Πολιτισµός, πολιτική στον οπτικοακουστικό τοµέα και αθλητισµός Πολιτισµός: Πολιτικές και πρόγραµµα-πλαίσιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολιτισµός, πολιτική στον οπτικοακουστικό τοµέα και αθλητισµός Πολιτισµός: Πολιτικές και πρόγραµµα-πλαίσιο"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Πολιτισµός, πολιτική στον οπτικοακουστικό τοµέα και αθλητισµός Πολιτισµός: Πολιτικές και πρόγραµµα-πλαίσιο ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2004 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων -Γραµµή του προϋπολογισµού B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Εισαγωγή Πριν συµπληρώσετε την παρούσα αίτηση, διαβάστε µε προσοχή την πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Μπορεί να χρειαστεί να συµβουλευτείτε ένα αντίγραφο της πρόσκλησης καθώς συµπληρώνετε την αίτησή σας. Ειδικότερα, θα πρέπει να σιγουρευτείτε ότι παρέχετε όλα τα στοιχεία και καλύπτετε όλους τους όρους που απαιτούν οι νέοι δηµοσιονοµικοί κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι αυτό, µελετήστε προσεκτικά το φύλλο ελέγχου της αίτησης κατά τη συµπλήρωσή της. Για να υποβάλετε αίτηση για επιδότηση, παρακαλείστε να συµπληρώσετε το έντυπο αίτησης και να επισυνάψετε τα απαιτούµενα παραρτήµατα. Μην επισυνάπτετε στην αίτηση υποψηφιότητας άλλα παραρτήµατα εκτός από αυτά που απαιτούνται. Τα επιπλέον έγγραφα δεν θα ληφθούν υπόψη ούτε θα επιστραφούν. Οι αιτήσεις θα πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες. Χειρόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνουν αποδεκτές. Αφού συµπληρώσετε την αίτηση υποψηφιότητας, βεβαιωθείτε ότι έχετε υπογράψει και ότι έχετε βάλει ηµεροµηνία. Πρέπει να καταθέσετε το πρωτότυπο και ένα αντίγραφο στην ακόλουθη διεύθυνση: European Commission Policy development in the cultural sphere - Culture 2000 Framework Programme B Office 5/21 B Brussels Belgium Τυχόν αιτήσεις που θα διαβιβαστούν µε φαξ ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο δεν θα γίνουν αποδεκτές. ΓΕΝΙΚΟ (-Α) ΘΕΜΑ (-ΤΑ) ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ: Για όλα τα σχέδια: παρακαλείστε να δηλώσετε µε ένα σταυρό στο κατάλληλο κουτί / κουτιά σε ποιο ή σε ποια γενικά θέµατα αναφέρεται το σχέδιό σας. ΕΤΗΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑ: Παρακαλείστε να δηλώσετε µε ένα σταυρό στο κατάλληλο κουτί τον πολιτιστικό τοµέα στο πλαίσιο του οποίου πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα έγκρισης χρηµατοδότησης του σχεδίου σας (πολιτιστική κληρονοµιά, τέχνες του θεάµατος, εικαστικές τέχνες, σχέδια σε τρίτες χώρες ή βιβλία, ανάγνωση και µετάφραση. Πρέπει να βάλετε ένα µόνο σταυρό). ΣΧΕ ΙΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Παρακαλείστε να δηλώσετε µε ένα σταυρό στο κατάλληλο κουτί τον πολιτιστικό τοµέα στο πλαίσιο του οποίου πρέπει να εξεταστεί η -1-

2 δυνατότητα έγκρισης χρηµατοδότησης του σχεδίου σας (πολιτιστική κληρονοµιά, τέχνες του θεάµατος, εικαστικές τέχνες ή βιβλία και ανάγνωση. Πρέπει να βάλετε ένα µόνο σταυρό). -2-

3 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Παρακαλείστε να δηλώσετε µε σταυρό το (τα) θέµα (-τα) που αφορούν το σχέδιό σας: Απήχηση στους Πολίτες Νέα τεχνολογία/µέσα που αφορούν τη δηµιουργικότητα Παράδοση και καινοτοµία σύνδεση παρελθόντος και µέλλοντος ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ µονοετείς ειδικές, καινοτόµες ή/και πειραµατικές ενέργειες και σχέδια µετάφρασης Παρακαλείστε να δηλώσετε µε ένα σταυρό στο κατάλληλο κουτί τον πολιτιστικό τοµέα στο πλαίσιο του οποίου πρέπει να εξεταστεί για χρηµατοδότηση το σχέδιό σας. Πρέπει να βάλετε ΕΝΑ µόνο σταυρό. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Παρακαλείστε να δηλώσετε µε σταυρό την ενέργεια που αφορά το σχέδιό σας. Πρέπει να βάλετε ΕΝΑΝ µόνο σταυρό. Μονοετή ειδικά, καινοτόµα ή/και πειραµατικά σχέδια που προωθούν την ανάγνωση Μονοετή ειδικά, καινοτόµα ή/και πειραµατικά σχέδια που προωθούν τη συνεργασία, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µε στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων των επαγγελµατιών στον τοµέα της µετάφρασης λογοτεχνικών έργων Μετάφραση λογοτεχνικών (µη βιογραφικών) έργων ευρωπαίων συγγραφέων που συγγράφηκαν µετά το 1950 Μετάφραση έργων µε θέµα τις ευρωπαϊκές ανθρωπιστικές επιστήµες ΣΧΕ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ [Σχέδια πολιτιστικής συνεργασίας στον τοµέα της ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, που πραγµατοποιούνται σε χώρα η οποία δεν συµµετέχει στο πρόγραµµα Πολιτισµός 2000] -3-

4 ΣΧΕ ΙΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Παρακαλείστε να δηλώσετε µε ένα σταυρό στο κατάλληλο κουτί τον πολιτιστικό τοµέα στο πλαίσιο του οποίου πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα έγκρισης χρηµατοδότησης του σχεδίου σας. Πρέπει να βάλετε ΕΝΑ µόνο σταυρό. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ -4-

5 ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Αριθ. Έγγραφο Αριθµός αντιγράφων 1 Έντυπο αίτησης υποψηφιότητας (συµπεριλαµβανοµένου του αναλυτικού 2 προβλεπόµενου προϋπολογισµού) µε ηµεροµηνία και υπογραφή. 2 Απόδειξη παραλαβής όπου αναγράφεται η διεύθυνσή σας. 1 Ναι 3 Υπογεγραµµένες δηλώσεις (πρωτότυπα έγγραφα) του κύριου οργανωτή του σχεδίου και των συνδιοργανωτών, µε ακριβή περιγραφή της συµµετοχής τους στην υλοποίηση και χρηµατική στήριξη του σχεδίου. 4 Υπογεγραµµένες δηλώσεις από τους συγχρηµατοδότες οργανισµούς (βλ. ΙΙ.9), εάν ισχύει. 5 Παράρτηµα 1: Επίσηµο έγγραφο µε το οποίο αποδεικνύεται το νοµικό καθεστώς του κύριου οργανωτή του σχεδίου και των συνδιοργανωτών, π.χ. επίσηµα καταχωρηµένο καταστατικό (µε εξαίρεση τους δηµόσιους φορείς). 6 Παράρτηµα 2: Βιογραφικό του επικεφαλής για το γενικό συντονισµό του σχεδίου (του κυρίου οργανωτή του σχεδίου) και των υπεύθυνων ατόµων των συνδιοργανωτών του σχεδίου. 7 Παράρτηµα 3: Πρόσφατες εκθέσεις δραστηριοτήτων του κύριου οργανωτή του σχεδίου και των συνδιοργανωτών 8 Παράρτηµα 4: Εγκεκριµένος ισολογισµός του τελευταίου οικονοµικού έτους του κύριου οργανωτή του σχεδίου και των συνδιοργανωτών (εκτός εάν πρόκειται για δηµόσιο φορέα και εάν ο οργανισµός είναι νεοσύστατος - στην περίπτωση αυτή αρκεί να υποβληθεί ο µέχρι σήµερα εγκεκριµένος ισολογισµός). 9 Παράρτηµα 5: Τυχόν υλικό για την υποστήριξη της αίτησης (π.χ. σχετικές εκδόσεις, προγράµµατα, εικόνες, σχέδια, ενδεικτικά έργα της δουλειάς των καλλιτεχνών κ.λπ.) 10 Παράρτηµα 6 (µόνο για τα σχέδια µετάφρασης): Ένα αντίτυπο του πρωτότυπου βιβλίου. 11 Παράρτηµα 7 (µόνον για τα σχέδια µετάφρασης): Αντίγραφο της σύµβασης εκχώρησης των δικαιωµάτων µετάφρασης. 12 Παράρτηµα 8 (µόνο για τα σχέδια µετάφρασης): Αντίγραφο της σύµβασης µεταξύ του εκδοτικού οίκου και του µεταφραστή του έργου. 13 Παράρτηµα 9 (µόνο για τα σχέδια µετάφρασης): Ανάλυση των συνολικών δαπανών της έκδοσης, όπου θα πρέπει να επισηµαίνονται σαφώς οι δαπάνες που αφορούν τη µετάφραση. 14 Παράρτηµα 10 (µόνο για τα σχέδια µετάφρασης): Βιογραφικό σηµείωµα του µεταφραστή. 15 Παράρτηµα 11 (µόνο για τα σχέδια µετάφρασης): Χρονολογηµένη και υπογεγραµµένη βεβαίωση του εκδότη όπου δηλώνεται ότι το όνοµα του µεταφραστή και η οικονοµική υποστήριξη της Κοινότητας θα αναφέρονται ευκρινώς στο µεταφρασµένο έργο. 16 Παράρτηµα 12: (µόνο για πολυετείς συµφωνίες συνεργασίας) Το έγγραφο της συµφωνίας συνεργασίας µε νοµική µορφή αναγνωρισµένη σε µία από τις χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα, υπογεγραµµένο από όλους τους εταίρους. 17 Παράρτηµα 13: (µόνο για τις αιτήσεις χρηµατοδότησης που υπερβαίνουν τις ): Έκθεση εξωτερικού λογιστικού ελέγχου για τον υποψήφιο οργανισµό, που έχει συνταχθεί από ορκωτό ελεγκτή εκτός εάν πρόκειται για δηµόσιο φορέα 18 Παράρτηµα 14 (µόνο για τα σχέδια του τοµέα της πολιτιστικής κληρονοµιάς/ κηρυγµένη ως διατηρητέα πολιτιστική κληρονοµια): Άδεια/βεβαίωση από τις αρµόδιες αρχές µε την οποία να βεβαιώνεται ότι οι συγκεκριµένοι οργανισµοί έχουν την άδεια να εκτελέσουν την προβλεπόµενη εργασία

6 19 Έντυπο τραπεζικών στοιχείων, υπογεγραµµένο από τον κύριο οργανωτή του σχεδίου και από την τράπεζα. 1-6-

7 ΜΕΡΟΣ I: Στοιχεία του αιτούντος οργανισµού 1.1 Επωνυµία του οργανισµού και ακρωνύµιο/σύντµηση: 1.2 Νοµικό καθεστώς 1 : Ιδιωτικός ηµόσιος 1.3 Αριθµός καταχώρησης του καταστατικού/εγγραφής στα µητρώα 2 : 1.4 Ηµεροµηνία ίδρυσης: 1.5 ιεύθυνση: Οδός: Ταχυδροµικός κωδικός: Πόλη: Χώρα 1.6 Τηλ. (µε κωδικό της χώρας και της περιοχής): 1.7 Φαξ (µε κωδικό της χώρας και της περιοχής): 1.8 ιεύθυνση ηλεκ. ταχυδροµείου: 1.9 Μόνιµο προσωπικό του οργανισµού (αριθµός): 1.10 Αντιπρόσωπος κατά το νόµο (άτοµο εξουσιοδοτηµένο να υπογράψει συµφωνία µε την Επιτροπή): Eπώνυµο: Όνοµα: Θέση: 1.11 Σύνδεσµος/διαχειριστής του σχεδίου (επικεφαλής του γενικού συντονισµού του προγράµµατος εργασίας) 3 : Eπώνυµο: Όνοµα: Θέση: 1 ηµόσιος φορέας θεωρείται οιοσδήποτε φορέας µέρος των δαπανών του οποίου χρηµατοδοτείται αυτοδίκαια από τον κρατικό προϋπολογισµό µέσω κεντρικής, περιφερειακής ή τοπικής διοικητικής αρχής. Αυτό σηµαίνει ότι οι εν λόγω δαπάνες χρηµατοδοτούνται από κεφάλαια του δηµοσίου τοµέα τα οποία προέρχονται από φορολογία ή χρηµατικά πρόστιµα ή τέλη που διέπονται από το νόµο, χωρίς να παρεµβαίνει διαδικασία αίτησης η οποία θα µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα τη µη χορήγηση των κεφαλαίων. Οργανισµοί των οποίων η ύπαρξη εξαρτάται από κρατική χρηµατοδότηση και λαµβάνουν επιχορηγήσεις ετησίως, αλλά για τους οποίους υπάρχει θεωρητικά η πιθανότητα να µην λάβουν χρηµατοδότηση ένα ορισµένο έτος, θεωρούνται από την Επιτροπή ως ιδιωτικοί φορείς 2 Στο παράρτηµα 1, παρακαλείστε να επισυνάψετε επίσηµο έγγραφο µε το οποίο να αποδεικνύεται το νοµικό καθεστώς του οργανισµού σας, π.χ. επίσηµα καταχωρηµένο καταστατικό του οργανισµού σας (µόνο για τους ιδιωτικούς οργανισµούς). 3 Στο παράρτηµα 2, παρακαλείστε να επισυνάψετε σχετικό βιογραφικό του σηµείωµα του συντονιστήδιαχειριστή του σχεδίου. -7-

8 1.12 Υπεύθυνος για τα χρηµατοοικονοµικά ζητήµατα: Eπώνυµο: Όνοµα: Θέση: 1.13 ιάρθρωση του αιτούντος για την επιδότηση οργανισµού 4 : - Περιγράψτε τη διάρθρωση του οργανισµού σας (ανεξάρτητη ένωση, οµοσπονδία κ.τ.λ.) 1.14 Συνήθεις πηγές χρηµατοδότησης του οργανισµού 5 : 1.15 Εµπειρία στο σχετικό µε την παρούσα αίτηση τοµέα 1.16 Προηγούµενη εµπειρία στον τοµέα της συνεργασίας µε άλλους οργανισµούς στις άλλες χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα: 4 Στο παράρτηµα 3, παρακαλείστε να επισυνάψτε πρόσφατη έκθεση δραστηριότητας του οργανισµού σας. 5 Στο παράρτηµα 4, παρακαλείστε να επισυνάψετε τους εγκεκριµένους ισολογισµούς του τελευταίου οικονοµικού έτους - εκτός εάν ο οργανισµός είναι νεοσύστατος ή εάν πρόκειται για δηµόσιο φορέα. Εάν ο οργανισµός είναι νεοσύστατος, επισυνάψτε τους έως σήµερα εγκεκριµένους ισολογισµούς. -8-

9 1.17 Προηγούµενη άµεση ή έµµεση χρηµατοοικονοµική υποστήριξη κατά τα τρία τελευταία έτη από κοινοτικό θεσµικό όργανο ή οργανισµό (εάν ισχύει και συµπεριλαµβανοµένων των µονοετών σχεδίων ή σχεδίων πολυετών συµφωνιών συνεργασίας που έχουν χρηµατοδοτηθεί από το πρόγραµµα «Πολιτισµός 2000») 6 Για κάθε χορηγηθείσα επιδότηση να δηλώσετε : Κοινοτικό πρόγραµµα ή γραµµή του προϋπολογισµού Tίτλος του σχεδίου Έτος και αριθµός αναφοράς της σύµβασης Ποσό της επιδότησης (Εάν χρειάζεται προσθέστε άλλη µια σελίδα µεγέθους A4) 1.18 Ο οργανισµός σας έχει υποβάλει ή προτίθεται να υποβάλει αίτηση για χορήγηση επιδότησης γι' αυτό το σχέδιο ή για άλλο του ίδιου τοµέα σε άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής; (προσδιορίστε τις Γ, το σχετικό πρόγραµµα ή τη σχετική πρωτοβουλία και την έκβαση της αίτησής σας) Εάν ναι, παρακαλείστε να υπογράψετε την ακόλουθη δήλωση: Έχω πλήρη επίγνωση ότι ο οργανισµός µου δεν δικαιούται περισσότερες από µία επιδότησεις από την Επιτροπή για την ενέργεια που καλύπτεται από την παρούσα αίτηση και για το λόγο αυτό, σε περίπτωση έγκρισης της παρούσας αίτησης, θα αποσύρω οποιαδήποτε άλλη αίτηση για οποιαδήποτε άλλη επιδότηση από την Επιτροπή ή θα αποσύρω την παρούσα αίτηση, εάν εγκριθεί οποιαδήποτε άλλη αίτηση. 6 Η µη αναγραφή όλων των πηγών επιδότησης κατά την υποβολή της παρούσας αίτησης συνεπάγεται την αυτόµατη ακύρωση της αίτησής σας. -9-

10 Ηµεροµηνία: Υπογραφή: -10-

11 ΜΕΡΟΣ II (Αυτό το µέρος δεν αφορά αιτήσεις για σχέδια µετάφρασης) Στοιχεία του σχεδίου για το οποίο ζητείται η επιδότηση Στο παράρτηµα 5, παρακαλείστε να επισυνάψετε κάθε υλικό που θα µπορούσε να συµβάλει στην υποστήριξη της αίτησης, να προβάλει το σχέδιο και να προσφέρει τη δυνατότητα διεξοδικότερης αξιολόγησης του σχεδίου και των διοργανωτών του. II.1 II.2 Tίτλος του σχεδίου Παρουσίαση του σχεδίου στα ΑΓΓΛΙΚΑ (υποχρεωτικά) ΚΑΙ στα ΓΑΛΛΙΚΑ ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ. Η περιγραφή αυτή δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει τις 1-2 σελίδες µεγέθους Α4 και τις 1000 λέξεις. Παρακαλείστε να συντάξετε µια ακριβή και σαφή περίληψη στην οποία θα περιλαµβάνονται πληροφορίες σχετικά µε όλα τα ακόλουθα σηµεία: - Ποιες δραστηριότητες έχουν προγραµµατιστεί; - Πού και πότε θα πραγµατοποιηθούν και πόσο αυτές θα διαρκέσουν; - Ποιοι είναι οι στόχοι του σχεδίου και µε ποιον τρόπο θα επιτευχθούν; - Ποια αποτελέσµατα αναµένονται µακροπρόθεσµα; - Πώς θα συνεργαστούν οι συνδιοργανωτές κατά την εφαρµογή του σχεδίου; - Ποια είναι η προστιθέµενη αξία της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο; - Ποιοι θα επωφεληθούν από το σχέδιο; II.3 Λεπτοµερής περιγραφή των δραστηριοτήτων για τις οποίες ζητείται χρηµατοοικονοµική υποστήριξη Επισυνάψτε ακριβές πρόγραµµα των προγραµµατιζόµενων µέσα στο πλαίσιο του σχεδίου σας δραστηριοτήτων. Για κάθε δραστηριότητα, περιγράψτε αναλυτικά σε ένα χωριστό φύλλο (που θα επισυνάψετε στο παρόν έντυπο) τη δραστηριότητα αυτή καθαυτή, τους στόχους της, τη συµµετοχή των συνδιοργανωτών, την οµάδα στόχο, ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Παρακαλείστε επίσης να αναφέρετε τυχόν οργανισµούς υπεργολαβίας που συµµετέχουν στο σχέδιό σας και να δηλώσετε σε ποια γραµµή προϋπολογισµού έχετε εισαγάγει τις δαπάνες που συνδέονται µε τις δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν από τους οργανισµούς αυτούς. -11-

12

13 II.4 Ποιοι είναι οι συνδιοργανωτές που θα πάρουν µέρος στο σχέδιο; Επωνυµίες συνδιοργανωτών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο Ρόλος του συνδιοργανωτή στον σχεδιασµό του σχεδίου Ρόλος του συνδιοργανωτή στην υλοποίηση του σχεδίου Χρηµατοοικονοµική συµµετοχή (τουλάχιστον 5% του συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού) Το ποσό να αναγραφεί σε ευρώ Επωνυµίες συνδιοργανωτών σε εθνικό επίπεδο Ρόλος του συνδιοργανωτή στον σχεδιασµό του σχεδίου Ρόλος του συνδιοργανωτή στην υλοποίηση του σχεδίου Χρηµατοοικονοµική συµµετοχή (τουλάχιστον 5% του συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού) Το ποσό να αναγραφεί σε ευρώ Επωνυµίες συνδιοργανωτών σε χώρες επιλέξιµες προς συµµετοχή στο πρόγραµµα Πολιτισµός 2000 Ρόλος του συνδιοργανωτή στον σχεδιασµό του σχεδίου Ρόλος του συνδιοργανωτή στην υλοποίηση του σχεδίου Xρηµατοοικονοµική συµµετοχή (τουλάχιστον 5% του συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού) Το ποσό να αναγραφεί σε ευρώ Εάν χρειάζεται, προσθέστε µια σελίδα -13-

14 II.5 Ποιοι εταίροι θα συνεργάζονται για την υλοποίηση του σχεδίου; Επωνυµίες εταίρων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο Επωνυµίες εταίρων σε εθνικό επίπεδο Επωνυµίες εταίρων σε χώρες επιλέξιµες προς συµµετοχή στο πρόγραµµα Πολιτισµός 2000 Εάν χρειάζεται, προσθέστε µια σελίδα -14-

15 II.6 Πρόγραµµα υλοποίησης του σχεδίου Ηµεροµηνία έναρξης του σχεδίου 7 : ηµέρα µήνας έτος Ηµεροµηνία λήξης του σχεδίου 8 : ηµέρα µήνας έτος Λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα για την υλοποίηση του προγράµµατος εργασίας Mήνας Ενέργεια (-ες) Προβλεπόµενο κόστος σε II.7 Χώρος (χώροι) υλοποίησης του σχεδίου: 7 Εάν δεν δηλώσετε τις ηµεροµηνίες αυτές, ο φάκελός σας δεν θα ληφθεί υπόψη. Το σχέδιο πρέπει να ξεκινά πριν από τη 15η Νοεµβρίου Η περίοδος επιλεξιµότητας των δαπανών των δραστηριοτήτων δεν θα ξεκινά, εκτός από την περίπτωση που περιγράφεται παρακάτω, πριν από την υπογραφή της σύµβασης επιδότησης από την Επιτροπή, η οποία προβλέπεται να λάβει χώρα στις 15 Απριλίου Επιδότηση για µια ενέργεια που έχει ήδη ξεκινήσει είναι δυνατόν να χορηγηθεί µόνο εφόσον ο αιτών µπορεί να αποδείξει την ανάγκη έναρξης της ενέργειας πριν από την υπογραφή της σύµβασης. Στις περιπτώσεις αυτές, δαπάνη επιλέξιµη προς χρηµατοδότηση δεν µπορεί να έχει πραγµατοποιηθεί πριν από τις 15/04/04 ή πριν από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, εφόσον η ηµεροµηνία αυτής είναι προγενέστερη. 8 Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται ύστερα από αυτήν την ηµεροµηνία δεν θα είναι επιλέξιµες, εκτός εάν έχει δοθεί ειδική έγκριση από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής. -15-

16 II.8 Συνολικό προβλεπόµενο κόστος του σχεδίου: Επιδότηση που ζητείται από την Επιτροπή 9 : Άλλες ήδη εξασφαλισµένες πηγές χρηµ/τησης 10 : Αυτοχρηµατοδότηση του αιτούντος οργανισµού (Υπεύθυνος του σχεδίου): Συγχρηµατοδοτήσεις από τους συνδιοργανωτές: Έσοδα προερχόµενα από το σχέδιο: II.9 Άλλες πηγές χρηµατοδότησης (Εάν υπάρχουν, εκτός από τις κοινοτικές επιδοτήσεις και τις συνεισφορές των συνδιοργανωτών). Παρακαλείστε να αναφέρετε όλες τις πηγές χρηµατοδότησης και για κάθε συγχρηµατοδότη οργανισµό να συµπεριλάβετε γραπτή δήλωση υπογεγραµµένη από τον οργανισµό. Χρησιµοποιήστε το έντυπο δήλωσης της σελίδας που ακολουθεί. II.10 Άλλες πληροφορίες: Παρακαλείστε να δώσετε οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία πιστεύετε ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη από την Επιτροπή. 9 Για τα ετήσια σχέδια, η επιδότηση που ζητείται από την Επιτροπή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του συνολικού προβλεπόµενου κόστους του σχεδίου και πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ (το ελάχιστο) και (το µέγιστο). Για τα σχέδια πολυετούς συνεργασίας, η επιδότηση που ζητείται από την Επιτροπή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% του συνολικού προβλεπόµενου κόστους του σχεδίου και πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ (το ελάχιστο) και (το µέγιστο) ετησίως. Εάν το συνολικό ποσό της αιτούµενης χρηµατοδότησης υπερβαίνει τις , οι ιδιωτικοί οργανισµοί πρέπει να επισυνάψουν στο παράρτηµα 13 έκθεση εξωτερικού λογιστικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή. 10 Πρέπει να υποβάλετε γραπτές βεβαιώσεις για όλες τις πηγές χρηµατοδότησης που περιλαµβάνονται στον προβλεπόµενο προϋπολογισµό - βλ. επίσης ΙΙ

17 ήλωση συγχρηµατοδότη οργανισµού (Αντίγραφο του εντύπου αυτού να συµπληρωθεί από κάθε συγχρηµατοδότη οργανισµό) Επωνυµία του οργανισµού (πλήρης, κατά το νόµο, επωνυµία): ιεύθυνση: Οδός: Ταχυδροµικός κωδικός: Πόλη: Χώρα : Υπεύθυνος επικοινωνίας εκ µέρους του συγχρηµατοδότη οργανισµού: Ονοµατεπώνυµο: Τίτλος ή θέση: Τηλέφωνο: Φαξ: ιεύθυνση ηλεκ. ταχυδροµείου: Ποσό (σε ευρώ) το οποίο ο συγχρηµατοδοτών οργανισµός έχει αναλάβει να συνεισφέρει για την υλοποίηση της εν λόγω δραστηριότητας:. Επωνυµία του πολιτιστικού φορέα που λαµβάνει τα κεφάλαια: Εξηγήσεις, εάν δεν έχει ληφθεί ακόµη η τελική απόφαση συγχρηµατοδότησης: Ηµεροµηνία Υπογραφή Επίσηµη σφραγίδα -17-

18 ήλωση του κύριου οργανωτή του σχεδίου Ο οργανισµός µου είναι δηµόσιος ιδιωτικός οργανισµός (σηµειώστε το αντίστοιχο πλαίσιο) 11. Εξ ονόµατος του οργανισµού µου δηλώνω ότι αποδέχοµαι τους βασικούς όρους της παρούσας πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. Επιπλέον, ο ρόλος του οργανισµού µου όσον αφορά τη συµµετοχή στο σχεδιασµό, στην υλοποίηση και στη χρηµατοδότηση είναι ο εξής: Ρόλος στο σχεδιασµό (σύντοµη περιγραφή): Ρόλος στην υλοποίηση (σύντοµη περιγραφή): Χρηµατοοικονοµική συµµετοχή, το ποσό σε : (τουλάχιστον 5% του συνολικού προϋπολογισµού, συνεισφορές σε είδος δεν είναι αποδεκτές) ηλώνω ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην παρούσα αίτηση είναι ακριβή και ότι δεν αποκρύπτω από την Επιτροπή οιαδήποτε πληροφορία. ηλώνω επίσης ότι ο οργανισµός µου και εγώ ο ίδιος, καθώς και οι εταίροι µας, θα τηρήσουµε και θα σεβαστούµε αυτούς τους βασικούς όρους και ότι θα συνεργαστούµε απόλυτα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την επίβλεψη των δραστηριοτήτων. Στην περίπτωση που γίνει αποδεκτή η αίτησή µου, δεσµεύοµαι µε την παρούσα δήλωση να γίνεται ρητή µνεία της χορηγούµενης από την Επιτροπή χρηµατοδότησης σε κάθε εκδήλωση, δηµόσια ή όχι, επίσηµη ή όχι, και σε κάθε ενηµερωτικό έντυπο. Εάν το σχέδιο επιλεγεί, συµφωνώ να δηµοσιεύσει η Επιτροπή τις λεπτοµέρειες του σχεδίου (συµπεριλαµβανοµένων και των διευθύνσεων των οργανισµών) στον ιστότοπο Europa. Επωνυµία του αιτούντος οργανισµού (υπευθύνου του σχεδίου): Ονοµατεπώνυµο του υπογράφοντος, την αίτηση, εκπροσώπου του οργανισµού: Θέση: Ηµεροµηνία: Τόπος (διεύθυνση, να συµπεριληφθεί και η χώρα): 11 ηµόσιος φορέας θεωρείται οιοσδήποτε φορέας µέρος των δαπανών του οποίου χρηµατοδοτείται αυτοδίκαια από τον κρατικό προϋπολογισµό µέσω κεντρικής, περιφερειακής ή τοπικής διοικητικής αρχής. Αυτό σηµαίνει ότι οι εν λόγω δαπάνες χρηµατοδοτούνται από κεφάλαια του δηµοσίου τοµέα τα οποία προέρχονται από φορολογία ή χρηµατικά πρόστιµα ή τέλη που διέπονται από το νόµο, χωρίς να παρεµβαίνει διαδικασία αίτησης η οποία θα µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα τη µη χορήγηση των κεφαλαίων. Οργανισµοί των οποίων η ύπαρξη εξαρτάται από κρατική χρηµατοδότηση και λαµβάνουν επιχορηγήσεις ετησίως, αλλά για τους οποίους υπάρχει θεωρητικά η πιθανότητα να µην λάβουν χρηµατοδότηση ένα ορισµένο έτος, θεωρούνται από την Επιτροπή ως ιδιωτικοί φορείς -18-

19 Υπογραφή : Επίσηµη σφραγίδα -19-

20 ήλωση των συνδιοργανωτών (Αντίγραφο του εντύπου αυτού πρέπει να συµπληρωθεί από κάθε συνδιοργανωτή) Ο οργανισµός µου είναι δηµόσιος ιδιωτικός οργανισµός (σηµειώστε το αντίστοιχο πλαίσιο) 12. Εξ ονόµατος του οργανισµού µου δηλώνω ότι αποδέχοµαι τους βασικούς όρους της παρούσας πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. Επιπλέον, ο ρόλος του οργανισµού µου όσον αφορά τη συµµετοχή στο σχεδιασµό, στην υλοποίηση και στη χρηµατοδότηση είναι ο εξής: Ρόλος στο σχεδιασµό (σύντοµη περιγραφή): Ρόλος στην υλοποίηση (σύντοµη περιγραφή): Χρηµατοοικονοµική συµµετοχή, το ποσό σε : (τουλάχιστον 5% του συνολικού προϋπολογισµού, συνεισφορές σε είδος δεν είναι αποδεκτές) ηλώνω ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην παρούσα αίτηση είναι ακριβή και ότι δεν αποκρύπτω από την Επιτροπή οιαδήποτε πληροφορία. ηλώνω επίσης ότι ο οργανισµός µου και εγώ ο ίδιος, καθώς και οι εταίροι µας, θα τηρήσουµε και θα σεβαστούµε αυτούς τους βασικούς όρους και ότι θα συνεργαστούµε απόλυτα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την επίβλεψη των δραστηριοτήτων. Επωνυµία του οργανισµού (συνδιοργανωτής): Ονοµατεπώνυµο του εκπροσώπου του οργανισµού: Θέση: Ηµεροµηνία: Υπογραφή : Τόπος (διεύθυνση, να συµπεριληφθεί και η χώρα): Επίσηµη σφραγίδα 12 ηµόσιος φορέας θεωρείται οιοσδήποτε φορέας µέρος των δαπανών του οποίου χρηµατοδοτείται αυτοδίκαια από τον κρατικό προϋπολογισµό µέσω κεντρικής, περιφερειακής ή τοπικής διοικητικής αρχής. Αυτό σηµαίνει ότι οι εν λόγω δαπάνες χρηµατοδοτούνται από κεφάλαια του δηµοσίου τοµέα τα οποία προέρχονται από φορολογία ή χρηµατικά πρόστιµα ή τέλη που διέπονται από το νόµο, χωρίς να παρεµβαίνει διαδικασία αίτησης η οποία θα µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα τη µη χορήγηση των κεφαλαίων. Οργανισµοί των οποίων η ύπαρξη εξαρτάται από κρατική χρηµατοδότηση και λαµβάνουν επιχορηγήσεις ετησίως, αλλά για τους οποίους υπάρχει θεωρητικά η πιθανότητα να µην λάβουν χρηµατοδότηση ένα ορισµένο έτος, θεωρούνται από την Επιτροπή ως ιδιωτικοί φορείς Οι ιδιωτικοί οργανισµοί πρέπει να επισυνάψουν επίσηµο έγγραφο µε το οποίο να αποδεικνύεται το νοµικό καθεστώς του οργανισµού, π.χ. επίσηµα καταχωρηµένο καταστατικό του οργανισµού στο παράρτηµα 1 και τους εγκεκριµένους λογαριασµούς για το τελευταίο οικονοµικό έτος στο παράρτηµα 4. Όλοι οι οργανισµοί πρέπει να επισυνάψουν βιογραφικό σηµείωµα του υπεύθυνου για το σχέδιο ατόµου στο παράρτηµα 2 και πρόσφατη έκθεση δραστηριοτήτων στο παράρτηµα

21 ΜΕΡΟΣ III ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1) - Σηµειώστε ότι είναι απαραίτητο, κάθε φορά που αυτό ζητείται στα κεφάλαια του προϋπολογισµού (π.χ. Κεφάλαιο 3 - Έξοδα µετακίνησης και διαµονής σχετικά µε το σχέδιο), να υποβάλετε παραρτήµατα και να δίνετε λεπτοµερείς λογαριασµούς για κάθε ποσό άνω των ευρώ. Τα παραρτήµατα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του προϋπολογισµού. Σηµ.: τα έξοδα για το διοικητικό και το συντονιστικό προσωπικό, βλ. Ι. απάνες - Κεφάλαιο 1 (α+β+γ) του εντύπου του προϋπολογισµού, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 20% των συνολικών άµεσων δαπανών, δηλ. των δαπανών που αναφέρονται στα κεφάλαια (3)+(4)+(5)+(6). 2) - Το έντυπο τραπεζικών στοιχείων πρέπει να υποβληθεί δεόντως υπογεγραµµένο από τον κάτοχο του λογαριασµού και από την τράπεζα. -21-

22 Τραπεζικά στοιχεία: Παρακαλείστε να συµπεριλάβετε το αντίστοιχο έντυπο τραπεζικών στοιχείων για τη χώρα σας, το οποίο θα βρείτε στη διεύθυνση: act_info/form_en.html. Το έντυπο πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή από τον κάτοχο του λογαριασµού και από τον εκπρόσωπο της τράπεζας. -22-

23 Ι. ΑΠΑΝΕΣ 1. Προσωπικό (διοίκησης και συντονισµού) Τα έξοδα αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 20% του συνολικού ποσού όλων των άλλων άµεσων δαπανών, δηλ. των δαπανών των κεφαλαίων (3)+(4)+(5)+(6) Συνολικός προβλεπόµενος προϋπολογισµός α) Κατηγορία A (διαχειριστής σχεδίου, διοικητικός, εµπειρογνώµονας, σύµβουλος, κ.τ.λ.) Συνολικές πραγµατικές δαπάνες Η στήλη αυτή πρέπει να συµπληρωθεί µόνον κατά την υποβολή της δήλωσης των δαπανών Καθήκοντα στο πλαίσιο του σχεδίου Αριθµός ατόµων Συνολικός αριθµός ηµερών Ποσό ανά ηµέρα σε ευρώ ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο Σύνολο (α) κατηγορία A β) Κατηγορία B (καθήκοντα βοηθού, κ.τ.λ.) Καθήκοντα στο πλαίσιο του σχεδίου Αριθµός ατόµων Συνολικός αριθµός ηµερών Ποσό ανά ηµέρα σε ευρώ ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο Σύνολο (β) κατηγορία B -23-

24 γ) Κατηγορία Γ (γραµµατείς, κ.τ.λ.) Συνολικός προβλεπόµενος προϋπολογισµός Συνολικές πραγµατικές δαπάνες Καθήκοντα στο πλαίσιο του σχεδίου Αριθµός ατόµων Συνολικός αριθµός ηµερών Ποσό ανά ηµέρα σε ευρώ ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο Σύνολο (γ) κατηγορία Γ Σύνολο κεφαλαίου 1 (α+β+γ) 2. Γενικές δαπάνες (εξοπλισµός γραφείων, αναλώσιµα, απόσβεση εξοπλισµού συστηµάτων πληροφορικής ανάλογα µε τη διάρκεια της δράσης) ΣΗΜ.: στο κεφάλαιο αυτό πρέπει να συµπεριληφθούν µόνο οι ίδιες δαπάνες του δικαιούχου που συνδέονται άµεσα µε την υλοποίηση του σχεδίου, -δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 7% του συνολικού ποσού των άµεσων δαπανών (τµήµατα 1,3, 4, 5 & 6). Σύνολο κεφαλαίου 2-24-

25 3. Έξοδα µετακίνησης και διαµονής του διοικητικού προσωπικού που συνδέονται µε την υλοποίηση του σχεδίου - Εάν πρόκειται για έξοδα µετακίνησης/παραµονής των συµµετεχόντων σε συνέδριο ή σεµινάριο που οργανώνεται στο πλαίσιο του σχεδίου, τα έξοδα πρέπει να δηλωθούν στο κεφάλαιο 5γ1-5γ3 του εντύπου. - Εάν πρόκειται για έξοδα µετακίνησης/παραµονής που συνδέονται άµεσα µε τις δραστηριότητες του σχεδίου, τα έξοδα πρέπει να δηλωθούν στο κεφάλαιο 6η. - Παρακαλείστε να δηλώσετε στο παράρτηµα A: - τη λεπτοµερή µέθοδο υπολογισµού για όλα τα ποσά που υπερβαίνουν τα τους τόπους προέλευσης και προορισµού και τις ηµεροµηνίες των προγραµµατισµένων µετακινήσεων. Συνολικός προβλεπόµενος προϋπολογισµός Συνολικές πραγµατικές δαπάνες α) Μετακινήσεις Αριθµός ατόµων Συνολικός αριθµός µετακινήσεων Μεταφορικό µέσο Μέσο κόστος ανά µετακίνηση ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο (α) µετακινήσεις β) ιαµονή (διανυκτέρευση και γεύµατα) Αριθµός ατόµων Συνολικός αριθµός ηµερών Μέσο κόστος ανά ηµέρα ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο (β) διαµονή Σύνολο κεφαλαίου 3 (α+β) -25-

26 4. απάνες παραγωγής, επικοινωνίας και διάδοσης - Για κάθε ποσό που υπερβαίνει τα 5.000, να αναφέρετε τη λεπτοµερή µέθοδο υπολογισµού στο παράρτηµα Β. - ΣΗΜ.: µην συµπεριλάβετε τις δαπάνες διοικητικού προσωπικού σε αυτόν τον τίτλο. α) Έξοδα παραγωγής (εκδόσεις, βιβλία, CD-ROM, βίντεο, ιαδίκτυο, κ.τ.λ.) (1) Συνολικός προβλεπόµενος προϋπολογισµός Συνολικές πραγµατικές δαπάνες (1) Περιγράψτε αναλυτικά το περιεχόµενο β) Έξοδα µετάφρασης (παρακαλείστε να λάβετε υπόψη το ανώτατο όριο: 1,67 ανά γραµµή) Σύνολο (α) παραγωγή Σύνολο (β) µετάφραση γ) Έξοδα διανοµής (ταχυδροµικά, συσκευασία κ.τ.λ.) Σύνολο (γ) διανοµή δ) Έξοδα διάδοσης (διαφηµίσεις, προώθηση, τύπος κ.τ.λ.) (παρακαλείστε να διευκρινίσετε):.... Σύνολο (δ) διάδοση Σύνολο κεφαλαίου 4 (α+β+γ+δ) -26-

27 5. Έξοδα διοργάνωσης συνεδρίων, σεµιναρίων και συναντήσεων Για κάθε ποσό που υπερβαίνει τα 5.000, περιγράψτε τη λεπτοµερή µέθοδο υπολογισµού όλων των ποσών στο παράρτηµα Γ. Συνολικός προβλεπόµενος προϋπολογισµός α) Μίσθωση αιθουσών Συνολικές πραγµατικές δαπάνες Σύνολο (α) µίσθωση αιθουσών β) Μίσθωση εξοπλισµού Σύνολο (β) µίσθ. εξοπλισµού γ) Έξοδα µετακίνησης / διαµονής των συµµετεχόντων και των οµιλητών Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προέλευση Άλλα θεσµικά όργανα ή οργανισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Συµβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) Χώρα στην οποία διοργανώνεται το συνέδριο ή το σεµινάριο Άλλα κράτη µέλη της ΕΕ (α) Άλλες χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ (Iσλανδία, Λίχτενσταϊν, Νορβηγία) (α) Άλλες χώρες (α) Συνολικός αριθµός ατόµων Πριν κατατάξετε τις σχετικές δαπάνες στις κατηγορίες (γ1), (γ2) και (γ3), παρακαλείστε να δώσετε στον πίνακα αυτό αναλυτικά στοιχεία σχετικά µε τον αναµενόµενο αριθµό και την προέλευση των συµµετεχόντων και των οµιλητών. Συνολικός αριθµός ατόµων (α) Παρακαλείστε να αναφέρετε στο παράρτηµα τον προβλεπόµενο αριθµό ατόµων ανά χώρα -27-

28 Συνολικός προβλεπόµενος προϋπολογισµός γ1) Μετακινήσεις των συµµετεχόντων και των οµιλητών σε συνέδρια - Παρακαλείστε να δηλώσετε στο παράρτηµα Γ: - τη λεπτοµερή µέθοδο υπολογισµού για όλα τα ποσά που υπερβαίνουν τα τους τόπους προέλευσης και προορισµού και τις ηµεροµηνίες των προγραµµατισµένων µετακινήσεων - Να µην περιληφθούν οι υπάλληλοι τις Ευρωπαϊκής Ένωσης Συνολικές πραγµατικές δαπάνες Αριθµός ατόµων Συνολικός αριθµός µετακινήσεων Μεταφορικό µέσο Μέσο κόστος ανά µετακίνηση ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο (γ1) µετακινήσεις γ2) Tοπικές µεταφορές - Παρακαλείστε να δηλώσετε στο παράρτηµα Γ: - τη λεπτοµερή µέθοδο υπολογισµού για όλα τα ποσά που υπερβαίνουν τα τους τόπους προέλευσης και προορισµού και τις ηµεροµηνίες των προγραµµατισµένων µετακινήσεων - Να µην περιληφθούν οι υπάλληλοι τις Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθµός ατόµων Συνολικός αριθµός µετακινήσεων Μεταφορικό µέσο Μέσο κόστος ανά µετακίνηση ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο (γ2) τοπικές µεταφορές -28-

29 γ3) ιαµονή (διανυκτέρευση και γεύµατα των συµµετεχόντων και των οµιλητών σε συνέδρια) - Παρακαλείστε να δηλώσετε στο παράρτηµα Γ: - τη λεπτοµερή µέθοδο υπολογισµού για όλα τα ποσά που υπερβαίνουν τα τους τόπους και τις ηµεροµηνίες των προγραµµατισµένων παραµονών - Να µην περιληφθούν οι υπάλληλοι τις Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθµός ατόµων Συνολικός αριθµός ηµερών Μέσο κόστος ανά ηµέρα ΣΥΝΟΛΟ Συνολικός προβλεπόµενος προϋπολογισµός Συνολικές πραγµατικές δαπάνες δ) ιερµηνεία Γλώσσες από/προς τις οποίες θα παρέχεται διερµηνεία : - ιερµηνεία από: - ιερµηνεία προς:. Σύνολο (γ3) διαµονή δ1) ιερµηνείς (παρακαλείστε να λάβετε υπόψη το ανώτατο όριο: 600 ανά ηµέρα, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων µετακίνησης και διαµονής) Σύνολο (δ1) διερµηνείς δ2) Καµπίνες Σύνολο (δ2) καµπίνες ε) Αµοιβές εξωτερικών οµιλητών (παρακαλείστε να λάβετε υπόψη το ανώτατο όριο: 500 ανά ηµέρα) Σύνολο (ε) οµιλητές -29-

30 Συνολικός προβλεπόµενος προϋπολογισµός Συνολικές πραγµατικές δαπάνες στ) Προσωπικό υποδοχής Σύνολο(στ) προσωπικό υποδοχής ζ) έξοδα αναπαραγωγής (φωτοαντίγραφα κ.τ.λ.) της τεκµηρίωσης που θα διανεµηθεί στους συµµετέχοντες Σύνολο (ζ) τεκµηρίωση η) Προµήθειες Σύνολο (η) προµήθειες θ) Λοιπά έξοδα (διευκρινίστε).. Σύνολο(θ) έξοδα λοιπά Σύνολο κεφαλαίου 5 (στοιχεία α) - θ)) -30-

31 Συνολικός προβλεπόµενος προϋπολογισµός 6. ιάφορα έξοδα που συνδέονται άµεσα µε τις δραστηριότητες του σχεδίου - Για κάθε ποσό ανώτερο των 5.000, να αναφέρετε τη λεπτοµερή µέθοδο υπολογισµού για όλα τα ποσά στο παράρτηµα Ε. - ΣΗΜ.: µην συµπεριλάβετε τις δαπάνες διοικητικού προσωπικού σε αυτόν τον τίτλο. α) Αµοιβές καλλιτεχνών β) Ασφαλίσεις γ) Μισθώσεις χώρων δ) Μισθώσεις εξοπλισµού ε) Μεταφορά εξοπλισµού στ) Πνευµατική ιδιοκτησία ή δικαιώµατα εκµετάλλευσης ζ) ικαιώµατα παρακολούθησης (από πώληση έργων τέχνης) η) Έξοδα µετακίνησης/διαµονής (1) (1) - Παρακαλείστε να δηλώσετε στο παράρτηµα E: - τη λεπτοµερή µέθοδο υπολογισµού για όλα τα ποσά που υπερβαίνουν τα τους τόπους προέλευσης και προορισµού και τις ηµεροµηνίες των προγραµµατισµένων µετακινήσεων θ) Αγορές εξοπλισµού για την παραγωγή, τη δηµιουργία, την αναστήλωση (κληρονοµιάς) κ.τ.λ. ι) Αµοιβές επιστηµονικού προσωπικού, τεχνικών και υπεύθυνων για την παραγωγή, τη δηµιουργία, την αναστήλωση (κληρονοµιάς) κ.τ.λ. Συνολικές πραγµατικές δαπάνες ια) Λοιπά έξοδα (διευκρινίστε) Σύνολο κεφαλαίου 6 (στοιχεία α) - ια)) Γενικό σύνολο δαπανών -31-

32 II. ΕΣΟ Α 1. Ειδικές επιδοτήσεις α) Ευρωπαϊκή Επιτροπή (δηλ. η επιδότηση που ζητείται µε την παρούσα αίτηση) β) ιεθνείς δηµόσιοι οργανισµοί (παρακαλείστε να υποβάλετε δήλωση των σχετικών οργανισµών - βλ. µέρος ΙΙ, σηµείο 9) Προσδιορίστε : γ) Εθνικοί/περιφερειακοί/τοπικοί δηµόσιοι οργανισµοί (παρακαλείστε να υποβάλετε δήλωση των σχετικών οργανισµών - βλ. µέρος ΙΙ, σηµείο 9) Προσδιορίστε : δ) Ιδιωτικές επιχειρήσεις (παρακαλείστε να υποβάλετε δήλωση των σχετικών επιχειρήσεων - βλ. µέρος ΙΙ, σηµείο 9) Προσδιορίστε : Συvoλικά πρoβλεπόµεvα έσοδα: Συνολικά πραγµατικά έσοδα Η στήλη αυτή πρέπει να συµπληρωθεί µόνον κατά την υποβολή της δήλωσης των δαπανών -32-

33 Συvoλικά πρoβλεπόµεvα έσοδα: Συνολικά πραγµατικά έσοδα ε) Λοιπά (παρακαλείστε να υποβάλετε δήλωση των σχετικών οργανισµών - βλ. µέρος ΙΙ, σηµείο 9) Προσδιορίστε : Σύνολο κεφαλαίου 1 (στοιχεία α) - ε)) 2. Έσοδα προερχόµενα από το σχέδιο Τυχόν έσοδα που προέρχονται από το σχέδιο δεν είναι δυνατόν και δεν πρέπει να θεωρηθούν µέρος της αυτοχρηµατοδότησης (κεφάλαιο 3) α) Τέλη εγγραφής β) Πώληση εκδόσεων γ) Λοιπά Προσδιορίστε : Σύνολο κεφαλαίου 2 (στοιχεία α+β+γ) -33-

34 3. Αυτοχρηµατοδότηση του αιτούντος οργανισµού και των συνδιοργανωτών Η συνεισφορά αυτή πρέπει να είναι από ίδια κεφάλαια ή από κεφάλαια που έχουν εξασφαλιστεί ειδικά για το σχέδιο. Έσοδα που προέρχονται από δραστηριότητες του σχεδίου δεν είναι δυνατόν κατά κανένα τρόπο να θεωρηθούν αποκτηθέντα για το ίδιο το σχέδιο κεφάλαια. α) Αιτών οργανισµός: β) Συνδιοργανωτές: (διευκρινίστε) Σύνολο κεφαλαίου 3 (στοιχεία α+β) Γενικό σύνολο εσόδων (1+2+3) -34-

35 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΕΛΙ Α ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΙΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ/ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Να υπογραφεί κατά την υποβολή του προβλεπόµενου προϋπολογισµού Να υπογραφεί κατά την υποβολή του απολογισµού. ηλώνω υπεύθυνα ότι ο υποβληθείς προβλεπόµενος προϋπολογισµός είναι αληθής και ακριβής και ότι ο αιτών οργανισµός δεν εµπίπτει σε καµία από τις καταστάσεις που αναφέρονται λεπτοµερώς στο παράρτηµα Β, σηµείο α) της αίτησης υποβολής προτάσεων. Ονοµατεπώνυµο: Θέση στον αιτούντα οργανισµό: Ηµεροµηνία: Υπογραφή : Ο/Η υπογεγραµµένος/-η βεβαιώνει ότι οι υποβληθέντες τελικοί λογαριασµοί είναι αληθείς και ακριβείς. Ονοµατεπώνυµο: Θέση στον αιτούντα οργανισµό: Ηµεροµηνία: Υπογραφή : Επίσηµη σφραγίδα: Επίσηµη σφραγίδα: -35-

36 ΜΕΡΟΣ IV (να συµπληρωθεί - µαζί µε το Μέρος I και το έντυπο τραπεζικών στοιχείων - µόνο για τα σχέδια µετάφρασης) Παρακαλείστε να βάλετε σε κύκλο τον αριθµό των έργων που προτείνονται για µετάφραση στην παρούσα αίτηση. ΣΗΜ.: Κάθε αίτηση πρέπει να καλύπτει το λιγότερο τέσσερα και το ανώτερο δέκα επιλέξιµα έργα I. ΕΚ ΟΤΗΣ Επωνυµία του εκδοτικού οίκου:.. ιεύθυνση: Tηλ.: Φαξ: ιεύθυνση ηλεκ. ταχυδροµείου:... Η ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΙΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ/ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ηλώνω υπεύθυνα ότι ο υποβληθείσες πληροφορίες είναι αληθείς και ακριβείς και ότι ο αιτών οργανισµός δεν εµπίπτει σε καµία από τις καταστάσεις που αναφέρονται λεπτοµερώς στο παράρτηµα Β, σηµείο α) της αίτησης υποβολής προτάσεων. Στην περίπτωση που γίνει αποδεκτή η αίτησή µου, δεσµεύοµαι µε την παρούσα δήλωση να γίνεται ρητή µνεία της χορηγούµενης από την Επιτροπή χρηµατοδότησης σε κάθε ευκαιρία και συµφωνώ να δηµοσιεύσει η Επιτροπή τις λεπτοµέρειες του σχεδίου (συµπεριλαµβανοµένων και των διευθύνσεων των οργανισµών) στον ιστότοπο Europa. Ονοµατεπώνυµο: Θέση στον αιτούντα οργανισµό: Ηµεροµηνία: Υπογραφή : Επίσηµη σφραγίδα: -36-

37 ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥΝ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΑΓΕΤΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ (4 έως 10). I. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αριθ. έργου: Tίτλος Συγγραφέας (-εις) Εθνικότητα του συγγραφέα Επωνυµία εκδοτικού οίκου Λογοτεχνικό είδος Ηµεροµηνία πρώτης έκδοσης Τόπος πρώτης έκδοσης Γλώσσα του πρωτότυπου έργου Σύντοµη περίληψη του έργου στα αγγλικά ή στα γαλλικά: -37-

38 II. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης εκχώρησης των δικαιωµάτων µετάφρασης Προτεινόµενη γλώσσα στόχος Έχει µεταφραστεί ήδη το έργο στην προτεινόµενη γλώσσα; ΝΑΙ ΟΧΙ Η έκδοση του µεταφρασµένου έργου θα είναι δίγλωσση; ΝΑΙ ΟΧΙ III. ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ Ονοµατεπώνυµο:... Εθνικότητα... ιεύθυνση... Μεταφράσεις έργων (ενδεικτικά)... IV. ΚΟΣΤΟΣ Αριθµός σελίδων Συνολικός αριθµών χαρακτήρων ανά σελίδα Αµοιβή του µεταφραστή ανά σελίδα (σε ευρώ). Συνολικό κόστος µετάφρασης (σε ευρώ):.. Συνολικό κόστος έκδοσης (σε ευρώ):.. Προβλεπόµενη τιµή πώλησης του µεταφρασµένου έργου (σε ευρώ) Προβλεπόµενος συνολικός αριθµός αντιτύπων του µεταφρασµένου έργου.... Προβλεπόµενη ηµεροµηνία έναρξης της µετάφρασης (ΣΗΜ.: η ηµεροµηνία αυτή δεν µπορεί να είναι πριν από την ηµεροµηνία υπογραφής της συµφωνίας επιδότησης από την Επιτροπή, η οποία προβλέπεται να λάβει χώρα στις 15 Απριλίου 2004) ΣΗΜ.: τα συµβόλαια πρέπει να ισχύουν και να µην έχουν λήξει. Σε περίπτωση που η εκχώρηση των δικαιωµάτων έχει αποτελέσει αντικείµενο παράτασης, παρακαλείστε να επισυνάψετε το έγγραφο µε το οποίο βεβαιώνεται η παράταση αυτή. -38-

39 Προβλεπόµενη ηµεροµηνία παράδοσης της µετάφρασης από το µεταφραστή Προβλεπόµενη ηµεροµηνία έκδοσης (µήνας και έτος): (ΣΗΜ.: η ηµεροµηνία αυτή πρέπει να είναι πριν από τις 30 Νοεµβρίου 2005) Έχετε λάβει ή έχετε υποβάλει αίτηση για άλλη επιδότηση για τη µετάφραση του έργου αυτού; Εάν ναι, παρακαλείστε να δηλώσετε τον οργανισµό στον οποίο έχετε απευθυνθεί και το ποσό που έχετε ζητήσει (σε ευρώ):... Έχετε λάβει ή έχετε υποβάλει αίτηση για επιδότηση της έκδοσης του έργου αυτού; Εάν ναι, παρακαλείστε να δηλώσετε τον οργανισµό στον οποίο έχετε απευθυνθεί και το ποσό που έχετε ζητήσει (σε ευρώ):... Ηµεροµηνία: Ονοµατεπώνυµο και ΥΠΟΓΡΑΦΗ του εκδότη Ονοµατεπώνυµο και ΥΠΟΓΡΑΦΗ του µεταφραστή

40 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Πολιτισµός, πολιτική στον οπτικοακουστικό τοµέα και αθλητισµός Πολιτισµός: Πολιτικές και πρόγραµµα-πλαίσιο Να συµπληρωθεί από τον αιτούντα: Επωνυµία και διεύθυνση του οργανισµού στον οποίο θα αποσταλεί η απόδειξη παραλαβής Επωνυµία: ιεύθυνση: AΠΟ ΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ : Αίτηση υποψηφιότητας για το σχέδιο που φέρει τον τίτλο ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Αριθ. αναφοράς που πρέπει να αναφέρεται σε κάθε αλληλογραφία (εάν δεν αναγράφεται ο αριθµός αναφοράς, η αλληλογραφία θα επιστρέφεται στον αποστολέα): CLT 2004 Sec/ Ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης (ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου ή της ταχυδροµικής υπηρεσίας): -40-

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) Η οικονοµική διαχείριση ενός σχεδίου, για παράδειγµα στο πλαίσιο του προγράµµατος INTI, συνήθως υπόκειται στις

Διαβάστε περισσότερα

C 195/20 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.8.2003 ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2004

C 195/20 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.8.2003 ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2004 C 195/20 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.8.2003 ΙΙΙ (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2004 (2003/C 195/14) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έγγραφο παρέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. EACEA 46/2014 - Έργα λογοτεχνικής μετάφρασης Εφαρμογή των σχεδίων του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: έργα λογοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. 1. Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. [σελ. 2] 2. Καταχώρηση προηγούμενων δράσεων [σελ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. 1. Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. [σελ. 2] 2. Καταχώρηση προηγούμενων δράσεων [σελ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΗΜΑΤΑ 1. Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. [σελ. 2] 2. Καταχώρηση προηγούμενων δράσεων [σελ. 2] 3. Καταχώρηση αιτήματος επιχορήγησης [σελ. 3] 4. Επισύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.7.2005 C 183/21 III. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.7.2005 C 183/21 III. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 26.7.2005 C 183/21 III (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατος για τη διατήρηση, τον χαρακτηρισµό, τη συλλογή και τη χρησιµοποίηση των γενετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 (2002/C 148/04)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 (2002/C 148/04) EL C 148/4 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.6.2002 ΙΙΙ (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2003 (2002/C 148/04) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έγγραφο παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΒΗΜΑΤΑ 1. ηµιουργία λογαριασµού χρήστη του ιστοτόπου 2. Σύνδεση στον λογαριασµό 3. Καταχώρηση ταυτότητας φορέα 3.1. Γενικές πληροφορίες 3.2. Στοιχεία επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ 2012

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ 2012 ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ 2012 Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση του «Βραβείου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για έρευνα στο

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2010/C 48/07)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2010/C 48/07) 26.2.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 48/7 Πρόσκληση του 2010 για υποβολή προτάσεων για έμμεσες δράσεις στο πλαίσιο του πολυετούς κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την προστασία των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί σε τυπωμένη (χειρόγραφες αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή/ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ικαιώµατα επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 15 ο πρόγραμμα χορηγιών σε μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων, ακαδημαϊκού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας κατ αντιστοιχία µε το άρθρο 7 παρ 2 της ΥΑ µε ΑΠ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ Β 1856/26.11.2010), συνοδευόµενη από:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας κατ αντιστοιχία µε το άρθρο 7 παρ 2 της ΥΑ µε ΑΠ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ Β 1856/26.11.2010), συνοδευόµενη από: Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προµηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η Ε Α ΠΝΑ µε βάση: α) Το Π 4/2002 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αθήνα, 28/02/2014 Αρ.Αποφ. :60 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) στο πλαίσιο της συμμετοχής του ως Συντονιστής- Εταίρος στην Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Για να έχετε πιθανότητες να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο έχετε επιλέξει

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014. Κυρία/Κύριε,

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014. Κυρία/Κύριε, Ref. Ares(2014)1802463-03/06/2014 European Commission Επικεφαλής Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014 Κυρία/Κύριε, θέιια: Πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία υποβολής προσφορών αριθ. PO/2014-07-INF/ATH που αφορά ανοικτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ2469Β7Γ-ΠΜ0 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡ2469Β7Γ-ΠΜ0 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρέθυµνο 07-02-2014 Αριθµ.Πρωτ.: 1242 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ξενοφώντος 7, Αθήνα 10557 Πληροφορίες: Αλέξης Γαληνός Τηλ: 210 3253123 Φαξ: 210 3216653 E

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεσογείων 14-18, 115 10 Αθήνα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεσογείων 14-18, 115 10 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 15-10-2012 Αριθµ.Πρωτ.: 7601 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(site Ε.Φ.Ε.Τ.: www.efet.gr)

(site Ε.Φ.Ε.Τ.: www.efet.gr) Ν.Π.. ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Αθήνα 19-02-2013 Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών ΑΠ 2478 Πληρ.: Ν.Γρίβας Τηλ. 2106971627 Fax: 2106971501 ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ (site Ε.Φ.Ε.Τ.: www.efet.gr) ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006 α.α. 13.14.05 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αίτησης: Ημερ. Υποβολής:.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Παρουσίαση Ετοιµασίας Εγκεκριµένης Πρότασηςστο 7 ο ΠΠ Ειδικό Πρόγραµµα Ικανότητες «Επιστήµη στην Κοινωνία» FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Ροζµαρί Στρεβινιώτη Λειτουργός Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου, Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 22-01-2013 Αριθµ.Πρωτ.:515 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) Ταχ. Διεύθυνση : Κυψέλης 101 Πόλη: Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 11361 Ημερομηνία :02/05/2012 Πληροφορίες : Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Αρ. Πρωτ. 3Α Τηλέφωνο : 2108215853 Fax : 2108215853 E-mail : keaep@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι προτάσεις πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά μέσω της αντίστοιχης ιστοσελίδας Κατάθεσης Προτάσεων

Οι προτάσεις πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά μέσω της αντίστοιχης ιστοσελίδας Κατάθεσης Προτάσεων Οδηγίες σχετικά με την κατάθεση προτάσεων για το Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, στους τομείς του θεάτρου, του χορού ή της μουσικής. Γενικές πληροφορίες Οι προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη: 14/07/2015 Α.Π.: 3537/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: α. Παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο, 26/03/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 2779 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7.1.2003 L 2/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 16/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιανουαρίου 2003 για τη θέσπιση ειδικών λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συµβουλίου όσον αφορά την επιλεξιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Ταχ. Δ/νση : Καισαρείας 13 & Αλεξανδρουπόλεως, 11527 Τηλέφωνο : 210 7770 697 Αθήνα, 25 Ιουλίου 2012 FAX : 210 7770 771 Αριθμ. Πρωτ.:117 E-mail: info@hhf-greece.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 13/12/2013

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 13/12/2013 ΦΑ2 - Θερμομόνωση οροφής, σε υφιστάμενες οικιστικές μονάδες, που βρίσκονται σε μη ορεινές περιοχές (υψόμετρο κάτω από 600 μέτρα) 1/8 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.4.2.1.-Φ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η Μ Ε Τ Α Τ Α Ξ Η Σ βάσει Ν. 3920/11. Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος, -η 1 Άγαμος, -η 2

Α Ι Τ Η Σ Η Μ Ε Τ Α Τ Α Ξ Η Σ βάσει Ν. 3920/11. Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος, -η 1 Άγαμος, -η 2 Στοιχεία Αναφοράς (Α) ΟΑΣΑ 1 ΑΜΕΛ 2 Προς εταιρεία ΗΣΑΠ 3 ΤΡΑΜ 4 ΕΘΕΛ 5 ΗΛΠΑΠ 6 Αριθμός Μητρώου Εργαζομένου Τόπος Συμπλήρωσης Αίτησης (1) Αριθμός Χειρόγραφου Πρωτοκόλλου (2) Αριθμός Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου Αντίγραφα της αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχουν στη ιστοσελίδα www.rural-cyprus.com ή αποστέλλονται μετά από αίτημα από pga@navigator-consulting.com.

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικές Πληροφορίες

A. Γενικές Πληροφορίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ A. Γενικές Πληροφορίες Εάν συγκροτείτε Κοινοπραξία, φροντίστε τούτο να καταδεικνύεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Art Thessaloniki International Contemporary Art Fair

Art Thessaloniki International Contemporary Art Fair Αίτηση Συμμετοχής Art Thessaloniki International Contemporary Art Fair 29 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2015 Προθεσμία Υποβολής Αίτησης: 30 Μαρτίου 2015 Αποστολή Αίτησης στο : apply@artthessaloniki.com ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 31/01/2012 Αριθµ.Πρωτ.:645 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Για να έχετε πιθανότητες να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο έχετε επιλέξει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 30) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ-ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ν. 3556/2007) ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ν. 3556/2007) i 1. Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ . ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ Page 1 of 5 ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ( ΤΡΟΦΕΙΑ) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ( ΕΣΠΑ 2007-2013) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ. Επωνυμία Ταμείου (Σημ. 2):... Αρ. Εγγραφής Ταμείου (Σημ. 3):.

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ. Επωνυμία Ταμείου (Σημ. 2):... Αρ. Εγγραφής Ταμείου (Σημ. 3):. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1441 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ Α/Α: ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 26 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 02.02.2012 Αριθµ.Πρωτ.: 697 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: 3203/ 05-03-2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: 3203/ 05-03-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ «ΣΎΓΧΡΟΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΑΝΆΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν. ΚΥΚΛΆΔΩΝ ΜΕ ΧΡΉΣΗ WEB 2.0 / SOCIAL MEDIA / MOBILE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ49-Ο2Ρ. Αναρτητέα στο ιαδίκτυο

ΑΔΑ: ΒΙΕ49-Ο2Ρ. Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Ταχ. /νση: Γ. Μούρα 10-81100 Μυτιλήνη Τηλέφωνο: 22510-41536/21234 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο

Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο Α. ΓΕΝΙΚΑ Η διοργάνωση αξιόλογων διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Τμήμα Συναλλαγών και Αναδιαρθρώσεων Έκδοση 02 Νοέμβριος 2013 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε: Χριστόφορος Αναγιωτός Τ: 22 209 292, E:

Διαβάστε περισσότερα

Art Thessaloniki International Contemporary Art Fair

Art Thessaloniki International Contemporary Art Fair Αίτηση Συμμετοχής Art Thessaloniki International Contemporary Art Fair 29 Οκτωβρίου- 01 Νοεμβρίου 2015 Προθεσμία Υποβολής Αίτησης: 15 Ιουνίου 2015 Αποστολή Αίτησης στο : apply@art-thessaloniki.gr ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Λεπτομέρειες αιτητή Ανανέωση Πιστοποιητικού/ών Για το έτος: Αρχική έκδοση Πιστοποιητικού/ών (σημειώστε όπου εφαρμόζεται) Ονοματεπώνυμο:..

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» 1. Οι δαπάνες για κατασκευή (ανέγερση) αποθήκης είναι επιλέξιµες; Οι δαπάνες για κατασκευή αποθήκης όπως και γενικότερα δαπάνες ανέγερσης κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ Άρθρο 1 Επιχείρηση Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ GIO LAND MONITORING 2011 2013

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ GIO LAND MONITORING 2011 2013 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ GIO LAND MONITORING 2011 2013 1. Ερώτηση: Είµαι γεωλόγος και έχω δουλέψει για 5 µήνες σε γεωλογικό γραφείο, µέσω του προγράµµατος voucher. Το πρόγραµµα αυτό δε µας κάλυπτε µε ένσηµα,

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική Εγκύκλιος (σελίδες 6, συν. 4)

Ερμηνευτική Εγκύκλιος (σελίδες 6, συν. 4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός, Αθήνα Διεύθυνση Πληροφόρησης & Δημοσίων Σχέσεων Τηλ. : 210 6507384, 6507297, 6507206 Χολαργός, 28-01- 2010 Αρ. πρωτ. 6434

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ 2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 7 ΕΝΤΥΠΟ 4 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ AΘΗΝΑ, 18-09-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 4680 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ AΘΗΝΑ, 18-09-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 4680 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ AΘΗΝΑ, 18-09-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 4680 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΔΑ: Β5Ο7Β-ΜΚ0 «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-20013» ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

A.Π.: 3422. Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις

A.Π.: 3422. Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.03 13:38:57 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΑ9Α7ΛΞ-71Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ/ΧΜΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1. Ερώτηµα: Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ Κάθε πρόταση ΕΤΑΚ θα πρέπει να αφορά εφαρμοσμένη έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, πιλοτικές δοκιμές και επιδεικτικά έργα, αλλά όχι βασική έρευνα. Για τη συμπλήρωση του ΤΔΕ θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2 TK 176 71 Καλλιθέα. 2. ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. Κύπρου 3 & 25 ης Μαρτίου 4 ΤΚ 177 78, Ταύρος TELEFAX : 210 86 27 444

Λ. Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2 TK 176 71 Καλλιθέα. 2. ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. Κύπρου 3 & 25 ης Μαρτίου 4 ΤΚ 177 78, Ταύρος TELEFAX : 210 86 27 444 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε Αθήνα 14-04 -2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ : οικ. 119201 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - ΑΘΗΝΑ - 105 55 Τηλ. 2103310080-2, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr www.kpolykentro.gr Αθήνα 24 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 714 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Ταχ. Δ/νση : Καισαρείας 13 & Αλεξανδρουπόλεως, 11527 Τηλέφωνο : 210 7770 697 Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 FAX : 210 7770 771 Αριθμ. Πρωτ.: 85 E-mail: info@hhf-greece.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ» ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ο Οδηγός αυτός αφορά μόνο στη συμπλήρωση του «Εντύπου Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΑΘΗΝΑ 2013 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (Ο.Π.Σ.A.Α.)* ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη)

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ Ή ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης Διεύθυνση: Ν. Γερμανού 1 Πλατεία ΧΑΝΘ T.K.: 546 21, Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: κ. Ιωάννου Τηλέφωνο: 2310241007 Fax: 2310264502 Email: info@ymca.gr INTERREG IV ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013» Παρουσίαση: ΕιρήνηΚοµνηνού, ιεύθυνσηευρωπαϊκήςένωσης, ΥΠΠΟΤ, Πολιτιστικό Σηµείο Επαφής της Ελλάδας «Πολιτισµός & Νεολαία: Χρηµατοδοτικές δυνατότητες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα