Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή"

Transcript

1 3Q-06 results Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Επενδυτική Ηµερίδα Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή Ελλάδα: ιατήρηση υψηλών αποδόσεων και ρυθµών ς

2 ιατήρηση υψηλών ρυθµών ς στην εγχώρια αγορά Page 2 1. Η αγορά θα συνεχίσει να είναι ελκυστική και να αναπτύσσεται µε γρήγορους ρυθµούς 2. Η ΕΤΕ είναι έτοιµη να αξιοποιήσει αυτούς τους ρυθµούς ς, όπως αποδεικνύεται και από τη µέχρι τώρα πορεία της Κατέχει ισχυρή θέση µε ασυναγώνιστα µερίδια αγοράς στις καταθέσεις ταµιευτηρίου και όψεως, στα στεγαστικά δάνεια και στα αµοιβαία κεφάλαια, ενώ έχει σηµαντικά περιθώρια ς σε άλλα προϊόντα προς πελάτες λιανικής και µικροµεσαίες Επιχειρήσεις Τα έσοδα από προµήθειες και τα σχετικά προϊόντα παίζουν όλο και πιο σηµαντικό ρόλο στην κερδοφορία του Οµίλου 3. Η διαρκής βελτίωση της σύνθεσης του ενεργητικού της ΕΤΕ και το χρηµατοδοτικό της πλεονέκτηµα συντελούν στη διατήρηση των υψηλών αποδόσεων, αντισταθµίζοντας τις πιέσεις των επιτοκιακών περιθωρίων 4. Σηµαντικές στρατηγικές ενέργειες είναι ήδη σε εφαρµογή σε όλους τους τοµείς δραστηριότητας της ΕΤΕ µε αύξηση των πωλήσεων και την εκµετάλλευση αναξιοποίητων ευκαιριών για σταυροειδείς πωλήσεις

3 Page 3

4 Οι µακροοικονοµικές προοπτικές εξακολουθούν να είναι ελκυστικές, παρουσιάζοντας υψηλή και βιώσιµη Page 4 υναµική αύξηση του ΑΕΠ ΑΕΠ CAGR , % Ονοµαστικό Πραγµατικό Θετικές προοπτικές για το διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών Αύξηση διαθέσιµου εισοδήµατος & απασχόλησης CAGR , Τα επιτόκια αναµένεται να φτάσουν στο ανώτατο επίπεδο το 2008 Euribor 1m, µονάδες βάσης, ετήσιος µ.ο. Πραγµατικό διαθέσιµο εισόδηµα 295 Απασχόληση υνατότητες συνεχιζόµενης ς στα στεγαστικά δάνεια είκτης εξυπηρέτησης χρέους νοικοκυριών (% ΑΕΠ) Ονοµαστική αύξηση τιµών κατοικιών (%) 6 CAGR 06-09

5 Η Ελληνική αγορά χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών εµφανίζεται πολύ ελκυστική, παρουσιάζοντας µόνο µικρή επιβράδυνση στους ρυθµούς ς (1/2) Page 5 Στεγαστικά δάνεια: Υψηλοί ρυθµοί ς ιείσδυση, % ΑΕΠ Ελλάδα Ελλάδα: CAGR % ΕυρωζώνηΙσπανία Ελλάδα Καταναλωτική Πίστη: οι ελαφρώς συγκρατηµένοι ρυθµοί ς οφείλονται στον κορεσµό της αγοράς ιείσδυση, % ΑΕΠ ΕυρωζώνηΙσπανία Ελλάδα: CAGR % Εταιρική Πίστη: η γρήγορη στηρίζεται κυρίως στις Μεσαίες Επιχειρήσεις ιείσδυση, % ΑΕΠ Ελλάδα ΕυρωζώνηΙσπανία Ελλάδα: CAGR %

6 Η Ελληνική αγορά χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών εµφανίζεται πολύ ελκυστική, παρουσιάζοντας µόνο µικρή επιβράδυνση στους ρυθµούς ς (2/2) Page 6 Ασφαλιστικά Προϊόντα: η περιορισµένη εξοικείωση των πελατών αναµένεται να συγκρατήσει τη διείσδυση σε σχετικά χαµηλά επίπεδα ιείσδυση, % ΑΕΠ Greece ΕυρωζώνηΙσπανία Ελλάδα: CAGR % Greece 68 Αµοιβαία Κεφάλαια: γρήγορη καθώς ενισχύεται η εµπιστοσύνη των πελατών στα επενδυτικά προϊόντα ιείσδυση, % ΑΕΠ ΕυρωζώνηΙσπανία Ελλάδα: CAGR % Greece Καταθέσεις Ταµιευτηρίου & Όψεως: συνεχίζουν να αναπτύσσονται ικανοποιώντας κυρίως ανάγκες ρευστότητας ιείσδυση, % ΑΕΠ ΕυρωζώνηΙσπανία Ελλάδα: CAGR %

7 Η εξέλιξη των επιτοκιακών περιθωρίων ευνοεί τους παίκτες µε µεγάλη καταθετική βάση Page 7 Τα περιθώρια των καταθέσεων Ταµιευτηρίου & Όψεως παραµένουν σε υψηλά επίπεδα, αντανακλώντας την τάση για αυξηµένη χρήση µετρητών σε συναλλαγές Εξέλιξη περιθωρίων (µ.ο), µβ Ελλάδα ~ Ευρώπη ΕυρωζώνηΙσπανία Τα περιθώρια των νέων στεγαστικών δανείων προσέγγισαν τις 100 µβ, περίπου στα επίπεδα της Ισπανίας. Η συµπίεση των περιθωρίων συγκρατήθηκε από το παλιό χαρτοφυλάκιο Εξέλιξη περιθωρίων (µ.ο), µβ ΕυρωζώνηΙσπανία Ο αυξηµένος ανταγωνισµός και η συγκέντρωση οφειλών οδήγησε σε πτώση των περιθωρίων καταναλωτικών δανείων, τα οποία ωστόσο παρέµειναν πάνω από τα αντίστοιχα της ευρωζώνης, λόγω της ψηλής συµµετοχής πιστωτικών καρτών και δανείων χωρίς εξασφαλίσεις Εξέλιξη περιθωρίων (µ.ο), µβ ΕυρωζώνηΙσπανία Τα περιθώρια των επιχειρηµατικών χορηγήσεων κινούνται γενικά στα επίπεδα της ευρωζώνης Εξέλιξη περιθωρίων (µ.ο), µβ ΕυρωζώνηΙσπανία

8 Η ΕΤΕ είναι σε καλή θέση για να αξιοποιήσει τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς Page 8 Καταθέσεις Ταµιευτηρίου & Όψεως ιατήρηση του µεριδίου αγοράς περίπου στο 1/3, ενώ ταυτόχρονα αυξήθηκε το περιθώριο καταθέσεων κατά >100µβ Μερίδια αγοράς 30% 15% ΕΤΕ #2 τράπεζα Στεγαστικά άνεια ιατήρηση του µεριδίου αγοράς περίπου στο 1/4, ενώ οι εκταµιεύσεις νέων δανείων παραµένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα (περίπου 3.5 δισ.) Μερίδια αγοράς 24% 14% ΕΤΕ #2 τράπεζα ιαχείριση ιαθεσίµων Πελατείας Κατάκτηση της ηγετικής θέσης στην αγορά των αµοιβαίων κεφαλαίων µέσω αύξηση των πωλήσεων από το δίκτυο Μείγµα κεφαλαίων %, τέλος περιόδου x Μη Προµήθειες ( εκ) άνεια προς Μικρές Επιχειρήσεις Επίτευξη σηµαντικής µεταβολής στο ρυθµό ς των µεγεθών µε την υιοθέτηση του µοντέλου συνδυασµένης δράσης hunter-farmer Αύξηση µεγεθών 45% 20% 04 / / 06 Πριν και µετά από ΤΣ Καταναλωτικά άνεια / Πιστωτικές Κάρτες Εφαρµογή στρατηγικής που βασίζεται σε εναλλακτικά κανάλια διανοµής, προγράµµατα επιβράβευσης πελατών και επίτευξη τοπικών εµπορικών συµφωνιών

9 Η στην λιανική τραπεζική και το χαµηλό κόστος χρηµατοδότησης είναι οι βασικοί συντελεστές της βελτίωσης του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου Εγχώρια δάνεια λιανικής % συνόλου δανείων Page Εγχώρια δάνεια / ενεργητικό Ποσοστό Καθαρό επιτοκ. περιθώριο* (µ.ο.) µβ Εγχώριο περιθώριο καταθέσεων (aop) µβ *εξαιρουµένης Finansbank

10 Page 10

11 Το επιτυχηµένο µοντέλο hunter-farmer των ΜΜΕ θα επεκταθεί και σε άλλους τοµείς λιανικής τραπεζικής Page 11 Οι Hunters (Τραπεζικοί Σύµβουλοι) προσελκύουν νέους πελάτες Οι Farmers (Σύµβουλοι Πελατείας) αυξάνουν µεγέθη και σταυροειδείς πωλήσεις 28% των νέων δανείων προς ΜΜΕ προέρχονται από Τραπεζικούς Συµβούλους (ΤΣ) ~230 Σύµβουλοι Πελατείας (ΣΠ) έχουν συγκεκριµένο χαρτοφυλάκιο πελατών (~ ανά ΣΠ) Ο αριθµός των ΤΣ θα υπερτριπλασιαστεί µέχρι το 2009 # ΤΣ, µ.ο. υνητικά έσοδα ως αποτέλεσµα του νέου µοντέλου εξυπηρέτησης ΜΜΕ ~ 50εκ µέχρι το Ειδικές κινητές µονάδες πωλήσεων για άλλα προϊόντα λιανικής τραπεζικής Συγκρότηση οµάδων Τραπεζικών Συµβούλων µε στόχο τη σύναψη τοπικών εµπορικών συµφωνιών µε καταστήµατα / αντιπροσωπείες αυτοκινήτων (καταναλωτικά δάνεια) και µεσιτικά γραφεία / κατασκευαστικές εταιρίες (στεγαστικά δάνεια)

12 Νέο µοντέλο εξυπηρέτησης ευπόρων πελατών και προώθηση προγραµµάτων σταυροειδών πωλήσεων στους πελάτες λιανικής Page 12 Οι Σύµβουλοι Πελατείας (ΣΠ) ευπόρων πελατών εξυπηρετούν ένα ελκυστικό τµήµα της αγοράς ~100,000 εύποροι πελάτες µε κεφάλαια µε την ΕΤΕ χιλ ~385 ΣΠ µέχρι τα µέσα του 2007 υνητικά επιπρόσθετα έσοδα από το νέο µοντέλο εξυπηρέτησης ευπόρων ~ 100εκ µέχρι το 2009 Προώθηση προγραµµάτων για σταυροειδείς πωλήσεις στους πελάτες λιανικής ~5εκ πελάτες λιανικής Καµπάνιες προωθητικών προγραµµάτων Σηµαντικά περιθώρια κέρδους έχουν ήδη εντοπιστεί υνατότητα σταυρ. πωλήσεων Αριθµός λογαριασµών καταθέσεις ~5mn ασφάλειες ~1mn κάρτες ~990k στεγαστικά ~500k είκτης στ. Πωλήσεων πελατών λιανικής έναντι στόχου # προϊόντων ανά πελάτη ΑΚ ~170k 2006 Στόχος

13 Οι ενέργειες σε επίπεδο δικτύου επεκτείνονται και συµβάλλουν στη βελτίωση της εξυπηρέτησης της πελατείας Page Αναβάθµιση του δικτύου καταστηµάτων Άνοιγµα νέων καταστηµάτων σε όλη τη χώρα Νέα ταυτότητα και εικόνα καταστηµάτων, αναµένονται ορατά αποτελέσµατα εντός του Βελτίωση εξυπηρέτησης πελατείας Ενέργειες για µείωση του χρόνου αναµονής στα ταµεία Αξιοποίηση µελετών σχετικά µε την ικανοποίηση των πελατών Πρωτοπόροι στις υπηρεσίες Phone Banking µε διαδραστική φωνητική απόκριση (IVR) 3. Έµφαση στην αξιοποίηση των ικανοτήτων του προσωπικού και την κινητοποίηση του Ευρύς ανασχεδιασµός εκπαιδευτικών προγραµµάτων: πάνω από 40,000 ώρες προγραµµατισµένων εκπαιδεύσεων ιαρκής αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού (αντικατάσταση των αποχωρούντων µε σχέση 3:1) Τριµηνιαία στοχοθεσία καταστηµάτων και απόδοση σχετικών πρόσθετων αµοιβών (bonus)

14 Η κεντροποίηση υποστηρικτικών διαδικασιών αυξάνει το χρόνο για πωλήσεις και την παραγωγικότητα του δικτύου Page 14 Επιπρόσθετος διαθέσιµος χρόνος για πωλήσεις Η αύξηση της παραγωγικότητας οδηγεί σε διπλασιασµό του διαθέσιµου χρόνου για πωλήσεις 25-35% ~50% του οφέλους αναµένεται να πραγµατοποιηθεί στην πρώτη φάση της κεντροποίησης (µέχρι το τέλος του 2007) 45-55% 25-35% % φάση 1 φάση 2 φάση 3 σύνολο

15 Ο πρωτοβουλίες στον τοµέα ιαχείρισης ιαθεσίµων Πελατείας έχουν αρχίσει να αποδίδουν Η ισχυρή θέση... Strategic initiatives Page 15 Ηγετική θέση στα αµοιβαία κεφάλαια το 2006 Η µόνη µεγάλη τράπεζα που έχει πέτυχε αύξηση των κεφαλαίων υπό διαχείριση το 2006 Πωλήσεις σε εύπορους και πελάτες λιανικής µέσω του δικτύου καταστηµάτων on-line ανάλυση χαρτοφυλακίου Καινοτόµα προϊόντα (fund of funds, προϊόντα εγγυηµένου κεφαλαίου) Αναµενόµενη εξαγορά της Π&Κ στο πλαίσιο στρατηγικής µε µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης διαχείρισης διαθεσίµων πελατείας Μεταβολή κεφαλαίων υπό διαχείριση δισ ΕΤΕ # 2 τράπεζα # 3 τράπεζα θα ενδυναµωθεί µε ένα ευρύ πρόγραµµα ενεργειών Υιοθέτηση στρατηγικής µε σηµαντικές αλλαγές Αναθεώρηση µοντέλου τµηµατοποίησης πελατείας (διακριτική ευχέρεια / συµβουλευτικές υπηρεσίες Ανάπτυξη εναλλακτικών δικτύων, συµπεριλαµβανοµένων πωλήσεων µέσω ασφαλιστικών πρακτόρων ιεύρυνση γεωγραφικής κάλυψης µε την επέκταση των εργασιών διαχείρισης διαθεσίµων πελατείας στις θυγατρικές του Οµίλου διεθνώς Η ΕΤΕ διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο ποιοτικών Α.Κ. Κατηγορία ΑΚ ιαχ. ιαθ. Οµολογιακά Μικτά Μετοχικά *** **** *****

16 Ανάκαµψη στα Ασφαλιστικά Προϊόντα, µε ενίσχυση της ηγετικής θέσης στην αγορά Page 16 Η Εθνική Ασφαλιστική ξεπέρασε κατά πολύ την αγορά των Ασφαλειών Ζωής... Κλάδος Ζωής: Ασφάλιστρα ( εκ) >40% Ρυθµός ς Κλάδου Ζωής Ελλάδα (%) 17%...κυρίως µέσω της εισαγωγής νέων προϊόντων µε εφάπαξ ασφάλιστρα και την αξιοποίηση του δικτύου της ΕΤΕ...και µέσω νέων πολιτικών πωλήσεων και κινήτρων για τους ασφαλιστές / πράκτορες στον τοµέα των Γενικών Ασφαλειών Ασφάλιστρα από bancassurance ( εκ) ~15 ~100 ~ ~5% ~30% >50% Κλάδος Γενικών Ασφαλειών*: Ασφάλιστρα ( εκ) 23% >8χ αύξηση στα ασφάλιστρα από bancassurance σε 1 χρόνο 45% CAGR στα επόµενα 3 χρόνια Ρυθµός ς Κλάδου Γενικών Ασφαλειών* Ελλάδα (%) 10% Bancassurance /Συνολικά ασφάλιστρα Ζωής...ενδυνάµωσε σηµαντικά τη θέση της στην αγορά Ζωή +2pp Μερίδια Αγοράς (%) P&C* pp #2 παίχτης µε 7% µερίδιο αγοράς Το µεγαλύτερο δίκτυο διανοµής 2100 ασφαλιστές 1600 πράκτορες 556 καταστήµατα ΕΤΕ *χωρίς κλάδο αυτοκινήτων

17 Εταιρική Τραπεζική: Εστίαση στην αγορά µεσαίων επιχειρήσεων Page Το επιχειρηµατικό µοντέλο της ΕΤΕ στις µεσαίες επιχειρήσεις ήδη αποδεικνύεται σαφώς επιτυχηµένο... ~ 25% volume ~25% αύξηση growth υπολοίπων y-o-y in 2006 το New... Relationship Και θα ενισχυθεί Managers ακόµα περισσότερο µε... ~40 νέους RMs µε στόχο τη βελτίωση της κάλυψης και τη διευκόλυνση προσέλκυσης πελατών Αναµενόµενο αποτέλεσµα 30% ταχύτερη αύξηση από την αγορά Additional Πρόσθετες Regional Περιφερειακές Credit Centers Μονάδες Χρηµατοδότησης Επέκταση του υφιστάµενου µοντέλου εξυπηρέτησης πελατών σε περιοχές υψηλής ς Οι νέες µονάδες θα συµπληρώνουν τα 220 καταστήµατα που τώρα εξυπηρετούν εταιρικούς πελάτες Αναβαθµισµένα εργαλεία και διαδικασίες Αναβαθµισµένος σχεδιασµός ενεργειών ανά πελάτη και εργαλείο ανάλυσης αναγκών ιαδικασία προώθησης πωλήσεων µε στόχους σταυροειδών πωλήσεων ανά RM, περιοδική ανασκόπηση και καθοδήγηση >15% καθαρή αύξηση νέων πελατών 30% αύξηση εσόδων ανά πελάτη

18 Το µοντέλο RM Product Specialist συµβάλλει στην αύξηση του µεριδίου της ΕΤΕ στο προϊοντικο χαρτοφυλάκιο των εταιρικών πελατών Page 18 Οι RMs θα εστιάζουν στις σταυροειδείς πωλήσεις όπου υπάρχουν περιθώρια σηµαντικής αύξησης... Leasing & Factoring: ενσωµάτωση της Εθνικής Leasing µε την Τράπεζα, διευκολύνοντας τη συνεργασία µεταξύ RMs και Product Specialists Trade Finance: ηµιουργία νέων desks σε Αθήνα και Λονδίνο...µε αύξηση του # προϊόντων ανά πελάτη (τώρα στο 1.5) Αύξηση µεριδίου αγοράς στο Leasing κατά ~7 ποσοστιαίες µονάδες Αύξηση εσόδων από factoring µε CAGR >40% > 15εκ κέρδη από Trade Finance Cash Management: Ανάπτυξη ειδικής προϊοντικής οµάδας και µηχανογραφικής πλατφόρµας Πώληση προϊόντων διαχείρισης κίνδυνων σε εταιρικούς πελάτες Αναµενόµενα µακροπρόθεσµα έσοδα ίσα περίπου µε 10% όλων των εσόδων εταιρικής τραπεζικής Επενδυτική Τραπεζική: Αύξηση µεριδίου σε M&A του αναπτυσσόµενου ιδιωτικού τοµέα >25% µερίδιο αγοράς στα M&A ιδιωτικού τοµέα Αξιοποίηση συνεργιών µε τις θυγατρικές εξωτερικού π.χ., µεγάλες επιχειρήσεις που επεκτείνονται στη ΝΑ Ευρώπη, χρηµατοδότηση ναυπηγείων στην Τουρκία Συνέργιες εταιρικών εσόδων µε τη Finansbank ύψους > 20εκ (κέρδη προ φόρων)

19 Η εγχώρια αγορά εξακολουθεί να αποδίδει σηµαντικά Page 19 Επίδοση ( 07-09) Αύξηση µεγεθών Λιανική Τραπεζική Εταιρική Τραπεζική CAGR >20% CAGR >10% Καταθέσεις Ταµιευτηρίου & Όψεως CAGR >5% Αµοιβαία Κεφάλαια CAGR >25% Έσοδα Συνολικά έσοδα > 10% Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο ~ 350 Αποτελεσµατικότητα είκτης αποτελεσµατικότητας <44% Κερδοφορία Κέρδη προ φόρων <20% Προβλέψεις είκτης µη εξυπηρετού- µενων δανείων <3%

Πορεία προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην περιοχή

Πορεία προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην περιοχή Επενδυτική Ηµερίδα Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 National Bank of Greece May 2006 Ανάπτυξη, Αναδιάρθρωση, Ενσωµάτωση: Πορεία προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην περιοχή Επιτεύγµατα, Στρατηγική και Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Κατακτώντας Ηγετική Θέση στην Περιοχή

Κατακτώντας Ηγετική Θέση στην Περιοχή Επενδυτική Ηµερίδα Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 Κατακτώντας Ηγετική Θέση στην Περιοχή Finansbank: Μια εξαιρετική πλατφόρµα για ανάπτυξη στην αγορά της Τουρκίας Finansbank: Μια εξαιρετική πλατφόρµα για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ Οκτώβριος 2001

Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ Οκτώβριος 2001 Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ Οκτώβριος 2001 1 Η Τράπεζα σήµερα 3η σε µέγεθος στην ελληνική αγορά (% µεριδίου αγοράς - 30.6.2001) Τρίτος µεγαλύτερος τραπεζικός όµιλος µε Ενεργητικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Παρουσίαση στο ΣΜΕΧΑ Αθήνα, 11 Σεπτεµβρίου 2002

Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Παρουσίαση στο ΣΜΕΧΑ Αθήνα, 11 Σεπτεµβρίου 2002 Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Παρουσίαση στο ΣΜΕΧΑ Αθήνα, 11 Σεπτεµβρίου 2002 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2 Ικανοποιητικoí εγχώριοι ρυθµοί ανάπτυξης σε αντίξοο διεθνές περιβάλλον 5 4 3

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2006 2008

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2006 2008 Επιχειρησιακό Σχέδιο 2006 2008 Απρίλιος 2006 Εθνική σελίδα 1 σελ. 1 Διευκρίνιση Αυτή η παρουσίαση περιέχει εκτιμήσεις που αφορούν στο μέλλον. Αυτές οι εκτιμήσεις περιέχουν, αλλά δεν περιορίζονται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ).

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ).

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσιος Απολογισµός 2009

Eτήσιος Απολογισµός 2009 Eτήσιος Απολογισµός 2009 Περιεχόμενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 5 Συνοπτικά Μεγέθη Ομίλου Γράμμα προς τους Μετόχους Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομική Επισκόπηση Η Μετοχή της Eurobank EFG Εταιρική Υπευθυνότητα Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

07 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 08 ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 16 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 19 ΠΥΛΩΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 31 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ

07 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 08 ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 16 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 19 ΠΥΛΩΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 31 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ 2011 2011 07 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 08 ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 16 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 19 ΠΥΛΩΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 31 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ 43 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 57 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 06 Η

Διαβάστε περισσότερα

..Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ..

..Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ.. Α. Τ. Ε. Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μαυρίδης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ..Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ.. Νάκου Δαφνίτσα Σκουμπρίδου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 414 εκατ. και αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στο 25% Η πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολογιών στην Ελλάδα Ευρώ 2 δισ. καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) ΤΙΤΛΟΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιο δελτίο 2011 ετήσιο δελτίο 2011

ετήσιο δελτίο 2011 ετήσιο δελτίο 2011 ετήσιο δελτίο 2011 ετήσιο δελτίο 2011 Το Ετήσιο Δελτίο περιλαμβάνει οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες όπως ίσχυαν την 31.12.2011, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά. Το Ετήσιο Δελτίο είναι διαθέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ραστηριοτήτων Alpha Bank

Απολογισµός ραστηριοτήτων Alpha Bank Απολογισµός ραστηριοτήτων Alpha Bank 2008 Απολογισµός ραστηριοτήτων 2008 Περιεχόµενα Περιεχόµενα σελ. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 5 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 6 ΜΕΤΟΧΗ... 7 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ... 8 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Στη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου 2009, μίλησαν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 2 0 0 4

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 2 0 0 4 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 2 0 0 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3...Τα Βασικά Μεγέθη 4...Η Επιστολή του Προέδρου 9...Η Διεθνής και η Ελληνική Οικονομία το 2004. Οι Προοπτικές του 2005 16...Ολυμπιακή Χορηγία 21...Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 Για το έντυπο αυτό χρησιμοποιήθηκε χαρτί με πιστοποιητικό FSC (μη χλωριωμένο), δηλαδή χαρτί που παράχθηκε από δάση που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ. Συνοπτικά, τα πλεονεκτήµατα της ΑΒ σε σχέση µε το peer group:

ΣΥΝΟΨΗ. Συνοπτικά, τα πλεονεκτήµατα της ΑΒ σε σχέση µε το peer group: ΣΣΧΧΕΕΤΤΙ ΙΚΚΗ ΑΑΠΟΤΤΙ ΙΜΗΣΣΗ: Η :: ΑΑLLPPHAA H BBAANKK (ΑΑΒΒ) ( ) Ηµεροµηνία: 6 Μαΐου 2004 ΤΤµµήήµµαα ΈΈρρεευυννααςς & ΑΑννάάλλυυσσηηςς - ΑΑννααλλυυττήήςς: :: Πάάννοοςς ΑΑλλεεξξόόπποουυλλοοςς ΣΥΝΟΨΗ Από

Διαβάστε περισσότερα

Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση Νο.5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ.

Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση Νο.5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση Νο.5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι σύνταξης του Ετήσιου Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

Investments Ltd. Group.

Investments Ltd. Group. Ηλίας Λιανός ιευθύνων Σύµβουλος Αθανάσιος Παϖασϖηλίου Γενικός ιευθυντής 17Αϖριλίου 2007 1 Περιεχόµενα Συνοϖτικό Ιστορικό ΗΝέα Εϖοχή Βασικά Στρατηγικά Σηµεία 2006 Συνοϖτικός Αϖολογισµός της Χρονιάς Οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Ταχματζίδου Σοφία Ακαδημαϊκό έτος 2009

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 Για το έντυπο αυτό χρησιμοποιήθηκε χαρτί με πιστοποιητικό FSC (μη χλωριωμένο), δηλαδή χαρτί που παράχθηκε από δάση που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Φανή

Διαβάστε περισσότερα