1 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (επανάληψη στη γλώσσα C & εισαγωγή στη γλώσσα C++)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (επανάληψη στη γλώσσα C & εισαγωγή στη γλώσσα C++)"

Transcript

1 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Ακαδ. Έτος: Τομέας Συστημάτων Παραγωγής Εξάμηνο Γ Αναπληρωτής Καθηγητής Στέφανος Δ. Κατσαβούνης 06 ΟΚΤ ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (επανάληψη στη γλώσσα C & εισαγωγή στη γλώσσα C++) ΑΣΚΗΣΗ-1 Ένας ακέραιος αριθμός λέγεται τριμορφικός όταν τα τελευταία ψηφία του κύβου του αριθμού είναι ο ίδιος ο αριθμός π.χ =117649, 25 3 =15625 κλπ. Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα C++ που θα βρίσκει, θα μετρά και θα εμφανίζει όλους τους τριμορφικούς αριθμούς που είναι μεγαλύτεροι του 9 και μικρότεροι του 100. Το πρόγραμμα θα εμφανίζει στο τέλος και το πλήθος αυτών των αριθμών. ΑΣΚΗΣΗ-2 Να βρεθούν και να εμφανιστούν όλοι οι μονοψήφιοι και διψήφιοι θετικοί ακέραιοι αριθμοί που ικανοποιούν την παρακάτω ιδιότητα: Το άθροισμα των ψηφίων του τετραγώνου του αριθμού για τους μονοψήφιους θετικούς ακέραιους αριθμούς ή το άθροισμα του αριθμού που προκύπτει από τα 2 τελευταία ψηφία του τετραγώνου του αριθμού και του αριθμού που προκύπτει από τα υπόλοιπα αριστερότερα ψηφία για τους διψήφιους να είναι ίσο με τον αριθμό. Παραδείγματα: Μονοψήφιος : =81 8+1=9 ΕΙΝΑΙ Διψήφιος : = =97 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ! Διψήφιος : = =45 ΕΙΝΑΙ Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα C++ που θα βρίσκει και θα εμφανίζει αυτούς τους αριθμούς. Στο τέλος θα πρέπει να εμφανίζεται και το πλήθος αυτών των αριθμών. ΑΣΚΗΣΗ-3 Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα C++ που θα υπολογίζει τα παρακάτω αθροίσματα με ακρίβεια Η ακρίβεια υπολογισμού είναι η απόλυτη τιμή της διαφοράς δύο διαδοχικών τιμών του αθροίσματος. i. ii. iii. iv l x x 1 x 1 x 1 x x x x x m 6 k 1 C++, 1 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

2 v. vi. vii. viii. 2 3 x x x 1 x 2! 3!! 2 3 x x x e 1 x 2! 3! x 2 x x x e 1 x 2! 3! 4! si x 1 3 x x x x Η τιμή του x θα δίνεται από το πληκτρολόγιο (εντολή ci). Το πρόγραμμα, σε κάθε βήμα του, πρέπει να εμφανίζει όλες τις διαδοχικές τιμές του αθροίσματος καθώς και τη διαφορά τους μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή ακρίβεια. Μετά τον υπολογισμό και την εμφάνιση του αποτελέσματος να εμφανίσετε το πλήθος των όρων που χρησιμοποιήθηκαν στον υπολογισμό. ΑΣΚΗΣΗ-4 Χρησιμοποιώντας το παρακάτω τμήμα κώδικα σε γλώσσα C, που βρίσκει αν ένας ακέραιος και θετικός αριθμός k 2 είναι πρώτος (prime) αριθμός, να δημιουργήσετε μια συνάρτηση σε γλώσσα C++, με όνομα is_prime, που θα δέχεται ως όρισμα έναν θετικό ακέραιο αριθμό k 2 και θα επιστρέφει αν ο αριθμός είναι πρώτος ή όχι. i=2; flag=0; while ((i<=k/2) && (flag==0)) if (k%i==0) flag=1; i++; } if (flag==0) pritf("umber %4d is prime \",k); Στη συνέχεια, να γραφεί πρόγραμμα που θα καλεί τη συνάρτηση. Το πρόγραμμα θα δημιουργεί, μέσω της συνάρτησης rad( ) έναν θετικό ακέραιο αριθμό στην περιοχή [1, 9999] και θα καλεί τη συνάρτηση is_prime για να εμφανίζει τον αριθμό και ένα μήνυμα, αν ο αριθμός αυτός είναι πρώτος (prime) ή όχι. ΑΣΚΗΣΗ-5 Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση is_prime, της άσκησης 4, να γράψετε τα αντίστοιχα προγράμματα σε γλώσσα C++ για τα παρακάτω προβλήματα που σχετίζονται με πρώτους (primes) αριθμούς: 1. Ορισμένοι πρώτοι αριθμοί (prime umbers), έστω p, ονομάζονται good primes εφόσον ικανοποιούν τη συνθήκη : p p p 2 C++, 1 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

3 2 Μερικοί τέτοιοι πρώτοι αριθμοί είναι οι : 5, 11, 17, 29, 37, 41, 53,... (δηλ. πχ ) Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα C++ που θα βρίσκει και θα εμφανίζει όλους αυτούς τους πρώτους αριθμούς που είναι μικρότεροι του Ένας παλινδρομικός πρώτος (prime) αριθμός είναι ένας ακέραιος θετικός αριθμός που είναι ταυτόχρονα παλινδρομικός και πρώτος (prime). Ορισμένοι τέτοιοι αριθμοί είναι οι : 2, 3, 5, 7, 11, 101, 131, 151, 181, 191, 313, 353, 373, 383, 727, 757, 787,... Να γραφεί αλγόριθμος ή πρόγραμμα σε γλώσσα C++ που θα βρίσκει και θα εμφανίζει όλους τους παλινδρομικούς πρώτους αριθμούς, εφόσον αυτοί είναι μικρότεροι του Στο τέλος να εμφανίσετε και το πλήθος αυτών των αριθμών. 3. Οι sexy πρώτοι αριθμοί είναι ζεύγη πρώτων (primes) αριθμών της μορφής p, p 6 και ονομάζονται έτσι επειδή η λατινική λέξη για τον αριθμό 6 είναι sex. Τα πρώτα ζεύγη των sexy primes είναι (5, 11), (7, 13), (11, 17), (13, 19), (17, 23), (23, 29), (31, 37), (37, 43), (41, 47), (47, 53),... Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα C++ που θα βρίσκει και θα εμφανίζει όλα τα sexy ζεύγη πρώτων αριθμών, ένα σε κάθε σειρά εμφάνισης, εφόσον και οι δύο αριθμοί του ζεύγους είναι μικρότεροι του Στο τέλος να εμφανίσετε και το πλήθος αυτών των ζευγών. 4. Ορισμένοι πρώτοι αριθμοί (prime umbers) ονομάζονται παλινδρομικοί πρώτοι αριθμοί αν ο ανάστροφός τους είναι επίσης πρώτος (prime). Π.χ. ο αριθμός 13 και ο αριθμός 31 είναι παλινδρομικοί πρώτοι αριθμοί διότι και οι ανάστροφοί τους (δηλ. οι 31 και 13 αντίστοιχα) είναι πρώτοι (primes). Μερικοί τέτοιοι πρώτοι αριθμοί είναι οι : 13, 17, 31, 37, 71, 73, 79, 97, 107, 113,... Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα C++ που θα βρίσκει και θα εμφανίζει όλους αυτούς τους πρώτους αριθμούς που είναι μικρότεροι του Στο τέλος να εμφανίσετε και το πλήθος αυτών των αριθμών. 5. Ένας πρώτος (prime) αριθμός ονομάζεται Mersee prime εάν μπορεί να γραφεί στη μορφή 2 p 1, όπου o p είναι κάποιος θετικός ακέραιος αριθμός. Η σειρά των Mersee primes ξεκινά με τους αριθμούς 3, 7, 31, p 2 p Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα C++ που θα βρίσκει και θα εμφανίζει όλους αυτούς τους πρώτους αριθμούς που είναι μικρότεροι του Ορισμένοι πρώτοι αριθμοί μπορούν να παραχθούν από την ακόλουθη σχέση: 3 C++, 1 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

4 3 3 ( 1), 1,2,3, Μερικοί τέτοιοι πρώτοι αριθμοί είναι οι : 7, 19, 37, 61, 127, 271,... Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα C++ που θα βρίσκει και θα εμφανίζει όλους αυτούς τους πρώτους αριθμούς που είναι μικρότεροι του ΑΣΚΗΣΗ-6 Να γραφεί μια συνάρτηση σε γλώσσσα C++, με όνομα fid_primes που θα δέχεται ως είσοδο : δύο μονοδιάστατους πίνακες ακεραίων θετικών αριθμών, έστω A και B στο διάστημα [ ] με μέγεθος Ν (δηλ. και οι δύο πίνακες έχουν το ίδιο πλήθος στοιχείων) Η συνάρτηση θα επιστρέφει στη συνάρτηση mai( ) : Ένα νέο πίνακα, έστω C, που θα περιλαμβάνει μόνον τα στοιχεία των πινάκων A και B που είναι πρώτοι αριθμοί (prime umbers), σε αύξουσα διάταξη, χωρίς να χρησιμοποιηθεί διαδικασία ταξινόμησης. Κάθε στοιχείο θα πρέπει να εμφανίζεται μόνον μία φορά. Για τον έλεγχο αν ένας αριθμός είναι πρώτος ή όχι πρέπει να χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση is_prime της άσκησης 4. Στη συνέχεια να γραφεί ένα πρόγραμμα σε γλώσσα C++ που : 1. θα γεμίζει δύο μονοδιάστατους πίνακες Ν θέσεων (Ν =γνωστό, σταθερά που δηλώνεται αρχικά) με ακέραιους και θετικούς αριθμούς στην περιοχή [0, 499]. Αν η εισαγωγή τιμών γίνει με χρήση της scaf θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλοι έλεγχοι εγκυρότητας τιμών. (δηλ. οι αριθμοί να ανήκουν στο διάστημα [0, 499] ), ωστόσο είναι προτιμότερη η χρήση της συνάρτησης rad( ). 2. θα καλεί τη συνάρτηση fid_primes 3. θα εμφανίζει τα αποτελέσματα που θα επιστρέφει η συνάρτηση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ με Ν=10 Πίνακας A : Πίνακας B : Πίνακας C : C++, 1 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

5 ΑΣΚΗΣΗ-7 Η ηλεκτρική αντίσταση μιας αντίστασης καθορίζεται από το χρώμα της. Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται και οι ακέραιοι που αντιστοιχούν σε κάθε μία δίνονται στον ακόλουθο πίνακα: COLOR CODE COLOR CODE Silver -2 Yellow 4 Gold -1 Gree 5 Black 0 Blue 6 Brow 1 Violet 7 Red 2 Gray 8 Orage 3 White 9 Αν οι κωδικοί τριών αντιστάσεων είναι κατά σειρά c 1, c 2 και c 3 τότε η συνολική αντίσταση σε Ohms c3 είναι ( 10 c1 c2) 10. Να γραφεί ένα πρόγραμμα που θα εμφανίζει στην οθόνη μια λίστα των χρωμάτων και θα περιμένει από το χρήστη να εισάγει ακριβώς τρία χρώματα αντιστάσεων (που θα περιλαμβάνει ένα καλώδιο), επιλέγοντας ένα γράμμα για κάθε χρώμα (π.χ. B για Black, S για Silver, N για Brow κλπ). Στη συνέχεια θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τη συνολική αντίσταση του καλωδίου. Η εμφάνιση της λίστας των χρωμάτων θα γίνεται μέσω μιας συνάρτησης με όνομα prit_codes. Η συνάρτηση decode_char θα δέχεται ως παράμετρο το χαρακτήρα που αντιστοιχεί σε ένα χρώμα, θα μετατρέπει το χαρακτήρα στην κατάλληλη αριθμητική τιμή και θα επιστρέφει αυτήν την αριθμητική τιμή. Όλοι οι άλλοι υπολογισμοί θα γίνονται στη συνάρτηση mai( ). ΑΣΚΗΣΗ-8 Μια βασική Πυθαγόρεια τριάδα ορίζεται από τρεις ακεραίους αριθμούς i, j, k τέτοιους ώστε i j k και οι i, j, k δεν πρέπει να έχουν κοινούς διαιρέτες εκτός από το 1. Π.χ. οι ακέραιοι 3,4, αποτελούν μια βασική Πυθαγόρεια τριάδα. Ωστόσο οι 6,8,10 αν και δεν αποτελούν μια βασική Πυθαγόρεια τριάδα επειδή και οι τρεις διαιρούνται με το 2. Να γράψετε ένα πρόγραμμα σε γλώσσα C++ που θα βρίσκει και θα εμφανίζει στην παρακάτω μορφή όλες τις βασικές Πυθαγόρειες τριάδες με i, j, k C++, 1 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

6 ΑΣΚΗΣΗ-9 Δύο πρώτοι αριθμοί λέγονται δίδυμοι αν διαφέρουν κατά 2 (π.χ. 3 και 5, 101 και 103). Να γραφεί ένα πρόγραμμα που θα βρίσκει και θα εμφανίζει όλους τους θετικούς δίδυμους πρώτους αριθμούς που είναι μικρότεροι του ΥΠΟΔΕΙΞΗ-1: για να ελέγξετε το πρόγραμμά σας : οι δύο τελευταίοι δίδυμοι που είναι μικρότεροι από είναι οι αριθμοί 9929 και 9931 ΥΠΟΔΕΙΞΗ-2 : Ο παρακάτω κώδικας προγράμματος βρίσκει και εμφανίζει τους θετικούς πρώτους αριθμούς που υπάρχουν μέχρι ένα δεδομένο όριο ( = γνωστό). #iclude <iostream> usig amespace std; void mai() usiged posprime, posdiv,; do cout<<"limit=? ( > 0 please) "; ci>>; } while ( <= 0); cout << "Primes <= "<< << edl; for ( posprime = 2;posprime <= ;posprime++ ) for (posdiv = 2;posDiv < posprime; posdiv++) if (0 == posprime%posdiv) break; if (posdiv == posprime) cout<<posprime<<edl; } } ΑΣΚΗΣΗ-10 Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα C++ που θα εισάγει από το πληκτρολόγιο ( = γνωστό) θετικούς αριθμούς τύπου float, με τους απαραίτητους ελέγχους εγκυρότητας τιμών. ( Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνάρτηση δημιουργίας τυχαίων αριθμών ). Μετά την εισαγωγή όλων των αριθμών το πρόγραμμα θα εμφανίζει μια αναφορά στατιστικών μεγεθών για τους αριθμούς αυτούς με την κατάλληλη μορφοποίηση. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω τύπος για τη μεταβλητότητα (variace) : 2 i x 1 i 6 C++, 1 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ Όπου X είναι η μέση τιμή (mea). Η τυπική απόκλιση (stadard deviatio) είναι η τετραγωνική ρίζα της μεταβλητότητας. Παράδειγμα Αν εισαχθούν οι τιμές η έξοδος θα είναι : Statistical summary: 5 umbers read Maximum: 77.6 Miimum: 3.1 Sum: Mea: Variace: StdDev: X 2

7 ΑΣΚΗΣΗ-11 Για τη δημιουργία τυχαίων αριθμών χρησιμοποιείται η συνάρτηση rad( ) που ανήκει στη cstdlib και δημιουργεί θετικούς ακέραιους αριθμούς ( ). Για τη χρήση της απαιτείται η δήλωση #iclude <cstdlib>. Για την παραγωγή τυχαίων αριθμών σε μια συγκεκριμένη περιοχή τιμών χρησιμοποιείται ο τελεστής % (modulus) π.χ. rad( ) % 10 τιμές από 0 έως 9. Η συνάρτηση rad στην πραγματικότητα δημιουργεί ψευδοτυχαίους αριθμούς, εκτός και αν επιλεγεί διαφορετικό σημείο εκκίνησης της γεννήτριας, μέσω τη συνάρτησης srad και του ορίσματος seed. Συνήθως ως seed χρησιμοποιείται το ρολόι του συστήματος μέσω της συνάρτησης time(0) που επιστρέφει τον αριθμό των δευτερολέπτων από το ρολόι του συστήματος. Έτσι χρησιμοποιείται η εντολή srad(time(0)). Για τη χρήση της time(0) απαιτείται η δήλωση #iclude <ctime>. Να γραφεί μια συνάρτηση με όνομα radom_ge που θα δημιουργεί τυχαίους ακέραιους θετικούς αριθμούς, σε πλήθος (>0). Οι αριθμοί πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων [α,β] (α<β). Τα όρια α,β και το πλήθος θα δίνονται ως παράμετροι κατά τη κλήση της συνάρτησης radom_ge από τη συνάρτηση mai( ). Στη συνέχεια να γραφεί ένα πρόγραμμα που θα καλεί τη συνάρτηση και θα εμφανίζει τους τυχαίους αριθμούς που δημιουργούνται. Οι πραγματικές τιμές των παραμέτρων α, β θα εισάγονται με την εντολή ci ενώ η τιμή θα καθορίζεται μέσω της #defie. ΑΣΚΗΣΗ-12 Να γραφεί ένα πρόγραμμα που θα ορίζει τους πίνακες : it i1[5], i2[5], sum[6] Το πρόγραμμα θα περιμένει από το χρήστη να εισάγει σε καθένα από τους πίνακες i1 και i2 5 ψηφία. Κάθε ένας από τους πίνακες i1 και i2 θα αντιμετωπίζεται ως ένας ακέραιος αριθμός. Αν π.χ. στον πίνακα i1 εισαχθούν τα ψηφία 2, 7, 1, 5, 9 το πρόγραμμα θα αντιμετωπίζει τον πίνακα i1 ως τον ακέραιο Στη συνέχεια το πρόγραμμα θα προσθέτει τους πενταψήφιους ακέραιους στους πίνακες i1 και i2, θα αποθηκεύει το άθροισμα στον πίνακα sum και θα εμφανίζει στην οθόνη και τους τρεις πίνακες. Αν π.χ. οι τιμές των i1 και i2 είναι αντίστοιχα και τότε η μορφή των πινάκων i1, i2 και sum θα είναι ΑΣΚΗΣΗ-13 Ένας μονοδιάστατος πίνακας 2*Ν θέσεων (Ν = γνωστό και Ν>0) περιέχει, ανά ζεύγη, τις τιμές μετρήσεων ενός φυσικού μεγέθους και την αντίστοιχη συχνότητα εμφάνισης. Να γίνει εισαγωγή τιμών στον πίνακα (έστω x το όνομα του πίνακα) έτσι ώστε: Στις άρτιες θέσεις του πίνακα αντιστοιχούν οι τιμές των μετρήσεων του φυσικού μεγέθους. Οι τιμές που πρέπει να ανήκουν στην περιοχή [1-99]. Στις περιττές θέσεις του πίνακα οι τιμές αντιστοιχούν στη συχνότητα εμφάνισης και πρέπει να ανήκουν στην περιοχή [1-9]. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται διαδοχικά ζεύγη τιμών ( α, β ) για τα οποία θα ισχύει: 0 < α < 100 και 0 < β < 10. Η εισαγωγή των αριθμών μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο (εντολή scaf, χρήση συνάρτησης δημιουργίας τυχαίων αριθμών), αρκεί να υπάρχει έλεγχος εγκυρότητας τιμών. Να θεωρήσετε ότι δίνεται επίσης ένας μονοδιάστατος πίνακας (έστω y το όνομα του πίνακα), M θέσεων (Μ = γνωστό και 0<Μ<10). 7 C++, 1 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

8 Να δημιουργήσετε ένα νέο πίνακα (έστω z το όνομα του πίνακα) που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία α του αρχικού πίνακα x στα οποία αντιστοιχεί τιμή β ίση με κάποιο από τα στοιχεία του πίνακα y. Στη συνέχεια να εμφανίσετε τα στοιχεία του νέου πίνακα z. Παράδειγμα: Πίνακας x με Ν = Πίνακας y με Μ= Πίνακας z ΑΣΚΗΣΗ - 14 Η παραγωγή ενός προϊόντος απαιτεί Ν φάσεις κατεργασίας από Μ σε πλήθος διαφορετικές εργαλειομηχανές (Ν = γνωστό, Μ = γνωστό). Κάθε εργαλειομηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερες από μία φορές. Για κάθε φάση κατεργασίας είναι γνωστός ο κωδικός της (ακέραιος αριθμός στην περιοχή [1-999]) και ο κωδικός της εργαλειομηχανής που χρησιμοποιείται (ακέραιος αριθμός στην περιοχή [1-9]). Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα C που θα υλοποιεί τα εξής: 1. Θα καταχωρεί δεδομένα σε έναν πίνακα ακεραίων με 2*Ν σε πλήθος θέσεις, σύμφωνα με τα παραπάνω. Στις άρτιες θέσεις του πίνακα θα καταχωρούνται οι κωδικοί των φάσεων κατεργασίας και στις περιττές θέσεις του πίνακα οι κωδικοί των εργαλειομηχανών. ( ΠΡΟΣΟΧΗ!! Εάν χρησιμοποιηθεί η εντολή scaf είναι απαραίτητος ο έλεγχος εγκυρότητας τιμών. Συνιστάται η κατάλληλη χρήση της συνάρτησης rad( ) για να αποφευχθεί η διαδικασία ελέγχου εγκυρότητας τιμών ). 2. Θεωρώντας ότι η σειρά εκτέλεσης των φάσεων κατεργασίας σε κάθε εργαλειομηχανή καθορίζεται από τον κωδικό της φάσης κατεργασίας, με προτεραιότητα στις φάσεις με μικρότερο κωδικό φάσης κατεργασίας: Να βρείτε και να εμφανίσετε τη σειρά εκτέλεσης των φάσεων κατεργασίας σε κάθε εργαλειομηχανή, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ! Αριθμητικό ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, Ν= Οι χρησιμοποιούμενες εργαλειομηχανές (Μ = 3) είναι οι : 2, 5, 8. (ΥΠΟΔΕΙΞΗ : οι χρησιμοποιούμενες εργαλειομηχανές πρέπει να βρεθούν από τον ανωτέρω πίνακα). Αποτελέσματα : ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗ : 2 91, 91, 145 ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗ : 5 72, 180, 759 ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗ : 8 19, 33, 227, C++, 1 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

9 ΑΣΚΗΣΗ - 15 Οι Ν φάσεις κατεργασίας (Ν = γνωστό) που εκτελούνται στις εργαλειομηχανές μιας παραγωγικής μονάδας για την παραγωγή ενός προϊόντος εφοδιάζονται με : i. τον αριθμό ταυτοποίησης της φάσης κατεργασίας (id, ακέραιος αριθμός από 1 99) ii. τον κωδικό της εργαλειομηχανής (machie, ακέραιος αριθμός από 1 9) iii. την κατάσταση (status) της εργαλειομηχανής με τις εξής επιτρεπτές τιμές: 1 (σημαίνει ότι η εργαλειομηχανή είναι έτοιμη προς χρήση), 2 (σημαίνει ότι η εργαλειομηχανή δεν είναι διαθέσιμη προς χρήση ) Ένας πίνακας a[3*n] περιέχει ζεύγη τιμών (id, machie, status). Να γραφεί μια συνάρτηση με όνομα task_ifo και ορίσματα εισόδου: α) ένα μονοδιάστατο πίνακα ακεραίων θετικών αριθμών 3*Ν θέσεων, όπως ο πίνακας a. β) έναν ακέραιο αριθμό code που αντιστοιχεί στον κωδικό της εργαλειομηχανής (1code 9, απαιτείται ο σχετικός έλεγχος) Η συνάρτηση task_ifo θα επιστρέφει στη συνάρτηση mai( ) δύο νέους πίνακες : Ο ένας, έστω b, θα περιλαμβάνει όλες τις φάσεις κατεργασίας που μπορούν να εκτελεστούν στην συγκεκριμένη εργαλειομηχανή (δηλ. αυτήν με κωδικό code), δηλ. όλες τις φάσεις με status=1. Ο άλλος, έστω c, θα περιλαμβάνει όλες τις φάσεις κατεργασίας που δεν μπορούν να εκτελεστούν στη συγκεκριμένη εργαλειομηχανή (δηλ. αυτήν με κωδικό code), δηλ. όλες τις φάσεις με status=2. Κάθε ένας από τους δύο αυτούς πίνακες θα πρέπει να περιέχει τους αριθμούς ταυτοποίησης (δηλ. τις φάσεις κατεργασίας id) σε αύξουσα σειρά του id, ΧΩΡΙΣ να χρησιμοποιηθεί διαδικασία ταξινόμησης. (ΠΡΟΣΟΧΗ: η συνάρτηση ΔΕΝ θα πρέπει να περιέχει εντολές pritf ) Στη συνέχεια να γραφεί ένα πρόγραμμα σε γλώσσα C που: 4. θα γεμίζει τον πίνακα a, με χρήση της συνάρτησης δημιουργίας τυχαίων αριθμών rad( ). Στην περίπτωση που μια φάση κατεργασίας προκύψει στα δεδομένα περισσότερες από μία φορές δεν δημιουργείται πρόβλημα (η φάση αυτή εκτελείται περισσότερες από μία φορές), αλλά θα εμφανίζεται μόνον μία φορά στους πίνακες αποτελεσμάτων. 5. θα καλεί τη συνάρτηση task_ifo και θα εμφανίζει τα αποτελέσματα που θα επιστρέφει η συνάρτηση. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ με Ν=9 και code=7 Πίνακας a (δηλ. 9 τριάδες) - όσες θέσεις αφορούν code=7 είναι σε γκρίζο φόντο: Αποτελέσματα : αντιστοιχεί σε status = αντιστοιχεί σε status = 2 9 C++, 1 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

10 ΑΣΚΗΣΗ-16 Να γραφεί μια αναδρομική συνάρτηση για τον υπολογισμό του τετραγώνου ακεραίου αριθμού, χρησιμοποιώντας τις παρακάτω σχέσεις : Για 0 : sq, d , 1 Για 0 : sq sq d d d 2 sq, ενός μη αρνητικού Η τιμή d αντιπροσωπεύει πάντοτε τη διαφορά μεταξύ του τετραγώνου του αριθμού και του τετραγώνου του αριθμού 1. Για κάθε τιμή η τιμή d αυξάνεται κατά 2. Οι τρεις πρώτες τιμές για το sq είναι 0, 1 και 4. Οι τρεις πρώτες τιμές για το d είναι 1,3 και 5. Στη συνέχεια να γράψετε ένα πρόγραμμα (συνάρτηση mai( ) ) που θα καλεί την αναδρομική συνάρτηση για τον υπολογισμό του τετραγώνου ενός μη αρνητικού ακέραιου αριθμού που θα εισάγεται μέσω της εντολής ci. (ΥΠΟΔΕΙΞΗ : να εξετάσετε τον τρόπο δημιουργίας των τετραγώνων των αριθμών 1, 2, 3, 4 σύμφωνα με τις παραπάνω σχέσεις πριν προχωρήσετε στην κατασκευή της συνάρτησης). ΑΣΚΗΣΗ-17 Να γραφούν συναρτήσεις για τον υπολογισμό του εμβαδού και του όγκου των εξής γεωμετρικών σχημάτων: ΕΜΒΑΔΟΝ (όνομα συνάρτησης area) Τετράγωνο Κύκλος Τρίγωνο ΟΓΚΟΣ (όνομα συνάρτησης volume) Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο Σφαίρα Πυραμίδα Στη συνέχεια να γραφεί ένα πρόγραμμα που θα δέχεται τα κατάλληλα δεδομένα για κάθε περίπτωση (μέσω της ci) και θα εμφανίζει τα αντίστοιχα αποτελέσματα στη mai( ). Να χρησιμοποιηθεί η υπερφόρτωση συναρτήσεων. 10 C++, 1 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

11 ΑΣΚΗΣΗ - 18 Οι πληροφορίες για τις μηχανές που διαθέτει μια μονάδα παραγωγής περιλαμβάνουν : 1. αριθμό μηχανής (idumber - τύπου it) 2. περιγραφή της μηχανής (descriptio - strig 80 χαρακτήρων) 3. ημερομηνία αγοράς (purchasedate) 4. κόστος (cost - τύπου float) 5. το ιστορικό της (history) a. ποσοστό αποτυχίας (failrate - τύπου float) b. αριθμός ημερών που μένει εκτός λειτουργίας (dowdays - τύπου it) c. ημερομηνία τελευταίας επισκευής (lastserviced) Η μορφή μιας τυπικής δομής για μια μηχανή φαίνεται στο παρακάτω σχήμα : Να γραφεί ένα πρόγραμμα σε γλώσσα C++ που θα υλοποιεί τα παρακάτω : 1. θα ορίζει τις απαραίτητες δομές (structs) : DateType (για τις ημερομηνίες με τη μορφή που φαίνονται στο παράδειγμα) StatisticsType (θα περιλαμβάνει τα πεδία που αναφέρονται στο ιστορικό) MachieRec ( θα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη μηχανή και με τη σειρά που φαίνονται στο παράδειγμα) 2. θα δημιουργεί στο κυρίως πρόγραμμα ένα πίνακα δομών με 10 στοιχεία του τύπου MachieRec 3. χρησιμοποιώντας συναρτήσεις (fuctios) οι οποίες θα καλούνται κατάλληλα από τη mai( ) : Θα εισάγει από το πληκτρολόγιο δεδομένα στον πίνακα Θα εμφανίζει τα στοιχεία του πίνακα Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει : τη μέση τιμή κόστους των μηχανών τη μέση τιμή των ημερών που οι μηχανές είναι εκτός λειτουργίας το πλήθος των μηχανών που αγοράσθηκαν το C++, 1 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

12 ΑΣΚΗΣΗ-19 Το Καρτεσιανό και το Σφαιρικό Σύστημα Συντεταγμένων καθορίζουν τη θέση ενός σημείου του r,, αντίστοιχα. Ο τρισδιάστατου επίπεδου χώρου μέσω των μεγεθών x, y,z και μετασχηματισμός από τις Καρτεσιανές Συντεταγμένες x, y,z στις Σφαιρικές r,, πραγματοποιείται μέσω των τύπων: r = x 2 + y 2 + z 2, θ = arcta ( x 2 + y 2, z), φ = arcta (y, x) Να ορίσετε μια δομή με όνομα coords για τη διαχείριση υλικών σημείων μάζας m i ενός στερεού σώματος. Τα μέλη της δομής είναι η μάζα και οι τρεις καρτεσιανές συντεταγμένες x, y,z, όπως ορίστηκαν προηγουμένως. Όλες οι τιμές είναι τύπου double. Ένα σειριακό αρχείο με όνομα xyz.txt περιέχει άγνωστο πλήθος γραμμών που αντιστοιχούν στα υλικά σημεία ενός στερεού σώματος. Κάθε γραμμή του αρχείου περιέχει τέσσερις τιμές τύπου double που αντιστοιχούν στις τρεις καρτεσιανές συντεταγμένες και στη μάζα ενός υλικού σημείου (μέλη - δεδομένα). Να οριστεί ένας πίνακας δομών τύπου coords, Ν θέσεων (Ν = γνωστό). Τα δεδομένα στον πίνακα δομών θα εισάγονται μέσω προσπέλασης του σειριακού αρχείου xyz.txt εφόσον το μέγεθος r που προκύπτει από τον μετασχηματισμό ικανοποιεί τη σχέση : 1.0 r Αν το πλήθος των εγγραφών του αρχείου είναι μεγαλύτερο από την τιμή N τότε οι επιπλέον εγγραφές του αρχείου δεν θα συμπεριληφθούν στον πίνακα δομών. Ζητούνται τα παρακάτω (συνάρτηση mai( ) ): 1. να γίνει η εισαγωγή των δεδομένων από το αρχείο xyz.txt στον πίνακα δομών σύμφωνα με τα ανωτέρω, ελέγχοντας την ύπαρξη του αρχείου (δείτε τον κώδικα στη συνέχεια). Αν το αρχείο περιλαμβάνει περισσότερα από Ν υλικά σημεία να βρείτε και να εμφανίσετε το πλήθος των γραμμών του αρχείου που ικανοποιούν τη συνθήκη 1.0 r 15.0 και δεν θα συμπεριληφθούν στον πίνακα δομών. Αν το αρχείο περιλαμβάνει λιγότερες από Ν γραμμές να βρείτε και να εμφανίσετε το πλήθος των γραμμών του αρχείου που θα περιέχει ο πίνακας δομών. 2. Στη συνέχεια να βρείτε και να εμφανίσετε το μέτρο του διανύσματος θέσης του κέντρου μάζας του στερεού σώματος από τον παρακάτω τύπο, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία του πίνακα δομών. r C N i1 N i1 mr m i i i FILE *fp; erro_t err; if (err=(fope_s(&fp,fileame,mode))!=0) pritf("error readig file...\"); exit(1); } else // readig from file 12 C++, 1 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

13 ΑΣΚΗΣΗ-20 Ένα σειριακό αρχείο με όνομα poits_2d.txt περιέχει πληροφορίες που αντιστοιχούν σε χώρους με κινητές συσκευές. Σε κάθε γραμμή του αρχείου, που αφορά ένα χώρο, υπάρχουν δύο αριθμοί τύπου double που αντιστοιχούν στις συντεταγμένες του, και μια ακέραια τιμή που δηλώνει το πλήθος των κινητών συσκευών που υπάρχουν στο χώρο π.χ Να ορίσετε μια δομή με όνομα cell για τη διαχείριση των πληροφοριών του αρχείου poits_2d.txt. Τα μέλη της δομής είναι οι 2 καρτεσιανές συντεταγμένες x, y και το πλήθος των κινητών συσκευών m, όπως ορίστηκαν προηγουμένως. Να οριστεί ένας πίνακας δομών τύπου cell, Ν θέσεων (Ν = γνωστό). Η εξυπηρέτηση των κινητών συσκευών θα γίνεται μέσω σταθμών βάσης (κεραίες). Έχουν προεπιλεγεί 2 σημεία, έστω Α και Β, για να αποτελέσουν σταθμούς βάσης που θα μπορούν να εξυπηρετούν ταυτόχρονα τις κινητές συσκευές. Για τα δύο αυτά σημεία είναι γνωστές οι επιφανειακές συντεταγμένες x,y,x,y που δίνονται ως σταθερές στην αρχή του προγράμματος. Λόγω εξασθένησης του τους A A B B σήματος από τον σταθμό βάσης μέχρι την κινητή συσκευή κάθε σταθμός βάσης μπορεί να καλύψει κινητές συσκευές μέχρι μια μέγιστη απόσταση από αυτόν. Τα δεδομένα στον πίνακα δομών θα εισάγονται μέσω προσπέλασης του σειριακού αρχείου poits_2d.txt εφόσον οι αποστάσεις του κάθε σημείου i του αρχείου και από τα δύο σημεία Α και Β, έστω da, i, d B, i ικανοποιούν συγχρόνως τις σχέσεις : da, i 10.0, d B, i Αν το πλήθος των εγγραφών του αρχείου είναι μεγαλύτερο από την τιμή N τότε οι επιπλέον εγγραφές του αρχείου δεν θα συμπεριληφθούν στον πίνακα δομών. Η απόσταση δύο σημείων ( x1, y 1) και ( x2, y2) στο δισδιάστατο χώρο δίνεται από τη σχέση: Ζητούνται τα παρακάτω (συνάρτηση mai( ) ): 2 2 d x x y y να γίνει η εισαγωγή των δεδομένων από το αρχείο poits_2d.txt στον πίνακα δομών σύμφωνα με τα ανωτέρω, ελέγχοντας την ύπαρξη του αρχείου (δείτε τον κώδικα στη συνέχεια). Αν το αρχείο περιλαμβάνει περισσότερα από Ν σημεία να βρείτε και να εμφανίσετε το πλήθος των γραμμών του αρχείου που ικανοποιούν τις σχέσεις : da i, 10.0 d B,, i 10.0 και δεν θα συμπεριληφθούν στον πίνακα δομών. Αν το αρχείο περιλαμβάνει λιγότερες από Ν γραμμές να βρείτε και να εμφανίσετε το πλήθος των γραμμών του αρχείου που θα περιέχει ο πίνακας δομών. 4. Στη συνέχεια να βρείτε και να εμφανίσετε : a. Το συνολικό πλήθος των κινητών συσκευών που θα μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα σημεία Α και Β χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του πίνακα δομών. b. Τη μέση τιμή των αποστάσεων όλων των σημείων του πίνακα δομών από το σημείο Α και από το σημείο Β (δηλ. 2 μέσες τιμές). FILE *fp; erro_t err; if (err=(fope_s(&fp,fileame,mode))!=0) pritf("error readig file...\"); exit(1); } else //readig from file 13 C++, 1 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

14 ΑΣΚΗΣΗ-21 Το πρόβλημα της εύρεσης του πλησιέστερου ζεύγους σημείων είναι ένα γεωμετρικό πρόβλημα που αφορά την εύρεση δύο σημείων στο χώρο που βρίσκονται πλησιέστερα το ένα στο άλλο. Η απόσταση δύο σημείων ( x1, y1, z 1) και ( x2, y2, z 2) είναι : x x y y z z Ένα σειριακό αρχείο με όνομα poits3d.txt περιέχει σε κάθε γραμμή του τις καρτεσιανές συντεταγμένες σημείων στον τρισδιάστατο χώρο: π.χ Να ορίσετε μια δομή με όνομα poit_3d για τη διαχείριση των συντεταγμένων των σημείων αυτών. Τα μέλη της δομής είναι οι τρεις προαναφερόμενοι αριθμοί, τύπου double. Να οριστεί ένας πίνακας δομών τύπου poit_3d, Ν θέσεων (Ν = γνωστό). Τα δεδομένα στον πίνακα δομών θα εισάγονται μέσω προσπέλασης του σειριακού αρχείου poits3d.txt. Να θεωρήσετε ως δεδομένο ότι η τιμή του N υπερκαλύπτει το πλήθος των εγγραφών του αρχείου. Ζητούνται τα παρακάτω (συνάρτηση mai( ) ): 1. να γίνει η εισαγωγή των δεδομένων από το αρχείο poits3d.txt στον πίνακα δομών σύμφωνα με τα ανωτέρω, ελέγχοντας την ύπαρξη του αρχείου (δείτε τον κώδικα στη συνέχεια) και να βρείτε και να εμφανίσετε το πλήθος των γραμμών του αρχείου που θα περιέχει ο πίνακας δομών. 2. Χρησιμοποιώντας όλα τα στοιχεία του πίνακα δομών να βρείτε και να εμφανίσετε όλα τα ζεύγη σημείων με την ίδια ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους, με ακρίβεια υπολογισμού Στο τέλος να εμφανίσετε και την τιμή αυτής της ελάχιστης απόστασης. FILE *fp; erro_t err; if (err=(fope_s(&fp,fileame,mode))!=0) pritf("error readig file...\"); exit(1); } else // readig from file 14 C++, 1 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

15 ΑΣΚΗΣΗ-22 Μια εργαλειομηχανή λειτουργεί με 2 περιστρεφόμενους άξονες κυκλικής διατομής με γνωστές διαμέτρους D1, D 2 αντίστοιχα. Λόγω της λειτουργίας των αξόνων προκύπτουν αλλοιώσεις της γεωμετρίας τους σε διάφορα σημεία, με αποτέλεσμα οι τομές τους σε διάφορα σημεία κατά το μήκος τους να μην είναι πλήρως κυκλικές. Ένα σειριακό αρχείο με όνομα crs.txt περιέχει σε κάθε γραμμή του : 2 αριθμούς τύπου double που αντιστοιχούν στο μήκος, σε mm, δύο κάθετων μεταξύ τους διαμέτρων μιας τομής κάθετης στον άξονα περιστροφής κάθε άξονα. Έναν αριθμό τύπου double που αντιστοιχεί στην απόσταση της τομής, σε mm, από την αρχή του άξονα Έναν ακέραιο θετικό αριθμό, 1 ή 2, που δηλώνει τον άξονα περιστροφής π.χ. για D1 110, D Να ορίσετε μια δομή με όνομα crd για τη διαχείριση των διαστάσεων των διαμέτρων των τομών αυτών. Τα private μέλη-δεδομένα της δομής είναι οι τέσσερεις προαναφερόμενοι αριθμοί. Να οριστεί ένας πίνακας δομών τύπου crd, Ν θέσεων (Ν = γνωστό). Τα δεδομένα στον πίνακα δομών θα εισάγονται μέσω προσπέλασης του σειριακού αρχείου crs.txt εφόσον η απόλυτη τιμή της διαφοράς των δύο διαμέτρων κάθε γραμμής του αρχείου είναι μεγαλύτερη από το 2% της διαμέτρου του αντίστοιχου άξονα ( D 1 ή D 2 ). Να θεωρήσετε ως δεδομένο ότι η τιμή του N υπερκαλύπτει το πλήθος των εγγραφών του αρχείου. Ζητούνται τα παρακάτω (συνάρτηση mai( ) ): 3. να γίνει η εισαγωγή των δεδομένων από το αρχείο crs.txt στον πίνακα δομών σύμφωνα με τα ανωτέρω, ελέγχοντας την ύπαρξη του αρχείου (δείτε τον κώδικα στη συνέχεια) και να βρείτε και να εμφανίσετε το πλήθος των γραμμών του αρχείου που θα περιέχει ο πίνακας δομών. 4. Χρησιμοποιώντας όλα τα στοιχεία του πίνακα δομών να βρείτε και να εμφανίσετε : a. το πλήθος των τομών κάθε άξονα b. τη μέση τιμή των αποκλίσεων κάθε μιας από τις δύο μετρούμενες διαμέτρους κάθε άξονα από την αρχική διάμετρο κάθε άξονα, χωρίς να συμπεριληφθούν οι μηδενικές αποκλίσεις, με ακρίβεια 10-4 (ΥΠΟΔΕΙΞΗ : πρέπει να προσδιορίσετε 4 τιμές, 2 για κάθε άξονα) FILE *fp; erro_t err; if (err=(fope_s(&fp,fileame,mode))!=0) pritf("error readig file...\"); exit(1); } else // readig from file 15 C++, 1 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

2 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

2 ο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Ακαδ. έτος 2015-2016 Τομέας Συστημάτων Παραγωγής Εξάμηνο A Αναπληρωτής Καθηγητής Στέφανος Δ. Κατσαβούνης 20 ΟΚΤ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Γ ε ν ι κ ό Λ ύ κ ε ι ο Ε λ ε υ θ ε ρ ο ύ π ο λ η ς. Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι

Γ ε ν ι κ ό Λ ύ κ ε ι ο Ε λ ε υ θ ε ρ ο ύ π ο λ η ς. Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι Αριθμητικοί τελεστές Οι αριθμητικοί τελεστές είναι: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση +,-,*,/ ύψωση σε δύναμη ^ πηλίκο ακέραιης διαίρεσης δύο ακεραίων αριθμών div υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γ Γυμνασίου

Μαθηματικά Γ Γυμνασίου Α λ γ ε β ρ ι κ έ ς π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς 1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (επαναλήψεις συμπληρώσεις) A. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους Διδακτικοί στόχοι Θυμάμαι ποιοι αριθμοί λέγονται

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή Δεδομένα Περιεχόμενα μετά την εκτέλεση 1 read(x) 122 x= 2 read(a,b,c) 133 244 355 a= b= c= 3 read(d,e) 166 277 3888

Εντολή Δεδομένα Περιεχόμενα μετά την εκτέλεση 1 read(x) 122 x= 2 read(a,b,c) 133 244 355 a= b= c= 3 read(d,e) 166 277 3888 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να αναφέρετε μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Pascal. 2. Ποιο είναι το αλφάβητο της Pascal; 3. Ποια είναι τα ονόματα-ταυτότητες και σε τι χρησιμεύουν; 4. Σε τι χρησιμεύει το συντακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1: ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ 1: ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 1: ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΚΙΤΡΙΝΟ (4), ΠΡΑΣΙΝΟ (5), ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (x1000), ΑΣΗΜΙ (10%) ΤΙΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ: 45 x10 3 Ω=45kΩ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ =10% Γράψτε κώδικα matlab ο οποίος θα διαβάζει το

Διαβάστε περισσότερα

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι Από το και τημ Χελώμα στημ Ευριπίδης Βραχνός http://evripides.mysch.gr/ 2014 2015 1 Προγραμματισμός Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Επιμέλεια: Ομάδα Διαγωνισμάτων από το Στέκι των Πληροφορικών Θέμα Α A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 «Προγραμματισμός Η/Υ» - Τετράδιο Εργαστηρίου #4 2 Γενικά Στο Τετράδιο #4 του Εργαστηρίου θα αναφερθούμε σε θέματα διαχείρισης πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να μάθετε να κάνετε εισαγωγή δεδομένων σε πίνακες και περαιτέρω επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 (Α) Σημειώστε δίπλα σε κάθε πρόταση «Σ» ή «Λ» εφόσον είναι σωστή ή λανθασμένη αντίστοιχα. 1. Τα συντακτικά λάθη ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Δραστηριότητα: Εισαγωγή στο ορισμένο ολοκλήρωμα

5.1 Δραστηριότητα: Εισαγωγή στο ορισμένο ολοκλήρωμα 5.1 Δραστηριότητα: Εισαγωγή στο ορισμένο ολοκλήρωμα Θέμα της δραστηριότητας Η δραστηριότητα εισάγει τους μαθητές στο ολοκλήρωμα Riemann μέσω του υπολογισμού του εμβαδού ενός παραβολικού χωρίου. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών Α - Β Λυκείου

Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών Α - Β Λυκείου Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών Α - Β Λυκείου Αριθμοί 1. ΑΡΙΘΜΟΙ Σύνολο Φυσικών αριθμών: Σύνολο Ακέραιων αριθμών: Σύνολο Ρητών αριθμών: ακέραιοι με Άρρητοι αριθμοί: είναι οι μη ρητοί π.χ. Το σύνολο Πραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - 02/05/2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Έστω ο παρακάτω αλγόριθμος ταξινόμησης: Για κ από.. μέχρι 19 Για λ από 19 μέχρι κ με_βήμα -1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. (2 μονάδες) Δίνονται τα σημεία (-2, -16), (-1, -3), (0, 0), (1, -1) και (2, 0). Υπολογίστε το πολυώνυμο παρεμβολής Newton.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. (2 μονάδες) Δίνονται τα σημεία (-2, -16), (-1, -3), (0, 0), (1, -1) και (2, 0). Υπολογίστε το πολυώνυμο παρεμβολής Newton. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ - Τ. Ε. Ι. Σ Ε Ρ Ρ Ω Ν Σέρρες, 9 Ιανουαρίου ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ομάδα Α ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑ ον (+ μονάδες) Δίνεται ο πρόβολος, με μήκος = m, με κατανεμημένο φορτίο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (14/9/2012)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (14/9/2012) Φτιάξε ένα πρόγραµµα FORTRAN που θα βρίσκει αν ο ακέραιος N που θα εισάγει ο χρήστης είναι άρτιος ή περιττός. Φτιάξε ένα πρόγραµµα FORTRAN που να προσδιορίζει και να τυπώνει την θέση των στοιχείων ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΞΗ : Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009 ΩΡΑ: 07:45 10:15 ΟΔΗΓΙΕΣ: Το εξεταστικό δοκίμιο αυτό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ii ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εντολές εκχώρησης (αντικατάστασης)....1 1.1 Εισαγωγή...4 1.1.1 Χρήση ΛΣ και IDE της Turbo Pascal....4 1.1.2 Αίνιγμα...6 1.2 Με REAL...7 1.2.1 Ερώτηση...9 1.2.2 Επίλυση δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

6. Αφού δημιουργήσετε ένα πίνακα 50 θέσεων με ονόματα μαθητών να τον ταξινομήσετε αλφαβητικά με την μέθοδο της φυσαλίδας

6. Αφού δημιουργήσετε ένα πίνακα 50 θέσεων με ονόματα μαθητών να τον ταξινομήσετε αλφαβητικά με την μέθοδο της φυσαλίδας Ανάπτυξη εφαρμογών Γ' Λυκείου Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ 1. Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο:3. Να γράψετε αλγόριθμο ή πρόγραμμα το οποίο: α. Θα δημιουργεί ένα πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέµπτο: Η Εξάσκηση

Κεφάλαιο Πέµπτο: Η Εξάσκηση Κεφάλαιο Πέµπτο: Η Εξάσκηση 1. Γενικά Η εξάσκηση στο Εργαστήριο προϋποθέτει τη γνώση των εντολών (τουλάχιστον) τις οποίες καλείται ο σπουδαστής κάθε φορά να εφαρµόσει. Αυτές παρέχονται µέσω της Θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών

Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών TINΑ ΒΡΕΝΤΖΟΥ www.ma8eno.gr www.ma8eno.gr Σελίδα 1 Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών Στους πραγματικούς αριθμούς ορίστηκαν οι

Διαβάστε περισσότερα

Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Θέμα 2 ο (150)

Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Θέμα 2 ο (150) Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα ο (150) -- Τράπεζα θεμάτων Άλγεβρας Α Λυκείου Φεργαδιώτης Αθανάσιος -3- Τράπεζα θεμάτων Άλγεβρας Α Λυκείου Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 3: Πραγματικοί αριθμοί Πυθαγόρειο Θεώρημα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 2: Πραγματικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΤΑΞΗΣ. χρησιμοποιήσουμε καθημερινά φαινόμενα όπως το θερμόμετρο, Θετικοί-Αρνητικοί αριθμοί.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΤΑΞΗΣ. χρησιμοποιήσουμε καθημερινά φαινόμενα όπως το θερμόμετρο, Θετικοί-Αρνητικοί αριθμοί. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΤΑΞΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ (50 Δ. ώρες) Περιεχόμενα Στόχοι Οδηγίες - ενδεικτικές δραστηριότητες Οι μαθητές να είναι ικανοί: Μπορούμε να ΟΙ ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ χρησιμοποιήσουμε καθημερινά φαινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015

Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015 Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015 Βάλβης Δημήτριος Μηχανικός Πληροφορικής ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η

53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : 210/76.01.470 210/76.00.179 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 5η: Εντολές Επανάληψης

Διάλεξη 5η: Εντολές Επανάληψης Διάλεξη 5η: Εντολές Επανάληψης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Εντολές Επανάληψης CS100, 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 2 ο Τύποι Δεδοµένων Δήλωση Μεταβλητών Έξοδος Δεδοµένων Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Μνήµη και Μεταβλητές Σχέση Μνήµης Υπολογιστή και Μεταβλητών Η µνήµη (RAM) ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην Παραγωγή: 13/9/2010

Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην Παραγωγή: 13/9/2010 Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Αλλαγές στο ΣΤΑΔΙΟ Α στην αξιολόγηση (εξέταση πληρότητας) I.1. Προσδιορισμός ερωτημάτων λίστας εξέτασης Λ1 στο ΕΠ I.2. Προσδιορισμός της λίστας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.5-3.6, 3.2: Συναρτήσεις II. ( ιάλεξη 12) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 3.5-3.6, 3.2: Συναρτήσεις II. ( ιάλεξη 12) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 3.5-3.6, 3.2: Συναρτήσεις II ( ιάλεξη 12) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 12-1 Ανασκόπηση οµής Προγράµµατος µε Συναρτήσεις #include 1 void PrintMessage (); Πρότυπο ( ήλωση) Συνάρτησης (

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές χρήσεις της Matlab

Τυπικές χρήσεις της Matlab Matlab Μάθημα 1 Τι είναι η Matlab Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Περιβάλλον ανάπτυξης Διερμηνευμένη γλώσσα Υψηλή επίδοση Ευρύτητα εφαρμογών Ευκολία διατύπωσης Cross platform (Wintel, Unix, Mac) Τυπικές χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ομή Επανάληψης

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ομή Επανάληψης ΕΠ.1 Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα εκτυπώνει τους διψήφιους άρτιους ακέραιους. Η άσκηση στην ουσία θα πρέπει να εκτυπώσει του αριθμούς 10, 12, 14,.,96, 98. Μεμιαπρώτηματιάθαμπορούσαμενατηνλύσουμεμετοναπροσπελάσουμετιςτιμές

Διαβάστε περισσότερα

I. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. math-gr

I. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. math-gr I ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ i e ΜΕΡΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Α Ορισμός Ο ορισμός του συνόλου των Μιγαδικών αριθμών (C) βασίζεται στις εξής παραδοχές: Υπάρχει ένας αριθμός i για τον οποίο ισχύει i Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Α Τάξη Γυμνασίου Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α. Ι. Διδακτέα ύλη

Α Τάξη Γυμνασίου Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α. Ι. Διδακτέα ύλη Α Τάξη Γυμνασίου Από το βιβλίο «Μαθηματικά Α Γυμνασίου» των Ιωάννη Βανδουλάκη, Χαράλαμπου Καλλιγά, Νικηφόρου Μαρκάκη, Σπύρου Φερεντίνου, έκδοση 01. Κεφ. 1 ο : Οι φυσικοί αριθμοί 1. Πρόσθεση, αφαίρεση και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο 3.07 Να γραφεί αλγόριθμος που θα δημιουργεί πίνακα 100 θέσεων στον οποίο τα περιττά στοιχεία του θα έχουν την τιμή 1 και τα άρτια την τιμή 0. ΛΥΣΗ Θα δημιουργήσω άσκηση βάση κάποιων κριτηρίων. Δηλ. δεν

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2. Μεταβλητές - Δομές Δεδομένων - Eίσοδος δεδομένων - Έξοδος: Μορφοποίηση - Συναρτήσεις. Διοργάνωση : ΚΕΛ ΣΑΤΜ

Διάλεξη 2. Μεταβλητές - Δομές Δεδομένων - Eίσοδος δεδομένων - Έξοδος: Μορφοποίηση - Συναρτήσεις. Διοργάνωση : ΚΕΛ ΣΑΤΜ Διάλεξη 2 Μεταβλητές - Δομές Δεδομένων - Eίσοδος δεδομένων - Έξοδος: Μορφοποίηση - Συναρτήσεις Διοργάνωση : ΚΕΛ ΣΑΤΜ Διαφάνειες: Skaros, MadAGu Παρουσίαση: MadAGu Άδεια: Creative Commons 3.0 2 Internal

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑ Ρ Μ Α ΜΑΤΙ Τ ΣΜΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑ Ρ Μ Α ΜΑΤΙ Τ ΣΜΟΣ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εξάμηνο Α' Φύλλο Ασκήσεων 3 ΔΟΜΕΣ ΕΠAΝΑΛΗΨΗΣ Διδάσκοντες: Μάγια Σατρατζέμη, Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, Ηλίας Σακελλαρίου, Στέλιος Ξυνόγαλος

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Μπουμπούλης, M.Sc., Ph.D. σελ. 2 math-gr.blogspot.com, bouboulis.mysch.gr

Παντελής Μπουμπούλης, M.Sc., Ph.D. σελ. 2 math-gr.blogspot.com, bouboulis.mysch.gr VI Ολοκληρώματα Παντελής Μπουμπούλης, MSc, PhD σελ mth-grlogspotcom, ououlismyschgr ΜΕΡΟΣ Αρχική Συνάρτηση Ορισμός Έστω f μια συνάρτηση ορισμένη σε ένα διάστημα Δ Αρχική συνάρτηση ή παράγουσα της στο Δ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι θα τυπώσει το παρακάτω πρόγραµµα;

1. Τι θα τυπώσει το παρακάτω πρόγραµµα; Ασκήσεις Λυµένες Aσκήσεις 1. Τι θα τυπώσει το παρακάτω πρόγραµµα; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΧ ΑΚΕΡΑΙΕΣ : Λ ΓΙΑ Λ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6 ΓΡΑΨΕ 'Κ(', Λ, ')= ', Κ(Λ) ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Κ(Η) : ΑΚΕΡΑΙΑ ΑΚΕΡΑΙΕΣ : Η ΑΝ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Χρήστος Γκόγκος ΤΕΙ Ηπείρου Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Παρουσίαση 19 Hashing - Κατακερματισμός 1 / 23 Πίνακες απευθείας πρόσβασης (Direct Access Tables) Οι πίνακες απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ 1 Συνοπτική θεωρία Ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου Ασκήσεις Διαγωνίσματα 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Πότε ένας φυσικός αριθμός λέγεται άρτιος; Άρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Τυχαίοι αριθμοί Στην προσομοίωση διακριτών γεγονότων γίνεται χρήση ακολουθίας τυχαίων αριθμών στις περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία στοχαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ομή Επανάληψης

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ομή Επανάληψης ΕΠ.27 Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα εμφανίζει όλους τους τέλειους αριθμούς στο διάστημα [2,100]. Τέλειος είναι ο ακέραιος που ισούται με το άθροισμα των γνήσιων διαιρετών του. Oι τέλειοι Ο Πυθαγόρας

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ

1.5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ.. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Αν είναι δυο μη μηδενικά διανύσματα τότε ονομάζουμε εσωτερικό γινόμενο των και τον αριθμό : όπου φ είναι η γωνία των

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικές Μέθοδοι σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Αριθμητικές Μέθοδοι σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Αριθμητικές Μέθοδοι σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Δρ. Δημήτρης Βαρσάμης Επίκουρος Καθηγητής Οκτώβριος 2014 Δρ. Δημήτρης Βαρσάμης Οκτώβριος 2014 1 / 42 Αριθμητικές Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Θέμα 1ο Α) Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος). 1. Η ομάδα εντολών μέσα στην Αρχή_επανάληψης..μέχρις_ότου

Διαβάστε περισσότερα

1 Η εναλλάσσουσα ομάδα

1 Η εναλλάσσουσα ομάδα Η εναλλάσσουσα ομάδα Η εναλλάσσουσα ομάδα Όπως είδαμε η συνάρτηση g : S { } είναι ένας επιμορφισμός ομάδων. Ο πυρήνας Ke g {σ S / g σ } του επιμορφισμού συμβολίζεται με A περιέχει όλες τις άρτιες μεταθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo;

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Η Logo είναι μία από τις πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει σκοπό τη δημιουργία προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β ΜΕΡΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΚΕΦ 1 ο : Όριο Συνέχεια Συνάρτησης

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β ΜΕΡΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΚΕΦ 1 ο : Όριο Συνέχεια Συνάρτησης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β ΜΕΡΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ) ΚΕΦ ο : Όριο Συνέχεια Συνάρτησης Φυλλάδιο Φυλλάδι555 4 ο ο.α) ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ.α) ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. Η σύνταξη μιας συνάρτησης σ ένα κελί έχει την γενική μορφή: =όνομα_συνάρτησης(όρισμα1; όρισμα2;.)

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. Η σύνταξη μιας συνάρτησης σ ένα κελί έχει την γενική μορφή: =όνομα_συνάρτησης(όρισμα1; όρισμα2;.) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Συνάρτηση είναι ένας έτοιμος τύπος ο οποίος δέχεται σαν είσοδο τιμές ή συνθήκες και επιστρέφει ένα αποτέλεσμα, το οποίο μπορεί να είναι μια τιμή αριθμητική, αλφαριθμητική, λογική, ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 80 ΝΙΚΑΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0965897 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΡΟΥΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Η έννοια του μιγαδικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Εισαγωγή στην C Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Τµήµα Α Με την εντολή include συµπεριλαµβάνω στο πρόγραµµα τα πρότυπα των συναρτήσεων εισόδου/εξόδου της C.Το αρχείο κεφαλίδας stdio.h είναι ένας κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

5.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ

5.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ 5. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 9-3 A Oμάδας.i) Να βρείτε το ν-οστό όρο της αριθμητικής προόδου 7, 0, 3,... = + (ν ) ω = 7 + (ν ) 3 = 7 + 3ν 3 = 3ν + 4.ii) Να βρείτε το ν-οστό όρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα συντεταγμένων

Συστήματα συντεταγμένων Κεφάλαιο. Για να δημιουργήσουμε τρισδιάστατα αντικείμενα, που μπορούν να παρασταθούν στην οθόνη του υπολογιστή ως ένα σύνολο από γραμμές, επίπεδες πολυγωνικές επιφάνειες ή ακόμη και από ένα συνδυασμό από

Διαβάστε περισσότερα

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων Γιάννης Λιαπέρδος TEI Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Η έννοια του συνδυαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Εισαγωγή. Οι σχηματισμοί που προκύπτουν με την επιλογή ενός συγκεκριμένου αριθμού στοιχείων από το ίδιο σύνολο καλούνται διατάξεις αν μας ενδιαφέρει η σειρά καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή Στο εργαστήριο αυτό θα μάθουμε για τη χρήση συναρτήσεων με σκοπό την κατασκευή αυτόνομων τμημάτων προγραμμάτων που υλοποιούν μία συγκεκριμένη διαδικασία, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Θεωρία Μαθηματικών Α Γυμνασίου

Συνοπτική Θεωρία Μαθηματικών Α Γυμνασίου Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Μαθηματικών Α Γυμνασίου Αριθμητική - Άλγεβρα Γεωμετρία Άρτιος λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Πως γίνεται ο ορισμός μιας διαδικασίας; Να δοθούν σχετικά παραδείγματα. ΑΡΧΗ Εντολές ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Πως γίνεται ο ορισμός μιας διαδικασίας; Να δοθούν σχετικά παραδείγματα. ΑΡΧΗ Εντολές ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Πως γίνεται ο ορισμός μιας διαδικασίας; Να δοθούν σχετικά παραδείγματα. Οι διαδικασίες μπορούν να εκτελέσουν οποιαδήποτε λειτουργία και δεν επιστρέφουν μια τιμή όπως οι συναρτήσεις. Κάθε διαδικασία έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητισμός. Μαγνητικό πεδίο. Νίκος Ν. Αρπατζάνης

Ηλεκτρομαγνητισμός. Μαγνητικό πεδίο. Νίκος Ν. Αρπατζάνης Ηλεκτρομαγνητισμός Μαγνητικό πεδίο Νίκος Ν. Αρπατζάνης ύναµη σε ρευµατοφόρους αγωγούς (β) Ο αγωγός δεν διαρρέεται από ρεύμα, οπότε δεν ασκείται δύναμη σε αυτόν. Έτσι παραμένει κατακόρυφος. (γ) Το µαγνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού Τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού α, λέγεται ο θετικός αριθμός, ο οποίος, όταν υψωθεί στο τετράγωνο, δίνει τον αριθμό α. Η τετραγωνική ρίζα του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Οι πραγματικοί αριθμοί αποτελούνται από τους ρητούς και τους άρρητους αριθμούς, τους φυσικούς και τους ακέραιους αριθμούς. Δηλαδή είναι το μεγαλύτερο σύνολο αριθμών που μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστικές Ασκήσεις, Φυλλάδιο 1

Προγραμματιστικές Ασκήσεις, Φυλλάδιο 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ C Προγραμματιστικές Ασκήσεις, Φυλλάδιο Εκφώνηση: 9/3/0 Παράδοση: 5/4/0,.59 Άσκηση 0 η : Το πρόβλημα της βελόνας του Buffon Θέμα της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, για μια αριθμητική πρόοδο που έχει πρώτο όρο τον ...

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, για μια αριθμητική πρόοδο που έχει πρώτο όρο τον ... ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Ορισμός : Μία ακολουθία ονομάζεται αριθμητική πρόοδος, όταν ο κάθε όρος της, δημιουργείται από τον προηγούμενο με πρόσθεση του ίδιου πάντοτε αριθμού. Ο σταθερός αριθμός που προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 20130510 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση προγράμματος DCAD 2 2. Ενεργοποίηση Registration 2 3. DCAD 3 3.1 Εισαγωγή σημείων 3 3.2 Εξαγωγή σημείων 5 3.3 Στοιχεία ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη

Διαβάστε περισσότερα

1 Αριθμητική κινητής υποδιαστολής και σφάλματα στρογγύλευσης

1 Αριθμητική κινητής υποδιαστολής και σφάλματα στρογγύλευσης 1 Αριθμητική κινητής υποδιαστολής και σφάλματα στρογγύλευσης Στη συγκεκριμένη ενότητα εξετάζουμε θέματα σχετικά με την αριθμητική πεπερασμένης ακρίβειας που χρησιμοποιούν οι σημερινοί υπολογιστές και τα

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή προγράμματος για επίλυση Φυσικομαθηματικών συναρτήσεων

Κατασκευή προγράμματος για επίλυση Φυσικομαθηματικών συναρτήσεων Κατασκευή προγράμματος για επίλυση Φυσικομαθηματικών συναρτήσεων Ιωάννης Λιακόπουλος 1, Χαράλαμπος Λυπηρίδης 2 1 Μαθητής B Λυκείου, Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» liakopoulosjohn0@gmail.com, 2 Μαθητής

Διαβάστε περισσότερα

Νέο υλικό. www.cs.uoi.gr/~develeg. Matlab2.pdf - Παρουσίαση μαθήματος 2. Matlab-reference.pdf Σημειώσεις matlab στα ελληνικά (13 σελίδες).

Νέο υλικό. www.cs.uoi.gr/~develeg. Matlab2.pdf - Παρουσίαση μαθήματος 2. Matlab-reference.pdf Σημειώσεις matlab στα ελληνικά (13 σελίδες). Matlab Μάθημα Νέο υλικό www.cs.uoi.gr/~develeg Matlab.pdf - Παρουσίαση μαθήματος. Matlab-reference.pdf Σημειώσεις matlab στα ελληνικά (3 σελίδες). Επαναληπτικές δομές Όταν εκτελείται μια πράξη σε ένα διάνυσμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΕΛΩΝΟΚΟΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΒΑΚΙΟ E-SLATE ΠΟΙΕΣ ΨΗΦΙΔΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΟΥΜΕ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΕΛΩΝΟΚΟΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΒΑΚΙΟ E-SLATE ΠΟΙΕΣ ΨΗΦΙΔΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΟΥΜΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΕΛΩΝΟΚΟΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΒΑΚΙΟ E-SLATE Επιμόρφωση Β Επιπέδου, Ξάνθη, 2013 Γιάννης Κουτίδης, www.kutidis.gr Το λογισμικό βρίσκεται στην διεύθυνση http://etl.ppp.uoa.gr/_content/download/index_download.htm

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν.

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τι είναι αριθμητική παράσταση; Με ποια σειρά εκτελούμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση ώστε να βρούμε την τιμή της; Αριθμητική παράσταση λέγεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

αριθμούς Βασικές ασκήσεις Βασική θεωρία iii) φυσικοί; ii) ακέραιοι; iii) ρητοί;

αριθμούς Βασικές ασκήσεις Βασική θεωρία iii) φυσικοί; ii) ακέραιοι; iii) ρητοί; Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς Βασικές ασκήσεις Βασική θεωρία Ρητοί και άρρητοι αριθμοί. α) Ποιοι αριθμοί ονομάζονται: iii) φυσικοί; ii) ακέραιοι; iii) ρητοί; iv) άρρητοι; v) πραγματικοί; β) Να βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1 ΜΑΘΗΜΑ 1 ο +2 ο ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ Διάνυσμα ορίζεται ένα προσανατολισμένο ευθύγραμμο τμήμα, δηλαδή ένα ευθύγραμμο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πριν περιγράψουµε πως µπορούµε να µελετήσουµε µια συνάρτηση είναι αναγκαίο να δώσουµε µερικούς ορισµούς. Άρτια και περιττή συνάρτηση Ορισµός : Μια συνάρτηση fµε πεδίο ορισµού Α λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Μεταθέσεις και πίνακες μεταθέσεων

Μεταθέσεις και πίνακες μεταθέσεων Παράρτημα Α Μεταθέσεις και πίνακες μεταθέσεων Το παρόν παράρτημα βασίζεται στις σελίδες 671 8 του βιβλίου: Γ. Χ. Ψαλτάκης, Κβαντικά Συστήματα Πολλών Σωματιδίων (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

Ν!=1*2*3* *(N-1) * N => N! = (Ν-1)! * N έτσι 55! = 54! * 55

Ν!=1*2*3* *(N-1) * N => N! = (Ν-1)! * N έτσι 55! = 54! * 55 ΑΝΑ ΡΟΜΗ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ Μια µέθοδος είναι αναδροµική όταν καλεί τον εαυτό της και έχει µια συνθήκη τερµατισµού π.χ. το παραγοντικό ενός αριθµού Ν, µπορεί να καλεί το παραγοντικό του αριθµού Ν-1 το παραγοντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ. Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ. Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διεύθυνση: Προξένου Κορομηλά 51 Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο και Fax 2310 285377 e-mail: emethes@otenet.gr http://www.emethes.gr ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Ακαδ έτος 2007-2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Φερεντίνος 22/11/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με ΑΜ σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Παράδειγμα με if/else if και user input: import javautil*; public class Grades public

Διαβάστε περισσότερα

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή Δρ. Γ. Σ. Τσελίκης Δρ. Ν. Δ. Τσελίκας C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή Ενδεικτικές Ασκήσεις από το Βιβλίο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή (Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας) Ενδεικτικές Ασκήσεις του Βιβλίου Ε.Α.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Παραδείγματα χρήσης συναρτήσεων

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Παραδείγματα χρήσης συναρτήσεων ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Παραδείγματα χρήσης συναρτήσεων ΠΟΛΛΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Να γραφτεί ένα πρόγραμμα που να διπλασιάζει ένα ποσό που του δίνει ο χρήστης μεταξύ 0 και 1000. Να ελέγχει εάν το ποσό που εισήχθη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. ΜΕΡΟΣ 1ο ΑΛΓΕΒΡΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. ΜΕΡΟΣ 1ο ΑΛΓΕΒΡΑ 1. Τι καλείται μεταβλητή; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΡΟΣ 1ο ΑΛΓΕΒΡΑ Μεταβλητή είναι ένα γράμμα (π.χ., y, t, ) που το χρησιμοποιούμε για να παραστήσουμε ένα οποιοδήποτε στοιχείο ενός συνόλου..

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΘΕΩΡΙΑ

ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΘΕΩΡΙΑ Α. ΠΟΛΥΕ ΡΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 2. ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕ Ο α = µήκος β = πλάτος γ = ύψος δ = διαγώνιος = α. β. γ = Ε β. υ Ε ολ = 2. (αβ + αγ + βγ) 3. ΚΥΒΟΣ = α 3 Ε ολ = 6α 2

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Κεφάλαιο ο : Κωνικές Τομές Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ένας κύκλος ορίζεται αν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ.Λυκείου ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) Να βρείτε το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων: ( ) 6+ 9, g ( ), h ( ) 5 +, k

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε "Ναι" Τέλος Α2

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε Ναι Τέλος Α2 Διδακτική πρόταση ΕΝΟΤΗΤΑ 2η, Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών Κεφάλαιο 2.2. Παράγραφος 2.2.7.4 Εντολές Όσο επανάλαβε και Μέχρις_ότου Η διαπραγμάτευση των εντολών επανάληψης είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

9. Συστολικές Συστοιχίες Επεξεργαστών

9. Συστολικές Συστοιχίες Επεξεργαστών Κεφάλαιο 9: Συστολικές συστοιχίες επεξεργαστών 208 9. Συστολικές Συστοιχίες Επεξεργαστών Οι συστολικές συστοιχίες επεξεργαστών είναι επεξεργαστές ειδικού σκοπού οι οποίοι είναι συνήθως προσκολλημένοι σε

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1. Πράξεις Τελεστές Έλεγχος Ροής

Διάλεξη 1. Πράξεις Τελεστές Έλεγχος Ροής Διάλεξη 1 Πράξεις Τελεστές Έλεγχος Ροής Διοργάνωση : ΚΕΛ ΣΑΤΜ Διαφάνειες: Skaros, MadAGu Παρουσίαση: MadAGu Άδεια: Creative Commons 3.0 Αριθμητικοί Τελεστές- Αριθμητικές Πράξεις 2 Internal use only Αριθμητικοί

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σπυρίδων Τζινιέρης-ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Επιμέλεια: Σπυρίδων Τζινιέρης-ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Τι είναι κλάσμα; Κλάσμα είναι ένα μέρος μιας ποσότητας. ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κλάσμα είναι ένας λόγος δύο αριθμών(fraction is a ratio of two whole numbers) Πως εκφράζετε συμβολικά ένα κλάσμα; Εκφράζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÁÈÇÍÁ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÁÈÇÍÁ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Κυριακή 19 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8.7. Πολυδιάστατοι Πίνακες (Διάλεξη 19)

Κεφάλαιο 8.7. Πολυδιάστατοι Πίνακες (Διάλεξη 19) Κεφάλαιο 8.7 Πολυδιάστατοι Πίνακες (Διάλεξη 19) Πολυδιάστατοι πίνακες Μέχρι τώρα μιλούσαμε για Μονοδιάστατους Πίνακες. ή π.χ. int age[5]= {31,28,31,30,31; για Παράλληλους πίνακες, π.χ. int id[5] = {1029,1132,1031,9991,1513;

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα