Πολιτισµός, πολιτική στον οπτικοακουστικό τοµέα και αθλητισµός Πολιτισµός: Πολιτικές και πρόγραµµα-πλαίσιο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολιτισµός, πολιτική στον οπτικοακουστικό τοµέα και αθλητισµός Πολιτισµός: Πολιτικές και πρόγραµµα-πλαίσιο"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Πολιτισµός, πολιτική στον οπτικοακουστικό τοµέα και αθλητισµός Πολιτισµός: Πολιτικές και πρόγραµµα-πλαίσιο ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2004 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων -Γραµµή του προϋπολογισµού B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Εισαγωγή Πριν συµπληρώσετε την παρούσα αίτηση, διαβάστε µε προσοχή την πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Μπορεί να χρειαστεί να συµβουλευτείτε ένα αντίγραφο της πρόσκλησης καθώς συµπληρώνετε την αίτησή σας. Ειδικότερα, θα πρέπει να σιγουρευτείτε ότι παρέχετε όλα τα στοιχεία και καλύπτετε όλους τους όρους που απαιτούν οι νέοι δηµοσιονοµικοί κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι αυτό, µελετήστε προσεκτικά το φύλλο ελέγχου της αίτησης κατά τη συµπλήρωσή της. Για να υποβάλετε αίτηση για επιδότηση, παρακαλείστε να συµπληρώσετε το έντυπο αίτησης και να επισυνάψετε τα απαιτούµενα παραρτήµατα. Μην επισυνάπτετε στην αίτηση υποψηφιότητας άλλα παραρτήµατα εκτός από αυτά που απαιτούνται. Τα επιπλέον έγγραφα δεν θα ληφθούν υπόψη ούτε θα επιστραφούν. Οι αιτήσεις θα πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες. Χειρόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνουν αποδεκτές. Αφού συµπληρώσετε την αίτηση υποψηφιότητας, βεβαιωθείτε ότι έχετε υπογράψει και ότι έχετε βάλει ηµεροµηνία. Πρέπει να καταθέσετε το πρωτότυπο και ένα αντίγραφο στην ακόλουθη διεύθυνση: European Commission Policy development in the cultural sphere - Culture 2000 Framework Programme B Office 5/21 B Brussels Belgium Τυχόν αιτήσεις που θα διαβιβαστούν µε φαξ ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο δεν θα γίνουν αποδεκτές. ΓΕΝΙΚΟ (-Α) ΘΕΜΑ (-ΤΑ) ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ: Για όλα τα σχέδια: παρακαλείστε να δηλώσετε µε ένα σταυρό στο κατάλληλο κουτί / κουτιά σε ποιο ή σε ποια γενικά θέµατα αναφέρεται το σχέδιό σας. ΕΤΗΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑ: Παρακαλείστε να δηλώσετε µε ένα σταυρό στο κατάλληλο κουτί τον πολιτιστικό τοµέα στο πλαίσιο του οποίου πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα έγκρισης χρηµατοδότησης του σχεδίου σας (πολιτιστική κληρονοµιά, τέχνες του θεάµατος, εικαστικές τέχνες, σχέδια σε τρίτες χώρες ή βιβλία, ανάγνωση και µετάφραση. Πρέπει να βάλετε ένα µόνο σταυρό). ΣΧΕ ΙΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Παρακαλείστε να δηλώσετε µε ένα σταυρό στο κατάλληλο κουτί τον πολιτιστικό τοµέα στο πλαίσιο του οποίου πρέπει να εξεταστεί η -1-

2 δυνατότητα έγκρισης χρηµατοδότησης του σχεδίου σας (πολιτιστική κληρονοµιά, τέχνες του θεάµατος, εικαστικές τέχνες ή βιβλία και ανάγνωση. Πρέπει να βάλετε ένα µόνο σταυρό). -2-

3 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Παρακαλείστε να δηλώσετε µε σταυρό το (τα) θέµα (-τα) που αφορούν το σχέδιό σας: Απήχηση στους Πολίτες Νέα τεχνολογία/µέσα που αφορούν τη δηµιουργικότητα Παράδοση και καινοτοµία σύνδεση παρελθόντος και µέλλοντος ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ µονοετείς ειδικές, καινοτόµες ή/και πειραµατικές ενέργειες και σχέδια µετάφρασης Παρακαλείστε να δηλώσετε µε ένα σταυρό στο κατάλληλο κουτί τον πολιτιστικό τοµέα στο πλαίσιο του οποίου πρέπει να εξεταστεί για χρηµατοδότηση το σχέδιό σας. Πρέπει να βάλετε ΕΝΑ µόνο σταυρό. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Παρακαλείστε να δηλώσετε µε σταυρό την ενέργεια που αφορά το σχέδιό σας. Πρέπει να βάλετε ΕΝΑΝ µόνο σταυρό. Μονοετή ειδικά, καινοτόµα ή/και πειραµατικά σχέδια που προωθούν την ανάγνωση Μονοετή ειδικά, καινοτόµα ή/και πειραµατικά σχέδια που προωθούν τη συνεργασία, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µε στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων των επαγγελµατιών στον τοµέα της µετάφρασης λογοτεχνικών έργων Μετάφραση λογοτεχνικών (µη βιογραφικών) έργων ευρωπαίων συγγραφέων που συγγράφηκαν µετά το 1950 Μετάφραση έργων µε θέµα τις ευρωπαϊκές ανθρωπιστικές επιστήµες ΣΧΕ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ [Σχέδια πολιτιστικής συνεργασίας στον τοµέα της ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, που πραγµατοποιούνται σε χώρα η οποία δεν συµµετέχει στο πρόγραµµα Πολιτισµός 2000] -3-

4 ΣΧΕ ΙΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Παρακαλείστε να δηλώσετε µε ένα σταυρό στο κατάλληλο κουτί τον πολιτιστικό τοµέα στο πλαίσιο του οποίου πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα έγκρισης χρηµατοδότησης του σχεδίου σας. Πρέπει να βάλετε ΕΝΑ µόνο σταυρό. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ -4-

5 ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Αριθ. Έγγραφο Αριθµός αντιγράφων 1 Έντυπο αίτησης υποψηφιότητας (συµπεριλαµβανοµένου του αναλυτικού 2 προβλεπόµενου προϋπολογισµού) µε ηµεροµηνία και υπογραφή. 2 Απόδειξη παραλαβής όπου αναγράφεται η διεύθυνσή σας. 1 Ναι 3 Υπογεγραµµένες δηλώσεις (πρωτότυπα έγγραφα) του κύριου οργανωτή του σχεδίου και των συνδιοργανωτών, µε ακριβή περιγραφή της συµµετοχής τους στην υλοποίηση και χρηµατική στήριξη του σχεδίου. 4 Υπογεγραµµένες δηλώσεις από τους συγχρηµατοδότες οργανισµούς (βλ. ΙΙ.9), εάν ισχύει. 5 Παράρτηµα 1: Επίσηµο έγγραφο µε το οποίο αποδεικνύεται το νοµικό καθεστώς του κύριου οργανωτή του σχεδίου και των συνδιοργανωτών, π.χ. επίσηµα καταχωρηµένο καταστατικό (µε εξαίρεση τους δηµόσιους φορείς). 6 Παράρτηµα 2: Βιογραφικό του επικεφαλής για το γενικό συντονισµό του σχεδίου (του κυρίου οργανωτή του σχεδίου) και των υπεύθυνων ατόµων των συνδιοργανωτών του σχεδίου. 7 Παράρτηµα 3: Πρόσφατες εκθέσεις δραστηριοτήτων του κύριου οργανωτή του σχεδίου και των συνδιοργανωτών 8 Παράρτηµα 4: Εγκεκριµένος ισολογισµός του τελευταίου οικονοµικού έτους του κύριου οργανωτή του σχεδίου και των συνδιοργανωτών (εκτός εάν πρόκειται για δηµόσιο φορέα και εάν ο οργανισµός είναι νεοσύστατος - στην περίπτωση αυτή αρκεί να υποβληθεί ο µέχρι σήµερα εγκεκριµένος ισολογισµός). 9 Παράρτηµα 5: Τυχόν υλικό για την υποστήριξη της αίτησης (π.χ. σχετικές εκδόσεις, προγράµµατα, εικόνες, σχέδια, ενδεικτικά έργα της δουλειάς των καλλιτεχνών κ.λπ.) 10 Παράρτηµα 6 (µόνο για τα σχέδια µετάφρασης): Ένα αντίτυπο του πρωτότυπου βιβλίου. 11 Παράρτηµα 7 (µόνον για τα σχέδια µετάφρασης): Αντίγραφο της σύµβασης εκχώρησης των δικαιωµάτων µετάφρασης. 12 Παράρτηµα 8 (µόνο για τα σχέδια µετάφρασης): Αντίγραφο της σύµβασης µεταξύ του εκδοτικού οίκου και του µεταφραστή του έργου. 13 Παράρτηµα 9 (µόνο για τα σχέδια µετάφρασης): Ανάλυση των συνολικών δαπανών της έκδοσης, όπου θα πρέπει να επισηµαίνονται σαφώς οι δαπάνες που αφορούν τη µετάφραση. 14 Παράρτηµα 10 (µόνο για τα σχέδια µετάφρασης): Βιογραφικό σηµείωµα του µεταφραστή. 15 Παράρτηµα 11 (µόνο για τα σχέδια µετάφρασης): Χρονολογηµένη και υπογεγραµµένη βεβαίωση του εκδότη όπου δηλώνεται ότι το όνοµα του µεταφραστή και η οικονοµική υποστήριξη της Κοινότητας θα αναφέρονται ευκρινώς στο µεταφρασµένο έργο. 16 Παράρτηµα 12: (µόνο για πολυετείς συµφωνίες συνεργασίας) Το έγγραφο της συµφωνίας συνεργασίας µε νοµική µορφή αναγνωρισµένη σε µία από τις χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα, υπογεγραµµένο από όλους τους εταίρους. 17 Παράρτηµα 13: (µόνο για τις αιτήσεις χρηµατοδότησης που υπερβαίνουν τις ): Έκθεση εξωτερικού λογιστικού ελέγχου για τον υποψήφιο οργανισµό, που έχει συνταχθεί από ορκωτό ελεγκτή εκτός εάν πρόκειται για δηµόσιο φορέα 18 Παράρτηµα 14 (µόνο για τα σχέδια του τοµέα της πολιτιστικής κληρονοµιάς/ κηρυγµένη ως διατηρητέα πολιτιστική κληρονοµια): Άδεια/βεβαίωση από τις αρµόδιες αρχές µε την οποία να βεβαιώνεται ότι οι συγκεκριµένοι οργανισµοί έχουν την άδεια να εκτελέσουν την προβλεπόµενη εργασία

6 19 Έντυπο τραπεζικών στοιχείων, υπογεγραµµένο από τον κύριο οργανωτή του σχεδίου και από την τράπεζα. 1-6-

7 ΜΕΡΟΣ I: Στοιχεία του αιτούντος οργανισµού 1.1 Επωνυµία του οργανισµού και ακρωνύµιο/σύντµηση: 1.2 Νοµικό καθεστώς 1 : Ιδιωτικός ηµόσιος 1.3 Αριθµός καταχώρησης του καταστατικού/εγγραφής στα µητρώα 2 : 1.4 Ηµεροµηνία ίδρυσης: 1.5 ιεύθυνση: Οδός: Ταχυδροµικός κωδικός: Πόλη: Χώρα 1.6 Τηλ. (µε κωδικό της χώρας και της περιοχής): 1.7 Φαξ (µε κωδικό της χώρας και της περιοχής): 1.8 ιεύθυνση ηλεκ. ταχυδροµείου: 1.9 Μόνιµο προσωπικό του οργανισµού (αριθµός): 1.10 Αντιπρόσωπος κατά το νόµο (άτοµο εξουσιοδοτηµένο να υπογράψει συµφωνία µε την Επιτροπή): Eπώνυµο: Όνοµα: Θέση: 1.11 Σύνδεσµος/διαχειριστής του σχεδίου (επικεφαλής του γενικού συντονισµού του προγράµµατος εργασίας) 3 : Eπώνυµο: Όνοµα: Θέση: 1 ηµόσιος φορέας θεωρείται οιοσδήποτε φορέας µέρος των δαπανών του οποίου χρηµατοδοτείται αυτοδίκαια από τον κρατικό προϋπολογισµό µέσω κεντρικής, περιφερειακής ή τοπικής διοικητικής αρχής. Αυτό σηµαίνει ότι οι εν λόγω δαπάνες χρηµατοδοτούνται από κεφάλαια του δηµοσίου τοµέα τα οποία προέρχονται από φορολογία ή χρηµατικά πρόστιµα ή τέλη που διέπονται από το νόµο, χωρίς να παρεµβαίνει διαδικασία αίτησης η οποία θα µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα τη µη χορήγηση των κεφαλαίων. Οργανισµοί των οποίων η ύπαρξη εξαρτάται από κρατική χρηµατοδότηση και λαµβάνουν επιχορηγήσεις ετησίως, αλλά για τους οποίους υπάρχει θεωρητικά η πιθανότητα να µην λάβουν χρηµατοδότηση ένα ορισµένο έτος, θεωρούνται από την Επιτροπή ως ιδιωτικοί φορείς 2 Στο παράρτηµα 1, παρακαλείστε να επισυνάψετε επίσηµο έγγραφο µε το οποίο να αποδεικνύεται το νοµικό καθεστώς του οργανισµού σας, π.χ. επίσηµα καταχωρηµένο καταστατικό του οργανισµού σας (µόνο για τους ιδιωτικούς οργανισµούς). 3 Στο παράρτηµα 2, παρακαλείστε να επισυνάψετε σχετικό βιογραφικό του σηµείωµα του συντονιστήδιαχειριστή του σχεδίου. -7-

8 1.12 Υπεύθυνος για τα χρηµατοοικονοµικά ζητήµατα: Eπώνυµο: Όνοµα: Θέση: 1.13 ιάρθρωση του αιτούντος για την επιδότηση οργανισµού 4 : - Περιγράψτε τη διάρθρωση του οργανισµού σας (ανεξάρτητη ένωση, οµοσπονδία κ.τ.λ.) 1.14 Συνήθεις πηγές χρηµατοδότησης του οργανισµού 5 : 1.15 Εµπειρία στο σχετικό µε την παρούσα αίτηση τοµέα 1.16 Προηγούµενη εµπειρία στον τοµέα της συνεργασίας µε άλλους οργανισµούς στις άλλες χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα: 4 Στο παράρτηµα 3, παρακαλείστε να επισυνάψτε πρόσφατη έκθεση δραστηριότητας του οργανισµού σας. 5 Στο παράρτηµα 4, παρακαλείστε να επισυνάψετε τους εγκεκριµένους ισολογισµούς του τελευταίου οικονοµικού έτους - εκτός εάν ο οργανισµός είναι νεοσύστατος ή εάν πρόκειται για δηµόσιο φορέα. Εάν ο οργανισµός είναι νεοσύστατος, επισυνάψτε τους έως σήµερα εγκεκριµένους ισολογισµούς. -8-

9 1.17 Προηγούµενη άµεση ή έµµεση χρηµατοοικονοµική υποστήριξη κατά τα τρία τελευταία έτη από κοινοτικό θεσµικό όργανο ή οργανισµό (εάν ισχύει και συµπεριλαµβανοµένων των µονοετών σχεδίων ή σχεδίων πολυετών συµφωνιών συνεργασίας που έχουν χρηµατοδοτηθεί από το πρόγραµµα «Πολιτισµός 2000») 6 Για κάθε χορηγηθείσα επιδότηση να δηλώσετε : Κοινοτικό πρόγραµµα ή γραµµή του προϋπολογισµού Tίτλος του σχεδίου Έτος και αριθµός αναφοράς της σύµβασης Ποσό της επιδότησης (Εάν χρειάζεται προσθέστε άλλη µια σελίδα µεγέθους A4) 1.18 Ο οργανισµός σας έχει υποβάλει ή προτίθεται να υποβάλει αίτηση για χορήγηση επιδότησης γι' αυτό το σχέδιο ή για άλλο του ίδιου τοµέα σε άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής; (προσδιορίστε τις Γ, το σχετικό πρόγραµµα ή τη σχετική πρωτοβουλία και την έκβαση της αίτησής σας) Εάν ναι, παρακαλείστε να υπογράψετε την ακόλουθη δήλωση: Έχω πλήρη επίγνωση ότι ο οργανισµός µου δεν δικαιούται περισσότερες από µία επιδότησεις από την Επιτροπή για την ενέργεια που καλύπτεται από την παρούσα αίτηση και για το λόγο αυτό, σε περίπτωση έγκρισης της παρούσας αίτησης, θα αποσύρω οποιαδήποτε άλλη αίτηση για οποιαδήποτε άλλη επιδότηση από την Επιτροπή ή θα αποσύρω την παρούσα αίτηση, εάν εγκριθεί οποιαδήποτε άλλη αίτηση. 6 Η µη αναγραφή όλων των πηγών επιδότησης κατά την υποβολή της παρούσας αίτησης συνεπάγεται την αυτόµατη ακύρωση της αίτησής σας. -9-

10 Ηµεροµηνία: Υπογραφή: -10-

11 ΜΕΡΟΣ II (Αυτό το µέρος δεν αφορά αιτήσεις για σχέδια µετάφρασης) Στοιχεία του σχεδίου για το οποίο ζητείται η επιδότηση Στο παράρτηµα 5, παρακαλείστε να επισυνάψετε κάθε υλικό που θα µπορούσε να συµβάλει στην υποστήριξη της αίτησης, να προβάλει το σχέδιο και να προσφέρει τη δυνατότητα διεξοδικότερης αξιολόγησης του σχεδίου και των διοργανωτών του. II.1 II.2 Tίτλος του σχεδίου Παρουσίαση του σχεδίου στα ΑΓΓΛΙΚΑ (υποχρεωτικά) ΚΑΙ στα ΓΑΛΛΙΚΑ ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ. Η περιγραφή αυτή δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει τις 1-2 σελίδες µεγέθους Α4 και τις 1000 λέξεις. Παρακαλείστε να συντάξετε µια ακριβή και σαφή περίληψη στην οποία θα περιλαµβάνονται πληροφορίες σχετικά µε όλα τα ακόλουθα σηµεία: - Ποιες δραστηριότητες έχουν προγραµµατιστεί; - Πού και πότε θα πραγµατοποιηθούν και πόσο αυτές θα διαρκέσουν; - Ποιοι είναι οι στόχοι του σχεδίου και µε ποιον τρόπο θα επιτευχθούν; - Ποια αποτελέσµατα αναµένονται µακροπρόθεσµα; - Πώς θα συνεργαστούν οι συνδιοργανωτές κατά την εφαρµογή του σχεδίου; - Ποια είναι η προστιθέµενη αξία της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο; - Ποιοι θα επωφεληθούν από το σχέδιο; II.3 Λεπτοµερής περιγραφή των δραστηριοτήτων για τις οποίες ζητείται χρηµατοοικονοµική υποστήριξη Επισυνάψτε ακριβές πρόγραµµα των προγραµµατιζόµενων µέσα στο πλαίσιο του σχεδίου σας δραστηριοτήτων. Για κάθε δραστηριότητα, περιγράψτε αναλυτικά σε ένα χωριστό φύλλο (που θα επισυνάψετε στο παρόν έντυπο) τη δραστηριότητα αυτή καθαυτή, τους στόχους της, τη συµµετοχή των συνδιοργανωτών, την οµάδα στόχο, ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Παρακαλείστε επίσης να αναφέρετε τυχόν οργανισµούς υπεργολαβίας που συµµετέχουν στο σχέδιό σας και να δηλώσετε σε ποια γραµµή προϋπολογισµού έχετε εισαγάγει τις δαπάνες που συνδέονται µε τις δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν από τους οργανισµούς αυτούς. -11-

12

13 II.4 Ποιοι είναι οι συνδιοργανωτές που θα πάρουν µέρος στο σχέδιο; Επωνυµίες συνδιοργανωτών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο Ρόλος του συνδιοργανωτή στον σχεδιασµό του σχεδίου Ρόλος του συνδιοργανωτή στην υλοποίηση του σχεδίου Χρηµατοοικονοµική συµµετοχή (τουλάχιστον 5% του συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού) Το ποσό να αναγραφεί σε ευρώ Επωνυµίες συνδιοργανωτών σε εθνικό επίπεδο Ρόλος του συνδιοργανωτή στον σχεδιασµό του σχεδίου Ρόλος του συνδιοργανωτή στην υλοποίηση του σχεδίου Χρηµατοοικονοµική συµµετοχή (τουλάχιστον 5% του συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού) Το ποσό να αναγραφεί σε ευρώ Επωνυµίες συνδιοργανωτών σε χώρες επιλέξιµες προς συµµετοχή στο πρόγραµµα Πολιτισµός 2000 Ρόλος του συνδιοργανωτή στον σχεδιασµό του σχεδίου Ρόλος του συνδιοργανωτή στην υλοποίηση του σχεδίου Xρηµατοοικονοµική συµµετοχή (τουλάχιστον 5% του συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού) Το ποσό να αναγραφεί σε ευρώ Εάν χρειάζεται, προσθέστε µια σελίδα -13-

14 II.5 Ποιοι εταίροι θα συνεργάζονται για την υλοποίηση του σχεδίου; Επωνυµίες εταίρων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο Επωνυµίες εταίρων σε εθνικό επίπεδο Επωνυµίες εταίρων σε χώρες επιλέξιµες προς συµµετοχή στο πρόγραµµα Πολιτισµός 2000 Εάν χρειάζεται, προσθέστε µια σελίδα -14-

15 II.6 Πρόγραµµα υλοποίησης του σχεδίου Ηµεροµηνία έναρξης του σχεδίου 7 : ηµέρα µήνας έτος Ηµεροµηνία λήξης του σχεδίου 8 : ηµέρα µήνας έτος Λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα για την υλοποίηση του προγράµµατος εργασίας Mήνας Ενέργεια (-ες) Προβλεπόµενο κόστος σε II.7 Χώρος (χώροι) υλοποίησης του σχεδίου: 7 Εάν δεν δηλώσετε τις ηµεροµηνίες αυτές, ο φάκελός σας δεν θα ληφθεί υπόψη. Το σχέδιο πρέπει να ξεκινά πριν από τη 15η Νοεµβρίου Η περίοδος επιλεξιµότητας των δαπανών των δραστηριοτήτων δεν θα ξεκινά, εκτός από την περίπτωση που περιγράφεται παρακάτω, πριν από την υπογραφή της σύµβασης επιδότησης από την Επιτροπή, η οποία προβλέπεται να λάβει χώρα στις 15 Απριλίου Επιδότηση για µια ενέργεια που έχει ήδη ξεκινήσει είναι δυνατόν να χορηγηθεί µόνο εφόσον ο αιτών µπορεί να αποδείξει την ανάγκη έναρξης της ενέργειας πριν από την υπογραφή της σύµβασης. Στις περιπτώσεις αυτές, δαπάνη επιλέξιµη προς χρηµατοδότηση δεν µπορεί να έχει πραγµατοποιηθεί πριν από τις 15/04/04 ή πριν από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, εφόσον η ηµεροµηνία αυτής είναι προγενέστερη. 8 Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται ύστερα από αυτήν την ηµεροµηνία δεν θα είναι επιλέξιµες, εκτός εάν έχει δοθεί ειδική έγκριση από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής. -15-

16 II.8 Συνολικό προβλεπόµενο κόστος του σχεδίου: Επιδότηση που ζητείται από την Επιτροπή 9 : Άλλες ήδη εξασφαλισµένες πηγές χρηµ/τησης 10 : Αυτοχρηµατοδότηση του αιτούντος οργανισµού (Υπεύθυνος του σχεδίου): Συγχρηµατοδοτήσεις από τους συνδιοργανωτές: Έσοδα προερχόµενα από το σχέδιο: II.9 Άλλες πηγές χρηµατοδότησης (Εάν υπάρχουν, εκτός από τις κοινοτικές επιδοτήσεις και τις συνεισφορές των συνδιοργανωτών). Παρακαλείστε να αναφέρετε όλες τις πηγές χρηµατοδότησης και για κάθε συγχρηµατοδότη οργανισµό να συµπεριλάβετε γραπτή δήλωση υπογεγραµµένη από τον οργανισµό. Χρησιµοποιήστε το έντυπο δήλωσης της σελίδας που ακολουθεί. II.10 Άλλες πληροφορίες: Παρακαλείστε να δώσετε οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία πιστεύετε ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη από την Επιτροπή. 9 Για τα ετήσια σχέδια, η επιδότηση που ζητείται από την Επιτροπή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του συνολικού προβλεπόµενου κόστους του σχεδίου και πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ (το ελάχιστο) και (το µέγιστο). Για τα σχέδια πολυετούς συνεργασίας, η επιδότηση που ζητείται από την Επιτροπή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% του συνολικού προβλεπόµενου κόστους του σχεδίου και πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ (το ελάχιστο) και (το µέγιστο) ετησίως. Εάν το συνολικό ποσό της αιτούµενης χρηµατοδότησης υπερβαίνει τις , οι ιδιωτικοί οργανισµοί πρέπει να επισυνάψουν στο παράρτηµα 13 έκθεση εξωτερικού λογιστικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή. 10 Πρέπει να υποβάλετε γραπτές βεβαιώσεις για όλες τις πηγές χρηµατοδότησης που περιλαµβάνονται στον προβλεπόµενο προϋπολογισµό - βλ. επίσης ΙΙ

17 ήλωση συγχρηµατοδότη οργανισµού (Αντίγραφο του εντύπου αυτού να συµπληρωθεί από κάθε συγχρηµατοδότη οργανισµό) Επωνυµία του οργανισµού (πλήρης, κατά το νόµο, επωνυµία): ιεύθυνση: Οδός: Ταχυδροµικός κωδικός: Πόλη: Χώρα : Υπεύθυνος επικοινωνίας εκ µέρους του συγχρηµατοδότη οργανισµού: Ονοµατεπώνυµο: Τίτλος ή θέση: Τηλέφωνο: Φαξ: ιεύθυνση ηλεκ. ταχυδροµείου: Ποσό (σε ευρώ) το οποίο ο συγχρηµατοδοτών οργανισµός έχει αναλάβει να συνεισφέρει για την υλοποίηση της εν λόγω δραστηριότητας:. Επωνυµία του πολιτιστικού φορέα που λαµβάνει τα κεφάλαια: Εξηγήσεις, εάν δεν έχει ληφθεί ακόµη η τελική απόφαση συγχρηµατοδότησης: Ηµεροµηνία Υπογραφή Επίσηµη σφραγίδα -17-

18 ήλωση του κύριου οργανωτή του σχεδίου Ο οργανισµός µου είναι δηµόσιος ιδιωτικός οργανισµός (σηµειώστε το αντίστοιχο πλαίσιο) 11. Εξ ονόµατος του οργανισµού µου δηλώνω ότι αποδέχοµαι τους βασικούς όρους της παρούσας πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. Επιπλέον, ο ρόλος του οργανισµού µου όσον αφορά τη συµµετοχή στο σχεδιασµό, στην υλοποίηση και στη χρηµατοδότηση είναι ο εξής: Ρόλος στο σχεδιασµό (σύντοµη περιγραφή): Ρόλος στην υλοποίηση (σύντοµη περιγραφή): Χρηµατοοικονοµική συµµετοχή, το ποσό σε : (τουλάχιστον 5% του συνολικού προϋπολογισµού, συνεισφορές σε είδος δεν είναι αποδεκτές) ηλώνω ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην παρούσα αίτηση είναι ακριβή και ότι δεν αποκρύπτω από την Επιτροπή οιαδήποτε πληροφορία. ηλώνω επίσης ότι ο οργανισµός µου και εγώ ο ίδιος, καθώς και οι εταίροι µας, θα τηρήσουµε και θα σεβαστούµε αυτούς τους βασικούς όρους και ότι θα συνεργαστούµε απόλυτα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την επίβλεψη των δραστηριοτήτων. Στην περίπτωση που γίνει αποδεκτή η αίτησή µου, δεσµεύοµαι µε την παρούσα δήλωση να γίνεται ρητή µνεία της χορηγούµενης από την Επιτροπή χρηµατοδότησης σε κάθε εκδήλωση, δηµόσια ή όχι, επίσηµη ή όχι, και σε κάθε ενηµερωτικό έντυπο. Εάν το σχέδιο επιλεγεί, συµφωνώ να δηµοσιεύσει η Επιτροπή τις λεπτοµέρειες του σχεδίου (συµπεριλαµβανοµένων και των διευθύνσεων των οργανισµών) στον ιστότοπο Europa. Επωνυµία του αιτούντος οργανισµού (υπευθύνου του σχεδίου): Ονοµατεπώνυµο του υπογράφοντος, την αίτηση, εκπροσώπου του οργανισµού: Θέση: Ηµεροµηνία: Τόπος (διεύθυνση, να συµπεριληφθεί και η χώρα): 11 ηµόσιος φορέας θεωρείται οιοσδήποτε φορέας µέρος των δαπανών του οποίου χρηµατοδοτείται αυτοδίκαια από τον κρατικό προϋπολογισµό µέσω κεντρικής, περιφερειακής ή τοπικής διοικητικής αρχής. Αυτό σηµαίνει ότι οι εν λόγω δαπάνες χρηµατοδοτούνται από κεφάλαια του δηµοσίου τοµέα τα οποία προέρχονται από φορολογία ή χρηµατικά πρόστιµα ή τέλη που διέπονται από το νόµο, χωρίς να παρεµβαίνει διαδικασία αίτησης η οποία θα µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα τη µη χορήγηση των κεφαλαίων. Οργανισµοί των οποίων η ύπαρξη εξαρτάται από κρατική χρηµατοδότηση και λαµβάνουν επιχορηγήσεις ετησίως, αλλά για τους οποίους υπάρχει θεωρητικά η πιθανότητα να µην λάβουν χρηµατοδότηση ένα ορισµένο έτος, θεωρούνται από την Επιτροπή ως ιδιωτικοί φορείς -18-

19 Υπογραφή : Επίσηµη σφραγίδα -19-

20 ήλωση των συνδιοργανωτών (Αντίγραφο του εντύπου αυτού πρέπει να συµπληρωθεί από κάθε συνδιοργανωτή) Ο οργανισµός µου είναι δηµόσιος ιδιωτικός οργανισµός (σηµειώστε το αντίστοιχο πλαίσιο) 12. Εξ ονόµατος του οργανισµού µου δηλώνω ότι αποδέχοµαι τους βασικούς όρους της παρούσας πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. Επιπλέον, ο ρόλος του οργανισµού µου όσον αφορά τη συµµετοχή στο σχεδιασµό, στην υλοποίηση και στη χρηµατοδότηση είναι ο εξής: Ρόλος στο σχεδιασµό (σύντοµη περιγραφή): Ρόλος στην υλοποίηση (σύντοµη περιγραφή): Χρηµατοοικονοµική συµµετοχή, το ποσό σε : (τουλάχιστον 5% του συνολικού προϋπολογισµού, συνεισφορές σε είδος δεν είναι αποδεκτές) ηλώνω ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην παρούσα αίτηση είναι ακριβή και ότι δεν αποκρύπτω από την Επιτροπή οιαδήποτε πληροφορία. ηλώνω επίσης ότι ο οργανισµός µου και εγώ ο ίδιος, καθώς και οι εταίροι µας, θα τηρήσουµε και θα σεβαστούµε αυτούς τους βασικούς όρους και ότι θα συνεργαστούµε απόλυτα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την επίβλεψη των δραστηριοτήτων. Επωνυµία του οργανισµού (συνδιοργανωτής): Ονοµατεπώνυµο του εκπροσώπου του οργανισµού: Θέση: Ηµεροµηνία: Υπογραφή : Τόπος (διεύθυνση, να συµπεριληφθεί και η χώρα): Επίσηµη σφραγίδα 12 ηµόσιος φορέας θεωρείται οιοσδήποτε φορέας µέρος των δαπανών του οποίου χρηµατοδοτείται αυτοδίκαια από τον κρατικό προϋπολογισµό µέσω κεντρικής, περιφερειακής ή τοπικής διοικητικής αρχής. Αυτό σηµαίνει ότι οι εν λόγω δαπάνες χρηµατοδοτούνται από κεφάλαια του δηµοσίου τοµέα τα οποία προέρχονται από φορολογία ή χρηµατικά πρόστιµα ή τέλη που διέπονται από το νόµο, χωρίς να παρεµβαίνει διαδικασία αίτησης η οποία θα µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα τη µη χορήγηση των κεφαλαίων. Οργανισµοί των οποίων η ύπαρξη εξαρτάται από κρατική χρηµατοδότηση και λαµβάνουν επιχορηγήσεις ετησίως, αλλά για τους οποίους υπάρχει θεωρητικά η πιθανότητα να µην λάβουν χρηµατοδότηση ένα ορισµένο έτος, θεωρούνται από την Επιτροπή ως ιδιωτικοί φορείς Οι ιδιωτικοί οργανισµοί πρέπει να επισυνάψουν επίσηµο έγγραφο µε το οποίο να αποδεικνύεται το νοµικό καθεστώς του οργανισµού, π.χ. επίσηµα καταχωρηµένο καταστατικό του οργανισµού στο παράρτηµα 1 και τους εγκεκριµένους λογαριασµούς για το τελευταίο οικονοµικό έτος στο παράρτηµα 4. Όλοι οι οργανισµοί πρέπει να επισυνάψουν βιογραφικό σηµείωµα του υπεύθυνου για το σχέδιο ατόµου στο παράρτηµα 2 και πρόσφατη έκθεση δραστηριοτήτων στο παράρτηµα

21 ΜΕΡΟΣ III ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1) - Σηµειώστε ότι είναι απαραίτητο, κάθε φορά που αυτό ζητείται στα κεφάλαια του προϋπολογισµού (π.χ. Κεφάλαιο 3 - Έξοδα µετακίνησης και διαµονής σχετικά µε το σχέδιο), να υποβάλετε παραρτήµατα και να δίνετε λεπτοµερείς λογαριασµούς για κάθε ποσό άνω των ευρώ. Τα παραρτήµατα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του προϋπολογισµού. Σηµ.: τα έξοδα για το διοικητικό και το συντονιστικό προσωπικό, βλ. Ι. απάνες - Κεφάλαιο 1 (α+β+γ) του εντύπου του προϋπολογισµού, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 20% των συνολικών άµεσων δαπανών, δηλ. των δαπανών που αναφέρονται στα κεφάλαια (3)+(4)+(5)+(6). 2) - Το έντυπο τραπεζικών στοιχείων πρέπει να υποβληθεί δεόντως υπογεγραµµένο από τον κάτοχο του λογαριασµού και από την τράπεζα. -21-

22 Τραπεζικά στοιχεία: Παρακαλείστε να συµπεριλάβετε το αντίστοιχο έντυπο τραπεζικών στοιχείων για τη χώρα σας, το οποίο θα βρείτε στη διεύθυνση: act_info/form_en.html. Το έντυπο πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή από τον κάτοχο του λογαριασµού και από τον εκπρόσωπο της τράπεζας. -22-

23 Ι. ΑΠΑΝΕΣ 1. Προσωπικό (διοίκησης και συντονισµού) Τα έξοδα αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 20% του συνολικού ποσού όλων των άλλων άµεσων δαπανών, δηλ. των δαπανών των κεφαλαίων (3)+(4)+(5)+(6) Συνολικός προβλεπόµενος προϋπολογισµός α) Κατηγορία A (διαχειριστής σχεδίου, διοικητικός, εµπειρογνώµονας, σύµβουλος, κ.τ.λ.) Συνολικές πραγµατικές δαπάνες Η στήλη αυτή πρέπει να συµπληρωθεί µόνον κατά την υποβολή της δήλωσης των δαπανών Καθήκοντα στο πλαίσιο του σχεδίου Αριθµός ατόµων Συνολικός αριθµός ηµερών Ποσό ανά ηµέρα σε ευρώ ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο Σύνολο (α) κατηγορία A β) Κατηγορία B (καθήκοντα βοηθού, κ.τ.λ.) Καθήκοντα στο πλαίσιο του σχεδίου Αριθµός ατόµων Συνολικός αριθµός ηµερών Ποσό ανά ηµέρα σε ευρώ ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο Σύνολο (β) κατηγορία B -23-

24 γ) Κατηγορία Γ (γραµµατείς, κ.τ.λ.) Συνολικός προβλεπόµενος προϋπολογισµός Συνολικές πραγµατικές δαπάνες Καθήκοντα στο πλαίσιο του σχεδίου Αριθµός ατόµων Συνολικός αριθµός ηµερών Ποσό ανά ηµέρα σε ευρώ ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο Σύνολο (γ) κατηγορία Γ Σύνολο κεφαλαίου 1 (α+β+γ) 2. Γενικές δαπάνες (εξοπλισµός γραφείων, αναλώσιµα, απόσβεση εξοπλισµού συστηµάτων πληροφορικής ανάλογα µε τη διάρκεια της δράσης) ΣΗΜ.: στο κεφάλαιο αυτό πρέπει να συµπεριληφθούν µόνο οι ίδιες δαπάνες του δικαιούχου που συνδέονται άµεσα µε την υλοποίηση του σχεδίου, -δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 7% του συνολικού ποσού των άµεσων δαπανών (τµήµατα 1,3, 4, 5 & 6). Σύνολο κεφαλαίου 2-24-

25 3. Έξοδα µετακίνησης και διαµονής του διοικητικού προσωπικού που συνδέονται µε την υλοποίηση του σχεδίου - Εάν πρόκειται για έξοδα µετακίνησης/παραµονής των συµµετεχόντων σε συνέδριο ή σεµινάριο που οργανώνεται στο πλαίσιο του σχεδίου, τα έξοδα πρέπει να δηλωθούν στο κεφάλαιο 5γ1-5γ3 του εντύπου. - Εάν πρόκειται για έξοδα µετακίνησης/παραµονής που συνδέονται άµεσα µε τις δραστηριότητες του σχεδίου, τα έξοδα πρέπει να δηλωθούν στο κεφάλαιο 6η. - Παρακαλείστε να δηλώσετε στο παράρτηµα A: - τη λεπτοµερή µέθοδο υπολογισµού για όλα τα ποσά που υπερβαίνουν τα τους τόπους προέλευσης και προορισµού και τις ηµεροµηνίες των προγραµµατισµένων µετακινήσεων. Συνολικός προβλεπόµενος προϋπολογισµός Συνολικές πραγµατικές δαπάνες α) Μετακινήσεις Αριθµός ατόµων Συνολικός αριθµός µετακινήσεων Μεταφορικό µέσο Μέσο κόστος ανά µετακίνηση ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο (α) µετακινήσεις β) ιαµονή (διανυκτέρευση και γεύµατα) Αριθµός ατόµων Συνολικός αριθµός ηµερών Μέσο κόστος ανά ηµέρα ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο (β) διαµονή Σύνολο κεφαλαίου 3 (α+β) -25-

26 4. απάνες παραγωγής, επικοινωνίας και διάδοσης - Για κάθε ποσό που υπερβαίνει τα 5.000, να αναφέρετε τη λεπτοµερή µέθοδο υπολογισµού στο παράρτηµα Β. - ΣΗΜ.: µην συµπεριλάβετε τις δαπάνες διοικητικού προσωπικού σε αυτόν τον τίτλο. α) Έξοδα παραγωγής (εκδόσεις, βιβλία, CD-ROM, βίντεο, ιαδίκτυο, κ.τ.λ.) (1) Συνολικός προβλεπόµενος προϋπολογισµός Συνολικές πραγµατικές δαπάνες (1) Περιγράψτε αναλυτικά το περιεχόµενο β) Έξοδα µετάφρασης (παρακαλείστε να λάβετε υπόψη το ανώτατο όριο: 1,67 ανά γραµµή) Σύνολο (α) παραγωγή Σύνολο (β) µετάφραση γ) Έξοδα διανοµής (ταχυδροµικά, συσκευασία κ.τ.λ.) Σύνολο (γ) διανοµή δ) Έξοδα διάδοσης (διαφηµίσεις, προώθηση, τύπος κ.τ.λ.) (παρακαλείστε να διευκρινίσετε):.... Σύνολο (δ) διάδοση Σύνολο κεφαλαίου 4 (α+β+γ+δ) -26-

27 5. Έξοδα διοργάνωσης συνεδρίων, σεµιναρίων και συναντήσεων Για κάθε ποσό που υπερβαίνει τα 5.000, περιγράψτε τη λεπτοµερή µέθοδο υπολογισµού όλων των ποσών στο παράρτηµα Γ. Συνολικός προβλεπόµενος προϋπολογισµός α) Μίσθωση αιθουσών Συνολικές πραγµατικές δαπάνες Σύνολο (α) µίσθωση αιθουσών β) Μίσθωση εξοπλισµού Σύνολο (β) µίσθ. εξοπλισµού γ) Έξοδα µετακίνησης / διαµονής των συµµετεχόντων και των οµιλητών Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προέλευση Άλλα θεσµικά όργανα ή οργανισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Συµβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) Χώρα στην οποία διοργανώνεται το συνέδριο ή το σεµινάριο Άλλα κράτη µέλη της ΕΕ (α) Άλλες χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ (Iσλανδία, Λίχτενσταϊν, Νορβηγία) (α) Άλλες χώρες (α) Συνολικός αριθµός ατόµων Πριν κατατάξετε τις σχετικές δαπάνες στις κατηγορίες (γ1), (γ2) και (γ3), παρακαλείστε να δώσετε στον πίνακα αυτό αναλυτικά στοιχεία σχετικά µε τον αναµενόµενο αριθµό και την προέλευση των συµµετεχόντων και των οµιλητών. Συνολικός αριθµός ατόµων (α) Παρακαλείστε να αναφέρετε στο παράρτηµα τον προβλεπόµενο αριθµό ατόµων ανά χώρα -27-

28 Συνολικός προβλεπόµενος προϋπολογισµός γ1) Μετακινήσεις των συµµετεχόντων και των οµιλητών σε συνέδρια - Παρακαλείστε να δηλώσετε στο παράρτηµα Γ: - τη λεπτοµερή µέθοδο υπολογισµού για όλα τα ποσά που υπερβαίνουν τα τους τόπους προέλευσης και προορισµού και τις ηµεροµηνίες των προγραµµατισµένων µετακινήσεων - Να µην περιληφθούν οι υπάλληλοι τις Ευρωπαϊκής Ένωσης Συνολικές πραγµατικές δαπάνες Αριθµός ατόµων Συνολικός αριθµός µετακινήσεων Μεταφορικό µέσο Μέσο κόστος ανά µετακίνηση ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο (γ1) µετακινήσεις γ2) Tοπικές µεταφορές - Παρακαλείστε να δηλώσετε στο παράρτηµα Γ: - τη λεπτοµερή µέθοδο υπολογισµού για όλα τα ποσά που υπερβαίνουν τα τους τόπους προέλευσης και προορισµού και τις ηµεροµηνίες των προγραµµατισµένων µετακινήσεων - Να µην περιληφθούν οι υπάλληλοι τις Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθµός ατόµων Συνολικός αριθµός µετακινήσεων Μεταφορικό µέσο Μέσο κόστος ανά µετακίνηση ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο (γ2) τοπικές µεταφορές -28-

29 γ3) ιαµονή (διανυκτέρευση και γεύµατα των συµµετεχόντων και των οµιλητών σε συνέδρια) - Παρακαλείστε να δηλώσετε στο παράρτηµα Γ: - τη λεπτοµερή µέθοδο υπολογισµού για όλα τα ποσά που υπερβαίνουν τα τους τόπους και τις ηµεροµηνίες των προγραµµατισµένων παραµονών - Να µην περιληφθούν οι υπάλληλοι τις Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθµός ατόµων Συνολικός αριθµός ηµερών Μέσο κόστος ανά ηµέρα ΣΥΝΟΛΟ Συνολικός προβλεπόµενος προϋπολογισµός Συνολικές πραγµατικές δαπάνες δ) ιερµηνεία Γλώσσες από/προς τις οποίες θα παρέχεται διερµηνεία : - ιερµηνεία από: - ιερµηνεία προς:. Σύνολο (γ3) διαµονή δ1) ιερµηνείς (παρακαλείστε να λάβετε υπόψη το ανώτατο όριο: 600 ανά ηµέρα, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων µετακίνησης και διαµονής) Σύνολο (δ1) διερµηνείς δ2) Καµπίνες Σύνολο (δ2) καµπίνες ε) Αµοιβές εξωτερικών οµιλητών (παρακαλείστε να λάβετε υπόψη το ανώτατο όριο: 500 ανά ηµέρα) Σύνολο (ε) οµιλητές -29-

30 Συνολικός προβλεπόµενος προϋπολογισµός Συνολικές πραγµατικές δαπάνες στ) Προσωπικό υποδοχής Σύνολο(στ) προσωπικό υποδοχής ζ) έξοδα αναπαραγωγής (φωτοαντίγραφα κ.τ.λ.) της τεκµηρίωσης που θα διανεµηθεί στους συµµετέχοντες Σύνολο (ζ) τεκµηρίωση η) Προµήθειες Σύνολο (η) προµήθειες θ) Λοιπά έξοδα (διευκρινίστε).. Σύνολο(θ) έξοδα λοιπά Σύνολο κεφαλαίου 5 (στοιχεία α) - θ)) -30-

31 Συνολικός προβλεπόµενος προϋπολογισµός 6. ιάφορα έξοδα που συνδέονται άµεσα µε τις δραστηριότητες του σχεδίου - Για κάθε ποσό ανώτερο των 5.000, να αναφέρετε τη λεπτοµερή µέθοδο υπολογισµού για όλα τα ποσά στο παράρτηµα Ε. - ΣΗΜ.: µην συµπεριλάβετε τις δαπάνες διοικητικού προσωπικού σε αυτόν τον τίτλο. α) Αµοιβές καλλιτεχνών β) Ασφαλίσεις γ) Μισθώσεις χώρων δ) Μισθώσεις εξοπλισµού ε) Μεταφορά εξοπλισµού στ) Πνευµατική ιδιοκτησία ή δικαιώµατα εκµετάλλευσης ζ) ικαιώµατα παρακολούθησης (από πώληση έργων τέχνης) η) Έξοδα µετακίνησης/διαµονής (1) (1) - Παρακαλείστε να δηλώσετε στο παράρτηµα E: - τη λεπτοµερή µέθοδο υπολογισµού για όλα τα ποσά που υπερβαίνουν τα τους τόπους προέλευσης και προορισµού και τις ηµεροµηνίες των προγραµµατισµένων µετακινήσεων θ) Αγορές εξοπλισµού για την παραγωγή, τη δηµιουργία, την αναστήλωση (κληρονοµιάς) κ.τ.λ. ι) Αµοιβές επιστηµονικού προσωπικού, τεχνικών και υπεύθυνων για την παραγωγή, τη δηµιουργία, την αναστήλωση (κληρονοµιάς) κ.τ.λ. Συνολικές πραγµατικές δαπάνες ια) Λοιπά έξοδα (διευκρινίστε) Σύνολο κεφαλαίου 6 (στοιχεία α) - ια)) Γενικό σύνολο δαπανών -31-

32 II. ΕΣΟ Α 1. Ειδικές επιδοτήσεις α) Ευρωπαϊκή Επιτροπή (δηλ. η επιδότηση που ζητείται µε την παρούσα αίτηση) β) ιεθνείς δηµόσιοι οργανισµοί (παρακαλείστε να υποβάλετε δήλωση των σχετικών οργανισµών - βλ. µέρος ΙΙ, σηµείο 9) Προσδιορίστε : γ) Εθνικοί/περιφερειακοί/τοπικοί δηµόσιοι οργανισµοί (παρακαλείστε να υποβάλετε δήλωση των σχετικών οργανισµών - βλ. µέρος ΙΙ, σηµείο 9) Προσδιορίστε : δ) Ιδιωτικές επιχειρήσεις (παρακαλείστε να υποβάλετε δήλωση των σχετικών επιχειρήσεων - βλ. µέρος ΙΙ, σηµείο 9) Προσδιορίστε : Συvoλικά πρoβλεπόµεvα έσοδα: Συνολικά πραγµατικά έσοδα Η στήλη αυτή πρέπει να συµπληρωθεί µόνον κατά την υποβολή της δήλωσης των δαπανών -32-

33 Συvoλικά πρoβλεπόµεvα έσοδα: Συνολικά πραγµατικά έσοδα ε) Λοιπά (παρακαλείστε να υποβάλετε δήλωση των σχετικών οργανισµών - βλ. µέρος ΙΙ, σηµείο 9) Προσδιορίστε : Σύνολο κεφαλαίου 1 (στοιχεία α) - ε)) 2. Έσοδα προερχόµενα από το σχέδιο Τυχόν έσοδα που προέρχονται από το σχέδιο δεν είναι δυνατόν και δεν πρέπει να θεωρηθούν µέρος της αυτοχρηµατοδότησης (κεφάλαιο 3) α) Τέλη εγγραφής β) Πώληση εκδόσεων γ) Λοιπά Προσδιορίστε : Σύνολο κεφαλαίου 2 (στοιχεία α+β+γ) -33-

34 3. Αυτοχρηµατοδότηση του αιτούντος οργανισµού και των συνδιοργανωτών Η συνεισφορά αυτή πρέπει να είναι από ίδια κεφάλαια ή από κεφάλαια που έχουν εξασφαλιστεί ειδικά για το σχέδιο. Έσοδα που προέρχονται από δραστηριότητες του σχεδίου δεν είναι δυνατόν κατά κανένα τρόπο να θεωρηθούν αποκτηθέντα για το ίδιο το σχέδιο κεφάλαια. α) Αιτών οργανισµός: β) Συνδιοργανωτές: (διευκρινίστε) Σύνολο κεφαλαίου 3 (στοιχεία α+β) Γενικό σύνολο εσόδων (1+2+3) -34-

35 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΕΛΙ Α ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΙΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ/ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Να υπογραφεί κατά την υποβολή του προβλεπόµενου προϋπολογισµού Να υπογραφεί κατά την υποβολή του απολογισµού. ηλώνω υπεύθυνα ότι ο υποβληθείς προβλεπόµενος προϋπολογισµός είναι αληθής και ακριβής και ότι ο αιτών οργανισµός δεν εµπίπτει σε καµία από τις καταστάσεις που αναφέρονται λεπτοµερώς στο παράρτηµα Β, σηµείο α) της αίτησης υποβολής προτάσεων. Ονοµατεπώνυµο: Θέση στον αιτούντα οργανισµό: Ηµεροµηνία: Υπογραφή : Ο/Η υπογεγραµµένος/-η βεβαιώνει ότι οι υποβληθέντες τελικοί λογαριασµοί είναι αληθείς και ακριβείς. Ονοµατεπώνυµο: Θέση στον αιτούντα οργανισµό: Ηµεροµηνία: Υπογραφή : Επίσηµη σφραγίδα: Επίσηµη σφραγίδα: -35-

36 ΜΕΡΟΣ IV (να συµπληρωθεί - µαζί µε το Μέρος I και το έντυπο τραπεζικών στοιχείων - µόνο για τα σχέδια µετάφρασης) Παρακαλείστε να βάλετε σε κύκλο τον αριθµό των έργων που προτείνονται για µετάφραση στην παρούσα αίτηση. ΣΗΜ.: Κάθε αίτηση πρέπει να καλύπτει το λιγότερο τέσσερα και το ανώτερο δέκα επιλέξιµα έργα I. ΕΚ ΟΤΗΣ Επωνυµία του εκδοτικού οίκου:.. ιεύθυνση: Tηλ.: Φαξ: ιεύθυνση ηλεκ. ταχυδροµείου:... Η ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΙΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ/ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ηλώνω υπεύθυνα ότι ο υποβληθείσες πληροφορίες είναι αληθείς και ακριβείς και ότι ο αιτών οργανισµός δεν εµπίπτει σε καµία από τις καταστάσεις που αναφέρονται λεπτοµερώς στο παράρτηµα Β, σηµείο α) της αίτησης υποβολής προτάσεων. Στην περίπτωση που γίνει αποδεκτή η αίτησή µου, δεσµεύοµαι µε την παρούσα δήλωση να γίνεται ρητή µνεία της χορηγούµενης από την Επιτροπή χρηµατοδότησης σε κάθε ευκαιρία και συµφωνώ να δηµοσιεύσει η Επιτροπή τις λεπτοµέρειες του σχεδίου (συµπεριλαµβανοµένων και των διευθύνσεων των οργανισµών) στον ιστότοπο Europa. Ονοµατεπώνυµο: Θέση στον αιτούντα οργανισµό: Ηµεροµηνία: Υπογραφή : Επίσηµη σφραγίδα: -36-

37 ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥΝ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΑΓΕΤΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ (4 έως 10). I. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αριθ. έργου: Tίτλος Συγγραφέας (-εις) Εθνικότητα του συγγραφέα Επωνυµία εκδοτικού οίκου Λογοτεχνικό είδος Ηµεροµηνία πρώτης έκδοσης Τόπος πρώτης έκδοσης Γλώσσα του πρωτότυπου έργου Σύντοµη περίληψη του έργου στα αγγλικά ή στα γαλλικά: -37-

38 II. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης εκχώρησης των δικαιωµάτων µετάφρασης Προτεινόµενη γλώσσα στόχος Έχει µεταφραστεί ήδη το έργο στην προτεινόµενη γλώσσα; ΝΑΙ ΟΧΙ Η έκδοση του µεταφρασµένου έργου θα είναι δίγλωσση; ΝΑΙ ΟΧΙ III. ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ Ονοµατεπώνυµο:... Εθνικότητα... ιεύθυνση... Μεταφράσεις έργων (ενδεικτικά)... IV. ΚΟΣΤΟΣ Αριθµός σελίδων Συνολικός αριθµών χαρακτήρων ανά σελίδα Αµοιβή του µεταφραστή ανά σελίδα (σε ευρώ). Συνολικό κόστος µετάφρασης (σε ευρώ):.. Συνολικό κόστος έκδοσης (σε ευρώ):.. Προβλεπόµενη τιµή πώλησης του µεταφρασµένου έργου (σε ευρώ) Προβλεπόµενος συνολικός αριθµός αντιτύπων του µεταφρασµένου έργου.... Προβλεπόµενη ηµεροµηνία έναρξης της µετάφρασης (ΣΗΜ.: η ηµεροµηνία αυτή δεν µπορεί να είναι πριν από την ηµεροµηνία υπογραφής της συµφωνίας επιδότησης από την Επιτροπή, η οποία προβλέπεται να λάβει χώρα στις 15 Απριλίου 2004) ΣΗΜ.: τα συµβόλαια πρέπει να ισχύουν και να µην έχουν λήξει. Σε περίπτωση που η εκχώρηση των δικαιωµάτων έχει αποτελέσει αντικείµενο παράτασης, παρακαλείστε να επισυνάψετε το έγγραφο µε το οποίο βεβαιώνεται η παράταση αυτή. -38-

39 Προβλεπόµενη ηµεροµηνία παράδοσης της µετάφρασης από το µεταφραστή Προβλεπόµενη ηµεροµηνία έκδοσης (µήνας και έτος): (ΣΗΜ.: η ηµεροµηνία αυτή πρέπει να είναι πριν από τις 30 Νοεµβρίου 2005) Έχετε λάβει ή έχετε υποβάλει αίτηση για άλλη επιδότηση για τη µετάφραση του έργου αυτού; Εάν ναι, παρακαλείστε να δηλώσετε τον οργανισµό στον οποίο έχετε απευθυνθεί και το ποσό που έχετε ζητήσει (σε ευρώ):... Έχετε λάβει ή έχετε υποβάλει αίτηση για επιδότηση της έκδοσης του έργου αυτού; Εάν ναι, παρακαλείστε να δηλώσετε τον οργανισµό στον οποίο έχετε απευθυνθεί και το ποσό που έχετε ζητήσει (σε ευρώ):... Ηµεροµηνία: Ονοµατεπώνυµο και ΥΠΟΓΡΑΦΗ του εκδότη Ονοµατεπώνυµο και ΥΠΟΓΡΑΦΗ του µεταφραστή

40 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Πολιτισµός, πολιτική στον οπτικοακουστικό τοµέα και αθλητισµός Πολιτισµός: Πολιτικές και πρόγραµµα-πλαίσιο Να συµπληρωθεί από τον αιτούντα: Επωνυµία και διεύθυνση του οργανισµού στον οποίο θα αποσταλεί η απόδειξη παραλαβής Επωνυµία: ιεύθυνση: AΠΟ ΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ : Αίτηση υποψηφιότητας για το σχέδιο που φέρει τον τίτλο ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Αριθ. αναφοράς που πρέπει να αναφέρεται σε κάθε αλληλογραφία (εάν δεν αναγράφεται ο αριθµός αναφοράς, η αλληλογραφία θα επιστρέφεται στον αποστολέα): CLT 2004 Sec/ Ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης (ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου ή της ταχυδροµικής υπηρεσίας): -40-

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Πολιτισµός, πολιτική στον οπτικοακουστικό τοµέα και αθλητισµός «2000».

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Πολιτισµός, πολιτική στον οπτικοακουστικό τοµέα και αθλητισµός «2000». : ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Πολιτισµός, πολιτική στον οπτικοακουστικό τοµέα και αθλητισµός «2000». ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ 2001 Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων -Γραµµή

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Έργο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ www.youthboard.org.cy (A/A 42, ημερ. 16/12/2010)

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Έργο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ www.youthboard.org.cy (A/A 42, ημερ. 16/12/2010) Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Έργο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ www.youthboard.org.cy (A/A 42, ημερ. 16/12/2010) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Μία Αίτηση για να μπορεί να εξεταστεί πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) Η οικονοµική διαχείριση ενός σχεδίου, για παράδειγµα στο πλαίσιο του προγράµµατος INTI, συνήθως υπόκειται στις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΤΜΗΜΑ :ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες Νέων. Γενική Αίτηση

Πρωτοβουλίες Νέων. Γενική Αίτηση Πρωτοβουλίες Νέων Γενική Αίτηση Δεκέμβριος 2014 Μία αίτηση για να μπορεί να εξεταστεί πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να συνάδει με όλες τις πρόνοιες του Οδηγού του Προγράμματος «Πρωτοβουλίες Νέων». Επιπρόσθετα, ΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Α Ι Τ Η Σ Η ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Η παρούσα συμπληρώνεται από:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Α Ι Τ Η Σ Η ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Η παρούσα συμπληρώνεται από: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Α Ι Τ Η Σ Η ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Η παρούσα συμπληρώνεται από α. Ανώνυμες εταιρείες ή αμιγείς πιστωτικούς συνεταιρισμούς του ν. 1667/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. EACEA 46/2014 - Έργα λογοτεχνικής μετάφρασης Εφαρμογή των σχεδίων του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: έργα λογοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

C 195/20 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.8.2003 ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2004

C 195/20 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.8.2003 ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2004 C 195/20 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.8.2003 ΙΙΙ (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2004 (2003/C 195/14) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έγγραφο παρέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. 1. Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. [σελ. 2] 2. Καταχώρηση προηγούμενων δράσεων [σελ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. 1. Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. [σελ. 2] 2. Καταχώρηση προηγούμενων δράσεων [σελ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΗΜΑΤΑ 1. Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. [σελ. 2] 2. Καταχώρηση προηγούμενων δράσεων [σελ. 2] 3. Καταχώρηση αιτήματος επιχορήγησης [σελ. 3] 4. Επισύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 1. Στόχοι Μέσα Βασικός στόχος του ΠΕΒΕ είναι η ενδυνάµωση της ερευνητικής δραστηριότητας και συνεισφοράς των µελών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία» Ερώτηση [1]: Μπορεί να συνυπάρξει Πειραματική Ανάπτυξη με Βιομηχανική και Βασική έρευνα σε έργα της Πράξης Ι; Ο λόγος για τον οποίο στον οδηγό εφαρμογής δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Φορέας Υλοποίησης του Προγράµµατος:. Τίτλος Προγράµµατος:.. Συνολικό κόστος προγράµµατος: Ζητούµενη επιχορήγηση:

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS Παράρτηµα V.10.i ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Με το αίτηµα για µεταβίβαση της άδειας υποβάλλονται : α) Συνοδευτικό έγγραφο/δήλωση από τον κάτοχο της Άδειας µε το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά σχόλια 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται δωρεάν από το ΓΕΕΑ και μπορεί να τηλεφορτωθεί από την ιστοθέση του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ 2012

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ 2012 ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ 2012 Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση του «Βραβείου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για έρευνα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) ΥΑ 165//2010 (ΥΑ 165255/ΙΑ ΦΕΚ Β 2157 2010): Ελεύθ. παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από ξεναγούς υπηκόους κρατών µελών ΕΕ-Π 38/2010 (534055) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή βάση δεικτών επιστήµης, τεχνολογίας και καινοτοµίας Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: IHP-CBSTII-01-1

Κοινή βάση δεικτών επιστήµης, τεχνολογίας και καινοτοµίας Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: IHP-CBSTII-01-1 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έµµεσες δράσεις Ε&ΤΑ στο πλαίσιο του ειδικού προγράµµατος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης µε αντικείµενο τη "βελτίωση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 (2002/C 148/04)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 (2002/C 148/04) EL C 148/4 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.6.2002 ΙΙΙ (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2003 (2002/C 148/04) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έγγραφο παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ2469Β7Γ-ΠΜ0 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡ2469Β7Γ-ΠΜ0 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρέθυµνο 07-02-2014 Αριθµ.Πρωτ.: 1242 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΒΗΜΑΤΑ 1. ηµιουργία λογαριασµού χρήστη του ιστοτόπου 2. Σύνδεση στον λογαριασµό 3. Καταχώρηση ταυτότητας φορέα 3.1. Γενικές πληροφορίες 3.2. Στοιχεία επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2013

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2013 ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Τα δελτία συµµετοχής θα πρέπει να συµπληρώνονται και να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον Εθνικό Συντονιστή Ε.Β.Π.Ε. (διεύθυνση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 20.09.2012 Αρ. πρωτ.: 6562 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2017»

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2017» ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2017» Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟ (Β) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. 1. Τίτλος πρότασης για επιχορήγηση δράσεων Μέτρου (Β) ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ -- ΜΕΤΡΟ Β

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟ (Β) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. 1. Τίτλος πρότασης για επιχορήγηση δράσεων Μέτρου (Β) ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ -- ΜΕΤΡΟ Β ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟ (Β) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1. Τίτλος πρότασης για επιχορήγηση δράσεων Μέτρου (Β) ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ -- ΜΕΤΡΟ Β 2. Στοιχεία Φορέα Υλοποίησης Όνομα Φορέα Υλοποίησης Νόμιμος εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ 66. ιαδικασία Παραλαβής και Εξειδίκευση Περιεχοµένων Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Απόφαση ΡΑΕ 66. ιαδικασία Παραλαβής και Εξειδίκευση Περιεχοµένων Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ 66 ιαδικασία Παραλαβής και Εξειδίκευση Περιεχοµένων Αίτησης για Χορήγηση Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EU Horizon 2020 no. 646457 01/04/2015-31/03/2018 www.securechain.eu Κουπόνια Καινοτομίας Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από το Πρόγραμμα SECURECHAIN, το οποίο χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.7.2005 C 183/21 III. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.7.2005 C 183/21 III. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 26.7.2005 C 183/21 III (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατος για τη διατήρηση, τον χαρακτηρισµό, τη συλλογή και τη χρησιµοποίηση των γενετικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες Νέων. Γενική Αίτηση

Πρωτοβουλίες Νέων. Γενική Αίτηση Πρωτοβουλίες Νέων Γενική Αίτηση Μία αίτηση για να μπορεί να εξεταστεί πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να συνάδει με όλες τις πρόνοιες του Οδηγού του Προγράμματος «Πρωτοβουλίες Νέων». Επιπρόσθετα, ΟΛΑ τα πεδία που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Τι θα πρέπει να γνωρίζει ένας εκπαιδευτικός που δεν έχει ασχοληθεί µέχρι σήµερα µε το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση

Τι θα πρέπει να γνωρίζει ένας εκπαιδευτικός που δεν έχει ασχοληθεί µέχρι σήµερα µε το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση Τι θα πρέπει να γνωρίζει ένας εκπαιδευτικός που δεν έχει ασχοληθεί µέχρι σήµερα µε το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση Ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα είναι µια συλλογική προσπάθεια που έχει συγκεκριµένους στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Έκθεσης Πρόοδου

Οδηγίες Συμπλήρωσης Έκθεσης Πρόοδου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΜΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 Οδηγίες Συμπλήρωσης Έκθεσης Πρόοδου Οδηγίες Σύνταξης Εκθέσεων Προόδου -1- 1 Εισαγωγή Ο Επικεφαλής Εταίρος είναι ο Κύριος Δικαιούχος του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ / /2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Αντικαταστάθηκε σε µεγάλο βαθµό από τον Κανονισµό 1159/2000)

(Αντικαταστάθηκε σε µεγάλο βαθµό από τον Κανονισµό 1159/2000) Kοινοτική Nοµοθεσία Απόφαση της Επιτροπής 94/342/ΕΚ της 31.5.1994 «σχετικά µε τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να λαµβάνουν τα κράτη µέλη στο πλαίσιο των παρεµβάσεων των διαρθρωτικών ταµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 15-10-2012 Αριθµ.Πρωτ.: 7601 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις»

«Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη

Διαβάστε περισσότερα

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί σε τυπωμένη (χειρόγραφες αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Υποβολής Αίτησης Έμμεσης Διαφήμισης (Χορηγιών) από τη Cyta

Έντυπο Υποβολής Αίτησης Έμμεσης Διαφήμισης (Χορηγιών) από τη Cyta ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (ΧΟΡΗΓΙΩΝ) ΑΠΟ ΤΗ CYTA Έντυπο Υποβολής Αίτησης Έμμεσης Διαφήμισης (Χορηγιών) από τη Cyta Η παρούσα αίτηση αφορά έργα που πραγματοποιούνται την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίσεις Προκήρυξης Ανοιχτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το έργο: «Καινοτόµος Επιχειρηµατικότητα Συµβουλευτική Υποστήριξη»

ιευκρινίσεις Προκήρυξης Ανοιχτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το έργο: «Καινοτόµος Επιχειρηµατικότητα Συµβουλευτική Υποστήριξη» 23 Ιανουαρίου 2013 Α.Π. 00057 ιευκρινίσεις Προκήρυξης Ανοιχτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το έργο: «Καινοτόµος Επιχειρηµατικότητα Συµβουλευτική Υποστήριξη» Αριθµός Προκήρυξης: 4/2012 Ερώτηση 1η: «Αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας κατ αντιστοιχία µε το άρθρο 7 παρ 2 της ΥΑ µε ΑΠ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ Β 1856/26.11.2010), συνοδευόµενη από:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας κατ αντιστοιχία µε το άρθρο 7 παρ 2 της ΥΑ µε ΑΠ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ Β 1856/26.11.2010), συνοδευόµενη από: Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προµηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η Ε Α ΠΝΑ µε βάση: α) Το Π 4/2002 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

(site Ε.Φ.Ε.Τ.: www.efet.gr)

(site Ε.Φ.Ε.Τ.: www.efet.gr) Ν.Π.. ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Αθήνα 19-02-2013 Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών ΑΠ 2478 Πληρ.: Ν.Γρίβας Τηλ. 2106971627 Fax: 2106971501 ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ (site Ε.Φ.Ε.Τ.: www.efet.gr) ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ARTABILITY»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ARTABILITY» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ARTABILITY» Αργυρούπολη, 11/11/2015 Αρ. Πρωτ. 473 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η Εταιρεία Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ Νέο ευρωπαϊκό πρόγραµµα ανταλλαγών Κύπρος, 6 Μαΐου 2009 1 ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραµµα στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Τ.Θ. 24535, 1390 Λευκωσία Τηλ: 22691247, Φαξ: 22691313

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Τ.Θ. 24535, 1390 Λευκωσία Τηλ: 22691247, Φαξ: 22691313 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Τ.Θ. 24535, 1390 Λευκωσία Τηλ: 22691247, Φαξ: 22691313 Αίτηση για επιχορήγηση εκδήλωσης στα πλαίσια του Σχεδίου Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων που διοργανώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η Μ Ε Τ Α Τ Α Ξ Η Σ βάσει Ν. 3920/11. Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος, -η 1 Άγαμος, -η 2

Α Ι Τ Η Σ Η Μ Ε Τ Α Τ Α Ξ Η Σ βάσει Ν. 3920/11. Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος, -η 1 Άγαμος, -η 2 Στοιχεία Αναφοράς (Α) ΟΑΣΑ 1 ΑΜΕΛ 2 Προς εταιρεία ΗΣΑΠ 3 ΤΡΑΜ 4 ΕΘΕΛ 5 ΗΛΠΑΠ 6 Αριθμός Μητρώου Εργαζομένου Τόπος Συμπλήρωσης Αίτησης (1) Αριθμός Χειρόγραφου Πρωτοκόλλου (2) Αριθμός Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες Νέων. Ειδική Αίτηση

Πρωτοβουλίες Νέων. Ειδική Αίτηση Πρωτοβουλίες Νέων Ειδική Αίτηση Μέρος I. Βασικές Πληροφορίες Δράση 7.1 - Οικονομική ενίσχυση Συντονιστικών Σωμάτων Νεολαίας Έτος για το οποίο υποβάλλεται η Αίτηση: Περίληψη της δράσης της Οργάνωσης Δώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5 Ιουνίου 2015 Κύριοι, ΘΕΜΑ: Σχεδιασµός και ιεξαγωγή Σεµιναρίου µε θέµα «Παρεµπόδιση Ξεπλύµατος Παράνοµου Χρήµατος και Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Ειδικός Λογαριασμός Τηλ: 210-2896760-762

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 21-06-2013 Αριθµ.Πρωτ.:5343 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα "Δεσμός για τους Νέους"

Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Δεσμός για τους Νέους Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα "Δεσμός για τους Νέους" Ενότητα 1 η : Στοιχεία κοινωφελούς οργανισμού Ενότητα προς συμπλήρωση από τον κοινωφελή οργανισμό που έχει επιλέξει ο υποψήφιος. 1. Επωνυμία Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια διευκρινίσεων για τα υποβληθέντα ερωτήματα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (EYE/ΓΓΙΦ) με

Συνέχεια διευκρινίσεων για τα υποβληθέντα ερωτήματα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (EYE/ΓΓΙΦ) με Συνέχεια διευκρινίσεων για τα υποβληθέντα ερωτήματα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (EYE/ΓΓΙΦ) με Α.Π. 1225-22/7/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣΦΝ-ΛΧΦ) και τα συνημμένα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader +

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader + Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. Κ.Π. LEADER+ Η Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ «ηµοσυνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 10-03-2014 Αριθµ.Πρωτ.: 2649 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παράρτημα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Παράρτημα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Με το Παράρτημα υποβάλλονται : α) Συνοδευτικό έγγραφο/δήλωση από τον κάτοχο της Άδειας με το οποίο αιτείται τη μεταβίβαση

Διαβάστε περισσότερα

Νοέµβριος 2009 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (2007 2013)

Νοέµβριος 2009 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (2007 2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εκτελεστικός οργανισµός εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεµάτων και πολιτισµού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠH Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (2007 2013) Νοέµβριος 2009 Γενική ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) Η Αρχή ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να επιλέξει ως συνεργάτες δύο (2) Ειδικούς Επιστήµονες µε ειδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2010/C 48/07)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2010/C 48/07) 26.2.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 48/7 Πρόσκληση του 2010 για υποβολή προτάσεων για έμμεσες δράσεις στο πλαίσιο του πολυετούς κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την προστασία των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ 2016 1 Στόχοι Αύξηση της ποιότητας της κινητικότητας στην ΕΕΚ Στήριξη της διεθνοποίησης των οργανισμών ΕΕΚ Εκσυγχρονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος, -η 1 Άγαμος, -η 2. Επιμέλεια Τέκνων ΌΧΙ 0 ΝΑΙ 1

Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος, -η 1 Άγαμος, -η 2. Επιμέλεια Τέκνων ΌΧΙ 0 ΝΑΙ 1 Στοιχεία Αναφοράς (Α) Προς εταιρεία ΟΣΕ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Αριθμός Μητρώου Εργαζομένου Τόπος Συμπλήρωσης Αίτησης (1) Αριθμός Χειρόγραφου Πρωτοκόλλου (2) Αριθμός Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου (3) Ατομικά στοιχεία εργαζομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016»

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016» ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016» Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014. Κυρία/Κύριε,

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014. Κυρία/Κύριε, Ref. Ares(2014)1802463-03/06/2014 European Commission Επικεφαλής Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014 Κυρία/Κύριε, θέιια: Πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία υποβολής προσφορών αριθ. PO/2014-07-INF/ATH που αφορά ανοικτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 22-01-2013 Αριθµ.Πρωτ.:515 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 01-02-2013 Αριθµ.Πρωτ.:895 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το έντυπο διατίθεται δωρεάν από το ΓΕΕΑ και μπορεί να τηλεφορτωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή/ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ικαιώµατα επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία επιχορήγησης ΠΠ7 «Μαρία Κιουρί» - Κατάλογος ειδικών διατάξεων

Συµφωνία επιχορήγησης ΠΠ7 «Μαρία Κιουρί» - Κατάλογος ειδικών διατάξεων ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΠ7 «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΒ ΟΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής

Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής Γενικά σχόλια Το έντυπο της αίτησης μετατροπής διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Επικοινωνίας της Φουρνής Λασιθίου Κρήτης FourniNet Association

Σύλλογος Επικοινωνίας της Φουρνής Λασιθίου Κρήτης FourniNet Association Σύλλογος Επικοινωνίας της Φουρνής Λασιθίου Κρήτης FourniNet Association Α.Φ.Μ. 999678165.Ο.Υ. Β Ηρακλείου Κρήτης. Εθνικής Αντιστάσεως 13, Τ.Κ. 71306, Ηράκλειο Κρήτης. Τηλ. 2810-393898, Fax. 2810-393804.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2045/05-06-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2045/05-06-2014 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο, 26/03/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 2779 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων που διοργανώνονται στην Κύπρο μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων που διοργανώνονται στην Κύπρο μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων που διοργανώνονται στην Κύπρο μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 του Νόµου και του Κανονισµού 5 περί τροποποίησης Παραρτήµατος των «Περί Ρυθµίσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΔΑ: Β4ΘΒ469Β7Γ-Κ3Λ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ηράκλειο 07.09.2012 Αριθµ.Πρωτ.: 5988 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

7 o ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

7 o ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 7 o ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΑΜΟΡΓΟΥ Όροι Συμμετοχής Οργάνωση Το Διεθνές Φεστιβάλ Τουριστικών Ταινιών Μικρού Μήκους της Αμοργού, ετήσια εκδήλωση που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Μέτρο (β)

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Μέτρο (β) Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2016 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Μέτρο (β) Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 31/01/2012 Αριθµ.Πρωτ.:645 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 12-11-2012 Αριθµ.Πρωτ.:8533 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κώδικας : Ηµεροµηνία :28/12/2011 Πληροφορίες:Γιαννοπούλου,

Ταχ. Κώδικας : Ηµεροµηνία :28/12/2011 Πληροφορίες:Γιαννοπούλου, Ταχ. ιεύθυνση : Λαµψάκου 5 Πόλη: Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 11521 Ηµεροµηνία :28/12/2011 Πληροφορίες:Γιαννοπούλου, Αρ. Πρωτ. 34 Κατερίνα, ηµητρακάκη Χριστίνα Τηλέφωνο : 210 7222 727 Fax : 210 7487 658 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Σ.Υ.Υ. ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: _ Ημερομηνία γέννησης / /

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Σ.Υ.Υ. ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: _ Ημερομηνία γέννησης / / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Μ Η Τ Ρ Ω Ο Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ω Ν Σ. Υ. Υ Επώνυμο: Όνομα: Σας υποβάλλω σφραγισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τηλέφωνο: 2102896762 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1088 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 25/2/2014 e-mail: eidlog@aspete.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τηλέφωνο: 2102896762 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1088 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 25/2/2014 e-mail: eidlog@aspete. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα