, 79, 97, 107, 113,... Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα C++ που θα βρίσκει και θα εμφανίζει όλους αυτούς τους πρώτους αριθμούς που είναι μικρότεροι του Στο τέλος να εμφανίσετε και το πλήθος αυτών των αριθμών. 5. Ένας πρώτος (prime) αριθμός ονομάζεται Mersee prime εάν μπορεί να γραφεί στη μορφή 2 p 1, όπου o p είναι κάποιος θετικός ακέραιος αριθμός. Η σειρά των Mersee primes ξεκινά με τους αριθμούς 3, 7, 31, p 2 p Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα C++ που θα βρίσκει και θα εμφανίζει όλους αυτούς τους πρώτους αριθμούς που είναι μικρότεροι του Ορισμένοι πρώτοι αριθμοί μπορούν να παραχθούν από την ακόλουθη σχέση: 3 C++, 1 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

4 3 3 ( 1), 1,2,3, Μερικοί τέτοιοι πρώτοι αριθμοί είναι οι : 7, 19, 37, 61, 127, 271,... Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα C++ που θα βρίσκει και θα εμφανίζει όλους αυτούς τους πρώτους αριθμούς που είναι μικρότεροι του ΑΣΚΗΣΗ-6 Να γραφεί μια συνάρτηση σε γλώσσσα C++, με όνομα fid_primes που θα δέχεται ως είσοδο : δύο μονοδιάστατους πίνακες ακεραίων θετικών αριθμών, έστω A και B στο διάστημα [ ] με μέγεθος Ν (δηλ. και οι δύο πίνακες έχουν το ίδιο πλήθος στοιχείων) Η συνάρτηση θα επιστρέφει στη συνάρτηση mai( ) : Ένα νέο πίνακα, έστω C, που θα περιλαμβάνει μόνον τα στοιχεία των πινάκων A και B που είναι πρώτοι αριθμοί (prime umbers), σε αύξουσα διάταξη, χωρίς να χρησιμοποιηθεί διαδικασία ταξινόμησης. Κάθε στοιχείο θα πρέπει να εμφανίζεται μόνον μία φορά. Για τον έλεγχο αν ένας αριθμός είναι πρώτος ή όχι πρέπει να χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση is_prime της άσκησης 4. Στη συνέχεια να γραφεί ένα πρόγραμμα σε γλώσσα C++ που : 1. θα γεμίζει δύο μονοδιάστατους πίνακες Ν θέσεων (Ν =γνωστό, σταθερά που δηλώνεται αρχικά) με ακέραιους και θετικούς αριθμούς στην περιοχή [0, 499]. Αν η εισαγωγή τιμών γίνει με χρήση της scaf θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλοι έλεγχοι εγκυρότητας τιμών. (δηλ. οι αριθμοί να ανήκουν στο διάστημα [0, 499] ), ωστόσο είναι προτιμότερη η χρήση της συνάρτησης rad( ). 2. θα καλεί τη συνάρτηση fid_primes 3. θα εμφανίζει τα αποτελέσματα που θα επιστρέφει η συνάρτηση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ με Ν=10 Πίνακας A : Πίνακας B : Πίνακας C : C++, 1 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

5 ΑΣΚΗΣΗ-7 Η ηλεκτρική αντίσταση μιας αντίστασης καθορίζεται από το χρώμα της. Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται και οι ακέραιοι που αντιστοιχούν σε κάθε μία δίνονται στον ακόλουθο πίνακα: COLOR CODE COLOR CODE Silver -2 Yellow 4 Gold -1 Gree 5 Black 0 Blue 6 Brow 1 Violet 7 Red 2 Gray 8 Orage 3 White 9 Αν οι κωδικοί τριών αντιστάσεων είναι κατά σειρά c 1, c 2 και c 3 τότε η συνολική αντίσταση σε Ohms c3 είναι ( 10 c1 c2) 10. Να γραφεί ένα πρόγραμμα που θα εμφανίζει στην οθόνη μια λίστα των χρωμάτων και θα περιμένει από το χρήστη να εισάγει ακριβώς τρία χρώματα αντιστάσεων (που θα περιλαμβάνει ένα καλώδιο), επιλέγοντας ένα γράμμα για κάθε χρώμα (π.χ. B για Black, S για Silver, N για Brow κλπ). Στη συνέχεια θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τη συνολική αντίσταση του καλωδίου. Η εμφάνιση της λίστας των χρωμάτων θα γίνεται μέσω μιας συνάρτησης με όνομα prit_codes. Η συνάρτηση decode_char θα δέχεται ως παράμετρο το χαρακτήρα που αντιστοιχεί σε ένα χρώμα, θα μετατρέπει το χαρακτήρα στην κατάλληλη αριθμητική τιμή και θα επιστρέφει αυτήν την αριθμητική τιμή. Όλοι οι άλλοι υπολογισμοί θα γίνονται στη συνάρτηση mai( ). ΑΣΚΗΣΗ-8 Μια βασική Πυθαγόρεια τριάδα ορίζεται από τρεις ακεραίους αριθμούς i, j, k τέτοιους ώστε i j k και οι i, j, k δεν πρέπει να έχουν κοινούς διαιρέτες εκτός από το 1. Π.χ. οι ακέραιοι 3,4, αποτελούν μια βασική Πυθαγόρεια τριάδα. Ωστόσο οι 6,8,10 αν και δεν αποτελούν μια βασική Πυθαγόρεια τριάδα επειδή και οι τρεις διαιρούνται με το 2. Να γράψετε ένα πρόγραμμα σε γλώσσα C++ που θα βρίσκει και θα εμφανίζει στην παρακάτω μορφή όλες τις βασικές Πυθαγόρειες τριάδες με i, j, k C++, 1 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

6 ΑΣΚΗΣΗ-9 Δύο πρώτοι αριθμοί λέγονται δίδυμοι αν διαφέρουν κατά 2 (π.χ. 3 και 5, 101 και 103). Να γραφεί ένα πρόγραμμα που θα βρίσκει και θα εμφανίζει όλους τους θετικούς δίδυμους πρώτους αριθμούς που είναι μικρότεροι του ΥΠΟΔΕΙΞΗ-1: για να ελέγξετε το πρόγραμμά σας : οι δύο τελευταίοι δίδυμοι που είναι μικρότεροι από είναι οι αριθμοί 9929 και 9931 ΥΠΟΔΕΙΞΗ-2 : Ο παρακάτω κώδικας προγράμματος βρίσκει και εμφανίζει τους θετικούς πρώτους αριθμούς που υπάρχουν μέχρι ένα δεδομένο όριο ( = γνωστό). #iclude <iostream> usig amespace std; void mai() usiged posprime, posdiv,; do cout<<"limit=? ( > 0 please) "; ci>>; } while ( <= 0); cout << "Primes <= "<< << edl; for ( posprime = 2;posprime <= ;posprime++ ) for (posdiv = 2;posDiv < posprime; posdiv++) if (0 == posprime%posdiv) break; if (posdiv == posprime) cout<<posprime<<edl; } } ΑΣΚΗΣΗ-10 Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα C++ που θα εισάγει από το πληκτρολόγιο ( = γνωστό) θετικούς αριθμούς τύπου float, με τους απαραίτητους ελέγχους εγκυρότητας τιμών. ( Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνάρτηση δημιουργίας τυχαίων αριθμών ). Μετά την εισαγωγή όλων των αριθμών το πρόγραμμα θα εμφανίζει μια αναφορά στατιστικών μεγεθών για τους αριθμούς αυτούς με την κατάλληλη μορφοποίηση. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω τύπος για τη μεταβλητότητα (variace) : 2 i x 1 i 6 C++, 1 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ Όπου X είναι η μέση τιμή (mea). Η τυπική απόκλιση (stadard deviatio) είναι η τετραγωνική ρίζα της μεταβλητότητας. Παράδειγμα Αν εισαχθούν οι τιμές η έξοδος θα είναι : Statistical summary: 5 umbers read Maximum: 77.6 Miimum: 3.1 Sum: Mea: Variace: StdDev: X 2

7 ΑΣΚΗΣΗ-11 Για τη δημιουργία τυχαίων αριθμών χρησιμοποιείται η συνάρτηση rad( ) που ανήκει στη cstdlib και δημιουργεί θετικούς ακέραιους αριθμούς ( ). Για τη χρήση της απαιτείται η δήλωση #iclude <cstdlib>. Για την παραγωγή τυχαίων αριθμών σε μια συγκεκριμένη περιοχή τιμών χρησιμοποιείται ο τελεστής % (modulus) π.χ. rad( ) % 10 τιμές από 0 έως 9. Η συνάρτηση rad στην πραγματικότητα δημιουργεί ψευδοτυχαίους αριθμούς, εκτός και αν επιλεγεί διαφορετικό σημείο εκκίνησης της γεννήτριας, μέσω τη συνάρτησης srad και του ορίσματος seed. Συνήθως ως seed χρησιμοποιείται το ρολόι του συστήματος μέσω της συνάρτησης time(0) που επιστρέφει τον αριθμό των δευτερολέπτων από το ρολόι του συστήματος. Έτσι χρησιμοποιείται η εντολή srad(time(0)). Για τη χρήση της time(0) απαιτείται η δήλωση #iclude <ctime>. Να γραφεί μια συνάρτηση με όνομα radom_ge που θα δημιουργεί τυχαίους ακέραιους θετικούς αριθμούς, σε πλήθος (>0). Οι αριθμοί πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων [α,β] (α<β). Τα όρια α,β και το πλήθος θα δίνονται ως παράμετροι κατά τη κλήση της συνάρτησης radom_ge από τη συνάρτηση mai( ). Στη συνέχεια να γραφεί ένα πρόγραμμα που θα καλεί τη συνάρτηση και θα εμφανίζει τους τυχαίους αριθμούς που δημιουργούνται. Οι πραγματικές τιμές των παραμέτρων α, β θα εισάγονται με την εντολή ci ενώ η τιμή θα καθορίζεται μέσω της #defie. ΑΣΚΗΣΗ-12 Να γραφεί ένα πρόγραμμα που θα ορίζει τους πίνακες : it i1[5], i2[5], sum[6] Το πρόγραμμα θα περιμένει από το χρήστη να εισάγει σε καθένα από τους πίνακες i1 και i2 5 ψηφία. Κάθε ένας από τους πίνακες i1 και i2 θα αντιμετωπίζεται ως ένας ακέραιος αριθμός. Αν π.χ. στον πίνακα i1 εισαχθούν τα ψηφία 2, 7, 1, 5, 9 το πρόγραμμα θα αντιμετωπίζει τον πίνακα i1 ως τον ακέραιο Στη συνέχεια το πρόγραμμα θα προσθέτει τους πενταψήφιους ακέραιους στους πίνακες i1 και i2, θα αποθηκεύει το άθροισμα στον πίνακα sum και θα εμφανίζει στην οθόνη και τους τρεις πίνακες. Αν π.χ. οι τιμές των i1 και i2 είναι αντίστοιχα και τότε η μορφή των πινάκων i1, i2 και sum θα είναι ΑΣΚΗΣΗ-13 Ένας μονοδιάστατος πίνακας 2*Ν θέσεων (Ν = γνωστό και Ν>0) περιέχει, ανά ζεύγη, τις τιμές μετρήσεων ενός φυσικού μεγέθους και την αντίστοιχη συχνότητα εμφάνισης. Να γίνει εισαγωγή τιμών στον πίνακα (έστω x το όνομα του πίνακα) έτσι ώστε: Στις άρτιες θέσεις του πίνακα αντιστοιχούν οι τιμές των μετρήσεων του φυσικού μεγέθους. Οι τιμές που πρέπει να ανήκουν στην περιοχή [1-99]. Στις περιττές θέσεις του πίνακα οι τιμές αντιστοιχούν στη συχνότητα εμφάνισης και πρέπει να ανήκουν στην περιοχή [1-9]. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται διαδοχικά ζεύγη τιμών ( α, β ) για τα οποία θα ισχύει: 0 < α < 100 και 0 < β < 10. Η εισαγωγή των αριθμών μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο (εντολή scaf, χρήση συνάρτησης δημιουργίας τυχαίων αριθμών), αρκεί να υπάρχει έλεγχος εγκυρότητας τιμών. Να θεωρήσετε ότι δίνεται επίσης ένας μονοδιάστατος πίνακας (έστω y το όνομα του πίνακα), M θέσεων (Μ = γνωστό και 0<Μ<10). 7 C++, 1 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

8 Να δημιουργήσετε ένα νέο πίνακα (έστω z το όνομα του πίνακα) που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία α του αρχικού πίνακα x στα οποία αντιστοιχεί τιμή β ίση με κάποιο από τα στοιχεία του πίνακα y. Στη συνέχεια να εμφανίσετε τα στοιχεία του νέου πίνακα z. Παράδειγμα: Πίνακας x με Ν = Πίνακας y με Μ= Πίνακας z ΑΣΚΗΣΗ - 14 Η παραγωγή ενός προϊόντος απαιτεί Ν φάσεις κατεργασίας από Μ σε πλήθος διαφορετικές εργαλειομηχανές (Ν = γνωστό, Μ = γνωστό). Κάθε εργαλειομηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερες από μία φορές. Για κάθε φάση κατεργασίας είναι γνωστός ο κωδικός της (ακέραιος αριθμός στην περιοχή [1-999]) και ο κωδικός της εργαλειομηχανής που χρησιμοποιείται (ακέραιος αριθμός στην περιοχή [1-9]). Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα C που θα υλοποιεί τα εξής: 1. Θα καταχωρεί δεδομένα σε έναν πίνακα ακεραίων με 2*Ν σε πλήθος θέσεις, σύμφωνα με τα παραπάνω. Στις άρτιες θέσεις του πίνακα θα καταχωρούνται οι κωδικοί των φάσεων κατεργασίας και στις περιττές θέσεις του πίνακα οι κωδικοί των εργαλειομηχανών. ( ΠΡΟΣΟΧΗ!! Εάν χρησιμοποιηθεί η εντολή scaf είναι απαραίτητος ο έλεγχος εγκυρότητας τιμών. Συνιστάται η κατάλληλη χρήση της συνάρτησης rad( ) για να αποφευχθεί η διαδικασία ελέγχου εγκυρότητας τιμών ). 2. Θεωρώντας ότι η σειρά εκτέλεσης των φάσεων κατεργασίας σε κάθε εργαλειομηχανή καθορίζεται από τον κωδικό της φάσης κατεργασίας, με προτεραιότητα στις φάσεις με μικρότερο κωδικό φάσης κατεργασίας: Να βρείτε και να εμφανίσετε τη σειρά εκτέλεσης των φάσεων κατεργασίας σε κάθε εργαλειομηχανή, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ! Αριθμητικό ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, Ν= Οι χρησιμοποιούμενες εργαλειομηχανές (Μ = 3) είναι οι : 2, 5, 8. (ΥΠΟΔΕΙΞΗ : οι χρησιμοποιούμενες εργαλειομηχανές πρέπει να βρεθούν από τον ανωτέρω πίνακα). Αποτελέσματα : ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗ : 2 91, 91, 145 ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗ : 5 72, 180, 759 ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗ : 8 19, 33, 227, C++, 1 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

9 ΑΣΚΗΣΗ - 15 Οι Ν φάσεις κατεργασίας (Ν = γνωστό) που εκτελούνται στις εργαλειομηχανές μιας παραγωγικής μονάδας για την παραγωγή ενός προϊόντος εφοδιάζονται με : i. τον αριθμό ταυτοποίησης της φάσης κατεργασίας (id, ακέραιος αριθμός από 1 99) ii. τον κωδικό της εργαλειομηχανής (machie, ακέραιος αριθμός από 1 9) iii. την κατάσταση (status) της εργαλειομηχανής με τις εξής επιτρεπτές τιμές: 1 (σημαίνει ότι η εργαλειομηχανή είναι έτοιμη προς χρήση), 2 (σημαίνει ότι η εργαλειομηχανή δεν είναι διαθέσιμη προς χρήση ) Ένας πίνακας a[3*n] περιέχει ζεύγη τιμών (id, machie, status). Να γραφεί μια συνάρτηση με όνομα task_ifo και ορίσματα εισόδου: α) ένα μονοδιάστατο πίνακα ακεραίων θετικών αριθμών 3*Ν θέσεων, όπως ο πίνακας a. β) έναν ακέραιο αριθμό code που αντιστοιχεί στον κωδικό της εργαλειομηχανής (1code 9, απαιτείται ο σχετικός έλεγχος) Η συνάρτηση task_ifo θα επιστρέφει στη συνάρτηση mai( ) δύο νέους πίνακες : Ο ένας, έστω b, θα περιλαμβάνει όλες τις φάσεις κατεργασίας που μπορούν να εκτελεστούν στην συγκεκριμένη εργαλειομηχανή (δηλ. αυτήν με κωδικό code), δηλ. όλες τις φάσεις με status=1. Ο άλλος, έστω c, θα περιλαμβάνει όλες τις φάσεις κατεργασίας που δεν μπορούν να εκτελεστούν στη συγκεκριμένη εργαλειομηχανή (δηλ. αυτήν με κωδικό code), δηλ. όλες τις φάσεις με status=2. Κάθε ένας από τους δύο αυτούς πίνακες θα πρέπει να περιέχει τους αριθμούς ταυτοποίησης (δηλ. τις φάσεις κατεργασίας id) σε αύξουσα σειρά του id, ΧΩΡΙΣ να χρησιμοποιηθεί διαδικασία ταξινόμησης. (ΠΡΟΣΟΧΗ: η συνάρτηση ΔΕΝ θα πρέπει να περιέχει εντολές pritf ) Στη συνέχεια να γραφεί ένα πρόγραμμα σε γλώσσα C που: 4. θα γεμίζει τον πίνακα a, με χρήση της συνάρτησης δημιουργίας τυχαίων αριθμών rad( ). Στην περίπτωση που μια φάση κατεργασίας προκύψει στα δεδομένα περισσότερες από μία φορές δεν δημιουργείται πρόβλημα (η φάση αυτή εκτελείται περισσότερες από μία φορές), αλλά θα εμφανίζεται μόνον μία φορά στους πίνακες αποτελεσμάτων. 5. θα καλεί τη συνάρτηση task_ifo και θα εμφανίζει τα αποτελέσματα που θα επιστρέφει η συνάρτηση. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ με Ν=9 και code=7 Πίνακας a (δηλ. 9 τριάδες) - όσες θέσεις αφορούν code=7 είναι σε γκρίζο φόντο: Αποτελέσματα : αντιστοιχεί σε status = αντιστοιχεί σε status = 2 9 C++, 1 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

10 ΑΣΚΗΣΗ-16 Να γραφεί μια αναδρομική συνάρτηση για τον υπολογισμό του τετραγώνου ακεραίου αριθμού, χρησιμοποιώντας τις παρακάτω σχέσεις : Για 0 : sq, d , 1 Για 0 : sq sq d d d 2 sq, ενός μη αρνητικού Η τιμή d αντιπροσωπεύει πάντοτε τη διαφορά μεταξύ του τετραγώνου του αριθμού και του τετραγώνου του αριθμού 1. Για κάθε τιμή η τιμή d αυξάνεται κατά 2. Οι τρεις πρώτες τιμές για το sq είναι 0, 1 και 4. Οι τρεις πρώτες τιμές για το d είναι 1,3 και 5. Στη συνέχεια να γράψετε ένα πρόγραμμα (συνάρτηση mai( ) ) που θα καλεί την αναδρομική συνάρτηση για τον υπολογισμό του τετραγώνου ενός μη αρνητικού ακέραιου αριθμού που θα εισάγεται μέσω της εντολής ci. (ΥΠΟΔΕΙΞΗ : να εξετάσετε τον τρόπο δημιουργίας των τετραγώνων των αριθμών 1, 2, 3, 4 σύμφωνα με τις παραπάνω σχέσεις πριν προχωρήσετε στην κατασκευή της συνάρτησης). ΑΣΚΗΣΗ-17 Να γραφούν συναρτήσεις για τον υπολογισμό του εμβαδού και του όγκου των εξής γεωμετρικών σχημάτων: ΕΜΒΑΔΟΝ (όνομα συνάρτησης area) Τετράγωνο Κύκλος Τρίγωνο ΟΓΚΟΣ (όνομα συνάρτησης volume) Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο Σφαίρα Πυραμίδα Στη συνέχεια να γραφεί ένα πρόγραμμα που θα δέχεται τα κατάλληλα δεδομένα για κάθε περίπτωση (μέσω της ci) και θα εμφανίζει τα αντίστοιχα αποτελέσματα στη mai( ). Να χρησιμοποιηθεί η υπερφόρτωση συναρτήσεων. 10 C++, 1 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

11 ΑΣΚΗΣΗ - 18 Οι πληροφορίες για τις μηχανές που διαθέτει μια μονάδα παραγωγής περιλαμβάνουν : 1. αριθμό μηχανής (idumber - τύπου it) 2. περιγραφή της μηχανής (descriptio - strig 80 χαρακτήρων) 3. ημερομηνία αγοράς (purchasedate) 4. κόστος (cost - τύπου float) 5. το ιστορικό της (history) a. ποσοστό αποτυχίας (failrate - τύπου float) b. αριθμός ημερών που μένει εκτός λειτουργίας (dowdays - τύπου it) c. ημερομηνία τελευταίας επισκευής (lastserviced) Η μορφή μιας τυπικής δομής για μια μηχανή φαίνεται στο παρακάτω σχήμα : Να γραφεί ένα πρόγραμμα σε γλώσσα C++ που θα υλοποιεί τα παρακάτω : 1. θα ορίζει τις απαραίτητες δομές (structs) : DateType (για τις ημερομηνίες με τη μορφή που φαίνονται στο παράδειγμα) StatisticsType (θα περιλαμβάνει τα πεδία που αναφέρονται στο ιστορικό) MachieRec ( θα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη μηχανή και με τη σειρά που φαίνονται στο παράδειγμα) 2. θα δημιουργεί στο κυρίως πρόγραμμα ένα πίνακα δομών με 10 στοιχεία του τύπου MachieRec 3. χρησιμοποιώντας συναρτήσεις (fuctios) οι οποίες θα καλούνται κατάλληλα από τη mai( ) : Θα εισάγει από το πληκτρολόγιο δεδομένα στον πίνακα Θα εμφανίζει τα στοιχεία του πίνακα Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει : τη μέση τιμή κόστους των μηχανών τη μέση τιμή των ημερών που οι μηχανές είναι εκτός λειτουργίας το πλήθος των μηχανών που αγοράσθηκαν το C++, 1 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

12 ΑΣΚΗΣΗ-19 Το Καρτεσιανό και το Σφαιρικό Σύστημα Συντεταγμένων καθορίζουν τη θέση ενός σημείου του r,, αντίστοιχα. Ο τρισδιάστατου επίπεδου χώρου μέσω των μεγεθών x, y,z και μετασχηματισμός από τις Καρτεσιανές Συντεταγμένες x, y,z στις Σφαιρικές r,, πραγματοποιείται μέσω των τύπων: r = x 2 + y 2 + z 2, θ = arcta ( x 2 + y 2, z), φ = arcta (y, x) Να ορίσετε μια δομή με όνομα coords για τη διαχείριση υλικών σημείων μάζας m i ενός στερεού σώματος. Τα μέλη της δομής είναι η μάζα και οι τρεις καρτεσιανές συντεταγμένες x, y,z, όπως ορίστηκαν προηγουμένως. Όλες οι τιμές είναι τύπου double. Ένα σειριακό αρχείο με όνομα xyz.txt περιέχει άγνωστο πλήθος γραμμών που αντιστοιχούν στα υλικά σημεία ενός στερεού σώματος. Κάθε γραμμή του αρχείου περιέχει τέσσερις τιμές τύπου double που αντιστοιχούν στις τρεις καρτεσιανές συντεταγμένες και στη μάζα ενός υλικού σημείου (μέλη - δεδομένα). Να οριστεί ένας πίνακας δομών τύπου coords, Ν θέσεων (Ν = γνωστό). Τα δεδομένα στον πίνακα δομών θα εισάγονται μέσω προσπέλασης του σειριακού αρχείου xyz.txt εφόσον το μέγεθος r που προκύπτει από τον μετασχηματισμό ικανοποιεί τη σχέση : 1.0 r Αν το πλήθος των εγγραφών του αρχείου είναι μεγαλύτερο από την τιμή N τότε οι επιπλέον εγγραφές του αρχείου δεν θα συμπεριληφθούν στον πίνακα δομών. Ζητούνται τα παρακάτω (συνάρτηση mai( ) ): 1. να γίνει η εισαγωγή των δεδομένων από το αρχείο xyz.txt στον πίνακα δομών σύμφωνα με τα ανωτέρω, ελέγχοντας την ύπαρξη του αρχείου (δείτε τον κώδικα στη συνέχεια). Αν το αρχείο περιλαμβάνει περισσότερα από Ν υλικά σημεία να βρείτε και να εμφανίσετε το πλήθος των γραμμών του αρχείου που ικανοποιούν τη συνθήκη 1.0 r 15.0 και δεν θα συμπεριληφθούν στον πίνακα δομών. Αν το αρχείο περιλαμβάνει λιγότερες από Ν γραμμές να βρείτε και να εμφανίσετε το πλήθος των γραμμών του αρχείου που θα περιέχει ο πίνακας δομών. 2. Στη συνέχεια να βρείτε και να εμφανίσετε το μέτρο του διανύσματος θέσης του κέντρου μάζας του στερεού σώματος από τον παρακάτω τύπο, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία του πίνακα δομών. r C N i1 N i1 mr m i i i FILE *fp; erro_t err; if (err=(fope_s(&fp,fileame,mode))!=0) pritf("error readig file...\"); exit(1); } else // readig from file 12 C++, 1 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

13 ΑΣΚΗΣΗ-20 Ένα σειριακό αρχείο με όνομα poits_2d.txt περιέχει πληροφορίες που αντιστοιχούν σε χώρους με κινητές συσκευές. Σε κάθε γραμμή του αρχείου, που αφορά ένα χώρο, υπάρχουν δύο αριθμοί τύπου double που αντιστοιχούν στις συντεταγμένες του, και μια ακέραια τιμή που δηλώνει το πλήθος των κινητών συσκευών που υπάρχουν στο χώρο π.χ Να ορίσετε μια δομή με όνομα cell για τη διαχείριση των πληροφοριών του αρχείου poits_2d.txt. Τα μέλη της δομής είναι οι 2 καρτεσιανές συντεταγμένες x, y και το πλήθος των κινητών συσκευών m, όπως ορίστηκαν προηγουμένως. Να οριστεί ένας πίνακας δομών τύπου cell, Ν θέσεων (Ν = γνωστό). Η εξυπηρέτηση των κινητών συσκευών θα γίνεται μέσω σταθμών βάσης (κεραίες). Έχουν προεπιλεγεί 2 σημεία, έστω Α και Β, για να αποτελέσουν σταθμούς βάσης που θα μπορούν να εξυπηρετούν ταυτόχρονα τις κινητές συσκευές. Για τα δύο αυτά σημεία είναι γνωστές οι επιφανειακές συντεταγμένες x,y,x,y που δίνονται ως σταθερές στην αρχή του προγράμματος. Λόγω εξασθένησης του τους A A B B σήματος από τον σταθμό βάσης μέχρι την κινητή συσκευή κάθε σταθμός βάσης μπορεί να καλύψει κινητές συσκευές μέχρι μια μέγιστη απόσταση από αυτόν. Τα δεδομένα στον πίνακα δομών θα εισάγονται μέσω προσπέλασης του σειριακού αρχείου poits_2d.txt εφόσον οι αποστάσεις του κάθε σημείου i του αρχείου και από τα δύο σημεία Α και Β, έστω da, i, d B, i ικανοποιούν συγχρόνως τις σχέσεις : da, i 10.0, d B, i Αν το πλήθος των εγγραφών του αρχείου είναι μεγαλύτερο από την τιμή N τότε οι επιπλέον εγγραφές του αρχείου δεν θα συμπεριληφθούν στον πίνακα δομών. Η απόσταση δύο σημείων ( x1, y 1) και ( x2, y2) στο δισδιάστατο χώρο δίνεται από τη σχέση: Ζητούνται τα παρακάτω (συνάρτηση mai( ) ): 2 2 d x x y y να γίνει η εισαγωγή των δεδομένων από το αρχείο poits_2d.txt στον πίνακα δομών σύμφωνα με τα ανωτέρω, ελέγχοντας την ύπαρξη του αρχείου (δείτε τον κώδικα στη συνέχεια). Αν το αρχείο περιλαμβάνει περισσότερα από Ν σημεία να βρείτε και να εμφανίσετε το πλήθος των γραμμών του αρχείου που ικανοποιούν τις σχέσεις : da i, 10.0 d B,, i 10.0 και δεν θα συμπεριληφθούν στον πίνακα δομών. Αν το αρχείο περιλαμβάνει λιγότερες από Ν γραμμές να βρείτε και να εμφανίσετε το πλήθος των γραμμών του αρχείου που θα περιέχει ο πίνακας δομών. 4. Στη συνέχεια να βρείτε και να εμφανίσετε : a. Το συνολικό πλήθος των κινητών συσκευών που θα μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα σημεία Α και Β χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του πίνακα δομών. b. Τη μέση τιμή των αποστάσεων όλων των σημείων του πίνακα δομών από το σημείο Α και από το σημείο Β (δηλ. 2 μέσες τιμές). FILE *fp; erro_t err; if (err=(fope_s(&fp,fileame,mode))!=0) pritf("error readig file...\"); exit(1); } else //readig from file 13 C++, 1 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

14 ΑΣΚΗΣΗ-21 Το πρόβλημα της εύρεσης του πλησιέστερου ζεύγους σημείων είναι ένα γεωμετρικό πρόβλημα που αφορά την εύρεση δύο σημείων στο χώρο που βρίσκονται πλησιέστερα το ένα στο άλλο. Η απόσταση δύο σημείων ( x1, y1, z 1) και ( x2, y2, z 2) είναι : x x y y z z Ένα σειριακό αρχείο με όνομα poits3d.txt περιέχει σε κάθε γραμμή του τις καρτεσιανές συντεταγμένες σημείων στον τρισδιάστατο χώρο: π.χ Να ορίσετε μια δομή με όνομα poit_3d για τη διαχείριση των συντεταγμένων των σημείων αυτών. Τα μέλη της δομής είναι οι τρεις προαναφερόμενοι αριθμοί, τύπου double. Να οριστεί ένας πίνακας δομών τύπου poit_3d, Ν θέσεων (Ν = γνωστό). Τα δεδομένα στον πίνακα δομών θα εισάγονται μέσω προσπέλασης του σειριακού αρχείου poits3d.txt. Να θεωρήσετε ως δεδομένο ότι η τιμή του N υπερκαλύπτει το πλήθος των εγγραφών του αρχείου. Ζητούνται τα παρακάτω (συνάρτηση mai( ) ): 1. να γίνει η εισαγωγή των δεδομένων από το αρχείο poits3d.txt στον πίνακα δομών σύμφωνα με τα ανωτέρω, ελέγχοντας την ύπαρξη του αρχείου (δείτε τον κώδικα στη συνέχεια) και να βρείτε και να εμφανίσετε το πλήθος των γραμμών του αρχείου που θα περιέχει ο πίνακας δομών. 2. Χρησιμοποιώντας όλα τα στοιχεία του πίνακα δομών να βρείτε και να εμφανίσετε όλα τα ζεύγη σημείων με την ίδια ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους, με ακρίβεια υπολογισμού Στο τέλος να εμφανίσετε και την τιμή αυτής της ελάχιστης απόστασης. FILE *fp; erro_t err; if (err=(fope_s(&fp,fileame,mode))!=0) pritf("error readig file...\"); exit(1); } else // readig from file 14 C++, 1 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

15 ΑΣΚΗΣΗ-22 Μια εργαλειομηχανή λειτουργεί με 2 περιστρεφόμενους άξονες κυκλικής διατομής με γνωστές διαμέτρους D1, D 2 αντίστοιχα. Λόγω της λειτουργίας των αξόνων προκύπτουν αλλοιώσεις της γεωμετρίας τους σε διάφορα σημεία, με αποτέλεσμα οι τομές τους σε διάφορα σημεία κατά το μήκος τους να μην είναι πλήρως κυκλικές. Ένα σειριακό αρχείο με όνομα crs.txt περιέχει σε κάθε γραμμή του : 2 αριθμούς τύπου double που αντιστοιχούν στο μήκος, σε mm, δύο κάθετων μεταξύ τους διαμέτρων μιας τομής κάθετης στον άξονα περιστροφής κάθε άξονα. Έναν αριθμό τύπου double που αντιστοιχεί στην απόσταση της τομής, σε mm, από την αρχή του άξονα Έναν ακέραιο θετικό αριθμό, 1 ή 2, που δηλώνει τον άξονα περιστροφής π.χ. για D1 110, D Να ορίσετε μια δομή με όνομα crd για τη διαχείριση των διαστάσεων των διαμέτρων των τομών αυτών. Τα private μέλη-δεδομένα της δομής είναι οι τέσσερεις προαναφερόμενοι αριθμοί. Να οριστεί ένας πίνακας δομών τύπου crd, Ν θέσεων (Ν = γνωστό). Τα δεδομένα στον πίνακα δομών θα εισάγονται μέσω προσπέλασης του σειριακού αρχείου crs.txt εφόσον η απόλυτη τιμή της διαφοράς των δύο διαμέτρων κάθε γραμμής του αρχείου είναι μεγαλύτερη από το 2% της διαμέτρου του αντίστοιχου άξονα ( D 1 ή D 2 ). Να θεωρήσετε ως δεδομένο ότι η τιμή του N υπερκαλύπτει το πλήθος των εγγραφών του αρχείου. Ζητούνται τα παρακάτω (συνάρτηση mai( ) ): 3. να γίνει η εισαγωγή των δεδομένων από το αρχείο crs.txt στον πίνακα δομών σύμφωνα με τα ανωτέρω, ελέγχοντας την ύπαρξη του αρχείου (δείτε τον κώδικα στη συνέχεια) και να βρείτε και να εμφανίσετε το πλήθος των γραμμών του αρχείου που θα περιέχει ο πίνακας δομών. 4. Χρησιμοποιώντας όλα τα στοιχεία του πίνακα δομών να βρείτε και να εμφανίσετε : a. το πλήθος των τομών κάθε άξονα b. τη μέση τιμή των αποκλίσεων κάθε μιας από τις δύο μετρούμενες διαμέτρους κάθε άξονα από την αρχική διάμετρο κάθε άξονα, χωρίς να συμπεριληφθούν οι μηδενικές αποκλίσεις, με ακρίβεια 10-4 (ΥΠΟΔΕΙΞΗ : πρέπει να προσδιορίσετε 4 τιμές, 2 για κάθε άξονα) FILE *fp; erro_t err; if (err=(fope_s(&fp,fileame,mode))!=0) pritf("error readig file...\"); exit(1); } else // readig from file 15 C++, 1 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι Από το και τημ Χελώμα στημ Ευριπίδης Βραχνός http://evripides.mysch.gr/ 2014 2015 1 Προγραμματισμός Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να μάθετε να κάνετε εισαγωγή δεδομένων σε πίνακες και περαιτέρω επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 (Α) Σημειώστε δίπλα σε κάθε πρόταση «Σ» ή «Λ» εφόσον είναι σωστή ή λανθασμένη αντίστοιχα. 1. Τα συντακτικά λάθη ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015

Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015 Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015 Βάλβης Δημήτριος Μηχανικός Πληροφορικής ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. (2 μονάδες) Δίνονται τα σημεία (-2, -16), (-1, -3), (0, 0), (1, -1) και (2, 0). Υπολογίστε το πολυώνυμο παρεμβολής Newton.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. (2 μονάδες) Δίνονται τα σημεία (-2, -16), (-1, -3), (0, 0), (1, -1) και (2, 0). Υπολογίστε το πολυώνυμο παρεμβολής Newton. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ - Τ. Ε. Ι. Σ Ε Ρ Ρ Ω Ν Σέρρες, 9 Ιανουαρίου ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ομάδα Α ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑ ον (+ μονάδες) Δίνεται ο πρόβολος, με μήκος = m, με κατανεμημένο φορτίο που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Τυχαίοι αριθμοί Στην προσομοίωση διακριτών γεγονότων γίνεται χρήση ακολουθίας τυχαίων αριθμών στις περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία στοχαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ

1.5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ.. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Αν είναι δυο μη μηδενικά διανύσματα τότε ονομάζουμε εσωτερικό γινόμενο των και τον αριθμό : όπου φ είναι η γωνία των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑ Ρ Μ Α ΜΑΤΙ Τ ΣΜΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑ Ρ Μ Α ΜΑΤΙ Τ ΣΜΟΣ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εξάμηνο Α' Φύλλο Ασκήσεων 3 ΔΟΜΕΣ ΕΠAΝΑΛΗΨΗΣ Διδάσκοντες: Μάγια Σατρατζέμη, Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, Ηλίας Σακελλαρίου, Στέλιος Ξυνόγαλος

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή προγράμματος για επίλυση Φυσικομαθηματικών συναρτήσεων

Κατασκευή προγράμματος για επίλυση Φυσικομαθηματικών συναρτήσεων Κατασκευή προγράμματος για επίλυση Φυσικομαθηματικών συναρτήσεων Ιωάννης Λιακόπουλος 1, Χαράλαμπος Λυπηρίδης 2 1 Μαθητής B Λυκείου, Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» liakopoulosjohn0@gmail.com, 2 Μαθητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. Η σύνταξη μιας συνάρτησης σ ένα κελί έχει την γενική μορφή: =όνομα_συνάρτησης(όρισμα1; όρισμα2;.)

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. Η σύνταξη μιας συνάρτησης σ ένα κελί έχει την γενική μορφή: =όνομα_συνάρτησης(όρισμα1; όρισμα2;.) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Συνάρτηση είναι ένας έτοιμος τύπος ο οποίος δέχεται σαν είσοδο τιμές ή συνθήκες και επιστρέφει ένα αποτέλεσμα, το οποίο μπορεί να είναι μια τιμή αριθμητική, αλφαριθμητική, λογική, ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός Αγαπητοί μαθητές. αυτό το βιβλίο αποτελεί ένα βοήθημα στην ύλη της Άλγεβρας Α Λυκείου, που είναι ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης

Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης Προγραμματίζω με το ΒΥΟΒ 1 Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης Από το μάθημα της Φυσικής γνωρίζουμε ότι κίνηση σημαίνει αλλαγή της θέσης ενός αντικειμένου. Οι εντολές κίνησης που μας παρέχει το ΒΥΟΒ χωρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo;

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Η Logo είναι μία από τις πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει σκοπό τη δημιουργία προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Ακαδ έτος 2007-2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Φερεντίνος 22/11/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με ΑΜ σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Παράδειγμα με if/else if και user input: import javautil*; public class Grades public

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο 1. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει. α. Ένα πρόβλημα το χωρίζουμε σε άλλα απλούστερα, όταν είναι ή όταν έχει τρόπο επίλυσης. β. Η επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει την του. γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C. Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση:

ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C. Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση: ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση: int b_to_d(int dyad[16]) που δέχεται ως είσοδο έναν θετικό ακέραιο δυαδικό αριθμό με τη μορφή πίνακα δυαδικών ψηφίων και επιστρέφει τον

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Κεφάλαιο ο : Κωνικές Τομές Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ένας κύκλος ορίζεται αν

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Ροή Δικτύου Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Μοντελοποίηση Δικτύων Μεταφοράς Τα γραφήματα χρησιμοποιούνται συχνά για την μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

O n+2 = O n+1 + N n+1 = α n+1 N n+2 = O n+1. α n+2 = O n+2 + N n+2 = (O n+1 + N n+1 ) + (O n + N n ) = α n+1 + α n

O n+2 = O n+1 + N n+1 = α n+1 N n+2 = O n+1. α n+2 = O n+2 + N n+2 = (O n+1 + N n+1 ) + (O n + N n ) = α n+1 + α n Η ύλη συνοπτικά... Στοιχειώδης συνδυαστική Γεννήτριες συναρτήσεις Σχέσεις αναδρομής Θεωρία Μέτρησης Polyá Αρχή Εγκλεισμού - Αποκλεισμού Σχέσεις Αναδρομής Γραμμικές Σχέσεις Αναδρομής με σταθερούς συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Αφαίρεση και Αρθρωσιμότητα 3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Πώς συνεργάζονται τα αντικείμενα που δημιουργούμε Αφαίρεση (abstraction) είναι η δυνατότητα να αγνοούμε τις λεπτομέρειες και να εστιάζουμε την προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πριν περιγράψουµε πως µπορούµε να µελετήσουµε µια συνάρτηση είναι αναγκαίο να δώσουµε µερικούς ορισµούς. Άρτια και περιττή συνάρτηση Ορισµός : Μια συνάρτηση fµε πεδίο ορισµού Α λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην Παραγωγή: 13/9/2010

Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην Παραγωγή: 13/9/2010 Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Αλλαγές στο ΣΤΑΔΙΟ Α στην αξιολόγηση (εξέταση πληρότητας) I.1. Προσδιορισμός ερωτημάτων λίστας εξέτασης Λ1 στο ΕΠ I.2. Προσδιορισμός της λίστας

Διαβάστε περισσότερα

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή Δρ. Γ. Σ. Τσελίκης Δρ. Ν. Δ. Τσελίκας C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή Ενδεικτικές Ασκήσεις από το Βιβλίο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή (Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας) Ενδεικτικές Ασκήσεις του Βιβλίου Ε.Α.1

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικέ ς Ασκη σέις ΑΕΠΠ

Επαναληπτικέ ς Ασκη σέις ΑΕΠΠ Επαναληπτικέ ς Ασκη σέις ΑΕΠΠ Επιμέλεια: Σ. Ασημέλλης 1. Σε ένα ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα μετέχουν 16 ομάδες. Κάθε ομάδα παίζει με όλες τις υπόλοιπες ως γηπεδούχος και ως φιλοξενούμενη. Νίκη μιας ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

μαθηματικά β γυμνασίου

μαθηματικά β γυμνασίου μαθηματικά β γυμνασίου Κάθε αντίτυπο φέρει την υπογραφή ενός εκ των συγγραφέων Σειρά: Γυμνάσιο, Θετικές Επιστήμες Μαθηματικά Β Γυμνασίου, Βασίλης Διολίτσης Ιωάννα Κοσκινά Νικολέττα Μπάκου Θεώρηση Κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

εξισώσεις-ανισώσεις Μαθηματικά α λυκείου Φροντιστήρια Μ.Ε. ΠΑΙΔΕΙΑ σύνολο) στα Μαθηματικά, τη Φυσική αλλά και σε πολλές επιστήμες

εξισώσεις-ανισώσεις Μαθηματικά α λυκείου Φροντιστήρια Μ.Ε. ΠΑΙΔΕΙΑ σύνολο) στα Μαθηματικά, τη Φυσική αλλά και σε πολλές επιστήμες Με τον διεθνή όρο φράκταλ (fractal, ελλ. μορφόκλασμα ή μορφοκλασματικό σύνολο) στα Μαθηματικά, τη Φυσική αλλά και σε πολλές επιστήμες ονομάζεται ένα γεωμετρικό σχήμα που επαναλαμβάνεται αυτούσιο σε άπειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1. Τελεστές και πίνακες. 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά. Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο.

ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1. Τελεστές και πίνακες. 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά. Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1 Τελεστές και πίνακες 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο. Ανάλογα, τελεστής είναι η απεικόνιση ενός διανύσματος σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Η πρώτη οθόνη μετά την εκτέλεση του προγράμματος διαφέρει κάπως από τα προηγούμενα λογισμικά, αν και έχει αρκετά κοινά στοιχεία. Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Διανυσματικοί Χώροι

Κεφάλαιο 4 Διανυσματικοί Χώροι Κεφάλαιο Διανυσματικοί Χώροι Διανυσματικοί χώροι - Βασικοί ορισμοί και ιδιότητες Θεωρούμε τρία διαφορετικά σύνολα: Διανυσματικοί Χώροι α) Το σύνολο διανυσμάτων (πινάκων με μία στήλη) με στοιχεία το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο. Αριθμητικές πράξεις Τυχαίοι αριθμοί Εφαρμογές σε προβλήματα ΣΙΝΑΤΚΑΣ Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2010-11 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο. Αριθμητικές πράξεις Τυχαίοι αριθμοί Εφαρμογές σε προβλήματα ΣΙΝΑΤΚΑΣ Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2010-11 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Αριθμητικές πράξεις Τυχαίοι αριθμοί Εφαρμογές σε προβλήματα ΣΙΝΑΤΚΑΣ Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2010-11 1 Εισαγωγή Οι αριθμητικές πράξεις που εκτελούνται στον υπολογιστή αποτελούν το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθεση αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών

Πρόσθεση αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών 2 Πρόσθεση αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών Προσθετέοι 18+17=35 α Προσθετέοι + β = γ Άθοι ρ σμα Άθοι ρ σμα 13 + 17 = 17 + 13 Πρόσθεση φυσικών αριθμών Πρόσθεση είναι η πράξη με την οποία από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 ΠΕΡΙΟΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 010 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4 Ιουνίου 010 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 4 ώρες (40 λεπτά) ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Ευρωπαικό τυπολόγιο Μη προγραμματιζόμενος υπολογιστής, χωρίς γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν.

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τι είναι αριθμητική παράσταση; Με ποια σειρά εκτελούμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση ώστε να βρούμε την τιμή της; Αριθμητική παράσταση λέγεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (20/2/2012)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (20/2/2012) 1. Να γραφεί πρόγραµµα FORTRAN το οποίο θα ορίζει έναν µονοδιάστατο ακέραιο πίνακα και έναν δυδιάστατο πραγµατικό πίνακα ίδιου µεγέθους και θα υπολογίζει τον µέσο όρο των τιµών του µονοδιάστατου πίνακα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη.

ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Ανάπτυξη Εφαρμογών ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη.

Διαβάστε περισσότερα

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008 Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια 2 Ορισμός Κλάσεων Σύνταξη κλάσης: πεδία, κατασκευαστές, μέθοδοι Ένας αυτόματος εκδότης εισιτηρίων είναι μια μηχανή που δέχεται χρήματα και εκδίδει ένα εισιτήριο. Εκδίδει

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομικοί Αλγόριθμοι

Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Αναδρομικός αλγόριθμος (recursive algorithm) Επιλύει ένα πρόβλημα λύνοντας ένα ή περισσότερα στιγμιότυπα του ίδιου προβλήματος. Αναδρομικός αλγόριθμος (recursive algorithm) Επιλύει ένα πρόβλημα λύνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑ ο _6950 α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές διάφορους του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 113 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΩΡΙΑ Θα ασχοληθούμε με την εγγραφή μερικών βασικών κανονικών πολυγώνων σε κύκλο και θα υπολογίσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές Βασικές Αλγοριθμικές Δομές 2 Εισαγωγή Οι αλγοριθμικές δομές εκφράζουν διαφορετικούς τρόπους γραφής ενός αλγορίθμου.

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Προγράμματος για επίλυση Φυσικομαθηματικών συναρτήσεων

Κατασκευή Προγράμματος για επίλυση Φυσικομαθηματικών συναρτήσεων Κατασκευή Προγράμματος για επίλυση Φυσικομαθηματικών συναρτήσεων Λιακόπουλος Ιωάννης1 και Λυπηρίδης Χαράλαμπος2 1liakopoulosjohn@gmail.com, 2xarislip@hotmail.com Επιβλέπων Καθηγητής: Λάζαρος Τζήμκας tzimkaslazaros@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C 1 Εισαγωγή Ο προγραμματισμός είναι μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με χρήση Η/Υ. Ένα πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών κάποιας γλώσσας προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Θαλής Α' Λυκείου 1995-1996

Θαλής Α' Λυκείου 1995-1996 Θαλής Α' Λυκείου 1995-1996 1. Δυο μαθητές Α και Β παίζουν το ακόλουθο παιχνίδι: Τους δίνεται ένα κανονικό πολύγωνο με άρτιο πλήθος πλευρών, μεγαλύτερο από 6 (π.χ. ένα 100-γωνο). Κάθε παίκτης συνδέει δυο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Email: liliadis@fmenr.duth.gr 1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Τα προγράµµατα αποτελούνται από εντολές οι οποίες γράφονται σε έναν απλό επεξεργαστή που προσφέρει και το Περιβάλλον της Visual C++. Οι εντολές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας

Κεφάλαιο 5. Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας Κεφάλαιο 5 Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. 5 Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας. Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 5.1 Γωνία διεύθυνσης. 5. Πρώτο θεμελιώδες πρόβλημα. 5.3 εύτερο θεμελιώδες

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Η ΠΥΡΑΜΙ Α ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ

4.4 Η ΠΥΡΑΜΙ Α ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 1 4.4 Η ΠΥΡΜΙ ΚΙ Τ ΣΤΟΙΧΕΙ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙ 1. Πυραµίδα Ονοµάζεται ένα στερεό του οποίου µία έδρα είναι ένα οποιοδήποτε πολύγωνο και όλες οι άλλες έδρες του είναι τρίγωνα µε κοινή κορυφή. ύο πυραµίδες φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα;

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα; ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Θέμα 1ο I. Τι πρέπει να ικανοποιεί ένα κομμάτι κώδικα ώστε να χαρακτηριστεί ως υποπρόγραμμα; Τα υποπρογράμματα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/06/2015 ΤΑΞΗ: A Αριθμητικά... ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 3 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Μονάδα ελέγχου Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Δομή Αριθμητικής Λογικής Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Το ακτίνιο ως μονάδα μέτρησης γωνιών: Το ακτίνιο (ή rad) είναι η γωνία που, όταν γίνει επίκεντρη κύκλου (Ο, ρ), βαίνει σε τόξο που έχει μήκος ίσο με την ακτίνα

Διαβάστε περισσότερα

1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία. Ï.Å.Ö.Å.

1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία. Ï.Å.Ö.Å. 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1: Α. 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23 Περιεχόμενα Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση...... 23 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 25 O στόχος του βιβλίου και σε ποιους απευθύνεται... 27 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 27 Εκπαίδευση από απόσταση... 29 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση

Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση TINΑ ΒΡΕΝΤΖΟΥ www.ma8eno.gr Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 2 Φυσικοί

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της παλινδρόμησης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έχει διευκολύνει εξαιρετικά από την χρήση διαφόρων στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Σύνολο χαρακτήρων της Pascal Για

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings).

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings). Για να λύσουμε ένα πρόβλημα στη C++ χρειαζόμαστε δυο βασικές έννοιες. Η μια είναι οι οδηγίες εντολές, ο αλγόριθμος δηλαδή, που πρέπει να ακολουθήσουμε για να λύσουμε το πρόβλημά μας και η άλλη είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19

Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19 Φυλλάδιο Ασκήσεων 1 - οµές Επανάληψης Ασκ1. Πόσες φορές θα εκτελεστούν οι επαναληπτικές δοµές στα παρακάτω τµήµατα αλγορίθµων; x 5 Όσο (x > 0) x x - 1 x 5 Όσο (x >= 0) x x - 1 x -5 Όσο (x >= 0) x x - 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου. 2.1 Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου. 1) Η τιμή του χ είναι,χ Ητιμή του χ είναι 5 Ηεντολή εμφανίζει ότι υπάρχει στα διπλά εισαγωγικά ως έχει.

Διαβάστε περισσότερα

Υπερφόρτωση τελεστών (operator(

Υπερφόρτωση τελεστών (operator( Υπερφόρτωση τελεστών (operator( overloading) Η υπερφόρτωση τελεστών είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Αναφέρεται στην πρόσθετη χρήση των συνηθισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά Να απαντήσετε σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις. Όπου χρειάζεται να γίνουν πράξεις για να βρεθεί η απάντηση, να τις κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Είδη εντολών. Απλές εντολές. Εντολές ελέγχου. Εκτελούν κάποια ενέργεια. Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές

Είδη εντολών. Απλές εντολές. Εντολές ελέγχου. Εκτελούν κάποια ενέργεια. Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές Μορφές Εντολών Είδη εντολών Απλές εντολές Εκτελούν κάποια ενέργεια Εντολές ελέγχου Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές Εντολές και παραστάσεις Μιαεντολήείναιμιαπαράστασηπου ακολουθείται

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστική Απαρίθμηση Υπολογισμός αριθμού διαφορετικών αποτελεσμάτων πειράματος (με συνδυαστικά επιχειρήματα)

Συνδυαστική Απαρίθμηση Υπολογισμός αριθμού διαφορετικών αποτελεσμάτων πειράματος (με συνδυαστικά επιχειρήματα) Συνδυαστική Απαρίθμηση Υπολογισμός αριθμού διαφορετικών αποτελεσμάτων πειράματος (με συνδυαστικά επιχειρήματα) Πείραμα: διαδικασία που παράγει πεπερασμένο σύνολο αποτελεσμάτων Πληθικός αριθμός συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ. α) Το σημείο (-1,1) ανήκει στη γραφική παράσταση της f; α) Να βρεθεί η τιμή του α, ώστε η τιμή της f στο χ 0 =2 να είναι 1.

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ. α) Το σημείο (-1,1) ανήκει στη γραφική παράσταση της f; α) Να βρεθεί η τιμή του α, ώστε η τιμή της f στο χ 0 =2 να είναι 1. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.Δίνεται η συνάρτηση f()= 4 1 α) Το σημείο (-1,1) ανήκει στη γραφική παράσταση της f; β) Αν χ=, ποια είναι η τιμή της f; γ) Αν f()=1, ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΣ ΒΑΘΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΛΗΡΕΣ ΒΑΘΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΛΗΡΕΣ ΒΑΘΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ MONOPOLY Μάρτιος 2009 Οδηγίες Χρήσης Monopoly για Σελίδα 1 από 8 1. Γενικά Το πλήρες βάθος εντολών είναι η νέα υπηρεσία του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μέσω τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

Το Φως Είναι Εγκάρσιο Κύμα!

Το Φως Είναι Εγκάρσιο Κύμα! ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΕΛΛΗΣ Μαθήματα Οπτικής 3. Πόλωση Το Φως Είναι Εγκάρσιο Κύμα! Αυτό που βλέπουμε με τα μάτια μας ή ανιχνεύουμε με αισθητήρες είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει όταν φως με συγκεκριμένο χρώμα -είδος,

Διαβάστε περισσότερα

εισαγωγικές έννοιες Παύλος Εφραιμίδης Δομές Δεδομένων και

εισαγωγικές έννοιες Παύλος Εφραιμίδης Δομές Δεδομένων και Παύλος Εφραιμίδης 1 περιεχόμενα ενθετική ταξινόμηση ανάλυση αλγορίθμων σχεδίαση αλγορίθμων 2 ενθετική ταξινόμηση 3 ενθετική ταξινόμηση Βασική αρχή: Επιλέγει ένα-έναταστοιχείατηςμηταξινομημένης ακολουθίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ

Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 1. Για οποιαδήποτε ενδεχόμενα Α, Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει η σχέση ( ) ( ) ( ).. Ισχύει ότι P( A B) P( A

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω, Συνθετικές

Διαβάστε περισσότερα

B Γυμνασίου. Ενότητα 9

B Γυμνασίου. Ενότητα 9 B Γυμνασίου Ενότητα 9 Γραμμικές εξισώσεις με μία μεταβλητή Διερεύνηση (1) Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις και ακολούθως να σχολιάσετε το πλήθος των λύσεων που βρήκατε σε καθεμιά. α) ( ) ( ) ( ) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτέλεση της εντολής1 και στη συνέχεια εκτέλεση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ και της εντολής2 όσο η ΣΥΝΘΗΚΗ είναι αληθής.

Εκτέλεση της εντολής1 και στη συνέχεια εκτέλεση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ και της εντολής2 όσο η ΣΥΝΘΗΚΗ είναι αληθής. ΟΙ 3 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ C Η εντολή for: Η γενικευμένη σύνταξη της εντολής είναι: for (εντολή1; ; εντολή2) ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ μπορεί να είναι μία ή περισσότερες εντολές (block) μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 13: Δομές Δεδομένων ΙΙ (Ταξινομημένες Λίστες)

Διάλεξη 13: Δομές Δεδομένων ΙΙ (Ταξινομημένες Λίστες) Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 13: Δομές Δεδομένων ΙΙ (Ταξινομημένες Λίστες) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 13-1 Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Η φιλοσοφία σχεδίασης της C βασίζεται στη χρήση των συναρτήσεων. Έχουμε ήδη δει και χρησιμοποιήσει πολλές συναρτήσεις που έχει το σύστημα, όπως είναι οι printf(), scanf(),αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 1 Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Υλοποίηση ΑΤΔ με Συνδεδεμένες Λίστες -

Διαβάστε περισσότερα

3.6 ΕΜΒΑ ΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

3.6 ΕΜΒΑ ΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1 3.6 ΕΜΝ ΚΥΚΛΙΚΥ ΤΜΕ ΘΕΩΡΙ 1. Εµβαδόν κυκλικού τοµέα γωνίας µ ο : Ε = πρ. µ, όπου ρ η ακτίνα του κύκλου και π ο γνωστός αριθµός. Εµβαδόν κυκλικού τοµέα γωνίας α rad: Ε = 1 αρ, όπου ρ η ακτίνα του κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

Υπερπροσαρμογή (Overfitting) (1)

Υπερπροσαρμογή (Overfitting) (1) Αλγόριθμος C4.5 Αποφυγή υπερπροσαρμογής (overfitting) Reduced error pruning Rule post-pruning Χειρισμός χαρακτηριστικών συνεχών τιμών Επιλογή κατάλληλης μετρικής για την επιλογή των χαρακτηριστικών διάσπασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ Φροντιστήριο #10: Αλγόριθμοι Διαίρει & Βασίλευε: Master Theorem, Αλγόριθμοι Ταξινόμησης, Πιθανοτικός

Διαβάστε περισσότερα